TRANSPORT & LOgiSTik inköp MiLJö & FARLigT gods

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANSPORT & LOgiSTik inköp MiLJö & FARLigT gods"

Transkript

1 B Porto betalt Sverige TRANSPORT & LOgiSTik inköp MiLJö & FARLigT gods Utbildningsprogram 2010 Vill du veta mer om: Transport & Logistik, kontakta Christer Rydell, tel , eller Annika Rosengren, tel , inköp, kontakta Sofia Löveneke, tel , Miljö & Farligt gods, Per Svensson, tel , Anmälan tel fax et står angivet efter varje utbildning. Nytt för 2010 är att alla priser är all inclusive. inga ytterligare avgifter utöver moms tillkommer. (Undantag kan förekomma, t ex i form av externt debiterade provavgifter) Samtliga priser gäller för bokningar under information om övriga utbildningar inom teknik och management samt praktisk information och avbokningsregler finner du på Teknologisk institut, Box 2513, göteborg

2 TRANSPORT & Logistik Inköp Utbildningsprogram 2010 MILJÖ & FARLIGT GODS

3 Kursbeskrivningar Transport & Logistik september 2010, Stockholm oktober 2010, Göteborg kr Kursnr: 6434 Logistik I Modern logistik i ett helhetsperspektiv Grundläggande modeller, flöden och tekniker, 2 dagar Logistiken har en stark påverkan på företagets sätt att fungera, dess ekonomi och dess konkurrenskraft. Teknologisk Instituts grundläggande utbildning i logistik tar dig igenom alla begrepp, definitioner, metoder och tekniker. Kunden, logistikens affärsmässiga möjligheter och ett flödeseffektivt arbetssätt återkommer vi hela tiden till och efter avslutad utbildning ska du ha vunnit en ordentlig helhetssyn avseende logistikens roll och möjligheter. Niclas Carlsson, konsult vid JÖRNI Logistisk Affärsutveckling och Lantbruksuniversitetet i Skara. Niclas undervisar och arbetar som verksamhetsutvecklare inom främst logistik åt en lång rad företag och branscher. Logistikens drivkrafter och utveckling Ekonomiska samband i logistiksystemet Logistikens ansvarsområden, aktiviteter och drivkrafter Logistikens relation till inköp och produktion Försörjning och relationer till underleverantörer Transportstrukturer, distribution och leveransservice Logistikens styrprinciper och strategier Logistikens mått och mätmetoder Totalkostnadsmodellen du Pont-modellen Det strategiska kontra det operativa Operativ effektivitet Logistik driven av modern informationsteknologi november 2010, Göteborg kr Kursnr: 6444 Niclas Carlsson, se ovan! Logistik II Vinstdrivande logistikplanering Fördjupning material, prognoser, lager och transporter, 2 dagar Teknologisk Instituts fördjupningskurs går längre än Logistik I i behandlingen av planering och beräkning av olika flöden. Vi går också djupare in på tillämpningen av logistik och varför olika beslut får olika resultat. Utbildningen är perfekt för dig som genomgått Logistik I eller har ett antal års erfarenhet av logistiskt arbete. Olika förutsättningar för prognostisering Beräknings- och uppföljningsmodeller för prognostisering Olika lagerstyrningsmodeller och dess ekonomiska samband Säkerhetslagerberäkningar ABC-klassificeringar Beräkning av ekonomiska orderkvantiteter Beordringssystem och styrparametrar för lager Produktions- och materialbehovsplanering Ledtidsanalys och sortimentsbegränsning Att planera och beräkna transporter och närdistribution Transporternas och lagrets kostnader november 2010, Göteborg kr Kursnr: 6454 Niclas Carlsson, se ovan! Logistik III Effektiv styrning av logistikflöden Moderna strategier, analysmetoder och miljölogistik, 2 dagar Teknologisk Instituts fördjupningskurs går längre än Logistik I i behandlingen av planering och beräkning av olika flöden. Vi går också djupare in på tillämpningen av logistik och varför olika beslut får olika resultat. Utbildningen är perfekt för dig som genomgått Logistik I eller har ett antal års erfarenhet av logistiskt arbete. Utvecklingen av logistikområdet, inom Sverige och övriga världen Strategisk styrning av olika logistikflöden Prognosstyrda verksamheter Kundorderstyrda verksamheter Blandstyrda verksamheter Strategisk styrning av olika logistikflöden Kundorderprocesser Förädlingsprocesser Försörjningsprocesser Implementering av verktyg och arbetsmetoder för bättre styrning Nya försäljnings- och distibutionskanaler Samarbetsformer med kunder och leverantörer Prognos och kundorderhantering Lagerstyrning och lagerlösa flöden Produktionseffektiviseringar Inköpsplanering Miljölogistik Miljökrav Aktiviteter i logistiken som påverkar miljön Analysmetoder för miljöpåverkan Miljöförbättringar 2

4 Lean Logistics, 2 dagar Lean Logistics är en upplevelsebaserad kurs med logistikspelet som omsätter teori till praktik. Upplev hur du kan utveckla dina materialflöden genom ett logistikspel. För de flesta organisationer krävs idag högre effektivitet och bättre utnyttjande av resurser. Lean har kommit att stå i centrum som främsta metod för att uppnå resurssnål produktion. För att uppnå ytterligare förbättringar krävs det att hänsyn tas till övriga delar i logistiksystemet. Leantänkandet i hela logistiksystemet har enorma möjligheter och rätt utnyttjat går Leverera varor Just-In-Time Organisera logistiken enligt Pull Standardisera logistiken Undvik fel varor i lager Undvik överskott av varor i lager Få bort slöseri genom: - Processförbättring - Produktutveckling - Bättre planering Minska kostnaderna och öka kvaliteten i försörjningskedjan Logistiksystemets driftsäkerhet Visualisering av kontrollstationer och kundinformation Kaizen - ständiga förbättringar i organisationens logistik Implementering av Lean Logistics - Viktiga faser och faktorer oktober 2010, Göteborg kr Kursnr: 2327 Niclas Carlsson, konsult vid JÖRNI Logistisk Affärsutveckling och Lantbruksuniversitetet i Skara. Niclas undervisar och arbetar som verksamhetsutvecklare inom främst logistik åt en lång rad företag och branscher. Internationell transportlogistik, 2 dagar Transportsektorn är en av världens största och snabbast växande näringar. Samtidigt medför strukturomvandlingar, globalisering och mycket annat helt nya tjänster, ökade krav på flexibilitet, större uppmärksamhet på tider, kostnader och kvalitet, vidgade ansvarsområden samt, inte minst, ökade krav på kunskap och kompetens. En lång rad nya regler kombinerat med möjligheten att hitta effektivare logistiska lösningar och nya besparingsmöjligheter gör att Teknologisk Instituts kurs om internationell transportlogistik är ett måste för dig som arbetar med inköp, logistik, import, export och transport. Gott om utrymme finns för rådgivning och diskussion kring praktiska spörsmål och praktiska lösningar. 8-9 september 2010, Göteborg november 2010, Stockholm kr Kursnr: 5712 Speditionens terminologi Tull- och handelsvillkor Nya regler för transitering enligt New Computerized Transit System NCTS Nya säkerhetsregler för sjö- och flygtransporter Landtransporter Incoterms leveransvillkor Transportörens ansvar enligt bl a Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser NSAB Bank- och försäkringsfrågor i internationellhandel och logistik -Konventioner -Finansiella risker -Finansiella skydd Upphandling av transport- och logistiktjänster IT-lösningar vid internationell handel Lars-Gunnar Nilsson, konsult samt uppskattad föredragshållare i olika ämnen inom bl a internationell transportlogistik. Lars-Gunnar har en bred och lång, nationell och internationell erfarenhet inom flera av ämnesområdena från IT, transportlogistik, handel och industri. Internationella leveransvillkor, 1 dag Internationell handel öppnar dörren för många nya möjligheter men är samtidigt förknippat med affärsrisker och komplicerade sakförhållanden som kan bli onödigt kostsamma. Därför gäller det att ha full ordning på leveransvillkor, betalningssätt, etc. Vi uppmärksammar detta under denna kurs och ger dig nödvändiga kunskaper, insikter och verktyg. Möjligheter till frågor, diskussion och utbyte kring deltagarnas egna affärserfarenheter är ett speciellt värdefullt inslag. Incoterms 2000 De olika villkoren, deras styrka och svagheter Combiterms 2000, skillnad mot Incoterms 2000 Hantering av leveransvillkor i köpeavtal, tvister Relationen leveransvillkor och leveranstid, betalningsvillkor och försäkringsvillkor Att välja rätt leveransvillkor beroende på export, import, transportsätt, handelsrelation och marknad Praktikfall med gruppövning, presentation och diskussion 10 september 2010, Göteborg 17 november 2010, Stockholm kr Kursnr: 6413 Lars-Gunnar Nilsson, se ovan! 3

5 11-12 oktober 2010, Göteborg kr Kursnr: 5715 Per Ohlsson, advokat vid Hamilton i Malmö. Per har lång och bred erfarenhet av kontraktsrätt, samt transportoch logistikrätt oktober 2010, Göteborg kr Kursnr: 6445 Michael Lindqvist, konsult och föreläsare vid Adolin. Tidigare lång erfarenhet inom näringslivet som bl a inköpschef, transportchef, driftchef, trafikledare och speditör. Transport- och logistikrätt, 2 dagar Logistik är ofta förknippat med lagerhållning, transporter, prognoser, o s v, men runt detta finns ett juridiskt ramverk som är precis lika viktigt att ha god kännedom om. Ju större kunskaper desto enklare blir det att undvika vanliga fallgropar, upprätta avtal korrekt och slippa tvister. Teknologisk Instituts utbildning i transport- och logistikrätt går igenom logistiksystemet och vilken juridik som är förknippad med detta samt vad det innebär. Vi talar mycket om att vara förebyggande, tolka lagar och regler på rätt sätt, vem som har ansvar för vad samt upprättande av avtal. Incoterms 2000 och Combiterms 2000 Alla viktiga punkter i ett logistikavtal Särskilda frågor vid upprättande av logistikavtal Skadeståndsrätt och skadeståndsskyldighet Ansvar för godset Genvägar till ökad lönsamhet inom logistikområdet, 2 dagar Logistik är ett område som är under stark utveckling, berör nästan alla delar av verksamheten och har dessutom ofta avgörande betydelse för ekonomiskt resultat, miljö- och kvalitetsmål, etc. Väl hanterat finns stora vinster att hämta medan ett mindre väl fungerande logistiksystem ofta blir kostsamt utan några värdeskapande inslag. Målet med denna utbildning är att ge nya infallsvinklar på hur såväl interna som externa kostnader kan sänkas samt en rad logistiska verktyg som hjälper i jakten på lägre kostnader. Utbildningens syfte är att ge verktyg för att hitta genvägar till en ökad lönsamhet. Kursen kretsar mycket kring praktiska övningar, Leanspelet och verkliga fall där direkta besparingar åstadkommits. Ta chansen att ligga steget före i krav och förväntningar! Dag 1 Hur skall vi göra för att kunna möta de allt hårdare kraven från kunderna på lägre priser, kortare ledtider och 100% leveransprecision? - Transportekonomi - Transportupphandling - Combiterms / NSAB Lagerstyrning - Produktionsplanering - Produktionsstyrning - Ständiga förbättringar Skydd av godset vid lagring och transport Lagerhållarens ansvar Transportörens ansvar Olika försäkringsfrågor Skydd och säkring av transporter från utlandet Dag 2 Dag 2 är målet att omvandla teori till praktik för att kunna få använda kunskaperna i egna verksamheten. - Lean Production - Lean-spelet - Mål och mätetal 25 november 2010, Stockholm kr Kursnr: 5716 Michael Lindqvist, konsult och föreläsare vid Adolin. Tidigare lång erfarenhet inom näringslivet som bl a inköpschef, transportchef, driftchef, trafikledare och speditör. Transportupphandling, 1 dag Det kan vara en djungel att handla upp transportavtal. Vanligt är att man tar in offerter från det transportföretag man har och jämför med offerter från liknande företag. I bästa fall tar man med alla tillägg vid en jämförelse. Vid en transportupphandling är det mycket viktigt att man går igenom alla kostnader som hör till transporten. Saknas kunskap finns risken att man förenklar upphandlingen så mycket att beslut tas med fel fakta. För att göra en så bra transportupphandling som möjligt är det viktigt att ha kunskapen om vad som ingår i priset, vad som är förhandlingsbart och vad allt betyder. Gör man en grundlig transportupphandling, jämför alla kostnader och tar med alla parametrar finns möjlighet att reducera transportkostnaderna med %. Incoterms - rätt försäkring, ansvarsfördelning Förkortningar - vad betyder alla förkortningar te.x. GT, VLT, DMT, BAF, CAF? Tillägg - vilka tillägg tillkommer, vad står i det finstilta längst ned på offerten? Fraktavtalet - inte bara fraktpriset är förhandlingsbart Tom transport - anpassa emballage efter produkt. Transportsätt - jämför olika transportmedel Skrymme - 60% av alla sändningar är felskrymmda. Skryms mitt gods rätt? Enhetslast - större volymer innebär ofta lägre pris per 100 kg. Hub - flera transporter till samma adress för spridning. Skador - vad gäller egentligen enligt NSAB 2000 Leveransprecision - kan bli den dyraste kostnaden, lager på väg? Brytpunktsberäkning - betalar jag rätt enligt offerten? Totalkostnad - blir det verkligen billigare att byta transportör om jag tar med alla kostnader som kvalitetsbriser, lager, kapitalkostnader etc. 4

6 Kursbeskrivningar Inköp Inköp I Grundläggande inköpsteknik, 2 dagar Som inköpare har du en central roll och förväntas därmed ha goda kunskaper om professionellt inköp. Det handlar om affärsmässighet, ekonomisk och administrativ effektivitet, relationer med leverantörer och mycket mer. Teknologisk Instituts kurs Inköp I ger dig de grundläggande kunskaperna om inköps-funktionens kommersiella, administrativa och juridiska roll, samt hur du kan arbeta för att kunna göra bra affärer. Föreläsningar blandas med praktikfall, övningar och diskussioner för att göra undervisningen så levande som möjligt samt kopplad till din konkreta vardag. Inköpsfunktionens syfte, roll och innehåll Inköpsverksamhetens betydelse och påverkan på lönsamheten Organisation och ansvarsfördelning De svenska leverantörernas konkurrenskraft Inköpsprocessen Inköpsprocessens olika delar Söka leverantör, leverantörsbedömning, sluta avtal, fullmakter och dokumentation, leverans- och betalningsvillkor, uppföljning Samverkan med andra enheter inom företaget Inköpsförhandlingar Värdet av en professionell inköpsförhandling Förhandlingsfaser, Förhandlingsstyrka, Strategi och Taktik Offentlig upphandling Klassiska sektorn och Försörjningssektorerna EG-rättsliga grundprinciper Upphandlande enheter ABC analys Differentiering via ABC-analys; Effekter på företagets effektitvitet Logistik Sambandet Kostnad Leveransservice Planering av varulager Ekonomisk orderkvantitet; lagringskostnader september 2010, Göteborg oktober 2010, Stockholm kr Kursnr: 5122 Jacob Mannheimer, civilingenjör inom industriell ekonomi vid Mannheimer Consulting. Jacob har lång och bred erfarenhet från process-, verksamhets- och förhandlingsutveckling inom inköp, logistik och produktion. Inköp II Professionellt leverantörsval och affärsetik, 2 dagar Teknologisk Instituts påbyggnadskurs Inköp II Professionellt leverantörsval är till för dig som genomgått Inköp I Grundläggande inköpsteknik, eller redan har flera års erfarenhet av kvalificerat inköpsarbete. Vi går djupare in i inköparens huvuduppgifter samt breddar de olika sakfrågorna för att ytterligare stärka din kompetens som inköpare eller avropare. Kursen består av föreläsningar, diskussioner, frågor och olika övningar. Inköp B2B Leverantörsbasen Köpbehov i ett företag eller motsvarande Förbättra leverantörens prestationer Leveranssäkerhet Kvalitet Det förlängda företaget Inköp och Supply Chain management Leverantörsförbindelser och leverantörsmönster Reella kunskaper sänker kostnadsnivån radikalt Olika stadier i produktens livscykel Leverantörsförbindelser Kategorier av leverantörsförbindelser Fyra olika huvudalternativ Leverantörsförbindelser och leverantörsmönster Köpa direkt tillverkaren eller via mellanhand? Stegvis internationalisering Leverantörsinformation på internet Miljöaspekter vid inköp Affärsetiskt handlande Lagar, regler, synsätt, riktlinjer Bestickning och mutbrott Köp av tjänster Olika metoder för att specificera affärsservice Inköpsekonomi DuPont-modellen Inköpspåverkan på företagets lönsamhet 6-7 september 2010, Göteborg 4-5 oktober 2010, Stockholm kr Kursnr: 5144 Jacob Mannheimer se föregående 5

7 22-23 september 2010, Göteborg kr Kursnr: 5166 Jacob Mannheimer se föregående Inköp III Strategier och beslutsmodeller för inköpsprofessionella, 2 dagar Inköpsfunktionen står inför helt nya utmaningar, jämfört med tidigare. Samtidigt används tyvärr många gånger nya beslutsstöd och modeller på ett felaktigt sätt, vilket därmed inte skapar den utväxling av lönsamhet och effektivitet, som är syftet och ambitionen. Teknologisk Instituts kurs Inköp III ger dig alla nödvändiga insikter om professionella beslutsstöd samt det strategi- och planeringsarbete som är viktigt i dagens inköpsvärld. Vi talar mycket om situationsanpassade försörjningsstrategier och strategisk styrning av inköpsarbetet, samt hur man skapar en helhet och ett gemensamt språk rörande inköp/upphandling. Kursen består av föreläsningar, teori och olika övningar samt ger gott om utrymme för diskussioner och frågor. Kritiska inköpsfrågor Utveckla inköpsstrategier och riktlinjer för inköp Effektiva upphandlingar Inköpsstrategier för koordinationsköp Vad för slags leverantör vill vi ha; varför, och hur skall vi besluta? Metoder för segmentering och beslutsstöd Kraljic matrisen Betalning av fakturan; hur man blir en bra kund Mätning av inköpseffektivitet Vad skall mätas och utvärderas? Vilka mått och metodiker finns för att utföra en sådan utvärdering? Resultatuppföljning och mål Inköpsavtal Olika sätt att utveckla inköpsfunktionen 8-9 september 2010, Göteborg oktober 2010, Stockholm kr Kursnr: 5174 Jacob Mannheimer se föregående Inköpsförhandlingar, 2 dagar Kravet på förhandlingskompetens ökar dramatiskt mot bakgrund av hårdnad konkurrens, fler samarbeten, ett mer komplext näringsliv och mycket annat. Utfallet av en viss förhandling är också beroende av dina färdigheter vad gäller planering, taktik, strategi och hantering av information. Teknologisk Instituts högt uppskattade kurs i inköpsförhandlingar ger dig ordentliga insikter i hur vital planeringsfasen är, hur din personliga förhandlingsstil och psykologi kan få avgörande betydelse, på vilka sätt du kan bryta låsningar under förhandlingens gång, hur lönsamheten kan svänga beroende på dina strategiska beslut samt hur du kan föra en förhandling åt en viss riktning med hjälp av den skilda information du och din motpart besitter. Kursen blandar föreläsningar och teori med diskussioner och ordentliga förhandlingsövningar. Syftet är hela tiden att få dig till bästa möjliga förhandlingsresultat så effektivt som möjligt. Vad är egentligen en förhandling? Förhandlingsprocessen Värderingar och etik Förberedelser Informationsinhämtning Öppningar och eftergifter Avslut Uppföljning Strategiska val inför en förhandling Spelet kring en förhandling Din egen förhandlingsstil Ekonomi vid förhandlingen Diverse checklistor 6

8 Affärsrätt för inköpare och säljare, 2 dagar Inköp och försäljning är intimt förknippat med juridiska spörsmål av olika karaktär. Som du säkert upplevt i din yrkesroll kan det också vara relativt komplicerade och svårtolkade juridiska frågor om exempelvis avtal, fullmakter, reklamationer och fakturainnehåll. Den här utbildningen klargör såväl dina rättigheter som skyldigheter, förklarar hur du upprättar avtal och bekräftelser, ger dig goda kunskaper om de lagar och regler som omgärdar inköps- och försäljningsprocessen, sätter dig in i vanliga tvistefrågor ur ett juridiskt perspektiv samt visar hur denna juridik påverkar rutiner och administration. Den juridiska aspekten på inköpets lönsamhet och effektivitet Att träffa ett avtal i praktiken Att fullgöra ett avtal i praktiken Dokumentation och uppföljning Villkoren för leverans och betalning Juridiken vid anskaffning Juridiken kring fullmakter Juridiken kring leveranssäkerhet Hanteringen av legoleverantörer oktober 2010, Göteborg kr Kursnr: 5175 Anders Boquist, advokat vid Hamilton Advokatbyrå i Malmö. Nya Lagen om Offentlig Upphandling, 2 dagar Det är idag starkt fokus på frågor om offentlig upphandling. En korrekt hanterad upphandling sparar pengar och undanröjer hot om skadestånd och överprövning. Behovet av kunskap är därför stort inom detta område. En helt ny lag gäller sedan 1 januari 2008 och Teknologisk Institut tar med denna kurs sikte på det nya regelverket och alla de nyheter som du måste behärska. Under utbildningen får du grundläggande och praktiska kunskaper om offentlig upphandling och om de regleringar som styr den offentliga sektorns inköp. Utbildningen ger dig också en ordentlig genomgång av våra förvaltningsrättsliga regler och de möjligheter som bl a Lagen om Offentlig Upphandling erbjuder. Detta för att du skall kunna agera rationellt och i linje med ett lönsamhetstänkande. Vårt syfte är att du skall få en praktiskt inriktad utbildning som underlättar för dig att tolka och tillämpa de nya reglerna med framgång! 30 september-1 oktober 2010, Göteborg kr Kursnr: 6313 Anders Boquist, advokat vid Hamilton Advokatbyrå i Malmö. LOU kontra EG-rätt vid offentlig upphandling Köp- och avtalsrätt Leverantörs- och anbudsvärderingar Krav på leverantören och det som levereras Annonsering och anbudsöppning Tröskelvärdesberäkningar Villkor för fullgörande av kontrakt Miljömärken och tekniska specifikationer Nya regler för ramavtal Nya grunder för diskvalifikation Tidsfrister och innehåll för inbjudan, anbud och intresseanmälan 7

9 22-23 november 2010, göteborg kr kursnr: 5164 Suzanne Rehnlund, civilekonom och organisationskonsult. Har arbetat med utbildning och verksamhetsutveckling såväl i näringslivet som offentlig sektor sedan 20 år tillbaka och är en mycket uppskattad pedagog och inspiratör. Ekonomi för inköpare, 2 dagar Denna utbildning är till för dig som önskar en övergripande, lättförståelig och praktiskt användbar bild av företagsekonomins språk, samband och funktioner. Du skall också kunna fatta beslut som rör ekonomiskt formulerade medel och mål, hitta relationerna mellan budget, kalkyl och resultat, styra inköpsfunktionen så att den kan påverka företagets kostnader samt bättre kommunicera med organisationens övriga enheter, i synnerhet utpräglade ekonomer. innehåll: Företagets mål Företagsekonomins grundläggande begrepp Organisationsformer k/i: Analys av företagets kostnader och intäkter Budgetering och kalkylering Alla viktiga saker som kan utläsas av ett årsbokslut inköps- och lagersidans betydelse för företagets lönsamhet Praktiska räkneövningar 30 september-1 oktober 2010, Stockholm kr kursnr: 5714 Eva Hellström, konsult vid Eva Hellström Verksamhetsutveckling. Miljöutbildning för inköpare, 2 dagar inköp och upphandling är idag en strategisk del av miljöarbetet och inköparen har en helt central roll både i att förverkliga organisationens miljöambitioner och att se till att lagar, regler och förordningar efterlevs. idag när miljöarbete dessutom har hamnat så i fokus är kunskapen kring dessa frågor viktigare än kanske någonsin tidigare. Teknologisk instituts miljöutbildning syftar till att ge dig en bred orientering om nuvarande och kommande lagar och regler samt hur dessa skall tolkas och tillämpas. genom många tillämpningsövningar och checklistor skall du efter utbildningen kunna specificera, tolka och värdera de olika miljökraven i samband med inköp, exempelvis en miljömässigt bra leverantörsbedömning. innehåll: Dagens miljöfrågor och hållbar utveckling Miljö- och hälsotester på varor och tjänster Miljöbelastning och tumregler för miljöbedömning i ett livscykelperspektiv Utgångspunkter och exempel gällande miljömärkning kemikaliers miljöegenskaper informationskrav på varor och tjänster Förpackningar Nya miljöbalken inklusive kemikalieregler Olika plikter Tillstånd Anmälning kontroll Rapportering Miljöspecifikationer i kvalitetssystem inköpets roll i iso och Eco Management and Audit Scheme EMAS Miljöprofilering kunskap är makt bli Diplomerad inköpare! Vi erbjuder dig ett kvalificerat inköpsprogram som är flexibelt i såväl innehåll som tid. För att bli diplomerad skall du gå 8 delkurser à 2 dagar. 5 kurser är obligatoriska, övriga kan du, utifrån vårt kursutbud inom inköp, logistik och övrig managementutbildning, kombinera helt efter dina behov och i den takt som passar dig. På fem av kurserna i programmet ingår ett kunskapsprov, som du efter avslutad kurs gör på hemmaplan. 8

10 Kursbeskrivningar Miljö & Farligt gods Farligt gods grundkurs, 2 dagar Få områden är så styrda av regler och krav som detta - under utbildningen reder vi ut begreppen. Vad skall avsändaren göra och vilka är transportörens skyldigheter? Vilka undantag från eller lättnader i regelverkets krav kan utnyttjas. Vad innebär den nya lagen om transport av farligt gods? Kravet på utbildning av personal är tydligt formulerat i föreskriften. Transport av farligt gods ADR-regelverket Avsändarens skyldigheter Transportörens skyldigheter Undantag och lättnader Transport av farligt gods - klassificering, märkning, etikettering, förpackning Transporthandlingar Hör av er för information om vårens kurser Kursnr: 8365 Farligt avfall för avsändare, 1 dag Hur skall man hantera kemikalierester, spill och annat avfall som är farligt? Vilka regler gäller för sortering och klassificering. Är det skillnad på farligt avfall och farligt gods? Det finns många regler som rör hanteringen av farligt avfall. Syfte: På vår kurs får du reda på vad som gäller och vad du behöver göra för att leva upp till lagstiftningens krav. Även arbetsmiljökrav berörs och du får exempel på hanteringsrutiner, personlig skyddsutrustning och farliga egenskaper behandlas också. Teori varvas med praktiska tillämpningsövningar och exempel. Efter utbildningen får deltagaren ett personligt kursintyg Innehåll - Vad är farligt avfall - Krav i lagstiftningen - Avfallsförordningens krav - Klassificering och deklaration av farligt avfall, EWC-koder - Transportdokument - Skyldighet att föra anteckningar - Skyldighet att kontrollera tillstånd - Farligt avfall som också är farligt gods - Avsändarens ansvar transportörens ansvar - Omhändertagande av farligt avfall - Kemiska begrepp/farliga reaktioner - Personlig skyddsutrustning Hör av er för information om vårens kurser Kursnr: 8366 Avsändare av farligt gods och farligt avfall, 3 dagar Få områden är så styrda av regler och krav som detta under utbildningen reder vi ut begreppen vad skall avsändaren göra och vilka är transportörens skyldigheter? Vilka undantag från eller lättnader i regelverkets krav kan utnyttjas. Vad innebär den nya lagen om transport av farligt gods? Kravet på utbildning av personal är tydligt formulerat i föreskriften. Syfte: Du får kännedom om ansvarsförhållanden och krav vid avsändning av farligt gods och farligt avfall. Genom att varva teori med tillämpningsövningar får deltagarna kunskap om vad som gäller för klassificering, märkning, förpackning, etikettering och transporthandlingar mm inom dessa båda områden och vilka delar som är tillämpliga på den egna verksamheten. Passa på att säkerställa kompetensen inom dessa viktiga områden. Innehåll - Transport av farligt gods Ny lag samt förordningen - ADR-regelverket - Avsändarens skyldigheter - Transportörens skyldigheter - Undantag och lättnader - Transport av farligt gods klassificering, märkning, etikettering, förpackning - Transporthandlingar - ADR bilaga S, farligt gods för slutligt omhändertagande - Farligt avfall - lagar och förordningar - Klassificering och deklaration av farligt avfall, EWC-koder - Säker hantering/säkerhetstänkande - Kemiska begrepp/farliga reaktioner - Personlig skyddsutrustning Deltagare: Kursen vänder sig till personal i hanteringskedjan för farligt gods och farligt avfall. Genomförandeformer: Deltagarna kan välja att läsa enbart Farligt gods grundkurs 2 dagar (se ovan, kursnr 8365) eller denna kurs som under 3 dagar behandlar både farligt gods och farligt avfall. Kontakta oss för mer information! Personliga intyg utfärdas till alla kursdeltagare efter genomgången utbildning. Hör av er för information om vårens kurser Kursnr:

11 24-26 november 2010, Stockholm kr Kursnr: 8325 Miljölagstiftning miljöbalken och andra miljöregler inklusive egenkontroll, 3 dagar Miljölagstiftningen - i lagar, förordningar och föreskrifter - är spridd på ett stort antal författningar och föreskrivande myndigheter. Det är främst detta som gör det svårt och krävande att uppfylla alla lagkrav. Kursen är en kvalificerad grundkurs som visar vägen till att hitta i och tolka juridiken, samt finna de lagar, förordningar och tillämpningsföreskrifter som berör just din verksamhet. Att se sambanden, tolka lagstiftningen och bedöma konsekvenserna. Kursen är extra värdefull för dig som arbetar med miljöledningssystem och behöver känna till miljörättens uppbyggnad och tillämpningar från ett företagsperspektiv. Du lär dig en metodik för att identifiera, använda och tillgodose kraven i lagar, förordningar och tillämpningsföreskrifter. Efter kursen har du bl a rutinen för den tunga kravpunkten i ISO klar. Grunden för ett register över lagar, regler och andra krav är färdig - samt underlag att följa upp kraven med fokus på just ditt företag. Miljörättens och miljöbalkens uppbyggnad och struktur Översikt över följdförordningar och tillämpningsföreskrifter Allmänna och särskilda regler Miljöfarlig verksamhet. Förorenad mark Kemiska produkter och biotekniska organismer Avfall och producentansvar Prövningsprocessen för tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. Egenkontroll enligt miljöbalken. Straffbestämmelser och miljösanktionsavgifter Grunderna i transport av farligt gods Grunderna i lagen om explosiva och brandfarliga varor Översikt över tillämpningsföreskrifter Demonstration av miljölagar på CD-rom och internet Övnings- och gruppuppgifter, redovisningar, diskussioner 6-8 oktober 2010, Stockholm kr Kursnr: 2556 Den nya miljösamordnaren, 3 dagar Miljöarbetet är komplext och berör flera funktioner i företaget. Organisationen måste vara tydlig och engagerad. För ett framgångsrikt miljöarbete måste miljöprestanda och miljömål kunna mätas och kommuniceras på olika nivåer. Utan hierarkisk makt, men med miljökunskap och kommunikativa samt organisatoriska färdigheter, blir miljösamordnaren en mycket stor tillgång för företaget. Målet med utbildningen är att du ska få kunskaper, utifrån ett miljöperspektiv, inom följande områden: påverkan och effekt, ledningssystem, utredning, prestanda, lagstiftning samt kommunikation och ledarskap. Deltagare: Utbildningen vänder sig till dig som har, eller kommer att få, ansvar för miljöfrågor inom såväl offentlig som privat sektor. Du kan vara miljösamordnare/-chef, kvalitetschef, produktionsansvarig och önskar en genomgång/uppdatering av ledningssystem, miljöfrågor, regelsystemen samt verktyg i förbättringsprocessen. Dag 1 Intressenter. Positionering av företagets miljöarbete Omvärldsanalys Produkters miljöinformation - Marknadsföringslagen Miljökommunikation - Miljöretorik - Argumentation med bevisföring - Försvar mot angrepp Miljöledarskap Dag 2 Praktisk miljörätt. Miljörättens uppbyggnad Miljöbalkens struktur Översikt lagar, förordningar och föreskrifter Allmänna regler, MB kap 1-8 Särskilda regler, MB kap 9-12 Kemiska produkter, avfall och producentansvar, tillsyn, straffbestämmelser och miljösanktionsavgifter, angränsande lagstiftning Övningar: MB kap 1-12; söka och tolka miljörätt After work - ca. kl 17 Dag 3 Miljösamordnarens roll Miljökunskap, ekologi och miljöhot Miljöledningssystem enl. ISO 14001:2004 och/eller nya EMAS. Krav, uppbyggnad och funktion. Miljöutredning Miljöprestandaindikatorer - att mäta, utvärdera och förbättra miljöprestanda och sätta mål Angränsande ledningssystem: arbetsmiljö, kvalitet 10

12 Provtagning/provhantering och flödesmätning utsläpp, 2 dagar Personer som kan påverka resultatet av utsläppskontrollen har rättighet/skyldighet att känna till aktuella regler som styr egenkontrollen inte minst allmänna råd/handbok för provtagning, provhantering och flödesmätning. Problem vid provtagning/provhantering Representativitet - halter och flöden varierar - risk för skiktningar - delning av prov Kontaminering (förorening) av provet - provet kan förorenas av omgivning, utrustning och handhavare Olika reaktioner kan påverka och förändra provets sammansättning - biologiska reaktioner - kemiska reaktioner - fysikaliska reaktioner Detta är skäl till att det finns regler för provtagning och provhantering. Personal skall vara kompetent! - Bakgrund, introduktion - Egenkontrollprogram, instruktioner - Provtagning och provhantering - Metoder och felkällor - Utrustning för provhantering - Flödesmätning - Utrustning för flödesmätning - Praktiska övningar - Övningsuppgifter - Prov - Diskussion och avslutning Syfte: Att säkerställa att personal som utför momenten provtagning, provhantering och flödesmätning inom området utsläppskontroll, avloppsvatten, får de kunskaper, färdigheter och instruktioner som SNV föreskriver (SNFS 1990:11 MS 29 bilaga 1). Deltagare: - Personal vid industriella och kommunala anläggningar som utför och/eller ansvarar för momenten provtagning, provhantering och flödesmätning - Personal från laboratorier som önskar få kompetens inom området - Handläggare av miljöskydd inom industri och offentlig förvaltning - Övriga intresserade oktober 2010, Göteborg kr Kursnr:

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab.

Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab. Kurskatalog Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se www.idcab.se Kurskatalogen är en sammanställning av de utbildningar som genomförs,

Läs mer

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007.

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. Allmän information Kurser/utbildningar Seminarier Språkutbildning Övriga interna kurser Övrig information Innehåll Allmän information... 4

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

Miljö som konkurrensmedel

Miljö som konkurrensmedel 2003:055 SHU EXAMENSARBETE Miljö som konkurrensmedel Intervjuer med fem småföretag och två revisorer CHARLOTTA HOFVERBERG JESSICA OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Bokföring & redovisning

Bokföring & redovisning FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 2014 Bokföring & redovisning ekonomistyrning företagsekonomi & analys juridik & skatt lon excel för ekonomer Utbildning på dina

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans Välkommen att vässa kunskaperna inför bättre tider! Konkurrensen är tuffare än någonsin.

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process

Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process P2P Summit Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process Stockholm: 8 september 2011 Bonnier Conference Center Under en dag fylld av funktionsövergripande

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

Kompetensutveckling för arbetslivet

Kompetensutveckling för arbetslivet Kompetensutveckling för arbetslivet Ett urval av kurser inom språk, ekonomi och teknik utvalda tillsammans med näringslivet - för näringslivet 1 Höj kompetensen hos medarbetarna I Linnéuniversitetets kursutbud

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Sveriges Importörers importhandbok

Sveriges Importörers importhandbok Sveriges Importörers importhandbok 1 2 Sverige behöver importen Tar vi bort alla importerade varor från hyllorna i en butik skulle den bli ganska tom. Byggde vi bilar med enbart svenska råvaror och komponenter

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer