synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning"

Transkript

1 synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att våga följa sin egen väg och om att förverkliga sina drömmar. Nu finns föreningen på Facebook: Gruppen Epilepsiföreningen Stockholm Synapsen.

2 Innehåll 4/ Fem motioner till höstens kongress 4 5 Bättre rehab minskar risken att dö i förtid Banbrytande forskning varnar för anfall Dubbelt så många specialistläkare i landstinget 6 7 Ge aldrig upp drömmen ungdom sidan 6-8 kalendarium sidan 9 13 krönika sidan 18 8 Jeppe är en i gänget Krister: Mitt liv har blivit så bra Assane har en gemenskap nu 19 Fyll år och ge en gåva Näst nummer av Synapsen utkommer i vecka 46. Manusstopp 21 oktober. synapsen Medlemstidning för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm Synapser är kontaktpunkter på hjärnans nervceller och de hjälper till att fånga upp signaler från andra nervceller. Synapserna är alltså nödvändiga för att nervcellerna ska kunna kommunicera. Omslagsbild Katarina Nyberg Kansli St Göransgatan 84, 3 tr, Stockholm Telefon Postgiro Bankgiro E-post Hemsida Ansvarig utgivare Katarina Nyberg Redaktör Katarina Nyberg E-post till redaktionen Foto, där annat ej anges Katarina Nyberg Grafisk produktion Tegl design AB Tryck Hallvigs Reklam, Morgongåva ISSN

3 aktuellt Fem motioner till höstens kongress Föreningen har lämnat in fem motioner till höstens kongress som äger rum i Karlstad oktober. Motionerna handlar om sociala medier, om deltagarantal vid kurser och konferenser, om förbundets insatser i samband med den europeiska epilepsidagen, om hur systemet med föreningarnas avgifter till förbundet slår och om att Epilepsiförbundet bör teckna avtal med Unik Försäkring AB. Ω Sociala medier spelar en allt större roll när det gäller information och kommunikation. Utvecklingen är snabb och svår att greppa för många människor. Stockholmsföreningen motionerar om att Epilepsiförbundets styrelse hämtar in information om andra organisationers lösningar och att man även analyserar förbundets resurser i förhållande till medlemmarnas förutsättningar. Många medlemmar har kognitiva svårigheter och därmed begränsade möjligheter att använda sociala medier. Förbundet bör också ta fram en strategi för information och kommunikation som kan vara till hjälp för lokalföreningarna. Föreningarnas inflytande Varje förening, oavsett om det är en länsförening eller en lokalförening och oavsett storlek, får ofta skicka två representanter till kurser och konferenser. Detta blir inte särskilt rättvisande. Länsföreningen i Stockholm omfattar 26 kommuner men kan alltså bara skicka två personer till t ex informatörsutbildning. Alla kommuner i länet skulle kunna bilda lokalföreningar som då skulle få skicka två representanter vardera. Men det Vid förra kongressen 2010 valdes Börje Vestlund från Stockholmsföreningen till ny förbundsordförande. är ju inget bra sätt att lösa problemet på. I motionen föreslås att samma regler ska gälla som gäller för kongressen, eller två deltagare per förening och en representant per påbörjat hundratal som överstiger 400 medlemmar. Epilepsidag i Europa För ökad kunskap och förståelse om hur det är att leva med epilepsi har den andra måndagen i februari utsetts till den Europeiska Epilepsidagen blir det måndagen den 10 februari. Syftet är att i de europeiska epilepsiförbunden och länderna gemensamt uppmärksamma epilepsi och dess konsekvenser. Informations- och utbildningsinsatser kan denna dag samordnas för att stärka insatserna för personer med epilepsi. I motionen föreslås att förbundsstyrelsen får i uppdrag att genomföra någon aktivitet på Epilepsidagen som kan vara draghjälp för landets föreningar. Medlemsavgift kostar 2006 ändrades avgiften från medlemsföreningarna till förbundet. Medlemskategorin barn togs bort. Detta har blivit kostsamt för föreningarna och går ut över verksamheten. Det leder också till ett minskat medlemsantal vilket påverkar statsbidraget till förbundet negativt. I motionen föreslås att förbundsstyrelsen utreder frågan om förbundsavgiften. En lösning är att återinföra en tredje medlemskategori. Unik försäkring bör tecknas Det är svårt för en person med epilepsi att hitta en bra försäkring. Sedan 2010 finns Unik Försäkring som Riksförbundet FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning utvecklat och som flera handikapporganisationer anslutit sig till. Organisationerna har varsin post i styrelsen och de har även en representant i den prövningsnämnd som bevakar medlemmars intressen vid en eventuell tvist. En del av premierna går tillbaka till de anslutna organisationer. Epilepsiförbundet har ännu inte något avtal med Unik Försäkring. I motionen föreslås att förbundet tecknar avtal med detta försäkringsbolag och utser en representant till prövningsnämnden. π Text: Katarina Nyberg Foto: Magnus Selander FÖLJ FÖRENINGEN PÅ FACEBOOK Gruppen heter Epilepsiföreningen Stockholm Synapsen. synapsen 4/2013 3

4 Bättre rehab minskar risken att dö i förtid Professor Niklas Långström är en av författarna till artikeln i The Lancet. Personer med epilepsi löper tio gånger högre risk att dö i förtid än genomsnittsbefolkningen. Det visar en studie gjord i Sverige av bland annat forskare vid Karolinska Institutet. Ω Resultaten, som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, visar att 40 procent av dem med epilepsi också fick en psykiatrisk diagnos någon gång i livet, jämfört med 10 procent i genomsnittsbefolkningen. Skillnaden är mycket större än forskarna tidigare trott och kan komma att påverka hur epilepsi behandlas. Studien visar att av de dödsorsaker som har ett klart samband med grundsjukdomen i hjärnan är olyckor och självmord de vanligaste dödsorsaker hos personer med epilepsi. De orsakar 16 procent av dödsfallen. Tre fjärdedelar har skett bland patienter som också hade en psykiatrisk diagnos. Risken för att en person med epilepsi begår självmord är fyra gånger högre än i genomsnittsbefolkningen. Det här är den hittills största studien av sambandet mellan epilepsi och psykisk sjukdom och hur detta bidrar till ökad risk att dö i förtid, säger Niklas Långström, professor vid Karolinska Institutet och en av författarna till artikeln. Resultaten visar att det behövs bättre förebyggande vård och riktad behandling för epilepsipatienter för att minska risken för självmord. Otillräckliga resurser Berit Magaard, ordförande i Epilepsiföreningen i Storstockholm, är inte för- 4 synapsen 4/2013

5 vånad över de resultat forskarna kommit fram till. Det är uppenbart för oss som möter personer med epilepsi vilka svårigheter människor med epilepsi har i sina dagliga liv. Det handlar ofta om unga som kämpar för att få utbildning och jobb, om att ständigt behöva konfronteras med de begränsningar sjukdomen kan sätta. Därtill kommer den egna osäkerheten över att inte veta när ett anfall kommer och kognitiva problem som koncentrationssvårigheter och minnesstörningar. Att bli utsatt för omgivningens oförstående är ytterligare moment som förekommer. Berit Magaard menar att sjukvården har för lite kunskap om psykiatriska problem hos personer med epilepsi. Stora Sköndal är för närvarande den enda rehabklinik som fungerar för personer med epilepsi. Men där finns flera grupper med neurologiska problem som strider om resurserna. Epilepsiföreningen har länge påtalat bristen av rehabilitering för denna sjukdomsgrupp. π Text: Katarina Nyberg Foto: Bildmakarna Banbrytande forskning varnar för anfall Forskare i Australien tror sig ha hittat en metod som kan förutse när ett epilepsianfall är på gång. Implantat i hjärnan kan vara framtidens lösning. Ω Ett implantat som läser av hjärnaktiviteten och meddelar om risken för ett epilepsianfall är hög, medel eller låg har tagits fram. Studien kommer från Australien och har utförts på tre sjukhus på totalt 15 personer med epilepsi. Till en början övervakades patienterna under fyra månader. En dator fick lära sig hur hjärnaktiviteten såg ut innan ett anfall bröt ut. Åtta patienter togs sedan vidare till nästa steg där ett implantat opererades in i huvudet. Genom en apparat varnades patienten om det fanns risk för anfall. Resultaten bland försökspersonerna varierade från 56 till 100 procent. Att kunna förutse ett anfall med flera minuter, eller ännu längre tid, är ett stort framsteg som gör personer med epilepsi mer självständiga, säger Mark Cook, professor vid universitetet i Melbourne. Större frihet och färre biverkningar 50 miljoner människor i världen har epilepsi. I dagsläget består behandlingen av kontinuerlig medicinering. Med hjälp av den nya tekniken hoppas forskarna att patienter endast behöver ta medicin när det finns en uppenbar risk för anfall. På så sätt motverkas de biverkningar som långvarig medicinsk behandling ger. Det kommer att behövas nya mediciner som kan tas akut, för kortsiktig effekt. Så har utvecklingen varit när det gäller diabetes. Tidigare fanns bara långtidsverkande insulin som måste tas regelbundet i kombination med strikta kostvanor. Numera finns korttidsverkande insulin som man ta vid behov i anslutning till måltider. Simon Wigglesworth, vice vd för organisationen Epilepsy Action, säger att det finns mycket kvar att göra men att studien är banbrytande. Den nya kunskapen kan hjälpa oss att förstå mer om hur anfall uppstår och på sikt även hur de kan förhindras, säger han till BBC News. π Text: Katarina Nyberg Källa: DN/BBC News Dubbelt så många specialistläkare i landstinget Landstinget utökar sin satsning på fler ST-tjänster. En dubbelt så stor satsning nästa år, på 20 miljoner kronor, kommer att ge fler tjänster för blivande specialistläkare med fokus på bristspecialiteter. En kraftig utökning av utbildningen av specialistsjuksköterskor och höjda löner för specialistsjuksköterskor på akutsjukhusen är andra personalsatsningar i landstingets budget för Vi satsar extra på ST-läkare. Dagens och framtidens patienter behöver fler specialister, säger folkpartistiska landstingsrådet Anna Starbrink. Framtidens hälso- och sjukvård handlar om att det finns tillräckligt många kompetenta medarbetare i vården. synapsen 4/2013 5

6 ungdom Ge aldrig upp drömmen Det är tyst på bussen när vi rullar ner mot de småländska skogarna. Det kan vara för att många stigit upp tidigt, men också för att vi inte känner varandra särskilt väl. Vi vet inte heller riktigt vad vi har framför oss, kanske att det är en stämning av förväntan blandad med osäkerhet som infinner sig. Ω Vi är på väg till Ädelfors Folkhögskola som ligger strax utanför Vetlanda. Där ska vi spendera tre dagar på en kurs för unga vuxna som har epilepsi. Det ska framför allt handla om självständighet, hur man hittar styrkan att tro på sig själv och modet att följa sina egna vägar i livet. Flytta hemifrån om man vill och klara sig mer på egen hand, lita på sin egen förmåga. Det som alla ungdomar kämpar med. Men som kan innebära en större kamp för dem som även måste lägga energi på att klara sin vardag med epilepsi. Gemenskap växer fram Vi anländer till internatet som är en av Sveriges största folkhögskolor med cirka 300 elever. Först på schemat står en rundvandring, det är intressant att se skolan och träffa eleverna. De berättar bland annat om Spel- och designkursen som är en mycket populär kurs. Vi tittar in i flera klassrum med datorer och arbetsplatser, det syns att kreativa processer pågår överallt. Vår helg består av olika aktiviteter: yogaövningar, seminarier med erfarenhetsutbyten och gruppdiskussioner, tipspromenad, föreläsningar. Detta varvas med goda luncher, middagar och trevliga avslappnade kvällar med spel och samtal. Allteftersom vi lär känna varandra under dagarna blir stämningen alltmer uppsluppen och vi upptäcker många gemensamma nämnare. Även utöver epilepsin. På lördagen skapar vi visionboards på stora pappersark i olika färger. En hel Tillsammans tar vi tag i våra drömmar och gör dem till konkreta bilder. Fantasin får flöda och allt är möjligt. Vi klipper och klistrar. drös med olika sorters tidningar sprids ut på borden. De innehåller teman som trädgård, resor, fordon, teknik, kläder, djur och en massa annat. Fantasin flödar Vi förses med saxar och lim, uppgiften är att hitta bilder som symboliserar våra drömmar och visioner. Inga begränsningar, bara låta fantasin flöda utan hinder. Allt är möjligt. Till en början är det stoj och stim i rummet, många bilder som lockar till skratt. Efter ett tag blir det lite tystare och det enda som hörs är ljudet av bläddrande i tidningar och saxar som klipper. Det är som att alla går in i sig själva, i tankar och känslor. Och våra visionboards växer sakta fram. När vi är klara visar vi upp våra ark och berättar om de utvalda bilderna. Det är många olika drömmar som målas upp. Flera vill ta körkort, besöka olika platser runtom i världen, flytta hemifrån, skaffa egen familj, köpa hus. Inget är omöjligt Vi kan konstatera att en del av drömmarna faktiskt kan vara möjliga att infria redan nu, andra behöver av olika anledningar vänta till en tidpunkt senare i livet. Men ingenting är omöjligt. (Även om det kanske inte är helt okomplicerat att bli kung.) Det är en uppsluppen stämning i gruppen när vi går till restaurangen för att inta en tacomiddag. Drömmar är viktiga, det kan vara bra att stanna upp ibland och fundera över vad som känns viktigt i livet och vad man vill uppnå. 6 synapsen 4/2013

7 ungdom Efter tre dagars gemenskap på Ädelfors folkhögskola hade många vänskapsband knutits. Något många drömmer om är att upptäcka olika delar av världen, vilket vi tar upp i ett annat seminarium. Att resa kan innebära att sätta sig på en buss, ett tåg eller flygplan och lämna tryggheten hemma. Läskigt för många. Extra läskigt för de som vet att de kan få kramper. En rädsla som är naturlig och förståelig, men som kan övervinnas. Vi kommer fram till att det är viktigt att inte avfärda sina resedrömmar (eller andra drömmar) på grund av epilepsin. Utan istället fundera ut hur man kan få dem att bli verklighet. Kan man resa med en familjemedlem eller vän till att börja med? Hur kan man packa medicinen på att smart sätt? Kanske är första målet en grannstad eller ett grannland? Livssituationen kan göra att det är svårt att resa någonstans just idag. Men framtiden finns fortfarande kvar, precis som din drömdestination. Den har tid att vänta så stressa inte, men ge heller aldrig upp drömmen. Att flytta hemifrån Under de här dagarna pratar vi också om möjligheterna att flytta hemifrån. En tanke som kan vara svår för hela familjen att hantera. Som det därför är oerhört viktigt att prata om, återigen handlar det om att inte bygga upp egna hinder som skapas utav rädsla och osäkerhet. Det går att bo själv, att hitta lösningar som skapar trygghet. Vi blir också påminda att ta ansvar för vår egen hälsa, hur viktigt det är att äta näringsrik kost och att aktivera kroppen. Det behöver inte innebära maratonrundor eller lyft av de tyngsta vikterna på gymmet. Gör det som är roligt, det höjer pulsen lite och hjälper kroppen att bli så stark som möjligt. Det ger energi och ökar förutsättningarna för att orka nå sina uppsatta mål. Främlingar blir vänner På söndagen sätter vi oss på bussen som ska ta oss hem igen. Samma buss med samma passagerare, men ändå med en stor skillnad. Det pratas och skrattas, förs diskussioner om allt och inget. De som på nervägen var främlingar är nu vänner och byter telefonnummer med varandra. Det är en positiv och energisk stämning som infinner sig. Tänk att så mycket har hänt på bara några dagar. Ni deltagare på kursen visade sig vara riktiga kämpar och enormt stora inspirationskällor. π Text och foto: Linda Ericsson Foto: Johan Thor synapsen 4/2013 7

8 ungdom Jeppe är en i gänget Det är inte lätt att hitta sin skola, den som är rätt. Men det har Jeppe Burlin, 22, gjort till slut. Under våren har han gått en studiemotiverande kurs på Skeppsholmens folkhögskola för att komma fram till vad han vill. Han har bestämt sig för att fortsätta på Skeppsholmen. Gruppen han tillhört heter Hand och hav. Ω Vi har varit minst 20 elever i klassen. Det har varit jättebra att gå här. Jag har stormtrivts och hoppas nu få fortsätta. Det känns bra att gå med jämngamla. Tidigare har jag alltid varit äldst. Vill bygga en båt Jeppes mål är att kunna bygga en båt. Han har en kustkryssare som ligger ute på Tyresö och den behövar fixas till en hel del. Han har varit mycket på sjön och båtar är hans stora intresse. Han gillar också bilar, fram för allt limousiner. På Skeppsholmen finns, bland annat, en båtbyggarkurs och en allmän kurs som Jeppe sökt. Båda ger gymnasiebehörighet. Jeppe har haft några epilepsianfall under sin uppväxt. Han har medicinerat men nu verkar det som om han klarar sig utan mediciner. Han har en språkstörning och han har behov av att ha fungerande rutiner. Annars blir det lätt rörigt för honom. Jag har mina bibliotek som jag kallar det. När det blir för mycket för mig och jag inte hinner sortera in allt på rätt ställe, då blir jag upprörd. Det finns sådana dagar ibland. Teori och praktik varvas Pia Borg, specialpedagog, är med Jeppe som ett stöd på folkhögskolan. Jeppe kallar henne sin mentor. Hon handleder också lärarna i att arbeta med elever som har språkstörning. Jeppe har haft det jobbigt under sina skolår och den här studiemotiverande kursen hjälper honom att hitta tillbaka till studielusten. Pluggandet på Skeppsholmen utgår från konkreta praktiska saker. Man går till exempel ner till en av båtarna och mäter och räknar. Det är bra lärare här, de vill varje elevs bästa och bryr sig. Det är därför ungdomar söker sig hit. Jeppes klass är väldigt mysig och han är en del i gänget. Hans ambition är att gå skolans allmänna kurs och få gymnasiebehörighet så att han kan söka vidare. Jag tror att den här skolan skulle vara bra för den som har epilepsi och vill ha behörighet för gymnasiet. Man varvar teori och praktik i en inspirerande miljö med engagerade lärare. Jag tror att folkhögskolor över huvud taget skulle behöva specialpedagoger. π Text och foto: Katarina Nyberg 8 synapsen 4/2013

9 kalendarium September Torsdag 5 Söndag 15 Österländsk gymnastik startar, Kallhäll Träslöjdskurs startar, Kallhäll Träffpunkt för unga vuxna, VeteKatten, Kungsgatan 55, kl Slottsutflykt med båt till Drottningholm Tisdag 17 Föräldrakurs startar, kl Torsdag 19 Caféträff, VeteKatten, Kungsgatan 55, kl Onsdag 25 Yogakurs startar, kl Oktober Tisdag 1 Torsdag 3 Söndag 6 Måndag 7 Torsdag 10 Start: Stödgruppsträffar för både barn och föräldrar Träffpunkt för unga vuxna, VeteKatten, Kungsgatan 55, kl Specialvisning Sjöhistoriska muséet, för barnfamiljer Minnesträningskurs startar Informationsmöte för nya medlemmar Lör sön Helgkurs i mindfulness Torsdag 17 Caféträff, VeteKatten, Kungsgatan 55, kl November Torsdag 7 Träffpunkt för unga vuxna, VeteKatten, Kungsgatan 55, kl Torsdag 21 Caféträff, VeteKatten, Kungsgatan 55, kl December Torsdag 5 Träffpunkt för unga vuxna, VeteKatten, Kungsgatan 55, kl Onsdag 11 Föreningens traditionella julfest, kl Torsdag 19 Caféträff, VeteKatten, Kungsgatan 55, kl Om ingen annan plats anges så är mötet i ÅttioTvåan, St Göransgatan 82A i Handikappföreningarnas lokaler, T-bana Fridhemsplan. Anmälning till aktiviteter sker till kansliet. Du är välkommen att anmäla dig även om kursen har börjat. Kansliet: eller Båtutflykt till Mälarens pärla Drottningholm Caféträff Båttur med ett vackert fartyg genom natursköna Mälaren till världsarvet Drottningholm. I biljetten ingår resa tur och retur samt entrébiljetter till både Drottningholms slott och Kina slott. Föreningen subventionerar biljetten med 175 kronor. När: Söndagen den 15 september Samling: Stadshuskajen vid biljett - kiosken kl Avfärd: Kl 11 med båt. Resan tar ca en timme. Den som vill kan ta SL-buss tillbaka, annars återresa med båt senast kl 16 från Drottningholm (åter Stadshuskajen kl 17) Lunch: Båten har en restaurang ombord som serverar lunch eller fika för den som blir hungrig. Medtag: Bekväma promenadskor och kläder efter väder. Matsäck eller pengar till förtäring Kostnad: Du betalar 150 kronor för resa och inträden. Sätt in avgiften i samband med anmälan på föreningens bankgiro Anmälan: Senast den 10 september till Du som lever med epilepsi kom och umgås en eftermiddag med andra medlemmar som är i liknande situation. Fråga personalen var vi sitter när du kommer om du inte känner oss sen tidigare. När: Oftast den tredje torsdagen i månaden, kl Plats: Konditori VeteKatten, Kungsgatan 55, Stockholm Kostnad: Föreningen bjuder. Anmälan: Till kansliet, tel synapsen 4/2013 9

10 kalendarium Midsommar på Skansen Familjen Rotmarks första midsommar med föreningen. De fick chansen att träffa Britta Blomqvist och epilepsihunden Atlas som också var där och firade. En sak kan man vara säker på. Midsommar återkommer varje år. Regn eller sol, "Små grodorna" lyser aldrig med sin frånvaro. I år var det tredje gången som föreningen, det vill säga Ragnar Helin, ordnade en gemensam utflykt till firandet på Skansen. Cirka 15 medlemmar i olika åldrar träffades på Skansen för att fira midsommar tillsammans. Vi bestämde att vi skulle träffas vid en informationsanslagstavla utanför Skansens stora ingång och det fungerade bra, säger Ragnar Helin. Som vanligt betalade föreningen inträdet. Vi bestämde sedan att försöka ses inne på Skansen vid midsommarstångens resande. Eftersom det var väldigt mycket folk så kunde vi inte hålla ihop Möte för nya medlemmar gruppen utan det blev några mindre grupper. En del av oss åkte runt Skansen på det lilla tuff-tuff-tåget. Det var strålande väder och mycket varmt hela dagen. Familjen Rotmark består av Jessica, Stefan, tioåriga Emma och Emil, sju år. Det var första gången vi var med på något med föreningen, säger Jessica Rotmark. Vår dotter Emma har nyupptäckt epilepsi. Emma tyckte det var kul att träffa andra med epilepsi och ställde en del frågor. En som var särskilt intressant att prata med var Britta Blomqvist, som skrivit krönikan i detta nummer (se sid 18), och epilepsihunden Atlas som känner av när Britta får anfall. Text: Katarina Nyberg Foto: Ragnar Helin Du som nyligen blivit medlem eller funderar på medlemskap är hjärtligt välkommen att besöka Epilepsiföreningen. Vi är glada över ditt intresse och vi hoppas att du ska få utbyte av föreningen. Det skulle vara roligt att lära känna dig lite grann! Vi ser medlemskapet som en ömsesidighet, vad är du mest intresserad av? En del medlemmar vill mest visa sin solidaritet med andra som har epilepsi, andra har bestämda förväntningar och idéer om vad föreningen ska arbeta med för frågor och verksamheter. Hur som helst är du välkommen till en träff för nyblivna medlemmar där du har chansen att själv berätta och träffa några av oss. Vi vill också berätta för dig om föreningens nuvarande verksamhet och om alla de frågor vi arbetar med. Skaparsöndag på Sjöhistoriska Välkommen till en dag Sjöhistoriska muséet för familjer som har skolbarn och tonåringar med epilepsi. Vi får en egen anpassad visning av utställningen om tatueringskonsten Tro, hopp och kärlek. Sedan blir det någon form av skapande i muséets tillfälliga verkstad där vi också dukar upp smörgåsar och bullar. Föreningen bjuder på förtäring. Hela familjen är varmt välkommen! Vi kombinerar ett intressant och roligt besök med möjligheten att träffa andra medlemsfamiljer under lättsamma former. Visningen passar besökare från skolåldern och uppåt. När: Söndagen den 6 oktober kl Plats: I foajén på Sjöhistoriska muséet Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm Anmälan: Senast den 27 september till Information: Kostnad: Gratis för medlemmar och deras familjer Övrigt: Buss 69 går från Centralen och stannar precis utanför Sjöhistoriska. Kommer du med egen bil finns en stor parkering (ej museets mark) som mellan kl 9 22 kostar 12 kr/timme. När: Torsdag 10 oktober kl Plats: I Epilepsiföreningens lokaler på St Göransgatan 82A, ÅttioTvåan, T-bana Fridhemsplan Övrigt: Vi bjuder på te/kaffe och smörgås. Vi är tacksamma om du ringer och talar om att du/ni kommer. Anmälan: Kansliet eller 10 synapsen 4/2013

11 kalendarium Österländsk gymnastik Unga Vuxna Träningen är anpassad för barn och ungdomar med epilepsi i åldern år. Träningen utförs till lugn musik. Träningen är utformad för att skapa kroppsmedvetenhet och kontroll genom mjuk gymnastik inspirerat från österländska former. Vi har det roligt och trevligt tillsammans i gruppen. Minnesträningskurs Till hösten startar en efterfrågad minnesträningskurs. Kursinnehåll Minnets uppbyggnad och funktion Påverkan av epileptisk aktivitet på kognitiva funktioner Kognitiva och perceptuella svårigheter Användbara kognitiva hjälpmedel Bildstöd för att underlätta i vardagen Tips och råd om hur man själv kan göra för att underlätta för sig själv Diskussion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna Kursledare: Claes Kente, förälder. När: Måndagar med start i september, kl Plats: Blästervägen 1, Kallhäll Kostnad: 300 kronor för medlemmar, 600 kr för icke medlemmar. Sätt in kursavgiften på föreningens bankgiro Information och anmälan: Claes Kente, mobil Kursledare: Veronika Vacker, omsorgspedagog med neuropsykiatrisk inriktning När: Start måndag 7 oktober, måndagar Kl , sex kurstillfällen. Lokal: St Göransgatan 82A, ÅttioTvåan, T-bana Fridhemsplan Kostnad: 300 kronor för medlemmar, 600 kronor för icke-medlemmar. Anmälan: Senast den 30 september till eller till kansliet, Kursavgiften sätts in på föreningens konto i samband med anmälan. Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Att leva som ung med epilepsi Är du ung? Lever du med epilepsi? Vill du möta andra i liknande situation att dela dina frågor och funderingar med? En diskussionsgrupp för unga med epilepsi har startat där du som deltagare får möta andra som har liknande erfarenheter. Vid varje träff kommer du att få skriftligt material som du också kan ha nytta av i din vardag. Fika ingår också i priset. Under hösten träffas vi vid fem tillfällen. Pris: 300 kr för hela terminen. När: Första träffen var i augusti. Kommande träffar är 17 september, 8 oktober, 12 och 26 november. Plats: St Göransgatan 82A, ÅttioTvåan, T-bana Fridhemsplan Gruppledare: Ida-Maria Wallin som har många års erfarenhet av att leda grupper. Anmälan: Ida-Maria Wallin, eller Samtalsgrupp för föräldrar till vuxna barn med epilepsi Hur går det till och vad gör vi? Dialog och erfarenhetsutbyte. Vi träffas för att byta erfarenheter med varandra och för att få ett vidgat perspektiv på epilepsi och föräldrarollen. Vi delar både det som är kämpigt och det som är glädjefyllt. Vi hjälps åt att synliggöra och tillgodose våra egna behov. Vi fyller på oss själva med energi för att orka vara de föräldrar vi vill vara. Innehåll och form utformas efter deltagarnas behov och önskemål. Gäster inbjuds vanligtvis ett par gånger per termin till träffarna. Det kan vara professionella eller personer med egen erfarenhet av hur det är att leva med epilepsi. Kerstin Bergenfjord är sedan flera terminer samtalsledare i detta föräldranätverk. Hon är beteendevetare, samtalsterapeut med grundläggande psykoterapiutbildning och hon är också själv förälder till en vuxen dotter med svårbehandlad epilepsi. När: Start 17 september, varannan tisdag kl (jämna veckor), avslut 3 december Plats: St Göransgatan 82A, ÅttioTvåan, T-bana Fridhemsplan Kostnad: 300 kr. Sätt in kursavgiften på föreningens bg innan kursstart. Anmälan: eller till kansliet Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Information: Kerstin Bergenfjord, synapsen 4/

12 kalendarium Mindfulness Ökad självkänsla och minskad stress helgkurs i mindfulness Vi lever i en tid där många känner höga krav på prestation och självförverk lig ande. De flesta av oss kan inte alltid leva upp till allt vi skulle vilja. Om vi går länge med känslor av otillräcklighet och höga krav kan resultatet bli stres symtom och ibland en känsla av ensamhet. Forskning i positiv psykologi visar att det inte bara är deprimerade människor som kan dra nytta av psyko login, utan att vi alla kan må bättre med hjälp av mental- och känslomässig träning. Därför erbjuder föreningen i samarbete med leg psykologerna Daniel Ek och Karin Andersson, en helgkurs som fokuserar på självkänsla, närvaro, relationer och medkänsla med dig själv och andra. Under kursen får du bland annat lära dig medveten närvaro (mindfulness), ett sätt att hantera stress och att komma i kontakt med vad som är viktigt i livet. Varje deltagare får individuell feedback för att hjälpa till att öka kursens effekt. Efter kursens slut följer kursledarna upp deltagarnas målsättningar. Kursen är ett samarbete med Magoch tarmföreningen och Psoriasisföreningen. När: Lördagen den 12 och söndagen den 13 oktober, kl Plats: Hägerstensvägen 165c i Aspudden. T-bana Aspudden Kostnad: 500 kr som betalas in i samband med anmälan till bg Anmälan: Senast den 1 oktober till Epilepsiföreningens kansli, eller Forum Funktionshinder Anmälan till kurserna För att anmäla sig till dessa fyra utbildningar/träffar som arrangeras av Forum Funktionshinder, går du in på hemsidan Gå till Kalendarium. Gå in på den kurs du är intresserad av och gör anmälan direkt. På hemsidan hittar du också mer information under varje kurs Kognitivt stöd att klara sin vardag För närstående till ungdomar och vuxna med kognitiv funktionsnedsättning Kognitivt stöd förenklar, gör det lättare att förstå, planera, komma ihåg och gör det möjligt att bli mer självständig och delaktig. När: 13 november, Ansvarig: Tomas Myrberg, , Anmälan: Senast 13 oktober Epilepsi hos barn och ungdomar läkarens och anhörigs perspektiv För föräldrar och andra närstående till barn och ungdomar med epilepsi Temadag om epilepsi för föräldrar och andra närstående. Medverkar gör Kerstin Bergenfjord, beteendevetare, samtalsterapeut och förälder till en 20- årig dotter med svårbehandlad epilepsi och Maria Dahlin, barnneurolog och överläkare från Astrid Lindgrens barn - sjukhus. Gruppen utbyter erfarenheter och tankar. När: 4 november, 9 16 Plats: Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm Kostnad: 100 kronor, kaffe och lunch ingår Ansvarig: Kristina Eklund, , Anmälan: Senast 25 september Hjärnan och minnesförmågan Riktar sig främst till yrkesverksamma, anhöriga är också välkomna Rita Ehrenfors, leg. arbetsterapeut och doktorand vid institutionen Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska institutet, föreläser om hjärnans funktion och dysfunktion vid hjärnskador. När: 11 november, 9 12 Kostnad: 400 kronor exkl moms. Anhöriga kostnadsfritt Ansvarig: Anne Skaarud, , Anmälan: Senast 20 oktober Öppet hus nyinvigning av Forum Funktionshinder Låna böcker i vårt fina bibliotek, lyssna till levande bok, ta del av information om vad habiliteringen kan erbjuda och lyssna till inspirerande kortseminarier. När: 10 september 2013, drop-in Ansvarig: Kristina Eklund, , Anmälan: på 12 synapsen 4/2013

13 kalendarium Stödgruppsträffar för både föräldrar och barn Till familjer där förälder har neurologisk sjukdom/skada. Gruppträffar för både föräldrar och barn från 7 år. Syftet med kvällarna är att stärka familjen genom att öppna upp samtalet kring förälders sjukdom/skada. Teman under kvällarna Jag och min familj Vad har blivit annorlunda? Hur påverkar sjukdomen min vardag? Vad behöver jag som barn? Hur kan jag som förälder hjälpa mitt barn? Vår familj, våra resurser Hur går det till? En grupp med föräldrar och en grupp med barn, en till två ledare i varje grupp. Grupperna har maximalt åtta deltagare vardera. Grupperna träffas tre gånger, en del av tiden båda grupperna tillsammans. Grupperna leds av utbildade ledare från Sjukhuskyrkan och Neurologen. När: Tisdagar. 1 oktober, 8 oktober samt 22 oktober, kl Plats: Eugeniahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Information/anmälan: Sjukhuskyrkan Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, diakon Åsa Högman eller socionom Anna Zettergren Patzauer, tel , kl 9 11, e-post Stödgruppsträffarna för föräldrar och barn är ett samarbete mellan Sjukhuskyrkan och Karolinska Universitetssjukhuset, Neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Råd-och stödenheten, sektionschef Kerstin Åkerlund, tel Träslöjd I en fullt utrustad träslöjdslokal erbjuder vi ungdomar med epilepsi lektionsstyrt arbete och individuell tillverkning. Vi går igenom alla typer av träarbete, form, färg, ritningsteknik. Vi arbetar med olika verktyg. Vi har det roligt och trevligt tillsammans i gruppen. Kursledare: Claes Kente Datum: onsdagar 16 18, fredagar Plats: Kallhälls Herrgård Kostnad: 500 kronor för medlemmar, 800 kr för icke medlemmar. Sätt in kursavgiften på föreningens bankgiro Information och anmälan: Claes Kente, mobil Kom i balans med Hatha Yoga Unga Vuxna I ett Hatha Yoga pass börjar vi med avslappning för att landa i kroppen här och nu. Därefter kommer vi i kontakt med andningen och stödjer och stärker andningsmuskulaturen i kroppen genom olika övningar. Genom att sedan skonsamt röra och sträcka på muskler och kroppsdelar, ökar vi både blodflöde och kroppsnärvaro. Passen avslutas igen med avslappning och därefter en kort meditation. Yoga har i forskning visat sig vara stressreducerande vilket är positivt när man lever med epilepsi. Under kursens gång har du också möjlighet att pröva på olika metoder från positiv psykologi som kan hjälpa dig att finna mer välbefinnande i vardagen. Kursledare: Daniel Ek, leg. psykolog och yoga-instruktör När: Onsdagar, med start den 2 oktober, kl , tio kurstillfällen. Plats: St Göransgatan 82A, ÅttioTvåan, T-bana Fridhemsplan Kostnad: 400 kronor för medlemmar, kr för icke medlemmar. Sätt in kursavgiften på föreningens bankgiro innan kursstart. Anmälan: Senast den 15 september till eller till kansliet på telefon Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. AKTIVITET Träffpunkten för unga vuxna äger rum på Konditori VeteKatten. När: Första torsdagen i månaden, kl Plats: Konditori VeteKatten, Kungsgatan 55, Stockholm Vill du ha fler aktiviteter med Unga Vuxna så är du välkommen med förslag. Aktiviteterna läggs efter hand ut på föreningens hemsida: Så gå in på hemsidan och titta, eller ring till Malin Thor, tel synapsen 4/

14 Om Livsbild.se Nordiska muséet och Handikapphistoriska föreningen har samlat in berättelser och fotografier från personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning, och från anhöriga. Projektet Livsbild är en digital insamling av berättelser om vardagsliv och livsvillkor. Insamlingen pågick fram till 31 mars En av dem som är med och berättar om sitt liv är Krister Ekberg. Krister om sitt liv Ω Jag växte upp i Botkyrka. Mina föräldrar hade alkoholproblem. Jag hade epilepsi hela barndomen. Varje gång det var lönehelg så var mina föräldrar på puben i Centrum. Ibland låste dom in oss i sovrummet medan dom gick på puben. Jag rymde mycket hemifrån när jag var liten, jag blev vän med poliserna i Centrum. Jag visste att om jag rymde och poliserna hittade mig, så bjöd dom mig på tårta. Jag bodde två år hos fosterföräldrar. Jag blev våldtagen av en pedofil som lockade hem mig med pengar. När jag bodde i Botkyrka så hade jag bara två kompisar. Två tvillingar! Jag var funktionshindrad och krävde mycket hjälp. Jag började i skolan Det var en hemsk lärare där. Hon var mycket elak mot mig! Sen flyttades jag till särskolan. Där fick jag det mycket lugnare. Jag hade en specialbänk som man kunde vinkla snett upp. Sen kom våran familj via sociala myndigheter till Barnbyn Skå som Skå-Gustav drev. Det var räddningen för min familj. Jag träffade några jätteviktiga personer för min familj, en var musikterapeut. Dom har räddat min familj, tack ska ni ha, men jag blev vän även med Barnbyns busschaffaur. Min familj bodde fyra år på Barnbyn men jag bodde där två år sen flyttade jag in på ett Barnhem (HVB-hem) som jag tror står för handikapp, vård av barn. Där bodde jag i sju år. Jag åkte taxi mellan hemmet och Solbergahemmet utanför Järna. Där hade jag en jättebra lärare. Sen när man kom upp i gymnasiet så började jag i skolan i Järna. Jag hoppade av två år före gymnasiet. Jag fick min första egna lägenhet i Norrtuna i Järna. Där blev jag ensam men sen kom jag till Ekerö Gruppbostad. Där fick jag ett rum och bodde med pensionärer! Sen efter ett år fick jag en egen lägenhet på gården. Sen fick jag en ny lägenhet ovanför Kulturhuset i Ekerö Centrum. Där bodde jag till Sen flyttade jag in till Södermalm där jag bor i dag. Jag är nu gift med min fru och trivs jättebra med henne. π Hämtat ur Livsbild.se 14 synapsen 4/2013

15 Mitt liv har blivit så bra Vi träffas på Konditori Eclair på Hornsgatan för en fika, ett ställe som Krister verkligen gillar. Jag trivs här, miljön är som den alltid har varit, säger Krister och beställer svart kaffe. Ω Nu är han 37 år och lever med Anna sedan sex år. Jag hade just flyttat till Södermalm, till lägenheten vi bor i nu. Jag var på dans på Midgård i Haninge som både är en träffpunkt och ett dansställe. Då såg jag henne! Sedan kom vi att stöta på varann i olika sammanhang och blev mer och mer bekanta. Till slut deltog vi båda i en studiecirkel på Tollare folkhögskola. Där tog vi sent en kväll beslutet att vi var ihop. Anna hade bara väntat på att jag skulle säga det. Alla behöver någon Först var de sambos en tid. Den 5 december 2009 stod bröllopet i Högalids - kyrkan, med efterföljande fest. Anna köpte förresten brudklänningen i en affär här tvärs över gatan. Nu hänger den längst inne i garderoben som ett fint minne. Ensamheten är jobbig, alla behöver någon och nu har jag Anna. Krister hade epilepsi sedan födseln och när han var i 20-årsåldern började den försvinna. När han varit krampfri i fem år blev han friskförklarad. Jag blev mycket piggare när jag kunde sluta med medicinerna. Musikterapi hos antroposoferna Han är aktiv i FUB, i föreningen Grunden, Stockholm. Det är en förening för oss som har intellektuellt funktionshinder. Krister tar fram sin mobil och visar en artikel i Aftonbladet från år Den har rubriken Blockflöjten har stärkt mitt självförtroende. Det var när han som tonåring bodde i Järna och gick i musikterapi hos antroposoferna, hos musikterapeuten Robert Engström. Antroposoferna bygger speciella flöjter. I musikterapin lyssnar man på musik och spelar tillsammans. Musiken blir ett språk för att uttrycka våndor och förhoppningar. Att spela gör mig glad Krister spelar fortfarande på sina flöjter. När jag gör det är jag mer koncentrerad. Jag blir glad och glömmer sånt som är tråkigt. Flöjten är ett fint instrument som låter vackert, säger han. Mycket tack vare musiken har Krister kommit över sin blyghet och fått ett mycket bättre liv. Att kunna spela på ett instrument, som blockflöjt, stärkte mitt självförtroende. När jag spelar vågar jag också ge ut mer av mig själv till andra, säger han. Forskning tyder på att musik kan påverka olika hjärnfunktioner gynnsamt, till exempel epilepsi. Polisen bjöd på tårta När livet är tufft på många olika sätt är det viktigt att det finns människor runt omkring som stöttar och som man kan lita på. För Kristers del har den trygga punkten varit hans moster Anette. Och så är det fortfarande. Han har inte så Här köpte vi brudklänningen för fyra år sedan, säger Krister. mycket kontakt med sin familj. Dom är sisådär på att höra av sig. Det finns också andra människor som varit viktiga. Han minns Kjell-Ove som körde barnbyn Skås buss och som blev en vän. Och några poliser i Botkyrka som brukade ta hand om honom när rymde hemifrån. Det hände att jag stack iväg med tunnelbanan. Då tog dom hand om mig och jag fick ofta följa med till polisstationen där dom bjöd på tårta. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Vi fikar klart och går över gatan för att titta på affären som sålde brudklänningen till Anna och Krister. π Text och foto: Katarina Nyberg synapsen 4/

16 Assane i vita tröjan, bakom kameran. T h: Emmilie Skarp. Assane har en gemenskap nu Emmilie Skarp reste till Mocambique i Östafrika. Emmilie är rörelsehindrad och jobbar på Ardmore Dagcenter i Uddevalla. Med sig hade hon fotografen Anita Andersson. Resan blev en film, Salama ett möte för livet. Ω I byn Monapo i norra Moçambique träffar Emmelie handikappföreningen Ademos medlemmar. Syftet med resan, och filmen, är ett erfarenhetsutbyte och att se hur människor lever i området och vilka möjligheter som finns. Ademo arbetar för att förverkliga mänskliga rättigheter för diskriminerade grupper. En av personerna i filmen är 20-årige Assane som har epilepsi och en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Assane bor med sin syster och hennes lilla dotter i Monapo och arbetar i Ademos verkstad. 16 synapsen 4/2013

17 Föreningen för Rehabilitering och Utveckling F.R.U. arbetar tillsammans med Emmaus Björkå och daglig verksamhet i västra Sverige för att stödja och stärka Ademos medlemmar. Sedan sju år har F.R.U. projekt i Moçambique med inriktning på CBR-re/habilitering på kommunnivå, säger arbetsterapeuten Ingela Friman, F.R.U. Viktigast är att förbättra den dagliga situationen för människorna. De senaste åren har vi haft fokus på barn med intellektuella funktionsnedsättningar. Bestulen på sin lön Ingela Friman har träffat Assane vid tidigare besök i Monapo. För ett par år sedan var hans mamma, som är ensamstående, bekymrad över att han inte hade något arbete, att han inte kunde bidra till försörjningen. Då hade han arbetat en tid på ett bygge. Han är stark och kunde flytta på tunga byggmaterial, berättar Ingela Friman. Men när han fick lön så stal andra som arbetade på bygget hans pengar. Mamman försökte förgäves diskutera med arbetsgivaren om att sonens lön istället skulle betalas ut till henne. Nästa gång Ingela Friman kom till Monapo arbetade Assane på marknaden med att sälja begagnade kläder. Men när han fick anfall var det ingen som hjälpte honom, folk blev rädda. Efter det kom han till Ademos verkstad och Ademos medlemmar har fått utbildning i att ta hand om någon som får anfall. Verkstad mitt i samhället Verkstaden, där Assane nu jobbar, ligger mitt i samhället där alla myndigheter finns. Myndigheterna har börjat använda sig av Ademos tjänster. Ett exempel var en polis som kom till verkstaden med sin motorcykel som behövde repareras. Assane har aldrig gått i någon skola. Skolan i Moçambique är öppen för alla barn men det är stora klasser, oftast 80 elever, och det finns inget extra stöd. Assane gillar att spela brädspel med kulor och han hävdar sig bra mot sina kompisar. Så han har resurser som skulle kunna utvecklas mer. Lag finns och vilja Ingela Friman upplever att det finns ett intresse från myndigheterna att ta hand om personer med funktionsnedsättningar men att resurserna är knappa. En specialskola har startats i regionhuvudstaden. Stora avstånd och dåliga vägförhållanden gör att den inte är tillgänglig för barn utanför staden. Hon berättar också att det finns en bra lag i landet om rehabilitering som tyvärr inte följs. Men viljan finns ändå och vi arbetar på att stärka handikappföreningarna så att de ska våga ställa krav. Arbetsterapeuten Ingela Friman har följt Assanes utveckling under flera besök i Monapo. Tillhörighet och gemenskap Totalt i distriktet Monapo har Ademo 500 medlemmar. Genom föreningen får man information om vad man kan få hjälp med. Verkstaden i Monapo tillverkar hjälpmedel. Det finns även ett snickeri som tillverkar sängar och ett skrädderi som syr och lagar kläder. En grupp kvinnor har startat en butik som bland annat säljer mjöl, olja och goda kakor. Hemma igen kommenterar Emmelie Skarp besöket i Monapo. Härifrån tar jag med mig mycket, allt ifrån sorg till glädje. Jag har gjort den här resan för livet. Det är fantastiskt att se att Ademos medlemmar är så accepterade i samhället. De har en tillhörighet och en gemenskap. π Text: Katarina Nyberg Foto: Anita Andersson och Katarina Nyberg SVENSKT STÖD TILL ADEMO Filmen Salama ett möte för livet (16 minuter) är producerad med stöd från Svenska Institutet och Uddevalla kommun. Den kan ses på Facebook, Epilepsiföreningen Stockholm Daglig verksamhet i Uddevalla har samarbetat med Emmaus Björkå sedan 1992 kring insamling och sortering av kläder, försäljning och biståndsprojekt. Samarbetet med Ademo inleddes 2010, när Emmaus Björkå börjat samarbeta med svenska föreningen F.R.U. Föreningen för rehabilitering i utvecklingsländer. Den som vill stödja Ademo kan göra det genom att sätta in bidrag på plusgiro eller bankgiro synapsen 4/

18 krönika Hon med den duktiga hunden Ω Minns ni Atlas, Europas första servicehund för epilepsi? Han fortsätter att förundra mig med att arbeta och tänka självständigt. Jag undrar om det inte är Atlas som har lärt mig mest. Nyligen var jag ensam hemma, min man låg på sjukhus och vår älskade tolv - åriga tik Felicia blev plötsligt sämre. En snabbväxande tumör i munnen brast, massor av blod rann ut. Det fanns inget att göra, veterinären kom, hon skulle få somna in i min famn. Jag låg på soffan med henne. Då markerade Atlas ett anfall. Han tog ögonkontakt, krafsade med tassen och puttade på mig med nosen. Men jag var i chocktillstånd och orkade inte ta mig ut till verkligheten. Larmade 112 Atlas hämtade väskan med min medicin och lade den mot min hals. Jag tyckte bara det var obehagligt och gjorde inget. Han lade sig på mig, jag fick svårt att andas och satte mig upp och tog medicinen, men fick ett anfall. När jag kom till medvetande låg Atlas hos mig. Han hade gått ut i hallen där hans tjänstetäcke hänger och aktiverat larmet som går till Pers mobil och sedan till 112. Per såg att larmet var igång och ringde en vän som har nyckel hit. Jag har en skyddsängel Ganska otroligt, först larmar Atlas mig, hämtar medicinen och ser till att jag tar den och aktiverar larmet, fast att han inte har tjänstetäcket på sig. Jag har aldrig lärt honom att aktivera larmet när han inte har täcket på sig. Sedan Atlas kom in i mitt liv har allt blivit så bra, jag kan göra mycket som jag inte vågade tidigare. Jag är inte längre hon som har det så svårt med sina anfall och som åker in med ambulans till sjukhuset så ofta. Jag är hon som har den där duktiga hunden. Han varnar och jag kan sätta mig i säkerhet och förhindra fallskador. Atlas är verkligen min skyddsängel. Atlas lugnar mig Innan jag hade Atlas gick jag nästan aldrig in i en affär. Det var pinsamt att gå fram och tala om att jag har epilepsi, det kan hända att jag behöver hjälp. Nu ser alla Atlas tjänstetäcke och jag behöver inte säga något. När jag handlar kan jag be om hjälp. Ingen i kön behöver bli irriterad. Alla förstår och vill hjälpa mig. Många vill veta hur Atlas jobbar och tycker att han är jätteduktig. Det gör mig så glad. Tack vare Atlas kan jag på ett naturligt sätt berätta om mina anfall. Inte visste jag att det är så många som har eller känner någon som har epilepsi. Tidigare var jag rädd när jag trodde att jag skulle få ett ep-anfall. Nu behöver jag bara titta på Atlas. Är han lugn så blir jag också lugn. Det är sällan jag behöver åka akut till sjukhuset numera. Britta Blomqvist, här med Lord, har epilepsi sedan många år. Hon bor i Järfälla och har en liten kennel för uppfödning av långhåriga collies. En av hennes hundar, Atlas, är sedan sin examen 2007 Europas första certifierade servicehund för epilepsi. Lord, en busig valp Nu är Atlas nio år, han är frisk och pigg och har faktiskt aldrig varit sjuk, han klarar veterinärbesiktning och årsprov. Jag räknar med att få behålla honom flera år till. Men man måste också tänka framåt. I februari föddes en valp här hemma som jag och Atlas ska lära upp så att han kan bli en servicehund för epilepsi. Lord är en söt sobelfärgad colliepojke. Vi har börjat träna, han är lättlärd och vill gärna jobba men full med bus som små valpar ska vara. Det viktigaste nu är kontakten mellan oss och den fungerar utmärkt. Jag har sytt ett rött tjänstetäcke åt honom som visar att han är en epilepsihund under utbildning. Vi ska börja en kurs på brukshundsklubben. Paragrafer i vägen Vi har redan stött på hinder. Färdtjänst har en paragraf där det står att bara diplomerade assistanshundar har rätt att utan extra avgift följa med i färdtjänstens bilar. Hur ska man kunna utbilda hunden om man inte får ha den med sig? Den behöver miljötränas, komma till kurser, tester och prov. Paragrafen utgår nog från ledarhundar som alltid är färdigutbildade när de kommer till sin förare. Jag fick hjälp av Epilepsiföreningen att skriva till Färdtjänsten och nu har det löst sig. Lord får åka med. π Britta Blomqvist Foto: Katarina Nyberg 18 synapsen 4/2013

19 Helena, Jonas och Calle Kjellberg hade födelsedagsfest när Calle fyllde 50. Men presenterna gick till Epilpesiföreningen som fick påfyllning i kassan. Alla gäster gav ett bidrag. Fyll år och ge en gåva Calles och Helenas son Jonas är idag elva år. När han var åtta år fick han en tidig morgon plötsligt ett anfall. Vi bodde i Tallinn då, berättar mamma Helena. Calle var bortrest och jag förstod inte att det var ett epilepsianfall så det dröjde innan vi uppsökte vården. Ω Nästa anfall kom en vecka senare. Då var Calle hemma och han såg direkt att det var ett epilepsianfall. Vi fick ett väldigt gott bemötande på sjukhuset. Men det var inte lätt, det är en mycket sämre sjukhusmiljö än vad vi är vana vid och allt sker på estniska och ryska. Jag kan lite ryska men det är mest till husbehov och innefattar inga medicinska termer. Blev snabbt medlemmar Helena tog redan vid den här tidpunkten kontakt med Epilepsiföreningen i Stockholm. Vi blev medlemmar och fick ett jättebra stöd redan från start. Det kändes tryggt. Jonas fick diagnosen Benign Rolandisk epilepsi, en godartad barnepilepsi som ofta växer bort i tonåren. Vi är noga med medicineringen, säger Helena. Jonas lever ett helt vanligt liv och vi går inte omkring och är oroliga för honom. Han är anfallsfri sedan han började medicinera för 3,5 år sedan. Valet var enkelt för Calle Nu har familjen flyttat tillbaka till Stockholm och när Calle i år skulle fylla 50 så var valet enkelt för honom. Inga presenter, på inbjudningskortet uppmanades gästerna att ge en penninggåva till Epilepsiföreningen. Att det skulle var Epilepsiföreningen var självklart för oss, säger Helena. Vi har fått stort stöd från föreningen och jag har varit på en del föreläsningar som givit mig mycket. Föreningen har många bra aktiviteter som vi vill stödja. Alla gav en gåva Gästerna fick all information de behövde på inbjudningskortet för att kunna sätta in pengarna direkt till föreningen. Alla gästerna hörsammade Calles önskan. Det blev en bra slant på föreningens konto. Det blev också en gåva nog till Calle som är stolt över att på detta sätt kunna bidra till den övergripande verksamheten. Det är så viktigt att vi som har det här med epilepsi gemensamt, att vi genom verksamheten får trygghet hos varann, säger Helena. Fantastiskt att vi har en förening där man alltid kan få råd och stöd och som ordnar så bra föreläsningar och aktiviteter. Jag vill uppmana andra att göra som Calle. Ofta har vi ju det mesta vi behöver och ett stöd till föreningen blir en väldigt fin gåva. π Text: Katarina Nyberg Foto: Alexandra Kjellberg Små gåvor, eller större. Alla gör stor nytta. Bankgiro Från och med nu så finns föreningen på Facebook. Gruppen Epilepsiföreningen Stockholm har fokus på Synapsen. Valda reportage ur tidningen läggs ut, det finns information om föreningens verksamhet och aktuella frågor som föreningen arbetar med. Du kan svara med dina tankar kring reportagen. Kanske har du uppslag till nya reportage / synapsen 4/

20 SVERIGE Avsändare: Epilepsiföreningen B i Stor-Stockholm S:t Göransgatan 84, 3 tr PORTO BETALT Stockholm POSTTIDNING Har du en funktionsnedsättning och reser med SL? Tillgänglighetskanalen når du dygnet runt på: Telefon Nu finns ett nytt nummer till SLs kundtjänst med förtur för dig! SL Kundtjänst har öppnat ett nytt nummer för dig som har en funktionsnedsättning och reser med SL. Om du har frågor om ditt resande med kollektivtrafiken eller behöver stöd i ditt resande kan du vända dig till tillgänglighetskanalen. Du kan antingen ringa, skicka e-post eller SMS till SL Kundtjänst och få hjälp med ledsagningsbeställning och svar på frågor. Du kan även lämna synpunkter kring din resa och tillgänglighet. SMS (obs! endast SMS) E-post Representanter från Handikapporganisationerna har utbildat Kundtjänstpersonalen för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Du kan också beställa en ledsagare hos SL Kundtjänst om du behöver. Kundtjänst är din kontakt via tillgänglighetsnumret om något trots allt inträffar under din resa och du behöver hjälp.

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

synapsen Äntligen hos mamma och pappa Nr 2-3 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Äntligen hos mamma och pappa Nr 2-3 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 2-3 2008 Årgång 27 Äntligen hos mamma och pappa Oppositionen skriver brev till majoriteten och undrar: Hur blir det med epilepsivården? Temat är försäkringar.

Läs mer

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2008 Årgång 27 Patriks blogg om livet med epilepsi Ökad kunskap om cellernas jonkanaler kan resultera i nya epilepsimediciner. En anmälan till patientnämnden

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

RBU Stockholm. Nr 4 2011. Sidan 10 15. Om vänskap och kompisar. Tema ADHD Sidan 4 8. Nu fungerar vardagen bättre för Kristoffer

RBU Stockholm. Nr 4 2011. Sidan 10 15. Om vänskap och kompisar. Tema ADHD Sidan 4 8. Nu fungerar vardagen bättre för Kristoffer RBU Stockholm Nr 4 2011 FOTO: ANETTE FRANSSON Ju mer vi är tillsammans Sidan 10 15 Om vänskap och kompisar Tema ADHD Sidan 4 8 Nu fungerar vardagen bättre för Kristoffer Lite smått och gott inför julen.

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Projektledarens viktigaste projekt. Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus.

HJÄRNKRAFT. Projektledarens viktigaste projekt. Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus. HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2012 Projektledarens viktigaste projekt Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus. Debatt: Vem stödjer den som överklagar? 5 Rapport

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013 TEMA: Barn & unga Prickig korv förändrade Jessicas liv GODTYCKLIG HJÄRNSKADEREHAB 4 ALLA ELEVER HAR RÄTT ATT NÅ MÅLEN 10 Hjärnkraft

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Nummer 1, mars 2009. Föräldraskap

Nummer 1, mars 2009. Föräldraskap Nummer 1, mars 2009 Föräldraskap Det kom ett brev Hur ska föreningens arbete se ut framöver för att främja deltagande och inflytande för vuxna medlemmar med autism/aspergers syndrom? Riksföreningen Autisms

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2013 Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR 1988-2013 25 år - Hjärnkraft

Läs mer

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir Här är ditt liv, Greta

Läs mer

Ögonblicket. Årsmötet 2015. Nya. Medlemstidning för Synskadades Riksförbund Göteborg Nr 2, April 2015. Seniormässan Vasaloppet Sebramässan

Ögonblicket. Årsmötet 2015. Nya. Medlemstidning för Synskadades Riksförbund Göteborg Nr 2, April 2015. Seniormässan Vasaloppet Sebramässan Nya Ögonblicket Nr 2 Medlemstidning för Synskadades Riksförbund Göteborg Nr 2, April 2015 Årsmötet 2015 Seniormässan Vasaloppet Sebramässan Tel 031-727 22 38 mail: kansli@srfgoteborg.se webb: srf.nu/goteborg

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Albert Bonnier. kriget mot. sonens sjukdom. Albert Bonnier om. TIPS SOM HJÄLPER DITT BARN ATT HITTA KOMPISAR Min son får inte gå i skolan

Albert Bonnier. kriget mot. sonens sjukdom. Albert Bonnier om. TIPS SOM HJÄLPER DITT BARN ATT HITTA KOMPISAR Min son får inte gå i skolan kraft För dig med barn med funktionshinder 39 kr inkl moms NR 1 2006 Albert Bonnier om kriget mot Tidning för dig med barn med särskilda behov sonens sjukdom Albert Bonnier 6 Tema idrott Här får alla en

Läs mer

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger.

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Fakta om TSC Tuberös Skleros Complex (TSC) är en genetisk sjukdom

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014 Audiologisk dag8 9 Innehåll 4 En idé som blev verklighet 5 Så styrs distriktet i dag 6 Mot nya djärva mål 7 Gymnasium i höst 8 9 Audiologisk

Läs mer

Kristoffer tryggare med larm i mobilen

Kristoffer tryggare med larm i mobilen nr 4 2008 årgång 38 utgiven av svenska epilepsiförbundet Kristoffer tryggare med larm i mobilen Guldljuspriset till barnmorskan Sonja Ekerstam Kick Off i förbundet! Personligt med Chatrine Pålsson Ahlgren

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Välkommen älskade barn! Om Downs syndrom till nyblivna föräldrar

Välkommen älskade barn! Om Downs syndrom till nyblivna föräldrar Välkommen älskade barn! Om Downs syndrom till nyblivna föräldrar Stort tack till följande företag som genom generösa bidrag gjort denna bok möjlig att producera: c2 brand implementation ab för prepress

Läs mer

Nr 3 2014 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Ett bra liv trots begränsad rörlighet Skratt är en allvarlig sak

Nr 3 2014 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Ett bra liv trots begränsad rörlighet Skratt är en allvarlig sak Nr 3 2014 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Ett bra liv trots begränsad rörlighet Skratt är en allvarlig sak 2 RTP-S Aktuellt Nr 3 2014 Innehåll Med mina ord... Med mina ord...... 3 Ett bra liv

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

Fotbollslegenden Klas Ingesson -

Fotbollslegenden Klas Ingesson - NUMMER 3 ÅRGÅNG 38 2008 UTGIVEN AV SVENSKA EPILEPSIFÖRBUNDET Fotbollslegenden Klas Ingesson - exklusiv intervju! Jag som känt mig så ensam förut.. 7 frågor till socialminister Göran Hägglund Epilepsispelet

Läs mer