TRANSPORT & LOgiSTik inköp MiLJö & FARLigT gods

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANSPORT & LOgiSTik inköp MiLJö & FARLigT gods"

Transkript

1 B Porto betalt Sverige TRANSPORT & LOgiSTik inköp MiLJö & FARLigT gods Utbildningsprogram 2010 Vill du veta mer om: Transport & Logistik, kontakta Christer Rydell, tel , eller Annika Rosengren, tel , inköp, kontakta Sofia Löveneke, tel , Miljö & Farligt gods, Per Svensson, tel , Anmälan tel fax et står angivet efter varje utbildning. Nytt för 2010 är att alla priser är all inclusive. inga ytterligare avgifter utöver moms tillkommer. (Undantag kan förekomma, t ex i form av externt debiterade provavgifter) Samtliga priser gäller för bokningar under information om övriga utbildningar inom teknik och management samt praktisk information och avbokningsregler finner du på Teknologisk institut, Box 2513, göteborg

2 TRANSPORT & Logistik Inköp Utbildningsprogram 2010 MILJÖ & FARLIGT GODS

3 Kursbeskrivningar Transport & Logistik september 2010, Stockholm oktober 2010, Göteborg kr Kursnr: 6434 Logistik I Modern logistik i ett helhetsperspektiv Grundläggande modeller, flöden och tekniker, 2 dagar Logistiken har en stark påverkan på företagets sätt att fungera, dess ekonomi och dess konkurrenskraft. Teknologisk Instituts grundläggande utbildning i logistik tar dig igenom alla begrepp, definitioner, metoder och tekniker. Kunden, logistikens affärsmässiga möjligheter och ett flödeseffektivt arbetssätt återkommer vi hela tiden till och efter avslutad utbildning ska du ha vunnit en ordentlig helhetssyn avseende logistikens roll och möjligheter. Niclas Carlsson, konsult vid JÖRNI Logistisk Affärsutveckling och Lantbruksuniversitetet i Skara. Niclas undervisar och arbetar som verksamhetsutvecklare inom främst logistik åt en lång rad företag och branscher. Logistikens drivkrafter och utveckling Ekonomiska samband i logistiksystemet Logistikens ansvarsområden, aktiviteter och drivkrafter Logistikens relation till inköp och produktion Försörjning och relationer till underleverantörer Transportstrukturer, distribution och leveransservice Logistikens styrprinciper och strategier Logistikens mått och mätmetoder Totalkostnadsmodellen du Pont-modellen Det strategiska kontra det operativa Operativ effektivitet Logistik driven av modern informationsteknologi november 2010, Göteborg kr Kursnr: 6444 Niclas Carlsson, se ovan! Logistik II Vinstdrivande logistikplanering Fördjupning material, prognoser, lager och transporter, 2 dagar Teknologisk Instituts fördjupningskurs går längre än Logistik I i behandlingen av planering och beräkning av olika flöden. Vi går också djupare in på tillämpningen av logistik och varför olika beslut får olika resultat. Utbildningen är perfekt för dig som genomgått Logistik I eller har ett antal års erfarenhet av logistiskt arbete. Olika förutsättningar för prognostisering Beräknings- och uppföljningsmodeller för prognostisering Olika lagerstyrningsmodeller och dess ekonomiska samband Säkerhetslagerberäkningar ABC-klassificeringar Beräkning av ekonomiska orderkvantiteter Beordringssystem och styrparametrar för lager Produktions- och materialbehovsplanering Ledtidsanalys och sortimentsbegränsning Att planera och beräkna transporter och närdistribution Transporternas och lagrets kostnader november 2010, Göteborg kr Kursnr: 6454 Niclas Carlsson, se ovan! Logistik III Effektiv styrning av logistikflöden Moderna strategier, analysmetoder och miljölogistik, 2 dagar Teknologisk Instituts fördjupningskurs går längre än Logistik I i behandlingen av planering och beräkning av olika flöden. Vi går också djupare in på tillämpningen av logistik och varför olika beslut får olika resultat. Utbildningen är perfekt för dig som genomgått Logistik I eller har ett antal års erfarenhet av logistiskt arbete. Utvecklingen av logistikområdet, inom Sverige och övriga världen Strategisk styrning av olika logistikflöden Prognosstyrda verksamheter Kundorderstyrda verksamheter Blandstyrda verksamheter Strategisk styrning av olika logistikflöden Kundorderprocesser Förädlingsprocesser Försörjningsprocesser Implementering av verktyg och arbetsmetoder för bättre styrning Nya försäljnings- och distibutionskanaler Samarbetsformer med kunder och leverantörer Prognos och kundorderhantering Lagerstyrning och lagerlösa flöden Produktionseffektiviseringar Inköpsplanering Miljölogistik Miljökrav Aktiviteter i logistiken som påverkar miljön Analysmetoder för miljöpåverkan Miljöförbättringar 2

4 Lean Logistics, 2 dagar Lean Logistics är en upplevelsebaserad kurs med logistikspelet som omsätter teori till praktik. Upplev hur du kan utveckla dina materialflöden genom ett logistikspel. För de flesta organisationer krävs idag högre effektivitet och bättre utnyttjande av resurser. Lean har kommit att stå i centrum som främsta metod för att uppnå resurssnål produktion. För att uppnå ytterligare förbättringar krävs det att hänsyn tas till övriga delar i logistiksystemet. Leantänkandet i hela logistiksystemet har enorma möjligheter och rätt utnyttjat går Leverera varor Just-In-Time Organisera logistiken enligt Pull Standardisera logistiken Undvik fel varor i lager Undvik överskott av varor i lager Få bort slöseri genom: - Processförbättring - Produktutveckling - Bättre planering Minska kostnaderna och öka kvaliteten i försörjningskedjan Logistiksystemets driftsäkerhet Visualisering av kontrollstationer och kundinformation Kaizen - ständiga förbättringar i organisationens logistik Implementering av Lean Logistics - Viktiga faser och faktorer oktober 2010, Göteborg kr Kursnr: 2327 Niclas Carlsson, konsult vid JÖRNI Logistisk Affärsutveckling och Lantbruksuniversitetet i Skara. Niclas undervisar och arbetar som verksamhetsutvecklare inom främst logistik åt en lång rad företag och branscher. Internationell transportlogistik, 2 dagar Transportsektorn är en av världens största och snabbast växande näringar. Samtidigt medför strukturomvandlingar, globalisering och mycket annat helt nya tjänster, ökade krav på flexibilitet, större uppmärksamhet på tider, kostnader och kvalitet, vidgade ansvarsområden samt, inte minst, ökade krav på kunskap och kompetens. En lång rad nya regler kombinerat med möjligheten att hitta effektivare logistiska lösningar och nya besparingsmöjligheter gör att Teknologisk Instituts kurs om internationell transportlogistik är ett måste för dig som arbetar med inköp, logistik, import, export och transport. Gott om utrymme finns för rådgivning och diskussion kring praktiska spörsmål och praktiska lösningar. 8-9 september 2010, Göteborg november 2010, Stockholm kr Kursnr: 5712 Speditionens terminologi Tull- och handelsvillkor Nya regler för transitering enligt New Computerized Transit System NCTS Nya säkerhetsregler för sjö- och flygtransporter Landtransporter Incoterms leveransvillkor Transportörens ansvar enligt bl a Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser NSAB Bank- och försäkringsfrågor i internationellhandel och logistik -Konventioner -Finansiella risker -Finansiella skydd Upphandling av transport- och logistiktjänster IT-lösningar vid internationell handel Lars-Gunnar Nilsson, konsult samt uppskattad föredragshållare i olika ämnen inom bl a internationell transportlogistik. Lars-Gunnar har en bred och lång, nationell och internationell erfarenhet inom flera av ämnesområdena från IT, transportlogistik, handel och industri. Internationella leveransvillkor, 1 dag Internationell handel öppnar dörren för många nya möjligheter men är samtidigt förknippat med affärsrisker och komplicerade sakförhållanden som kan bli onödigt kostsamma. Därför gäller det att ha full ordning på leveransvillkor, betalningssätt, etc. Vi uppmärksammar detta under denna kurs och ger dig nödvändiga kunskaper, insikter och verktyg. Möjligheter till frågor, diskussion och utbyte kring deltagarnas egna affärserfarenheter är ett speciellt värdefullt inslag. Incoterms 2000 De olika villkoren, deras styrka och svagheter Combiterms 2000, skillnad mot Incoterms 2000 Hantering av leveransvillkor i köpeavtal, tvister Relationen leveransvillkor och leveranstid, betalningsvillkor och försäkringsvillkor Att välja rätt leveransvillkor beroende på export, import, transportsätt, handelsrelation och marknad Praktikfall med gruppövning, presentation och diskussion 10 september 2010, Göteborg 17 november 2010, Stockholm kr Kursnr: 6413 Lars-Gunnar Nilsson, se ovan! 3

5 11-12 oktober 2010, Göteborg kr Kursnr: 5715 Per Ohlsson, advokat vid Hamilton i Malmö. Per har lång och bred erfarenhet av kontraktsrätt, samt transportoch logistikrätt oktober 2010, Göteborg kr Kursnr: 6445 Michael Lindqvist, konsult och föreläsare vid Adolin. Tidigare lång erfarenhet inom näringslivet som bl a inköpschef, transportchef, driftchef, trafikledare och speditör. Transport- och logistikrätt, 2 dagar Logistik är ofta förknippat med lagerhållning, transporter, prognoser, o s v, men runt detta finns ett juridiskt ramverk som är precis lika viktigt att ha god kännedom om. Ju större kunskaper desto enklare blir det att undvika vanliga fallgropar, upprätta avtal korrekt och slippa tvister. Teknologisk Instituts utbildning i transport- och logistikrätt går igenom logistiksystemet och vilken juridik som är förknippad med detta samt vad det innebär. Vi talar mycket om att vara förebyggande, tolka lagar och regler på rätt sätt, vem som har ansvar för vad samt upprättande av avtal. Incoterms 2000 och Combiterms 2000 Alla viktiga punkter i ett logistikavtal Särskilda frågor vid upprättande av logistikavtal Skadeståndsrätt och skadeståndsskyldighet Ansvar för godset Genvägar till ökad lönsamhet inom logistikområdet, 2 dagar Logistik är ett område som är under stark utveckling, berör nästan alla delar av verksamheten och har dessutom ofta avgörande betydelse för ekonomiskt resultat, miljö- och kvalitetsmål, etc. Väl hanterat finns stora vinster att hämta medan ett mindre väl fungerande logistiksystem ofta blir kostsamt utan några värdeskapande inslag. Målet med denna utbildning är att ge nya infallsvinklar på hur såväl interna som externa kostnader kan sänkas samt en rad logistiska verktyg som hjälper i jakten på lägre kostnader. Utbildningens syfte är att ge verktyg för att hitta genvägar till en ökad lönsamhet. Kursen kretsar mycket kring praktiska övningar, Leanspelet och verkliga fall där direkta besparingar åstadkommits. Ta chansen att ligga steget före i krav och förväntningar! Dag 1 Hur skall vi göra för att kunna möta de allt hårdare kraven från kunderna på lägre priser, kortare ledtider och 100% leveransprecision? - Transportekonomi - Transportupphandling - Combiterms / NSAB Lagerstyrning - Produktionsplanering - Produktionsstyrning - Ständiga förbättringar Skydd av godset vid lagring och transport Lagerhållarens ansvar Transportörens ansvar Olika försäkringsfrågor Skydd och säkring av transporter från utlandet Dag 2 Dag 2 är målet att omvandla teori till praktik för att kunna få använda kunskaperna i egna verksamheten. - Lean Production - Lean-spelet - Mål och mätetal 25 november 2010, Stockholm kr Kursnr: 5716 Michael Lindqvist, konsult och föreläsare vid Adolin. Tidigare lång erfarenhet inom näringslivet som bl a inköpschef, transportchef, driftchef, trafikledare och speditör. Transportupphandling, 1 dag Det kan vara en djungel att handla upp transportavtal. Vanligt är att man tar in offerter från det transportföretag man har och jämför med offerter från liknande företag. I bästa fall tar man med alla tillägg vid en jämförelse. Vid en transportupphandling är det mycket viktigt att man går igenom alla kostnader som hör till transporten. Saknas kunskap finns risken att man förenklar upphandlingen så mycket att beslut tas med fel fakta. För att göra en så bra transportupphandling som möjligt är det viktigt att ha kunskapen om vad som ingår i priset, vad som är förhandlingsbart och vad allt betyder. Gör man en grundlig transportupphandling, jämför alla kostnader och tar med alla parametrar finns möjlighet att reducera transportkostnaderna med %. Incoterms - rätt försäkring, ansvarsfördelning Förkortningar - vad betyder alla förkortningar te.x. GT, VLT, DMT, BAF, CAF? Tillägg - vilka tillägg tillkommer, vad står i det finstilta längst ned på offerten? Fraktavtalet - inte bara fraktpriset är förhandlingsbart Tom transport - anpassa emballage efter produkt. Transportsätt - jämför olika transportmedel Skrymme - 60% av alla sändningar är felskrymmda. Skryms mitt gods rätt? Enhetslast - större volymer innebär ofta lägre pris per 100 kg. Hub - flera transporter till samma adress för spridning. Skador - vad gäller egentligen enligt NSAB 2000 Leveransprecision - kan bli den dyraste kostnaden, lager på väg? Brytpunktsberäkning - betalar jag rätt enligt offerten? Totalkostnad - blir det verkligen billigare att byta transportör om jag tar med alla kostnader som kvalitetsbriser, lager, kapitalkostnader etc. 4

6 Kursbeskrivningar Inköp Inköp I Grundläggande inköpsteknik, 2 dagar Som inköpare har du en central roll och förväntas därmed ha goda kunskaper om professionellt inköp. Det handlar om affärsmässighet, ekonomisk och administrativ effektivitet, relationer med leverantörer och mycket mer. Teknologisk Instituts kurs Inköp I ger dig de grundläggande kunskaperna om inköps-funktionens kommersiella, administrativa och juridiska roll, samt hur du kan arbeta för att kunna göra bra affärer. Föreläsningar blandas med praktikfall, övningar och diskussioner för att göra undervisningen så levande som möjligt samt kopplad till din konkreta vardag. Inköpsfunktionens syfte, roll och innehåll Inköpsverksamhetens betydelse och påverkan på lönsamheten Organisation och ansvarsfördelning De svenska leverantörernas konkurrenskraft Inköpsprocessen Inköpsprocessens olika delar Söka leverantör, leverantörsbedömning, sluta avtal, fullmakter och dokumentation, leverans- och betalningsvillkor, uppföljning Samverkan med andra enheter inom företaget Inköpsförhandlingar Värdet av en professionell inköpsförhandling Förhandlingsfaser, Förhandlingsstyrka, Strategi och Taktik Offentlig upphandling Klassiska sektorn och Försörjningssektorerna EG-rättsliga grundprinciper Upphandlande enheter ABC analys Differentiering via ABC-analys; Effekter på företagets effektitvitet Logistik Sambandet Kostnad Leveransservice Planering av varulager Ekonomisk orderkvantitet; lagringskostnader september 2010, Göteborg oktober 2010, Stockholm kr Kursnr: 5122 Jacob Mannheimer, civilingenjör inom industriell ekonomi vid Mannheimer Consulting. Jacob har lång och bred erfarenhet från process-, verksamhets- och förhandlingsutveckling inom inköp, logistik och produktion. Inköp II Professionellt leverantörsval och affärsetik, 2 dagar Teknologisk Instituts påbyggnadskurs Inköp II Professionellt leverantörsval är till för dig som genomgått Inköp I Grundläggande inköpsteknik, eller redan har flera års erfarenhet av kvalificerat inköpsarbete. Vi går djupare in i inköparens huvuduppgifter samt breddar de olika sakfrågorna för att ytterligare stärka din kompetens som inköpare eller avropare. Kursen består av föreläsningar, diskussioner, frågor och olika övningar. Inköp B2B Leverantörsbasen Köpbehov i ett företag eller motsvarande Förbättra leverantörens prestationer Leveranssäkerhet Kvalitet Det förlängda företaget Inköp och Supply Chain management Leverantörsförbindelser och leverantörsmönster Reella kunskaper sänker kostnadsnivån radikalt Olika stadier i produktens livscykel Leverantörsförbindelser Kategorier av leverantörsförbindelser Fyra olika huvudalternativ Leverantörsförbindelser och leverantörsmönster Köpa direkt tillverkaren eller via mellanhand? Stegvis internationalisering Leverantörsinformation på internet Miljöaspekter vid inköp Affärsetiskt handlande Lagar, regler, synsätt, riktlinjer Bestickning och mutbrott Köp av tjänster Olika metoder för att specificera affärsservice Inköpsekonomi DuPont-modellen Inköpspåverkan på företagets lönsamhet 6-7 september 2010, Göteborg 4-5 oktober 2010, Stockholm kr Kursnr: 5144 Jacob Mannheimer se föregående 5

7 22-23 september 2010, Göteborg kr Kursnr: 5166 Jacob Mannheimer se föregående Inköp III Strategier och beslutsmodeller för inköpsprofessionella, 2 dagar Inköpsfunktionen står inför helt nya utmaningar, jämfört med tidigare. Samtidigt används tyvärr många gånger nya beslutsstöd och modeller på ett felaktigt sätt, vilket därmed inte skapar den utväxling av lönsamhet och effektivitet, som är syftet och ambitionen. Teknologisk Instituts kurs Inköp III ger dig alla nödvändiga insikter om professionella beslutsstöd samt det strategi- och planeringsarbete som är viktigt i dagens inköpsvärld. Vi talar mycket om situationsanpassade försörjningsstrategier och strategisk styrning av inköpsarbetet, samt hur man skapar en helhet och ett gemensamt språk rörande inköp/upphandling. Kursen består av föreläsningar, teori och olika övningar samt ger gott om utrymme för diskussioner och frågor. Kritiska inköpsfrågor Utveckla inköpsstrategier och riktlinjer för inköp Effektiva upphandlingar Inköpsstrategier för koordinationsköp Vad för slags leverantör vill vi ha; varför, och hur skall vi besluta? Metoder för segmentering och beslutsstöd Kraljic matrisen Betalning av fakturan; hur man blir en bra kund Mätning av inköpseffektivitet Vad skall mätas och utvärderas? Vilka mått och metodiker finns för att utföra en sådan utvärdering? Resultatuppföljning och mål Inköpsavtal Olika sätt att utveckla inköpsfunktionen 8-9 september 2010, Göteborg oktober 2010, Stockholm kr Kursnr: 5174 Jacob Mannheimer se föregående Inköpsförhandlingar, 2 dagar Kravet på förhandlingskompetens ökar dramatiskt mot bakgrund av hårdnad konkurrens, fler samarbeten, ett mer komplext näringsliv och mycket annat. Utfallet av en viss förhandling är också beroende av dina färdigheter vad gäller planering, taktik, strategi och hantering av information. Teknologisk Instituts högt uppskattade kurs i inköpsförhandlingar ger dig ordentliga insikter i hur vital planeringsfasen är, hur din personliga förhandlingsstil och psykologi kan få avgörande betydelse, på vilka sätt du kan bryta låsningar under förhandlingens gång, hur lönsamheten kan svänga beroende på dina strategiska beslut samt hur du kan föra en förhandling åt en viss riktning med hjälp av den skilda information du och din motpart besitter. Kursen blandar föreläsningar och teori med diskussioner och ordentliga förhandlingsövningar. Syftet är hela tiden att få dig till bästa möjliga förhandlingsresultat så effektivt som möjligt. Vad är egentligen en förhandling? Förhandlingsprocessen Värderingar och etik Förberedelser Informationsinhämtning Öppningar och eftergifter Avslut Uppföljning Strategiska val inför en förhandling Spelet kring en förhandling Din egen förhandlingsstil Ekonomi vid förhandlingen Diverse checklistor 6

8 Affärsrätt för inköpare och säljare, 2 dagar Inköp och försäljning är intimt förknippat med juridiska spörsmål av olika karaktär. Som du säkert upplevt i din yrkesroll kan det också vara relativt komplicerade och svårtolkade juridiska frågor om exempelvis avtal, fullmakter, reklamationer och fakturainnehåll. Den här utbildningen klargör såväl dina rättigheter som skyldigheter, förklarar hur du upprättar avtal och bekräftelser, ger dig goda kunskaper om de lagar och regler som omgärdar inköps- och försäljningsprocessen, sätter dig in i vanliga tvistefrågor ur ett juridiskt perspektiv samt visar hur denna juridik påverkar rutiner och administration. Den juridiska aspekten på inköpets lönsamhet och effektivitet Att träffa ett avtal i praktiken Att fullgöra ett avtal i praktiken Dokumentation och uppföljning Villkoren för leverans och betalning Juridiken vid anskaffning Juridiken kring fullmakter Juridiken kring leveranssäkerhet Hanteringen av legoleverantörer oktober 2010, Göteborg kr Kursnr: 5175 Anders Boquist, advokat vid Hamilton Advokatbyrå i Malmö. Nya Lagen om Offentlig Upphandling, 2 dagar Det är idag starkt fokus på frågor om offentlig upphandling. En korrekt hanterad upphandling sparar pengar och undanröjer hot om skadestånd och överprövning. Behovet av kunskap är därför stort inom detta område. En helt ny lag gäller sedan 1 januari 2008 och Teknologisk Institut tar med denna kurs sikte på det nya regelverket och alla de nyheter som du måste behärska. Under utbildningen får du grundläggande och praktiska kunskaper om offentlig upphandling och om de regleringar som styr den offentliga sektorns inköp. Utbildningen ger dig också en ordentlig genomgång av våra förvaltningsrättsliga regler och de möjligheter som bl a Lagen om Offentlig Upphandling erbjuder. Detta för att du skall kunna agera rationellt och i linje med ett lönsamhetstänkande. Vårt syfte är att du skall få en praktiskt inriktad utbildning som underlättar för dig att tolka och tillämpa de nya reglerna med framgång! 30 september-1 oktober 2010, Göteborg kr Kursnr: 6313 Anders Boquist, advokat vid Hamilton Advokatbyrå i Malmö. LOU kontra EG-rätt vid offentlig upphandling Köp- och avtalsrätt Leverantörs- och anbudsvärderingar Krav på leverantören och det som levereras Annonsering och anbudsöppning Tröskelvärdesberäkningar Villkor för fullgörande av kontrakt Miljömärken och tekniska specifikationer Nya regler för ramavtal Nya grunder för diskvalifikation Tidsfrister och innehåll för inbjudan, anbud och intresseanmälan 7

9 22-23 november 2010, göteborg kr kursnr: 5164 Suzanne Rehnlund, civilekonom och organisationskonsult. Har arbetat med utbildning och verksamhetsutveckling såväl i näringslivet som offentlig sektor sedan 20 år tillbaka och är en mycket uppskattad pedagog och inspiratör. Ekonomi för inköpare, 2 dagar Denna utbildning är till för dig som önskar en övergripande, lättförståelig och praktiskt användbar bild av företagsekonomins språk, samband och funktioner. Du skall också kunna fatta beslut som rör ekonomiskt formulerade medel och mål, hitta relationerna mellan budget, kalkyl och resultat, styra inköpsfunktionen så att den kan påverka företagets kostnader samt bättre kommunicera med organisationens övriga enheter, i synnerhet utpräglade ekonomer. innehåll: Företagets mål Företagsekonomins grundläggande begrepp Organisationsformer k/i: Analys av företagets kostnader och intäkter Budgetering och kalkylering Alla viktiga saker som kan utläsas av ett årsbokslut inköps- och lagersidans betydelse för företagets lönsamhet Praktiska räkneövningar 30 september-1 oktober 2010, Stockholm kr kursnr: 5714 Eva Hellström, konsult vid Eva Hellström Verksamhetsutveckling. Miljöutbildning för inköpare, 2 dagar inköp och upphandling är idag en strategisk del av miljöarbetet och inköparen har en helt central roll både i att förverkliga organisationens miljöambitioner och att se till att lagar, regler och förordningar efterlevs. idag när miljöarbete dessutom har hamnat så i fokus är kunskapen kring dessa frågor viktigare än kanske någonsin tidigare. Teknologisk instituts miljöutbildning syftar till att ge dig en bred orientering om nuvarande och kommande lagar och regler samt hur dessa skall tolkas och tillämpas. genom många tillämpningsövningar och checklistor skall du efter utbildningen kunna specificera, tolka och värdera de olika miljökraven i samband med inköp, exempelvis en miljömässigt bra leverantörsbedömning. innehåll: Dagens miljöfrågor och hållbar utveckling Miljö- och hälsotester på varor och tjänster Miljöbelastning och tumregler för miljöbedömning i ett livscykelperspektiv Utgångspunkter och exempel gällande miljömärkning kemikaliers miljöegenskaper informationskrav på varor och tjänster Förpackningar Nya miljöbalken inklusive kemikalieregler Olika plikter Tillstånd Anmälning kontroll Rapportering Miljöspecifikationer i kvalitetssystem inköpets roll i iso och Eco Management and Audit Scheme EMAS Miljöprofilering kunskap är makt bli Diplomerad inköpare! Vi erbjuder dig ett kvalificerat inköpsprogram som är flexibelt i såväl innehåll som tid. För att bli diplomerad skall du gå 8 delkurser à 2 dagar. 5 kurser är obligatoriska, övriga kan du, utifrån vårt kursutbud inom inköp, logistik och övrig managementutbildning, kombinera helt efter dina behov och i den takt som passar dig. På fem av kurserna i programmet ingår ett kunskapsprov, som du efter avslutad kurs gör på hemmaplan. 8

10 Kursbeskrivningar Miljö & Farligt gods Farligt gods grundkurs, 2 dagar Få områden är så styrda av regler och krav som detta - under utbildningen reder vi ut begreppen. Vad skall avsändaren göra och vilka är transportörens skyldigheter? Vilka undantag från eller lättnader i regelverkets krav kan utnyttjas. Vad innebär den nya lagen om transport av farligt gods? Kravet på utbildning av personal är tydligt formulerat i föreskriften. Transport av farligt gods ADR-regelverket Avsändarens skyldigheter Transportörens skyldigheter Undantag och lättnader Transport av farligt gods - klassificering, märkning, etikettering, förpackning Transporthandlingar Hör av er för information om vårens kurser Kursnr: 8365 Farligt avfall för avsändare, 1 dag Hur skall man hantera kemikalierester, spill och annat avfall som är farligt? Vilka regler gäller för sortering och klassificering. Är det skillnad på farligt avfall och farligt gods? Det finns många regler som rör hanteringen av farligt avfall. Syfte: På vår kurs får du reda på vad som gäller och vad du behöver göra för att leva upp till lagstiftningens krav. Även arbetsmiljökrav berörs och du får exempel på hanteringsrutiner, personlig skyddsutrustning och farliga egenskaper behandlas också. Teori varvas med praktiska tillämpningsövningar och exempel. Efter utbildningen får deltagaren ett personligt kursintyg Innehåll - Vad är farligt avfall - Krav i lagstiftningen - Avfallsförordningens krav - Klassificering och deklaration av farligt avfall, EWC-koder - Transportdokument - Skyldighet att föra anteckningar - Skyldighet att kontrollera tillstånd - Farligt avfall som också är farligt gods - Avsändarens ansvar transportörens ansvar - Omhändertagande av farligt avfall - Kemiska begrepp/farliga reaktioner - Personlig skyddsutrustning Hör av er för information om vårens kurser Kursnr: 8366 Avsändare av farligt gods och farligt avfall, 3 dagar Få områden är så styrda av regler och krav som detta under utbildningen reder vi ut begreppen vad skall avsändaren göra och vilka är transportörens skyldigheter? Vilka undantag från eller lättnader i regelverkets krav kan utnyttjas. Vad innebär den nya lagen om transport av farligt gods? Kravet på utbildning av personal är tydligt formulerat i föreskriften. Syfte: Du får kännedom om ansvarsförhållanden och krav vid avsändning av farligt gods och farligt avfall. Genom att varva teori med tillämpningsövningar får deltagarna kunskap om vad som gäller för klassificering, märkning, förpackning, etikettering och transporthandlingar mm inom dessa båda områden och vilka delar som är tillämpliga på den egna verksamheten. Passa på att säkerställa kompetensen inom dessa viktiga områden. Innehåll - Transport av farligt gods Ny lag samt förordningen - ADR-regelverket - Avsändarens skyldigheter - Transportörens skyldigheter - Undantag och lättnader - Transport av farligt gods klassificering, märkning, etikettering, förpackning - Transporthandlingar - ADR bilaga S, farligt gods för slutligt omhändertagande - Farligt avfall - lagar och förordningar - Klassificering och deklaration av farligt avfall, EWC-koder - Säker hantering/säkerhetstänkande - Kemiska begrepp/farliga reaktioner - Personlig skyddsutrustning Deltagare: Kursen vänder sig till personal i hanteringskedjan för farligt gods och farligt avfall. Genomförandeformer: Deltagarna kan välja att läsa enbart Farligt gods grundkurs 2 dagar (se ovan, kursnr 8365) eller denna kurs som under 3 dagar behandlar både farligt gods och farligt avfall. Kontakta oss för mer information! Personliga intyg utfärdas till alla kursdeltagare efter genomgången utbildning. Hör av er för information om vårens kurser Kursnr:

11 24-26 november 2010, Stockholm kr Kursnr: 8325 Miljölagstiftning miljöbalken och andra miljöregler inklusive egenkontroll, 3 dagar Miljölagstiftningen - i lagar, förordningar och föreskrifter - är spridd på ett stort antal författningar och föreskrivande myndigheter. Det är främst detta som gör det svårt och krävande att uppfylla alla lagkrav. Kursen är en kvalificerad grundkurs som visar vägen till att hitta i och tolka juridiken, samt finna de lagar, förordningar och tillämpningsföreskrifter som berör just din verksamhet. Att se sambanden, tolka lagstiftningen och bedöma konsekvenserna. Kursen är extra värdefull för dig som arbetar med miljöledningssystem och behöver känna till miljörättens uppbyggnad och tillämpningar från ett företagsperspektiv. Du lär dig en metodik för att identifiera, använda och tillgodose kraven i lagar, förordningar och tillämpningsföreskrifter. Efter kursen har du bl a rutinen för den tunga kravpunkten i ISO klar. Grunden för ett register över lagar, regler och andra krav är färdig - samt underlag att följa upp kraven med fokus på just ditt företag. Miljörättens och miljöbalkens uppbyggnad och struktur Översikt över följdförordningar och tillämpningsföreskrifter Allmänna och särskilda regler Miljöfarlig verksamhet. Förorenad mark Kemiska produkter och biotekniska organismer Avfall och producentansvar Prövningsprocessen för tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. Egenkontroll enligt miljöbalken. Straffbestämmelser och miljösanktionsavgifter Grunderna i transport av farligt gods Grunderna i lagen om explosiva och brandfarliga varor Översikt över tillämpningsföreskrifter Demonstration av miljölagar på CD-rom och internet Övnings- och gruppuppgifter, redovisningar, diskussioner 6-8 oktober 2010, Stockholm kr Kursnr: 2556 Den nya miljösamordnaren, 3 dagar Miljöarbetet är komplext och berör flera funktioner i företaget. Organisationen måste vara tydlig och engagerad. För ett framgångsrikt miljöarbete måste miljöprestanda och miljömål kunna mätas och kommuniceras på olika nivåer. Utan hierarkisk makt, men med miljökunskap och kommunikativa samt organisatoriska färdigheter, blir miljösamordnaren en mycket stor tillgång för företaget. Målet med utbildningen är att du ska få kunskaper, utifrån ett miljöperspektiv, inom följande områden: påverkan och effekt, ledningssystem, utredning, prestanda, lagstiftning samt kommunikation och ledarskap. Deltagare: Utbildningen vänder sig till dig som har, eller kommer att få, ansvar för miljöfrågor inom såväl offentlig som privat sektor. Du kan vara miljösamordnare/-chef, kvalitetschef, produktionsansvarig och önskar en genomgång/uppdatering av ledningssystem, miljöfrågor, regelsystemen samt verktyg i förbättringsprocessen. Dag 1 Intressenter. Positionering av företagets miljöarbete Omvärldsanalys Produkters miljöinformation - Marknadsföringslagen Miljökommunikation - Miljöretorik - Argumentation med bevisföring - Försvar mot angrepp Miljöledarskap Dag 2 Praktisk miljörätt. Miljörättens uppbyggnad Miljöbalkens struktur Översikt lagar, förordningar och föreskrifter Allmänna regler, MB kap 1-8 Särskilda regler, MB kap 9-12 Kemiska produkter, avfall och producentansvar, tillsyn, straffbestämmelser och miljösanktionsavgifter, angränsande lagstiftning Övningar: MB kap 1-12; söka och tolka miljörätt After work - ca. kl 17 Dag 3 Miljösamordnarens roll Miljökunskap, ekologi och miljöhot Miljöledningssystem enl. ISO 14001:2004 och/eller nya EMAS. Krav, uppbyggnad och funktion. Miljöutredning Miljöprestandaindikatorer - att mäta, utvärdera och förbättra miljöprestanda och sätta mål Angränsande ledningssystem: arbetsmiljö, kvalitet 10

12 Provtagning/provhantering och flödesmätning utsläpp, 2 dagar Personer som kan påverka resultatet av utsläppskontrollen har rättighet/skyldighet att känna till aktuella regler som styr egenkontrollen inte minst allmänna råd/handbok för provtagning, provhantering och flödesmätning. Problem vid provtagning/provhantering Representativitet - halter och flöden varierar - risk för skiktningar - delning av prov Kontaminering (förorening) av provet - provet kan förorenas av omgivning, utrustning och handhavare Olika reaktioner kan påverka och förändra provets sammansättning - biologiska reaktioner - kemiska reaktioner - fysikaliska reaktioner Detta är skäl till att det finns regler för provtagning och provhantering. Personal skall vara kompetent! - Bakgrund, introduktion - Egenkontrollprogram, instruktioner - Provtagning och provhantering - Metoder och felkällor - Utrustning för provhantering - Flödesmätning - Utrustning för flödesmätning - Praktiska övningar - Övningsuppgifter - Prov - Diskussion och avslutning Syfte: Att säkerställa att personal som utför momenten provtagning, provhantering och flödesmätning inom området utsläppskontroll, avloppsvatten, får de kunskaper, färdigheter och instruktioner som SNV föreskriver (SNFS 1990:11 MS 29 bilaga 1). Deltagare: - Personal vid industriella och kommunala anläggningar som utför och/eller ansvarar för momenten provtagning, provhantering och flödesmätning - Personal från laboratorier som önskar få kompetens inom området - Handläggare av miljöskydd inom industri och offentlig förvaltning - Övriga intresserade oktober 2010, Göteborg kr Kursnr:

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag Utbildningsprogram 2010 Lean i tjänsteföretag Lean Akademi Stockholm 21-22 april + 20-21 maj + 14-15 juni + 9-10 sept 2010 Göteborg 22-23 sept + 12-13 okt + 17-18 nov + 6-7 dec 2010 24 200 kr Kursnr: 2290

Läs mer

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INKÖP OCH LOGISTIK Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Lean, logistik och inköp 6 Dagar

Lean, logistik och inköp 6 Dagar Lean, logistik och inköp 6 Dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

3. Obligatoriska krav

3. Obligatoriska krav 3. Obligatoriska krav Områden med gröna rubrikfält fylls i av arrangören. Åtgärd Förklara åtgärd Kommentar till kravet 1. Lagkrav Arrangören har identifierat och efterlever de krav som finns gällande anmälnings-

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO 14001 ställer krav som

Läs mer

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande 13 Energi och miljö Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? grundläggande fördjupning Anpassade miljöutbildningar 14 Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

KTRUANR S P O SRTK AAV FTAARLILGOT GGODS VÅR

KTRUANR S P O SRTK AAV FTAARLILGOT GGODS VÅR T R A N S P O R T A V F A R L I G T G O D S KURSKATALOG VÅR 2015 2 SäkerhetsRådgivarnas kursutbud VÅREN 2015 GRUNDKURSER längd pris februari mars april maj juni Vägtransport av farligt gods ADR 2 2 8 950

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Olof Moen Att upphandla med miljökrav och sociala krav Upphandling 24 Stockholm 2012-09-27 Logistik i kommunens varuförsörjningskedja Olof Moen MÄTBARHET

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet 7,5 poäng översiktskurs anordnad av Linköpings universitet för chefer inom vård och omsorg Kurspresentation Att leda och planera en komplex verksamhet som vård

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Lässystem Produktionsutveckling

Lässystem Produktionsutveckling Lässystem Produktionsutveckling Ledarskap och LEAN, 25 Yh-p projektledning, 25 Yh-p Produktionsutveckling 1, 25 Yh-p LIA 1, 25 Yh-p Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yh-p Produktionsutveckling 2, 25

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Så påverkas leverantörerna av

Så påverkas leverantörerna av Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

vvs UTBILDNINGAR PRIsLIsTA. ventilation, värme & KYLA

vvs UTBILDNINGAR PRIsLIsTA. ventilation, värme & KYLA vvs UTBILDNINGAR PRiSLISTA. VENTILATION, VÄRME & KYLA DIMENSIONERING VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer 1 3 feb, 22 24 feb & 15 mar Kursnr: 9130 29 31 mars,19 21 april & 7 maj 30 aug 1

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen Prof. Mats Abrahamsson Logistikens betydelse för retail Exemplet HORNBACH Handel hat keine logistik, Handel ist logistik DET DYNAMISKA FÖRETAGET OM FÖLJSAMHET

Läs mer

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar!

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar! Anmäl dig till en eller två dagar! Lageroptimering 2009 Vinn fler kundorder med ett effektivt lager! Lär dig mer om RFID (Radio Frequency IDentifi cation) dagens och framtidens möjligheter Så lyckas Everfresh

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

TEK125 Logistik. Ola Hultkrantz Division of Logistics and transportation Chalmers University of Technology 1

TEK125 Logistik. Ola Hultkrantz Division of Logistics and transportation Chalmers University of Technology 1 TEK125 Logistik Chalmers University of Technology 1 Kursens syfte och innehåll Logistik handlar om de kostnadskrävande men värdeskapande aktiviteterna kopplade till materialflöden, till exempel planering,

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur Gröna listan för Medlemskap i BilRetur Grön lista för Partners till BilRetur Vad krävs för att vara med i BilRetur Att du har Bilskrotningsauktorisation Att du uppfyller Lagkrav och Förordningar som krävs

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker

Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker Ann-Britt Gröning /Lektor i kemi vid utbildningsområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap Ann-Britt.Groning@hs.mah.se

Läs mer

Utredning av logistikförändringar

Utredning av logistikförändringar Utredning av logistikförändringar 1- Varför logistik? Lagerföring Lagerhållning/Hantering Kostnader Transport Administration Övrigt Vinstmarginal Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Intäkter Räntabilitet

Läs mer

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

KONTROLL AV VATTEN VID ACKREDITERADE LABORATORIER

KONTROLL AV VATTEN VID ACKREDITERADE LABORATORIER ALLMÄNNA RÅD 90:14 KONTROLL AV VATTEN VID ACKREDITERADE LABORATORIER KUNGÖRELSE MED ALLMANNA RÅD Mätteknik och Kvalitetssäkring NATURVÅRDSVERKET 1 Beställningsadress Naturvårdsverket Kundtjänsten 171 85

Läs mer

Miljöhänsyn i upphandling

Miljöhänsyn i upphandling Miljöhänsyn i upphandling Marlene Sahibzada, upphandlingschef marlene.sahibzada@harryda.se 031-724 6321 1 2010-01-26 Administrativt stöd Upphandlingsenheten i Härryda kommun Våra ansvarsområden: Enheten

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Företagspresentation. Schenker Consulting AB

Företagspresentation. Schenker Consulting AB Företagspresentation Schenker AB Worldwide Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker AG erbjuder land-, flyg och sjötransporter samt globala logistik- och

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Kurskatalog 2012 M y l o g i s t i c Education for profit and growth

Kurskatalog 2012 M y l o g i s t i c Education for profit and growth katalog 202 M y l o g i s t i c katalog 202 (20 mars ver 3.0) program 202 Transport och spedition Transport och spedition ehandel ehandel 2+2 2+ 2+2 Maj 202 Juni 202 September 202 Oktober 202 November

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Från analys till avtalsvård Hur ställa miljökrav vid upphandling? Kort presentation av VGR Miljöarbetet i VGR Följ inköpsprocessen Ta god tid för behov och

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling

Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling - Utbildning med syfte att integrera socialt ansvarstagande och miljöaspekter i produktutvecklingsprocessen för industrin Distansutbildning på 1 år 210 Yrkeshögskolepoäng

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Den nuvarande ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight?

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Fredrik Rehnström, CISSP, CISM, CGEIT Seniorkonsult, vvd, partner Ca 50% av de beslut som fattas görs på underlag

Läs mer

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 Hållbar Upphandling Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten Svenska regler om offentlig upphandling

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer