Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218."

Transkript

1 Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande Tom Rölander hälsade alla välkomna till den nya styrelsen och till ett nytt verksamhetsår. 2. Tom Rölander valdes till att justera protokollet. 3. Konstitution enligt följande: Kicki Olsson Vice ordförande samt jaktansvarig. Maria Jansson Kassör Eva Bergstedt Sekreterare samt hemsidan Mathilda Lückner Klubbmästare, info/sponsoransvarig samt kontaktperson Cecilia Ek Utställningsansvarig Martin Lövenfors Utbildningsansvarig Maria Högman Flatbutiken Anna Frisell Bingolotter 4. Nästa möte är måndagen den 26 februari i Alingsås. Eva skickar ut kallelse. 5. Tom tackade för visat intresse Protokoll 2/ Protokoll fört vid FRK:v s styrelsemöte i Alingsås Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Martin Lövenfors, Mathilda Lückner, Cecilia Ek, Maria Högman och Anna Frisell. 1 Mötets öppnande. Tom hälsade alla hjärtligt välkomna till den nya styrelsen. 2. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes. 3. Val av justerare. Till justerare förutom ordförande valdes Martin. 4. Föregående protokoll. Det konstituerande protokollet godkändes med undantag för att Anna inte vill ha ansvar för bingolotterna. Anna kontaktar Åsa Hansson för att fråga om hon kan fortsätta med bingolotterna fram tills dess att styrelsen hittar en ersättare. Anna kommer istället att ha hand om Flatbladet. 5. Mandatperioder. På årsmötet framkom det att valberedning tyckte att det var jobbigt med den sneda fördelningen i mandatperioderna i styrelsen. Beslöts att Martin, Anna, Maria J samt Kicki sitter tom Maria H, Mathilda, Cecilia och Eva sitter tom Kassörens rapport. Maria deltog inte på mötet.

2 7. Jaktansvariges rapport. Inte heller Kicki var närvarande. 8. Utbildningsansvariges rapport. FRK:v kommer att arrangera ett workingtest den 17/3 på Hinnared. Hittills är cirka 30 hundar anmälda. Tyvärr står det fel telefonnummer till Martin i Charmören. Martin kontaktar den personen och vi hoppas att vi med hjälp av en chokladkartong kan få honom/ henne att hänvisa till Martins telefonnummer. Mathilda tycker att vi ska ordna en trimdag med Mia Hellstrand. Mathilda får i uppgift att kontakta Mia Hellstrand angående dag, plats, kostnad mm. 9. Flatbutikens rapport. Maria H är helt ny på posten och har därför inget att rapportera. 10. Flatshowen. Simmatorps camping är bokat och domarna är vidtalade. Tom Rölander erbjuder sig att döma lydnaden vilket alla är tacksamma för. Lördagen är vigd åt utställning och lydnad. Bedömningen beräknas att starta vid så att alla ges möjlighet till att deltaga på SKK Skara om de vill. På söndagen går jakten. Regler för dual och triple master. Tom och Maria J håller på att sammanställa en ny och mer nyanserad poängräkning till vandringspriserna. 11. Flattrycket. Flattrycket läggs ner i brist på redaktör. Anna kommer att skicka ut ett informationsblad (Flatbladet) två gånger per år. Första numret bör komma ut så snart som möjligt. 12. Charmören Mathilda kommer att ansvara för att material kommer in till Charmören i tid. 13. Delning av sektionen. På årsmötet ställde en medlem frågan om inte sektionen borde delas på grund av den geografiska storleken. Frågan bordläggs tills dess att årsmötesprotokollet kommer så att alla styrelsemedlemmar har möjlighet att läsa vad som sades i frågan. 14. Hemsidan. Eva tar över ansvaret för hemsidan. Anledningen är att försöka minska antalet led mellan styrelsen och uppdateringarna. 15. Skrivelser. Inga skrivelser har inkommit. 16. Övriga frågor. a) Väst-bäst-flat A och B. Inför senaste årsmötet diskutera den gamla styrelsen om utländska meriter ska räknas vid erhållandet av priserna. Deras beslut blev till slut att utländska meriter skulle räknas. Årsmötets mening var att nordiska meriter skulle räknas. Styrelsen ombads att fundera över vad som ska gälla under 2001 fram till nästa möte. b) Ska FRK:v anordna medlemsmöten ett par gånger per år? Mathilda och Cecilia fick i uppdrag att utveckla idén till nästa möte. 17. Nästa möte. Nästa möte blir måndagen den 19 mars klockan (OBS tiden) i Evas kvartersgård. 18. Mötets avslutande. Tom förklarade mötet avslutat och uppmanade alla att köra försiktigt i snöyran.

3 Protokoll 3/ Protokoll fört vid FRK:v s styrelsemöte i Alingsås Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Martin Lövenfors, Maria Jansson, Kicki Olsson, Maria Högman och Anna Frisell. 1 Mötets öppnande. Tom hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes. 3. Val av justerare. Till justerare förutom ordförande valdes Maria H. 4. Föregående protokoll. Det föregående protokollet godkändes och lades till handlingarna. 5. Kassörens rapport. Maria har börjat bokföra med ett bokföringsprogram istället för som förut i Excel. Det kvarstår fortfarande en del formaliteter med bland annat postgirot. Vårens två första aktiviteter redovisades. Flatbladet kostade 1772 kronor och workingtestet gav ett överskott på 3908 kronor. 6. Jaktansvariges rapport. Viltspårs-DM. Kostnaden för att starta på provet blir 225 kronor varav schweisshundsklubben tar 175 kr (en höjning med 25 kr) och FRK:v får 50 kr, till bland annat inköp av priser. Hittills är det bara en anmäld hund. Vi beslutade därför att stå fast vid att DM:et sträcker sig över april och maj såsom annonserats i Charmören. Därför blir prisutdelningen även i år på årsmötet och inte på Flatshowen. Internatet. Tyvärr är inte internatet fullbokat. 6 flattar och en curly är anmälda. Dessutom är 2 flatägare som inte startat på prov intresserade. Beslutades att även de ska få delta. Kicki och Rosa ska laga mat. Martin och Anna är hjälper till om och där det behövs. Workingtestet. Workingtestet blev en (kall) succé. 39 deltagare fick genomföra 4 olika stationer. Många visade sin uppskattning och sa att det hade varit roligt. Tyvärr sprack tidsplanen på tok för mycket. Mest beroende på att funktionärerna även deltog. Alla funktionärer fick fika vilket drog ner fikaintäkterna då det blev ett stort antal funktionärer. Viltförsäljningen hade en självbetjäningskarraktär vilket tyvärr medförde ett visst svinn. Vinnarna kommer att publiceras på Internet. 7. Utbildningsansvariges rapport. Kommande aktiviteter är jaktprovsresa till Norge med anmälan till Tom och en endagskurs i dirigering på Hinnared. Dessutom kommer en grundläggande apporteringskurs att anordnas i Göteborgstrakten. Ansvariga är Karin och Lars Friberg samt Peter Bågendahl. Beslutades att 100 kronor per deltagare tillfaller FRK:v. Ansvar för kursupplägg mm faller på ansvariga ledare. Trimdagen med Mia Hellstrand skjuts på framtiden då Mia vill plocka ner hunden rejält och det kan vara en illa vald tidpunkt att göra det nu med tanke på den kommande utställningssäsongen. Vi ska kontakta Mia igen i höst. 8. Flatbutikens rapport. Maria H har pratat med Malin om hur arbetet fungerar. Maria och Tom kommer överens om hur man lämpligast flyttar butiken till Maria.

4 9. Flatshowen. Hittills har en anmälan inkommit. Rosetter behöver beställa. Maria J kontaktar Cecilia och Mathilda om vad som behöver göras. Cecilia får i uppdrag att jaga vandringspriserna. De små tavlorna är slut. Maria J kontrollerar om man kan köpa fler annars får vi köpa andra. Det finns en liten sten kvar. Maria J kontrollerar även inköp av stenar. 10. Regler för dual och triple master. Tom och Maria J har sammanställt en ny och mer nyanserad poängräkning till vandringspriserna (se bilaga). Några förtydliganden behöver dock göras. Maria J gör detta till nästa möte. Statuterna kommer att finnas i Flatshowens katalog. 11. Charmören. Sista manusdag är 19 maj så vi hinner ha ett möte till innan dess. 12. Bingolotter. Martin tar över ansvaret tills vidare. Maria H lovar att hjälpa till med hämtning om det behövs. Vi avvaktar med att försöka öka försäljningen tills Martin satt sig in i arbetet. 13. Väst-Bäst-Flat A och B. Beslöts att nordiska meriter ska tillgodoräknas inom utställning, jakt och lydnad. För bruks gäller meriter i Sverige och Norge då de övriga länderna inte har motsvarande bruksregler. 14. Medlemsmöte. Mathilda är inte närvarande. 15. Skrivelser. Tom har fått ett erbjudande om att köpa vilt som verkar förmånligt. Vi kommer att köpa in en provleverans till internatet och är allt OK kommer vi att fortsätta att köpa in så att medlemmarna har möjlighet att köpa. 16. Övriga frågor. a) Flatbladet kostade 1772 kr. Flatbladet beräknas dock komma ut i höst igen men vi ska undersöka om vi kan skära kostnaderna något. b) Maria J har varit på en jakthundsträff som Jägarförbundet anordnade. Det var information om deras hundsamordning, en föreläsning om varg och alla deltagarna presenterade sina raser och sina rasklubbar. 17. Nästa möte. Nästa möte blir tisdagen den 24 april klockan (OBS tiden) på Simmatorps camping i Skara. 18. Mötets avslutande. Tom förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. Protokoll 4/ Protokoll fört vid FRK:v s styrelsemöte i Simmatorp Skara den 24 april. Närvarande: Tom Rölander, Martin Lövenfors, Maria Jansson, Maria Högman, Cecilia Ek samt Mathilda Lückner sekreterare vid dagens möte. 1. Mötets öppnande. Tom hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes.

5 3. Val av justerare. Maria Högman valdes att justera dagens protokoll. 4. Föregående mötes protokoll. Det föregående mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna. 5. Kassörens rapport. Maria redovisade att både Workingtestet på Hinnared samt Jaktinternatet på Backamo gick med en liten vinst. Anmälningsavg till Flatshowen kommer fortfarande in och för att underlätta kontrollen av detta har Maria beslutat att dela ut nummerlapparna på plats till samtliga aktiva under Flatshowen. Maria tar fram en balans och resultatrapport efter Flatshowen och redovisar denna på nästa styrelsemöte. 6. Jaktansvariges rapport. Jaktansvarig ej här. 7. Utbildningsansvariges rapport. Martin har fått brev om möjligheten för Västra avdelningen att skicka ett antal medlemmar på instruktörsutbildning, erbjudandet kommer ifrån Huvudstyrelsen. 1/100 medlemmar, vilket för våran del skulle bli 3-4 st. Intresserade personer ska kunna meddela sitt intresse på våran hemsida. Martin förmedlar brevet till Eva, och intresserade ska sedan hänvisas till Tom. 8. Flatbutiken. Maria har inventerat vad som finns i butiken. Kicki tog med en del av innehållet till Internatet i Backamo. Det finns 479:- i kassan som skall förmedlas till Onsala Design för inköpta och sålda varor, och ytterligare 100:- som är från div försäljning. Maria tar med Flatbutiken till Flatshowen. 9. Utställningsansvarig. Rosetterna till Flatshowen beställs i år av Inter Silva. Detta pga av leveransproblem hos tidigare leverantör. Mathilda och Cecilia ska hjälpas åt med beställningen. Vandringspriserna ska samlas in ifrån tidigare mottagare, detta arbetet är i full gång. Cecilia meddelar också att hon önskar avsluta sitt styrelsearbete och har kontaktat valberedningen som undersöker tillvägagångssättet. 10. Charmören. Manusstopp är efter Flatshowen och vi lämnar därför denna punkt. 11. Bingolotter. Martin ska träffa Rosa och sedan ta över ansvaret. 12. Medlemsmöte. Mathilda redovisar planen att ha 2-3 medlemsmöte per år, förutom årsmöte. Planen är att inleda med ett möte där medlemmarna har möjlighet att göra sin stämma hörd och få ställa frågor till styrelsen, och att styrelsen ska ha möjlighet att redovisa hur arbetet fortskrider inom de olika frågorna vi behandlar. Sedan ska det vara någon form av aktivitet, tex jaktträning, föredrag av något ämne som kan vara till intresse för många av våra medlemmar, eller liknande. Dagen ska avrundas med tex korvgrillning beroende på årstid. Idén är att ha aktiviteter med hundarna och i detta väva in trevlig samvaro med likasinnade. I förlängningen kan ju detta hjälpa oss att få fler medlemmar engagerade. 13. Skrivelser. Inga skrivelser har inkommit. 14. Övriga frågor.

6 Maria har gjort färdigt reglerna för Dual och Triple Purpose Master. Fortsättningsvis skall Triple Purpose Master vara tvungen att erhålla pris i samtliga tre discipliner. Samt minst HP på utställning. Övriga styrelsemedlemmar tycker att detta är bra. 15. Nästa möte. Nästa möte blir den 18 juni kl i Alingsås. 16. Mötets avslutande. Tom förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse. Protokoll 5/ Protokoll fört vid FRK:v s styrelsemöte i Alingsås den 26/ Närvarande: Tom Rölander, Martin Lövenfors, Maria Jansson, Cecilia Ek, Mathilda Lückner (from punkt 5), Kicki Olsson och Eva Bergstedt. Meddelat förhinder: Maria Högman. Frånvarande: Anna Frisell. 1. Mötets öppnande. Tom hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 17. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes med tillägget av följande punkter: 14 a Tävlingsförslag 14 b Styrelseprotokoll på Internet 14 c Valberedning 14 d Utvärdering av Flatshowen 14 e Triple/ Dual master. 14 f Uppfödarmöte. 18. Val av justerare. Kicki Olsson valdes att justera dagens protokoll jämte ordförande. 19. Föregående mötes protokoll. Det föregående mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna. 20. Kassörens rapport. Flatshowen gick med ett stort plus (6 552,50). Jämfört med förra året drog en bättre försäljning, lägre markhyra, lägre domarkostnader samt mindre vilt ner kostnaderna. Negativt var att vi betalade tillbaka 1450 kr i anmälningsavgifter. (domarens hundar och flera på grund av alla förseningar.) Se bilaga kr i priser omfattar 5 stycken triple master tavlor så nu finns det tavlor till 4 år till. I övrigt ligger klubben enbart på 210 kronor plus i år. Se bilaga 2. Flatbutiken säljer dåligt. Kanske ska man försöka att marknadsföra den bättre? Det måste även gå att öka Bingolottoförsäljningen. Dessutom misstänker Maria att flera ligger efter med sina betalningar. Maria och Martin kontrollerar om det stämmer. 21. Jaktansvariges rapport. Ett internat har genomförts med 12 deltagare. Internatet var uppskattat. Kicki har bokat Backamo för ett nytt internat i april Inga instruktörer är ännu klara men Kicki jobbar på det. Det har genomförts en jaktkurs i Göteborg. Instruktörer för den har varit Peter Bågendahl, Karin Friberg och Lars Friberg. Kursen har varit på 6 gånger med 8 deltagare. Även den kursen har varit mycket lyckad. Viltspårs-DM samlade även det 12 deltagare. Domarna där var mycket imponerade av de duktiga flattarna. Vinnarna där blev Maria Högkvist med SVCH Flatterhaft Living in America. Se bilaga 3.

7 22. Utbildningsansvariges rapport. Karin Friberg var anmäld till instruktörsutbildningen för Västra men deltog inte. Det finns dock möjlighet för Karin att ta igen det hon missat vid ett senare tillfälle. Sommarinternatet blev snabbt fullt med 8 deltagare.tom har även lämnat återbud till några. På grund av många återbud ser det tyvärr ut som om internatet måste ställas in då det i dagsläget endast är 3 deltagare och någon reservlista tyvärr inte gjorts upp. 23. Flatbutiken. Maria är inte närvarande. 24. Utställningsansvarig. Cecilia har ingen rapport. 25. Charmören. Manusstopp är 18/8. Mathilda skriver om internatet på Backamo, Martin fixar fram resultaten på Viltspårs-DM. 26. Medlemsmöte. Vi ska ha ett litet möte i samband med ett nytt workingtest, preliminärt den 18/8. Då ska även prisutdelning i Viltspårs-DM hållas. Ett utskick måste ut innan dess. Det vore bra om vi kunde nå medlemmarna via internet och om alla mailar sin adress till Mathilda på så upprättar hon ett register. 27. Valpshow på Tånga Hed Eva meddelar att SSRK kommer att ha en officiell utställning på Tånga Hed Dagen innan har goldenklubben sin Clubshow på samma ställe. Tanken är att genom ett samarrangemang kunna hålla kostnaderna nere. Idéen mottogs positivt och Eva får i uppdrag att prata med goldenklubben samt hyra en markbit på Tånga Hed. Alla funderar tills nästa möte på lämpliga domare. 28. Skrivelser. Inga skrivelser har inkommit. 29. Övriga frågor. 14 a) Kicki har funderat på en viltspårskamp mellan sektionerna. Förslagsvis under maj månad. Västra utmanar alla andra sektioner. Man får 100 poäng för ett första pris, 50 poäng för ett andra pris samt 25 poäng för ett tredje pris. HP ger 10 poäng extra. Den sektion som får ihop flest poäng oavsett antal startande vinner. Första pris blir äran och en fin artikel i Charmören. Kicki jobbar vidare med idén. 14 b) Eva vet att flera rasklubbar slutat att publicera sina protokoll på Internet då de använts felaktigt efter det att texten i dem ändrats. Styrelsen ansåg att risken fick anses som rätt liten och beslöt att fortsätta att publicera protokollen, dock utan underskrifter. 14 c) Cecilia står fast vid sitt beslut att avgå och har meddelat valberedningen detta. Hon sitter dock kvar tills årsskiftet. Valberedning framför genom Cecilia önskemål att de som eventuellt önskar avgå meddelar valberedningen så fort som möjligt. 14 d) Idén med att ha en Flatshow efter en SKK-utställning var förmodligen bra men fungerade inte alls. Det mesta saknades, bland annat ett rejält arbetsschema och mer erfarenhet. Flatshowen gick ju dock med en bra vinst och förhoppningsvis kan mycket förbättras till nästa år. Alla funderar över plats och domare till Flatshowen 2002 till nästa möte. Beslöts att ha Flatshowen 2002 som en punkt på dagordningen på nästa möte. 14 e) Tom tog åter upp poängräknandet vid triple och dual master. Han ansåg att HP på utställning var för mycket att begära i jämförelse med 3:e pris på lydnaden samt 3:a på jakten. Problemet är att inga kvalitetspris delas ut utan HP är den lägsta meriten. Kanske kan man meddela domaren innan att vara generös med HP eller kan man lösa det på något annat sätt? Vi funderar mer på detta tills nästa möte. Tom ifrågasatte även hur poängräkningen på Flatshowen gått till. Övriga styrelsen försäkrade att allt gått rätt till och ifrågasatte Tom engagemang nu då han inte ifrågasatte på Flatshowen. Tom bad efter förklaringen om ursäkt. Tills nästa år bör dock en oberoende person utses som kan hålla i allt pappersarbete.

8 14 f) De utannonserade uppfödarträffarna läggs på is så länge på grund av obefintligt intresse. 30. Nästa möte. Nästa möte blir den 18 augusti klockan 9.00 i samband med workingtestet. Eva och Cecilia meddelade direkt att de inte kan närvara då Mötets avslutande. Tom förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse. Protokoll 6/ Protokoll fört vid FRK:v s styrelsemöte i Alingsås den 20/ Närvarande: Tom Rölander, Martin Lövenfors, Maria Jansson, Mathilda Lückner, Kicki Olsson, Maria Högman (från punkt 11) och Eva Bergstedt. Meddelat förhinder: Cecilia Ek. Frånvarande: Anna Frisell. 1. Mötets öppnande. Tom hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 32. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes med tillägget av följande punkter: 17 a Annonsering på hemsidan. 17 b Årsmöte 33. Val av justerare. Maria Jansson valdes att justera dagens protokoll jämte ordförande. 34. Föregående mötes protokoll. Det föregående mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna. 35. Workingtset. Det planerade workingtestet fick tyvärr ställas in då det var planerat alldeles för nära semestern för att vi skulle kunna erbjuda ett bra arrangemang. Istället planeras ett nytt test in den 22 september på Hinnared. Tom pratar med Låtta på Charmören om att få in lite information om testet. Tom fixar även ett flygblad att delas ut på SSRKs utställning i Hemsjö. 36. Medlemsmöte och Viltspårs-DM prisutdelning. Medlemsmötet skjuts upp på obestämd tid. Prisutdelningen kommer att hållas i samband med workingtestet den 22/9. En inbjudan till prisutdelningen, och testet, kommer att skickas till samtliga pristagare. Beslöts att köpa in glas som pris till alla deltagarna samt någon form av placeringspris till de som placerade sig som nummer Kassörens rapport. Det har varit lugnt i ekonomin under sommaren. Maria och Martin håller fortfarande på med arbetet att kartlägga vilka som inte betalat för sina bingolotter. 38. Bingolotter. Vi skjuter på beslutet att ringa alla medlemmar för att kunna öka inköpen av lotter. Martin glömde tyvärr att bifoga inbetalningskort med förra utskicket men ordnar detta så fort som möjligt.

9 39. Jaktansvariges rapport. Kicki har bokat Backamo för ett nytt internat 5-7 april Som instruktör har Erling Skotner engagerats. Kicki ska räkna på hur dyrt internatet kommer att bli men i dagsläget är en prisidé 1000 kr. 40. Utbildningsansvariges rapport. Västra har tyvärr inte haft någon deltagare på instruktörsutbildningen under sommaren. Intresset har varit mycket lågt vilket kan anses som konstigt med tanke på att utbildningen är helt betald och att den enda motprestation som krävts är 2 aktiviteter i FRKs regi. Vi får hoppas att tillfället återkommer. 41. Flatbutiken. Maria har sålt ett par tröjor under sommaren. Mathilda undrar om flatbutiken har gamla rasböcker till salu. Maria ska kolla detta. Flatbutiken bör synas mer. Maria ska fråga om hon kan sätta upp lite reklam på sin arbetsplats. Eva kontrollerar om man kan ha ett litet stånd utan kostnad på SSRK västras utställningar. 42. Utställningsansvarigs rapport. Cecilia är inte här. 43. Flatshow Kicki kontrollerar om Backamo är ledigt. Önskvärt datum är andra helgen i maj. Kicki jobbar även på tänkbara domare. 44. Triple och dual master. Beslöts att hundarna som deltager i triple och dual master kommer att kvalitetsbedömas på utställningen. Ett andra pris i kvalité kommer att ge 1 poäng vilket gör att poängskalan i övrigt bör justeras en aning. 45. Valpshow på Tånga Hed Goldenklubben är tillfrågad och flatklubben har hyrt en liten bit mark på Tånga Hed. Klassindelningen blir 4-6 månader, 6-9 månader och 9-12 månader. Domare kommer Kicki Ohlsson att vara och anmälningsavgiften sätts till 100 kr. 46. Skrivelser. Någon (tyvärr okänd) undrar varför det inte kommit någon domarkommentar från Adventsutställningen i Halmstad i Charmören. Tyvärr kan vi inte ge något bra svar på detta men hoppas att man kan kontakta Mathilda om man vill ha med något i Charmören. 47. Övriga frågor. 17 a). Kicki undrar om hon får göra reklam för sitt hundpensionat på hemsidan. Beslöts att detta inte går i dagsläget men att det kanske går att ha en annonssida på Internet. Beslöts att ha det som en punkt på nästa dagordning. 17 b). Årsmöte. Tills nästa möte måste vi ha funderat över när och var vi ska ha årsmötet. I Göteborgstrakten känns ju som mest naturligt. Beslöts att ha det som en punkt på nästa dagordning. Protokollet från det förra årsmötet har fortfarande inte inkommit till styrelsen. Tom får i uppdrag att försöka få fram detta protokoll. 48. Nästa möte. Nästa möte blir den 5 november klockan 9.00 i Alingsås. Maria H tyckte att det var synd att flera möten blivit flyttade. Tom beklagade men påpekade att det varit yttre omständigheter som varit orsaken och han hoppas att det inte ska behöva ske igen. 49. Mötets avslutande. Tom förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.

10 Protokoll 7/ Protokoll fört vid FRK:v s styrelsemöte i Alingsås den 5/ Närvarande: Tom Rölander, Martin Lövenfors, Maria Jansson, Kicki Olsson, Maria Högman och Eva Bergstedt. Meddelat förhinder: Anna Frisell och Mathilda Lückner. Frånvarande: Cecilia Ek. 1. Mötets öppnande. Tom hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 50. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes utan några tillägg. 51. Val av justerare. Kicki Olsson valdes att justera dagens protokoll jämte ordförande. 52. Föregående mötes protokoll. Det föregående mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna. 53. Kassörens rapport. Klubben har hittills gått med ett litet överskott. (se bilaga). Det saknas fortfarande en del bingolottopengar. En medlem är skyldig klubben en stor summa pengar. Naturligtvis är lotterna stoppade till den personen. Beslöts att Kicki kontaktar SKKs juridiska avdelningar för råd om ett lämpligt förfarande. 54. Bingolotter. Försäljningen är nu så låg som 18 lotter per vecka. Tyvärr verkar många vara avskräckta av det höjda priset. (40 kr). Beslöts därför att vänta med en försäljningskampanj tills dess att folk vant sig vid det nya priset. 55. Jaktansvariges rapport. Jaktinternatet för nästa år är klart. Det kommer att hållas på Backamo 5-7 april med Erling Skotner som instruktör. Pris blir 1000 kr för kurs och logi samt 500 kr för maten. 56. Workingtest 22/9. Workingtestet var än en gång en succé. 64 anmälda hundar och 10 reserver. Tyvärr kom det bara 52 till start eftersom en del anmälda hundar uteblev utan att lämna återbud så att reserverna kunde kallas in. Även ekonomiskt blev testet en succé med cirka 3000 kr i vinst. 57. Utbildningsansvariges rapport. Martin har inget att rapportera. 58. Flatbutikens rapport. Försäljningen på SSRKs utställning i Hemsjö gick bra. Workingtestet glömdes tyvärr av då Maria själv var på semester just då. Maria har köpt in 30 glas till diverse pristagare att delas ut på årsmötet. Hon har även beställt gamla rasböcker men då de är tunga och skulle medföra en hög fraktkostnad ska de lämpligen hämtas på någon utställning. Maria J ordnar ev. detta. Ett förslag är att ta fram en bra penna med FRK/västra på. Maria tar fram en prisuppgift på detta till nästa möte. Det vore bra om Flatbutiken kan åka till adventsutställningen i Halmstad. Maria försöker få dit den.

11 59. Utställningsansvariges rapport. Cecilia är inte här. 60. Flatshow Backamo är bokad till 11-12/5. Tillfrågade domare är Camilla Hamrén (utställning) och Thomas Swärd (jakt). 61. Årsmöte Beslöts att ha årsmötet den 24/2 tillsammans med någon slags aktivitet. Eva kollar med orienteringsklubben i Alingsås. Beslöts även att skicka personlig kallelse till samtliga pristagare på Viltspårs-DM samt Väst-Bäst-Flat A och B. 62. Verksamhetsberättelse2001/ Planerade aktiviteter Eva har skrivit en verksamhetsberättelse/ aktivitetsplan. Denna mailar hon inom kort till alla som läser igenom och kompletterar tills nästa möte. 63. Annonsering på hemsidan. Frågan togs upp på förra mötet. Alla hade funderat på frågan och nu beslöts det att behovet som finns för tillfället inte är tillräckligt stort. 64. Skrivelser. Det enda som inkommit är huvudstyrelsens protokoll där den stora frågan för tillfället är annonsering av övriga kullar Övriga frågor. Inga övriga frågor förutom att årsmötesprotokollet har kommit fram. Eva skickar detta protokoll till samtliga i styrelsen. 66. Nästa möte. Nästa möte blir den 21 januari klockan i Alingsås 67. Mötets avslutande. Tom förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse. Alingsås Eva Bergstedt, sekreterare Tom Rölander, ordförande Kicki Olsson, justerare

12 Protokoll 8/ Protokoll fört vid FRK:v s styrelsemöte i Alingsås den 27/ Närvarande: Tom Rölander, Martin Lövenfors, Maria Jansson och Eva Bergstedt. Meddelat förhinder: Kicki Olsson, Maria Högman och Mathilda Lückner. Frånvarande: Cecilia Ek och Anna Frisell. 1. Mötets öppnande. Tom hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 68. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes med följande tillägg. 13 a) Halmstadutställningen 13 b) delning av sektionen 13 c) delat retrieverchampionat. 69. Val av justerare. Martin Lövenfors valdes att justera dagens protokoll jämte ordförande. 70. Föregående mötes protokoll. Det föregående mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna. 71. Kassörens rapport. Klubben har gått med cirka kronor plus under Den stora inkomstkällan är Bingolotterna som gett klubben kronor men varje enskild aktivitet som klubben anordnade under 2001 har gått med vinst. 72. Jaktansvariges rapport. Jaktinternatet är fullt. Inger & Roger Skoglund ställer även i år upp och dömer viltspårs-dm. Kicki är inte här så det blir ingen utförligare rapport. 73. Utbildningsansvariges rapport. Martin har inget att rapportera. 74. Flatbutikens rapport. Rasmontern blev mycket lyckad. Placeringen var bra och vi hade många besökare. Flatbutiken sålde för ca 2500 kronor vilket får anses som mycket bra. Vi har fått god hjälp av flera FRK medlemmar både inom och utom sektionen. Tills nästa år vore det bra om en monterkommitté tillsattes. Maria är inte här så något mer kan inte rapporteras. 75. Utställningsansvariges rapport. Cecilia är inte här men Sussie Karlström har accepterat att döma Flatshowen Årsmöte Årsmötet kommer att hållas på Alingsås BK söndagen den 24/2. Klubbstugan är bokad pris 250 kr. Vi börjar med ett mini-workingtest. 6 stationer som utförs på appellplan samt i skogen bakom klubbstugan. Cirka 15 startande bör hinnas med. Styrelsen samlas i Alingsås klockan Det har blivit ett litet fel i poängberäkningen i Charmören. BIR ger 12 poäng. Eva räknar ut vilka som placerat sig i vandringsprisen och skickar kallelse till dessa samt till de som placerade sig i Viltspårs-DM. Maria J köper priser till Väst-Bäst-Flat A + B + Spårhunden. Tom köper till Viltspårs-DM. Eva fixar blommor och fika. Barbro Löwgren (sekreterare i SSRK/västra) har accepterat att vara mötessekreterare. Tom frågar Barbro Wiktorsson om hon kan vara mötesordförande.

13 77. Verksamhetsberättelse2001/ Planerade aktiviteter Eva har skrivit en verksamhetsberättelse/ aktivitetsplan. Denna lästes igenom och godkändes. 78. Skrivelser. SSRK VÄSTRA har inbjudit till ett medlemsmöte i Borås den 10 mars med anledning av remissen angående ett delat retrieverchampionat. 79. Övriga frågor. 13 a) Halmstadsutställningen. Utställningen genomfördes med 71 deltagande flattar. Arrangemanget gav ett stort ekonomiskt tillskott till klubben. Arrangörerna yrkar nu på bilersättning för planeringsmöten tillsammans med labradorklubben och goldenklubben samt på att få ersättning enligt sina kvitton. Beslöts att tillstyrka detta. Milersättning utgår enligt gällande regler 13 b) Styrelsen undersöker möjligheten att eventuellt dela den geografiskt sett mycket stora sektionen. Beslöts att lägga ut en förfrågan på hemsidan samt att diskutera frågan på årsmötet. 13 c) Angående remissen om delning av retrieverchampionatet. SSRK västra håller medlemsmöte den 10 mars. Vi i styrelsen anser det vara mycket viktigt att vi talar om vad vi tycker i frågan oavsett vad vi tycker. Beslöts därför att lägga ut frågan på hemsidan. 80. Nästa möte. Nästa möte blir den 24 februari klockan 8.30 i Alingsås 81. Mötets avslutande. Tom förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse. Alingsås Eva Bergstedt, sekreterare Tom Rölander, ordförande Martin Lövenfors, justerare

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli.

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN 2014-11-22 Nr 4. Plats: Ljungslätt Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 68-84 Linköping Närvarande: Monica Forsander, Marie Kindstedt, Karin Hellander, Karin Staaf, Daniel Svensson, Stig-Olov Olofsson (1:e suppleant),

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg.

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN 2013-12-14 - Nr 4 Plats: Stättared Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena

Läs mer

81 Föregående mötesprotokoll Avvaktar protokoll fr fg möte. Påminnelse till Jocke! Vi går igenom protokollet på nästa möte istället.

81 Föregående mötesprotokoll Avvaktar protokoll fr fg möte. Påminnelse till Jocke! Vi går igenom protokollet på nästa möte istället. Styrelsemöte för SRRS Västra Datum: 2010-09-08 Plats: Drottninggatan, Göteborg Närvarande: Caroline Jensen, Sofia Orvelind, Jazmine Ohgami, John S. Berg Frånvarande anmälda förhinder: Louise Rosengren,

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN Protokoll 08-14, fört vid styrelsemöte 18 augusti 2014, Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, konferensrummet andra våningen. Närvarande: Frånvarande: Pelle Bratell

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Närvarande: Agneta Jonsson Siw Karlsson Carina Arvidsson Lena Fäldt Karin Hellström Suppleant: Lotta Plahn Anmält förhinder:

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 03 08, Nova Park hotell, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 03 08, Nova Park hotell, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 03 08, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande Kjell Svensson Cilla Hamfelt Agnetha Hammarstedt Helena Hellström Annika Hjälm Terese

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID SSRK-BERGSLAGENS STYRELSEMÖTE SÖRBY GÅRD 23 November 2009

PROTOKOLL FÖRT VID SSRK-BERGSLAGENS STYRELSEMÖTE SÖRBY GÅRD 23 November 2009 PROTOKOLL FÖRT VID SSRK-BERGSLAGENS STYRELSEMÖTE SÖRBY GÅRD 23 November 2009 Närvarande: Sören Svärd, Urban Larsson, Malin Reuterhäll, Caroline Hagström, Anna Sjödin, Margareta Dahl, Lotta Yourstone, Benita

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har innan mötet skickats ut via mail och godkändes

3 Dagordning Dagordningen har innan mötet skickats ut via mail och godkändes Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte 20130813 Närvarande Ordinarie ledamöter Gunilla Sandström GS Torbjörn Håkansson TH Lisa Andersson LA Susanne Andersson SA Janne Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2007 11 05 5.1 Mötets öppnande Närvaro: Tina Kauppinen, Barbro Collin, Olle Carlsson, Pia Axelsson, Adjungerad jaktansvarig

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5 Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby Sida 1 av 5 Närvarande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Björn Ekedahl Ingrid Grundström Janet Johansson

Läs mer

Avdelningen har två ordinarie revisorer samt två suppleanter, som väljs vid avdelningens årsmöte. Dessa ska granska avdelningen.

Avdelningen har två ordinarie revisorer samt två suppleanter, som väljs vid avdelningens årsmöte. Dessa ska granska avdelningen. EKONOMI Avdelningens kassör ansvarar för att: Avdelningens bokföring sker enligt god redovisningsed. Inför varje styrelsemöte skriftligt presentera aktuell resultatrapport. Att snarast efter prov och utställningar

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund Jan Åberg Lalla Hammarström Adjungerade: Ej närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte.

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte. Styrelsemöte för SRRS Västra Datum: 2010-11-10 Plats: Drottninggatan, Göteborg Närvarande: Sofia Orvelind, Jazmine Ohgami, John S. Berg,Louise Rosengren,Joachim Bonander Frånvarande anmälda förhinder:

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141218

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141218 Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141218 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C i Stockholm DELTAGARE Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson. ANMÄLT FÖRHINDER André Lennberth

Läs mer

Styrelseprotokoll fört vid Schnauzerringens styrelsemöte 2013-09-22.

Styrelseprotokoll fört vid Schnauzerringens styrelsemöte 2013-09-22. 1(5) Styrelseprotokoll fört vid Schnauzerringens styrelsemöte 2013-09-22. Närvarande: Renée Östrand (vice ordf.), Marica Hofsäss (kassör), Eva Arnell (led.), Carola Sabel (led.), Helene Nordlöf (sup2),

Läs mer

76 Val av justerare Utsågs Andreas Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

76 Val av justerare Utsågs Andreas Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 75-97 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Susanna Hagman Adjungerad tillfällig

Läs mer

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet.

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2014 11 13 Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Eva Wiklund, Linnea Pettersson, Birgitta Pettersson. Frånvaro: AnnSofie Öhman, Bert

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE I LINKÖPING 02 04-14.

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE I LINKÖPING 02 04-14. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE I LINKÖPING 02 04-14. Närvarande: Carina Stääv, Tina Bengtsson, Lisa Löfvenberg, Marie Hellander, Ulf Svanström, Inger Dahl, Liz Rundberg

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

Dagordning Hus- möte. Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com. 1. Mötets öppnande. 2. Mötessekreterare. 3. Höstens kurser

Dagordning Hus- möte. Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com. 1. Mötets öppnande. 2. Mötessekreterare. 3. Höstens kurser Dagordning Hus- möte Datum: Tid: Plats: 8 oktober 2013 kl. 19.00 Klubbstugan 1. Mötets öppnande 2. Mötessekreterare 3. Höstens kurser 4. Allmänlydnad fortsättning idé av Ulrika 5. Information om pågående

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Sidan 1 av 4 RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Utskriftsdatum 040714 Protokoll As-möte 040529 på SBK's Stockholms-avdelning: Närvarande: Kerstin Hjelm Birgit

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN Protokoll 6-13, fört vid styrelsemöte 18 april 2013, Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, hörsalen andra våningen. Närvarande: Pelle Bratell Anna Johansson Gerty

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 26.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2009-03-23 Närvaro: Lars Ödlund, Barbro Collin, Olle Carlson, Hans-Gunnar Leytman, Kerstin Nilsson, Anita

Läs mer

Ordöranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Ordöranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN 2013-09-02 - Nr 3 Närvarande: Marianne Johansson, Barbro Fridström, Lena Frisell, Christer Fröje, Helena Eliasson, Renée Selander, Titti Karlström, Jaana

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-11-12, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-11-12, TELEFONMÖTE +9 PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-11-12, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, JOSEFINE PETTERSSON, CAROLINE REMULA, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS

Läs mer

Protokoll för vid Västra distriktets styrelsemöte den 9/2 samt den 24/2 2016,

Protokoll för vid Västra distriktets styrelsemöte den 9/2 samt den 24/2 2016, Protokoll för vid Västra distriktets styrelsemöte den 9/2 samt den 24/2 2016, Närvarande: Anette Johansson, Anette Lundgren, Ann Gustavsson, Jan Karlsson, Bengt-Ove Bergqvist (9/2), Catharina Ellerström,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carsten Sörensen Catarina Hultgren Britt-Louis Hjalmarsson Birgitta Abrahamsson Mia Hansson

Läs mer

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY!

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY! NÄRVARANDE: Agneta "Teta" Karlsson, ordförande Maria Pettersson, vice ordförande Jonas Bygdén, sekreterare PiaMaria "Pim" Wenklo-Westlund, kassör Susanne "Sussie" Signell, ledamot Carina Larsson, ledamot

Läs mer

52 Mötets öppnande. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

52 Mötets öppnande. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Sid 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2005-11-12 I SVENSHÖGEN. Närvarande: Kjell Nielsen, Johan Andersson, Lennarth Ericsson, Ingela Sandström, Marie Ullatti,

Läs mer

2. Cecilia Hamilton, premierings länskommitté informerar om sommarpremieringarna.

2. Cecilia Hamilton, premierings länskommitté informerar om sommarpremieringarna. Styrelsemöte 2015-09-08 Studiefrämjandet, Uppsala Närvarande: Cecilia Birgersson, Rolf Arvidsson, Gunilla Söderberg, Kjell Sjöström, Carola Sahlin, Sanna Arndt Inbjudna: Cecilia Hamilton, Premierings länskommitté

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141126

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141126 Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141126 Närvarande Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Sara Lahti SL Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK SAMT LOUISE BUCKAU

NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK SAMT LOUISE BUCKAU PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-10-27, SITTANDE MÖTE PLATS: LIDKÖPINGSVÄGEN 2, SKARA NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK SAMT LOUISE BUCKAU FRÅNVARANDE:

Läs mer

Styrelsemöte Sammanträdesdatum

Styrelsemöte Sammanträdesdatum Plats: Telefonmöte 72--98 Beslutande: Tomas Persson, ordförande Lena Lundmark Helena Gustafsson Katarina Morsk Malin Brenklert Tom Rölander Ingrid Andrén 72-83, 85-98 Ulla Pietarinen, suppleant Ej anmält

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-05-07

Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-05-07 Sidan 1 av 5 Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-05-07 Närvarande: Anmält förhinder: Eva Fabiansson-Johnsson Janne Stihl Anette Björgell Susanne Mayer-Nilsson Carin

Läs mer

Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen

Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Svenska Pudelklubben ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN SÖDRA AVDELNINGEN AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Plats

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2014-03-10

Styrelsemötesprotokoll 2014-03-10 Styrelsemötesprotokoll 2014-03-10 Närvarande: Ulf Lundell, Birgitta Biderman, Leif Wärme, Kjell Larsson, Anders Ahlström, Anders Ekholm, Arri Hirvasniemi, samt Susanne Bergqvist. Jennie Norén kom till

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Plats: Huskvarna Närvarande: Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg, Siw Synnerman Nordström, Karin Claesson,

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08 12.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Kerstin Nilsson, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. BLS väljs att jämte ordförande justera protokollet.

LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. BLS väljs att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Fysiskt möte 160619, kl. 12.00, Scandic Jönköping Närvarande Ordinarie ledamöter Lilian Jonsson (LJ) Torbjörn Håkansson (TH) Birgitta Limnefelt

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003. Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson Jenny Sjökvist

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003. Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson Jenny Sjökvist Nr 6/2003 - justerat PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 22, Danderyd NÄRVARANDE: Peter Söderberg Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Vallby Prästgård, Enköping /9

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Vallby Prästgård, Enköping /9 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Vallby Prästgård, Enköping 2008-11-8/9 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt

Läs mer

Styrelsemöte SRRS mellan 100805

Styrelsemöte SRRS mellan 100805 Styrelsemöte SRRS mellan 100805 Närvarande: Ulrika Törnqvist, Sophia Greek, Karin Selin, Anna Liljenbring, Camilla Bergström. Meddelat förhinder: Karin Karlsson Plats: Ulrika Törnqvist, Lindesberg 1 Mötet

Läs mer

Styrelsemöte augusti 2016

Styrelsemöte augusti 2016 Styrelsemöte 64-75 22 augusti 2016 Närvarande: Anette Björkman Bergström, Christel Leiborn, Nenette Hillborg, Maria Kölestam och Sofia Friberg. Frånvarande: Helen Låås och P-O Andersson, Mikael Ingesson

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 9 november 2009 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu Världens största vintersamling för Samojedhundar och deras ägare. Nordiska mästerskapen i drag

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Styrelsemöte rallyklassikerna Datum: 10 08 27 Plats: Scandic Hotell Nord, Uppsala

Styrelsemöte rallyklassikerna Datum: 10 08 27 Plats: Scandic Hotell Nord, Uppsala Styrelsemöte rallyklassikerna Datum: 10 08 27 Plats: Scandic Hotell Nord, Uppsala Närvarande: Karl- Bertil Ling, Henrik Boivie, Jan Hagberg, Jörgen Einar, Annette Åhman, Åke Hansson (tom 21.15) samt Kenth

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-09-03

Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-09-03 Sidan 1 av 5 Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-09-03 Närvarande: Frånvarande: Eva Fabiansson-Johnsson Janne Stihl fr o m 5 Anette Björgell Susanne Mayer-Nilsson

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-09-20, Tid: kl.18.00 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

1 Mötets öppnande LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

1 Mötets öppnande LJ hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte 160823, kl. 18.00 Närvarande Ordinarie ledamöter Lilian Jonsson (LJ) Torbjörn Håkansson (TH) Birgitta Limnefelt Sundin (BLS) Eva Fabiansson-Johnsson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 01 29

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 01 29 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Olle Carlson, Pia Axelsson, Barbro Collin, Adjungerad jaktansvarig Sophia Jarl Frånvaro: Johan Ericsson, Mikael

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-05-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-05-20, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-05-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JOSEFINE PETTERSSON FÖRHINDER:

Läs mer

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Mötesdatum : 14 Februari Tid: 11.00 15.45 Plats: Mornington Hotel, Bromma Närvarande : Annette Jonasson (AJ), Eva Liljekvist-Borg (ELB), Helena Orre (HO), Monika Johansson (MJ), Lennart Ölund (LÖ), Meddelat

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens styrelsemöte på Arlanda Hotellby, Arlandastad Lördag Söndag

Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens styrelsemöte på Arlanda Hotellby, Arlandastad Lördag Söndag Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens styrelsemöte 2016-04-23 på Arlanda Hotellby, Arlandastad Lördag 15.45 17.30 Söndag 09.00 13.30 Närvarande: Frånvarande: Ledamöter: Jörgen Oinonen Kicki Sandell

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

82 Mötets öppnande Ordförande Björn Bjuggren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

82 Mötets öppnande Ordförande Björn Bjuggren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte, telefon 2010 06 17 Närvarande Björn Bjuggren Anders Wahlberg Cecilia Bergling Ulla Nilsson Lotta Strömberg 95 c.

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Allan Grimling öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2013-01-29, telefonmöte Närvarande: Allan Grimling (AG), Jan Lensinger(JL), Helene Björkman (HB), Bert Johansson(BJ), Klas Åkerwall(KÅ),

Läs mer

157 Mötets öppnande. Ordförande Janne Wiberg förklarar mötet öppnat. Att utse Åsa Westström att jämte ordförande justera protokollet.

157 Mötets öppnande. Ordförande Janne Wiberg förklarar mötet öppnat. Att utse Åsa Westström att jämte ordförande justera protokollet. Plats: Studiefrämjandet, Huskvarna 157-185 Beslutande: Janne Wiberg ordförande Katarina Ljungquist Åsa Westström Ulla Erdeberg Louise Carlsson Frånvarande: Sven Ludvigsson Kristina Kindstrand Jonas Mjärling

Läs mer

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Ordförande öppnade mötet 19,00 och hälsade alla välkomna, ett extra varmt välkomnande till utställningskommittén och PF-delegaterna.

Ordförande öppnade mötet 19,00 och hälsade alla välkomna, ett extra varmt välkomnande till utställningskommittén och PF-delegaterna. SVENSKA PUDELKLUBBENS VÄSTRA AVDELNING Protokoll 05-14, fört vid styrelsemöte måndagen den 14 april 2014 i konferensrummet på andra våningen på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg Närvarande: Pelle Bratell

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse

Protokoll från styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Protokoll från styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2011-01-29-30 Närvarande: Anders Berggren, Helene Björkman, Allan Grimling, Lena Lindh-Carlsson, Monika Jansson och Annelie Karlsson. Bert Johansson

Läs mer

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Bakgrund WSSK:s styrelse har under 2014 sett över gällande regelverk för våra KM och utställningar. Dessa regelverk har

Läs mer

!... !c:\users\gullvi bergqvist\desktop\protokoll dist. 14 juni 2016.doc. SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

!... !c:\users\gullvi bergqvist\desktop\protokoll dist. 14 juni 2016.doc. SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Gnesta/Trosa BK Kl 19.00-21.00 Beslutande Göran Strömbäck, ordförande Cecilia Trehn, vice ordförande Anders Ahlström, kassör Gullevi Bergqvist, sekreterare Ola Hansson, ledamot Ingela Falk

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer