insamling nu Tema: Insamling utan kontroll Stiftelser skadar givares förtroende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "insamling nu Tema: Insamling utan kontroll Stiftelser skadar givares förtroende"

Transkript

1 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 79 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professionell insamling. Nyckelord i etisk insamling är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet årgång 12 insamling nu EN TIDNING FRÅN FRII Tema: Insamling utan kontroll Stiftelser skadar givares förtroende Familj tjänar miljoner på kampanjer Polisen: Svårt att bevisa bedrägerier SFI: Därför drar vi in 90-konton Så hanteras besvikna givare SID 6 9 FRIIs kvalitetskod ute på remiss 4 Internationell kurs höjer insamlares status 5 Storbritannien granskar klagomål från givare UTBLICK SID 13 Skattefritt att donera aktieutdelning 5 Stort intresse för ideell sjöräddning 15

2 friizon Kalendarium SEPTEMBER MARS FRIIs EFA-certifieringsutbildning för insamlare pågår på Berghs School of Communication i Stockholm OKTOBER/NOVEMBER Rädda Barnen anordnar Barnrättsveckan som projekt mellan den 2 oktober (Internationella Barndagen) och den 24 november Kampanjkulmen för Världens Barn International Fundraising Congress, Holland Cancerfonden genomför sin Rosabandet-gala i TV Remisstiden för FRIIs kvalitetskod går ut Ideellt Forum anordnas där bland annat bästa årsredovisning i den ideella sektorn utses 2007 MARS FRIIs grundutbildning i insamling på Wijk Conference Center, Lidingö MAJ InsamlingsForum 2007 på Wijk Conference Center, Lidingö Annonsera För information och bokning: kontakta Ulrika Larsson Forsberg, Press Art. Tel , Annonspriser (s/v) Helsida A4: kr Halvsida, liggande: kr 1-spalt, stående: kr 2-spalt, stående: kr Kvartssida: kr Tillägg för dekorfärg, fyrfärg och placeringskrav. Bilagor offereras separat. Moms utgår ej. För bokningsstopp, tekniska specifikationer och utgivningsdatum se klicka på Medlem ledaren Efter regeringsskiftet Hög tid för avdragsrätt för gåvor EFTER SEGERN FÖR Alliansen i riksdagsvalet känns det som ett nytt läge för FRIIs hjärtefråga avdragsrätt för gåvor. Här har ju Sverige hamnat utanför huvudfåran i europeisk skattepolitik. Övriga 24 EU-länder har avdragsrätt i någon form liksom andra länder som Norge och Schweiz. Alliansen lovade i ett utspel i maj 2005 att verka för avdragsrätt för gåvor som en del i sin politik att stärka den ideella välfärden. Nu är det alltså dags att leverera. FRII vill naturligtvis passa på att även ta upp andra hjärtefrågor med den nya regeringen. En sådan är kompensation för den moms som FRIIs medlemmar betalar till staten och som vi inte kan dra av. Denna momskostnad på våra inköp fördyrar då vi köper datorer, utbildning eller annat. Dessa pengar måste vi till en del ta av givarnas gåvor. Vi måste hitta en väg att komma ur denna situation och behöver allt stöd från medlemmarna i detta. Låt mig veta hur just din organisation kan hjälpa till. DEN STORA FRÅGAN inom FRII i höst är annars vår nya Kvalitetskod. Ett gediget hantverk har bedrivits i en arbetsgrupp under sommaren för att ta fram ett diskussionsutkast. Detta utkast är nu ute på remiss hos FRIIs medlemmar och hos en grupp externa intressenter. FRII stöds i arbetet av en generös insats från Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Varför behöver insamlingsorganisationerna en ny kod? Det handlar om allmänhetens fortsatta förtroende för vårt arbete. Våra givare efterfrågar idag mer information, vill ha större koll på vilka resultat vi uppnår och önskar mer 30 AV FRIIS MEDLEMMAR har för första gången deltagit i en gemensam branschanalys. Syftet är att få större kännedom om utvecklingen på insamlingsmarknaden. Analysen visar också hur insamlingsresultat och kostnader ser ut i jämförelse med andra organisationer. Analysmetoden heter FundQuest och är utarbetad av Maud Randel, Randel AB, som också ansvarat för framtagande av rapporten och sammanställt resultatet. Det var mycket intressant att se resultatet av den omfattande undersökningen. Jag är öppenhet i vårt arbete. Detta anser jag är en god utveckling som vi ska bejaka. Det stärker våra band till givarna samtidigt som vi med god kvalitet i vårt arbetssätt drar till oss nya givare. JAG TYCKER DET är en poäng att det är vi själva inom landets ledande insamlingar som tar initiativet i detta arbete. Ingen har bett oss att ta fram en kod, ingen har tvingat oss att agera. En ny kod innebär självreglering och ansvarstagande. Jag är angelägen om att hålla ihop FRIIfamiljen när vi tar detta nya steg. Med principen följ eller förklara bör koden kunna tillämpas av alla organisationer, stora som små. Och vi får ett bra underlag där givaren kan jämföra olika organisationer. Ännu är vi inte framme vid målet. FRIIs styrelse tror att beslut om koden kommer att fattas Jag hoppas att ni alla tar chansen och säger er mening om utkastet. Inget är heligt i dessa texter kom med era synpunkter. TILL SIST: FRIIs beräkningar tyder på att det samlade insamlingsresultatet 2005 hos alla 90- konton steg med en miljard kronor jämfört med året före. Nu nådde ni fem miljarder kronor! Grattis! Det är den högsta siffran sedan mätningarna startade för 60 år sedan. ERIK ZACHRISON GENERALSEKRETERARE FRII FRIIs branschanalys presenterad för deltagarna övertygad om att den ger många intressanta underlag för analys av den egna insamlingens resultat och effektivitet, men även fördjupade kunskaper om den svenska insamlingsmarknaden, säger Claes Anckarman på FRII. Tyvärr kan jag inte berätta om resultatet av analysen eftersom det ägs av de organisationer som deltagit. Men jag hoppas att utvärderingen visar att detta är något som FRII ska fortsätta med och att fler FRII-medlemmar väljer att delta. Jag tror att branschen behöver mer analys och fördjupad kunskap, säger han. insamling nu Information och nyheter från FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd. Redaktör: Peter Rehnfeldt/Press Art. tel: , 2 Redaktion: Claes Anckarman, Peter Rehnfeldt, Eva Nordenstam, Pernilla Norström, Maj Söderman, Helene Thornblad, Erika Bergman, Erik Zachrison och Marie von Zeipel. Ansvarig utgivare: Therése Engström. Adress: FRII, Box 2054, Stockholm. Besöksadress: Skeppsbron 28 Tel: , fax E-post: Nätet: Grafisk form: Ulrika Larsson Forsberg/Press Art. Tryck: Elanders Tofters, Östervåla 2006 Upplaga: ex, utgivning 4 ggr/år ISSN Om du medverkar i insamling nu ger du samtidigt ditt tillstånd till att FRII får användamaterialet i elektronisk version av tidningen. insamling nu

3 kommenterat: botten toppen Granskningen av 90-konton Öhrlings PricewaterhouseCoopers ÖPwC har av SFI uppdraget att kontrollera landets största 90-konton. Men enligt en ny regel tar numera SFI själva hand om granskningen om en organisation med 90- konto har ÖPwC som revisor. Detta för att säkra oberoendet och opartiskheten. Oseriös aktör kastar in handduken Stiftelsen Svensk Cancerrehabilitering SSC som under ett år samlat in pengar med telemarketing lägger ner sin verksamhet. SSC använde inte 90-konto men använde tveksamma metoder i sin kommunikation. Saknad av få. Aktieutdelningar kan skänkas Regeringsrätten beslöt i somras att tilllåta enskilda aktieägare att skattefritt avstå sin utdelning till en idéburen organisation. Detta är en glädjande nyhet som FRII nu arbetar för att underlätta. Viktig statlig utredning STATSKONTORET har fastslagit att statens bidrag till olika organisationer och folkrörelser saknar en gemensam strategi och styrning. En ny utredning (Ju 2005:12) som leds av Åsa-Britt Karlsson arbetar nu med den ideella sektorns finansiering. Den ska vara klar Utredningens hittillsvarande arbete presenteras på Vid ett seminarium med utredningen fick FRII nyligen möjlighet att presentera insamling som ett komplement till statliga bidrag i organisationernas finansiering. Röda Korset påpekade att idéburna organisationer inte är alternativa myndigheter och att förutsägbarhet och konsekvens i statliga bidrag är viktigt. Röda Korset önskade även längre avtalsperioder då det gäller statliga bidrag. EZ Billigare DR för medlemmar GENOM ETT samarbetsavtal kommer FRIIs medlemmar att få förmånliga priser på distribution av oadresserad gruppreklam eller gruppförsändelse via Svensk Direktreklam (SDR). Det känns mycket bra att vi hittat en överenskommelse. Jag hoppas att våra medlemmar ser avtalet som attraktivt och att de nu utnyttjar möjligheten att använda oadresserad direktreklam som en kompletterande kanal i sitt insamlingsarbete. Vi kommer att presentera avtalet vid ett seminarium den 8 november. Jag återkommer med särskild inbjudan, säger Claes Anckarman på FRII. Vi är glada att vi genom avtalet kan bidra till att hålla ner kostnaderna för organisationerna, säger Ella-Katrin Lindström på SDR. Insamlingsbrev i lådan Svensk Direktreklam,SDR, delar ut oadresserad reklam och insamlingsbrev. Företaget har nu beslutat att insamlingsbrev som delas ut måste avse organisationer med 90-konton. Beslutet hjälper till att hålla rent på insamlingsarenan. Lotteriet ger pengar tillbaka Postkodlotteriet och Novamedia levererar nu för första gången pengar till sina förmånstagare WWF, Barncancerfonden och Rädda Barnen. GodaKöp utnyttjar FRIIs medlemmar I somras lanserade Sponsornet AB webbplatsen Där kan allmänheten handla och stödja ideella ändamål. Men Sponsornet har inte slutit avtal med FRIIs medlemmar. Mycket tyder på att en stor del av provisionen tillfaller Sponsornet. Upplägget känns igen: FRIIs medlemmar ska dra trafik till en webbplats de inte kan påverka. FRII-bevakning av spelfrågor FRII DELTOG nyligen i en konferens i Visby om spelfrågor. Det finns en oro i föreningslivet för minskade marknadsandelar i spel och lotterier där främst statliga Svenska Spel flyttar fram sina positioner. En sektor där Svenska Spel nu går in är landets bingohallar och skapar ett nytt koncept kring bingo. Pokerspelet ökar i omfattning och en tydlig könsuppdelning syns: bingo är kvinnornas spel och poker männens. Postkodlotteriet i TV4 med tre FRII-medlemmar som förmånstagare går enligt uppgift bra och nya satsningar planeras. Även ideella Folkspel med flaggskeppet BingoLotto planerar nya satsningar. Allmänt anser FRII att den ideella sektorn måste få en lika behandling i regelverken som styr tillstånden i spel och lotterier. EZ Kvinna till Kvinna söker en vikarierande Insamlingsansvarig Med ansvar för insamling och alternativ finansiering samt utveckling av vår marknadsföring. Läs mer på Nya SFI-regler om försäljning STYRELSEN I SFI TOG I MAJ ett principbeslut som påverkar verksamheten för flera FRIImedlemmar. Beslutet avser telefonförsäljning av vykort och liknande varor av mindre värde. Enligt styrelsen kan insamlingsformen inte redovisas till SFI som en försäljning av varor utan som en insamling med gåvobevis. Detta innebär att samtliga telemarketingkostnader i fortsättningen ska redovisas som insamlingskostnader. ENLIGT 11 I SFI, föreskrifter för kontrollgirokonto ska samtliga försäljningsintäkter och kostnader redovisas brutto vid all insamling som sker med externa försäljningsföretag. Gällande avtal ska efter undertecknandet översändas till SFI. Denna regel tillkom redan 2003 för att insamlingsorganisationerna skulle redovisa hur mycket som faktiskt blir kvar vid en sådan insamling. NÄR REGLERNA KOM fick en del organisationer dispens från SFIs regel att insamlings- och administrationskostnader får vara högst 25 procent av de totala intäkterna, när det gällde insamlingar med gåvobevis. Från och med i år gäller 25 procentregeln alla insamlingsformer. SFI har noterat att en del organisationer dragit av telemarketingkostnaden som en försäljningskostnad. EVA BIRATH, SFI PLATSANNONSERA gratis på FRIIs hemsida FRIIs medlemmar har möjlighet att gratis annonsera lediga tjänster på Utnyttja den möjligheten genom att ta skicka annonsen i ett mail till insamling nu

4 aktuellt Slopad reklamskatt från årsskiftet REGERINGEN TILLSATTE i juni 2004 en kommitté med uppdrag att se över bestämmelserna om inkomstbeskattningen av idrottsföreningar. Kommittén är nu klar med sitt betänkande (SOU 2006:23) och föreslår bland annat att reklamskatten slopas för ideella föreningar för att minska den administrativa bördan. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering. CA Arbete för socialt ansvar i full gång FRII ÄR MEDLEM I det svenska standardiseringsorganet SIS sedan ett drygt år. Syftet är att ta fram standardiserade riktlinjer för socialt ansvar, ISO Riktlinjer underlättar företags och organisationers sociala ansvar och en standard bidrar också till förbättrade arbets- och livsvillkor för människor samt ger bättre jämförelser mellan olika organisationers arbete med socialt ansvar. ECPAT Sverige representerar svenska frivilligorganisationer vid internationella möten då standarden förhandlas. Än så länge deltar inte så många frivilligorganisationer i arbetet här i Sverige, så nya välkomnas, säger Sandra Atler på ECPAT Sverige. HON INGÅR även i FRIIs referensgrupp som träffas en gång i halvåret och diskuterar utvecklingen av standarden. Det är viktigt att standarden får ett tydligt rättighetsperspektiv, säger Sandra Atler. Arbetet med standarden har nu kommit in i ett skede där den börjar få substans. Socialt ansvarstagande är inte bara ett viktigt arbete för tusentals organisationers framtida arbete, det är också en unik process där industrin, facket, frivilligorganisationer, konsumentorganisationer, regeringar och andra sitter ned tillsammans för att diskutera och förhandla. PERNILLA NORSTRÖM 4 Kvalitetssäkring FRIIs kvalitetskod ute på remiss FRIIs arbete för ökad kvalitet fortsätter. Ett förslag till en gemensam kvalitetskod har nu tagits fram och skickats till FRIIs medlemmar för utvärdering. Den slutgiltiga kvalitetskoden kommer att fastställas vid FRIIs årsmöte i maj FRII STRÄVAR EFTER att ge ett ökat stöd i etiska frågor. Både till medlemmar och till andra organisationer som bedriver insamlingsverksamhet. För att säkerställa kvaliteten på insamlandet i Sverige har FRII tagit fram ett utkast på en kvalitetskod som nu är ute på remiss. Arbetet har gjort tillsammans med Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Koden ska komplettera lagstiftningen och de regler och riktlinjer som styr organisationernas verksamhet i dag. Utformningen sker i nära dialog med FRIIs medlemmar och externa intressenter, berättar Erik Zachrison, generalsekreterare för FRII. REMISSUTKASTET HAR utformats med inspiration från internationella och svenska förebilder och bygger till stor del på principen följ eller förklara. Det tar även hänsyn till att de organisationer som ska stå bakom koden är olika i många avseenden, men samtidigt har vissa gemensamma egenskaper. Utkastet ställer främst krav på att organisationerna redogör för de mål som ställts upp, Medlemskommentar 1. Är det bra att insamlingsbranschen satsar på en kvalitetskod? Véronique Lönnerblad, Unicef Sverige: 1. Ja, det är ett väldigt bra initiativ. Det visar att vi tar vårt ansvar. Våra givare ställer allt högre krav på att vi ska vara seriösa, transparenta och effektiva. Samhället i stort granskar också allt mer hur vi använder våra pengar och vad vi får för resultat. Då ger en kvalitetskod en bra vägledning som ger trygghet för givarna. 2. För Unicef innebär koden inga större förändringar, eftersom vi varit etablerade länge i Sverige. Men alla måste kontinuerligt se över sina styrningsverktyg. Men jag kan tänka mig att det är stor skillnad mellan olika organisationer. hur organisationen bedriver sin verksamhet och i vilken utsträckning organisationen når sina mål. Därefter får den enskilde betraktaren avgöra om verksamheten ska bedömas som effektiv eller inte, säger Erik Zachrison. Meningen är att organisationerna själva får avgöra vilka delar av koden som ska följas och om avvikelser från koden behövs. I de fall där en organisation väljer att avvika från koden ska anledningen förklaras. Väl motiverade avvikelser från riktlinjerna behöver alltså inte betyda att organisationen inte följer god sed. Krav om redovisning, öppenhet och transpararens står över krav om att följa alla riktlinjer. DETTA ÄR ETT djärvt projekt. FRII och medlemmarna tar ett initiativ för att ytterligare bygga förtroende bland våra givare, allmänheten och i media. Ingen annan har bett oss om en kod initiativet är vårt eget. Koden ska hjälpa FRIIs medlemmar att förklara komplicerade sammanhang samtidigt som den inte får bli alltför betungande att tillämpa, säger Erik Zachrison. Remisstiden går ut den 10 november. Samtidigt förankras koden hos intressenter utanför FRII, till exempel SFI. 2. Vad innebär en kod för din organisation? PETER REHNFELDT Inga Wall, Cancerfonden: 1. Ja, det är verkligen ett positivt initiativ som vuxit fram i takt med att etik och moral blir allt viktigare. Alla saker som underlättar för givarna att få insyn i verksamheten och jämföra organisationer är bra. 2. Cancerfonden har alltid strävat efter att arbeta effektivt och att förbättra kvaliteten och är bland annat därför certifierade enligt ISO Initiativet med kvalitetskoden är ett bra steg och gör att organisationen själv beskriver hur den styrs och följs upp och det tror jag är en viktig del att berätta om. MARIE VON ZEIPEL insamling nu

5 Kursstart för insamlare Första steget mot ett certifikat Nu är den första certifierade kursen för insamlare igång i Sverige. Tolv deltagare från elva organisationer deltar. Samtidigt har likadana utbildningar startat i Spanien och Ungern. DE TOLV INSAMLARE som antagits till den första kursen samlades i Stockholm. Utbildningen sker i samarbete med Berghs School of Communication. Peter Winberg, insamlingsansvarig på Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) är en av deltagarna: Varje vecka avsätter jag två halvdagar till lektioner. Sedan kommer det till en hel del hemarbete. Det är ganska höga krav med tanke på ett redan fullspäckat arbete och familj med småbarn. Men jag tycker att det positiva överväger den lilla oro som jag kan känna inför arbetsbelastningen. PETER WINBERG TYCKER att certifieringen är ett kvitto på att man har tillskansat sig vissa kunskaper. När man är ensam ansvarig i en organisation, så kommer den här kursen även att ge ett utvidgat nätverk och den handlar precis om det område som jag jobbar med dagligen. Peter Winberg tycker att det känns bra att utbildningen genomförs på Berghs School of Communication. Föreläsarna kommer från Berghs men många externa föreläsare kommer också att bidra med kunskaper. En snabb titt insamling nu på schemat visar vad den första utbildningstiden handlar om: Dag 1: Social och kulturell kontext: Insamlingsbranchen. Dag 2: Integrering i organisationen, personella resurser. Dag 3: Implementering: förändring, strukturer. MAJ SÖDERMAN Domslut kan gynna ideella organisationer I somras föll en dom i regeringsrätten som är intressant för hela frivilligsektorn. En privatperson fick ge bort sin utdelning på aktier till en stiftelse, utan att behöva betala 30 procent i skatt. EN NY MÖJLIGHET att kunna ta emot skattefria donationer har öppnats för svenska stiftelser och ideella föreningar. Både skatterättsnämnden och regeringsrätten har gett en privatperson rätt att skattefritt donera sin aktieutdelning till en stiftelse. Vanligtvis måste en aktieägare i regel betala 30 procent i skatt vid aktieutdelningar. Men Assyriska FF och Mentor i samarbete MENTOR SVERIGE har inlett ett samarbete med fotbollsföreningen Assyriska FF för att få ungdomar att välja bort droger. Vi i Assyriska FF tycker att det är viktigt att ta ett aktivt ansvar i samhället. I vår verksamhet är frågor rörande integration, etik, moral och droger mycket viktiga. Vi möter dessa frågor dagligen och känner att vi vill ha Peter Winberg, insamlingsansvarig på Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), är en av deltagarna på kursen för insamlare. fakta EFA-utbildning Kursen i insamling pågår september-mars och omfattar 300 timmar varav 80 är lärarledda. Målsättningen är att säkerställa kvaliteten och höja statusen för insamlare i Europa. Bakom utbildningen står The European Fundraising Association (EFA) där FRII är medlem. regeringsrättens dom innebär att aktieägaren slipper betala denna skatt om utdelningen doneras bort. Förutsättningen är att mottagaren är en organisation eller stiftelse som har ett allmännyttigt ändamål och därmed är befriad från skatt. Mottagaren som får donationen behöver alltså inte heller betala skatt för utdelningen. Om det finns speciella omständigheter runt detta domslut eller om det gäller på bred front är oklart i dagsläget och insamling nu återkommer i frågan i nästa nummer. EVA NORDENSTAM ett stort samhällsengagemang, säger Aydin Aho, klubbchef i Assyriska FF. Flera idrottsföreningar samarbetar med Mentor Sverige. Bland annat Djurgården i drogförebyggande syfte. Mentor Sverige finns i Stockholm, Södertälje, Göteborg, Malmö och Lund. PR FOTO: PETER REHNFELDT E-post till stöd för FRII-medlemmar INFORMATION OM intressanta ämnen med e-post och stöd till organisationer som Världsnaturfonden WWF, Barncancerfonden och Läkarmissionen är idén bakom en ny tjänst som bolaget emicromedia bygger upp. Beslutsfattare och företag erbjuds möjlighet att välja information de vill ta emot i sin e-post. När de klickar på en länk bidrar de med en krona per mottaget e-brev till en ideell organisation. Möjligheten att bidra till ideella organisationer hoppas vi ska göra att fler vill prova att vara med i registret, säger Fredrik Hedberg, produktansvarig för emicromedia. Vi hoppas naturligtvis att det nya registret ska ge värdefulla bidrag till vår verksamhet, kommenterar Johan Björkman från Barncancerfonden i ett pressmeddelande MZ Mobilkostnad till ideella ändamål FÖRETAGET MOBILE Donation erbjuder teleabonnemang för alla företag som vill ta samhällsansvar. Genom att teckna ett abonnemang skänker företagen sju procent av sina mobilkostnader till välgörande ändamål. De kan själva välja vilken organisation eller förening pengarna ska gå till. I dag samarbetar Mobile Donation med A non smoking generation, Bröstcancerfonden, Hjärtebarnsfonden, Hungerprojektet, Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB) samt ideella idrottsföreningar. Vi har märkt att fler företag väljer att profilera och marknadsföra sig genom att ta ett samhällsansvar, också kallat Corporate Social Responsibility, säger Tobias Ericsson, på Mobile Donation. PR 5

6 tema insamling utan kontroll Samtal som skapar vaksamhet och besvikelse Alla insamlingar utan 90-konto är inte oseriösa. Men när stiftelser och organisationer som inte kontrolleras ber om bidrag påverkas även många organisationer med 90-konto. Givarnas förtroende riskerar att minska. HEJ! VI KÄMPAR för landets cancersjuka. Nu utmanar vi svenska folket att avvara en krona om dagen. Då bidrar du med 365 kronor till svensk cancerbehandling. Gävlebon Ingvar Johnsson blev i somras uppringd och ombads ge ett bidrag till stiftelsen Svensk Cancerrehabilitering. De ville helst ha ett månadsstöd, men jag sade ja till en engångssumma för ett antal brevmärken. Eftersom jag själv är behandlad för cancer är jag engagerad i frågan, berättar Ingvar Johnsson. När en faktura kom såg han att stiftelsen saknade 90-konto och blev misstänksam. Han skickade tillbaka avi och brevmärken och vände sig sedan till lokaltidningen. Nu är jag extra vaksam på vilken organisation som får stöd. Om jag gett dem mitt bidrag skulle jag känt mig lurad och besviken, säger Ingvar Johnsson. Han reagerade på samma sätt som många andra som kontaktats av stiftelsen. FRII, SFI, media, polisen, konsumentvägledare och andra insamlingsorganisationer har fått åtskilliga samtal från givare som är besvikna och känner sig lurade. Den kraftiga reaktionen har fått effekter. Stiftelsen avvecklades nyligen efter två års verksamhet. Vi har inte mer kraft att stå emot tabloidpressens halvsanningar och bankernas närmast osannolika nonchalans, självrådighet och brist på kurage, meddelar stiftelsens ordförande Hans Tingsäter på stiftelsens hemsida. INSAMLINGEN ÄR LÅNGT ifrån unik. För fem år sedan visade en kartläggning av Länsstyrelsen i Stockholm att fem stiftelser och fonder utan 90-konto samlat in hela 300 miljoner under fem år. Några av dem har lagt ned verksamheten, men andra fortsätter och finns med på FRIIs varningslista. Insamlingarna utan 90-konton skapar en osäkerhet bland allmänheten. En del givare tappar förtroendet för all insamling och håller inne med sina gåvor. De kontrollerade insamlingarna riskerar att förlora det förtroende som byggts upp under lång tid, säger Erik Zachrison, generalsekreterare på FRII. PETER REHNFELDT Många givare som är besvikna på insamlingar utan 90-konto hör av sig till FRII, SFI, media, polisen, konsumentvägledare och etablerade organisationer. Svårt att bevisa uppsåt och bedrägeri Det måste finnas ett uppsåt, vilseledande information eller en givare som känner sig lurad för att en insamling ska betraktas som bedrägeri och därmed brottslig. Det säger Eva Österman, kriminalinspektör på finanspolisen. ATT SAMLA IN PENGAR till en verksamhet som inte är underställd en kontrollinstans som SFIs granskning kan väcka frågor. Men verksamheten behöver inte vara oseriös, och att vara oseriös är inte brottsligt. Det finns dock brott som begås under täckmanteln insamling till behjärtansvärda ändamål. 6 Vissa faktorer måste vara uppfyllda för att det ska finnas tillräckliga underlag för att väcka åtal. Först och främst måste det finnas ett uppsåt, en avsikt att lura till sig pengar. Insamlaren ska ha gett vilseledande information om vad pengarna används till, eller den som skänkt pengarna ska anse sig ha blivit lurad att ge en gåva. Personen trodde att det som samlades in skulle gå till en viss verksamhet, men pengarna användes till annat. Men ett uppsåt kan också uppstå efter hand, påpekar Eva Österman. Man kan ha goda intentioner med vad pengarna ska gå till. Men så börjar pengarna komma in och man upptäcker att man inte behöver redovisa dem tydligt. Eller så går insamlingsresultaten ner, och så går alla insamlade medel till löner utan att givarna får veta det. Det blir bedrägeri om du säger till en person att det som samlas in går till välgörande ändamål, och så gör det inte det, säger hon. PROBLEMET I SÅDANA mål är att bevisa att det fanns ett uppsåt från den insamlande organisationen att lura givaren. Ett brott i den här kategorin sker inte på grund av oaktsamhet, anser Eva Österman. ERIKA BERGMAN insamling nu

7 Pool Media i Örebro Kampanjer ger miljonklipp Anspelning på insamlingsverksamhet är en lönsam affärsstrategi. Det visar granskningen av familjeföretaget Pool Media i Örebro. Företaget driver kampanjerna Ett Narkotikafritt Sverige 2000, Noll Tolerans Mot Mobbning och Rökfri Ungdom, och har nyligen figurerat i media sedan det visat sig att VDn och hans barn tjänar mångmiljonbelopp på kampanjerna. 62 MKR I OMSÄTTNING och 9 Mkr i vinst Det är ett starkt ekonomiskt resultat som telemarketingföretaget Pool Media kan visa upp för VDn Morgan Falk tog ut en lön på 1,4 Mkr och har samtidigt tilldelat en extra utdelning till familjen på 11,6 Mkr. Men kritiken mot företaget är hård. Organisationerna A Non Smoking Generation, Riksförbundet för ett Narkotikafritt Sverige (RNS) och Svenska Narkotikapolisförbundet tillhör de som reagerat på Pool Medias affärsstrategi. Pool Medias verksamhet bygger på renomésnyltning och verksamhetskopiering. Det drabbar andra organisationer som arbetar med dessa frågor, menar Fredrik Söderhielm, generalsekreterare för A Non Smoking Generation. MORGAN FALK, VD på Pool Media tillbakavisar påståendena och hävdar att den senaste tidens TV-inslag och tidningsartiklar bygger på lögner och missförstånd. Vad är felaktigt i rapporteringen? Påståendet att vi inte har någon verksamhet. Vi gör mer än alla andra aktörer inom de här områdena tillsammans. Seminarier, tidningar, filmer och informationspärmar är bara en del av vårt utbud. Finns det någon del i kritiken som du tycker är befogad? Nej, man har intervjuat våra konkurrenter och sedan okritiskt refererat deras åsikter. Är RNS och A Non Smoking Generation konkurrenter? Ja, vi arbetar på samma sätt för samma ändamål. Hur mycket av Pool Medias intäkter går till ändamålet? Drygt 60 procent. Det framgår av vår verksamhetsberättelse. Tänker ni ansöka om 90-konton för kampanjerna? Nej, inte i dagsläget. Varför inte? Vi har valt att driva verksamheten i bolagsform. Det har varit framgångsrikt ända sedan bolaget startades Skulle ni inte skapa ökat förtroende och få ett ökat ekonomiskt stöd om ni uppfyllde kraven för 90-konton? Det är möjligt, men vi har inte några planer på det. Vi tycker att vår verksamhet fungerar bra i dag. Nyligen har vi översatt vårt utbildningspaket om droger till åtta olika språk. Materialet skickas kostnadsfritt till alla skolor i hela landet. Vad gör ni för att bemöta kritiken som rimligtvis kan återkomma? Vi tror på öppenhet. Genom att berätta om verksamheten och visa vad vi genomför och hur vår ekonomi ser ut kan vi ge en korrekt bild av Pool Media. För den som har frågor är det är bara att höra Kampanjerna som kritiseras har fått stöd från mer än företag och organisationer. av sig till oss eller begära uppgifter från PRV. Vi har inga hemligheter. Men lögnerna kommer vi inte ifrån. Vilka är lögnerna? Att vi inte bedriver någon verksamhet. Skulle ni inte slippa lögner med stöd av 90- konton? Vi är ett aktiebolag och driver en framgångsrik verksamhet. Det vill vi fortsätta med på samma sätt som tidigare. POOL MEDIA har tidigare funnits på FRIIs varningslista, men har plockats bort efter kontakter mellan företaget och FRII. Den försäljning som Pool Media bedriver rör sig i en gråzon. Man använder ideella ändamål i ett kommersiellt syfte. Men då det handlar om ett aktiebolag berörs verksamheten varken av riktlinjer från länsstyrelsen eller SFI, kommenterar Erik Zachrison, generalsekreterare på FRII. PETER REHNFELDT Vi vill inte synas med tvivelaktiga organisationer Bidrag från mer än företag gör att kampanjerna Ett Narkotikafritt Sverige, Noll Tolerans mot Mobbning och Rökfri Ungdom genererar miljonbelopp. Givarna utses i vissa fall till silver-, guld- och platinummedlemmar och deras logotyper publiceras på kampanjernas hemsidor. Insamling nu kontaktade slumpvis några guld- och platinummedlemmar. Sofia Hagman, ansvarig för samhällsansvar KPA Pension Vi har varit i kontakt med ENS 2000 som försäkrar att sponsorernas pengar oavkortat går till projekten de ansvarar för. Trots det har KPA Pension valt att inte förlänga samarbetet eftersom det är av yttersta vikt för oss att inte synas med tvivelaktiga organisationer. Ellinor Bjennbacke, vik. pressansvarig JM JM stödjer SOS Barnbyar i Kiev och Mentor Sverige, två organisationer som driver angeläget arbete. Vid ett tidigare tillfälle har vi stött Ett Narkotikafritt Sverige Dock gör vi inte det längre. Vi har bett om att få vår logotyp borttagen från webbplatsen. Jessica Nyström, pressekreterare BRIO Det ser ut som om det blivit något fel. BRIO Lek & Lär var tidigare ett företag inom BRIO-koncernen. Tyvärr går länken från deras logtyp till vår hemsida. Vi har inte sponsrat den här föreningen och jag har bett om att länken ska tas bort. Joachim Kamph, marknadschef Hoppets Stjärna Vi har gett stöd till kampanjen Rökfri Ungdom vid ett tillfälle och ska nu titta närmare på det här, eftersom det inte är bra att vi förknippas med den här typen av verksamhet. Vi brukar vara restriktiva med bidrag, och här har vi inte varit tillräckligt observanta. insamling nu

8 tema insamling utan kontroll Flera orsaker bakom indragna 90-konton Misskötsel, slarv och höga kostnader Eva Birath, kanslichef för SFI kan inte lägga armarna i kors. Trots att Sverige har den mest välutvecklade kontrollen av insamlingar i Europa uppstår ständigt nya utmaningar. Det är fortfarande alltför få givare som tar reda på fakta om organisationen de ger sitt stöd. Vissa insamlingar handlar dessutom om ren försörjning, berättar hon. EFTER DRYGT ETT halvår som kanslichef för Stiftelsen för insamlingskontroll, SFI, har Eva Birath hunnit med att dra in tolv 90- konton. Jag är van att fatta beslut och vill inte vänta för länge med att vidta åtgärder, berättar hon. Bakom sig har hon lång erfarenhet av att bland annat granska stiftelser inom Kammarkollegiet. Nio av de indragna 90-kontona har dragits in eftersom SFIs föreskrifter inte har följts, till exempel genom misskött ekonomi eller brister i redovisningen. De övriga har dragits in för att innehavaren valt att inte förlänga giltigheten, berättar Eva Birat. När ett beslut om indragning är taget, antingen av Eva Birath själv, eller med stöd av SFIs styrelse, meddelas Plus- och Bankgirot. Sedan spärras kontot omedelbart. Om en givare därefter betalar in pengar till kontot betalas pengarna tillbaka till givaren. DEN SOM BLIVIT av med sitt 90-konto får inte längre uppge att man står under SFIs kontroll eller använda SFIs logotyp. Bakom de indragna kontona finns det inte alltid ett uppsåt att tillskansa sig pengar. Vissa organisationer gör så gott de kan men lyckas kanske inte komma in med sin rapportering i tid. Andra uppger att de bedriver verksamhet som vid granskning inte visar sig stämma, säger Eva Birath. Ibland kan beslutet fattas snabbt. Som när Stiftelsen för Respekt plötsligt saknade revisor. Insamlingsstiftelsen för Handikappades Rekreation fick sitt konto indraget därför att stiftelsen inte själv bedrev insamling utan hade sålt sitt namn till ett företag som bedrev klädinsamling i stiftelsens namn. Oftast inleder Eva Birath en dialog med innehavaren när allt inte står rätt till. I vissa fall ges dispens, med uppmaning att Eva Birath, kanslichef på Stiftelsen för insamlingskontroll, har dragit in tolv stycken 90-konton sedan februari. I nio fall har SFIs föreskrifter inte följts. inkomma med en plan för hur verksamheten ska förändras. Så var fallet med den ideella föreningen Webaid, som hade problem med höga förvaltningskostnader och inte kom in med en plan för hur verksamheten skulle förändras. Det ledde till att 90-kontot drogs in. Föreningen blev i stället en del av Läkarmissionen. Under den tidiga hösten arbetar Eva Birath med att ställa samman en checklista för alla som ansöker om 90-konto. Det ska underlätta användandet av SFIs föreskrifter. Alla som ansöker om ett nytt konto granskas extra noga, både om verksamheten bedrivs i Sverige eller utomlands, berättar hon. Under hösten är det även dags att se över stiftelsens rapportpaket som ska bli lättare att överskåda och göra de olika organisationernas årsredovisningar mer jämförbara. Den nya utformningen beräknas kunna användas vid redovisningen av verksamheterna under Många ringer SFI, både journalister, privatpersoner och kontoinnehavare, Jag är van att fatta beslut och vill inte vänta för länge med att vidta åtgärder. fakta stiftelsen för insamlingskontroll SFI bildades 1980 för att ta över kontrollen av insamlingar bland allmänheten som sedan 1943 utövats av Näringslivets Granskningsnämnd. Stiftelsen grundades av den svenska arbetsmarknadens centralorganisationer berättar Eva Birath. På senare tid har flera frågor handlat om den telefonförsäljning som bedrivits av Insamlingsstiftelsen Svensk Cancerrehabilitering, SSC, och föreningen Svenska Smärtafonden. METODEN ATT SAMLA in pengar med hjälp av telemarketing på ett oetiskt sätt kan slå hårt mot alla de cirka 400 organisationer som är seriösa och idag innehar ett 90- konto. Men att de oseriösa insamlarna uppmärksammas bidrar också till att öka kännedomen om de garantier som 90-kontot ger bland givarna, säger Eva Birath. Sedan 1980 då SFI bildades har uppdraget varit att skilja de seriösa insamlarna från de oseriösa, en uppgift som kommer att vara högaktuell under minst lika lång tid framöver. Den 1 juli antog SFI nya föreskrifter. Målsättningen är att höja kvaliteten på granskningen ytterligare. Speciellt när det gäller ändamålskontrollen. Från och med i år får insamlings- och administrationskostnaderna inte heller överstiga 25 procent av de totala intäkterna, oavsett insamlingsform, säger Eva Birath PETER REHNFELDT LO, SACO, TCO, Svenskt Näringsliv (tidigare SAF) och Föreningen auktoriserade revisorer, FAR. SFI leds av en styrelse, där varje grundare utser en ledamot och ersättare. Ledamöterna utser en ordförande och en vice ordförande. 8 insamling nu

9 etik Att bemöta besvikna givare Snabbhet och tydlighet återskapar förtroende Barn, cancer och hjärta. Orden förekommer i flera insamlingar på FRIIs svarta lista. Namnen kan också vara förvillande lika FRIImedlemmarnas namn. Det gör att flera etablerade organisationer tvingas reda ut begreppen för besvikna givare. Magnus Lindegård, insamlingschef på Cancerfonden är en av dem. DET FÖREKOMMER att givare hör av sig och är irriterade för att de blivit uppringda av någon som är väldigt påstridig. De vill veta vem det är som har ringt. Men vi skickar alltid ut ett brev till privatpersoner för att berätta att vi kommer att höra av oss och att man kan undanbe sig den kontakten om man inte vill bli uppringd, berättar Magnus Lindegård. Den främsta anledningen är att kvalitetén på insamlingen blir bättre. Men även att skilja Cancerfonden från oseriösa insamlare med likartade namn. När en besviken person hör av sig hänvisar Magnus Lindegård och hans kollegor till FRII som kan informera om hur en insamling ska gå till. Vi ger oss aldrig in i en diskussion om huruvida den organisation de stött på är oseriös eller inte. Det gör FRII mycket bättre, säger han. Insamlingar som är oseriösa påverkar FRIIs medlemmar, men det är omöjligt att sia om i vilken utsträckning. I snitt kan det komma ett telefonsamtal i månaden där någon vill veta om det är Cancerfonden som ligger Magnus bakom ett telefonsamtal Lindegård om gåvor. Men samtalen Cancerfonden. blir fler när Cancerfonden har en kampanj. Fler besvikna personer hör av sig då. Det verkar som att den typen av insamlingsverksamhet går upp när vi syns lite extra, konstaterar Magnus Lindegård. HUR GÖR MAN DÅ för att återvinna förtroendet hos en person som kontaktats av en organisation som ger ett oseriöst intryck? Snabb och tydlig återkoppling är A och O, menar Magnus Lindegård. Vi har märkt att det spelar stor roll för våra kontakter. Man behöver ge tips och råd om hur de ska hantera en sådan uppringning, informera om kvalitetskontroll och 90-konto och berätta att det finns seriösa insamlingsalternativ. Vi berättar om hur vi tar emot pengarna som vi samlar in och hur vi ser till att de når ändamålet, berättar han. ERIKA BERGMAN Svarta listan Följande organisationer bedriver idag rikstäckande insamling hos allmänheten. De samlar in pengar och/eller sänder ut brevmärken, kort etc utan att ha ett post-/bankgirokonto som börjar på 90-. I vissa fall sker insamlingen på ett oansvarigt eller oetiskt sätt. FRII anser det vara av stor vikt att insamling som bedrivs kontinuerligt över hela landet alltid sker till 90-konto. Vi har i Sverige ett system med kontrollerad insamling under överinseende av Stiftelsen för Insamlingskontroll SFI. Nedanstående organisationers insamlingar står inte under denna kontroll. Därför rekommenderar FRII allmänheten att inte skänka pengar till: Al-Aqsa Spannmål Stiftelse Baltic 2000 Barn & Katastrofhjälpen Cancer- och Barnhjälpen Cancer- och Miljöfonden CMF FRF-Stiftelsen Fonden för Rehab o medicinsk forskning Hjärtehjälpen Humana Sverige/UFF U-landshjälp från Folk till Folk Insamlingsstiftelsen för handikappades rekreation Jordens Barn Mojahedin Sympatisör Förening MSF Naturskyddsfonden Pilgrimsfolket Samhällsfonden/Svenska Samhällsfonden Svenska Hjälpfonden Svenska Läkaresällskapet 200-årsfonden Svenska Smärtafonden/Cancer- och Smärtafonden Telehjälpen Kolla alltid med FRII innan du ska publicera denna lista så att du har aktuell version 4 frågor Hur påverkar det er insamlingsverksamhet att det finns organisationer utan 90-konto som har snarlika namn? Har ni stött på givare som blivit uppmanade att ge till organisationer utan 90- konto? Går det att försöka övertyga besviken givare att ge ett nytt stöd? Görs det tillräckligt för att stoppa oseriösa insamlingsorganisationer? Anne Leach Bergsten, Barncancerfonden Vi har råkat ut för att folk använt snarlika namn för att samla in pengar. Det innebär att vår verksamhet går miste om summan. Vi är noga med att inte lämna ut vår logotyp eftersom det finns en del oseriösa insamlingsorganisationer med snarlika namn. Det händer att personer hör av sig och tror att det är vi som ringt för att samla in pengar, men vi har beslutat att inte göra telemarketing. Det händer också att folk inte uppfattat i vilket namn en telefoninsamling gjorts, och tror att de gett till oss. Vi vill inte gärna smutskasta andra organisationer. Vi väljer istället att berätta om hur vi jobbar och om hur stor del av det som samlas in som går till ändamålet. Vi uppmanar också folk att polisanmäla om de anser att de blivit lurade. Jag tror man kan skärpa de regler som finns idag. Det borde gå att granska en organisation som vill ha 90-konto mer i initialskedet, att titta på kostnader och ändamål för att se om man tror att de kommer att klara av uppgiften. Roger Höglund, Hjärt-Lungfonden Dels tappar vi gåvor som skulle gått till oss och dels vilket är det värsta bidrar dessa organisationer till att skapa en otrygghet hos givarna. Jag har stött på en del fall där man blandar ihop oss med andra organisationer. Förtroendet för Hjärt-Lungfonden verkar vara grundmurat så när vi förklarar vilka vi är och vilka värden vi står för så brukar givaren bli nöjd. Det gäller att förklara hur vi arbetar och hur viktigt det fortsatta stödet från just den personen är. Jag upplever inte att oseriösa insamlingar är ett jätteproblem för oss på Hjärt-Lungfonden. Oseriösa aktörer finns i alla branscher. Det är dock irriterande att vissa organisationer kan tillåtas fortsätta trots uppenbara brister. insamling nu

10 kampanj Majblommans tävling avgjord KVINNEBYSKOLAN i Linköping är segrare i Majblommans insamlingstävling Skolans elever lyckades samla in hela kronor och de 20 bäst säljande barnen i vinnargruppen samlade in totalt kronor. Vinnarnas motivering löd: Vi hjälps åt, för dem som har det svårt. Att sälja blommor är kul, då kan alla fira jul. Den vinnande gruppen får förutom kronor en rolig heldag i Stockholm då de även får ta emot diplom av Drottning Silvia på slottet i mars nästa år. Näst bäst blev Johannesbergsskolan i Göteborg, där hela skolan samlade in kronor. Tävlingen är öppen för alla barn i åldern 9 12 år på skolor, scoutkårer och föreningar i Sverige. En vinnargrupp utses på skolan eller föreningen, vars resultat ligger till grund för bedömningen. Barnen ska även själva skriva en kort motivering om varför man säljer majblommor. PN Klädköp ger stöd till Röda Korset RÖDA KORSET och modebranschen lanserar ett gemensamt insamlingsprojekt till jul. Modeföretagens kunder erbjuds att runda av slutpriset uppåt och därmed bidra till Röda Korsets verksamhet. Under förra årets julhandel omsatte modebranschen närmare 6 miljarder kronor. En del av årets omsättning kommer att gå till insamling genom Runda upp-projektet. Konsulten Claes Bohman har tillsammans med Röda Korset kontaktat modekedjor och arbetat fram konceptet. H&M, Lindex, MQ, Stadium, JC-koncernen och Kapp Ahl är redan anslutna. Även Svensk Handels branschorganisation Stil står bakom projektet. Den 23 november drar kampanjen igång Tanken att växelpengar kan förändra världen är oerhört tilltalande, kommenterar Röda Korsets Johan af Donner. PR 10 Postkodlotteriet Fler organisationer är redan på väg in Postkodlotteriet går in i en ny fas. Med Holland som förebild är siktet inställt på miljardbelopp till den ideella sektorn. Förutom Rädda Barnen, WWF och Barncancerfonden är ytterligare ett par organisationer på väg att ansluta sig. DET HAR VARIT ett arbetsamt år för Niclas Kjellström-Mateke som är lotteriföreståndare för Postkodlotteriet. Att nå ut till svenska folket med något helt nytt kräver energi och resurser. Nu börjar arbetet ge resultat. Vi har fått till konceptet och alla drar åt samma håll. Hundratusentals hushåll är anslutna, och nu satsar vi på att öka lotteriet ännu mer, säger han. Första veckan i oktober är en postkodvecka med den första utdelningen till organisationerna som är med: Rädda Barnen, WWF och Barncancerfonden. Postkodveckan uppmärksammas på flera sätt i TV4. Det är viktigt för organisationerna att få ett kvitto tillbaka och det är ett fantastiskt bra fakta Postkodlotteriet Svenska PostkodFöreningen och dess medlemmar Barncancerfonden, Rädda Barnen och Världsnaturfonden har tillstånd från Lotteriinspektionen att driva Svenska PostkodLotteriet Överskottet från lotteriet utgörs av 40 procent av omsättningen då lotteriet är etablerat. Tills dess går minst 20 procent till de anslutna organisationerna. Nydesignat Rosa Band, TV-gala den 31 oktober på Cirkus i Stockholm och Rosa Lördag i samarbete med Svensk Handel. Det är några av ingredienserna i Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj som pågår i oktober. ENGAGEMANGET VÄXER och i år har vi utvecklat konceptet Rosa Bandet ytterligare för att informera och samla in pengar. Kampanjen är en riksangelägenhet med ett starkt lokalt engagemang, 250 kommuner var involverade 2005 och i år hoppas vi på minst lika många. Vi har ett brett samarbete med företag och stöds av bland annat fem huvudsponsorer: Scandic, Lindex, Apoteket, ICA och Chevrolet, berättar Magdalena Jansson, projektledare för Rosa Bandet på Cancerfonden. resultat från lotteriet. I något fall är vi den enskilt största bidragsgivaren till organisationen, berättar Niclas Kjellström-Mateke. Han är nöjd med hur upplägget för organisationerna ser ut. Det är väldigt generöst samtidigt som det är riskfritt något som vanligtvis inte går hand i hand. I höst blir det också nya format och spelmoment. Bland annat blir det en GrannYra där alla som bor på en gata och är med i lotteriet kan få dela på en stor summa pengar. Det är en jackpot-produkt som inte har funnits i Sverige tidigare. Om du låter bli att köpa en skraplott så vet du ju inte om du skulle ha vunnit. Här kan du ju tydligt se om ditt postnummer vinner och det ger en motivation att vara med i lotteriet, säger Niclas Kjellström-Mateke. I HOLLAND GENERERAR postkodlotteriet stora intäkter till frivilligsektorn. Förra utdelningen i Holland gav 2,1 miljarder till välgörenhet. Om några år vill vi komma upp på en nivå där vi kan jämföra oss med de siffrorna. Ett 50-tal frivilligorganisationer är med i Holland. Fler organisationer är också ett sätt för lotteriet att växa i Sverige. Ett par nya organisationer är redan på väg in. Men vi vill nu lära känna de andra aktörerna i Sverige, var de jobbar och vad de vill åstadkomma, säger Niclas Kjellström-Mateke. EVA NORDENSTAM Rosa Bandet hoppas på 30 miljoner Många affärer och hela köpcentrum dekorerar butikerna i rosa under oktober med en final Rosa Lördag den 28 oktober. På många håll samarbetar butikerna även med föreningar och kommuner. Med hjälp av Carin Rodebjer, en av Sveriges mest kända designers, har det Rosa Bandet i år fått en ny design. Inspirationen har hämtats från 30-talets brodyrtradition, sjalar och trasmattor. Att Carin ville utforma det Rosa Bandet känns otroligt roligt och det är startskottet på en designsatsning med en ny designer varje år. Det hoppas vi ska leda till att människor köper ett nytt Rosa Band varje år och därmed bidrar till den viktiga kampen mot bröstcancer, säger Magdalena Jansson. MARIE VON ZEIPEL insamling nu

11 Jag önskar jag hade 48 timmar per dygn just nu, säger Peter Hjukström, som för sjätte året i rad är projektledare för riksinsamlingen Världens Barn. Världens Barn inför ny kampanj Dygnet har för få timmar Arbetet med riksinsamlingen för Världens Barn den 14 oktober når nu sin kulmen. Det gäller att få många människor aktiverade samlades mer än 77 miljoner kronor in. 90 miljoner är målet för hela I år prövas några nya element. VI GÖR EN MASSIV kyrkosatsning. Vi har varit i kontakt med församlingar inom Svenska kyrkan och olika frikyrkosamfund. Målet är satt till att minst av dessa ska engagera sig. Just nu lutar det åt att procent kommer att delta, berättar kampanjens projektledare Peter Hjukström. För att lyckas med satsningen skickades det först ut ett brev till församlingarna. Sedan har Peter Hjukström och hans 13 regionsamordnare kontaktat samtliga per telefon eller med ett personligt besök. Vi lämnar inget åt slumpen, menar Peter Hjukström och tror att det omfattande arbetet kommer att ge bra resultat. Även i år blir det en bok. Det är den tredje boken Noveller för Världens barn. Varje krona som boken kostar 145 kronor går direkt till insamlingen. Det kan bli räddningen när man inte vet vad man ska köpa till sina äldre släktingar, menar Peter Hjukström. FÖRRA ÅRET VAR cirka insamlare engagerade med bössor. Målet 2006 är satt till minst I år kommer Operation dörrknackning att vidareutvecklas. Det har visat sig att dörrknackning ger mer pengar än om insamlarna står i ett köpcentrum och skramlar med sina bössor. En särskilt satsning på befolkningsrika kommuner görs även i år. Det är ofta en större utmaning att skapa effektiva strukturer i de större kommunerna. Riksinsamlingen kommer att fungera i år också. Vi kommer hinna allt som behövs, även om det blir många timmars arbete per dygn just nu, säger Peter Hjukström. MAJ SÖDERMAN FOTO: MAJ SÖDERMAN SNF drar lärdom av Östersjökampanj SVENSKA Naturskyddsföreningen kommer att satsa mer på insamling från allmänheten i framtiden. I somras gick de ut med kampanjen: Livrädda Östersjön via annonser, TVreklam och direktreklam. De prövade också insamling via sms för första gången. Höjdpunkten var Almedalsveckan i Visby där Tomas Di Leva och Tina Ahlin utsågs till Östersjöambassadörer och det dessutom gick att köpa en algblomma. Det var en ganska ful och märklig plastsak med trådar i olika färger, berättar Svante Axelsson som är generalsekreterare för SNF. SNF VANN ETT lobbyistpris på Almedalsveckan och kampanjen fick stor uppmärksamhet. Vi skapade opinion för Östersjöfrågan men vi är besvikna på insamlingen. Den gick sämre än vi hade förväntat oss. Alla är för det vi gör och håller med oss, men det är svårt att få engagemanget att nå plånboken. Svante Axelsson tror att det beror på flera saker. Det är inte lika konkret att samla in till en stor politisk fråga som när människor akut behöver katastrofhjälp. Vi behöver bli tydligare med vad vi vill göra med pengarna som vi samlar in. Dessutom behöver kännedomen om oss öka bland allmänheten. Men det ska vi lära oss av detta och vi ska bli duktiga på insamling, säger Svante Axelsson. EVA NORDENSTAM EN ANNAN RIKTAD satsning är mot företag. Målet är satt till att varje regionsamordnare ska få minst en kommun vardera att arbeta aktivt med den lokala företagssatsningen, det vill säga minst 13 kommuner. Det är huvudsakligen till mindre företag satsningen vänder sig. Redan nu har man lyckats få med 41 kommuner och det lutar åt att det blir cirka 60. fakta Världens Barn Sedan 1997 har sju kampanjer samlat in 640 miljoner kronor. Bakom Radiohjälpens insamling finns 13 av Sveriges största insamlingsorganisationer. Den uppmärksammade kampanjen Rädda Östersjön gav inte så bra insamlingsresultat. insamling nu

12 kampanj utblick FOTO: HHARLES GRENEBY Tuffa tider för insamlare i Norge I NORGE FINNS DET en oro för att insamlandet går mot dystrare tider. Efter att samarbetsorganet Frivillighet Norge bildades 2005 har FRIIs systerorganisation FIO mist en stor del av sin funktion som kompetensstöd till medlemsorganisationerna. Det har skapat tveksamhet om det professionella fokus på insamling som byggts upp kommer att vara lika starkt framöver. Dessutom är närmare 1,4 miljoner norrmän registrerade i reservasjonsregistret vilket gör att ideella organisationer inte kan kontakta dem via post eller telefon På flera ideella organisationer kämpar insamlare med att få förståelse för att insamling är mer än bara intäkter. Vissa tycker det är motiverat att ställa frågan till sin generalsekreterare: En miljon statliga kronor eller 70 fasta givare vad väljer du? Farhågor finns för att minskad inriktning på insamling framöver kan slå mot små och mellanstora organisationer. PR ECCO Walkathon gick in kronor UNDER PAROLLEN Skänk pengar med fötterna promenerade människor i Stockholm den 16 september till förmån för Hjärt-och Lungfonden, Unicef och WWF. Ecco Walkathon-arrangemanget samlade in totalt kronor till organisationerna. Skoföretaget ECCO skänkte 10 kronor för varje kilometer som deltagarna gick. I Kungsträdgården erbjöd bland annat Hjärt-och Lungfonden kolesteroltest, Unicef ställde ut en mobil skola och WWF visade filmer om Borneo och ordnade en kackerlackstävling. Vi är otroligt stolta över att så många svenskar ställde sig bakom projektet, säger Jan Guldbransen, vd för Ecco Sweden. MARIE VON ZEIPEL Fler testamenten till insamling EN FÄRSK RAPPORT FRÅN Legacy Foresight visar på stora förändringar i hur testamenten donerats till ideella organisationer i Storbritannien de senaste fyra åren. Idag har 15 procent av befolkningen med en ideell organisation i sitt testamente jämfört med 10 procent för fyra år sedan. Ökningen i testamentsintäkter för mindre organisationer som traditionellt inte erhållit testamenten har varit betydligt större (5,6 procent) än för de större och mer etablerade (2,3 procent). De stora organisationerna har fortfarande en signifikant andel av testamentsintäkterna. De små organisationerna använder alltmer insamlingsmetoder som gynnar dem och bidrar till att de totala testamentsintäkterna ökat. Det är forsknings- och hälsoinriktade ändamål som får största delen av kakan. De ändamål som har visat största procentuella ökningar är välfärd och boende, miljövård, djurrätt och internationell hjälp-människorätt. MAUD RANDEL Nytt pris för ideellt arbete INFÖR DROTTNING Elisabeths Golden Jubilee 2007 har ett nytt årligt pris för insamlare instiftats i Storbritannien. Priset ska tilldelas grupper om två eller fler volontärer som: regelbundet ger sin tid för att hjälpa andra i samhället förbättrar livskvalitet och möjligheter för andra bidrar till en service utöver det vanliga. Nästa sommar utses de första pristagarna i samband med drottningens jubileumsfirande. MAUD RANDEL Som kund hos Nordic Fundraising AB får Du alltid: Hög kvalitet Bra resultat Flexibla kampanjupplägg Fasta priser Med mångårig erfarenhet och småföretagets flexibilitet kan vi anpassa varje insamlingsprojekt efter Era önskemål. Vi erbjuder professionella insamlingskampanjer via face-to-face värvning och telemarketing. Välkommen att kontakta Susanne eller MarieLouise! Nordic Fundraising AB Eriksbergsgatan Stockholm Tel insamling nu

13 Storbritannien Nya rutiner för klagomål från givare I STORBRITANNIEN har regeringen beslutat att komma till rätta med klagomål från givare på ideella organisationer. Organet UK Fundraising Standards Board, FSB, har bildats och brittiska insamlingsorganisationer kan ansluta sig för att få del av en övergripande kvalitetssäkring. De organisationer som anslutit sig ska utse en givarombudsman i den egna organisationen dit missnöjda givare kan vända sig. De måste även formulera skriftliga rutiner och dokumentera både klagomålen och hanteringen av dessa. Anslutna organisationer har rätt att använda FSBs logotyp i allt material och i alla trycksaker. I början av september hade knappt 100 organisationer anslutit sig till FSB. Av de 10 största organisationerna hade endast 5 valt att Hungerprojektet prisar afrikansk president HUNGERPROJEKTET PRESENTERADE den 7 augusti 2006 års vinnare av Afrikapriset för ledarskap för hållbart avskaffande av hunger. Priset går till Ellen Johnson Sirleaf, president i Liberia och Afrikas första kvinnliga president. delta. Cancer Research UK, den i särklass största organisationen, är fortfarande tveksam. Målet är att 500 organisationer ska ha anslutit sig till januari. Det fullständiga programmet presenteras 10 oktober, säger Jon Scourse, vid FSB. Han säger också att namnen på de organisationer som kommer att bli utredda av FSB på grund av klagomål från allmänheten kommer att offentliggöras vilket inte var fallet tidigare. Judy Beard, vid organisationen Macmillan Cancer Support, säger att självreglering är att föredra framför ett regeringsinitiativ. Påtvingad lagreglering kan visa sig bli ett helt annorlunda förslag, säger hon. Men ju fler som deltar i programmet ju bättre blir det för insamlingsorganisationerna. MAUD RANDEL Prissumman är på USD. Prisceremonin kommer att hållas den 21 oktober i New York. I Sverige stöder närmare 40 företag Hungerprojektet. För mer information och anmälan kontakta CA Nytt förslag på etisk kod DET ÄR INTE BARA FRII som arbetar med att utveckla insamlingsetiken. Den 16 oktober presenterar en global arbetsgrupp ett utkast till en universell etisk kod för insamling. Det görs i samband med Resource Alliance Fundraising Congress i Holland. Den etiska koden bygger på fem olika principer: ärlighet respekt integritet medkänsla transparens Den ska ge etisk vägledning inom givarkommunikation, intressentrelation, rapportering med flera områden. FRII bevakar arbetet och kommer att fortsätta att rapportera om hur koden utvecklas. CLAES ANCKARMAN Patriks spaning Patrik Haggren är projektledare för insamling på Svenska Naturskyddsföreningen och bedriver samtidigt internationell omvärldsbevakning av nya insamlingsmetoder och trender. I detta nummer får vi bland annat tips om företagssamarbeten, rockband och betalda webbesök. Matchande gåvor I många länder runt om i världen kan man via matching gifts-sidor på nätet, undersöka om ens eget företag är ett av dem som skänker lika mycket som företagets anställda ger. Här kommer en av dessa sidor från amerikanska organisationen Autism speaks. Spendera och donera En av dessa idé-sidor som gärna delar med sig av en mängd sätt att få in pengar till verksamheten. Bland annat finns ett kapitel kring insamling genom återvinning, telefonkort, events och mycket mer. Lägg i samlingen av länkar som du behöver när de goda idéerna sinat. Förenade intressen Det här konceptet går ut på att organisationen lägger upp länkar till företag på hemsidan och sedan får pengar baserat på hur många besökare företagen fått via organisationens sida. Vanligt upplägg i många länder. Dock ganska ovanligt bland organisationer i Sverige, vad jag vet. fundraisingideas.htm Musik för insamling En sida skapad för dem som drabbats av orkanen Katrina. En renodlad rock-sida med massor av band som deltar för att bidra till insamlingen. Kan fungera som ett exempel för framtida artistmanifestationer. Annonsera i insamling nu Gå in på klicka på Medlem för bokningsstopp, tekniska specifikationer och utgivningsdatum insamling nu

14 namn Hallå där... Helena Karlén, generalsekreterare för ECPAT Sverige. Organisationen firar tio år i Sverige, vad har hänt under denna tid? Det spänner brett, från audiens hos påven, där resultatet blev en tydlig markering mot alla former av barnsexhandel, till en uppförandekod för såväl den svenska som den internationella resebranschen, så att 150 miljoner resenärer nås av vårt budskap varje år. Vi har också lyckats förmå flertalet stora Internetleverantörer att blockera kommersiell barnpornografi på nätet. Idag visar siffror från rikskriminalen att blockeringarna stoppar försök av svenskar att nå barnpornografisidorna varje dygn. Den 27 augusti sjöd Kungsträdgården av aktiviteter när ni uppmärksammade era tio år i Sverige. Hur gick det? Det var fantastiskt kul och lärorikt, med en god blandning av allvar och underhållning. Vi fick fin respons från alla de artister och skådespelare som ställt upp och vi lyckades föra ut vårt budskap till allmänheten. Hur tror du problemen ni arbetar mot ser ut om tio år? Om vi ser det realistiskt behövs vi nog fortfarande. Den kommersiella barnpornografin och handeln med barn är lukrativ och de inblandade hittar ständigt nya sätt att utnyttja barnen på. Vapen och narkotika säljs en gång, barns kroppar däremot säljs om och om igen, till flera köpare. Kan något hota er verksamhet? Vi behöver större draghjälp från staten för att kunna göra mer. Idag saknar den svenska regeringen handlingsplaner och strategier för barnsexturismen, medan trafficking tycks vara politiskt opportunt. När jag vid ett tillfälle frågade Göran Persson vad som gjorts mot barnsexturismen de senaste tio åren fick jag svaret åh, det görs så mycket mot trafficking. Hur finansierar ni arbetet idag? Vi värnar om att stå på tre ben och stöds idag till lika stora delar av Sida, privata givare (i form av medlemsavgifter och gåvor) och den kommersiella sektorn. Vi når ut brett genom våra medlemsorganisationer och får mycket spontana gåvor. Däremot är vi inte en traditionell insamlingsorganisation, som gör mycket utskick till exempel, det är svårt när vi är så få. Det är ett tungt ämne ni arbetar med. Hur hittar ni kraft och glädje i det svåra? Helt enkelt i de framgångar vi ser som resultat av vårt arbete. Men det kan kännas tungt när folk inte vill se, höra eller veta. Vi måste inse att problemet finns här inte där borta och att det är vi som kan förändra. PERNILLA NORSTRÖM På nya stolar Nya namn på nya poster i din organisation? Tala om det för Insamling nu! Mejla till och skriv Nya namn till insamling nu i ärenderaden. Magnus Lindegård är ny insamlingschef på Cancerfonden. Har tidigare haft befattningen insamlingskoordinator. PG Persson är ny utvecklingschef efter att tidigare varit insamlingschef. Marie Hammargren tillträder som kommunikationschef efter att tidigare varit tf kommunikationschef. Stefan Bergh är ny biträdande generalsekreterare. Han kommer närmast från Riksidrottsförbundet där han har varit samordningschef. Daniel Holking är vikarie som webbproducent under Richard Sellgrens föräldraledighet. Ylva Jonsson Strömberg är ny generalsekreterare för ActionAid. Hon kommer närmast från Läkare Utan Gränser. Lovisa Ulfsparre är givarserviceansvarig. Hon kommer från Plan International. Johanna Berkquist är ansvarig för företagssamarbeten på Riksförbundet BRIS från och med september. Hon kommer närmast från Stockholms Stadsmission och efterträder Paula Alderin. Rosemarie Engblom har börjat som webbkommunikatör hos Erikshjälpen med ansvar för webbsidorna erikshjalpen.se och ungdomssatsningen ungfadder.se. Rosemarie kommer närmast från Smålands- Posten. På Rädda Barnens insamlingssektion har två nya medarbetare tillkommit, Henrik Holmquist, projektledare Medlem och Jonas Olsson, projektledare Företagssamarbeten. Marie Norling som arbetat med kommunikation och insamling på Caritas har avslutat sin anställning. Sara Thuresson är nyanställd på Hjärt-Lungfondens givarservice. Ingrid Persson är ny ordförande för Cancer- och Trafikskadades Riksförbund efter att tidigare varit vice ordförade. Lars Bern är ny vice ordförande efter att tidigare varit ordförande. På kansliet har CTRF två nya handläggare av bidragsansökningar: Barbro Daelander som kommer från Läkarmissionen och Viveka Zetterberg som tidare drivit eget företag. Josephine Kolare innehar ett vikariat och ansvarar för orderhantering och fakturering samt är marknadsassistent. Pia Josefsson är ny pressansvarig på Hjärnfonden. Hon efterträder Anja Dahlin Price. Anette Wahlstedt är ny marknadschef på SOS-Barnbyar. Hon har tidigare arbetat på SAS Flight Academy. Hon efterträder Mia Strandell som går till TV 4. Louise König och Fredrik Söderblom är nya projektledare på marknadsavdelningen. Louise kommer senast från Metronome och Fredrik har tidigare arbetat på reklambyrån DDB Stockholm. På Svenska Afghanistankommittén är Jenny Anderberg ny chef för Sverigeenheten, Klas Bjurström ny insamlingsansvarig och Anna- Maria Johansson ny insamlingsassistent. Linda Öhlund har tillträtt som projektledare för insamling/marknad på Plan Sverige. Närmast kommer hon från mediabyrån Starcom. Jenny Andersson är ny informatör. Annika Widholm är projektledare för webb och tryck under Diana Matovic mammaledighet. Hon kommer närmast från Ordalaget bokförlag. Ann Bülow är ny insamlings- och kommunikationschef på Individuell Människohjälp. Hon efterträder Jenny Anderberg som gått till Svenska Afghanistankommittén. Johan Pettersson är ansvarig för insamling gentemot företag och stiftelser på Läkare Utan Gränser. Malin Thengqvist arbetar sedan 1 september på Röda Korset som handläggare av arv och donationer och efterträder därmed Birgitta Bertmar som har gått i pension. Lena Andersson är ny insamlingsansvarig på Svenska Baptistsamfundet. Charlotte Byström är ny tf generalsekreterare i Caritas Sverige. Peter Larsson är ny generalsekreterare på Hela Människan. Riksförbundet FUB har ny kanslichef. Han heter Lars Stensborg. Ann Jansson har tillträtt som informatör på Sjöräddningssällskapet. Hon kommer i första hand att jobba med webbaserad information. Birger Thureson är ny press- och opinionsansvarig för PMU InterLife. Tjänsten är en treårig projektanställning som är finansierad genom informationsbidrag från Sida. Han kommer närmast från en tjänst på tidningen Dagen som opinionsredaktör. Nya 90-konton Barnens Värld PG Stödföreningen för Gatubarn i Manila PG Hand in Hand PG Stödföreningen för Anorexi/Bulimi-kontakt PG insamling nu

15 friimedlem frivilliga ingår i den ideella räddningsstyrka som bevakar svenska kuster och sjöar, berättar Elisabet Jansson, marknadschef på Sjöräddningssällskapet. Sjöräddningssällskapet Frivilliga insatser året runt FRII-medlemmen Sjöräddningssällskapet har de senaste åren moderniserat sin båtflotta och ökat antalet räddningsstationer. Sommarens fina väder har också bidragit till färre olyckor. Samtidigt visar en tydlig trend att de incidenter som inträffat är allvarligare än tidigare, med fler kollisioner och större inblandning av alkohol och höga farter. SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET bemannar hela Sveriges kust samt våra största sjöar och är helt beroende av eldsjälar och ideella insatser för att driva sjöräddningen. Sällskapet grundades 1907, efter att enorma höststormar skördat många människoliv i förlista båtar. Idag har Sjöfartsverket myndighetsansvaret, men med minskade resurser och olönsamhet i en permanent bemanning längs kusterna har Sjöräddningssällskapet tagit allt större ansvar för sjösäkerheten. Historiskt sett är det omöjligt att klara av verksamheten med ekonomisk bäring i statlig regi. Om vi räknar om Sjöräddningssällskapets frivilliga insatser i pengar handlar det om runt 600 miljoner kronor om året, säger Elisabet Jansson, marknadschef på Sjöräddningssällskapet. Basen av volontärer utgörs av såväl unga som gamla, med skiftande yrken och bakgrund. Vissa stationer har många frivilliga, andra några få, och de delar ofta upp skiften veckovis mellan sig. Alla frivilliga sjöräddare genomgår kostnadsfritt ett utbildningsprogram i Sjöräddningssällskapets regi. 60 procent av alla allvarliga tillbud till sjöss inträffar i juni, juli och augusti. Därför satte Sjöräddningssällskapet in sex extra räddningsbåtar i somras. På så sätt förebyggs olyckor och om läget blir akut kan man snabbt vara på plats. Vintertid görs insatser vid isolyckor. Till vintern 06/07 förstärks till exempel Stockholms skärgård och Mälaren med fyra nya svävare, då finns totalt sex stycken. I SVERIGE FINNS det cirka 1,2 miljoner båtar idag och de flesta av Sjöräddningssällskapets medlemmar har någon form av båt. De senaste åren har medlemsantalet ökat från till Hur har ni lyckats locka så många nya medlemmar? Vi har aktivt satsat på information och synts mer. De som stödjer oss har ofta någon koppling till hav, sjö och båtar. De förstår vad vi gör, att vi behövs och hur sårbar man kan vara till sjöss. Vi har också blivit mer enhetliga och tydliga i vårt budskap. Fler förstår att det vi gör är precis lika angeläget som utryckning med polis och ambulans, men att det i vårt fall är frivilliga som kör båtarna och att vi lever på gåvor, säger Elisabet Jansson. fakta SSRS Sjöräddningssällskapet har medlemmar och utför cirka 70 procent av all sjöräddning idag. Sjöräddningen utförs genom 130 båtar, 65 stationer och frivilliga. Medlemsavgiften är 550 kr Det går också att vara stödräddare för sin lokala sjöräddningsstation och ge stöd via autogiro varje månad. Sjöräddningssällskapet undsätter alla vid akut sjönöd, men som medlem ingår även en trygghet i form av utryckning även vid mindre problem som motorkrångel. DE 60 MILJONER som samlas in varje år består till ungefär hälften av medlemsavgifter och mindre gåvor. Den andra hälften är riktade donationer. Alla båtar har donerats på ett eller annat sätt. Ibland kan det vara svårt att engagera tillräckligt många frivilliga. Det är en utmaning att hålla en kompetent besättning. Det gäller att vi grupperar våra resurser på ett annat sätt för att vara mer tillgängliga, till exempel genom att lägga utbildningar närmare de frivilliga. Det ska vara lätt att vara frivillig, säger Elisabet Jansson. PERNILLA NORSTRÖM FRIIs styrelse (vald maj 2006) ORDINARIE: Lennart Daléus, ordförande tel , nordic.greenpeace.org Therése Engström, vice ordförande tel Inga Wall, kassör tel Jenny Anderberg tel Lena Holm tel SUPPLEANTER: Tomas Hagwall tel Johan af Donner tel Annelie Norberg tel reumatikerforbundet.org GENERALSEKRETERARE Erik Zachrison tel fax INFORMATIONS- OCH UTBILDNINGSSEKRETERARE Claes Anckarman tel VALBEREDNING Thomas Knuthammar, sammankallande tel stadsmissionen.se Åsa Thunqvist, tel Sofia Svensson tel diakonia.se Frivilligorganisationernas insamlingsråd Swedish Fundraising Council Box 2054, Stockholm, Skeppsbron 28 Tel Fax e-post: insamling nu

16 Avs: FRII, Box 2054, Stockholm Let s talk fundraising Talk Fundraising är en ung organisation med en unik samlad erfarenhet inom svensk och internationell fundraising. Kunskaper vi använder för att utveckla nya strategier och metoder för att åstadkomma ännu bättre resultat för våra uppdragsgivare. Vårt fokus är att hjälpa ideella organisationer att rekrytera nöjda och långsiktiga givare och medlemmar. Genom att låta oss sköta insamlingen får du tillgång till vår mångåriga erfarenhet inom fundraising. Våra tjänster: Idéer och förslag på fundraisingkampanjer Upplägg av insamlingsstrategier Personliga metoder för givar- och medlemsrekrytering Kampanjgenomförande Fundraisingutbildning Telefon-fundraising Face-2-Face-rekrytering Talk Fundraising är idag mer än 100 anställda med huvudkontor i Stockholm och verksamheter i Göteborg, Uppsala och London. Är du nyfiken och vill veta mer, kontakta oss för mer information eller ett förutsättningslöst möte let s talk! Talk Fundraising Agency AB Dalagatan Stockholm

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 SAMMANFATTNING... 4 FRIIS MEDLEMMAR OCH KVALITETSKODEN... 5 FRIIS MEDLEMMAR I CHARITY RATINGS GIVARGUIDE...

Läs mer

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Bakgrund och syfte Charity Rating arbetar med informationsspridning, analys och utvärdering av ideella organisationer. Vår målsättning är att bland givare öka

Läs mer

INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR. Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories. Data Stories

INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR. Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories. Data Stories INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories FRII Data Stories info@frii.se sofia@datastories.se 08-677 30 90 073-998 97 55 Sammanfattning Den totala insamlingen

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Insamlingspolicy 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion 3 2. Insamling 3 3. Extern granskning 3 3.1 Svensk Insamlingskontroll 3 3.3 Länsstyrelsen

Läs mer

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2009 13 maj 2011

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2009 13 maj 2011 Sveriges stora insamlingsorganisationer 2009 13 maj 2011 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Metodik... 3 Sammanfattning... 4 Styrelsearbete och ersättningsnivåer... 6 Ersättning till Generalsekreterare...

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Presentation av FRIIs styrelse

Presentation av FRIIs styrelse Presentation av FRIIs styrelse Harald Hagman, Ekonomi- och fastighetschef på Stockholms Stadsmission Harald har en ekonomexamen från Stockholms universitet och ledarutbildning från IFL/ Handelshögskolan.

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

Insamlingspolicy. Bilaga 1, styrelseprotokoll Alzheimerfonden. Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson

Insamlingspolicy. Bilaga 1, styrelseprotokoll Alzheimerfonden. Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson Insamlingspolicy Alzheimerfonden Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson Datum: 2015-10-29 1 Innehåll Övergripande information... 3 Ändamål med insamlingen... 3 Syftet med en insamlingspolicy...

Läs mer

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling Insamlingspolicy Antagen av styrelsen för Linköpings Stadsmission 2011-05-25 Senast reviderad 2014-08-18, 2015-05-28 Linköpings Stadsmissions insamlingsverksamhet ska präglas av öppenhet, respekt, trovärdighet

Läs mer

Handledning för kontrollanter

Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter 1 Välkommen till Operation Dagsverke! Det är dags att arrangera Operation Dagsverke på din skola. Att du fått det här häftet innebär att du eller

Läs mer

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER Handledning för kontrollanter 1 Omslagsfoto: UNICEF//Tanzania/2014 Denna broschyr är framtagen med stöd av Trosa Tryckeri 2 Operation Dagsverke TACK FÖR DITT ANSVAR I OPERATION

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

2014-07-15. WWFs riktlinjer för insamling

2014-07-15. WWFs riktlinjer för insamling Foto: naturepl.com / Juan Carlos Munoz / WWF Canon WWFs riktlinjer för insamling 1 Dokumentet beskriver hur Världsnaturfonden WWF (nedan kallad WWF) bedriver insamlingsverksamhet. Syftet är att ge en ökad

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY. Fastställda av: Styrelsen Datum: För revidering ansvarar: Policyn ska uppdateras: För uppföljning ansvarar: Gäller för: Mattecentrum

INSAMLINGSPOLICY. Fastställda av: Styrelsen Datum: För revidering ansvarar: Policyn ska uppdateras: För uppföljning ansvarar: Gäller för: Mattecentrum INSAMLINGSPOLICY VAD ÄR EN INSAMLINGSPOLICY? 2 INSAMLING OCH GIVARE 2 FRII OCH SVENSK INSAMLINGSKONTROLL 2 BESKRIVNING AV MATTECENTRUMS INSAMLINGSVERKSAMHET 2 INSAMLINGSMETODER 2 FACE- TO- FACE OCH DOOR-

Läs mer

De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015)

De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015) De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015) (Plats 1-10/40) Totala insamlingsintäkter (Mkr) 2016 +/- % 2015 Rädda Barnen 1 186-14 % 1 387 Svenska Kyrkan 986-1 % 995 UNICEF 793 17 % 676 Läkare

Läs mer

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling Insamlingspolicy Antagen av styrelsen för Linköpings Stadsmission 2011.05.25 Senast reviderad 2016.10.12 Linköpings Stadsmissions insamlingsverksamhet ska präglas av öppenhet, respekt, trovärdighet och

Läs mer

Revisionsinstruktion

Revisionsinstruktion Revisionsinstruktion För revisors granskning av FRIIs Kvalitetskod /Giltig från XX XX XX Detta är ett första utkast till revisionsinstruktion kopplad till FRIIs Kvalitetskod. Det är möjligt att det blir

Läs mer

Sammanställning över insamlingsåret 2015 (Mkr) Statistik för organisationer med 90-konto (jfr åren 2014, 2013)

Sammanställning över insamlingsåret 2015 (Mkr) Statistik för organisationer med 90-konto (jfr åren 2014, 2013) Sammanställning över insamlingsåret 2015 (Mkr) Statistik för organisationer med 90-konto (jfr åren 2014, 2013) 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Gåvor från allmänheten 7 128 6 152 5 821 Intäkter från myndigheter

Läs mer

Testamentera. till förmån för djuren

Testamentera. till förmån för djuren Testamentera till förmån för djuren 3 En insats för kommande djur Testamenterade gåvor utgör en viktig del av alla de gåvor som Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till

Läs mer

Erbjudande för företag. att medverka i

Erbjudande för företag. att medverka i Erbjudande för företag att medverka i MUSTASCHKAMPEN 2015 2 Medverka i Mustaschkampen 2015 Att medverka i Mustaschkampen 2015 innebär att man som företag blir delaktig i en kampanj som genomförs i november

Läs mer

Checklista för ansökan om 90-konto

Checklista för ansökan om 90-konto 1 (7) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning

Läs mer

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt/Anna Fredholm Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod. Rapport 2012. Svenska FN-förbundet

FRIIs Kvalitetskod. Rapport 2012. Svenska FN-förbundet FRIIs Kvalitetskod Rapport 2012 Svenska FN-förbundet Inledning FRIIs kvalitetskod Svenska FN-förbundets rapport 2012 Svenska FN-förbundet är sedan några år tillbaka medlem i FRII frivilligorganisationernas

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Till FRIIs årsmöte 28 maj 2014 17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Bakgund Under det senaste året har FRIIs styrelse haft anledning att se över FRIIs stadgar. Dels har det handlat om en generell

Läs mer

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April 2006 www.svenskadownforeningen.se INNEHÅLL: Ordförande hälsar Lägerverksamhet 2006 Projekt Förskola Kunskapsbankens nya webbsajt SD startar ERFA grupper

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Gör ditt testamente. till en gåva för livet. Om Cancerfonden

Gör ditt testamente. till en gåva för livet. Om Cancerfonden Gör ditt testamente Om Cancerfonden till en gåva för livet Cancerfonden bildades 1951. Under 60 år har Cancerfonden samlat in 7,2 miljarder kronor och avsatt 7 miljarder kronor till svensk cancerforskning.

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg En delutvärdering av integrationsprojektet Mitt nya land Christin Holmberg Utvärderingen bygger på en längre intervju med projektledaren, tre telefonintervjuer med klienter samt intervjuer med två faddrar

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Diakonias insamlingsarbete

Diakonias insamlingsarbete Diakonias insamlingsarbete Varifrån kommer pengarna? Gåvor från församlingar och privatpersoner är grunden för Diakonias finansiering. De är förutsättningen för de stora bidrag Diakonia får från Sida och

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers FRIIs Kvalitetskod Ronald McDonald Barnfond 2012 Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) Kodmall

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar QO SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Anvisningar för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs nogct igenom Svensk Inscl,nhil?gskontrollsflireskri/ierflir 90 konto (nedan benämnt fiireskrifier) inncm Ni ansöker

Läs mer

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar Effektrapport 2014 1 INSAMLINGSSTIFTELSEN SVERIGES LIONS HJÄLPFOND Organisationsnummer: 802405-0406 Organisationsform: Insamlingsstiftelse Denna rapport är utformad enligt de anvisningar som anges av FRII

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument INNEHÅLL Inledning 3 1. Definitioner 3 2. Inför påringningen 3 3. Vid Påringning 3 3.1 Identifiering 3 3.2 Begränsningar i tid

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad 10 april 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

I gränslandet mellan reklam och samhällsinformation. Insamlingsforum 23 april 2013 Tobias Eltell

I gränslandet mellan reklam och samhällsinformation. Insamlingsforum 23 april 2013 Tobias Eltell I gränslandet mellan reklam och samhällsinformation Insamlingsforum 23 april 2013 Tobias Eltell Några highlights Skillnaden mellan marknadsföring och information Tryck- och yttrandefrihet Yttrandefrihetsbrotten

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad Februari 2008 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Guide till uppstart av ny SBU-grupp

Guide till uppstart av ny SBU-grupp Guide till uppstart av ny SBU-grupp Välkommen som ledare i SBU! Här följer en guide för dig som är ny ledare inom SBU. Här beskrivs saker du måste känna till på ett kortfattat sätt. På flera ställen hänvisas

Läs mer

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang.

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang. Från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Stockholm 2015-04- 07 Till Finansdepartementet Remissvar Fi2015/810 Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor Sammanfattning av FRIIs remissvar FRII

Läs mer

FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT Högbergsgatan 31A Stockholm Tel:

FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT Högbergsgatan 31A Stockholm Tel: FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT 2012 Högbergsgatan 31A 116 20 Stockholm Tel:08-556 023 00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommentar och sammanfattning...3 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod...4 2. Förhållningssätt

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET UNICEFs kansli, Stockholm januari 2009 UNICEF UNICEF 1 arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. 1946 började vår kamp för barns

Läs mer

Samverkansavtal mellan Hela Människans lokala enhet där enskilda personer utgör den ideella föreningen och Hela Människan.

Samverkansavtal mellan Hela Människans lokala enhet där enskilda personer utgör den ideella föreningen och Hela Människan. Samverkansavtal mellan Hela Människans lokala enhet där enskilda personer utgör den ideella föreningen och Hela Människan. 1. Överenskommelse Hela Människan är en allmännyttig ideell förening - en rikstäckande

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Per Leander, ordförande

Per Leander, ordförande Per Leander, ordförande Generalsekreterare Barncancerfonden Per är sedan knappt 3 år /llbaka verksamhetschef på Barncancerfonden, vilket innebär a; han har det y;ersta ansvaret för all verksamhet och personal.

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Så gör du dina produkter synligare i butiken. Nordens största tidning om naturlig hälsa. Annonsfakta & prislista 2012. upplagan.

Så gör du dina produkter synligare i butiken. Nordens största tidning om naturlig hälsa. Annonsfakta & prislista 2012. upplagan. upplagan ökar Så gör du dina produkter synligare i butiken Live Lifes redaktör Annika Tidehorn: Våra läsare prioriterar hälsa Annonsörerna har ordet: Live Life är köputlösande Live Life. Med köpstarka

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar 13 mars 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text har tagits

Läs mer

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

Effektrapport Antagen av styrelsen 16 november 2016

Effektrapport Antagen av styrelsen 16 november 2016 Effektrapport 2016 Antagen av styrelsen 16 november 2016 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill Min Stora Dag uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 3 3. Vilka

Läs mer

Din lilla rosa bok om bröst

Din lilla rosa bok om bröst Din lilla rosa bok om bröst Årets Rosa Bandet-designer är Liselotte Watkins Jag ville göra ett mönster som hyllar brösten och som känns positivt och glatt. Även om ämnet är allvarligt och jag själv har

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

HUR GODSTART.SE FÅR IN PENGAR VEM BETALAR? 2 NÄR PENGARNA KOMMIT IN HUR FÖRDELAS DE? 2 HUR ANVÄNDARE KAN PÅVERKA INSAMLAD SUMMA 3

HUR GODSTART.SE FÅR IN PENGAR VEM BETALAR? 2 NÄR PENGARNA KOMMIT IN HUR FÖRDELAS DE? 2 HUR ANVÄNDARE KAN PÅVERKA INSAMLAD SUMMA 3 Så funkar det. Syftet med det här dokumentet är att beskriva hur godstart.se fungerar hur vi får in pengar, hur de skänks vidare och vad allt detta innebär för dig som användare. Innehåll HUR GODSTART.SE

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM IDEELLA ORGANISATIONER - OM MAN HADE OBEGRÄNSAT MED TID ELLER PENGAR Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine, Maria Ros Jernberg Datum:

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Volontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263

Volontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263 Volontärverksamhet i skolor Dnr Bun 2012/263 Ewa Franzén November 2012 2012-11-01 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND/SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. REDOVISNING... 2 4. ANALYS... 5 5. SLUTSATSER

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Plus, SVT1, 2015-03-12, inslag om ett företag; fråga om opartiskhet och saklighet

Plus, SVT1, 2015-03-12, inslag om ett företag; fråga om opartiskhet och saklighet 1/7 BESLUT 2015-11-09 Dnr: 15/00928 SAKEN Plus, SVT1, 2015-03-12, inslag om ett företag; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven

Läs mer

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT VAD Vår KAN strategi JAG GÖRA FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VÅR ÄNDAMÅLSPARAGRAF Stiftelsen skall i samverkan med Svenska kyrkans församlingar och andra, i

Läs mer

Life fyller 20 år Missa inte jubileumsnumret Live Life nr 3! Live Life växer. Nu ännu större upplaga! Annonsfakta & prislista 2014

Life fyller 20 år Missa inte jubileumsnumret Live Life nr 3! Live Life växer. Nu ännu större upplaga! Annonsfakta & prislista 2014 Annonsfakta & prislista 2014 Annonsera i Nordens största hälsomagasin. Life fyller 20 år Missa inte jubileumsnumret Live Life nr 3! Live Life växer. Nu ännu större upplaga! Försäljningen ökar när Live

Läs mer