Rapport från Idre konferensen /20. Rapport. från. Idre- Konferensen november 2010 Idre Fjäll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från Idre konferensen 2010-11-19/20. Rapport. från. Idre- Konferensen 19-20 november 2010 Idre Fjäll"

Transkript

1 Rapport från Idre- Konferensen november 2010 Idre Fjäll 1

2 Rapport från Idre konferensen Fredag 19/11 Inledning Leo Persson FR Särna-Idre-Grövelsjön och Eva Pettersson FR Älvdalen samt gästkoordinator Anna Hedberg från Företagarna region Värmland hälsade deltagarna välkomna till den 9:e konferensen. Kommun- och Näringslivschef Stefan Lindé Älvdalens Kommun hälsade välkommen i stället för Peter Entian som ej var disponibel. Leo Persson presenterade valda tema för årets. konferens och därefter introducerades Anna Hedberg som konferensens moderator. Anna summerade fjolårets konferens och vad vi lovade varandra. Diskussionerna handlade om offentlig upphandling och kreditgivning från bankerna samt markanvändningen i norra kommundelen och att vi skulle hitta en större politisk enighet mellan de politiska partierna. Älvdalens kommun och Länsstyrelsen i Dalarna Ett möte hölls i Idre Kulturhus i augusti angående markanvändningen i norra kommundelen där landshövdingen Maria Norrfalk Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med sina medarbetare samt Älvdalens kommun med kommunalrådet Herbert Halvarsson och kommunens tjänstemän mötte berörda parter. De berörda parter som är beroende av den framtida markanvändningen var inbjudna till denna dialog om hur man gemensamt ska skapa en hållbar markanvändningsplan för alla brukare. Avsikten var att skapa ett behagligt förhållningssätt mellan Länsstyrelsen och kommunens medborgare om hur man ur en hållbar tillväxtsyn ser på framtidsutvecklingen. Ulf Thored - Ung företagsamhet Pratade om projektet VÅGA som handlar om att ge gymnasieelever kunskap och engagemang i entreprenörskap och att skapa, driva och lägga ner företag. Affärsplaner och budget är viktiga dokument i processen Han berättade också att arbetet har påbörjats i grundskolan där eleverna får lära sig hur ett samhälle och en demokrati fungerar. Man får också lära sig att presentera sig och sina idéer, lära sig diskutera och fatta beslut samt entreprenörskap, en hjälp när de ska välja vidare det handlar om att VÅGA. Frågan om Hur ska vi bli bättre på Ung företagsamhet i Älvdalen ställdes till konferensen. 2

3 Karin Hellström- W7 näringslivskontoret Älvdalen Pratade om sin roll och vad hon jobbar med. I hennes specialprojekt W7 ingår Entreprenörskap: Likabehandling: Ungt Företagande: *Nyföretagande Befintliga företag Tjejer i skolan *Rådgivning Kompetensbehov Unga företagare *Idéseminarier *Företagarskola Generationsskiften Ägarskiften Kompetensbanken: *Nätverksträff *Affärsutveckling *Mentorprogram *Styrelseutbildning *Mäklingar Presentation av Coompanion Sam Risander. Sam presenterade olika kooperativ som finns i Dalarna bl.a. Kooperativet Glimten i Idre samt Salem i Älvdalen. Kooperativa företaget är ett sätt att organisera ekonomiska verksamheter och inte associationsform såsom aktiebolag, handelsbolag eller ekonomiska föreningar. Det som är specifikt med ett kooperativt företag är att alla medlemmar, eller ägare, har lika stor rösträtt när det gäller företagets styrning, oavsett hur stor deras ekonomiska insats är. Ett kooperativt företag kan med andra ord lika gärna vara ett aktiebolag som en ekonomisk förening, med förutsättningen att den demokratiska medlemskontrollen säkerställs genom särskilda avtal. Det vanligaste är dock att kooperativ verksamhet sker i ekonomiska föreningar, som är den företagsform som är särskilt framtagen för att passa kooperativets behov av demokrati och delaktighet. 3

4 Swedbank Lars-Göran Karlsson Presentation av Swedbank: En hållbar utveckling vision om att möjliggöra för människor, företag och samhällen att växa. Swedbank vill också göra annat än att växa Miljö/Etik kan det vara lönsamt? Globe Forum - marknadsplats på gräsrotsfinansiering. Ung företagsamhet hjälpa till, ex. friends, Rädda Barnen, WHO m.fl. -Swedbank vill också hitta nya former för kontanthanteringen i samhället. -Swedbank vill starta projekt, hitta lösningar för att kontanterna hanteras rätt, de ska ej köras på vägarna. - Man jobbar för mer kortköp, e-betalningar är tryggt och låg miljöpåverkan. - Idag fungerar ej kortautomaterna bra, en ny teknik och organisation har bildats som ska höja servicenivån. - Bankautomater ska finnas i hela kommunen, för de små företagen, ideella föreningar och folket - Swedbank har ökat samarbetet med bank i butik, nu med två stycken i Särna. - En fortsatt diskussion behövs mellan banker och företag. Samarbete med de lokala företagen är viktigt. Patrik Ribjer Nordea. Nordea vill vara en finansiell partner till företagen. När ägarskiften ska ske, se till att göra detta i tid, förbered er. Patrik berättade också att de varit inblandad i Ung Företagsamhet i Älvdalen, de har gjort en bra affärsplan, ta lärdom av dem, använd dem som resurser. Paneldiskussion i öppet forum - ekonomi för småföretagare Deltagarna fick möjlighet att under workshops samla ihop frågor till panelen. Tre huvudområden kunde identifieras: 1. Kontanthantering d v s. kortavgifter, hantering av utländsk valuta samt kontantkassor. Kortavgifter kontra kontanthantering - varför ska småföretagarna betala för att bankerna ska slippa kontanthanteringen? I somras var det stopp i uttagsautomaten - vad finns det för back-up till detta? Servicen på banken omfattade då inte utländska turister, som inte kunde ta ut kontanter på sina utländska kort. 4

5 Bankernas svar var att det finns en back-up även på lördagar och att det är i ytterst få fall som detta inte fungerar. Hur gör vi med kontantkassorna och säkerheten kring dem? Lösningen är enligt bankerna att se till att ha en kontantcirkulation i kommunen d v s man tar ut kontanter i en affär t ex ICA och sedan använder dem i nästa. Hur man kommer vidare praktiskt i denna fråga måste vi fortsätta att diskutera företagare och banker tillsammans. Visserligen kommer bankerna att inrätta ett bolag som kommer att jobba med detta, men det beräknas inte vara klart förrän Tillgång till kapital riskkapital Bedömer bankerna AB, Kooperativ, enskilda företag på olika sätt vid en kreditansökan? Svaret var att det relevanta är att bedöma affärsidén och företagaren och inte vilken företagsform verksamheten drivs i. Det är också viktigt att ha en kontinuerlig diskussion med banken, så att man inte bara kommer till banken och behöver finansiering när det krisar till sig. Inrätta ett draknäste i Älvdalen. Vem kan hjälpa någon annan med riskkapital? Dalarna Business? Finns möjligheten att företagare går samman och hjälper varandra i samverkan ex som koncernkonto eller KGF? 3. Bankens bedömning av ett företag utifrån Affärsplan Kan inte bankerna hjälpa småföretag att formulera affärsplaner? På så sätt skulle man kunna avdramatisera affärsplanen för många företagare och lära dem hantera sin verksamhet och lyfta fram styrkor och svagheter. Var går i detta sammanhang riskgränsen för en bank? Viktigt med parallell information från kommunen/bank och rådgivning. Medskick till bankerna: det behövs en tjänst som kan hålla koll på investeringar som kan hjälpa småföretag. Krävs också kreativt arbete för att få fler företag att etablera sig t ex finns det fördel för norska företag att ha filial i Älvdalen? Fråga att jobba vidare med till nästa år: Inrätta en arena där man kan våga samarbeta, våga fråga och skapa en idébank för företagare och främst unga företagare! Kjell Tenn Kommunalråd Älvdalens Kommun. Kjell presenterade sig, berättade att det ska bli nya bäddar i vårt område, nya klienter, såsom japaner, ryssar, balter m.fl. Infrastruktur behövs, bättre vägar, tåg, buss etc. Oron över mark som säljs ut av Svea skog gör det omöjligt för ortsbor att växa, betesmarker, rörelsen i fjällen, jakträtter. Vi har redan fyllt behoven här. Här har Herbert Halvarsson gjort ett bra jobb, Kjell fortsätter gärna i Herberts anda. 5

6 Tomas Jonsson stadsarkitekt Tomas visade pågående planer, markanvändning och infrastruktur. Pågående planer i kommunen: Översiktsplan tillägg strandskydd 100 meter Landsbygdsutveckling förslag till program färdigt. Prövningsmodell av LS-område, Storsjön och Älvros. ICA-parkeringen Älvdalen ny infart från parkeringen Gestaltning av parkeringsytan torg Liten park Pocket Park Storsjön Älvdalens besparingsskog Område för primitivt fritidsboende. Kan detta område pekas ut? Idre Himmelfjäll etapp 3, sammankoppling Idre Fjäll och Himmelfjäll. Gamla planer på naturbruksgymnasiet Fritidsområde Gördalen Gördalen Nirling Natura 2000-område, enligt EU inte systemstrikt, kan prövas på nytt, bedömas från fall till fall. Handelsplats Idre en urbaniserad handelsplats. Mats Erixsson Folkets Hubb Mötesplatser för service i samverkan. Vi måste få staten och offentligheten att inse att vi vill ha service i glesbygden. Mats framhöll Lars Högdahls-utredningen där man framhåller vikten av service i glesbygden. Bra att hitta andra goda exempel i Sverige. - Fiber indraget i hemmen - Digital samfällighet - Bredbandskokboken eller Vi behöver tillväxt och service på landsbygden. Genom relevant service kan man också se till att kommersialisera företagandet och skapa tillväxt. Det gäller att företagen lokalt ställer krav på service. Viktigt att processen drivs med ett underifrånperspektiv. Företagarna i Älvdalens kommun är en organisation/instans som kan hjälpa till att driva frågorna om service lokalt. 6

7 Peter Andersson Idre sameby Peter berättade lite om samebyn en stor markanvändare, möte med Länsstyrelsen ang. naturreservaten, det har inte hänt så mycket än, får in förslag och vi tar det till oss. Fjällhearingen bygger på vad som sker inom jakten, fritidsområden, mm. Hur tar vi hänsyn till varandra? Viktigt för samebyn. Samla alla näringar i ett forum och vi presenterar hur vi ser på saken vad gäller skoterleder, stugbyar etc. Lokal förvaltning i det här området har vi mer att säga till om. Skötselplan över Drevfjällets naturreservat, här har ju Länsstyrelsen varit med. Vi har möjligheten att ta tag i detta nu, deltagande i förvaltningen från lokalbefolkningen. Ytterst beslutsrätt är Ls. Vi ska inte bara ha möjlighet till ett remissyttrande utan vi ska vara med hela vägen. Finns det någon plan för framtida möten i detta ärende? Stefan Linde meddelade att kommunen träffat Ls. och man kommer att anställa en person/motor från Ls. som ska ha en diskussion med kommunen innan man tar beslut i frågan. Drevfjället är första ärendet som ska behandlas på detta sätt och sen kommer man att använda sig av samma tillvägagångssätt på de övriga delarna där vi nu är remissinstans. Beslut: Idrekonferensen beslutade att ett yttrande ska ges till Länsstyrelsen angående hur vi ortsbor vill att våra naturreservat i Drevfjällsområdet ska brukas. En arbetsgrupp utsågs som ska tillskriva Länsstyrelsen angående Drevfjällets naturreservat. Gruppen består av Leo Persson, Stig-Arne Rolfsson, Tomas Johnsson och Kjell Tenn. Kommunchef Stefan Linde Stefan redogjorde för hur näringslivskontoret fungerar idag och hur strategin för kontoret ska se ut framöver. Regeringen vill att kommunerna ska forma en övergripande inriktning vad gäller strategin för näringslivsfrågorna i kommunerna och detta arbete ska vara klart i januari-februari Forum Älvdalen alla tjänstemän ska tänka näringsliv, alla sektioner ska ta kontakt med näringslivsansvarig om någon kommer och vill etablera sig i kommunen. Kan man se en större enighet i frågorna? Kjell Tenn svarade att vi ska ha en strategi i närtid och rensa bort gamla surdegar, när besluten till vem och till vilka går remissyttrandet? Till Företagarna(lokala), kommunen (fabriken) samt till alla företag i kommunen. Frågor kom upp angående indragandet av näringslivschefen. n Stefan Linde svarade att man ser över denna fråga nu och hur det ska se ut i framtiden och att det är viktigt att man får innehållet att fungera, vad man kallar det är inte viktigt. Företagarna ville ha en vettig funktion, det är viktig och man vill uppleva att det är enkelt att nå kommunen utifrån perspektivet en dörr in. En uppmaning till ledningen för kommunen: Nya unga företagare se till att ha resurser för dem. 7

8 Lördag 20/11 Region Dalarna Kent Söderlund Kent berättade att det finns 80 miljoner i Dalarna att fördela för våra vägar. Fjällpaketet innebär nya bäddar och det ger nya jobb i Sälen, Idre Grövelsjöområdet, vilket ger flera tusen nya bilar på våra vägar, även den tunga trafiken blir fler. Det diskuterades om olika vägsträckor, Sälen Särna LV 311, är hårt trafikerad, kommer danskar, norskar m.fl. den vägen. En cykelbana behövs utanför Idregården mot badstranden. Taxiförbundet - Mats Pettersson Taxi avreglerades Avtalet med Dalatrafik blev inte upphandlat. Svårt för taxiföretag att få lönsamhet om man inte har sjukresor som kompletterar privatresandet. Fordon står utanför avtalet som inte går för fullt och samhället betalar. En bättre samordning måste till. Kan man inte förvänta sig att det borde vara en samhällsfunktion som måste upprätthållas d v s att kunna få tag i en taxi privat eller för ett företag? Maserfrakt Brede Olsen En information ang. Maserfrakt. Omsättningen var 1,7 miljarder 2010, det finns 20 delägare i Idre/Särna området. En upprustning av RV 70 från Rot till Kuntmått och Hållstugan Särna har byggts om i tre etapper och här har i stort sett alla våra lastbilar varit igång. Väg 311 Särna Lillhärdal är också omgjord, Idre Grövelsjön har förbättrats. Något har alltså hänt i Idreområdet. Betong och grusbilar från Norge har gått i skyttetrafik, vilket inte är bra för de lokala entreprenörerna. Det är viktigt att de lokala åkarna får jobb när det ska byggas och rustas i vårt område. Ny grustäkt finns nu i Idre och Särna. 8

9 Paneldebatt - Infrastruktur Stefan Linde: vad gör kommunen i infrastruktur, vägar, it frågor. Bra att besöksnäringen nu äntligen har blivit en accepterad näring. Destination är viktig och RV 70 är mycket bättre nu efter vidtagna åtgärder. Det kanske är viktigt att nu stötta och påverka så Noretbron repareras så våra besökare kan ta sig hit till oss, även viktigt att Vasaloppsleden blir bra, det ökar möjligheterna så att besökare tar sig hit och inte stannar någon annanstans. Vi ska också påverka flygplatsetableringen Sälen/Trysil, bra för vårt område. Fiber i backen vill vi ha. Viktigt med samarbete med Region Dalarna - Fjällpaketet där är kommunalrådet med och från näringen, Jocke Johansson. Vi ska påverka Dalatrafik så vi får vår beskärda del. Tidsplan för byggande projekt som ligger långt bort kanske man kan lyfta fram och tidliggöra. Kent Söderlund: det är viktigt att vi med mer dynamiska mätinstrument kan visa vikten av vissa väginvesteringar. De modeller som Trafikverket använder idag är ganska stela och visar inte vikten för näringslivet lokalt/regionalt om man satsar mer medel för underhåll och nya projekt. Vi behöver få Trafikverket att ändra modeller och ta större hänsyn för näringslivets och regionens behov. Avslutning/summering av konferensen gjordes av Anna Hedberg och Leo Persson samt Eva Pettersson. Vad har vi lovat varandra?? Se vidare ppt-dokument. En utvärdering av konferensen gjordes av deltagarna. Nästa års konferens blir den november Konferenssekreterare Inga Lill Lindwall 9

10 IDREKONFERENS NOVEMBER 2010 Namn Företag Adress Ort Lars-Göran Karlsson Swedbank Fakturagruppen rst Stockholm Joacim Johansson Idre Fjäll Box Idre Kicki Z Risander " " " Ulf Häggberg Häggbergs åkeri /Styrelsen Idre Leo Persson Idre Projektcenter /Styrelsen Idre Staffan Derning Idre Himmelfjäll Box Mora Karin Hellström ÄK/W7 Box Älvdalen Peter Nygren ÄK/ordf tekniska nämnden Box Älvdalen Mikael Dahlström ICA Supermarket idrebua Idre Stefan Linde ÄK/kommunchef Box Älvdalen Thomas Jonsson ÄK/Stadsarkitekt Box Älvdalen Göran Johansson ÄK/ekonomichef Box Älvdalen Anders Lagerberg ÄK/Ifo-chef Box Älvdalen Cen Månsson ÄK/kultur- fritidschef Box Älvdalen Ingrid Elmgren ÄK/Skolchef Box Älvdalen Anders Bernhardsson ÄK/chef samhällsbyggnad Box Älvdalen Kjell Tenn ÄK/ kommunalråd Box Älvdalen Nils-Åke Norman ÄK/ kommunalråd Box Älvdalen Lisbeth Mörk-Amnelius KL ÄK/ Box Älvdalen Stig Olsson (s) ÄK/ Box Älvdalen Ola Strand (kd) ÄK/ Box Älvdalen Anneli Qvicker (mp) ÄK/ Box Älvdalen Eva och Lennart LP Skog (Frstyrelsen Petterson ÄD) Sytvägen Älvdalen Stig-Arne Rolfsson Idre Data & Bygg FR styrelsen Idre Ann-Kristin och Leif Eggefalk Idrefjällens buss & taxi /Styrelsen, Leif fakt ÄK Idre Ove Jansson Ove Jansson Åkeri Västäng 3240, Älvdalen Ingalill Svedmyr Johansson Nilaf AB Box Idre Sam Risander Coompanion Forskargatan Borlänge Peter Andersson Idre Sameby Faktureras Idre Kurt Andersson Erikssons buss Box Älvdalen Kjell Landen Turistsamordnare idre turism Berit Sisell Projektledare Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten, Byvägen 19, 790 Glimten & Salem med nätverk 91 Idre Niclas Schedvin Byggmäster Älvdalen Fack Älvdalen Allan Pettersson Nybols AB Nybolsvägen Älvdalen Mats Erixon Stiftelsen Folkets Hubb Lindstedtsvägen Stockholm Inge Hultman Idre Projektcenter Hållbovallen Älvdalen Lotta Holmgren Fjällposten Gamla Kyrkvägen Idre Patrik Ribjer Nordea Bank AB ref. 3014, Fakturaservice F200, Luleå Mats Pettersson Orsatrafik/Sv.Taxiförb Box Orsa Jonas Lilja PEAB Gävle Helena Adolfsson Särna Turisförening Särnavägen 19? Särna Nicole R Johansson NJ Text & Tolk Rot Älvdalen 10

11 Brede Olsen Maserfrakt Mora Älvdalens Älvdalens Kommunbyaråd, kommunbyaråd, Älvdalens Kommun, Inger Björk. Karin Bäck Tyrinäs-Nornäs Box 100, Älvdalen Mattias Svensson Konsum Norra Dalarna Dalgatan 75 b minus Älvdalen Robert Gunnarsson Fa Robert Gunanrsson Foskrosvägen Idre Inga-lill Lindwall IPC Drevdagen Idre Anders Eidervik Representant Gröveldalens Turistförening Idre Anna Hedberg Företagarna 1 stuga/frukost+1 rum+present Värmland Ulf Thored Ung Företagsamhet Falun Sven-Olov Åsberg Kf-ordf. Älvdalens kom Box Älvdalen Kent Söderlund Region Dalarna Myntgatan Falun Per Göran Nilsson VD Fjätervålens skidanläggning Särna Annica Andersson Marknadschef Fjätervålens skidanläggning Särna 11

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD)

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Anteckningar från samrådsmöte företagare och politiker Särna 2014-09-04 Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Moderatorer:

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Välkommen till. Årets Nyföretagare. I Sverige 2012

Välkommen till. Årets Nyföretagare. I Sverige 2012 Välkommen till Årets Nyföretagare I Sverige 2012 NyföretagarCentrum Sverige Sveriges ledande kraft för nyföretagande Finns i 200 kommuner Under 2013 kom över 20 000 personer för rådgivning, varav mer än

Läs mer

Lägesrapport 2011-2012 - vägen framåt 2013-2014?

Lägesrapport 2011-2012 - vägen framåt 2013-2014? Lägesrapport 2011-2012 - vägen framåt 2013-2014? 25 mars 2013 Upplägg Lägesrapport SITE Flygplats Kommunens vägskäl Syfte och mål Stärka besöksnäringens roll som en basnäring i länet. Projektet ska lyfta

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Karlshamns kommun. Välkommen till. Göran Persson twitter.com/kommundirektor

Karlshamns kommun. Välkommen till. Göran Persson twitter.com/kommundirektor Välkommen till Karlshamns kommun Göran Persson twitter.com/kommundirektor Liten trendspaning Uppdrag och processer Organisation och ekonomi Utvecklingsområden Synpunkter och frågor Karlshamn är unikt med

Läs mer

Styr-och arbetsgruppmöte Orbaden. Minnesanteckningar/dokumentation

Styr-och arbetsgruppmöte Orbaden. Minnesanteckningar/dokumentation PROJEKT FJÄLLVÄGEN 2014-08-21 Styr-och arbetsgruppmöte Orbaden Projekt Fjällvägen Minnesanteckningar/dokumentation S T Y R - O C H A R B E T S G R U P P M Ö T E O R B A D E N 2 1 A U G U S T I 2 0 1 4

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

tillsammans Starta företag i Västmanland!

tillsammans Starta företag i Västmanland! Starta företag tillsammans i Västmanland! Vårt skivbolag gav oss rådet att starta en ekonomisk förening. Då ringde vi Coompanion. - musikbandet 5th Avenue, Västerås Förverkliga din dröm om att starta företag,

Läs mer

Välkommen till en weekend i Dalarna

Välkommen till en weekend i Dalarna Välkommen till en weekend i Dalarna Helgen den 10 11 september 2011 går evenemanget Träffa Dalarna av stapeln. Det riktar sig till dig som är intresserad av att leva, arbeta och bo i Dalarna, men även

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15. 2005-08-30 1 Plats och tid Beslutande Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.00 Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Kurt Gustavsson Mayvor Lundberg

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplanering 2008

Verksamhetsplanering 2008 Näringslivskontoret 070926 Verksamhetsplanering 2008 Inledning Under 2007 har näringslivskontorets nya organisation etablerats. Kontoret har det löpande ansvaret för näringslivsfrågor, inklusive turismsamordning

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

Minnesanteckningar från kommunbygderåd

Minnesanteckningar från kommunbygderåd Vår ref: Susann Gustafson Turist- och landsbygdsutvecklare Datum: 2012-11-12 Minnesanteckningar från kommunbygderåd Tid: onsdagen den 7 november, klockan 18.30 Plats: Byakrogen, Ambjörnarp Närvarande:

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, KS-salen, 15 00 18.10 Beslutande Ledamöter Tomas Grundell (FP), ordförande Britt-Marie Essell (S), vice ordförande Hans Furn (C) Bertil Ryss (C) Christina Gustafsson

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 DEL 1: 6/9 kl. 17.30 21.30 Föreläsare: Josefine Nagler Affärsidé & Affärsplan - Vad kan NyföretagarCentrum hjälpa till med? - Affärsidén, hur blir den kommersiell?

Läs mer

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med!

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med! Samordning av utvecklingen av besöksnäringen inom Södra Dalarna Gagnef, Falun, Borlänge, Säter, Hedemora, Ludvika, Avesta och Smedjebacken Idé och tanke från Anders Ahlgren Krav från Visit Falun Borlänge

Läs mer

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Föredrag Så kan man göra om lokal kapitalbildning och mikrolån Ulla Herlitz Hela Sverige ska leva Projekt Lokal finansiering för landsbygdens

Läs mer

Byastämma i Degeberga

Byastämma i Degeberga Minnesanteckningar Kommunledningskontoret 2013-11-21 Hanna Nicander Byastämma i Degeberga Plats: Tingshuset i Degeberga Tid: 2013-11-21, kl. 18:30-20:45. Deltagande politiker: Pierre Månsson (FP), Heléne

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Årsredovisning allmänpolitiska utskottet 2013

Årsredovisning allmänpolitiska utskottet 2013 1(4) Landstingsfullmäktige Årsredovisning allmänpolitiska utskottet 2013 Organisation och uppgifter Allmänpolitiska utskottet är organiserat och arbetar enligt Arbetsordning för landstingsfullmäktige,

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

norrstyrelsen Vision och mål för turism i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism

norrstyrelsen Vision och mål för turism i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism norrstyrelsen rapport 2009: 26 Vision och mål för turism i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 09.00-11.05 Beslutande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Nils-Åke Norman (M), ersättare för Kjell Tenn, (C),

Läs mer

Inledande presentation: Ordförande Börje Ohlsson hälsade välkommen och presenterade presidiet och inbjudna gäster:

Inledande presentation: Ordförande Börje Ohlsson hälsade välkommen och presenterade presidiet och inbjudna gäster: MINNESANTECKNINGAR 1(6) Datum och tid 2014-04-15, 19:00-21:00 Plats Presidium Surte församlingshem, Surte Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin, 1:e vice ordförande Sekreterare Inbjudna Jan-Åke Lindberg

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-09-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:30.

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-09-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Leif Persson (S) ordf Anne Hamrén (S) ersättare för Annelie Wallberg (S) Kristina

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-11-25 1 (15) Jan Andersson, gatuingenjör Maria Björklund, ekonom Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare

Tekniska nämnden 2010-11-25 1 (15) Jan Andersson, gatuingenjör Maria Björklund, ekonom Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare Tekniska nämnden 2010-11-25 1 (15) Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-16.00 Paragrafer 101-112 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! NAGU 6 juni 2016 Ulla Herlitz GLOBAL EKONOMI EU NATIONEN REGIONEN KOMMUNEN LOKAL EKONOMI Lokalt kretslopp för kapital Där det finns människor,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! STIFTELSEN Genomförde 9 343 rådgivningar under 2010 Medverkar till att 2 000 företag startar per år 11 000 klienter i vår databas 65 rådgivare 10 anställda

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Resultat ÖSM Precision

Resultat ÖSM Precision Resultat ÖSM Precision Uppsala 2008-08-30--31 Östsvenska mästare C 1 Joakim Andersson Sala Pk 24293 C3 337 142 479 2 Patrik Larsson Östhammars Pk 22760 C3 334 143 477 49 3 Per-Erik Claesson Bollnäs Pk

Läs mer

Lägesrapport 2011-2012

Lägesrapport 2011-2012 Lägesrapport 2011-2012 21 februari 2013 Upplägg Beslut Aktiviteter Handlingsplan 2013-2014 BESLUT Sammanfattning interregbeslut Motivering till beslut stärka regionen som turistdestination. En central

Läs mer

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Totalt antal starter: 102 A-vapen Antal starter: 22 Silver 277 279 Brons 267 267 Hans-Peter Sörensson Charlottenbergs PK 3A 281 S Bengt Olofsson Arvika

Läs mer

Ett levande näringsliv

Ett levande näringsliv Ett levande näringsliv 2016 - Möjligheternas år. Enligt Kairos Future kommer nationer, företag och individer ägna 2016 åt självrannsakan, omprövning, nya lösningar och jakten på frälsning. Dessa utmaningar

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

Turismfunktionen vid VKL

Turismfunktionen vid VKL Välkommen! Välkommen till en kunskaps- och inspirationsdag om hur besöksnäringen kan utvecklas från traditionell torghandel till en modern och vinstdrivande industri. Vad är det som gör skillnaden mellan

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SNS SAMHÄLLS PROGRAM 2012 ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR etapp 2, 10-13 oktober onsdag 10 oktober 09:30-10:30 Mona Sahlin 10:30-11:30 regeringssamarbetet Arvid Wallgren,

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-10-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer

Läs mer

Företagsklimatet i Rättviks kommun 2017

Företagsklimatet i Rättviks kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

näringslivets initiativ för tillväxt och samhällsansvar. Välkommen i Arenan den 7 september 2012! I Ljungby växer vi tillsammans

näringslivets initiativ för tillväxt och samhällsansvar. Välkommen i Arenan den 7 september 2012! I Ljungby växer vi tillsammans näringslivets initiativ för tillväxt och samhällsansvar. Välkommen i Arenan den 7 september 2012! Vattenkannan LBA Samla goda krafter! Vattna! 2012-09-10 2 DU ÄR INBJUDEN! 2012-09-10 3 TRE TEMAN i Business

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golf och Culture Cup 2015 En-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Fyrboll, Poängbogey Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2015-08-01 Särskiljning 1 M Olsson/A

Läs mer

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Ramarna för dagen Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg Handlingstyp Minnesanteckning 1 (6) Datum 8 sep 2014 Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg Deltagare: Åke Svensson (RG), Jan Björinge (RG), Stefan Persson, RG, Eva Nypelius

Läs mer

Företagsevent PreFast AB

Företagsevent PreFast AB Företagsevent PreFast AB Fredagen 10 november 1 Bakgrund 2017 blev PreFast AB utsedda till årets företagare i Sölvesborg. Detta event är ett samarrangemang mellan Näringslivskontoret, Svensk Näringsliv

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

En lista över de beslutade projekten hittar du även på hemsidan för Mål 2 Norra:

En lista över de beslutade projekten hittar du även på hemsidan för Mål 2 Norra: 2006-10-18 Pressmeddelande 22,6 miljoner kr i EU-stöd till Mål 2 Norra Onsdagen den 18 oktober möttes strukturfondsdelegationen för Mål 2 Norra i Gysinge i Sandvikens kommun. Under dagen behandlades 38

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-15 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: ÄLVDALEN Plats: Stigaregatan 8 i Falun Dnr: 201-9953-2014 Rösträkningen och fördelningen

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Projektledare Mikael Israelsson Dalslands Fotbollförbund e-post: mi.famis@telia.com telefon: 070-227 53 85 Layoutarbete Ingela Gustavsson e-post: ingela.gustavsson@westgotasport.se

Läs mer

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora Dag och tid Måndag 19 mars kl. 19-21 Plats Malmsjö skola Närvarande Ledamöter i dialogforum Boende

Läs mer