Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling"

Transkript

1 Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling Workshop 26 augusti Målsättning och tidplan Erfarenheter från pilottester Vad innebär version 1.0 Anslutningsprocessen Drift, förvaltning & utveckling Programstyrgrupp & förvaltningsgrupp Workshop 27 augusti Implementering av behandlingsplattformen Vidmakthållande/förvaltning/utveckling Anette Cederberg 1177 vårdguiden

2 Målsättning och tidplan för behandlingsplattformen

3 Syftet är att i första hand att öka invånarnas tillgång till kvalitetssäkrad internetbaserad stöd och behandling. ökade möjligheter för vård- och omsorgsgivare att erbjuda invånare och patienter stöd och behandling via internet på ett användarvänligt, säkert och flexibelt sätt. stöd för en internetbaserad KBT-behandling inom ramen för rehabiliteringsgarantin.

4 Nyttokalkyl internetbehandling Öka tillgängligheten Flexibelt i olika medier Snabb tillgång Ökad Psykisk Hälsa Effektiv behandlingsform Arbeta självständigt Kvalitetssäkrad metod Behandla fler patienter Patientsäkerhet Patienten har insyn i behandlingen Källa; Internetbehandling med KBT En praktisk handbok, Kristofer Vernmark & Jonas Bjärehed 2013 Skapar delaktighet

5 Hur projektet har dimensionerat sitt arbete Utveckling på plats Förstudie och prototyp Visualisera Team med verksamhet och teknik Referensgrupp Testa tidigt med piloter Teknisk utveckling och förvaltningsutveckling parallellt

6 Tid- och aktivitetsplan för projektet 2013 April 2014 Maj 2014 Aug/Sept2014 Feb2015 Förstudie Start pilot Avslut pilot 2 Beh i skarp drift Beslut överlämning Exempel behandlingar Piloter x 6 Testa Utvärdera Utveckling återupptas 1.0 beslut styrgrupp 13 juni Skarpa piloter (2) 2015 Sprintdemo x9 Teknisk utveckling - ensning Förvaltningsutveckling Fokus på funktioner inför piloterna Sept 2013-april 2014 Affärsmodell Behandlingsprogram/Stöd

7 Tidsplan Utveckling version 1.1

8 15/ Start Piloter version Koll på Asperger (SLL) - Ångesthjälpen (Jönköpings län) /2 Version 1.0 Behandlingsplattformen 16/ 10 17/ 11 Intern produktionssättnings- -test v.3 7 v /8 Start efter sommar 13/ 11 Referens -grupp 12/9 Arbetsgrupp för behandlingsinnehåll (SKL) v / 12 Start Piloter 15/ 12 Behandlingsplattformen p 26-27/8 Workshop om Internetbaserad Stöd & behandling (SKL) Referens -grupp 8/5 Workshop knyta ihop pilot 27/ 5 Avslut inför sommar Utvärdering pilot 30/ 1 18/6 v.2 5 Intern produktionssättning Riskanal version 7/4 1.1 ys Internt 23/5 2/3 14/3 24/4 Förvaltning tar över ansvar. Beslutar release för 1.1 Projektet stänger 6 Piloter för att utvärdera Behandlingsplattformen s- funktionalitet, användbarhet för vidare utveckling

9 Erfarenheter från test piloterna

10 Syfte och mål med pilot Syfte med pilot är att kvalitetssäkra behandlingsplattformen och driftsätta integrerade tjänster Med målet att uppfylla att uppfylla projektmålet att leverera en driftsatt behandlingsplattform

11 Vad innebär pilot? Av det vi utvecklat hittills, vad fungerar bra eller mindre bra? Sammanfatta Designer lägga in innehåll Behandlare Analysera Utveckla Prioritera Patient

12 Pilot tester för internetbehandling Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Koll på Asperger SLSO och Västra Götaland Regionen (VGR) Beroendecentrum e-change hjälp till förändrade alkoholvanor SLSO, Internetpsykiatri Psykiatri Sydväst, (SLSO) Depressionsbehandling Landstinget i Jönköpings län Primärvården Ångestbehandling Landstinget i Östergötland Stressbehandling Barn och ungdomskliniken, (SLSO) Barninternetprojektet KBT (BiP)

13 Metod utvärdering Iterativ, användarcentrerad utveckling Prototyp Användarforum, referensgrupp, demo, tidigare intervjuer Deltagande observationer Gruppintervjuer Vidareutveckla Test Intervjuer Enkät System Usability Scale Prioritera Utvärdera

14 System Usability Scale 10 frågor som ger en översikt av subjektiva värderingar av användbarhet hos ett system. Normativ data från 500 studier med över 5000 användare möjliggör jämförelse mellan system. 14

15 15

16 System Usability Scale - behandlare Jag tror jag skulle vilja använda det här systemet ofta. Jag tyckte systemet var onödigt komplext. Jag tyckte systemet var enkelt att använda. Jag tror jag skulle behöva hjälp av en teknisk person för att kunna använda systemet. Jag tyckte de olika funktionerna i systemet var väl integrerade. Jag tyckte det var för mycket inkonsekvenser i systemet. Jag skulle tro att de flesta kan lära sig att använda systemet väldigt snabbt. Jag tyckte systemet var väldigt besvärligt att använda. Jag kände mig trygg med att använda systemet. Jag behövde lära mig mycket saker innan jag kunde komma igång med systemet. 2,43 0,71 2,71 0,14 1,71 1,43 2,71 1,00 2,29 0,57

17 System Usability Scale - invånare Jag tror jag skulle vilja använda det här systemet ofta. Jag tyckte systemet var onödigt komplext. Jag tyckte systemet var enkelt att använda. Jag tror jag skulle behöva hjälp av en teknisk person för att kunna använda systemet. Jag tyckte de olika funktionerna i systemet var väl integrerade. Jag tyckte det var för mycket inkonsekvenser i systemet. Jag skulle tro att de flesta kan lära sig att använda systemet väldigt snabbt. Jag tyckte systemet var väldigt besvärligt att använda. Jag kände mig trygg med att använda systemet. Jag behövde lära mig mycket saker innan jag kunde komma igång med systemet. 2,38 1,25 2,00 1,38 1,75 1,63 2,38 1,13 3,25 1,25

18 Sammanräknade SUS-värden 50% 62,8 70 behandlare invånare 68 18

19 2 pilotverksamheter skarpt läge start 15/ Jönköpings län (Psykologpartners KBT-online) Stockholms läns landsting Habilitering och Hälsa - Koll på Asperger - Ångesthjälpen Omfattning Omfattning - Max 10 patienter - Max 10 patienter - Max 2-3 vårdpersonal - Max 2-3 vårdpersonal

20 Vad innebär 1.0?

21 Prioriteringsövning MoSCoW prioriterar enligt följande grupper: M Must Måste ingå i slutprodukten (verksamhetskritiskt) S Should Hög prioritet och något som borde ingå i slutprodukten. Det går att hantera om exempelvis funktionaliteten inte finns i slutprodukten men inte utan större påverkan för verksamheten. C Could Lägre prioritet på något som är önskvärt men inte nödvändigt, kan klara sig utan under en tid. W - WON'T Vänta till senare.

22 Version 1.0 Tilldela Invånare stöd och behandling i Mina vårdkontakter Vårdgivare Inloggning Inera säkerhetstjänster för att komma in i Behandlingsplattform Kunna starta en vårdenhet i Behandlingsplattformen Behörighetstilldelning på vårdenhet PDL Behörighetsadministratör Behandlare Patientadministratör PDL-loggning Se händelser i behandling Avisering SMS och epost Kunna ha media i behandling ljud, bild, video Behandlingsplattform stödja Formulärtjänstekontrakt ver. 2.0 Responsiv design : Avgränsning Navigering innehåll (text) för Invånare Invånare når behandling via mobilen 4&5 De önskemål som ansågs vara mest verksamhetskritiska utifrån utvärdering och prioritering efter piloten. Tydliggöra i behandlingsgränsnittet överblick och styrning av behandling Tydliggöra behandlingsöversikten för Invånare

23 Version 1.1 Skapa notifiering till behandlare utifrån att patienten fyllt i ett specifikt värde i ett formulär - ex. Suicidskattning Responsiv design - Invånare avgränsning: media, formulär Exportformat Möjliggöra gallring patientdata Arkivering (ta fram förslag för format) Kvalitetsregister (underlag för vidare undersökning) Rådata Journalintegration Kunna skapa journalanteckning i behandlingsplattformen Visa hur journal integration kan skapas Tekniskt anslutningsarkitektur mobilapp Motpart krävs med resurser Portabelt format för behandlingsinnehåll Starta behandling på flera vårdenheter Designerplattform Behörighetshantering designer Utvecklingsmiljö för innehåll

24 Version 1.2 Vidareutveckling i förvaltning Innehållskatalog Standardiserade instrument (ex EQ5d) Tredjeperson (flera personer i en behandling) Ombud (beroende av utveckling av ombudstjänst i MVK) Forum Spel (Ekonomi och motpart) Ärendehantering (IPSY) Anonym självhjälp Jour, schemaläggning Vårdgivare Responsiv design Logga behandlartid Engångsinloggning för att fylla i mätningar för invånare Systemoberoende behörighetsmodell ( central behörighetsstyrning via HSA) Kunna definiera egna roller i behörighetstilldelning

25 Anslutningsprocessen Drift, förvaltning & utveckling

26 Kommunikationsplan behandlingsplattformen 2013 Projektet ansvarar inte för ett breddinförande av plattformen. Projektet kommunicerar inte med patienter/brukare. Projektet marknadsför inte behandlingsplattformen för allmänheten. Projektet sprider inte information i andra forum än de huvudsakliga - på Projektplatsen, på inera.se, i styrgruppen och i referensgruppen. Projektet hänvisar frågor om lokala anpassningar till de lokalt utvalda referensgruppsmedlemmarna i projektet.

27 Att ansluta till behandlingsplattformen Införande NATIONELL NIVÅ Teknisk dokumentation Förvaltning & Drift Support nationellt Marknadsaktiviteter REGIONAL NIVÅ Checklista för teknisk anslutning Beställa anslutning Test efter anslutning Integration till journalsystem Införandeprojekt Utbildning regionalt Support regionalt

28 Organisationsskiss Sveriges landsting och regioner Styrelse Beredningsgrupp Inera Strategiskt råd Programstyrgrupp invånartjänster Programstyrgrupp vårdtjänster Programstyrgrupp Infrastruktur Förvaltningsgrupper Projektstyrgrupper Projektstyrgrupper Förvaltningsgrupper Projektstyrgrupper Förvaltningsgrupper

29 Ny Organisationsskiss

30 Förvaltningsprocess Ineras programområde invånartjänster Beredning av beslutsunderlag till Ineras styrelse Tar fram underlag till förvaltningsplanen Verksamhetsuppföljning varje budgetår Program rådet Berednings gruppen Förvaltningsgrupp behandlingsplattform Beslutsnivå Budget Inriktning på verksamhet Ineras styrelse VD & Ledning Nät- Verks grupp Fattar detaljerade beslut inom förvaltningsplanen Ledningsgrupp Invånartjänster 1177 Upprättar förvaltningsplan Hitta & Jämför FL Inloggade tjänster FL Öppna tjänster FL Sjukvårds rådgivn. FL Infrastruktur FL Behand lings plattform FL

31 Nationella medicinska informationssystem NMI

32 Vad är en medicintekniska produkt? Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter Bygger på ett flertal EG-direktiv 2 Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak 1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder = delaktig i diagnos och behandling på individnivå!!!

33 Medicintekniska produkter Om produkter ( tjänster, system etc) för medicinskt bruk betraktas som en medicinteknisk produkt kan gällande produktsäkerhetsregelverk tillämpas och produkten kommer därmed att ha en definierad avsedd användning fastställda och redovisade specifikationer en ansvarig tillverkare som ger förutsättningar för en tydlig överlämning en reglerad uppföljning av användningen av produkten

34 Författningsanalysen 1. Behandlingsplattformen passar väl in på beskrivningen av ett system med ett medicinskt syfte men har en nationellt begränsad marknadssituation som gör det Tveksamt om en CE-märkning enligt det medicintekniska regelverket är ändamålsenlig. Motsvarande gäller många andra nationella IT-system i hälso- och sjukvården, t.ex. NPÖ och NOD. Regeringen har emellertid gett Läkemedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter med samma slag av regulatoriska krav som i det medicintekniska regelverket, men anpassat för nationella medicinska informationssystem i hälso- och sjukvården. Föreskrifterna är föremål för remiss och kan förväntas träda i kraft tidigast våren Övervägande skäl talar för föreskrifterna blir tillämpliga på Behandlingsplattformen eftersom plattformen är nationell och avsedd att användas för vård och behandling, dvs. ett medicinskt syfte. Plattformen är vidare kopplad till regeringens strategi Nationell ehälsa, vilket också är ett kriterium för att föreskrifterna ska bli tillämpliga på plattformen. Projektledningen rekommenderas att avvakta föreskrifterna, liksom huvudmännen för många andra nationella IT-system gör.

35 Direktiv, lag och föreskrifter EU 93/42/EEG Medicintekniska direktivet Sverige Lag Lag (1993:584) om medicintekniska produkter Föreskrift Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter Ny föreskrift Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:7) om tillämpning av lagen om medicintekniska produkter på nationella medicinska informationssystem

36 Övergripande beslut Organisation, tillverkare kund Tydliggöra roller och ansvar Översyn drift och förvaltningsavtal

37 Liscensmodell Designerrollen

38

39

40

41 Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling Workshop 27 augusti Ledningssystem för att kvalitetssäkra arbetet Kvalitetssäkring behandlingsprogram Implementering av behandlingsplattformen Vidmakthållande/förvaltning/utveckling Anette Cederberg

42 Implementering av behandlingsplattformen Vidmakthållande/förvaltning/utveckling

43 Vad är en medicintekniska produkt? Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter Bygger på ett flertal EG-direktiv 2 Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak 1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder = delaktig i diagnos och behandling på individnivå!!!

44 1177 Vårdguiden marknad och införande ansvarar för införandeprogram för e-tjänster 44

45 Förutsättningar för att kunna använda behandlingsplattformen Aktiv mottagning i Mina Vårdkontakter (förutsättning för att kunna tilldela tjänsten till invånare) HSA Vårdgivare Vårdenhet Om enheter används ska dessa vara kopplade till Vårdenhet Medarbetaruppdrag till personal som ska ha tillgång till behandlingsplattformen SITHS-kort SITHS-kort till personal som ska ha tillgång till behandlingsplattformen

46 FLÖDE INVÅNARE NÅ E-TJÄNST 1177.se Mina vårdkontakter Invånare och tredjeperson e-tjänst Landstin g Enhet

47 mraden/e-tjanster-och-system-/etjanster-ochsystem/invanartjanster/mvk/http:// n/e-tjanster-och-system-/etjanster-ochsystem/invanartjanster/mvk/ 47

48 Att ansluta till behandlingsplattformen Införande NATIONELL NIVÅ Teknisk dokumentation Förvaltning & Drift Support nationellt Marknadsaktiviteter REGIONAL NIVÅ Checklista för teknisk anslutning Beställa anslutning Test efter anslutning Integration till journalsystem Införandeprojekt Utbildning regionalt Support regionalt

49 Pilot införande i ett landsting Utse projektledare Utse styrgrupp Sätt projektdirektiv och projektplan för ett införande Skapa arenor för kunskapsöverföring inom landstinget Sätta upp utvärderingsplan för piloten Utse person med roll super-user för behandlingsplattformen

50 Planera för pilot innehåll Ta beslut om innehåll Skapa/köp innehåll Utse designer för innehåll Designer lägger in innehåll i behandlingsplattformen

51 Planera för pilot verksamhet Utbildning i innehåll Utbildning behandlingsplattform Sätta upp rutiner i verksamhet för internetbaserad stöd/behandling Gå igenom ansvar och roller i verksamhet Läs och förankra användardokumentation för behandlingsplattformen

52 Invånartal faktisk kostnad behandlingsplattformen Prismodell Landsting Procent Kostnad MVK Referens/kommentar Pris för olika kundgrupper, baserat på Stockholms län 22% invånarantal eller annan fördelning. Uppsala län 4% Berskriv mätmetod vid nyttjandefinansiering. Södermanlands län 3% Östergötlands län 5% Jönköpings län 4% Kronobergs län 2% Kalmar län 2% Gotlands län 1% Blekinge län 2% Skåne län 13% Hallands län 3% Västra Götalands län 17% Värmlands län 3% Örebro län 3% Västmanlands län 3% Dalarnas län 3% Gävleborgs län 3% Västernorrlands län 3% Jämtlands län 1% Västerbottens län 3% Norrbottens län 3%

53 Kostnader behandlingsplattform Uppskattning och nycklar Behandlingsplattformen Summa Finansiering Behov 2014 Personer SLL 2 2 Konsultstöd inom SLL 0 0 Virituella servrar (nyckling infra) 18 Kostnader vidmakthållande Behandlingsplattformen Ledning och styrning Personer SLL Konsultstöd inom SLL 0 OH kostnader SLL Förvaltning (leverantörskostnader) Leverantörsbundna kostnader Förvaltningsutveckling 0 0 Infrastruktur (leverantörskostnader) Nycklingsbar kostnad MVK-moln Löpande projektstöd MVK - moln Co-location Hårdvara Support linjen Koordinerade funktion SLL Kostnader etablering och breddning Behandlingsplattformen Summa Utveckling (leverantörskostnader) vidareutveckling för att följa generell utv. Av annat Vidareutveckling plattform - ny funktionalitet Införandestöd och projektkostnad SLL personer etablering etapp 2 (2,5 pers) 0 0 Konsultstöd etablering etapp 2, (1,5 pers) 0 0 Juriststöd 0 0 Kostnader anslutning rörligt Behandlingsplattformen Summa Anslutningskostnader Anslutningskostnader per installation per landsting ( per anslutning och ca 10 anslutninga) Totalt Summa totalt Förvaltning, drift & support 1177 vårdguiden & 3:e parts leverantör Infrastruktur & licenser 3:e parts leverantör Utvecklingskostnader Anslutningskostnad Solidariskt finansierat Nyttjandeprincip Öppen källkod? Inträdesbiljett Bild Sara Meunier och Anette Cederberg Riskfaktor 20% Summa att

54 Införandeprogram e-tjänster 1177 vårdguiden Landsting i samråd 1177 Vårdguiden WS1 WS2 WS3 WS4 Landsting Planering Genomförande Uppföljning 1177 Vårdguiden u u u u u u u u u i u u u a

55 Mer information om projektet Statusrapporter och FAQ (vanliga frågor och svar) Referensgruppsmöten Frågor om projektet till projektledare Anette Cederberg Demo-filmer Länkar till inspelningar från projektdemon finns tillgängliga via projektplatsen i mappen som heter Demo.

56 Marknad behandlingsplattformen 56

57 Tack för mig!

58 Ny affärsmodell för nya tjänster 2015 Nyttjande princip Objektets totalkostnad Etablering Utveckling Drift- och förvaltning Kostnadsfördelning baserat på resurskonsumtion/infrastruktur Domäner Tjänsteplattform Infrastrukturbas Breddad intäktsbas invånarantal/kundgrupper Miniminivå (avsaknad av historik) Affärs- och prismodulering Andel av kostnadsbas 80 % Tillgång till Vidareutveckling Öppen källkod 20 % Nyttjande av

59 Arbetsgruppen regelverk 16 juni Kvalitetssäkring olika delar Behandlingsplattformen integritet patientsäkerhet MvK Vårdprocess hur behandlingen genomförs IVO tillsyn Behandlingsprogram faktagranskning/upphovsrätt- internt/externt Behandlingsprogram - utvärdering via kvalitetsregister Upphandling kravställning Vårdprocessen är en del av kvalitetssäkringen Anmälan/ Screening-formulär via Internet (MVK) initiering. Initierat av patient Remiss. Läkare/behandlare Diagnos: Besök behandlare Bedömning skattningsskalor Behandling startar

60 Invånarantal fördelning Följande fördelning baseras på invånarantal: Landsting Procent Stockholms län 22% Uppsala län 4% Södermanlands län 3% Östergötlands län 5% Jönköpings län 4% Kronobergs län 2% Kalmar län 2% Gotlands län 1% Blekinge län 2% Skåne län 13% Hallands län 3% Västra Götalands län 17% Värmlands län 3% Örebro län 3% Västmanlands län 3% Dalarnas län 3% Gävleborgs län 3% Västernorrlands län 3% Jämtlands län 1% Västerbottens län 3% Norrbottens län 3%

61 Förvaltning invånartjänster - behandlingsplattformen Affärsmodell Öppen Källkod Förvaltning & Drift Programstyrgrupp Förvaltningsgrupper Användargrupper Licensmodell Teknik Förvaltning Drift Support Behandlingsinnehåll Program Figur 1, Typer av projekt med avseende på graden av öppenhet. Förvaltningsplan etapp förvaltning Huvudaktivitet Förvaltningsstyrning Användarstöd Ändringshantering Daglig drift & underhåll Verksamhets nära förvaltning IT-nära förvaltning VM VU VM VU VM VU VM VU VM VU VM VU VM VU VM VU VM=vidmakthållande VU=vidareutveckling

62 Gemensamma begrepp Begrepp Förklaring Källa* Finansiering s-modell Betalmodell Prismodell Affärsmodell Nyttoberäkning Kostnadstäckning Nyttjandefinansiering Ersättningsmodell En affärsmodell eller företagsmodell, är en teoretisk beskrivning av hur ett företag/affärsverksamhet, är tänkt att fungera. Den omfattar, intäktsmodell, produktionsmodell samt leveransmodell Handlar om hur man får tag på pengar, satsar pengar, lånar pengar, investerar med riskkapital etc. Termen används i fasen utveckling och utrullning. Ekonomiska termer är direkt investering eller immateriell investering. Den nyttokalkyl som projekt skall göra innan de startar och som ska visa vem som får nytta och hur stor denna nytta beräknas bli. Denna term används för att beskriva att de faktiska kostnaderna för tjänsten täckts, såsom infrastruktur, drift, vidmakthållande inklusive viss förvaltningsutveckling, personal och OH kostnader. Termen används för att beskriva när betalning skall ske, om det skall ske i förskott, efterskott, nyttjandebaserat eller solidariskt. Termen används i fasen vidmakthållande Termen används för att beskriva vilket pris tjänsterna har för den som skall nyttja eller erbjuda tjänsten, dvs vad de ska kosta för kunderna att använda tjänsten. Denna term används för den rörliga kostnad som kunden får betala utifrån nyttjande av tjänsten. Behöver kunna mätas. Denna term används för den vårdersättning en vårdgivare får för utförd vård åt ett landsting/region. Regleras normalt i vårdavtalen. Kan även regleras utifrån utförare/nyttjare i en separat tjänst Wikipedia Egen Egen Egen Egen Egen Egen Egen * Förklaringen kan skrivas om vart efter källor hittas med vedertagna definitioner

63 Öppen källkodsförvaltning Versionshantering Öppen källkods förvaltning Teknisk utveckling Förvaltning & drift Behandlings plattformen Releaseansvarig Ledning & styrning Beslutsforum Kvalitetssäkring Graden av öppenhet Bugg, Felrapportering

64 Internetförmedlad stöd och behandling via behandlingsplattformen Regional nivå Designer Nationell nivå Behandlingsprogram Skräddarsydda Behandling KBT behandling Depression Ångest Stöd Preoperativa förberedelser Rehabilitering/sjukgymnastik Acceptanstester Behandlingsprogram Standardiserad program Behandling KBT behandling Depression Ångest Stöd Upphandling Acceptanstester

65 Öppen källkod allmänna principer Öppen källkod alla får tillgång Konkurrenter Produkten hålls uppdaterad Andra producenter utvecklar vidare Kontrakt i form av; Licenstagare Licensgivare Licensavgifter Fri programvara Öppna standarder Kvalitet Kvaliteten är bättre Teknikförändringar slår igenom snabbare Ledning & styrning Ägarskap & kontroll Säkerhet Support

66 Förutsättningar för att nå målet Organisation SKL nov 2013 SKL aug 2014 Behandlingsinnehåll SKL Arbetsgrupp regelverk 16 juni 2014 Förvaltning Drift Support Affärsmodell Teknisk utveckling Projekt verksamhet/teknik Referensgrupp 8 maj 2014 Verksamhet/IT/e-hälsa

Presentation av den tekniska lösningen

Presentation av den tekniska lösningen Presentation av den tekniska lösningen Bakgrund & uppdrag Syfte Förutsättningar för att nå målet Kommande pilottester Film som visar gränssnitten Arkitekturen Tidplan Teknisk utveckling Anette Cederberg

Läs mer

Nationell ehälsa. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster

Nationell ehälsa. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster Nationell ehälsa Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster Nationella strategin för ehälsa inom vård och omsorg Invånare, patienter och anhöriga Ska ha enkel tillgång till allsidig information

Läs mer

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform]

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform] plan 1 (13) [ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell ] Dokumentmall från Stegen plan 2 (13) Innehållsförteckning 1 Om dokumentet... 3 1.1 shistorik... 3 2 Bakgrund och beställare... 3 2.1 Bakgrund till

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Välkomna till workshop Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling

Välkomna till workshop Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling Välkomna till workshop Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling Teknik och förvaltning Anette Cederberg Anette.cederberg@sll.se 073-503 90 90 Innehåll Mats Bäckarslöv mats.backarslov@skl.se

Läs mer

Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet

Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet Internetbaserat stöd & behandling Övergång från pilot till verksamhet Nyutveckling stöd & behandling

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Så tar vi nästa steg för att öka användningen av NPÖ, Nationella patientöversikten. Britt Ehrs Landstinget Uppsala län

Så tar vi nästa steg för att öka användningen av NPÖ, Nationella patientöversikten. Britt Ehrs Landstinget Uppsala län Så tar vi nästa steg för att öka användningen av NPÖ, Nationella patientöversikten Britt Ehrs Landstinget Uppsala län Norrbotten Anslutningsläget NPÖ 22/9 2012 Analys avslutad Jämtland Västerbotten Västernorrland

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Stöd och behandling (SoB)

Stöd och behandling (SoB) Stöd och behandling (SoB) Framtiden med nya e-tjänster Patienten/invånaren är medspelare Öppnar för ökad: - delaktighet - tillgänglighet - jämlik vård och lika behandlingsprinciper - medskapande - självständighet

Läs mer

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting Unika användare av NPÖ september 2012 (>10) Källa:Inera AB Örebro kommun Västra Götalandsregionen

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa Din ehälsa Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid Tillgänglighet Din journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

KBT först ut i nya plattformen för stöd och behandling

KBT först ut i nya plattformen för stöd och behandling KBT först ut i nya plattformen för stöd och behandling Pilotinförande KBT på nationella plattformen för stöd och behandling Anneli Uusitalo Dan Comstedt KBT först ut i nya plattformen för stöd och behandling

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07. Vad kostar det att införa och använda Prosang?

Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07. Vad kostar det att införa och använda Prosang? Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07 Vad kostar det att införa och använda Prosang? Generellt om kostnader Resursåtgång och kostnad för ProSang Införandekostnad

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider

VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider VÄLKOMNA! Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider 2014-09-15 Läsa sin journal via nätet - Boka sina egna tider Emma Pihl, bitr hälso- och sjukvårdsdirektör ehälsodag 2014-09-15 En digital värld

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Säkerhetstjänster - verksamhetstillämpning och arkitektur

Säkerhetstjänster - verksamhetstillämpning och arkitektur Säkerhetstjänster - verksamhetstillämpning och arkitektur Säkerhetstjänster Verksamhetstillämpning och arkitektur Christer Allskog Inera AB Tomas Fransson Inera AB Fredrik Stegmark Region Halland Utmaningar

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering Uppdaterad: 2017-11-09

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Projektdirektiv. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet

Projektdirektiv. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet [Nämnd/Förvaltning/alternativt blank] Projekt- / förstudiedirektiv *Projekt Teknisk anslutning av TakeCare till Journalen via nätet *Projektägare Maria Dalemar *Projektledare Lina Jacobsson Projektstyrgrupp

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Ökad patientdialog med digitala formulär

Ökad patientdialog med digitala formulär Ökad patientdialog med digitala formulär Nationell Handlingsplan 2013-2018 Målbild 2018 Ökad medverkan från individen, smartare e-hälsotjänster och samarbete över organisationsgränser Individen Kunna nå

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Ulrika Landström, RN, Projektledare Örebro Läns Landsting ulrika.landstrom@orebroll.se +46 70 316 4541 Bakgrund och syfte Projektet startade

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax (SMED) ersätter telefax En omfattande användning av telefaxutrustning sker idag inom landsting och kommuner. Kommunikation med hjälp av telefax utgör en stor risk när det gäller säkerhet avseende bristande

Läs mer

Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra?

Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra? Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra? Sofie Zetterström, vice vd Inera Eva Leach, chef Avdelning Invånartjänster ehälsomyndigheten 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter)

Läs mer

Förvaltningsplan för Sjunet

Förvaltningsplan för Sjunet Förvaltningsplan för Sjunet FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Sjunet Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Lars Öberg Johan Assarsson Sid 1/8 1. Objektbeskrivning...

Läs mer

E-tjänsten Stöd och behandling Nulägesrapport

E-tjänsten Stöd och behandling Nulägesrapport E-tjänsten Stöd och behandling Nulägesrapport E-tjänsten 1 E-tjänsten Stöd och behandling Nulägesrapport december 2015 Innehåll Innehåll... 1 Bakgrund... 2 1. Nyutveckling i Stöd och behandling... 3 2.

Läs mer

Det finns en enkel väg till vården =

Det finns en enkel väg till vården = Det finns en enkel väg till vården = Mina vårdkontakter är en flexibel e-tjänst och hanteras av samma personal som du möter vid besök på din mottagning = Här finns Mina vårdkontakter Stockholm, Västra

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Nytt namn Nytt uppdrag Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma

Läs mer

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det?

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? ewa.jerilgard@cehis.se Dagens nyheter vintern 2012 Drygt 200 vårdenheter allt från sjukhus till vårdcentraler

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Journal som e-tjänst. Landstinget i Kalmar län

Journal som e-tjänst. Landstinget i Kalmar län Journal som e-tjänst Landstinget i Kalmar län Journal som e-tjänst för en ökad delaktighet Syftet med införandet av journal som e-tjänst är att öka patientens delaktighet och medverkan i sin egen vård.

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar

Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar Agenda Vilka är det som arbetar med eklient Hur förvaltas eklient Vilka är målen för eklient Vad är eklient De olika objekten Vilka

Läs mer

Nationell patientöversikt ett medel för ökad integration och patientsäkerhet i vården status och erfarenheter från Sverige.

Nationell patientöversikt ett medel för ökad integration och patientsäkerhet i vården status och erfarenheter från Sverige. Nationell patientöversikt ett medel för ökad integration och patientsäkerhet i vården status och erfarenheter från Sverige Helena Svedberg 1 En del av Nationell ehälsa Nationell patientöversikt, NPÖ, är

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen 16 mars 2016 Uppsala Science Park, MTC Dag Hammarskjölds väg 14B 752 37 UPPSALA http://www.ucr.uu.se 1 UNDERBEHANDLING MED... INNEHÅLL

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

Vad är Stöd och behandling?

Vad är Stöd och behandling? STÖD OCH BEHANDLING Vad är Stöd och behandling? Nationell teknisk plattform som ger vårdgivare möjlighet att erbjuda säker interaktion i form av stöd- och behandlingsprogram till invånare via nätet. T

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

REMISS/BETALNINGSFÖRBINDELSE Riks-, region- och mellanlänsavtal

REMISS/BETALNINGSFÖRBINDELSE Riks-, region- och mellanlänsavtal 406 202 (S-108) - - Copyright SKL SKL Kommentus 2014-12 2011-01 1 406 202 (S-108) - - Copyright SKL SKL Kommentus 2014-12 2011-01 2 Riksavtalets regler om remiss Kapitel 2 reglerar när hemlandstinget initierar

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera Nya NPÖ Möte i Göteborg 2014-10-07 Tomas Ahl Inera Journal- och läkemedelstjänster Historik (juni 2013-juli 2014) 1/1 1992? ÄDELREFORMEN Tomas Ahl Inera Tomas Ahl Inera Juni 2013.. Min Journal på nätet

Läs mer

Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa

Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa Status Region Skåne och 3R Beslut i regionstyrelsen Vision och målbild Upphandling ehälsa & mhälsa pilotprojekt Inera och Vårdguiden 1177 ehälsa i RS 2017 NPÖ Sammanträde

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa 2013-2018 Åke Rosandher Center för ehälsa CeHis roll och uppdrag Koordinerar landstingens och regionernas ehälsosamarbete Regleras i avtal mellan

Läs mer

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014 Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare September 2014 Bakgrund Under 2011 genomförde Inera förstudien Din journal på nätet. Invånares, patienters och närståendes förväntningar och behov av

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073 FÖRSLAG 1(15) Journal som e-tjänst Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2015

Nöjdhetsmätningar invånare 2015 Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177 Vårdguidens e-tjänster Landstinget i Uppsala län September 201 Sammanfattning NKI uppmäts till 73 vilket betyder att invånarna är nöjda med 1177 Vårdguidens e- tjänster.

Läs mer

Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti

Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti Gruppdiskussioner från dag 1 och fm dag 2 Fråga 1 Vad är tydligare? Tidsplanen Frågan om när vi verkligen kan ansluta oss är dock fortfarande

Läs mer

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen 1177.se / e-tjänster Landstingsstyrelsen 2017-06-13 1177.se Nationellt ~ 89 miljoner besök under 2016 - ökning med +14% Drygt 8,3 miljoner besök maj 2017 Kalmar län Drygt 1 243 000 besök under 2016 - ökning

Läs mer

Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer

Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer Breddinförande av Pascal för Västra Götaland blir 21 maj Ny tidplan för breddinförandet: 2012-05-18, E-dos stänger, överflyttning

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort Högkostnadskort och frikort administreras sedan länge med olika lösningar i landstingen, trots att högkostnadsskyddet gäller nationellt. När några landsting nu har övergått från pappersbaserad till elektronisk

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor.

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Folkhälsoenkät 2008 Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Den högsta andelen ses bland unga kvinnor i åldern 18-34 år.. Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer,

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Klinisk utvärdering av elektroniska patientjournalsystem Hur utförs det idag och hur borde det utföras?

Klinisk utvärdering av elektroniska patientjournalsystem Hur utförs det idag och hur borde det utföras? Klinisk utvärdering av elektroniska patientjournalsystem Hur utförs det idag och hur borde det utföras? Lisa Ericson farmacie dr, projektledare ehälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, Kalmar lisa.ericson@lnu.se

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan Johan Assarsson, tf vd Bakgrund 1998 Sjunet initieras av sju landsting för att få säkrare datakommunikation mellan

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges största arbetsgivarorganisation. Intresseorganisation som driver medlemmarnas intressen. Erbjuder medlemmar stöd och service. Värnar lokalt och regionalt självstyre.

Läs mer

Insamling av hälsodata i hemmet

Insamling av hälsodata i hemmet Insamling av hälsodata i hemmet Bakgrund/problemområde Idag i sker ett antal olika initiativ kring vård på distans, omvårdnad på distans, digitaliseringen av trygghetslarmen och olika typer av hälsosatsningar.

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Kartläggning av e-hälsan i ambulanssjukvården Sverige 2016

Kartläggning av e-hälsan i ambulanssjukvården Sverige 2016 Kartläggning av e-hälsan i ambulanssjukvården Sverige 2016 Samverkansprojekt Bakgrund Saknades en nationell bild av e-hälsan inom ambulanssjukvården Bidra till att öka kunskapen Underlag för förbättrings-

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer