Medicin B, Medicinsk temakurs 3, Tema Respiration/Cirkulation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicin B, Medicinsk temakurs 3, Tema Respiration/Cirkulation"

Transkript

1 Omtentamen 2 T3 VT 2012 Medicin B, Medicinsk temakurs 3, Tema Respiration/Cirkulation Skrivningen består av följande frågor, fråga 1-4 rättas av MH, fråga 5-8 rättas av DD Fråga 1 Karl-Axel Pettersson a. (3p) b. (1p) c. (1p) d. (2p) e. (2p) f. (3p)... 2 Karl-Axel Petterssons EKG fråga Fråga 2 Blodtrycksmedicin a. (4p) b. (2p) c. (2p) d. (2 p)... 4 Fråga 3 Lena Hermansson a. (3p) b. (2p)... 4 Lena Hermanssons EKG till fråga Fråga 4 Anders Larsson i Nobels fabriker a. (1p) b. (1p) c. (2p)... 6 Fråga 5 Svea Andersén a. (4p) b. (2p)... 7 Fråga 6 Störningar av hjärtrytmen a. (4p) b. (3p)... 7 Fråga 7 DD Blodproppar a. (2p) b. (2p) c. (2p) d. (2p)... 8 Fråga 8 Skrumplever a. (2p) b. (1p) c. (2p) d. (2p) e. (1p)... 8 Totalpoäng: 60 p.

2 Fråga 1 Karl-Axel Pettersson Karl-Axel Pettersson har fått en återbesökstid hos distriktssköterskan för att kontrollera om sitt blodtryck och ta ett EKG. Blodtrycket är nu 164/102 mmhg höger arm efter 10 minuters vila. Sjuksköterskan kopplar ett EKG och knackar sedan på hos dig, du är dagjour, och ber dig titta på Karl-Axels EKG, se EKG nr 1 1a. (3p) Beskriv vad du ser på hans EKG, se separat sida EKG, fråga 1 och gör en sammanfattande bedömning. Karl-Axel Pettersson sökte för två månader sedan för lätt huvudvärk. Det nuvarande blodtrycket som är registrerat är det tredje som noterats på vårdcentralen under den senaste månaden. Blodtrycken vid alla tre tillfällen är taget av en van sjuksköterska och med en elektronisk apparat, därav den exakta noteringen av trycket. I vanliga fall brukar man avrunda när man lyssnar. Det två tidigare trycken är 155/98 och 162/100. 1b. (1p) Du läser igenom senaste månadens anteckningar och noterar att alla laboratorieprover för blodsocker, njurfunktion, leverfunktion och blodelektrolyter är normala för Karl- Axel Pettersson. Gör en sammanfattande bedömning, om de värden och mätningar som gjorts av blodtrycket räcker för att uppfylla kriterier för primär/essentiell hypertoni. Du bestämmer dig för att undersöka Karl-Axel och går in och hälsar. Du noterar i din journal Allmäntillstånd: Gott. Ingen vilodyspné. Hjärta: Regelbunden rytm. Svagt systoliskt biljud, punktum maximum I2 dx. Pulsfrekvens 55/min. Blodtryck, liggande höger arm: 168/98 Lungor: Normala lunggränser och normala andningsljud. Underben: Inga benödem. Mun och svalg: Lätt rodnade gombågar. Ingen tonsillförstoring. Körtlar: Hals, submandibulärt, supra-, infraklavikulärt: inga palperpara körltar. 1c. (1p) Du hörde och noterade ett systoliskt blåsljud. Hur avgör du att blåsljudet är systoliskt vid auskultation? 1d. (2p) Hur uppkommer hjärttonerna (första respektive andra)? 1e. (2p) Vilket fel och vilken klaff är sannolikt involverad om du hör ett svagt systoliskt biljud, punktum maximum I2 dx. 1f. (3p) Vilka övriga positioner på thoraxväggen auskulteras utöver I2 dx för att höra alla hjärtklaffar?

3 Karl-Axel Petterssons EKG fråga 1

4 Fråga 2 Blodtrycksmedicin Om man skulle starta blodtrycksbehandling på Karl-Axel Pettersson så måste man dels ha klart för sig hur blodtrycket regleras och med vilka mekanismer som man kan påverka blodtrycket med olika typer av läkemedel. 2a. (4p) Medan baroreceptorreflexen ansvarar för korttidsregleringen av blodtrycket, sköter njurarna om långtidsregleringen. Redogör för hur njurarna utövar denna funktion. Om man nu skall börja en behandling mot högt blodtryck så finns det tre rekommenderade läkemedelsgrupper som är aktuella. När man förklarar för patienten hur dessa läkemedel fungerar så kan man använda en liknelse: Vårt blodsystem kan liknas vid ett hus som har vattenburen värme. Om trycket i systemet är för högt så kan man tappa ut en del vatten och på så sätt sänka trycket. Ett annat sätt är att byta ut rören till en större storlek så att blodet flödar lättare, det sänker också trycket. De läkemedel som är förstahandsval gör liknade saker med våra kärl. En grupp tappar ut vätska och men påverkar sekundärt storleken på kärlen och två grupper påverkar direkt kärlen som kan vidgas. 2b. (2p) Beskriv de farmakologiska verkningsmekanismerna för Tiaziddiuretika 2c. (2p) Beskriv de farmakologiska verkningsmekanismerna för ACE hämmare 2d. (2 p) Beskriv de farmakologiska verkningsmekanismerna som är gemensam för Kalciumantagonister. Fråga 3 Lena Hermansson Lena 64 år, har en nydiagnostiserad tumör i tarmen utan tecken till spridning. Snar operation planeras. Hon utreds på olika sätt inför operationen bl.a. med EKG. När du undersökte Lena så kände du en snabb puls, frekvens ca a. (3p) Tolka EKG:et. Gör en sammanfattande bedömning. 3b. (2p) Om du skulle vilja ge en medicin som bromsar upp hjärtfrekvensen, vilken sorts läkemedel skulle du vilja ge då och hur fungerar gruppen farmakologiskt.

5 Lena Hermanssons EKG till fråga 3.

6 Fråga 4 Anders Larsson i Nobels fabriker Vi befinner oss i Karlskoga för hundra år sedan. Anders arbetar med att tillverka dynamit. Dynamit är en blandning av det mycket flyktiga och lättexplosiva ämnet nitroglycerin och sand. Sanden gör nitroglycerinet mer hanterligt och därför kan dynamit användas i t ex gruvdriften. När Anders som är drygt 50 år, får ledigt på söndagar så är han ute i skogen och får då ofta en tryckande känsla över bröstet och huvudvärk. Men när han är åter i fabriken på måndag till lördag så känner han inga sådana besvär. 4a. (1p) Vad är det för sjukdom som ger tryck över bröstet vid ansträngning som Anders sannolikt har? 4b. (1p) Varför får han huvudvärk när han inte är på arbetet? 4c. (2p) Nitroglycerin har en kortverkande effekt på våra blodkärl. Vad är det som händer i kärlen och via vilken mediator (ämne) fungerar sannolikt effekten?

7 Fråga 5 Svea Andersén Svea, 53 år har opererats för bröstcancer. Pga. misstänkt spridning av sjukdomen till lokala lymfknutor i vänster armhåla opererar kirurgen bort dessa. Efter operationen får Svea sjukgymnastik för att motverka svullnad av vänster arm, s.k. lymfödem eller lymfstas. Du är ju väl förtrogen med lymfbanornas funktioner och vet att lymfödemet beror på att lymfans transport mot blodcirkulationen har avbrutits i vänster arm i och med utrymningen av lymfknutorna. 5a. (4p) Nämn respektive namn på de stora lymfkärlen och redogör för vilka delar av kroppen som dräneras av respektive lymfkärlstam. 5b. (2p) Redogör för hur lymfbanorna och blodcirkulationen kopplas samman. Du skall nämna namnet på respektive blodkärl som är inkopplat i denna process. Fråga 6 Störningar av hjärtrytmen 6a. (4p) Förmaksfladder. Beskriv EKG-utseende (rita gärna). Ungefär hur hög är hjärtfrekvensen vid detta tillstånd? Redogör för en vanlig orsak till förmaksfladder. 6b. (3p) Nodalrytm. Redogör för EKG-utseende (rita gärna). Varifrån utgår nodalrytmen? Ungefär hur hög är hjärtfrekvensen vid detta tillstånd?. (3p)

8 Fråga 7 DD Blodproppar På den medicinavdelning där du är VFU-placerad, ligger två patienter som bådadrabbats av blodpropp! Edvin, 69 år har artärtrombos i vänster underben och Elin, 72 år, har venös trombos i höger vad. 7a. (2p) Vilka är de viktigaste symtomen vid respektive tillstånd? 7b. (2p) Vilka är de patofysiologiska mekanismerna vid artärtrombos? 7c. (2p) Vilka är de patofysiologiska mekanismerna vid ventrombos? 7d. (2p) Vid akut trombossjukdom (både artär- och ventrombos) behandlar man ofta med något fibrinolytiskt läkemedel. Redogör för det fibrinolytiska systemet i kroppen. Fråga 8 Skrumplever Vera, 54 år, har en lång historia av alkoholmissbruk. Hon har utvecklat s.k. levercirrhos (skrumplever). En av de viktigaste konsekvenserna av detta tillstånd är att blodflödet genom levern blir kraftigt hämmat, ledande till ökat tryck i portakretsloppet (portahypertension). 8a. (2p) Vilka blodkärl bildar v. porta? (2p) 8b. (1p) Nämn en viktig uppgift för v. porta av stor betydelse för bl.a. kroppens ämnesomsättning. 8c. (2p) Genom vilket/vilka kärl syrsätts levervävnaden? Varifrån kommer detta/dessa kärl? 8d. (2p) Beskriv genom vilka kärl som leverblodet återvänder till högerhjärtat. 8e. (1p) Vid svår portahypertension pga levercirrhos är det vanligt att det uppstår ansamling av interstitialvätska i bukhålan (ascites). Förklara mekanismen bakom en sådan vätskeansamling

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND Den här informationen vänder sig till dig som ska opereras på kirurgiska

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Bengt, 59 år Det är 5 år sedan min företagsläkare upptäckte mitt fl immer vid en vanlig rutinundersökning.

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Till dig som har hjärtsvikt

Till dig som har hjärtsvikt Till dig som har hjärtsvikt Version 1 Hjärtsvikt Hjärtsvikt är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. I Sverige beräknas ca 200 000 vara drabbade och antalet som insjuknade ökar när befolkningen blir äldre.

Läs mer

Att leva med pulmonell hypertension

Att leva med pulmonell hypertension Att leva med pulmonell hypertension Personliga berättelser Inledning Att få diagnosen pulmonell hypertension blir för många en chock och det är viktigt att få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Tillgång

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

Modell R6 Bruksanvisning

Modell R6 Bruksanvisning PULSE D I A /min mmhg SYS mmhg SET MEM HEM-6000-E_sv.fm Page 1 Monday, February 28, 2005 3:05 PM Blodtrycksmätare för handleden Modell R6 Bruksanvisning SV HEM-6000-E_sv.fm Page 2 Monday, February 28,

Läs mer

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med ny hjärtklaff INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva friheten med att cykla igen Det började när jag skulle gå i pension.

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö

Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö Varför behöver man dialys? Dialys är en behandling som man får när njurarna helt eller till största delen har slutat att fungera. Njurarnas

Läs mer

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som:

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som: ATT FÅ EN PACEMAKER Vad är en pacemaker? En pacemaker är en liten apparat som hjälper hjärtat att hålla en jämn rytm. Den vanligaste anledningen till att man får en pacemaker är att man har för långa pauser

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Till dig som fått pankreascancer

Till dig som fått pankreascancer Till dig som fått pankreascancer 3 Att få beskedet Du har cancer är skrämmande, inte bara för den som själv drabbas utan även för närstående och vänner. Det är naturligt att känna sig chockad och rädd

Läs mer

Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013

Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013 Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013 R1) En person får hjärtstopp när han tankar bilen. Vilken säkerhet måste du iaktta med de nya defibrillatorerna innan du defibrillerar?

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Plötslig hjärtdöd. bland barn och unga vid idrott och fysisk ansträngning

Plötslig hjärtdöd. bland barn och unga vid idrott och fysisk ansträngning Plötslig hjärtdöd bland barn och unga vid idrott och fysisk ansträngning Artikelnr 2006-114-39 Formgivning Yra AB Foton TongRo Image Stock/ Fotosearch (framsida) Carlos Davila/Photographers Choice RF/Getty

Läs mer

Livet efter hjärtinfarkt INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Livet efter hjärtinfarkt INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Livet efter hjärtinfarkt INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Nu struntar jag i dammtussarna Det hände för drygt två år sedan. Jag satt i bilen på väg hem från Norrköping och

Läs mer

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Utbildningsmaterial Fredrik Sjöström & Inger Öhlund Under hösten 2002 fick vi i uppdrag att utbilda en av räddningstjänstens deltidskårer i omhändertagande av patient,

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005.

Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005. Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005. Anvisning till skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005 Provet består av tio kliniska situationer och en informationsuppgift.

Läs mer

Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling

Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling Dagmar Anders Zorn 1 2 En undersökning om kvinnors välbefinnande efter strålbehandling Undersökningen utförs vid Klinisk Cancerepidemiologi, Sahlgrenska

Läs mer

Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012.

Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012. Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012. Detta är autentiska, lätt redigerade svar på uppgifterna i skriftliga provet för specialistexamen i allmänmedicin oktober 2012. Varje uppgift

Läs mer

Lättläst om Williams syndrom. Lättläst om Williams syndrom För vuxna. Ågrenska 2012, www.agrenska.se 1

Lättläst om Williams syndrom. Lättläst om Williams syndrom För vuxna. Ågrenska 2012, www.agrenska.se 1 Lättläst om Williams syndrom För vuxna Ågrenska 2012, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Williams syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer