Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan IM Malmö 2014"

Transkript

1 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle behövas från lokalkontoret är möten och samtal om hur verksamheten fungerar. Vi skulle även vilja få hjälp med rekrytering av nya volontärer samt kontakten med skolan om det behövs. Möten uppskattas behövas tre gånger per år (ett inför vårterminen, ett innan sommaren och ett inför hösten), alltså ca 6 timmar/år. VERKSAMHETSBESKRIVNING: Bakgrund till verksamheten Lindängeskolan är en skola som enligt statistik presterar mycket dåligt på nationella prov och har låga slutbetyg när de går ut 9:an. Läxläsningen Lindängen finns till för att hjälpa elever som går i åk 1 6 på skolan med läxor men även stötta dem socialt genom att uppmuntra, prata med och se eleverna. Vi vill bidra till att ge alla elever lika möjligheter i skolan. Vi tror även att det är viktigt att tidigt motivera eleverna i sitt skolarbete. Syfte och övergripande mål Det långsiktiga målet med verksamheten är att förbättra barnens skolprestationer och självkänsla så att de får ut mer av sin tid i skolan och bättre förutsättningar för framtiden. Mål för 2014 Vi ska genomföra läxläsningstillfällen per läsår för de elever som är i behov av stöd och hjälp i sin läxläsning. Vi ska vara minst 3 volontärer vid varje tillfälle så att eleverna kan få så mycket stöd och hjälp de behöver. Eleverna ska känna att de fått det stöd och den hjälp de behöver med sina läxor. Vi ska nå ut till fler elever genom att öka kommunikationen med lärarna så att de påminner och uppmuntrar eleverna att ta del av läxhjälpen. Vi vill även få fler pojkar att delta i verksamheten, eftersom det enligt statistik går sämre för pojkar i skolan, medan det framför allt är flickor som deltar i vår verksamhet. Målgrupp och ev. samarbetspartners Målgruppen är elever på Lindängeskolan i åk 1 6 och samarbetspartners är Lindängeskolan. AKTIVITETER/UTVECKLING: Förutom läxläsningstillfällen och möten med volontärgrupp och representant från lokalkontoret för att diskutera hur verksamheten fungerar, tänkte vi ha terminsavslutningar med fika och pyssel för att uppmuntra och motivera till fortsatta ansträngningar med läxor under kommande terminer, samt ge barnen något att se fram emot. Vi skulle behöva ha ett möte med lärarna för de aktuella klasserna på skolan, dels för att utvärdera läxhjälpen och dels för att skapa en kontakt med lärarna och se till att informationen om läxhjälp når

2 ut till alla elever. En utvärdering bör även göras med eleverna för att få deras bild. De risker som har identifierats är dels om kontakten med skolan inte fungerar och dels om inte antalet volontärer skulle räcka till. Namn på verksamheten: Info och insamlingsgruppen Antal volontärer: 5 6 volontärer Antal deltagare: Vi har inte deltagare på samma sätt som andra verksamheter eftersom vi arbetar med informationsspridning och insamling. Vi vill gärna nå ut till så många som möjligt. Volontärsamordning: Hjälp från lokalkontor i form av möten, ca. 4 timmar, utbildning ca. 3 timmar, marknadsföring och stöd med hantering av pengar. Verksamhetsbeskriving: Info och insamlingsgruppens har två huvduppgifter att sprida kunskap om, och att samla in pengar till IMs arbete. Vi vill få fler människor att känna till IM, och även att bli medlem eller volontär. Vi vill delta i olika arrangemang för att kunna sprida information och värva nya medlemmar/volontärer, både genom att organisera egna arrangemang och genom att samarbeta med andra organisationer. Vi vill även bygga upp vårt insamlingsarbete, t.ex. genom att utöka cafébössa projektet och att delta i loppisar. Ett ytterligare mål är att samverka med andra frivilligorganisationer i Malmö. Målgruppen är befolkningen i allmänhet. Specifika mål för 2014 är att organisera ett större event per termin; utöka cafébössa projektet till verksamheter och att samla in 5000 kronor under året. Aktiviteter/Utveckling Utökar cafébössaprojekt Delta i Malmöfestivalens Föreningsdag Delta i Malmö stads Vår och Höstloppis Delta i Malmö högskolas föreningsmässa (en per termin) Organiserar något event under vår och hösttermin (t.ex. en julkonsert) Namn på verksamhet: Transit Rosengård Antal volontärer: 30 tal Antal deltagare: 30 tal Volontärsamordning: Transit Rosengård har ett behov av stöd från kontoret. Det handlar både om vara delaktiga på volontärmötena inom Transit Rosengård så mycket som är möjligt, där de informerar om vad som är på gång i IM i stort men också om själva organisationen och på så sätt inspirerar volontärgruppen och de möjligen nya volontärerna. Detta rör sig om ca 2 timmar per termin. Transit Rosengård är alltid i behov av fler volontärer och det beror på att många utav barnen och ungdomarna är i behov av den individuella kontakten och hjälpen/stödet. I denna punkt ingår också marknadsförningen. Totalt sett så handlar det om max 2 timmar per termin. Utöver de två

3 nämnda punkterna ovan kommer det även finnas ett behov av rådfrågning och stöd från gruppledarna på Transit Rosengård, eftersom Transit Rosengård nu är i en utvecklingsfas, med exempelvis månadsträffar. Detta uppskattar vi att det handlar om 1 timme per termin. Verksamhetsbeskrivning: Verksamheten på Transit Rosengård, går till stor del ut på att vara en extraresurs. Vi hjälper till med läxorna och hittar på olika typer av roliga aktiviteter både på och utanför boendet. Den främsta tanken med vår verksamhet är att få kontakt på ett avslappnat sätt och stötta genom vår närvaro. Mål: I verksamheten idag finns ett stort engagemang kring en delad vision att på ett mer integrerat sätt ta vara på de resurser som finns i vår omgivning utveckla verksamheten på Transit Rosengård. Aktiviteter/Utveckling: Ta vara på de resurser som finns inom räckhåll på ett mer integrerat sätt (Malmö stad, IM, volontärgruppen etc.). Stärka samarbetet ytterligare med andra verksamheter inom IM Malmös lokalförening, som bl.a. Move it, Herrgårdens Tjejcafée och BIV/BIS. Utveckla månadsträffar där ungdomarna, barnen och volontärerna umgås och hittar på större aktiviteter Införa tydligare rutiner som främjar kontinuitet, när det gäller månadsträffarna, men även volontärmötena. Sammanställa en folder med förslag på aktiviteter som kan göras på boendet. Aktiviteternas fokus ska ligga på språkutveckling på ett roligt och socialt sätt. Detta ska vara tillgängligt för samtliga inom volontärgruppen. Namn på verksamheten: IM:s Globalengrupp Antal volontärer: Vi är förtillfället 2 volontärer, med eventuellt två nya på gång in i gruppen. Antal deltagare: Inte aktuellt för Globalengruppens verksamhet Volontärsamordning: Vi ska i stort vara en ganska självgående grupp. Vi har kontinuerlig kontakt med Hanna Ekblad som är vår volontärsamordnare. Inför specifika Globalen kvällar som vi anordnar kommer vi behöva all hjälp, mer specifikt med marknadsföring och kommunikation via de kanaler som lokalkontoret har. Vi kan ibland behöva hjälp med synpunkter och genomläsning av programtexter och affischer angående våra onsdagskvällar. Dessutom vore det bra med tips och vidarebefordrande av förslag på tänkbara onsdagsaktiviteter som kan komma in till kontoret. VERKSAMHETSBESKRIVNING: Bakgrund till verksamheten Globalen startade under hösten 2011 och är ett SIDA finansierat samarbete mellan IM, Röda

4 Korset, Rädda Barnen och Malmö Museer. Globalen syftar till att skapa en mötesplats för lärande om hållbar utveckling i Malmö. IMs Globalengrupp ska genom att ingå i Globalens referensgrupp arbeta med att ta fram kvällsaktiviteter och diskutera kommande utställningar på Globalen. IM ska ha minst tre volontärer som deltar i Referensgruppen och som regelbundet går på möten, för tillfället är vi enbart två stycken som växlar med att gå på dessa möten och jobbar därför aktivt med att bli fler. Syfte och övergripande mål Det övergripande syftet med gruppen är i stort samma som för Globalen, dvs. sprida kunskap, engagera och öka handlingskompetens för hållbar utveckling. I detta syfte ska gruppen även sträva till att lyfta IM som organisation och genom IMs olika verksamheter lyfta fram exempel på vad IM gör både i Sverige och utomlands. Arrangemangen ska vara av hög kvalitet där vi lyfter hållbarhetsfrågor på nya spännande sätt genom att bjuda in aktuella och relevanta aktörer. Våra arrangemang strävar efter att ha en lokal anknytning till Skåne och mer specifikt Malmö samt att lyfta frågor och områden som går i linje med IMs arbete i Sverige och i världen. Mål för 2014 Vi ska under 2014 arrangera och delta i de onsdagkvällar under vår och höst som Globalen ansvarar för tillsammans med de andra samarbetsparterna. Vi ska under 2014 återuppta det samarbete med info gruppen som bedrevs under hösten 2012 och våren IMs globalengrupp ska under året sträva efter att arrangera minst en aktivitet per läsår som går utanför Globalens onsdagskvällar. Under året vill vi fortsätta med att sprida Globalen internt inom IM Malmö genom att erbjuda och arbeta för att andra verksamheter att ta del av Globalens pedagogiska program. Samarbetet sker som ex. då Tjejcafét kom på besök under våren Målgrupp och ev. samarbetspartners Globalens målgrupp, vilken även gäller för IMs Globalengrupp, är allmänheten i Malmö och övriga Skåne. Mer specifikt riktar sig Globalen till invånare i de stadsdelar som ingår i Malmös områdesprogram samt ungdomar och unga vuxna i åldrarna år. Förutom samarbetet med Globalens samarbetspartners så vill vi återuppbygga relationen med IM Malmös infogrupp. AKTIVITETER/UTVECKLING: Vi ska under året arrangera de onsdagskvällar som IM blir tilldelade av referensgruppen. Vi ska även utöver dessa onsdagar arrangera minst en aktivitet vår och höst inom ramen för Globalen samarbetet men som inte är kopplat direkt till Globalen. Vi vill även utveckla samarbetet med IMs andra verksamheter genom att dels bjuda in dem till Globalens arrangemang dels genom att förespråka användandet av Globalens pedagogiska program. IMs Globalengrupp vill se på möjligheter till samarbete med IM Lund och även med exempelvis Utrikespolitiska föreningen Lund. Utvärdering och risker Vi ska föra anteckningar på antalet besökande på onsdagsaktiviteterna på Globalen och försöka känna av deras mottagande av kvällen. Utifrån det får vi skapa oss en uppfattning om vi har rätt arbetssätt eller om det finns delar som vi måste förändra. Vi ska även ha ett utvärderande möte där samarbetet i referensgruppen, arbetet i IMs Globalengrupp samt utfallet av arrangemangen diskuteras

5 och utvärderas i slutet av varje termin. Risker som finns är att den externa marknadsföringen inte fungerar tillräckligt vilket kan leda till att vi inte får tillräckligt med besökare på våra kvällar och den planerade studiecirkeln. Avhopp i gruppen är en risk men samtidigt ingen överhängande sådan då vi har kontinuerlig kontakt med varandra och därmed får förvarning om någon kommer lämna. Samarbetet med infogruppen kan även göra att denna risk blir mindre då vi kan stötta varandra om vi har ont om folk. En annan risk är att inbokade gäster/föreläsare avbokar i sista stund, vilket kan hanteras med att ha många bollar i luften när vi arbetar med nya programpunkter som gör att vi kan ha någon plan b om vi får avbokningar. Andra riskfaktorer kan finnas i samarbete med andra verksamheter där vårat initiativ till ett mer ingående samarbete inte får gehör. Namn på verksamheten: Transit Arlöv År: 2013 Antal volontärer: Ca 15 st Antal deltagare: Varierande under året men vi räknar med att göra 37 besök under året och i snitt kanske vi har 40 besökare per gång, och då vi räknar med att ha nya besökare varje vecka så blir det alltså 37 x 40 = 1480 deltagare, grovt räknat. Volontärsamordning: Vi har månadsmöte en gång i månaden och då är vår volontärsamordnare Eva Lotta med, gruppledaren har kontinuerlig kontakt med Eva Lotta men det är omöjligt att avgöra hur mycket tid vi behöver i form av stöd från kontoret. I effektiv tid är det 1 h per månad men sen lägger så klart Eva Lotta ner tid på saker som rör vår verksamhet förutom själva mötet och genom att bolla idéer och information med gruppledarna. VERKSAMHETSBESKRIVNING: Vi besöker varje Måndag Transitboendet på Park Hotell i Arlöv för Asylsökande. Den enda kontakten som asylsökande har förutom med frivilligorganisationer är den med Migrationsverket som man kan säga är både deras räddare och bödel beroende på situation. Vi besöker boendet som en oberoende organisation utan anknytning till någon myndighet. Vårt syfte är att ge dessa människor som ofta befinner sig i en mycket påfrestande situation, några timmars möjlighet att slappna av och även få frågor angående Sverige och Asylprocessen besvarade under avslappnade och icke formella former. Barnen får leka och vara barn för ett tag och de vuxna kan fika och ställa frågor och prata med oss eller umgås med varandra. En annan viktig funktion vi har är att vi håller ett vakande öga på både Migrationsverket och Socialen, då det även finns socialplacerade på boendet. Får vi uppgifter från de boende på att någon inte fått sina rättigheter tillgodosedda, eller om lagar och bestämmelser inte följs, så kontaktar vi Migrationsverket eller berörd socialsekreterare och försöker få klarhet i fallet. Det långsiktiga målet för just vår verksamhet är väll att försöka så gott det går att mildra den utsatta situation som dessa människor befinner sig i och få dessa människor att känna sig sedda och genom att uppmärksamma myndigheter på att vi ser dessa människor, även förhindra att det bara blir en rutinmässig pappersvändarprocess, för berörda myndigheter när det gäller behandlingen av Asylsökande och socialplacerade.

6 I år så har vi funderingar på att expandera verksamheten även till transitboendet Centria men det är inte säkert, och beroende av antalet volontärer och förutsättningarna på Centria. Svårt att specificera mål rörande deltagare då det är beroende av flyktingströmmarna och antalet besök är som sagt 37 och målet är självklart att alla dessa ska genomföras. Vi samarbetar framförallt med Röda korset (RK) och Rädda barnen(rb), vi har möten utan tjänstemäns närvaro där vi diskuterar förhållandena på Park Hotell och hur vi tillsammans kan stödja de asylsökande på bästa vis, vi diskuterar också praktiska saker kring renovering och användning av rummet, utdelning av kläder, m.m. AKTIVITETER/UTVECKLING: De kontinuerliga aktiviteterna är som sagt besök på Park Hotell varje Måndag samt månadsmöte för volontärer en gång i månaden. Tidigare i år så målade vi om rummet och möblerade om, tillsammans med RB och RK. Vi har i gruppen diskuterat att försöka ha någon slags julfest på boendet. Namn på verksamheten: Tjejcaféet i Herrgården Antal volontärer: 10 tal Antal deltagare: per tillfälle Volontärsamordning: Vi uppskattar att vi behöver ca timmar stöd på olika sätt från vårt lokalkontor under VERKSAMHETSBESKRIVNING: Bakgrund till verksamheten Verksamheten startades efter initiativ av deltagare i Läxhjälpsgruppen på Herrgården. Behovet av fortsatt verksamhet för barn/ungdomar, och då framförallt tjejer, efter att de blivit för gamla för att delta i Läxhjälpen uppmärksammades, och resulterade i uppstartandet av Tjejcaféet. Syfte och övergripande mål Syftet med verksamheten är att nå ut till unga tjejer i området Herrgården och erbjuda dem ett kreativt rum där de får möjlighet att delta i och planera de aktiviteter som genomförs. Det långsiktiga målet är att stärka tjejernas känsla av egenmakt och självbild. Mål för 2014 o Under 2013 så har vi som mål att hålla verksamheten öppen för tjejerna en gång i veckan under skolterminerna. Ett antal extraträffar kommer också att genomföras. o Vi kommer att lägga extra fokus på att få in fler tjejer i vår verksamhet. Bland annat genom att ta upp kontakten med representanter från olika skolor i området och anordna ta med en kompis kvällar i lokalen. Vårt mål är att ha aktiva deltagare under o Vi har som mål att hålla regelbundna volontärmöte en gång i månaden samt vid extratillfällen

7 efter behov. o Vi har även som mål att vidareutveckla tjejernas känsla av delaktighet i verksamhetens utformning. Målgrupp och ev. samarbetspartners Tjejcaféet riktar sig till tjejer mellan 13 och 17 år. Vi vill utveckla vårt samarbete med ungdomsverksamheten Bricks på Rosengård och har även för avsikt att inleda ett sedan länge planerat samarbete med FN föreningen, där planen är att anordna en självförsvarskurs. Vi avser även att samarbeta med Transit Rosengård och anordna aktiviteter tillsammans med dem. AKTIVITETER/UTVECKLING: Under 2014 kommer vi fortsätta att arrangera aktiviteter både i vår lokal Rosengård och utanför Rosengård. De tjejer som varit med från början i vår verksamhet börjar nu närma sig en ålder där det snart är dags för gymnasieval, vi planerar därför att anpassa verksamheten på ett sätt där vi kan fånga upp tjejernas framtidsplaner och ta till vara på det i vår planering av aktiviteter. Vi har även pratat om att besöka eventuella öppet hus kvällar på olika gymnasieskolor i Malmö.Vi har vidare pratat om möjligheten att dela upp gruppen vid behov, för att komma förbi problematiken med åldersskillnaden hos våra tjejer. Så att vi kan anordna aktiviteter som passar för de lite äldre men kanske inte för de yngre och vice versa helt enkelt. Vi planerar att låta tjejerna utvärdera oss och vår verksamhet i slutet av terminen, antingen genom en skriftlig enkät eller ett öppet samtal oss emellan. Möjligtvis kombinerar vi de båda metoderna. Vi volontärer för löpande samtal om verksamheten och huruvida vi lyckas att uppnå de uppsatta målen. De planerar vi att fortsätta med under 2014 också. Namn på verksamheten: Läxläsning Rosengård Antal volontärer: 15 tal Antal deltagare: unika. Volontärsamordning: Ca sju timmar i månaden VERKSAMHETSBESKRIVNING Bakgrund till verksamheten För många barn i området Herrgården på Rosengård är det en stor utmaning att klara av sitt skolarbete på ett tillfredsställande sätt. Många av barnens föräldrar kan heller inte mycket svenska, och har därför svårt att hjälpa barnen med deras läxor. Det finns alltså ett behov av stöd i form av läxhjälp och annat stöd för barnens lärande. Syfte och övergripande mål

8 Det primära syftet med verksamheten är att hjälpa barn på Herrgården med deras läxor, övrigt skolarbete och träning i färdigheter som är viktiga för att barnen ska kunna uppnå skolans mål. Verksamheten försöker i mån av tid också emellanåt erbjuda andra utvecklande aktiviteter och ett allmänt vuxenstöd. Mål för 2014 Att erbjuda 25 olika barn i Herrgården läxhjälp på tisdagar. Att 25 olika barn får hjälp med skolarbetet och därigenom tycker att de klarar skolans mål bättre. Målgrupp och samarbetspartners Verksamheten bedrivs i en lokal som MKB upplåter på von Rosens väg 68. Målgruppen är främst barn i närområdet. Samarbetspartner är MKB, samt viss samordning med Rädda Barnen samt Herrgårdens Kvinnoförening, som också bedriver verksamhet i lokalen vid andra tidpunkter. AKTIVITETER/UTVECKLING Volontärgruppen erbjuder under terminstid läxhjälp, tisdagar kl Vi planerar att ha aktivitet samma tider som läxhjälp även under skolloven (ej under sommarlovet)aktiviteterna kommer då att vara mer fritidsbetonade.utflykt med barnen för att stärka gruppsammanhållningen och stärka relationer. Vilka aktiviteter behöver genomföras för att målet uppnås Aktiviteter behöver planeras för småsyskon som följer med, för att de som verkligen läser läxor ska få lugn och ro.volontärgruppen måste fortsättningsvis också vara stor då det krävs för verksamheten.vi kommer att diskutera möjligheterna att rekrytera barn även från andra gårdar. Hur kan aktiviteterna utvärderas: Ett mått på att aktiviteten är lyckad är att barnen återkommer, att de har skolmaterial med sig och att de använder sig av den hjälp volontärerna ger. Risker Att störningsmoment från småsyskon ger en så stökig miljö att läxläsningen blir lidande. Namnet på verksamheten: Tala svenska Antalet volontärer: 10 tal Antalet deltagare: 80 st (10 tal per gång) Volontärsamordning Tala svenska beräknar att hjälp från kontoret behövs i form av lättare administrativt arbete, för att täcka upp för gruppledaren, samt vid infomöten samt vid eventuella övriga behov. Detta ger en uträkning på 10 timmar. VERKSAMHETSBESKRIVNING

9 Tala Svenska som verksamhet finns då vi uppfattar att många människor som bor i Sverige med utländsk bakgrund inte träffar så många svenskar och därmed begränsas deras språkutveckling. Samtidigt tror vi att en miljö utanför skolbänken där man kan öva svenska och umgås socialt kan vara ett bra komplement för den språkliga utvecklingen, då man själv har möjlighet att styra vad man vill lära sig samt där det ges utrymme för ett möjligen mer avslappnat beteende. Vi hoppas, att genom socialt umgänge, ge språkliga verktyg till våra besökare samt genom erfarenhetsutbyte stärka både volontärer som besökare som individer. Målet är att volontärgruppen skall bestå av mellan 7 10 personer vid varje tillfälle, så att vi kan möta ca besökare på bästa sätt och driva verksamheten som den är menad. Vi försöker nå ut till Komvux samt skolor som driver SFI (svenska för invandrare) för att informera om vår verksamhet och på så sätt rekrytera nya besökare. Men eftersom verksamheten riktar sig till alla människor som vill öva sig på svenska, sätter vi även upp lappar på bibliotek i Malmö kommun som vi även samarbetar med. Målgruppen är vuxna människor. AKTIVITETER/UTVECKLING Vårt mål för 2014 är att fortsätta och utveckla det samarbeta som har uppstått med en kvinnogrupp i Holm/Kroksbäck samt att utöka antalet deltagare vid våra måndagsträffar. Namn på verksamheten: Move it! Antal volontärer: Ett 10 tal Antal deltagare: Ett 30 tal Volontärsamordning: Möten/stöd/inspiration: cirka 20 timmar på ett år. Rekrytering: cirka 5 timmar på ett år. VERKSAMHETSBESKRIVNING: Move it är en aktivitet för nyanlända ungdomar som läser i språkintroduktions klasser eller bor på transitboenden runt om i Malmö. I Sverige är svenska och första generationens ungdomar ofta segregerade, till exempel har dem ofta rast på olika tider och skåpen är ofta placerade i olika delar av skolan det är här vi i Move it vill ändra. Move it försöker hjälpa till genom att ge ungdomar en chans att testa på föreningslivet. Målet för år 2014 att, med hjälp av svenska ungdomar/volontärer integrera nyanlända ungdomar genom föreningslivet. Vi vill arbeta för samverkan mellan svenska ungdomar och nyanlända ungdomar. Ungdomarna nämner ofta att de har förbättrat sin svenska med hjälp av Move it och detta vill vi bli ännu bättre på genom att dem kan möta svenska ungdomar på en gemensam plattform. Move It har som mål att ungdomarna i verksamheten ska kunna fortsätta med de aktiviteter de provat på. Dessvärre har vi sett att detta inte alltid blir fallet på grund av ekonomiska begränsningar.

10 Vi ser därför inte fortsättandet i aktiviteter som en nödvändighet för integration utan Move Its träffar som integrerande i sig. Målgruppen för Move it s ungdomar är år. Under 2014 ska vi ha ca träffar plus ett läger som i hoppas på att vi ska kunna ha tillsammans med Move it Göteborg och Stockholm. MÅL: Det största övergripande målet är att vara en verksamhet där aktivitet skapar nätverk och ger en känsla av samhörighet. Vi vill därför att så många som möjligt deltar och har roligt med oss. DELMÅL: Sammarbete med olika föreningar/skolor och att inkludera svenska ungdomar i vår grupp. AKTIVITETER/UTVECKLING: Aktiviteter som vi hittar på är varierande. För höst terminen år 2013 är simning, biljard, självförsvar, basket, dans, karate och bowling mm på schemat. År 2014 upplägg är liknande men kommer att innehålla utomhus aktiviteter under vårterminen samt nämnda ovanstående läger. Namn på verksamheten: Styrelsen Antalet volontärer: Antalet som kommer sitta i styrelsen bestäms först på årsmötet den 13 februari. Deltagare: Alla förutom styrelsemedlemmarna ha möjlighet att komma på varje styrelsemöte, dock är det endast ett fåtal som har utnyttjat denna möjlighet under Volontärsamordning: Kontoret ska vara med på möten som arrangeras inför styrelsemötena där varje part tar upp diverse punkter som kommer tas upp vid närmsta styrelsemöte. En anställd från kontoret ska även närvara vid varje styrelsemöte. Det är även tjänstemännen som förmedlar information från huvudkontoret till styrelsen. Versamhetsbeskrivning Syftet med styrelsen är att vara länken mellan kontoret och verksamheterna som agerar i IM Malmös regi. Detta för att underlätta arbetet för volontärerna samt för att skapa en samhörighet mellan verksamheterna. Styrelsen hjälper även nya verksamheter blomstra samt att visa sin uppskattning för volontärerna med en julfest och en sommarfest varje år. Det är även styrelsens uppgift att besluta om nedläggning av en verksamhet. Styrelsen är även till för att lyfta frågor som är viktiga för verksamheterna samt att lösa problem som kan uppstå i verksamheterna. Kontoret lyfter de frågor som kommer från volontärer samt medlemmar vid möten en gång i månaden med ordförande samt vice ordförande. Detta för att sedan kunna lyfta dem vid närmsta styrelsemöte. Styrelsen ska även fungera som en länk till IM i det stora hela. Mål för 2014

11 För att förbättra samhörigheten mellan verksamheterna har gruppledarworkshops startats en gång per termin under Förhoppningen är att fortsätta med dessa under 2014 och att i slutet av HT 2014 även involvera övriga volontärer. I dessa workshops ingår både IM historia samt vad det innebär att vara en gruppledare. AKTIVITETER/UTVECKLING Styrelsemöten ska ske en gång per månad med uppehåll över sommaren samt över julen. Arbetet att alla grupper på något sätt ska representeras i styrelsen pågår ständigt. Tanken är att detta möjligtvis förändras då samhörigheten mellan verksamheterna i lokalföreningen förbättras. Önskan om att utveckla ett samarbete med Lunds lokalförening finns och kommer förhoppningsvis etableras under Styrelsen ska fortsätta arbeta för den samverkan och de samarbeten som har uppstått genom Läxhjälp Malmö samt Asylstafetten. Namn på verksamheten: IM Fair Trade butiken i Malmö Antal volontärer: personer Volontärsamordning: En gång i månaden har vi butiksmöte då de flesta volontärerna kommer. Då gör vi upp schema för kommande fem veckor och informerar varandra om vad som hänt och vad som kommer att hända, vilka aktiviteter vi skall delta i m.m. Hanna Ekblad från lokalkontoret i Malmö utgör en länk till huvudkontoret. Har vi något vi behöver hjälp med från Lund vidarebefordrar hon detta. Verksamhetsbeskrivning: Bakgrund till verksamheten: Ska sälja de varor vi får från lagret. Syfte och övergripande mål: Att vi ska sälja så mycket som möjligt av varorna till fullt pris. På sikt är strävan att vända förlust till vinst i verksamheten. Därtill informerar vi om IM:s verksamhet inom och utom landet, i syfte att öka antalet medlemmar och givare. Vi informerar också om Fair Trade och om värdet av rättvis handel, bland annat för de projekt vi stöder. Mål för 2014: Försäljningen blev sämre under 2013 än vi beräknat och vi kommer därför att arbeta mera med marknadsföring och med att sälja ett förnyat sortiment. Medlemskapet i Malmö Citysamverkan är till god hjälp i detta arbete. Vi skall ge feedback till Fair Trade kontoret i Lund i syfte att öka inflytandet från kunder och volontärer. Genom att dels informera om IM, dels om Fair Trade, vill vi öka antalet medlemmar och givare och få kunder intresserade av rättvis handel. Målgrupp: Malmös och omlandets befolkning samt turister. Aktiviteter/Utveckling: Vi har sålt ut merparten av det gamla sortimentet och ersätter det nu successivt med ett nytt. Det har också en tydligare inriktning på Fair Trade och vi kommer troligen under året att ha hela sortimentet mer eller mindre präglat av detta. Genom medlemskapet i Malmö Citysamverkan får vi viss marknadsföring och butiken finns med på olika kartor och reklamblad, bl.a. genom erbjudande i Citykortet under våren. I samband med påskoch julförsäljning dekoreras skyltfönstret, i syfte att öka köpintresset och i överensstämmelse med

12 andra butiker i City. Vi kommer endast att vara på Katrinetorps julmarknad med ett urval varor, för att i stället hålla söndagsöppet under julmånaden. Butiken skall också delta i olika Fair Trade events i Malmö samt på Malmöfestivalen. De aktiviteter vi genomför har som mål att öka kännedomen om såväl IM arbetet som vår Fair Trade butik. Inför sommar och juluppehåll ordnas fester för volontärerna och vi deltar i IM Malmös rekryteringskvällar.

Verksamhetsplan IM Malmö 2016

Verksamhetsplan IM Malmö 2016 Verksamhetsplan IM Malmö 2016 Namn på verksamheten: PUT1/transit-Rosengård Antal volontärer: 10-tal Antal deltagare: 60-tal Volontärsamordning: Deltagande vid volontärmötena som omfattas inom PUT/transit-Rosengård

Läs mer

Praktikrapport ht 2011

Praktikrapport ht 2011 Praktikrapport ht 2011 Praktikant: Sanna Friberg Utbildning: Utvecklingsstudier E-mail: sannafriberg@hotmail.com Praktikplats: Individuell Människohjälp, lokalkontoret i Stockholm Adress: Västgötagränd

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Röda Korsets Ungdomsförbund

Verksamhetsplan med budget Röda Korsets Ungdomsförbund Verksamhetsplan med budget 2017 Sollefteå ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet sätts i främsta rummet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014

VERKSAMHETSPLAN 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014 IM STOCKHOLM Budget: 55 500 kronor (se bifogat dokument för detaljerad budget) Antal volontärer: SYFTE IM Stockholm syftar till att skapa mötesplatser för ömsesidig integration mellan

Läs mer

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2017

Verksamhetsplan med budget 2017 Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

METODMATERIAL. språkfika

METODMATERIAL. språkfika METODMATERIAL språkfika Detta material är framtaget för att hjälpa dig som volontär att starta språkfika på din ort. VAD ÄR EN SPRÅKFIKA? En språkfika är en mötesplats för att träffa människor, både nya

Läs mer

Här kommer några tips

Här kommer några tips Det nya landet är IMs vision för ett inkluderande och välkomnande Sverige. Det är också ett upprop för ömsesidig integration. Vi vill att fler integreras i Sverige, och skickar regelbundet ut tips om hur

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening VÅR LOKALFÖRENING

Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening VÅR LOKALFÖRENING Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening VÅR LOKALFÖRENING Interna möten Vi har styrelsemöte ca en gång per månad. Till styrelsemötena inbjuds andra aktiva medlemmar för att delta i diskussionerna

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017 VISION UPPDRAG PRIORITERAD MÅLGRUPP VERKTYG ÖVERGRIPANDE MÅL PRIORITERADE OMRÅDEN OCH MÅL INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. DE MEST UTSATTA

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Kulturplats Lagret på Kulturhuset Mazetti, Friisgatan 15b, kl Kvällsfika på Apelgårds Fritidsgård!

Kulturplats Lagret på Kulturhuset Mazetti, Friisgatan 15b, kl Kvällsfika på Apelgårds Fritidsgård! Malmös Ungas stormöte En träff för alla som vill veta mer om hur du kan resa utomlands typ gratis! Eller om du kanske vill veta mer om nått annat som har med Malmös Unga att göra. Kulturplats Lagret på

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

NYHETSBREV LUND JANUARI 2016

NYHETSBREV LUND JANUARI 2016 I detta nyhetsbrev: Ny termin, nya verksamheter! Julmys med ungdomar på ett boende för ensamkommande Välkommen till terminens praktikant Årsmöte Adress Rädda Barnens lokalförening i Lund Magle Lilla Kyrkogata

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Under rubriken Kommentarer har vi lagt in viktiga påpekanden från volontärerna.

Under rubriken Kommentarer har vi lagt in viktiga påpekanden från volontärerna. 1 Enkätstudie 214 Riktat till volontärer inom IM Vid 214 års enkätstudie har ca 7 personer haft möjlighet att besvara ett stort antal frågor som rör dem som personer, deras syn på stödet från IM samt hur

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-09-07 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Pedagogisk gruppverksamhet Barnfokus 7-20 år För hela familjen Politiskt och religiöst obundet BIV startades i Malmö 2004 och BIS 2007 av IM och

Pedagogisk gruppverksamhet Barnfokus 7-20 år För hela familjen Politiskt och religiöst obundet BIV startades i Malmö 2004 och BIS 2007 av IM och BIS-deltagarna Familjerna och de ensamkommande ungdomarna har bott i krigsdrabbade länder vilket påverkar både de ensamkommande barnen/ungdomarna och familjerna. Många har också utsatts för diskriminering

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2015/2016 Österängs öppna förskola

UTVÄRDERING Läsåret 2015/2016 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Duvbo Idrottsklubb Tfn Idrottsplatsen Martin Hjelm Fax Sundbyberg

Duvbo Idrottsklubb Tfn Idrottsplatsen Martin Hjelm Fax Sundbyberg Till: Barn- och Ungdomsförvaltningen 172 92 Sundbyberg Från: Duvbo IK Sundbybergs Unga Örnar Idrottsplatsen Rissne Fritidsgård Gluggen 172 33 Sundbyberg Box 2026 174 02 Sundbyberg Ansökan om Verksamhetsbidrag

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2015/2016

UTVÄRDERING. Läsåret 2015/2016 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3 Innehåll 1. Syfte... 1 2. Metod och urval... 1 3. Analys... 1 3.1 ACT now for climate justice och kunskapshöjning 1 3.2 Aktivisternas övriga aktiviteter... 1 3.3 Aktivisternas engagemang... 2 3.3 Aktivisternas

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping (2) Norrköping den 18 januari 2015 Inledning 2014 har varit ett år med både med och motgångar. I början av året kunde vi med hjälp av

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsår 2017

Verksamhetsplan Verksamhetsår 2017 Verksamhetsplan Verksamhetsår 2017 RSMH Trelleborg c/o Loes Vollenbroek Hallasvängen 37A 231 65 Trelleborg Org nr 847000-4386 www.rsmhtrelleborg.se rsmhtrelleborg@gmail.com Organisation Riksförbundet för

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse - 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund, Linköping 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Medlemmar... 3 3. Styrelsen... 3 3.1 Arbetssätt... 4 3.2 Mål...

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Arbetsplan. Södersunda Fritidshem

Arbetsplan. Södersunda Fritidshem Arbetsplan Södersunda Fritidshem 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Målsättning 1.1. Pedagogik....3 1.2. Omvårdnad.3 1.3. Värdegrund...3 1.4. Miljötänkande.4 2. Samarbete med hemmet 2.1. Information till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Det civila samhället och dess ansvar för god integration

Det civila samhället och dess ansvar för god integration Det civila samhället och dess ansvar för god integration Slutsatser från ny enkätundersökning i Växjö kommun Växjö 10 december Daniel Folkesson Praktiskt genomförande av Institutet för lokal och regional

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren

Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren Protokoll 160531: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren Närvarande:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping

Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping Sammanfattning Föreningen har under det gångna året genomfört en omstrukturering av verksamheterna samt förändrat hur verksamheterna

Läs mer

Asylboende i Strängnäs kommun, kommunikationsplan

Asylboende i Strängnäs kommun, kommunikationsplan Asylboende i, kommunikationsplan Bakgrund Migrationsverket har upphandlat Hotell Mälarblick, Djupvik och vandrarhemmet Brage för att använda som tillfälligtboende för asylsökande. vill medverka till att

Läs mer

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Resultat workshop. Lund 4 maj Samverkan idéburen sektor. Kommunförbundet Skåne

Resultat workshop. Lund 4 maj Samverkan idéburen sektor. Kommunförbundet Skåne Resultat workshop Lund 4 maj Samverkan idéburen sektor Kommunförbundet Skåne Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund Postadress: Box 53, 221 00 Lund Webbadress: kfsk.se Telefon: 072-885 4700 Program 09.25

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 för Ideella föreningen Dalbo

Verksamhetsplan 2017 för Ideella föreningen Dalbo Verksamhetsplan 2017 för Ideella föreningen Dalbo Panncentralens verksamhet skall präglas av mångfald och vända sig till alla människor, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet och religion. Panncentralen

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Verksamhetsberättelse Röda Korsets Ungdomsförbund

Verksamhetsberättelse Röda Korsets Ungdomsförbund Verksamhetsberättelse 2016 Stockholm Syd Följande verksamhetsberättelse från föreningens olika verksamheter är sammanställda från verksamheternas insända svar till styrelsen om hur året har gått Styrelsen

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplan Ekängens IF Verksamhetsåret 2014 2(6) 1 Innehåll 2 Föreningsutveckling 2014...3 2.1 Administration...3 2.1.1 Ekonomi...3 2.1.2 Byggnader och planer...3 2.1.3 Marknadsföring och varumärke...4

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Verksamhetsberättelse IM Stockholms lokalförening 2014

Verksamhetsberättelse IM Stockholms lokalförening 2014 Verksamhetsberättelse IM Stockholms lokalförening 2014 1 Inledning IM Stockholms lokalförening utgör den ena halvan av IM Stockholm. Nära tillsammans med den andra enheten, lokalkontoret, arbetar man för

Läs mer

Föräldrakooperativet Kusin Vitamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Föräldrakooperativet Kusin Vitamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Föräldrakooperativet Kusin Vitamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2014/2015

UTVÄRDERING. Läsåret 2014/2015 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Öppna förskolan Gläntan

Öppna förskolan Gläntan REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Öppna förskolan Gläntan Anette Tinnsten Rektor 2010-08-10 3. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning som preciserats i verksamhetens arbetsplan. 9. Redovisning

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Rädda Barnen i Helsingborg

Verksamhetsberättelse 2016 Rädda Barnen i Helsingborg Verksamhetsberättelse 2016 Rädda Barnen i Helsingborg Styrelsesammansättning 2015: Ordförande Cornelia Olsson Vice ordförande Charlotte Ågren Kassör Therese Ludvigsson Övriga ledamöter Anders Ekdahl-Ohlsson

Läs mer

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete.

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete. Medlemsveckan arrangeras två gånger per år och innebär att vi lyfter fram allt det fantastiska en får ut av att vara engagerad i Latinamerikagrupperna med syftet att värva fler medlemmar till föreningen

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening Policy Möjligheternas förening Ope Idrottsförening POLICY MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Kamratskap Trygghet Glädje Gemenskap Fotboll Efter egen förmåga Stärkt självkänsla Lek Inledning Ope IF är en av norrlands

Läs mer

Barnbolagets plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling!

Barnbolagets plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling! Barnbolagets plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling! Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola 150102 Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Utvärdering Vasa Gymnastik HT 16. Författare: Carl Planthaber

Utvärdering Vasa Gymnastik HT 16. Författare: Carl Planthaber Utvärdering Vasa Gymnastik HT 16 Författare: Carl Planthaber 1 Inledning Föreningen Vasa Gymnastik har under terminen haft fem aktiva grupper med barn mellan åldrarna 6 och 12 år. Under terminen har föreningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Virvelvinden Läsår: 2016/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan Virvelvinden 1-5 år för planen Förskolechef Lena

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-15!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-15! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-15! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

Arbetsplan Mira Fritids

Arbetsplan Mira Fritids Arbetsplan Mira Fritids nyaelementar.stockholm.se Titel Arbetsplan Mira Fritids Senast reviderad: 2013-11-07 Utgivare: Mira Fritids, Nya Elementar Kontaktperson: Dan Ögren E-post: dan.ogren@stockholm.se

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Länsstyrelsen i Kronobergs län Ersättning

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

IFFK Verksamhetsplan 2016

IFFK Verksamhetsplan 2016 IFFK Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 IF Finströms Kamraterna r.f. kommer att bedriva verksamhet inom juniorfotboll, friidrott, bordtennis, innebandy samt lek och rörelse. Föreningen kommer även

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Gräshoppan 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Gräshoppan 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Gräshoppan 2014/15 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är upprättad under hösten 2014 och

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer