Teknikinformatören. Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information, FTI. Välkomna till FTI:s höstmöte onsdagen 9/11 i Eskilstuna!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknikinformatören. Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information, FTI. Välkomna till FTI:s höstmöte onsdagen 9/11 i Eskilstuna!"

Transkript

1 Teknikinformatören Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information, FTI GRUNDAT /2005 okt Välkomna till FTI:s höstmöte onsdagen 9/11 i Eskilstuna! Läs mer på sidorna 4 och 5! *** Vill du var ara a med och påverka i FTI? Nu har du chansen! FTI tänkter starta en arbetsgrupp som ska utarbeta regler för prisutdelningen för olika insatser inom teknikinformationsområdet (Årets teknikinformatör / Årets teknikinformationsprodukt). Kanske har du åsikter om vad som bör prisas, bedömningskriterier eller hur prisutdelningen bör utformas. I så fall kan du delta i arbetsgruppen. Hör av dig till mig! Emma Bayne Telefon I detta nummer: Läste du nummer 2/2005 av Teknikinformatören? 2 Internationellt 3 Höstmötet 4 FTI:s styrelsemedlemmar presenterar sig 6 En FTI-veteran berättar 7 Om typografi och annat 8 Bok om interpuktion blev bestseller 9 ProgramSupport intressant webbplats för teknikinformatörer 9 En bok om utveckling av svenska språket, typ dubbla supinum 10 Om svenska språket på radio 11 Britter och ungrare dåliga på främmande språk 11

2 Teknikinformatören 3/2005 Läste du nummer 2/2005 av Teknikinformatören? På höstmötet i fjol bestämdes att alla medlemmar ska få tidningen Populär Kommunikation med sex nummer/år). Det beslöts också att Teknikinformatören tills vidare ska utkomma med fyra nummer per år. Nr. 1 och 3 ska innehålla kallelse till vår- resp. höstmötet, och ska därför utges som papperstidning och distribueras med Posten. Nr. 2 och 4 ska läggas ut som en pdf-fil på hemsidan, och medlemmarna ska varskos om detta med ett e-brev. Så skedde också med nr 2 under försommaren. Vad tyckte ni medlemmar om detta? Vi fick ett 10-tal e-brev från medlemmar som samtliga sade sig vara nöjda med detta arrangemang. Man tyckte det var helt OK att skriva ut tidningen på papper för att sen läsa den i lugn och ro när tillfälle gavs. Tillhör du dem som inte fick något e-brev om att nr. 2 hade utkommit, innebär detta att vi saknar din e-postadress, eller att den vi har är felaktig. Jag ber dig därför än en gång att meddela din korrekta e-postadress till Du kan ange en adress till din bostad och en till ditt arbete. Skriv e-postadress i ämnesraden. Tommy Persson Redaktör Teknikinformatören är främst ett forum där medlemmarna i Föreningen Teknisk Information (FTI) kan utbyta erfarenheter genom att diskutera yrket, språk, illustrationer och andra angelägna ämnen. Teknikinformatören är också en kanal där föreningens styrelse och certifieringskommitté kan informera om t.ex. möten, evenemang och certifieringsfrågor. Innehållet i Teknikinformatören är, förutom material från styrelsen och certifieringskommittén, helt beroende av det som medlemmarna själva bidrar med. Redaktionen välkomnar därför bidrag från medlemmarna. Ansvarig utgivare Mats Linder Gustav Adolfs väg 17 B, NORRTÄLJE e-post: mats.linder[a]bostream.nu Redaktör Tommy Persson Steglitsvägen 3 B, LUND e-post: tommy.persson[a]fti.org.se Utgivning 4 nummer per år: feb/mar, maj/jun, sept/okt, dec. Redaktionellt material sänds till tekninfo[a]fti.org.se Redaktionen ansvarar inte för insänt icke beställt material. Åsikter framförda i signerade artiklar behöver inte delas av Föreningen Teknisk Information (FTI). Innehållet i Teknikinformatören lagras elektroniskt och kan komma att bli åtkomligt via Internet eller på annat sätt. Skribenter och bildskapare måste uttryckligen meddela förbehåll mot att få sitt material tillgängligt på detta sätt. Eventuellt utbetalt arvode inkluderar dock Teknikinformatörens rätt till elektronisk publicering. Copyright 2005 respektive skribent/ bildskapare och Teknikinformatören. För tillstånd om återgivning av artikel eller dylikt, kontakta respektive skribent/bildskapare eller redaktionen. Information såsom medlems namn, adress m.m. behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Föreningen Teknisk Information (FTI) som äger Teknikinformatören. Annonser i Teknikinformatören tas emot under antagandet att de överensstämmer med svensk norm beträffande annonspraxis. Det faktum att en annons accepteras för publicering i Teknikinformatören innebär inte att produkten/tjänsten godkänns av FTI. Pris för helsida (180 x 254 mm): kr Pris för halvsida (180 x 125 mm) eller helspalt (88 x 254 mm: kr Pris för kvartssida (180 x 60 mm) eller halvspalt (88 x 125 mm): 700 kr Pris för kvartsspalt (88 x 60 mm): 450 kr Moms tillkommer på dessa priser. Kontakta redaktionen, e-post: Det går också att annonsera på FTI:s hemsida, Kontakta Anna Yngman e-post: anna[a]yngman.com Detta nummer av Teknikinformatören är tryckt på miljövänligt papper av Elanders Berglings, Malmö. Typsnitt: Adobe Garamond, Gill Sans och Myriad. 2 Teknikinformatören 3/2005

3 INTERNATIONELLT Nya riktlinjer för yrkesutbildning av teknikinformatörer i Europa TCeurope definierar en europeisk yrkesprofil Teknikinformation har blivit ett viktigt verktyg för marknadsföring i samverkan med eftermarknadstjänster, och de har stor betydelse för kundens tillfredsställelse. För framgång på de europeiska och globala marknaderna är hög kvalitet nödvändig. Detta gäller inte bara själva produkterna utan även informationen om dem. Men inte alla europeiska länder erbjuder grundläggande yrkesutbildning och vidareutbildning av teknikinformatörer. I många fall utförs dokumentationsarbetet av ingenjörer, marknadsförare eller andra som saknar särskild utbildning på detta område. Detta är skälet till att ett konsortium av teknikinformatörsföreningar och universitet i Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Österrike med stöd av EU-kommissionen gemensamt har utvecklat europeiska riktlinjer för yrkesutbildning av teknikinformatörer. Riktlinjerna ger en tydlig definition av yrkesprofilen och innehåller en inventering av yrkets nuvarande situation och framtida utmaningar samt en uttömmande lista över kärnkompetensområden, specialistkompetensområden och närliggande kompetensområden. Dessa kompetensområden beskrivs i detalj på tre nivåer: nybörjarnivå, yrkesmässig nivå och expertnivå. Riktlinjerna finns på engelska i pdf-format på och kan även beställas gratis från Kalendarium: 3 november World Usability Day Usability Professionals Association, UPA, arrangerar World Usability day i flera länder. 3 november DITA Europe Conference i Frankfurt DITA Four Letters You Have to Know. (DITA Darwin Information Typing Architecture; baserad på OASIS/XML-standard.) november European Information Development Conference (EIDC) This year, for the third time, the European Information Development Conference will take place on 9 and 10 November 2005 in Wiesbaden in the centre of Germany. The conference will be linked to the tekom annual conference (9 to 11 November) which has become, in the past few years, the most important event in the field of technical communication in Europe. In 2004, there were more than attendees altogether. Around 80 exhibitors will present their products and tools. The European Information Development Conference is a high quality event for professionals dealing with multilingual product information such as technical writers, web designers, documentation and information managers, translators, vendors etc. It provides an excellent platform for information and knowledge exchange between experts from the industry, researchers, education experts, service providers and free-lancers. In six forums the attendees will have the opportunity to hear about and discuss current TC topics, best-practice examples, new trends and technologies: Online help forum Localisation forum XML forum Usability forum Forts på sista sidan. Teknikinformatören 3/2005 3

4 HÖSTMÖTET Årets höstmöte hålls på Mälardalens högskola i Eskilstuna onsd. 9/11 Teman 1. World Usability Day en vecka efteråt. Med anledning av World Usability Day den 3 november (se behandlar två av föredragen och tre av idémarknadsstationerna ämnet användbarhet/hanterbarhet. 2. Teknikinformatörernas intresseorganisationer varför och hur? Det inledande föredraget och tre av idémarknadsstationerna ägnas vår egen verksamhet och vårt internationella samarbete. Tid och plats ca 17.30, följt av mingel. Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling Mälardalens högskola i Eskilstuna. Se vägbeskrivning längre fram. Program Mats Linder, FTI:s ordförande, öppnar mötet Teknikinformation i globalt perspektiv Föredrag av Margaretha Eriksson, Irbis Konsult AB Vilka internationella resurser finns det inom området teknikinformation, och hur kan vi dra nytta av dem som enskilda skribenter? Hur påverkar globaliseringen utvecklingen i vår bransch? Vilka utvecklingsscenarier kan urskiljas inom skrivande och global kommunikation? Margaretha Eriksson är civilingenjör och har sedan 1989 arbetat med teknikinformation, både som översättare, skribent, terminolog och föreläsare. Hon är även verksam i de USA-baserade organisationerna IEEE Professional Communications Society och STC Lättbegripligt blir lätthanterligt Teknikinformatörens arbetsmetoder väl lämpade för konstruktion av gränssnittet människa maskin Föredrag av Ulf-L Andersson, ComEd AB Som teknikinformatörer utnyttjar vi principer och arbetsmetoder för att göra instruktioner och bruksanvisningar lätta att förstå och använda. Precis samma principer och metoder kan vi använda för att göra paneler, reglage, teckenrutor och hanteringslogik lättare att begripa och därmed lättare att hantera. Jag ska ta upp några exempel på hur detta kan göras vid utveckling av produkter och diskutera hur teknikinformatörer bättre ska kunna medverka i utvecklingsprojekt. Ulf-L Andersson (även kallad ULA) har arbetat med teknikinformation i 50 år och har bl.a. skrivit böckerna 4 Teknikinformatören 3/2005

5 HÖSTMÖTET Konsten att kommunicera (Stockholm 1971) och Människovara (Lund 1993, finns också i engelsk version från 1999: Humanware Practical Usability Engineering ) E-learning en uppdatering Vad är lätt att göra och vad är svårt att göra 2005? Föredrag av Dan Grönstedt, Gronstedt Group AB E-learning är ett vitt begrepp, och sträcker sig från enkel bok-på-burk till avancerade simuleringar och rollspel. Syftet med föredraget är att med många tydliga exempel rita en karta och samtidigt kommentera vad som är lätt och vad som är svårt. Dan Grönstedt har arbetat med produktion av utbildningsmaterial sedan -87, och med interaktiv utbildning sedan -93. Under de senaste fem åren i Gronstedt Group, med verksamhet i USA och Sverige Idémarknad och kaffe Användbarhet på webben: eskilstuna.se med användaren i fokus Eskilstuna kommuns webbplats är utvecklad utifrån ett besökarperspektiv för hög tillgänglighet och användbarhet. Aktivatorer: Anna Peldán och Arne Filipsson, Eskilstuna kommun Vad ska vi ha INTECOM och TCeurope till? Vilken konkret nytta har vi av internationella samarbetsorganisationer, och vad kan INTECOM ge som inte TCeurope ger? Aktivator: Emma Bayne, Scania Indexet (sakregistret) märks inte förrän det är dåligt Att göra ett bra index kräver erfarenhet, eftertanke och sunt förnuft och behöver inte vara så trist som det låter. Dessutom är indexet en synnerligen viktig ingrediens i dokumentationen. Vem har inte någon gång frustrerats av ett dåligt index? Aktivator: Mats Linder, Nattskift konsult Hur blir vi flera i FTI? Hur ska föreningen bära sig åt för att dels behålla befintliga medlemmar, dels för att få nya medlemmar? Kan olika föreningsaktiviteter, en mer aktiv riktad marknadsföring m.m. gynna ett ökat flöde av nya medlemmar? Finns det målgrupper som inte är representerade bland våra medlemmar? Aktivator: Mats Insulander, teknisk skribent, MAQUET Användbarhet på webben: FTI:s hemsida Vår hemsida håller på att renoveras från grunden och alla synpunkter och idéer är värdefulla. Aktivator: Meddelas senare. ca Mingel med dryck + tilltugg Reservation för ändringar i programmet. Eventuella ändringar kommer att publiceras på hemsidan GRUNDAT 1964 Anmälan Höstmötet är kostnadsfritt. Du måste dock anmäla ditt deltagande senast fredagen den 4 november per e-post till Skriv Höstmötet i ämnesraden. Vägbeskrivning Det finns en lokalbeskrivning över Mälardalens högskola i Eskilstuna på: Egentligen är det endast kartan på sidan 1 i pdf-filen som är av intresse för dig. Om du kommer med tåg, utgå från Resecentrum (Eskilstuna C) längst ner på kartan. Entrén till Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling är nr. 6 på kartan (Drottninggatan/ Kvarteret Verktyget). Möteslokalen heter Raspen. Om du kör bil, kan det vara bra att veta att det är dåligt med parkeringsplatser i centrum. Det finns ett fåtal gästplatser i direkt anslutning till institutionen men det finns risk för att de är upptagna. Närmaste parkeringsplats ligger vid Resecentrum (se kartan). Som bilist har du kanske större nytta av den karta som finns på Teknikinformatören 3/2005 5

6 STYRELSEN FTI:s styrelsemedlemmar presenterar sig Ordförande Mats Linder, Nattskift Konsult, Norrtälje Numera i första hand teknikinformatör och översättare. Har tidigare jobbat framför allt med standardisering (på IT-området), terminologi, redigering, journalistik, naturvetenskaplig publicering. Fil.kand. (engelska, franska, tyska, ryska) och närapå civilingenjör (teknisk fysik). Bor i Norrtälje med fru, hund samt två i stort sett utflugna barn. Gör mitt sista år i FTI-styrelsen och vill då främst satsa på att förutom förstås att öka medlemsantalet göra föreningen (ännu) livaktigare. Tel E-post: mats.linder{a}bostream.nu Vice ordförande Christina Sjögren, IAR Systems, Uppsala Utbildad språkkonsult och arbetar sedan 1995 som dokumentationschef på IAR Systems i Uppsala. Ansvarar för långsiktig strategisk dokumentationsplanering, skriver och granskar programmeringshandböcker. Favoritområden är övergripande strategisk planering, ledarskapsfrågor, processoch metodutveckling, informationsstruktur och single sourcing, projektmetodik, kvalitetsfrågor och användbarhet. Tel: E-post: christina.sjogren[a]iar.se Sekreterare Thomas Härdelin, Sörman Information & Media AB, Stockholm Född 1957 och jobbar sedan 2001 som informatikkonsult hos Sörman Information & Media. Har ett förflutet som yrkesofficer i kustartilleriet under tio år. Därefter arbetade jag vid Försvarets materielverk i tio år och kom där i kontakt med strukturerad information i form av SGML. Intresset har därefter byggts på genom diverse utbildningar och befattningar inom SGML/XML-området. Vid Sörman Information & Media jobbar jag med informationsanalyser och informationsstruktureringsfrågor främst inom XML-området. Fritidsintressen är idrott, fåglar och film. Tel: E-post: thomas.hardelin[a]sorman.com Kassör Lars-Göran Nilsson, Tetra Pak, Lund Jag har arbetat med teknikinformation i olika former sedan 1987 på Tetra Pak i Lund. De första fyra åren jobbade jag som teknikoch metodikingenjör, därefter som teknikinformatör med bl.a. tre år för Tetra Pak i Modena, Italien. Sedan 1997 jobbar jag som ansvarig för tekniska publikationer för ett av våra business system som heter Tetra Brik Chilled. Jag har varit medlem i FTI några år nu och erfarenhetsutbytet mellan föreningsmedlemmarna på mötena är väl det som lockat med föreningen. Jag är bosatt i Häljarp utanför Landskrona, har fru och två vuxna barn. På min fritid försöker jag hålla igång med löpning och cykling. Jag är allmänt sportintresserad och är en hängiven supporter till Sveriges svar på Juventus, d.v.s. Landskrona BoIS. Tel: E-post: larsgoran.nilsson[a]tetrapak.com Ledamöter Emma Bayne, Scania, Södertälje Född 1970, arbetar sedan 2003 som teknikinformatör på Scania där jag huvudsakligen skriver för förarhandboken. Har en fil. mag. från Lunds universitet och Sundsvalls mitthögskola. Har även arbetat som översättare och journalist. Vill främst verka för att öka medlemsantalet i FTI. Tel: E-post: emma.bayne[a]scania.com Lars Biärsjö, LBT Teknikinformation, Sollentuna Teknikinformatör sedan Har varit anställd på Standard Radio & Telefon och Ericsson. På Standard Radio jobbade jag med dokumentation för modemer och på Ericsson hade jag hand om kunddokumentationen för basstationerna i NMT-näten. Arbetade senare med dokumentation för tillbehör i GSM-näten. På Ericsson jobbade jag också med översättningar. Egen företagare sedan Tel: E-post: lars[a]lbt.nu Mats Insulander, Maquet Critical Care, Vallentuna Jag är 38 år, har tre barn och bor i ett hus i Vallentuna. Sedan 1988 har jag arbetat inom det medicinsk-tekniska området både som användare och som leverantör av medicinsk teknisk utrustning till sjukvården. Idag arbetar jag som projektledare / teknikskribent på Maquet, ett företag inom Getinge-gruppen, som tillverkar och utvecklar livsuppehållande utrustning som t.ex. ventilatorer. Inom styrelsen vill jag främst arbeta med frågor som rör marknadsföring av FTI åtgärder för att få en mer aktiv förening med ett stigande medlemsantal. Tel: E-post: mats.insulander[a]maquet.com Anna Yngman Jag heter Anna Yngman och bor tillsammans med min familj i Skälby, Järfälla. Familjen består av mig själv, min man samt våra två döttrar som är tre och fem år. Jag har precis börjat ett arbete som projektledare på BAE Systems C-its, ett företag som bl.a. levererar lösningar för e-learning. Tidigare har jag även arbetat som konsult på Sigma Information Design, samt som projektledare och konsult vid implementering av lösningar för dokumentation och dokumenthantering, vilket gör att jag har intresse i föreningen både som skribent och som leverantör av lösningar. Tel: E-post: anna[a]yngman.com 6 Teknikinformatören 3/2005

7 LÄSARBREV En FTI-veteran berättar Bästa styrelse, redaktören för Teknikinformatören och alla kollegor! Jag anmäler härmed mitt utträde ur FTI, men absolut inte på grund av missnöje. Vid 78 års ålder och många år efter min pensionering, tycker jag dock att motivationen inte längre finns kvar. Det är flera år sedan jag var med på något arrangemang. Det må vara tillåtet att se tillbaka något på cirka 40 års medlemskap. Den mesta tiden av min yrkesverksamhet har jag arbetat i gränsskiktet mellan teknikskriveri och reklam och med information och utbildning. Om detta är unikt inom FTI, vet jag inte. Jag kom med strax efter att föreningen bildats Då var jag en av de första skribenterna i databranschen. Tillsammans med en arbetskamrat skrev jag bl.a. vad som betraktas som den första svenska datormanualen. Den handlade om datamaskinen så hette det då Facit EDB 3 (stor som ett par rum, mindre kapacitet än dagens handdatorer). Kollegan förklarade och jag skrev under en intensiv vecka, deporterade till Sigtunastiftelsens berömda tornrum. Så småningom blev jag branschens förste informationschef och skrev mera kommersiellt, även renodlad reklam. Vi var t.ex. snabba med att annonsera nya lösningar på tekniska beräkningar. Med tiden blev det även utbildningspaket. När kollegan och jag för något år sedan överlämnade en del av våra alster till Tekniska museet i Stockholm, kunde vi av dokumentationerna och annonserna se vilken oerhört snabb utveckling som vi redan på 60-talet förunnades att vara med om. Nyheter nästan varje månad! 1969 författade jag praktikfallet i Sveriges Radios kurs Datamaskinen och företaget. Bokupplagan blev så stor som ca och antalet radioavsnitt 8 (om jag minns rätt). Roligt och lärorikt var det också att som beställare få svara Fakta från Nationalencyklopedin: dator, historia...i Sverige fanns ett starkt intresse för anskaffning av datorer, främst från militärt håll......den svenska utvecklingen på datorområdet var på högsta internationella nivå under 1950-talet, men den svenska staten avvecklade sitt forskningsstöd sedan de militära intressena tillgodosetts genom att man fått tillstånd att köpa modern amerikansk utrustning. De privata satsningarna vid Facit och Datasaab var otillräckliga inom en så expansiv sektor. Vissa punktvisa framgångar uppnåddes t.ex. med Alfaskopterminalen från Datasaab och persondatorn ABC 80 från Luxor, men de har varit isolerade... för fyra reklamfilmer, att hålla en rad föredrag och att vara med i mediadebatten. Nostalgi må vara tillåten... Under större delen av min yrkesverksamma tid fanns inga ordbehandlare. Jag skrev med stor handstil, och på var tredje rad, för att flickorna skulle kunna läsa och för att få plats att ändra. Så blev det fel, och fel igen, och till slut måste allt skrivas om. Så vaknade man nästa morgon och kom på nya idéer. Man vågade nästan inte lämna det till utskrift igen. Käre senior, känner du igen dig? Jag har hela tiden känt en stark personlig förankring i det som FTI sysslar med. Det är därför jag varit medlem så länge efter pensioneringen, även om jag inte kunnat tillgodogöra mig utvecklingen rent yrkesmässigt. Det var faktiskt jag som en gång föreslog uppdelning i medlemsavgift och serviceavgift. Därigenom blev ju arbetsgivarens skatt lägre. Därtill var jag under en följd av år föreningens revisor. Man kan inte skriva om FTI utan att särskilt nämna Lasse Forsslund och ULA, vilkas yrkeskunskap och entusiasm jag uppskattat mycket. F öreningsarbete bygger ju oftast på några fås insatser, men vi får inte glömma alla andra som lagt ned så mycket arbete och tid på föreningens fortlevnad. Dessutom alla trevliga samtal på årsmötena, inte att förglömma! En sak är jag dock besviken på! Vi har inte lyckats höja kvalitén på kommersiella bruksanvisningar! Fortfarande blir jag f-b-d på urusla sådana, exempelvis till videoapparater. En bra bruksanvisning har ännu inte blivit ett säljargument. Jag drömmer om den dag då det står i annonserna: Till vår tv/video/mobiltelefon får du en lättbegriplig bruksanvisning. Men det får jag nog aldrig uppleva. Dock blev jag nyligen nästan lyrisk. När vi skulle köpa bil, bad jag att få låna hem handboken. Försäljaren blev oerhört förvånad och var inte ens säker på att hon kunde få loss en! Men det skall erkännas att när jag sedan fick låna den, så var den så bra att det påskyndade vårt köpbeslut. Där ser man! I all den verksamhet som jag här beskrivit, har min grundläggande målsättning varit den som alla vi teknikinformatörer måste ha, nämligen att: Utforma budskapet så att mottagaren blir intresserad och förstår! Det vet du och jag, men inte de som publicerar konsumentannonser med en massa facktermer eller helsidesannonser med tät text som det tar en halvtimme att läsa. Med detta vill jag tacka för 40 års givande medlemskap! Ivar Rock Teknikinformatören 3/2005 Teknikinformatören 3/2005 7

8 TYPOGRAFI Om typografi och annat Upper and Lower Case lite teknikhistoria På engelska kallas de stora bokstäverna, versalerna, för capital letters eller enbart capitals. De små bokstäverna, de gemena, kallas small letters. Men det finns ett annat sätt att beteckna stora och små bokstäver, nämligen upper case letters och lower case letters. På en skrivmaskin använder man skift-tangenten för att växla mellan övre och undre skift. I övre skift skrev man stora bokstäver, upper case letters i undre skift små bokstäver, lower case letters. Det samma gäller när man använder datorns tangentbord. Det ligger därför nära till hands att sätta likhetstecken mellan övre skift och upper case och mellan undre skift och lower case. Det gjorde jag och funderade aldrig mer över detta. I praktiken stämde det ju. Det var först efter många år som jag av ren slump råkade på den riktiga förklaringen. Ordet case (case of type) är det samma som på svenska heter kast (stilkast). Kast kommer från det tyska ordet Kasten (låda), och case har förmodligen också ett visst släktskap med Kasten. En kast är en låda indelad i ett antal fack, där sättaren på den tiden det begav sig förvarade blytyperna med bokstäverna, siffrorna och de andra tecknen. I Amerika (och England?) använde man två kast för detta i det övre av dem, the upper case, förvarade man de stora bokstäverna och diverse specialtecken i det undre, the lower case, de små bokstäverna och siffrorna. Detta är förklaringen till varför stora bokstäver kallas upper case letters och små bokstäver lower case letters. så många som använder en sådan det är persondatorn som gäller. Och vad använder man en persondator mest till? Jo, för att att skriva och behandla text. Vad avses egentligen med punktstorlek? I en av en det otaliga antalet tidskrifter som skriver om pc för den datorintresserade allmänheten, såg jag för första gången begreppet punktstorlek. Så här förklarade man det: Punktstorlek. Typografisk enhet. Ju större punktstorlek, desto större text. och så gav man följande exempel: 7 pt text 8 pt text 9 pt text Det som tydligen avses med punktstorlek är inte, som man förleds att tro, punktens storlek utan textens storlek uttryckt i punkter dvs. det som på typografiskt språk kallas teckengrad eller typgrad (eng. type size). Storleken på en typografisk punkt (point) är 1/72 av ett tum = 0,353 mm i Picasystemet. I Didotsystemet är en punkt något större 0,376 mm.*) Begreppet punktstorlek är därför direkt missledande! Om avsikten är att göra det enklare för lekmannen, skulle bokstavsstorlek eller teckenstorlek vara ett mycket bättre och begripligare namn. *) Typografiska måttsystem kan du läsa mer om i t.ex. min artikel Att välja typsnitt för instruktioner i FTI-nytt 2/2003. Tänk vad två lådor och deras inbördes placering en gång i tiden satt sitt spår i språkbruket! Och de hade helt säkert också stor betydelse vid utformningen av skrivmaskinen, som på engelska fick namnet typewriter. Numera är det väl inte En svensk kast. Till skillnad mot i USA förvarades alla blytyperna i en gemensam kast med stora bokstäver överst och små därunder. Till sist några funderingar Programmerarna hade kunnat förenkla vår tillvaro som teknikinformatörer betydligt, om de brytt sig om, eller känt till, det faktum att ett minustecken (och ett kort tankstreck) har samma längd som ett plustecken. Tänk om vi hade kunnat använda minustangenten på den numeriska delen av datortangentbordet till att skriva ett minustecken (eller ett kort tankstreck). Nu blir det istället ett bindestreck, som är betydligt kortare. För att skriva ett korrekt minustecken (eller ett kort tankstreck) tvingas vi att trycka på flera tangenter, något som många inte känner till, eller finner besvärligt och därför struntar i. Om minustangenten hade fungerat som den skulle, hade allt varit mycket enklare, och jag är övertygad om att vi hade sluppit att så ofta se bindestreck på de ställen där det skulle ha varit minustecken eller tankstreck. Tommy Persson Teknikinformatören 3/ Teknikinformatören 3/2005

9 SPRÅK Bok om interpunktion blev bestseller En panda kommer in på en bar, beställer en smörgås och äter upp den. Tar fram en revolver. Skjuter två skott i luften och går sedan mot dörren. Den förvånade servitören frågar förstås efter anledningen till detta besynnerliga beteende. Pandan tar då fram en uselt kommaterad naturguide. Jag är en panda, säger han, slå upp mig! Servitören gör detta och läser: Panda. Large black-and-white bear-like animal, native to China. Eats, shoots and leaves. Med rätt kommatering, det vill säga utan komma efter Eats, hade det stått: Äter skott och blad. Nu hade det istället blivit: Äter, skjuter och ger sig av. Detta är historien bakom namnet på en bok om interpunktion, Eats, shoots & leaves The zero tolerance approach to punctuation, av den engelska journalisten Lynne Truss. Hon kunde nog inte ana att en bok av det här slaget skulle bli en bestseller i Storbritannien och sedan också i USA. Det är en lärorik bok, samtidigt som den är rolig. Och hon tillåter sig att vara arg. Äntligen är det någon som säger att vi får lov att vara språkpoliser och infånga språkmarodörerna, tortera dem, hacka dem i småbitar och gräva ned dem i rabatterna. Komma rätt, komma fel och komma till punkt är den svenska titeln. Att det inte alltid är så lätt att sätta komma på rätt ställe, kan man enkelt konstatera genom att jämföra kommateringen av titeln på skyddsomslaget och bokryggen med kommateringen på bokens titelsida. Slarvigt! Översättaren Eva Halldinger har av naturliga skäl fått behandla innehållet ganska fritt för att anpassa det till det svenska språket. Hon har översatt så ofta det har fungerat, ändrat, lagt till och strukit när så behövts. Eftersom jag inte har läst den engelska originalversionen, kan jag inte bedöma hur väl hon har lyckats. Boken beskriver på ett trevligt och medryckande sätt hur man ska, och inte ska, använda de olika skiljetecknen. Även särskrivning tas upp; ordmellanrum är ju skiljetecken de också. Tyvärr är den typografiska utformningen inte särskilt upphetsande. Typisk boktypografi, där texten flyter på i lugn takt, sida efter sida. Det är precis som i en roman. Den enda typografiska utsmyckningen som finns, är en sparsamt förekommande kursivering av vissa ord. Förutom förordet och en litteraturhänvisning består boken av sex kapitel; alla med ganska intetsägande rubriker. Underrubriker finns inte alls. De har ersatts av ett centrererat kommatecken i större typgrad än den övriga texten. Något sakregister finns det inte heller. Detta sammantaget med den jämngrå typografin gör att det blir ganska jobbigt att återfinna något man tidigare har läst, när man som bäst behöver just den informationen. Synd! Om boken hade varit lite mer användarvänlig, hade den varit riktigt bra. Jag har svårt att tro att den blir en bestseller också i Sverige. För att nå dem som bäst skulle behöva ta del av innehållet, måste detta serveras på ett betydligt aptitligare sätt. Tommy Persson Teknikinformatören 3/2005 Komma rätt, komma fel och komma till punkt Lynn Truss och Eva Halldinger Wahlström och Widstrand ISBN ProgramSupport intressant webbplats för teknikinformatörer Göran Johannesson, FTI-medlem sedan 1992, öppnade i somras webbplatsen ProgramSupport som har en hel del att erbjuda oss teknikinformatörer. Göran är fristående konsult och bosatt i skånska Svedala. Många av oss känner till honom från den kursverksamhet som under många år bedrevs av Björn Karlsson under namnet Populär Kommunikation. Göran har också medverkat flitigt, och gör så fortfarande, i tidningen Kunskapsbrevet, som numera heter Populär Kommunikation och ingår i medlemskapet i FTI. Stora delar av webbplatsen är öppna för alla, så det är fritt fram att botanisera. För att komma åt all information måste man dock vara medlem, och då får man också tillgång till en massa annat. Läs mera på Teknikinformatören 3/2005 Teknikinformatören 3/2005 9

Teknikinformatören. Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information

Teknikinformatören. Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information Teknikinformatören Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information 2/2005 juni Vad ska INTECOM vara bra för? På sin turné runt INTECOMs medlemsländer kom ordföranden Margery Watson, Nya Zeeland,

Läs mer

Vid European Information Development. Teknikinformatören. Johan Näsström hedrad av TCeurope. I detta nummer: 2/2004 dec

Vid European Information Development. Teknikinformatören. Johan Näsström hedrad av TCeurope. I detta nummer: 2/2004 dec Teknikinformatören Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information 2/2004 dec Johan Näsström hedrad av TCeurope Vid European Information Development Conference, som hölls i Wiesbaden, Tyskland

Läs mer

facköversättaren Tema: Maskinöversättning hot eller möjligheter SFÖ:S NYA WEBBPLATS LANSERAS 3 STURE AXELSSONS HOBBY: SPRÅK 4

facköversättaren Tema: Maskinöversättning hot eller möjligheter SFÖ:S NYA WEBBPLATS LANSERAS 3 STURE AXELSSONS HOBBY: SPRÅK 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 4 2009 årgång 20 facköversättaren Tema: Maskinöversättning hot eller möjligheter SFÖ:S NYA WEBBPLATS LANSERAS 3 STURE AXELSSONS HOBBY: SPRÅK 4 Nr 4 2009 Årgång

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Hotell och Facebook En studie av marknadsföring

Hotell och Facebook En studie av marknadsföring Örebro Universitet Restaurang- och hotellhögskolan Hotell och Facebook En studie av marknadsföring Datum:2012-06-07 Kurs: Må 1607, Måltidkunskap och värdskap C, Examensarbete Författare: Anna Madsen Handledare:

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2011 årgång 22 facköversättaren Syns du inte Finns du inte F OTO : I S TO C K P H OTO PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR

Läs mer

REVISION #1/08 ÅRSMÖTET 2008

REVISION #1/08 ÅRSMÖTET 2008 INTERN REVISION #1/08 INFÖR ÅRSMÖTET 2008 INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven av Internrevisorerna. Material för publicering skickas direkt till tidningens e-mailadress yvonne@internrevisorerna.se.

Läs mer

TelematiK. IT inför framtiden. & TeLDOK. Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen :

TelematiK. IT inför framtiden. & TeLDOK. Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen : 2001 TelematiK & TeLDOK IT inför framtiden Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen : Martin Axelsson, Margareta Catasús, Anders Hektor, Karin Hååg, Johan

Läs mer

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från lågstadielärare till entreprenör och styrelseproffs Tidpunkten för löpande bokföring Förslag om ändrade regler för helårsmoms

Läs mer

Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9

Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9 Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9 organ för sveriges facköversät tarförening nr 4 2007 årgång 18 Nr 4 2007 Årgång 18 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag.

Läs mer

Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Analys av fyra svenska företags kundtidningar Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet för IT, Medier och Design Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Läs mer

organ för sveriges facköversättarförening nr 41 2014 2013 årgång 24 25 facköversättaren

organ för sveriges facköversättarförening nr 41 2014 2013 årgång 24 25 facköversättaren organ för sveriges facköversättarförening nr 41 2014 2013 årgång 24 25 facköversättaren Vad Hur är snabbt det som kan händer man översätta med våra en priser? roman? PRESENTATION MOBILSÄKERHET AV SFÖ:S

Läs mer

Vad är svårt med svåra ord?

Vad är svårt med svåra ord? Vad är svårt med svåra ord? En analys av Bolagsverkets facktermer på webben Författare: Lena Furberg Institutionen för nordiska språk Examensarbete 15 hp Tillgänglighet på webben Språkkonsultprogrammet

Läs mer

innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar

innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar MARKNADSFÖRING innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar s 4. s 5. s 7. Vad är det roliga egentligen Mervärde Min påse Att göra grejor effektivt s 14. Bli strateg s 15. Utvärdering s 16. Fallstudie

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Mingel bland ester och Estlands kultur

Mingel bland ester och Estlands kultur organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2007 årgång 18 Mingel bland ester och Estlands kultur Läs om SFÖ:s deltagande på Bok & Bibliotek sid. 8 9 Nr 5 2007 Årgång 18 Författarna svarar ensamma för

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4

facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 6 2012 årgång 23 facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4 Nr 6 2012 Årgång 23 Innehållet

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad?

organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad? organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad? PRESENTATION ÖVERSÄTTNING AV SFÖ:S ÄR KUL STYRELSE ÄVEN 10

Läs mer

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Qvintensen t S V E N S K A S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Redaktören har ordet 3 Styrelsen informerar 4 Föreningen industriell

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer