Reaktioner på klimakteriet. Smärta, oro, depression, sömnproblem, humörsvängningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reaktioner på klimakteriet. Smärta, oro, depression, sömnproblem, humörsvängningar"

Transkript

1 Reaktioner på klimakteriet Smärta, oro, depression, sömnproblem, humörsvängningar

2 Vem är jag? Och vad har det för betydelse?

3 Och vad är det vi ska prata om? Klimakteriet Halsfluss Hjärtsvikt Alzheimers Vestibulit Psoriasis Tarmvred

4 Testa dig själv! Hur definierar du klimakteriet? Hur vet man att man är i klimakteriet? Hur tänker du? Hamnar man i klimakteriet? Debuterar klimakteriet? Inträder man i klimakteriet? Passerar man klimakteriet? Och spelar det någon roll?

5 Det går inte att förklara för någon som inte begriper (I. Stenmark)

6 Klimakteriet? Symtomen? Menopaus? Period? Ålder? Tid i livet?

7 En resa varje kvinna kommer att göra Klimakteriet tillämpad sjukgymnastik

8 Vad vet vi? Är det varmt härinne eller är det bara jag? Blodvallningar Svettningar Torra slemhinnor Ökade problem med urinvägsinfektioner Risk för benskörhet Det finns kvinnor som aldrig får övergångsbesvär och kvinnor som rapporterar besvär i år. Alla genomgår de samma hormonella förändring.

9 Svårigheter Först efter ett år är det möjligt för en kvinna att veta att menopausen har passerats. Det är inte heller möjligt att veta om, när eller vilka symtom som kommer vilket leder till osäkerhet. (Jmfr förlossning) Kan vara svårt att bedöma om besvären beror på sjukdom eller klimakteriet.

10 Symtom Många kvinnor beskriver symtom som: led- och muskelsmärta sömnsvårigheter yrsel huvudvärk hjärtklappning allmänt obehag trötthet minnesstörningar koncentrationssvårigheter minskat välbefinnande m.fl

11 Vad vet du om din mammas menopaus och klimakterium?

12 Benskörhet Utvecklas tyst och långsamt Kvinnor har i regel 20-30% lägre benmassa än män. Från 40-årsåldern förlorar kvinnor ca 1% och män 0,5% av skelettets mineralmängd per år. Kvinnornas benförlust ökar kraftigt i samband med menopausen och de ökade benförlusterna kan förklaras av östrogenbrist. Östrogen stimulerar de celler som bildar ben (osteoblaster) och hämmar cellerna som bryter ned ben (osteoklaster)

13 Benskörhet Att röra på sig mycket bidrar till en bra och jämn balans mellan nedbrytning och uppbyggnad. Kroppens hormonsystem och bencellerna själva sänder signaler till ombyggnad av benstommen som ett svar på fysisk belastning. Benvävnad som inte används eller belastas återbildas av kroppen.

14 Benskörhet Störst förlust i det mossiga benet i ryggkotorna och i underarmsbenet. När kotorna förlorar sin massa blir de sköra och ömtåliga. De får lätt sprickor och småfrakturer, går sönder ännu mer, tappar formen, pressas ihop Alla märker inte de första småsprickorna, andra tror att de fått ryggskott.

15 Benskörhet Kotorna faller ihop ventralt t.ex. när kvinnan böjer sig framåt. Bensköra kvinnor blir alltmer framåtböjda, kutryggiga och kortare. Ger inskränkt lungfunktion, ömhet i midjan, magsäcken blir ihoptryckt.

16 Smärta - benskörhet Kotfrakturer kan drabba i arbetsför ålder. Avfärdas ibland för lätt. Kotorna läker på ett par månader men man blir sällan helt återställd. De flesta bensköra kvinnor lever med stor smärta. Först den akuta fraktursmärtan och sedan ofta ständig molvärk. Ofta mjölksyra och kramp i musklerna som hela tiden jobbar i felställning.

17 Smärta minskning av muskelmassa Minskad halt tillväxthormon leder till minskat antal celler i muskler och skelett vilket påverkar prestationsförmågan. Minskningen startar redan i 20-års åldern men ej mätbart förrän vid 60. Den reducerade muskelmassan beror både på en minskning av antalet celler och cellernas tvärsnittsyta. Det är fr.a. typ II-fibrer som minskar -> förhållandevis fler typ I vilket ger långsammare muskler. Vardagliga aktiviteter kräver större aktivering av de kvarvarande muskelcellerna vilket ger ökad muskeltrötthet.

18 Smärta minskning av muskelmassa Negativ spiral - minskad aktivitet - minskad förbränning - minskad muskelmassa. Antalet a-motorneuron i ryggmärgen minskar och därmed antalet motoriska enheter. Hållningsmönstret kan belasta mer Spänningsmönster kan belasta mer

19 Smärta förändring och vikt Det intraabdominala fettet ökar hos kvinnor efter menopaus men mekanismerna är inte fullt klarlagda. Den fettfria massan minskar progressivt hos både män och kvinnor med början runt 45 Ämnesomsättningen blir långsammare, muskelmassan och kaloribehovet minskar och äggstockarna producerar allt mindre östrogen. Fettcellerna blir fler och större och ökar sin förmåga att lagra fett.

20 Smärta förändring och vikt Fysiologisk stress -> förhöjt blodsocker ökat sötsug och viktuppgång Enligt en amerikansk studie sjunker den basala ämnesomsättningen efter en sömnlös natt med 5 procent flera timmar in på efterföljande dag. En annan undersökning visade att kvinnor i genomsnitt gör av med 329 färre kalorier efter att ha sovit i fyra timmar jämfört med nio. Det räcker dock gott och väl med 7-8 timmars sömn per natt för att hålla igång fettförbränningen.

21 Smärta Östrogen påverkar sensorik och smärtkänslighet, sannolikt via östrogenreceptorer på neuron i ryggmärgens bakhorn. Neuronen bildar den kroppsegna opiaten enkefalin. Mekanismer som kan vara av betydelse för såväl könsskillnader vad gäller smärtkänsligheten som för patogenesen vid vissa kroniska smärttillstånd.

22 Smärta Fibromyalgi och andra långvariga smärttillstånd 90 % av dem som drabbas är kvinnor och incidensen är högst åren kring menopaus. Under menstruationscykeln har smärtornas svårighetsgrad visat sig variera (m.fl. symtom) Könsskillnaden kan möjligen också förklaras av påverkan på endorfinsystemet genom menopausen vilket leder till ökad smärtkänslighet. Skulle kunna bidra till utveckling av långvarigt smärttillstånd. Än så länge bara hypoteser. Forskningsframstegs görs men vi vet väldigt lite om sambandet mellan smärta och hormonstatus.

23 Sömn och sömnproblem Många kvinnor sover olika under olika delar av menscykeln. Besvär med sömnen ökar markant hos kvinnor när de kommer till klimakteriet. Upp till 61% av alla kvinnor rapporterar insomni. Trots detta har man i studier sett att kvinnor har längre sömntid, mer djupsömn och bättre sömneffektivitet efter än före klimakteriet.

24 Sömn och sömnproblem Ett vanlig mönster är att man somnar gott och sover några timmar varefter man vaknar och inte kan somna om. Östrogen verkar ha betydelse för drömsömnen och därmed för det psykiska välbefinnandet. Sömnproblem leder till att man blir trött och irriterad på dagen, man blir stresskänsligare och kan bli nedstämd.

25 Sömn och nattliga svettningar Sömnproblemen beror ofta på nattliga svettningar oavsett om man vaknar av det eller ej. Under en vallning stiger temperaturen i hela kroppen så att kvinnan känner sig varm, särskilt i ansikte och på överkroppen. Många kvinnor vaknar flera gånger under natten badande i svett. Även vanligt med hjärtklappning, förvärras av spänning och stress.

26 Östrogen och limbiska systemet Limbiska systemet medvetandet, minne, känslor. Systemet har gott om östrogenreceptorer men väldigt olika många på olika ställen. Östrogen kan påverka det limbiska systemet bland annat via signalsubstanser som anses vara viktiga för inlärning och minne. Östrogen påverkar också serotoninnivån.

27 Humörsvängningar Hjärnan påverkas av östrogen och gulkroppshormon. Östrogen gör att man mår bättre och blir gladare och jämnare i humöret. Många kvinnor upplever känslomässig berg o dalbana Hormonomställningen liknar tonåringens. Just innan menopausen kan hormonnivåerna svänga kraftigt. Kvinnor kan berätta att de inte känner igen sig själva.

28 Humörsvängningar Man känner sig deppig, faller lätt i gråt, blir lätt ur gängorna eller känner en sorts hopplöshet. Sambandet mellan depression och förändrade hormonnivåer har studerats utan några entydiga svar. Kliniska studier visar inte på regelrätt depression. Kvinnor som blir deprimerade i klimakteriet har ofta varit det tidigare.

29 Humörsvängningar Humörförändring och psykiskt välbefinnande under klimakteriet har visat sig ha mer att göra med psykologiska faktorer och livsstilsfaktorer än med hormonförändring Det finns alltså inget direkt samband mellan östrogen och humörsvängningar utan snarare en kombination av korstryck.

30 Oro och ångest Det kan börja med en plötslig svettningsattack i biosalongen, i affären, på mötet, i klassrummet, på festen Känslan av kontroll över den egna kroppen störs Oro att reagera så igen Undvikandebeteendet startar

31 Oro och ångest Personer som drabbas av panikångest på natten rapporterar att de ofta föregås av hjärtklappning jmfr värmevallning. Rädsla för att sova, undvikande (Thyroidea överproduktion -> värmevallning, pådrag m.m.) Träning har visats ha god effekt på depression och ångest post menopaus

32 Vad tänker du nu? Hur tänker du nu? Reflektioner

33 Tänkvärt om objektivisering Vi lever i en kultur med en ytterst fragmentarisk uppfattning av kroppen Det sätter i sin tur prägel på kvinnans upplevelse av klimakteriet Risk: Det är inte fel på mig utan på mina hormoner. Det ligger utanför min egen kontroll och därmed utanför mitt eget ansvar. Vad spelar det för roll?

34 Identitet En ny fas i livet Övergångsåldern Frihet Kanske första gången vi vågar sätta ner foten och säga vad vi tycker. Vi bryr oss inte längre så mycket vad andra tycker. Utrymme att satsa på oss själva. Ickefertil kanske också ger en frihet i ickekänslighet?

35 Identitet Befrielse att inte ha mens Inte bara en lättnad att förlora mensen också en sorgeprocess Livet är en tidsbegränsad gåva som det gäller att ta vara på. Perspektiven förändras och vi blir dödliga. Har egentligen inte med klimakteriet att göra utan vilka vi är som personer, existentiellt.

36 Självbild Bilden i spegeln Att bli sedd och att bli osedd Kroppen förändras

37 Korstryck Barnen flyttar hemifrån Föräldrarna åldras Den fruktsamma perioden är slut Klimakteriet kroppen förändras Identiteten förändras Ens egen och livspartnerns hälsa är ingen självklarhet Jämnåriga blir sjuka och ibland dör Attityden till äldre arbetskraft börjar märkas Mormor/farmorsrollen blir möjliga för en del Ny självbild och identitet > utvecklingskris. Panik och ångest kantar vägen dit. Mittlivskris att stå öga mot öga med sig själv och sitt liv. Sökande efter mening.

38 Sexualitet Västerländsk definition av kvinnans sexualitet. Aktivitet och lust ej samma sak Ingen skillnad på lusten som är mer psykologiskt betingad. Barnen har flyttat ut färre störningsmoment Sköra slemhinnor och svettningar och blodvallningar påverkar naturligtvis och är också psykologi. För en del är det bättre än någonsin.

39 Funderingar hur tänker du nu? Vilka symtom förknippar vi med klimakteriet? Är de relaterade till klimakteriet eller till att vi blivit äldre? Puberteten är ingen sjukdom, det är en fas i livet. Vi lämnar barndomen och närmar oss vuxenlivet. Det kallas ungdom och rankas högt på vår värdeskala. Klimakteriet har lågt värde

40 Fortsatta funderingar Var vi inte sköra och hormonpåverkade innan? PMS, mens, förlossning och klimakteriet vad är drivet i en kvinnas liv? Vill vi att det ska vara lugnt? Kan det stå för något annat? Blir vi kanske uttråkade annars?

41 Sjukgymnastik Tillämpning

42 Klimakterieskola! Vad varje kvinna bör veta

43 Vårdguidens egenvårdstips Det här kan du själv göra för att lindra besvären: Klä dig svalt, gärna lager på lager i kläder av naturmaterial, så kan du lätt anpassa klädseln efter hur varm du känner dig. Rör på dig motion och avslappning har visat sig motverka värmevallningar. Ät mat som naturligt innehåller östrogen, till exempel sojaprodukter, kött, alfalfagroddar och växter med gröna blad. Sluta röka eftersom rökning bidrar till nedbrytning av östrogen. Minska ned på kaffe, te, starka kryddor och alkohol, som kan öka besvären med värmevallningar. Om huden i underlivet blir ömtålig, smörj gärna in med oparfymerad olja morgon och kväll samt vid behov. För att undvika urinläckage, träna bäckenbotten genom knipövningar.

44 Sjukgymnastik Fråga om tidigare symtom många har funnits tidigare En del märker att vissa omständigheter utlöser vallning till exempel fysisk aktivitet, anspänning eller vissa livsmedel. Kvinnor som motionerar regelbundet har färre vallningar Akupunktur minskar vallningar

45 Samspel och symtom Sömn > smärta > stress > depression > ångest > sömn ->smärta Trötthet Koncentrations- och minnessvårigheter Irritation, nedstämdhet Huvudvärk, stelhet och spänningar Koordinationssvårigheter Ökad smärtkänslighet Hjärtklappning, svettningar m.m. Svårigheter med associationer och problemlösning Minskad kreativitet Nedsatt immunförsvar

46 Stresshantering Stress påverkar vår planeringsförmåga och hanteringsförmåga. Kontrollförlust leder till oro och ångest vilket ger försämrad planeringsförmåga. För den redan stressade, oroliga och duktiga patienten kan klimakteriet bli det som får bägaren att rinna över. Som vanligt beror det på vem kvinnan är, alltså individuellt och det beror på oss själva.

47 Vet du hur det är eller känner du hur det är?

48 Hur har jag det idag? trött splittrad pigg alert tyngd nedstämd lugn varm stark samlad

49 Citat från en BK-grupp Patient Z: Jag märkte inget särskilt. Patient A: Jag tyckte det var fantastiskt med vallningar. Första gången var det: wow, vad var det? En enorm kroppslig sensation utan man gjort någonting. Började nerifrån fotsulorna och gick hela vägen upp till knoppen. Häftigt! Patient E: Fy vad läskigt! Jag skulle tro att jag fick en panikångestattack. Låter likadant. Usch!

50 I Asien kallas klimakteriet för den andra våren en ny livsfas som man ser med vördnad på. Att hylla den andra våren innebär att vi accepterar åldrandet och de förändringar som sker i våra liv, istället för att vara rädda för dem. I de flesta asiatiska länder har kvinnor få eller inga besvär i klimakteriet och synen på denna fas är positiv. Det beror till viss del på skillnader i kost och livsstil men också på att man värdesätter och respekterar naturligt åldrande.

51 Tack!

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp

vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se Innehåll nr 12008 3 Notiser 4 Tema Neuropsykiatriska

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Man kan också vara abstinent under pågående tablettbruk ifall kroppen kräver högre doser bensodiazepin än den får. Detta är ett tecken på beroende.

Man kan också vara abstinent under pågående tablettbruk ifall kroppen kräver högre doser bensodiazepin än den får. Detta är ett tecken på beroende. ABSTINENS, BESVÄR I DETALJ Abstinenssymtom är olika känslor och obehag som uppstår när kroppen undanhålls ett ämne som den blivit tillvand till. I detta fall är ämnet bensodiazepiner. Symtomen hänger samman

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 D I A B E T E S M E L L I T U S SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 Email: holmsten.pernilla@telia.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Diabetes Mellitus enligt

Läs mer

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen?

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen? Sköt om dig oc Efter hjärnskakning: Många som fått en hjärnskakning upplever att tiden efter inte riktigt fungerar som innan. Detta kan leda till funderingar och oro. I Sörmland finns ett vårdprogram för

Läs mer

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ Jomana 2009 Må bra till kropp och själ Ett varmt tack till: Min underbara lärare på Glokala folkhögskolan, Gunilla Andersson, för hennes hjälp och stöd och tro på mitt hälsoprojekt. Tack för att du har

Läs mer

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör?

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör? Om du är missnöjd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården har psykiatrin en skyldighet att ge god vård. Om man är missnöjd med vården och

Läs mer

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren SE.GLA.09.12.23 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Stressen av Aleksander Perski och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se

Läs mer

Är du stressad? Av Tor Dagerberg (Kinesiolog)

Är du stressad? Av Tor Dagerberg (Kinesiolog) Är du stressad? Av Tor Dagerberg (Kinesiolog) Även om det skrivits och talats mycket om stress, så vet de flesta så lite om det att de inte känner igen det ens när det drabbar dem själva eller någon närstående.

Läs mer

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INNEHÅLL Inledning I. VEM DRABBAS OCH HUR? Sida Stämmer det att allt fler drabbas? 6 Varför blir så många tjocka?

Läs mer

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Dokumentation nr 420 Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Narkolepsi Narkolepsi (i samband med Pandemrixvaccination) Dokumentation nr 420 Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

MÅ BÄTTRE PÅ DINA EGNA VILLKOR TIPS, SJÄLVTEST, CHECKLISTOR OCH VERKTYG FÖR ÖKAD GLÄDJE OCH MER ENERGI. #2 /2014 specialnummer

MÅ BÄTTRE PÅ DINA EGNA VILLKOR TIPS, SJÄLVTEST, CHECKLISTOR OCH VERKTYG FÖR ÖKAD GLÄDJE OCH MER ENERGI. #2 /2014 specialnummer ENKLAREHÄLSA temanummer ur serien enklare vardag #2 /2014 specialnummer MÅ BÄTTRE PÅ DINA EGNA VILLKOR TIPS, SJÄLVTEST, CHECKLISTOR OCH VERKTYG FÖR ÖKAD GLÄDJE OCH MER ENERGI 2014 InsightLab Kungsgatan

Läs mer

Vetenskap & hälsa. ung i dag. om ungdomars hälsa. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. ung i dag. om ungdomars hälsa. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne JUNI 2014 ung i dag om ungdomars hälsa 1 INNEHÅLL 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20

Läs mer

Kvinnlig hälsa i olika åldrar

Kvinnlig hälsa i olika åldrar www.formochfigur.se Mötesplatsen för kvinnor med intresse av hälsa & livsstil Kvinnlig hälsa i olika åldrar Om att bli medlem Träningen som passar oss kvinnor så bra Detta ingår i ditt medlemskap Kvinnor

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

FYTOÖSTROGENER. Västerländsk forskning & Effekter ur ett TCM perspektiv. Examensarbete vt 2012 / Akupunkturakademin Grupp 22

FYTOÖSTROGENER. Västerländsk forskning & Effekter ur ett TCM perspektiv. Examensarbete vt 2012 / Akupunkturakademin Grupp 22 FYTOÖSTROGENER Västerländsk forskning & Effekter ur ett TCM perspektiv Examensarbete vt 2012 / Akupunkturakademin Grupp 22 Författare: Åse Haglund Mail: ase.haglund@hotmail.com www.akupunkturakademin.se

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa Patrik Göransson 2012 den ofrivillige RESENÄREN Jag hade en bild av ett tåg som skenande och jag visste inte vart jag var på väg. Allt eftersom resan

Läs mer

Små barn, lite sömn och

Små barn, lite sömn och När jag varit aktiv måste jag vila i veckor Om Susanne lagar middag en kväll blir hon så trött att hon inte orkar äta den. Hennes liv går ut på att klara sig genom dagen. Gör hon det är det en bra dag!

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

DEPR I ME RAD gång på gång...

DEPR I ME RAD gång på gång... DEPR IME RAD gång på gång... Redaktör: Marianne Wilöf, Wilöf Mindus MEDia AB Formgivare: Annika Lönn, Reklamarbeten AB Repro: Rip&Bild Repro AB, Stockholm Tryck: Skottetryck, Stockholm, 2001 INNEHÅLL Till

Läs mer

Cannabis. påverkan. och. Thomas Lundqvist 2012

Cannabis. påverkan. och. Thomas Lundqvist 2012 Om Cannabis och påverkan 1 Thomas Lundqvist 2012 Författaren Thomas Lundqvist är leg. Psykolog och docent i psykologi. Han är verksam vid Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne. Det

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer