Instruktionsbok. 50 cm 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsbok. 50 cm 3"

Transkript

1 Instruktionsbok 50 cm 3

2 A B C D E H G F I J L K Q N O M P

3 A B D C 24 E

4 MAXI MINI PEUGEOT MOTOCYCLES Recommande Recommends Empfiehlt Raccomanda Recomienda Beveelt de volgende oliesoorten aan óõíéóôü Rekommenderar Recomenda Suosittelee Anbefaler 2-T SPECIAL (semi synthétique) 2-T SPECIAL (semi synthetic) 2T SPECIAL (halbsyntetisches) 2-T SPECIAL (semi syntético) 2T SPECIAL(semi synthétische) 2-T SPECIAL (semi synthetic) 2T SPECIAL (halvsyntetisk) 2-T SYNTHETIC

5

6 Innehållsförteckning Allmänna informationer Utrustning... 4 Instrumentpanel... 4 Elektronisk Instrumentbräda... 5 Omkastare... 5 Bränsle / Olje... 6 kylarvätske... 6 Batteri... 6 Belysning / Signalering... 7 Start av motorn... 7 Körning / Tändstift / Säkring... 7 Klassisk broms... 8 Integrerande bromsning... 8 Däck... 8 Transponder... 9 Tekniska data

7 Var god läs detta noggrant. Information Du har just skaffat Dig en PEUGEOT scooter. Vi tackar för Ditt förtroende. Denna instruktionsbok innehåller anvisningar för körning, användning och den grund-läggande skötseln av Din nya PEUGEOT Scooter. Ta Dig den tid som behövs för att grundligt läsa igenom boken. Liksom för alla konstruktioner med avancerad teknologi kommer den uppmärksamhet och den omsorg, som Du ägnar åt att lära känna Din scooter, att göra det lättare för Dig att använda och sköta den, så att den går lättare att köra och ger maximala prestanda. Din PEUGEOT-handlare kommer att stå till Din tjänst med alla önskade upplysningar och hela sitt kunnande, så att Du noga kan följa anvisningarna för korrekt hantering och skötsel, som återfinns på sid 34. Detta är viktigt, för att hålla Din scooter i perfekt skick. Din PEUGEOT-handlare är förtrogen med alla egenheter hos Din scooter. Han har PEUGEOT s original reservdelar i lager och även erforderliga specialverktyg, som behövs för att sköta den löpande servicen av Din scooter på bästa sätt. Råd angående säkerhet Säkerheten hos Din scooter beror på förarens omdöme och försiktighet. För hög hastighet utgör en avgörande faktor vid otaliga olyckor. Respektera alltid förekommande hastighetsbegränsningar och kör aldrig fortare än vad säkerhets- betingelserna medger. Se upp för sladdningsriskerna på körfälten vid trafiksignaler.före varje körtillfälle ska man företa en snabbkontroll för att försäkra sig om att scootern kan köras med full säkerhet. Trafikreglerna föreskriver att förare och passagerare ska vara utrustade med hjälm. Det rekommenderas även att använda handskar, ögonskydd samt reflexer på ytterkläderna, för att öka säkerheten. En nybörjare ska göra sig förtrogen med sin scooter, innan han/hon ger sig ut i trafiken. Föraren av en scooter ska markera sin närvaro för andra trafikanter genom att: - Undvika att köra i zoner med skymd sikt hos övriga fordon - Köra försiktigt - Köra extra försiktigt i korsningar, infarter till parkeringar, utfarter och anslutningsvägar. Din scooter är enbart konstruerad för stadskörning samt för körning på landsväg. - Vikt max. : 3 kg Bagagehållarna eller små väskor, som finns att få efter önskan, är dimensionerade för lätta föremål, och Du bör se till att vikten är jämnt fördelad och lasten ordentligt fastgjord. Din scooter är konstruerad så att den uppfyller lagens föreskrifter och Du får därför inte företa någon som helst ändring på den, och särskilt inte på avgassystemet. Använd endast de typer av bränsle, oljor och smörjmedel, som testats och rekommenderas av PEUGEOT. Förstärkt underhåll Intervall var 250:e mil eller varje månad för körning under stränga förhållanden. OBSERVERA: Servicekortet ska visas upp för återförsäljaren för PEUGEOT MTC, för att servicehäftet ska vara giltigt. Råd beträffande underhållet I syfte att bibehålla säkerheten och funktionsdugligheten hos Din scooter ska Du inte företa några ändringar och endast använda original PEUGEOT-delar för underhåll och reparation. Använder Du andra reservdelar löper Du risken att skada scooterns goda funktion. Om scootern råkar ut för en kollision, låt noggrant kontrollera de viktigaste komponenterna, t ex alla delar som hör till ramen, fjädringen eller styrningen. Denna undersökning gör det möjligt att återställa de absolut nödvändigaste säkerhetsförhållandena. Efter en längre tids stillastående är det att rekommendera att det företas en genomgående kontroll av scootern. För att förebygga kroppsskador, ska man vara noga med att motorn har stannat och att scootern står stadigt på centralstödet på ett jämnt underlag, innan man påbörjar något som helst underhållsarbete. När det gäller varje slag av ingrepp, kontroller, justeringar, underhållsarbeten eller användningsråd, överlämna scootern till en återförsäljare för PEUGEOT. Karosseriet, som är sammansatt av plastmaterial behandlat med specialfärg, gör det lätt att återställa den ursprungliga framtoningen. Rengöringen består i att tvätta de smutsiga partierna med vatten tillsatt med tvål eller ett milt tvättmedel, varefter man sköljer rikligt med rent vatten och torkar med sämskskinn. Generellt sett har det motsatt verkan att använda högtrycksrengöringsmedel, lösningsmedel som bensin, petroleum eller alltför alkaliska tvättmedel. Vid behov, rådfråga Din PEUGEOT-återförsäljare. Man kommer att ge Dig råd angående användningen av olika serviceprodukter eller rörande iordningställande av rispade eller skrapade detaljer. I händelse av att fordonet inte används under en längre tid (längre än 1 månad), är det nödvändigt att vidtaga följande åtgärder : - Ta bort batteriet och förvara det i vågrät position i ett kallt och torrt utrymme, ladda det (se sid. 6) före och efter start av fordonet. Start av motorn efter stillastående : Om fordonet har stått still under mer än en månad, töm bränsletanken och fyll på med nytt bränsle. - Sätt igång startmotorn utan att gasa. Startmotorns aktiveringstid kan ta upp till 7 sekunder. - Om motorn inte startar upp inom de 7 sekunderna, vänta 3 till 5 sekunder och försök igen. - Upprepa de två åtgärderna tills motorn startar (antalet aktiveringar av starmotorn beror på tiden som fordonet stått still). Så fort som motorn startats, gasa progressivt och håll samtidigt in bromsen tills motorn går upp i varv (tiden för uppvärmningen beror på den tid som fordonet stått still). Motorn kan endast ge total prestanda efter en mer eller mindre lång körsträcka som beror på den externa temperaturen. 2 50

8 Inspektion före körning Vad köparen mäste göra. Kontroll - Bränslenivän - Motoroljenivå - Eventuella läckor - Däckens skick och lufttryck - Bromsvätskans nivå - Slitage på bromsplattorna - Kontroll av kylarvätskenivån Kontroll av funktionen pä - Fram- och bakbromsarna - Acceleratorn - Fram- och bakljus - Stoppljus och blinkers - Signalen Skydd av miljön I allmänhet - Ett gammalt tändstift, en apparat mot störningar som fästs dåligt, ett nedsmutsat luftfilter, en ojusterad förgasare, är flera fall som allvarligt kan sänka katalysatorns och avgassystemets varaktighet. - Vid nedmontering, kontrollera tätheten på cylinderns topplock efter uppmontering (utbyte av packning är obligatorisk) - Samtliga utbyten av motorns egenskaper (tändning, förgasning, fördelning,...) kan medföra att avgassystemets förstörs. Bränsle / Smörjmedel - Använd endast blyfritt bränsle. - Undvik att göra slut på allt bränsle under körning. - Använd endast rekommenderade smörjmedel. - Använd inga tillsatser för bränsle eller smörjmedel. Tändning - Vid feltändning eller effektförlust, sakta in och stäng av motorn enligt föreskrift. Kontakta din lokala handlare om problemen forsätter. Avstängning av motorn - Slå ifrån tändningen endast när motorn går på tomgång. För bästa drift av motorn, använd endast blyfri bensin 95 eller 98 Då vi konstant försöker förbättra Peugeot Motocycles förbehåller vi oss rätten att ta bort, förändra eller lägga till nämnda fakta (ej kontraktsenliga foton). Reproduktion eller översättning, även partisk, är förbjudet utan föregående skriftlig tillåtelse från Peugeot Motocycles. Start av motorn - Vid problem med att starta motorn, kontakta din handlare för att få problemet kontrollerat. Användning - Avgassystemets temperatur under drift når flera hundra grader. Undvik hudkontakt eftersom det kan leda till svåra brännskador. - Undvik att köra eller parkera på eller nära brandfarliga material (t.ex. : torra löv, oljeprodukter,...). 50 3

9 Utrustning Instrumentpanel A - Tillverkarens skylt / Chassinr. B - Batteri / Säkring C - Stödhandtag för passagerare D - Fotstöd för passagerare E - Skivbroms bak F - Motornummer G - Centralstöd H - Skivbroms fram I - Startnyckel J - Expansionskärlslock K - Kylvätskenivå L - Lock till bensintank M - Bromsspak* / bak (känster handtag) N - Nivå bromsvätska* / bak O - Gasreglage P - Nödbromsspak* / fram (höger handtag) Q - Nivå nödbromsvätska* / fram Kontrollampa för automatisk diagnos av motor Lysdioden på instrumenttavlan uppger om det finns ett fel på fordonets injektionssystem. - Släckt lysdiod: normal funktion - Blinkande lysdiod: gör en snabbkontroll av fordonet hos en PEUGEOT-handlare. - Tänd lysdiod: allvarligt fel, stanna fordonet och gör en omedelbar kontroll hos en PEUGEOT-handlare (risk att motorn förstörs) Hastighetsmätare Den digitaliska displayen visar fordonets hastighet i km/ tim eller mph. - Indikator för temperaturen på kylarvätskan Om nålen går in på det röda området, är det absolut nödvändigt att stänga av motorn och vänta tills den är nedkyld (kontrollera nivån enligt anvisning på s 6 och uppsök en återförsäljare) - Varvräknare Den uppger motorns varvtal per minut. Den får aldrig uppnå eller överstiga den röda markeringen på varvräknaren då detta kan förstöra fordonets motor. - Varningsljus stöldskydd Information Kontrollampan tänds varje gång som fordonet startas och släcks när motorn går runt. - Kontrollampa för belysning - Kontrollampa för batteriladdning se sida 6 Obs På tomgång kan den eventuellt blinka (bland annat om man blinkar med helljuset) vilket är normalt. Varning Om batteriladdningens kontrollampa hela tiden tänds, kan injektionssystemets funktion vara felaktig. I detta fall, kör så fort som möjligt på låg hastighet till din generalagent för kontroll av ditt fordon. 8 - Kontrollampa för blinkers 9 - Varningslampa för oljenivån När varningslampan för oljenivån tänds är det absolut nödvändigt att snabbt fylla på olja. Utan olja, kommer motorn att förstöras och detta täcks inte av garantin Elektronisk display * Alltefter nivå 4 50

10 11 - Total distans för Kilometer - Anger det totala avståndet som körts i Km eller i Mile. - Genom att trycka på knappen A visas trippmätaren (TRIP) och tvärtom Daglig totalisator - (TRIP) visar avståndet som körts under dagen i Km eller Mile. - Nollställningen görs genom att trycka in knappen A under mer än fem sekunder när den dagliga körsträckan visas. 13 Elektronisk display - Digitalur Uret visar timmar och minuter. För att ställa in det (ska utföras stillastående och med mätaren på totala km), håll knappen A intryckt under mer än 3 sekunder siffrorna för timmar börjar då att blinkar. För att ändra dessa, tryck på knappen A. För att gå vidare till de andra siffrorna, tryck på knappen A under mer än 3 sekunder. När den sista siffran har ställts in, tryck på knappen A under mer än 3 sekunder Bensinens nivåmätare De 8 segmenten anger bensinens nivå, fordonet går på reserv då ett av de två första segmenten B blinkar. När alla segmenten blinkar, körsträckan på en tank är då ungefär 20 km Besiktningsvisare * Efter var 5000e km visas en information 15 på displayen vilket betyder att en service av fordonet måste göras. Kontakta en Peugeot-distributör som kommer att utföra servicen. Nyckel för start Nycklar försedda med referensnummer erhålls tillsammans med fordonet. Det rekommenderas att förvara dem åtskilda och att notera referensnumren. Med nyckel kan man : - Åstadkomma kontakt för start - Låsa upp styrinrättningen - Låsa upp sadellåset - Skruva upp bensintankens lock - Startströmbrytare - Stillastående motor - Läge elektrisk kontakt. Funktionerna start och signalering kan användas.tänd halvljuset och parkeringsljuset Öppening av sadeln 19 - Styrinrättningen låst Varning Lämna aldrig strömbrytaren på läget 17 med motorn avstängd. Då strålkastaren tänds laddas batteriet ur vilket medför att fordonet inte går att använda på grund av att elspänning saknas Omkastare för belysning För att respektera den nya europeiska lagstiftningen, är belysningen av ditt fordon numera permanent. Belysningen fungerar så fort som startströmbrytaren står på läget 17. Den stängs av under starten Startknapp Använd startmetoden på sidan Omkastare helljus / blinka med helljus - Tryck framåt för funktionen halvljus/helljus - Tryck bakåt för att blinka med helljuset 23 - Omkastare för blinkers För att markera ändring av färdriktningen : - Åt höger, skjut omkastaren åt C höger - Åt vänster, skjut omkastaren åt vänster D För att stoppa blinkers, för man tillbaka knappen till centralläget E 24 - Signalknapp * Alltefter nivå 50 5

11 Sadel Öppning - För in kontaktnyckeln i startkontakten och vrid mot höger till läge 18 - Efter att sadeln öppnats, sätt omedelbart tillbaka nyckeln på läge 16.( I annat fall kommer batteriet inte att täckas av garantin om det laddas ur och/eller förstörs). Genom att öppna sadeln kommer man åt : - Till lådan - Oljepåfyllningen 25 Förvara inte aerosol i sadelutrymmet. Anmärkning Om du aktiverar upplåsningen av sadeln när du sitter på fordonet, låses denna upp och förblir öppen. För att stänga - Tryck ner sadelns bakre del: nyckel erfordras ej Oljenivå Kontrollera regelbundet oljenivån. För en korrekt smörjning av motorn, använd endast : - Halvsyntetisk olja för tvåtaktsmotorer med separat smörjning. Viktigt Fyll tanken med olja av rekommenderad typ. Om man använder andra oljekvaliteter, löper man risk att det uppstår överdriven sotbildning i motorn och i avgassystemet med åtföljande effektförlust och ev skador på motorn. Fyll inte tanken alltför högt. Olja ska inte nå ända upp i påfyllningskragens hals. Så snart påfyllningen är klar, ska man se till att locket blir ordentligt stängt. Om oljetanken blivit helt tömd kan start av motorn framkalla skador, ta då scootern till en återförsäljare för PEUGEOT, för en erforderlig rengöring av smörjsystemet. Kör fordonet till en PEUGEOT-distributör för att utföra en absolut nödvändig igångsättning av smörjningskretsen Bränsle - För att öppna tanken, lyft skyddsluckan, för in nyckeln i låset och vrid åt vänster. För att stänga igen, gör på motsatt sätt. För att Din motor ska fungera bra, ska Du uteslutande använda: Oblyad bensin 98 eller 95 för fordon med katalysator. Vid bensinpåfyllning ska Du se till att inget vatten eller andra föroreningar följer med ner i tanken. Använd inte en blandning av bensin och olja. Observera Bensin är en synnerligen lättantändlig produkt, som kan explodera under vissa omständigheter. Tankning bör ske på en plats med god ventilation och med stillastående motor. Rök inte och se till att inga eldslågor eller gnistor förekommer i närheten av scootern eller nära där bensin förvaras. Fyll inte tanken alltför högt. Bensinen ska inte nå ända upp i påfyllningskragens hals. Så snart påfyllningen är klar, ska man se till att locket blir ordentligt stängt. Bensin är en riskabel produkt, till och med dödlig om den sväljs ner. Undvik upprepad eller förlängd kontakt med huden och inandning av ångorna. Förvara den utom räckhåll för barn. Om någon råkat svälja ner bensin, ska man inte försöka få vederbörande att kräkas. Tillkalla omedelbart en läkare. Kontroll av kylarvätskenivån (Frekvens : se servicehäfte)! Risk för brännskador Tag aldrig bort pluggen ur expansionskärlet när motorn är varm. Den tryckfyllda vätskan kan då spruta ut och orsaka allvarliga brännskador. Det är absolut nödvändigt att den förbrukade kylarvätskan lämnas till en återvinningsstation. Varning Använd inte fordonet : - Om kylarvätskenivån är under minimigränsen, - Om läckage föreligger, - I händelse av hög åtgång av kylarvätska. - I samtliga fall, orsakar man bestående skador på fordonet. Kontakta en Peugeot-handlare för underhåll och reparation. Kontroll av kylarvätskenivån skall ske då motorn är kall och fordonet är stillastående - För att fylla på : - Res upp fordonet på centralstödet - Avlägsna skyddslocket 27 - Lossa på pluggen till expansionskärlet - Kylvätskenivån måste alltid vara över minimumnivån - Vid behov, fyll på med liknande kylvätska för att vara säker på skydd under både vintern och sommaren - Drag åt pluggen till expansionskärlet - Sätt tillbaka skyddshylsan 28 För att komma åt batteriet, måste man : - Ta bort de två fästskruvarna på passagerarsadeln 29 - Ta bort fästskruven på batteriskyddet 30! Batteri - Efter att sadeln öppnats, sätt omedelbart tillbaka nyckeln på läge.( I annat fall kommer batteriet inte att täckas av garantin om det laddas ur och/eller förstörs). Batteri utan underhåll Ett underhållsfritt batteri ska aldrig öppnas. Fyll inte på vatten eller elektrolyt. Traditionellt batteri Batteriets elektrolyt Kontrollera och håll nivån mellan markeringarna UPPER (övre max nivå) och LOWER (nedre min nivå). Vid kontroll av elektrolytnivån hos batteriet eller vid tillsättning av destillerat vatten, se då till att luftningsslangen är ordentligt fastgjord vid sitt fäste i batteriet. Vid återinsättningen av batteriet ska man se till, att avluftningsslangen sitter korrekt, och att den varken är tilltäppt eller ihopklämd. Använd uteslutande destillerat vatten eller blyat specialvatten till batteriet. Kranvatten skulle minska dess livslängd. Om förlusten av elektrolyt är alltför betydande, rådfråga en PEUGEOT-återförsäljare. Anslutning av ledningar till batteriet : - Anslut den röda ledningen till batteriets + pol, - Anslut den gröna ledningen till batteriets - pol - Laddning av batteri Eftersom Du säkert känner till att laddningen bör ske med en lämpligen avpassad batteriladdare med en kapacitet av max 0,4-1 A, bör Du överlåta denna åt en återförsäljare. Märk: Att använda en batteriladdare, som är alltför kraftig, kan medföra att batteriet skadas. Fara Batteriet innehåller svavelsyra. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Vid olycka : - Externt : skölj med vatten och kontakta omedelbart en läkare - Internt : drick inte och framkalla inga kräkningar. Ring efter en läkare eller närmaste giftcentral. - Ögon : skölj med vatten och kontakta omedelbart en läkare Se till att vederbörande inte kommer i närheten av gnistor, eldslågor eller brinnande cigaretter. Se till att det är god ventilation vid laddning eller annat arbete med batteriet på en instängd plats. Håll alltid ett batteri utom räckhåll för barn. Ett gammalt batteri ska genast ges till ett godkänt återvinningsbolag. - Kontrollampa för batteriladdning Om kontrollampan tänds under körningen, uppger detta en felfunktion på laddningen eller på själva batteriet. Information Kontrollampan tänds då fordonet sätts igång och ska stängas av då motorn går i varv 6 50

12 Belysning och signalering Att utrustningen för belysning och signalering fungerar oklanderligt, är av största vikt. - Glödlampornas beteckningar Halvljus... HSI 35/35W Helljus *... HSI 35/35W Bak- och bromsljus... P 21/5W Blinkers... RY10W Plate lighting *... W5W(T10) Samtliga lampor är för 12V spänning I händelse av ett tillfälligt fel på någon glödlampa vänd Dig omedelbart till en PEUGEOTåterförsäljare. - Byte av glödlampor FRAM Halvljus / Helljus / Parkeringsljus - Lossa de 3 skruvarna 31 i panelen - Luta strömlinjen framåt - Byta ut halvljusets glödlampa 32 - Byt ut helljusets glödlampa 33 - Byt ut parkeringsljusens glödlampor 34 - Sätt tillbaka plastskyddet på korrekt sätt (sammansättning av delarna) - Skruva tillbaka de fem skruvarna Nota Var försiktig med att noggrant sätta tillbaka skyddshatten av gummi på halvljusets och helljusets glödlampor för att förhindra att vatten tränger in i strålkastaren Blinkers - Lossa de 2 skruvarna 35 samt glaset - Byt ut blinkljusens glödlampor BAK - Skruva loss plastskyddets två skruvar 36 - Avlägsna plastskyddet - Skruva loss glasets tre fästskruvar Bakljus - Avlägsna det röda glaset - Byt glödlampan Blinkers - Skruva endast loss skruven 38 på den sida som ska bytas - Byt glödlampan Start av motorn Ett minimum av elektrisk spänning måste finnas kvar i batteriet för att insprutningssystemet skall fungera. För er säkerhet - Res upp scootern på centralstödet. Elstarten fungerar endast när man dragit åt den vänstra bromsen. För att starta motorn - Vrid startnyckeln till läge - Dra åt bromsspaken eller främre nödbromsem - Tryck in startknappen - Släpp knappen så snart motorn går igång Håll accelerationshandtaget stängt Försiktighetsmått Låt aldrig motorn gå på en instängd plats. Avgaserna innehåller koloxid och giftiga gaser. - Överflödigt bränsle Efter många startförsök kan det vara nödvändigt att ventilera cylindern för att lufta ur motorn - Vrid startnyckeln till läget - Ge full gas - Tryck på startknappen en kort stund - Släpp gasen och försök starta igen - Nedsmutsing av injektionsmotorn Viktigt För att förhindra en snabb nedsmutsning av motorn, rekommenderar vi att undvika att motorn går på lågt varvtal under en längre tid. Det rekommenderas att värma motorn genom att köra fordonet på normalt sätt men höga varvtal ska dock undvikas under användningens första minuter. Varning Det kan ibland visa sig nödvändigt att köra fordonet på högt varvtal, på kort sträcka och på låg frekvens för att avlägsna en eventuell nedsmutsning. Respektera alltid vägtrafikförordningen. Sedan scootern stannat När motorn går med nedsänkt fart - Vrid om startnyckeln till läge - Res upp scootern på centralstödet - Vrid nyckeln till läge (blockering av riktningen) för att undvika stöld - Uppställning på centralstödet Stödet är försett med en hävarm som förenklar det hela. - Man ställer sig på scooterns vänstra sida. - Man fattar tag i styret och i handtaget vid sadelns bakre del. - Tryck med höger fot på centralstödets hävarm och drag scootern lätt bakåt i styret och sadelhandtaget. Körning - Inkörning Inkörningen har stor betydelse för god funktion, för effekten och för livslängden hos motorn. Under de första 50 milen ska man aldrig pressa scootern till maximalt varvtal, särskilt inte vid kall motor eller i utförsbacke. Körning med scootern Med centralstödet utfällt och motorn igång : -Håll in bromsspaken till vänster - Gör inget gaspådrag - Fäll in centralstödet - Ta plats på scootern - Släpp bromsspaken - Starta genom att öka motorvarvet (öka gaspådraget) - För att sakta farten, vrid gashandtaget åt motsatt håll Observera När man fäller upp centralstödet, ska bakhjulsbromsen vara åtdragen. När bakhjulet är i rotation, är det risk att Du förlorar kontrollen över scootern vid kontakten med marken. - Försök inte att göra accelerationsryck (snabba pådrag och återgångar med gashandtaget). - Lämna inte scootern utan uppsikt medan motorn är igång. Underhåll och justeringar transmissionshus (Frekvens : se servicehäfte) - Tändstift Man bör följa monteringsrekommendationerna från PEUGEOT. Anpassningen av tändstift som inte är rekommenderade eller dåligt åtdragna, kommer att medföra en förstörelse av motorn och av elektroniken. För alla slags åtgärder, kontakta en distributör av Peugeot Motocycles 39 - Säkring En säkring skyddar det elektriska systemet mot kortslutningar eller överbelastningar. Den är placerad i en säkringshållare bredvid batteriet. Den smälter och bryter strömmen i händelse av något fel i installationen. - 1 driftsäkring på 7,5A - 1 huvudsäkring på 15A Varning När säkringen har gått, är det ett tecken på att ett fel uppstått i det elektriska systemet. Kontakta en återförsäljare för PEUGEOT. Använd endast standardsäkringar. Byt ut en utbränd säkring mot en säkring av samma styrka. Att byta ut en säkring med en olämplig säkring kan orsaka oåterkalleliga skador på utrustningarna och kan även orsaka säkerhetsproblem som sätter användaren i fara. * Alltefter nivå 50 7

13 Fram- och bakbroms med hydraulisk styrning * (except Integrerande bromsning) PEUGEOT Dig följande rekommendation : - Att kontrollera bromsens vätskenivå - Att granska slitaget på bromsbeläggen - Att kontrollera fram- och bakbromsarnas funktion - Att överlåta justeringar och underhåll åt en återförsäljare för PEUGEOT, så snart som en åtgärd visar sig nödvändig - Att uteslutande använda PEUGEOT original reservdelar. Det hydrauliska systemet innehåller vätska enligt normerna Peugeot. - Vätskenivån i det hydrauliska manöversystemet - Systemets täthet - Bromsbeläggens skick Om bromskontrollen ger intryck av mjukhet när den griper in utför genast en kontroll av systemet hos en PEUGEOT återförsäljare. - Bromsning och parkering En god samordning av rörelserna med gashandtaget och med bromsarna FRAM och BAK är mycket viktig. - Minska hastigheten genom att låta gashandtaget återgå till sitt nolläge. - Dra åt bromsarna FRAM och BAK. Varning Att använda endast en broms sänker bromsningens kapacitet. En överdriven ansträngning på en enda broms kan medföra en låsning av hjulet vilket kan förorsaka en förlorad kontroll av fordonet och fall. Under körning utför en sluttning med hög lutningsgrad, sänk gasen helt och använd båda bromsarna för att sänka hastigheten och för att behålla kontrollen av fordonet. Undvik att använda bromsarna oupphörligen, en överhettning sänker bromsningens kapacitet och förorsakar olycka. Integrerande bromsning (SBC) * PEUGEOT Dig följande rekommendation : - Att kontrollera bromsens vätskenivå - Att kontrollera bromsbeläggens förslitning - Att kontrollera fram- och bakbromsarnas funktion - Att överlåta underhåll åt en återförsäljare för PEUGEOT, så snart som en åtgärd visar sig nödvändig - Att uteslutande använda PEUGEOT original reservdelar. Det hydrauliska systemet innehåller vätska enligt normerna Peugeot. - Vätskenivån i det hydrauliska manöversystemet - Systemets täthet - Beläggens skick är avgörande för bromsarnas verkningsgrad Om bromskontrollen ger intryck av mjukhet när den griper in utför genast en kontroll av systemet hos en PEUGEOT återförsäljare.! Användning - På motorfordonen som utsetts med en integrerande bromsning, aktiveras samtidigt fram- och bakbromsen genom ett ingripande på den vänstra spaken. På detta sätt, används höger hand för att gasa och vänster hand för att bromsa. - För din säkerhet finns det fortfarande en bromsspak på det högra handtaget men denna ska anses som en nödbroms. Varning - Användningen av den enstaka bromsen på det högra handtaget är endast effektivt för att sakta ner fordonet och som inte stannas upp vid nödlägen. Om det kompletta bromssystemet avtar, sänk hastigheten och kör direkt till närmaste Peugeot-handlare. Kom ihåg - För optimal prestanda, Så bör man använda dom däck som av Peugeot Motorcycles är original Fram Bak! Däck : Lufttrycket i däcken Kontrollera ofta lufttrycket i däcken och justera det om det behövs. Observera nedanstående specifikationer : Märk : DACK 130/60 x /60 x 13 2 bar = 0,2 Megapascal Lufttryck i kallt tillstånd 2,0 bar 2,2 bar Felaktigt lufttryck åstadkommer onormalt slitage på däckets slitbana och inverkar negativt på körsäkerheten. Det är farligt och olagligt att köra på utslitna däck. Att använda utslitna däck kan förorsaka olycka eftersom de inverkar på styrningen, bromsningen, framdrivningen och väghållningsegenskapen. - Däck Denna scooter är utrustad med slanglösa däck. Texten TUBELESS på däcksidorna och fälgarna anger att dessa enheter är utformade för att fungera utan slang. I händelse av däckbyte, använd endast däck och fälgar märkta TUBELESS. - LÅT Din PEUGEOT-återförsäljare ta hand om reparationer och byten av TUBELESS-däck. - Låt reparationer och utbyte av däck göras av PEUGEOT återförsäljare eller av en specialist. Fara Montera inte en innerslang inuti ett Tubeless-däck eller använd inte ett Tubeless-däck på en klassisk fälg eftersom detta kan medföra risk för explodering av däcket eller att fälgarna går ur vilket kan förorsaka olycka. - För Din säkerhet föreslår vi att Du låter balansera däcken efter byte * Alltefter nivå * Alltefter nivå 8 50

14 Transponder Tekniska data Startnycklarna är utrustade med en TRANSPONDER vilket är en elektronisk komponent som är inbyggd i nyckelns plastparti. Detta stöldskyddssystem ger föraren möjlighet att starta sin scooter med hjälp av en ANTENN som omger nyckeln och känner igen transpondern ELEKTRONISKT. Alla element som krävs för att starta motorn är lagrade för att en ELEKTRONISK KOD i den (40) nyckeln (HUVUDNYCKELN), ska känna av dem. Detta innebär att scootern inte kan användas om man bara byter startnyckel. En lysdiod blinkar på instrumentpanelen för att visa att systemet är aktiverat (avvisande effekt). För att spara på batteriet, slutar lysdioden blinka efter 48 timmar. Systemet är emellertid fortfarande i funktion. Viktigt - Följaktligen råder vi dig att inte använda Master Key (40 nyckel) i dagligt bruk utan förvara den säkert tillsammans med nycklarnas kod. - Endast denna kan programmera om din stöldanordning. Om du förlorar denna måste hela anordningen bytas ut vilket inte kommer att täckas av garantin. - Detta kommer att vara användbart för generalagenten om ingrepp ska göras på systemet Stöldskydd typ «U» (tillval) En specifik plats har förutsetts bak på fordonet för att passa in ett stöldskydd av typ «U» (referens A05639) Originaltillbehör Peugeot Motocycles, NF-norm, klass SRA och rekommenderad av FFMC. Det sätts på plats genom att handtaget 41 förs in bak på fordonet och låsblocket 42 i botten av facket. Dimensioner (mm) Längd överallt Bredd överallt (exkl backspeglar) Höjd överallt (inkl backspeglar) Hjulbas Vikt (kg) Med fulla tankar Rymduppgifter (L) Oljetank.... 1,2 Bensintank... 8 Cylinderblock Cylinderlopp x slaglängd... 39,9x39,8 Kompressionsförhållande... 11,6 : 1 Slagvolym (cm 3 )... 49,9 Transmission Primärutväxling... Drivrem Slutväxel... Reducerväxel m 2 drevsatser Elektricitet Batteri... 12V-8Ah Generator... Svänghjulsmagnet Säkringar... 7,5/15A Man måste undvika : - Buller, elektriska störningar, rök,... Följaktligen ska Du inte ändra på Ditt ursprungliga avgassystem. Och glöm inte bort att en PEUGEOT ska skötas hos en PEUGEOT återförsäljare. Bara han - för det är hans yrke - äger grundlig kännedom om alla egenheter och förfogar över alla reservdelar till PEUGEOT och har erforderliga specialverktyg till PEUGEOT Liksom vi, står han till Din tjänst. 50 9

15 Peugeot Motocycles SA Rue du 17 Novembre F Mandeure Tél. +33 (0) Fax +33 (0) Télex PEUMTCM F RCS Montbéliard B SE Dans un souci constant d amélioration Peugeot Motocycles se réserve le droit de modifier, supprimer ou ajouter toute référence citée DC/PS/DOC/SH ed2 31/01/05 Imp en U.E I3R (photos non contractuelles) N

Instruktionsbok. SPEEDFIGHT 50/100 cm 3

Instruktionsbok. SPEEDFIGHT 50/100 cm 3 Instruktionsbok SPEEDFIGHT 50/100 cm 3 B A C E D H G F I J K L N M O 1 2 3 4 5 6 7 5b 8 B A 9 C 12 10 13 11 E D 14 18 31 19 15 19 21 MAXI 17 16 MINI 20 22 22 23 29 24 20 mm 30 26 25 29 28 27 31 Var god

Läs mer

Baotian Diablo 50cc Användarmanual

Baotian Diablo 50cc Användarmanual Baotian Diablo 50cc Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion före

Läs mer

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc Användarmanual Baotian Vintage 125cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kontrollsystem... 6 Kickstart... 8 Bränsletank... 9 Bränsle och motorolja... 9 Inspektion

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare Passar samtliga TGB 50 cc Text och design Denniz SoftWare Bästa kund! Du är nu ägare till en ny TGB-scooter utrustad med en av TGBs välkända kvalitetsmotorer. Vi hoppas och tror att Din moped/mc-scooter

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING INNEHÅLL 1. Innan du kör... 1 2. Säker körning... 1 3. Körtips... 2 4. Använd originaldelar... 3 5. Hur de olika delarna används... 3 Mätinstrument... 4 Tändningslåset... 5 Knappar... 6 Sadellås... 7 Hjälmkrok...7

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Fäste av batteri 3.1 Batteri -/felindikator 4. Användning av styreenhet 4.1 Montering

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER MOTORNS SERIENUMMER Skriv ner fordonets identifikationsnummer och motorns serienummer i

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

Instruktion. E-Green Medio

Instruktion. E-Green Medio Instruktion E-Green Medio Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Produktbeskrivning... 4 2.1 Ramnummer... 4 3. Funktioner/inställningar... 5 3.1 Batteri -/felindikator... 5 3.2 Assistans funktion...

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2 NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES04.NE328A vol. 2 Tack för att du valt en Nine Eagles-produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger flera goda råd. Kom alltid

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HYOSUNG SD 50. Du hittar svar på alla dina frågor i HYOSUNG SD 50 instruktionsbok (information,

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Serviceinformation Volvo Lastvagnar AB Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Förord Beskrivningarna och serviceprocedurerna som tas upp i denna handbok är baserade

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke INSTRUKTIONSBOK SYM Orbit 1 4-stroke Registreringsnummer:... Ramnummer:... Ägare:.. REGLAGEPLACERING. 3 FÖRE KÖRNING...4 REGLER FÖR SÄKER KÖRNING...4 ANVÄND ORIGINALDELAR...4 HANDHAVANDE AV SCOOTERN...5

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniska specifikationer Kraftförsörjning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrka: 1.1 Kw Storlek:

Läs mer

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Tillgänglig från 2008/11 på TMA 100K Manuell TMA 100K Automatisk NCHRP 350 Testnivåer TNO 100K-> 3-50, 3-51, 3-52 & 3-53 (100 km/tim) INNEHÅLL

Läs mer

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok MODELL L850-AC24 MODELL L850-FM35 OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. G:\Instruktionsböcker\Orginal\Vägunderhåll\Sopmaskin_1.doc - 2 - ! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 2 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM 1. BESKRIVNING (se etuiets framsida) 1. Mikrofon

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid ISOfix. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

6 ACS-Systemet (Advanced Control System)

6 ACS-Systemet (Advanced Control System) 6 ACS-Systemet (Advanced Control System) 6.1 Manöverboxens utförande 1) Display för batteriladdning 2) Display för körprogram 3) Hastighet upp 4) Varningsblinkers 5) Vänster blinkers 6) Joystick 7) Statusdisplay

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i

ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i ANVÄNDARMANUAL KYMCO LIKE 50/200i IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER BÄSTA KYMCO-FORDONSÄGARE Vi tackar dig för att du köpt ett KYMCO-fordon och välkomnar dig till

Läs mer

Happy Bike. Instruktionsbok och Underhållsanvisning. Elcykel SG-20-F. Översättning av bruksanvisning i original

Happy Bike. Instruktionsbok och Underhållsanvisning. Elcykel SG-20-F. Översättning av bruksanvisning i original Översättning av bruksanvisning i original Happy Bike Instruktionsbok och Underhållsanvisning Elcykel SG-20-F OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. TREJON AB Företagsvägen 9 SE-911 35 VÄNNÄSBY

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum:

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum: POWERED BY YANMAR Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Datum: Leverantör: STÄMPEL Datum: IDENTITET FABRIKS UPPGIFTER. LOKALISERAD PÅ DEN HÖGRA FRÄMRE DÖRR- STOLPEN.

Läs mer

TrendVario 4000-4200

TrendVario 4000-4200 Teknisk Manual Användning-, Justering- och Underhålls instruktioner TrendVario 4000-4200 (med elektrisk driven dörr och fjärrkontroll) KLAUS, Aitrach Article-Number 2014-06-25-14-54-48-835 Page 1/9 Generell

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL BROMSSYSTEMET ÄR VÄSENTLIGT FÖR DIN SÄKERHET Bromsarna måste svara direkt och exakt varje gång du trycker ner pedalen.

Läs mer

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6 Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Inbromsning av rullstol...4 Nödbromsning...4 Låsa bromsen...4 Omkoppling till körning...4 Lossa bromsen...4 Omkoppling till frikopplat läge...4 Laddning

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för att skydda

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

Smartboard manual/bruksanvisning

Smartboard manual/bruksanvisning Smartboard manual/bruksanvisning 1 Smartboard manual/bruksanvisning KÄRA KUND, Tack för att du har valt en Smartboard ifrån Hobbex. Vi hoppas att du kommer få mycket glädje av den. Tänk på att läsa hela

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Exterior 90. Bruksanvisning

Exterior 90. Bruksanvisning Exterior 90 Bruksanvisning SV Innehållsförteckning Du har fått en Permobil Exterior 90 För att du skall få största möjliga nytta av stolen är det viktigt att den används på rätt sätt. Vi vill därför att

Läs mer

Lagstadgade föreskrifter enligt ECE-reglering 48

Lagstadgade föreskrifter enligt ECE-reglering 48 Lagstadgade föreskrifter enligt ECE-reglering 48 För motorfordon och släp 2 3 Översikt över lagkrav avseende belysning För att kunna utrusta eller uppgradera ett fordon på ett optimalt sätt måste de lagstadgade

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

Driftanvisning och användartips för Webasto parkeringsvärmare Parkeringsvärmare, tidur, fjärrstart, telefonstart

Driftanvisning och användartips för Webasto parkeringsvärmare Parkeringsvärmare, tidur, fjärrstart, telefonstart Snabbinstruktion Driftanvisning och användartips för Webasto parkeringsvärmare Parkeringsvärmare, tidur, fjärrstart, telefonstart Grattis till ett bra val! Bästa Webastokund! Denna snabbinstruktion innehåller

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES 04.NE318A vol. 1

NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES 04.NE318A vol. 1 NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES04.NE318A vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles-produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1 Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HF-33W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner. och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611

Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner. och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611 Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611 1 7 10 4 3 4 2 6 9 10 10, 13, 17 12 13 5 14 11 0 1 15 16 17 3 1/2 7 1/2 7 3a 3 5 2 3b 3c 2 3

Läs mer

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista Manual Kickbike Vänligen läs detta dokument samt om underhåll, varningar, garanti och tips också. Du kan följa den här handboken vid montering av din Kickbike. Hoppas du får stor nöje med din Kickbike!

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Tack för att du har valt BeSafe izi Sleep BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda

Läs mer

Allmänt. Götaverkens Sportdykarklubb 2006-11-13

Allmänt. Götaverkens Sportdykarklubb 2006-11-13 Allmänt LW-450E är en kompressor som är tillverkad av Leonard & Wagner. Namnet kan tydas så att 450 är kapaciteten i antalet minutliter och E står för att den går på en trefas elmotor. Den har tre stycken

Läs mer

Bäste ägare! ANVÄND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY. Tack för att du valt en CPI-produkt!

Bäste ägare! ANVÄND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY. Tack för att du valt en CPI-produkt! GTR2008schwedisch 27.02.2008 7:40 Uhr Seite 1 Bäste ägare! Tack för att du valt en CPI-produkt! Innan du tar din moped i bruk, ber vi dig att studera denna handbok noga. Den innehåller mycket information

Läs mer