Teknikinformatören. Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information, FTI. Välkomna till FTI:s höstmöte onsdagen 9/11 i Eskilstuna!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknikinformatören. Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information, FTI. Välkomna till FTI:s höstmöte onsdagen 9/11 i Eskilstuna!"

Transkript

1 Teknikinformatören Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information, FTI GRUNDAT /2005 okt Välkomna till FTI:s höstmöte onsdagen 9/11 i Eskilstuna! Läs mer på sidorna 4 och 5! *** Vill du var ara a med och påverka i FTI? Nu har du chansen! FTI tänkter starta en arbetsgrupp som ska utarbeta regler för prisutdelningen för olika insatser inom teknikinformationsområdet (Årets teknikinformatör / Årets teknikinformationsprodukt). Kanske har du åsikter om vad som bör prisas, bedömningskriterier eller hur prisutdelningen bör utformas. I så fall kan du delta i arbetsgruppen. Hör av dig till mig! Emma Bayne Telefon I detta nummer: Läste du nummer 2/2005 av Teknikinformatören? 2 Internationellt 3 Höstmötet 4 FTI:s styrelsemedlemmar presenterar sig 6 En FTI-veteran berättar 7 Om typografi och annat 8 Bok om interpuktion blev bestseller 9 ProgramSupport intressant webbplats för teknikinformatörer 9 En bok om utveckling av svenska språket, typ dubbla supinum 10 Om svenska språket på radio 11 Britter och ungrare dåliga på främmande språk 11

2 Teknikinformatören 3/2005 Läste du nummer 2/2005 av Teknikinformatören? På höstmötet i fjol bestämdes att alla medlemmar ska få tidningen Populär Kommunikation med sex nummer/år). Det beslöts också att Teknikinformatören tills vidare ska utkomma med fyra nummer per år. Nr. 1 och 3 ska innehålla kallelse till vår- resp. höstmötet, och ska därför utges som papperstidning och distribueras med Posten. Nr. 2 och 4 ska läggas ut som en pdf-fil på hemsidan, och medlemmarna ska varskos om detta med ett e-brev. Så skedde också med nr 2 under försommaren. Vad tyckte ni medlemmar om detta? Vi fick ett 10-tal e-brev från medlemmar som samtliga sade sig vara nöjda med detta arrangemang. Man tyckte det var helt OK att skriva ut tidningen på papper för att sen läsa den i lugn och ro när tillfälle gavs. Tillhör du dem som inte fick något e-brev om att nr. 2 hade utkommit, innebär detta att vi saknar din e-postadress, eller att den vi har är felaktig. Jag ber dig därför än en gång att meddela din korrekta e-postadress till Du kan ange en adress till din bostad och en till ditt arbete. Skriv e-postadress i ämnesraden. Tommy Persson Redaktör Teknikinformatören är främst ett forum där medlemmarna i Föreningen Teknisk Information (FTI) kan utbyta erfarenheter genom att diskutera yrket, språk, illustrationer och andra angelägna ämnen. Teknikinformatören är också en kanal där föreningens styrelse och certifieringskommitté kan informera om t.ex. möten, evenemang och certifieringsfrågor. Innehållet i Teknikinformatören är, förutom material från styrelsen och certifieringskommittén, helt beroende av det som medlemmarna själva bidrar med. Redaktionen välkomnar därför bidrag från medlemmarna. Ansvarig utgivare Mats Linder Gustav Adolfs väg 17 B, NORRTÄLJE e-post: mats.linder[a]bostream.nu Redaktör Tommy Persson Steglitsvägen 3 B, LUND e-post: tommy.persson[a]fti.org.se Utgivning 4 nummer per år: feb/mar, maj/jun, sept/okt, dec. Redaktionellt material sänds till tekninfo[a]fti.org.se Redaktionen ansvarar inte för insänt icke beställt material. Åsikter framförda i signerade artiklar behöver inte delas av Föreningen Teknisk Information (FTI). Innehållet i Teknikinformatören lagras elektroniskt och kan komma att bli åtkomligt via Internet eller på annat sätt. Skribenter och bildskapare måste uttryckligen meddela förbehåll mot att få sitt material tillgängligt på detta sätt. Eventuellt utbetalt arvode inkluderar dock Teknikinformatörens rätt till elektronisk publicering. Copyright 2005 respektive skribent/ bildskapare och Teknikinformatören. För tillstånd om återgivning av artikel eller dylikt, kontakta respektive skribent/bildskapare eller redaktionen. Information såsom medlems namn, adress m.m. behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Föreningen Teknisk Information (FTI) som äger Teknikinformatören. Annonser i Teknikinformatören tas emot under antagandet att de överensstämmer med svensk norm beträffande annonspraxis. Det faktum att en annons accepteras för publicering i Teknikinformatören innebär inte att produkten/tjänsten godkänns av FTI. Pris för helsida (180 x 254 mm): kr Pris för halvsida (180 x 125 mm) eller helspalt (88 x 254 mm: kr Pris för kvartssida (180 x 60 mm) eller halvspalt (88 x 125 mm): 700 kr Pris för kvartsspalt (88 x 60 mm): 450 kr Moms tillkommer på dessa priser. Kontakta redaktionen, e-post: Det går också att annonsera på FTI:s hemsida, Kontakta Anna Yngman e-post: anna[a]yngman.com Detta nummer av Teknikinformatören är tryckt på miljövänligt papper av Elanders Berglings, Malmö. Typsnitt: Adobe Garamond, Gill Sans och Myriad. 2 Teknikinformatören 3/2005

3 INTERNATIONELLT Nya riktlinjer för yrkesutbildning av teknikinformatörer i Europa TCeurope definierar en europeisk yrkesprofil Teknikinformation har blivit ett viktigt verktyg för marknadsföring i samverkan med eftermarknadstjänster, och de har stor betydelse för kundens tillfredsställelse. För framgång på de europeiska och globala marknaderna är hög kvalitet nödvändig. Detta gäller inte bara själva produkterna utan även informationen om dem. Men inte alla europeiska länder erbjuder grundläggande yrkesutbildning och vidareutbildning av teknikinformatörer. I många fall utförs dokumentationsarbetet av ingenjörer, marknadsförare eller andra som saknar särskild utbildning på detta område. Detta är skälet till att ett konsortium av teknikinformatörsföreningar och universitet i Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Österrike med stöd av EU-kommissionen gemensamt har utvecklat europeiska riktlinjer för yrkesutbildning av teknikinformatörer. Riktlinjerna ger en tydlig definition av yrkesprofilen och innehåller en inventering av yrkets nuvarande situation och framtida utmaningar samt en uttömmande lista över kärnkompetensområden, specialistkompetensområden och närliggande kompetensområden. Dessa kompetensområden beskrivs i detalj på tre nivåer: nybörjarnivå, yrkesmässig nivå och expertnivå. Riktlinjerna finns på engelska i pdf-format på och kan även beställas gratis från Kalendarium: 3 november World Usability Day Usability Professionals Association, UPA, arrangerar World Usability day i flera länder. 3 november DITA Europe Conference i Frankfurt DITA Four Letters You Have to Know. (DITA Darwin Information Typing Architecture; baserad på OASIS/XML-standard.) november European Information Development Conference (EIDC) This year, for the third time, the European Information Development Conference will take place on 9 and 10 November 2005 in Wiesbaden in the centre of Germany. The conference will be linked to the tekom annual conference (9 to 11 November) which has become, in the past few years, the most important event in the field of technical communication in Europe. In 2004, there were more than attendees altogether. Around 80 exhibitors will present their products and tools. The European Information Development Conference is a high quality event for professionals dealing with multilingual product information such as technical writers, web designers, documentation and information managers, translators, vendors etc. It provides an excellent platform for information and knowledge exchange between experts from the industry, researchers, education experts, service providers and free-lancers. In six forums the attendees will have the opportunity to hear about and discuss current TC topics, best-practice examples, new trends and technologies: Online help forum Localisation forum XML forum Usability forum Forts på sista sidan. Teknikinformatören 3/2005 3

4 HÖSTMÖTET Årets höstmöte hålls på Mälardalens högskola i Eskilstuna onsd. 9/11 Teman 1. World Usability Day en vecka efteråt. Med anledning av World Usability Day den 3 november (se behandlar två av föredragen och tre av idémarknadsstationerna ämnet användbarhet/hanterbarhet. 2. Teknikinformatörernas intresseorganisationer varför och hur? Det inledande föredraget och tre av idémarknadsstationerna ägnas vår egen verksamhet och vårt internationella samarbete. Tid och plats ca 17.30, följt av mingel. Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling Mälardalens högskola i Eskilstuna. Se vägbeskrivning längre fram. Program Mats Linder, FTI:s ordförande, öppnar mötet Teknikinformation i globalt perspektiv Föredrag av Margaretha Eriksson, Irbis Konsult AB Vilka internationella resurser finns det inom området teknikinformation, och hur kan vi dra nytta av dem som enskilda skribenter? Hur påverkar globaliseringen utvecklingen i vår bransch? Vilka utvecklingsscenarier kan urskiljas inom skrivande och global kommunikation? Margaretha Eriksson är civilingenjör och har sedan 1989 arbetat med teknikinformation, både som översättare, skribent, terminolog och föreläsare. Hon är även verksam i de USA-baserade organisationerna IEEE Professional Communications Society och STC Lättbegripligt blir lätthanterligt Teknikinformatörens arbetsmetoder väl lämpade för konstruktion av gränssnittet människa maskin Föredrag av Ulf-L Andersson, ComEd AB Som teknikinformatörer utnyttjar vi principer och arbetsmetoder för att göra instruktioner och bruksanvisningar lätta att förstå och använda. Precis samma principer och metoder kan vi använda för att göra paneler, reglage, teckenrutor och hanteringslogik lättare att begripa och därmed lättare att hantera. Jag ska ta upp några exempel på hur detta kan göras vid utveckling av produkter och diskutera hur teknikinformatörer bättre ska kunna medverka i utvecklingsprojekt. Ulf-L Andersson (även kallad ULA) har arbetat med teknikinformation i 50 år och har bl.a. skrivit böckerna 4 Teknikinformatören 3/2005

5 HÖSTMÖTET Konsten att kommunicera (Stockholm 1971) och Människovara (Lund 1993, finns också i engelsk version från 1999: Humanware Practical Usability Engineering ) E-learning en uppdatering Vad är lätt att göra och vad är svårt att göra 2005? Föredrag av Dan Grönstedt, Gronstedt Group AB E-learning är ett vitt begrepp, och sträcker sig från enkel bok-på-burk till avancerade simuleringar och rollspel. Syftet med föredraget är att med många tydliga exempel rita en karta och samtidigt kommentera vad som är lätt och vad som är svårt. Dan Grönstedt har arbetat med produktion av utbildningsmaterial sedan -87, och med interaktiv utbildning sedan -93. Under de senaste fem åren i Gronstedt Group, med verksamhet i USA och Sverige Idémarknad och kaffe Användbarhet på webben: eskilstuna.se med användaren i fokus Eskilstuna kommuns webbplats är utvecklad utifrån ett besökarperspektiv för hög tillgänglighet och användbarhet. Aktivatorer: Anna Peldán och Arne Filipsson, Eskilstuna kommun Vad ska vi ha INTECOM och TCeurope till? Vilken konkret nytta har vi av internationella samarbetsorganisationer, och vad kan INTECOM ge som inte TCeurope ger? Aktivator: Emma Bayne, Scania Indexet (sakregistret) märks inte förrän det är dåligt Att göra ett bra index kräver erfarenhet, eftertanke och sunt förnuft och behöver inte vara så trist som det låter. Dessutom är indexet en synnerligen viktig ingrediens i dokumentationen. Vem har inte någon gång frustrerats av ett dåligt index? Aktivator: Mats Linder, Nattskift konsult Hur blir vi flera i FTI? Hur ska föreningen bära sig åt för att dels behålla befintliga medlemmar, dels för att få nya medlemmar? Kan olika föreningsaktiviteter, en mer aktiv riktad marknadsföring m.m. gynna ett ökat flöde av nya medlemmar? Finns det målgrupper som inte är representerade bland våra medlemmar? Aktivator: Mats Insulander, teknisk skribent, MAQUET Användbarhet på webben: FTI:s hemsida Vår hemsida håller på att renoveras från grunden och alla synpunkter och idéer är värdefulla. Aktivator: Meddelas senare. ca Mingel med dryck + tilltugg Reservation för ändringar i programmet. Eventuella ändringar kommer att publiceras på hemsidan GRUNDAT 1964 Anmälan Höstmötet är kostnadsfritt. Du måste dock anmäla ditt deltagande senast fredagen den 4 november per e-post till Skriv Höstmötet i ämnesraden. Vägbeskrivning Det finns en lokalbeskrivning över Mälardalens högskola i Eskilstuna på: Egentligen är det endast kartan på sidan 1 i pdf-filen som är av intresse för dig. Om du kommer med tåg, utgå från Resecentrum (Eskilstuna C) längst ner på kartan. Entrén till Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling är nr. 6 på kartan (Drottninggatan/ Kvarteret Verktyget). Möteslokalen heter Raspen. Om du kör bil, kan det vara bra att veta att det är dåligt med parkeringsplatser i centrum. Det finns ett fåtal gästplatser i direkt anslutning till institutionen men det finns risk för att de är upptagna. Närmaste parkeringsplats ligger vid Resecentrum (se kartan). Som bilist har du kanske större nytta av den karta som finns på Teknikinformatören 3/2005 5

6 STYRELSEN FTI:s styrelsemedlemmar presenterar sig Ordförande Mats Linder, Nattskift Konsult, Norrtälje Numera i första hand teknikinformatör och översättare. Har tidigare jobbat framför allt med standardisering (på IT-området), terminologi, redigering, journalistik, naturvetenskaplig publicering. Fil.kand. (engelska, franska, tyska, ryska) och närapå civilingenjör (teknisk fysik). Bor i Norrtälje med fru, hund samt två i stort sett utflugna barn. Gör mitt sista år i FTI-styrelsen och vill då främst satsa på att förutom förstås att öka medlemsantalet göra föreningen (ännu) livaktigare. Tel E-post: mats.linder{a}bostream.nu Vice ordförande Christina Sjögren, IAR Systems, Uppsala Utbildad språkkonsult och arbetar sedan 1995 som dokumentationschef på IAR Systems i Uppsala. Ansvarar för långsiktig strategisk dokumentationsplanering, skriver och granskar programmeringshandböcker. Favoritområden är övergripande strategisk planering, ledarskapsfrågor, processoch metodutveckling, informationsstruktur och single sourcing, projektmetodik, kvalitetsfrågor och användbarhet. Tel: E-post: christina.sjogren[a]iar.se Sekreterare Thomas Härdelin, Sörman Information & Media AB, Stockholm Född 1957 och jobbar sedan 2001 som informatikkonsult hos Sörman Information & Media. Har ett förflutet som yrkesofficer i kustartilleriet under tio år. Därefter arbetade jag vid Försvarets materielverk i tio år och kom där i kontakt med strukturerad information i form av SGML. Intresset har därefter byggts på genom diverse utbildningar och befattningar inom SGML/XML-området. Vid Sörman Information & Media jobbar jag med informationsanalyser och informationsstruktureringsfrågor främst inom XML-området. Fritidsintressen är idrott, fåglar och film. Tel: E-post: thomas.hardelin[a]sorman.com Kassör Lars-Göran Nilsson, Tetra Pak, Lund Jag har arbetat med teknikinformation i olika former sedan 1987 på Tetra Pak i Lund. De första fyra åren jobbade jag som teknikoch metodikingenjör, därefter som teknikinformatör med bl.a. tre år för Tetra Pak i Modena, Italien. Sedan 1997 jobbar jag som ansvarig för tekniska publikationer för ett av våra business system som heter Tetra Brik Chilled. Jag har varit medlem i FTI några år nu och erfarenhetsutbytet mellan föreningsmedlemmarna på mötena är väl det som lockat med föreningen. Jag är bosatt i Häljarp utanför Landskrona, har fru och två vuxna barn. På min fritid försöker jag hålla igång med löpning och cykling. Jag är allmänt sportintresserad och är en hängiven supporter till Sveriges svar på Juventus, d.v.s. Landskrona BoIS. Tel: E-post: larsgoran.nilsson[a]tetrapak.com Ledamöter Emma Bayne, Scania, Södertälje Född 1970, arbetar sedan 2003 som teknikinformatör på Scania där jag huvudsakligen skriver för förarhandboken. Har en fil. mag. från Lunds universitet och Sundsvalls mitthögskola. Har även arbetat som översättare och journalist. Vill främst verka för att öka medlemsantalet i FTI. Tel: E-post: emma.bayne[a]scania.com Lars Biärsjö, LBT Teknikinformation, Sollentuna Teknikinformatör sedan Har varit anställd på Standard Radio & Telefon och Ericsson. På Standard Radio jobbade jag med dokumentation för modemer och på Ericsson hade jag hand om kunddokumentationen för basstationerna i NMT-näten. Arbetade senare med dokumentation för tillbehör i GSM-näten. På Ericsson jobbade jag också med översättningar. Egen företagare sedan Tel: E-post: lars[a]lbt.nu Mats Insulander, Maquet Critical Care, Vallentuna Jag är 38 år, har tre barn och bor i ett hus i Vallentuna. Sedan 1988 har jag arbetat inom det medicinsk-tekniska området både som användare och som leverantör av medicinsk teknisk utrustning till sjukvården. Idag arbetar jag som projektledare / teknikskribent på Maquet, ett företag inom Getinge-gruppen, som tillverkar och utvecklar livsuppehållande utrustning som t.ex. ventilatorer. Inom styrelsen vill jag främst arbeta med frågor som rör marknadsföring av FTI åtgärder för att få en mer aktiv förening med ett stigande medlemsantal. Tel: E-post: mats.insulander[a]maquet.com Anna Yngman Jag heter Anna Yngman och bor tillsammans med min familj i Skälby, Järfälla. Familjen består av mig själv, min man samt våra två döttrar som är tre och fem år. Jag har precis börjat ett arbete som projektledare på BAE Systems C-its, ett företag som bl.a. levererar lösningar för e-learning. Tidigare har jag även arbetat som konsult på Sigma Information Design, samt som projektledare och konsult vid implementering av lösningar för dokumentation och dokumenthantering, vilket gör att jag har intresse i föreningen både som skribent och som leverantör av lösningar. Tel: E-post: anna[a]yngman.com 6 Teknikinformatören 3/2005

7 LÄSARBREV En FTI-veteran berättar Bästa styrelse, redaktören för Teknikinformatören och alla kollegor! Jag anmäler härmed mitt utträde ur FTI, men absolut inte på grund av missnöje. Vid 78 års ålder och många år efter min pensionering, tycker jag dock att motivationen inte längre finns kvar. Det är flera år sedan jag var med på något arrangemang. Det må vara tillåtet att se tillbaka något på cirka 40 års medlemskap. Den mesta tiden av min yrkesverksamhet har jag arbetat i gränsskiktet mellan teknikskriveri och reklam och med information och utbildning. Om detta är unikt inom FTI, vet jag inte. Jag kom med strax efter att föreningen bildats Då var jag en av de första skribenterna i databranschen. Tillsammans med en arbetskamrat skrev jag bl.a. vad som betraktas som den första svenska datormanualen. Den handlade om datamaskinen så hette det då Facit EDB 3 (stor som ett par rum, mindre kapacitet än dagens handdatorer). Kollegan förklarade och jag skrev under en intensiv vecka, deporterade till Sigtunastiftelsens berömda tornrum. Så småningom blev jag branschens förste informationschef och skrev mera kommersiellt, även renodlad reklam. Vi var t.ex. snabba med att annonsera nya lösningar på tekniska beräkningar. Med tiden blev det även utbildningspaket. När kollegan och jag för något år sedan överlämnade en del av våra alster till Tekniska museet i Stockholm, kunde vi av dokumentationerna och annonserna se vilken oerhört snabb utveckling som vi redan på 60-talet förunnades att vara med om. Nyheter nästan varje månad! 1969 författade jag praktikfallet i Sveriges Radios kurs Datamaskinen och företaget. Bokupplagan blev så stor som ca och antalet radioavsnitt 8 (om jag minns rätt). Roligt och lärorikt var det också att som beställare få svara Fakta från Nationalencyklopedin: dator, historia...i Sverige fanns ett starkt intresse för anskaffning av datorer, främst från militärt håll......den svenska utvecklingen på datorområdet var på högsta internationella nivå under 1950-talet, men den svenska staten avvecklade sitt forskningsstöd sedan de militära intressena tillgodosetts genom att man fått tillstånd att köpa modern amerikansk utrustning. De privata satsningarna vid Facit och Datasaab var otillräckliga inom en så expansiv sektor. Vissa punktvisa framgångar uppnåddes t.ex. med Alfaskopterminalen från Datasaab och persondatorn ABC 80 från Luxor, men de har varit isolerade... för fyra reklamfilmer, att hålla en rad föredrag och att vara med i mediadebatten. Nostalgi må vara tillåten... Under större delen av min yrkesverksamma tid fanns inga ordbehandlare. Jag skrev med stor handstil, och på var tredje rad, för att flickorna skulle kunna läsa och för att få plats att ändra. Så blev det fel, och fel igen, och till slut måste allt skrivas om. Så vaknade man nästa morgon och kom på nya idéer. Man vågade nästan inte lämna det till utskrift igen. Käre senior, känner du igen dig? Jag har hela tiden känt en stark personlig förankring i det som FTI sysslar med. Det är därför jag varit medlem så länge efter pensioneringen, även om jag inte kunnat tillgodogöra mig utvecklingen rent yrkesmässigt. Det var faktiskt jag som en gång föreslog uppdelning i medlemsavgift och serviceavgift. Därigenom blev ju arbetsgivarens skatt lägre. Därtill var jag under en följd av år föreningens revisor. Man kan inte skriva om FTI utan att särskilt nämna Lasse Forsslund och ULA, vilkas yrkeskunskap och entusiasm jag uppskattat mycket. F öreningsarbete bygger ju oftast på några fås insatser, men vi får inte glömma alla andra som lagt ned så mycket arbete och tid på föreningens fortlevnad. Dessutom alla trevliga samtal på årsmötena, inte att förglömma! En sak är jag dock besviken på! Vi har inte lyckats höja kvalitén på kommersiella bruksanvisningar! Fortfarande blir jag f-b-d på urusla sådana, exempelvis till videoapparater. En bra bruksanvisning har ännu inte blivit ett säljargument. Jag drömmer om den dag då det står i annonserna: Till vår tv/video/mobiltelefon får du en lättbegriplig bruksanvisning. Men det får jag nog aldrig uppleva. Dock blev jag nyligen nästan lyrisk. När vi skulle köpa bil, bad jag att få låna hem handboken. Försäljaren blev oerhört förvånad och var inte ens säker på att hon kunde få loss en! Men det skall erkännas att när jag sedan fick låna den, så var den så bra att det påskyndade vårt köpbeslut. Där ser man! I all den verksamhet som jag här beskrivit, har min grundläggande målsättning varit den som alla vi teknikinformatörer måste ha, nämligen att: Utforma budskapet så att mottagaren blir intresserad och förstår! Det vet du och jag, men inte de som publicerar konsumentannonser med en massa facktermer eller helsidesannonser med tät text som det tar en halvtimme att läsa. Med detta vill jag tacka för 40 års givande medlemskap! Ivar Rock Teknikinformatören 3/2005 Teknikinformatören 3/2005 7

8 TYPOGRAFI Om typografi och annat Upper and Lower Case lite teknikhistoria På engelska kallas de stora bokstäverna, versalerna, för capital letters eller enbart capitals. De små bokstäverna, de gemena, kallas small letters. Men det finns ett annat sätt att beteckna stora och små bokstäver, nämligen upper case letters och lower case letters. På en skrivmaskin använder man skift-tangenten för att växla mellan övre och undre skift. I övre skift skrev man stora bokstäver, upper case letters i undre skift små bokstäver, lower case letters. Det samma gäller när man använder datorns tangentbord. Det ligger därför nära till hands att sätta likhetstecken mellan övre skift och upper case och mellan undre skift och lower case. Det gjorde jag och funderade aldrig mer över detta. I praktiken stämde det ju. Det var först efter många år som jag av ren slump råkade på den riktiga förklaringen. Ordet case (case of type) är det samma som på svenska heter kast (stilkast). Kast kommer från det tyska ordet Kasten (låda), och case har förmodligen också ett visst släktskap med Kasten. En kast är en låda indelad i ett antal fack, där sättaren på den tiden det begav sig förvarade blytyperna med bokstäverna, siffrorna och de andra tecknen. I Amerika (och England?) använde man två kast för detta i det övre av dem, the upper case, förvarade man de stora bokstäverna och diverse specialtecken i det undre, the lower case, de små bokstäverna och siffrorna. Detta är förklaringen till varför stora bokstäver kallas upper case letters och små bokstäver lower case letters. så många som använder en sådan det är persondatorn som gäller. Och vad använder man en persondator mest till? Jo, för att att skriva och behandla text. Vad avses egentligen med punktstorlek? I en av en det otaliga antalet tidskrifter som skriver om pc för den datorintresserade allmänheten, såg jag för första gången begreppet punktstorlek. Så här förklarade man det: Punktstorlek. Typografisk enhet. Ju större punktstorlek, desto större text. och så gav man följande exempel: 7 pt text 8 pt text 9 pt text Det som tydligen avses med punktstorlek är inte, som man förleds att tro, punktens storlek utan textens storlek uttryckt i punkter dvs. det som på typografiskt språk kallas teckengrad eller typgrad (eng. type size). Storleken på en typografisk punkt (point) är 1/72 av ett tum = 0,353 mm i Picasystemet. I Didotsystemet är en punkt något större 0,376 mm.*) Begreppet punktstorlek är därför direkt missledande! Om avsikten är att göra det enklare för lekmannen, skulle bokstavsstorlek eller teckenstorlek vara ett mycket bättre och begripligare namn. *) Typografiska måttsystem kan du läsa mer om i t.ex. min artikel Att välja typsnitt för instruktioner i FTI-nytt 2/2003. Tänk vad två lådor och deras inbördes placering en gång i tiden satt sitt spår i språkbruket! Och de hade helt säkert också stor betydelse vid utformningen av skrivmaskinen, som på engelska fick namnet typewriter. Numera är det väl inte En svensk kast. Till skillnad mot i USA förvarades alla blytyperna i en gemensam kast med stora bokstäver överst och små därunder. Till sist några funderingar Programmerarna hade kunnat förenkla vår tillvaro som teknikinformatörer betydligt, om de brytt sig om, eller känt till, det faktum att ett minustecken (och ett kort tankstreck) har samma längd som ett plustecken. Tänk om vi hade kunnat använda minustangenten på den numeriska delen av datortangentbordet till att skriva ett minustecken (eller ett kort tankstreck). Nu blir det istället ett bindestreck, som är betydligt kortare. För att skriva ett korrekt minustecken (eller ett kort tankstreck) tvingas vi att trycka på flera tangenter, något som många inte känner till, eller finner besvärligt och därför struntar i. Om minustangenten hade fungerat som den skulle, hade allt varit mycket enklare, och jag är övertygad om att vi hade sluppit att så ofta se bindestreck på de ställen där det skulle ha varit minustecken eller tankstreck. Tommy Persson Teknikinformatören 3/ Teknikinformatören 3/2005

9 SPRÅK Bok om interpunktion blev bestseller En panda kommer in på en bar, beställer en smörgås och äter upp den. Tar fram en revolver. Skjuter två skott i luften och går sedan mot dörren. Den förvånade servitören frågar förstås efter anledningen till detta besynnerliga beteende. Pandan tar då fram en uselt kommaterad naturguide. Jag är en panda, säger han, slå upp mig! Servitören gör detta och läser: Panda. Large black-and-white bear-like animal, native to China. Eats, shoots and leaves. Med rätt kommatering, det vill säga utan komma efter Eats, hade det stått: Äter skott och blad. Nu hade det istället blivit: Äter, skjuter och ger sig av. Detta är historien bakom namnet på en bok om interpunktion, Eats, shoots & leaves The zero tolerance approach to punctuation, av den engelska journalisten Lynne Truss. Hon kunde nog inte ana att en bok av det här slaget skulle bli en bestseller i Storbritannien och sedan också i USA. Det är en lärorik bok, samtidigt som den är rolig. Och hon tillåter sig att vara arg. Äntligen är det någon som säger att vi får lov att vara språkpoliser och infånga språkmarodörerna, tortera dem, hacka dem i småbitar och gräva ned dem i rabatterna. Komma rätt, komma fel och komma till punkt är den svenska titeln. Att det inte alltid är så lätt att sätta komma på rätt ställe, kan man enkelt konstatera genom att jämföra kommateringen av titeln på skyddsomslaget och bokryggen med kommateringen på bokens titelsida. Slarvigt! Översättaren Eva Halldinger har av naturliga skäl fått behandla innehållet ganska fritt för att anpassa det till det svenska språket. Hon har översatt så ofta det har fungerat, ändrat, lagt till och strukit när så behövts. Eftersom jag inte har läst den engelska originalversionen, kan jag inte bedöma hur väl hon har lyckats. Boken beskriver på ett trevligt och medryckande sätt hur man ska, och inte ska, använda de olika skiljetecknen. Även särskrivning tas upp; ordmellanrum är ju skiljetecken de också. Tyvärr är den typografiska utformningen inte särskilt upphetsande. Typisk boktypografi, där texten flyter på i lugn takt, sida efter sida. Det är precis som i en roman. Den enda typografiska utsmyckningen som finns, är en sparsamt förekommande kursivering av vissa ord. Förutom förordet och en litteraturhänvisning består boken av sex kapitel; alla med ganska intetsägande rubriker. Underrubriker finns inte alls. De har ersatts av ett centrererat kommatecken i större typgrad än den övriga texten. Något sakregister finns det inte heller. Detta sammantaget med den jämngrå typografin gör att det blir ganska jobbigt att återfinna något man tidigare har läst, när man som bäst behöver just den informationen. Synd! Om boken hade varit lite mer användarvänlig, hade den varit riktigt bra. Jag har svårt att tro att den blir en bestseller också i Sverige. För att nå dem som bäst skulle behöva ta del av innehållet, måste detta serveras på ett betydligt aptitligare sätt. Tommy Persson Teknikinformatören 3/2005 Komma rätt, komma fel och komma till punkt Lynn Truss och Eva Halldinger Wahlström och Widstrand ISBN ProgramSupport intressant webbplats för teknikinformatörer Göran Johannesson, FTI-medlem sedan 1992, öppnade i somras webbplatsen ProgramSupport som har en hel del att erbjuda oss teknikinformatörer. Göran är fristående konsult och bosatt i skånska Svedala. Många av oss känner till honom från den kursverksamhet som under många år bedrevs av Björn Karlsson under namnet Populär Kommunikation. Göran har också medverkat flitigt, och gör så fortfarande, i tidningen Kunskapsbrevet, som numera heter Populär Kommunikation och ingår i medlemskapet i FTI. Stora delar av webbplatsen är öppna för alla, så det är fritt fram att botanisera. För att komma åt all information måste man dock vara medlem, och då får man också tillgång till en massa annat. Läs mera på Teknikinformatören 3/2005 Teknikinformatören 3/2005 9

10 SPRÅK En bok om utveckling av svenska språket, typ dubbla supinum Under vistelse i hängmattan under sommaren har jag hunnit läst en intressant bok som jag kommer berätta om i denna artikel. Vad nu! Har Teknikinformatörens redaktion slutat läsa korrektur? Det måste väl heta hunnit läsa resp. kommer att berätta om? Och hur kan man tillåta ordet typ på sätt som i rubriken? Helt korrekta anmärkningar, men enligt den bok som jag ska berätta om, kan det mycket väl bli rumsrent att skriva hunnit läst, kommer berätta och typ i framtidens svenska. Detta och mycket, mycket annat om svenska språket och dess utveckling finns att läsa i en bok som kom ut i slutet av Den heter ju med undertiteln ifrågasatta självklarheter, om svenskan, engelskan och alla andra språk och är skriven av Olle Josephson, som är chef för Svenska språknämnden. Denna bok och boken Komma rätt, komma fel och komma till punkt, som Tommy Persson recenserar på annan plats i detta nummer av Teknikinformatören, bör läsas av alla som har svenska språket som arbetsverktyg, och dit hör ju teknikinformatörerna. Jag talar inte i egen sak och har inte heller provision på försäljningen, utan jag ger denna rekommendation enbart därför att böckerna är intressanta och tar upp ämnen och frågor som varje skribent bör känna till, men som sällan behandlas explicit och koncist. Åter till boken ju som jag ser som en intressant sammanfattning av hur svenska språket utvecklats under de senaste decennierna, och hur utvecklingen kan tänkas bli. Vidare behandlar boken hur svenskan förhåller sig till andra språk, speciellt engelskan. Det är kanske mer korrekt att boken anger hur vi bör förhålla oss till engelska språket. Utöver en del förutsägelser om ändrade normer för olika konstruktioner, typ hunnit läst, hävdar författaren att svenska språket genomgått följande fem viktiga fenomen på senare tid: Internationalisering, som har att göra med inverkan av främmande språk, speciellt engelskan, men också fenomen som rinkebysvenska. Visualisering, som tar sig uttryck i att text numera utformas för ögat mer än för örat; ett citat ur boken lyder: Synintrycket är avgörande. Skriften och texterna utformas för att synas, inte för att höras. Ämnet har behandlats inom FTI tidigare, både i FTI-nytt och som föredrag vid medlemsmöten. Intimisering, som innebär att språket förändrats mycket beroende på du-reformen Tal och skrift: Ett citat ur boken belyser vad det handlar om: Det [korta stycken och meningar, långa ord] återspeglar en helt annan textbyggnadsstrategi än 1964: informationen komprimeras i korta meningar som packas mycket tätt med långa, betydelserika ord. En sådan text blir svår att lyssna till. Den intresserade hänvisas till bokens exempel för närmare detaljer. Teknifiering, språkets utveckling till följd av den digitala revolutionen och ordbehandlare. Författaren vill dock tona ned betydelsen av teknikutveckling på språket och anser att tekniken förstärker och påskyndar de fyra övriga fenomenen ovan. Ett citat ur boken lyder: Tekniken visualiserar. E-brevet och sms-meddelandet är språk för ögat, som ersätter många telefonsamtal. Webbplatsen och ordbehandlingsprogrammen gör varje skribent till layoutare och grafisk formgivare. Det går inte att täcka mycket av boken i en recension, men det kan vara intressant att citera några formuleringsproblem. Läsaren hänvisas till boken för detaljer. Ett riktigt problem att ta allvarligt på: Väljaren vet inte vad den vill Detta problem bl.a. har att göra med svårigheter att skriva könsneutralt på svenska utan att texten känns kantig. Ett riktigt problem att ta lätt på: Hon bad honom stryka sin kjol och slips Vems kjol resp. slips blir struken? Jag tycker dock att man bör försöka vara tydlig. Ett avskräckande exempel som funnits på en valaffisch för Moderaterna under 2003 och som behandlats i tidskriften Språkvård 1/03 är följande: Varför vill (s) driva Britta från sitt hus? Frågan är: Vems är huset: Tillhör det Britta eller (s)? Affischkompositören kan ha gjort formuleringen för att läsaren ska lägga meningen på minnet, men om den ska ha någon inverkan på läsarens politiska val borde den ha givits en klar innebörd. Skenproblem att leva med: Vi har inte orkat tänkt färdigt Här handlar det om dubbelt supinum av den typ som finns i ingressen till denna artikel. Sådant får man räkna med att få leva med enligt författaren. Det finns ingen naturlag som säger att man inte ska ha dubbelt supinum; språkets regler bildas av det som fungerar i praktiken. En personlig fundering över varför man borde skriva orkat tänka, hunnit läsa, fått göra etc. är att denna formulering innehåller få böjda ord; tänka, läsa, göra är ju oböjda former och sådana borde vara att föredra i alla språk så länge böjningen, som i dessa fall, inte tillför någon information. Skenproblem att göra sig av med: Vi har vare sig tid eller råd Man ska inte behöva diskutera om rätt eller fel användning av vare sig och varken, och det verkar skönt. Ett liknande 10 Teknikinformatören 3/2005

11 SPRÅK problem att göra sig av med är frågan om huruvida det ska heta bättre än mig eller bättre än jag. Man får acceptera båda och ägna sig åt viktigare språkfrågor. Jag har tagit mig friheten att uttrycka några egna åsikter som delvis går mot bokens författare, och det bör var och en som läser boken tillåta sig och därmed hörsamma Olle Josephsons uppmaning på bokens sista rader: Det är bara att sätta igång diskussionen [om begrepp och åsikter i boken]. Det är det jag vill. Ju. Så läs boken både för utveckling av din egen kompetens och för att få inspiration till diskussion om svenska språket och dess utveckling! Böcker, typ ju och Komma rätt, komma fel och komma till punkt, vore bra att ha i pdf-format så att man lätt kunde söka upp avsnitt som behandlar språkfrågor som man stöter på som skribent. En CD som bilaga till varje bok av detta slag är något att önska sig. Åke Rullgård Teknikinformatören 3/2005 ju Olle Josephsson Norstedts Ordbok ISBN Bästa läsare, lade du märke till att ordet typ förerekom två gånger i texten på samma sätt som i typ dubbelt supinum i rubriken? Avsikten var att du skulle reagera. Red. Om svenska språket på radio Språket i Vetenskapsradion är programmet om hur språket används och förändras, om språkvård och om hur språk och samhälle ömsesidigt påverkar varandra. Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska vid Göteborgs universitet, är återkommande gäst i programmet och svarar på lyssnarfrågor. Språket sänds i P1 tisdagar kl med repris och söndag Du kan också höra det senaste programmet på webben. Från Sveriges Radios hemsida, väljer du P1, Vetenskap, Språket. Väl där, kan du också gå till ett arkiv och läsa om sådant som behandlats i programmet sedan Britter och ungrare dåliga på främmande språk En undersökning som gjorts bland medborgarna i de 25 EU-länderna visar att britter och ungrare är sämst på att tala främmande språk. Endast 29 procent av britterna och 30 procent av ungrarna kan tala något annat än det egna modersmålet. Bäst är invånarna i Luxemburg, där 99 procent behärskar minst ett främmande språk. Undersökningen visar också att språkkunskaperna är störst i mindre länder med ett föga spritt språk, t.ex. Sverige och Finland. Svensk politiker öppnar en internationell mässa. Många svenskar tror att de kan engelska, men ibland kan det bli så fel: Ladies and gentlemen, Welcome to this mess. Teknikinformatören 3/

12 RETUR TILL: Föreningen Teknisk Information Box STOCKHOLM PORTO BETALT Fortsättning från sidan 3 Content management forum Terminology in Advanced Management Applications (TAMA) The forum presentations will be completed by workshops where topics are approached in-depth and in a more interactive and practice-oriented way. For more information visit GRUNDAT 1964 FTI Föreningen Teknisk Information The Swedish Society on Technical Communication Postadress: Box 5710, Stockholm Telefon(svarare): Fax: E-post: Hemsida: Plusgiro: Bankgiro: Org.nummer: Medlemskap FTI är en ideell förening för alla som i olika former arbetar som teknikinformatörer och för alla andra som är intresserade av teknikinformation. Medlemskapet inkluderar bl.a: Föreningens medlemstidning Teknikinformatören, som utkommer 4 6 ggr/år, varav två nummer i tryckt form och övriga i pdf-format. Tidskriften Populär Kommunikation, som utkommer 6 ggr/år. Gratis deltagande i medlemsmötena (vår och höst), som är hel- eller halvdagsmöten med föredrag, seminarier och s.k. idémarknad. Tillträde till de lösenordsskyddade delarna av FTI:s hemsida. Indirekt medlemskap i de internationella organisationerna INTECOM (www.intecom.org) och TCeurope (www.tceurope.org), vilket bl.a. innebär rabatt på de nationella medlemsorganisationernas evenemang och tidskrifter samt gratis åtkomst till publikationer såsom handledningen SecureDoc (Användbara och säkra bruksanvisningar för konsumentvaror; beställs från FTI) och rapporten TecDoc-Net (Professional education and training of Technical Communicators in Europe). Enklast blir du medlem genom att fylla i den anmälningsblankett som finns på FTI:s hemsida. Du kan också anmäla dig per e-post, post eller fax. Adresser, se ovan. FTI:s styrelse* Mats Linder (ordförande) Christina Sjögren (vice ordförande) Thomas Härdelin (sekreterare) Lars-Göran Nilsson (kassör) Emma Bayne, Lars Biärsjö, Mats Insulander, Anna Yngman (ledamöter) Revisorer* Ivona Kobiela, Michael Pargman (ordinarie) Karin Gärdegård, Carl Öström (suppleanter) Valberedning* Åke Rullgård (sammankallande), Christina Sjögren, Kicki Wramner Certifieringskommitté* Björn Omér (sammankallande), Göran Goldring, Roland Kristiansson FTI:s och Sveriges representant i INTECOM Johan Näsström Ansvarig för FTI:s hemsida Anna Yngman Redaktör för Teknikinformatören Tommy Persson Närmare presentation av styrelsemedlemmar och andra funktionärer med e-postadresser finns på FTI:s hemsida Medlemsärenden E-post: Medlemsavgifter 2005 Fullbetalande: 485 kr/kalenderår (medlemsavgift 100 kr, serviceavgift inklusive moms 385 kr) Studerande och pensionärer: 100 kr/kalenderår Företag och instutioner som vill stödja FTI:s verksamhet ekonomiskt kan bli medlemmar. V.g. kontakta styrelsen, e-post: Certifieringsavgift: 300 kr/3 år * Personuppgifter gäller fr.o.m. årsmötet 2005

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Besviken på din nya apparat?

Besviken på din nya apparat? Tips för konsumenter Besviken på din nya apparat? Är felet kanske bruksanvisningens? Har du hittat den? Har du läst den? Har du förstått den? Föreningen Teknisk Information FTI Allt fler produkter, från

Läs mer

Sammanställning av enkätresultat

Sammanställning av enkätresultat Sammanställning av enkätresultat Mål 1 Erbjuda möjlighet för nätverkande och kontaktskapande teknikinformatörer emellan 2 dagars konferens med middag och mingel för medlemmar Diskussionsforum på webben

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS Goda råd till köpare av översättningar från Sveriges Facköversättarförening SFÖ S V E R I G E S FACKÖVERSÄTTAR- F Ö R E N I N G S W E D I S H ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS När du vänder dig till

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Skrivprocessen liknar i många avseenden den så kallade retoriska arbetsprocessen som vi

Läs mer

Lust att snacka LUST ATT SNACKA TIDNINGARNAS FÖRBUND. Bästa lärare

Lust att snacka LUST ATT SNACKA TIDNINGARNAS FÖRBUND. Bästa lärare LUST ATT SNACKA Bästa lärare Uppgifterna till finns nu i förnyad form för läraren! Materialet som ursprungligen planerades för FN:s familjeår, lämpar sig främst för undervisningen i årskurserna 7 9, men

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS Skrivhandbok för begripliga texter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Varför och till vem?... 4 Skriv direkt till din läsare... 5 Använd rubriker... 6 Vägled läsaren...

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

RAPPORT. Vad har du fått för reaktioner på din konsert? Leader Bergslagen Box 101 739 22 Skinnskatteberg Besöksadress: Kyrkvägen 7

RAPPORT. Vad har du fått för reaktioner på din konsert? Leader Bergslagen Box 101 739 22 Skinnskatteberg Besöksadress: Kyrkvägen 7 RAPPORT Projektets namn Genomförare Mitt sommarprojekt/ Pianot i fokus Daniel Larsson Hur fick du idén till att göra pianokonserten och varför ville du göra den? Jag har spelat piano sedan jag var runt

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Programmering och digital kompetens

Programmering och digital kompetens Kollegialt lärande Föreläsning Workshop Programmering och digital kompetens Lärcafé, 14 juni OSÄKERHET RÄDSLA NYFIKENHET FÖRVALTARE OCH ENTREPRENÖRER Kompetensutveckling Skolverket släpper en modul i oktober.

Läs mer

Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar

Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar Till Styrelsen för Svensk Flyghistorisk Förening Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar Det följande ska inte ses som kritik eller liknande. Jag önskar bara lite mer ordning och reda. Och det är just

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 När en webbplats besökare inbjuds (tillåts) att publicera eget innehåll i form av tex bilder, filmer, kommentarer,

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Lärarfackligt. Värva nya medlemmar. tema sid 2-7

Lärarfackligt. Värva nya medlemmar. tema sid 2-7 Lärarfackligt NR 6 för dig som är ombud i Lärarförbundet AUGUSTI 2013 tema sid 2-7 Värva nya medlemmar Ny termin. Nya kollegor. Passa på att presentera dig själv och Lärarförbundet redan första dagen.

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det.

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det. Första gången ni spelar Idéspelet Här är en kortfattad vägledning för dig som ansvarar för den allra första spelomgången med idéspelet i er organisation. Börja med att läsa Quickstarten och därefter denna.

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Teknikinformatören. Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information

Teknikinformatören. Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information Teknikinformatören Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information 1/2005 feb Välkommen till FTI:s vårmöte torsdagen den 17 mars 2005! Mötet hålls i konferenslokalen Kungssvanen, Kungsgatan

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

5 TIPS. om skiljetecken från Lotten Bergman

5 TIPS. om skiljetecken från Lotten Bergman 5 TIPS om skiljetecken från Lotten Bergman BERGMANS BOKSTÄVER AB Gillbergavägen 113 A 632 36 Eskilstuna 016-48 08 48 info@bergman.com www.bergman.com www.lotten.se 1. Glöm satskommateringen! Kommateringsregler.

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Illustrerad vetenskap. ett temaarbete i Hårkdalen F-5 v.4-9 2011

Illustrerad vetenskap. ett temaarbete i Hårkdalen F-5 v.4-9 2011 Illustrerad vetenskap ett temaarbete i Hårkdalen F-5 v.4-9 2011 Illustrerad vetenskap ett temaarbete i Hårkdalen F-5 v.4-9 2011 Mål att arbeta mot för åk 1-3: Svenska: Uppnåendemål för åk3 Beträffande

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

Styrelsemöte 2015-09-14

Styrelsemöte 2015-09-14 Styrelsemöte 2015-09-14 Svalövs Brukshundklubb Närvarande: Ordf. Mats Jarl, v, ordf Björn Stenmark, sekr Christina Andersson, ledamöterna Lennart Fernebro, Linda Lundahl, Sofie Axelberg, Linn Joelsson

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign.

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Vad är då skillnaden? Grafisk design är formgivning av alla typer av trycksaker, t ex

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Future City 2014 2015. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2014 2015. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2014 2015 Guldarrangör, max sex Silverarrangör, max sex Partner Uppsats Partner Minecraft Dela ut ett pris, max tre Supporter Annonsering 100 000

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel

Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel 1 Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel 4 6 11 12 13 15 19 2 Grattis, du arbetar med Liljevalchs! I den här manualen berättar vi för dig hur du ska göra för att tillämpa

Läs mer

Curriculum Vitae Jenni Wallin

Curriculum Vitae Jenni Wallin Curriculum Vitae Jenni Wallin Jag är en erfaren teknisk skribent som arbetar främst inom data- och telekomområdet, men jag arbetar även med material för andra tekniska produkter som mätinstrument, dataspel,

Läs mer

Historien om mitt liv so far

Historien om mitt liv so far Historien om mitt liv so far Namn: Din första tid på högstadiet ska du ägna åt eftertanke och reflektion. Det är alltid bra att ta sig en funderare över hur man är som person, hur man har förändrats genom

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken haft i processen att ta

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

PM P R O M E M O R I A

PM P R O M E M O R I A PM P R O M E M O R I A PM är en kortform av det latinska pro memoria som betyder för minnet. Disposition Hur du strukturerar texten i ditt PM (1) Rubrik Om utrymme ges för att själv välja rubrik: Välj

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg Vilken utbildningsbakgrund har du? RESULTAT AV ESS medlemsundersökning ANNA-LISA OSVALDER Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg 116 svar Utbildningsbakgrund/antal

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Butiksbesök. Vitt och brun/vitt April/maj 2011. Sten Holmberg

Butiksbesök. Vitt och brun/vitt April/maj 2011. Sten Holmberg Butiksbesök Vitt och brun/vitt April/maj 2011 Sten Holmberg Bakgrund Att en gång per år besöka butiker för att ställa frågor om branschtidningen ElektronikBranschen. För att på så sätt få svar, öga mot

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - om att kritiskt granska och värdera information Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - Innehåll Vad är källkritik? Varför källkritik? De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

Teknikinformatören. FTI höll sitt höstmöte på Tom Tits Experiment

Teknikinformatören. FTI höll sitt höstmöte på Tom Tits Experiment Teknikinformatören Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information, FTI GRUNDAT 1964 3/2006 dec FTI höll sitt höstmöte på Tom Tits Experiment Åke Rullgård refererar mötet på sidan 3. Barn

Läs mer

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Dagens agenda Vad är VentureLab? Varför starta eget? Starta företag 5 faser Inspiration

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Läs kapitel 11 och kapitel 12 om strategier, marknadsplan och varumärken Skicka en skiss på ert projekt till

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 9 november 2009 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer