Misen Energy AB. Ledning 6 poäng. Lönsamhet 2 poäng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Misen Energy AB. Ledning 6 poäng. Lönsamhet 2 poäng"

Transkript

1 Analysts: Aljosha Ellmer & Mostafa Sharq Misen Energy AB Sell Target price: SEK 8, Största privata producenten. Ledande privata gasproducenten i Ukraina med 72% marknadsandelar. Tillgång till enorma gas- & oljefält. Starkt Joint Acitivity (JA) samarbete med Naftogaz Ukraine, som berättigar till 5,1 % av vinsten/produktionen till 23. Försäljningsproblem. Misen Energy har sedan Q2 213 haft stora problem att sälja gasen som producerats med 5 månaders produktion som förblev osålt under 213. Ukrainakrisen. De politiska oroligheterna i Ukraina har resulterat i en % valutadepreciering som minskat företagets kapital med värdet 157 MSEK. Riktkurs på 8 SEK ger 62 % nedsida. Fördelarna med aktieinnehav tyngs av överhängande politiska risker utom företagets kontroll. Nyckeldata Aktiekurs 12,9 52 v högsta / lägsta 27 / 7 Antal aktier Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) 258 EV (MSEK) Sektor Olja & Gas Lista / Kortnamn MISE Nästa rapport, Q Utveckling 1 mån -9,22% 3 mån 21,46% 1 år -31,9% YTD 66% Huvudägare Innehav (%) Nellston Holdings Ltd, CY 29,64 Norchamo Ltd, CY 29,64 Blankbank Investment Ltd, CY 19,76 Forest Walkway AB 9,88 TCT Holding AB 9,88 Övriga 1,2 Ledning VD/CEO Styrelseordförande Ekonomichef Göran Wolff Tore Sandvold Göran Wolff Ledning 6 poäng Trygg placering 2 poäng Avkastningspo tential 7 poäng Lönsamhet 2 poäng Nyckeltal - Värderingsmultiplar MSEK 21* 211* 212* P/E 51,6 11,32 2,7 8,87 7,8 6,68 6,2 EV/EBITDA 518,86 7,93 1,59 6,27 4,95 3,78 2,67 EV/EBIT 518,86 9,6 1,64 6,84 5,13 4,4 2,85 P/S 312,84 5,31,88 2,65 2,52 2,4 2,29 EV/Sales 312,83 5,24,99 3,7 2,53 2, 1,49 P/BV 216,33 9,29 1,43 2,97 2,5 1,55 1,22 Räntetäckningsgrad -4,69 429,22 39,22 28,2 24,91 25,7 26,34 FCF/EV,%,% -6,% -4,% 16,5% 21,3% 3,1% PEG N/A,,1 -,36,28 1,13,55 MV EV

2 2 Investment Thesis Köp argument: Misen Energy AB dominerar den privata gasproduktionssektorn i Ukraina med 72 % marknadsandelar. Sätt till den globala utvecklingen av olje- och gaspriserna ser framtiden ljus ut för Misen Energy. Priset på CrudeOil och Natural Gas förväntas fortsätta stiga då efterfrågan bara kommer att öka när det globala energiläget gör att mer olja/gas efterfrågas. Misen Energy bedriver effektivisering av befintliga gasfält som spås öka lönsamheten av den operativa verksamheten. Produktionskostnader som för närvarande uppgår till 7 % av försäljningsintäkter från produktionen kommer successivt att minska i takt med att produktionen standardiseras. Starkt Joint Acitivity (JA) samarbete med NaftogazUkraine, som berättigar till 5,1 % av vinsten/produktionen i 2 år. Sälj argument: Misen Energy har sedan Q2 213 haft stora problem att sälja gasen som produceras genom JA s samarbetet. Problemet fortsatte under slutet av 213 och endast delar av produktionen kunde säljas, resterande har lagrats under marken. Fem månaders gasproduktion förblev osåld under 213. Ingen tillgänglig information om majoritetsägare i Misen Energy AB. Antas vara belägna på Cypern men inga uppgifter om detta kan bekräftas De politiska oroligheterna i Ukraina har resulterat i en % valutadepreciering som minskat företagets kapital med 157 MSEK. Buy Triggers: Stigande priser på Gas Stigande efterfråga av Gas i Ukraina Effektivisering av befintliga gasfält Ökad lönsamhet vid utvinning av gas Sell Triggers: Fortsatta komplikationer vid försäljning av gas på den Ukrainska marknaden Politiska oroligheter i Ukraina/Ryssland Otydlig ägarstruktur och brist på insyn JA-geografi: Brunnar Transportstationer för gas/olja

3 3 Bolagsbeskrivning Misen Energy AB är ett svenskt aktiebolag med huvudkontor i Göteborg. Bolaget är noterat på First North-listan vid NASDAQ OMX Stockholm. Januari 214 flyttades bolaget med hänsyn till oroligheter i Ukraina och den ökade exproprieringsrisken av företagets anläggningar till observationslistan på First North NASDAQ. Misenkoncernen består av moderbolaget Misen Energy AB och dess två helägda dotterbolag Misen Enterprises AB (Sverige) och LLC Karpatygaz (Ukraina). I Koncernen ingår även det helägda vilande dotterbolaget Capital Oil Resources Sweden AB (Sverige). Bolaget är ett olje- och gasbolag inriktat på utvinning av hydrokarboner (främst naturgas, olja och gaskondensat) i Ukraina. Affärsmodellen går ut på att utveckla och öka produktion i olje- och gasfält genom genomförandet av omfattande investeringsprogram. Joint Activity (JA),majoriteten av bolagets inkomster härrör från ett samarbetsavtal (JA) med Ukrainska PJSC Ukrgasvydobuvannya. JA ägandefördelning består 5,1% till Misenkoncernen och 49,99% till PJSC Ukrgasvydobuvannya som i sin tur är helägt till det statliga NJSC Naftogaz. Samarbetet relgering består av ett Joint Activity Agreement (JAA) mellan Misen Enterprises AB, LLC Karpatygaz samt NJSC Naftogaz. Bolaget har som verksamhetsinriktning att utföra koncernövergripande uppgifter och att tillsammans med sitt dotterbolag Misen Enterprises AB säkerställa finansiering för verksamheten i Ukraina när så erfordras. Bolagets helägda dotterbolag Misen Enterprises AB (Sverige) och LLC Karpatygaz (Ukraina) har tillsammans rättigheter till 5,1 % andel av nettovinsten (MSEK 267, 213) efter skatt från ett stort gas- och oljeprojekt i Ukraina som förväntas pågå i 2 år från 211. Rättigheter till den återstående 49,99 % andelen av nettovinsten efter skatt tillhör PJSC Ukrgasvydobuvannya. Den till varje part hänförliga nettovinsten från gas- (213 oms: MSEK 532) och oljeproduktion (213 oms: MSEK 447) beräknas utifrån de produktionsvolymer som formellt tilldelas JA. Dessa volymer beräknas som skillnaden mellan en produktionsnivå efter gjorda investeringar och en förutbestämd nivå på basproduktion om projektet inte fanns (dvs. inga ytterligare investeringar har gjorts). JAA:s huvudsakliga mål är att öka produktioner av hydrokarboner genom modernisering av infrastruktur och produktionsanläggningar samt införandet av modern produktionsteknik. Dessa åtgärder kommer att väsentligen bidra till Ukrainas energisäkerhet och oberoende genom hållbar produktionstillväxt, vilket är det primära målet för PJSC Ukrgasvydobuvannya. Misen Energys verksamhet bygger i kort på: Utveckla och öka produktionen av gas och oljefält genom storskaliga investeringsprogram (213: MUSD 649). Dessa program omfattar främst utvecklingen av nya och gamla gas/oljefält. (213: MUSD 454) Kontinuerliga investeringar i ny teknologi (213: MUSD 195) Finansering, företaget drivs genom tillgång till västerländska kapitalmarknader med en soliditet på 49,5% och D/E på 3,75. Bolagets låneskulder härrör till ett nederländskt finansieringsbolag (Stichting Bewaarder Pluribus Optimum Fund) som med bakgrund till krisen i Ukraina upphävde sina åtaganden 213. Däremot är företaget nu åter garanterad finansiering till slutet 214, dock för att säkerställa likviditet har bolaget pantsatt 1 % av sina aktier.

4 4 Marknadsstruktur och marknadsposition Misen Energy är i ett globalt perspektiv ett förhållandevis småskaligt olja/gas-producerande energibolag. I Ukraina räknas Misen Energy dock till en av de största privata aktörerna näst efter det statliga Naftogaz. Naftogaz står ensamt för mer än 9 % av olje- och gasutvinningen i landet. Bland privata aktörer är Misen Energy det största bolaget i Ukraina och håller 7 % marknadsandelar. Den Ukrainska gasmarknaden Reserver: Ukraina håller cirka 1,1 biljoner kubikmeter gas, varav 88 % ägs av staten och resterande 12 % tillhör privata företag samt andra JA s (Joint Activity s) som delas mellan privata och statliga företag. Produktion: Ukrainas inhemska gasproduktion uppgick 213 till 21 bcm, varav statligt ägda företag står för cirka 9 % av produktionen. Resterande produceras av privata företag samt andra JA s (Joint Activity s) som delas mellan privata och statliga företag. För 213 uppgick den totala privata och JA s produktion till 2,3 bcm. Varav Misen Energys JA samarbete stod för,685 bcm (ledande inom den privata marknaden) Konsumtion: Under 213 konsumerade Ukraina 5,4 bcm gas. Detta innebär att utöver de 21 bcm som producerades, importerades 27,9 bcm och 1,5 bcm har lagrats. Detta innebär att efterfrågan på gas är hög i Ukraina, vilket förklarar varför staten aktivt arbetar för att öka produktionen av gas i landet för att minska beroende av omvärlden (främst Ryssland). Problem på den Ukrainska marknaden Observationer visar att Misen Energy sedan Q2 213 haft stora problem att sälja gasen som produceras genom JA s-samarbetet. Problemet fortsatte under slutet av 213 och endast delar av produktionen kunde säljas, resterande har lagrats under marken (begränsad kapacitet). Det har spekulerats i orsaken kring detta och Misen Energy utsätts troligen för diskriminering av den Ukrainska staten och det statsägda NaftogazUkraine (ansvarar för Ukrainas gasbalanser). Vid slutet av 213 har ännu ingen permanent lösning hittats för detta problem, vilket väcker frågetecken kring bolagets framtid. Diskrimineringen och förmodligen korruptionen på den Ukrainska marknaden har påverkat Misen Energys inkomst och kassaflöden väldigt negativt, då bolaget har tvingat lagra mer än 5 månaders produktion (298 mmcm natural gas) Världsmarknaden Sätt till den globala utvecklingen av olje- och gaspriserna ser framtiden ljus ut för Misen Energy. Priset på CrudeOil och Natural Gas förväntas fortsätta stiga då efterfrågan bara kommer att öka när den globala makrosituationen gör att mer olja/gas efterfrågas. Grafen visar historisk prisutveckling för CrudeOil ($/Barrel) och Natural Gas ($/mmbtu) hämtat från världsbankens datorbas. Priser illustreras i Real 21 US dollars. 1 N AT U R A L G A S BALANCE 8 6 Inhemsk produktion Import 4 55,9 36,6 3,1 27, ,5 2,5 2,9 23,7 29,8 44,4

5 5 Ledning och styrelse Göran Wolff, verkställande direktör och CFO Göran Wolff har varit Bolagets CFO sedan februari 212. Han har över 3 års erfarenhet av företagsekonomi inom industrisektorn. Han har haft en rad uppdrag som CFO och controller på svenska noterade och privatägda företag, nu senast på Geveko, ett bolag noterat på NASDAQ OMX small caplista. Göran Wolff har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet. Aktieinnehav: 1 Tore I. Sandvold, styrelseordförande (sedan 211) Tore I. Sandvold har över 3 års erfarenhet inom energisektorn. Han är för närvarande ledamot i huvudstyrelsen i Schlumberger Limited, Houston, Texas, världens största företag för oljefältstjänster. Från 199 till maj 21 var Tore I. Sandvold generaldirektör för Olje- og energidepartementet i Norge, med övergripande ansvar för Norges inhemska och internationella olje- och gaspolitik. Han började arbeta på det norska Departementet för industri, olja och energi 1973 och tjänstgjorde i en mängd olika positioner inom området för nationell och internationell energipolitik. År 1987 accepterade han en diplomatisk stationering som Counsellor for Energy vid Norges ambassad i Washington, DC. Aktieinnehav: DimitriosDimitriadis, ledamot (sedan 211) DimitriosDimitriadis är grundare och managing partner i DD Partners AG, ett i Zürich (Schweiz) baserat globalt verksamt företag som erbjuder ett brett spektrum av tjänster avseende kapitalstrukturering och management consulting för internationella företag och privatpersoner. Han arbetar som senior fondförvaltare av flera specialopportunities-fonder. Innan DD Partners AG arbetade DimitriosDimitriadis i över 15 år hos olika finansinstitut i Schweiz. Som medlem av ledningsgruppen för olika fonder och större enskilda portföljer delade han ansvaret för kapitalplacering och investeringsverksamhet. Aktieinnehav: Ägarstruktur Ägarstrukturen i Misen Energy AB väcker många frågetecken. Inga bekanta namn återfinns bland huvudägarna och informationen kring företagen är väldigt begränsad till obefintlig. Enligt information ska Nellston Holdings Ltd, Norchamo Ltd och Blankbank Investment Ltd agera från Cypern. Det har inte gått att hitta någon mer information kring dessa företag vilket bör ses som en varningssignal för potentiella investerare.

6 6 Bull-case Ökande omsättning och lönsamhet Bear-case Problem med den Ukrainska staten Omsättning Vid ett Bull-case kommer Misen Energy AB att successivt utvinna och sälja gasreserverna från JA samarbetet. Misen Energy kommer lösa skatteproblematiken med den Ukrainska staten och i fortsättningen inte få problem med osålda gas/oljereserver. Produktionen kommer fortsätta att effektiviseras och utvinningen av reserverna kommer öka kraftigt framöver (se värdering). Detta kommer leda till en markant förbättrad omsättningen och EBITDA för Misen Energy AB (se graf). Världsmarknadspriset på olja och gas har under de senaste veckorna stigit kraftigt, vilket bidragit till Misen Energys positiva utveckling på börsen de senaste veckorna. I vårat Bull-case utgår vi från ett fortsatt ökande behov av olja och gas i världen samt de därmed stigande priserna på värdera råvara. Något som kommer gynna Misen då värdet på deras producerade gas och olja kan komma att öka kraftigt. Vid ett Bear-case utgår vi från en fallande omsättning och lönsamhet för Misen Energy AB. Detta på grund av problemen med den Ukrainska staten och det statligt ägda bolaget Naftogaz. Konflikten har medfört att Misen Energy inte kan sälja hela sin produktion. Denna konflikt är en indikator och samtidigt en stark varning på vilka problem som kan uppstå på den Ukrainska gas/oljemarknaden som präglas av statligt monopol. Att bedriva denna verksamhet, i ett statligt samarbete, gör att Misen Energy nu är väldigt beroende av hur den Ukrainska staten väljer att agera, och medtanke på den höga korruptionen i Ukraina är detta förstås inget önskvärt läge. Samtidigt har Rysslandkonflikten satt sina spår, Ukrainas valuta har deprecierat, oroligheter i landet och Ryssland har nyligen ställt in sin gasexport till Ukraina. Fortsätter dessa problem samtidigt som den Ukrainska staten fortsätter agera hårt mot Misen Energy kan bolaget i extremfall behöva lägga ner sin verksamhet då de inte kan sälja sin utvunna olja och gas. Intäkter och omsättning från den operativa verksamheten skulle därmed falla till. Osålda gasreserver från 213 Statligt monpol Ökade skulder Ryssland konflikten Fortsatta problem att sälja producerad gas/olja

7 7 Finansiella Prognoser I skuggan av gasbalansen Mycket indikerar på koncernens fortsatta tillväxt genom en stabil utbyggnad av företagets produktionsmöjligheter. De senaste tre åren har vi sett en omfattande omsättningstillväxt med mer än 1 %. Allt detta överskuggas däremot av koncernens (JA) kontinuerliga problem med att få sålt all produktion som hittills har fått hållas i underjordiska lager. Massiva 2P reserver med 72 % av marknaden Företaget besitter idag 1524 miljoner kubikmeter gas och som största privata producent(72 % marknadsandelar) inom Ukraina vilket innebär att det finns storpotential med företaget. Med det sagt ser vi att en marginaltillväxt på 5% i snitt inte är för optimistiskt. Problemet är åter att företaget måste kunna få sålt sina reserver. Stigande skulder med förhoppningar Inte oväntat har produktionshållningen resulterat i stigande skulder som i ett led av minskad likviditet inom koncernen. Däremot indikerar nya rapporter att företagets dotterbolag, LLC Karpatygaz, som driver JA:et har upptagits åter i den Ukrainska privata gasmarknadens gasbalans och kommer förmodligen påbörja ökade försäljningar av tidigare producerade lager. Positiva besked Utöver försäljningen av de 128 mmcm naturgas som det tidigare aviserades om publicerades det nyligen besked om att koncernen nu skall få sålt all produktion från 213 samt allt som producerats mellan januari och april i år. Man har även tagit i drift ytterligare en BoosterCompression Station (BCS) vilket medför ökade produktionsmöjligheter för företaget med en årlig förväntad ökning på 3 mcmm (miljoner kubikmeter) naturgas. Sammanlagt väldigt glada besked från koncernens ledning till alla innevarande investerare. Geografisk belägenhet och oroligheter Företagets produktion återfinns till största dels lokaliserad i Kharkivregionen ett område som till största dels har besparats de mest omfattande konflikterna i regionen. Men närmast finner vi de administrativa enheterna Donetsk till söder samt Luhansk till öst vilket ger ökade risker för koncernens närvaro i samband med de senaste dagarna rapporter om markstrider % 6% 5% 4% 3% 2% 1% % EBIT-Marginal Omsättningsfördelning Omsättningstillväxt Oil 19% Other 6% Natural Gas 75% EBIT

8 Produktion Naturgas Produktion Olja MISEN ENERGY AB 8 Värdering Estimated Ultimate Recovery Approach Vi har valt att värdera Misen Energy AB utifrån DCF (Discount Cash Flow) och NAV (Net Asset Value). Vi valde denna approach eftersom vi vill redogöra för värdet av Misen Energys framtida totala produktion av naturgas och olja. DCF och NAV har gjorts utifrån Misen Energys Estimated Ultimate Recovery, dvs reserver + tidigare utvunnen kvantitet. Vi har sedan utifrån en exponentiell funktion simulerat och prognostiserat Misen Energys framtida möjliga utvinning fram till att reserverna är slut och avtalet med JA slutar. Resultatet redovisas utifrån 3 potentiella utvecklingsmöjligheter vad gäller olika priser på olja och gas på världsmarknaden. Estimated Ultimate Recovery (EUR) Estimated Ultimate Recovery utgörs av Misens tidigare producerade kvantiteter och reserverna som finns tillgängliga för utvinning genom JAsamarbetet. Misen Energys totala Estimated Ultimate Recovery uppgår till 1524 mmcm gas och 157 mbarrels olja. Simuleradutvinning Vi har simulerat Misen Energys framtida utvinning av gas och olja genom en tilltagande och avtagande exponentiell funktion. I grafen för Estimated Ulitmate Recovery illustreras Misen Energys utvinning av gas och olja under det 2 åriga JAsamarbetet. Vi utgår från tillgängliga reserver som publicerats från Misen Energys sida. I våra prognoser ser vi först en fortsatt ökning av produktionen, för att mot slutet börja avta. DCF och NAV Utifrån Estimated Ultimate Recovery och Misens simulerade utvinning har vi genom DCF beräknat Misen Energys Net Asset Value i SEK (Dagens växelkurs). Se tabell nedan. Tre scenarion Vi har sedan ställt resultatet från DCF och NAV i förhållande till tre olika scenarion för världsmarknadspriset på olja och gas. Vilket gör 3 olika resultat av aktiens NAV som visas nedan i tabellen. Estimated ultimate recovery Naturgas (mmbtu) Olja (barrels) MISEN (NAV) 18 kr 14 kr 33,29 kr Total Gas (mmcm) kr 15 kr 22,2 kr Total Oil (mbarrels) kr 4 kr 11,1 kr Estimated ultimate recovery utgör Misen Energys producerad kvantitet + reserver av olja och gas. Anges i enheter mmcm och mbarrels. Vidare presenteras 3 tänkbara scenarion på gas- och oljepriser samt Misens möjliga Net Asset Value (NAV) Estimated ultimate recovery Naturgas (mmcm) Olja (ton)

9 9 Värdering Utifrån DCF och NAV värderingen i förhållande till olika världsmarknadspriser ser vi hur Misen Energys NAV är starkt beroende av världsmarknadspriset på olja och gas, samt växelkursen för dollar, SEK och UAH (Ukrainas valuta). Detta går hand i hand med den senaste utvecklingen av världsmarknadspriset för olja och gas samt Misen Energys utveckling på börsen. Misen Energy, och i princip alla olje/gasföretag reagerar väldigt starkt på förändringar i världsmarknadspriset på företagens producerade råvara. Vid dagens olje- och gaspris är Misen Energy undervärderat sätt till en NAV av 33,29 SEK. Här utgår vi dock från att Misen Energy utan problem kommer kunna sälja hela sin framtida producerade kvantitet av olja och gas utan problem med den Ukrainska staten eller en deprecierande Ukrainsk valuta. Risker och verkligheten Misen Energy har sedan Q2 213 haft stora problem att sälja gasen som produceras genom JA s samarbetet. Problemet fortsatte under slutet av 213 och endast delar av produktionen kunde säljas, resterande har lagrats under marken. Totalt fem månaders gasproduktion förblev osåld under 213. De politiska oroligheterna i Ukraina har resulterat i en % valutadepreciering som minskat företagets kapital med värdet MSEK 157. Konflikten och problemen med den Ukrainska staten och det statligt ägda bolaget Naztogaf. Konflikten har medfört att Misen Energy inte kan sälja hela sin produktion. Denna konflikt är en indikator och samtidigt en stark varning på vilka problem som kan uppstå på den Ukrainska gas/oljemarknaden som präglas av ett statligt monopol. Misen Energi AB är beroende av att det inte sker förändringar i den Ukrainska maktstrukturen för att kunna fortgå med sin löpande verksamhet. Detta menar vi leder till ytterligare osäkerhet då korruptionsnivå innom den Ukrainska staten är hög. Samtidigt tillfaller den höga risken för valutafluktuationer och en depreciering av landets valuta som skulle minska värdet av Misen Energys producerade gas och olja markant. olja markant. Rekommendation Sälj - för många externa risker Trots de imponerande utvinningsmöjligheterna i Ukraina som är ett av världens mest gasrikaste länder samt att företaget besitter 72 % av all produktion i den privata marknaden rekommenderar vi härmed en sälj-rekommendation. Vi tror att den senaste tidens aktieuppgång (+4% sedan april) har att göra med ökade gas- och oljepriser tillsammans med en begynnande försäljning av den tidigare lagerhållningen av gas och olja. mycket utrymme kvar för effektiviseringar och har ännu ej nått sin fulla produktionspotential. Men för att detta ska inträffa, och för att företaget skall kunna gå en ljus framtid till mötes hänvisar vi till att det hänger det alldeles för mycket på omgivande, externa, förutsättningar. Med detta sagt sätter vi riktkurs för aktien på 8 SEK. Öppnandet av gasbalansen och tillgång till den ukrainska sekundär-marknaden för försäljning av produktionen kan komma öppna vägen för omfattande tillväxtpotential. Företaget har fortfarande Disclosure: Mostafa Sharq äger inte aktier i Misen Energy AB Aljosha Elmer äger inte aktier i Misen Energy AB

10 1 Ledning 6 poäng Företagets ledning har under omständigheterna bidragit med kontinuerligt lugnande besked om företagets fortsatta verksamhet och vi anser att detta har hjälp till att medföra den senaste tidens kursuppgång. Däremot är ägarstrukturen fortfarande mycket oklar med stora frågetecken kring de största aktieägarna Trygg placering 2 poäng Vi väljer att avvakta ytterligare fram tills att klara besked kring gasbalansen har erhållits och problematiken med skatteskulden blivit avklarade. Värt att understryka är däremot potentialen ifall företaget lyckas få igång försäljningen av innevarande gasbalans. Avkastningspotential 7 poäng Den senaste tidens kursuppgång reflekterar de rådande, alltmer lugnande, beskeden som kommer från Ukraina gällande landets gashållning och uppgörelsen med Gazprom besked som vi ser ha avspeglats väldigt positivt på verksamheten. Lönsamhet 2 poäng Vi ser inte att investerare kan förvänta sig någon utdelning inom den snaraste framtiden. Gasbalansen, krisen i Ukraina samt en tilltagande skatteskuld är några problemområden som måste tas i beaktande innan man kan vänta sig reell avkastning vid investering.

11 SWOT Styrkor Misen Energy är den ledande privata aktören på den Ukrainska gas- och oljemarknaden med 72 % marknadsandelar. JA-samarbetet ger rätt till 5,1 % nettovinstandel för 2 år framåt i stora statliga projekt. Svagheter Misen Energy är genom JA-samarbetet väldigt beroende av den Ukrainska staten, som innehar monopol på den Ukrainska energimarknaden. Utöver JA samarbetet saknas andra huvudsakliga inkomstkällor. Möjligheter Ukrainska staten har kommunicerat målet att drastiskt öka sina olje- och gasbalanser, för att minska importerna från omvärlden. Det finns stora möjligheter för Misen Energy att bli den ledande privata gas/oljeleverantören till den Ukrainska staten. Hot Problem med den Ukrainska staten och skattebetalningar har lett till att Misen Energy inte kunnat sälja hela sina reserver på den Ukrainska marknaden. Det statliga monopolet i Ukraina utgör därför det största hotet mot Misen Energys fortsatta verksamhet. Styrkor Svagheter Ledande privat aktör 72 % marknadsandelar (privata lev) Starkt JA samarbete Storskaliga reserver och produktionsmöjligheter Beroende av JA samarbetet Beroende av den Ukrainska staten Har inte kunnat sälja hela sin produktion under 213 Möjligheter SWOT Hot Ukrainska staten vill öka olje/gasbalanserna Möjlighet för Misen att bli ledande privat leverantör av gas till staten Kostnadseffektivisering av produktionen ger stora vinstmöjligheter Ukrainska statens monopol Uteblivna skattebetalningar Misen har inte sålt delar av sin produktion från 213 Rysslands annektering av Krim halvön och oroligheter i Östra Ukraina, där JA s produktion ligger. Valutafluktuationer

12 Appendix 21*: Uppgifter före 21 ej applicerbart då koncernen bildades *: Nyemission till förvärv av Misen Energy Nyckeltal - Bolagets performance 212*: Omvänd split 1:1 MSEK 21* 211* 212* Omsättningstillväxt N/A 446,3% 21,9% 7,2% 5,% 5,% 5,% Bruttomarginal 74,2% 71,1% 74,1% 64,5% 66,% 68,% 7,% EBITDA-marginal 6,3% 66,1% 62,5% 48,9% 51,% 53,% 55,6% EBIT-marginal 6,3% 57,8% 6,8% 44,8% 49,3% 49,6% 52,2% Nettomarginal 62,4% 46,9% 42,5% 29,9% 35,7% 36,% 38,% ROA N/A 56,1% 39,% 3,8% 56,1% 39,% 16,9% ROE N/A 82,1% 69,% 43,1% 82,1% 69,% 33,5% ROCE 5,6% 99,7% 61,% 31,4% 27,9% 23,7% 21,5% ROIC 43,3% 143,6% 78,5% 39,7% 46,2% 49,7% 55,9% Direktavkastning,%,%,%,%,%,%,% Kapitalets omsättningshastighet,49 1,19,92,57,48,41,36 Resultaträkning MSEK 21* 211* 212* Omsättning 4,2 191,1 577, 618,3 649,2 681,7 715,8 Rörelsekostnader -1,7-64,9-222,8-3,3-311,5-313,3-31,6 EBITDA 2,6 126,2 36,5 32,4 331,3 361,6 398,1 EBITDA-maginal 6,3% 66,1% 62,5% 48,9% 51,% 53,% 55,6% Avskrivningar, -15,8-9,8-25,3-11,1-23,2-24,5 EBIT 2,6 11,4 35,7 277,1 32,2 338,4 373,5 EBIT-maginal 6,3% 57,8% 6,8% 44,8% 49,3% 49,6% 52,2% Finansnetto,7, -7,8-9,6-9,7-1,2-1,7 EBT 3,3 11,5 342,9 267,6 31,5 328,2 362,8 EBT-maginal 76,7% 57,8% 59,4% 43,3% 47,8% 48,1% 5,7% Nettoresultat 2,6 89,7 245,2 184,8 231,6 245,3 272,2 Nettomaginal 62,4% 46,9% 42,5% 29,9% 35,7% 36,% 38,% Vinsttillväxt #DIV/! 3291% 173% -25% 25% 6% 11% Balansräkning MSEK 21* 211* 212* Eget kapital 6,13 19,29 355,26 552,37 799,69 1 6, ,58 Totala tillgångar 8,59 159,94 628,15 1 9, , , ,71 Nettoskuld -,2-14,82 65,92 257,51 1,84-272,83-575,57 Kassa och bank,2 14,82 13,33,95 269,42 557,53 874,38 Sysselsatt kapital N/A 6,43 11,81 561, , , ,63 Rörelsekapital 1,33 63,42-97,43-38,41-55,4 216,2 515,73 Soliditet N/A N/A 71% 68% 56% 49% 58% Kassaflöde MSEK 21* 211* 212* Operativt CF exkl. förändr. rörelsekap. 2,9 96,1 284,4 217,4 251,7 277,5 35,7 Förändring av rörelsekapital -,5-51,6 74,6 16,7 4, -2,8-3, CF löpande verksamheten 2,9 96,1 284,4 217,4 251,7 277,5 35,7 CF investeringsverksamheten -2,1-44,3-44,3-321,9,,, Fritt kassaflöde,3,4-34,3-75,6 271,6 291,4 32,3 CF finansieringsverksamheten -,4 14,7 42,4 76, 12,8 13,4 14,1 Periodens kassaflöde, 14,8-1,5-12,4 268,5 288,1 316,9

Delårsrapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2014 1. Sammanfattning

Delårsrapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2014 1. Sammanfattning Delårsrapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2014 1. Sammanfattning MISEN ENERGY AB (publ) Org.nr 556526-3968 Koncerndefinition Misenkoncernen ( Misenkoncernen eller Koncernen ) består

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Delårsrapport januari- juni 2015 1. Sammanfattning

Delårsrapport januari- juni 2015 1. Sammanfattning Delårsrapport januari- juni 2015 1. Sammanfattning MISEN ENERGY AB (publ) Org.nr 556526-3968 Koncerndefinition Misen Energy AB (publ) ( Bolaget eller Moderbolaget ) är ett svenskt publikt aktiebolag med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Net Insight Potentiell uppsida om 0,14 kr vinst per aktie för helåret 2014 (-0,02). Inträffar detta ser vi ett p/e-tal omkring 20,7 (-72) på 2014 års resultat. Bruttomarginalen

Läs mer

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Bolaget har en god historik vilket har lett till att bolaget är en vinstmaskin och detta ledde till aktieutdelning senast i maj i år(2014). InXL är i nuläget ett mycket

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK Expansivt bolag med historisk tillväxt på 30-4 Har de senaste åren haft en stabil tillväxt på ca 30-4 per år på en marknad som växer med 5-6 % årligen, detta tyder på att Nordic Camping snabbt tar marknadsandelar.

Läs mer

Misen Energy. Bull or Bear Independent Analysis. Omsättning och EBITDA 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000. Value Drivers

Misen Energy. Bull or Bear Independent Analysis. Omsättning och EBITDA 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000. Value Drivers Tusentals kronor Bull or Bear Independent Analysis Misen Energy Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management EBITDA-marginal och EPS 2014 uppgick till 51,5 % respektive 2,24. Misen

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 Årets nio första månader New Nordic koncernens omsättning i lokala valutor ökade med 13,6 procent under årets nio första

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

MISEN ENERGY AB (publ) Org nr 556526-3968

MISEN ENERGY AB (publ) Org nr 556526-3968 MISEN ENERGY AB (publ) Org nr 556526-3968 Halvårsrapport januari - juni 2013 Koncerndefinition Den 30 juni 2011 förvärvade Misen 0 Energy AB(publ) (tidigare Svenska 0 Capital Oil AB (publ)) alla aktier

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5 Independent Analysis Part- Coverage MedCap AB Kassa på 50 MSEK öppnar upp för framtida förvärv Efter genomförd nyemission har MedCap AB stärkt kassan och ger ett förvärvsutrymme på cirka 100 MSEK. Framtidsutsikter

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Lundin Petroleum AB Pressrelease

Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB Pressrelease Lundin Petroleum AB (publ) Hovslagargatan 5 Nya Marknaden, Stockholmsbörsen: LUPE & LUPETO SE-111 48 Stockholm Tel: 08-440 54 50 Fax: 08-440 54 59 E-mail: info@lundin.ch

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p!

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! ! Bolagsanalys! Ledning! Trygg Placering! Tillväxtpotential! 5 p! 4 p! 5 p! Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! Tydligt Bull/Bear scenario! Finns två tydliga scenarion för bolaget, ett Bull och ett Bear,

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK.

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Stockholm 29 augusti 2007 PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT 18 september 2006 30 juni 2007 Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Substansvärde per aktie vid periodens slut uppgick till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 juli september Caucasus Oil AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT 1 juli september Caucasus Oil AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT 1 juli 2014-30 september 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 48 ksek 157 ksek Periodens bruttoresultat -93 ksek

Läs mer

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Verkstad Sverige 7 augusti 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 7. Högsta/Lägsta (1M)./1. Antal aktier (m)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Hälsovård Sverige 4 september 23 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 2.95 Högsta/Lägsta (2M) 6.5/8.23

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer