Forum. Den blomstertid. nu kommer med lust och fägring stor... Fullersta Fastighets. Innehåll:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forum. Den blomstertid. nu kommer med lust och fägring stor... Fullersta Fastighets. Innehåll: www.fff-fullersta.com"

Transkript

1 1 MEDLEMSINFORMATION FRÅN FULLERSTA FASTIGHETSÄGAREFÖRENING MARS/APRIL 2007 Forum Fullersta Fastighets Innehåll: Ordförande har ordet Sid 3 Spårväg Syd Sid 5 Kallelse till årsmötet Sid 6 Verksamhetsberättelsen Sid 6 Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor... Protokoll från årsmötet Sid 7 KvartersPolisen Sid 9-10 Brottsstatistik Sid 11 Naturrutan Sid 12 Anders Klockare Sid Människoöde i Huddinge Sid 17 Julfesten 2007 Sid 21 Rabatter/Uthyrning Sid 23 Skrivelse till Vattenfall Sid 24 Medlemsmatrikel 2007 Sid 26-27, Korsord, Barnsidan Sid Foto: Sture Moberg

2 FFF, din förening! Vad gör FFF? FFF är en opolitisk intresseorganisation för boende i Fullersta. Vi följer med vad som händer i vår kommundel och tycker till och agerar i medlemmarnas intresse. Vi är remissinstans i ärenden som berör vårt område och har täta kontakter med ansvariga politiker och tjänstemän i kommunen. FFF hjälper till att föra fram dina åsikter till rätt instans och vi kan med hela vår föreningstyngd ställa oss bakom enskilda medlemmars skrivelser i olika frågor. FFF har för några år sedan varit med om att bilda Nätverket för egnahemsboende i Huddinge. Nätverket omfattar många av kommunens övriga föreningar och möjliggör snabb och omfattande informationsspridning och gemensamma aktioner med stor tyngd! Rabatter, julfest och annat Vi har sedan flera år tillbaka ett bra samarbete med Snättringe och Stuvsta fastighetsägareföreningar, och tillsammans med dessa ordnar vi varje år den uppskattade julfesten. Samarbetet medger även att vi kan hyra bygg- och trädgårdsredskap billigt. Vi förmedlar trädgårdsprodukter och ordnar med trädbeskärning. Vi överenskommer med butiker om rabatter. Vår medlemstidning, Fullersta Fastighets Forum, får du fyra gånger per år. I den försöker vi hålla dig informerad om aktuella ärenden och annat som kan vara intressant och nyttigt. Du som ännu inte är medlem kan enkelt ordna det genom att betala medlemsavgiften på vårt årsmöte, eller genom att sända in kupongen i början av tidningen. Du kan också anmäla dig på vår hemsida, eller via e-postadress, Årsavgiften är faktiskt inte mer än 50 kronor per år! Bli medlem Ja, tack! Jag vill bli medlem i Fullersta fastighetsägareförening för bara 50:-/år! Jag vill ha mer information om föreningen och er verksamhet Namn Adress Postadress Tel bostaden Sänds till: Fullersta Fastighetsägareförening, Vistavägen 17, Huddinge 2

3 Ordföranden har ordet Hej kära Fullerstabo Den 19 januari föll vinterns första snö och dagen därpå drabbades många av ett riktigt oväder med hård kuling och ännu mera snö. Nu har vi detta bakom oss och nu längtar vi alla efter vårsolen och kommande aktiviteter i trädgården. Styrelsen har haft mycket att göra under det gångna året, bevakat planer för nybyggnationen i området, skrivit om 30 km zoner och dåliga vägkyltar till Gatukontoret eller av annat intresse för dig som medlem. Vi kan glädjas åt att vår tidning, FFForum har fått ett nytt uppfräschat utförande och utkommit med 4 nummer varav 2 i fyrfärg. Några artiklar om det gamla Fullersta har det också blivit.vi har öppnat upp för grannsamverkan på flera platser samt börjat redovisa brottsstatistiken i tidningen och öppnat upp kontakter med Närpolisen (se separat artikel). Vi jobbar nu i kommittéform och behöver fler duktiga medarbetare i styrelsen. Jag ser gärna några yngre förmågor som vill vara med och att utveckla föreningen med nya idéer inför kommande mandatperiod. Styrelsen har vakanser, så ställ upp, meddela någon i styrelsen om du är intresserad per telefon eller fyll i talongen nedan, eller varför inte, kom till årsmötet och lär känna medlemmarna i styrelsen. Den 1 september 2006 flyttade jag från Fullersta och bor numera i en bostadsrätt nära HC. Därför lämnar jag ordförandeklubban och styrelsen innan mandattidens slut eftersom jag inte kan företräda föreningen när jag numera inte är bosatt i Fullersta. Det har varit en härlig tid och jag vill tacka styrelsen ett härligt gäng att jobba med och alla trevliga medlemmar jag träffat under mina 33 år som boende i Fullersta. Hälsningar q Kontakta föreningen för mer information! q Ja, jag kan tänka mig att vara med i föreningsstyrelsen! q Inköpskommittén q Festkommitén q Stadsplanekommittén q Tidning/redaktionskommittén q Grannsamverkan q Information/historik/kurser/utbildning q Trädgårdskommittén q Annat, nämligen... Lämnas till Fullersta Fastighetsägareförening, Vistavägen 17, Huddinge Namn Adress Telefon, dag/kväll Stadsplanekommitté Olle Lundström (sammank.) STYRELSE- FÖRTECKNING 2006 Ordförande Bo Nordberg Sjödalsvägen Vice ordförande Yngve Pettersson Anders Klockares väg Sekreterare Östen Andersson Mossvägen Kassör Sten Jansson Vistavägen Klubbmästare Markus Malm Ekvägen Ledamöter Bo Nordberg Sten Jansson Markus Malm Östen Andersson Siv Pettersson Yngve Pettersson Sture Moberg Inger Falk Suppleanter Olle Lundström Kolonivägen Katja Epple-Pålsson Ringvägen Sture Moberg Backvägen Huddinge Revisorer Olav Wäppling Stenmovägen Lennart Pettersson Anders Klockares väg Redaktionskommitté Bo Nordberg Sjödalsvägen Sture Moberg Backvägen (Dagtid) FULLERSTA FASTIGHETS FORUM Ansvarig utgivare: Bo Nordberg Utgivningsbevis nr Organ för Fullersta Fastighetsägareförening Utgivningsplan: Fyra ordinarie nr per år - april, aug, okt, dec. Upplaga: cirka ex Redaktion/Produktion: Sture Moberg Backvägen 7, HUDDINGE Redaktionen svarar ej för insänt ej beställt material. Insändare Redaktionen förbehåller sig rätten att inte publicera insändare, samt rätten att korta ner/redigera insänt material. Annonser Annonsera i FFF! För närmare information - kontakta redaktionen. Helsida sv/vit 1 500:- Baksidan sv/vit 2 000:- Halvsida sv/vit 800:- 1/4 sida sv/vit 500:- 1/12 sv/vit 300:- Färg dubbla priset. FULLERSTA FASTIGHETS- ÄGAREFÖRENING Etablerad 1919 Vistavägen HUDDINGE Postgiro Cirka medlemshushåll. E-post: Årsavgift 50 kronor Medlemsavgiften betalas på postgiro eller kontant direkt på årsmötet, där du också får ditt medlemskort. Ange avsändare tydligt. Festkommité: Markus Malm (sammankallande) Inköpskommitté Sven Ljungberg Väg- och gatukommitté Olle Lundström (sammankallande) Kommitté för information och historik Charlotte Värnström Katja Epple-Pålsson Grannsamverkan Bo Nordberg Inger Falk Trädgårdskommitté Charlotte Värnström FFFs hemsida Yngve Pettersson e-post: Bo Nordberg e-post: Valberedning Vakant, ombesörjs tillsvidare av styrelsen Utgivningsplan och manusstopp Nr 1 mars/april Manusstopp 15 februari Nr 2 augusti Manusstopp 15 juni Nr 3 oktober Manusstopp 1 september Nr 4 december Manusstopp 15 november 3

4 4

5 Spårväg Syd Tvärbanan Huddinge kommuns starka utveckling innebär att det planeras för en utbyggnad av en tvärbana från Älvsjö, till Flemingsbergs centrum. Spårväg Syd ska knyta samman de regionala kärnorna Flemingsberg och Skärholmen/Kungens Kurva och gå vidare till Fruängen och Älvsjö. Den är förordad som ett prioriterat kollektivtrafikobjekt i Stockholmsberedningens utlåtande. Sträckan finns även angiven som ett spårreservat i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen. Tidplanen för utbyggnad av Spårväg Syd är i dagsläget mycket osäker. Eventuell byggstart kan tidigast ske efter Tanken är att spårvägen ska gå från Flemingsbergs station utmed Hälsovägen och ansluta till Katrinebergsvägen och därefter gå utmed Glömstadalen mot Masmo. Förslag till sträckning av Spårväg Syd utmed Hälsovägen finns i programhandlingen för Flemingsbergs centrum och Novum BioCity mfl. Det finns mer att läsa om detta projekt på 5

6 Kom till årsmötet onsdagen den 11 april 2007! Fullersta Fastighetsägareförening inbjuder nya och gamla medlemmar till föreningens årsmöte i Källbrinksskolans aula, onsdagen den 11 april klockan mellan till ca Förslag till dagordning hittar du här intill. Efter sedvanliga mötesförhandlingar och en välbehövlig kaffepaus kommer Mikael Schlegel och berättar om luftvärmepumpar. Du har också chans att vinna fina saker på närvarolotteriet. Årsavgiften för 2007 är 50 kronor som du kan betala vid entrén eller via postgiro. Hjärtligt välkommen!!! Styrelsen Hjälp! Medlemmar! Föreningen behöver en valberedning för kommande verksamhetsår, bl. a. för val av ny ordförande eftersom sittande Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande. 2 Årsmötets behöriga utlysande. 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4 Fastställande av dagordning. 5 Val av två justeringsmän. 6 Godkännande av protokoll från föregående årsmöte. 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkniing. 8 Revisorernas berättelse. 9 Ansvarsfrihet för styrelsen. 10 Rapporter. 11 Beslut om årsavgift. 12 Arvode till styrelse, revisorer, inköps- och festkommitté. 13 Val 14 Ordet är fritt. 15 Kaffepaus. 16 Mikael Schlegel kommer och berättar om luftvärmepumpar 17 Dragning i närvarolotteriet. 18 Avslutning. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006 Medlemmar 78 nya medlemmar har begärt inträde i föreningen under året. 83 medlemmar har utträtt ur föreningen under det gångna året. Det totala antalet medlemmar är nu FFF-forum Vi kan glädjas åt att vår tidning FFForum nu fått ett nytt uppfräschat utförande med fyra nummer årligen varav två i 4-färgstryck. En 4-sidig sommarupplaga för inköp av jord och trädgårdsprodukter och en 4-sidig upplaga med inbjudan till den årliga julfesten Vi kan glädjas åt ett ökat intresse från våra annonsörer som nu gärna vill vara med på 4-färgsidorna. Tidningen har breddats med innehåll ex. korsord och naturruta för både barn och vuxna samt ökat bildinnehåll. Styrelsen ser gärna att medlemmarna i ökad grad skickar in eget material ex. egna insändare och bildmaterial till vår medlemstidning. Klädbytardagen Det är nu tredje året föreningen genomfört klädbytardagen i Källbrinksskolans aula. Många var där även detta år och vi hoppas på en positiv fortsättning under Julfesten Dansades traditionsenligt ut i Källbrinksskolan som vi genomför tillsammans med Snättringeföreningen sedan mer än 36 år. Totalt deltog ca 400 personer varav drygt hälften barn. Skrivelser har gjorts i ett antal ärenden bl a Skrivelse till Gatukontoret om dåliga vägskytar. Skrivelse till SRV och kommunen om brist på återvinningsstationer Förslag på ändring i planförslag i Vistabergs Allé. Skrivelse om max 30 km på hela Vistavägen. Skrivelse om max 30 km hastighetsbegränsning på alla lokalgator. Styrelsen har diskuterat förslag om medverkan på Huddingedagen i HC. Styrelsen har kommit med förslag att arrangera någon form av festdag i Fullerstaparken. Finns stöd och intresse från medlemmarna går vi gärna vidare i denna fråga. Styrelsen har sammanträtt 7 gånger under året. Under hösten har ett flertal förslag från medlemmar inkommit som f n bearbetas. Styrelsen kommer under 2007 aktivt arbeta med frågor som berör och engagerar men också bevaka medlemmarnas intresse i plan och byggfrågor samt hålla de boende i Fullersta informerade vad som händer i området. Styrelsen vill tacka alla medarbetare och engagerade medlemmar som bidragit under det gångna året. Fullersta Styrelsen för Fullersta Fastighetsägareförening ordförande avslutar sitt uppdrag i styrelsen fr o m årsmötet. Vi behöver också välja fler i styrelsen för att täcka vakanser. Du som är intresserad, kontakta föreningens sekreterare Östen Andersson, eller skicka in din intresseanmälan via e-post till Valberedningens förslag 2007 Ordförende 1 år Förslag saknas Tre ledamöter på två år Siv Pettersson, omval Inger Falk, omval Sture Moberg, nyval Tre suppleanter på ett år Olle Lundström, omval Katja Epple-Pålsson, omval Yngve Pettersson, nyval Två revisorer på ett år Olav Wäppling, omval Lennart Pettersson, omval Två revisorssuppleanter på ett år Ulf Lund, omval Roger Johansson, omval Tre ombud Folkets Hus på ett år Sten Jansson, omval Markus Malm, omval Vakant Valberedning Utses om möjligt av årsmötet Följande styrelseledamöter kvarstår ett år Sten Jansson Markus Malm Östen Andersson 6

7 Protokoll från årsmöte 2006 Fullersta Fastighetsägareförenings årsmöte i Källbrinksskolans matsal, den 5 april Mötets öppnande. Styrelsens ordförande Bosse Nordberg hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Årsmötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigen utlyst. Samtliga hushåll i Fullersta har fått föreningens tidning där kallelse fanns. 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Sittande ordförande Bosse Nordberg valdes och till årsmötessekreterare utsågs Gunnel Twengström 4 Fastställande av dagordning Ordföranden refererade till den i tidningen föreslagna dagordningen, men önskade att mötet avslutades före kaffepausen. Den något ändrade dagordningen godkändes. 5 Val av två justeringsmän. Nominerades och valdes Bertil Sundkvist, Annelundsvägen 20 samt Sonny Hellberg, Solhemsvägen 2. 6 Protokoll från föregående årsmöte. Eftersom hela protokollet stod att läsa i medlemstidningen och de närvarande tagit del av innehållet, godkändes detta och lades till handlingarna. 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse Ordförande gick igenom valda delar. Eftersom även verksamhetsberättelsen fanns att läsa i senaste tidningen, ansågs mötesdeltagarna vara informerade. Mötet godkände förfarandet och verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 8 Revisorernas berättelse Olaf Wäppling föredrog revisorernas berättelse. Ordföranden undrade om det fanns några frågor angående den utdelade ekonomiska rapporten. En medlem önskade få posten diverse omkostnader 6.795:25 i resultaträkningen per specificerad. Sten Jansson meddelade då att: Webb-hotellet som ligger till grund för vår hemsida kostade 1.550:- HAIS-bidraget 2.000:- Mottagareavg. PG 187:- Gödselbladet 454:- Julfesten, gratifikationer till dem som arbetat ideellt 758:- Utgifter som Sten haft för telefon, porton o dyl 1.846:25 Efter denna redogörelse godkände mötet resultaträkningen. 9 Ansvarsfrihet för styrelsen Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 10 Rapporter Inga rapporter. Ordföranden berättade att man jobbat mycket gentemot kommunen vad gäller gatufrågor. Vistabergsområdet har också diskuterats flitigt. Arbetet med trafikfrågor pågår hela tiden. Många har kanske information, som föreningen skulle kunna ha nytta av att få ta del av. FFF-Forum har fått nytt utseende och är numera i färg. Sture Moberg har hjälpt till att utforma den nya tidningen. 11 Beslut om årsavgift Beslutades att medlemsavgiften fortsatt ska vara 50 kr. 12 Arvode till styrelse, revisorer, inköpsoch festkommitté Ett mindre arvode tilldelas styrelsens medlemmar för deras helt ideella arbete. Styrelsen själv fördelar beloppet. 13 Val av styrelse Valberedningens förslag godkändes och följande personer valdes: Ordförande på två år Bo Nordberg 3 ledamöter på två år Sten Jansson (omval) Östen Andersson (omval) Markus Malm (omval) 1 ledamot på ett år Inger Falk (fyllnadsval) 3 suppleanter på 1 år Olle Lundström (omval) Katja Epple-Pålsson (omval) Sture Moberg (nyval) 2 revisorer på 1 år Olaf Wäppling (omval) Lennart Pettersson (omval) 2 revisorsuppleanter på 1 år Ulf Lund (omval) Roger Johansson (omval) 3 ombud till Folkets hus för 1 år Sten Jansson (omval) Markus Malm (omval) Vakant. Följande styrelseledamöter kvarstår på ett år Yngve Pettersson Siv Pettersson Styrelsen är sin egen valberedning. Liksom tidigare år efterlyses nya förmågor. 14 Ordet är fritt Enligt tradition brukar Fastighetsägareföreningen bevilja ett bidrag till HAIS. För år 2006 kommer detta att utgå med 3000 kr. Bidraget godkändes. En medlem nämnde om skadegörelse på busskuren vid Källbrinksvägen 13. Kuren var totalt sönderslagen. Papperskorgen i Fullerstaparken hade vänts upp och ner och allt skräp låg utspritt. Vid årsmötet 2005 utlovades en detaljerad redovisning av posten Diverse omkostkostnader :65 avseende Posten skulle redovisas i tidningen hösten En medlem var ej nöjd med den redovisningen. Flera medlemmar klagade på den urusla snöröjningen under vintern. Kvinnor med barnvagnar kunde med stor möda ta sig fram till dagis. Föreningen har skrivit flera brev till kommunen i ärendet men ej fått något svar. Mopedförbudet efterlevs inte. Mopeder körs på trottoarer. Olle Lundström upplyste om att Gatunämnden numera är en del av Stadsbyggnadskontoret. Sten Jansson meddelade, att han ej längre skall beskära träd. Han hänvisade till firman My Eden och Bertil Edin. De lär ha vettiga priser. Det går bra att maila till Sten för vidare upplysningar. Renhållningen vid sopstationerna är undermålig. De sopstationer som tagits bort måste ersättas. SRV väntar på att plats anges. Denna fråga har hög prioritet. 15 Avslutning Ordförande tackade de närvarande för deras medverkan och förklarade mötet avslutat 16 Kaffepaus 17 Närpolisen kommer och berättar om Grannsamverkan Vår nya närpolis Ann-Christin Sigfridsson berättade intressant och informativt om sitt arbete. Därpå följde en frågestund, som var mycket givande. Ann-Christin berättade, att numera är det lika många inbrott i lägenheter som i villor. Inbrotten sker oftast tidig eftermiddag. Det är mestadels samma person/personer som gör inbrott i ett område ( revir ). Det finns de som lever på att stjäla och göra inbrott. Så fort de avtjänat sitt straff och kommer ut i frihet börjar de om igen. Vi fick också veta en del om polisens administration. Carin Götblad, högste chef för polisen inom länet, är mycket bra. Vi ska få 3 nya poliskontor på Södertörn. Man ska arbeta i förebyggande syfte med ungdomar. Jonny Petersson är för närvarande högste chef för närpolisen i Huddinge. Anders Thörnberg, tfn , finns på sitt kontor hela dagen mellan kl Ann-Christin Sigfridsson, tfn (kontoret där hon sällan vistas) (mobiltfn, träffas säkrast där). Mail: Ordföranden avtackade Ann-Christin med en vacker vårbukett. 18 Dragning i närvarolotteriet Ett flertal fågelholkar lottades ut, vilka som alltid tillverkats och skänkts av Ingvar Hallström. Vid protokollet Gunnel Twengström Justeras Bertil Sundkvist Sonny Hellberg 7

8 Mycket nya färgglada modeller. Kom in och kika Välkomna! Öppettider Vardagar Lördagar Tel:

9 NärPolisen Ann-Christin och Jonny på uppdrag i Fullersta startade Närpolisverksamheten i Huddinge centrum. Sedan 2001 är verksamheten lokaliserad i separat byggnad på Kommunalvägen, mellan gamla Kyrkskolan och Telias telefonstation. Närpoliserna uppgift är att ansvara för det mesta polisarbetet inom sitt område i stället för att specialisera sig på vissa frågor. Tanken är att lokala poliser i samarbete Andreas, Erwin och Jonny på Polisstationen. med närsamhället ska förebygga vardagsbrott. Närpolisens specifika kompetens är just en generell kunskap om det civila samhälle som han eller hon verkar i. Genom sin synlighet och tillgänglighet bidrar de till tryggheten. Närpolisen i Huddinges mål för innevarande verksamhetsår är att förebygga och ta hand om misshandel utomhus (ex. krogbråk på gator och torg), förhindra och stoppa narkotikabrott särkilt ungdomar från 20 år och yngre. En särskild utredningsgrupp jobbar aktivt med kartläggning av ungdomsbrott har kontakt med föräldrar och sociala myndigheter. I syfte att minska Bra telefonnummer Akuta ärenden: 112 Huddinge polisens växel: Närpolisen Huddinge (8-17): Chef Jonny Petersson Grannsamverkan Ann-Christin Sigfridsson , Mobil Anders Thörnberg e-post: Polisens anmälningstelefon: (icke akuta ärenden) Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF): Samverkan mot brott: Brottsförebyggande rådet, BRÅ: Räddningsverket: Text och foto: Bo Nordberg 9

10 ungdomsbrottligheten (bostadsinbrott, cykelstölder, etc.) har en mängdbrottsgrupp bildats i Flemingsberg. Närpolisen i Huddinges arbete består i huvudsak av utryckningspoliser för yttre tjänst. Utsättning sker växelvis dag/kväll/natt som nedan; Kl (6.30 resp samling och avrapportering vad som hänt och planering inför nästa utsättning) Kl ( inkl. tid för avrapportering som ovan) Kl ( inkl. tid för avrapportering som ovan) Huddinge Närpolisområde tillsammans med Botkyrka, Handen och Nynäshamn bildar Södertörns polismästardistrikt. Från Länskommunikationcentralen LKC får Närpolisen sina uppdrag (anmälan om brott, olyckor, skadegörelse eller annan brottlig verksamhet vilket kräver omedelbar utryckning). Under yttre tjänst ingår kontroll av fordon, nykterhet och hastighetskontroller men också bevakning på allmän plats runt centrumanläggningar, särskilt under kvällstid, för att förhindra eller stoppa överfall, skadegörelse och bråk på gator och torg. Inbrott, stölder och våldsbrott i närmiljön är det som oroar människor mest. Erfarenheter från Sverige och andra länder visar att Grannsamverkan är en åtgärd som minskar mängdbrotten. Genom samverkan mellan dig och dina grannar och hjälp från Närpolisen kan vi som småhusägare förebygga och ibland t o m stoppa inbrott i närområdet. Närpolisen Ann-Christin har sedan några år hjälpt till med att informera om hur man startar och etablerar Grannsamverkansgrupper. För mera information kontakta Ann- Christin per telefon (se gula fältet på föregående sida). VARNING! Under januari och februari har det varit många villainbrott i Segeltorpsområdet! De flesta som haft ovälkommet besök har fått ett fönster uppbrutet. Kan vara 2-3 gärningsmän. Inga fordon har varit synliga vid inbrotten. Godset som tjuvarna tar har varit allt från tv-apparater till cigaretter - de borde använda någon bil! Hör av er om ni sett någon misstänkt bil i området!!! Tel dagtid, min mobil alt. mail. Pågående brott ringer ni 112!!! TIPS - lämna gärna lite lampor som lyser så att huset ser bebott ut! Töm brevlådan och skotta uppfarten! Om man vill larma sin villa rekomenderar jag ett ljudligt larm som grannar hör! Det skrämmer tjuven - de flesta i alla fall. Mvh Ann-Christin Sigfridsson Huddinge Näpo Fullerstabor! Vårbeskärning av frukträd: Äpple, päron, körsbär, plommon mm Trädgårdsskötsel och även löpande kontraktsunderhåll. Trädfällning: Arboritri, stubbfräsning och slybortforsling. Vi anlägger även gräsmattor, rabatter mm. Vi använder oss bara av ekologiska gödsel, växtvård och drivmedel. Våra samtliga maskiner är miljövänliga och körs med miljövänligt drivmedel. Etanol (E85), RME, rapsdiesel och Aspen. Gratis besiktning och prisförslag. Stickans Trädgård Tel

11 Del av Brottsstatistik i Huddinge BJÖRKHAGSVÄGEN Narkotikastrafflagen, :00 (torsdag) BYALAGSVÄGEN Narkotikastrafflagen, :00 (måndag) GLÖMSTAVÄGEN Rattfylleri, grovt rattfylleri (måndag) GLÖMSTAVÄGEN Olovlig körning, (onsdag) GYMNASIETORGET Stöld utan inbrott :15 (fredag) GYMNASIETORGET Stöld utan inbrott :00 (tisdag) HUDDINGEVÄGEN Stöld utan inbrott, :00 (måndag) HUDDINGEVÄGEN Förlorat gods :00 (tisdag) HUDDINGEVÄGEN Bedrägeri, :30 (fredag) HUDDINGEVÄGEN Stöld utan inbrott :50 (lördag) HUDDINGEVÄGEN Stöld i skola, :06 (söndag) HUDDINGEVÄGEN Olovlig körning, grov olovlig körning HUDDINGEVÄGEN/STATIONSVÄGEN Övriga trafikbrott (söndag) HUDDINGEVÄGEN/STUVSTALEDEN Smitning (fredag) HÄRADSVÄGEN Skadegörelse, stat, kommun, landsting (ej klotter) :20 (lördag) HÄRADSVÄGEN Förlorat gods :50 (tisdag) KRISTINAVÄGEN Stöld ur eller från motordrivet fordon (torsdag) KRISTINAVÄGEN Försvunnen person :00 (söndag) KRISTINAVÄGEN Olaga hot mot man 18 år eller äldre :00 (lördag) LILLA BJÖRNVÄGEN Stöld utan inbrott :00 (lördag) LÄNNAVÄGEN Olovlig körning, grov olovlig körning (tisdag) MIDSOMMARVÄGEN Våldsamt motstånd :20 (söndag) MIDSOMMARVÄGEN Skadegörelse, på motorfordon :20 (söndag) MIDSOMMARVÄGEN Olaga hot mot man 18 år eller äldre :20 (söndag) MIDSOMMARVÄGEN Misshandel, utomhus, bekant med offret :20 (söndag) MÅRDVÄGEN Skadegörelse, (ej klotter) (tisdag) SKOGSÄNGSVÄGEN Stöld ur eller från motordrivet fordon, :00 (lördag) SNÄTTRINGELEDEN Förlorat gods :30 (lördag) STAMBANEVÄGEN Fullbordat tillgr. av motordr. fortskaffningsmedel, :00 (måndag) STORSKOGSVÄGEN Försvunnen person :00 (torsdag) STUVSTA Rattfylleri under påverkan av narkotika (söndag) STUVSTATORGET Våld mot tjänsteman, mot ordningsvakt :55 (tisdag) STUVSTATORGET Sexuellt ofredande, exhibitionism :00 (måndag) STUVSTATORGET Stöld utan inbrott :00 (fredag) TOMTBERGAVÄGEN Stöld ur eller från motordrivet fordon :00 (lördag) UTSIKTSVÄGEN Förlorat gods :00 (söndag) ÅVÄGEN Sexuellt ofredande, exhibitionism :40 (måndag) Specialitet: Grundisoleringar/Dräneringar mot fukt i husgrunder, samt stenspräckning Problem med berg och sten? Vi spräcker berg, sten och betong! Thomas Glaad AB är ett trädgårds- och markanläggningsföretag med specialisering på villor och villaträdgårdar. Vi utför följande: Fuktisoleringar/dräneringar mot fukt i husgrunder, alla typer av gräv- och schaktarbeten samt grundläggningar. Byte av vatten och avlopp Tomtplaneringar, trädgårdsanläggningar, trädfällning, färdiga gräsmattor, nyanläggningar, plattsättning, stödmurar, stenläggning m.m. Mark-, trädgårds-, hus- och gräsunderhåll Snöröjning - maskinellt samt handskottning, sandsopning, sandning m.m. Spräcker sten, berg och betong In- och utvändig målning Ring för gratis kostnadsförslag: Medlemmar i Fullersta fastighetsägareförening erhåller 5 % rabatt på utförda arbeten Solhemsvägen 25 A Tel/Fax Huddinge Innehar F-skatt och Mobil Hemsida: Ansvarsförsäkring 11

12 FFFs naturruta Välkommen på växtloppis Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap arrangerar Växtloppis vid Café Nytorp, Gamla Stockholmsvägen 89, den 6 juni, klockan Föreningens medlemmar kommer att sälja perenner, sommarblommor, grönsaksplantor och krukväxter. Alla är välkomna att komma och handla, inte bara medlemmar. Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap är en mycket aktiv förening, och arrangerar under våren förutom växtloppisen bland annat även föredrag med olika trädgårdspersonligheter, temakväll om pelargoner, studiecirklar i luffarslöjd och trädgårdssnickeri. Vi ordnar även visningar av varandras såväl som mer kända trädgårdar. Som medlem i Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap är du även medlem i Riksförbundet svensk trädgård, och får den fina tidningen Hemträdgården 6ggr/år. Alla är välkomna att bli medlem i föreningen, oavsett om du är nybörjare eller expert, har balkonglåda eller gods. Vissa medlemmar går på alla aktiviteter, en del nöjer sig med att läsa medlemstidningen. Aktuellt program och information om hur du blir medlem hittar du på vår hemsida: Foto: Jenny Wik Norling Varning! Rävskabben har kommit till Huddinge och hundar har blivit smittade. FFFs second-hand Kom och fynda! För 4:e gången organiserar vi i FFF vår populära försäljning av begagnade barnkläder, leksaker och andra barnprylar. Välkommen lördagen den 31 mars till Källbrinksskolans Aula kl Enkel servering med bl.a. korv och bröd kommer att fi nnas. Foto: Siv Pettersson 12

13 13

14 Anders Klockare -del 4 Tidigare artiklar i FFForum nr 1-05, 3-05 och Del 4, sista delen. Berättelsen avslutas här om mannen, som i våra dagar fått en väg uppkallad efter sig i Fullersta. I förra avsnittet kunde vi läsa att Anders, efter 40 års slit som torpare, blivit kyrkowäcktare. Året var Text: Rolf Hjerter Resumé: Bondsonen Anders kom 1753 som 17- åring till Huddinge tillsammans med föräldrarna och fyra yngre syskon från Gubbängen i Brännkyrka. Anders är dräng i Kästa när han 1763 gifter sig med den 20-åriga bonddottern Stina Olofsdotter från Vistaberg. Efter ett kort mellanspel som torpare på Brotorpet flyttar familjen 1768 till Norrbytorpet i Fullersta. Torparparet får 8 barn mellan åren 1765 och Först två flickor och sedan sex pojkar, men barnadödligheten är stor. Fyra av barnen dör fram till 1783, samma år som även modern avlider. Anders gifter om sig 1790 med Cajsa Andersdotter från Gladö Krog börjar Anders hjälpa den sjuklige kyrowäcktaren med hans sysslor och tre år senare får han ta över tjänsten som ordinarie. Äktenskapet med den nya hustrun blir barnlöst och Cajsa avlider redan Inte fullt ett år därefter gifter han sig för tredje gången. Nu med den 30 år yngre Maja Cajsa Larsdotter från Snösätra.. I äldre tider benämndes Kyrkowäcktaren också kyrkstöt, eftersom han hade en stav som användes för att väcka sovande besökare. När han gick med staven längs bänkraderna hade han en fin uniform. I våra dagar vilar det något av löjets skimmer över benämningen. Han fyllde emellertid en hedervärd, ja nödvändig funktion i och 1700-talets stränga kyrkodiciplin, då det var allas plikt att delta i högmässan. Jag har varit i kontakt med Ola Larsson på Stockholms Stadsarkiv, som är insatt i hithörande ämne och frågat om den här instutitionen kunde finnas kvar på Anders Klockares tid. Han menade att kyrkvaktarens funktion som kyrkstöt säkerligen Till kyrkowäcktarens göromål under gudstjänsten kunde också höra att samla in kollekten, d v s gå med håfven. Bilden visar kyrkstöten i sakristian, efter en målning av A. G. Koskull, Nordiska museet. var gällande ännu vid 1700-talets slut. Vi vet att Anders företrädare i tjänsten, den tidigare nämnde Anders Kilberg hade en ämbetsrock som kyrkan bekostat. Rocken nämns i ett sockenstämmoprotokoll från Stycket är intressant i många avseenden och återges här: Som någon af Församlingens Respektive Herrskaper, nämligen Riksrådinnan Högwäborna Fru Friherrinnan Stjernstedt till Fullersta, Kammarrådet wälborne Herr Olof Elias Lagerheim till Ågsta, Herr handelsman Groth på Hörningsnäs och arendatoren af Lisma Herr Magnus Dahlberg hade gifwit tillkänna att deras önskan wara det Kyrkowächtare Enkan Maria Larsdotter, i anseende till hennes afl idne mans långwarige tjänst som kyrkowächtare nämligen snart 50 år, blefwe hugnad med ett nådeår, och att den kappråck, som kyrkan köpt åt honom till ämbetsråck henne nu skänktes; så frågades församlingens närvarande ledamöter om de med förenämende Härrskaper wille förena sig häruti; hwilket allmänt bejakades, och skulle ifölje deraf, den som nu till kyrkowachtaretjensten förordnades tjäna detta år utan lön, utom någon collect som församlingen förklarade sig willig att till honom sammanskjuta. Lägg märke till prästens tidstypiskt snirkliga titulering av ägarinnan till Fullersta säteri. Kyrkoherden, som förde pennan, var nytillträdd. Han hette Johan Fredrik Gleisman och skulle komma att stanna som kyrkoherde i Huddinge ända till 1823 och därmed vara Anders överordnade under alla hans kommande arbetsår. Notera också överhetens empati med änkan vars man tjänat kyrkan i nära 50 år. Hon fick ett nådeår och fick behålla den säkerligen fina ämbetsrocken. Samtidigt snålade man in på första årets lön för Anders Pehrsson. Inte alltid så fridfullt När man i våra dagar deltar i en gudstjänst eller vandrar på en kyrkogård är det nästan utan undantag stillsamt och utan stoj och oljud. Så har inte alltid varit fallet. Göran Malmstedt har i boken Bondetro och kyrkooro, Nordic 14

15 Academic Press, målat upp en annan bild. Jag citerar: I stormakttidens Sverige dominerade kyrkan samhällslivet och bedrev tillsammans med statsledningen en nitisk folkfostran. Med undervisning, övervakning och olika former av bestraffningar försökte man göra folket till goda lutheraner och ordentliga kyrkobesökare. Men trots myndigheternas strävan rådde det sällan lugn och ro i kyrkorna. Bullriga bybor, bråkiga ungdomar och skällande hundar störde ofta friden. På kyrkogårdarna förekom köpenskap, lekar och spel samtidigt som hundar och grisar bökade upp marken där de döda vilade. Det finns en punkt i Huddinge sockenstämmoprotokoll från den 23 december 1823, som belyser ett av problemen ovan. Det står så här under punkt 6: Erinrades Församlingen om nödvändigheten, att vidtaga någon författning till förekommande af det oskick, man alltför ofta erfar, derigenom att en del medtaga sina hundar till kyrkan söndagarna. Församlingens ledamöter medgåfvo, huru nödvändigt något vidtagande häremot vore, samt öfverenskommo, att hvar och en, som hädanefter medtager hund till kyrkan och den samma inkommer i kyrkan under gudstjensten, skall derföre böta Tjugofyra skillingar Banco hvilka tillfalla kyrkokassan. Händelserik tid Så gick åren. I församlingen skedde inte så stora förändringar. En händelse som dock bör ha fått Anders m fl att spärra upp ögonen inträffade natten mellan den 11 och 12 november Tjuvar hade då brutit sig in i kyrkan och stulet det mesta av kyrksilvret! Det återfanns först den 22 januari 1874 i Skäfte ängsbacke på Flemmingsbergs skog under ett par större stenar. En annan händelse som fick stor betydelse för kyrkolivet var när man 1812 fick en orgel i kyrkan. Ute i stora världen och i Sverige hände däremot mycket under Anders levnad, som slutade Utöver alla krig så är det kanske franska revolutionen, som skakade om de styrande i Europa och lät mest tala om sig. I Sverige fick Anders uppleva många regenter allt ifrån Fredrik I till Bernadotten Karl XIV Johans intåg. Mordet på Gustav III 1892 bör också ha varit en omskakande händelse liksom Gustaf IV Adolfs olyckliga krig mot Ryssland, som fick till följd att Sverige gick miste om hela Finland. Anders blev aldrig klockare Det framstår väl klart för läsaren vid det här laget att Anders aldrig blev klockare men väl kyrkowäcktare. Att han hjälpt de olika klockarna med ringningen i klockstapeln är dock högst sannolikt. I Huddinge dödbok från 1819 kan vi läsa om Anders för sista gången: Döde År 1819 Maij 17. Kyrkovacktaren Anders Pehrsson. Inspärradt Bråck. 83 år. I bouppteckningen efter Anders uppges ett annat dödsdatum. Vilket som är rätt är svårt att avgöra och saknar väl så här långt efteråt någon betydelse. Bouppteckningen efter honom är intressant. Jag återger inledningen: År 1819 den 7 Juni förrättades Laga Bouppteckning efter afledne kyrkovacktaren Anders Pehrsson i Huddinge Socken och Biskopsbacken, som den 22 sistlidne Maij med döden afl ed. Arfvingar äro Sonen Per Andersson torpare i Rågsved Brännkyrka Socken. Dottren Stina Andersdotter gift med förre frälsebonden Johan Andersson i Kynäs samt Dottersonen Anders Jonsson 19 år gammal och sondottern Greta Stina Olofsdotter 14 år gammal. De bägge sistnämnda omyndige till hvilken förmyndare antogs deras Moder- och Faderbroder, här förstnämnde Torparen Per Andersson i Rågsved. Egendomen upgafs af den efterlednes Enka Maria Catharina LarsDotter och upteknades som följer. Anders hade åtta barn, alla i första äktenskapet. Fyra av dem levde till vuxen ålder och bildade familj, men av bouppteckningen att döma var det endast sonen Per och dottern Stina som överlevde fadern. De båda andra, Maria och Olof, synes ha avlidet men lämnat var sitt barn efter sig. Föräldrarna återfinns dock inte i Huddinges dödböcker i det arbete, som bl a Gunnel Jacobsen utfört i projektet Huddinge Dödböcker, varför de förmodligen flyttat från församlingen. Bouppteckningen är utförlig, så som tidens sed var. Den upptar tre hela sidor med rubriker som Koppar, Tenn, Messing, Glas, Stenkäril, Bleck- och Jernsaker, Kör- och Åkerredskap, Husgeråd- och Diverse Persedlar, Linne- och Gångkläder samt Kreatur. Under Rubriken Husgeråd- och Diverse Persedlar upptas bl a 1 st Hylla med diverse gamla böcker. Under Kreatur finns ett enda djur förtecknat: 1 st Öländsk röd Häst. Denna uppgift tillsammans med riklig förekomst av kör- och åkerredskap kan tyda på att Anders kunde dra in en slant på att utföra tjänster inom jordbruksområdet. Totalt uppgick boet till 53 Riksdaler och 44 Skillingar Banco. Vad hände då med hustrun Maja Cajsa Larsdotter? Jo, hon dog 26 år efter Anders d v s 1845 på fattighuset, som änka och fattighjon. Det var nog inte alltid bättre förr! Som tidigare, ett stort tack till Hans Runske och Gunnel Jacobsen för värdefull hjälp i arbetet med sökandet efter Anders Klockares rötter. Anders Klockare på riktigt Vi har i fyra avsnitt av FFForum följt Anders Klockares, alias Anders Pehrssons, öden under större delen av 1700-talet tills han går bort Vi har funnit att han inte blev klockare, men väl kyrkowäcktare. Men det har faktiskt funnits en riktig Anders Klockare i Huddinge. Han hette Anders Larsson och levde nästan precis 100 år före Anders Pehrsson Gunnel Jacobsen har i samband med projektet Huddinge Dödböcker funnit en man, Anders Larsson, som passar in i bilden. Han kallas Klockaren här i Huddinge, när han avlider den 21 maj Anders var då 76 år gammal. Han bodde i Klockargården och hade fl era barn, som avled under de fruktansvärda peståren, som kulminerade I dödboken för 1701 står t ex att den 10 mars 1701 dog klockaren Anders Larssons dotter Kirstin i Klockaregården. Tydligare än så går det väl inte att slå fast hans existens och yrke. Anders Larsson levde alltså nästan precis 100 år före Anders Pehrsson. Jag har ännu inte tittat närmare efter honom i kyrkoböckerna, men det är ingen tvekan om att vi här har en kandidat, som kan leva upp till benämningen Anders Klockare och därmed berättiga vägskyltarna med inskriptionen Ander Klockares väg. Tack Gunnel för tipset. 15

16 Människoöde i Huddinge På vedbacken hjälper Johan Kling till med vedsågningen och smedsdottern Anna Lindblom och hennes mor är glada och tacksamma för detta. 16

17 Kom in med ditt orange kuvert 17

18 MY EDENTRÄDGÅRD & BYGG En enklare vardag Det krävs både tid, ork och kunskap att ta hand om hus och trädgård. Ska man dessutom renovera, bygga om- eller till, räcker tiden inte. Trädgård Helhetsansvar My Eden erbjuder ett alternativ, där vi tar helhetsansvar för våra uppdrag. Det gäller alltifrån enklare trädgårdsstädning till mer kvalificerade projekt. Våra arbetsområden är: Anläggning Bygg Projekt Vi presenterar projekt med skisser kostnadsfritt. Därefter ritningar, materialförslag samt ansvar för allt ifrån planering och leveranser, till det färdiga arbetet. Ritning & Design trädgårdsdesign plantering löpande skötsel röjning fruktträdsbeskärning under vinter/vår/höst platt- & stenläggning murar stängsel gräsmattor Stilrent & praktiskt Vi strävar efter stilren design och praktiska lösningar. Fasta priser. Kontakta oss för kostnadsfria besök. om- & nybyggnad golv, dörrar & skåp altaner & uterum staket bygglovsritningar trädgårdsritningar offertunderlag exteriör design fotodokumentation My Eden, kb Ber til: myed comhem.se Vår by Gård tel: en. se F-skattebevis & ansvarsförsäkring Mini Entreprenad Patrik Arbetsområden Grävning för Dränering Grävning för Vattenledning Grävning för Elkabel Grävning för Avlopp Trädgårdsplanering Övrig Entreprenadarbeten Allt inom måleri In- och utvändigt Medlem i SMS, innehar F-skattsedel. Tony Gustafssons Måleri AB Åkervägen Huddinge J KÅGEFORS BYGG Din lokala byggare! Du tänker, jag bygger Johan

19 Till medlemmar och fastighetsägare i Fullersta. De som önskar köpa gödselmedel och andra produkter till rabatterade* priser ska sända in denna beställning före den 10 april 2007 under adress Sven Ljungberg, Norrskensbacken 17, Tullinge, tel/fax , för att varorna skall vara till- gängliga då vårbruket börjar. OBS! Gör inga anteckningar eller uträkningar på listan. Order under 100 kr expedieras ej. Fritt hemkört. Inklusive moms. *Utöver den rabatt ni erhåller, får föreningen ett visst bidrag. Inköpskommittén.säck Kogödsel 70 liter 80:-.säck Hästgödsel 70 liter 70:-.säck Hönsgödsel 15 liter 65:-.säck Trädgårdskalk, Dolomit 25 kg 33:-.säck Trädgårdskalk, Dolomit kornad 25 kg 54:-.säck Torvmull 400 liter 140:-.säck Planteringsjord, gödslad och ogräsfri 50 liter 44:-.säck Rhododendronjord 50 liter 45:-.säck Barkmull, toppdressing 50 liter 48:-.säck Täckbark 50 liter 42:-.säck Palles trädgårdsblandning, sammansatt av alg, ben o blodmjöl samt mikronäringsämnen struktur granulat 15 kg 188:-.säck N.P.K kg 145:-.säck Summa kronor Kompostmedel, Bio-Bakt, fl ytande, räcker till 1 ton 2500 ml 120:-.säck Rhododendrongödsel 1,5 kg 55:-.säck Rosgödsel 1,5 kg 55:-.säck Barrgödsel, till barrväxter 1,5 kg 55:-.säck Järn- och ammoniumsulfat för borttagning av mossa, räcker till 150 kvm 5 kg 140:-.säck Benmjöl 5 kg 140:-.säck Blodmjöl 1 kg 55:-.säck Algomin 10 kg 140:-.säck Gräsfrö 1 kg 70:-.säck Gräsfrö 3 kg 205:-.förp Dahlior Mig Mon 5 st 60:-.förp Dahlior Uniwins 5 st 60:-.förp Liljor 5 st 60:-.förp Gladiolus 5 st 60:-.förp Alltvätt. OBS den låga dosen 1 dl till 5 kg tvätt, 1 kg 120:-.förp Diskall, handdiskmedel 5 liter 75:-.förp Rex extra, maskindiskmedel, 5 kg 125:- Summa kronor (Summering görs av inköpskommittén), Vid köp över 500 kronor erhåller Ni utan kostnad 2 säckar jord. Namn Adress Tel bostad Får löv, gräs eldas? Trädgårdsavfall får komposteras på den egna fastigheten under förutsättning att det inte skapar olägenhet för människors hälsa och miljön. Trädgårdsavfall som inte komposteras på den egna fastigheten kan lämnas vid återvinningscentraler eller vid annan av kommunen anvisad plats. Hämtning av trädgårdsavfall kan beställas hos SRV mot extra avgift. Eldning av vedartat torrt trädgårdsavfall såsom grenar och kvistar är tillåtet under veckorna 16 och 42 med föregående veckoslut, dvs lördag och söndag i vecka 15 och 41. Detta under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön. Eldning av vedartat trädgårdsavfall är även tillåtet för allmänna/privata sammanslutningar den 30 april i så kalllade valborgsmässoeldar. Brandriskvärdet kan kontrolleras på telefon Om eldningsförbud råder skall eldning vara tillåten under den närmast därefter följande veckan som då omfattar två helger med mellanliggande vardagar lördag t o m söndag (9 dagar), då sådant förbud inte längre råder. Att elda löv, gräs och dylikt är inte tillåtet någon period under året. 19

20 Nordea Bank AB (publ) Dra nytta av ditt boendekapital Har du ett låneutrymme i ditt boende? Genom att ta ett lån kan du frigöra en del av boendekapitalet. Kanske för en renovering, en sommarstuga, en investering inför pensionen, en gåva till barnen eller en resa. Hur ser din dröm ut? Mer information om hur du drar nytta av ditt boendekapital får du på telefon , våra kontor och på Gör det möjligt Forelltorget 8 Huddinge nordea.se A 20

21 Julfest i Källbrinksskolan 13 Januari 2007 Text: Mikael Malm Foto: Bengtt Höglund I korridorerna möttes man av skratt och glada miner av både stora som små. Vid fiskdammen stod barnen i kö för att få fiska upp en riktigt egen present, och vid de många lotterierna flockades det av förhoppningsfulla och optimistiska spelare. En föga förvånande syn vid dessa tillställningar som Snättringe och Fullersta fastighetsföreningar arrangerar för sina medlemmar och såväl som för allmänheten. Musik och danslust gavs av folk-dansbandet Slagsta Gille som bekant spelat under tidigare julfester. I gångar och rum hördes musiken av ljuva violer och klangiga dragspel under tillställningen. Det hördes även trevlig, traditionell julmusik från ljudanläggningen över hela inomhusområdet. Som många kanske märkte väl på plats var att vi hade fått ett litet tillskott i vad gällde lotterier. Det så kallade Robot lotteriet blev en riktig succé och sålde slut. På scen stod trollkarlen Ebi och bjöd på en hejdundrande föreställning som alla barn som vuxna kunde njuta utav. De totalt närmare 400 besökande, av vilka över häften var barn fick verkligen se en förstklassig trolleriföreställning. För barnen visades det fortfarande gamla Kalle Anka klassiker i en av salarna. Det visades att än i dagens moderna samhälle är gamla 16-mm filmer hur fantastiska som helst! Kaffet var varmt och delades ut gratis med saft och bullar till alla gäster som anlänt till festen. Somliga föredrog att dricka det under trollkarlens show, eftersom det var lugnast i kafeterian då. De stora lotterierna med fruktkorgar som huvudvinst sålde slut och alla vinster delades ut till lyckliga vinnare, tyvärr vann inte alla, men bättre lycka nästa gång. Alla barnen fick dock en godispåse med en liten leksak i av tomten vid hemfärden. HUNDKURSER Valpkurser Grundkurser Fortsättningskurser Tävlingsinriktade kurser Även problemhundar! Välkommen att ringa Roda BM Sida 1 Öppet året runt Privatfester Bröllop Vinprovning Catering Julbord Företagsfester Maria Raftewold Röda Cafét Botkyrkavägen 28 Tel Mobil Vi skulle behöva lite hjälp ibland av någon som är duktig på att skriva. Det kanske finns någon journalist eller skribent som bor i Fullersta och kan hjälpa oss med något reportage. Vi jobbar alla ideellt med tidningen men är ett härligt gäng som försöker informera om vårt närboende. Kontakta Sture !(dagtid) 21

22 Öppettider måndag - fredag Välkommen till en traditionell brädgård med kunnig personal Om du ska spika och bygga kontakta oss för offerter. Det lönar sig! 10 % rabatt på ord. pris gällande lagervaror till FFFs medlemmar Dala Trä Byggvaror AB Lillerudsvägen 39, Huddinge Tel: Fax:

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning Innan vi går till tryck: Du som läser... kanske tycker det är långt mellan numren - vi hoppas ju det - men det tycker inte jag! Särskilt gäller detta det här sensommarnumret, som skall gå till tryckeriet

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning Ordförande Anna-Karin Ekholm: Sedan sist! De senaste styrelsemötena har vi till största del ägnat är det kommande årsmötet den 20:e mars och planerna för nästkommande verksamhetsår. Vi har ägnat en hel

Läs mer

NR 83 ÅRGÅNG 32 JUNI 2011. Bensin Fiske i Gömmaren Solenergi Vide-Len. www.snattringe.com

NR 83 ÅRGÅNG 32 JUNI 2011. Bensin Fiske i Gömmaren Solenergi Vide-Len. www.snattringe.com NR 83 ÅRGÅNG 32 JUNI 2011 Bensin Fiske i Gömmaren Solenergi Vide-Len www.snattringe.com Johan Holmgren Fastighetsmäklare Madeleine Torevall Fastighetsmäklare Fredrik Ranke Fastighetsmäklare Fastighetsmäklare

Läs mer

NR 92 ÅRGÅNG 35 MAJ/JUNI 2014. Höns Bokbindare Elcyklar Läkeväxter Snättringe. www.snattringe.com

NR 92 ÅRGÅNG 35 MAJ/JUNI 2014. Höns Bokbindare Elcyklar Läkeväxter Snättringe. www.snattringe.com NR 92 ÅRGÅNG 35 MAJ/JUNI 2014 Höns Bokbindare Elcyklar Läkeväxter Snättringe www.snattringe.com Matbörsen Öppet alla dagar 8-21 Matbörsen Rabatt på hela köpet Klipp ut och ta med till butiken... Handla

Läs mer

STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007

STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007 STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007 NYTT Ansvarig utgivare: Rolf Hållinder Tidningsredaktion: Eivor Jansson, Rolf Södergren, Rolf Hållinder Akvarell av Fritz Niklasson, Täby, 1971 Redaktionen önskar alla Storstugebor

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/03. Rapport från stämman Christina med hunden Tommie om Irak

Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/03. Rapport från stämman Christina med hunden Tommie om Irak Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/03 Rapport från stämman Christina med hunden Tommie om Irak Ledare styrelsens syn på saken Regn och sol slåss om utrymmet som vanligt nu när vi börjar närmar oss sommaren.

Läs mer

NR 90 ÅRGÅNG 34 NOVEMBER 2013. Vägnamn Milsten Skolmatsal Scouter. www.snattringe.com

NR 90 ÅRGÅNG 34 NOVEMBER 2013. Vägnamn Milsten Skolmatsal Scouter. www.snattringe.com NR 90 ÅRGÅNG 34 NOVEMBER 2013 Vägnamn Milsten Skolmatsal Scouter www.snattringe.com Varför inte ringa Sveriges största mäklare? Fastighetsbyrån i Huddinge / 08-774 30 10 / huddinge@fastighetsbyran.se /

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 5 Maj 2007 Pris 10:- Medaljerade Torsåkersbor Vad har Erica Roth, Per Tjerneld och Håkan Elfström gemensamt? Jo, alla har i sportsliga sammanhang

Läs mer

Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad

Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad Nr 2 Juni 2005 Årgång 13 Vågorna under januaristormen har grävt bort strandbrinken vid Storudden i Derhamn. Foto: Bengt Heyman Rickul/Nuckö Hembygdsförening Adress

Läs mer

Nr 3 Hösten 2012. Nyhetsblad för. Långasjö socken

Nr 3 Hösten 2012. Nyhetsblad för. Långasjö socken p Träsko osten Nr 3 Hösten 2012 Nyhetsblad för Långasjö socken Tema: Hållbar utveckling 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2012 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post:

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE

STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE Sagt i Strandbaden... 2 Bertil Andersson Vad skulle du vilja att föreningen gör för att

Läs mer

Eget hus i Fjällbacka!

Eget hus i Fjällbacka! annons Eget hus i Fjällbacka! Fyra km från Fjällbacka centrum på ett underbart naturskönt område som heter Norra Backa, kommer vi nu att bygga nya vackra hus i bohuslänsk arkitekturtradition. Området ligger

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

Hotet mot Ängby slott. Norra Ängby Tidning Årgång 36. Sista årsmötet på slottet? Hyreskontraktet med stiftelsen är uppsagt

Hotet mot Ängby slott. Norra Ängby Tidning Årgång 36. Sista årsmötet på slottet? Hyreskontraktet med stiftelsen är uppsagt Årgång 36 Nr 2 Juni 2014 norra ängby trädgårdsstadsförening Veteranerna sviker inte Ängby IF Konsten att bygga en takkupa Så kan man sanera radon i huset Sista årsmötet på slottet? Hotet mot Ängby slott

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos vårfest torsdag den 16 maj klockan 17.00. Middag med dans till Mac Olson s orkester. Kostnad: 280 kronor/person.

Läs mer

JÄRLE BYABLADS VÄRVARNUMMER 2002. Nr 1 Mars Årgång 28

JÄRLE BYABLADS VÄRVARNUMMER 2002. Nr 1 Mars Årgång 28 JÄRLE BYABLADS VÄRVARNUMMER 2002 Nr 1 Mars Årgång 28 Hej alla läsare... och välkommen till ett nytt år med Järle Byalag och Järle Byablad. Årets första nummer har mycket att berätta, både om byalaget,

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KVÄLL PRISTAGARE 2015 GRÖNA TIPS THOMAS PETERSSON PÅ SCEN SID 26 FRÅN 8 TILL ÖVER 70 TINGEBRO VALBORG SID 9 HÖGSBYDAGARNA

MÖJLIGHETERNAS KVÄLL PRISTAGARE 2015 GRÖNA TIPS THOMAS PETERSSON PÅ SCEN SID 26 FRÅN 8 TILL ÖVER 70 TINGEBRO VALBORG SID 9 HÖGSBYDAGARNA Nr 4 - april 2015 2015-04 APRIL INNEHALL 2008-03-19 jan_innehåll 2015-04-20 08:54 Sida 1 Högsby Fågelfors Grönskåra Berga Långemåla Ruda Fagerhult FRÅN 8 TILL ÖVER 70 SID SID 14 14 TINGEBRO SID SID 20

Läs mer

Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11

Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11 Byaluren Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11 Vikens Kultur- och Byaförening 1 Vikenbor! När detta skrivs har det fallit en decimeter snö på förmiddagen och sedan bröt solen fram och gav tillfälle till

Läs mer

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s.

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s. Forshagas nya centrum s. 4 Nytt anhörigcentrum invigt s.5 Arbetsidécentrum firar 10 år av positiva resultat s. 6 Ung Kultur Möts - länsfestivalen till Forshaga kommun 2008 s.11 Kontakten nr 6 oktober,

Läs mer

Träskoposten nr 3 2014 TACK! Stort tack för den penninggåva som vi har fått från Bernt Damne. Läs Träskoposten på internet!

Träskoposten nr 3 2014 TACK! Stort tack för den penninggåva som vi har fått från Bernt Damne. Läs Träskoposten på internet! 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2014 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten Kyrkvägen 26 361 95 Långasjö Redaktion Jan-Erik

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Närpolisens metoder kritiseras av unga

Närpolisens metoder kritiseras av unga 16 FEBRUARI 2010 ÅRG 21, NR 7 MED HAMMARBY SJÖSTAD Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 Läs även: NVP.se NYHETER 8 Falskt larm om bomb på skola NYHETER 6 Unga

Läs mer

KORPÖGAT. Mänskligt att fela. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Kommunalt kackel om Hönshuset Sidan 8

KORPÖGAT. Mänskligt att fela. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Kommunalt kackel om Hönshuset Sidan 8 KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 2 November 2004 Pris 10:- Dubbla budskap Nästa år får vi rökfria restauranger. Landstinget fimpar och Hofors kommun antar en ny policy för tobak

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos årsmöte fredagen den 18 februari 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Vi får lyssna på Hasse E-son

Läs mer