affärsplan Brovallavägen Asmundtorp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "affärsplan 2012-2013 www.studiecoachen.com info@studiecoachen.com Brovallavägen 105 261 76 Asmundtorp"

Transkript

1 affärsplan Brovallavägen Asmundtorp

2 Innehåll Vision, mission, mål och strategier Produkt och prissättning Marknad Kunder och konkurrenter Marknadsföring Handlingsplan SWOT - analys Ekonomisk Plan Ledningen Framtid Signaturer samt tack till N utidens moderna familjesituation bygger på att hinna med så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Att vara aktiv inom en eller flera sporter redan vid tidig ålder är något som tillhör det normala. Många familjer tycker att det är svårt att hitta en bra balans mellan jobb, skola och fritid och i många fall är det läxläsningen som inte hinns med och därför får dra det kortaste strået. Studiecoachen vill underlätta för barn, ungdomar och deras familjer genom att erbjuda kvalitativ läxläsning. Vi vill göra det möjligt för fler att bli studiecoachade. Därför erbjuder vi vår tjänst till ett mycket attraktivt pris. Studiecoachen satsar även på att införa studieteknik som underlättar planering och strukturering av studierna för eleverna i en tidigare ålder. Med den nya läroplanen följer att elever redan i årskurs 6 blir betygssatta. Att veta hur man ska planera och lägga upp sitt arbete för att hinna med allting i tid kan då ge ett stort försprång. Fredrik Cedergren Verkställande Direktör Studiecoachen UF 1

3 Experience is a hard teacher because she gives the test first, the lesson afterwards. Vernon Law

4 The entrance Affärsidé Studiecoachen erbjuder via direktförsäljning, personlig läxläsning med fokus på studieteknik till barn och unga i grundskolan i Nordvästra Skåne. Mission Att underlätta studier och hjälpa till att höja betygen för barn och ungdomar. Vision Vi vill se ett Sverige med höjd kunskapsstandard uppnådd genom en korrekt studieteknik. Detta genom att erbjuda studiecoaching med hög kvalité och seriositet. I verksamheten strävar vi efter att skapa ett stabilt varumärke och vara det självklara valet inom läxhjälp. Mål Inom två månaders tid skall vi etablera en kunddatabas innehållande kundinformation från fem olika kunder. Inom två års tid ska vi skapa ett franchisekoncept i andra städer, där Studiecoachen tillhandahåller en plattform för franchisetagare att driva Studiecoachens verksamhet på ett framgångsrikt sätt Strategier Genom personlig kontakt och återkoppling med befintliga kunder kommer vi så småningom att bygga upp ett förtroende för oss och vår tjänst hos de föräldrar vi möter. Vi kommer enbart att erbjuda kunderna högkvalitativ studiecoaching vilket leder dem mot bättre studievanor. Genom att marknadsföra oss på nya och kreativa vis ska vi synas och sticka ut i mängden. 2

5 I have a dream. Martin Luther King

6 The service Produkt Studiecoachen erbjuder personlig läxhjälp samt handledning i studieteknik till elever i grundskolan. Eleven får en personlig studiecoach som coachar till framgång, det vill säga att eleven uppnår sina mål. Vi skapar arbetstillfällen för unga. Som anställd hos Studiecoachen samlar man erfarenheter, utvecklar sitt ledarskap, får en bra merit att skriva i sitt CV, tjänar egna pengar och får in en fot på arbetsmarknaden. Våra studiecoacher handplockas för sitt engagemang, sin förmåga att lära ut och sina ämneskunskaper. De intervjuas och kontrolleras noggrant innan de välkomnas till Studiecoachen. För att garantera en hög kvalitetsnivå har Studiecoachen utvecklat en kurs med fokus på studieteknik och motivation, som varje studiecoach måste genomföra. Vi börjar varje samarbete med ett kostnadsfritt introduktionsmöte för att förstå varje enskild familjs önskemål och behov. Därefter väljer vi den mest lämpade studiecoachen för uppgiften. Vi gör kontinuerlig uppföljning för att säkerställa att barnets mål uppnås och att tjänstens kvalité motsvarar Studiecoachens standard och familjens förväntningar. Prissättning Att hålla ett lägre pris än våra konkurrenter ger möjlighet för fler elever att utnyttja studiecoaching. Som kund har man möjligheten att välja mellan engångslektion eller klippkort. Genomsnittspriset för en timmes studiecoaching är 140 kr. Detta motsvarar ungefär hälften av våra konkurrenters timpris. 3

7 Be nice. Chris Hansson

8 Our platform Marknaden Intresset för läxhjälp har under de senaste åren expanderat kraftigt. Vi har valt att rikta oss till familjer i Nordvästra Skåne med barn i årskurs 1-9. Från och med hösten 2011 gäller en ny läroplan där betyg sätts redan i årskurs 6 och kraven ökar på elever i tidig ålder vilket möjliggör ett större antal kunder. Vi har valt att rikta in oss på en konkurrensutsatt marknad med många stora och etablerade företag som Upgrades och My Academy. För att skilja oss från dessa satsar vi på personlig kontakt med kunden för att skapa samt bevara långa kundrelationer. Eftersom vi själva är studenter har vi en insikt i just de frågeställningar barn och ungdomar har vad gäller läxor och studieteknik. Studiecoachen erbjuder en problemlösande och pedagogisk tjänst med fokus på motivation, kunskap och kvalité. Därigenom ger vi varje elev de rätta förutsättningarna för att nå så långt som möjligt. Kunder Att hjälpa sitt barn med läxläsning, förberedelse inför prov och studieteknik kräver tid något som inte alltid finns i en aktiv familjs vardag. Här gör vi skillnad. Vi underlättar den dagliga läxläsningen som ibland är svår att hinna med på grund av att föräldrarna jobbar mycket. Konkurrenter Studiecoachens tre större konkurrenter heter Studieintensiven, My Academy och Upgrades. Samtliga verkar i vår region, närmare bestämt i Nordvästra Skåne och riktar sig bland annat till grundskolan. 4

9 If everyone helps to hold up the sky, then one person does not become tired. Askhari Johnson Hodari

10 How we make ourselves visible Marknadsföring Studiecoachen är ett modernt företag och kommer i första hand att marknadsföra sig på företagets Facebook-sida där både föräldrar och ungdomar är aktiva. Studiecoachen har också fördelen att kunna delta i mässor som går under Ung Företagsamhet där vi huvudsakligen kommer att fokusera på att sprida vårt varumärke. En annan marknadsföringskanal är genom annonsering och belysning i tidningar som Helsingborgs Dagblad, Metro och City. Vi tror på word of mouth och kommer till en början att marknadsföra vår tjänst till målgruppen genom dörrknackning. Detta kommer att skapa medvetenhet hos aktiva kunder som sprider sin positiva uppfattning om Studiecoachen. Vi kommer även att nätverka på olika grundskolor i Nordvästra Skåne för att dela ut informationsblad. Föreläsningar och föräldramöten är ytterligare ett sätt att nå ut till vår målgrupp. Handlingsplan September Oktober November December Grundar företaget Marknadsföring Affärsplan Julmässa Registrering hos UF Webblansering Försäljning Försäljning Utveckling av tjänst Affärsplan Webblansering Fotografering Bankkonto Försäljning Näringslivsdagarna Januari Februari Mars April Maj Försäljning Försäljning Försäljning Försäljning Försäljning Delårsrapport Forzamässa Regionala mässan Årsstämma Företagsrapport SM Årsmöte Avveckling 5

11 Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Winston Churchill

12 The SWOT analysis SWOT Nedan följer vår SWOT-analys. Den ger oss informationen vi behöver, för att utveckla våra stategier och fokusera på rätt saker Genom swot-analysen tydliggör vi våra interna styrkor och svagheter vilket ger oss en konkret bild över hur företaget ser ut. Våra externa möjligheter och hot är vi uppmärksamma på vilket bidrar till att vi enklare kan arbeta proaktivt. Strengths - interna faktorer - Eftertraktad tjänst - Lågt pris - Socialt ansvarstagande - Hög kvalité på tjänsten - Insikt i målgruppen - Kontakt på ett personligare plan Weaknesses - interna faktorer - Nyetablerat företag - Tidsbegränsat - Vi är unga och oerfarna - Litet kapital för marknadsföring s o w T Opportunities - externa faktorer - Modern tjänst - Stor kundkrets - God utvecklingspotential - Lösning på ett samhällsproblem - Nya regler och lagar Threats - externa faktorer - Konjunkturnedgång och eventuellt minskad kundkrets - Bristande pedagogisk förmåga hos coacherna 6

13 You can t do todays job with yesterdays methods and be in business tomorrow. George W. Bush

14 The year in numbers Likviditetsbudget Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Ingående balans Inbetalningar Försäljning Sponsring Riskkapital Summa inbetalningar Utbetalningar Marknadsföring Mässa Mässavgifter Webb 650 Övrigt UF - registrering 300 Löner Sociala avgifter Utdelning riskkapital Egna uttag Summa utbetalningar Utgående balans Nyckeltal Försäljning, omsättning, vinst Vi räknar med att debitera 150 timmar under året. Detta ger oss en omsättning på kr och en vinst på kr. I snitt debiteras kunden 140 kr/h. Personalkostnader Kostnaden för en anställd är 86 kr/h inklusive 15,49 % i sociala avgifter. Fasta kostnader Våra fasta kostnader är kr som täcks av sponsring med kr. Fasta kostnader netto är kr. Nollpunktsvolym, säkerhetsmarginal, vinstmarginal Vår nollpunktsvolym, som vi beräknar att nå i april 2013 är 92 h. Vår säkerhetsmarginal i volym blir då 58 h och säkerhetsmarginalen i procent 38,7 %. Vår vinstmarginal i procent är 11,1 %. Omsättning per anställd Vi räknar med att anställa 10 studiecoacher som jobbar vardera 15 h. Omsättningen per anställd blir kr. Resultatbudget Intäkter Försäljning Sponsring Summa intäkter Kostnader Marknadsföring Mässa Mässavgifter 700 Webb 650 Övrigt 500 UF - registrering 300 Löner Sociala avgifter Summa kostnader Årets resultat

15 All lasting business is built on friendship. Alfred A. Montapert 9

16 The original coaches Ledningsgruppen Studiecoachens ledningsgrupp består av fyra unga hängivna entreprenörer. Efter ett år av projektarbeten i olika konstellationer är standarden satt för hur arbetet ska utföras på bästa sätt. Då ledningsgruppen bildades var det inte mycket vi hade gemensamt. Dock var viljan att utvecklas och bygga upp något från grunden det som förde oss samman. Fredrik Cedergren - VD & Art Director Som VD för Studiecoachen bidrar Fredrik med tydlig struktur och trygghet. Hans ambition är att utveckla gruppen så långt det går. Hans tidigare erfarenheter som barn- och ungdomstränare samt att han främjar god balans i gruppen gör honom till en duktig ledare. Fredriks känsla för grafiska trender har gjort att han också är vald till Art Director. Hanna Nilsson - Ekonomiansvarig Hanna är tjejen med kollen, som med sitt sinne för siffror har valts till ekonomiansvarig. Hon har en en fallenhet för att se helheten i ett företags ekonomiska arbete. Med sin utomordentliga organisationsförmåga bidrar hon till en trygg atmosfär inom organisationen. Ellen Olsson - Försäljningsansvarig Då Ellen har lätt för att skapa och upprätthålla kundrelationer genom en stor social kompetens har hon valts till försäljningsansvarig. Hennes goda säljegenskaper samt förmåga att se kundernas behov tar vår försäljning till nya höjder. Olivia Johansson - Marknadsansvarig Olivia har stor fantasi och noterar ständigt nya möjligheter och vägar att öka företagets försäljning. Hon kommer med nya och innovativa alternativ för att marknadsföra Studiecoachen på och är därför vald till marknadsansvarig. 8

17 The best way to predict the future is to create it. Peter Drucker

18 A bright future? Framtid Studiecoachen ser möjligheten att i framtiden utvecklas till aktiebolag och därmed dra nytta av eventuellt RUT-avdrag. Våra begränsningar som UF-företag är att vi är nya i företagsvärlden. I framtiden kommer vi att ha större kunskaper inom bland annat anställningsprocesser, studieteknik samt att vi kommer få större förtroende av våra kunder då vi är aktiebolag. Då är vår ambition att kunna erbjuda tjänsten till elever i gymnasieålder samt att utveckla tjänsten och börja hålla föreläsningar om studieteknik till elever i grund- och gymnasieskolor. Detta i kombination med vår redan befintliga portfolio gör att vi är övertygade om att företaget har en lovande framtid. Dagens barn och ungdomar är framtiden, därför väljer vi att satsa på dem! 9

19 Signaturer Fredrik Cedergren - Verkställande Direktör och Art Director Stort tack till våra rådgivare Helena Connée, Henrik Nilsson, Gustaf Erlandsson, Mickey Magnusson, UFcoach Chris Hansson samt våra huvudsponsorer: Baker Tilly Helsingborg, Semenco, Köksbyggaren, samt Peter - och Marie Johansson. Hanna Nilsson - Ekonomiansvarig Olivia Johansson - Marknadsansvarig Ellen Olsson - Försäljningsansvarig Chris Hansson - UF coach Brovallavägen Asmundtorp 10

Social Marketing Agency UF Affärsplan

Social Marketing Agency UF Affärsplan Social Marketing Agency UF Affärsplan Period 2012-2013 2012-11-20 Styrelsemedlemmar: Sebastian Ahlbäck Ida Nordin Kent Berglund Johannes Runeson Län: Dalarna Kommun: Vansbro Skola: VUC Handledare: Cayenne

Läs mer

MAKE IT A WORLD WIDE TREND AFFÄRSPLAN 2012/2013!

MAKE IT A WORLD WIDE TREND AFFÄRSPLAN 2012/2013! MAKE IT A WORLD WIDE TREND AFFÄRSPLAN 2012/2013 MENY INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 2 MENY Innehållsförteckning FÖRRÄTT VD: n har ordet HUNGER Bakgrund CADEAU-BOX Produkt DOGGYBAG 3 UMAMI Vision INGREDIENSER

Läs mer

Affärsplan 2012/2013. Studio RMN UF. Studio RMN

Affärsplan 2012/2013. Studio RMN UF. Studio RMN Affärsplan 2012/2013 Studio RMN UF Studio RMN Att göra mindre företag mer konkurranskraftiga Affärsidé, vision & mission Vi är Studio RMN Om oss Våra fundament Bakgrund, mål, värderingar och affärsmodell

Läs mer

AFFARS- PLAN DREAM B I G 2012-2013 M A G A Z I N E

AFFARS- PLAN DREAM B I G 2012-2013 M A G A Z I N E AFFARS- PLAN 2012-2013 DREAM B I G M A G A Z I N E Vi ska bli det sjalvklara valet for nyfikna ungdomar som soker framtidsinspiration 02 Mer an bara mal Dream Big Magazine ska vara inspirationskällan till

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

Affärsplan 2012/2013. Relax your mind

Affärsplan 2012/2013. Relax your mind Affärsplan 2012/2013 Relax your mind Face UF erbjuder, via direktförsäljning, dig som privatperson väldoftande ansiktsmasker som ger dig chansen att skapa ditt eget hemma spa s Innehåll Affärside Ledstjärnor

Läs mer

Temps pour excellence

Temps pour excellence A F F Ä R S P L A N 2 0 1 4 / 2 0 1 5 AR T e m p s Temps pour excellence Inspiration från det klassiska 1900- talet möter den modernt urbana livsstilen. Resultatet? En historieberättande klocka lämpad

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Affärsplan. Mundi UF, Polhemsgymnasiet

Affärsplan. Mundi UF, Polhemsgymnasiet Affärsplan Mundi UF, Polhemsgymnasiet 2014-2015 Registreringsnummer: 56538 Region: Göteborg Handledare: Åsa Ek Adress: Diagonalen 6 Epost: MundiUF@gmail.com Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Affärsplan. Sebastian Nilsson Tim Samuelsson Mikael Brandt. ABB Industrigymnasium

Affärsplan. Sebastian Nilsson Tim Samuelsson Mikael Brandt. ABB Industrigymnasium Affärsplan Sebastian Nilsson Mikael Brandt ABB Industrigymnasium Sammanfattning Triplex Design är ett UF-företag vars affärsidé går ut på att sälja bra, billiga och kompletta webbsidelösningar med olika

Läs mer

Tävling Läsår Styrelsemedlemmar Rådgivare Handledare Skola Adress Mailadress

Tävling Läsår Styrelsemedlemmar Rådgivare Handledare Skola Adress Mailadress A F F Ä R S P L A N Tävling: Årets affärsplan, Ung företagsamhet region Göteborg Läsår: 2014-1015 Styrelsemedlemmar: Stina Lampa, Louise Nordback, Maria Oxelman, Dorothea Schander, Ellen Sander Rådgivare:

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

Starta eget företag Garage: från idé till verklighet

Starta eget företag Garage: från idé till verklighet Starta eget företag Garage: från idé till verklighet Amanda Ljungsvik s071717@utb.hb.se Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Textil Produktutveckling med entreprenör-

Läs mer

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B Bread & Breakfast AB Affärsplan Grupp 15 Vi ska erbjuda olika former av surdegsbröd och andra konditoriprodukter. Det ska finnas möjlighet att kunna köpa våra produkter i vårt konditori, och vårt bröd

Läs mer

Det textila företagets arbete med affärsmodeller

Det textila företagets arbete med affärsmodeller Examensarbete för: Kandidatexamen med huvudområde textilteknologi - inriktning textil produktutveckling och entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås 2014-07-15 Rapportnr 2014.12.02 Det textila företagets

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren Årsredovisning Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF Räkenskapsår 2012-09-01 2013-05-15 Registreringsnummer: W016508 Kommun: Borlänge/Falun UF-region: Dalarna Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Innehållsförteckning. Bakgrund... 3. Affärsidé... 3. Organisation... 3. Logotyp och företagsnamn... 4. Rådgivare... 4. Miljö... 5. Produkt...

Innehållsförteckning. Bakgrund... 3. Affärsidé... 3. Organisation... 3. Logotyp och företagsnamn... 4. Rådgivare... 4. Miljö... 5. Produkt... Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Affärsidé... 3 Organisation... 3 Logotyp och företagsnamn... 4 Rådgivare... 4 Miljö... 5 Produkt... 5 Produktion... 6 Marknad... 6 Kunder... 7 Konkurrenter... 7 Marknadsföring...

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Delårsrapport. Kronobergs län 2012 / 2013. Lärare: Rådgivare: Period:

Delårsrapport. Kronobergs län 2012 / 2013. Lärare: Rådgivare: Period: Delårsrapport Kronobergs län 2012 / 2013 Lärare: Rådgivare: Period: Martin Glawe Oscar Lundin, Ung Omsorg Sverige AB 01.09.2012-31.01.2013 Innehållsförteckning 1. 2. 4. 6. 7. 9. 10. 11. VD har ordet Produktutveckling

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011 Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011 eller Säljhinder workshop 2011 Utformad för företagare som är redo att sälja mer och bättre, att förändra sina liv och sin

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer