MR ÖNH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH"

Transkript

1 Akutkompendium 2011

2 Produktion: Infab, Helsingborg Tryck: Edita Västra Aros

3 Förord vårt akutkompendium utkom första gången 1996 och har sedan dess varit en uppskattad hjälp i det dagliga arbetet. Förra upplagan är från Den medicinska utvecklingen går hela tiden framåt. Nu är det dags för en ny upplaga. Jag vill tacka alla som har medverkat till revideringen av kompendiet. Ett särskilt tack till redaktörerna och ST-läkarna Therese Löfdahl och Johan Theander som tillsammans med sekreterare Ulla Hellström har hållit ihop arbetet och sett till att en ny upplaga nu kan tas i bruk. Jag hoppas att kompendiet skall vara ett bra och lättillgängligt komplement till alla andra informationskanaler som vi genom Internet alltmer kan använda i det kliniska arbetet. Genom den snabba medicinska utvecklingen i vår föränderliga värld riskerar PM-böcker snabbt att innehålla inaktuell information. Alla aktuella PM finns parallellt med PM-boken uppdaterade på Inblick. Nästa upplaga planeras under 2013 och PM i denna upplaga gäller därför t.o.m Observera att vi förutsätter att Du som använder PM-boken håller Dig uppdaterad genom att delta i vår internutbildning och följa utvecklingen av våra PM på Inblick. Vid tveksamhet rekommenderas Du att kontrollera om förändringar har skett via Inblick och som alltid är det bra att vid behov diskutera handläggningen med Din bakjour eller annan specialist. Vi är tacksamma för alla synpunkter som kan bidra till att nästa upplaga blir ännu lite bättre. Bosse Ervander, Verksamhetschef 1

4

5 Akutmedicin 4 Endokrinologi 34 Gastroenterologi 47 Hematologi 52 Infektion 59 Kardiologi 72 Lungmedicin och allergi 99 Neurologi och stroke 108 Njurmedicin 139 Reumatologi 143 Tromboembolism 146

6 Akutmedicin A-HLR Barn HLR Medvetandesänkning Medvetslöshet Koma Neurologstatus vid koma RLS och Glasgow Coma Scale Anafylaxi Akut överkänslighet, angioödem Intoxikationer: Allmänt Paracetamolförgiftning Inandning av toxiska gaser Alkoholabstinensbehandling Psykiatrisk bedömning efter intoxikation Synkope Akut konfusion Viktiga länkar: Katastrofplanen: Inblick Katastrof & kris Katastrofplan Larm- och åtgärds planer 2.18 Åtgärdsplaner för läkarjourlinjer 4

7 A-HLR VUXNA Avancerad hjärt-lungräddning Konstatera hjärtstopp, larma och hämta akututrustning (3) (2) Starta HLR 30:2 och anslut defibrillatorn Analysera EKG-rytm (1) Kommentarer 1. Konstatera hjärtstopp, larma och hämta akututrustning Akutväska Andnings-mask/ballong Defibrillator/EKG-apparat Dokumentation/Journal HLR-bräda Syrgas/Sug 2. Starta HLR Om obehandlat hjärtstopp > 5 min eller obevittnat hjärtstopp, börja med HLR i 2 minuter innan analys. Frekvens 100 kompressioner/minut. Byt av den som komprimerar efter varje 2 min. HLR period. 3. Analysera ekg-rytm Pulskontroll endast om organiserad rytm föreligger. VF/VT Asystoli/PEA 4. Defibrillera Bifasiskt 150/200 J, Monofasiskt 360 J eller enligt tillverkarens rekommendation. Mycket finvågigt VF defibrilleras ej. Defibrillera x 1 HLR i 2 minuter (4) (2) HLR i 2 minuter (2) Under HLR (5) Ge Adrenalin var 4:e minut (6) Ge Cordarone efter 4 defibrilleringar Överväg - Specifik behandling(*) - Atropin - Acidosbehandling 5. Adrenalin Ge 1 mg iv var 4:e minut fram till vetskap om pulsgivande rytm. Vid Asystoli/PEA ges första dosen omgående, vid VF/VT efter 3 defibrilleringar. 6. Cordarone Ge engångsdos 300 mg iv om fortsatt VF/VT efter 4 defibrilleringar. Ge tilläggsdos 150 mg iv om fortsatt VF/VT efter ytterligare 3 defibrilleringar. Åtgärder PVK i centralt kärl, koppla infusion. Intubation vid förlängd HLR utan avbrott i kompressioner. Elektrodplacering kontrolleras Anhöriga tas omhand och erbjuds närvara om omständigheterna tillåter. (*) Tillstånd som kräver specifik behandling Hypoxi Hypovolemi Hypotermi Hypo/Hyperkalemi Tamponad Toxiska tillstånd Tryckpneumothorax Trombo-embolier i lungorna Fortsätt A-HLR Så länge patienten har VF/VT Tills patienten visar tecken på liv: Rörelser, normal andning, palpabel puls. Tills fortsatt behandling inte längre är meningsfull. Vård efter hjärtstopp Andning 10 inblåsningar/minut Cirkulation Behandling av grundsjukdom: ev Angio, PCI, Trombolys Stabilisering av blodtryck Neurologi Överväg hypotermibehandling Behandling av kramper P-glucos kontroll. H L R rådet Rev A Stiftelsen för HLR, 2006 Illustrationer och design, Laerdal 2006 S v e n s k a r å d e t f ö r h j ä r t - l u n g r ä d d n i n g Rev A.indd :55:06 Ändring av ovanstående A-HLR algoritm kommer att ske under 2011 efter utgivning av detta PM. Förtydligande, gäller för Helsingborg. HLR = ventilation samt kompressioner; manuellt eller med Lucas. Vid manuell kompression eftersträvas kortast möjliga uppehåll av kompressionerna vid defi brillering. Vid Lucas sker defi brillering under pågående Lucas. Vid Lucas används vanligtvis Boussignac tub. Då får manuell ventilation inte utföras. Inte heller respirator. Istället fl ödas 15 liter syrgas via tuben. Hypotermibehandling/kylbehandling sker utifrån inklusion i TTM studien. Sköts av narkos. Patienter som går ad mortem bör obduceras, speciellt om Lucas använts. 5

8 A-HLR BARN Avancerad hjärt-lungräddning Barn <1 år 1 år till puberteten Starta basal HLR Sök hjälp/larma Barnjour... 5 inblåsningar HLR, kompression:ventilation 15:2 Ventilera med 100% syrgas Anslut defibrillator/övervakning Anestesijour... Hämta 1. Mask och blåsa 2. Syrgas 3. Akutväska 4. Defibrillator Analysera rytm Kontrollera puls Ventilera med mask och blåsa. Samordna med kompressioner. Pulslös ventrikeltakykardi Ventrikelflimmer Defibrillera x 1 4 J/kg HLR i 2 minuter 15:2 Adrenalin - Ge adrenalin var 3:e till 5:e minut. Vid VF/VT ges första dosen före 3:e defibrilleringen Överväg - Vätskebolus ml/kg - Antiarytmika - Acidoskorrigering Korrigera reversibla orsaker - Hypoxi - Hypoglykemi - Hypotermi - Hypovolemi - Hyper/hypokalemi - Tamponad - Tensionspneumothorax - Toxiska tillstånd - Trombo-embolier i lungorna Tubstorlek, läkemedel och doser vid cirkulationskollaps hos barn Ges enligt läkarordination Asystoli/Bradykardi Pulslös elektrisk aktivitet HLR i 2 minuter 15:2 Intubera Adrenalin (0,1 mg/ml) kan ges i endotrakealtub i 10 gånger i.v dos, 0,1 mg/kg = 1 ml/kg Maxdos 3 mg Kärlingång Inom 90 sekunder Intravenös Ålder 0 3 mån 1 år 5 år 9 år 12 år 14 år Vuxendos Vikt 3 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg Endotrakealtub inv. diameter 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0-8,0 mm Adrenalin (0,1 mg/ml) 0,01 mg/kg, 0,1 ml/kg 0,3 0, ml Intraosseös Tribonat (0,5 mmol/ml) 2 ml/kg ml Ringer-Acetat 20 ml/kg ml Cordarone (15 mg/ml)* 5 mg/kg, 0,33 ml/kg 1 1, ml Xylocard (20 mg/ml) 1 mg/kg, 0,05 ml/kg 0,15 0,25 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 ml Defibrillering 4 J/kg J Alla akutläkemedel kan ges intraosseöst *Cordarone 50 mg/ml. 6 ml spädes med 14 ml glukos 50 mg/ml = 15 mg/ml H L R rådet Rev A Stiftelsen för HLR, 2006 Illustrationer och design, Laerdal 2006 S v e n s k a r å d e t f ö r h j ä r t - l u n g r ä d d n i n g 6

9 Medvetandesänkning/Medvetslöshet/Koma Behandlingsstrategi: Försök med hjälp av anamnes och status att ställa en säker diagnos. Starta med det enkla mot potentiellt livshotande tillstånd Behandla brett (räkna med det värsta) och Om du hittar en sannolik diagnos: Påbörja en specifik behandling Försök att bekräfta diagnosen Överväg andra diff. diagnoser Vid tveksamhet bredda behandlingen Tabellen sid. 9 ger dig tips och förslag. Handläggning: Be sjuksköterskan att: Dokumentera tiden. Kontrollera Temp. SaO 2. Blodtryck. EKG Sätt 2 venflon och ta prover: Kapillärt P-glukos, Hb, CRP Hb, vita, trombocyter, PK, APTT, Bas-test Na, K, krea, BE, leverstatus, TSH, kalciumjon, kortisol, B12 och folsyra TNT, myoglobin, blodgas inkl. laktat, Intox-prover Eventuellt: U-sticka, urin/blododling, grav. test, drogplatta Urinkateter. 1. Stabilisera patienten Tänk A B C D E! A: Luftväg och ev. nackskada: Fri luftväg? Risk för aspiration? Behov av intubation? Kontakta narkosläkare. B: Andning: Ge syrgas 10 L/min via mask, även vid risk för koldioxidretention. Vid avancerad KOL sikta på SaO %. C: Cirkulation: BT? Puls? Kapillär återfyllnad. Behov av chockbehandling? Ringer-acetat vid behov. D: Disability: Efterlys svar på P-glukos. Skalltrauma? Nackstyvhet (ej vid misstänkt nackskada)? Neurologstatus: Vakenhetsgrad (RLS). Pupiller: Storlek. Direkt och indirekt ljusreaktion. Ögonrörelser. Blickdeviation. Roving eye movement. Rörlighet/motorik: Smärtreaktion. Extremitetsreflexer. Muskeltonus. Babinski. Vid patologiska fynd se PM för Neurologstatus vid koma. 7

10 E: Exposure: Efterlys temp. Titta efter petekier, synliga skador, stickmärken. 2. Ta en adekvat anamnes: Ambulanspersonal. Anhöriga. Fråga specifikt efter DM, epilepsi, depression, intox. 3. Gör en mer detaljerad systematisk undersökning. 4. Om du inte hittar en sannolik diagnos: Överväg att ge: Tiamin 100mg iv Glukos 50 ml 50 % iv Lanexat (flumazenil) 0,3 mg iv och/eller Naloxon (tid Narcanti) 0,4 mg iv. Vid misstanke om meningit/encefalit: Handläggning enligt PM för meningit. Ge kortison och antibiotika utan fördröjning enligt PM för Meningit. Ge antiviral behandling. Beställ CT. OBS! Ingen LP vid koma p.g.a. inklämningsrisk. Beställ en urakut CT-skalle: Alltid vid trauma, vid fokal neurologi och vid oklar medvetandesänkning. Följ med patienten till röntgen (risk för komplikationer). 5. Vid fortsatt oklarhet Bestäm behandlings-/vårdnivå. Behandla brett: Kortison och antibiotika enligt PM för Meningit. Antiviral behandling. Tiamin 100mg iv. Antiepileptika enligt PM för Status Epilepticus. Övervaka patienten och minska risken för komplikationer: Två infarter. KAD. IVA? V-sond? Telemetri? Artärnål? 6. Diskutera gärna med andra kollegor (bakjour, infektionsjour, narkosjour, neurokirurg) 7. Glöm inte anhöriga! 8

11 Differentialdiagnostik: Minnesregel: H U S K M E D M I D A S Herpes Herpesencefalit. Anamnes. CT. LP? Behandling nedan Annan encefalit Uremi Uremi. Prover IVA? Urinretention Dialys? Prisma? Status Status epilepticus Anamnes. Kramper? PM Status Postiktalitet EEG? Epilepticus Korsakoff Korsakoff. Wernicke Alkoholanamnes Behandling nedan Metabolt Elektrolyt rubbning. Hudfärg. BT. Prover PM Endokrin Addison. Hypotyroidism Extern Trauma. Hypotermi. Anamnes. Temp Temp Hypertermi Dysfunktion Chock. BT. Prover. Myoklonus. IVA? Hypertensiv encefalopati. Gynecomasti. Spider naevi PM Gastro Leverencefalopati Meningit Meningit. Feber. Nackstelhet. PM Meningit Abscess /sepsis Petekier. CRP. Vita. LP Intox Sedativa. Anamnes. Små pupiller? PM Intox Analgetika. Alkohol Injektionsmärken? Prover Diabetes Hyper-/hypoglykemi. Prover. Blodgas. PM Endokrin Hyper-/hypoosmolärt status Andning Andningsinsufficiens. O 2-sat. Blodgas Respiratorbeh? CO-intox. Hyperkapni. Hypoxisk encefalopati Stroke SAH. Intrakraniell Anamnes. Fokal neurologi CT-skalle blödning Infarkt. Ödem Trauma. Mass effect Övrigt Psykogent: Uteslutningsdiagnos? Psykkonsult? depression, katatoni, konversions syndrom Walid El Hams Bäst före

12 Neurologstatus vid koma Medvetslöshet har metabol toxisk infektiös genes i ca 2/3 av fallen, pupillreflexer är bevarade och det föreligger vanligen ingen sidoasymmetri i statusfynd. Ofta långsam utveckling och fluktuerande fynd. Fokalneurologiska statusfynd kan dock förekomma vid hypoglykemi, leverkoma och hyponatremi. Vid strukturell genes föreligger omfattande lesion, vanligen intracerebral blödning/infarkt eller hjärnstamsskada, med fokalneurologiska och asym metriska fynd i status. Avsaknad av fokalneurologi kan dock ses vid t.ex. subarachnoidalblödning, cerebral sinustrombos, vaskulit och kroniskt/ bilateralt subduralhematom. Vakenhetsgrad: Medvetandegrad bedöms efter bästa respons och bästa sida efter perifer och central smärtstimulering i käkvinklar, i orbitas ovankant eller i bröstbenet. Vilken nivå? Snabb/långsam vakenhetssänkning? Fluktuerande vakenhetsgrad? Andningsmönster: Osäkert lokaliserande värde. Oregelbundna andningsmönster förekommer vid hjärnstamslesion. Pupillreaktion: Mycket resistent mot metabol påverkan och kvarstår trots djupt metaboliskt koma. Små pupiller talar för metabol-toxisk påverkan eller skada på diencephalon eller de sympatiska banorna i hjärnstammen. Bilateralt medelvida till vida ljusstela pupiller talar därför starkt för strukturell skada engagerande mesencephalon. Ensidig vid ljusstel pupill talar för oculomotoriuspåverkan (ex uncusherniering vid expansiv supratentoriell lesion). Ögonen, ställning och rörelser: Blickdeviation? Spontana ögonrörelser? Doll s eye-reflexen? Cornealreflex? Ryckningar i ögonlocken? Ögonbottnar? Okonjugerade ögonrörelser är ett tecken på hjärnstams- eller cerebellär skada eller pares av kranialnerv III, IV eller VI. Konjugerade spontana ögonrörelser från sida till sida tyder på fungerande hjärnstam och förekommer vid metabol-toxiskt koma. Om patienten har intakt pupillreaktion, normal Doll s eye reflex och kornealreflex, är strukturell hjärnstamslesion osannolik. 10

13 Rörlighet/motorik: Spontan motorisk aktivitet sidoskillnad? Reflexer sidoskillnad? Asymmetrisk reaktion vid smärtstimulering? Nackstyvhet? Kan saknas vid djupt koma. Positiv Babinski? Kan saknas vid strukturell lesion med djupt koma. Bilateralt positiv Babinski kan ses vid både metabol-toxiskt och strukturellt koma. Minnesramsa för neurologstatus: V A P Ö R (Vakenhetsgrad Andning Pupill Ögon Rörlighet) Karin Johnsson Bäst före

14 RLS 85 (Reaction Level Scale) 1 Vaken. Ej fördröjd reaktion. 2 Slö eller oklar. Kontaktbar vid lätt stimulering. 3 Mycket slö eller oklar. Kontaktbar vid kraftig stimulering. Medvetslös 4 Medvetslös. Lokaliserar men avvärjer inte smärta. 5 Medvetslös. Undandragande rörelse vid smärta. 6 Medvetslös. Stereotyp böjrörelse vid smärta. 7 Medvetslös. Stereotyp sträckrörelse vid smärta. 8 Medvetslös. Ingen smärtreaktion. GLASGOW COMA SCALE (GSC) Ögonöppning: Ögonen hålls spontant öppna 4 Ögonen öppnas vid tilltal 3 Ögonen öppnas efter smärtstimulering 2 Ingen ögonöppning vid smärtstimulering 1 Svar på tilltal: Patienten är fullt orienterad 5 Desorienterad/konfusorisk 4 Reagerar på tilltal med enstaka ord 3 Reagerar på tilltal med oartikulerat ljud 2 Ingen reaktion på tilltal 1 Motorisk reaktion: Patienten åtlyder uppmaning adekvat 6 Patienten lokaliserar smärta 5 Pat drar undan armen vid smärtstimuli av fingernagelbädd 4 Patienten böjer armbågen (flexion) vid smärtstimulering 3 Pat sträcker armbågen (extension) vid smärtstimulering 2 Ingen reaktion vid smärtstimulering 1 12

15 Anafylaxi Anamnes och kliniska Fynd Anafylaxi är en akut, svår och snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem och är potentiellt livshotande. Reaktionen inkluderar alltid en objektiv respiratorisk, kardiovaskulär påverkan och/eller kraftig allmänpåverkan. Man ser dessutom vanligen symtom från hud, slemhinnor, mag-tarmkanal, urogenitalsystem och CNS. Optimalt behandlad astma minskar risken för utveckling av svår anafylaxi. Diagnosen anafylaxi får bara ställas om diagnostiska kriterier är uppfyllda. Anafylaxins svårighetsgrad ska dokumenteras. Anafylaxi kan utlösas av allergiska (IgE orsakad) eller icke allergiska mekanismer. Förts. nästa sida 13

16 Anafylaxi- svårighetsgrad Bedöm graden av anfylaxi enligt tabellen. Graden bestäms utifrån det organsystem som har svårast symtom. Svårighetsgrad Överkänslighetsreaktion EJ ANAFYLAXI Anafylaxi grad 1 Anafylaxi grad 2 Anafylaxi grad 3 Hud Klåda Flush Urtikaria Angioödem Ögon och näsa Konjunktivit Rinit Nysningar Mun och magtarm symtom Munklåda Läppsvullnad Svullnadskänsla i mun/svalg illamående Lindrig buksmärta Enstaka kräkning Kraftig buksmärta Diarré Upprepade kräkningar Urin och/eller Faecesav-gång Luftvägar Heshet Lindrig bronkobstruktion Hosta Sväljningsbesvär Medelsvår bronkobstruktion Hypoxi Svår bronkobstruktion Andningsstopp Hjärta-kärl Takykardi Hypotoni Bröstsmärta Bradykardi Arytmi Hjärtstopp Allmänsymtom Uttalad trötthet Rastlöshet, oro Myrkrypningar Svimningskänsla Katastrofkänsla Förvirring Medvetslöshet 14

17 Behandling Vid anafylaxi är Adrenalin det viktigaste läkemedlet och bör ges tidigt och intramuskulärt i låret. Indikation Läkemedel Adm. sätt Dos vuxen Effekt Kraftig urtikaria/ angioödem Andnöd Hypotension Allmänpåverkan Buksmärtor och kräkningar Inj Adrenalin 1mg/ml Eller Anapen/Epipen Intramuskulärt i lårets utsida 0,3 0,5 ml (0,3 0,5 mg) Anapen/Epipen 0,3 ml (0,3 mg) Inom 5 minuter Upprepa var 5:e till var 10:e minut vid behov Astma Inh Ventoline Egen bronkvidgare Inhalation via nebulisator Inhalation 5 mg 4 6 doser Inom 5 minuter Upprepa var 10:e minut vid behov Hypoxi Syrgas Mask >5 l/min Omgående Allmänpåverka och/eller hypotension Infusion Ringeracetat Snabbt intravenöst Efter behov Eftersträva normalisering av blodtryck Snabb vid tillräcklig volym med adekvat infusionshastighet Alla Tablett Loratadin (munlöslig) 10 mg i dubbel dos eller injektion Tavegyl 1 mg/ml Per os Långsamt intravenöst (ev. intramuskulärt) Tablett 10 mg 2 st 2 ml Inom minuter Alla Tablett Betapred 0,5mg eller Inj Betapred 4 mg/ml Per os Intravenöst (ev. intramuskulärt) 16 st 2 ml Effekt först efter 2 3 timmar Hypotension och/ eller medvetslöshet trots behandling enligt ovan Inj Adrenalin 0,1mg/ml OBS! STYRKA LÄGRE Långsamt intravenöst (minuter) ges om upprepade doser Adrenalin intramuskulärt inte givit avsedd effekt. Ges under EKG övervakning 1 3 ml Inom en minut upprepa vid behov Om dålig effekt av ovanstående misstänk acidos Infusion Tribonat Intravenöst. Kontrollerar först blodgas. Kontakta anestesiläkare Dos anpassat efter önskad Ph-justering Inom en minut Tillkalla alltid hjälp vid misstänkt anafylaxi. Patient med allmänpåverkan ska även ha syrgas 5 l/min och bör ligga ner med höjd fotända. Hastig uppresning kan leda till allvarligt blodtrycksfall som kan bli mycket svårbehandlat. Avbryt tillförsel av misstänkt utlösande agens (ex läkemedel). Om patienten behandlas med betablockad kan detta göra anafylaxin refraktär mot vanlig behandling. Behandlingen kan då kompletteras med inj Atropin 0,5 mg/ml 1 2 ml iv och inj Glucagon 1mg/ml 1 3 ml iv (kontakta bakjour). Ges under EKG-övervakning. 15

18 Observationstid Anafylaxi grad 1 minst 4 timmar Anafylaxi grad 2 minst 8 timmar Anafylaxi grad 3 minst 24 timmar Tryptas är en indikator på mastcellsaktivitet är av värde att bestämma vid oklar anafylaxi och dödsfall där anafylaxi misstänks vara orsaken. S-Tryptas tas min efter reaktionens kulmen. Normal Tryptasnivå utesluter dock inte anafylaxi. Förskrivning av adrenalinpenna ska ske vid anafylaxi grad 2 3 orsakat av födoämnen, bi- eller getingstick och vid anafylaxi vid mer än ett tillfälle där orsak ej kunna fastställas. Patienten ska även förses med tablett Betapred 0,5 mg st vb och tablett Loratadin 10 mg 2 st vb. Vid förskrivning av adrenalinpenna ska patienten erhålla en noggrann handlingsplan avseende hur adrenalinpennan och övrig akutmedicinering ska användas. Skriv 2 uttag. Glöm inte råd avseende elimination av misstänkt utlösande agens. Uppföljning Anafylaxi med oklar orsak bör utredas via allergimottagningen. Varningsmärk journal efter anafylaxi med säkerställd orsak. Undvik omfattande allergiutredningar via akutmottagningen. Vid anafylaxi utlöst av bi- eller getingstick bör remiss till allergimottagningen utfärdas för ställningstagande till ASIT (Allergen Specifik ImmunTerapi). Referens Svenska Föreningen För Allergologi. Vårdprogram Anafylaxi Rolf Rosin Bäst före

19 Akut överkänslighet, angioödem och urtikaria Anamnes och kliniska fynd Akut överkänslighetsreaktion kan ge symtom i form av rinit, konjunktivit, astma, mag-tarmsymtom och urtikaria samt angioödem och kan utvecklas till anafylaxi (vg se PM). Beakta att samtliga dessa kliniska tillstånd kan utlösas av såväl allergiska som icke allergiska mekanismer. Vid astma handläggning enligt PM. Behandling Tablett Betapred 0,5 mg st po Tablett Loratadin 10 mg 2 st po (Tablett Tavegyl går också bra men är sederande) Vid besvärlig urtikaria eller angioödem kan man ge inj Adrenalin 1 mg/ml 0,3 0,5 ml sakta sc. Vid allvarligt angioödem vg se nedan och vid anafylaxi vg se separat PM. Observera patienten i 2 timmar. Vid förbättring och stabilt allmäntillstånd kan patienten gå hem. Ställningstagande till vidare utredning om utlösande faktor inte kan identifieras. Lämpligen kan patienten få med hem ytterligare en dos Betapred och antihistamin enligt ovan om besvären återkommer. Vid recidiverande symtom ge tablett Betapred 0,5 mg 6 x 1 i 7 dagar och tablett Loratadin 10 mg 1 x 1 i 7 dagar. Ibland kan man komplettera med tablett Ranitidin 150 mg 1 x 2 till ovanstående eller pröva att byta till eller addera sederande antihistamin (Tavegyl, Atarax) till natten. ACE-hämmare kan som ovanlig biverkan ge livshotande angioödem (larynxödem) och bör utan dröjsmål behandlas med Firazyr (bradykininreceptorblockerare). 30 mg Firazyr (en endosspruta) ges subcutant i bukväggen. ÖNH-jour och anestesijour bör kontaktas akut. Firazyr har huvudindikationen heriditärt angioödem (HAE) med livshotande angioödem (larynxödem) med brist på C1-esterasinhibitor. Vid HAE utan livshotande angioödem bör Berinert P (human C1-esterashämmare) användas. Vi har i Helsingborg två personer med HAE som ibland behöver söka p.g.a. angioödem. Skriftliga handläggningsrutiner för dessa finns i respektive patientjournal. Berinert P och Firazyr finns på medicinakuten. Uppföljning Recidiverande urtikaria och angioödem där utlösande faktor inte kan identifieras och allvarligt angioödem bör remitteras till Allergimottagningen för vidare utredning. Referenser Allergi och astma. Hedlin, Larsson. Studentlitteratur Rolf Rosin Bäst före

20 Intoxikation Anamnes och kliniska fynd Misstänkt eller klar intox? Alternativ förklaring till medvetslöshet? (HUSK MIDAS) Typ av preparat? (Nödåtkomst av läkemedelsförteckningen) Mängd? Tidpunkt? Kräkning? Reagerat liknande tidigare? Journal? Avsikt? Suicidsyfte? Missbruk? Kriminellt uppsåt? Accidentellt? Närståendeanamnes? Ambulansrapport? Genomsök fickor (tänk på stickrisk) Klinisk bild kan ge vägledning om substans: Opiatsyndrom: CNS-depression, andningsdepression, maximal mios. Centralstimulantia: Agitation, hallucinos, takykardi, hypertoni, mydriasis, feber, kramper, kärlkontraktion, blek fuktig hud Hypnotika, sedativa: CNS-depression, hypotension, nedsatt muskeltonus, andningsdepression, små till medelvida ljusreagerande pupiller. Antikolinergt syndrom: Flush, torr hud, takykardi, feber, mydriasis, urinretention, CNS-excitation, hallucinos Serotoninergt syndrom: Hyperreflexi, myoklonier, tremor, rigiditet, trismus, kramper, feber, svettningar, takykardi, mydriasis, förvirring, agitation, hallucinos Metanol: berusning, synstörning, hyperventilation, metabol acidos Handläggning ABCDE Behöver IVA-jour tillkallas? EKG (Breddökade QRS kan förebåda arytmier och förkommer vid intox med membranstabiliserande farmaka bl. a tricykliska antidepressiva, klorokin och neuroleptika. Se Natriumbikarbonat nedan) Temp: toxiskt utlöst hypertermi är allvarligt och skall följas Lab: a-blodgas, blodstatus, Na, K, Krea, glukos, etanol (om pat ej kan blåsa i alkometer), paracetamol samt spara ett rör för senare analys. Överväg leverstatus, koagulationsstatus, osmolalitet, urinsediment, hemolysprover, myoglobin, CK samt riktade toxikologiska prover. Vid uttalad metabol acidos p.g.a. förgiftning tänk/uteslut: Etylenglykol, metanol, salicylat, etanol (kroniskt intag-abrupt slut), metformin och cyanid. Drogplatta tillför inget vid akuta förgiftningar, då denna inte speglar aktuellt intag. Behandling Ang specifik behandling diskutera med Giftinformationscentralen (GIC) eller alternativt se lösenord: intox Ring till GIC vid alla förgiftningstillbud, ha detta som grundregel. 18

21 Minska absorption Pulver Carbomix 50 g p.o. har ersatt ventrikeltömning vid måttlig giftexponering och bör ges snarast efter intag. Kan upprepas vid intag av slowreleaseberedningar eller substanser som genomgår enterohepatisk recirkulation (ex amatoxin, digitalis, karbamazepin, valproat, salicylat, teofyllin). Olämpligt vid intag av järn, litium (binds ej). Kontraindicerat vid petroleumprodukter, frätande ämnen. Ventrikeltömning; Endast vid mycket allvarlig förgiftning där kol ensamt inte bedöms tillräckligt. Inom 2h för fasta- och 1h för flytande beredningar. Längre vid slow-release beredningar och preparat som medförs långsam tömning ex antikolinergika, karbamazepin, svamp. Intubera medvetslösa och patienter som inte själv håller fri luftväg. Kontraindikation: intag av lut, syra samt petroleumprodukter Tarmsköljning: Kan övervägas när intag skett av stora mängder järn, arsenik, kalium, litium eller andra särskilt toxiska ämnen som binds dåligt till kol. Metoden kan även bli aktuell när massiva doser depotpreparat intagits. En polyetylenglykollösning (Laxabon) tillförs kontinuerligt per os (2 l/timme till vuxna) tills flödet rektalt är klart och rent. Diskutera dessa fall med GIC. Antidoter Motgiftsbehandling kan vid vissa svåra intoxer vara avgörande för prognosen t.ex. vid förgiftning med metanol (fomepizol/etanol), etylenglykol (fome pizol/etanol), paracetamol (acetylcystein), cyanid (hydroxokobalamin), digitalis (digitalisantikroppar) samt vid ormbett (serum). Förteckning av antidoter som finns på Helsingborgs lasarett finns på inblick. I övriga fall, kontakta GIC, som vet var aktuell antidot finns. Tre antidoter för akutrummet: Inj Naloxon: vid opiatintox. Vid uttalad andningsdepression ges naloxon 0,4 mg iv i upprepade doser tills effekt fås. Vid måttlig andningspåverkan ges naloxon 0,04 0,4 mg iv. Beakta akut abstinens. Börja lågt och titrera tills effekt. Ge en dos sc/im till pat som beräknas avvika. Om naloxon givits bör patienten vara symtomfri i 6 timmar efter given dos innan övervakningen avslutas. Missbrukare med toleransutveckling som fått naloxon kan skrivas ut redan efter 3 timmar om symtom ej återkommit. Målet är inte att skapa en vaken, abstinent och agiterad patient utan att pat skall hålla fri luftväg och tillräcklig ventilation under övervakning till den vaknar. Inj Flumazenil kan övervägas vid typisk klinisk bild för pat med benzodiazepinintox i främst diagnostiskt syfte. Alltid EKG innan. Ge sakta 0,2 mg i.v per minut till max 1 mg. Kontraindikationer: EP, blandintoxikation eller oklar förgiftning där EKG visar breddökade QRS-komplex och/eller särskild kramprisk föreligger. Vakenhetsgraden övervakas minst 4 timmar efter senaste dosen flumazenil (kort halveringstid). Målet är att förutom det diagnostiska beskedet att få en fri luftväg samt adekvat ventilation. 19

22 Natriumbikarbonat ges till patienter med breddökade QRS-komplex pga. förgiftning med membranstabiliserande läkemedel. Ge snabbinfusion (10 min) av 200 ml natriumbikarbonat 50mg/ml. Eventuellt ges mer natriumbikarbonat efter blodgaskontroll, eftersträva BE +5. Vid utebliven förbättring och tilltagande förgiftningsbild, kontakta GIC samt överväg intubation, hyperventilation samt hyperton NaCl. Påskyndad giftelimination Vid ett fåtal förgiftningstyper är dialysbehandling indicerad i syfte att på - skynda eliminationen av giftet och dess metaboliter. De vanligaste indikationerna är svåra förgiftningar med metanol, etylenglykol, litium, metformin, valproat, karbamazepin, salicylat och teofyllin. För praktiskt genomförande av alkalinisering av urinen samt lipidterapi se GICs hemsida. Vårdnivå Grad av somatisk övervakning: Diskutera med GIC, IVA-jour, bakjour vid uttalad påverkan eller svår intox. IVA eller AVA-med om somatisk övervakning krävs. Grad av psykiatrisk övervakning: Suicidrisk? Se PM Psykiatrisk bedömning och övervakning av patienter som vårdas efter avsiktlig intoxikation. Diskutera med psykiatrijour vid osäkerhet. Dokumentera ordinerad övervak ningsgrad och tillsyn. Johan Theander Bäst före

23 Paracetamol intox Symtom: Dag 1: Inga eller lättare gastrointestinala med illamående, ev. buksmärtor över levern. Dag 2: symtomfritt intervall upp till 48h Ev. börjar levervärden och PK stiga. Dag 3: levercellsnekros med stigande levervärden och PK. Diagnos: S-Paracetamol. Tag tidigast prov 4h efter känd tidpunkt för intox! Vid okänd tid för tabl intag eller intag under längre tid, tag konc direkt vid ankomst. Behandlingsgränser: 4h >1000 µmol/l 6h >700 µmol/l 9h >450 µmol/l 12h >260 µmol/l 16h >130 µmol/l >24h >45 µmol/l Behandling: Infusion Acetylcystein 200mg/ml: mg (0,75 ml) / kg i 250 ml NaCl under 15min mg (0,25 ml) / kg i 500 ml NaCl under 4 timmar mg (0,5 ml) / kg i 1000 ml NaCl under 16 timmar. Behandlingstid: Vid inkomst <10h = 20h behandling. >10h 1+2 därefter 3 i minst 36h. Förlängd beh enl. 3. kan ges tills PK/levervärden börjar sjunka. Ingen mortalitet ses vid behandlingsstart inom 16h från tablettintag. Biverkningar av Acetylcystein: Ovanligt. Allergi, utslag, ev. bronkobstruktivitet. Stäng droppet tillfälligt. Ge antihistamin och cortison ev. inhalation Combivent el liknande. Sätt på droppet igen när symtomen klingar av. Övrigt: Beh med Acetylcystein kan övervägas även vid annan läkemedelspåverkan än paracetamol, t.ex. NSAID. Ventrikelsköljning, tillförsel av aktivt kol enl. PM Intox. Magnus Lindström Bäst före

24 Inandning av toxiska gaser Retande gaser, systemtoxiska gaser, heta gaser, inerta gaser. Observera att brandrök kan innehålla samtliga av de tre förstnämnda gastyperna. Retande gaser reagerar med luftvägarnas slemhinnor och ger lokal skada och i värsta fall lungödem. Gaser med hög vattenlöslighet (ex. syror, lut, ammoniak, fluorväte, klorväte, tårgas, zinkklorid) ger skador högt upp i luftvägarna och risken för lungödem är liten om inte expositionen är massiv. Gaser med låg löslighet (ex. klor, isocyanater, nitrösa gaser, fosgen) tränger ut mera perifert i luftvägarna med risk för lungödem under minst 24 timmar. Symtom Smärta i näsa, mun och svalg, ökad salivproduktion, hosta, andnöd, kvävning, allmänpåverkan såsom illamående, medvetslöshet, cirkulationspåverkan. Behandling Strikt vila i halvsittande ställning minskar risken för lungödem. Syrgas Bronkdilatantia vid tecken till obstruktivitet. Inhalationskortikosteroider 0,4mg/dos 4x1 upprepat 2 ggr närmaste timmen och därefter ytterligare 2 3 ggr närmaste dygnet. Antibiotika (Kåvepenin 1g x3 alt BensylPc 1g x3) vid kraftig exponering och risk för utbredd slemhinneskada. Beh. bör pågå minst en vecka eller tills läkning av skadorna. Vid lungödem CPAP eller PEEP. Diuretika av föga värde. Observationstid minst ett dygn. Systemtoxiska gaser tas snabbt upp av blodet i lungorna och ger uttalad systemtoxisk påverkan med medvetslöshet och cirkulationssvikt. Ex. kolmonoxid, cyanid, organiska fosforföreningar, kvävedioxid och svavelväte. Ger, med undantag av svavelväte, inga symtom från luftvägarna. Symtom Medvetslöshet, andnings- och cirkulationssvikt. Behandling Avbryt ex positionen. Syrgas så snart man misstänker systemtoxisk påverkan. Medvetslösa beh. enligt sedvanliga principer. Specifika antidoter finns för bl.a. kolmonoxid, cyanid och organiska fosforföreningar. Vg se särtryck ur läkemedelsboken som finns på läkarexp och i antidotförrådet. För cyanid och kolmonoxid se även brandrök. 22

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Anafylaktisk reaktion Av grek. aná = åter upp phylaxis = bevakning, säkerhet, skydd Klinisk definition En akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion

Läs mer

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01 Bar 963 Ru Publicerat för enhet: Akutmedicinklinik; Allergimottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus; Akutmottagning Norra Version: 15 Älvsborgs Länssjukhus; Akutklinik gemensamt Innehållsansvarig: Anna-Lena

Läs mer

Överläkare Lung- och Allergisektionen Vo Internmedicin Södersjukhuset

Överläkare Lung- och Allergisektionen Vo Internmedicin Södersjukhuset Överläkare Lung- och Allergisektionen Vo Internmedicin Södersjukhuset 6 maj 2015 Jeanette född 1970 Blev i somras stucken i handen av en geting. Fick efter 15 min kraftig lokal svullnad och klåda som försvann

Läs mer

Hjärtstopp. Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17

Hjärtstopp. Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17 Hjärtstopp Fadi Jokhaji, Specialistläkare Hjärtkliniken Danderyds sjukhus 2013-09-17 Innehåll Hjärtstopp (bakgrund-hjärtstoppsregistret) Hjärtstopp på DS Nya riktlinjer 2011 Defibrillator och mediciner

Läs mer

Coma. Lars Lind Akutsjukvården

Coma. Lars Lind Akutsjukvården Coma Lars Lind Akutsjukvården Genes till coma Hyperglykemi Hypoglykemi Stroke Skalltrauma Intox Leversvikt Njursvikt Myxödem Subarachnoidalblödning Elektrolytstörningar Epilepsi Korsakoff Arrytmier Encephalit

Läs mer

Överläkare Lung- och Allergisektionen Vo Internmedicin Södersjukhuset

Överläkare Lung- och Allergisektionen Vo Internmedicin Södersjukhuset Överläkare Lung- och Allergisektionen Vo Internmedicin Södersjukhuset 3 dec 2015 Jeanette född 1970 Blev i somras stucken i handen av en geting. Fick efter 15 min kraftig lokal svullnad och klåda som försvann

Läs mer

Intoxikationer. Lars Lind Akutsjukvården

Intoxikationer. Lars Lind Akutsjukvården Intoxikationer Lars Lind Akutsjukvården 12 000-13 000 vårdtillfällen per år därav barn 1 600-1 800 700 intoxikationer per år till Akademiska sjukhuset Mortaliteten < 1 % 87 procent är läkemedelsintoxikationer

Läs mer

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p MEQ2 DEX 3 VT 14 Du arbetar som medicinjour på medicinakuten. Din nästa patient heter Erik och är 65 år gammal. Dottern larmade ambulansen för att hon hittade pappan liggandes på golvet i sin egen lägenhet.

Läs mer

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn:

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn: 1. SEPSIS PREHOSPITALT När en patient (från 18 år) söker akut vård och uppfyller någon av punkterna nedan, kan du misstänka infektion och ska alltid ha sepsis i åtanke. Feber eller frossa Sjukdomskänsla,

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare. Definition: Allergi är en överkänslighetsreaktion orsakad av en immunologisk mekanism. En akut allergisk reaktion är ofta IgE-medierad och kan börja med symtom av varierande svårighetsgrad och utvecklas

Läs mer

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder:

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: MEQ2 DX3 VT13 facit Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: Hittad på golvet av hustrun idag vid 17-tiden. Hon såg maken, som

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral ANAFYLAXI, INSEKTSBETT, ALLERGI... 2 ASTMA HOS VUXNA... 3 AKUT ASTMA HOS BARN OCH UNGDOMAR... 4 EPIGLOTTIT... 5 GALLSTEN OCH NJURSTEN...

Läs mer

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Anafylaxi Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Sammanfattning Adrenalin im Adrenalin im Adrenalin! Allergiteamet Allergi-skalan (litet arbetsredskap

Läs mer

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga AKUTA FÖRGIFTNINGAR A. Mycket vanliga ofta "harmlösa", men utgör kvantitativt ändå huvudproblemet 1. etylalkohol 2. bensodiazepiner och andra sedativa / hypnotika B. Mindre vanliga potentiellt letala förgiftningar

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 10 april poäng MEQ 2

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 10 april poäng MEQ 2 Delexamination 3 Klinisk Medicin 10 april 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Akut endokrinologi. Inger Friberg 2014

Akut endokrinologi. Inger Friberg 2014 Akut endokrinologi Inger Friberg 2014 Karin 68 år Hypertoni sedan 5 år tar ACE hämmare i kombination med tiazid Osteoporos diagnos efter radiusfraktur tar bisfosfonat och Calcium D vitamin Tröttare senaste

Läs mer

Abstinensbehandling vid alkoholberoende

Abstinensbehandling vid alkoholberoende Abstinensbehandling vid alkoholberoende Alkoholberoende är en livslång, kronisk sjukdom, med återkommande skov. Den kräver samma förhållningssätt som andra kroniska sjukdomar jämför diabetes, reumatoid

Läs mer

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR SKRIVNING I A-HLR 1. Vilket påstående är rätt? a. Plötsligt oväntat hjärtstopp drabbar ca 5000 människor i Sverige varje år. b. Ett hjärtstopp startar i de flesta fall med ett ventrikelflimmer- VF. c.

Läs mer

Athir Tarish. Geriatriker, Överläkare Geriatriska Kliniken

Athir Tarish. Geriatriker, Överläkare Geriatriska Kliniken Athir Tarish Geriatriker, Överläkare Geriatriska Kliniken 1 A. Nedsatt uppmärksamhet (fokusera, hålla kvar, växla) och medvetandegrad B. Akut eller subakut, växlande förlopp under dygnet C. Ytterligare

Läs mer

A-HLR Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen. Dina Melki

A-HLR Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen. Dina Melki Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen Dina Melki För varje minut som går efter hjärtstoppet utan att defibrillering utförs, minskar chansen att överleva med 10 procent. Bedömning av livstecken-undersökning:

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Delexamination MEQ 19 poäng

Delexamination MEQ 19 poäng Delexamination 1 2016-10-11 MEQ 19 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida. Endast en sida

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Vårdprogram. Akut omhändertagande av allergisk reaktion

Vårdprogram. Akut omhändertagande av allergisk reaktion Vårdprogram Akut omhändertagande av allergisk reaktion Innehåll: Inledning Patofysiologi Prehospitalt omhändertagande Undersökning, anamnes, bedömning Behandling Allergisk reaktion Behandling Anafylaktisk

Läs mer

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16 SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16 Igenkännande av hjärtstopp start på A-HLR algoritmen Vuxna patienter har hjärtstopp och ska behandlas enligt algoritmen när de

Läs mer

2008-02-25 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-02-25 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, VT 2008 2008-02-25 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1 DUGGA 1 1. Du är ensam på akutmottagningen en lördag kväll och får tre patienter som kommer samtidigt. Nu gäller det att prioritera

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Läkemedel enligt generella direktiv, barn

Läkemedel enligt generella direktiv, barn Läkemedel enligt generella direktiv, barn Datum: 2014-05-20 Akutmottagningen i Västervik Version: 3 Ansvarig: Karl Landergren Godkänd av: Gäller från: 2014-05-20 Gäller till: 2015-05-19 I enlighet med

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Östersunds sjukhus, Region JH. Barnveckan Östersund VAD VI GÖR OCH HUR

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Östersunds sjukhus, Region JH. Barnveckan Östersund VAD VI GÖR OCH HUR Anafylaxi Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Östersunds sjukhus, Region JH Barnveckan Östersund 2016 www.sffa.nu Arbetsgrupp Anafylaxidokument SFFA (SVENSK FÖRENING FÖR ALLERGOLOGI) Deltagare från

Läs mer

Dina Melki. S-HLR (HLR för sjukvårdpersonal) A-HLR(Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen) Larmrutiner på KS/Huddinge

Dina Melki. S-HLR (HLR för sjukvårdpersonal) A-HLR(Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen) Larmrutiner på KS/Huddinge Dina Melki S-HLR (HLR för sjukvårdpersonal) A-HLR(Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen) Larmrutiner på KS/Huddinge S-HLR S-HLR Bedömning av livstecken: Bedöm medvetande och därefter andningen. Cirkulation:

Läs mer

Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna

Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna för primärvården och slutenvården Faktagranskad av Johan Jendle, docent överläkare endokrin, Diabetescentrum Karlstad och Stig Attvall, docent överläkare,

Läs mer

Dina Melki. S-HLR (HLR för sjukvårdspersonal) A-HLR (Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen) Larmrutiner på KS/Huddinge

Dina Melki. S-HLR (HLR för sjukvårdspersonal) A-HLR (Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen) Larmrutiner på KS/Huddinge Dina Melki S-HLR (HLR för sjukvårdspersonal) A-HLR (Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen) Larmrutiner på KS/Huddinge S-HLR S-HLR Bedömning av livstecken: - Kontroll av medvetande. - Kontroll av andning

Läs mer

Hypertoni på akuten. Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset

Hypertoni på akuten. Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset Hypertoni på akuten Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset Hypertoni är en folksjukdom 27% av den vuxna befolkningen i Sverige har hypertoni (SBU) Hypertoni är den ledande orsaken

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Seminarium Intoxikationer vid VFK Akut omhändertagande, HT15/ VT16

Seminarium Intoxikationer vid VFK Akut omhändertagande, HT15/ VT16 Seminarium Intoxikationer vid VFK Akut omhändertagande, HT15/ VT16 Patient 1 17-årig pojke inkommer medvetslös till akuten med ambulans kl 11:00 Anamnes: Natten före ankomsten varit ute med kompisar och

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råden syftar till ett bra första omhändertagande och en säker och smidig överföring av patienten till brännskadecentrum. Bilagda sidor innehåller följande

Läs mer

DX II MEQ VT 2015 (21p)

DX II MEQ VT 2015 (21p) DX II MEQ VT 2015 (21p) Du jobbar på akutmottagningen i Eskilstuna. In med ambulanslarm kommer Lasse, en 53 årig ingenjör som efter mångårigt alkoholmissbruk är arbetslös och frånskild. Efter 3 veckors

Läs mer

Synkope och bradykardi. Astrid Paul Nordin

Synkope och bradykardi. Astrid Paul Nordin Synkope och bradykardi Astrid Paul Nordin 161212 Synkope Definition: Övergående självterminerande medvetandeförlust orsakad av övergående cerebral hypoperfusion Medvetandeförlust som inte är synkope: ex

Läs mer

SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (20)

SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (20) Medvetandepåverkan M01 Generell kramp med medvetandepåverkan M02 Hyperglykemi M03 Hypoglykemi M04 Intoxikation M05 Meningit M06 Stroke M07 Huvudvärk M08 Syncope/kortvarig medvetslöshet M99 Medvetandepåverkan

Läs mer

[A-HLR] [Hjärt-lungräddning för de vuxna] Health Department, the33

[A-HLR] [Hjärt-lungräddning för de vuxna] Health Department, the33 [A-HLR] [Hjärt-lungräddning för de vuxna] Health Department, the33 1 Innehållsförteckning Hjärt-lungräddning.....2 Behandling av hjärtstopp...3 Hjärtmassage 30:2......3 Kedjan som räddar livet...3 Defibrillering...

Läs mer

ANELÄK Barn och akut smärta

ANELÄK Barn och akut smärta 1 (7) ANELÄK Barn och akut smärta RIKTLINJER FÖR SJUKSKÖTERSKA: När barn kommer till akuten smärtpåverkade och/eller när smärtsam åtgärd troligen skall vidtagas; sätt EMLA-/Rapydanplåster på 2 presumtiva

Läs mer

AKUT ALKOHOL. Henrik Maltzman ST-läkare Gastroenterologi

AKUT ALKOHOL. Henrik Maltzman ST-läkare Gastroenterologi AKUT ALKOHOL Henrik Maltzman ST-läkare Gastroenterologi AKUT ALKOHOL Akut alkoholförgiftning Abstinens symtom och behandling Wernicke-encefalopati Korsakoffs demens ALKOHOL-RISKBRUK Kvinnor: > 9 standardglas/vecka,

Läs mer

Andningspåverkan A01 Anafylaktisk reaktion A02 Astma/KOL A03 Epiglottit A04 Främmande kropp A05 Inhalation av skadliga ämnen A99 Andningsbesvär övrigt

Andningspåverkan A01 Anafylaktisk reaktion A02 Astma/KOL A03 Epiglottit A04 Främmande kropp A05 Inhalation av skadliga ämnen A99 Andningsbesvär övrigt Andningspåverkan A01 Anafylaktisk reaktion A02 Astma/KOL A03 Epiglottit A04 Främmande kropp A05 Inhalation av skadliga ämnen A99 Andningsbesvär övrigt SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (13) Anafylaktisk

Läs mer

Cirkulationspåverkan C01 Central bröstsmärta C02 Hjärtstopp C03 Hjärtarytmi C04 Hjärtsvikt C05 Sepsis C06 Dehydrering C99 Cirkulationspåverkan övrigt

Cirkulationspåverkan C01 Central bröstsmärta C02 Hjärtstopp C03 Hjärtarytmi C04 Hjärtsvikt C05 Sepsis C06 Dehydrering C99 Cirkulationspåverkan övrigt Cirkulationspåverkan C01 Central bröstsmärta C02 Hjärtstopp C03 Hjärtarytmi C04 Hjärtsvikt C05 Sepsis C06 Dehydrering C99 Cirkulationspåverkan övrigt SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (15) Central

Läs mer

Journalföreläsning HT 2011. Per Nordberg/Jonas Mehra

Journalföreläsning HT 2011. Per Nordberg/Jonas Mehra Journalföreläsning HT 2011 Per Nordberg/Jonas Mehra Nuvarande sjukdomar Aktuellt Aktuella mediciner Allergi/överkänslighet MRSA-smitta Status Allmäntillstånd Munhåla och svalg Sköldkörtel Ytliga lymfkörtlar

Läs mer

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma Akut astma hos barn Datum Sida Barn och ungdomskliniken 2012 03 12 1(5) Godkänt av: Eva Landgren Utarbetat av: Jens Bäckström, Eva Landgren, Göran Umefjord Akut astma hos barn Allmänt om behandling av

Läs mer

Överläkare Lung- och Allergisektionen Vo Internmedicin Södersjukhuset

Överläkare Lung- och Allergisektionen Vo Internmedicin Södersjukhuset Överläkare Lung- och Allergisektionen Vo Internmedicin Södersjukhuset 2 dec 2016 Jeanette född 1970 Blev i somras stucken i handen av en geting. Fick efter 15 min kraftig lokal svullnad och klåda som försvann

Läs mer

Karin 84 år. Tablett och insulinbehandlad typ 2 diabetes. Förmaksflimmer, Waranbehandling. Hypertoni.

Karin 84 år. Tablett och insulinbehandlad typ 2 diabetes. Förmaksflimmer, Waranbehandling. Hypertoni. Akut endokrinologi Karin 84 år Tablett och insulinbehandlad typ 2 diabetes. Förmaksflimmer, Waranbehandling. Hypertoni. Ensamstående. Hittats av dotter liggandes på golvet. Inkommer pga trötthet och förvirring.

Läs mer

1.1 Du finner mycket få uppgifter av relevans för hypertonin i journalen. Hur kompletterar du anamnesen? Vad frågar du om mer? 2 p

1.1 Du finner mycket få uppgifter av relevans för hypertonin i journalen. Hur kompletterar du anamnesen? Vad frågar du om mer? 2 p Du har börjat som vikarie vid en husläkarmottagning, den ordinarie läkaren har flyttat utomlands efter en misslyckad politisk karriär. En 44 årig överviktig regissör kommer för kontroll av hypertoni som

Läs mer

MEQ fråga Nr..

MEQ fråga Nr.. 1 (6) En kall oktobermorgon tjänstgör du som primärjour på Medicinakuten. Du går in till Elisabeth 45 år som söker på grund av huvudvärk. Elisabeth arbetar som förskolelärare och lider av övervikt, men

Läs mer

Behandling. Klinikens Vikblad Alkoholberoendeboken: Kramper 97-99, Delirium100-101 Övergripande 102 110 W-K 117-118

Behandling. Klinikens Vikblad Alkoholberoendeboken: Kramper 97-99, Delirium100-101 Övergripande 102 110 W-K 117-118 Alkohol Abstinens Behandling Klinikens Vikblad Alkoholberoendeboken: Kramper 97-99, Delirium100-101 Övergripande 102 110 W-K 117-118 Genetik Det finns forskning som talar för att de som utvecklar kramper

Läs mer

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL)

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL) Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2017-03-20 Faktaägare: Anders Dynebrink, Medicinskt ledningsansvarig anestesikliniken Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef

Läs mer

Ketanest Ambulansverksamheten

Ketanest Ambulansverksamheten Gäller för: Ambulansverksamhet Utförs på: Ambulansverksamhet Esketamin, injektionsvätska 5 mg/ml samt 25 mg/ml. Indikationer Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2016-06-01

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Allergi och urtikaria Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för luftvägs- och allergisjukdomar.

Läs mer

hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna

hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna för primärvården och slutenvården Faktagranskad av Johan Jendle, professor Örebro universitet. och Stig Attvall, docent överläkare, Diabetescentrum Sahlgrenska

Läs mer

Seminarium Intoxikationer vid SVK Akut omhändertagande

Seminarium Intoxikationer vid SVK Akut omhändertagande Seminarium Intoxikationer vid SVK Akut omhändertagande Patient 1 17-årig pojke inkommer medvetslös till akuten med ambulans kl 11:00 Anamnes: Natten före ankomsten varit ute med kompisar och druckit öl.

Läs mer

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 Förtydligande av vårdrutinen ansvars- och arbetsfördelning mellan division och division beträffande patienter med sk problematik Psykoorganiska tillstånd Konfusion Demens

Läs mer

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012 http://www.orebroll.se/lakemedel ÖLL Anafylaxi Adrenalin intramuskulärt ANAFYLAXI GETING BI an a phy lax is Exaggerated allergic reaction to a foreign protein resulting from previous exposure to it Origin:

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14382 su/med 2014-07-22 2 RUTIN Huvudvärk - akutmottagningen

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14382 su/med 2014-07-22 2 RUTIN Huvudvärk - akutmottagningen Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14382 su/med 2014-07-22 2 Innehållsansvarig: Tobias Carlson, Sektionschef, Akutmottagning Östra (tobka1) Godkänd av: Putte Abrahamsson, Verksamhetschef,

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet LUNGEMBOLI Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet EPIDEMIOLOGI DVT 150-200/100 000/år LE 20-60/100 000/år Mortalitet: 10-15/100 000 Yngre kvinnor +80år, 1/100/år

Läs mer

LATHUND FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING

LATHUND FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING LATHUND FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING VID AKUTA TILLSTÅND PÅ VÅRDCENTRAL VITALA FUNKTIONER... 1 A-B-C-D-E INITIALT OMHÄNDERTAGANDE... 2 A-HLR, VUXEN... 3 A-HLR, BARN... 4 ANAFYLAKTISK REAKTION, VUXEN... 5 ANAFYLAKTISK

Läs mer

MRT är en mer känslig metod för att identifiera epileptogena lesioner än DT och bör utföras på alla patienter med oklar etiologi.

MRT är en mer känslig metod för att identifiera epileptogena lesioner än DT och bör utföras på alla patienter med oklar etiologi. BASAL UTREDNING VID EPILEPTISKA ANFALL OCH EPILEPSI (Martin Lindberger) En noggrann anamnes inklusive vittnesuppgifter är av stor vikt för att ställa korrekt diagnos. MRT är en mer känslig metod för att

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 ALLERGI 2 2BAnafylaxi 2 3BUrtikaria, angioödem (inklusive läkemedelsutlöst) 4 4BHereditärt angioödem (HAE) 5 5BHistaminförgiftning (scrombroidförgiftning) 6 Redaktion:

Läs mer

YRSEL. yrsel. Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall. Neurologens perspektiv

YRSEL. yrsel. Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall. Neurologens perspektiv YRSEL Neurologens perspektiv yrsel Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall 1 2 definition av yrsel Varierar mycket Patienterna har sina definitioner Specialister har sina definitioner

Läs mer

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2. Klinisk medicin poäng

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2. Klinisk medicin poäng Integrerande MEQ-fråga Delexamination 2 Klinisk medicin 2016-04-19 22 poäng Obs! Om vi frågar om t ex 2 åtgärder skriv då bara 2 åtgärder. Skriver du fler rättas endast de 2 första. Anvisning: Frågan är

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2

Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2 Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

Prehospital handläggning av anafylaxi

Prehospital handläggning av anafylaxi Prehospital handläggning av anafylaxi Patientfall hkp VGR 130722 Man med getingallergi. Nu ånyo stungen och tar själv Epipen. Vi får larm i luften vid Skövde och ambulans 9410 anländer ca 10 min före oss.

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

Akut medvetslöshet. Louise Ziegler. Danderyds sjukhus. 23 januari 2015

Akut medvetslöshet. Louise Ziegler. Danderyds sjukhus. 23 januari 2015 Akut medvetslöshet Louise Ziegler Medicinkliniken Danderyds sjukhus 23 januari 2015 Vad är medvetande? 1. Medvetandeinnehåll Styrs av cortex. 2. Vakenhet Styrs av ARAS (ascenderande retikulära aktiveringssystemet)

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

0,5 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm. 1 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm, märkta phi beta 614.

0,5 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm. 1 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm, märkta phi beta 614. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Fluscand 0,5 mg tabletter Fluscand 1 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller flunitrazepam 0,5 mg respektive 1 mg. Hjälpämne: Laktosmonohydrat

Läs mer

1. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen? 2p. Herpes zoster ophtalmicus (herpes zoster/bältros godkänt) (1p). Klinisk diagnos (1p)

1. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen? 2p. Herpes zoster ophtalmicus (herpes zoster/bältros godkänt) (1p). Klinisk diagnos (1p) MEQ-fråga 2 Nr Sida 1 (6) En 56-årig kvinna med hypertoni och steroidbehandlad PMR söker akutmottagningen med två dygns anamnes på sjukdomskänsla och lätt feber. Det senaste dygnet tillkomst av ett smärtande

Läs mer

Avlägsnande av inte absorberat gift från mag-tarmkanalen

Avlägsnande av inte absorberat gift från mag-tarmkanalen Avlägsnande av inte absorberat gift från mag-tarmkanalen Medicinskt kol Ventrikeltömning kräkningsprovokation kräksirap manuell ventrikelsköljning (gastroskopi/gastrotomi) Tarmsköljning Första hjälpen\förtäring\ventrikeltömning

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Standardvårdplan Sepsis journalhandling

Standardvårdplan Sepsis journalhandling Standardvårdplan Sepsis journalhandling Direkt handläggning: vid ankomst till avdelningen Patienten informerad om vård enligt SVP Sign:. Åtgärd Utfört: ja Sign PVK 1.3 (vid behov 2 infarter) Blododling

Läs mer

SKILS. Sörmlands Kommuner I Landstingssamverkan

SKILS. Sörmlands Kommuner I Landstingssamverkan SKILS Sörmlands Kommuner I Landstingssamverkan Inledning Arbetsgruppen Västra Äldre Samarbete kommuner landsting Pilotprojekt Utbildningsmaterial & Beslutsunderlag NEWS Vitalparametrar Andningsfrekvens

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

7. Svar: kontakt med koronarangiografi lab läkare då patienten behöver genomgå akut PCI. (1p)

7. Svar: kontakt med koronarangiografi lab läkare då patienten behöver genomgå akut PCI. (1p) FACIT - DX1 HT15 2015-10-13 MEQ 1. Svar: hjärtstopp. Pulskontroll ingår ej. (2 p) 2. Svar: Larma (mottagningspersonal för hämtning av defibrillator, akut vagn samt larma akuta teamet på sjukhuset), starta

Läs mer

Del 2_7 sidor_16,5 poäng

Del 2_7 sidor_16,5 poäng _7 sidor_16,5 poäng En 53-årig man med med mångåriga besvär av duodenalulcus men i övrigt frisk, inkommer på morgonen till akutmottagningen med buksmärtor och uttalat peritonitstatus med brädhård buk.

Läs mer

Giftinformationscentralens analysönskemål. ett (realistiskt?) drömscenario

Giftinformationscentralens analysönskemål. ett (realistiskt?) drömscenario Giftinformationscentralens analysönskemål ett (realistiskt?) drömscenario Eva Olsson Överläkare Giftinformationscentralen Giftinformationscentralen 6 läkare 30 apotekare Admin personal Ur ett helt kliniskt

Läs mer

Hyperglykemiska kriser. SVK 2016 Fredric Hedberg Specialist internmedicin, endokrinologi, diabetologi

Hyperglykemiska kriser. SVK 2016 Fredric Hedberg Specialist internmedicin, endokrinologi, diabetologi Hyperglykemiska kriser SVK 2016 Fredric Hedberg Specialist internmedicin, endokrinologi, diabetologi Hyperglykemiska kriser Skillnader typ1 och typ2 diabetes Klinik, symptom. Bakomliggande patogenes: typ1

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

Parenteral vätskebehandling till vuxna Gäller för: Region Kronoberg

Parenteral vätskebehandling till vuxna Gäller för: Region Kronoberg Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Vätska och nutrition Giltig fr.o.m: 2016-10-26 Faktaägare: Pär Lindgren, regional chefläkare Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska komittén

Läs mer

Abstinensbehandling i öppenvård. michael.andresen@regionorebrolan.se

Abstinensbehandling i öppenvård. michael.andresen@regionorebrolan.se Abstinensbehandling i öppenvård michael.andresen@regionorebrolan.se Abstinensbehandling i öppenvård Machi Cleanthous (ÖL, BUV) Ahmo Gerin (ÖL, Rättspsykiatri) Axel Nordenskjöld (ÖL, Psykiatri) Georgios

Läs mer

Svimning. Anamnes och klinisk undersökning - viktigast i diagnostiken!

Svimning. Anamnes och klinisk undersökning - viktigast i diagnostiken! Svimning Övergående medvetandeförlust utan neurologiska restsymptom. Orsakas av tillfällig minskning av cerebralt blodflöde (efter 8-10 s avbrott i cerebrala cirkulationen). Vanligt problem! Upp till 48%

Läs mer

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) BPSD Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) a. BETEENDESTÖRNINGAR (=huvudproblem för omgivningen) Aggressivitet Irritabilitet Motsträvighet Skrik Rastlöshet Plockighet Opassande

Läs mer

Akut alkohol. I genomsnitt. 20 % av pat på medicinklinik/iva har alkoholbakgrund/alkoholrelaterade sjukdomar

Akut alkohol. I genomsnitt. 20 % av pat på medicinklinik/iva har alkoholbakgrund/alkoholrelaterade sjukdomar Akut alkohol Klinisk handläggning vid akutfall av alkoholrelaterad sjukdom Åsa Wessulv Bitr Öl Gastrosektionen, Medicinkliniken Danderyds sjukhus AB I genomsnitt 20 % av pat på medicinklinik/iva har alkoholbakgrund/alkoholrelaterade

Läs mer

Cannabisbruk syndrom akut omhändertagande

Cannabisbruk syndrom akut omhändertagande Cannabisbruk syndrom akut omhändertagande BA Johansson, PhD, MD BUP, VO heldygnsvård, Malmö bjorn_axel.johansson@med.lu.se BUP:s vårmöte, Uppsala, 2016-04-21 Cannabis - förekomst Stor spridning i samhället

Läs mer