Kurslitteratur. Category Management in Purchasing, Jonathan O Brian ISBN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurslitteratur. Category Management in Purchasing, Jonathan O Brian ISBN 978-0-7494-5257-5."

Transkript

1

2 Kursens upplägg 27/8 Introduktion Företagsstrategi och inköpsstrategi Bygga strategier Affärer och andra modeller 3/9 Risk o CSR i strategiskt perspektiv samt Leverantörsmarknad och leverantörsutvärdering 10/9 Kategoristyrning Uppsummering av teori & repetition. måndag den 27 augusti

3 Kurslitteratur Category Management in Purchasing, Jonathan O Brian ISBN Inköp och Supply Chain Management, Arjan J van Weele ISBN måndag den 27 augusti

4 Kompletterande litteratur Professionellt inköp, Lars-Erik Gadde och Håkan Håkanson. Studentlitteratur ISBN Developing Sourcing Capabilities, Björn Axelssson, Frank Rozemeijer, Finn Wynstra ISBN Det dynamiska företaget, Abrahamsson och Karlöf ISBN måndag den 27 augusti

5 Uppsatsens titel: Strategiska inköpsrelationer i offentliga organisationer Seminariedatum: 28 maj 2012 Ämne/Kurs: Magisteruppsats Civilekonomprogrammet - Företagsekonomi, FEKN90 30 hp Författare: Hampus Berner, David Nilsson Handledare: Ola Mattisson Fem nyckelord: Strategi, inköp, relation, offentlig organisation, offentlig upphandling. Syfte: Syftet är att analysera om strategiska relationer är viktiga vid inköp, samt om det skulle kunna ta en större plats vid offentlig upphandling genom hela upphandlingsprocessen, särskilt uppföljningen.

6 Dagens agenda Affärsmodeller Vision, mission och affärsidé Företagsstrategi och inköpsstrategi måndag den 27 augusti

7 Gratis som affärsmodell

8 Ryanair

9 Affärsmodellen Alexander Osterwalde CH

10

11 Vision Affärsidé Mission

12 Vision Alla vill ta tåget! Affärsidé Effektivt och miljövänligt resande.

13 NORDEA Mission Gör det möjligt Vision Att vara en great European bank, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare

14 TeliaSonera Mission to provide network access and telecommunication services, with the vision of being a world-class service company and an industry leader

15 TeliaSonera TeliaSoneras affärsidé är att tillhandahålla nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt TeliaSoneras övergripande strategi är att leverera produkter och tjänster till våra olika kundsegment baserat på en djup förståelse av nuvarande och framtida kundbehov. För att skapa aktieägarvärde genom uthållig och förbättrad lönsamhet och kassaflöden, ska vi leverera våra tjänster på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt

16 Vision och mission

17 Grupparbete Tag fram en Vision Mission Affärsidé för Logistikprogrammet Redovisas på whiteboard, blädderblock eller power point c:a 10 minuter / grupp

18 Vad är en strategi? Från boken Strategi av G Roos, von Krogh J Roos Vision Affärsidé Mål utgör en framtidsbild av hur man vill att företaget skall utvecklas (en ledstjärna). är i större utsträckning relaterad till företaget och hur det vill särskilja sig i förhållande till andra och liknande verksamheter. säger något om vad som är viktigt att uppnå. Strategi är knutet till en överordnad samordning av företagets viktigaste mål, riktlinjer och aktiviteter måndag den 27 augusti

19 Impact on Procurement Context World Economic Development Culture Supplier markets Behaviour CSR Company Purchasing Policy Suppliers Policy Customers Values Goals Culture Goals Values Stakeholders Cost Risk Value Goals Behaviour Political Development Global Warming

20 Mål och KPI Process och rutiner Supply Strategier Strategi för inköp på kort och lång sikt Nuläge Långsiktiga mål Önskad Etablera Implementera Lev. marknad Logistik Avtal IT Personal 20

21 Strategiska hjälpmedel Teoretiska Affärsmodeller PORTER Generic Classic 5 Forces KRALJIC

22 Strategiska hjälpmedel Verktyg Spend analys DuPont SWOT Mer finns på EFFSO Tool box (Freeware)

23 Porters generiska

24 Low costposition Strategic advantage Unique advantages according to customer Identity & Image Much for your $ Whole industry Strategic Target group Nichesegment IKEA H&M Total kostnads- Clas Ohlson överlägsenhet Skoda Plagiarism Plattformsbyggare* Fokusering Gant, Peak Performance Differentiering Bang Olufsen BMW HD Bikes Breitling, Rolex Ferrari

25 Porter s Klassiska affärs modell

26 Competitive forces New entrants Suppliers Rivalry Customers Substitute Source: Porter, Competitive advantage

27

28 Kraljics matris Basplagg Kända designers Bijouterier Eget smink

29 Förutsättningar för strategiutveckling Spendanalys Sortimentsomfattning Komplexitet Ledtid Det ekonomiska värdet Lev. marknadsanalys Konkurrenstrycket / priskänslighet Makt vs. beroende Lokal / regional / global Marknadsposition Etableringshinder Kapacitetsberoende Kritiska framgångsfaktorer Kostnadseffektivitet Lev. tid / -säkerhet Kvalitet Teknisk prestanda / unikitet vs. helhetssyn Service

30 Strategi Det sätt man tar sig till/mot målet Med hänsyn tagen till Förutsättningarna - Porter, Affärside, Org. Begränsningar Lagar, Policy Hinder Motstånd, Kostnad, Kultur Resurser Ekonomi, Kompetens

31 Metod för ABC-analys Steg 1 Steg 2 Steg 3 Dela in produkterna efter exempelvis volymvärde. Efter denna indelning finns flera vägar att gå. För de olika ABC-grupperna väljer man differentierad materialförsörjnings-, lagerplaneringsstrategi samt försäljningsstrategi. Huvudinsatsen skall göras på A-sortimentet medan C-sortimentet automatiseras i möjligaste mån. Nästa steg kan vara att gruppera sortimentet efter produkttillhörighet, varugrupp eller liknande för att ytterligare differentiera sortimentet.

32 Spendanalys Supplier Spend Category Sub Contract No Contract Account Internal Cost Invoice No Category Status unit centre Ferrum Inc Components Mechanical C Contract 5909 F Production ProdDevSouth Ferrum Inc 3050 Components Mechanical C Contract 5909 F Production ProdDevSouth Ferrum Inc 5369 Components Mechanical C Contract 5909 F Production ProdDevSouth John Blake International 52818,82 Components Mechanical #SAKNAS! Non-contract 5909 F Production ProductionNorth Luleå Mekaniska AB Components Mechanical C Contract 5909 F Production ProductionNorth Component Corporation Components Mechanical C Contract 5926 M Production ProductionNorth Spearhead Electronics Components Electronics C Contract 5903 B R&D R&D_North Spearhead Electronics Components Electronics C Contract 5906 D R&D R&D_North Spearhead Electronics Components Electronics C Contract 5983 Q R&D R&D_North Spearhead Electronics 51188,75 Components Electronics C Contract 6010 X R&D R&D_North Prism Components Electronics C Contract 5905 CC Sales & Marketing Aftermarket_Europe Spearhead Electronics Components Electronics C Contract 5911 K Sales & Marketing Aftermarket_Europe Spearhead Electronics Components Electronics C Contract 5911 K R&D R&D_central Spearhead Electronics 1315,25 Components Electronics C Contract 5999 other Production ProductionNorth Prism Components Electronics C Contract 5905 CC Sales & Marketing Aftermarket_America MultiMechanical GmbH 781 Components Mechanical C Contract 5999 other Production ProductionNorth Component Corporation Components Electronics C Contract 5999 other Production ProductionSouth Component Corporation 8000 Components Mechanical C Contract 5999 other Production ProductionNorth Component Corporation Components Electronics C Contract 5983 Q Sales & Marketing Sales_AsiaPacific Component Corporation 8000 Components Electronics C Contract 5983 Q Sales & Marketing Sales_AsiaPacific

33 ABC-analys Ofta gäller 80/20 regeln - 20 procent av artiklarna svarar för 80% av omsättningen % av omsättning 100% 80% A B C 20% 100% % av antal produkter

34 VARUGRUPPSSTRATEGI Fastigheter Konsulter IS / IT Mekanik Elektronik Försäkringar Resor Etc.

35

36

37 CEO/CFO Map, The DuPont model Interest- Income Cost of purchased goods + Cost for salary + Other costs Revenue - Total Cost of sold products + Net income before depreciation - Depreciation Net profit after depreciation Revenue Profit margin x ROI Store + GIP + Receivables Current assets + + Fixed assets Cash Revenue Capital employed Capital Turn over

38 SWOT- Analysis Strengths Threats SWOTanalysis Weaknesses Opportunities

39 Grupparbete 30 min välj ett företag som ni känner till Gör en spendanalys på utdelat material Fundera över hur Porters femkraftsmodell skulle se ut för en varugrupp ni valt Gör en SWOT analys för företaget/varugruppen? Använd Kraljics matris för varugruppen / produkter?

40 PESTLE-analys P E S T L E Politisk miljö Ekonomisk miljö Social & kulturell miljö Teknologisk miljö Lagstiftande miljö Ekologisk miljö

41 Strategier Leverantörbas strategi Leverantörsrelations strategi Strategi för kompetensutveckling Leverantörsutvecklingsstrategi etc

42 Tillväxthastighet Bostonmatrisen Hög Problembarn Stjärnor Låg Byrackor Mjölkkossor Liten Stor Marknadsandel

43 Företagsstrategi blir Inköpsstrategi Organisationsstruktur Strategi typ Verksamhetsledning Målstrategier/Org.strategier T ex genomföra en omläggning. enhet Affärsstrategier T ex introduktion av en ny produkt Funktions område Funktionella strategier Rekrytering av nyckelpersonal Köpa/tillverka beslut. Leverantörsval / lokalisering måndag den 27 augusti

44 B:s relativa styrka i förhållande till A Styrka-dominans-modell Hög B dominerar över A A och B är beroende av varandra Låg A och B är oberoende A dominerar över B Låg Hög A:s relativa styrka i förhållande till B Källa: Cox; Supply Chains, Markets and Power; 2002

Effso utvecklar Inköpsorganisationer

Effso utvecklar Inköpsorganisationer Kort om Effso Effso utvecklar Inköpsorganisationer Hjälpa till med rekrytering Hyra ut resurskonsulter vid arbetstoppar Träna befintlig personal genom workshops Tillhandahålla en verktygslåda Står för

Läs mer

Silfguiden 2015. En utbildning som lönar sig. Inköp. Offentlig upphandling. Logistik. Förhandling. Juridik

Silfguiden 2015. En utbildning som lönar sig. Inköp. Offentlig upphandling. Logistik. Förhandling. Juridik Silfguiden 2015 Utbildningar Konsulttjänster Företagsakademier Seminarier Inköp Offentlig upphandling Logistik Förhandling Juridik En utbildning som lönar sig. Innovativ superanalytiker med tvärfunktionell

Läs mer

ANTICIPATE TOMORROW. Fredrik Axelson November, 2012 Logistikprogrammet Norrköping

ANTICIPATE TOMORROW. Fredrik Axelson November, 2012 Logistikprogrammet Norrköping ANTICIPATE TOMORROW Fredrik Axelson November, 2012 Logistikprogrammet Norrköping Agenda Introduktion till Saab. Min bild av vad inköp är. Inköp på Saab. BUSINESS CONCEPT Military offenses International

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer

Production capabilities Manufacture product Aggressive sales effort Customers

Production capabilities Manufacture product Aggressive sales effort Customers FÖ 1 Produktorientering Utgår från kostnad Production capabilities Manufacture product Aggressive sales effort Customers Marknadsorientering Utgår från värde/behov Customers needs Potential market opportunities

Läs mer

Rapporttitel (både på engelska och svenska om rapport skrivs på svenska) (2:a rad för titel om det behövs)

Rapporttitel (både på engelska och svenska om rapport skrivs på svenska) (2:a rad för titel om det behövs) Rapporttitel (både på engelska och svenska om rapport skrivs på svenska) (2:a rad för titel om det behövs) OPTIMERING AV FÖRSÄLJNINGSARBETE OCH RÄTT KUNDVAL En försäljningsstrategi för Knowit ecommerce

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Chapter 1 What is marketing?... 3 Tre grundfrågor inom marknadsföringen... 3 Företagsfilosofier... 3 Kundvärde... 3 Fyra former av kundvärde... 3 Marknadsmixen... 3 Chapter 2 The global

Läs mer

Positionering under strategisk osäkerhet

Positionering under strategisk osäkerhet Utdrag 2007-08-27 ur: Kapitel 2 Positionering under strategisk osäkerhet En studie av positionering i en ny bransch Roland Sjöström Linköping 1996 Ekonomiska institutionen Linköpings tekniska högskola

Läs mer

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Magisteruppsats Vårterminen 2006 Företagsekonomiska Institutionen Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Författare: Johan Lundin, 810108-4732 Filip

Läs mer

Varumärkesstrategi och marknadskommunikation för småskaliga företag. Brand Strategy and Marketing Communications for Minor Companies

Varumärkesstrategi och marknadskommunikation för småskaliga företag. Brand Strategy and Marketing Communications for Minor Companies Varumärkesstrategi och marknadskommunikation för småskaliga företag En fallstudie av Lysande Ledarskap Brand Strategy and Marketing Communications for Minor Companies A case study of Lysande Ledarskap

Läs mer

Att mäta effekterna av B2B e-handel

Att mäta effekterna av B2B e-handel Institutionen för kommunikation och information Examensarbete i datavetenskap 20p D-nivå Vårterminen 2007 Att mäta effekterna av B2B e-handel Användning av mätetal för att utvärdera och mäta effekterna

Läs mer

Effektivisering av inköpsprocesser

Effektivisering av inköpsprocesser ISRN LUTMDN/TMTP--5615--SE Effektivisering av inköpsprocesser En studie på Rottneros AB Examensarbete: 5615/2007 Författare: Linda Andersson Alexander Widell Handledare: Robert Lindroth, LTH Roger Persson,

Läs mer

mot nästa nivå affärsverktyg för management Per Bång Lars Johansson

mot nästa nivå affärsverktyg för management Per Bång Lars Johansson mot nästa nivå affärsverktyg för management Per Bång Lars Johansson Per Bång är seniorkonsult inom förändringsledning och verksamhetsutveckling. Han har tidigare arbetat i ledande befattningar som bl.a.

Läs mer

APPLE INC. EN MARKNADSDRIVEN ORGANISATION MED STEVE JOBS I FOKUS. Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen

APPLE INC. EN MARKNADSDRIVEN ORGANISATION MED STEVE JOBS I FOKUS. Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen APPLE INC. EN MARKNADSDRIVEN ORGANISATION MED STEVE JOBS I FOKUS Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Zachariah Abulkheir Liyah Chen VT 2012: CE26 I Title: Apple Inc. A market-driven

Läs mer

Modell för klassificering av inköp

Modell för klassificering av inköp EXAMENSARBETE 2006:305 CIV Modell för klassificering av inköp En fallstudie på SCA Packaging Munksund PER-OLOF MARKSTRÖM PER NORRBIN CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum LP3 10-11 Material Kursexaminator Sammanfattning Anders Bystedt Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

En branschanalys av den svenska mobilmarknaden

En branschanalys av den svenska mobilmarknaden En branschanalys av den svenska mobilmarknaden Strategi, konkurrenssituationen och 4G:s påverkan Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats Vårterminen

Läs mer

TEIM02 - Marknadsföring

TEIM02 - Marknadsföring LiTH Linköpings Universitet TEIM02 - Marknadsföring En sammanfattning och tentamensinläsning Andreas Åhwall 2011 Innehåll Föreläsning 1 Introduktion & Begrepp... 6 Säljkoncept... 6 Produktorientering -

Läs mer

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

FÖRETAGSFÖRVÄRV VÄRDERINGSPROCESSEN FÖR SVENSKA

FÖRETAGSFÖRVÄRV VÄRDERINGSPROCESSEN FÖR SVENSKA FÖRETAGSFÖRVÄRV VÄRDERINGSPROCESSEN FÖR SVENSKA INVESTMENTBOLAG Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Richard Marklund VT 2014:CE32 I Förord Jag är mycket tacksam över att samtliga respondenter

Läs mer

722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management

722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management 722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management Adlibris Grupp 1: Victoria Carlsson, Madeleine Eriksson, Magnus Grönhult, Cecilia Löfgren, Anna Reuterskiöld HT 2014 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB

Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB kravbild och arbetsgång för företaget och dess integrerade leverantörer Författare: Handledare: Annika Karlsson Camilla Strömbäck Andreas Norrman Institutionen

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Strategier för fast telefoni i Sverige

Strategier för fast telefoni i Sverige Kurs FEK 581 VT 2003 Strategier för fast telefoni i Sverige Grupp 8 Sofie Andersson Erik Björk Fredrik Söderlund Handledare Gösta Wijk 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Problemformulering...4 1.3 Syfte...4

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Customer Relationship Management på den svenska marknaden

Customer Relationship Management på den svenska marknaden Customer Relationship Management på den svenska marknaden 2001 CRM på den svenska marknaden Customer Relationship Management på den svenska marknaden 2001 Innehåll Sammanfattning 4 Vad är CRM? 8 Dimensioner

Läs mer

Inköp av VS-produkter En undersökning av aktörer och inköpsvägar Gustaf Alm Martin Sjölund

Inköp av VS-produkter En undersökning av aktörer och inköpsvägar Gustaf Alm Martin Sjölund Inköp av VS-produkter En undersökning av aktörer och inköpsvägar Gustaf Alm Martin Sjölund Examensarbete Institutionen för Stockholm Industriell Ekonomi och Organisation 2004-06-01 Kungliga Tekniska Högskolan

Läs mer

Starta eget företag Garage: från idé till verklighet

Starta eget företag Garage: från idé till verklighet Starta eget företag Garage: från idé till verklighet Amanda Ljungsvik s071717@utb.hb.se Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Textil Produktutveckling med entreprenör-

Läs mer

Inköpsstrategi. En portföljanalys av inköpsartiklar. Examensarbete vid avdelningen Produktionsekonomi vid LTH.

Inköpsstrategi. En portföljanalys av inköpsartiklar. Examensarbete vid avdelningen Produktionsekonomi vid LTH. Examensarbete vid avdelningen Produktionsekonomi vid LTH. Handledare Ingela Elofsson Håkan Nordahl Inköpsstrategi En portföljanalys av inköpsartiklar M99 (Inek) 2004-12-13, Lund FÖRORD Denna rapport är

Läs mer