Rapport från Idre konferensen /20. Rapport. från. Idre- Konferensen november 2010 Idre Fjäll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från Idre konferensen 2010-11-19/20. Rapport. från. Idre- Konferensen 19-20 november 2010 Idre Fjäll"

Transkript

1 Rapport från Idre- Konferensen november 2010 Idre Fjäll 1

2 Rapport från Idre konferensen Fredag 19/11 Inledning Leo Persson FR Särna-Idre-Grövelsjön och Eva Pettersson FR Älvdalen samt gästkoordinator Anna Hedberg från Företagarna region Värmland hälsade deltagarna välkomna till den 9:e konferensen. Kommun- och Näringslivschef Stefan Lindé Älvdalens Kommun hälsade välkommen i stället för Peter Entian som ej var disponibel. Leo Persson presenterade valda tema för årets. konferens och därefter introducerades Anna Hedberg som konferensens moderator. Anna summerade fjolårets konferens och vad vi lovade varandra. Diskussionerna handlade om offentlig upphandling och kreditgivning från bankerna samt markanvändningen i norra kommundelen och att vi skulle hitta en större politisk enighet mellan de politiska partierna. Älvdalens kommun och Länsstyrelsen i Dalarna Ett möte hölls i Idre Kulturhus i augusti angående markanvändningen i norra kommundelen där landshövdingen Maria Norrfalk Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med sina medarbetare samt Älvdalens kommun med kommunalrådet Herbert Halvarsson och kommunens tjänstemän mötte berörda parter. De berörda parter som är beroende av den framtida markanvändningen var inbjudna till denna dialog om hur man gemensamt ska skapa en hållbar markanvändningsplan för alla brukare. Avsikten var att skapa ett behagligt förhållningssätt mellan Länsstyrelsen och kommunens medborgare om hur man ur en hållbar tillväxtsyn ser på framtidsutvecklingen. Ulf Thored - Ung företagsamhet Pratade om projektet VÅGA som handlar om att ge gymnasieelever kunskap och engagemang i entreprenörskap och att skapa, driva och lägga ner företag. Affärsplaner och budget är viktiga dokument i processen Han berättade också att arbetet har påbörjats i grundskolan där eleverna får lära sig hur ett samhälle och en demokrati fungerar. Man får också lära sig att presentera sig och sina idéer, lära sig diskutera och fatta beslut samt entreprenörskap, en hjälp när de ska välja vidare det handlar om att VÅGA. Frågan om Hur ska vi bli bättre på Ung företagsamhet i Älvdalen ställdes till konferensen. 2

3 Karin Hellström- W7 näringslivskontoret Älvdalen Pratade om sin roll och vad hon jobbar med. I hennes specialprojekt W7 ingår Entreprenörskap: Likabehandling: Ungt Företagande: *Nyföretagande Befintliga företag Tjejer i skolan *Rådgivning Kompetensbehov Unga företagare *Idéseminarier *Företagarskola Generationsskiften Ägarskiften Kompetensbanken: *Nätverksträff *Affärsutveckling *Mentorprogram *Styrelseutbildning *Mäklingar Presentation av Coompanion Sam Risander. Sam presenterade olika kooperativ som finns i Dalarna bl.a. Kooperativet Glimten i Idre samt Salem i Älvdalen. Kooperativa företaget är ett sätt att organisera ekonomiska verksamheter och inte associationsform såsom aktiebolag, handelsbolag eller ekonomiska föreningar. Det som är specifikt med ett kooperativt företag är att alla medlemmar, eller ägare, har lika stor rösträtt när det gäller företagets styrning, oavsett hur stor deras ekonomiska insats är. Ett kooperativt företag kan med andra ord lika gärna vara ett aktiebolag som en ekonomisk förening, med förutsättningen att den demokratiska medlemskontrollen säkerställs genom särskilda avtal. Det vanligaste är dock att kooperativ verksamhet sker i ekonomiska föreningar, som är den företagsform som är särskilt framtagen för att passa kooperativets behov av demokrati och delaktighet. 3

4 Swedbank Lars-Göran Karlsson Presentation av Swedbank: En hållbar utveckling vision om att möjliggöra för människor, företag och samhällen att växa. Swedbank vill också göra annat än att växa Miljö/Etik kan det vara lönsamt? Globe Forum - marknadsplats på gräsrotsfinansiering. Ung företagsamhet hjälpa till, ex. friends, Rädda Barnen, WHO m.fl. -Swedbank vill också hitta nya former för kontanthanteringen i samhället. -Swedbank vill starta projekt, hitta lösningar för att kontanterna hanteras rätt, de ska ej köras på vägarna. - Man jobbar för mer kortköp, e-betalningar är tryggt och låg miljöpåverkan. - Idag fungerar ej kortautomaterna bra, en ny teknik och organisation har bildats som ska höja servicenivån. - Bankautomater ska finnas i hela kommunen, för de små företagen, ideella föreningar och folket - Swedbank har ökat samarbetet med bank i butik, nu med två stycken i Särna. - En fortsatt diskussion behövs mellan banker och företag. Samarbete med de lokala företagen är viktigt. Patrik Ribjer Nordea. Nordea vill vara en finansiell partner till företagen. När ägarskiften ska ske, se till att göra detta i tid, förbered er. Patrik berättade också att de varit inblandad i Ung Företagsamhet i Älvdalen, de har gjort en bra affärsplan, ta lärdom av dem, använd dem som resurser. Paneldiskussion i öppet forum - ekonomi för småföretagare Deltagarna fick möjlighet att under workshops samla ihop frågor till panelen. Tre huvudområden kunde identifieras: 1. Kontanthantering d v s. kortavgifter, hantering av utländsk valuta samt kontantkassor. Kortavgifter kontra kontanthantering - varför ska småföretagarna betala för att bankerna ska slippa kontanthanteringen? I somras var det stopp i uttagsautomaten - vad finns det för back-up till detta? Servicen på banken omfattade då inte utländska turister, som inte kunde ta ut kontanter på sina utländska kort. 4

5 Bankernas svar var att det finns en back-up även på lördagar och att det är i ytterst få fall som detta inte fungerar. Hur gör vi med kontantkassorna och säkerheten kring dem? Lösningen är enligt bankerna att se till att ha en kontantcirkulation i kommunen d v s man tar ut kontanter i en affär t ex ICA och sedan använder dem i nästa. Hur man kommer vidare praktiskt i denna fråga måste vi fortsätta att diskutera företagare och banker tillsammans. Visserligen kommer bankerna att inrätta ett bolag som kommer att jobba med detta, men det beräknas inte vara klart förrän Tillgång till kapital riskkapital Bedömer bankerna AB, Kooperativ, enskilda företag på olika sätt vid en kreditansökan? Svaret var att det relevanta är att bedöma affärsidén och företagaren och inte vilken företagsform verksamheten drivs i. Det är också viktigt att ha en kontinuerlig diskussion med banken, så att man inte bara kommer till banken och behöver finansiering när det krisar till sig. Inrätta ett draknäste i Älvdalen. Vem kan hjälpa någon annan med riskkapital? Dalarna Business? Finns möjligheten att företagare går samman och hjälper varandra i samverkan ex som koncernkonto eller KGF? 3. Bankens bedömning av ett företag utifrån Affärsplan Kan inte bankerna hjälpa småföretag att formulera affärsplaner? På så sätt skulle man kunna avdramatisera affärsplanen för många företagare och lära dem hantera sin verksamhet och lyfta fram styrkor och svagheter. Var går i detta sammanhang riskgränsen för en bank? Viktigt med parallell information från kommunen/bank och rådgivning. Medskick till bankerna: det behövs en tjänst som kan hålla koll på investeringar som kan hjälpa småföretag. Krävs också kreativt arbete för att få fler företag att etablera sig t ex finns det fördel för norska företag att ha filial i Älvdalen? Fråga att jobba vidare med till nästa år: Inrätta en arena där man kan våga samarbeta, våga fråga och skapa en idébank för företagare och främst unga företagare! Kjell Tenn Kommunalråd Älvdalens Kommun. Kjell presenterade sig, berättade att det ska bli nya bäddar i vårt område, nya klienter, såsom japaner, ryssar, balter m.fl. Infrastruktur behövs, bättre vägar, tåg, buss etc. Oron över mark som säljs ut av Svea skog gör det omöjligt för ortsbor att växa, betesmarker, rörelsen i fjällen, jakträtter. Vi har redan fyllt behoven här. Här har Herbert Halvarsson gjort ett bra jobb, Kjell fortsätter gärna i Herberts anda. 5

6 Tomas Jonsson stadsarkitekt Tomas visade pågående planer, markanvändning och infrastruktur. Pågående planer i kommunen: Översiktsplan tillägg strandskydd 100 meter Landsbygdsutveckling förslag till program färdigt. Prövningsmodell av LS-område, Storsjön och Älvros. ICA-parkeringen Älvdalen ny infart från parkeringen Gestaltning av parkeringsytan torg Liten park Pocket Park Storsjön Älvdalens besparingsskog Område för primitivt fritidsboende. Kan detta område pekas ut? Idre Himmelfjäll etapp 3, sammankoppling Idre Fjäll och Himmelfjäll. Gamla planer på naturbruksgymnasiet Fritidsområde Gördalen Gördalen Nirling Natura 2000-område, enligt EU inte systemstrikt, kan prövas på nytt, bedömas från fall till fall. Handelsplats Idre en urbaniserad handelsplats. Mats Erixsson Folkets Hubb Mötesplatser för service i samverkan. Vi måste få staten och offentligheten att inse att vi vill ha service i glesbygden. Mats framhöll Lars Högdahls-utredningen där man framhåller vikten av service i glesbygden. Bra att hitta andra goda exempel i Sverige. - Fiber indraget i hemmen - Digital samfällighet - Bredbandskokboken eller Vi behöver tillväxt och service på landsbygden. Genom relevant service kan man också se till att kommersialisera företagandet och skapa tillväxt. Det gäller att företagen lokalt ställer krav på service. Viktigt att processen drivs med ett underifrånperspektiv. Företagarna i Älvdalens kommun är en organisation/instans som kan hjälpa till att driva frågorna om service lokalt. 6

7 Peter Andersson Idre sameby Peter berättade lite om samebyn en stor markanvändare, möte med Länsstyrelsen ang. naturreservaten, det har inte hänt så mycket än, får in förslag och vi tar det till oss. Fjällhearingen bygger på vad som sker inom jakten, fritidsområden, mm. Hur tar vi hänsyn till varandra? Viktigt för samebyn. Samla alla näringar i ett forum och vi presenterar hur vi ser på saken vad gäller skoterleder, stugbyar etc. Lokal förvaltning i det här området har vi mer att säga till om. Skötselplan över Drevfjällets naturreservat, här har ju Länsstyrelsen varit med. Vi har möjligheten att ta tag i detta nu, deltagande i förvaltningen från lokalbefolkningen. Ytterst beslutsrätt är Ls. Vi ska inte bara ha möjlighet till ett remissyttrande utan vi ska vara med hela vägen. Finns det någon plan för framtida möten i detta ärende? Stefan Linde meddelade att kommunen träffat Ls. och man kommer att anställa en person/motor från Ls. som ska ha en diskussion med kommunen innan man tar beslut i frågan. Drevfjället är första ärendet som ska behandlas på detta sätt och sen kommer man att använda sig av samma tillvägagångssätt på de övriga delarna där vi nu är remissinstans. Beslut: Idrekonferensen beslutade att ett yttrande ska ges till Länsstyrelsen angående hur vi ortsbor vill att våra naturreservat i Drevfjällsområdet ska brukas. En arbetsgrupp utsågs som ska tillskriva Länsstyrelsen angående Drevfjällets naturreservat. Gruppen består av Leo Persson, Stig-Arne Rolfsson, Tomas Johnsson och Kjell Tenn. Kommunchef Stefan Linde Stefan redogjorde för hur näringslivskontoret fungerar idag och hur strategin för kontoret ska se ut framöver. Regeringen vill att kommunerna ska forma en övergripande inriktning vad gäller strategin för näringslivsfrågorna i kommunerna och detta arbete ska vara klart i januari-februari Forum Älvdalen alla tjänstemän ska tänka näringsliv, alla sektioner ska ta kontakt med näringslivsansvarig om någon kommer och vill etablera sig i kommunen. Kan man se en större enighet i frågorna? Kjell Tenn svarade att vi ska ha en strategi i närtid och rensa bort gamla surdegar, när besluten till vem och till vilka går remissyttrandet? Till Företagarna(lokala), kommunen (fabriken) samt till alla företag i kommunen. Frågor kom upp angående indragandet av näringslivschefen. n Stefan Linde svarade att man ser över denna fråga nu och hur det ska se ut i framtiden och att det är viktigt att man får innehållet att fungera, vad man kallar det är inte viktigt. Företagarna ville ha en vettig funktion, det är viktig och man vill uppleva att det är enkelt att nå kommunen utifrån perspektivet en dörr in. En uppmaning till ledningen för kommunen: Nya unga företagare se till att ha resurser för dem. 7

8 Lördag 20/11 Region Dalarna Kent Söderlund Kent berättade att det finns 80 miljoner i Dalarna att fördela för våra vägar. Fjällpaketet innebär nya bäddar och det ger nya jobb i Sälen, Idre Grövelsjöområdet, vilket ger flera tusen nya bilar på våra vägar, även den tunga trafiken blir fler. Det diskuterades om olika vägsträckor, Sälen Särna LV 311, är hårt trafikerad, kommer danskar, norskar m.fl. den vägen. En cykelbana behövs utanför Idregården mot badstranden. Taxiförbundet - Mats Pettersson Taxi avreglerades Avtalet med Dalatrafik blev inte upphandlat. Svårt för taxiföretag att få lönsamhet om man inte har sjukresor som kompletterar privatresandet. Fordon står utanför avtalet som inte går för fullt och samhället betalar. En bättre samordning måste till. Kan man inte förvänta sig att det borde vara en samhällsfunktion som måste upprätthållas d v s att kunna få tag i en taxi privat eller för ett företag? Maserfrakt Brede Olsen En information ang. Maserfrakt. Omsättningen var 1,7 miljarder 2010, det finns 20 delägare i Idre/Särna området. En upprustning av RV 70 från Rot till Kuntmått och Hållstugan Särna har byggts om i tre etapper och här har i stort sett alla våra lastbilar varit igång. Väg 311 Särna Lillhärdal är också omgjord, Idre Grövelsjön har förbättrats. Något har alltså hänt i Idreområdet. Betong och grusbilar från Norge har gått i skyttetrafik, vilket inte är bra för de lokala entreprenörerna. Det är viktigt att de lokala åkarna får jobb när det ska byggas och rustas i vårt område. Ny grustäkt finns nu i Idre och Särna. 8

9 Paneldebatt - Infrastruktur Stefan Linde: vad gör kommunen i infrastruktur, vägar, it frågor. Bra att besöksnäringen nu äntligen har blivit en accepterad näring. Destination är viktig och RV 70 är mycket bättre nu efter vidtagna åtgärder. Det kanske är viktigt att nu stötta och påverka så Noretbron repareras så våra besökare kan ta sig hit till oss, även viktigt att Vasaloppsleden blir bra, det ökar möjligheterna så att besökare tar sig hit och inte stannar någon annanstans. Vi ska också påverka flygplatsetableringen Sälen/Trysil, bra för vårt område. Fiber i backen vill vi ha. Viktigt med samarbete med Region Dalarna - Fjällpaketet där är kommunalrådet med och från näringen, Jocke Johansson. Vi ska påverka Dalatrafik så vi får vår beskärda del. Tidsplan för byggande projekt som ligger långt bort kanske man kan lyfta fram och tidliggöra. Kent Söderlund: det är viktigt att vi med mer dynamiska mätinstrument kan visa vikten av vissa väginvesteringar. De modeller som Trafikverket använder idag är ganska stela och visar inte vikten för näringslivet lokalt/regionalt om man satsar mer medel för underhåll och nya projekt. Vi behöver få Trafikverket att ändra modeller och ta större hänsyn för näringslivets och regionens behov. Avslutning/summering av konferensen gjordes av Anna Hedberg och Leo Persson samt Eva Pettersson. Vad har vi lovat varandra?? Se vidare ppt-dokument. En utvärdering av konferensen gjordes av deltagarna. Nästa års konferens blir den november Konferenssekreterare Inga Lill Lindwall 9

10 IDREKONFERENS NOVEMBER 2010 Namn Företag Adress Ort Lars-Göran Karlsson Swedbank Fakturagruppen rst Stockholm Joacim Johansson Idre Fjäll Box Idre Kicki Z Risander " " " Ulf Häggberg Häggbergs åkeri /Styrelsen Idre Leo Persson Idre Projektcenter /Styrelsen Idre Staffan Derning Idre Himmelfjäll Box Mora Karin Hellström ÄK/W7 Box Älvdalen Peter Nygren ÄK/ordf tekniska nämnden Box Älvdalen Mikael Dahlström ICA Supermarket idrebua Idre Stefan Linde ÄK/kommunchef Box Älvdalen Thomas Jonsson ÄK/Stadsarkitekt Box Älvdalen Göran Johansson ÄK/ekonomichef Box Älvdalen Anders Lagerberg ÄK/Ifo-chef Box Älvdalen Cen Månsson ÄK/kultur- fritidschef Box Älvdalen Ingrid Elmgren ÄK/Skolchef Box Älvdalen Anders Bernhardsson ÄK/chef samhällsbyggnad Box Älvdalen Kjell Tenn ÄK/ kommunalråd Box Älvdalen Nils-Åke Norman ÄK/ kommunalråd Box Älvdalen Lisbeth Mörk-Amnelius KL ÄK/ Box Älvdalen Stig Olsson (s) ÄK/ Box Älvdalen Ola Strand (kd) ÄK/ Box Älvdalen Anneli Qvicker (mp) ÄK/ Box Älvdalen Eva och Lennart LP Skog (Frstyrelsen Petterson ÄD) Sytvägen Älvdalen Stig-Arne Rolfsson Idre Data & Bygg FR styrelsen Idre Ann-Kristin och Leif Eggefalk Idrefjällens buss & taxi /Styrelsen, Leif fakt ÄK Idre Ove Jansson Ove Jansson Åkeri Västäng 3240, Älvdalen Ingalill Svedmyr Johansson Nilaf AB Box Idre Sam Risander Coompanion Forskargatan Borlänge Peter Andersson Idre Sameby Faktureras Idre Kurt Andersson Erikssons buss Box Älvdalen Kjell Landen Turistsamordnare idre turism Berit Sisell Projektledare Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten, Byvägen 19, 790 Glimten & Salem med nätverk 91 Idre Niclas Schedvin Byggmäster Älvdalen Fack Älvdalen Allan Pettersson Nybols AB Nybolsvägen Älvdalen Mats Erixon Stiftelsen Folkets Hubb Lindstedtsvägen Stockholm Inge Hultman Idre Projektcenter Hållbovallen Älvdalen Lotta Holmgren Fjällposten Gamla Kyrkvägen Idre Patrik Ribjer Nordea Bank AB ref. 3014, Fakturaservice F200, Luleå Mats Pettersson Orsatrafik/Sv.Taxiförb Box Orsa Jonas Lilja PEAB Gävle Helena Adolfsson Särna Turisförening Särnavägen 19? Särna Nicole R Johansson NJ Text & Tolk Rot Älvdalen 10

11 Brede Olsen Maserfrakt Mora Älvdalens Älvdalens Kommunbyaråd, kommunbyaråd, Älvdalens Kommun, Inger Björk. Karin Bäck Tyrinäs-Nornäs Box 100, Älvdalen Mattias Svensson Konsum Norra Dalarna Dalgatan 75 b minus Älvdalen Robert Gunnarsson Fa Robert Gunanrsson Foskrosvägen Idre Inga-lill Lindwall IPC Drevdagen Idre Anders Eidervik Representant Gröveldalens Turistförening Idre Anna Hedberg Företagarna 1 stuga/frukost+1 rum+present Värmland Ulf Thored Ung Företagsamhet Falun Sven-Olov Åsberg Kf-ordf. Älvdalens kom Box Älvdalen Kent Söderlund Region Dalarna Myntgatan Falun Per Göran Nilsson VD Fjätervålens skidanläggning Särna Annica Andersson Marknadschef Fjätervålens skidanläggning Särna 11

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER i hela landet EN DOKUMENTATION NORRBOTTEN Samarbetet fördjupas mellan byar och kommuner i Råne älvdal Boden och Luleå kommun har tillsammans

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Anteckningar från Lyft näringslivet för ett jämställt näringsliv i Dalarna den 28 augusti i Falun.

Anteckningar från Lyft näringslivet för ett jämställt näringsliv i Dalarna den 28 augusti i Falun. Anteckningar från Lyft näringslivet för ett jämställt näringsliv i Dalarna den 28 augusti i Falun. - Kvinnor är den nya oljan. Om vi fick till ett frihandelsavtal mellan EU och USA, skulle det ge 0,5 %

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande.

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande. S O C I A L A F Ö R E T A G S K u l t u r h u s et l S to c k h o m Regeringen om socialt företagande AUKTION på mässan 3 porträtt: Le Mat KOS Tjuvgods.se Ewa Harringer Oacceptabelt! Tillgänglighet för

Läs mer

Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014

Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014 Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014 Här följer en sammanställd dokumentation från de dialogmöten som inlett arbetet med Härjedalskontraktet. Innehållet är

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för. Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf.

Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för. Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf. Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för JÄRNVÄGS- Bidrag sändes till HISTORISKA RIKSFÖRBUNDET Spårburen Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf.se

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer