Information till patienter. Mistelpreparat vid cancer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till patienter. Mistelpreparat vid cancer"

Transkript

1 Information till patienter Mistelpreparat vid cancer

2 2011, Vidarkliniken, Järna,

3 Innehåll Allmänt om mistelpreparat... 1 Effekt av mistelpreparat... 1 Reaktioner och biverkningar... 3 Injektionerna... 4 Mistelpreparat och operation... 4 Mistelpreparat och strålbehandling... 5 Mistelpreparat och cytostatika (cellgiftsbehandling)... 5 Kombination med andra läkemedel... 5 Behandlingstidens längd... 6 När ska man inte använda mistelpreparat... 6 Temperaturmätningar... 7 Frågor, problem, uppföljning... 7 Recept och kostnader... 7 Mer information om mistelpreparat... 8

4 Allmänt om mistelpreparat Mistelpreparat är extrakt av misteln Viscum album. De har utvecklats inom den antroposofiska medicinen och har använts sedan 1920-talet som stödjande behandling vid cancer, lymfom och förstadier av cancer och ersätter inte sedvanlig cancerbehandling som t ex operation, cytostatika (s k cellgifter) och strålbehandling. De hör till de mest förskrivna preparaten vid cancer och används i Mellaneuropa av ca hälften av alla cancerpatienter. I Sverige är de två huvudpreparaten Iscador och Helixor registrerade enligt EU-direktivet för Naturläkemedel för injektion (Well Established Use, WEU). Dessa två preparat finns i olika sorter beroende på värdträden som misteln har vuxit på: M (malus) mistel från äppelträd Qu (quercus) mistel från ek P (pini) mistel från tall A (abies), mistel från gran Läkaren som förskriver mistelpreparat väljer sort och dos utifrån sjukdomens art och förlopp samt individuella kroppsliga faktorer som konstitution och reaktionssätt. Effekt av mistelpreparat Mistelpreparat hör till de mest välundersökta komplementärmedicinska terapierna. Idag finns publicerade forskningsresultat från över 100 kliniska och ca 1000 prekliniska studier. En översikt över aktuell forskning och den pågående vetenskapliga debatten samt en kritisk granskning av forskningen finns på en både engelsk- och tyskspråkig hemsida av Tyska Förbundet för Antroposofiska Läkare. Andra viktiga publikationer i sammanhanget finns i referenslistan i slutet av denna broschyr. 1

5 I de prekliniska studierna (labbstudier) fann man bl a att mistelpreparat innehåller ämnen med celldödande och tillväxthämmande effekter på cancerceller, som t ex mistellektiner som orsakar apoptos och viscotoxiner som orsakar cellnekros. Man hittade även immunmodulerande effekter, som t ex att de vita blodkropparna i immunförsvaret aktiveras. Nästan alla kliniska studier (studier med patienter) visar att behandlingen med mistelpreparat hade positiva effekter. Kunskapsläget idag kan sammanfattas enligt följande: Bäst bevis (evidens) har man för att mistelpreparat minskar biverkningar av cytostatika, strålbehandling och operation. Detta betyder att behandlingarna kan tålas bättre och återhämtningen kan ske snabbare med färre komplikationer. Som mycket sannolikt bedömer man även en allmän förbättring av livskvalitet. Denna kan yttra sig i form av bättre allmäntillstånd, ork, sömn och grundstämning, minskat illamående och bättre aptit samt mindre infektionskänslighet. Man har även funnit en ökad förmåga till psykosomatisk självregulation d v s egen aktivitet som leder till bättre välbefinnande, inre jämvikt, känsla av kompetens och bättre förmåga att kunna hantera stressituationer. Det finns även vissa belägg för en minskning av tumörer. Denna effekt verkar vara beroende av dosering och administrationssätt och är sällsynta undantag vid en sedvanlig lågdosbehandling. En ökning av livslängden har visats i de flesta studierna, men resultaten är fortfarande omdiskuterade och det behövs mer forskning i området. Ingen studie har visat negativa effekter på livslängden. 2

6 Behandling med mistelpreparat har bedömts som säker vilket betyder att den är ofarlig. Reaktioner och biverkningar Behandling med mistelpreparat brukar tålas bra och det är ytterst sällsynt att terapin måste avbrytas på grund av biverkningar. Den vanligaste reaktionen är en begränsad hudrodnad omkring injektionsstället som uppstår efter några timmar och är kvar i 1-2 dygn. Denna hudrodnad anger i regel taket för doseringen och det är viktigt att notera vid vilken koncentration den uppträder (står i mg på ampullen). Hudrodnaden skall helst inte vara mycket större än en 5- krona och kan ibland klia lite men brukar inte ge större besvär. Om hudrodnaden blir större än så eller inte klingar av inom 2 dygn måste man backa i doseringen i samråd med förskrivande läkare. Ibland uppstår en liten svullnad eller knöl vid injektionsstället detta kan bero på att injektionerna togs något för djupt eller så kan det vara ens sätt att reagera på injektionerna. I så fall ska man påtala det för förskrivande läkare. Man kan få en lätt influensaliknande känsla, lätt huvudvärk eller yrsel som klingar av inom några timmar och en lätt höjning av kroppstemperaturen (upp till 38 C) som ofta upplevs som en angenäm värmekänsla. Feber (över 38 C) är ovanlig och måste rapporteras till förskrivande läkare som får bedöma om reaktionen är önskad. Den är oftast kopplad till högre doser och brukar klinga av inom några timmar. Enstaka människor kan få en allergisk reaktion som i mycket sällsynta fall kan vara allvarlig. En allvarlig reaktion kan börja med hudrodnader som förflyttar sig och kliar (nässelutslag), astma eller svullnad i mun och hals. En 3

7 allergi ska behandlas på vanligt sätt med allergimedicin och eventuell akutsjukvård vid behov. I alla fall skall man inte ta fler mistelinjektioner tills man har fått kontakt med förskrivande läkare. Vid en lindrig allergi kan man ofta fortsätta med ett annat mildare mistelpreparat eller genomgå en s k desensibiliseringsbehandling. Injektionerna Mistelpreparat tas i form av 1 ml injektioner under huden (subkutant) med en tunn nål. Din läkare bestämmer var på kroppen injektionerna tas, oftast rekommenderas buken kring naveln. Att lära sig själva injektionstekniken brukar inte vara något problem. Läkaren skriver ut sprutor och kanyler som man hämtar på apoteket. Om man av någon anledning inte kan ta injektionerna själv kan man få ett behandlingsmeddelande till distriktssköterskan på vårdcentralen eller sjuksköterskan inom hemsjukvården för att de ska kunna ge injektionerna. Helst ska man ta injektionen på morgonen före kl 10 och det är bra att vila min efteråt. Mistelpreparat ordineras i ökande styrka tills man når en individuellt optimal dosering. Man brukar få en eller flera serier av stigande koncentrationer med efterföljande terapipaus och börjar sedan om från början. I enstaka fall kan mistelpreparat ges som droppar. Mistelpreparat och operation Mistelpreparat kan användas redan innan man opereras. Efter operationen ska injektionerna tas minst 10 cm ifrån operationsärret eftersom huden där är sämre på att ta upp medicinen. 4

8 Mistelpreparat och strålbehandling Att ta mistelpreparat under en strålbehandling går bra. Ibland får man större lokalreaktioner efter injektionerna under en strålbehandling och dosen måste eventuellt sänkas ett tag. Kontakta förskrivande läkare om reaktionerna blir större än en 5 krona. Man ska inte ta injektionerna i bestrålad hud även om strålbehandlingen är avslutad för länge sedan eftersom vävnaden har sämre förmåga att ta upp och fördela medicinen. Mistelpreparat och cytostatika (cellgiftsbehandling) Mistelpreparat och cytostatika går bra att kombinera. Ibland blir man lite mer känslig och får större hudreaktioner än tidigare. Informera förskrivande läkare innan du börjar med cytostatika så kan ni komma överens om tätare uppföljning och eventuell dossänkning under behandlingstiden. Kombination med andra läkemedel Det finns inga kända interaktioner (påverkan av effekt) med andra läkemedel. Huruvida mistelpreparat interagerar med andra immunmodulerande substanser som t ex interferon (används vid t ex njurcancer) eller thymuspreparat, vet man än så länge inte så mycket om. Dessa preparat skall därför endast i undantagsfall användas i kombination med mistel och under noggrann uppföljning av erfaren läkare. 5

9 Behandlingstidens längd Behandlingstidens längd är beroende av utgångssituationen. Allmänt kan man säga att man tar preparaten under några års tid om man är botad från cancersjukdomen. Behandlingen trappas ned individuellt allt eftersom. Har man en kronisk cancersjukdom kan det vara bra att ta mistelpreparat utan tidsbegränsning för att få så bra effekt som möjligt. När ska man inte använda mistelpreparat Mistelpreparat skall inte tas vid feber över 38 C. Orsaken är att immunsystemet redan jobbar hårt vid en eventuell infektion och behöver då inte någon extra stimulering. Undantag kan göras i samråd med förskrivande läkare vid så kallad tumörfeber, d v s feber som inte beror på en infektion utan på själva cancern. känd allergi mot mistelpreparat. Behandlande läkare kan dock byta sort eller ordinera en s k desensibilisering med stegvis ökande dosering. aktiv tuberkulos och obehandlad överfunktion av sköldkörteln (hypertyreos). Hjärn- och ryggmärgstumör samt hjärnmetastaser är en relativ kontraindikation dvs mistelpreparat kan ges med extra försiktighet. Man bör då vara observant på s k trycksymtom och ha tät kontakt med läkare med god erfarenhet av behandling med mistelpreparat. 6

10 Temperaturmätningar Förskrivande läkare kan be dig om en tids temperaturmätning vid insättande av mistelpreparat eller ändring av tidigare dosering för att få hjälp med att hitta den rätta doseringen. Detta genomförs även som rutin under en vårdperiod på Vidarkliniken. Man mäter då helst i ändtarmen innan man går upp på morgonen samt vid kl 17 efter 15 min vila. Frågor, problem, uppföljning I samband med att du får recept på mistelpreparat kommer du och din läkare överens om fortsatt uppföljning dvs när och på vilket sätt (telefon eller återbesök) ni har kontakt nästa gång. Då behandlingen och behoven är individuella kommer ni överens om nästa kontakt från gång till gång. En enkel grundregel är att man i början och i samband med operation, strål- och cytostatikabehandling har tätare kontakt för att dosen då måste anpassas till situationen, sedan kan det räcka med en gång per år. Vid frågor och praktiska problem kan du vända dig till Vidarkliniken på telefon Recept och kostnader Preparaten måste ordineras av läkare och köpas med recept på apoteket. Apoteken måste ofta beställa hem medicinen vilket kan ta några dagar det är smidigast att beställa en ny omgång i den ordinerade pausen. Mistelpreparaten Iscador och Helixor är godkända av Läkemedelsverket som växtbaserade läkemedel för individualiserad palliativ cancervård, som stöd (adjuvans) till gängse terapi. De ingår dock inte i läkemedelsförmånssystemet, dvs frikort gäller inte. 7

11 Mer information om mistelpreparat En mycket bra engelsk- och tyskspråkig hemsida av Förbundet för Antroposofiska Läkare i Tyskland med information, forskningsresultat, publikationslistor mm. Vidarklinikens hemsida med länkar, frågor och svar samt allmän aktualiserad information. Referenser Kienle, G.S. and H. Kiene, Die Mistel in der Onkologie Fakten und konzeptionelle Grundlagen. Stuttgart, New York: Schattauer. 749 p. Kienle, G.S., H. Kiene, and H.U. Albonico, Anthroposophic medicine. Effectiveness, utility, costs, safety. Stuttgart, New York: Schattauer. 350 p. Kienle, G.S. and H. Kiene, Complementary cancer therapy: Systematic review of Prospective clinical trials on anthroposophic mistletoe extracts. Eur J Med Res, 12: p Tröger W, Galun D, Reif M, Schumann A, Stankovic N, Milicevic M. Viscum album [L.] extract therapy in patients with locally advanced or metastatic pancreatic cancer: A randomised clinical trial on overall survival. European Journal of Cancer Dec;49(18): doi: /j.ejca Epub 2013 Jul 24. 8

12 1

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling?

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Det finns ett utbrett samarbete inom barncancerområdet i både inom Norden och Europa och övriga världen. Alla barn som insjuknar i exempelvis leukemi

Läs mer

Råd. till dig som får läkemedelsbehandling mot cancer. Petri Bono

Råd. till dig som får läkemedelsbehandling mot cancer. Petri Bono Råd till dig som får läkemedelsbehandling mot cancer Information om cancermediciner och behandlingar biverkningar och hur de kan lindras om att vara sjuk och om känslor Petri Bono Leena Rosenberg-Ryhänen

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Handbok för patienter med sköldkörtelcancer. Sköldkörtelcancer och hur den behandlas Hur sjukdomen inverkar på livet. Marika Javanainen Hanna Mäenpää

Handbok för patienter med sköldkörtelcancer. Sköldkörtelcancer och hur den behandlas Hur sjukdomen inverkar på livet. Marika Javanainen Hanna Mäenpää Handbok för patienter med sköldkörtelcancer Sköldkörtelcancer och hur den behandlas Hur sjukdomen inverkar på livet Marika Javanainen Hanna Mäenpää Innehåll Till läsaren.... 5 Sköldkörtelcancer och vad

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter Författare: Dr. David Healy INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL... 2 ALLMÄNNA FRÅGOR... 3 LÄKEMEDEL OCH KEMISKA SUBSTANSER...

Läs mer

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten så sköter du om din astma & allergi under graviditeten läkarnas bästa råd Under graviditeten ställs alla kvinnor inför frågor som man inte har haft anledning att fundera på tidigare. För dig med astma

Läs mer

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Bengt, 59 år Det är 5 år sedan min företagsläkare upptäckte mitt fl immer vid en vanlig rutinundersökning.

Läs mer

Rädda Livet. Tema: Läkemedel. 40000 kronor från rockfestival Skänk bort avkastningen!

Rädda Livet. Tema: Läkemedel. 40000 kronor från rockfestival Skänk bort avkastningen! Rädda Livet E N T I D N I N G U T G I V E N A V C A N C E R F O N D E N N R 1 / 2 0 0 8 Tema: Läkemedel 40000 kronor från rockfestival Skänk bort avkastningen! Ledaren REDAKTÖR Marita Önneby Eliasson marita.onneby@cancerfonden.se

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209)

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Hösten 2011 kom SBU:s rapport med ovanstående rubrik och presenterades på Läkarstämman i Älvsjö. Detta studiebrev bygger

Läs mer

Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter

Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Reumatologisk läkemedelsforskning

Reumatologisk läkemedelsforskning Subvention eller inte Om ett läkemedel ska subventioneras eller inte beslutas av myndigheten Läkemedelsförmånsnämnden, LFN. I deras expertgrupp sitter förutom ledamöter med specialistkunskap inom medicin

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi Överviktskirurgiska teamet Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett www.landstingetsormland.se framtagen av Per Lundquist och Maria

Läs mer

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin.

Introduktion. och att det vid resor kan vara krångligt. Men med läkemedlet Metadon får man möjlighet att bygga upp sitt liv utan heroin. Metadonhandboken Metadonhandboken Harm Reduction Skadereducering har humanistisk värdegrund: Brukarens val att använda narkotika accepteras som en realitet. Inget moraliskt omdöme fälls, varken i syfte

Läs mer

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning Avancerad prostatacancer en ny vår? På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning till föreningens årsmöte, fick medlemmarna lyssna på två intressanta föreläsningar. Det var två forskare från Sahlgrenska

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Sjukgymnastik i palliativ vård

Sjukgymnastik i palliativ vård en klinisk handbok Sjukgymnastik i palliativ vård Ulla Frymark Lilian Hallgren Ann-Charlotte Reisberg 2 Innehåll Innehåll Utgiven av Palliativt Centrum, Stiftelsen Stockholms Sjukhem ISBN 978-91-978507-0-4

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Illamående vid cancerbehandling. Information till dig som behandlas med cytostatika

Illamående vid cancerbehandling. Information till dig som behandlas med cytostatika Illamående vid cancerbehandling Information till dig som behandlas med cytostatika Broschyren är framtagen med stöd av Swedish Orphan Biovitrum. Faktagranskad av dr Katarina Öhrling, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD.

ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD. Pacing i praktiken: ATT HUSHÅLLA MED SITT ENERGIKONTO av Bruce Campbell, PhD. (Ur den amerikanska tidskriften CFIDS Chronicle, winter 2009. Översatt till svenska och publicerad på RME:s hemsida med tillstånd

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga blir då,

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

kombinationsbehandlingens

kombinationsbehandlingens kombinationsbehandlingens En väglednig till underlättad behandling av hivinfektion RFSL Posithiva gruppen k o m b i n a t i o n s b e h a n d l i n g e n s a b C RFSL Posithiva gruppen Broschyren är framtagen

Läs mer