Långvarig smärta hos barn och ungdom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Långvarig smärta hos barn och ungdom"

Transkript

1 Långvarig smärta hos barn och ungdom Beskrivning av nuläge, resurser och organisatoriska behov Officiellt dokument för Arbetsgruppen för Återkommande Smärta hos Barn inom Svensk Barnsmärtförening (våren 2006) Gösta Alfvén, Med Dr, specialist i barn och smärta och Gunnar L Olsson, doc. Specialist i barn och smärta. Karolinska Universitetssjukhuset Inledning Kunskapen om förekomst hos och betydelse för barn av långvarig smärta har under det senaste decenniet ökat påtagligt. Många studier från många länder visar på hög förekomst. Longitudinella studier är få men talar för en betydligt sämre prognos än man tidigare trott. Man räknar med idag att mer än en tredjedel av barn med återkommande smärta fortsätter att ha problem i vuxenåldern. Skolfrånvaro och andra psykosociala handikapp uppmärksammas. Man börjar alltmer förstå att problemet medför avsevärt lidande för det enskilda barnet i form av smärta, psykosociala problem och ökad skolfrånvaro. Kostnaderna är stora bland annat beroende på långtidssjukskrivningar i vuxen ålder. Barn med besvärligt återkommande smärttillstånd kräver betydande insatser från sjukvård och skola med hemundervisning, skolskjuts med mera. Ett tidigt kvalificerat omhändertagande av barnet med återkommande smärta kan befrämja hälsa, spara lidande och avsevärt minska samhällets kostnader. Kartläggning Långvarig smärta utgörs av tillstånd relaterade till en grundsjukdom som innefattar stimulering av smärtfibrer och störningar i nervsystemet. Allergi, infektion, inflammation, cancer, reumatiska och kirurgiska sjukdomar kan orsaka återkommande, långvarig smärta. Stress är en vanlig orsak eller bidragande faktor. Långvarig eller recidiverande smärta utan organisk sjukdom har uppmärksammats alltmer det senaste decenniet. Huvudvärk (Larsson 1998), muskuloskelettal smärta (l-metwally 2004), magsmärtor (Alfvén 2001) och neuropatisk smärta (CRPS-1 (Olsson 1999) utgör alla 1

2 smärttillstånd som är mer eller mindre vanligt förekommande hos barn. Långvarig negativ stress spelar en stor roll för uppkomsten och utveckling av långvarig smärta (Berntsson 2001), (Alfvén 2003). Studier visar att % av barn och ungdomar har långvariga smärttillstånd. Den stora variationen i förekomst beror delvis på olika inklusionkriterier. I en del studier krävs smärta minst en gång i veckan, i andra smärta varje månad (Apley 1975), (McGrath 1990), (Perquin, Hazebroek-Kampschreur et al. 2000), (Berntsson, Kohler et al. 2001), (Roth- Isigkeit, Thyen et al. 2004). Huvudvärk rapporteras hos omkring 40 % av yngre och hos c:a 70 % av äldre skolbarn (Deubner 1977), (Larsson 1998), (Roth-Isigkeit, Thyen et al. 2004). Återkommande buksmärtor förekommer enligt beräkningar hos barn i % och har två frekvenstoppar i omkring 6 respektive 9 års åldern. Buksmärtor är vanligare bland flickor. Smärtor i benen, så kallad växtvärk, förekommer hos % av förskolebarnen. Man räknar med att % av skolbarn någon gång besväras av icke organiska smärtor (McGrath 1990), (Perquin 2000), (Petersen 2003), (Brattberg 2004). Vitt spridd smärta förekommer enligt beräkningar hos 7,5 % och fibromyalgi i 1,5 % hos tonåringar (Mikkelsson 1998). Vi är dock restriktiva med den senare diagnosen då den lätt stigmatiserar barnet. Vid långvariga och mer handikappande smärtsyndrom, särskilt vid huvudvärk och muskuloskelettal smärta är det vanligt att modern har ett smärttillstånd. Inte sällan är modern sjukskriven/sjukpensionerad för fibromyalgi eller annat smärttillstånd. Nuvarande handläggning År 2005 fanns det enligt statistiska centralbyrån fanns det barn mellan 0-17 år. Beräknat på att 20% av barn och ungdom besväras av återkommande smärta minst en gång per vecka, så motsvarar det nästan personer. Vid en nationell inventering 2004 framkom att cirka 5 % av fallen hos allmänläkare och barnläkare i öppen och sluten vård handlar om återkommande smärta (Alfvén m. fl., 2004, opublicerat). De flesta barn med smärttillstånd söker primärt vårdcentral, skolhälsovård, akutmottagning eller barnläkare i öppen vård. Kunskapsutvecklingen släpar efter på grund av brister i organisation och eftersatt metodutveckling och forskning. Det föreligger därför avsevärda brister vad gäller diagnostik, omhändertagandet och behandling av dessa tillstånd. Många barn och ungdomar går med 2

3 ofullständigt utredda smärtbesvär och utan fullgod behandling. Barnläkarna har vanligen lång erfarenhet av ett psykosocialt synsätt och är ofta psykosomatiskt orienterade. I landet finns det endast ett fåtal läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, psykologer och kuratorer med specialkunskap i ämnet. De finns i första hand vid universitetssjukhusen i Umeå, Stockholm, Linköping, Lund och Göteborg. Uppsala primärvård har en speciell satsning på barn med återkommande smärta. Barn med återkommande smärta bör omhändertagas professionellt redan i skolhälsovården och i primärvården och likvärdigt i hela landet. Det behöver finnas ett väl utbyggt nätverk för kvalificerat omhändertagande inom barnsjukvården. Så är inte fallet för närvarande. Resurserna är små och stora skillnader råder i olika regioner. Forskningen behöver förstärkas. Strategiförslag Kunskapen om återkommande smärta hos barn är fortfarande ofullständig. Forskning för förståelse av själva smärtan liksom hur vi bäst omhändertar dessa barn och ungdomar behöver utvecklas. Den psykosociala betydelsen av den höga förekomsten av långvarig smärta är ofullständigt utredd. Studier behövs för att beskriva detta. Relationen långvariga smärttillstånd hos barn och ungdom och dess betydelse för i vuxenlivet behöver kartläggas bättre. Det behövs en organisatorisk förbättring och förstärkning. Skolhälsovård och allmänläkare och barnläkare i öppenvård behöver bättre stöd och kompetensutveckling. Behandlingsresurserna i form av speciellt utbildade sjukgymnaster, psykologer och kroppsbehandlare behöver förstärkas avsevärt. Speciella team med spetskompetens behöver skapas för att kunna vara ett bollplank för sjukvården i länet vad gäller barn och smärta, vara remissinstans för komplicerade och svårutredda fall och bidra med kvalificerad behandling. Dessutom behövs resurser för kompetensutveckling. Konsekvenser av gott omhändertagande Förbättrat omhändertagande av barn och ungdom med olika former av smärta minskar lidande för det enskilda barnet och på sikt de negativa konsekvenser med bland annat 3

4 långtidssjukskrivning i vuxenåldern. Förbättrad omhändertagande bör på sikt minska sjukvårdskostnaderna i länet och kostnader på grund av föräldrars arbetsfrånvaro för sjukt barn. Referenser Alfvén G. Recurrent abdominal pain. A world-wide problem of organic, functional and psychosomatic aetiology. Acta Paediatr. 2001; 90(6): Alfvén G. One hundred cases of recurrent abdominal pain in children: diagnostic procedures and criteria for a psychosomatic diagnosis. Acta Paediatr 2003; 92(1):43-9 Berntsson, L. T., Kohler, L, Gustafsson, J. E. Psychosomatic complaints in schoolchildren: a Nordic comparison. Scand J Public Health. 2001; 29 (1): Brattberg G. Do pain problems in young school children persist into early adulthood? A 13- year follow-up. Eur J Pain 2004; 8(3): Deubner, DC. An epidemiologic study of migraine and headache in year olds. Headache. 1977; 17 (4): El-Metwally A, Salminen JJ, Auvinen A, Kautiainen H, Mikkelsson M. Prognosis of nonspecific musculoskeletal pain in preadolescents: a prospective 4-year follow-up study till adolescence. Pain. 2004; 110(3): McGrath, PA. Pain in children. Nature, Assessment, Treatment New York. The Guildford Publications. Inc. Larsson B, Bill, B, Carlsson, J. Migrän och spänningshuvudvärk hos barn och tonåringar. Lund: Studentlitteratur; Mikkelsson, M. Musculoskeletal pain and fibromyalgia in preadolescents. Prospective 1-years follow-up study. Thesis University of Turku. Olsson GL. Neuropathic pain in children. In eds: McGrath P, Finley A. Longstanding pain in children. IASP press,seattle 1999, pp Perquin CW, Hazebroek-Kampschreur AA, Hunfeld JA, Bohnen AM, van Suijlekom-Smit LW, Passchier J, et al. Pain in children and adolescents: a common experience. Pain 2000;87(1):51-8. Petersen S, Bergstrom E, Brulin C. High prevalence of tiredness and pain in young schoolchildren. Scand J Public Health 2003;31(5): Roth-Isigkeit, A.,Thyen, U.,Raspe, H. H.,Stoven, H.,Schmucker, P. Reports of pain among German children and adolescents: an epidemiological study. Acta Paediatr. 2004; 93 (2):

5 5

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 35 # 6/2010. tema: psykosomatik transplantationer

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 35 # 6/2010. tema: psykosomatik transplantationer BarnBladet Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 35 # 6/2010 tema: psykosomatik transplantationer ledare... 4 tema psykosomatik Psykosomatisk smärta hos barn och ungdomar... 6 Kropp och själ

Läs mer

EN LITTERATURSTUDIE KRING PSYKISK OHÄLSA BLAND BARN OCH UNGA A LITERATURE REVIEW OF MENTAL ILLNESS AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS

EN LITTERATURSTUDIE KRING PSYKISK OHÄLSA BLAND BARN OCH UNGA A LITERATURE REVIEW OF MENTAL ILLNESS AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS EN LITTERATURSTUDIE KRING PSYKISK OHÄLSA BLAND BARN OCH UNGA A LITERATURE REVIEW OF MENTAL ILLNESS AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS Examensarbete inom huvudområdet Folkhälsovetenskap Grundnivå/Avancerad

Läs mer

Riskfaktorer för rygg- och nacksmärta hos barn och ungdomar

Riskfaktorer för rygg- och nacksmärta hos barn och ungdomar Riskfaktorer för rygg- och nacksmärta hos barn och ungdomar Referat Att barn och ungdomar besväras av rygg- och nacksmärtor är idag lika vanligt som hos vuxna. Det är ett problem som kan följa med upp

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Allergi och astma hos barn och ungdomar Stockholms läns landsting 2006 Regionalt Vårdprogram Allergi och astma hos barn och ungdomar Rapporten är framtagen

Läs mer

Innehåll Inledning Huvudboken version 1 Huvudvärken då och nu Nya huvudboken Olika huvudvärksformer Migrän Huvudvärk av spänningstyp

Innehåll Inledning Huvudboken version 1 Huvudvärken då och nu Nya huvudboken Olika huvudvärksformer Migrän Huvudvärk av spänningstyp Innehåll Inledning Huvudboken version 1 2 Huvudvärken då och nu 3 Nya huvudboken 3 Olika huvudvärksformer 4 Migrän 5 Huvudvärk av spänningstyp 6 Hortons huvudvärk 7 Faktorer som påverkar huvudvärken 8

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

Ärendebeskrivning Motionärerna föreslår inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med svårdiagnostiserade sjukdomar.

Ärendebeskrivning Motionärerna föreslår inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med svårdiagnostiserade sjukdomar. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (9) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-02-15 p 17 2010-11-25 HSN 1007-0735 Handläggare: Gunnel Blomgren Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om inrättandet

Läs mer

Folkhälsorapport. Barn och unga i Eslöv 2012. En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Skolår 6.

Folkhälsorapport. Barn och unga i Eslöv 2012. En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Skolår 6. Folkhälsorapport Barn och unga i Eslöv 12 En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 6 Skolår 9 Gymnasiet år 2 Kommunledningskontoret Postadress 241 8 Eslöv Besöksadress

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella

Läs mer

Kan den fysiska självkänslan samt fysiska aktivitetsnivån hos inaktiva flickor i gymnasiet påverkas med ett fysiskt aktivitetsprogram?

Kan den fysiska självkänslan samt fysiska aktivitetsnivån hos inaktiva flickor i gymnasiet påverkas med ett fysiskt aktivitetsprogram? Kan den fysiska självkänslan samt fysiska aktivitetsnivån hos inaktiva flickor i gymnasiet påverkas LINNÉUNIVERSITETET Marie Alricsson, STOCKHOLM AUGUSTI 2012 KAIGAN AB (17165) Information om Idrottslyftets

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn En systematisk litteraturöversikt Juni 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-19) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning

Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning STUDIEN HÄLSA OCH VÄLFÄRD BLAND BARN OCH UNGDOM I DE NORDISKA LÄNDERNA VID NORDISKA HÖGSKOLANN FÖR FOLKHÄLSOVETENSKAP Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning www.fhi.se A 2012:02 A

Läs mer

Barn och smärta. -State of the Art

Barn och smärta. -State of the Art Barn och smärta -State of the Art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Barn och smärta. -State of the Art

Barn och smärta. -State of the Art Barn och smärta -State of the Art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L Arbetsvillkor, arbetshälsa och livsstil Lägesrapport i december 2002 KAROLINSKA INSTITUTET INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP SEKTIONEN FÖR PERSONSKADEPREVENTION

Läs mer

Familjehemsplacerade skolbarns hälsa och hälsovård - uppföljning av 105 barn

Familjehemsplacerade skolbarns hälsa och hälsovård - uppföljning av 105 barn Familjehemsplacerade skolbarns hälsa och hälsovård - uppföljning av 105 barn Stefan Kling Ingemar Nilsson 2015-03-24 Vi vill rikta ett tack till Allmänna Barnhuset som genom sitt finansiella stöd möjliggjort

Läs mer

Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de? 2013 Författarna och Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de? 2013 Författarna och Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nka Barn som anhöriga 2013:1 Barn som anhöriga till patienter i vården - hur många är de? Rapport 1 från projektet Barn som anhöriga - en kartläggning Anders Hjern och Helio Adelino Manhica Barn som anhöriga

Läs mer

slutsatser Behandling av urininkontinens Sammanfattning och slutsatser av SBU:s Styrelse och Råd SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

slutsatser Behandling av urininkontinens Sammanfattning och slutsatser av SBU:s Styrelse och Råd SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering BU Sammanfattning och slutsatser Behandling av urininkontinens SBU:s rapporter bygger på den nationella och internationella vetenskapliga litteraturen. Denna skrift är ett särtryck av det inledande kapitlet

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Polisens Arbetsmiljö 2013. Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter

Polisens Arbetsmiljö 2013. Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter Polisens Arbetsmiljö 2013 Delrapport 2 (3) Psykosociala aspekter Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE... 5 METODBESKRIVNING... 6 STATISTISK ANALYS... 7 RESULTAT... 8 ALLMÄN INFORMATION...

Läs mer

Tinnitusbehandling styrs av etiologin Buller, stress eller ångest/depression tänkbara orsaker

Tinnitusbehandling styrs av etiologin Buller, stress eller ångest/depression tänkbara orsaker Klinik och vetenskap Kajsa-Mia Holgers, docent, överläkare, hörselvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademin, Göteborg (kajsa-mia.holgers@vgregion.se) Tinnitusbehandling styrs av etiologin

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Därför Barnahus. så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp

Därför Barnahus. så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp Därför Barnahus så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och

Läs mer

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet.

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. Teckning Robert Nyberg 1 I stressens spår www.kommunal.se 2 INNEHÅLL Innehåll Sid Sju åtgärder för bättre hälsa 3 1. Inledning 4 2.

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer