Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden"

Transkript

1 M H C Nät Nätbulletinen Nr april 2007 Stilla sommarkväll på Österlen. Ja, snart är vi där... Foto: Lasse, MHC2325 Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden Medlem i Nordisk Motorcaravan (NMC)

2 2 Nätbulletinen Nätbulletinen 3 Innehåll I fronten 3 Kallelse till årsmöte 4 MHCs styrelse 5 Adresser och telefonnummer 6 Årsmöteshandlingar 7-15 Årsmötesträffen i Furuvik 17 Anmälan till årsmötet 18 Nya medlemmar 21 Elmia-lotteriet 22 Referat från styrelsemöte 23 Husbilslitteratur 24 Träffservice sida 25 Detta gäller träffar 26 Frågor som träffservice vill ha svar på 27 En dag i Opatija. 37 Jag vill dela med mig! 39 Färjerabatter Drivmedelsrabatter 46 MHC Marknaden 46 Träfflista I fronten Att be mig att kortfattat berätta lite om mig själv är att ta en stor risk. De 65 år jag vandrat här på jorden har varit fulla av händelser och min kära hustru sedan drygt 35 år brukar säga att det enda vi inte har gjort är att arbeta med cirkus och det är kanske signifikativt att vi nu kommer att förlägga MHCS årsmöte på Sveriges enda, fasta Cirkus i Furuviksparken. Född och uppvuxen i Sibirien (stadsdel i Stockholm) för de icke invigda. Hustrun är uppvuxen i Hammarby, alltså på landet. Flyttade i början av 70-talet ut till Värmdö där vi bodde med trenne barn fram till 2001 då vi blev Östgötar grundade jag tillsammans med några grannar Wermdö Skeppslags Segel Sällskap. En av anledningarna var att det inte fanns någon klubb att segla för på hela Värmdö på den tiden. Genom segelklubben fick jag stor erfarenhet av föreningsarbete, vilket nu kan praktiseras i MHC. Idén med att samköpa prylar kommer direkt från båtlivet. När vi flyttade till Östergötland lade vi båtlivet på hyllan och efter ett tag kände vi att vi ville röra på oss igen och valet föll på en husbil och husbilslivet införskaffades den första bilen en Rapido från 1991, en smidig och liten bil dock utan servo och med bensinmotor därför byttes den ut mot en Dethleff med Fiatmotor 2006 från 1993 med både servo och dieselrova. Under de snart fyra år som vi varit husbilsåkande har vi hunnit med en del turer i Europa, alltid med vår lilla Dansk/Svenska Gårdshund Signe, som är ett utmärkt resesällskap och numera är det ju mindre krångel med att ha husdjur med på resan. Vi har alltså inte så stor husbilserfarenhet, men valet av klubb föll sig ganska naturligt och efter turbulensen förra året var det också ganska naturligt att ställa upp i styrelsearbetet för klubben, den är väl värd att vårda och det finns stor kompetens, inte bara i styrelsen. MHC Bulletinen utges av Motor Home Club of Sweden, och utkommer med sex nummer per år. Upplaga 2300 ex. För åsikter som framförs i artiklarna svarar respektive författare. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material. Ansvaret för innehållet i annonserna åvilar respektive annonsör. Anonymt material publiceras inte, däremot kan signatur användas om redaktionen känner till författarens namn. REDAKTION OCH LAYOUT Tücsi Wedberg ANSVARIG UTGIVARE Tücsi Wedberg REKLAMFÖRSÄLJNING Björn Stridbeck TRYCKERI Davidsons Tryckeri, Växjö Yrkesmässigt har jag som sagt gjort det mesta. Även på ideell basis. Bland annat skrev och regisserade jag ett antal pjäser och revyer på Värmdö och då träffade jag far och son Wedberg, Janne och Peter. Peter är i dag make till vår ordförande Tücsi. Så kan livet gestalta sig. Liksom att mitt första besök i Gävle var när jag som 14-åring skulle mönstra på ett fartyg i hamnen, så visst har jag varit i Gävle förr, men det var ett tag sedan. Med vänliga hälsningar Björn Stridbeck Sekreterare

3 4 Nätbulletinen Nätbulletinen 5 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Härmed kallas MHC:s medlemmar till ordinarie årsmöte den 19 maj 2007 kl Plats: Furuvik. MHCs styrelse Ordförande /redaktör Tücsi Wedberg MHC Ord.ledamot Lars Norlin H , Förslag till föredragningslista 1 Mötets öppnande 2 Föredragningslista 3 Val av ordförande för mötet 4 Val av två (2) justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll 5 Val av två (2) rösträknare 6 Fråga om årsmötet är i laga ordning utlyst 7 Styrelsens verksamhetsberättelse*, vinst- och förlusträkning* samt balansräkning* för senaste verksamhetsåret 8 Revisorernas berättelse 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för senaste verksamhetsåret 10 Fastställande: a Inträdes- och årsavgift för kommande verksamhetsår* b Budget för verksamhetsåret* 11 Ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet a Styrelsearvode* b Distriktsindelning* 12 Behandling av motioner* 13 Val av funktionärer a) ordförande 1 år j) revisor 1 år b) vice ordförande 1 år k) revisor 2 år c) kassaförvaltare 2 år l) revisorssuppleant 1 år d) sekreterare 1 år m) valberedning/sammankallande 1 år e) styrelseledamot 2 år n) valberening 2 år f) styrelseledamot 1 år o) valberedning 1 år g) styrelseledamot 2 år h) ersättare 1 år i) ersättare 2 år 14 Årsmötet avslutas * Underlag fi nns längre fram i tidningen Vice ordf. Lasse Holmström MHC , Kassör Jan Jerpdal MHC 172 Tel: Mobil: Sekreterare Björn Stridbeck MHC , För insänt material till Bulletinen: Senaste manusdag: 10 jan, 10 mars, 10 maj, 10 juli, 10sept, 10 november Utkommer: februari, april, juni, augusti, oktober, december Ord.ledamot Monica Andersson MHC , Ord. ledamot Karl-Erik Abrahamsson MHC Suppleant Tove Nielsen MHC , Suppleant Ann-Katrin Falk Nordin MHC ,

4 6 Nätbulletinen Nätbulletinen 7 Adresser och telefonnummer Motor Home Club of Sweden c/o: Björn Stridbeck, MHC 2460, Linköpingsgatan 10, , Skänninge Medlemsavgift: 250 kr/år. Inträdesavgift: 100 kr. Postgiro: Medlemsservice Karl-Erik Abrahamsson MHC 136 Tel: , Adress: Täljstensvägen 33, Västerås Nedanstående klubbmaterial kan beställas av MHC-medlemmar. Beställning via mail, telefon eller brev till medlemsservice: MHC-flagga med fäste 60:- Nordisk Motor Caravan 180x155 mm 25:- MHC dekal med medlemnummer 140x175 mm 30:- Lösa siffror 0 9 per styck 3:- Liten streamer, transparant, blå 70x700 mm 15:- Namnskylt med MHS pins förnamn och medl. nr. 50:- MHC pins 15:- Material till Bulletinen skickas till Tücsi Wedberg, MHC 1252 Sommarvägen 1, Österbybruk. Frågor rörande hemsidan Lasse Holmström MHC 2325, eller Träffservice Tommy och Margareta Karlsson, MHC 35, , Tommy , Margareta Färjerabatter/Övriga rabatter Björn Stridbeck MHC , Valberedningen Jan Jerpdal MHC 172, Tel: , Mobil: Kent Gyllin MHC 906, Tel: , Mobil: Revisor Christer Blom, MHC 2594, Tel: , Verksamhetsberättelse för MHC år 2006 Avgifter Medlemsavgiften har under det gångna året varit 250kr per år, med en inträdesavgift på 100 kr. Styrelsens sammansättning Styrelsen som blev vald av årsmötet den 25 maj 2006 i Kristinehamn, har den 26 september 2006 ställt sina platser till förfogande. Fram till extrastämman den 25 november 2006 har styrelsen haft följande sammanställning: Ordförande Carina Ollén Vice Ordförande Karl-Erik Abrahamsson Kassaförvaltare Eva Dramin Sekreterare Lars Seger Ordinarie ledamöter Peder Sjöström Hans Johansson Gert Hansson Tücsi Wedberg. Styrelsen valde Tücsi till vice ordförande då K-E Abrahamsson avgick på egen begäran. Ersättare Ann-Christin Falk Nordin Ann-Christin blev ordinarie ledamot i samband med vice ordf. avgång. Tove Nielsen. Revisorer Lars Jonsson Lars valde att avgå i samband med extrastämman Christer Blom Revisorssuppleant Valberedning Elisabeth Eklund Elisabeth valde att avgå i samband med extrastämman Jan Jerpdal Lisbeth Karlsson Lisbeth valde att avgå i samband med extrastämman Kent Gyllin Styrelsen har haft följande sammansättning efter extrastämman: Ordförande Tücsi Wedberg Vice ordförande Lasse Holmström Kassaförvaltare Jan Jerpdal Sekreterare Björn Stridbeck Ordinarie ledamöter Monica Andersson Karl-Erik Abrahamsson Lars Norlin Ersättare Ann-Christin Falk Nordin Tove Nielsen Revisorer Christer Blom Valberedning Jan Jerpdal Kent Gyllin Sammanträden Under året har 15 protokollförda styrelsemöten hållits. 8 av dessa var telefonmöten. Ordinarie årsmötet hölls i Kristinehamn och 211 röstberättigade var på plats. Extra föreningsstämman hölls i Husqvarna och 87 röstberättigade närvarade.

5 8 Nätbulletinen Nätbulletinen 9 7 Resultatrapport Medlemsantal Antalet medlemmar den 31/ var st enligt medlemsregistret. Mässor MHC har representerats på Elmia i september. Under mässan tillkom 70 st nya medlemmar. Bulletinen MHC:s klubbtidning, Bulletinen, har utkommit 7 gånger. Ett av dessa nummer var årets Matrikel och ett nummer inkluderade jubileumsnumret. Redaktör för Bulletinen var Tücsi Wedberg. Redaktör för Matrikeln var Eva Dramin, Håkan Månsson och Tücsi Wedberg. Ansvarig utgivare har varit Carina Ollén. Tidningen trycktes hos Davidsons Tryckeri i Växjö. Hemsida Besökarantalet det senaste året har varit över och vi passerade miljonstrecket den 14 december Hemsidan är föreningens bästa sätt att marknadsföra sig i dagens IT-samhälle. Den nya styrelsen har förbättrat hemsidan och gett den ett delvis nytt utseende. Vi hoppas kunna fortsätta detta arbete framöver. Servicekontor Den 1 februari anlitades företaget Rickbos Redovisning för att sköta MHC servicekontor. I uppdraget ingick bl a att sköta medlemsservice, träffservice, bokföring. Rickbos Redovisning sa upp avtalet till den 15 december 2006 och kontorets uppgifter togs över av andra, frivilliga krafter. Medlemsservice Medlemsservice sköttes av Karl-Erik Abrahamsson efter servicekontorets upphörande. Träffservice Det har under året hållits 8 st, av medlemmarna arrangerade träffar. Dessa var utannonserade via Bulletinen och via hemsidan. MHC har arrangerat jubileumsträffen i Kristinehamn, i samband med årsmötet. Träffservice sköttes av Margareta och Tommy Karlsson efter servicekontorets upphörande. Stadgekommitté En stadgekommitté har blivit tillsatt, med uppdrag att se igenom stadgarna och vid behov arbeta fram ett ändringsförslag till årsmötet Rabatter Avtal om rabatter på drivmedel och färjeöverfarter samt flera rabatter hos lokala bolag har vi haft under året. Nordisk Motor Caravan (NMC) NMC-träffen har hållits i Sandefjord, Norge och MHC representerades av bl a dåvarande ordförande Carina Ollén. Motor Home Club of Sweden Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 283 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Medlemsavgift , Inträdesavgift ny medlem , Årsmöte , Elmia , Stockholms mässan 2 625, Annonser , Försäljning dekaler m.m , Övriga intäkter , Jubileumsfond ,00 S:a Nettomsättning ,88 S:a rörelseintäkter och lagerförändring ,88 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp material och varor , Kostnader Bullentinen/Matrikel , Medlemskort , Elmia , Årsmöteskostnader , Jubileumskostnader ,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm ,50 Bruttovinst ,38 Övriga externa kostnader 6010 Lokalhyra , Intrång i bostad , Hyra lagerlokal -61, Kontorsmaterial , Reparation och underhåll , Servicekontor , Telefon , Datakommunikation , Porto , Porto/Bullentin-Matrikel , Frakt och transport , Försäljning anonser , Annonsering , Kostnadsersättning , Övr. kostn. styrelsen , Övr kostnader ,50 S:a Övriga externa kostnader ,87 Personalkostnader 5531 Skattefri bilersättning ,60 S:a Personalkostnader ,60 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror ,97 Rörelseresultat före avskrivningar ,09 Tücsi Wedberg Lasse Holmström Björn Stridbeck Jan Jerpdal Monica Andersson Lars Norlin Karl-Erik Abrahamsson Rörelseresultat efter avskrivningar ,09 Övriga rörelsekostnader mm 7830 Avskrivning av inventarier ,00 S:a Övriga rörelsekostnader mm ,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader ,09

6 10 Nätbulletinen Nätbulletinen 11 Motor Home Club of Sweden Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 283 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8020 Ränteintäkter 255,66 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 255,66 Räntekostnader och liknande resultatposter 8170 Bank o. postkostnader , Övr finansiella kostnader -300,30 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter ,55 S:a Resultat från finansiella investeringar ,89 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ,98 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt ,98 Resultat före skatt ,98 Beräknat resultat , Redovisat resultat ,98 7 Balansrapport Motor Home Club of Sweden Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 283 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1820 Inventarier , ,00 0,00 S:a Materiella anläggningstillgångar , ,00 0,00 S:a Anläggningstillgångar , ,00 0,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1210 Kundfordringar 5 000, ,00 0,00 S:a Fordringar 5 000, ,00 0,00 Kassa och bank 1013 Kassa Bullenredaktör 609,00-362,50 246, Postgiro , , , Danska postgirot ,72 360, , Girokapital , , ,72 S:a Kassa och bank , , ,55 S:a Omsättningstillgångar , , ,55 S:A TILLGÅNGAR , , ,55 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2987 Balanserad vinst eller förlust , , , Redovisat resultat , , , Träffond ,00 0, , Jubileumsfond , ,00 0,00 S:a Eget kapital , , ,05 Kortfristiga skulder 2110 Leverantörsskulder , , , Medlemsavgifter kommande år , , ,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,50 S:a Eget kapital, avsättningar och skulder , , ,55 Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00 Efterlysning!!! Redaktör sökes för medlemstidningen Bulletinen! Det är en fördel om du kan hantera Indesign, Pagemaker eller liknande program. Björk i vinterskrud. Foto: Lasse MHC 2325 MHC ungdom? Finns det intresse av en ungdomssektion? Är du intresserad av att starta, leda eller ingå i ungdomssektion, ta kontakt med styrelsen!

7 12 Nätbulletinen Nätbulletinen a Fastställande av Inträdes- och årsavgift för kommande verksamhetår Vid utgången av år 2003 hade föreningen ett eget kapital på kr :-. Vid utgången av år 2006 har det egna kapitalet minskat och uppgår till kr :-. Detta innebär att kapitalet har mer än halverats de tre senaste åren. Kostnaderna har stigit och medlemsavgiften har varit oförändrad. För att föreningens ekonomi inte skall försämras ytterligare föreslår styrelsen att medlemsavgiften höjs med 25 kronor till 275 kronor. 10b Fastställande av Budget för verksamhetsåret MHC Budget 1/1-31/ INTÄKTER: KOSTNADER: 3010 Medlemsavgifter Inköp material och varor Inträdesavgifter Kostnader Bullen/Matrikel Intäkter årsmöte Medlemskort Elmia Elmia Intäkter annonser Årsmöteskostnader Försäljning dekaler m.m SUMMA DIREKTA KOSTNADER SUMMA INTÄKTER Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet a) styrelsearvode Styrelsen föreslår att styrelsearvodet tas bort och ersätts med en utbildningspeng. Maxibeloppet för hela styrelsen föreslås till kr. Utbildningen bör innehålla teori, diskussioner och teambuilding för styrelseledamöter. Plats, tid och utbildningsledare beslutas av sittande styrelse, dock bör utbildningen ske snarast efter årsmötet. b) Distriktsindelning Enligt 2006-års årsmötesbeslut 11b, gav årsmötet sittande styrelse i uppdrag att vidareutveckla påbörjat arbete med distriktsindelning och lokalombud. Vid MHCS extrastämma valdes en helt ny styrelse att verka fram till nästa ordinarie årsmöte P g a den begränsade tiden och höga arbetsbelastningen har styrelsen inte haft möjlighet att sätta sig in i arbetet och därför valt att ej prioritera årsmötesbeslutet. Styrelsen föreslår att nästa styrelse återupptar arbetet i ärendet Lokalhyra Intrång i bostad Hyra lagerlokal Förbrukningsinventarier Datorprogram Förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Trycksaker Reparation och underhåll Telefon Datakommunikation Porto Porto Bullen/Matrikel Frakt och transport Fösäljning annonser Annonsering Utbildningskostnader Övriga kostnader styrelse Skattefri bilersättning Övriga främmande tjänster Bank och postkostnader SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Solnedgång eller soluppgång?. Foto: Lasse 2325 RESULTAT 3 000

8 14 Nätbulletinen Nätbulletinen Behandling av motioner Motion om överlåtelse av rösträtt. Motion till årsmötet med Motor Home Club of Sweden med anledning av nuvarande bestämmelse i stadgarna att rösträtt ej får överlåtas från en medlem i klubben till annan medlem. MHC har medlemmar vitt utspridda i Sveriges avlånga land 157 mil - och om årsmötet hypotetiskt skulle placeras i en ort i mitten av landet kommer de medlemmar som har längst att resa att tvingas att åka 75 mil enkel väg. Skulle årsmötet placeras i Sydsverige, säg Jönköping, har medlemmar från t.ex. Pajala en resa på 136 mil framför sig för att kunna utöva sin rätt att påverka viktiga beslut. För att tillåta att alla medlemmar, oberoende av var de bor i Sverige, på ett demokratiskt sätt ska kunna påverka viktiga frågor i klubben, t.ex. styrelsens sammansättning, måste ett sätt att överlåta medlemmars rösträtt fastställas. Givetvis mot underskriven fullmakt och vidare bör även en begränsning av det antal röster en medlem får använda sig av fastställas. Med hänvisning till det anförda hemställs att årsmötet måtte ge styrelsen i uppdrag att ändra nuvarande skrivning i stadgarna och utforma regler för att med hjälp av fullmakt överföra röst från en medlem till annan medlem inför frågor där medlemsomröstning förekommer, t.ex årsmöte. Uppdraget till styrelsen skall även innefatta beslut om det största antal röster som enskild medlem får representera samt även utformningen av poströstning som i demokratisk ordning jämväl ska vara möjlig att använda för medlemmar i MHC i de fall avståndet eller andra omständigheter förhindrar medlemmens fysiska närvaro vid röstningen. Gullsjö MHC 2590 Kjell Löfgren Gullsjö Vännäs. Valberedningen informerar Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsmötet och efterlyser härmed personer till styrelse-, valberednings- och revisorsuppdrag. Är du intresserad eller känner någon som är intresserad, ta kontakt med valberedningen! Jan Jerpdal MHC 172 Tel: , Mobil: Kent Gyllin MHC 906 Tel: , Mobil: Inventarielista Redaktör Tücsi Dator byggd för att få bästa prestanda till bästa pris. Inköpt maj-05. Flatskärm Justerbar högtalare Microsoft tangentbord + mus Skanner Canon inköpt sept-03 Skrivare Konica Minolta Magicolor 2500W inköpt dec.-06 fax Brother T74 Modem Office XP pro program: Adobe InDesign CS Bärbar telefon Butler 3500 Förrådet på LWC i Enköping Iomega CDRW/52X (extern CD-brännare). Inköpt feb-04 Dator MK data HPD, Flatskärm Inköpt -03 Skrivare Brother HL 1240 Laser (oduglig) Skrivare HP Deskjet 3325, går ej att använda, (fattas installationsprogram) Modem, ZyXEL Adsl, IMC V90/ V92 internt Tangentbord med Mus Kassaskåp, kassaskrin Tel/fax Sharp F Tel/fax Brother 930 Kopiator /digital) Sharp AL 1000 inköpt -02 Bläckstråleskrivare Epson Stylos C48 inköpt nov.-05 Skanner Canon, Canoscan LIDE 80 inköpt sept-03 Lasse Holmström Acer TravelMate 2230LC, Inköpt maj-05 Medlemsservice Frankeringsmaskin Extern hårddisk Lacie Porsche desktop 250 GB USB. 2. Inköpt dec-06. Peder Sjöström Norra Sverige CD växlare -99, CD anläggning - 89, 2 st högtalartelefoner, flagga Kjell Andervall Mellersta Sverige Musikanläggning Hasse J / södra Sverige Musikanläggning, flagga Mässlåda, förvaras på LWC i Enköping 2 skärmväggar, I disk + skyltramper, 1 bord + 4 stolar, matta, 3 flaggor lampor m.m. Nordiska flaggan har Norge

9 16 Nätbulletinen Nätbulletinen 17 Årsmötesträffen i Furuvik Den maj 2007 Antal besökare sen MHCS nätbulletin planerades och utformades under december 2006 och januari Den 26/ blev den ett faktum, nätupplagan släpptes samma stund som dom första klonken kunde höras genom hemsidan. Syftet med den är att alla medlemmar som har tillgång till internet ska kunna ta del av tidningen utan att behöva vara på hemmaplan. Troligen har någon övervintrare i sydligare delar av Europa haft glädjen att läsa en färsk bulle samtidigt med oss i kalla Sverige. På två dagar hade 220 st. besökt bullen och på en månad 470 st. Det enda som skiljer upplagorna åt är annonserna som bara finns i pappersupplagan, naturligtvis är det någon som tycker att pappersbullen är en trevligare läsning, kanske beror det på att den kan läsas i ryggläge. Träffservice ångar på, redan otroliga 17 st. planerade träffar för säsongen. Att träffas och trivas, odla kontakter, byta erfarenheter och kunskap är som en röd tråd. Christer Blom MHC-2594 är klubbens ställplatsansvarig, har ni någon eller några bra ställen så sänd informationen till honom även om alla önskade uppgifter saknas, kanske någon annan vid tillfälle kan komplettera uppgifterna. I övrigt händer just nu inga stora saker på hemsidan, tiden vill inte riktigt räcka till för större förändringar. Vi är ändå bara en temporär styrelse fram till årsmötet som kommer allt närmare, och inför den krävs en hel del arbeta av ledamöter och medlemmar för att allt ska klaffa. Kom ihåg nu att anmäla Er till Furuvik, sista dagen är 30/4 och här på hemsidan finns all detaljinformation om mötet, platsen och träffen. Webadmin Lasse-2325 Vi kommer att stå inne på Campingområdet, med alla de faciliteter som finns på en camping. Stora fordon, såsom bussar kommer att stå vid QvickStop, precis utanför campingentrén. Program: Anländande medlemmar tas emot från och med onsdag eftermiddag och alla som kommer får tillgång till hela campingparken. För mer info om Furuvik: Torsdag: Välkomstkaffe Fredag: Buffé Dans till Partypistolerna God natt Lördag: Info och underhållning Årsmöte Kaffe, macka och dragning av lotteri Söndag: Avvinkning Träffavgift: 300 kr/fordon. Tillkommer 35 kr/dygn om el används. Inträde, tredagarskort, Furuviksparken: 130:- /12 år och uppåt, 90 : år. Buffé: 115:-/12 år och uppåt, halva priset 4-12 år, under 4 år, gratis. Alla över 4 år, som vill åka på Furuviks attraktioner kan köpa åkband (175kr), lösa Furuvikshäfte (150 kr för 11 kuponger) eller lösa kuponger (15 kr st). Detta görs på plats, i Furuviksparken. Attraktionerna kostar mellan 1 till 4 kuponger/tur, åkband berättigar till valfritt antal åk i samtliga attraktioner. Vägbeskrivning: Furuvik är väl skyltat från E4an. Parken ligger längs E4ans gamla sträckning (nuvarande väg 76) längs kusten, en mil söder om Gävle (avfart från E4 Gävle syd, eller hotell Älvkarlen om ni kommer från söder). Karta över Furuviksparken och Campingparken finns på nästa uppslag.

10 18 Nätbulletinen Anmälan till årsmötet Antal Á pris Totalt Träffavgift/fordon 300 Önskar el (ange antal dagar) 35 Tredagarskort till Furuviksparken Antal vuxna (12 år och uppåt) Tredagarskort till Furuviksparken Antal barn 4-12 år: Buffé vuxna 115 Buffé barn 4-12 år: 57 Total kostnad att sätta in på PG : MHC-nr: Namn: Anländer den (datum): Anmälan skickas till: Jan Jerpdal Sparrsätra Lådö Enköping Mail: Fax: I undantagsfall via telefon: Sista anmälningsdag: Pengarna sätts in på PG: , senast , märkt med MHC-nummer och anmälan till årsträffen. Anmälan är bindande!

11 Nya medlemmar Nätbulletinen Norberg Sten Norberg Pia Degeberga Bengtsson Bo G Lantz Ewa Trollhättan Henriksson Bernhard Karlsson Hjördis Oskarshamn Karlsson Ivar Hermansson Inger Linköping Ek Sune Ek Siv Limhamn Lindqvist Per-Olov Olsson Eva Skurup Måbrink Gert Tjärnevik-Måbrink Margaret, Torslanda Mårtensson Kenneth Mårtensson Monica Lund Olausson Leif Olausson Eva Huddinge Måhl Gilbert Gustafsson Gun Gnosjö Ström Gudrun Älta 69 Lannestad Rolf Lillkyrka 72 Johansson Karl-Axel Syrén Eva Ljungby 77 Andersson Carl-Anders Andersson Mimmi Gusum 81 Sundwall Bruno Tiving Sinikka Mora Nilsson Gunnar Nilsson Berit Hemse Hildingsson Malte Hildingsson Madeleine Vetlanda Larsson Bernt Larsson Gudrun Östansjö Radeke Olaf Malmö Holmgren Anders Holmgren Paula Uddevalla Molin Lennart Molin Margareta Motala Klintin Lars Klintin Alfredsson Eva Ma, Lessebo Bergqvist Ulf Bergqvist Ann-Louise Halmstad Olsson Yvonne Olsson Gunnar Edsbruk Kvist Bengt Kvist Anna Maria Söderköping Nordström Jörgen Kovland 151 Strömstedt Ulf Strömstedt Ingalill Segeltorp Lennvik Anders Lennvik Gunnel Kungsbacka 159 Jensen Einar Jensen Astri Björneborg Stake Bengt Stake Ulla-Beth Värnersborg Thinnberger Christina Lundmark Tommy Angered Niklasson Clary Niklasson Jan-erik Oskarshamn Cleve Kaj Cleve Inga Tyresö Sandberg Tonny Flink Gunilla Rävlanda Borg Wejne Borg Birgitta Kalmar Lärnestad Gun Trans Per Strängnäs Nilsson Åke Cedergren Marie-Louise Trollhättan Bäcklund Jon Sköndal 235 Heikkilä Jan Heikkilä Åsa Södra Sunderbyn Karlsson Lars-Erik Karlsson Birgitta Vällingby Lundgren Nina Lundgren Patrik Munka Ljungby Olofsson Carl-Adolf Olofsson Marianne Österskär Ekberg Ulf Ekberg Siv Kil Theodorsson Anders Bodin Laila Insjön

12 22 Nätbulletinen Nätbulletinen Ljunggren Sten Ljunggren Berit Kristinehamn Bandelin Reine Schneider Elisabeth Hisings Kärra 2885 Nordgren Lars Johansson Sonja Säffle Alla hälsas hjärtligt välkomna! Elmia-lotteriet Följande medlemmar har vunnit i Elmia-lotteriet: Följande medlemmar är reserver: Alla vinnarna har kontaktats per telefon. Ensamåkande i husbil, husvagn och bil/tält från hela Norden är välkomna till Mobilsolisterna. Vi har flera olika intressen och försöker ordna träffar och hålla kontakt med likasinnade överallt per e-post, brev och telefon. Förutom att våra medlemmar är väl beresta på kontinenten har vi också bra kontakter med utländska mobilsolister som vi ibland träffar och utbyter tips och erfarenheter med. Låter det intressant? Hör gärna av dig med SMS, e-post eller per telefon till Svenne MHC 1115, , och/eller Ingvor MHC 2030, , Referat från styrelsemöte hos Janne Jerpdal, Enköping Ekonomi: Balans- och resultatrapport 2006 och 2007 föredrogs av kassören. Budget för 2006, utfall, differens och prel. budget 2007 gicks igenom. Det ekonomiska arbetet fungerar som det ska. Träffservice: Även Träffservice har meddelat att det fungerar bra och 11 st. träffar är utannonserade. Beslut om vad som gäller för träffar se sid 27. Ansökan om träffgaranti ansöks direkt till Träffservice som tillstyrker alt. avstyrker. Beslut tas av AU (arbetsutskottet) och anmäls på efterföljande styrelsemöte. Hemsidan: Ställplatser har flyttats till medlemmarnas interna forum. Rastplatser och utländska ställplatser kvar för allmänheten. Hemsidan är under ständig utveckling. Flera inloggningar per hushåll är numera administrativt möjligt. Annonsförsäljning: Utsedd annonsförsäljare ska informeras om att uppdatera kontakten med våra annonsörer snarast. Årsmötet: Platsen för årsmötet beslutades till Furuvik. Detaljfrågor kring mötet samt årsmöteshandlingar gicks igenom. NMC: Lasse Holmström har mejlat de nordiska klubbarna men inte erhållit några svar. Stadgekommittén: Ordförande Ola Brenander, har avsagt sig uppdraget men kvarstår i kommittén. Elmia: 156 st. intresseanmälningar för plats på Elmia hade kommit in. Dragning av 40 st. vinnare + 15 st. reserver skedde under mötet. Medlemsservice: Ett nytt förslag till MHC-dekal med siffror presenterades av Jan Hessling som besökte mötet. Inget beslut togs. Medlemsmärket läggs ihop med utskicket av matrikeln och giltighetsdatum på medlemsmärket ska vara t.o.m. 31 mars. Detta är endast en praktisk åtgärd för att kunna visa giltigt medlemskort för t.ex. åtnjutande av färjerabatt. Monica Andersson telefonmöte Ekonomi:Redovisade en preliminär Balans och Resultatrapport Bifogas önskemål från medlemmar om att föreningen även skall ha Bankgiro. Medlemsservice: Meddelade att det finns 64 medlemmar som ej uppgivit avsändare och därför ej kunnat identifieras. Klubbmaterialet som finns behöver uppdateras och Karl- Erik Abrahamsson föreslog att en maskin för att själva trycka medlemskort införskaffas, om kostnaden är rimlig. Hemsidan Webbadministratören har under styrelsen full rätt att sköta hemsidan på det sätt som görs i dag. Ett önskemål är att vi har enhetliga inloggningsuppgifter och att medlemmar skall ha möjlighet till flera inloggningar. Bulletinen Annonsförsäljningen tas över av Björn Stridbeck. NMC Kontakt har tagits med Max Watson via telefon och mail angående den Nordiska Träffen..

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14 SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 111014 Räkenskapsår: 100901 110831 Senaste vernr: A102 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 100901 110831 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Styrelse: Ordförande Hans Dertell (2012) Vice ordf./sekr. Håkan Nilsson (2013) Hamnkapten Kent Söderqvist (2012) Medlemsansvarig Bengt Hallén (2012) Kassör

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26/3-06

Protokoll styrelsemöte 26/3-06 SVEROK GÄVLEDALA Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet Protokoll styrelsemöte 26/3-06 Plats: Sverok GävleDalas kansli. Närvarande: Peter Engström, Andreas Hallqvist, Freddie Juza,

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Under våren fick vi byggnadslovet för båthuset. Byggnadslovet var villkorat på ett antal punkter. Bl.a. är kioskrampens utformning och tid för när den

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012, kl 1900 Plats: Församlingshemmet i Mörsil.

Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012, kl 1900 Plats: Församlingshemmet i Mörsil. Mörsils Vägsamfällighetsförening c/o Marcus Elf Horneyvägen 57 830 04 Mörsil Mörsil 2012-04-05 Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012,

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Torsdagen den 5 augusti 2004 Plats: Galtsjön i Ronneby, kl 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Irene Nilsson, Christina Henriksson, Gerry Kjellsson och Oddvar

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

35 Eget kapital 9 531 268 36

35 Eget kapital 9 531 268 36 Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 630 000 1 665 863 1 730 000 1 660 981 1 690 000 1 637 699

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE

ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE Sveriges Skeppsmäklareförenings medlemmar kallas härmed till: ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE Årets begivenhet närmar sig och precis som vi bestämde på förra årsmötet träffas vi i år i Uddevalla 23 maj 2014 Vid

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom Marfans Syndrom Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/06 Dags för medlemsavgiften, inbetalningskort medföljer! Kallelse till årsmöte Ölandshelg Ledare På språng...

Läs mer