Reflektion. Vi räknar med att uppnå ökad försäljning genom anpassad varutillgång och ökad servicenivå i butikerna, säger grundarna på Rusta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reflektion. Vi räknar med att uppnå ökad försäljning genom anpassad varutillgång och ökad servicenivå i butikerna, säger grundarna på Rusta."

Transkript

1 Reflektion Magasin om ledarskap, strategi och teknik från sas institute Vi räknar med att uppnå ökad försäljning genom anpassad varutillgång och ökad servicenivå i butikerna, säger grundarna på Rusta. Rusta ökar lönsamheten med hjälp av effektivare varupåfyllnad och butiksyta, sid 2-3 Kundinsikt är ett måste för framgångsrik marknadsföring, sid 4-5 Klarhet och innovation är avgörande för framgång, sid Svensk Mjölk designar kor med statistisk analys, sid 14-15

2 RUSTA ökar lönsamheten med hjälp av effektivare varupåfyllnad och butiksyta Bengt-Olov Forssell (tv), Anders Forsgren (th) och Sven-Olof Kulldorff (infälld bild) grundade Rusta tillsammans Reflektion & Resultat nummer 1, 2011

3 Efter sitt första förlustår 2008 bestämde sig detaljhandelskedjan Rusta för att se över hela sin varuförsörjningskedja. För att öka sin konkurrenskraft minskade Rusta också sortimentet och lagernivåerna. En del i strategin var att investera i en lösning, som omfattar inventarieoptimering, prognostisering och ytplanering. Under 2011 förväntar sig Rusta att se resultat av satsningarna. Målet med satsningarna är att öka försäljningen, minska kapitalbindningen och förbättra vinstmarginalerna, säger Sven-Olof Kulldorff, som är en av grundarna samt delägare och styrelseledamot i Rusta. Om man tidigt kan upptäcka att en produkt säljer mindre än förväntat så kan man slippa stora prissänkningar i slutet av säsongen. Rusta erbjuder ett brett sortiment av hemoch fritidsprodukter i sina 53 butiker runt om i Sverige. Affärsidén är att köpa varorna direkt från tillverkare i Sydostasien. Genom att slopa alla mellanhänder har Rusta kunnat sänka priserna och höja lönsamheten på samma gång. Men under lågkonjunkturen som förstärktes av en tuffare konkurrens på marknaden räckte det inte längre till års förlust på tio miljoner kronor var den första i Rustas historia, sedan den första butiken öppnades Det inledande steget i Rustas stora förändringsarbete handlade om att skära i sortimentet, lyfta butikerna och renodla ansvaret för logistiken. Något av det första vi gjorde var att skapa en ny avdelning för varuförsörjning, som fick ansvaret för påfyllnad av varor från lager till butik. Detta hade tidigare legat hos inköpsavdelningen, berättar Sven-Olof Kulldorff. Valet föll på en beslutsstödslösning från SAS Institute. Med hjälp av denna ska Rusta effektivisera sin varuförsörjning samt optimera lagerhållningen och påfyllnaden i butikerna. Lösningen ska också bidra till en bättre planering av butiksytan och ge Rusta möjlighet att följa upp lönsamheten per kvadratmeter. Rusta har nu börjat implementera och räknar med att kunna köra skarpt framåt sommaren Ökad försäljning och lönsamhet Vi räknar med att kunna uppnå en ökad försäljning genom en anpassad varutillgång och en ökad servicenivå i butikerna. Samtidigt ska vi minska kapitalbindningen i lagret genom en högre omsättningshastighet av varorna. Dessutom ska vinstmarginalen öka genom minskade prisnedsättningar, säger Sven-Olof Kulldorff: Om man tidigt i säsongen kan upptäcka att en produkt, till exempel en trädgårdsmöbel, säljer mindre än förväntat så kan man sätta in säljstimulerande åtgärder direkt. Det kan till exempel handla om riktade annonser eller bättre placering i butiken. Då slipper man stora prissänkningar i slutet av säsongen. Tidigare skötte Rusta stora delar av prognostiseringen och planeringen manuellt, med hjälp av Excel. Med den nya lösningen kan det som är förutsägbart förutses snabbare och effektivare. Genom att automatisera de delar som går att automatisera kan tid frigöras för Rustas medarbetare att ta hand om undantagen. Något av det första vi gjorde var att skapa en ny avdelning för varuförsörjning. Vi tittade på olika optimeringslösningar och kom fram till att SAS Institute var det bästa valet strategiskt sett. De erbjuder en helhetslösning som innehåller funktioner som vi kan bygga på med allt eftersom. Viktigt för oss är också prestanda och kostnader, global och lokal närvaro, säger Sven-Olof Kulldorff. Den nya lösningen ska användas av alla som håller på med planeringsprocessen främst av dem som arbetar på varuförsörjningsavdelningen, men även av inköps- och försäljningsavdelningen. I nästa steg ska ytplaneringslösningen tas i drift för att optimera användningen av butikshyllorna. Foto: Kalle Assbring Minskat sortiment Parallellt genomfördes en stor satsning på att förbättra produktkvaliteten. Sortimentet som var brett och spretigt skulle minskas och varumärket skulle flyttas från billigt till prisvärt. Det innebar bland annat ett omfattande arbete med att urskilja de produkter som hade den bästa kvaliteten och som kunderna efterfrågade mest. En annan åtgärd var att bygga om butikerna för att de skulle upplevas som mindre röriga och för att förbättra mötet med kunden. Nästa steg var att skapa en bättre styrning av varuflödet. Vi behövde därför skaffa en IT-lösning för varuförsörjning som i grunden byggde på en bra prognosmotor, säger Sven-Olof. Huvudägarna Bengt-Olov Forssell (tv) och Anders Forsgren (th) i butiken i Upplands Väsby, som håller på att byggas om för att förbättra mötet med kunden. Reflektion & Resultat nummer 1,

4 Kundinsikt handlar om att förstå sina kunders preferenser. Genom att lära känna varje kund kan företagen ge rätt erbjudande till rätt person och därigenom få nöjdare kunder samtidigt som de ökar sin lönsamhet. Kundinsikt är ett måste för framgångsrik marknadsföring 4 Reflektion & Resultat nummer 1, 2011

5 Det finns en gemensam faktor för framgång i alla branscher: kundnöjdhet. För att uppnå det är insikt om kunden A och O. Reflektion & Resultat har träffat Olle Hernborg på Preem och Jeurgen Thelander på Lentus, som arbetar med kundinsikt. Foto: Muriel De Seze Petenrse Vad betyder kundinsikt för er? Det finns undersökningar som visar att företag inom detaljhandeln skulle kunna spara 30 procent eller mer av sin marknadsföringsbudget genom att välja bort olönsamma marknadsföringsåtgärder. Med hjälp av insikt om mönstren för kunders köpbeteende går det att se var besparingarna kan göras. Det kan handla om optimering av direktreklamutskick, anpassning av sortiment, erbjudanden och bemanning, säger Jeurgen Thelander, VD på marknadsföringsbolaget Lentus som samarbetar med Preem. Kundfokus har varit på agendan i många år och för ungefär tio år sedan pratades det överallt om Customer Relationship Management, CRM. Vad hände med CRM-trenden? Det har tagit ett tiotal år att implementera sådant som man pratade om för tio år sedan. Nu löper kundinsikt och CRM ganska parallellt genom att kommunikationen har snabbats upp och CRM går mot riktig realtid samtidigt som mätning av kommunikationseffekter har utvecklats, säger Jeurgen Thelander. Mognaden för att arbeta med kundinsikt går framåt för många företag men i mycket, mycket mindre steg än vad utvecklingen går framåt. Så under överskådlig tid kommer det nog att vara en eftersläpning för företagen, fortsätter han. Vad betyder utvecklingen av de sociala medierna för kundinsiktstrenden? Med hjälp av sociala medier finns det stora möjligheter att skapa personliga relationer till kunderna och att kunna titta på och analysera hela kontexter istället för enstaka fakta, säger Olle Hernborg, marknadsanalytiker på bensinstationskedjan Preem. Idag handlar dock sociala medier främst om kommunikation alla-till-alla, vilket inte har så mycket med kundinsikt att göra. Däremot kan en analys av flödena i sociala medier och via sökmotorer och liknande ge nya insikter om kunders beteende. CRM har dessutom fått en ny dimension genom att de digitala kanalerna ger ett mycket snabbare kommunikationsförlopp. För att få djupare insikt om enskilda kunder eller kundgruppers beteende är vi fortfarande hänvisade till registrerad beteendeinformation på identifierbara kunder, framhåller Jeurgen Thelander. Hur har marknadschefens roll förändrats av det ökade kundfokuset? Direktreklam och telemarketing är mätbara på ett helt annat sätt än annonser. Den ökade mätbarheten stärker marknadsavdelningen genom det ökade användandet av mer mätbara kanaler. I framtiden tror jag att vi kommer att jobba mer med statistiska modeller för att isolera effekten av varje mediekrona, säger Olle Hernborg. Om Lentus: Lentus hjälper företag att förstå och utveckla sin verksamhet och marknadsföring genom att analysera deras kundinformation. Lentus kunder finns inom bland annat detaljhandel, e-handel och bank/finans. Via Lentus får kunderna tillgång till SAS Institutes lösningar för kundanalys och automatisk kampanjhantering. Preem fångar riskkunder i flykten Preem, Sveriges största drivmedelsföretag, har en dominerande produkt som inte skiljer sig nämnvärt från det drivmedel konkurrenterna erbjuder. Som bensinstationskedja är utmaningen att få kunderna att välja oss framför andra kedjor med snarlika produkter. Privatkunderna är inte särskilt varumärkestrogna. Många har två till tre olika kort och stannar vid den mack som är närmast. Vi vill att de ska göra ett aktivt val, säger Olle Hernborg, marknadsanalytiker på Preem. Eftersom vi inte kan konkurrera med själva bensinen så måste vi försöka kon- kurrera med behovsanpassade erbjudanden och smartare kommunikation istället. Kundgrupperna är väldigt lika för oss och våra konkurrenter. Vi tittar också på om det kunde vara läge att nischa in sig mer. Idag vänder vi oss till alla, fortsätter han. Preem har ett antal kundkort för privatoch företagskunder. Kundinformationen tankas dagligen in i en analyslösning som sköts av Preems marknadsföringspartner Lentus. Till lösningen hämtas också information från andra databaser, som bilregister och demografiska register. Med hjälp av den information vi får in går vi nu igenom de olika processerna för att attrahera, utveckla, behålla och återvinna kunder. Just nu fokuserar vi på steget att behålla kunder som är på väg bort. Det handlar om att fånga upp kunder i föränd- ring och att förlänga värdet på varje kund, berättar Olle Hernborg. Tanken är att få tillfälle att kommunicera med kunderna innan det är för sent. Med hjälp av kundinformation får Preem fram månadsvisa indikationer på vilka kunder som riskerar att hoppa av. Det är viktigt att kunna skilja ut fall där kunden har flyttat eller stationen har lagts ned. Många är också sällantankare och kanske bara fyller på bensin när de är på landsstället på semestern, säger Olle. Till de kunder som riskerar att lämna Preem går de ut med erbjudanden. I analyslösningen framgår vilken favoritstation kunden har så Preem kan ge erbjudanden som kan användas där. Efteråt görs en uppföljning av hur åtgärden fungerade, hur många kunder kom tillbaka? Vi arbetar också med kvalitativa kundundersökningar. Med hjälp av den kundinformation vi har kan vi fånga upp de kunder som ändrat beteende och ställa frågor direkt till dem. På så sätt kan vi få kunskap om deras behov och om vad som avgör deras beslut. Målet är att prata med varje kund vid rätt tillfälle, säger Olle. Reflektion & Resultat nummer 1,

6 Lokaltrafiken i Uppland ökar servicen med analys Foto: Bernth Johansson Caj Rönnbäck, chef för planeringsavdelningen på Upplands Lokaltrafik, vid Upptåget på Uppsala central. Upplands Lokaltrafik (UL) utnyttjar trafik- och passagerarinformation för att öka servicen till resenärerna och effektivisera trafiken. Allt samlas i ett omfattande datalager och analyseras för att ge kunskap om hur många som reser, hur fullsatta bussar och tåg är och hur lång tid det tar att gå på och av. Därigenom får UL ett bättre planeringsunderlag och kan anpassa trafiken till medborgarnas behov. En stor utmaning för lokaltrafikbolagen är att kunna erbjuda en kollektivtrafik som är så smidig för resenärerna att de i större utsträckning lämnar bilen hemma. I den offentliga sektorn blir det allt viktigare att kunna följa upp vad som sker och att få fram beslutsunderlag som är lätta att ta till sig. Vi måste kunna utvärdera olika åtgärder och ta kunskapsbaserade beslut, säger Caj Rönnbäck, chef för planeringsavdelningen på Upplands Lokaltrafik, UL. I vår roll ingår att analysera hur resandet ska utvecklas på bästa sätt. UL har ansvar för att planera, producera, marknadsföra och informera om kollektivtrafik inom, till och från Uppsala län. Regionbussar går till Västerås, Gävle och Stockholm och Upptåget går mellan Gävle och Upplands Väsby. Ansvaret omfattar även stadsbusstrafiken i Uppsala. Man kan säga att vi står för en del av samhällsplaneringen i länet. I vår roll ingår att analysera hur resandet ska kunna utvecklas på bästa sätt. Vårt huvudmål är att öka resandet med kollektivtrafiken. Till 2020 ska det ha fördubblats, vilket innebär en ökning med sju till åtta procent per år. Det kräver en väldigt god kontroll på resandet. För att kunna göra bra framtidsprognoser behöver vi historiken som underlag, säger Caj Rönnbäck. Gemensamt datalager Det första steget för att förbättra planeringsunderlaget var att bygga ett gemensamt datalager för information från ett stort antal källor. Källorna består av system med tidtabeller; som håller reda på var fordonen är; för biljettregistrering; samt för räkning av passagerare som går på och av bussar och tåg. Vi började bygga upp datalagret sommaren 2009 och nu är det i princip klart. Vi har fått in all befintlig information om regionbussar och tåg och nu håller vi på med stadstrafiken. Det har varit ett gediget arbete med att kvalitetssäkra och strukturera all information och se till att alla definitioner stämmer överens, berättar Anders Bergquist, analytiker och statistikansvarig på UL. När datalagret är på plats ska informationen spridas till dem på UL som behöver den med hjälp av en lösning för avancerad 6 Reflektion & Resultat nummer 1, 2011

7 Med hjälp av sitt hållplatssystem vet UL att det i genomsnitt tar 2 minuter och 53 sekunder för passagerarna att gå på och av bussen vid Stora Torget i Uppsala. statistisk analys. Lösningen kommer att börja användas för trafiken med regionbussar och tåg. Tidigare har varje system levt för sig självt och det har varit svårt att få ett bra beslutsunderlag. Genom att all information blir tillgänglig kommer vi att kunna hålla reda på hur många som reser, om bussar och tåg är fullsatta och hur lång tid tar det att gå på och av, säger Anders. Lösningen kommer att hjälpa oss att styra trafiken genom att koppla utbud och pris till efterfrågan. Vi kommer också att kunna ställa rätt krav på andra aktörer gällande frågor om framkomligheten, till exempel snöröjning. Effektivare resande är inte heller bara en ekonomisk fråga, det är också en miljöfråga om vi kan få folk att lämna bilen hemma, fortsätter Caj. Färdiga rapporter Olika användare ska själva enkelt kunna ta fram underlag och abonnera på rapporter. Vissa tabeller och diagram kommer att finnas tillgängliga för alla på intranätet. Några användare på respektive avdelning ska utbildas så att de själva kan sammanställa rapporter. Genom denna möjlighet till automatisering och delegering kommer vi på analysavdelningen att avlastas och istället kunna lägga tid på mer djupgående analyser, säger Anders Bergquist. Vi kommer att kunna hålla reda på hur många som reser, om bussar och tåg är fullsatta. Även ledningsgruppen, styrelsen samt ULs uppdragsgivare kommuner och landsting och Trafikverket kommer att få tillgång till beslutsunderlag. Informationskällor till ULs datalager: Tidtabeller/planeringssystem. Vi valde SAS Institutes lösning eftersom den mötte våra behov av analys, integrering av olika datakällor och att enkelt hämta och presentera data. En annan fördel är kopplingen till Office-paketet, som gör att det går lätt att göra egna tabeller och diagram, säger Caj Rönnbäck. Nästa steg är att koppla lösningen till geografiska informationssystem (GIS). Parallellt håller ett helt nytt biljett- och betalsystem på att utvecklas som ytterligare kommer att förbättra kvaliteten på statistiken. System som håller reda på var bussarna är. Biljettregistrering, som ska kompletteras med bland annat SMS-biljetter och resplus-biljetter. System som automatiskt räknar passagerare som går på och av bussar och tåg. Trafikledningssystem. Kollektivtrafikbarometern en enkät med 500 personer i länet som genomförs regelbundet. Reflektion & Resultat nummer 1,

8 Affärsnära IT skapar värde IT-koncernchefen Kjell Rune Tveita på If Skadeförsäkring har sin åsikt klar: IT måste vara affärsnära för att skapa värde. Det handlar om att vara engagerad, att tala samma språk som övriga organisationen och att hitta balansen mellan att vara innovativ och ödmjuk. Om Kjell Rune Tveita Kjell Rune Tveita har sedan år 2000 varit IT-koncernchef för If och sitter i koncernledningen. Han är chef för drygt 500 medarbetare och har en årlig IT-budget på 1,5 miljarder svenska kronor. If är Nordens ledande försäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Baltikum och Ryssland. Foto: SAS Institute För att skapa affärsnära IT måste man utgå från själva organisationen, säger ITkoncernchefen Kjell Rune Tveita på If. IT måste finnas där de affärsmässiga besluten tas. I min ledningsgrupp har jag vad som kan kallas lokala VDar. De är fullvärdiga medlemmar av ledningsgruppen, för vart och ett av Ifs fem affärsområden, fortsätter Kjell Rune. Tidigare var IT-avdelningen på If organiserad efter IT-kompetens, men det gav inte de resultat som If ville se. Nu har ITchefen på varje affärsområde egna planer, prioriteringar och budgetar, och detta är enligt Kjell Rune nödvändigt för att kunna fokusera på affärerna. Han räknar upp två exempel på samspelet mellan IT och affären: Det ena är vår nya iphone-applikation, som är ett klassiskt exempel på innovation från IT-sidan. Applikationen nedladdades fler än gånger under första veckan, berättar Kjell Rune och fortsätter: Det andra är vårt projekt Automated Claims, där vi förenklar skadeanmälningarna för våra kunder och involverar dem i processen. Utgångspunkten var att förbättra bearbetningen av skadeanmälning- arna, och på samma gång skapa en ny process. Detta förde oss närmare kunderna. Ungefär 30 procent av alla Ifs skadeanmälningar bearbetas via den nya Automated Claims-processen, och målet är att nå 60 procent. Projektet leder till att en stor del av anmälningarna klaras av inom 24 timmar. Att tala samma språk Att ha förståelse för affärerna och att kunna tala samma språk är för Kjell Rune helt centralt för att bli framgångsrik inom IT. 8 Reflektion & Resultat nummer 1, 2011

9 Det är viktigt att sätta på sig affärshatten, att förstå de affärsmässiga utmaningarna, att läsa in sig på området och att tala samma språk som övriga organisationen. Det skapar mer respekt och bättre effekt. IT har helhetsperspektivet, och det gör det möjligt för oss att agera rådgivare, säger han. En av utmaningarna är att ge en bild som gör att företaget kan ta beslut utifrån uppdaterad information. Företagets knowhow är den information vi sitter på om våra 3,6 miljoner kunder, och det är vår uppgift att göra den informationen tillgänglig när vi ska ta beslut. Samspel och innovation Som IT-koncernchef har Kjell Rune ansvaret för fler än 500 anställda, och han har särskilt engagerat sig i arbetet med att skapa samspel mellan människor: Att arbeta med människor, att acceptera att det finns många individer som alla måste behandlas på olika sätt, och att sätta samman bra team; det är det som jag går igång på och det ger också resultat, säger Kjell Rune och fortsätter: Idag har jag människor omkring mig som är ganska olika mig. Tillsammans är vi fantastiska. Man måste bygga på olikheterna när man skapar ett bra team. Att ha folk som utmanar mig och mina ståndpunkter är det som gör att jag hela tiden tvingas bli bättre och fortsätter leverera bra resultat. Även innovation är ett område som engagerar: En av de bästa sakerna med det här jobbet är att man får jobba med nya lösningar. Utmaningen ligger i att vara lite avslappnad inför alla nya trender. Man måste förstå dem, men ändå ta tiden att analysera dem utifrån ens egen situation och vilka affärsmässiga fördelar de kan ha, och så gäller det att ha rätt timing, berättar Kjell Rune. Under de senaste sju åren har If fördubblat sin IT-utvecklingsbudget. If har minskat kostnaderna och ökat effektiviteten genom att kontraktera ut hela driften av IT-infrastrukturen. Den största utmaningen i framtiden tror jag blir att sätta frågetecken för dagens affärsprocesser med avseende på hur vi kan koppla ihop dem med de nya tekniska möjligheter som hela tiden utvecklas. Det är en blandning mellan att driva rätt frågor och inte vara rädd för att förändra strategierna i takt med att världen förändras. Det är både angenämt och krävande på samma gång, så det handlar om att hitta rätt balans, avslutar Kjell Rune. Reflektion En framåtseende CIO driver blomstrande affärer Det blir vanligare och vanligare med CIOer som tagit ett steg från IT-organisationen och satt ner foten i affären. Affärsnära CIOer, som förstår att bäst använda ITresurser för att stödja affären och samtidigt leverera IT-teknik och lösningar som i sig utvecklar affären, är högst ovanliga idag. Men om fem år kommer de att vara vanligt förekommande och insiktsfulla CIOer har redan börjat denna resa. Affärsnära CIOer är dessutom fokuserade på att verkligen leda sin IT-organisation. Det är de organisatoriska egenskaperna tillsammans med de tekniska kunskaperna som till sist avgör om en CIO ska bli sedd som en framgångsrik ledare av IT-organisationen eller om IT ska marginaliseras till en vanlig budgetpost. Det är bidraget till affärsvärdet i företaget som avgör hur en CIO ska bli sedd av den egna företagsledningen. CIO-rollen är den mest snabba och kunskapsföränderliga av C-nivå-rollerna just nu. Länge har IT och CIOer setts som budgetposter (dyra sådana) i de flesta organisationer. Från sent 90-tal har CIO-rollen genomgått sin största förändring som ett resultat av internetvågen och IT-kraschen till att idag vara en affärsstrategisk och viktig roll, speciellt i IT-intensiva branscher. Idag pratar vi mer och mer om den moderna affärsorienterade CIOn. Det finns tre karakteristika som utgör grundstenarna hos den moderna affärsorienterade CIOn. Den första är förmågan att vara specialist-generalist. Detta innebär att specialiseringen kring IT och affär måste vara tätt sammankopplat med att vara generalist. Generalist i att förstå hur affären och dess processer hänger samman i sin helhet och hur allt kommer samman och levererar värde till företagets kunder. Den andra är förmågan att vara ledare. Detta innebär att den moderna CIOn bör ha utvecklat en talang för att leda och entusiasmera medarbetare både inom ITorganisationen och inom affärsorganisationen när det behövs. En ledande CIO har ofta utbildat sig inom ledarskapsområdet och praktiserar detta ledarskap varje dag i både IT- och affärssammanhang. Den tredje, och inte minst viktiga, är förmågan att tänka, formulera och exekvera på en strategisk nivå. Detta innebär att en CIO och dennes närmaste har kapaciteten och kvaliteten att inte bara förstå vad IT behöver bidra med till affären utan också när och i vilken takt detta behöver hända. Förmågan är starkt knuten till en erfarenhetsbaserad finkänslighet att bedöma när det är dags att introducera något med IT i affären och organisationen. Kopplat till denna förmåga är också att vara framåtseende, det vill säga att kunna se affärsstrategiskt på vad som behöver hända i organisationen och att affären samtidigt ska kunna exekvera detta med stödet av affärsstrategisk IT. Jonas Kjellstrand, Business Advisor, SAS Institute Om Jonas Kjellstrand Jonas Kjellstrand har mångårig erfarenhet av att arbeta med de strategiska CIO- och affärsfrågorna i organisationer. Jonas kommer senast från Gartner Executive Programs, där han arbetade med CIOagendan globalt. På SAS Institute arbetar Jonas som Business Advisor med fokus på CIO-rollen och ledningsfrågor inom affärsanalys och hållbarhetsutveckling. Reflektion & Resultat nummer 1,

10 Fokus på riskhantering skapa Finansiell stabilitet och riskhantering ligger nu högt på agendan både på företags- och nationsniv SAS Institutes seminarier. På detta uppslag kan du möta några av talarna och läsa om bankernas sera på risk- och solvensfrågor och är därigenom en god förebild för företag som vill ha en stabil Interna modeller är en viktig delkomponent för ett försäkringsbolag för att uppnå riskbaserad före att tänka ett steg längre är det möjligt att se risker och att vara väl förberedd. De stresstester som utifrån identifierade risker. Använda på rätt sätt kan regelverken bidra till en god riskkontroll och e Bankernas stresstester ökar balansen i ekonomin Bankernas stresstester är viktiga redskap för att motverka finanskriser och skapa en stabil finansiell situation. Det menar Mattias Persson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet på Sveriges Riksbank. Stresstester simulerar banksystemets motståndskraft mot olika störningar som kan uppstå i ekonomin. Det mäter hur en bank skulle drabbas av till exempel ett kraftigt BNP-fall, husprisras eller en skenande arbetslöshet. Eftersom stresstester kan ge en bild av den finansiella stabiliteten i landet har finanskrisen resulterat i att stresstester av banker nu fått ett ökat fokus. Dels gör bankerna egna stresstester, dels gör ländernas centralbanker stresstester av landets banker. Sveriges Riksbank har genomfört stresstester ända sedan Transparenta stresstester har gett en objektiv syn på kreditrisker som varit en fördel för svenska banker under finanskrisen. Idealet för företag och nationer är att hitta en finansiell balans. Detta kan uppnås genom att fokusera på riskhantering och nya regelverk. De transparenta stresstesterna har gett en objektiv syn på kreditrisker som har varit en fördel för de svenska bankerna under finanskrisen. Det har bland annat gjort det enklare för dem att kommunicera med ratingbolag och investerare samt stärkt marknadens förtroende, säger Mattias Persson. När vi gör stresstesterna får vi en detaljerad dialog med bankerna. Vi diskuterar deras syn på risker och utvecklingen samt vilka modeller de använder, jämfört med hur vi mäter. Bankerna själva kan få syn på luckor i sina beräkningar och Riksbanken får ökad kunskap om hur bankerna tänker, fortsätter han. Den europeiska tillsynskommittén för banker (CEBS) har nyligen genomfört stresstester på 91 europeiska banker, varav fyra svenska banker som klarade testerna med god marginal. Även det har bidragit till att förtroendet för de svenska bankerna börjar återvända. Mattias Persson menar att det finns lärdomar från krisen som behöver inkorporeras i modellerna för stresstester. Bland annat efterlyser han en ökad koppling mellan modellerna för kreditrisk och likviditetsrisk. 10 Reflektion & Resultat nummer 1, 2011

11 r stabil tillväxt och lönsamhet å, särskilt med kriserna i Grekland och Irland i blickfånget. Likaså har det varit ett hett ämne på stresstester och det nya Solvens-regelverket. Finska Tapiola Life började redan på 90-talet fokulönsamhet och tillväxt istället för höga toppar följda av djupa dalar. tagsstyrning och samtidig uppfylla Solvens II. Genom att inte bara reaktivt följa nya regelverk utan finns i regelverken kan ge affärsvärde om de följs av en utvärdering av resultatet och av åtgärder n stabil verksamhet. Tapiola följer Solvens-regler för att skapa affärsvärde Det finska livförsäkringsbolaget Tapiola Life var tidigt ute med att lyfta fram riskoch solvensfrågor. För dem är det inte enbart nya regler som har drivit det allt starkare riskperspektivet. Genom att vi har fokuserat på att utveckla affärerna med förbättrad verksamhetsstyrning, lönsamhetsanalyser och riskanalyser så uppfyller vi nu också de nya Solvens II-kraven, säger Erkki Kautto, chefaktuarie på Tapiola Life. En viktig del i det nya Solvensregelverket, som ska träda i kraft den 1 januari 2013, är försäkringsbolagens egen risk- och solvensbedömning (Own Risk and Solvency Assessment), ORSA. I min mening kan ORSA likställas med affärsstyrning. Den som fokuserar på att utveckla ORSA utvecklar sin affärsverksamhet. Genom att ha bra koll på risk- och solvensfrågor skapar vi en bättre grund för beslut kring till exempel prissättning, produktutveckling och aktieutdelning, säger Erkki. Tapiola Lifes risk- och solvensresa började redan på 1990-talet då aktuarierna började få frågor av en ny art från styrelsen; Hur ska vi hantera ränterisken? Hur ska vi fördela vinsterna mellan olika portföljer? Hur ska vi räkna ut lönsamheten på nya affärer? Det krävdes en bredare syn på tillgångar och skulder i balansräkningen. Traditionellt är aktuarierna duktiga på att räkna på skulderna och det är andra personer som sysslar med investeringar av tillgångarna, säger Erkki. För att råda bot på detta och få en helhetssyn på tillgångar och skulder startades Asset & Liability Management (ALM) team, som började utveckla modeller för en testmiljö långt innan Solvens II var påtänkt. Genom att börja från affärsstyrningsperspektivet istället för från regelverket så främjas affärerna samtidigt som reglerna följs. Det är vår främsta lärdom från arbetet med risk- och solvensfrågor. Totalt sett blev det en lång att göra-lista för aktuarier, investerare, IT-folk och andra på Tapiola Life. Erkki Kautto framhåller vikten av ett bra IT-stöd och av att tänka igenom alla dataflöden som måste vara på plats. Andra viktiga åtgärder var att omorganisera bolaget utifrån det nya tänkandet och att få till stånd ett samarbete mellan aktuarier, ekonomiansvariga, IT- ansvariga och företagsledningen. Solvens II en fråga för ledningen Ledningar och styrelser måste engagera sig för att försäkringsbolagen ska lyckas ta till sig det nya Solvens II-regelverket. Det är de som har det yttersta ansvaret för att reglerna följs, säger Arne Sandström, chefaktuarie på Försäkringsförbundet. Arne Sandström framhåller vikten av att inte glömma regelverkets kvalitativa krav som gäller företagsstyrning, internkontroll, riskhantering och försäkringsbolagens egen risk- och solvensbedömning (Own Risk and Solvency Assessment) ORSA. De största utmaningarna med det nya regelverket är enligt Arne Sandström att det innebär ett nytt sätt att tänka och ett nytt beteende. Risktänkandet måste genomsyra organisationen, vilket kan medföra att bolagen måste omorganisera. Dessutom är det viktigt att investerare och aktuarier börjar prata mer med varandra, så att investerarna förstår skuldperspektivet och aktuarierna får koll på tillgångssidan, säger Arne. Enligt Solvens II får försäkringsbolagen beräkna solvenskapitalkravet med hjälp av en fullständig eller partiell intern modell som godkänts av Finansinspektionen (FI). Runt 30 bolag av de mellan 120 och 130 försäkringsbolagen som berörs verkar vara intresserade av att använda sig av interna modeller, säger Petter Pettersson, riskanalytiker på FI. Han råder alla försäkringsbolag att börja ta fram sina interna modeller så snart som möjligt, även om Solvens II-reglerna inte är helt klara än. För att förhandsgranskningen ska vara meningsfull är det viktigt att företagen är väl förberedda. FI kräver bland annat att de har någon form av egen riskbedömning, en egen utvärdering av Solvens II-kraven, en plan för införandet av Solvens II och interna modeller samt har börjat arbeta med att dokumentera modellerna. Försäkringsbolagen måste också visa hur de har räknat fram modellerna och att de ska användas i verksamheten. Och bakomliggande data måste vara korrekta, fullständiga och lämpliga, säger Petter. Reflektion & Resultat nummer 1,

12 Klarhet och innovation avgörande för framgång i nyckfulla tider Affärsstrategerna Fredrik Pallin och Jonas Kjellstrand har rest till USA och pratat med fyra av världens mest kända thought leaders. I detta nummer får ni möta Bob Johansen på IFTF och Vijay Govindarajan på Dartmouth Collage. Här berättar de om sin syn på ledarskap och innovation, om framtidens företagande och förmågan att leda i framtiden. Dagens företagsproblem kretsar mycket kring att balansera kortsiktiga krav med långsiktigt hållbar och lönsam utveckling. Särskilt under en lågkonjunktur är tendensen att ägna för mycket tid åt det finansiella resultatet, snarare än åt det som långsiktigt utvecklar verksamheten. Kunder vi möter har nästan alltid ambitiösa planer och kloka strategier för att utveckla sina affärer, men de realiserar dem allt för sällan. Några saker som Fredrik och Jonas funderade över inför besöken var följande: Vilka gemensamma problem och utmaningar kommer framtidens företagare att stöta på? Vilka konsekvenser kommer detta att medföra? Vad är det som kommer att påverka vilka lösningar företagen behöver ta till för att överkomma svårigheterna? Hur balanserar man strategiskt mellan det befintliga och det nya på ett hållbart sätt? Vilka exempel på organisationer är framgångsrika idag och varför? Artikelserien Fredrik och Jonas blickar i framtiden: Under denna vinjett presenterar vi i detta och i nästa nummer ledande thoughtleaders som vi träffat. Här låter vi dem reflektera över det framtida företagandet. Framtidens framgångsrika ledare skapar rätt balans mellan organisationens nuvarande och framtida affär Bob Johansen, Senior fellow, Institute for the Future, Palo Alto, California. Bob har arbetat i mer än 30 år som Forecaster med att forska om människor, samhället, företagande och teknologi. Som senior fellow, och författare till ett antal böcker i ämnet, arbetar Bob med att visa på hur ledarskapet i våra organisationer utvecklas och hur ledaren framgångsrikt hanterar den föränderliga värld vi lever i. Bob Johansen, den första vi träffar, konstaterar att vi både som individer och företag lever i en så kallad VUCA world (Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity). Det är påtagligt, menar Bob, att framtidens ledare och medarbetare måste lära sig nya färdigheter för att kunna skapa en bättre framtid. Tydlighet måste kombineras med stor öppenhet för allt som händer utanför företaget, det vill säga en organisatorisk beredskap att tolka och hantera snabba förändringar. Ledarens förmåga att snabbt omsätta nya insikter i handling blir oerhört viktig. I praktiken handlar det om ett ledarskap som är faciliterande snarare än konfliktskapande ett ledarskap som bygger på lyhördhet samt en snabb acceptans och exekvering av nya idéer. Bob talar här om tre kvalitativa förmågor hos ledare och organisationer: foresight, insight and action. Vi pratade också om ledarens förmåga att kunna vara både fokuserad och adaptiv. Bob McDonald som är nytillsatt VD på Procter & Gamble konstaterade exempelvis att företagets utvecklingsverksamhet var oerhört kostsam och förlitade sig alldeles för mycket på interna erfarenheter och processer. Bob McDonald beslutade därför att minst 50 procent av företagets verksamhetsutveckling istället måste bygga på resultatet av omvärldsbevakning och snabb 12 Reflektion & Resultat nummer 1, 2011

13 utvärdering av relationer med kunder och leverantörer. McKinsey utrycker detta under begreppet centered leadership som bygger på globala undersökningar kring framgångsrikt ledarskap. Begreppet handlar i korthet om att inte bara ledaren utan hela ledarteamet måste arbeta under former som präglas av påtaglig öppenhet och tillvaratagande av varandras styrkor. Bobs resonemang går ut på att det är avgörande hur snabbt en organisation förmår anpassa sig till nya förutsättningar och att det är en nyckel att snabbt kunna omsätta ny kunskap till handling i hela organisationen. Ett annat sätt att beskriva detta är att tala om organisationens förmåga ( readiness ) till snabbinlärning och iterativ anpassning allt baserat på fakta och kunskap. Hur ser då processen och utmaningen ut kring foresight, insight and action ut? Vad är det som gör att en organisation klarar av att förflytta sig på ett framgångsrikt sätt? Vi träffade den globala innovationsgurun Vijay Govindarajan, som är professor på Dartmouth Collage i USA. Vijay Govindarajan (VG) betraktas som en av världens ledande experter på strategi och innovation. VG arbetar med verkställande direktörer och ledningsgrupper i Global Fortune 500-företag för att diskutera, utmana, och förfina deras tänkande om strategi och innovation. Han har arbetat med mer än 25 procent av Fortune 500-bolagen. Han är en huvudtalare i flera ledande forum och större konferenser i världen, bland annat World Innovation Forum, BusinessWeek VD Forum, World Business Forum, och World Economic Forum i Davos. Vijay konstaterar frankt att inte ens de bästa företagen i världen, med de bästa metoderna för processutveckling, som General Electric med Six Sigma, kan mer än mar- ginellt utveckla och förlänga sin befintliga affär utan att fokusera på verklig innovation. Det har länge pratats om innovation som strategisk avsikt och en nödvändighet för ett företags överlevnad. Vad innebär strategisk avsikt egentligen för ledarskapet i ett företag? Vijay säger att det egentligen är ganska enkelt. Det handlar om att balansera den befintliga verksamheten samtidigt som man tar fram organisatoriska förutsättningar för att förnya och skapa helt nya affärer. Vijay kallar detta för den strategiska balansen i organisationen och illustrerar detta med tre boxar. Den första boxen handlar om att leda det befintliga, den andra om att selektivt glömma det som varit och den tredje boxen om att forma den nya framtiden. Många vittnar om den kortsiktighet som kännetecknar företag där nästan all tid och kraft hamnar i box 1, med negativa konsekvenser för nya prioriteringar och affärsmöjligheter. Vi har alla sett anorektiska företag som använt all kraft för att spara sig till framgång, bara för att sedan vara svultna på nödvändig innovationskraft när det väl gäller. Framtidens ledare vet att de måste balansera de tre perspektiven så klokt och hälsosamt som möjligt för sitt företag. Det intressanta är att fenomenet gäller både för organisationer och individer. I båda fallen måste det finnas en sund balans mellan dagsaktuella frågor och utveckling. Jämför affärsplanen för ett företag med den personliga planen för en individ. Båda är alldeles nödvändiga för att skapa den nödvändiga balansen mellan dagens uppgifter och morgondagens möjligheter. Alla i organisationen måste också acceptera att den befintliga affären och den nya affären kan lära och låna av varandra, det vill säga produktiv samexistens behövs trots att det innebär utmaningar för både gamla revir och individers ställning i organisation när det nya börjar byggas. Enligt Vijay är den konkreta innebörden av innovation att systematiskt transformera hypoteser och idéer till kunskap genom att utveckla, testa och följa upp i iterationer tills man hittar sin nya affär och den som har bärkraft. Vijays råd är att alla innovativa företag bör ha en portfölj av nya idéer, som testats i liten skala för enkla proof of concept, för att ha chansen att finna sin nya affär som håller för framtida krav. Lärandet är dessutom den viktigaste komponenten i ett innovativt företag. Testa, misslyckas ofta och tidigt för att undvika onödiga kostnader, säger Vijay. Antaganden om framtiden behöver analyseras baserat på informativ fakta och bedömning av risker. Först då kan man fatta beslut om förändringar av strategier och inriktning av sin affär. Ledarens uppgift med innovation blir således att balansera den operativa vardagen med det framtidsorienterade experimenterandet. Kalendarium Nedan tipsar SAS Institute om några angelägna seminarier under våren. 4 februari, 2011 Seminarium till Den svåra konsten att styra utmaningar för den offentliga sektorn Göran Persson och några myndigheter reflekterar. Plats: Stora Frösunda, Solna 24 februari, 2011 Frukostseminarium till Trender inom operativ riskhantering Governens Risc & Compliance Konsolidering och interna modeller Du får lyssna till SAS Institutes globala experter på området och till Lars Hansén från SEB som har värdefulla erfarenheter att dela med sig av. Plats: Stora Frösunda, Solna 29 mars, 2011 Anföranden och inspirerande möten med ledande strategiska aktörer, Best Practices och rundabordssamtal 08:30 till 17:00 Dynamic Demand Planning Charles W. Chase, Jakob Rehme, Christer Bodell och Andrew Fowkes är huvudtalarna. Plats: Stora Frösunda, Solna 4-7 april, 2011 Konferens för dig som vill hålla dig uppdaterad om SAS senaste lösningar, träffa användare och experter från hela världen. SAS Global Forum, 2011 Plats: Las Vegas, Nevada Mer information om seminarierna hittar du på: Reflektion & Resultat nummer 1,

14 Med hjälp av statistisk analys har Sverige lyckats avla fram Svensk Röd Boskap till en av världens bästa koraser och exporterar spermadoser varje år. Med hjälp av statistisk analys har Sverige lyckats avla fram Svensk Röd Boskap till en av världens bästa koraser och exporterar spermadoser varje år. Svensk Mjölk designar kor med hjälp av statistisk analys Foto: Svensk Mjölk Svensk Mjölk har ett stort inflytande på hur de svenska korna utvecklas från generation till generation. Genom att analysera en stor mängd information värderar de vilka djur som är lämpliga att gå vidare i avel. Därigenom förbättras kornas produktivitet samtidigt som deras hälsa gynnas. En ko ger i genomsnitt dubbelt så mycket mjölk idag som på 60-talet. Till viss del hänger det ihop med att utfodringen har utvecklats. Grunden är dock att korna blivit bättre genom omfattande avelsarbete. Svensk Mjölk, som ägs av Sveriges mjölk- och köttproducenter, är godkänt av Jordbruksverket som landets officiella avelsorganisation. De beräknar avelsvärden för tjurar och kor, skapar verktyg och tar fram beslutsunderlag för en sund avelsplanering. Hjärtat i avelsarbetet är en omfattande kodatabas, som innehåller information om mellan 80 och 90 procent av alla Sveriges mjölkkor. Totalt ingår sex miljoner individer i databasen. Sedan 60-talet har korna märkts med ett unikt nummer, så att det går att registrera uppgifter på individnivå. Varje år läggs cirka kor till i databasen. Tjurarna värderas utifrån sina döttrars avelskvaliteter. Bönderna kan själva gå in och titta i databasen via en webbsida för att se hur deras kor ligger till. Syftet är att producera mjölk billigare och effektivare, samtidigt som djuren mår bra och kvaliteten på mjölken är hög. Det är bland annat viktigt att hålla uppe protein- och fetthalten i mjölken, säger Jan-Åke Eriksson, chef för avelsavdelningen på Svensk Mjölk. Egenskaper registreras För att beräkna vilket avelsvärde ett djur har krävs en stor mängd registreringar på besläktade individer kombinerat med kunskap om miljöfaktorer samt om hur egenskaper ärvs och hänger ihop genetiskt. Egenskaper som registreras är bland annat mjölkavkastning, tillväxt, hälsa, sjukdomsresistens, fruktsamhet, kalvningar, exteriöra egenskaper och temperament. Informationen samlas in från flera olika ställen. Mycket registreras av bönderna själva och andra källor är analyslaboratorier, veterinärer, klövverkare och särskilda anställda i husdjursföreningar som beskriver korna. Sverige är ensamt om att ha all information samlad i samma databas, inklusive veterinärdata, labresultat och informationen från klövverkarna. Det handlar om stora datamängder, miljoner observationer från provmjölkningsdata, berättar Mats Gundel, som bland annat är systemansvarig. 14 Reflektion & Resultat nummer 1, 2011

15 Kjell Johansson, som utvecklar avelsvärdering i det av Svensk Mjölk delägda bolaget Nordisk Avelsvärdering, började arbeta med SAS Institute redan på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. SLUs forskning är nödvändig för Svensk Mjölks utveckling av avelsvärderingarna och universitetet använder information från kodatabasen i sin forskning. Statistiska modeller Vi använder internationella standardavelsprogram som innehåller statistiska modeller för genetisk korrigering. På så sätt försöker vi särskilja vad som är miljö och vad som är gener. SAS använder vi för att redigera indata till dessa program och för att hantera utdata så att informationen blir lättbegriplig, berättar Emma Carlén, som är just nu är utlånad av Svensk Mjölk och utvecklar avelsvärdering för får på uppdrag av Fåravelsförbundet och LRF. Norden ligger långt framme när det gäller avelsanalys och många i andra länder tittar på vad vi gör. Att Fåravelsförbundet vänt sig till Svensk Mjölk är inte så konstigt, eftersom det endast är ett fåtal organisationer och personer i världen som utvecklar system för avelsanalys. Norden ligger långt framme när det gäller avelsanalys och många i andra länder tittar på vad vi gör. Svensk Röd Boskap är en av världens bästa koraser. Vi exporterar spermadoser varje år, oftast till USA och Tyskland, säger Jan-Åke Eriksson. Den nordiska avelsprofilen är dessutom unik genom att den lägger vikt vid såväl mjölkavkastning som fruktsamhet och hälsa. Vi måste hela tiden jämka olika egenskaper mot varandra för att hitta en bra balans. Det är helheten som är det viktigaste för att få en hållbar genetisk utveckling, säger Emma Carlén. Avelsvärden som beräknas för mjölkkor utifrån information i kodatabasen: Mjölkavkastning Tillväxt Fruktsamhet Kalvningsförmåga Juverhälsa Sjukdomsresistens Kroppsexteriör Benexteriör Juverexteriör Mjölkbarhet Lynne Överlevnad VD har ordet Företaget ska helt finnas till för kunden Har du funderat på att tillsätta en Chief Listening Officer (CLO) eller en Chief Customer Officer (CCO)? Ovanliga roller idag, men kanske något som vi kommer att se oftare framöver när den kundfokuserade företagskulturen på allvar slår igenom. Men det tar tid att ställa om. Många företag fokuserar fortfarande mer på produktutveckling och varumärkespositionering, än på att utveckla företaget till att helt och hållet finnas till för kunden. En CLO, med ansvar för att säkerställa att företaget ständigt lägger ett öra mot marknaden och är lyhörd för kundernas behov och beteende, bör samarbeta med en CCO. Den senare säkerställer att de interna processerna alltid tar hänsyn till kunderna och motsvarar deras förväntningar. Upplägget borde vara klockrent, men idag är det en realitet endast i ett fåtal företag. Liselotte Jansson, VD, SAS Institute. Harvard Business Review pekar på den här trenden i flera rapporter. Så många som 75 procent av drygt tillfrågade företag menar att det är ett problem att de inte vet vad deras mest värdefulla kunder tycker och säger om dem. Att i tilllägg till detta inte förvalta den egna kundinformationen som en värdefull insikt på fler ställen än i marknadsorganisationen, är också en förlorad möjlighet*. Jag tror att många har mycket att vinna på att tänka mer på hur hela företaget kan finnas där för kunderna och ha som målsättning att skapa en bra och ansvarfull relation med kunderna under hela kundlivstiden. Kundinsikt, som ger oss besked om kundens potential och framtida värde, ger oss möjligheten att inte agera så kortsiktigt. Som kund kan det vara frustrerande och motstridigt att exempelvis få erbjudande om ett lån, men sedan nekas detsamma i kreditprövningen. Likväl som att jag, efter en långvarig relation, har förköpt mig efter alla erbjudanden och blir förvisad direkt till inkasso när jag inte kan betala. Istället för att använda indrivningskanalen direkt kanske det ska ske mer selektivt, baserat på vem kunden är och vilken historik vi har tillsammans. Att våga välja bort vissa kunder från erbjudanden vi på förhand vet att de inte bör få är ansvarsfullt företagande. Det gynnar den egna lönsamheten och ser till kundens bästa. Det finns med andra ord mycket som kan förbättras när hela företaget har tillgång till samma kundinsikt. Som företagsledare tror jag att det är otroligt viktigt att denna typ av processer börjar inifrån. Hur vi behandlar våra anställda och förhåller oss till vår affärsidé spelar roll för hur kunderna uppfattar oss. SAS VD Jim Goodnight står fast vid sin princip; Om de anställda är nöjda, då är kunderna nöjda. Om kunderna är nöjda, då är jag nöjd. Anställda som förstår sitt jobb, ser en mening med sitt bidrag och som tror på det man gör blir bättre i kundrelationerna. Jag tror att fler har allt att vinna på att börja se på sin verksamhet mer som en helhet och då bör arbetet börja med att åtminstone säkerställa att alla har samma bild av kunderna. En verksamhet som går i otakt eller fokuserar i silos fungerar inte optimalt. * Läs mer i Harvard Business Review Rethinking Marketing. Reflektion & Resultat nummer 1,

16 Ledare Information och feedback nödvändigt för välmående företag Hjärnan är häftig. Hur den fungerar och hur den har utvecklats till en ny modern version - Hjärnan 2.0. Det har förstås inte skett över en natt, utan i takt med att nya krav ställts på oss människor. Jag hade förmånen att lyssna på en framstående hjärnforskare härförleden som berättade om hjärnan och människans behov av stimuli och återkoppling. Seminariet handlade om behovet av att tänka på detta i ledarskapet eftersom alla människor behöver ett tydligt sammanhang och återkoppling på sitt arbete. Information och feedback skickar signaler till hjärnan, att känna sig betydelsefull är viktigt för att må bra. På samma sätt skapar man en välmående organisation som blir platt och ansvarstagande, inte tillplattad. Det här med att hjärnan faktiskt har utvecklats, liksom människans behov, är spännande att reflektera kring och viktigt att förstå. Inte minst när man tänker på hur mycket stimulans hjärnan får nuförtiden jämfört med för ett tiotal år sedan. Man behöver inte gå längre än till sig själv för att inse att det dagliga livet innehåller fler möjligheter till stimuli och återkoppling än tidigare. Och kanske håller den nya generationen på att bli stimulansberoende? Livet efter iphonen och alla dess Appar gör att det nästan känns meningslöst att ge sig ut på en joggingtur utan att ha med sig någon typ av mätinstrument som registrerar det man gör. För det som inte registreras har (nästan) inte hänt. Återkopplingen gör turen mer uthärdlig även i hällande ösregn, kanske orkar man till och med springa lite längre än det tänkta målet. Belöningen är vetskapen om att det kommer en återkoppling varje kilometer och jag kan hela tiden fånga möjligheten att bättra mig. Mål, delmål och återkoppling viktiga ingredienser även i arbetslivet. Dagens medarbetare, och särskilt i kommande generationer, kommer med all sannolikhet kräva än mer av sin arbetsgivare i termer av konkreta mål för sitt jobb och tydlig återkoppling på sina prestationer. Inte bara då och då, utan när de själva vill och har behov. Och det ska gå blixtsnabbt. Min 8-åring vet hur man söker svar på sina frågor på internet, min 80-åriga pappa har hört talas om det. Det är sannolikt denna skillnad i förväntningar och beteende som arbetslivet måste möta framöver för att skapa välmående medarbetare och organisationer. Beslutsstöd är numera en självklarhet för flertalet ledningsgrupper då cheferna måste ha tillgång till information för att kunna styra organisationen. Att den stora trenden just nu är att informationen och redskapen ska spridas ut i organisationen till många fler är egentligen inte konstigt alls. Det är bara ett sätt för verksamheterna och arbetsgivarna att gradera upp sig till Organisation 2.0. Först då kan de matcha medarbetarnas nya krav på tydliga mål och mätbar uppföljning. Det här kommer att bli värdefullt för företagens effektivitet men kanske framförallt för medarbetarnas välbefinnande och prestationer i framtiden. Temat för det här numret av Reflektion & Resultat är informationstillgänglighet. Vilket informationsbehov finns för att möta regelverkens krav, förbättra kundservicen och öka effektiviteten i produktionsprocesserna. Och inte minst vad ställs för krav på IT-avdelningen framöver när det kommer till informationsförsörjning. Susanne Wahlström Jonsson, marknadschef, SAS Institute REFLEKTION & RESULTAT SAS Institute AB, Stora Frösunda Box 609, SE SOLNA Telefon: Ansvarig Utgivare: Susanne Wahlström Jonsson, SAS Institute Redaktör: Gisela Östlund, SAS Institute Projektledare: Christina Bonnevier, Visible PR Huvudskribent: Eva Gustin, Visible PR Huvudfotograf: Georg Kristiansen Layout, tryck och repro: Fälth & Hässler, Värnamo OM SAS INSTITUTE SAS Institute är ledande på lösningar för beslutsstöd med avancerad analys. SAS Institute, även världens största privatägda mjukvaruföretag, omsatte ,31 miljarder dollar i 118 länder och har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla verktyg och metoder som låter stora organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och inte minst att skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt gjort kundinstallationer, bland annat i 92 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag drygt 100 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök:

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap?

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? 2015 VD Barometern 2015 - Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? Resultatet av VD Barometern påminner i vissa delar om förra årets. Tidsbrist är fortfarande ett problem, hållbarheten kommer lågt ner på

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren Affärsutveckling i frontlinjen Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren 2 Till dig som arbetar med affärsutveckling Funderar du och dina kollegor över nya affärsmöjligheter och hur ert

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA OM MIG Kajsa Asplund Psykolog Doktorerar på Handelshögskolan i Stockholm inom området Talent Management Skriver om organisationspsykologisk forskning på blogg.assessio.se

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Så fungerar ett Business Partner-program i praktiken. Sara Lindberg - Movestic

Så fungerar ett Business Partner-program i praktiken. Sara Lindberg - Movestic Så fungerar ett Business Partner-program i praktiken Sara Lindberg - Movestic Här befinner jag mig nu Bakrunden En av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner Många omorganisationer Controllers

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Key Account Management. Easy CRM. Affärsspel. 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap.

Key Account Management. Easy CRM. Affärsspel. 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap. Easy CRM Affärsspel 2014 version 3.0 Är en del av Key Account Management Roadmap. Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 SÄLJANDE FÖRETAG EASY CRM AB... 4 EASY CRM S AFFÄRSPLAN:...

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Innovativa SCM-lösningar

Innovativa SCM-lösningar Innovativa SCM-lösningar RELEX SCM-seminarium 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions Revolutionerande teknologi Minnesbaserad beräkningsteknologi (IMC) kommer att revolutionera planering och styrning av

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser

Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser Effektivare produktion av kommunikation United State Of Mind är ett konsultbolag som arbetar med att professionalisera

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ?

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ? Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Reforce Internationals VD-undersökning 2017 Förord av styrelseordförande Ulf Arnetz Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Svaret på denna

Läs mer

Skapa maximalt värde av dina kommunikationsinsatser. - mäta, planera, kommunicera, följa upp, förbättra

Skapa maximalt värde av dina kommunikationsinsatser. - mäta, planera, kommunicera, följa upp, förbättra Skapa maximalt värde av dina kommunikationsinsatser - mäta, planera, kommunicera, följa upp, förbättra Agenda 1. Vad gör jag här? 2. Nuläge & orsaker 3. Krut och effekt? 4. Öka chefernas kommunikativa

Läs mer

KICK-OFF ELLER KICK-IN?

KICK-OFF ELLER KICK-IN? KICK-OFF ELLER KICK-IN? Diskobowling och fina krogen i all ära, men de lämnar sällan några bestående avtryck. Vill du däremot bjuda dina medarbetare på en insiktsfull upplevelse som ger mer drag i affärerna

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Kungliga Dramatiska Teatern, byggd 1908 SAS Institutes huvudkontor i Sverige, byggt 1785 Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Mognadsgrad och ambitionsnivå inom IT Governance;

Läs mer

Datadriven digitalisering ur marknadschefens perspektiv. Stockholm,

Datadriven digitalisering ur marknadschefens perspektiv. Stockholm, Datadriven digitalisering ur marknadschefens perspektiv Stockholm, 2017-06-20 Forefront consulting och SAS Institute vill rikta ett stort tack till medverkande bolag och dess marknadschefer Forefront har

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

För Soliditets högprioriterade kunder. Det här kan vi erbjuda er

För Soliditets högprioriterade kunder. Det här kan vi erbjuda er För Soliditets högprioriterade kunder Det här kan vi erbjuda er 2 Du är högprioriterad och får därför högre service Att ditt företag valt Soliditet betyder mycket för oss, och det vill vi gärna visa. Du

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer