Rapport från Idre konferensen /20. Rapport. från. Idre- Konferensen november 2010 Idre Fjäll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från Idre konferensen 2010-11-19/20. Rapport. från. Idre- Konferensen 19-20 november 2010 Idre Fjäll"

Transkript

1 Rapport från Idre- Konferensen november 2010 Idre Fjäll 1

2 Rapport från Idre konferensen Fredag 19/11 Inledning Leo Persson FR Särna-Idre-Grövelsjön och Eva Pettersson FR Älvdalen samt gästkoordinator Anna Hedberg från Företagarna region Värmland hälsade deltagarna välkomna till den 9:e konferensen. Kommun- och Näringslivschef Stefan Lindé Älvdalens Kommun hälsade välkommen i stället för Peter Entian som ej var disponibel. Leo Persson presenterade valda tema för årets. konferens och därefter introducerades Anna Hedberg som konferensens moderator. Anna summerade fjolårets konferens och vad vi lovade varandra. Diskussionerna handlade om offentlig upphandling och kreditgivning från bankerna samt markanvändningen i norra kommundelen och att vi skulle hitta en större politisk enighet mellan de politiska partierna. Älvdalens kommun och Länsstyrelsen i Dalarna Ett möte hölls i Idre Kulturhus i augusti angående markanvändningen i norra kommundelen där landshövdingen Maria Norrfalk Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med sina medarbetare samt Älvdalens kommun med kommunalrådet Herbert Halvarsson och kommunens tjänstemän mötte berörda parter. De berörda parter som är beroende av den framtida markanvändningen var inbjudna till denna dialog om hur man gemensamt ska skapa en hållbar markanvändningsplan för alla brukare. Avsikten var att skapa ett behagligt förhållningssätt mellan Länsstyrelsen och kommunens medborgare om hur man ur en hållbar tillväxtsyn ser på framtidsutvecklingen. Ulf Thored - Ung företagsamhet Pratade om projektet VÅGA som handlar om att ge gymnasieelever kunskap och engagemang i entreprenörskap och att skapa, driva och lägga ner företag. Affärsplaner och budget är viktiga dokument i processen Han berättade också att arbetet har påbörjats i grundskolan där eleverna får lära sig hur ett samhälle och en demokrati fungerar. Man får också lära sig att presentera sig och sina idéer, lära sig diskutera och fatta beslut samt entreprenörskap, en hjälp när de ska välja vidare det handlar om att VÅGA. Frågan om Hur ska vi bli bättre på Ung företagsamhet i Älvdalen ställdes till konferensen. 2

3 Karin Hellström- W7 näringslivskontoret Älvdalen Pratade om sin roll och vad hon jobbar med. I hennes specialprojekt W7 ingår Entreprenörskap: Likabehandling: Ungt Företagande: *Nyföretagande Befintliga företag Tjejer i skolan *Rådgivning Kompetensbehov Unga företagare *Idéseminarier *Företagarskola Generationsskiften Ägarskiften Kompetensbanken: *Nätverksträff *Affärsutveckling *Mentorprogram *Styrelseutbildning *Mäklingar Presentation av Coompanion Sam Risander. Sam presenterade olika kooperativ som finns i Dalarna bl.a. Kooperativet Glimten i Idre samt Salem i Älvdalen. Kooperativa företaget är ett sätt att organisera ekonomiska verksamheter och inte associationsform såsom aktiebolag, handelsbolag eller ekonomiska föreningar. Det som är specifikt med ett kooperativt företag är att alla medlemmar, eller ägare, har lika stor rösträtt när det gäller företagets styrning, oavsett hur stor deras ekonomiska insats är. Ett kooperativt företag kan med andra ord lika gärna vara ett aktiebolag som en ekonomisk förening, med förutsättningen att den demokratiska medlemskontrollen säkerställs genom särskilda avtal. Det vanligaste är dock att kooperativ verksamhet sker i ekonomiska föreningar, som är den företagsform som är särskilt framtagen för att passa kooperativets behov av demokrati och delaktighet. 3

4 Swedbank Lars-Göran Karlsson Presentation av Swedbank: En hållbar utveckling vision om att möjliggöra för människor, företag och samhällen att växa. Swedbank vill också göra annat än att växa Miljö/Etik kan det vara lönsamt? Globe Forum - marknadsplats på gräsrotsfinansiering. Ung företagsamhet hjälpa till, ex. friends, Rädda Barnen, WHO m.fl. -Swedbank vill också hitta nya former för kontanthanteringen i samhället. -Swedbank vill starta projekt, hitta lösningar för att kontanterna hanteras rätt, de ska ej köras på vägarna. - Man jobbar för mer kortköp, e-betalningar är tryggt och låg miljöpåverkan. - Idag fungerar ej kortautomaterna bra, en ny teknik och organisation har bildats som ska höja servicenivån. - Bankautomater ska finnas i hela kommunen, för de små företagen, ideella föreningar och folket - Swedbank har ökat samarbetet med bank i butik, nu med två stycken i Särna. - En fortsatt diskussion behövs mellan banker och företag. Samarbete med de lokala företagen är viktigt. Patrik Ribjer Nordea. Nordea vill vara en finansiell partner till företagen. När ägarskiften ska ske, se till att göra detta i tid, förbered er. Patrik berättade också att de varit inblandad i Ung Företagsamhet i Älvdalen, de har gjort en bra affärsplan, ta lärdom av dem, använd dem som resurser. Paneldiskussion i öppet forum - ekonomi för småföretagare Deltagarna fick möjlighet att under workshops samla ihop frågor till panelen. Tre huvudområden kunde identifieras: 1. Kontanthantering d v s. kortavgifter, hantering av utländsk valuta samt kontantkassor. Kortavgifter kontra kontanthantering - varför ska småföretagarna betala för att bankerna ska slippa kontanthanteringen? I somras var det stopp i uttagsautomaten - vad finns det för back-up till detta? Servicen på banken omfattade då inte utländska turister, som inte kunde ta ut kontanter på sina utländska kort. 4

5 Bankernas svar var att det finns en back-up även på lördagar och att det är i ytterst få fall som detta inte fungerar. Hur gör vi med kontantkassorna och säkerheten kring dem? Lösningen är enligt bankerna att se till att ha en kontantcirkulation i kommunen d v s man tar ut kontanter i en affär t ex ICA och sedan använder dem i nästa. Hur man kommer vidare praktiskt i denna fråga måste vi fortsätta att diskutera företagare och banker tillsammans. Visserligen kommer bankerna att inrätta ett bolag som kommer att jobba med detta, men det beräknas inte vara klart förrän Tillgång till kapital riskkapital Bedömer bankerna AB, Kooperativ, enskilda företag på olika sätt vid en kreditansökan? Svaret var att det relevanta är att bedöma affärsidén och företagaren och inte vilken företagsform verksamheten drivs i. Det är också viktigt att ha en kontinuerlig diskussion med banken, så att man inte bara kommer till banken och behöver finansiering när det krisar till sig. Inrätta ett draknäste i Älvdalen. Vem kan hjälpa någon annan med riskkapital? Dalarna Business? Finns möjligheten att företagare går samman och hjälper varandra i samverkan ex som koncernkonto eller KGF? 3. Bankens bedömning av ett företag utifrån Affärsplan Kan inte bankerna hjälpa småföretag att formulera affärsplaner? På så sätt skulle man kunna avdramatisera affärsplanen för många företagare och lära dem hantera sin verksamhet och lyfta fram styrkor och svagheter. Var går i detta sammanhang riskgränsen för en bank? Viktigt med parallell information från kommunen/bank och rådgivning. Medskick till bankerna: det behövs en tjänst som kan hålla koll på investeringar som kan hjälpa småföretag. Krävs också kreativt arbete för att få fler företag att etablera sig t ex finns det fördel för norska företag att ha filial i Älvdalen? Fråga att jobba vidare med till nästa år: Inrätta en arena där man kan våga samarbeta, våga fråga och skapa en idébank för företagare och främst unga företagare! Kjell Tenn Kommunalråd Älvdalens Kommun. Kjell presenterade sig, berättade att det ska bli nya bäddar i vårt område, nya klienter, såsom japaner, ryssar, balter m.fl. Infrastruktur behövs, bättre vägar, tåg, buss etc. Oron över mark som säljs ut av Svea skog gör det omöjligt för ortsbor att växa, betesmarker, rörelsen i fjällen, jakträtter. Vi har redan fyllt behoven här. Här har Herbert Halvarsson gjort ett bra jobb, Kjell fortsätter gärna i Herberts anda. 5

6 Tomas Jonsson stadsarkitekt Tomas visade pågående planer, markanvändning och infrastruktur. Pågående planer i kommunen: Översiktsplan tillägg strandskydd 100 meter Landsbygdsutveckling förslag till program färdigt. Prövningsmodell av LS-område, Storsjön och Älvros. ICA-parkeringen Älvdalen ny infart från parkeringen Gestaltning av parkeringsytan torg Liten park Pocket Park Storsjön Älvdalens besparingsskog Område för primitivt fritidsboende. Kan detta område pekas ut? Idre Himmelfjäll etapp 3, sammankoppling Idre Fjäll och Himmelfjäll. Gamla planer på naturbruksgymnasiet Fritidsområde Gördalen Gördalen Nirling Natura 2000-område, enligt EU inte systemstrikt, kan prövas på nytt, bedömas från fall till fall. Handelsplats Idre en urbaniserad handelsplats. Mats Erixsson Folkets Hubb Mötesplatser för service i samverkan. Vi måste få staten och offentligheten att inse att vi vill ha service i glesbygden. Mats framhöll Lars Högdahls-utredningen där man framhåller vikten av service i glesbygden. Bra att hitta andra goda exempel i Sverige. - Fiber indraget i hemmen - Digital samfällighet - Bredbandskokboken eller Vi behöver tillväxt och service på landsbygden. Genom relevant service kan man också se till att kommersialisera företagandet och skapa tillväxt. Det gäller att företagen lokalt ställer krav på service. Viktigt att processen drivs med ett underifrånperspektiv. Företagarna i Älvdalens kommun är en organisation/instans som kan hjälpa till att driva frågorna om service lokalt. 6

7 Peter Andersson Idre sameby Peter berättade lite om samebyn en stor markanvändare, möte med Länsstyrelsen ang. naturreservaten, det har inte hänt så mycket än, får in förslag och vi tar det till oss. Fjällhearingen bygger på vad som sker inom jakten, fritidsområden, mm. Hur tar vi hänsyn till varandra? Viktigt för samebyn. Samla alla näringar i ett forum och vi presenterar hur vi ser på saken vad gäller skoterleder, stugbyar etc. Lokal förvaltning i det här området har vi mer att säga till om. Skötselplan över Drevfjällets naturreservat, här har ju Länsstyrelsen varit med. Vi har möjligheten att ta tag i detta nu, deltagande i förvaltningen från lokalbefolkningen. Ytterst beslutsrätt är Ls. Vi ska inte bara ha möjlighet till ett remissyttrande utan vi ska vara med hela vägen. Finns det någon plan för framtida möten i detta ärende? Stefan Linde meddelade att kommunen träffat Ls. och man kommer att anställa en person/motor från Ls. som ska ha en diskussion med kommunen innan man tar beslut i frågan. Drevfjället är första ärendet som ska behandlas på detta sätt och sen kommer man att använda sig av samma tillvägagångssätt på de övriga delarna där vi nu är remissinstans. Beslut: Idrekonferensen beslutade att ett yttrande ska ges till Länsstyrelsen angående hur vi ortsbor vill att våra naturreservat i Drevfjällsområdet ska brukas. En arbetsgrupp utsågs som ska tillskriva Länsstyrelsen angående Drevfjällets naturreservat. Gruppen består av Leo Persson, Stig-Arne Rolfsson, Tomas Johnsson och Kjell Tenn. Kommunchef Stefan Linde Stefan redogjorde för hur näringslivskontoret fungerar idag och hur strategin för kontoret ska se ut framöver. Regeringen vill att kommunerna ska forma en övergripande inriktning vad gäller strategin för näringslivsfrågorna i kommunerna och detta arbete ska vara klart i januari-februari Forum Älvdalen alla tjänstemän ska tänka näringsliv, alla sektioner ska ta kontakt med näringslivsansvarig om någon kommer och vill etablera sig i kommunen. Kan man se en större enighet i frågorna? Kjell Tenn svarade att vi ska ha en strategi i närtid och rensa bort gamla surdegar, när besluten till vem och till vilka går remissyttrandet? Till Företagarna(lokala), kommunen (fabriken) samt till alla företag i kommunen. Frågor kom upp angående indragandet av näringslivschefen. n Stefan Linde svarade att man ser över denna fråga nu och hur det ska se ut i framtiden och att det är viktigt att man får innehållet att fungera, vad man kallar det är inte viktigt. Företagarna ville ha en vettig funktion, det är viktig och man vill uppleva att det är enkelt att nå kommunen utifrån perspektivet en dörr in. En uppmaning till ledningen för kommunen: Nya unga företagare se till att ha resurser för dem. 7

8 Lördag 20/11 Region Dalarna Kent Söderlund Kent berättade att det finns 80 miljoner i Dalarna att fördela för våra vägar. Fjällpaketet innebär nya bäddar och det ger nya jobb i Sälen, Idre Grövelsjöområdet, vilket ger flera tusen nya bilar på våra vägar, även den tunga trafiken blir fler. Det diskuterades om olika vägsträckor, Sälen Särna LV 311, är hårt trafikerad, kommer danskar, norskar m.fl. den vägen. En cykelbana behövs utanför Idregården mot badstranden. Taxiförbundet - Mats Pettersson Taxi avreglerades Avtalet med Dalatrafik blev inte upphandlat. Svårt för taxiföretag att få lönsamhet om man inte har sjukresor som kompletterar privatresandet. Fordon står utanför avtalet som inte går för fullt och samhället betalar. En bättre samordning måste till. Kan man inte förvänta sig att det borde vara en samhällsfunktion som måste upprätthållas d v s att kunna få tag i en taxi privat eller för ett företag? Maserfrakt Brede Olsen En information ang. Maserfrakt. Omsättningen var 1,7 miljarder 2010, det finns 20 delägare i Idre/Särna området. En upprustning av RV 70 från Rot till Kuntmått och Hållstugan Särna har byggts om i tre etapper och här har i stort sett alla våra lastbilar varit igång. Väg 311 Särna Lillhärdal är också omgjord, Idre Grövelsjön har förbättrats. Något har alltså hänt i Idreområdet. Betong och grusbilar från Norge har gått i skyttetrafik, vilket inte är bra för de lokala entreprenörerna. Det är viktigt att de lokala åkarna får jobb när det ska byggas och rustas i vårt område. Ny grustäkt finns nu i Idre och Särna. 8

9 Paneldebatt - Infrastruktur Stefan Linde: vad gör kommunen i infrastruktur, vägar, it frågor. Bra att besöksnäringen nu äntligen har blivit en accepterad näring. Destination är viktig och RV 70 är mycket bättre nu efter vidtagna åtgärder. Det kanske är viktigt att nu stötta och påverka så Noretbron repareras så våra besökare kan ta sig hit till oss, även viktigt att Vasaloppsleden blir bra, det ökar möjligheterna så att besökare tar sig hit och inte stannar någon annanstans. Vi ska också påverka flygplatsetableringen Sälen/Trysil, bra för vårt område. Fiber i backen vill vi ha. Viktigt med samarbete med Region Dalarna - Fjällpaketet där är kommunalrådet med och från näringen, Jocke Johansson. Vi ska påverka Dalatrafik så vi får vår beskärda del. Tidsplan för byggande projekt som ligger långt bort kanske man kan lyfta fram och tidliggöra. Kent Söderlund: det är viktigt att vi med mer dynamiska mätinstrument kan visa vikten av vissa väginvesteringar. De modeller som Trafikverket använder idag är ganska stela och visar inte vikten för näringslivet lokalt/regionalt om man satsar mer medel för underhåll och nya projekt. Vi behöver få Trafikverket att ändra modeller och ta större hänsyn för näringslivets och regionens behov. Avslutning/summering av konferensen gjordes av Anna Hedberg och Leo Persson samt Eva Pettersson. Vad har vi lovat varandra?? Se vidare ppt-dokument. En utvärdering av konferensen gjordes av deltagarna. Nästa års konferens blir den november Konferenssekreterare Inga Lill Lindwall 9

10 IDREKONFERENS NOVEMBER 2010 Namn Företag Adress Ort Lars-Göran Karlsson Swedbank Fakturagruppen rst Stockholm Joacim Johansson Idre Fjäll Box Idre Kicki Z Risander " " " Ulf Häggberg Häggbergs åkeri /Styrelsen Idre Leo Persson Idre Projektcenter /Styrelsen Idre Staffan Derning Idre Himmelfjäll Box Mora Karin Hellström ÄK/W7 Box Älvdalen Peter Nygren ÄK/ordf tekniska nämnden Box Älvdalen Mikael Dahlström ICA Supermarket idrebua Idre Stefan Linde ÄK/kommunchef Box Älvdalen Thomas Jonsson ÄK/Stadsarkitekt Box Älvdalen Göran Johansson ÄK/ekonomichef Box Älvdalen Anders Lagerberg ÄK/Ifo-chef Box Älvdalen Cen Månsson ÄK/kultur- fritidschef Box Älvdalen Ingrid Elmgren ÄK/Skolchef Box Älvdalen Anders Bernhardsson ÄK/chef samhällsbyggnad Box Älvdalen Kjell Tenn ÄK/ kommunalråd Box Älvdalen Nils-Åke Norman ÄK/ kommunalråd Box Älvdalen Lisbeth Mörk-Amnelius KL ÄK/ Box Älvdalen Stig Olsson (s) ÄK/ Box Älvdalen Ola Strand (kd) ÄK/ Box Älvdalen Anneli Qvicker (mp) ÄK/ Box Älvdalen Eva och Lennart LP Skog (Frstyrelsen Petterson ÄD) Sytvägen Älvdalen Stig-Arne Rolfsson Idre Data & Bygg FR styrelsen Idre Ann-Kristin och Leif Eggefalk Idrefjällens buss & taxi /Styrelsen, Leif fakt ÄK Idre Ove Jansson Ove Jansson Åkeri Västäng 3240, Älvdalen Ingalill Svedmyr Johansson Nilaf AB Box Idre Sam Risander Coompanion Forskargatan Borlänge Peter Andersson Idre Sameby Faktureras Idre Kurt Andersson Erikssons buss Box Älvdalen Kjell Landen Turistsamordnare idre turism Berit Sisell Projektledare Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten, Byvägen 19, 790 Glimten & Salem med nätverk 91 Idre Niclas Schedvin Byggmäster Älvdalen Fack Älvdalen Allan Pettersson Nybols AB Nybolsvägen Älvdalen Mats Erixon Stiftelsen Folkets Hubb Lindstedtsvägen Stockholm Inge Hultman Idre Projektcenter Hållbovallen Älvdalen Lotta Holmgren Fjällposten Gamla Kyrkvägen Idre Patrik Ribjer Nordea Bank AB ref. 3014, Fakturaservice F200, Luleå Mats Pettersson Orsatrafik/Sv.Taxiförb Box Orsa Jonas Lilja PEAB Gävle Helena Adolfsson Särna Turisförening Särnavägen 19? Särna Nicole R Johansson NJ Text & Tolk Rot Älvdalen 10

11 Brede Olsen Maserfrakt Mora Älvdalens Älvdalens Kommunbyaråd, kommunbyaråd, Älvdalens Kommun, Inger Björk. Karin Bäck Tyrinäs-Nornäs Box 100, Älvdalen Mattias Svensson Konsum Norra Dalarna Dalgatan 75 b minus Älvdalen Robert Gunnarsson Fa Robert Gunanrsson Foskrosvägen Idre Inga-lill Lindwall IPC Drevdagen Idre Anders Eidervik Representant Gröveldalens Turistförening Idre Anna Hedberg Företagarna 1 stuga/frukost+1 rum+present Värmland Ulf Thored Ung Företagsamhet Falun Sven-Olov Åsberg Kf-ordf. Älvdalens kom Box Älvdalen Kent Söderlund Region Dalarna Myntgatan Falun Per Göran Nilsson VD Fjätervålens skidanläggning Särna Annica Andersson Marknadschef Fjätervålens skidanläggning Särna 11

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD)

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Anteckningar från samrådsmöte företagare och politiker Särna 2014-09-04 Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Moderatorer:

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Verksamhetsplanering 2008

Verksamhetsplanering 2008 Näringslivskontoret 070926 Verksamhetsplanering 2008 Inledning Under 2007 har näringslivskontorets nya organisation etablerats. Kontoret har det löpande ansvaret för näringslivsfrågor, inklusive turismsamordning

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med!

Idé och tanke från Anders Ahlgren. Krav från Visit Falun Borlänge AB - Vill näringen? - Varumärkesundersökning. - Hedemora och Avesta med! Samordning av utvecklingen av besöksnäringen inom Södra Dalarna Gagnef, Falun, Borlänge, Säter, Hedemora, Ludvika, Avesta och Smedjebacken Idé och tanke från Anders Ahlgren Krav från Visit Falun Borlänge

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Lägesrapport 2011-2012

Lägesrapport 2011-2012 Lägesrapport 2011-2012 21 februari 2013 Upplägg Beslut Aktiviteter Handlingsplan 2013-2014 BESLUT Sammanfattning interregbeslut Motivering till beslut stärka regionen som turistdestination. En central

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15. 2005-08-30 1 Plats och tid Beslutande Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.00 Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Kurt Gustavsson Mayvor Lundberg

Läs mer

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, KS-salen, 15 00 18.10 Beslutande Ledamöter Tomas Grundell (FP), ordförande Britt-Marie Essell (S), vice ordförande Hans Furn (C) Bertil Ryss (C) Christina Gustafsson

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 DEL 1: 6/9 kl. 17.30 21.30 Föreläsare: Josefine Nagler Affärsidé & Affärsplan - Vad kan NyföretagarCentrum hjälpa till med? - Affärsidén, hur blir den kommersiell?

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011.

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Text: Gunilla Sandberg Mer kunskap behövs för att förstå hur entreprenörskap på landsbygden fungerar. Det

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SNS SAMHÄLLS PROGRAM 2012 ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR etapp 2, 10-13 oktober onsdag 10 oktober 09:30-10:30 Mona Sahlin 10:30-11:30 regeringssamarbetet Arvid Wallgren,

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Kommunstyrelsens näringsutskott

Kommunstyrelsens näringsutskott Kommunstyrelsens näringsutskott 2009-02-09 1. ( 8) Plats och tid: Degerfors FörzinkningsAB Defab kl 13.15-15.30 Defabs nye vd Henrik Isenström tog emot och visade företaget samt berättade om deras affärside.

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-10-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson

Läs mer

Föreningens syfte II. Föreningen skall vara partipolitiskt neutral. Föreningen skall ej ta ställning för eller emot utbyggnad av vattenkraften.

Föreningens syfte II. Föreningen skall vara partipolitiskt neutral. Föreningen skall ej ta ställning för eller emot utbyggnad av vattenkraften. Föreningens syfte I Föreningen skall verka för att det till vattenkraftskommunerna och berörda regioner varaktigt återförs del av de värden vattenkraften genererar. Kommunerna och regionerna skall därigenom

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

tillsammans Starta företag i Västmanland!

tillsammans Starta företag i Västmanland! Starta företag tillsammans i Västmanland! Vårt skivbolag gav oss rådet att starta en ekonomisk förening. Då ringde vi Coompanion. - musikbandet 5th Avenue, Västerås Förverkliga din dröm om att starta företag,

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Kjell Friman. Näringslivskontoret Borlänge kommun

Kjell Friman. Näringslivskontoret Borlänge kommun Kjell Friman Näringslivskontoret Borlänge kommun Näringslivskontoret Näringslivskontoret ansvarar för etableringar och utveckling av kommunens fyra profilområden Transport och kommunikationer Handel Materialteknik

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04 2014-06-24 Dialogmöte Åseda 2014 06 04 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Lars Gunnar Serell, ansvarig för

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

näringslivets initiativ för tillväxt och samhällsansvar. Välkommen i Arenan den 7 september 2012! I Ljungby växer vi tillsammans

näringslivets initiativ för tillväxt och samhällsansvar. Välkommen i Arenan den 7 september 2012! I Ljungby växer vi tillsammans näringslivets initiativ för tillväxt och samhällsansvar. Välkommen i Arenan den 7 september 2012! Vattenkannan LBA Samla goda krafter! Vattna! 2012-09-10 2 DU ÄR INBJUDEN! 2012-09-10 3 TRE TEMAN i Business

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Minnesanteckningar (9 sid) vid möte angående Pilotstudie Drevfjällen på Kulturhuset i Idre 2011-02-03 kl 18

Minnesanteckningar (9 sid) vid möte angående Pilotstudie Drevfjällen på Kulturhuset i Idre 2011-02-03 kl 18 Gemensamt arbetsmaterial för - Arbetsgruppen för lokal förvaltning i Särna-Idre (ALFSI) Evert Hermansson, sammankallande sundets-sag@swipnet.se - Interimstyrelsen för lokal förvaltning i Transtrand Kristian

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Föredrag Så kan man göra om lokal kapitalbildning och mikrolån Ulla Herlitz Hela Sverige ska leva Projekt Lokal finansiering för landsbygdens

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER DET SOM GÖRS I DALARNA IDAG! Sammansatt från seminariet Sno en metod! den 15 april 2014 på Region Dalarna. Inledning Onsdag den 15

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Översiktsplan 2001 Omvärld Vi är inte själva, vi ingår i en helhet Detta är något vi måste dra fördel av Kommunens arbete Vision Budget Översiktsplan Policys Strategier

Läs mer

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Landsbygdskonferensen 2009

Landsbygdskonferensen 2009 Inbjudan Landsbygdskonferensen 2009 21-22 Oktober Emmaboda Tema: De tre S:en för landsbygden Service - Småskalighet - Social ekonomi Göran Persson 21 Onsdag oktober Program dag 1 Onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Vi är offensiva och gillar utmaningar

Vi är offensiva och gillar utmaningar YRKESAKADEMIN Vi är offensiva och gillar utmaningar YrkesAkademin är ett av Sveriges största och mest offensiva utbildningsföretag. Vi finns i hela landet. Varje vecka går över två tusen personer någon

Läs mer

Ulla Lundby HSO Ulla Granberg HSO Agneta Jansson DHR. 2 skrivtolkar från tolkcentralen

Ulla Lundby HSO Ulla Granberg HSO Agneta Jansson DHR. 2 skrivtolkar från tolkcentralen Kommunala Handikapprådet Sid 2 (7) Ledamöter Per-Åke Fredriksson ordf, (fp) Curt Nygren (s) Vivi-Anne Sundqvist (s) Peter Hasch (s) Maritha Johansson (v) Karl-Ivan Rönnbäck, HSO Ingrid Jönsson, DHR Ersättare

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Företagsbesök v.38. Målsättning: Besöka 20 unika företag som representerar olika sektorer av det lokala näringslivet

Företagsbesök v.38. Målsättning: Besöka 20 unika företag som representerar olika sektorer av det lokala näringslivet Företagsbesök v.38 Målsättning: Besöka 20 unika företag som representerar olika sektorer av det lokala näringslivet Syfte:.Inhämta kunskap & synpunkter.stimulera till naturliga möten mellan kommun och

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-08-29 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-08-29 1 STYRELSEN 2005-08-29 1 Plats och tid Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Måndag 29 augusti 2005, klockan 13.15-16.15 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Maud Linder

Läs mer

Det offentliga som möjliggörare för fortsatt hållbar expansion! EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Det offentliga som möjliggörare för fortsatt hållbar expansion! EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Det offentliga som möjliggörare för fortsatt hållbar expansion! Uppdraget De fyra gränskommunerna Trysil, Engerdal, Malung-Sälen och Älvdalens kommuner har en politisk överenskommelse om att utveckla en

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se Näringslivsstrategi Öland Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass www.oland.se 1 2 Innehåll Förord 5 Vision 7 Fokusområden 8 Kreativitet 9 Kompetens 9 Kommunikation 9 Mål för Öland 2015

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons)

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) Hej Här är arbetsfördelningen/beskrivningen för 3-dagars. Meningen är att de flesta ska kunna både springa och jobba. Därför finns oftast minst två personer

Läs mer