Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord"

Transkript

1 w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE TREKLUBBSSAMARBETE KURSERNA SOM GER DIG KRAFT SKAPA EN BRA KLUBBWEBB

2 LEDAREN När det pratas om den ojämnställda arbetsmarknaden är det ofta problemen inom den offentliga sektorn som lyfts fram. Men utmaningarna finns även inom Unionens område det privata näringslivet. Tydligast är det faktum att löneskillnaderna mellan män och kvinnor är störst just här. När det nu ser ut så måste vi alla vara självkritiska och erkänna att vi inte i tillräckligt hög grad har lyckats beskriva hur verkligheten ser ut för Unionens medlemmar inom det privata näringslivet när det kommer till jämställdhetsproblem. Det är vi från Unionen som FÖRBUNDSSTYRELSEN Cecilia Fahlberg, förbundsordförande, Stockholm, Peter Hellberg, 1:e vice ord förande, Stockholm, Martin Linder 2:e vice ordförande, Volvo IT, Göteborg. Ordinarie ledamöter: Stefan Carlsson, Telia Sonera, Öst, Andreas Grünewald, IT-konsult i egen regi, Stockholm, Mikael Hansson, Astra Zeneca, Göteborg, Anette Hellgren, Antenn, Väst, Martin Johansson, SAS, Stockholm, Gun Karlsson, SVT, Stockholm, Hans Lindau, Ellos AB, Sjuhall, Ulrika Johansson, Gestamp HardTech AB, Norrbotten, Victoria Kirchhoff, Egmont Kärnan AB, Sydväst. Suppleanter: Björn Ekblom, Eltel, Göteborg, Heléne Lundqvist Roos, Foria AB, Östra Sörmland Gotland. Personalrepresentanter: Elisabeth Berglund, Kennet Morin, Ulf Olsson, Anna Lövgren. Det finns jämställdhetsutmaningar på de arbetsplatser där Unionens medlemmar jobbar. måste beskriva denna verklighet. Vi har både ansvar och möjlighet att göra det. Unionens egna undersökningar visar att kvinnliga tjänstemän fortfarande har sämre karriärutveckling än sina manliga kollegor efter att barnen har kommit, att kvinnor genomför mindre kompetensutveckling och i högre grad lider av dålig psykosocial arbetsmiljö. Män i sin tur förväntas i lägre utsträckning att ta ut sin föräldraledighet och är mer uppkopplade mot jobbet på sin fritid. Unionens rapporter visar att där man genomför lönekartläggningar hittar man osakliga löneskillnader i en fjärdedel av fallen. Jag är frustrerad över att den allmänna debatten ger så få lösningar att ta ställning till. För eller emot individualiserad föräldraförsäkring? För eller emot kvotering till bolagsstyrelser? Ska lönekartläggningar göras varje år eller vart tredje? Det är alla viktiga frågor, men jag ställer inte upp på att det är de enda frågor vi ska diskutera. Det måste finnas otänkta tankar om hur vi kommer tillrätta med jämställdhetsproblemen på arbetsmarknaden och i samhället. Min vision är att alla människor har makten över sitt eget arbetsliv, sin kompetensutveckling och sin karriärutveckling, och därmed också sin löneutveckling. Det finns jämställdhetsproblem också för tjänstemän inom det privata näringslivet. Om du håller med om det borde det betyda att det finns problem också på din arbetsplats. Det är så lätt att peka på någon annan, att säga att de där borta har problem, men inte vi här. Men problemen finns mitt bland oss. Hjälp inte till att sprida en bild av att jämställdhetsproblem bara finns bland kvinnor inom den offentliga sektorn. Om vi alla gör vårt bästa för att hitta dessa problem och försöka åtgärda dem så kommer vi att kunna göra underverk. Vi måste se sanningen i vitögat. Det finns jämställdhetsutmaningar på de arbetsplatser där Unionens medlemmar jobbar. Det är vårt ansvar och vår möjlighet att peka på de utmaningarna. Ingen annan kommer att föra medlemmarnas talan åt oss. Martin Linder Unionens 2:e vice ordförande Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen. Adress Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm Ansvarig utgivare Fredrik Nilsson, , Redaktör Maria Österberg, , Fotografier Unionen Upplaga Tryckeri NRS Tryckeri ISSN Miljömärkt trycksak Papper Amber Graphic 120 gram hetluft 5/14

3 Tävla med oss! Visst kan ansvaret som förtroendevald ibland uppleva som tungt, men det finns många ljusa stunder också. Tävla med Hetluft genom att ta en bild (så hög upplösning som möjligt) av något som speglar hur kul det är att vara förtroendevald! Det vinnande bidraget får vara på omslaget till nästa Hetluft! E-posta din bild till se senast den 17 november! Du kan också lägga upp den på Instagram med hashtaggen #hetluft. Kom ihåg att skriva namn på personer som finns på bilden. Berätta för dem att de kanske hamnar på omslaget till Hetluft om ni vinner. Och be dem att hålla tummarna. :) Trevlig läsning! Maria Österberg Redaktör Världens farligaste jobb. INNEHÅLL REDAKTÖREN Vad vill du läsa om i nästa Hetluft? Skicka gärna tips till LEDAREN...2 LYCKAT SAMARBETE MELLAN TRE KLUBBAR... 6 KURSEN SOM INSPIRERAR... 8 SUSAN FICK VERKTYG FÖR ATT HÖJA LÖNEN AKZO NOBEL HAR UPPSKATTAD KLUBBWEBB JENNIE HALLBERG BERÄTTAR OM GENÈVESKOLAN FOTO: RADHUSREVOLTÖREN Kompetensutveckling viktigaste frågan Valdagen ligger bakom oss och har gett Sverige en ny riksdag. Den nya regeringen leds av Stefan Löfven som statsminister. Under den senaste mandatperioden har allianspartierna haft regeringsmakten och regerat i minoritet. Det blir likadant under kommande mandatperiod med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringskoalition. Den första utmaningen är att presentera en budget som vinner stöd i riksdagen. Hur det kommer att gå får vi svar på i december. För Unionen är den viktigaste frågan för den nya regeringen att det skapas möjligheter till kompetensutveckling genom hela yrkeslivet. Det är en förutsättning för trygga tjänstemän som vill och vågar byta jobb. Det är också en viktig förutsättning för att Sverige ska kunna konkurrera med kompetens och kunskap i en global ekonomi. Det är samtidigt en viktig insats för ett jämställt arbetsliv, då det gynnar kvinnors möjlighet att utvecklas i arbetslivet. I regeringsförklaringen finns positiva signaler för Unionens medlemmar. Bland annat att regeringen avser att höja taket i arbetslöshetsförsäkringen och öka resurserna till arbetslivsforskning. Det är viktigt att regeringen prioriterar den psykosociala arbetsmiljön. De ökande ohälsotalen kräver att insatser inte låter vänta på sig. Balans i arbetslivet är avgörande för att vi ska må bra på, och av jobbet. I Unionens valplattform fokuserade förbundet på fler och bättre jobb. Ett växande näringsliv är en förutsättning för fler jobb, högre löner och en stark välfärd. Det kräver mer än subventionerade anställningar och diverse skatterabatter som stod i fokus i valrörelsens jobbdebatt. Regeringen behöver föra en aktiv näringslivspolitik med inriktningen att få fler växande företag där nya arbetstillfällen skapas. Förutsättningen för det är en fortsatt ansvarsfull ekonomisk politik. En ny regering och riksdag innebär ett omfattande opinionsbildande arbete där Unionens hjärtefrågor aktualiseras. Genom enskilda möten, seminarier och rundabordssamtal lyfter vi förståelse för och kunskap om Fler och bättre jobb, Kompetens ger kraft och Balans i arbetslivet. Unionen arbetar ständigt för att våra hjärtefrågor ska stå överst på prioriteringslistan i regering och riksdag. Det är något speciellt med en ny politisk spelplan. En utmaning som vi med entusiasm antar för att Unionens medlemmar ska få det bättre i arbetslivet. Daniel Långström, Public affairansvarig POLITIK hetluft 5/14 3

4 AVTAL 2016 NÄRMAR SIG MED STORMSTEG Treåriga avtal redan framme vid halvtid Nu kan du påverka vilka frågor Unionen ska driva i avtalsrörelsen 2016 De nya kollektivavtalen som undertecknades under våren 2013 gav ökad köpkraft, utökad föräldralön och inte minst möjlighet till deltidspension för många. Men den treåriga avtalsperioden ger oss också utrymme att tillsammans fundera över hur vi vill ha det nästa gång det är dags att förhandla igen. Efter några år med ettåriga avtal är det bra att vi får lite andrum för att kunna förbereda oss på bästa möjliga sätt inför avtalsrörelsen Arbete med förberedelserna är full gång och 2016 närmar sig med stormsteg. Vi kommer att genomföra undersökningar bland förtroendevalda för att höra vilka frågor Unionen ska driva under avtalsrörelsen. Håll utkik efter enkäten och ta tillfället i akt att tala om vad du tycker är viktigt. Det är du som förtroendevald som har kunskap om villkoren på arbetsplatsen. Under november kommer vi även att genomföra en enkät bland medlemmar. Uppmana gärna dina arbetskamrater som är medlemmar i Unionen att svara på frågorna så att de är med och påverkar Unionens riktning i avtalsrörelsen. Cecilia Fahlberg Unionens förbundsordförande DET KÄNNS som att det inte var så länge sedan vi tecknade treåriga avtal, men faktum är att dessa nu är framme vid halvtid. Det innebär att nästa avtalsrörelse ligger i en inte alltför avlägsen framtid. Idéer finns på plats och nu är arbetet i full gång. Efter flera år med ettåriga avtal har vi nu haft lite längre tid på oss för förberedelser. Unionen kommer att vara väl rustade när det är dags för avtalsrörelsen Snart påbörjas insamlingsfasen. Det kommer bland annat att genomföras undersökningar med förtroendevalda och medlemmar, det kommer att hållas regionala avtalskonferenser och andra aktiviteter för att samla in synpunkter och åsikter. Dessa kommer att ligga till grund för det inriktningsbeslut som visar vad vi ska driva i förhandlingarna. Svara gärna på de undersökningar som eventuellt når dig och delta gärna vid konferenser om du har möjlighet. Det är viktigt för förbundet att få veta vad du tycker. En fråga som är av fortsatt vikt för Unionen är deltidspension. Förmånen som ger en förstärkt och flexibel pension. Förmånen där arbetsgivarna gör en kompletterande avsättning till den allt viktigare tjänstepensionen. Vi ser tydliga tecken på att den allmänna pensionen blir en allt mindre del av den totala ålderspensionen. Därför är det viktigt att vi stärker tjänstepensionen. Den 27 september firade jag Tjänstepensionens Dag. Det är viktigt att vi tillsammans sprider kunskap om denna förmån som många tar för givet. Det är angeläget att de tjänstemän som saknar tjänstepension på grund av att deras arbetsgivare inte har tecknat kollektivavtal blir medvetna om hur det påverkar deras ekonomiska situation vid pensionen. Vi behöver även arbeta vidare med att försvara industriavtalet som genom det så kallade märket har säkerställt goda reallöneökningar till Unionens medlemmar genom åren. Unionens förbundsstyrelse tog ett beslut om att inte säga upp våra kollektivavtal. I avtalen finns en möjlighet att omförhandla det tredje och sista året i avtalsperioden. Den ekonomiska utvecklingen fram till i dag stämmer i stora drag med de antaganden som gjordes då avtalet träffades. Det finns inget i den ekonomiska utvecklingen, eller i andra förutsättningar som låg till grund för avtalet, som på ett väsentligt sätt ändrar på grunderna för avtalet. Det är bra att arbetsgivarna har gjort samma bedömning. Nu fortsätter arbetet med att bevaka och utveckla villkoren och förmånerna så att Unionens medlemmar får de bästa möjliga avtalen. Niklas Hjert Förhandlingschef En fråga som är av fortsatt vikt för Unionen är deltidspension 4 hetluft 5/14

5 UNG FÖRTROENDEVALD Foto: Christian Åslund Sofia von Post, Greenpeace Sofia såg chansen att påverka genom fackligt engagemang Sofia von Post är assistent till den nordiska kampanjchefen på Greenpeace och ordförande för Unionenklubben på arbetsplatsen. Här berättar hon hur det fackliga arbetet har påverkat hennes karriär och varför ett fackligt engagemang är mer aktuellt än någonsin. Jag blev engagerad när klubben startade på min arbetsplats för ungefär tre år sedan. De som startade klubben gjorde det för att få bättre anställningskontrakt. Jag ville stötta dem, men såg det också som en bra chans att påverka i andra frågor. När dåvarande ordförande slutade blev jag vald till ny ordförande. Vilka av Unionens utbildningar har du gått? Förutom grundkursen har jag gått en LASutbildning, medverkat på nätverksträffar och bytt erfarenheter med andra från liknande organisationer. Jag var också med på en ordförandekonferens som handlade om att leda ideellt arbete. Vad har det fackliga arbetet inneburit för din personliga utveckling? Genom ordförandeskapet har jag lärt mig mycket om ledarskap, att hålla ihop en grupp och att förhandla. Det ingår inte i min roll som anställd annars. Mitt engagemang har också inneburit att jag har lärt mig mycket om vilka rättigheter jag har och om fackets betydelse i samhället. Genom ordförandeskapet har jag lärt mig mycket om ledarskap, att hålla ihop en grupp och att förhandla. Finns det något du skulle vilja lära dig mer om? Ja, fackets historia för att lättare kunna berätta för andra om facket och dess betydelse. Hur tror du att fackets roll kommer att se ut i framtiden? Tyvärr upplever jag att många inte längre anser att facket är viktigt eftersom vi har det relativt bra. Vi glömmer lite bort den kamp som ligger bakom de villkor vi har i dag. Kanske är det viktigare än någonsin att värna om den svenska modellen och kollektivavtalen. Vi borde förvalta vårt arv för att undvika att nivån sänks till densamma som i övriga Europa. Snarare borde vi istället arbeta för att höja nivån där. Gratis bok till 250 först till kvarn! Skynda på! Till alla er förtroendevalda som brottas med arbetsrättsliga frågor i ert dagliga arbete här kommer en rykande färsk upplaga av boken Anställningsskyddslagen: med kommentar som paragraf för paragraf går igenom den ibland svårtolkade lagen om anställningsskydd. I boken hänvisas även till ett stort antal rättsfall som visar hur Arbetsdomstolen har tolkat de olika paragraferna i LAS. Boken är skriven av Unionens chefsjurist Martin Wästfelt samt förbundsjuristerna Malin Wulkan, Lars Åström och Magnus Bäckström. Unionen ger nu bort 250 exemplar av boken till er förtroendevalda! Max en bok per klubb. Först till kvarn gäller! Gör så här! Boken finns på unionen.se under Blanketter och dokument => Beställ trycksaker => Förtroendevald/Klubb BESTÄLL Vill du ha fler ex? SÅ HÄR Hann du inte hugga ett gratisex eller vill ha fler böcker? På bokus.se kan du beställa boken till 10 procents rabatt senast den 30 november. Ange rabattkoden unionen2. Har du något spännande att berätta i Hetluft? Hör av dig till hetluft 5/14 5

6 REPORTAGE Stefan Borg, klubbordförande Ericsson, Ingrid Nilsson, klubbordförande ABB, Annelie Birgersson, klubbordförande Ericsson och Jan Kovacs, klubbordförande Saab. Lyckat samarbete mellan tre klubbar från I början av 70-talet startade personaldirektörerna på dåvarande Asea, LM Ericsson och Saabs flygdivision ett samarbete över företagsgränserna. Fackklubbarna på respektive företag bestämde sig för att göra detsamma, vilket resulterade i en uppskattad treklubbskonferens som i år firar 40 år. Årets konferens avslutades med en diskussion om den alltid lika heta lönefrågan. DET VAR MINA företrädare som startade det fackliga samarbetet, något som sanktionerades av arbetsgivarna. Länge var det också en tradition att en personaldirektör och någon annan hög chef deltog en stund på konferensen för att sedan bjuda in till middag, säger Tommy Lindbohm som har varit förtroendevald på Ericsson sen 1972 och som gick i pension I dag har Asea bytt namn till ABB, och LM Ericsson heter bara Ericsson. Även om mycket har hänt sen 1974 är samarbetet mellan de tre klubbarna lika viktigt nu som då. Den drygt dygnslånga konferensen genomförs en gång om året och respektive klubb turas om att bjuda in de övriga två. I år var det dags för Ericssons ena ordförande, Stefan Borg, att agera värd. Det här är ett forum som hjälper oss fackliga att hålla jämna steg med företagsledningarna. Det är väldigt nyttigt att höra hur det är på andra företag och lära av varandra. Kanske har de andra klubbarna lösningar på problem och tips på nya arbetssätt som vi kan dra nytta av och tvärtom lika nyttigt som att gå en kurs. Dessutom blir man peppad och får en nytändning av att mötas så här, säger Stefan. 6 hetluft 5/14

7 REPORTAGE Medlemmar i treklubbssamarbetet UNIONENKLUBBEN ERICSSON KISTA Ordförande: Stefan Borg och Annelie Birgersson Antal medlemmar: 2750 UNIONENKLUBBEN ABB VÄSTERÅS Ordförande: Ingrid Nilsson Antal medlemmar: 1060 UNIONEN SAAB AB LINKÖPING Ordförande: Jan Kovacs Antal medlemmar: 1200 olika företag Under årets konferens har man bland annat pratat om de förtroendevaldas situation, medlemmarnas förväntningar på facket i framtiden och om ett klubbkansli kan vara virtuellt eller om det ska vara bemannat. Dessutom är löner ett ämne som alltid är hett under treklubbskonferensen. I år var vi drygt 25 personer, och även om tiden alltid är rätt knapp upplever jag att de flesta har kommit till tals. En del var med för första gången, och det är bra eftersom det är viktigt att föra traditionen vidare, säger Stefan. Något som jag önskar att vi hade hunnit prata mer om är hur viktig tiden är för det fackliga uppdraget. Exempelvis är det inte ovanligt att man kallas till möten om rehabiliteringsärenden, löner och omorganisationer med mycket kort varsel och med ett innehåll som gör det svårt att sätta sig in i frågan. Som förtroendevald vill man gärna ställa upp när Foto: LM Ericsson Det här är ett forum som hjälper oss fackliga att hålla jämna steg med företagsledningarna. Deltagarna fick kika in i framtiden på Ericsson Studio. man blir kallad, men det här innebär att vi direkt hamnar i underläge. Vi måste helt enkelt bli bättre på att boka om tiden och be om mer innehåll så att vi kan förbereda oss på bästa sätt. Konferensen handlar förstås om de fackliga frågorna, men det är också viktigt att ha några lite lättare och roliga inslag i schemat. I år bjöds därför deltagarna in till Ericsson Studio där företagets framtidstankar presenteras på ett spännande sätt. Studion är arkitektbyggd och bjuder på intressanta miljöer som ramas in av skön skogsfågelsång. Det är alltid intressant att höra vad man gör inom respektive företag, och att visa upp Ericsson studio verkar ha varit en succé. Vid andra tillfällen har exempelvis företrädare från Unionen eller representanter från företaget bjudits in, men man måste tänka på att det tar tid från själva konferensen, säger Stefan. Nu är årets konferens alltså över och nästa år är det dags för Unionenklubben ABB Västerås att vara värd. Det finns en vision om att hålla kontakten mellan konferenserna, kanske genom att bjuda in till telefonkonferenser och genom att ta andra inofficiella kontakter. Tommy, som gick i pension för två år sedan och har en lång erfarenhet av klubbsamarbetet, vill gärna trycka på hur viktigt det är att ta tillvara erfarenheterna av utbytet även på hemmaplan. Redan under första styrelsemötet efter konferensen är det bra att vika tid för en analys. Vad pratade vi om och kommer vi ihåg samma saker? Och vad gör vi nu?, säger Tommy. Ja, konferensen måste ge något. Den får inte bara ta tid. Då kommer den att självdö. Det är den alldeles för viktig för att få göra, säger Stefan. Två klubbar blev en hur gick det sen? I februari gick två av Ericssons klubbar ihop och blev därmed den tredje största inom Unionen. Nu har det gått ett halvår och strukturen har fallit på plats tack vare det mångåriga och gedigna förarbete som gjordes innan sammangåendet. Annelie Birgersson som är ordförande tillsammans med Stefan Borg, hur har det gått? Det har gått bra. Nu har vi delat in klubben i tio olika kretsar efter Ericssons organisation det är viktigt att alla som förhandlar kan verksamheten. Varje krets har egna medlemsmöten och förhandlingar, samt en sammankallande som fungerar lite som en extraordförande. Hur jobbar ni med erfarenhetsutbyte och samverkan i en så stor klubb? Alla styrelsemedlemmar har ett favoritområde som de är sammankallande för, exempelvis MBL-förhandlare och löneförhandlare. Jag är dessutom med i Ericssons mångfaldsgrupp, och just nu kikar vi på hur vi ska säkerställa Ericssons mångfaldsplan och dessutom nå målet att vara 30 procent anställda kvinnor år 2020 till skillnad mot dagens 24 procent. Vid sammanslagningen valde ni att slå ihop de båda klubbstyrelserna. Hur funkar det att vara två ordföranden? Det har gått förvånansvärt bra. Stefan och jag kompletterar varandra väldigt fint och vi kan dessutom täcka upp för varandra vid semestrar och liknande. hetluft 5/14 7

8 KOMPETENSUTVECKLING Gå på kurs! Som förtroendevald inom Unionen kan du välja mellan ett stort antal kurser som ger dig kompetens och skapar trygghet och styrka i din roll. Förutom kunskap, gemenskap och inspiration ger de även tyngd till ditt cv. För dig som vill läsa i egen takt finns det möjlighet att gå webbkurser. Läs mer på det här uppslaget och anmäl dig under fliken Kurser och aktiviteter på unionen.se. Där kan du också läsa mer om innehållet i varje kurs. FÖRTROENDEMANNA- LAGEN (FML) Som förtroendevald har du enligt förtroendemannalagen normalt rätt till ledighet för fackligt arbete (inklusive kurser) under förutsättning att: det finns kollektivavtal på arbetsplatsen, förtroendemannen är vald/utsedd av medlemmarna på företaget, förtroendemannen är anmäld till arbetsgivaren som facklig förtroendeman, ledighetsansökan är gjord i god tid och överläggning har skett med arbetsgivaren. De flesta av våra kurser är f-märkta. Det innebär att du som är förtroendevald har rätt till ledighet med bibehållna anställningsförmåner när du går kursen. Eventuella resekostnader betalas av Unionen. Om du får löneavdrag när du går en av våra kurser som inte är f-märkta betalar Unionen för förlorad arbetsinkomst. Medborgarskolan, Uppsala FACKLIG GRUNDKURS: Kursen som inspirerar och Vi lärde oss sånt som både är intressant och viktigt: MBL-samtal, löneåret, det egna kollektivavtalet och så mycket mer. Dessutom var det roligt att träffa andra fackligt valda och höra vilka frågor och utmaningar de står inför, säger Linda Wickström som är samordnare inom folkrätt och flyktingfrågor på Svenska Röda Korset i Uppsala, och som gick facklig grundkurs i våras. Tidigare hade det fackliga engagemanget inte varit så stort på arbetsplatsen. En omorganisation gjorde att många upplevde att det behövdes fackliga ögon på det som hände, och därför bjöd medlemmarna in Unionens regionkontor på ett möte i slutet av förra året. Det slutade med att Linda tog rollen som arbetsplatsombud med informationsmandat och att kollegan Gunilla Löfberg, husmor, tog rollen som arbetsmiljöombud. För att komma i gång på ett bra sätt valde båda att gå Unionens fackliga grundkurs. Det var ett stort plus att kunna gå kursen tillsammans. Vi fick en samsyn som gjorde Kursen gav så mycket mer än vad vi hade förväntat oss Jennie Sennemark, klubbordförande, Medborgarskolan Uppsala det lätt att komma i gång med arbetet. Bland annat har vi nu infört arbetsplats- och arbetsmiljöfrågor som stående punkt på våra möten även om vi kanske inte alltid har något att ta upp. Det vill jag gärna rekommendera andra att göra eftersom det visar att frågorna har en hög status, säger Linda. Jag tyckte att kursen var fantastiskt bra och givande. Det var perfekt att få en överblick över rättigheter, skyldigheter, kollektivavtal och annat viktigt, och framför allt att få lära sig former för hur man ska samverka, säger Gunilla. Även om situationen kan se väldigt olika ut för olika företag och organisationer så tycker Linda och Gunilla att de hade ett stort utbyte av att träffa alla typer av kursdeltagare. Bland annat upptäckte de att många frågor ändå är gemensamma, och de fick en bra distans till den egna verksamheten. Jag insåg att vi har det ganska bra även 8 hetluft 5/14

9 KOMPETENSUTVECKLING NYHET Facklig introduktion för arbetsplatsombud Vid årsskiftet startar en kurs för dig som är ny i rollen som arbetsplatsombud med informationsmandat. Du kan välja att gå den hos din region eller som webbkurs. Bland annat kommer du att få ökad kunskap om Unionen, vilket stöd som finns för dig och hur ni får bättre kunskap och insyn i företaget. Linda Wickström, arbetsplatsombud, Röda Korset Gunilla Löfberg och Linda Wickström, Röda Korset Det var ett stort plus att kunna gå kursen tillsammans. ger trygghet i ditt uppdrag om vi också har våra utmaningar. Eftersom vi är en frivilligorganisation kan det exempelvis finnas en outtalad förväntan att vi anställda alltid ska vara tillgängliga de frivilliga behöver ju vårt stöd även utanför kontorstid. Samtidigt finns det en förståelse för att vi också behöver vila. Den här typen av frågor är bra att hantera fackligt för att det ska upplevas positivt för alla parter, säger Linda. En av de personer som Linda och Gunilla hade extra utbyte av under kursen var Jennie Sennemark, kurskoordinator på Medborgarskolan i Uppsala. När Jennie gick kursen i våras var hon arbetsplatsombud. I dag har hon tagit över rollen som klubbordförande. Att hitta en bra balans mellan anställning och ideellt engagemang är en utmaning även för oss. Därför var det intressant att utbyta erfarenheter med Linda och Gunilla på Röda Korset. Som ideell organisation är det dessutom viktigt att lyfta de viktiga frågorna om löne- och kompetensutveckling eftersom den typen av frågor av naturliga skäl lätt får en lite underordnad roll, säger Jennie. Jennie är väldigt nöjd med att ha gått kursen och uppmanar alla som är nya förtroendevalda att gå. Hon menar att det är väldigt givande och hetluft 5/14 inspirerande att träffa andra i samma situation och att man får kunskap som är ovärderlig för att komma i gång med sitt uppdrag. Precis som Linda och Gunilla gick jag tillsammans med en kollega, och vi tyckte båda att kursen gav så mycket mer än vad vi hade förväntat oss. Kursledarna var inspirerande och de fick alla att engagera sig. När vi ställde frågor fick vi svar som var anpassade till våra olika avtalsområden, säger Jennie. Det fackliga engagemanget är ganska nytt även på Medborgarskolan i Uppsala. För ett år sedan startade medlemmarna en Unionenklubb som Jennie nu är nyvald ordförande för. Det har varit ett bra år. Både kollegor och arbetsgivare uppskattar oss och vi har hittat bra former för vårt engagemang. Bland annat har vi samverkan varje månad med regionchefen, vi försöker ha styrelsemöte varje månad och medlemsmöte var tredje månad. Det är viktigt att vi får i gång en kontinuitet. Dessutom vill vi få folk att förstå att ett engagemang inte betyder att man måste förändra världen. Små förändringar, såsom nya musmattor, höj- och sänkbara bord, gör skillnad för medlemmarna. Många bäckar små, säger Jennie. Ur kursens innehåll * Unionen vårt förbund * Ditt uppdrag som arbetsplatsombud med informationsmandat * Vem kan bli medlem? * Introduktion till lagar och avtal i arbetslivet Målgrupp Arbetsplatsombud med informationsmandat. Inga förkunskaper krävs. Anmälan Kan göras från januari 2015 på Unionen.se Kurser för förtroendevalda Grundkurser: Facklig grundkurs Nycklar i framgångsrik kommunikation Bättre arbetsmiljö (BAM) Med rätt att vara olika Inspiration för lokala valberedare Facklig introduktion för arbetsplatsombud (Se notisen ovan.) Fortsättningskurser: Aktivt lönearbete med lönekartläggning Aktivt lönearbete Lönekartläggning Omorganisation MBL/LAS i praktiken Träningsläger för förhandlare ANMÄL Fördjupningskurser: DIG NU Arbetslivets juridik i samarbete med TCO och Stockholms universitet Arbetsmiljö i det nya arbetslivet i samarbete med TCO och Stockholms universitet Ledarskapsprogram för förtroendevalda i samarbete med Mercuri International Projekt i fackliga former i samarbete med Wenell Management AB Regionala valberedare Verksamhetsrevisorer i regionen Läs mer och anmäl dig på unionen.se under fliken Kurser och aktiviteter. 9

10 Hallå där... UNG FÖRTROENDEVALD Minna Annerstedt, Engcon Nordic AB MINNA ANNERSTEDT som är arbetsplatsombud med informationsmandat på Engcon Nordic AB i Strömsund. Du har varit fackligt engagerad sen 2003 och har gått en del av Unionens kurser. Har kurserna hjälpt dig i ditt uppdrag och kan du rekommendera andra att gå? Det är väldigt bra nivå på kurserna och jag har stor nytta av min kunskap. Har man inte gått facklig grundkurs tycker jag absolut att man ska göra det. För personer som är ensamma i sitt uppdrag på arbetsplatsen är kurserna dessutom ett bra tillfälle att träffa andra engagerade och dela erfarenheter. Nästan alla på din arbetsplats är medlemmar i Unionen. Vad tror du är hemligheten bakom en så hög organisationsgrad? Vi lyfter de fackliga frågorna och Unionen med jämna mellanrum. Vi är också aktiva under Unionenveckorna som arrangeras två gånger per år. Flera av våra medlemmar har gått med i Unionen under våra aktiviteter. När upplever du att du får belöning för ditt fackliga engagemang? När medlemmarna också blir engagerade och vill saker. Som nu när vi är på gång att starta klubb igen eftersom vår riksklubb har lagts ned. Jag tycker dessutom bäst om att jobba i grupp, så det känns roligt att komma i gång med en klubb igen. Susan Hamsis, Orkla food Under kursen fick jag konkreta verktyg för att höja min lön På sin första arbetsplats blev Susan Hamsis uppsagd och tänkte: Sånt händer. I dag hade hon vetat att arbetsgivaren gjorde fel. Facket har gett henne verktyg som ger henne kontroll över karriären och rättigheterna. Susan Hamsis är projektledare och har ett förtroendeuppdrag på Orkla food i Kumla där BOB:s risgröt och Felix ärtsoppa produceras och distribueras ut över hela landet. I snitt lägger hon två till tre timmar i månaden av sin arbetstid på Unionen. Det är arbetsgivaren glad över. De kommer ofta och frågar hur vi ska agera. Det handlar inte om vi och dem, utan om att en bra relation mellan arbetsgivare och fack är win-win för båda parter, säger Susan Hamsis. Susan läste till biokemiingenjör på London College University och tog sin examen När hon kom tillbaka till Sverige fick hon snabbt jobb och gick med i facket för att få en inkomstförsäkring. Medlemskapet i övrigt funderade hon inte så mycket på. Tyvärr gick det dåligt för arbetsgivaren och flera personer varslades. Susan var en av dem som i slutändan blev uppsagd. Facket var med i förhandlingarna, men hon tänkte inte så mycket på hur hon kunde få hjälp. Jag var ung och tänkte att sånt händer. I dag hade jag vetat vilka rättigheter jag har och stått på mig mer, säger hon. På nya arbetsplatsen Orkla food väcktes Susans fackliga engagemang när personen som hon efterträdde också lämnade efter sig en plats i klubbstyrelsen. Nu får jag kontinuerligt utbildning som hjälper mig i karriären. Efter kursen lönekartläggning fick jag till exempel med mig konkreta verktyg för att höja min lön, och i dag vet jag skillnaden på förmåner och vad arbetsgivaren måste stå för. Fackets betydelse blir också tydlig när hon träffar kompisarna från studietiden. En kompis från USA har till exempel alltid några färre veckor semester och en kompis i London får inte någon ersättning för sina 300 timmar övertid. I dag skulle Susan aldrig ta anställning hos en arbetsgivare som saknar kollektivavtal. Det är viktigt att stå upp för de rättigheter vi har i Sverige. Vi har det bra här, men facket måste fortsätta informera om varför det finns och behövs. Verkligheten är inte alltid rosa moln, och det behöver fler få höra, säger hon. 10 hetluft 5/14

11 M E D L E M S K O M M U N I K AT I O N SKAPA EN EGEN KLUBBWEBB genom att gå in på klubbwebb.unionen.se. Där kan ni också inspireras av andras klubbwebbar genom att skriva * i sökfältet och trycka enter. Sökresultatet kommer då upp under sökfältet. Marjo Myllylä, Akzo Nobel Uppskattad klubbwebb på Akzo Nobel När klubbstyrelsen för Akzo Nobel pulp and performance chemicals AB bestämde sig för att lägga mer energi på sin klubbwebb hade de tre mål: att den skulle vara informativ, att medlemmarna skulle kunna göra sin röst hörd och att den skulle erbjuda roliga inslag för att locka in folk på sidan. Jag tog mig an uppdraget och det är roligt att responsen på resultatet, den nya klubbwebben, har blivit så positiv. Bland annat tycker medlemmarna att den funkar fint och ser bra ut, säger Marjo Myllylä som är suppleant i klubbstyrelsen och plan supply coordinator. När hon påbörjade omgörningen av klubbwebben var det precis i skiftet från en gammal plattform till den nya som Unionen släppte för snart ett år sedan. Det innebar att hon fick börja lite från början, något som inte var några större problem. Manualerna är lättlästa och när det uppstår problem får vi snabbt hjälp av supporten. Börja med det enklaste Jag kan rekommendera alla som vill starta en klubbwebb att jobba metodiskt. Starta med grundsidorna: en inledande text på förstasidan, en presentation och kontaktuppgifter till styrelsen under styrelsefliken, samla alla protokoll under protokollfliken och lägg in alla typer av möten i kalendern långt framåt i tiden så att hetluft 5/14 folk kan planera. I nästa steg kan man börja jobba med nyheter, säger Marjo. Både fackligt och roligt innehåll I dag använder de sig också av diskussionsforumet för att medlemmarna ska kunna göra sin röst hörd. För att locka in folk på webbplatsen planerar de att ha tävlingar och det finns en anslagstavla där man exempelvis kan lägga ut annonser för köp och sälj. Hon menar att det är viktigt att våga prova sig fram. Blir det fel så är det bara att ändra och försöka hitta nya vägar. Vi har också en idé om att skapa en sida där vi förklarar de olika rollerna inom styrelsen. När folk förstår vad det handlar om blir det lättare att få dem att ställa upp, säger Marjo. Inspirera fler att engagera sig i fackliga frågor På Unionens Youtube-kanal finns en ny film som du kan dela och visa under medlemsaktiviteter eller i andra sammanhang för att inspirera fler att bli förtroendevalda. Filmen heter Få mer inflytande på jobbet och ha roligt under tiden och finns på youtube.com/ unionentv Missa inte Kollegas viktigaste nyheter! Ta tillfället i akt och få de viktigaste nyheterna från kollega.se till din mejlbox. På kollega.se hittar du dagligen nyheter som rör ditt arbetsliv och Unionens frågor. Efter omgörningen av sajten går nya kollega.se lika bra att läsa på mobilen som på datorn eller plattan. Nu går det också att prenumerera på veckans viktigaste nyheter. Vill du ha våra största nyheter direkt till din inkorg kan du mejla se eller gå in på kollega.se och skriva in din mejladress i den gula rutan en liten bit ned till höger på sajten. Viktigt att marknadsföra sidan Som ett sista tips säger Marjo att det är viktigt att tala om att klubbwebben finns. Längst ner i deras medlemsmejl har de därför alltid en länk med texten Passa på att gå in på vår webbplats. 11

12 GENÈVESKOLAN Jennie Hallberg om Genèveskolan: NÄR TELEFONSAMTALET kom i januari om att jag hade kommit med så tjöt jag av glädje! I april var det dags för en förkurs på Runö kursgård utanför Stockholm. Här matade man oss med information om International Labour Organisation (ILO) och om årets konferens, International Labour Conference (ILC). ILO är FN:s trepartsorgan som behandlar globala arbetsmarknadsfrågor. I slutet av förkursen valde vi en grupp att projektarbeta med före och under konferensen, samt vilken kommitté vi skulle följa. I min grupp bestämde vi oss för Transition informal economy to formal economy, den kommitté som skulle arbeta fram hur man på global nivå kan omvandla svart ekonomi till vit ekonomi. Jag har förstått att vi måste fortsätta kämpa! Inte enbart för oss själva utan för hela världens arbetare! Jennie Hallberg Efter fem dagar lämnade vi Runö, men vi höll kontakt inom projektgrupperna för att göra en förstudie inför Genève. Vår uppgift var att undersöka hur man såg på frågan i våra länder. Vad är egentligen informell ekonomi? Jo, visst kan det vara den svarta arbetskraft du anlitar för att lägga ditt tak. Men när man byter tjänster, är det också informell ekonomi? Vi lyckades få ihop en text, vilket inte var lätt på distans. Jag åkte till Genève söndagen 25 maj Där började vi följa den kommitté som vi hade valt och insåg snart att det inte bara var vi som knappt visste vad informell ekonomi är och hur den ska omvandlas till formell. Det var diskussion från tidig otta till sent in på natten, och allt som oftast var det oenigheter mellan arbetarna och arbetsgivarna som drog ut på tiden. Regeringarna höll sig relativt lugna. Arbetet varvades med att lyssna på intressanta föreläsare som exempelvis Guy Ryder, chef för ILO, och Lawrence Egulu som pratade mycket om vad som kom att bli min grupps projektarbete: What goes around comes around eller What s in it for me. Under tre veckor lever man och andas globala arbetsmarknadsfrågor. Man möter människor som har upplevt det värsta du kan tänka dig. Man får höra skräckhistorier om tortyr, mord, stympning. Allt för att människor kämpar för rätten att organisera sig eller för att ens få några slags rättigheter. De polska byggarbetarna som vår granne anlitar, har de verkligen rätt lön? Har de försäkringar som täcker de skador som kan uppstå på arbetet? I många fall lever de i misär. De blir lovade guld och gröna skogar, kom till fina Sverige och tjäna storkovan! Väl på plats blir de varse om att de är skyldiga arbetsgivaren för resan hit, samt uppehället som oftast ordnas åt dem. De tvingas betala av sin skuld, vilket oftast tar dem flera år eftersom de inte får speciellt mycket pengar i plånboken. De tvingas att vara kvar i landet dessutom, eftersom man inte får resa hem förrän allt är betalt. Det här är bara ett av många exempel på när människor ser andra som varor. Pengar är värt mer för vissa än en människa. Våra starka fack i Norden håller på att försvagas, dels på grund av otrygga anställningar, men också på grund av den okunskap som råder bland de som ska ta över efter oss. Ja, inte bara bland dem, utan bland alla som inte förstår varför facket finns. Vår rätt att organisera oss och rätten att strejka är kraftigt ansatt, inte enbart ifrågasatt. Under årets ILC gick arbetsgivarsidan till attack mot det enda vapen facken och arbetstagarna har gentemot arbetsgivaren vår rätt att strejka. Detta har gett ringar på vattnet hit till Norden. Jag kan inte se in i framtiden, men jag tror att vi kommer att behöva försvara vår rätt att finnas och varför vi ska behålla rätten att strejka. Vi måste berätta varför, varför facket ska finnas, och inte bara gå i försvar. Vi måste berätta om Ådalen, vi måste berätta om strejken i Fränsta och vi måste framför allt berätta om hur det kunde vara om facket och strejkrätten inte fanns. Det är bara titta ut i världen för att förstå att människor blir dödade och torterade för kampen att få drägliga villkor. Ja, jag har förändrats. Jag har förstått att vi måste fortsätta kämpa! Inte enbart för oss själva utan för hela världens arbetare! Hjälper vi dem, hjälper vi oss själva. NORDISKA FOLKHÖGSKOLAN I GENÈVE Skolan startade redan Syftet är att öka gemenskap och förståelse för det nordiska samarbetet, öka kunskapen om ILO och dess övergripande arbete samt att öka kunskapen om globalisering och internationalisering. Vill du veta mer? Kolla geneveskolan.org eller ilo.org. 12 hetluft 5/14

13 VÄ VÄRRVVNNIINNGG Värva en ny medlem i oktober november, få presentkort på Adlibris Höstens värva en kompis-kampanj lockar med en läsupplevelse för både den som värvar och den som blir medlem. I våras genomfördes kampanjen värva en kompis, få varsin värdekupong på mat och under oktober och november pågår höstens uppföljare. Den som värvar en kompis, kollega, släkting eller granne (främling på bussen går också bra) till Unionen får ett presentkort på Adlibris, som bidrag till en stunds kompetensutveckling eller avkoppling efter jobbet. Den nya medlemmen som värvas får samma sak. Presentkorten är på 100 kr vardera och gäller på adlibris.com. De skickas via e-post i form av ett presentkortsnummer och en kod. Erbjudandet gäller vid värvning av en yrkesverksam medlem eller egenföretagarmedlem (inte student-, pensionärs- eller gästmedlem) mellan 1 oktober och 30 november An- Läs mer om höstens kompiskampanj på unionen.se/kompis Arbetsplatstema vecka 6 Nästa Unionenvecka hålls vecka 6, den 2 till 8 februari, och temat kommer precis som i våras att vara arbetsplatspåverkan. Budskapet kommer att vara att medlemskapet ger dig möjlighet att vara med och förbättra vad du vill på jobbet, oavsett om du vill ha mer kompetensutveckling eller mindre strul med färgskrivaren. Mer information kommer framöver. Värvaren och den värvade får varsitt presentkort på 100 kr på Adlibris i höstens kompiskampanj. ställda i Unionen kan inte nyttja erbjudandet. Som tidigare kan man tipsa sina kompisar och kollegor på unionen.se/kompis och i efterhand anmäla värvningar på unionen.se/varvat Kampanjen kommer bland annat att spridas via utskick och annonser till medlemmar, men även de som inte är med i Unionen (till exempel jobbar på annat område) har möjlighet att värva medlemmar och bli belönade för detta. VINNARE Kom ihåg Medlemstestet På unionen.se/medlemstestet kan alla kolla om Unionen är rätt fackförbund för dem genom att ange sin arbetsplats. Sidan marknadsförs också genom Youtube-filmen Kan du också bli medlem i Unionen? som finns på UnionenTV: youtube.com/unionentv Ny klubbtävling i november Läs mer om erbjudandet på Volvo PV (på bilden), Sykes Sweden i Sveg samt Coor i Borlänge och Eductus i Göteborg. Det var vinnarna i vårens värvningstävling för Unionen-klubbar som gick av stapeln i början av 2014 och som gav över 500 nya medlemmar i Unionen. I slutet av året är det dags igen. Håll utkik efter mer information inför starten den 1 november. hetluft 5/14 13

14 NYHET Vad gäller på jobbet? Medlemsguiden visar! Nu finns en ny webbaserad utbildning för medlemmar som vill öka kunskapen om rättigheter och skyldigheter på jobbet. Vad händer exempelvis om man blir av med jobbet? Hur förbereder man sig på bästa sätt inför ett lönesamtal? Och vad gäller om problem uppstår med arbetsmiljön på kontoret vem har ansvaret att åtgärda det? Allt detta och mer får du lära dig i Unionens medlemsguide. Den ger svar på vanliga frågor som uppstår i arbetslivet genom filmer och kreativa övningar. Samtidigt får du en bättre insikt om nyttan med ett medlemskap i Unionen och vilket stöd man kan få. Du hittar medlemsguiden på medlemsguiden. unionen.se Nyanställd på jobbet? Nu finns allt man ska tänka på som ny på jobbet samlat under fliken Råd och stöd på Unionen.se. Där finns också lönestatistik för unga som precis har börjat arbeta. Ny kampanj för fler förtroendevalda I slutet av oktober startar en ny kampanj för att få fler medlemmar att vilja ta ett fackligt uppdrag. I reklamfilmerna, som bland annat visas på TV4, medverkar arbetsmiljöombudet Shahrokh Rahmani och arbetsplatsombudet Soheilla el Masry. Filmerna visar hur ett medlemskap i Unionen ger krafter utöver det vanliga när du vill påverka och förbättra på jobbet. Förhoppningsvis leder kampanjen till många tips på medlemmar som är intresserade av att ta ett uppdrag. Känner du någon som också vill engagera sig? Be henne/honom skicka ett sms till med texten UNIONEN ENGAGERA DIG KRÖNIKA Nya ledarstilen: Konsten att leda självgående personal Det har alltid pratats mycket om ledarskap, men just nu pratas det mest om den nya ledarstilen. Den lär visst innehålla stora drag av ödmjukhet, lyhördhet och förmåga till god kommunikation en stil som verkar vara mest lämpad att leda medarbetarna i det nya (gränslösa) arbetslivet. I motsats till den nya ledarstilen står den gamla kontrollerande ledarstilen. Den är förstås helt ute. Möjligtvis passade den bra när löpandebandsproduktion dominerade, men i dag är den typen av jobb sällsynta. Dagens höga arbetstempo medför att arbetsgivares behov av självgående personal ökar. Om inte personalen tar egna beslut överbelastas toppskiktet. Och nog är vi självgående alltid! Vi behöver inte ens vara på arbetsplatsen längre. Vi sitter hemma eller på kaféet och jobbar. I Unionens undersökning från 2013 säger 6 av 10 tjänstemän att de har möjlighet att arbeta på distans. Även om distansarbete är en uppskattad del av det nya arbetslivet så händer det ibland att man jobbar alldeles för mycket. Unionen påpekar ofta att distansarbete lägger ett stort ansvar på den enskilde personen att kunna projektleda sig själv och sätta gränser för när arbetsdagen slutar och börjar. Så att leda Paola Felicetti, Unionen självgående personal i det nya arbetslivet är verkligen en konst. För man måste kunna leda sina medarbetare framåt, fast man själv står bakom. Man måste kunna sätta ramar och prata om förväntningar och hela tiden uppmuntra till nytänkande och utveckling. Dessutom måste man prata om vikten av bra balans mellan fritid och arbete fast man själv behöver vara tillgänglig ofta. Jag säger bara: lycka till, du kära nya ledarstil! Paola Felicetti, Unionen Tre nya material: Inspirera fler att ta ett uppdrag Nu kan du beställa en talong, en broschyr eller en fyrfältare i webbshopen som hjälper dig när du vill informera och engagera någon att ta ett uppdrag som förtroendevald. Den åttasidiga broschyren (2169) innehåller fakta om uppdraget, intervjuer med två förtroendevalda samt en talongdel. Fyrfältaren (2142), också kallad inspirationskortet, beskriver de olika uppdragen i punktform och berättar hur man gör om man är intresserad. Talongen (2136) är lätt att fylla i och har dessutom en kort text om vad det innebär att vara förtroendevald. Alla Unionens engagerande material kommer snart att ha en förtroendevald med hjälteskugga för att visa att alla kan bli en jobbhjälte. (Talongen uppdateras just nu.) Beställ materialen genom att söka på numrena ovan på: unionen.extern.shop.strd.se Talong, broschyr och fyrfältare 14 hetluft 5/14

15 UNIONEN UNDERSÖKNING/RAPPORT Egenföretagares villkor måste också förbättras Lena Georgsson Wirkkala, utredare Sverige behöver fler företag som växer och anställer. Unionens undersökning bland egenföretagarmedlemmar visar att trygghet och ekonomi är de viktigaste frågorna för förbundet att driva. Under våren har förbundsstyrelsen antagit en politik för egenföretagare som tillsammans med Unionens näringspolitiska riktlinjer ska bidra till att stärka näringslivet som helhet, men framför allt förbättra egenföretagarnas villkor. Unionens politik för egenföretagare Beställ rapporten på unionen.se 1 UNIONENS POLITIK för egenföretagare ska göra beslutsfattare uppmärksamma på vilka förändringar som behöver göras för att främja företagande, säger Lena Georgsson Wirkkala, utredare på Unionens enhet för Politik, Opinion och Påverkan. Unionen föreslår bland annat ett ökat stöd för idéutveckling, förbättrade möjligheter till lån och bättre trygghetssystem för egenföretagare. Tre fjärdedelar av alla företag i Sverige saknar anställda, och många ser egenföretagandet som ett alternativ till anställning. Men för att våga ta klivet från en anställning till eget företagande måste det bli enklare för företagare att få tillgång till trygghetssystemen om man drabbas av arbetslöshet, sjukdom eller är föräldraledig. Möjligheten till rådgivning och ekonomiskt stöd måste också förbättras. ANNONS Unionen anser också att det måste vara enklare att kombinera företag med en anställning. Som reglerna är i dag har kombinatörerna ett dåligt skydd vid sjukdom och föräldraledighet eftersom man inte får räkna med inkomst från tidsbegränsade anställningar som är kortare än sex månader. Konsekvensen blir att enbart inkomsten från företaget utgör grund för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI:n) trots att man har jobbat mycket mer, säger Lena Georgsson Wirkkala. Unionen har tagit fram rapporten En politik för egenföretagare för att uppmärksamma beslutsfattare på vilka förändringar som behöver göras för att främja företagandet i dess första fas. UNIONEN EGENFÖRETAGARE är ett skräddarsytt medlemskap för egenföretagare med en egen medlemslinje FöretagsLinjen. Medlemskapet erbjuder bland annat affärsjuridisk rådgivning, affärscoachning, sjukvårdsförsäkring till medlemspris och en av marknadens bästa inkomstförsäkringar. Mer information hittar du på unionen.se/ egenforetagare hetluft 5/14 15 Annons seniorer SEPT2014.indd :41:04

16 Posttidning B Fel på adressen? Logga in och ändra på unionen.se eller ring Unionen på Returadress: STOCKHOLM Du vet väl att du som förtroendevald har förtur i kön när du ringer Unionen? Ring Unionen Vi svarar på dina frågor mån-fre

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT

VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT Nr 1:2014 värvning i detta specialnummer av Hetluft Dags för Unionenvecka. VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT Förtroendevalda Shahrokh och Soheilla i Unionens reklam. Hetluft_nr_1_v2.indd 1 2014-01-10 11:19:12

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU.

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. hetluft 2/08 Ny facklig grundkurs. Ny ägare både hot och möjlighet. Dags för lönerevision två. Information och inspiration

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande l l l Nr 1 februari/mars 2013 Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska labbet Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande INNEHÅLL 1 Välutbildade specialister

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

l l l Nr 1 februari 2015 Får vi presentera SRATs nya medlemsgrupp: Logopederna

l l l Nr 1 februari 2015 Får vi presentera SRATs nya medlemsgrupp: Logopederna l l l Nr 1 februari 2015 Får vi presentera SRATs nya medlemsgrupp: Logopederna INNEHÅLL 1 Tema Logoped Slof: Nu drar vi igång på allvar...4 Alla skolbarn ska ha möjlighet att nå sin fulla potential...6

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

UNIONEN. Omvärldsrapport från Infopaq, Oktober 2009

UNIONEN. Omvärldsrapport från Infopaq, Oktober 2009 UNIONEN Omvärldsrapport från Infopaq, Oktober 2009 Lagerchefer tjänar upp till 34 000 (Nyhetsartikel) Intelligent Logistik, 2009-09-30 Intelligent Logistik jämför lönerna inom fackförbunden. Inköpare inom

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

lönesättande samtalet

lönesättande samtalet 4/10 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET Resa till Japan Inte okej med diskriminering på arbetsplatsen Tips inför det lönesättande samtalet ORDFÖRANDEN HAR ORDET Humanismen viktig på arbetsplatsen

Läs mer

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark.

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. NUMMER 2 2010 Bollebygd Borås Ulricehamn Tillsammans är vi Unionen! Mark Svenljunga Tranemo Varberg SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Falkenberg Tiden går fort! Det är nu snart ett år sedan jag

Läs mer