Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden"

Transkript

1 M H C Nät Nätbulletinen Nr april 2007 Stilla sommarkväll på Österlen. Ja, snart är vi där... Foto: Lasse, MHC2325 Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden Medlem i Nordisk Motorcaravan (NMC)

2 2 Nätbulletinen Nätbulletinen 3 Innehåll I fronten 3 Kallelse till årsmöte 4 MHCs styrelse 5 Adresser och telefonnummer 6 Årsmöteshandlingar 7-15 Årsmötesträffen i Furuvik 17 Anmälan till årsmötet 18 Nya medlemmar 21 Elmia-lotteriet 22 Referat från styrelsemöte 23 Husbilslitteratur 24 Träffservice sida 25 Detta gäller träffar 26 Frågor som träffservice vill ha svar på 27 En dag i Opatija. 37 Jag vill dela med mig! 39 Färjerabatter Drivmedelsrabatter 46 MHC Marknaden 46 Träfflista I fronten Att be mig att kortfattat berätta lite om mig själv är att ta en stor risk. De 65 år jag vandrat här på jorden har varit fulla av händelser och min kära hustru sedan drygt 35 år brukar säga att det enda vi inte har gjort är att arbeta med cirkus och det är kanske signifikativt att vi nu kommer att förlägga MHCS årsmöte på Sveriges enda, fasta Cirkus i Furuviksparken. Född och uppvuxen i Sibirien (stadsdel i Stockholm) för de icke invigda. Hustrun är uppvuxen i Hammarby, alltså på landet. Flyttade i början av 70-talet ut till Värmdö där vi bodde med trenne barn fram till 2001 då vi blev Östgötar grundade jag tillsammans med några grannar Wermdö Skeppslags Segel Sällskap. En av anledningarna var att det inte fanns någon klubb att segla för på hela Värmdö på den tiden. Genom segelklubben fick jag stor erfarenhet av föreningsarbete, vilket nu kan praktiseras i MHC. Idén med att samköpa prylar kommer direkt från båtlivet. När vi flyttade till Östergötland lade vi båtlivet på hyllan och efter ett tag kände vi att vi ville röra på oss igen och valet föll på en husbil och husbilslivet införskaffades den första bilen en Rapido från 1991, en smidig och liten bil dock utan servo och med bensinmotor därför byttes den ut mot en Dethleff med Fiatmotor 2006 från 1993 med både servo och dieselrova. Under de snart fyra år som vi varit husbilsåkande har vi hunnit med en del turer i Europa, alltid med vår lilla Dansk/Svenska Gårdshund Signe, som är ett utmärkt resesällskap och numera är det ju mindre krångel med att ha husdjur med på resan. Vi har alltså inte så stor husbilserfarenhet, men valet av klubb föll sig ganska naturligt och efter turbulensen förra året var det också ganska naturligt att ställa upp i styrelsearbetet för klubben, den är väl värd att vårda och det finns stor kompetens, inte bara i styrelsen. MHC Bulletinen utges av Motor Home Club of Sweden, och utkommer med sex nummer per år. Upplaga 2300 ex. För åsikter som framförs i artiklarna svarar respektive författare. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material. Ansvaret för innehållet i annonserna åvilar respektive annonsör. Anonymt material publiceras inte, däremot kan signatur användas om redaktionen känner till författarens namn. REDAKTION OCH LAYOUT Tücsi Wedberg ANSVARIG UTGIVARE Tücsi Wedberg REKLAMFÖRSÄLJNING Björn Stridbeck TRYCKERI Davidsons Tryckeri, Växjö Yrkesmässigt har jag som sagt gjort det mesta. Även på ideell basis. Bland annat skrev och regisserade jag ett antal pjäser och revyer på Värmdö och då träffade jag far och son Wedberg, Janne och Peter. Peter är i dag make till vår ordförande Tücsi. Så kan livet gestalta sig. Liksom att mitt första besök i Gävle var när jag som 14-åring skulle mönstra på ett fartyg i hamnen, så visst har jag varit i Gävle förr, men det var ett tag sedan. Med vänliga hälsningar Björn Stridbeck Sekreterare

3 4 Nätbulletinen Nätbulletinen 5 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Härmed kallas MHC:s medlemmar till ordinarie årsmöte den 19 maj 2007 kl Plats: Furuvik. MHCs styrelse Ordförande /redaktör Tücsi Wedberg MHC Ord.ledamot Lars Norlin H , Förslag till föredragningslista 1 Mötets öppnande 2 Föredragningslista 3 Val av ordförande för mötet 4 Val av två (2) justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll 5 Val av två (2) rösträknare 6 Fråga om årsmötet är i laga ordning utlyst 7 Styrelsens verksamhetsberättelse*, vinst- och förlusträkning* samt balansräkning* för senaste verksamhetsåret 8 Revisorernas berättelse 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för senaste verksamhetsåret 10 Fastställande: a Inträdes- och årsavgift för kommande verksamhetsår* b Budget för verksamhetsåret* 11 Ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet a Styrelsearvode* b Distriktsindelning* 12 Behandling av motioner* 13 Val av funktionärer a) ordförande 1 år j) revisor 1 år b) vice ordförande 1 år k) revisor 2 år c) kassaförvaltare 2 år l) revisorssuppleant 1 år d) sekreterare 1 år m) valberedning/sammankallande 1 år e) styrelseledamot 2 år n) valberening 2 år f) styrelseledamot 1 år o) valberedning 1 år g) styrelseledamot 2 år h) ersättare 1 år i) ersättare 2 år 14 Årsmötet avslutas * Underlag fi nns längre fram i tidningen Vice ordf. Lasse Holmström MHC , Kassör Jan Jerpdal MHC 172 Tel: Mobil: Sekreterare Björn Stridbeck MHC , För insänt material till Bulletinen: Senaste manusdag: 10 jan, 10 mars, 10 maj, 10 juli, 10sept, 10 november Utkommer: februari, april, juni, augusti, oktober, december Ord.ledamot Monica Andersson MHC , Ord. ledamot Karl-Erik Abrahamsson MHC Suppleant Tove Nielsen MHC , Suppleant Ann-Katrin Falk Nordin MHC ,

4 6 Nätbulletinen Nätbulletinen 7 Adresser och telefonnummer Motor Home Club of Sweden c/o: Björn Stridbeck, MHC 2460, Linköpingsgatan 10, , Skänninge Medlemsavgift: 250 kr/år. Inträdesavgift: 100 kr. Postgiro: Medlemsservice Karl-Erik Abrahamsson MHC 136 Tel: , Adress: Täljstensvägen 33, Västerås Nedanstående klubbmaterial kan beställas av MHC-medlemmar. Beställning via mail, telefon eller brev till medlemsservice: MHC-flagga med fäste 60:- Nordisk Motor Caravan 180x155 mm 25:- MHC dekal med medlemnummer 140x175 mm 30:- Lösa siffror 0 9 per styck 3:- Liten streamer, transparant, blå 70x700 mm 15:- Namnskylt med MHS pins förnamn och medl. nr. 50:- MHC pins 15:- Material till Bulletinen skickas till Tücsi Wedberg, MHC 1252 Sommarvägen 1, Österbybruk. Frågor rörande hemsidan Lasse Holmström MHC 2325, eller Träffservice Tommy och Margareta Karlsson, MHC 35, , Tommy , Margareta Färjerabatter/Övriga rabatter Björn Stridbeck MHC , Valberedningen Jan Jerpdal MHC 172, Tel: , Mobil: Kent Gyllin MHC 906, Tel: , Mobil: Revisor Christer Blom, MHC 2594, Tel: , Verksamhetsberättelse för MHC år 2006 Avgifter Medlemsavgiften har under det gångna året varit 250kr per år, med en inträdesavgift på 100 kr. Styrelsens sammansättning Styrelsen som blev vald av årsmötet den 25 maj 2006 i Kristinehamn, har den 26 september 2006 ställt sina platser till förfogande. Fram till extrastämman den 25 november 2006 har styrelsen haft följande sammanställning: Ordförande Carina Ollén Vice Ordförande Karl-Erik Abrahamsson Kassaförvaltare Eva Dramin Sekreterare Lars Seger Ordinarie ledamöter Peder Sjöström Hans Johansson Gert Hansson Tücsi Wedberg. Styrelsen valde Tücsi till vice ordförande då K-E Abrahamsson avgick på egen begäran. Ersättare Ann-Christin Falk Nordin Ann-Christin blev ordinarie ledamot i samband med vice ordf. avgång. Tove Nielsen. Revisorer Lars Jonsson Lars valde att avgå i samband med extrastämman Christer Blom Revisorssuppleant Valberedning Elisabeth Eklund Elisabeth valde att avgå i samband med extrastämman Jan Jerpdal Lisbeth Karlsson Lisbeth valde att avgå i samband med extrastämman Kent Gyllin Styrelsen har haft följande sammansättning efter extrastämman: Ordförande Tücsi Wedberg Vice ordförande Lasse Holmström Kassaförvaltare Jan Jerpdal Sekreterare Björn Stridbeck Ordinarie ledamöter Monica Andersson Karl-Erik Abrahamsson Lars Norlin Ersättare Ann-Christin Falk Nordin Tove Nielsen Revisorer Christer Blom Valberedning Jan Jerpdal Kent Gyllin Sammanträden Under året har 15 protokollförda styrelsemöten hållits. 8 av dessa var telefonmöten. Ordinarie årsmötet hölls i Kristinehamn och 211 röstberättigade var på plats. Extra föreningsstämman hölls i Husqvarna och 87 röstberättigade närvarade.

5 8 Nätbulletinen Nätbulletinen 9 7 Resultatrapport Medlemsantal Antalet medlemmar den 31/ var st enligt medlemsregistret. Mässor MHC har representerats på Elmia i september. Under mässan tillkom 70 st nya medlemmar. Bulletinen MHC:s klubbtidning, Bulletinen, har utkommit 7 gånger. Ett av dessa nummer var årets Matrikel och ett nummer inkluderade jubileumsnumret. Redaktör för Bulletinen var Tücsi Wedberg. Redaktör för Matrikeln var Eva Dramin, Håkan Månsson och Tücsi Wedberg. Ansvarig utgivare har varit Carina Ollén. Tidningen trycktes hos Davidsons Tryckeri i Växjö. Hemsida Besökarantalet det senaste året har varit över och vi passerade miljonstrecket den 14 december Hemsidan är föreningens bästa sätt att marknadsföra sig i dagens IT-samhälle. Den nya styrelsen har förbättrat hemsidan och gett den ett delvis nytt utseende. Vi hoppas kunna fortsätta detta arbete framöver. Servicekontor Den 1 februari anlitades företaget Rickbos Redovisning för att sköta MHC servicekontor. I uppdraget ingick bl a att sköta medlemsservice, träffservice, bokföring. Rickbos Redovisning sa upp avtalet till den 15 december 2006 och kontorets uppgifter togs över av andra, frivilliga krafter. Medlemsservice Medlemsservice sköttes av Karl-Erik Abrahamsson efter servicekontorets upphörande. Träffservice Det har under året hållits 8 st, av medlemmarna arrangerade träffar. Dessa var utannonserade via Bulletinen och via hemsidan. MHC har arrangerat jubileumsträffen i Kristinehamn, i samband med årsmötet. Träffservice sköttes av Margareta och Tommy Karlsson efter servicekontorets upphörande. Stadgekommitté En stadgekommitté har blivit tillsatt, med uppdrag att se igenom stadgarna och vid behov arbeta fram ett ändringsförslag till årsmötet Rabatter Avtal om rabatter på drivmedel och färjeöverfarter samt flera rabatter hos lokala bolag har vi haft under året. Nordisk Motor Caravan (NMC) NMC-träffen har hållits i Sandefjord, Norge och MHC representerades av bl a dåvarande ordförande Carina Ollén. Motor Home Club of Sweden Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 283 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Medlemsavgift , Inträdesavgift ny medlem , Årsmöte , Elmia , Stockholms mässan 2 625, Annonser , Försäljning dekaler m.m , Övriga intäkter , Jubileumsfond ,00 S:a Nettomsättning ,88 S:a rörelseintäkter och lagerförändring ,88 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp material och varor , Kostnader Bullentinen/Matrikel , Medlemskort , Elmia , Årsmöteskostnader , Jubileumskostnader ,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm ,50 Bruttovinst ,38 Övriga externa kostnader 6010 Lokalhyra , Intrång i bostad , Hyra lagerlokal -61, Kontorsmaterial , Reparation och underhåll , Servicekontor , Telefon , Datakommunikation , Porto , Porto/Bullentin-Matrikel , Frakt och transport , Försäljning anonser , Annonsering , Kostnadsersättning , Övr. kostn. styrelsen , Övr kostnader ,50 S:a Övriga externa kostnader ,87 Personalkostnader 5531 Skattefri bilersättning ,60 S:a Personalkostnader ,60 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror ,97 Rörelseresultat före avskrivningar ,09 Tücsi Wedberg Lasse Holmström Björn Stridbeck Jan Jerpdal Monica Andersson Lars Norlin Karl-Erik Abrahamsson Rörelseresultat efter avskrivningar ,09 Övriga rörelsekostnader mm 7830 Avskrivning av inventarier ,00 S:a Övriga rörelsekostnader mm ,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader ,09

6 10 Nätbulletinen Nätbulletinen 11 Motor Home Club of Sweden Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 283 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8020 Ränteintäkter 255,66 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 255,66 Räntekostnader och liknande resultatposter 8170 Bank o. postkostnader , Övr finansiella kostnader -300,30 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter ,55 S:a Resultat från finansiella investeringar ,89 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ,98 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt ,98 Resultat före skatt ,98 Beräknat resultat , Redovisat resultat ,98 7 Balansrapport Motor Home Club of Sweden Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 283 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1820 Inventarier , ,00 0,00 S:a Materiella anläggningstillgångar , ,00 0,00 S:a Anläggningstillgångar , ,00 0,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1210 Kundfordringar 5 000, ,00 0,00 S:a Fordringar 5 000, ,00 0,00 Kassa och bank 1013 Kassa Bullenredaktör 609,00-362,50 246, Postgiro , , , Danska postgirot ,72 360, , Girokapital , , ,72 S:a Kassa och bank , , ,55 S:a Omsättningstillgångar , , ,55 S:A TILLGÅNGAR , , ,55 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2987 Balanserad vinst eller förlust , , , Redovisat resultat , , , Träffond ,00 0, , Jubileumsfond , ,00 0,00 S:a Eget kapital , , ,05 Kortfristiga skulder 2110 Leverantörsskulder , , , Medlemsavgifter kommande år , , ,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,50 S:a Eget kapital, avsättningar och skulder , , ,55 Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00 Efterlysning!!! Redaktör sökes för medlemstidningen Bulletinen! Det är en fördel om du kan hantera Indesign, Pagemaker eller liknande program. Björk i vinterskrud. Foto: Lasse MHC 2325 MHC ungdom? Finns det intresse av en ungdomssektion? Är du intresserad av att starta, leda eller ingå i ungdomssektion, ta kontakt med styrelsen!

7 12 Nätbulletinen Nätbulletinen a Fastställande av Inträdes- och årsavgift för kommande verksamhetår Vid utgången av år 2003 hade föreningen ett eget kapital på kr :-. Vid utgången av år 2006 har det egna kapitalet minskat och uppgår till kr :-. Detta innebär att kapitalet har mer än halverats de tre senaste åren. Kostnaderna har stigit och medlemsavgiften har varit oförändrad. För att föreningens ekonomi inte skall försämras ytterligare föreslår styrelsen att medlemsavgiften höjs med 25 kronor till 275 kronor. 10b Fastställande av Budget för verksamhetsåret MHC Budget 1/1-31/ INTÄKTER: KOSTNADER: 3010 Medlemsavgifter Inköp material och varor Inträdesavgifter Kostnader Bullen/Matrikel Intäkter årsmöte Medlemskort Elmia Elmia Intäkter annonser Årsmöteskostnader Försäljning dekaler m.m SUMMA DIREKTA KOSTNADER SUMMA INTÄKTER Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet a) styrelsearvode Styrelsen föreslår att styrelsearvodet tas bort och ersätts med en utbildningspeng. Maxibeloppet för hela styrelsen föreslås till kr. Utbildningen bör innehålla teori, diskussioner och teambuilding för styrelseledamöter. Plats, tid och utbildningsledare beslutas av sittande styrelse, dock bör utbildningen ske snarast efter årsmötet. b) Distriktsindelning Enligt 2006-års årsmötesbeslut 11b, gav årsmötet sittande styrelse i uppdrag att vidareutveckla påbörjat arbete med distriktsindelning och lokalombud. Vid MHCS extrastämma valdes en helt ny styrelse att verka fram till nästa ordinarie årsmöte P g a den begränsade tiden och höga arbetsbelastningen har styrelsen inte haft möjlighet att sätta sig in i arbetet och därför valt att ej prioritera årsmötesbeslutet. Styrelsen föreslår att nästa styrelse återupptar arbetet i ärendet Lokalhyra Intrång i bostad Hyra lagerlokal Förbrukningsinventarier Datorprogram Förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Trycksaker Reparation och underhåll Telefon Datakommunikation Porto Porto Bullen/Matrikel Frakt och transport Fösäljning annonser Annonsering Utbildningskostnader Övriga kostnader styrelse Skattefri bilersättning Övriga främmande tjänster Bank och postkostnader SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER Solnedgång eller soluppgång?. Foto: Lasse 2325 RESULTAT 3 000

8 14 Nätbulletinen Nätbulletinen Behandling av motioner Motion om överlåtelse av rösträtt. Motion till årsmötet med Motor Home Club of Sweden med anledning av nuvarande bestämmelse i stadgarna att rösträtt ej får överlåtas från en medlem i klubben till annan medlem. MHC har medlemmar vitt utspridda i Sveriges avlånga land 157 mil - och om årsmötet hypotetiskt skulle placeras i en ort i mitten av landet kommer de medlemmar som har längst att resa att tvingas att åka 75 mil enkel väg. Skulle årsmötet placeras i Sydsverige, säg Jönköping, har medlemmar från t.ex. Pajala en resa på 136 mil framför sig för att kunna utöva sin rätt att påverka viktiga beslut. För att tillåta att alla medlemmar, oberoende av var de bor i Sverige, på ett demokratiskt sätt ska kunna påverka viktiga frågor i klubben, t.ex. styrelsens sammansättning, måste ett sätt att överlåta medlemmars rösträtt fastställas. Givetvis mot underskriven fullmakt och vidare bör även en begränsning av det antal röster en medlem får använda sig av fastställas. Med hänvisning till det anförda hemställs att årsmötet måtte ge styrelsen i uppdrag att ändra nuvarande skrivning i stadgarna och utforma regler för att med hjälp av fullmakt överföra röst från en medlem till annan medlem inför frågor där medlemsomröstning förekommer, t.ex årsmöte. Uppdraget till styrelsen skall även innefatta beslut om det största antal röster som enskild medlem får representera samt även utformningen av poströstning som i demokratisk ordning jämväl ska vara möjlig att använda för medlemmar i MHC i de fall avståndet eller andra omständigheter förhindrar medlemmens fysiska närvaro vid röstningen. Gullsjö MHC 2590 Kjell Löfgren Gullsjö Vännäs. Valberedningen informerar Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsmötet och efterlyser härmed personer till styrelse-, valberednings- och revisorsuppdrag. Är du intresserad eller känner någon som är intresserad, ta kontakt med valberedningen! Jan Jerpdal MHC 172 Tel: , Mobil: Kent Gyllin MHC 906 Tel: , Mobil: Inventarielista Redaktör Tücsi Dator byggd för att få bästa prestanda till bästa pris. Inköpt maj-05. Flatskärm Justerbar högtalare Microsoft tangentbord + mus Skanner Canon inköpt sept-03 Skrivare Konica Minolta Magicolor 2500W inköpt dec.-06 fax Brother T74 Modem Office XP pro program: Adobe InDesign CS Bärbar telefon Butler 3500 Förrådet på LWC i Enköping Iomega CDRW/52X (extern CD-brännare). Inköpt feb-04 Dator MK data HPD, Flatskärm Inköpt -03 Skrivare Brother HL 1240 Laser (oduglig) Skrivare HP Deskjet 3325, går ej att använda, (fattas installationsprogram) Modem, ZyXEL Adsl, IMC V90/ V92 internt Tangentbord med Mus Kassaskåp, kassaskrin Tel/fax Sharp F Tel/fax Brother 930 Kopiator /digital) Sharp AL 1000 inköpt -02 Bläckstråleskrivare Epson Stylos C48 inköpt nov.-05 Skanner Canon, Canoscan LIDE 80 inköpt sept-03 Lasse Holmström Acer TravelMate 2230LC, Inköpt maj-05 Medlemsservice Frankeringsmaskin Extern hårddisk Lacie Porsche desktop 250 GB USB. 2. Inköpt dec-06. Peder Sjöström Norra Sverige CD växlare -99, CD anläggning - 89, 2 st högtalartelefoner, flagga Kjell Andervall Mellersta Sverige Musikanläggning Hasse J / södra Sverige Musikanläggning, flagga Mässlåda, förvaras på LWC i Enköping 2 skärmväggar, I disk + skyltramper, 1 bord + 4 stolar, matta, 3 flaggor lampor m.m. Nordiska flaggan har Norge

9 16 Nätbulletinen Nätbulletinen 17 Årsmötesträffen i Furuvik Den maj 2007 Antal besökare sen MHCS nätbulletin planerades och utformades under december 2006 och januari Den 26/ blev den ett faktum, nätupplagan släpptes samma stund som dom första klonken kunde höras genom hemsidan. Syftet med den är att alla medlemmar som har tillgång till internet ska kunna ta del av tidningen utan att behöva vara på hemmaplan. Troligen har någon övervintrare i sydligare delar av Europa haft glädjen att läsa en färsk bulle samtidigt med oss i kalla Sverige. På två dagar hade 220 st. besökt bullen och på en månad 470 st. Det enda som skiljer upplagorna åt är annonserna som bara finns i pappersupplagan, naturligtvis är det någon som tycker att pappersbullen är en trevligare läsning, kanske beror det på att den kan läsas i ryggläge. Träffservice ångar på, redan otroliga 17 st. planerade träffar för säsongen. Att träffas och trivas, odla kontakter, byta erfarenheter och kunskap är som en röd tråd. Christer Blom MHC-2594 är klubbens ställplatsansvarig, har ni någon eller några bra ställen så sänd informationen till honom även om alla önskade uppgifter saknas, kanske någon annan vid tillfälle kan komplettera uppgifterna. I övrigt händer just nu inga stora saker på hemsidan, tiden vill inte riktigt räcka till för större förändringar. Vi är ändå bara en temporär styrelse fram till årsmötet som kommer allt närmare, och inför den krävs en hel del arbeta av ledamöter och medlemmar för att allt ska klaffa. Kom ihåg nu att anmäla Er till Furuvik, sista dagen är 30/4 och här på hemsidan finns all detaljinformation om mötet, platsen och träffen. Webadmin Lasse-2325 Vi kommer att stå inne på Campingområdet, med alla de faciliteter som finns på en camping. Stora fordon, såsom bussar kommer att stå vid QvickStop, precis utanför campingentrén. Program: Anländande medlemmar tas emot från och med onsdag eftermiddag och alla som kommer får tillgång till hela campingparken. För mer info om Furuvik: Torsdag: Välkomstkaffe Fredag: Buffé Dans till Partypistolerna God natt Lördag: Info och underhållning Årsmöte Kaffe, macka och dragning av lotteri Söndag: Avvinkning Träffavgift: 300 kr/fordon. Tillkommer 35 kr/dygn om el används. Inträde, tredagarskort, Furuviksparken: 130:- /12 år och uppåt, 90 : år. Buffé: 115:-/12 år och uppåt, halva priset 4-12 år, under 4 år, gratis. Alla över 4 år, som vill åka på Furuviks attraktioner kan köpa åkband (175kr), lösa Furuvikshäfte (150 kr för 11 kuponger) eller lösa kuponger (15 kr st). Detta görs på plats, i Furuviksparken. Attraktionerna kostar mellan 1 till 4 kuponger/tur, åkband berättigar till valfritt antal åk i samtliga attraktioner. Vägbeskrivning: Furuvik är väl skyltat från E4an. Parken ligger längs E4ans gamla sträckning (nuvarande väg 76) längs kusten, en mil söder om Gävle (avfart från E4 Gävle syd, eller hotell Älvkarlen om ni kommer från söder). Karta över Furuviksparken och Campingparken finns på nästa uppslag.

10 18 Nätbulletinen Anmälan till årsmötet Antal Á pris Totalt Träffavgift/fordon 300 Önskar el (ange antal dagar) 35 Tredagarskort till Furuviksparken Antal vuxna (12 år och uppåt) Tredagarskort till Furuviksparken Antal barn 4-12 år: Buffé vuxna 115 Buffé barn 4-12 år: 57 Total kostnad att sätta in på PG : MHC-nr: Namn: Anländer den (datum): Anmälan skickas till: Jan Jerpdal Sparrsätra Lådö Enköping Mail: Fax: I undantagsfall via telefon: Sista anmälningsdag: Pengarna sätts in på PG: , senast , märkt med MHC-nummer och anmälan till årsträffen. Anmälan är bindande!

11 Nya medlemmar Nätbulletinen Norberg Sten Norberg Pia Degeberga Bengtsson Bo G Lantz Ewa Trollhättan Henriksson Bernhard Karlsson Hjördis Oskarshamn Karlsson Ivar Hermansson Inger Linköping Ek Sune Ek Siv Limhamn Lindqvist Per-Olov Olsson Eva Skurup Måbrink Gert Tjärnevik-Måbrink Margaret, Torslanda Mårtensson Kenneth Mårtensson Monica Lund Olausson Leif Olausson Eva Huddinge Måhl Gilbert Gustafsson Gun Gnosjö Ström Gudrun Älta 69 Lannestad Rolf Lillkyrka 72 Johansson Karl-Axel Syrén Eva Ljungby 77 Andersson Carl-Anders Andersson Mimmi Gusum 81 Sundwall Bruno Tiving Sinikka Mora Nilsson Gunnar Nilsson Berit Hemse Hildingsson Malte Hildingsson Madeleine Vetlanda Larsson Bernt Larsson Gudrun Östansjö Radeke Olaf Malmö Holmgren Anders Holmgren Paula Uddevalla Molin Lennart Molin Margareta Motala Klintin Lars Klintin Alfredsson Eva Ma, Lessebo Bergqvist Ulf Bergqvist Ann-Louise Halmstad Olsson Yvonne Olsson Gunnar Edsbruk Kvist Bengt Kvist Anna Maria Söderköping Nordström Jörgen Kovland 151 Strömstedt Ulf Strömstedt Ingalill Segeltorp Lennvik Anders Lennvik Gunnel Kungsbacka 159 Jensen Einar Jensen Astri Björneborg Stake Bengt Stake Ulla-Beth Värnersborg Thinnberger Christina Lundmark Tommy Angered Niklasson Clary Niklasson Jan-erik Oskarshamn Cleve Kaj Cleve Inga Tyresö Sandberg Tonny Flink Gunilla Rävlanda Borg Wejne Borg Birgitta Kalmar Lärnestad Gun Trans Per Strängnäs Nilsson Åke Cedergren Marie-Louise Trollhättan Bäcklund Jon Sköndal 235 Heikkilä Jan Heikkilä Åsa Södra Sunderbyn Karlsson Lars-Erik Karlsson Birgitta Vällingby Lundgren Nina Lundgren Patrik Munka Ljungby Olofsson Carl-Adolf Olofsson Marianne Österskär Ekberg Ulf Ekberg Siv Kil Theodorsson Anders Bodin Laila Insjön

12 22 Nätbulletinen Nätbulletinen Ljunggren Sten Ljunggren Berit Kristinehamn Bandelin Reine Schneider Elisabeth Hisings Kärra 2885 Nordgren Lars Johansson Sonja Säffle Alla hälsas hjärtligt välkomna! Elmia-lotteriet Följande medlemmar har vunnit i Elmia-lotteriet: Följande medlemmar är reserver: Alla vinnarna har kontaktats per telefon. Ensamåkande i husbil, husvagn och bil/tält från hela Norden är välkomna till Mobilsolisterna. Vi har flera olika intressen och försöker ordna träffar och hålla kontakt med likasinnade överallt per e-post, brev och telefon. Förutom att våra medlemmar är väl beresta på kontinenten har vi också bra kontakter med utländska mobilsolister som vi ibland träffar och utbyter tips och erfarenheter med. Låter det intressant? Hör gärna av dig med SMS, e-post eller per telefon till Svenne MHC 1115, , och/eller Ingvor MHC 2030, , Referat från styrelsemöte hos Janne Jerpdal, Enköping Ekonomi: Balans- och resultatrapport 2006 och 2007 föredrogs av kassören. Budget för 2006, utfall, differens och prel. budget 2007 gicks igenom. Det ekonomiska arbetet fungerar som det ska. Träffservice: Även Träffservice har meddelat att det fungerar bra och 11 st. träffar är utannonserade. Beslut om vad som gäller för träffar se sid 27. Ansökan om träffgaranti ansöks direkt till Träffservice som tillstyrker alt. avstyrker. Beslut tas av AU (arbetsutskottet) och anmäls på efterföljande styrelsemöte. Hemsidan: Ställplatser har flyttats till medlemmarnas interna forum. Rastplatser och utländska ställplatser kvar för allmänheten. Hemsidan är under ständig utveckling. Flera inloggningar per hushåll är numera administrativt möjligt. Annonsförsäljning: Utsedd annonsförsäljare ska informeras om att uppdatera kontakten med våra annonsörer snarast. Årsmötet: Platsen för årsmötet beslutades till Furuvik. Detaljfrågor kring mötet samt årsmöteshandlingar gicks igenom. NMC: Lasse Holmström har mejlat de nordiska klubbarna men inte erhållit några svar. Stadgekommittén: Ordförande Ola Brenander, har avsagt sig uppdraget men kvarstår i kommittén. Elmia: 156 st. intresseanmälningar för plats på Elmia hade kommit in. Dragning av 40 st. vinnare + 15 st. reserver skedde under mötet. Medlemsservice: Ett nytt förslag till MHC-dekal med siffror presenterades av Jan Hessling som besökte mötet. Inget beslut togs. Medlemsmärket läggs ihop med utskicket av matrikeln och giltighetsdatum på medlemsmärket ska vara t.o.m. 31 mars. Detta är endast en praktisk åtgärd för att kunna visa giltigt medlemskort för t.ex. åtnjutande av färjerabatt. Monica Andersson telefonmöte Ekonomi:Redovisade en preliminär Balans och Resultatrapport Bifogas önskemål från medlemmar om att föreningen även skall ha Bankgiro. Medlemsservice: Meddelade att det finns 64 medlemmar som ej uppgivit avsändare och därför ej kunnat identifieras. Klubbmaterialet som finns behöver uppdateras och Karl- Erik Abrahamsson föreslog att en maskin för att själva trycka medlemskort införskaffas, om kostnaden är rimlig. Hemsidan Webbadministratören har under styrelsen full rätt att sköta hemsidan på det sätt som görs i dag. Ett önskemål är att vi har enhetliga inloggningsuppgifter och att medlemmar skall ha möjlighet till flera inloggningar. Bulletinen Annonsförsäljningen tas över av Björn Stridbeck. NMC Kontakt har tagits med Max Watson via telefon och mail angående den Nordiska Träffen..

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Se till att du får nästa nummer av Square-Info! Fråga om din klubb har registrerat adresserna!

Se till att du får nästa nummer av Square-Info! Fråga om din klubb har registrerat adresserna! Nr 4 2008 Swedish Association of American Square Dance Clubs Se till att du får nästa nummer av Square-Info! Fråga om din klubb har registrerat adresserna! Ur innehållet: Ordförandens horisont & Förbundsnytt

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos vårfest torsdag den 16 maj klockan 17.00. Middag med dans till Mac Olson s orkester. Kostnad: 280 kronor/person.

Läs mer

Nr 1-2012 Adoptioner Bistånd Fadderskap

Nr 1-2012 Adoptioner Bistånd Fadderskap Nr 1-2012 Adoptioner Bistånd Fadderskap Kontakter Kontoret Vårt kontor finns på Energigatan 11, 434 37 Kungsbacka. Tel: 0300-331 31. Fax: 0300-331 30. Telefontid: mån, ons, fre: 9.30-11.30. Tis: 13.00-15.00.

Läs mer

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 ...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 http://www.gwcs.se Ordförande Vår skicklige redaktör för Guldklimpen Gun Björklund har lämnat oss för alltid. Gun somnade in i sitt

Läs mer

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera!

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! RTP-S Nr 4. 2009 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP i STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! Vi önskar alla annonsörer God Jul & Gott Nytt År PS PRÄNTAB & SÄTTAB Alafors - Tel. 0303-74

Läs mer

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009 Sid 1 Inte så välbesökt men en hel del intressanta modeller fanns det på plats. Inbjudan till årsträff i Varberg helgen 11-14 juni 2009! För de som vill kör vi träffen på 4 dagar i år. Ankomstdag blir

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

NR 2 Juni 2013. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e

NR 2 Juni 2013. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e MHCF F.D. SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET NR 2 Juni 2013 e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e 2 Årgång 39 Nr 2 2013

Läs mer

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening Föreningen bjuder på kaffe med dopp Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Innehållsförteckning Dagordning 3 Verksamhetsberättelse och

Läs mer

Fördelardosan. Traktorrally med 73 deltagare Reportage på sid 16. 230 anmälda till Västkustrallyt i Tvååker 2014 Reportage på sid 8

Fördelardosan. Traktorrally med 73 deltagare Reportage på sid 16. 230 anmälda till Västkustrallyt i Tvååker 2014 Reportage på sid 8 Fördelardosan Nr 105 september - november 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Traktorrally med 73 deltagare Reportage på sid 16 230 anmälda till Västkustrallyt i Tvååker

Läs mer

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus Teckensång i Prideparaden Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 3/2014 besök gärna vår hemsida:

Läs mer

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År!

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År! Fördelardosan Nr 106 december 2014 - februari 2015 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Tomtemor kör Jeep med klös! (se nummerskylt) God Jul och Gott Nytt År! Stort julnummer

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

KONTAKTEN. Distriktscafé om Patientsäkerhetsfrågor. Staden blockerar handikapparkeringar med snöhögar

KONTAKTEN. Distriktscafé om Patientsäkerhetsfrågor. Staden blockerar handikapparkeringar med snöhögar REUMATIKER KONTAKTEN Nr 2, Årgång 35, 2013 Distriktscafé om Patientsäkerhetsfrågor Staden blockerar handikapparkeringar med snöhögar Fler caféer under våren Rapport från temadag om IBM - Inklusionskroppsmyosit

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Nr 102 deember 2013 - februari 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner

FÖRDELAR- DOSAN. Nr 102 deember 2013 - februari 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner FÖRDELAR- DOSAN Nr 102 deember 2013 - februari 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Massor av läsning i Fördelardosans julnummer! Läs om Mustangen som störtade 1944,

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

Fothälsodagen en Succé! Läs mer på sidan 13

Fothälsodagen en Succé! Läs mer på sidan 13 Nr 2 2011 ISSN 1404-5028 Fothälsodagen en Succé! Läs mer på sidan 13 Något ur innehållet: Bilder från Årsstämman i Borlänge Nya ordförande har ordet... Rapport från Fothälsodagen Artikel; Känna igen och

Läs mer

Det bästa med att bo på landet

Det bästa med att bo på landet Nr 1 2014 Årg 16 Utg. av Överlida Byalag www.overlida.se och Mjöbäcks byalag www.mjobacksbyalag.se Det bästa med att bo på landet är alla underbara djur som omger en och finns överallt, framför allt alla

Läs mer