FN-ROLLSPEL. Säkerhetsrådsmöte om Skyldighet att skydda utifrån situationen i Syrien UN Photo/JC McIlwaine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FN-ROLLSPEL. Säkerhetsrådsmöte om Skyldighet att skydda utifrån situationen i Syrien 2014-2015. UN Photo/JC McIlwaine"

Transkript

1 FN-ROLLSPEL Säkerhetsrådsmöte om Skyldighet att skydda utifrån situationen i Syrien UN Photo/JC McIlwaine

2 Introduktion Konflikten i Syrien aktualiserar diskussionen om vad FN bör göra när stater inte förmår skydda sin egen befolkning från omfattande övergrepp. Sedan 2005 har FN ökade möjligheter att visa handlingskraft i sådana situationer, men bara om medlemsländerna är överens. Sedan 2012 har flera försök gjorts för att lösa konflikten i Syrien, bland annat genom en fredsplan skapad av FN:s och Arabförbundets dåvarande särskilda sändebud, Kofi Annan. Sedan juli 2014 är den svensk-italienske diplomaten Staffan de Mistura, nytt FN-sändebud för Syrien.1 Detta material innehåller förutom instruktioner för förberedelser, bakgrund och rollkort som utgår från ett möte i FN:s säkerhetsråd som hölls i januari 2014 Genève II-konferensen.2 Informationen på rollkorten är till stor del hämtad från det mötet. Vid mötets tidpunkt hade den humanitära situationen i Syrien fortsatt att förvärras. Flyktingströmmarna ökade i omfattning och någon politisk lösning på konflikten var inte i sikte. Rollspelet är en ögonblicksbild från januari 2014 med fokus på FN:s säkerhetsråds roll i konflikter och principen skyldighet att skydda. Syftet med rollspelet är att utifrån ett aktuellt fall ge kunskap om FN:s möjlighet att, enligt principen skyldigheten att skydda, ingripa för att skydda civilbefolkningen i ett land där regimen inte förmår att skydda sin egen befolkning eller själva begår övergrepp. Roller i rollspelet: Kina, USA, Frankrike, Ryssland, Storbritannien, Tchad, Nigeria, Chile, Jordanien, Litauen, Angola, Malaysia, Venezuela, Nya Zeeland, Spanien, Syrien. Säkerhetsrådets 15 medlemmar återges enligt mars 2015, den är inte identisk med deltagandet i Genève II-konferensen. Syrien och representanter för den syriska oppositionen var då inbjudna med rätt att uttala sig, men inte att rösta. Dock har det varit svårt att finna underlag för att göra rollkort till oppositionen i Syrien, varför endast rollkort för den syriska regimen finns med i detta material. Första halvåret 2015 agerar Frankrike ordförande i säkerhetsrådet. FN och skyldigheten att skydda Efter 1990-talets folkmord och krigsförbrytelser på Balkan och i Rwanda var det uppenbart att folkrätten behövde förstärkas och att världssamfundet måste öka sina möjligheter att förhindra övergrepp. FN antog 2005 en ny princip kallad skyldigheten att skydda. Den innebär att varje stat har en skyldighet att skydda sin befolkning mot folkmord, etnisk rensning, krigsbrott och brott mot mänskligheten. Omvärlden är skyldig att bistå enskilda stater att uppfylla den skyldigheten. Om staten själv inte klarar att garantera sina medborgares säkerhet, eller om staten själv är ansvarig för de brott som begås, flyttas ansvaret över på omvärlden. Detta innebär att omvärlden har 1 Intervju med Mistura i Svd 29 dec 2014: eddbcd2da6c044ec1257c75004df5aa? OpenDocument&ExpandSection=4%2C3%2C17%2C16.3%2C16.2%2C16.1%2C2#_Section4

3 skyldighet att med hjälp av diplomati, sanktioner och andra medel skydda befolkningen mot de brott som begås. Som en sista utväg kan FN:s säkerhetsråd ge dess medlemsstater mandat för att använda militära medel i detta syfte. Samtidigt är statens suveränitet, tanken om att staten själv ska få bestämma över sina inre angelägenheter och att FN bara får lägga sig i mellanstatliga frågor, en av grundbultarna i FNsystemet. Dessa två principer står i konflikt med varandra, och debatten om dem är långt ifrån avslutad. Det är FN:s säkerhetsråd som fattar beslut om fred- och säkerhetsfrågor. Där sitter 5 permanenta medlemmar, USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien, tillsammans med 10 icke-permanenta medlemmar valda på två år var. För att ett beslut ska gå igenom i säkerhetsrådet måste det stödjas av minst nio av medlemmarna, men de fem permanenta medlemmarna har också vetorätt, vilket innebär att de ensidigt kan stoppa ett beslut från att gå igenom, även om alla de andra medlemmarna är överens. Detta gör att principen om skyldigheten att skydda är svår att omsätta i verkligheten. Syrien under den arabiska våren Baath-partiet tog makten i Syrien genom en statskupp 1963, och 1970 tillträdde flygvapenchefen Hafez al-assad som president. Under hans 30 år vid makten förföljdes oppositionsmedlemmar, andra politiska partier än Baathpartiet förbjöds och yttrande- och pressfriheten inskränktes. När sonen Bashar al-assad tog över presidentskapet efter sin fars död år 2000 förde han snart själv en auktoritär politik, och Syrien fortsatte vara ett land där mänskliga rättigheter kränks och oliktänkande förföljs. I mars 2011 klottrade några ungdomar slagord mot regimen på en vägg i staden Deera. De arresterades och fördes till okänd ort av den lokala säkerhetstjänsten. Det startade en kedjereaktion av protester och demonstrationer i landet, först mot lokala myndigheter men med tiden mot hela den styrande regimen. De första protesterna var fredliga, men med tiden beväpnade sig även oppositionen, och sedan juli 2012 pågår ett fullskaligt inbördeskrig i Syrien. Från det att upproret började fram till mitten av januari 2015 hade konflikten enligt FN:s beräkningar krävt minst människors liv. Januari 2015 rapporterades att nära 4 miljoner människor hade flytt från landet, och 7,6 miljoner människor inuti Syrien beräknades vara i behov av humanitär hjälp. Krigsbrott och brott mot de mänskliga rättigheterna rapporterades från båda sidor av konflikten. FN i Syrienkonflikten FN har sedan början av konflikten i Syrien diskuterat frågan i säkerhetsrådet. I oktober 2011 lades ett resolutionsförslag fram som dock fälldes av ett veto av Kina och Ryssland. I slutet av januari 2012 vädjade Arabförbundet, som redan tidigare tagit flera egna initiativ för att skapa fred i landet, om säkerhetsrådets hjälp. Den 4 februari lades ytterligare ett resolutionsförslag fram baserat på tidigare överenskommelser mellan Syrien och Arabförbundet. Även detta resolutionsförslag stoppades genom av Kina och Ryssland som lade in sina veton.

4 Den 23 februari utsåg FN och Arabförbundet FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan till sitt gemensamma särskilda sändebud i konflikten. Kofi Annan lyckades förhandla fram en fredsplan i sex steg som alla parter ställde sig bakom. Fredsplanen stöttades av säkerhetsrådet både i flera uttalanden och i en resolution som antogs den 14 april 2012, där man också godkände en preliminär militär observatörsstyrka på upp till 30 personer och meddelade sin intention att upprätta en större observatörsstyrka. En vecka senare antogs resolutionen om UNSMIS (United Nations Supervision Mission in Syria), bestående av upp till 300 obeväpnade observatörer med uppgift att övervaka situationen i implementeringen av Kofi Annans fredsplan på plats i Syrien. Dock följdes inte fredsplanen och situationen i Syrien fortsatte att förvärras. Den 15 juni var UNSMIS tvunget att avbryta sin verksamhet på grund av det försämrade säkerhetsläget. Den 30 juni 2012 hölls en konferens i Genève om konflikten i Syrien. Slutdokumentet från Genève byggde på Annans fredsplan, men innehöll också en plan för hur en politisk övergång i Syrien bör se ut. Den syriska regeringen ställde sig bakom dokumentet, precis som de gjort med fredsplanen, men i avsaknad av reella framsteg vad gäller både övergången och fredsplanen hölls ytterligare en konferens den 22 januari - 15 februari 2014 i Montreux och Genève. Den så kallade Genève II-konferensen utgick åter från slutdokumentet från Genève, men resulterade inte i något nytt dokument. I september 2013 antogs resolution 2118 om övervakning av användningen av kemiska vapen mot civila, Syriens olagliga innehav av vapnen, och en plan för att förstöra dem genom ett OPCW-mandat s (Organisationen för förbud mot kemiska vapen). I januari 2015 var frågan ännu inte uttömd. I februari 2014 lade Australien, Frankrike, Jordanien, Litauen, Luxemburg, Storbritannien och USA fram resolutionsutkast S/2014/115, vilken antogs som resolution I resolutionen kräver säkerhetsrådet att konfliktens parter, och främst regimen, lyfter blockader över områden i Syrien där befolkningen förhindras från att ta emot humanitär hjälp. Kraven har hittills inte lett till en förbättring av det humanitära läget. Instruktioner Förberedelser (1-2 lektioner) Berätta för eleverna att de snart kommer att gå in i roller som representanter för stater i FN:s säkerhetsråd som ska fatta beslut om vad FN bör göra i Syrien. För att de ska kunna göra detta på bästa sätt behöver de baskunskaper om konflikten och om FN:s och säkerhetsrådets arbetsordning. Gå därför igenom detta tillsammans. En sammanfattad bakgrundsbeskrivning finns bifogad. Dela in eleverna i grupper om 2-3 personer. Varje grupp är representanter för ett land. Ge varje elev en bakgrundsbeskrivning, rollspelsreglerna och ett rollkort för det land som gruppen tilldelats. Var noga med att berätta att rollkorten är sammanfattningar av landets åsikter så som de uttryckts i FN:s säkerhetsråd, och alltså inte opartiska beskrivningar. Uppmana eleverna att läsa igenom den information de fått och skriva ner eventuella frågor och oklarheter. Ta upp frågorna i helklass så att alla får möjlighet att höra svaren.

5 Låt eleverna läsa in sig på sina roller. Uppmuntra dem att söka information även på andra ställen än i rollkorten och att ta reda på om deras land har några uttalade allianser, intressen i konflikten eller annat som kan göra att de tycker på ett visst sätt. Tipsa gärna om FNförbundets sida om konsten att kartlägga ett land: Öppningstal (ca 30 minuter) När eleverna känner sig nöjda med sina efterforskningar ska de skriva ett inledningstal. Talet ska vara max 1 minut långt och ta upp de viktigaste aspekterna av landets åsikter i den fråga som ska debatteras. I övrigt se rollspelsreglerna. Möblera klassrummet i en dubbel hästsko (likt säkerhetsrådet, se bild) eller på annat sätt så att grupperna kan se varandra. Ställ ett bord längst fram i klassrummet för läraren/ordföranden. Bredvid ordförandebordet ska det stå ett ståbord eller liknande som kan fungera som talarstol. Lägg ut landskyltarna vid varje lands plats och ge varje elev en namnskylt. Uppmuntra eleverna att komma i delegatklädsel till rollspelet. Hur strikt delegatklädseln är kan man välja, från slipsar eller andra markörer tillsammans med vanliga kläder till full kostym, dräkt eller folkdräkt. Det är en stark rekommendation från vår sida att man tydligt markerar med sin klädsel när man är delegat. Detta underlättar för eleverna att gå in i sina roller. Rollspelet börjar med att ordföranden hälsar välkommen och går igenom rollspelets regler. Sedan kallar ordföranden upp delegationerna en efter en för att hålla sina inledningstal. Se rollspelsreglerna för detaljerade instruktioner. Under inledningstalen gäller det för alla delegationer att förbereda sig inför lobbyingen genom att lyssna noga på andra länders ståndpunkter och jämföra dem med sina egna. Om Generalsekreteraren sitter ordförande under öppningstalen, eller är närvarande, inleds öppningstalen med Ärade Generalsekreterare (om GS är närvarande)/ärade ordförande, högt ärade delegater av FN:s säkerhetsråd, mina damer och herrar. Mall för enkelt öppningstal för landet X Högt ärade Generalsekreterare, Ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar. De senaste årens utveckling i frågan kring... har inneburit enorma lidanden för civilbefolkningen... X finner detta djupt oroande. Hur många ytterligare människoliv ska gå till spillo och hur många ytterligare ska behöva utstå detta ofattbara lidande, enbart för att vissa stater inte anser att frågan är prioriterad eller att den är svår att lösa så att alla parter blir nöjda? När vi nu alla är församlade här i... för att diskutera just denna brännande fråga låt oss då göra en kraftsamling. Låt oss göra allt vi kan för att skydda civila. Låt oss för befolkningens bästa enas om en lösning. X kommer i ett resolutionsförslag att presentera en lösning på frågan som innebär att...,..., Välkomna att diskutera detta förslag med oss. X lämnar ordet till ordförande.

6 Lobbying och resolutionsskrivande (ca 1 timme) När alla delegationer hållit sina öppningstal går rollspelet in i nästa fas: lobbying. Under lobbyingen minglar delegationerna med varandra och förhandlar på ett mer informellt sätt. Dela ut en resolutionsinstruktion och en resolutionsmall till varje delegation som ett stöd i förhandlingarna. Delegaternas uppgift är att fylla på mallen med operativa satser för att skapa ett resolutionsutkast med så brett stöd som möjligt som säkerhetsrådet sedan kan rösta om. Det gäller alltså inte bara att försöka få sin egen vilja igenom, utan också att kunna kompromissa. Vår rekommendation är att ni utöver ett framläggande land som ska presentera förslaget, kräver minst 3-4 stödjande länder (underskrifter)för att resolutionsförslaget ska kunna gå vidare. Ett land kan bara stå bakom en resolution. Debatt och votering (ca 30 minuter) Det är ordförandes alt generalsekreterarens roll att efter en stunds lobbying välja det resolutionsutkast som har störst sannolikhet att kunna gå igenom och uppmana delegaterna att arbeta vidare i lobbyingen med det tills det är dags för delegaterna att återgå till sina platser i säkerhetsrådet. En delegat från framläggande land för det första resolutionsutkastet ombeds av ordföranden att läsa upp de operativa satserna. Delegaten ges sedan möjlighet att argumentera för sin resolution. Efter detta ges möjlighet för andra länder att tala antingen för eller emot resolutionen. Ordföranden fördelar ordet, och har också en viktig uppgift att uppmuntra så många som möjligt att delta i debatten och att se till att alla olika åsikter och argument kommer fram. Efter debatten går resolutionsutkastet till votering. Vid voteringen kan man antingen rösta för att anta resolutionen, rösta för att avslå resolutionen eller avstå från att rösta. Varje medlemsland har en röst och för att en resolution ska gå igenom krävs det att den stöds av minst 9 medlemmar samt att ingen av de permanenta medlemmarna röstar emot. Observera att Syrien inte är medlem av säkerhetsrådet och därför inte har rösträtt. Hela förfarandet med debatt och omröstning upprepas för övriga resolutionsutkast, om sådana finns. Efterarbete (1 lektion) Nästa gång man ses är det bra att ha ett eftersnack där eleverna får kliva ur sina roller och diskutera rollspelet och situationen i Syrien utifrån sina egna tankar och känslor. Börja med att diskutera, gärna i mindre grupper: Hur är det att agera som någon helt annan? Vad tyckte ni om er egen rolls åsikter? Utvecklades rollspelet som ett troligt scenario? Vad lärde ni er av rollspelet? Är det här en bra metod för att sätta sig in i globala frågor?

7 Det här materialet baseras på ett riktigt säkerhetsrådsmöte. Berätta eller låt eleverna själva ta reda på vad som blev resultatet av mötet och vad som hänt i Syrien sedan dess. Har det blivit bättre? Sämre? Vilka initiativ till att skapa fred har tagits? Vad tror ni skulle behövas för att lösa konflikten i Syrien? Avsluta med att göra en fyrahörnövning där eleverna svarar i egenskap av sig själva: Tycker du att FN ska använda tvingande åtgärder, med hänvisning till Skyldighet att skydda, i Syrien? Nej. Ja, fördömanden, sanktioner eller liknande, men inte militär intervention. Ja, alla tillåtna medel inklusive militär intervention Eget alternativ Ge eleverna möjlighet att motivera sina ställningstaganden och diskutera med varandra. Resolutionsutkast - Hur man skriver en formellt korrekt resolution Varje delegat bör innan säkerhetsrådets möte startar ha förberett ett skriftligt resolutionsutkast där man formulerar sitt lands förslag till den gemensamma resolution man hoppas få igenom i säkerhetsrådet. En resolution består av två delar, en med inledande satser och en med operativa satser. I den inledande delen beskrivs situationen varför man behöver mötas för nya beslut, ofta med argument och hänvisning till tidigare resolutioner och historik. I de operativa satserna, framgår det vad man önskar att världssamfundet ska enas om för åtgärder som svar på den rådande situationen som beskrivits inledningsvis. Det finns också tydliga regler rent grammatiskt för hur man bygger upp en resolution. Dessa regler finns för att underlätta förhandlingarna och snabbt kunna baka samman olika länders förslag till en gemensam resolution. Det finns t ex inget subjekt i en resolution. Se mall och exempel nedan.

8 Mall för resolutionsutkast Utskott: Fråga rörande: Framläggs av: Stöds av: FN:s säkerhetsråd, (1) Inledande varje inledande sats med ett kursiverat particip, (2) Säkerställande lättheten i att hitta med radnumrering, (3) Avslutande varje inledande sats med ett kommatecken, (4) Försäkrande att denna avdelning innehåller all argumentering och historik, (5) Hållande i minnet att denna del även ska innehålla hänvisningar till eventuella (6) tidigare resolutioner och avtal, (7) Med uppmärksamhet på att varje operativ sats bör vara motiverad i denna del av (8) resolutionen, (9) 1. Fastställer att den operativa delen av resolutionen alltid inleds med ett verb i (10) tredje person singularis; (11) 2. Påminner om att varje operativ sats avslutas med ett semikolon; (12) 3. Konstaterar att i denna avdelning avgörs det om resolutionen är vag, d v s (13) inleds med verb som (14) i) stödjer, (15) ii) vädjar, (16) iii) betonar; (17) 4. Konstaterar vidare att en stark resolution innehåller inledande verb som (18) i) kräver, (19) ii) fördömer, (20) 5. Påpekar att resolutionen är en enda lång mening som avslutas med en punkt. Exempel på hur en resolution i Syrienfrågan kan inledas: Fråga rörande: Situationen i Syrien Framläggs av: Stöds av: FN:s säkerhetsråd, (1) Hållande i minnet resolutioner 2042 (2012) och 2139 (2014), (2) Återbekräftande vårt stöd till den av FN och Arabförbundet stödda planen för en (3) politisk lösning på konflikten i Syrien som återges i slutdokumentet från Genève, (4) Fördömande det pågående våldet från alla parter och uttryckande sin sorg över (5) hundratusentals människors död i Syrien, (6) Fördömande alla brott mot de mänskliga rättigheter som syriska regimen begått, likväl (7) som brott mot de mänskliga rättigheterna begångna av beväpnade oppositionsgrupper, (8) Återbekräftande vårt starka stöd för Syriens suveränitet, självständighet, enhet och (9) territoriella integritet, och för FN-stadgans principer, (10) Agerande under kapitel VI/VII i FN-stadgan, (OBS välj vilket kapitel).

9 Länkar FN-stadgan, svenska: FN-stadgan, engelska: Resolution 2042, inklusive Kofi Annans fredsplan: view_doc.asp?symbol=s/res/2042%20(2012) Resolution 2043 om bland annat UNSMIS: view_doc.asp?symbol=s/res/2043%20(2012) Slutdokumentet från Genèvekonferensen, Geneva Communiqué : Resolution 2139 om den humanitära krisen i Syrien: Resolution 2118 om kemiska vapen och deras användning i Syrien: Säkerhetsrådets alla resolutioner och andra dokument avseende Syrien: Mötesprotokollet från säkerhetsrådsmötet den 19 juli 2012 om Syrien: Resolutionsutkast från säkerhetsrådsmötet den 19 juli 2012 om Syrien: Resolutionsutkast som cirkulerade innan mötet men som ej togs upp till debatt: CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20S%202012%20547%20Rev%202.pdf Förteckning över Genève II-konferensen den 22 februari - 15 februari 2014 om Syrien: 1eddbcd2da6c044ec1257c75004df5aa? OpenDocument&ExpandSection=4%2C3%2C17%2C16.3%2C16.2%2C16.1%2C2#_Section4 Organisationen Security Council Reports kronologi över FN:s agerande i Syrien: UN News Centre, News Focus Syria: Tips: Använd sökfunktionen på UN News Centre för att få fram äldre artiklar.

10 Rollkort Kina 3 En lösning av konflikten i Syrien kan enbart nås om följande fem grundläggande principer följs: 1. Konflikten måste lösas på politisk väg. 2. Enbart syrierna själva ska få bestämma Syriens framtid. 3. En inkluderande politisk övergångsperiod. 4. Nationell försoning och enighet måste uppnås. 5. Humanitärt stöd måste levereras. Best practice - principen bör följas, vilket betyder att erfarenheter från fall där andra stater kunnat lösa interna konflikter bör användas. Därför behöver en övergångsregering med verkställande makt etableras som tar hänsyn till alla parters intressen i efterföljande fredsförhandlingar. Det finns ingen militär lösning på konflikten. Därför är det nödvändigt att det syriska folkets vilja för förändring balanseras med ordning och stabilitet under den politiska övergången. Befintliga institutioner bör behållas. Olika etniska, religiösa, och sekteristiska gruppers intressen måste respekteras och balanseras. Speciellt viktigt är att minoriteters, kvinnors och flyktingars rättigheter garanteras. Syrien ska fortsatt vara en sammanhållen stat. En splittring av landet är utesluten. Syriens betydelse för fred och säkerhet i Mellanöstern får inte underskattas, och inte heller landets roll att förhindra spridning av terrorism och extremism. Kinas utgångspunkt är att parterna ska förhandla med varandra för att hitta en medelväg. De måste båda vara beredda att kompromissa. Kina agerar konsekvent för att principerna om suveränitet och icke-intervention ska följas. Internationell lagstiftning och FN-stadgan ska följas i konfliktlösning. I så stor utsträckning som möjligt ska säkerhetsrådets beslut följas, medling ska främst ske genom det befintliga FN-systemet. Kina framhåller gärna sin aktiva roll i att implementera OPCW:s (Organisationen för förbud mot kemiska vapen) mandat för att omhänderta kemiska vapen genom stöd till UN-OPCW Joint Mission, S/RES/2118 (2013). Kina stödjer Syriens befolkning, och grannländernas, med humanitära insatser. Landet har manat de stridande parterna i Syrien att följa säkerhetsrådets krav på att inte förhindra att humanitär hjälp når civilbefolkningen samt låta stödet passera syrisk gräns utan statligt medgivande, S/RES/2165 (2014). Man stöttade S/RES/2139 (2014) avseende humanitärt bistånd, men lade veto, tillsammans med Ryssland, mot resolutionsutkast S/2014/348 avseende internationella brottsmålsdomstolens befogenheter som skiljedomare i konflikten. 3

11 Rollkort Storbritannien 4 Både Syriens regering och oppositionen måste inse allvaret i att Syriens framtid som stat står på spel. Syriens regering bär det största ansvaret för kriget det är också de som kan göra mest för att avsluta det. Storbritannien manar den syriska regeringen till att verka för en lösning som kan accepteras av båda parter och att upphöra motarbeta fredsförhandlingarna. Det står klart att kriget i Syrien inte började som en kamp mot terrorism, som Syriens regering påstår är fallet. Konflikten började när vanliga medborgare i Syrien krävde politisk och ekonomisk frihet, men möttes av våld och förtryck istället för fredlig förändring. Syriers kamp för frihet är rättvis och legitim. En syriskledd fredsprocess bör vara inkluderande och ta hänsyn till alla gruppers intressen. En politisk övergång där syrierna själva kan besluta om sin framtid på demokratisk väg, förespråkas. En tidsplan för eldupphör och övergång till demokrati bör upprättas snarast. Storbritannien anser att humanitär hjälp måste nå alla drabbade. Städer belägras av de stridande parterna och hjälpen hindras avsiktligt från att nå fram. Detta är oacceptabelt. Kvinnor måste låtas delta fullt ut i fredsprocessen och påverka hur Syrien styrs i framtiden. EU-länderna har en gemensam utrikespolitisk linje vad gäller Syrien som drivs direkt av EEAS (EU:s utrikestjänst). EU anser att konflikten måste få ett slut och en syriskledd politisk övergång i enlighet med det syriska folkets vilja etableras. Civilbefolkningens tillgång till mat, vatten, elektricitet och vård måste säkerställas. EU stödjer slutdokumentet från Genève. Under stödkonferensen i Kuwait gav EU totalt 2,6 miljarder EUR till den humanitära insatsen i Syrien. Det är mycket viktigt att kvinnor inkluderas i fredsbyggandet i Syrien. 5 Storbritannien stödde fullt ut slutdokumentet från Genève och är frustrerade över att så lite gjorts för att avsluta kriget. Man vill ha en ny fredsplan som följs upp av konkreta åtgärder från Syriens sida. Storbritannien har velat se någon form av internationell militär intervention i Syrien för att backa upp fredsprocessen, då regimen upprepade gånger brutit mot löften och avtal. Suveränitetsprincipen får inte prioriteras framför behovet att hjälpa den civila befolkningen. Storbritannien är näst största mellanstatliga bidragsgivaren i krisen. Läget kompliceras av att terrorgrupper som IS gynnas av ytterligare instabilitet i Syrien. Därför vill Storbritannien inte se en drastisk försvagning av den syriska regimen. P3-länderna (USA, Storbritannien, Frankrike) har som ambition att införa resolutionen om en fredsplan under kapitel VII i FN-stadgan. Det skulle ge mer tyngd åt säkerhetsrådets uppmaningar. Detsamma kan vara aktuellt för en ny resolution om kemiska vapen. Storbritannien framhåller det mycket höga antalet civila dödsoffer och internflyktingar i regionen. Slutdokumentet från Genève antogs i juni 2012, då var döda och registrerade flyktingar. I januari 2014, vid tidpunkten för Genève II, hade oskyldiga människor mist sina liv och 2,3 miljoner är flyktingar - en miljon av dessa är barn. Dessa siffror är katastrofala och visar på den enorma mänskliga kostnaden för kriget

12 Rollkort Frankrike 6 Frankrike är för att en övergångsregering med verkställande makt ska bildas och att en politisk lösning på inbördeskriget på så vis ska nås. Den syriska regimens brott mot sin egen befolkning, som attacker med kemiska vapen, organiserad svält och massmord ska aldrig glömmas. Med resolutionsutkast S/2014/348 ville Frankrike ge internationella brottsmålsdomstolen ett mandat att åtala individer inom den syriska regimen för deras brott mot mänskligheten. Resolutionen stoppades av Rysslands och Kinas veto. Den syriska regimen bär det tyngsta ansvaret för kriget, men också för terrorn. Regimen påstår sig bekämpa terrorrörelser, men är snarare allierad med dem i praktiken. Syriska nationella koalitionen bekämpar både regimen och terroristerna. Därför stödjer Frankrike den syriska oppositionen. Det är av högsta prioritet att eldupphör förhandlas fram, att humanitära korridorer öppnas, och att förnödenheter och medicin levereras till överlevande så fort som möjligt. Frankrike är en vän till det syriska folket och även dess grannfolk. Frankrike vill åstadkomma fred och ett enat, demokratiskt, självständigt, försonat Syrien som respekterar både enskilda medborgare och olika samhällsgrupper. Ett Syrien utan utländska krigare på dess territorium och utan en massmördare till ledare. Frankrike anser att man bör arbeta för att en övergångsregering ska sättas upp samtidigt som konkreta förtroendebyggande aktioner genomförs av parterna för att uppnå fred. EU-länderna har en gemensam utrikespolitisk linje vad gäller Syrien som drivs direkt av EEAS (EU:s utrikestjänst). EU anser att konflikten måste få ett slut och en syriskledd politisk övergång i enlighet med det syriska folkets vilja etableras. Civilbefolkningens tillgång till mat, vatten, elektricitet och vård måste säkerställas. EU stödjer slutdokumentet från Genève. Under stödkonferensen i Kuwait gav EU totalt 2,6 miljarder EUR till den humanitära insatsen i Syrien. Det är mycket viktigt att kvinnor inkluderas i fredsbyggandet i Syrien.7 Frankrike har traditionellt mycket starka band till Syrien och grannländerna varför den humanitära faktorn får speciellt hög prioritet. I sina tal framhåller Frankrike sin historiska och kulturella relation till Syriens och Mellanösterns folk och ser sig som en naturlig beskyddare. Då konflikten inte kunnat lösas under tiden som gått sedan de två Genève-konferenserna har Frankrike stöttat den syriska oppositionen med vapen under Frankrike menar att världssamfundet inte kan lämna de enda syriska grupperna som arbetar för demokrati utan vapen.8 P3-länderna (USA, Storbritannien, Frankrike) har som ambition att införa resolutionen om en fredsplan under kapitel VII i FN-stadgan. Det skulle ge mer tyngd åt säkerhetsrådets uppmaningar. Detsamma kan vara aktuellt för en ny resolution om kemiska vapen. 6 (Fabius).pdf

13 Rollkort USA 9 USA framhåller att konflikten började då den syriska regimen svarade med en fullständigt oproportionerlig våldsupptrappning när landets befolkning fredligt och med all rätta krävde förändring. Därför ställer USA sig på oppositionens sida i konflikten. Det är bevisat att den syriska regimen har använt tunga vapen mot civilbefolkningen, vapen som inte går att jämföra med oppositionens. Regimen har också använt svält som vapen. Regimen har även gjort sig skyldig till systematisk tortyr och massavrättningar. USA fördömer kraftigt regimens agerande. Det är en attack mot hela mänskligheten och alla internationella principer, inte bara mot enskilda människoliv. USA vill göra klart att regimen ska stå till svars för en humanitär katastrof, destabilisering av regionen och enorma flyktingströmmar. Det är säkerhetsrådets medlemmars ansvar inför bland annat 9 miljoner flyktingar att nå hållbar fred och sedan upprätthålla den med alla medel som krävs. Bashar Al-Assad har förlorat all legitimitet och får absolut inte ingå i en övergångsregering. USA är säkra på att Syriens befolkning inte önskar att han ska leda landet. USA vill inte se extremister eller terrorister i en övergångsregering då dessa grupper bara förvärrar det syriska folkets lidande. Men terrorhotet kan heller inte bekämpas effektivt så länge som regimen sitter kvar vid makten. Då säkerhetsrådet misslyckats med att anta en handlingskraftig resolution under lång tid har USA bidragit med utbildning, utrustning och vapen till den syriska oppositionen. Man avser fortsätta med detta stöd. 10 USA ser ett ytterligare hot mot Syriens och grannländernas civilbefolkning i terrororganisationer som IS. Fokus har under 2014 lagts på diplomatisk och väpnad aktion för att motverka terrorn. Eftersom terrorn gynnas av instabilitet får Assadregimen inte kollapsa, utan en övergång måste ske under ordnade former. 11 USA har samma intresse som Storbritannien och Frankrike vad gäller att ställa den syriska regimen inför internationella brottmålsdomstolen, ICC. Från USA:s perspektiv är principen om skyldigheten att skydda (R2P) viktigare än suveränitetsprincipen när en stats regering inte förmår att skydda sin egen befolkning. I Syrien är det också regimen som målmedvetet angriper civila. USA, Storbritannien, och Frankrike har redan agerat med anledning av detta i Libyen och skulle i princip kunna göra det igen om de fick FN-mandat. P3-länderna (USA, Storbritannien, Frankrike) har som ambition att införa resolutionen om en fredsplan under kapitel VII i FN-stadgan. Det skulle ge mer tyngd åt säkerhetsrådets uppmaningar. Detsamma kan vara aktuellt för en ny resolution om kemiska vapen federated=1

14 Rollkort Ryssland 12 Ryssland menar att säkerhetsrådets gemensamma mål är att avsluta den tragiska konflikten i Syrien för att skona landets befolkning från lidande och undvika att grannländer påverkas negativt i denna mycket svåra period för hela Mellanöstern. Ryssland stödjer de arabiska folkens ambition till bättre liv, hållbar utveckling, och välstånd. Ryssland är säkra på att samhällsreformer bara kan bli framgångsrika om de införs på fredlig väg, som ett resultat av nationell dialog och internt förändringsarbete. Världssamfundet ska inte tvinga normer och reformer på folken i Mellanöstern och Nordafrika. Extern inblandning i sociala och ekonomiska frågor är inte heller önskvärd. Världssamfundet manas till att strikt följa internationell lagstiftning; det innebär en fredlig konfliktlösning samt fullständig respekt för staters suveränitet och territoriella integritet. Ryssland har hela tiden ansett att konflikten inte har en militär lösning och stödde därför slutdokumentet från Genève. Det är viktigt att engagera och inkludera regionala aktörer i förhandlingarna för att en hållbar fred ska kunna uppnås. Därför är det nödvändigt att Iran deltar i förhandlingarna. Mest oroande är att Syrien kan bli ett centrum för den internationella terrorn. Extremister har skapat sådan intolerans i samhället att kristna nu lämnar Syrien i mycket stor omfattning. Det är viktigt att mer görs för att åtgärda den humanitära situationen. Humanitära insatser ska dock inte användas som verktyg för att ställa krav på Syriens regering eller för att främja egna politiska målsättningar. Flera aktörer i säkerhetsrådet påstår sig välkomna Genève IIsamtalen men vill egentligen inte att de blir framgångsrika. Spänningarna mellan islams olika grenar har ökat markant, vilket är mycket oroande. Ryssland värdesätter sin goda relation med den arabiska och muslimska världen. Ryssland har ett stort intresse av att den arabiska och muslimska världen får en stark position på världsscenen som jämbördig partner och allierad i en ny multipolär världsordning. Ryssland har haft en drivande roll i att medla fram ett OPCW-mandat (Organisationen för förbud mot kemiska vapen) för att omhänderta kemiska vapen i Syrien, S/RES/2118 (2013), efter att först ha påstått att inga kemiska vapen finns i landet. Ryssland värnar tillsammans med Kina om principen om alla staters fullständiga suveränitet och territoriella integritet. Detta ska vara enligt med det syriska folkets vilja. Man söker förhindra att andra stater använder de humanitära och politiska problemen för att främja egna intressen i regionen. Ryssland står passivt bakom kravet på en övergångsregering i Syrien, men kräver att representanter från regimen ska ingå i den. Bashar Al-Assad är en strategisk rysk bundsförvant och en viktig importör av vapen RussianFederation.pdf 13

15 Rollkort Tchad 14 Tchad stödjer S/RES/2139 (2014) avseende humanitärt bistånd till Syrien. Förhoppningen är att Syriens befolkning nu får tillgång till hjälp som den med orätt har berövats från. Tchad manar den syriska regimen till att upphöra med våld riktat mot civilbefolkningen och med brott mot internationell humanitär lagstiftning. Regimen bör bana väg för fredsförhandlingar för att hitta en lösning som alla parter kan acceptera. Säkerhetsrådet behöver stå tydligt på civilbefolkningens sida i konflikten och agera med kraft och engagemang för att hjälpa den. Konfliktens båda parter uppmanas att ta sitt ansvar och föra en dialog för att oskyldiga civila inte ska komma till skada. Processen för att desarmera och förstöra regimens kemiska vapen behöver snabbas upp. Illegala bombningar av civila bör upphöra. Detta kan lägga grunden för ett framtida stabilt Syrien. Tchads historiska relation och allians med Frankrike innebär att man i princip stödjer den franska utrikespolitiken i alla avseenden. Då Tchad också är en auktoritär diktatur vill dock landet troligtvis stå fast vid suveränitetsprincipen %29%20to%20Ease%20Aid%20Delivery%20to%20Syrians%2C%20Provide%20Relief%20from%20%E2%80%98Chilling%20Darkness%E2 %80%99.pdf 15

16 Rollkort Chile 16 Chile anser att S/RES/2139 (2014) avseende humanitärt bistånd till Syrien är ett viktigt och nödvändigt steg på vägen för att åtgärda den humanitära kris som landet befinner sig i. Situationen förvärras dagligen och påverkar även grannländerna mycket negativt. Konflikten i Syrien har blivit ett hot mot fred och stabilitet i hela världen. En kraftsamling behövs för att alla parter i konflikten i Syrien ska följa internationell humanitär lagstiftning och garantera befolkningens mänskliga rättigheter. Civila måste skyddas från att komma till skada. Regimen och oppositionen måste båda aktivt medverka till att humanitärt bistånd snabbt, säkert och obehindrat når rätt mottagare i Syrien. Chile anser att de fall där krigsbrott eller brott mot mänskligheten har begåtts måste få behandlas av internationella brottsmålsdomstolen. Den humanitära krisen kan endast lösas på politisk väg. Chile håller fast vid slutdokumentet från Genève där det konstateras att konflikten måste avmilitariseras och övergå till en politisk förhandlingsfas. Chiles egna erfarenheter med inbördeskrig och statskupper gör att Chile speciellt vill stödja offren för olika konflikter, samtidigt som man ogärna stödjer sanktioner. Landet arbetar gärna genom internationella organisationer och söker helst regionala lösningar på regionala problem. Diplomati och fredlig konfliktlösning har prioritet över andra sätt att lösa konflikter på. Chile har tidigare varit medlem i säkerhetsrådet %29%20to%20Ease%20Aid%20Delivery%20to%20Syrians%2C%20Provide%20Relief%20from%20%E2%80%98Chilling%20Darkness%E2 %80%99.pdf 17

17 Rollkort Litauen 18 Litauen anser att S/RES/2139 (2014) avseende humanitärt bistånd till Syrien är en mycket viktig signal från det internationella samfundet till landets befolkning. Samtidigt har beslutet kommit alldeles för sent, i tre år har syrierna gått igenom oerhört mycket lidande utan någon större åtgärd från omvärlden. Litauen hoppas nu på att humanitär hjälp snabbt och säkert kan nå de behövande och att säkerheten för personal som arbetar med humanitär hjälp garanteras av konfliktens båda parter. Det är av yttersta vikt att båda parter, men särskilt Syriens regering, implementerar resolutionen. Säkerhetsrådet måste agera om parterna inte tar de nödvändiga stegen för att göra detta, annars står säkerhetsrådets trovärdighet på spel. Det är viktigt att de skyldiga till krigsbrott, brott mot mänskligheten och kränkningar av de mänskliga rättigheterna får stå till svars för sina brott. Straffrihet föder endast mer våld och leder till en konfliktspiral. Säkerhetsrådet måste använda alla till buds stående medel, inklusive den internationella brottsmålsdomstolen, för att flyktingarna och dödsoffren ska få rättvisa. EU-länderna har en gemensam utrikespolitisk linje vad gäller Syrien som drivs direkt av EEAS (EU:s utrikestjänst). EU anser att konflikten måste få ett slut. En syriskledd politisk övergång i enlighet med det syriska folkets vilja bör etableras. Civilbefolkningens tillgång till mat, vatten, elektricitet och vård måste säkerställas. EU stödjer slutdokumentet från Genève. Under stödkonferensen i Kuwait gav EU totalt 2,6 miljarder EUR till den humanitära insatsen i Syrien. Det är mycket viktigt att kvinnor inkluderas i fredsbyggandet i Syrien.19 Litauens utrikespolitiska prioriteringar är extern säkerhet, mänskliga rättigheter, utvecklingssamarbete, och demokratifrämjande. Litauen agerar helst genom internationella organisationer som EU, NATO och OSSE. Därför ligger också Litauens position vad gäller konflikten i Syrien i linje med EU:s och USA:s %29%20to%20Ease%20Aid%20Delivery%20to%20Syrians%2C%20Provide%20Relief%20from%20%E2%80%98Chilling%20Darkness%E2 %80%99.pdf

18 Rollkort Jordanien 21 Jordanien anser att S/RES/2139 (2014) avseende humanitärt bistånd till Syrien är högst nödvändig för att åtgärda den humanitära situationen i landet som blivit ohållbar. I Syrien har civila attackerats med legala och illegala vapen och tvingats till svält när hela regioner blockerats från att ta emot förnödenheter. Brott mot internationell humanitär lagstiftning och brott mot mänskligheten har begåtts i stor skala. Det mycket höga antalet internflyktingar i Syrien, som uppgick till över 6,5 miljoner i februari 2014, har blivit ett internationellt säkerhetsproblem. De sociala och ekonomiska villkoren i länderna som gränsar till Syrien har påverkats mycket negativt. Jordanien understryker att de negativa konsekvenserna för hela regionen blir långvariga och kräver därför handlingskraft från säkerhetsrådet och det internationella samfundet. Hela Mellanösterns stabilitet och säkerhet är hotade. För Jordanien är det mycket viktigt att konfliktens alla parter, särskilt Syriens regering, omedelbart tillåter humanitär hjälp passera genom statsgränser och frontlinjer. Blockader av civil befolkning måste upphöra. Attacker på civila, inklusive bombningar från luften, måste omedelbart få ett slut. Säkerhetsrådet bör nära bevaka resolutionens fullständiga implementering. I februari 2014 var Jordanien värd för 1,3 miljoner flyktingar från Syrien. Kostnaden för dessa förväntades uppgå till 2,8 miljarder USD samma år. Jordanien är allierad med USA vad gäller både konflikten i Syrien och kampen mot IS. Däremot motsätter Jordanien sig att amerikanska trupper och syriska oppositionella rebeller tränar på jordansk mark %29%20to%20Ease%20Aid%20Delivery%20to%20Syrians%2C%20Provide%20Relief%20from%20%E2%80%98Chilling%20Darkness%E2% 80%99.pdf 22

19 Rollkort Nigeria 23 : Nigeria välkomnar S/RES/2139 (2014) avseende humanitärt bistånd till Syrien. Den humanitära situationen i landet har orsakats av våld och brutalitet som inte kan försvaras eller förklaras och som är svårt att få slut på. Nigeria är säkra på att resolutionen är ett mycket viktigt steg till att bättre skydda civilbefolkningen, speciellt kvinnor och barn. Nigeria vidhåller att just civilbefolkningen lider mest av konfrontationen mellan de stridande parterna i konflikten. Säkerhetsrådet måste agera snabbt och bestämt i Syrien eftersom landet är centralt för hela Mellanösterns stabilitet. Rådet måste se till att humanitärt bistånd når fram till rätt områden säkert och utan förhinder. Nigeria vill stödja alla fredliga initiativ som skulle kunna bespara den syriska befolkningen dess lidande samt hitta en permanent politisk lösning till den utdragna konflikten. Terrorgrupper som IS hotar Syrien och Irak, men också global fred och säkerhet. Hela världen måste med samlad kraft ta sig an terrorproblemet. Det är viktigt att arabstaterna är tydliga med att ta avstånd från religiös extremism och terrorism. I ljuset av en egen intern konflikt med Boko Haram har Nigeria ett mycket starkt egenintresse av att det internationella samfundet engagerar sig i humanitärt bistånd till konfliktdrabbade områden och bidrar till kampen mot terrorism och extremism.24 Nigeria är en skör demokrati och vill därmed verka för global fred samt stödja andra demokratier i kamp med extremistiska rörelser %29%20to%20Ease%20Aid%20Delivery%20to%20Syrians%2C%20Provide%20Relief%20from%20%E2%80%98Chilling%20Darkness%E2 %80%99.pdf 24

20 Rollkort Spanien 25 Spanien minns det spanska inbördeskriget och landets demokratiska övergång på 70-talet. I det kriget, precis som nu i Syrien, ville varje sida med våld tvinga sin egen modell på hela landet. Kostnaden i liv och förstörelse blev enorm. Kriget var också internationellt, då andra makter ville mäta sig med varandra genom att blanda sig in i den spanska interna konflikten. Viljan eller möjligheten att förhandla om en politisk lösning på konflikten fanns inte då. Idag finns den här möjligheten för Syrien, via världssamfundet där hela världen och konfliktens parter är samlade. En första del av Spaniens övergång till demokrati var återställandet av politiska och ekonomiska friheter, först sedan kom demokratin. Frihet först och demokrati senare bör också vara den syriska övergångsregeringens mål. Spanien stödjer fullständigt slutdokumentet från Genève. Konflikten i Syrien kan endast lösas på politisk väg. Det är FN:s och Arabförbundets skyldighet att få slut på konflikten, speciellt med den humanitära situationen i åtanke. EU-länderna har en gemensam utrikespolitisk linje vad gäller Syrien som drivs direkt av EEAS (EU:s utrikestjänst). EU anser att konflikten måste få ett slut. En syriskledd politisk övergång i enlighet med det syriska folkets vilja bör etableras. Civilbefolkningens tillgång till mat, vatten, elektricitet och vård måste säkerställas. EU stödjer slutdokumentet från Genève. Under stödkonferensen i Kuwait gav EU totalt 2,6 miljarder EUR till den humanitära insatsen i Syrien. Det är mycket viktigt att kvinnor inkluderas i fredsbyggandet i Syrien.26 : Spanien, liksom USA, prioriterar värderingar som individens frihet, fred, demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter. Spanien önskar arbeta med slutdokumentet från Genève som vägkarta för konfliktlösningen i Syrien. Spanien anser också att regimens användning av kemiska vapen mot civila måste bestraffas. Landet följer generellt EU:s och USA:s linje i Syrienfrågan

21 Rollkort Nya Zeeland 28 Problemen i Mellanöstern går mycket djupt och är svårlösta. Nya Zeeland anser att FNsystemet behöver bli mycket bättre på att hantera konflikten i Syrien. När väpnad konflikt väl börjat är det svårt att gå tillbaka till alternativ för fredliga lösningar. Nya Zeeland anser att konfliktförebyggande inte bara är viktigt under nya kriser, utan också i frusna konflikter där fredsbyggandet ännu inte fått fäste. I fallet Syrien såsom Irak syns tydligt ett enormt misslyckande hos det nationella ledarskapet, men också bristen på ledarskap inom säkerhetsrådet är uppenbar. Utan att något konkret har gjorts åt flyktingproblematiken och blodspillran spreds den syriska konflikten även till Irak, ett redan konfliktdrabbat land. Nya Zeelands premiärminister John Key har sagt att landet skulle kunna skicka trupper för att bekämpa IS i Syrien och Irak om världssamfundet begärde det.29 Nya Zeeland agerar i allmänhet för mindre staters rättigheter och verkar för att alla röster ska få bli hörda i internationella sammanhang. På grund av sin historiska relation med Storbritannien och USA väntas Nya Zeeland följa deras utrikespolitiska linje. Nya Zeeland har tidigare varit medlem i säkerhetsrådet tre gånger

22 Rollkort Venezuela Venezuela anser, precis som Kina och Ryssland, att suveränitetsprincipen är den viktigaste i internationella sammanhang. Frågor som mänskliga rättigheter berör endast de stater som eventuella problem finns i, inte det internationella samfundet. Interna konflikter är varje stats egen angelägenhet. Detta ställningstagande motiveras av landets eget inbördeskrig med olika gerillor.30 Venezuela står sida vid sida med Syriens regering. Västländer som USA, Storbritannien och Frankrike tar sig endast an problemen i Syrien, och i förlängningen Irak, för att främja egna geopolitiska intressen och komma åt naturresurser. Kraven på att Syriens regering ska dömas för några brott, eller till och med avgå, är inte legitima. Ingen stat har rätt att kräva några eftergifter från Syriens regering vad gäller gränskontrollen eller hur rebellerna hanteras.31 UN Watch har kritiserat det faktum att 16 av 28 EU-medlemsstater röstade in Venezuela i FN:s säkerhetsråd. FN-stadgan säger att kandidater till rådet ska ha bidragit till internationell fred och säkerhet. Venezuela röstade som enda land i UNHRC (FN:s råd för mänskliga rättigheter) emot att ställa Syrien till svars för massmordet av de egna invånarna.32 Venezuela har traditionellt stöttat länder som Ryssland, Iran, Syrien, och Libyen; både med handelsavtal, militärövningar, och inför FN-beslut.33 Landet är också en viktig vapenimportör från dessa allierade, främst Ryssland.34 Venezuela har tidigare varit medlem i säkerhetsrådet fyra gånger tty.html

FN-ROLLSPEL. Säkerhetsrådsmöte om Skyldighet att skydda i Syrien. UN Photo/JC McIlwaine

FN-ROLLSPEL. Säkerhetsrådsmöte om Skyldighet att skydda i Syrien. UN Photo/JC McIlwaine FN-ROLLSPEL Säkerhetsrådsmöte om Skyldighet att skydda i Syrien UN Photo/JC McIlwaine FN-ROLLSPEL OM SYRIEN FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDETFörord FÖRORD Konflikten i Syrien aktualiserar diskussionen om vad FN

Läs mer

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012 om situationen i Syrien (2012/2543)(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Utrikesdepartementet Tal av utrikesminister Carl Bildt Riksdagen Stockholm, 14 mars, 2014 Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Det talade ordet gäller Herr talman!

Läs mer

Rollspelsregler SweMUN 2015

Rollspelsregler SweMUN 2015 Rollspelsregler SweMUN 2015 Allmänna instruktioner Delegaterna ska alltid rätta sig efter och respektera Generalsekreterarens och ordförandenas beslut utan att öppet visa sitt eventuella missnöje. Ordförandena

Läs mer

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN RYSSLAND OCH CENTRALASIEN Sedan 2014 har krisen i Ukraina och Rysslands olagliga annektering av Krim lett till nya ramar för de bilaterala relationerna mellan EU och Ryssland. Under senare år har den oroande

Läs mer

en hållbar utrikes och försvarspolitik

en hållbar utrikes och försvarspolitik en hållbar utrikes och försvarspolitik stämmoprogram Partistämman 2015 En hållbar utrikes- och försvarspolitik Världen har blivit bättre Den arabiska våren inleddes 2010 i Tunisien och spred sig till flera

Läs mer

P7_TA(2010)0290 Nordkorea

P7_TA(2010)0290 Nordkorea P7_TA(2010)0290 Nordkorea Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2010 om Nordkorea Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina tidigare resolutioner om Koreahalvön, med beaktande

Läs mer

Skyldighet att skydda

Skyldighet att skydda Skyldighet att skydda I detta häfte kommer du att få läsa om FN:s princip Skyldighet att skydda (R2P/ responsibility to protect). Du får en bakgrund till principen och sedan får du läsa om vad principen

Läs mer

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/6 BESLUT 2013-02-04 Dnr: 12/01630, 1636 och 1776 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2012-08-19 och 2012-09-09, inslag om konflikten i Syrien, fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 4.10.2013 B7-0442/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om EU:s och medlemsstaternas

Läs mer

Hur långt bär resolution 1325?

Hur långt bär resolution 1325? Hur långt bär resolution 1325? Målet med FN-resolutionen 1325 är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Istället för att ses som passiva offer ska kvinnor synliggöras som pådrivande aktörer. Men

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) PUBLIC 13798/15 LIMITE COAFR 322 CFSP/PESC 728 CSDP/PSDC 591 COHAFA 101 COHOM 106 POLMIL 96 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Kommittén

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

Anarkismen lever: Rojava.

Anarkismen lever: Rojava. Anarkismen lever: Rojava. Bravetheworld 2015/06702 Innehåll Anarkismen lever: Rojava. 3 2 Anarkismen lever: Rojava. 3 Det finns en plats där kön, religion och etnicitet inte splittrar. En plats där alla

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:540 av Fredrik Malm (FP) Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

september 2008 Mänskliga rättigheter och folkrätt En rättvis värld är möjlig

september 2008 Mänskliga rättigheter och folkrätt En rättvis värld är möjlig september 2008 Mänskliga rättigheter och folkrätt En rättvis värld är möjlig Socialdemokraterna RÅDSLAG VÅR VÄRLD Innehållsförteckning Mänskliga rättigheter 3 Mänskliga rättigheter i arbetslivet 4 Mänskliga

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

Jag vill tacka våra värdar för inbjudan hit till Gullranda, och för möjligheten att ge min syn på säkerheten i Östersjön och i Nordeuropa.

Jag vill tacka våra värdar för inbjudan hit till Gullranda, och för möjligheten att ge min syn på säkerheten i Östersjön och i Nordeuropa. Tal 2016-06-19 Statsrådsberedningen Det talade ordet gäller! Tal av statsminister Stefan Löfven i Gullranda om säkerheten i Östersjön och Nordeuropa den 19 juni 2016 Jag vill tacka våra värdar för inbjudan

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

BARNSOLDATER I VÄRLDEN

BARNSOLDATER I VÄRLDEN BARNSOLDATER I VÄRLDEN Definitionen och förekomsten av barnsoldater Till kategorin barnsoldater räknas minderåriga barn som avsiktligt rekryteras, tränas och används i militära styrkor. Det kan även handla

Läs mer

Folkmordet i Rwanda och arbetet med den internationella Rwandatribunalen

Folkmordet i Rwanda och arbetet med den internationella Rwandatribunalen Linköpings Universitet FN i världspolitiken, del 2 Frida Karlsson 2012-08-20 Folkmordet i Rwanda och arbetet med den internationella Rwandatribunalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. INLEDNING 1.1 Inledning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utrikesfrågor 12.3.2015 2015/2001(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om läget avseende förbindelserna mellan EU och Ryssland (2015/2001(INI)) Utskottet för utrikesfrågor

Läs mer

Tillsammans för en rättvisare värld

Tillsammans för en rättvisare värld Tillsammans för en rättvisare värld 2 Inledning Den värld vi lever i är inte rättvis. Miljoner människor lider av fattigdom, sjukdomar, krig och konflikter. Mänskliga rättigheter kränks och för många är

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 13.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 335/99 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM

Läs mer

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU- FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 16.10.2014 FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT om kulturell mångfald och mänskliga rättigheter i AVS- och EU-länderna Medföredragande:

Läs mer

Militära utgifter i en ny definition av bistånd

Militära utgifter i en ny definition av bistånd Militära utgifter i en ny definition av bistånd Text Carla da CosTA Bengtsson Research Göran Eklöf BILD RIYANA/People that matter Bistånd går i allt större utsträckning till konfliktdrabbade stater. Detta

Läs mer

Nato och Ryssland. inför Nato-toppmötet 19-20 november 2010 NO 1. Ingmar Oldberg. 15 Nov 2010

Nato och Ryssland. inför Nato-toppmötet 19-20 november 2010 NO 1. Ingmar Oldberg. 15 Nov 2010 NO 1 15 Nov 2010 Published by Swedish Institute of International Affairs www.ui.se Nato och Ryssland inför Nato-toppmötet 19-20 november 2010 Ingmar Oldberg associerad vid forskningsavdelningen, Utrikespolitiska

Läs mer

Konflikten i den Centralafrikanska republiken

Konflikten i den Centralafrikanska republiken IEI Statsvetenskap Internationell politik, 733G20 Linköpings universitet 2013-12- 22 Konflikten i den Centralafrikanska republiken En analys av Frankrikes val att intervenera Johanna Blixt Max Larsson

Läs mer

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter 1 Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter Det finns över 60 miljoner människor i världen som varit tvugna att lämna sina hem för att söka skydd. Ca 80% av

Läs mer

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva. Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet med Nabeel Rajab (2015/2758(RSP))

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva. Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet med Nabeel Rajab (2015/2758(RSP)) Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva P8_TA-PROV(2015)0279 Bahrain, särskilt fallet med Nabeel Rajab Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet

Läs mer

Situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter

Situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva P8_TA-PROV(2014)0027 Situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter Europaparlamentets resolution av den

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 2011/2019(BUD) 5.5.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 (PE462.791v01-00) Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012 (2011/2019(BUD)) AM\866542.doc

Läs mer

De mänskliga rättigheterna

De mänskliga rättigheterna MARIANNE B SKOU: De mänskliga rättigheterna Denna artikel har tidigare publicerats i den norska tidskriften Dyade 1978, nr 1-2, under rubriken "Menneskerettighetene - en stats indre anliggende?" I rubriken

Läs mer

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader.

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader. Anf. 33 HILLEVI LARSSON (s): Fru talman! Detta år är det 30 år sedan sjukdomsklassificeringen av homosexualitet togs bort här i Sverige. Varje steg framåt mot diskriminering har varit mödosamt och tagit

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken.

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken. Generell Analys Instruktioner De flesta av oss saknar tid eller intresse att verkligen fundera och reflektera över den arbetssituation vi befinner oss i. Vi vet naturligtvis hur det känns, vi kollar läget,

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Eftermiddag, Sveriges Radio P4 Örebro, 2015-08-19, inslag med en debatt om djurens rätt; fråga om mediets särskilda genomslagskraft och opartiskhet

Eftermiddag, Sveriges Radio P4 Örebro, 2015-08-19, inslag med en debatt om djurens rätt; fråga om mediets särskilda genomslagskraft och opartiskhet 1/6 BESLUT 2016-01-25 Dnr: 15/02169 SAKEN Eftermiddag, Sveriges Radio P4 Örebro, 2015-08-19, inslag med en debatt om djurens rätt; fråga om mediets särskilda genomslagskraft och opartiskhet BESLUT Inslaget

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-02-13 UF2014/9980/UD/SP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig säkerhet

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

IKFF:S UNDERSÖKNING INFÖR RIKSDAGSVALET 2010

IKFF:S UNDERSÖKNING INFÖR RIKSDAGSVALET 2010 IKFF:S UNDERSÖKNING INFÖR RIKSDAGSVALET 2010 0 FRÅGOR 1. Bör Sverige gå med i NATO?... 2 2. Vad anser ert parti om European Defence Agency (EDA) och den föreslagna myndigheten för främjandet av svensk

Läs mer

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet inför EU-parlamentsvalet 2014 Piratpartiet tror på alla människors lika värde, och lika rätt att utveckla sin särart. Vi ser de enorma

Läs mer

STATRÅDETS REDOGÖRELSE TILL RIKSDAGEN

STATRÅDETS REDOGÖRELSE TILL RIKSDAGEN STATRÅDETS REDOGÖRELSE TILL RIKSDAGEN Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av EU-stridsgruppen som ställs upp av Sverige, Finland, Estland, Irland och Norge för beredskapsturen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor ACP-UE/101.261/B 5.9.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utmaningar för EU och AVS-gruppen med avseende på den politiska och humanitära

Läs mer

Erfarenheten visar att små stater gör klokt i att inte lita på stormakter. Det gäller inte bara USA och de övriga västmakterna utan även Ryssland.

Erfarenheten visar att små stater gör klokt i att inte lita på stormakter. Det gäller inte bara USA och de övriga västmakterna utan även Ryssland. 1 UKRAINA, POLITIKEN OCH VÅLDSFÖRBUDET Erfarenheten visar att små stater gör klokt i att inte lita på stormakter. Det gäller inte bara USA och de övriga västmakterna utan även Ryssland. Västsidan, under

Läs mer

Utskott: UNSC Land: Colombia Delegater: Emelie Lannebro Bergman

Utskott: UNSC Land: Colombia Delegater: Emelie Lannebro Bergman Utskott: UNSC Land: Azerbajdzjan Delegater: Lovisa Feikes de Groot Republiken Azerbajdzjan är djupt oroade över det upptrappade våldet och den försämrade humanitära och sociala situationen i Syrien. Under

Läs mer

Ny inriktning behövs inom familjevården, vi måste arbeta för fler svenska adoptioner - svar på remiss från kommunstyrelsen

Ny inriktning behövs inom familjevården, vi måste arbeta för fler svenska adoptioner - svar på remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PLANERINGSAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2008-04-04 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ny inriktning behövs inom familjevården,

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2002) Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter Översättning december

Läs mer

Vi ska kunna hantera det oförutsedda

Vi ska kunna hantera det oförutsedda Vi ska kunna hantera det oförutsedda intervju med ambassadör Olof Skoog, Sveriges representant vid EU-rådets kommitté för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor Den 1 juli 2009 kliver Sverige in i ledande

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE!

RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE! RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE! Ett skolmaterial om barnets rättigheter Källor: INNEHÅLL Rättigheter för varenda unge är baserat på UNICEF Finlands skolmaterial Dags för rättigheter. www.unicef.se Illustrationer:

Läs mer

Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja.

Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja. Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja. Grupp 8 Internationell Politik 733G20 2012-05- 23 Jakob Holmin Fridell Anton Holmstedt Isabelle Holmstedt Martin Hjers Table of Contents Irans atomenergiprogram...

Läs mer

GRETHE V JERNÖ: av spanningen

GRETHE V JERNÖ: av spanningen GRETHE V JERNÖ: De mänskliga rättigheterna och. av spanningen Det är märkvärdigt svårt att få igång en diskussion om sammanhanget mellan mänskliga rättigheter ochfred i Europa, konstaterar Grethe V cernö.

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FN-rapporter 2005 En säkrare värld: VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR Ett sammandrag En säkrare värld: VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR Redaktör: Berith Granath Översättning och sammanfattning av rapporten A more secure world:

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg 63((&+ 0V0DUJRW:DOOVWU P Miljökommissionär Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg Yttrande inför Europaparlamentet på kommissionens vägnar ledamot av kommissionen Strasbourg den 3 juli 2001 +HUUIUXWDOPDQSUHPLlUPLQLVWHUlUDGHOHGDP

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Vägen från Paris Miljö- och energidepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM (2016) 110 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Vägen efter

Läs mer

(Antagen av ministerkommittén den 31 mars 2010 vid det 1 081:a mötet med ministrarnas ställföreträdare) Ministerkommittén,

(Antagen av ministerkommittén den 31 mars 2010 vid det 1 081:a mötet med ministrarnas ställföreträdare) Ministerkommittén, Ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2010)5 till medlemsstaterna om åtgärder för att motverka diskriminering som har samband med sexuell läggning eller könsidentitet (Antagen av ministerkommittén den

Läs mer

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Bakgrund och syfte Frågan om hur de ekonomiska mål som den inre marknaden syftar till att förverkliga bör och kan balanseras mot de sociala

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Hur gemensam är EU:s gemensamma flyktingpolitik? Hans E Andersson

Hur gemensam är EU:s gemensamma flyktingpolitik? Hans E Andersson Hur gemensam är EU:s gemensamma flyktingpolitik? Hans E Andersson Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet Det är en lika spridd som felaktig uppfattning att det är EU som har skapat vad

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu.

NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu. NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu. När jag passerar Mossgruvparken, brukar jag stanna till, vid den sten

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Anföranden Torsdagen den 27 oktober 2011

Anföranden Torsdagen den 27 oktober 2011 116 Svenska kyrkan och Ship to Gaza MARGARETA SANDSTEDT: Fru ordförande, ledamöter och biskopar! Den här frågan om Svenska kyrkans stöd till märkliga utrikesengagemang som Ship to Gaza upphör aldrig att

Läs mer

Utbyggnad. Långsam avveckling. Vi måste agera nu för att ersätta enegiproduktionen med hållbara alternativ. Ersätt hälften av energibehovet

Utbyggnad. Långsam avveckling. Vi måste agera nu för att ersätta enegiproduktionen med hållbara alternativ. Ersätt hälften av energibehovet L Lila partiet Näringsutskottet Spelare 1: Du är riksdagsledamot i näringsutskottet och arbetar med frågan Svensk kärnkraft i framtiden. Nedan ser du vilka andra förslag som finns i den frågan. Er partilinje

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet P5_TA(2002)0359 Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet Europaparlamentets resolution om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (2001/2128(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt

Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt 1 Lund 16/5 2014 Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt Varför är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning viktig? För det första har humanistisk och samhällsvetenskaplig

Läs mer

Det är i svåra tider vi prövas. Och vänner, det är svåra tider nu.

Det är i svåra tider vi prövas. Och vänner, det är svåra tider nu. Jultal 8 december 2015 Det talande ordet gäller Ca 20 minuter Det är i svåra tider vi prövas. Och vänner, det är svåra tider nu. Vi prövas som människor. Som samhälle. Som land. Men vi har prövats förut.

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012 HÅLLBAR UTVECKLING Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Hållbar utveckling FN:s miljöarbete kopplat till millenniemålen FN:s miljöhistoria I år i Rio Frågor till

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

Rättslig kommentar. angående. situationen i Irak. Lifos analys 1 (5) 2014-08-15. Rättslig styrning

Rättslig kommentar. angående. situationen i Irak. Lifos analys 1 (5) 2014-08-15. Rättslig styrning Adm162101027 1 (5) 2014-08-15 Rättslig styrning Rättslig kommentar angående situationen i Irak Lifos analys Säkerhetsläget ISIS, som numera går under förkortningen IS (Islamiska staten), fortsätter att

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:2 2009

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:2 2009 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:2 2009 Historieskrivningens frihet hotad Av Lennart Andersson Palm I december 2005 lät ett antal kända franska historiker, bland annat Pierre Nora, Jean-Pierre Azema, Elisabeth

Läs mer

Militärt försvar fredsbevarande?

Militärt försvar fredsbevarande? Militärt försvar fredsbevarande? Eders Majestäter, eders Kungliga högheter, herr talman, excellenser, akademiledamöter, mina damer och herrar Alla har vi hört uttrycket Si vis pacem para bellum, myntat

Läs mer

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen Bryssel. D-post: BRYR/2014-03-03/2222

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen Bryssel. D-post: BRYR/2014-03-03/2222 Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen Bryssel D-post: BRYR/2014-03-03/2222 Rådet för utrikesfrågor (FAC) 3 mars 2014 - rapport Extraordinärt FAC diskuterade situationen i Ukraina och

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i samhällskunskap skall ge grundläggande kunskaper om olika samhällen, förmedla demokratiska värden och stimulera till delaktighet i den

Läs mer

Lösa konflikter som orsakar skada

Lösa konflikter som orsakar skada Lösa konflikter som orsakar skada Definitionen av konflikt är en meningsskiljaktighet eller dispyter i vilken de inblandade parterna upplever att deras behov eller intressen hotas. Det finns öppna konflikter

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Malta 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Malta är en konstitutionell republik och en parlamentariskt uppbyggd rättsstat. Domstolsväsendet

Läs mer

Textning av avsnitt 3, Skolverkets poddradio 2016

Textning av avsnitt 3, Skolverkets poddradio 2016 1 (6) Textning av avsnitt 3, Skolverkets poddradio 2016 Temat för avsnittet är arbetet mot rasism i skolan. Samtalet utgår från ett scenario som handlar om modet att ta upp frågan om främlingsfientlighet

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Kartläggning av islamism Motion (2015:37) av Maria Danielsson (-)

Kartläggning av islamism Motion (2015:37) av Maria Danielsson (-) Utlåtande 2016:91 RVI (Dnr 106-896/2015) Kartläggning av islamism Motion (2015:37) av Maria Danielsson (-) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:37) av Maria Danielsson

Läs mer