Noteringar från nätverksmötet, Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Noteringar från nätverksmötet, 2010-12-02 Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm"

Transkript

1 Nätverket för ökat finansiellt självförtroende GillaDinEkonomi, GDE Noteringar från nätverksmötet, Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm Deltagare: Ylva Yngveson, Swedbank, sammankallande Carina Blomberg, AMF Camilla Ferenius, Finansmarknadskommittén Claes Hemberg, Avanza Bank Kristina Kamp, Pensionsmyndigheten May Strandberg, Östhammars Kommun Johan Groth, Groth & Groth AB Peter Knutsson, Integrations- och jämställdhetsdepartementet Per Arne Ström, Finansinspektionen Helen Silvander, Unga Aktiesparare Pasel Assalum, Unga Aktiesparare Catarina Erséus, Integrationsdepartementet, Konsumenträttsenheten Ingela Pedersén, BUS, Göteborg Leif Karlsson, Finansförbundet Camilla Bratt, Konsumenternas Fredrik Nordquist, Konsumenternas Johan Almenberg, Finansdepartementet Thomas af Jochnick, Svenska Fondhandlareföreningen Karin Nordenson, Konsumentverket Bo Sillén, Stiftelsen Företagsam Michael Ehring, Stiftelsen Företagsam Susanne Eliasson, SEB Ulrika Huss, Danske Bank Mads Helleberg, Danske Bank Financial Literacy Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringar Bodil Hallin, Ikanobanken Stina Ericsson, Alecta Mikael Necke, Kronofogden Åsa Drakenberg, Fondbolagens förening

2 Nätverkets struktur och arbetssätt Ylva Yngveson inledde träffen med att hälsa alla välkomna och tog upp aktuella frågor kring nätverkets, Gilla Din Ekonomi (GDE), arbetssätt. Diskussioner om vilka aktiviteter som idag utförs inom finansiell folkbildning av nätverkets medlemmar. Ylva presenterade lökmodellen och förklarade till vilken grad man kunde ansluta sig till projektet. Vidare gick Ylva in på vilka som får använda sig av GDE och hur man ska använda det namnet. De som vill inleda ett projekt i nätverkets namn måste anmäla detta samt bli godkända av programrådet. Vilka kraven är för att bli godkänd har inte fastställts än, men en av grundprinciperna ska vara att information och utbildning genomgående lämnas oberoende från kommersiella inslag eller kopplingar till marknadsföring av produkter eller tjänster. Trovärdigheten ska säkras när en organisation, eller flera organisationer gemensamt, har en aktivitet i nätverkets namn. Till varje projekt ska det finnas en projektledare. Kostnaden blir i form av den tid man avsätter till projektet eller i form av finansiella medel. Fortlöpande rapportering till nätverket. Från nätverkets sida flaggas det upp för externa aktiviteter. Allt som sker i nätverkets namn berör oss alla som ingår i nätverket. Det finns två alternativa vägar till samarbete som diskuteras: den ena är om man har en idé som flera medlemmar i nätverket samlar sig kring för att utveckla alternativt att ett par enskilda aktörer inom nätverket hittar varandra för ett samarbete. Frågor som diskuterades Får man som enskild aktör, medlem i nätverket, bedriva någon form av aktivitet inom finansiell folkbildning helt enskilt under namnet GDE? Hur får vi GDE att bli en kvalitetsstämpel? Vilka faktorer avgör om ett projekt får bedrivas under GDE?

3 Viktiga saker att tänka på Inriktningen är mot privatpersoner. Aktiviteter under projektet ska leda till en ökad kunskapsnivå inom privatekonomi för privatpersoner. Per Arne Ström, konsumentenheten på Finansinspektionen, betonade vikten av att vi inte bör vara för skarpa. Med det menar Per Arne att utbildning kanske inte är den enda inriktning att välja och att nätverket bör bredda tänkandet och se på olika sorters möjligheter att nå ut med vårt budskap. Ett förslag på arbetsgången för kanslisten är att denne bereder underlag i olika former och frågor som uppstår och kommer från medlemmar inom nätverket där programrådet vidare beslutar i frågan. Tillgänglighet Helen Silvander, VD Unga Aktiesparare presenterade Hollandprojektet. Projektet presenterades då tillvägagångssättet för projektet i Holland, till stor del överensstämmer med och liknar hur nätverket har tänkt arbeta med finansiell folkbildning i Sverige. Hollandprojektet i punktform (se även bilaga): Har som mål att öka den finansiella kunskapen bland medborgarna Ledord är wiser in money matters Hemsida som besöks gånger/dygn Organisationen består av aktörer från näringslivet, ideella organisationer och offentliga instanser Tre olika program o Finances in order o Saving and borrowing o Learning to deal with money early on Webbplatsen gilladinekonomi.se Hemsidan har till uppgift att fungera som en digital närvaro för samtliga medverkande i nätverket. Viktigt att komma ihåg att sajterna bara ska samordna och inte ersätta de redan befintliga hemsidorna som medlemmarna har. Fast än det kan finnas konkurrerande grupper inom nätverket så går vi ändå ut gemensamt och arbetar tillsammans under nätverkets namn.

4 Alla som ingår i nätverket kommer ha tillgång till en egen sida på hemsidan. Det ska finnas en allmän publik sida som är tillgänglig för allmänheten samt en intern sida som enbart är tillgänglig för nätverkets medlemmar. På hemsidan ska vi marknadsföra kommande projekt samt de projekt som redan existerar och är igång. Hemsidan blir också en bra kontaktyta för nätverkets interna arbete. Tanken är också att alla parter i nätverket ska kunna lägga upp nyhetsflöden, pressmeddelande eller spännande projekt på hemsidan. Hemsidans innehåll Start Nyhetsflöde, aktuellt och FAQ Om oss Vilka är vi, programrådet, nätverket, vad gör vi, historia, mål och vision, verksamhetsplan och länksamling till medverkande i nätverket. Samarbeten Hur gör man för att ingå i nätverket, vilka samarbeten finns redan idag, varför samarbeta med oss och intresseanmälan. Projekt aktuella projekt beskrivs. Inbjudan till medlemmar som vill ingå i projekt. Kalendarium När och var sker aktiviteterna, vilka håller i aktiviteterna, anmälan till en aktivitet och ge förslag på en intressant aktivitet Materialsamling Nätverkets medlemmar kan lägga upp sitt material här, arkiv (det som har gjort hittills från deltagarnas sida samt av nätverket GillaDinEkonomi) och undersökningar. Blogg nyhetsflöde, politiska beslut etc. Sociala medier Facebook, Twitter och Youtube Länksamling olika satsningar som sker och sådant som vi kan dra nytta av. Forum Diskussionssida där vi ska kunna diskutera och ha synpunkter på exempelvis politiska beslut. Konsumenter ska också kunna gå in och tycka till samt diskutera. Något som diskuterades är att problemet med IT idag är det faktum att det finns för mycket information att hämta och därför måste vi locka på något sätt så man väljer att gå in på vår sida. Hemsidan ska alltså vara en samordningssajt! En knutpunkt! Arbetsplatsprojektet Aktuella aktiviteter Finansinspektionen, Pensionsmyndigheten, Avanza Bank, Konsumentverket, AMF pension och Kronofogdemyndigheten har tagit kontakt med några kommuner för att få möjlighet att ordna ett seminarium för anställda. Seminariet har haft som agenda Bli chef över din egen ekonomi och har som mål att utbilda kring de olika pensionsdelarna. Pilotträffar har redan gjorts där tre kommuner

5 har fått delta på seminariet. Värmdö och Knivsta kommun och Locum har haft seminariet för sina anställda. Dessa träffar skall utvärderas och analyseras och resultaten ska återkopplas till programrådet med tanken att så småningom rullas ut i ett projekt med fler medverkande medlemmar. Alla banker och tjänstepensionsföretagen kan ingå i projektet så länge det är neutral och oberoende information som ges. Det diskuterades om hur man ska locka privatpersoner att engagera sig för sin egen pension. Frukostmöte är ett alternativ som har prövats och visat sig fungera. Ytterligare sätt att nå ut ännu mer med projektet är att locka de anställda på olika företag genom att få seminariet att ses som en förmån som arbetsgivaren erbjuder de anställda. Projekt för skolan Per Arne berättade att privatekonomi uttryckligen finns med inom ämnet samhällskunskap och även inom matematiken, inte minst beroende på remissyttranden som skickats till Skolverket. Per Arne betonade dock under mötets gång att privatekonomi även hör hemma bland andra ämnen såsom Svenska I, Entreprenörskap och Privatjuridik. Dessa ämnen på gymnasiet bör, enligt remissyttrandet från Finansinspektionen, ha privatekonomi med som kursmoment och inte enbart inom samhällskunskap och företagsekonomi. I den nya Gymnasieförordningen 2011 finns privatekonomi nu med som ett obligatoriskt kursmoment i Samhällskunskap 1A (50p) och Samhällskunskap 1B (100p). Slutgiltiga beslut från regeringens sida gällande privatekonomi i skolan kommer i samband med GY2011 och planeras bli klar till innan nyår. Kommunala konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare Konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare är kommunala tjänstemän som finns i så gott som alla landets kommuner. Deras huvudsakliga uppgift är att stödja enskilda medborgare i frågor om konsumenträtt och privatekonomi. Många av dessa kommunala verksamheter har upparbetade kontakter med lokala aktörer såsom arbetsplatser, organisationer och myndigheter. Många besöker SFI (svenska för invandrare), skolor och olika forum för arbetslösa ungdomar och informerar om sina sakområden. De kan därför vara en tillgång för projektet, för att få till stånd aktiviteter i kommunerna kring privatekonomiska frågor, till exempel på företag via de arbetsplatsombud som är vanligt förekommande på stora industriföretag. Yrkesföreningarna för konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare har en gemensam konferens i april Konferensens huvudtema kommer att vara privatekonomi och konsumtion samt hur dessa kommunala yrkesgrupper ska kunna ge ett bättre stöd åt medborgarna. Stiftelsen Företagsam Bo Sillén är en av de som startat igång stiftelsen Företagsam som certifierar skolor som får använda sig av titeln Diplomerad gymnasieekonom. För att motta detta diplom skall eleven ha läst ett visst antal poäng ekonomiska ämnen samt uppfyllt vissa mål som stiftelsen satt. Hoten som stiftelsen ser är att det i samhället finns allt fler ungdomar som är ointresserade av sin egen ekonomi, fler som tar SMS lån och allt fler med krediter. Där fick nätverket se hur stiftelsen vill arbeta med att få med ekonomi och entreprenörskap i alla yrkesprogram samt mer utrymme för kontakter med näringslivet.

6 Bo inbjöd nätverkets medlemmar till att medverka i arbetet med att inspirera och utbilda lärarlag som arbetar i team med detta. I samarbete med Företagsam lokalt runt om i landet kan detta bidra till att privatekonomi får större utrymme i den begränsade timplanen. Bästa hälsningar, Pasel Assalum

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Vi har en stark tilltro till vår kompetens

Vi har en stark tilltro till vår kompetens Medlem i BUS En ordnad privatekonomi är en förutsättning för familjer och enskilda att klara sin vardag i dagens samhälle. Det är viktigt att kommunerna så långt det är möjligt informerar om vikten av

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam Media Smart Lär eleverna att kritiskt granska reklam För årskurs 7-91 Media Smart läromedlet för morgondagens konsumenter Idag möts vi av en mängd information dagligen. Ett ständigt brus från tv, radio,

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel Kylén

Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel Kylén Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel Kylén statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN Att kommunicera och lyssna Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Samverkan med allmänheten Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Tryckeri: Hudiksvalls kommun Upplaga:

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer