FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5111

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5111"

Transkript

1 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) Grupp M04A KVALIFICERING OCH CERTIFIERING AV OPERATÖRER FÖR SVETSNING, LÖDNING OCH TERMISK SPRUTNING Innehållsförteckning: Huvudrubrik Sida nr DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR ALLMÄNT 3 KRAV PÅ UTBILDNINGSENHET SYNKONTROLL 4 4 EXAMINERING CERTIFIKAT OCH DESS GILTIGHET 9 6 UPPFÖLJNING 9 0 KOMPLETTERANDE UPPGIFTER Bilagor Certifikat Protokoll för examineringsprov 3 Smältsvetsprov, plåt och rör 4 Smältsvetsprov, gjutet provstycke 5 Hårdlödprov, plåt och rör 6 Prov för saltbadslödning och ugnslödning 7 Motståndssvetsprov 8 Uttagning av dragprovstav 9 Uttagning av provstavar resp provkropp DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR Svets och lödtekniska termer: Se FSD 094, SSISO 650 samt Svetsteknisk Ordlista utgiven av Svetskommissionen. Svetslägen: Se SSEN 87. Begrepp och uttryck för termisk sprutning: Se SSISO 657 Svets och lödbeteckningar: Se FSD 0089 och SSISO 553. Kvalificering: Genom utbildning och praktik förvärvad skicklighet för att få examineras. Examinering: Verifiering av skickligheten genom föreskriven prövning. Certifiering: Den skriftliga dokumentationen på examineringen. Dokumentet kallas certifikat, se bilaga. Operatör: Certifierad svetsare, lödare eller termisk sprutare. Tekniska upplysningar: FMV:KC Skydd Materialteknik STOCKHOLM

2 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) ALLMÄNT Denna standard omfattar FMV bestämmelser för kvalificering, examinering och certifiering av personal, som skall utföra smältsvetsning, hård eller svetslödning, respektive termisk sprutning på försvarsmateriel främst flygmateriel. Alternativt används ASMSTD595 för utländska leverantörer. Utbildning och examinering skall ske vid utbildningsenhet enligt avsnitt. Obs! Vid vissa mekaniserade metoder är utrustningarna specifika och det krävs speciella kunskaper om deras uppbyggnad och verkningssätt. I sådana fall sker examineringens praktiska del på utrustning som operatören skall använda i sitt arbete. Praktik erhålls på den ordinarie arbetsplatsen.. Berörda material Vid de praktiska examineringsproven representeras materialklasserna normalt av material enligt tabell t o m 4. Grundmaterial Materialklass Kolstål samt låglegerat eller mikrolegerat stål Rostfritt stål Varmhållfast material Titan med legeringar Aluminium och magnesium legeringar Aluminium och magnesium gjutgods Beteckning s r v t a l Tillsatsmaterial Enligt tabell, och 4.

3 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30). Berörda metoder Beträffande kombinationer, metod/materialklass(er), vid de praktiska examineringsproven, se tabell t o m 4. Metod Beteckning Nummer ) Smältsvetsning Metallbågsvetsning Elektronstrålesvetsning Gasmetallbågsvetsning (MIG, MAG) Gasmetallbågsvetsning, rörtråd Plasmasvetsning Gasvolframsvetsning (TIG) Gassvetsning Lasersvetsning Hårdlödning Flamlödning Induktionslödning Motståndslödning Dopplödning Ugnslödning Motståndssvetsning Punktsvetsning Sömsvetsning Sömpunktsvetsning Termisk sprutning Flamsprutning med tråd Flamsprutning med pulver Ljusbågsprutning Plasmasprutning ) Enl SSISO MAW EBW GMAW FCAW PAW GTAW GW LBW TB IB RB DB FB RSW RSEW RSEW FLSP FLSP EASP PSP 76 3/ KRAV PÅ UTBILDNINGSENHET Utbildningsenhet skall vara reviderad och godkänd. Detta kan ske av FMV, eller via av FMV accepterad instans, som är ackrediterad av SWEDAC (motsv). Utbildningsenhet skall genom utsedd personal tillse: att dokumenterade läroplaner tillämpas, att den personal som utför praktisk utbildning och examinering har giltigt certifikat, att intyg utfärdas i de fall endast teoretisk utbildning sker, att de lokaler där praktisk utbildning och examinering sker uppfyller renhetskraven för resp rumsklass enligt FSD 533, att maskiner och övrig svets, löd resp sprututrustning, samt fixturer och andra verktyg, är i fullgott skick och tillförlitliga, att gällande skyddsföreskrifter följs,

4 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) att utförande, kontroll och godkännande av examineringsprov sker enligt bestämmelserna i avsnitt 4 och 5. För radiografisk provning krävs giltigt certifikat enligt FSD 50, eller motsv. Uppgifter om godkända utbildningsenheter kan erhållas av FMV. 3 SYNKONTROLL Godkänd synkontroll skall ha utförts innan examinering, varvid följande krav gäller: Närseende: Jaeger nr på ett avstånd av 0,30 0,35 m, med eller utan korrigering. Avståndsseende: Monoyer 0,7 med eller utan korrigering. Färgseende: Förmåga att kunna skilja mellan de färgskiftningar som förekommer. Gäller endast svetsning i titan. 4 EXAMINERING 4. Allmänt Examineringen innefattar följande delprov: teoretiskt prov praktiskt prov Endast person som genomgått kvalificering och synkontroll får examineras. Resultaten av proven protokollförs, se bilaga. Den som examinerats med godkänt resultat certifieras. 4. Teoretiskt prov Provet skall följa läroplanen och innehålla en skriftlig del, som skall omfatta min 0 frågor. Krav för godkänt är min 80% rätta svar. 4.3 Praktiskt prov 4.3. Allmänt Provmaterialet skall märkas med elevens idbeteckning och materialbeteckning innan provet påbörjas Omfattning Framgår av tabell 4. Andra grund och tillsatsmateriel och tjocklekar får användas, förutsatt att respektive material ingår i den ordinarie produktionen.

5 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) Tabell Smältsvetsning Metod MAW EBW, LBW GMAW FCAW PAW GTAW Materi al Grundmaterial Tillsatsmaterial Omfattning klass Provmateriel Materialbeteckning s r r t a s r a s s r v s r ) v t ) a ) l Materialbeteckning FSD FSD FSD AMS 490/ FSD FSD FSD eller FSD 530 FSD FSD FSD eller FSD 530 Dimensioner, mm 6x50x300 6(alt4)x50x300 x50x50 x50x50 x50x50 4x50x300 4x50x300 4x50x300 Se metod GTAW nedan FSD FSD FSD AMS 490/ FSD FSD FSD GW s SSEN 0 05 S 35 JRG ) Beträffande rörprov se bilaga 3 Antal FSD 5804 FSD 5806 FSD 584 FSD 58 FSD 586 AMS 490 0x00x300 3 Enl FSD 55, bil 3 x50x50 x50x50 x50x50 x50x50 x50x50 4x50x50 Bil FSD 5803 eller FSD 583 FSD 5805 FSD 5885 AMS 495 FSD 585 FSD 559 Antal stumssvetar Antal kälsvetsar Läge PA Läge PF Läge PB x50x50 3 FSD 580

6 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5 Tabell. Hårdlödning Metod TB IB Materialklass s r a s r Grundmaterial (30) Tillsatsmaterial Omfattning Provmateriel Material Antal spaltlödningar Materialbeteckning FSD SS FSD FSD Dimensioner, mm Bil Se metod TB, dock används endast rörprov. FSD 5886 FSD 593 FSD 5853 Rörprov Rör/ brickprov DB a FSD Bil 6 + FSD 5853 ) FB s r eller v t a ) Pasta. FSD FSD FSD AMS 496/ FSD56080 FSD Tabell 3. Motståndssvetsning Bil FSD 5886 FSD 593 AMS 4775 PWA 706 FSD 5853 Metod Material Provmateriel Omfattning klass Materialbeteckning Dimensioner, mm Antal Antal prov RSW, RSEW r eller v t a FSD FSD AMS 490/FSD FSD alt x5x50 alt x5x50 alt x5x50 Tabell 4. Termisk sprutning Metod Material Grundmaterial Tillsats Omfattning klass Provmateriel material Antal prov Antal beteckning Provplåtar Materialbeteckning Dimensioner, mm Antal FLSP ) EASP, PSP s r eller v t a FSD FSD FSD AMS 490/ FSD FSD alt x5x50 alt x5x50 alt x5x50 alt x 5x50 Enligt gällande tekniskt underlag ) Prov i denna metod avser antingen tråd eller pulver. Uppgifter om vad som använts noteras i protokoll.

7 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) Åtgärder före och under prov Rengöring Allt provmaterial skall vara väl rengjort enligt berörda standarder eller motsv. Obs! För vissa material och metoder erfordras skyddsemballage vid förvaring och skyddshandskar vid hantering Passning och fogberedning Passning och fogberedning, se berörda bilagor. För metod EBW och LBW gäller dock följande: Kanter får vara brutna max 0, mm och spalten så liten som möjligt, dock max 0, mm Utförande Allmänt Det praktiska provet i en metod och materialklass skall vara utfört inom 3 timmar. Utbyte av provstycken är tillåten endast vid fel som inte kan hänföras till eleven. Vid underkänt prov bedöms från fall till fall om (och när) förnyat prov får avläggas. Härvid kan ytterligare utbildning erfordras Prov för manuell svetsning och hårdlödning Provet skall utföras enligt ett preliminärt eller godkänt svetsdatablad (pwps, WPS). Svetsprov (plåtar) Detta delavsnitt är tillämpligt för: metod MAW, klass s och r; metod GMAW, klass s, r och a; metod FCAW, klass s; metod PAW, klass s, r och v; metod GTAW, klass s, r, v, t och a; samt metod GW, klass s. Provet utförs som stumsvets i läge PA vid metod MAW även i läge PF och som kälsvets i läge PB, enligt bilaga 3A. För stumsvets spänns provplåtarna in i lämplig fixtur. För kälsvets erfordras inte fixtur, utan fixering kan ske genom häftsvetsning. För stumsvets i metod GTAW klass r och v skall rotskydd användas. I klass t utförs såväl stum som kälsvets i fullständig skyddsatmosfär (argongas). Vid metod MAW skall i varje svetssträng minst ett elektrodbyte ske. Svetsprov (rör); metod GTAW, klass r, t och a Provet utförs som stumsvets i läge PA eller läge HL045, enligt bilaga 3B. Svetsprov (gjutna provstycken); metod GTAW, klass l Provet utförs som stumsvets i läge PA. Fixtur erfordras inte. Provstyckenas utseende före och efter svetsning framgår av bilaga 4 och 8.

8 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) Lödprov (plåtar); metod TB, klass s, r och a Provet utförs i läge PB, enligt bilaga 5A. Vid lödningen används lämplig fixtur. Lödprov (rör); metod TB, klass s och r Provet utförs enligt bilaga 5B, med ansatt eller förplacerat lod Prov för mekaniserad svetsning och hårdlödning Provet utförs enligt ett preliminärt eller godkänt svetsdatablad. Beträffande provmaterial får, som alternativ, en ordinarie detalj eller annat lämpligt provmaterial användas. Svetsprov; metod EBW och LBW, klass r, t och a. Provet utförs enbart som stumsvets i läge PA, se bilaga 3A. Lödprov; metod IB, klass s och r Provet utförs enligt bilaga 5B. Lödprov; metod DB, klass a Provet utförs enligt bilaga 6. Lödprov; metod FB, klass s, r/v, t och a Provet utförs enligt bilaga 6. Motståndssvetsprov; metod RSW och RSEW, klass r/v, t och a Vid metod RSW svetsas min 0 punkter i en följd, enligt bilaga 7. Vid metod RSEW utförs provet alternativt som sömsvetsning eller sömpunktsvetsning, med en svetslängd av min 50 mm, se bilaga Prov för termisk sprutning; metod FLSP, EASP och PSP, klass s, r/v, t och a Provet utförs enligt ett preliminärt eller godkänt datablad. Innan provet utförs skall provmaterialet ha blästrats till absolut metallren yta, med ickemetalliska blästermedel Märkning av färdigt prov Märkning skall ske så att provstycket kan hänföras till eleven. Vidare skall provstycket märkas med läge Kontroll Provstyckena kontrolleras enligt berörda bilagor och aktuell processtandard (t ex FSD 553), som produktionsprov. OFP utförs enbart genom radiografisk provning. Provstyckena får inte bearbetas, värmebehandlas eller på annat sätt beredas före syning. Vid bedömning av stumsvets och kälsvetsprovstycke undantas en ca 0 mm bred remsa i vardera tvärändan från bedömningen. Vid bedömning av hårdlödprovstycke (plåt) undantas en ca 5 mm bred remsa i vardera tvärändan från bedömningen. Om syningen visar att ett prov är underkänt, avbryts vidare provning.

9 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) Fordringar Följande fordringar gäller: För stumsvets och hårdlödning (utom saltbadslödning); klass enl FSD 553. För stumsvets i aluminium och magnesium gäller klass för rotvulsten För kälsvets; klass enl FSD 553/563 För saltbadslödning; klass enl FSD 555 För termisk sprutning; enl FSD CERTIFIKAT OCH DESS GILTIGHET Över godkända prov enligt avsnitt 4 utfärdas certifikat (exempel: Se bilaga ). Certifikatet utfärdas av utbildningsenheten. Certifikatet berättigar operatören att utföra här avsedda arbeten i berörd metod, läge, materialklass etc, så länge certifikatet är giltigt. I vissa fall kan certifikatet även berättiga till ett större giltighetsområde, se tabell 5. Betr operatörsjournal (motsv) där uppgifter om godkända prov för certifiering som enligt ovan resp resultat av uppföljning enligt avsnitt 6 införs, se berörd processtandard (t ex FSD 553). Tabell 5. Certifikatet avser: Metod Läge Materialklass (er) Certifikat enligt vidstående berättigar även till att utföra arbeten i: Metod Läge Materialklass( er) GTAW/rör PAstum GTAW/rör PA, PB s och v GTAW/rör HL 045stum r GTAW/rör PA, PB, PC, PD, PF s och v EBW r EBW s och v LBW r LBW s och v TB, ansatt lod TB TB, förplacerat lod BW DB a DB l RSW r eller v RSW s RSEW r eller v RSEW s RSW RPW FLSP / EASP/ PSP a FLSP / EASP /PSP l OBS! Vid eventuella behov av svetsning, lödning eller termisk sprutning utanför giltighetsområdet krävs att ett speciellt typprov avläggs enligt anvisningar i berörd processtandard (t ex FSD 553). 6 UPPFÖLJNING För att certifikatet skall fortsätta att gälla, resp förlängning av giltigheten kunna ske, måste uppföljning utföras, enligt följande.

10 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) Synkontroll Synkontroll skall utföras varje år, med godkänt resultat, som antecknas i operatörsjournalen (motsv). Vid synkontroll gäller följande krav, som avser närseende: Jaeger nr på ett avstånd av 0,30 0,35 m, med eller utan korrigering. 6. Uppföljning var 6:e månad Certifikatet är giltigt i två år, under förutsättning att svets, löd resp sprutansvarig var 6:e månad signerar i certifikatet att operatören arbetat inom certifikatets giltighetsområde, inom de regler som gäller för frånvaro/uppehåll (se avsnitt 6.4) och utan anmärkning. 6. Förlängning med årsintervall Förlängning av certifikatets giltighet kan ske för ytterligare perioder om två år, förutsatt att vart och ett av följande villkor är uppfyllda: Operatörens produktion under perioden motsvarar fordrad kvalitet. Redovisning (minst) var 6:e månad i operatörsjournal (motsv) av dokumentation om i produktionen utförd radiografering eller ultraljudprovning, resp förstörande provning. Redovisning av årlig synkontroll i operatörsjournal (motsv). Intygande om ovanstående, samt undertecknande av förlängningen av operatörens certifikat, skall ske av EWE/EWT som är fristående från företagets produktion, alternativt av ansvarig vid utbildningsenhet enligt avsnitt. Om ovanstående villkor inte kan uppfyllas skall förnyad certifiering genom praktiska examineringsprov genomföras, varje ny årsperiod. 6.3 Igångsättning efter uppehåll I de fall operatören gjort avbrott från 6 månader, upp till år i svets, löd resp sprutarbetet i berörd metod och materialklass, resp maskin (motsv), skall igångsättningsprov utföras. Proven redovisas, efter godkännande, i operatörsjournalen (motsv). OBS! Vid avbrott överstigande år erfordras förnyad certifiering, genom teoretiska och praktiska examineringsprov. Om särskilda provstycken används vid utförandet av igångsättningsprov, skall svets, löd resp sprutbetingelserna (material, dimensioner, fog eller spaltutformning etc) överensstämma med produktionsdetaljernas. Igångsättningsproven kontrolleras och bedöms som typprov, enligt berörd processtandard (t ex FSD 553). Om ett prov underkännes skall bestämmelserna rörande åtgärder vid produktionsfel, enligt berörd processtandard, tillämpas. Märkning av provstycken skall ske på sådant sätt att de kan hänföras till rätt operatör. Resultaten av igångsättningsproven skall protokollföras, oberoende av om de är godkända eller ej.

11 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) KOMPLETTERANDE UPPGIFTER A Referensförteckning I denna standard refereras till följande standarder m fl publikationer:. Försvarsstandarder (FSD) FSD 0089, Ritningsregler Svets och lödbeteckningar FSD 094, Definitioner av svets och lödtekniska termer. FSD 50, Kvalificering och certifiering av personal för oförstörande provning FSD 533, Klassindelning av rum med avseende på renhetsgrad vid svetsning, lödning och termisk sprutning FSD 553, Smältsvetsning samt hård och svetslödning på försvarsmateriel FSD 53, Kolstål FSD 5334, Krommolybdenstål FSD 5408, Kromnickelstål (austenitiskt rfr stål) FSD 5503, Aluminiummagnesiumkisellegering FSD 559, Aluminiumkisellegering (gjutlegering) FSD 5608, Titanlegering FSD 5704, Nickellegering (Nimonic 75) FSD 5706, Nickellegering (Nimonic 80) FSD 580, Tillsatsmaterial för svetsning, kolstål (svetstråd) FSD 5803, Tillsatsmaterial för svetsning, krommolybdenstål (svetstråd) FSD 5804, Tillsatsmaterial för svetsning, krommolybdenstål (belagd elektrod) FSD 5805, Tillsatsmaterial för svetsning, kromnickelstål (svetstråd) FSD 5806, Tillsatsmaterial för svetsning, kromnickelstål (belagd elektrod) FSD 58, Tillsatsmaterial för svetsning, kolstål (obelagd elektrod på spole) FSD 583, Tillsatsmaterial för svetsning, krommolybdenstål (svetstråd) FSD 584, Tillsatsmaterial för svetsning, krommolybdenstål (obelagd elektrod på spole) FSD 586, Tillsatsmaterial för svetsning, kromnickelstål (obelagd elektrod på spole) FSD 585, Tillsatsmaterial för svetsning, aluminiumkisellegering (svetstråd) FSD 5853, Tillsatsmaterial för lödning (aluminiumlod) FSD 5885, Tillsatsmaterial för svetsning, nickellegering (svetstråd) FSD 5886, Tillsatsmaterial för lödning (nickel mässingslod) FSD 593, Tillsatsmaterial för lödning (silverlod) kadmiumfritt.

12 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30). Övriga svenska publikationer SS 4330 (SS Stål 33005), Tryckkärlsstål SSEN 87 Svetsarprövning Smältsvetsning SSEN 657 Termisk sprutning. Terminologi och klassificering SSISO 553 Ritningsregler Svets och lödförband Beteckningar på ritningar. SSISO 4063 Sifferbeteckningar för svets och lödmetoder SSISO 650 Klassificering av diskontinuiter och formavvikelser i smältsvetsar i metaller med förklaringar. SSEN 0 05 Varmvalsade formvaror av olegerat allmänt konstruktionsstål och maskinstål Tekniska leveransbestämmelser Svetsteknisk Ordlista. 3. Utländska publikationer AMSSTD595 Qualification of Aircraft, Missile and Aerospace Fusion Welders AMS 490, Aluminum alloy welding wire AMS 4775, Brazing filler metal, nickel AMS 490, Titanium alloy sheet, strip, and plate AMS 496, Titanium alloy bars and rings AMS 495, Titanium welding wire PWA 706, Brazing filler metal, silver palladium copper B Sambandsförteckning Angivelserna nedan avser sambandet mellan i denna standard upptagna FSD standarder som fn ej är utgivna och tidigare utgivna ännu gällande FMVF normer. FSD standard FMVF norm FSD 53 MS 0 FSD 5334 MS 3 FSD 5408 MS 48 FSD 5503 ML 06 FSD 559 ML 67 FSD 5704 MH 05 FSD 5706 MH 07 FSD 5804 MS 54 FSD 5806 MS 58 FSD 585 ML 50 FSD 5885 MH 45 FSD 5886 MM 93.

13 BILAGA TILL FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) Nr... CERTIFIKAT enligt FMV standard FSD 5 för Operatör, namn... Personnr.../ anst.nr... id.bet... Anställd vid Omfattning... Metod och materialklass(er)... Utbildningsenhet... Examineringsansvarig(a)... Certifikatsutfärdare... Ort och datum... Förlängt godkännande av ansvarig EWE/EWT, Förlängt godkännande av eller motsv, för följande år produktionsansvarig för följande 6 mån Datum Underskrift Befattning el titel Datum Underskrift Befattning el titel

14 BILAGA ATILL FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) PROTOKOLL FÖR EXAMINERINGSPROV A. Smältsvetsning Utbildningsenhet... Operatör (namn, personnr eller motsv bet.) Protokoll nr Arbetsgivare (företag) Bilaga till certifikat nr Praktiskt prov: Metod Materialklass Läge Grundmtrl Tillsatsmtrl Fixtur Rotskydd Använt Ej använt Övriga uppgifter Syning Godk Ej godk Noteringar Radiografisk provning Stumsvets PA Godk Ej godk Stumsvets PF Godk Ej godk Noteringar Förstörande provning Makroprov Godk Ej godk Bockprov Godk Ej godk Dragprov Godk Ej godk Brottgräns MPa Noteringar Sammanfattning Det teoretiska provet är: Godk Ej godk Det praktiska provet är: Godk Ej godk Kontrollansv Kontrollansv Noteringar

15 BILAGA ATILL FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) Form och mått Fig A, B och C Fig A t B B h PA t=... PF... Fig B C B d C h B=... C=... B h = Fig C k C d C h =... B d =... C d = k= Fig D t i y Fig D z i x t=... i x =... a=... z=... i y =... a t Noteringar Dessa mått ifylls endast när provet ej uppfyller måttkraven.

16 BILAGA BTILL FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) PROTOKOLL FÖR EXAMINERINGSPROV B. Hårdlödning. Utbildningsenhet... Operatör (namn, personnr eller motsv bet.) Arbetsgivare (företag) Protokoll nr Bilaga till certifikat nr Praktiskt prov Metod Materialklass Prov Rör Rör/brickplåtar prov prov Grundmtrl Tillsatsmtrl Fixtur, prov Fixtur, rörprov/ plåtar annat prov Fluss Övriga uppgifter Syning Godk Ej godk Noteringar Radiografisk provning Godk Ej godk Fig A Fig B Lodkäl, yttre Bindområde Lodkäl, appl.sida Alt nedsvarvat prov (= samma som vid skjuvprov) Lodkäl, inre Bindområde Lodkäl, motsida Fig A (rörprov) Fig B (rör/brickprov) bindområde (%)... bindområde (%)... lodkäl, yttre... lodkäl, appl.sida... lodkäl, inre... lodkäl, motsida... Noteringar Sammanfattning Det teoretiska provet är: Godk Ej godk Det praktiska provet är: Godk Ej godk Noteringar Kontrollansv Kontrollansv

17 BILAGA BTILL FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) Förstörande provning Bockprov (TB) Godk Ej godk Fig C Avstånd efter bockning = b Bristning (ar) = A Fig C b =... A =... Skjuvprov Godk Ej godk Skjuvbrottgräns, MPa Noteringar

18 BILAGA C TILL FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) PROTOKOLL FÖR EXAMINERINGSPROV C. Motståndssvetsning Utbildningsenhet... Operatör (namn, personnr eller motsv bet.) Protokoll nr Arbetsgivare (företag) Bilaga till certifikat nr Praktiskt prov: Metod Grundmtrl Övriga uppgifter Syning Materialklass Maskin, typ Godk Ej godk Noteringar Radiografisk provning Godk Ej godk Noteringar Förstörande provning Makroprov Godk Ej godk Fläkprov Godk Ej godk Noteringar Sammanfattning Det teoretiska provet är: Godk Ej godk Det praktiska provet är: Godk Ej godk Kontrollansv Kontrollansv Noteringar

19 BILAGA C TILL FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) Form och mått Elektrodintryck, djup Vällområde, inträngning Elektrodintryck, diameter resp. bredd A max Minavstånd till vällområdesgränsen h t t d (b) Vällområde, utseende och form t = djup... t =... inträngning d (b) A max... h=... elektrodintryck: Vällområde: diameter / bredd... minavstånd till vällområdesutseende, form gräns... Noteringar Dessa mått ifylles endast när provet ej uppfyller måttkraven.

20 BILAGA D TILL FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) PROTOKOLL FÖR EXAMINERINGSPROV D. Termisk sprutning Utbildningsenhet... Operatör (namn, personnr eller motsv bet.) Protokoll nr Arbetsgivare (företag) Bilaga till certifikat nr Praktiskt prov: Metod Materialklass Grundmtrl, Tillsatsmtrl, Utrustning, typ Rengöring Syning Godk Ej godk Noteringar Bestämning av skikt Godk Ej godk tjocklek Prov på vidhäftningshållfasthet (dragprov) Godk Ej godk Hårdhetsprov Godk Ej godk Noteringar Sammanfattning Det teoretiska Godk Ej godk provet är: Det praktiska provet är: Godk Ej godk Kontrollansv Kontrollansv Noteringar

21 BILAGA 3A TILL FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) Smältsvetsprov, plåtar Denna sida skall vara rak efter svetsning A A L 50/ 300 α L 50/ 300 A A 3 3 För 4 mm plåt: α= 0 För 6 mm plåt: α= 40 För 0 mm plåt: α= min 50 min 50 Provplåtarnas inbördes läge vid inspänning i fixturen före stumsvetsning Plats för märkning efter svetsning Ca 5 Ca Kälsvets L 50/ 300 Plats för märkning efter svetsning 0 ca 00 Stumsvets

22 BILAGA 3B TILL FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) Smältsvetsprov, rör A GTAW Svetsläge PA B GTAW 45 Svetsläge H L 045 Metod/Materialklass Material Tillsatsmaterial GTAW/r FSD FSD 5805 GTAW/a FSD FSD 585 GTAW/t Titan (grade, ) AMS 495 Rördimensioner: D = Ø 5 50 mm, t = mm, L = ca 00 mm.

23 BILAGA 4 TILL FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) Smältsvetsprov, gjutet provstycke (5) 0 R3 R3 Avrundad botten, R4 Märkning på denna sida 75 Ca Plats för märkning efter svetsning 35 R 0

24 BILAGA 5A TILL FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) Hårdlödprov plåtar Hårdlödning skall ske från denna sida 50 Plats för märkning efter hårdlödning Skarpa kanter brutna max 0, Max 5, min 4 Kontrolleras med avseende på ev. uppkomna bristningar Bockprov

25 BILAGA 5B TILL FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) Hårdlödprov, rör Lodring (gäller endast rör med ansats) Plats för märkning efter hårdlödning t φ A Min 4xt φ D i φ D y Skarpa kanter brutna max 0,. φ d i φ d y Dimensioner och toleranser Materialklass Pos Pos Anm φ D y φ D i t φ A φ d y φ d i s 8,4 9, + 00, , 6 Betr pos får rör utan ansats användas, varvid dimensionen φ D i utökas till att vara = φ A. r,3 7,,4 8, , 0 8, , 5,8 För att pos då skall erhålla rätt läge i förhållande till pos, kan fixtur (utan inspäningsanordning) erfordras.

26 BILAGA 6 TILL FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) Prov för saltbadslödning och ungslödning Lod (vanl. pulver eller pasta) Plats för märkning efter hårdlödning 6 3, 33 30,4 3,,8±0, , 3, +, 005 4, 0 + 0, 53, 0 8 Anm: För aktuella lödytor kan för vissa material vid metod FB något andra värden än de ovan angivna erfordras. Skarpa kanter brutna max 0, vid metod DB dock max 0,3.

27 BILAGA 6 TILL FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) Prov för saltbadslödning och ugnslödning, forts Framställning av provkropp för skjuvprov (alt. radiografisk provning) 0,05 (5,3) , Skjuvbrottgräns Materialklass τ B, MPa, min s 0 r 70 v 00 t 50 a 90

28 BILAGA 7 TILL FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD (30) Motståndssvetsprov Plats för märkning efter svetsning Min d min 5 x) e~0 d = svetsens kärndiameter e = delning mellan punkterna x) Gäller även b = kärnbredd vid söm resp sömpunktsvetsning

29 BILAGA 8 TILL FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5 pr 9 (30) Uttagning av dragprovstavar Provet utförs vid behov. Härvid gäller R m min 00 MPa 3, Svetsställe R 4 Svetsställets botten skall tangera provstavens yta (avser färdigbearbetad provstav) 30

30 BILAGA 9 TILL FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5 pr 30 (30) Uttagning av provstavar resp provkropp Min 0 Min Provstavar för bockprov Provet utförs vid behov bockas från toppsidan. Provkropp för kontroll av inträngning Provet utförs vid behov.

SMÄLTSVETSNING, HÅRD- OCH SVETSLÖDNING MARK- OCH SJÖMATERIEL

SMÄLTSVETSNING, HÅRD- OCH SVETSLÖDNING MARK- OCH SJÖMATERIEL Teknisk chef Logistik 2009-10-21 Sida 1 (11) SMÄLTSVETSNING, HÅRD- OCH SVETSLÖDNING MARK- OCH SJÖMATERIEL Innehåll Sida 1 Allmänt, orientering... 1 2 Berörda enheter... 1 3 Giltighetsområde... 2 3.1 Undantag...

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5031 KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR TITAN MED LEGERINGAR ALLMÄNNA FORDRINGAR FÖR FORMPRODUKTER

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5031 KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR TITAN MED LEGERINGAR ALLMÄNNA FORDRINGAR FÖR FORMPRODUKTER 2003-04-04 1 1 (5) Grupp M04-K KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR TITAN MED LEGERINGAR ALLMÄNNA FORDRINGAR FÖR FORMPRODUKTER Kravklass 1 DEFINITIONER Kravklass 1: Enligt FSD 0228 Innebörden är i huvudsak

Läs mer

Denna standard är avsedd att tillämpas både för att ange och för att tolka svets- och lödbeteckningar på ritning.

Denna standard är avsedd att tillämpas både för att ange och för att tolka svets- och lödbeteckningar på ritning. 2 1 (25) Grupp A21 M04-A RITNINGSREGLER SVETS- OCH LÖDBETECKNINGAR ORIENTERING För att beteckna svetsförband på ritning gäller för försvarsmateriel i första hand svensk standard SS 2772, Ritningsregler

Läs mer

Uppdaterad 9606-1. Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 2014-09-08

Uppdaterad 9606-1. Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 2014-09-08 Uppdaterad 9606-1 Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 1 Innehåll SS-EN ISO 9606-1:2013 (Ersätter SS-EN 287-1) Svetsarprövning Smältsvetsning Del 1: Stål 2 SS-EN ISO 9606-1 Ny reviderad

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 1 (16) TERMISK SPRUTNING PÅ FÖRSVARSMATERIEL ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 1 (16) TERMISK SPRUTNING PÅ FÖRSVARSMATERIEL ORIENTERING 1 1 (16) Grupp M 04-T TERMISK SPRUTNING PÅ FÖRSVARSMATERIEL ORIENTERING Termisk sprutning används i första hand för att belägga detaljer främst av metalliska material, men även av ickemetalliska med sådana

Läs mer

Nyheter inom svetsområdet. Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 2014-10-27

Nyheter inom svetsområdet. Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 2014-10-27 Nyheter inom svetsområdet Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 1 Lite om innehållet Marknadstrender Svetsning En speciell process Nyheter på standardområdet Svetsarprövning Smältsvetsning

Läs mer

Med mjuklödning avses lödning med tillsatsmaterial, vars smältpunkt ligger under 450 C.

Med mjuklödning avses lödning med tillsatsmaterial, vars smältpunkt ligger under 450 C. 2008-01-28 5 1 (12) BEHÖRIGHETSPRÖVNING AV MJUKLÖDARE KLASS YR Grupp M04-A 3 bilagor DEFINITION Med mjuklödning avses lödning med tillsatsmaterial, vars smältpunkt ligger under 450 C. INNEHÅLL Sida nr

Läs mer

IWS-UTBILDNING HT 2015 International Welding Specialist

IWS-UTBILDNING HT 2015 International Welding Specialist IWS-UTBILDNING HT 2015 International Welding Specialist ARRANGÖR INTRÄDESKRAV OMFATTNING INNEHÅLL voestalpine Böhler Welding Nordic AB i Avesta Svetskommissionen, som av IIW har utsetts till Auktoriserat

Läs mer

Svetsarprövningar. SS-EN ISO 9606-1:2013 och de viktigaste förändringarna mot SS-EN 287-1:2011

Svetsarprövningar. SS-EN ISO 9606-1:2013 och de viktigaste förändringarna mot SS-EN 287-1:2011 Svetsarprövningar SS-EN ISO 9606-1:2013 och de viktigaste förändringarna mot SS-EN 287-1:2011 Sida 1 Svetsarprövning Säkerställa kompetensnivån hos svetsaren Princip: Utfört svetsprov kvalificerar för

Läs mer

Ny utgåva av EN 287-1

Ny utgåva av EN 287-1 Ny utgåva av EN 287-1 Svets & Tryck 2012, Götebrg, Svetskmmissinen mathias.lundin@svets.se 1 VAD FÅR JAG SOM MEDLEM I SVETSKOMMISSIONEN? Tillgång till ett nätverk av > 400 experter Möjlighet att delta

Läs mer

GPA Academy. Utbildningar 2016. Plastsvetsning i världsklass

GPA Academy. Utbildningar 2016. Plastsvetsning i världsklass GPA Academy Utbildningar 2016 Plastsvetsning i världsklass Varför certifiering? För dig som beställare När du anlitar en EWF-certifierad svetsare vet du vad du får. En person som har genomgått en utbildning

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5152 HANTERING OCH VÅRD AV TILLSATSMATERIAL OCH FLUSSMEDEL

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5152 HANTERING OCH VÅRD AV TILLSATSMATERIAL OCH FLUSSMEDEL 2009-10-23 4 1 (9) HANTERING OCH VÅRD AV TILLSATSMATERIAL OCH FLUSSMEDEL Grupp 04-T 1 OMFATTNING Tekniska förändringar i denna utgåva markeras med vertikala streck i högerkanten. Denna standard avhandlar

Läs mer

System för validering av svetsare

System för validering av svetsare System för validering av svetsare INNEHÅLL Valideringssystemets uppbyggnad... 4 Valideringsresultatets användning... 5 Praktiska prov... 6 Exempel på tidsåtgång för validering... 13 Teoretiska prov...

Läs mer

Standardisering inom svetsområdet. Mathias Lundin, Svetskommissionen

Standardisering inom svetsområdet. Mathias Lundin, Svetskommissionen Standardisering inom svetsområdet Mathias Lundin, Svetskommissionen SVETSKOMMISSIONEN - branschorganisation i frontlinjen Främjar fogningstekniken sedan 1931 Ca 400 medlemsföretag Informations- och kunskapsspridning

Läs mer

Nyheter inom svetsstandardisering. Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB

Nyheter inom svetsstandardisering. Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB Nyheter inom svetsstandardisering Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 1 Innehåll SS-EN ISO 9606-1:2013 (Ersätter SS-EN 287-1) Svetsarprövning Smältsvetsning Del 1: Stål SS-EN ISO 14732:2013

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153 2001-02-09 3 1 (29) Grupp M04-T SMÄLTSVETSNING SAMT HÅRD- OCH SVETSLÖDNING PÅ LUFTVÄRDIGHETSPÅVERKANDE FÖRSVARSMATERIEL Innehållsföreckning Huvudrubrik DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR 1-2 1 ALLMÄNT 2 2 KVALITETSSYSTEM

Läs mer

Uppdaterade stardarder för kvalificering av svetsare. Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB

Uppdaterade stardarder för kvalificering av svetsare. Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB Uppdaterade stardarder för kvalificering av svetsare Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 1 Innehåll SS-EN ISO 9606-1:2013 (Ersätter SS-EN 287-1) Svetsarprövning Smältsvetsning Del 1: Stål

Läs mer

INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR

INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR 1 1 (6) Grupp M04-K FSD 5011 - FSD 5016 ers FMV-F norm MA 11. KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, Se FSD 5067 INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR KRAVKLASS 1 1 ALLMÄNT

Läs mer

Därför vill vi ha välutbildade svetsare!! Imtech:s perspektiv Svetslärarmötet 14:e jan -2016. Patrik Pettersson Weldingcoordinator IWE, IWSD-C

Därför vill vi ha välutbildade svetsare!! Imtech:s perspektiv Svetslärarmötet 14:e jan -2016. Patrik Pettersson Weldingcoordinator IWE, IWSD-C Därför vill vi ha välutbildade svetsare!! Imtech:s perspektiv Svetslärarmötet 14:e jan -2016 Patrik Pettersson Weldingcoordinator IWE, IWSD-C Agenda Min bakgrund Vad är Imtech VS-teknik AB? Vad bör svetsaren

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (1993:58) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2007:20 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR SMIDE

KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR SMIDE 1 1 (7) KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR SMIDE Grupp M04-K FSD 5011 - ers FMV-F norm MA 11. Se FSD 5067 KRAVKLASS 1 1 ALLMÄNT Denna standard

Läs mer

Anmälan och kursinformation svetsspecialister - IWS

Anmälan och kursinformation svetsspecialister - IWS Anmälan och kursinformation svetsspecialister - IWS Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig/svetskoordinator. Utbildningen bygger på de krav som IIW (International Institute

Läs mer

INDUSTRIRÖR SVETS VVS

INDUSTRIRÖR SVETS VVS INDUSTRIRÖR SVETS VVS Ämnet industrirör svets VVS behandlar sammanfogning med olika svetsmetoder och är till sin karaktär både praktiskt och teoretiskt. I ämnet läggs grunderna för hantverkskunnande, yrkesidentitet

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

Guide för svetsning och tillverkning av bärverk Basindustrins gemensamma tolkningar och krav

Guide för svetsning och tillverkning av bärverk Basindustrins gemensamma tolkningar och krav VER 9 Författare: Jonas Fjellner, Boliden AB Richard Granström, Boliden AB Tommy Sjödin, Smurfit Kappa Tomas Malmström SCA Tomas Berglund SCA Niclas Engström, LKAB Per-Erik Jönsson, LKAB Vår beteckning:

Läs mer

Detaljerat utbildningsprogram 2015

Detaljerat utbildningsprogram 2015 Detaljerat utbildningsprogram 2015 Förberedande svetsansvarig 4 dagar Utbildning av produktionspersonal för att förberedas på kraven, som svetsansvarig/ svetskoordinator för att klara kraven för EN 1090

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

Skarvning av stålrörspålar genom svetsning

Skarvning av stålrörspålar genom svetsning Skarvning av stålrörspålar genom svetsning Stålrörspålar används bland annat vid grundläggning av byggnader, broar och hamnkonstruktioner. Dessa anvisningar gäller skarvning av stålrörspålar som installeras

Läs mer

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I phone. Sök på Svetsteknik 1 Föredragshållare Björn Lindhe

Läs mer

antiphon MPM STOMLJUDSDÄMPANDE LAMINATPLÅT

antiphon MPM STOMLJUDSDÄMPANDE LAMINATPLÅT antiphon MPM STOMLJUDSDÄMPANDE LAMINATPLÅT Spar både vikt och utrymme antiphon MPM uppfyller två funktioner. Det dämpar inte bara stomburet ljud utan den ersätter också befintlig plåt. Det betyder att

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 1999:4 Utkom från trycket 1999-09-15 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Svetsning Nya standarder och svetsbeteckningar

Svetsning Nya standarder och svetsbeteckningar Svetsning Nya standarder och svetsbeteckningar, Svetskommissionen Stålbyggnadsdagen 23 oktober 2014 Kvalitetsarbete är ett pussel Genomgång WPS Validering av Avvikelser & korrigerande åtgärder krav svetsutrustning

Läs mer

Rör enligt DIN 1626 Svetsat stålrör Ny förstandard EN 10217-1/3. Rör. Bröderna Edstrand. Rör

Rör enligt DIN 1626 Svetsat stålrör Ny förstandard EN 10217-1/3. Rör. Bröderna Edstrand. Rör Indelningsgrunder för rör... 218 enligt DIN 1626... 219 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 1629... 220 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 1630... 222 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 17121...

Läs mer

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik 1 Vad innebär SS-EN 3834: Olika

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5139

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5139 2006-08-17 3 1 (7) KRAV PÅ UTBILDNINGSENHETER FÖR MJUKLÖDNINGSPERSONAL. REVISION OCH GODKÄNNANDE ENLIGT FÖRSVARSSTANDARD. Grupp M04-A INNEHÅLL Sida nr 1 ORIENTERING 1 2 REVISIONENS OMFATTNING OCH TILLHÖRANDE

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLSATSMATERIAL

INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLSATSMATERIAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLSATSMATERIAL Typ Sid. Tillsatsmaterial MIG/MAG. Solid, Aluminium, Rostfritt, Flussbelagd 2 Tillsatsmaterial TIG. Solid, Aluminium, Rostfritt, Flussbelagd 2-3 E106. Höglegerad allroundelektrod

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 1 (A) Ny mall 09 / 07 / 2008. 2 Ny mall. Kapitel 6.5.3.1, 6.5.3.7, 6.8.2.7 och 6.9 reviderad. Kapitel 6.8.3 införd.

Utgåva Ändringsnot Datum. 1 (A) Ny mall 09 / 07 / 2008. 2 Ny mall. Kapitel 6.5.3.1, 6.5.3.7, 6.8.2.7 och 6.9 reviderad. Kapitel 6.8.3 införd. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 1 (A) Ny mall 09 / 07 / 2008 2 Ny mall. Kapitel 6.5.3.1, 6.5.3.7, 6.8.2.7 och 6.9 reviderad. Kapitel 6.8.3 införd. 02 / 04 / 2012 2/12 Innehåll 6.1 Referenser...

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 1 (A) Byte av mall 09 / 07 / 2008

Utgåva Ändringsnot Datum. 1 (A) Byte av mall 09 / 07 / 2008 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 1 (A) Byte av mall 09 / 07 / 2008 2 Byte av mall. Kapitel 12.5.4.1 varmvalsat infört, 12.5.4.2 Kopplingen utformas ur ett materialstycke infört. Kapitel 12.5.2.4,

Läs mer

Företagspresentation 1. Konstruktionsstål 2. Konstruktionsstål 3. Verktygsstål 4. Rostfritt 5. Metaller 6. Övrigt 7

Företagspresentation 1. Konstruktionsstål 2. Konstruktionsstål 3. Verktygsstål 4. Rostfritt 5. Metaller 6. Övrigt 7 Företagspresentation 1 Konstruktionsstål 2 Automatstål Kalldragen Plattstång Stränggjutgods Konstruktionsstål 3 Seg- och Sätthärdningsstål Nitrér- och Fjäderstål Maskin- och allmänna konstr. Stål Obearbetad

Läs mer

Certifierande kurs i plastsvetsning. Academy

Certifierande kurs i plastsvetsning. Academy Plastsvetsning GPA Academy Certifierande kurs i plastsvetsning Academy GPA kan som första utbildningsföretag i Sverige erbjuda kurser i plastsvetsning där deltagarna har möjlighet att certifieras av Svetskommissionen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 0777229001 1 /44 Fil. 72290010.doc

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 0777229001 1 /44 Fil. 72290010.doc EEKTRODKATAOG INNEHÅSFÖRTECKNING DEFINITIONER... 3 PUNKTSVETSEEKTRODER... 4 Kona 1:10, största diameter 19 mm (3/4 ).... 4 Kona 1:10, största diameter 19 mm (3/4 ).... 5 Kona 1:10, största diameter 19

Läs mer

Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål

Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål Jakten på hållfasthet, och därmed minskad vikt hos svetsade konstruktioner har drivit på utvecklingen av nya höghållfasta stål. Med de förbättrade

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag ARBETSANVISNING PAROC Lösull i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag Byggisolering Sverige Sept. 2013 Arbetsanvisning Slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag Dessa anvisningar

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable TILLSATSMATERIAL VID SMÄLTSVETSNING FILLER METALS FOR FUSION WELDING Granskad av Reviewed by Torgny Forsberg Tjst Dept. WEA This document and its contents is the property

Läs mer

Kurser i plastsvetsning. Academy

Kurser i plastsvetsning. Academy Plastsvetsning GPA Academy Kurser i plastsvetsning Academy Vårt kursutbud Här finner du vårt kursutbud i det vi kallar för GPA Academy, detta är de standardkurser vi har. Finner du inte det du söker så

Läs mer

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05 CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: Införda ändringar Avsnitten 5.8, betalning av faktura utsänd av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Läs mer

Nyckeln till svetsning av stålkonstruktioner

Nyckeln till svetsning av stålkonstruktioner SS-EN 1090 Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner Nyckeln till svetsning av stålkonstruktioner Förord FORCE Technology har förberett den här guiden som en hjälp vid fastställande krav för svetsning

Läs mer

Svetsreparationer vad gäller?

Svetsreparationer vad gäller? Svetsreparationer vad gäller? Björn Rundcrantz, B.Sc., IWE, Svetsansvarig Tomislav Buzancic, B.Sc., IWE, Svetsingenjör AREVA NP Uddcomb Tryck & Svets 2013, Göteborg 2013-04-18 Svetsreparationer vad gäller?

Läs mer

SS-EN 287-1:2011 och SS-EN ISO 9606 Certifiering av svetsare och kvalitetsstyrning vid svetsning

SS-EN 287-1:2011 och SS-EN ISO 9606 Certifiering av svetsare och kvalitetsstyrning vid svetsning SS-EN 287-1:2011 och SS-EN ISO 9606 Certifiering av svetsare och kvalitetsstyrning vid svetsning I dagens industriproduktion blir kvalitets styrning vid svetsning allt viktigare. Krav på rätt svets kvalitet

Läs mer

KONTROLLPLAN nr 1 (Stål och hydraulik)

KONTROLLPLAN nr 1 (Stål och hydraulik) KONTROLLPLAN nr 1 (Stål och hydraulik) Objekt nr 17-182-1 Bro över Säffle kanal (Byälven) Kanalbron i Säffle Säffle kommun, Värmlands län Upprättad av A 2013-05-21 Ändring av förfrågningsunderlag TE HA

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

Gymnasieskolans industritekniska program med svetsinriktning eller Slutbetyg från verkstadsskola 2 år, plåt och svetslinje

Gymnasieskolans industritekniska program med svetsinriktning eller Slutbetyg från verkstadsskola 2 år, plåt och svetslinje IWS utbildning - I Sundsvall - Start: Sundsvall måndag 3 oktober 2016 Sista ansökningsdatum fredag 16 september 2016 Utbildningen arrangeras av Inwenco AB. Varje modul avslutas med tentamen. När dessa

Läs mer

Standarder är inte statiska vad är nytt? Svetslärarmötet Mathias Lundin

Standarder är inte statiska vad är nytt? Svetslärarmötet Mathias Lundin Standarder är inte statiska vad är nytt? Svetslärarmötet 2016 Mathias Lundin Tidningen Svetsen - Standardspalten "Sysslar man med svetsning ska man ha tillgång till tidningen Svetsen" KVALITETSSÄKRING

Läs mer

Belagda elektroder. Elektrodtyper och beteckningar

Belagda elektroder. Elektrodtyper och beteckningar Beskrivning Tillsatsmaterial för svetsning av rostfritt stål och nickelbaslegeringar Optimala korrosionsegenskaper För alla svetslägen Enkel och flexibel svetsmetod Produktsortiment Avesta Welding tillverkar

Läs mer

IWS. Bli Internationell Svetsspecialist

IWS. Bli Internationell Svetsspecialist Bli Internationell Svetsspecialist IWS Nu kan du läsa till svetsspecialist i Stockholm. Med gedigen erfarenhet och kunnande från Svenska Elektrod och AGA i ryggen kommer du som IWS att stå väl rustad inför

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD 1 1 (10) BLÄSTRING MED PLASTBLÄSTERMEDEL (PMB) DEFINITIONER

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD 1 1 (10) BLÄSTRING MED PLASTBLÄSTERMEDEL (PMB) DEFINITIONER 1 1 (10) Grupp M07-T1 BLÄSTRING MED PLASTBLÄSTERMEDEL (PMB) DEFINITIONER Kravklasser Enligt FSD 0228 Innebörden är i huvudsak följande: - Kravklass 1 Material och materiel avsedda för tillämpningar inom

Läs mer

Installationsbesiktning av markförlagda fjärrvärmeledningar

Installationsbesiktning av markförlagda fjärrvärmeledningar Installationsbesiktning av markförlagda fjärrvärmeledningar Anvisningar angående förlagor till kontrollintyg och försäkran om uppfyllande inför installations- eller revisionsbesiktning utförd av ackrediterat

Läs mer

STADGAR för Energigas Sveriges auktorisationsnämnd för prövning av behörighet som gasinstallationsledare

STADGAR för Energigas Sveriges auktorisationsnämnd för prövning av behörighet som gasinstallationsledare STADGAR för Sveriges auktorisationsnämnd för prövning av behörighet som gasinstallationsledare Fastställda av Sveriges Säkerhets- och teknikkommitté 2014-10-14 Sidan 1 av 5 1 Auktorisationsnämnden har

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag ARBETSANVISNING PAROC Lösull i horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag Byggisolering Sverige Februari 2013 Arbetsanvisning - Horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag Dessa anvisningar

Läs mer

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag. Version: 2016-05-11

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag. Version: 2016-05-11 CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag Version: 2016-05-11 Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB SBSC dok 120762003 Införda ändringar Bilaga 1 och 2 Innehållsförteckning 1 Omfattning...3

Läs mer

5Anställ IW-svetsare. fem bra skäl

5Anställ IW-svetsare. fem bra skäl 5Anställ IW-svetsare fem bra skäl Gedigna praktiska och teoretiska kunskaper Svetsaryrket ställer krav på både yrkesteoretisk kunskap och hantverkskicklighet. Det har IW 1 -svetsaren. Han eller hon har

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable TILLSATSMATERIAL VID SMÄLTSVETSNING FILLER METALS FOR FUSION WELDING Granskad av Reviewed by Thomas Åberg Tjst Dept. KE This document and its contents is the property

Läs mer

Plannja Lättbalk Teknisk information

Plannja Lättbalk Teknisk information BSAB 96 HSB Maj 2000 Plannja Lättbalk Teknisk information INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TVÄRSNITTSDATA.. 2 2. ALLMÄNT.. 3 2.1. Z-balkars verkningssätt.. 3 2.2. C-balkars verkningssätt.. 4 3. DIMENSIONERING AV

Läs mer

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10 ISO 3834 Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Styrande kvalitetskrav vid svetsning - Översikt Kvalitetssystem SS-ISO 9000:2000 Kvalitetskrav för svetsning SS-EN ISO

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning av byggprodukter Certifieringsregel CR BBR - Generella regler avseende krav i BBR 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förord 2 1 Inledning 3 2 Villkor för certifiering 3 2.1 Allmänt

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 0084

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 0084 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 84 22-5-28 4 1 (6) Grupp M15 och M5-K TÄTNINGSELEMENT O-ringar Kontroll- och leveransbestämmelser Ändringar från föregående utgåva är införande av regler för

Läs mer

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6.

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6. Innehåll Förberedelse 3 Tätning av stomme 4 Vi tillhandahåller för utlåning 5 Taksäkerhet 5 Inmätning av stomme 6 Lossning av element 6 Lyft av element 6 Inpassning av element 7 Hopdragning av element

Läs mer

Furhoffs. Din leverantör av rostfria produkter

Furhoffs. Din leverantör av rostfria produkter Furhoffs Din leverantör av rostfria produkter FURO Golvbrunnar För vårt FURO-sortiment som omfattar golvbrunnar, golvrännor och terassbrunnar har vi dokumenterade standardlösningar med många smarta detaljlösningar.

Läs mer

Hilco kommer från Holland

Hilco kommer från Holland Hilco koer från Holland Hilco startade sin verksamhet 191. De har därför en lång och gedigen erfarenhet från svetsbranschen, som koer kunderna tillgodo genom att de under åren byggt upp den kunskap som

Läs mer

Möjligheter och begränsningar hos höghållfasta stål

Möjligheter och begränsningar hos höghållfasta stål Möjligheter och begränsningar hos höghållfasta stål Användning av höghållfasta stål har möjliggjort nya typer av konstruktionslösningar. Kunskap om deras möjligheter och begränsningar kan därmed bidra

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

HCR1325 Stickning i stål

HCR1325 Stickning i stål New Mars 2015 Nya produkter för skärteknikern Stickning i stål WNT Scandinavia AB Munkerödsvägen 27 444 32 Stenungsund Tel. +46 303 726 3-60 Fax +46 303 726 3-69 wnt-se@wnt.com www.wnt.com NEW Legendary

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 9. 4 Måttsättning 36. 2 Ritpapper Äganderätt Terminologi - Standard 1665. 3 Vyer 26

Innehåll. 1 Inledning 9. 4 Måttsättning 36. 2 Ritpapper Äganderätt Terminologi - Standard 1665. 3 Vyer 26 Innehåll 1 Inledning 9 4 Standard 9 Textstandard 9 Skalor 9 Vyer måttsättning - toleranser 9 1.1 Översikt 10 GPS 10 Standard 10 Textning 10 Linjetyper 11 Vyer 11 Snitt 12 Måttsättning 12 Skalor 12 Förenklat

Läs mer

Personcertifiering av ventilationsmontörer. en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd

Personcertifiering av ventilationsmontörer. en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd Personcertifiering av ventilationsmontörer en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd Stockholm 2013 Innehåll 1. Inledning 2. Ändamål 3. Kvalifikationskrav för certifiering 4. Förkunskaper

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Vid intrång exempelvis schaktning i allmän platsmark/gatumark skall tillstånd finnas. Ansvarig förvaltning, verk, företag, fastighetsägare eller privatperson,

Läs mer

GPA Academy. Utbildningar Plastsvetsning i världsklass

GPA Academy. Utbildningar Plastsvetsning i världsklass GPA Academy Utbildningar 2016 Plastsvetsning i världsklass Varför certifiering? För dig som beställare Utbildningsansvariga har helgarderat sig När du anlitar en EWF-certifierad svetsare vet genom att

Läs mer

Regler för ringsekreterare

Regler för ringsekreterare Regler för ringsekreterare 2002-01-01 1 Innehåll Utbildningsgång... 3 Auktorisation... 4 Regler/anvisningar för tjänstgöring... 4 Etik vid tjänstgöring... 6 Övrigt... 6 Avauktorisation... 6 Utställningsstrukturer...

Läs mer

4 Hållfasthet. 4 Hållfasthet. 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1:1999.

4 Hållfasthet. 4 Hållfasthet. 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1:1999. 4 Hållfasthet 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1:1999. 4.1.1 Omfattning och tillämpning Denna del av ISO 898-1:1999 anger mekaniska egenskaper för skruvar och pinnskruvar av kolstål och legerat stål i omgivningstemperaturer

Läs mer

Så jobbar du med varmförzinkat stål

Så jobbar du med varmförzinkat stål Från projektering till montering Så jobbar du med varmförzinkat stål Annikki Hirn Nordic Galvanizers Nordic Galvanizers - branschföreningen för varmförzinkningsföretag i Norden Driver ett informationskontor

Läs mer

Martinsons gång- och cykelbro av fackverkstyp Produktfamilj: MGC-FV Teknisk Specifikation Överbyggnad

Martinsons gång- och cykelbro av fackverkstyp Produktfamilj: MGC-FV Teknisk Specifikation Överbyggnad Sida 1(7) Allmänt Denna tekniska specifikation (TS) gäller för alla broar ingående i denna produktfamilj. Broarna har fri bredd 3 m och längd från 20 till 31,5 m i steg om 2,3 m. Se även produktritning

Läs mer

(Text av betydelse för EES) (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet) (2009/C 309/03)

(Text av betydelse för EES) (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet) (2009/C 309/03) C 309/66 Europeiska unionens officiella tidning 18.12.2009 Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av den 29 maj 1997 om tillnärmning av

Läs mer

Genom att dokumentera och anpassa företagets rutiner så att de tillgodoser

Genom att dokumentera och anpassa företagets rutiner så att de tillgodoser 6 Kvalitetssystemet 25 6.1 Allmänt Genom att dokumentera och anpassa företagets rutiner så att de tillgodoser standardens krav skapas ett kvalitetssystem. Med begreppet rutin avses i detta sammanhang ett

Läs mer

Svetsning med elektrod började med ett ryskt patent 1880. I Sverige började det som en metod för att reparera ångpannor

Svetsning med elektrod började med ett ryskt patent 1880. I Sverige började det som en metod för att reparera ångpannor Svetshistorik Svetsning med elektrod började med ett ryskt patent 1880. I Sverige började det som en metod för att reparera ångpannor I USA fann man att om virade papper runt elektroden Oskar Kjellberg

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

Vilka utmaningar har du?

Vilka utmaningar har du? Material & SVETS Vilka utmaningar har du? 4 4 4 Höja effektiviteten Öka kundnöjdheten Mer fritid Anta utmaningarna med våra senaste standarder och handböcker. Effektivisera och kvalitetssäkra ditt arbete!

Läs mer

Hur blir en standard en standard? Mathias Lundin, Svetskommissionen

Hur blir en standard en standard? Mathias Lundin, Svetskommissionen Hur blir en standard en standard?, Svetskommissionen Innehåll Svetskommissionens roll Grundprinciper bra att falla tillbaka på vid standardisering Vad är en standard? definition, intention, drivkraft Hur

Läs mer

Personalföreskrifter. SkLJF 06 Utgåva III Gäller: Fr.o.m. 08-04-18 ASPIRANTTJÄNSTGÖRING / UTBILDNINGSDAGAR

Personalföreskrifter. SkLJF 06 Utgåva III Gäller: Fr.o.m. 08-04-18 ASPIRANTTJÄNSTGÖRING / UTBILDNINGSDAGAR 4 SkLJF 06 SkLJ Därefter skall personens attityd till säkerhetstjänst bedömas av cta, cma eller praktikexaminator. Om dessa kriterier uppfylls ges klartecken till starta utbildning vid SkLJ. SkLJF 06 Utgåva

Läs mer

!Vet du att... IWS. Kursstart 4 september Bli Internationell Svetsspecialist

!Vet du att... IWS. Kursstart 4 september Bli Internationell Svetsspecialist Kursstart 4 september 2017!Vet du att... ISO 3834 kräver motsvarande IWS som en lägsta utbildningsnivå för ansvarig för tillsyn vid svetsning. Kopplingen mellan ISO 3834 och EN 1090 avgör att IWS är nivån

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 ST ADG AR sid 1(5) STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 Ändamål: Näske Båtsällskap, stiftat den 28 januari 1974, har till syfte att sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade

Läs mer

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP NÖT GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad nötproduktion. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5273

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5273 2001-02-09 2 1(9) Grupp M04-K RADIOGRAFISK PROVNING INLEDNING Radiografisk provning används för att indikera sprickor, inneslutningar, porer, håligheter och liknande diskontinuiteter. Normalt sker provningen

Läs mer

Ett ställe för automatindustrin

Ett ställe för automatindustrin M ASKINBEARBETNING Ett ställe för automatindustrin Tibnor har lång erfarenhet av materialleveranser till automatindustrin. Vi vet att material som används vid maskinbearbetning ska ha en sammansättning

Läs mer

ARBETSANVISNING. Installation av PAROC Lösull i slutna utrymmen

ARBETSANVISNING. Installation av PAROC Lösull i slutna utrymmen ARBETSANVISNING Installation av PAROC Lösull i slutna utrymmen Byggboken på Paroc.se Juni 2011 2011-06-10 SE Arbetsanvisning - installation av PAROC Lösull i slutna utrymmen Dessa anvisningar avser i första

Läs mer

Efter avslutad modul avläggs ett teoretiskt prov, som rättas av Svetskommissionen. Normal rättningstid 15 arbetsdagar.

Efter avslutad modul avläggs ett teoretiskt prov, som rättas av Svetskommissionen. Normal rättningstid 15 arbetsdagar. Memo Datum 2014-07-03 Kurs för svetsspecialister - IWS Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig/svetskoordinator. Utbildningen bygger på de krav som IIW (International

Läs mer

02.2011 SE www.pyramid.se. Hålprofiler. Ruukki double grade. www.ruukki.se

02.2011 SE www.pyramid.se. Hålprofiler. Ruukki double grade. www.ruukki.se 02.2011 SE www.pyramid.se Hålprofiler Ruukki double grade www.ruukki.se Ruukki double grade S420MH/S355J2H är en stålsort avsedd för hålprofiler enligt standarden EN 10219. Ruukki double grade kombinerar

Läs mer

ANODAL CS-3A TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM. Kall eftertätning.

ANODAL CS-3A TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM. Kall eftertätning. TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM Kall eftertätning. ANODAL CS-3A Anodal CS-3A avsedd för eftertätning vid rumstemperatur. Anodal CS-3A används vid färglös eftertätning, färganodiserad, elektrolytisk färgad

Läs mer

Blästring Metallisering Lackering

Blästring Metallisering Lackering Blästring Metallisering Lackering PRESENTATION Företaget grundades 1945 och har sedan starten varit familjeägt. Ägare idag är Lars Svensson, som också har varit aktiv i företaget sedan 2001. Verksamheten

Läs mer

Gymnasieskolans industritekniska program med svetsinriktning eller Slutbetyg från verkstadsskola 2 år, plåt och svetslinje

Gymnasieskolans industritekniska program med svetsinriktning eller Slutbetyg från verkstadsskola 2 år, plåt och svetslinje IWS utbildning - I Sundsvall - Start: Sundsvall måndag 28 september 2015 Sista ansökningsdatum 14 september 2015 Utbildningen arrangeras av Inwenco AB. Varje modul avslutas med tentamen. När dessa är godkända

Läs mer