MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB"

Transkript

1 MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB ÅRSREDOVISNING

2 2

3 Det här är årsberättelsen om Reine, Leif, Sonny, Johan och Agneta. Om människorna bakom ett av Sveriges mest omtyckta fastighetsbolag. Och om de värden som gör att företaget år efter år slår nya rekord i branschens kundundersökningar. Det handlar om yrkesstolthet och brinnande engagemang. Mänskliga uttryck som gör att kvalitet och miljötänkande fungerar i verkligheten. Men den handlar också om människorna bakom lägenhetsdörren. Om kvalitetsmedvetna hyresgäster i centrala Göteborg, Alingsås, Kungsbacka och Lerum. Och den röda tråd som förenar dem alla intresset för boendemiljön. Berättelsen tar sin början i 1950-talets Göteborg, med en infl yttad före detta textilarbetare vid namn Ernst Rosén.

4

5 5 ERNST ROSÉN, MÄNNISKAN BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST ROSÉN AB.

6 6

7 KONCERN Här börjar VD berättelsen 5 Året i korthet 6 Affärsidé 7 53 år på 2 minuter 8 Koncernstruktur 10 MODERBOLAG Organisationen Hyresgästen i centrum 11 Fastigheterna Det som är bra kan alltid bli bättre 14 Kunden Hur är det att bo hos oss? 16 Miljöarbetet 21 DOTTERBOLAG Bolag i koncernen 23 Flodén Byggnads AB 24 Flodén Fastighets AB 26 Nääs Fabriker AB 28 Aranäs KB 31 MARKNADSANALYS Hyres- och fastighetsmarknaden 33 ÅRSREDOVISNING Innehåll 39 REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse 70 FÖRETAGSLEDNING Företagsledning 71 7

8 REINE ROSÉN, TREDJE GENERATIONEN ROSÉN OCH VD 8 I SÅVÄL BYGGNADSFIRMAN ERNST ROSÉN AB SOM FLODÉN FASTIGHETS AB. SÄTTER ORDNING OCH REDA HÖGT PÅ SIN DAGORDNING.

9 5

10 Året i korthet. KONCERN tanke. Det är ju ganska självklart egentligen. Det förekommer ju knappast på några andra håll i samhället och affärslivet att högre kvalitet kostar lika mycket som lägre. Därför är det mycket positivt att arbetet för att hitta en ny modell för framtida hyressättning pågår för fullt. Under hyresförhandlingen 2005 fi ck vi tillfälle att testköra den. Det är glädjande för hela branschen. Inte minst för en förvaltare som Ernst Rosén. Solen skiner när jag svänger in till kontoret på Stampgatan i Göteborg. Kanske ska vi se det som ett tecken på ljusare tider. BYGGNADSFIRMAN ERNST ROSÉN AB UTSES AV FASTIGHETSTIDNINGEN TILL ÅRETS FASTIGHETSÄGARE ERNST ROSÉN GENOMFÖR TILLSAMMANS MED HYRESGÄSTFÖRENINGEN OCH FASTIGHETSÄGARNA I GÖTEBORG BESIKTNINGAR OCH ENKÄTER SOM SKA LÄGGAS TILL GRUND FÖR HYRESFÖRHANDLINGARNA ETT FÖRSTA STEG FÖR ATT UTVECKLA BEGREPPET KVALITETSHYRA INOM DET BEFINTLIGA BRUKSVÄRDESYSTEMET. ERNST ROSÉN FÅR 2004 ÅTER DET HÖGSTA SERVICEINDEXET I AKTIVBO:S ENKÄTUNDERSÖKNINGAR OMFATTANDE HYRESGÄSTER. PÅ MARSTRAND, ETT NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT STRATEGISKT LÄGE, FÖRVÄRVAS FASTIGHETEN KUNGÄLV MARSTRAND 73:3 MED STORA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER. ANDERS FLODÉN TAR ÖVER VD-ANSVARET I FLODÉN BYGGNADS AB. FLODÉN FASTIGHETS AB FORTSÄTTER SITT KVALITETSARBETE GENOM ATT GENOMFÖRA SIN FÖRSTA HYRESGÄSTENKÄT. ETT 20-TAL NYA FÖRETAG FLYTTAR IN I MELLERSTA FABRIKENS FJÄRDE VÅNING PÅ NÄÄS FABRIKER. I BÖRJAN AV 2004 FÄRDIGSTÄLLER ARANÄS NYPRODUKTION AV 20 LÄGENHETER I CENTRALA KUNGSBACKA. ARANÄS OMBYGGNATION AV FACKLAN 10 TILL BIOGRAF KOMBINERAT MED KONFERENSMÖJLIGHETER BLIR MYCKET LYCKOSAM. I DECEMBER BLIR ARANÄS KVALITETS- OCH MILJÖCERTIFIERAT ENLIGT FR

11 Affärsidé. Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB ska långsiktigt och med aktivt engagemang gentemot hyresgästerna hyra ut lägenheter och lokaler till kvalitetsmedvetna hyresgäster. Hyresgästerna ska uppfatta att Roséns tillhandahåller lägenheter och lokaler till prisvärd hyresnivå och att man är en aktiv hyresvärd som bryr sig, håller ordning och reda samt borgar för ett tryggt boende. 7

12 53 år på två minuter. KONCERN snart förvärvas ytterligare tre tomter på Räntmästaregatan för byggande och PERSGATAN 9 I LUNDEN, GÖTEBORG. BYGGÅR ETT AV ERNST ROSÉNS FÖRSTA HUS. ERNST OCH BENNY ROSÉN HUSERADE I FÖRETAGETS KONTOR SOM LÅG EN TRAPPA UPP. 53 år på två minuter. Längre tid än så tar det inte att förflytta fastigheten i Olskroken står färdig har företaget genomgått sig tre generationer i tiden. Resan börjar den 4 oktober ytterligare en förändring. Man åtar sig inte längre byggnadsentreprenader, utan fokuserar på förvaltning och förädling med en snickare, ett par arbetsbodar och en byggrätt på Hisingen. Ernst Rosén, en före detta textilarbetare från Mark, får frågan om att överta den byggnadsfi rma där han En ny generation tar över. tills för ett år sedan varit arbetsledare. Med ett eget kapital I början av 1980-talet tar andra och tredje generationen på kronor och ett lån på kronor är han igång Rosén över företaget. Benny och Reine Rosén har idéer med sitt första bygge. När huset står färdigt säljs det med om att utveckla företaget genom förnuftiga och långsiktiga god vinst till en bostadsrättsförening. förvärv. Första steget mot en modern fastighetskoncern tar Under de följande tio åren kommer Byggnadsfi rman man 1989, då Flodén Byggnads AB i Lerum blir till salu. Ernst Rosén att åta sig Flodéns historia och stora entreprenader för verksamhet påminner om allmännyttans bostadsbolag, men framför allt inte lång tid för parterna Ernst Roséns och det tar för HSB. Samtidigt som att komma överens. företaget satsar på sina Året därpå tar koncernen över Nääs Fabriker i egna byggen. Tollered som förvandlas En ny strategi tar form. från att vara ett gammalt När de första fastigheterna byggs på Persgatan bli ett modernt företags- bomullsspinneri till att 9 och 11 i Lunden går center. Ungefär samtidigt företaget över från att bara etablerar man sig för vara byggnadsfi rma till att första gången i Orange också förvalta de fastigheter man byggt. Ganska Sedan dess har County, Kalifornien. koncernen genomfört ett fl ertal affärer med goda resultat. förvaltning i egen regi. Och på den vägen är det. Rum för strategiska beslut. Under de första 30 åren uppförs vid sidan alla externa År 1994 tillträder Reine Rosén som VD i koncernen. En ny, projekt inte mindre än 45 stycken egna fastigheter, av vilka plattare organisation med delegerat ansvar, utlokaliserad de fl esta fortfarande fi nns kvar i företaget. förvaltning och renodling av olika roller och ansvarsområden inom organisationen införs. På det sättet frigörs tid och kraft Ett viktigt inslag i Miljonprogrammet. för strategiska beslut. Något som ger resultat i och med förvärvet av Aranäs AB i Kungsbacka. Ett beslut som ökar Bygg- När det så kallade Miljonprogrammet tar fart i mitten av 1960-talet är Byggnadsfi rman Ernst Rosén med och förnyar Göteborgs stadsbild. Områdena Vegastaden, Annedal, Efter 53 år och knappt två minuter är det hög tid att nadsfirman Ernst Rosén AB:s förvaltade yta med över 50 %. Masthugget, Landala, Prästgårdsängen, Hammarkullen och vända blad. Det har blivit dags för ett nytt kapitel i Ernst Olskroken får nya fastigheter signerade Ernst Rosén. När Roséns historia. 8

13 LEIF ELVESTÅL, TEKNISK CHEF PÅ BYGGNADSFIRMAN ERNST ROSÉN AB, 9 BÖRJADE SOM ARBETSLEDARE PÅ ETT AV FÖRETAGETS BYGGEN IDAG ANSVARAR HAN FÖR FASTIGHETERNAS DRIFT, UNDERHÅLL OCH FUNKTION. MEN OCKSÅ FÖR KONCERNENS MILJÖARBETE.

14 Koncernstruktur. ERNST ROSÉN FÖRVALTNING AB VD: Reine Rosén Ägare: Benny Rosén 25 % Reine Rosén 50 % Gunilla Berglie 25 % Koncernen totalt inklusive 50 % av Aranäs AB: Omsättning: 373 mkr Antal anställda: 104 Förvaltad yta: kvm BYGGNADSFIRMAN ERNST ROSÉN AB VD: Reine Rosén Omsättning: 167 mkr Antal anställda: 28 Förvaltad yta: kvm FLODÉN FASTIGHETS AB VD: Reine Rosén FLODÉN BYGGNADS AB VD: Anders Flodén NÄÄS FABRIKER AB VD: Katarina Stensryd FASTIGHETS- AKTIEBOLAGET TRUTEN ARANÄS AB ARANÄS KB VD: Ingemar Nilsson Omsättning: 39 mkr Omsättning: 45 mkr Omsättning: 6 mkr Omsättning: 10 mkr Omsättning: 232 mkr Antal anställda: 12 Antal anställda: 37 Antal anställda: 5 Förvaltad yta: Antal anställda: 42 Förvaltad yta: Förvaltad yta: Förvaltad yta: kvm Förvaltad yta: kvm kvm kvm kvm 10

15 MODERBOLAG Organisationen Hyresgästen i centrum. När Reine Rosén i början av 1990-talet började modernisera Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB, gjorde han det utifrån samma grundfi losofi som hans far och farfar en gång haft: Sätt hyresgästen i centrum. Då, på 1950-talet handlade det om att bygga och förvalta sina egna fastigheter för att därigenom skapa kontinuitet och långsiktighet. Ett tryggare boende för hyresgästen. När arbetet med att förnya företagets organisation drog igång 1992, ville vi på sätt och vis lämna denna objektrelaterade förvaltning bakom oss. Fastigheten var inte längre i fokus för förvaltningen. Istället vändes företagets blickar mot hyresgästerna. Ansvar och dagligt beslutsfattande har delegerats ut i organisationen. Genom förvaltarroller som kundansvarig, fastighetsansvarig och teknisk chef har förvaltningen blivit effektivare. De kundansvariga har idag ansvar för uthyrning av lägenheter, lokaler och garageplatser. I nära dialog med hyresgästerna beslutar de själva om löpande lägenhetsunderhåll och lokalanpassningar. Fastighetsansvariga fi nns alltid tillgängliga för hyresgästerna via mobiltelefon. Tillsammans med hantverkare och städansvariga bildar de ett team som går under namnet ER Boendeservice. ER Boendeservice fi nns i fem strate- Riv ner och bygg nytt. giska stadsdelar Före 1990-talet byggdes nästan all förvaltning kring parollen: Rätt skötsel ger ett bra boende. Hyresgäster Fastighetsansvarig Hantverkare Städansvarig Teknik Kundansvarig Ekonomi/ Administration VD, styrelse, ledning av Göteborg. Tack vare närheten till hyresgästerna kan teamen hålla en Med hyresgästen i cent- hög tillgänglighet rum krävdes en helt ny, vad gäller löpande plattare organisation underhåll och funk- med större kontaktyta mot marknaden. ORGANISATION MED KUNDFOKUS. tionstillsyn. Teknikchefen Den gamla hierarkiska pyramiden revs ner. I hierarkins ställe byggde vi en horisontell organisation där VD, ledning och styrelse tog plats i den ena änden och fastighetsansvariga, hantverkare och städansvariga i den andra. Som en sammanhållande länk på mittfältet lade vi administrationen med kund-, teknik- och ekonomifunktioner. På det sättet fi ck hela företaget en kontaktyta mot hyresgästerna. Drygt tio år senare arbetar vi fortfarande efter samma framgångsrika struktur. har huvudansvaret för fastigheternas drift, underhåll och funktion. Han kompletterar även ER Boendeservice med övergripande teknisk kompetens. Det är också teknikchefen som driver miljöarbetet och ser till att uppsatta mål nås. Resultatet av den nya förvaltningsmodellen har blivit snabbare och kortare beslutsvägar. Något som uppskattas av hyresgästerna. I de årliga kundundersökningarna återkommer de till upplevelsen av en hyresvärd med stor tillgänglighet. En upplevelse som förstärks av den innehållsrika hyresgästpärmen. Snabbare och kortare beslutsvägar. Ernst Roséns fastighetsbestånd är stort, men den nya organisationen liten. Den är trimmad för att ge maximal effektivitet och vinst. Hyresgästernas behov har fått styra organisationens kompetens och storlek. Delaktighet och insyn. Den nya organisationen ger medarbetarna en ny syn på sin egen betydelse för företagets utveckling och framgång. Inte nog med att deras roll blir viktigare i kontakten med hyresgästerna, de har dessutom fått ansvar för budget, 11

16 KOM I TID. RING OM DU ÄR SEN. STÄDA EFTER DIG. DET ÄR SONNY HILDÉNS 12 TIPS TILL DEN SOM VILL FÅ NÖJDA HYRESGÄSTER. SONNY HAR ARBETAT PÅ BYGGNADSFIRMAN ERNST ROSÉN AB SEDAN FÖRST SOM BETONGARBETARE OCH NU SOM HANTVERKARE PÅ ER BOENDESERVICE.

17 MODERBOLAG Organisationen Hyresgästen i centrum. prognoser och resultat. Och därigenom en helt annan delaktighet och insyn i företaget mot vad de tidigare haft. Som en naturlig följd av det ökade ansvaret har Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB infört ett bonussystem som omfattar alla medarbetare. Med lika stor del. De årligen återkommande kundundersökningarna fungerar som handfast benchmarking. Med deras hjälp sätter vi upp nya mål och utmaningar. Ett arbete som äger rum vid de återkommande Roséndagarna. Med ett stort mått av allvar och idéarbete, men även samvaro och teambuilding, har en tendens att bli kvar i många år. Den nya organisationen med medbestämmande, ansvar och bonussystem är en av trivselfaktorerna. Den genomsnittliga anställningstiden i företaget är 15 år och 58 % av medarbetarna har jobbat längre tid än tio år. Ett annat mått på organisationens styrka och engagemang är den mycket låga sjukfrånvaron. En stabil grund att bygga på. Företagets fi losofi är i princip den samma som för 50 år DET BLIR ORDNING OCH REDA I FASTIGHETERNA MED TILL EXEMPEL SÄKRA CYKELRUM, SYSTEM FÖR TVÄTTBOKNING OCH TILLSYN I TVÄTTSTUGAN. skissas framtidens Ernst Rosén upp. Med den nya organisationen har alla aktörer i förvaltningsprocessen hyresgäst, medarbetare och företag kommit in i en positiv spiral med en egen dynamik. Något som år 2004 bland annat resulterade i utnämningen till Årets fastighetsägare. Låg omsättning. Det är inte enbart hyresgästerna som trivs och stannar kvar hos Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB. Även medarbetarna sedan. Hyresgästerna ska vara i centrum och Ernst Rosén ska erbjuda dem ett bra boende. Det enda som förändrats är medlen att uppnå målet. Sedan den nya organisationen infördes för drygt tio år sedan har en naturlig och gemensam värdegrund byggts upp inom företaget. Alla medarbetare har idag en känsla för vilka synsätt och värderingar som ska prägla verksamheten. Tydliga mål, en fungerande struktur och ett bra system för uppföljning av verksamheten underlättar det gemensamma arbetet. 13

18 Fastigheterna Det som är bra kan alltid bli bättre. MODERBOLAG framgångsrikt fokuserar på trivsel, trygghet, kvalitet och långsiktighet såväl gentemot hyresgästerna som mot företagets anställda. Förutom äran, är det ett gott betyg på att vår strategi fungerat. Men det som är bra kan alltid bli bättre. Vårt fastighetsbestånd. Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB äger och förvaltar runt lägenheter och drygt 300 lokaler i 38 fastigheter i de centrala delarna av Göteborg. Det betyder att 78 % av beståndet är lägenheter och resterande 22 % lokaler. Tyngdpunkten i beståndet är uppförda i egen regi på och 70-talet. Fastigheterna är byggda i gedigna material. De allra flesta har tegelfasader. Arkitekturen präglas av praktisk, stram enkelhet och följsam anpassning till övrig bebyggelse i respektive stadsdel. Full kontroll på drift och skötsel. Fastigheternas säkerhet, utseende, funktion och komfort övervakas dagligen av vår teknik- och serviceavdelning. Man kan se det som en hälsokontroll. En avstämning. Energi-, vatten- och värmeförbrukning kontrolleras kontinuerligt. LÄGENHETSSTORLEKAR. 3 rum 4 rum 1 rum 4 % 5 rum 2 rum 1 rum, 17 % 2 rum, 41 % 3 rum, 22 % 4 rum, 17 % 5 rum, 3 % Totalt lägenheter. LOKALTYPER. Lager Skola/omsorg Butiker Övrigt Kontor Kontor, kvm Butiker, kvm Lager, kvm Skola/Omsorg, kvm Övrigt, kvm Totalt kvm. Den 28 oktober 2004 utsågs för åttonde året i rad Årets fastighetsansvarig ett team som går under namnet ER fastighetsägare av Fastighetstidningen. Priset gick till Ernst Boendeservice. De har hand om funktionstillsyn av Rosén med motiveringen: fastigheterna. ER Boendeservice fi nns alltid till hands för Byggnadsfirman Ernst Rosén AB är en fastighetsägare hyresgästerna och kan snabbt rycka ut om något måste som tydligt, uthålligt och ekonomiskt åtgärdas. Många av våra fastighetsansvariga har en gång själva varit med och byggt fastigheterna som de har ansvar för! De känner husen utan och innan. Och har stor känsla för att upptäcka underhållsbehov i tid. De brister som inte kan avhjälpas direkt rapporteras till teknikchefen, som har huvudansvaret för fastigheternas drift, underhåll och funktion. Teknikchefen får dessutom varje år en rapport om fastigheternas aktuella status. Långsiktigt underhåll. Planering är A och O för att vi ska kunna bibehålla och höja den tekniska standarden på våra fastigheter. Vår långsiktiga underhållsplan är ett viktigt verktyg när vi ska fatta stora beslut. Den gör dessutom att vi slipper drabbas av obehagliga ekonomiska överraskningar. Under årens lopp har vi lagt ner tid och kraft på fönsterbyten, garage- och gårdsrenoveringar. Bland annat har samtliga tvättstugor uppgraderats till modern standard. Betongkonstruktioner, garage, balkonger, fasader och tak liksom isolering, ljud och värme besiktigas kontinuerligt av oberoende konsulter. Det ger oss ett bra grepp om fastighetsbeståndets Den dagliga kontrollen är sedan länge datoriserad. I fl era status. Och gör att vi kan planera för framtiden. av företagets fastigheter sker värmeregleringen via internet. Under 2004 och 2005 förnyar och utvecklar vi systemen. Ett tryggt och säkert boende. Tillsammans med hantverkare och städansvariga bildar vår I vår affärsidé står inskrivet att vi ska tillhandahålla ett tryggt 14

19 MODERBOLAG Fastigheterna Det som är bra kan alltid bli bättre. och säkert boende. I den senaste kundundersökningen säger sig 85,3 % av hyresgästerna känna sig trygga hos Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB. Det är ett gott betyg och ett bevis på att våra insatser, i form av till exempel förbättrad belysning och porttelefoner, gett resultat. Men det fi nns fl er exempel på hur vi kunnat öka trivsel och säkerhet i boendet. Trappuppgångar och andra platser där hyresgäster rör sig har målats om och blivit snygga, fräscha, ljusa och trygga. Garage har renoverats med nytt tätskikt, ny asfaltsbeläggning och bättre belysning. På en del platser har hyresgäster mot en liten avgift kunnat få inhägnad parkeringsplats. I Annedal, på Utlandagatan och i Vegastaden har övervakningskameror installerats för att förstärka trygghet och säkerhet. Innergårdarnas atmosfär och miljö ses kon- tinuerligt över och åtgärdas. På senare år har bland annat lekplatser, möjligheter för cykelparkering och planteringar fått sig en rejäl uppryckning. Under 2004 har vi renoverat och målat om balkonger och fasader i Lunden. Nya låssystem har satts in på Karl Gustavsgatan, Nordostpassagen och Jungmansgatan. I enlighet med vår plan att uppgradera över 100 hissar har vi byggt om ett tiotal hissar på Utlandagatan. En stor del av vår avfallshantering sker i samarbete med Renova. De erbjuder såväl hygieniska som ekonomiska lösningar. Målet är att våra samtliga hyresgäster ska ha möjlighet till källsortering på bekvämt avstånd. Vi vet att teknisk översyn, renoveringar, underhåll och allmän upprustning lönar sig. Det har vi fått bekräftat så sent som år 2004 i vår undersökning bland hyresgästerna. TV-ÖVERVAKNING OCH PORTTELEFONER HAR GJORT DET TRYGGARE ATT BO HOS ERNST ROSÉN. 15

20 Kunden Hur är det att bo hos oss? MODERBOLAG Om man räknar in intern- och direktbyten har Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB knappt 10 % i omsättning bland frekvensen brukar ligga på runt 65 %. Bland Ernst Roséns gäster hos privata och allmännyttiga fastighetsägare. Svars- hyresgästerna. Det är en mycket låg siffra. Lägre än genomsnittet i Göteborg. Trots att bostäder har blivit en bristvara tillförlitlighet mycket hög. hyresgäster ligger siffran på 70 %. Det gör resultatens (åtminstone om man ser till våra svenska storstadsområden) är den låga omsättningen ett tydligt tecken på att att Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB ligger långt fram, till Vid den senaste undersökningen kan man konstatera hyresgästerna gillar att bo hos oss. Något som också märks och med i spetsen, när det gäller prisvärdhet, servicekvalitet, trygghet, produktkvalitet och fastigheternas läge. Men i de årligen återkommande hyresgästenkäterna. det mest intressanta för oss är Årliga hyresgästenkäter. Kvalitetsarbetet inom Byggnadsfirman Ernst Rosén AB har pågått sedan början av 1990-talet. På olika sätt har vi försökt vara lyhörda inför hyresgästernas behov och önskemål. Kvalitetstänkandet har utvecklats kontinuerligt. Särskilt vad gäller kundkontakter, trivsel, trygghet och underhåll. Varje år sedan 1997 har vi, tillsammans med konsultföretaget AktivBo, genomfört en omfattande undersökning bland våra hyresgäster. På det sättet kan vi klart och tydligt se hur våra hyresgäster uppfattar oss som hyresvärd. Vad som är bra och vad vi behöver lägga ner mer kraft på och förbättra. I undersökningen ställs SERVICEINDEX. 100 % 88,6 87,8 85,7 81, SERVICEINDEX OCH DÄRI INGÅENDE DELINDEX. SERVICEINDEX 88,6 TA KUNDEN PÅ ALLVAR 93,5 TRYGGHET OCH SÄKERHET 85,3 RENT OCH SNYGGT 86,4 HJÄLP NÄR DET BEHÖVS 92,1 nog ändå serviceindex. Serviceindex är ett sammanfattande mått på servicekvaliteten och mäts med hjälp av fyra olika delfaktorer: Ta kunden på allvar, Trygghet och säkerhet, Rent och snyggt samt Hjälp när det behövs. Vid årets mätning fi ck vi ett serviceindex på 88,6 % nöjda hyresgäster. Det ska ställas mot medianvärdet (79,5 %) för alla undersökta företag. För tredje året i rad var Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB bäst i undersökningen. Företagets image. Frågor om trivsel, omtanke, bostadens geografi ska läge, prisvärdhet och huruvida hyresgästerna kan tänka sig att rekom- sedan våra resultat mot andra fastighetsägares. Det ger oss mendera oss som värd eller inte, ger en bra och överblickbar bild av företagets image. Och imagen ser väldigt bra ut. en bild av hur vi sköter oss i förhållande till andra aktörer på marknaden. Men det är inte den huvudsakliga anledningen till att vi genomför undersökningen. Främst används trivas med oss som värd och 97,2 % att de kan tänka sig I årets undersökning säger sig 96 % av hyresgästerna resultaten som ett internt arbetsredskap för oss när vi sätter att rekommendera oss till andra. upp verksamhets- och kvalitetsmål. Men det som är bra kan alltid bli bättre. Varje år träffas alla våra anställda under de så kallade Uppmuntrande läsning. Roséndagarna. Då går vi gemensamt igenom resultatet från AktivBo genomför undersökningar bland hyres- undersökningen, gör analyser och diskuterar vad vi kan 16

21 Kenneth och Lillemor Dohsé bor sedan sommaren 2004 i fyra rum och kök på Redbergsvägen. De kommer närmast från ett radhus. Den stora skillnaden mellan att bo i lägenhet och radhus är servicen. Här kommer de och fixar bara man ringer, säger Lillemor. Man kan lugnt påstå att Kenneth och Lillemor stormtrivs. Här är toppen, det är nära till allt och vi har knappt haft ute bilen något. Det är bara att hoppa på spårvagnen om man behöver åka någonstans. Paret trivs så bra att Lillemor gärna skulle ha rekommenderat sin syster en lägenhet hos Ernst Rosén. 17

22 JOHAN ÖSTLING ÄR FASTIGHETSANSVARIG I LUNDEN I GÖTEBORG. 18 DET ÄR TILL HONOM HYRESGÄSTERNA VÄNDER SIG OM DE HAR NÅGOT PROBLEM MED SINA LÄGENHETER. JOHANS MOTTO ÄR: ÅTGÄRDA FELEN SAMMA DAG SOM DE RAPPORTERAS!

23 MODERBOLAG Kunden Hur är det att bo hos oss? göra för att bli ännu bättre. Vi går igenom bostadsområde för bostadsområde, ibland ställer vi dem mot varandra. Varför skiljer sig siffrorna åt mellan de olika områdena och hur kan vi dra nytta av kunskap och erfarenheter från dem? På samma sätt analyserar vi även fastighet för fastighet. Men det stannar inte vid det. För att hyresgästen ska trivas måste våra medarbetare trivas. Därför stämmer vi kontinuerligt av interna erfarenheter, bland annat för att få ett mått på individens inre motivation och tillfredsställelse i arbetet. Resultatet av våra insatser mynnade i år ut i ett serviceindex på 88,6 %! ATTRAKTIVITET OCH PRISVÄRDHET. PROFILFRÅGOR. TRIVSEL I STADSDELEN 99,5 TRIVSELN MED ERNST ROSÉN SOM VÄRD 96,0 KAN REKOMMENDERA I KVARTERET 98,3 ATT KÄNNA IGEN ERNST ROSÉNS MEDARBETARE 96,8 PRISVÄRDHET 79,6 ATT KÄNNA IGEN ENTREPRENÖR/HANTVERKARE 78,1 ÄR ERNST ROSÉN MÅN OM SINA HYRESGÄSTER? 89,1 KAN REKOMMENDERA ERNST ROSÉN 97,2 Salt Fashion trivs hos Ernst Rosén. Pia Byberg och Daniel Kooli tyckte att det behövdes en bra klädaffär i området. I november 2004 slog de upp portarna till modebutiken Salt Fashion på Danska vägen 84 i Lunden. Vi fastnade direkt för lokalen. Den hade tidigare inrymt en elektronikaffär, så det var en hel del att renovera, säger Pia. Varje lokalavtal är unikt. Ibland vill hyresgästen få hela renoveringen genomförd av Ernst Rosén. Ibland vill de själva vara med och hjälpa till. Salt Fashion valde det senare. Ernst Rosén rensade upp i lokalen. Bland annat bytte man entréparti och hjälpte till med att bygga upp en vägg ut mot vägen som avskärmar skyltfönstret mot resten av butiken. Vi ville gärna själva vara med och rusta upp lokalen. Ernst Rosén bekostade nytt golv eftersom det gamla var ganska slitet och så stod de för färgen. Målade gjorde vi själva. Resultatet blev mycket bra. Vi är nöjda med både lokal, hyresvärd och samarbete, avslutar Pia. 19

24 Miljöpolicy. Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB ska långsiktigt och med aktivt engagemang gentemot hyresgästerna hyra ut lägenheter och lokaler till kvalitetsmedvetna hyresgäster. Hyresgästerna ska uppfatta att Roséns tillhandahåller lägenheter och lokaler till prisvärd hyresnivå och att man är en aktiv hyresvärd som bryr sig, håller ordning och reda samt borgar för ett tryggt boende. Verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön, för att bidra till en hållbar utveckling. Roséns betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav. Vi ska sträva efter ständig förbättring för att minska miljöbelastningen och för att förebygga föroreningar. Roséns betraktar miljöarbetet som en förutsättning för att kunna nå företagets samtliga mål. Miljöpolicyn omfattar hela Roséns verksamhet: såväl administration, drift och underhåll, som ny- och ombyggnadsprojekt. Denna miljöpolicy antogs 1997 och reviderades ATT BYGGA UPP ETT BRA FÖRTROENDE MED VÅRA HYRESGÄSTER ÖVER TID ÄR A OCH O. DET HAR JAG SETT I ALLA ÅR JAG VARIT HOS ERNST ROSÉN, SÄGER AGNETA LÖFMAN, INFORMATIONSANSVARIG PÅ BYGGNADSFIRMAN ERNST ROSÉN AB. DET 20 GÄLLER INTE BARA DEN SKRIFTLIGA INFORMATIONEN UTAN ÄVEN DEN MUNTLIGA, ALLA I ORGANISATIONEN BIDRAR MED HUR MAN KOMMUNICERAR MED HYRESGÄSTER OCH ANDRA INTRESSENTER.

25 MODERBOLAG Miljöarbetet. Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB inledde sitt miljöarbete redan i mitten av 1990-talet och har under de senaste åren intensifi erat arbetet och byggt upp ett heltäckande miljöledningssystem. Som ett av de första företagen i fastighetsbranschen certifi erades Roséns miljöledningssystem under hösten 2001 enligt den internationella standarden ISO Under år 2003 och 2004 kompletterades ledningssystemet så att det numera även omfattar vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Sedan några år är vi även miljödiplomerade av Göteborgs stad. varje övergripande mål fi nns ett antal mått- och tidsatta nåddes helt eller nästan helt. Drygt 85 % tycker att förutsättningarna fi nns att agera miljömedvetet. 88,7 % tycker mål. En miljögrupp träffas med jämna mellanrum under ledning av miljösamordnaren och följer upp verksamheten, att avfallshanteringen är bra och nästan 100 % tycker att diskuterar nya frågor och förankrar beslutade förändringar Ernst Roséns engagemang i miljöfrågor är bra. och förbättringar. Sedan år 2002 samarbetar vi med Renova, som tar Hela organisationen är väl insatt i mål och policies. hand om hyresgästernas avfall och håller rent i soprum och Miljö är till exempel en stående punkt vid teknik- och kontorsmöten, liksom vid de årligen återkommande Roséndagarna. nova om hur vi ska kunna förbättra avfallshanteringen, öka miljöhus. Under år 2004 fortsatte diskussionerna med Re- källsorteringen och minska den totala avfallsmängden. Miljöarbete i praktiken. Under året har vi även gjort ett fl ertal insatser för att förbättra informationen till våra hyresgäster, främst i form av Under de senaste åren har vi gjort en översyn av verksamheten i stort och smått. Vi har vidtagit fl era miljöförbätt- skyltar och annan skriftlig information. rande åtgärder som på sikt bidrar till en hållbar utveckling. Men för att lyckas med arbetet måste även entreprenörer, leverantörer och hyresgäster vara med och hjälpa till. Under år 2004 präglades miljöarbetet av löpande insatser, framförallt uppföljningar och styrning av energi och vattenanvändning. Men vi har även lagt kraft på fastighetsansvarigas insatser för att tillmötesgå hyresgästernas krav och förväntningar inom miljöområdet. Det har gett resultat. Inte mindre än 97,8 % av hyresgästerna säger sig vara nöjda med vårt engagemang i miljöfrågan. utgångspunkt i en nulägesutredning. Tolv övergripande mål har fastställts för miljöarbetet och till NÄSTAN 100 % AV HYRESGÄSTERNA TYCKER ATT VI HAR ETT BRA ENGAGEMANG I MILJÖFRÅGOR. Ett arbetsredskap. Uppfyller vi våra mål? Det certifierade ledningssystemet fungerar som ett redskap för Målen för år 2004 var inriktade på att höja hyresgästernas ständiga förbättringar och grunden medvetande om betydelsen av ett för insatserna på miljö- och arbetsmiljöområdet är våra policies. De fokuserades på förutsättningarna målmedvetet miljöarbete. Arbetet fungerar som ledstjärnor och innehåller såväl värderingar och visioner som Bättre hantering av hushållsavfall, för att kunna agera miljömedvetet. förhållningssätt och strategier. bättre hantering av återvinningsbart Miljöpolicyn upprättades och material, enklare hantering av grovsopor samt ökad information om antogs 1997 med utgångspunkt i en förstudie som kartlade vår befi ntliga avfallshantering, var några av de miljöstatus och miljöbelastning. frågor vi arbetade med under året. Arbetsmiljöpolicyn antogs 2002 med Samtliga av de mål som handlade om hur våra hyresgäster uppfattar vårt miljöarbete och sina egna möjligheter att själva ta miljöansvar, 21

26 TIDEN GÅR FORT NÄR MAN HAR ROLIGT, JAG HAR VARIT PÅ ROSÉNS I DRYGT 11 22ÅR OCH ÄNDÅ KÄNNS DET SOM OM JAG FORTFARANDE ÄR NYANSTÄLLD, SÄGER BIRGITTA HANNING, KONCERNCONTROLLER. ENGAGEMANG, KUNSKAP OCH KÄNSLA BLAND PERSONALEN ÄR VIKTIGT. NÖJDA MEDARBETARE GER NÖJDA KUNDER.

27 DOTTERBOLAG Bolag i koncernen. Koncernen omfattar utöver moderbolaget Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB även ett antal dotterbolag. Flodén Fastighets AB och Flodén Byggnads AB med säte i Lerum, Nääs Fabriker AB i Tollered och till hälften ägda Aranäs AB i Kungsbacka. Alla dotterbolag utom Flodén Byggnads AB ägnar sig åt fastighetsförvaltning av lägenheter och lokaler. Hela koncernen utgår från samma strategi och verksamhetsprinciper som moderbolaget. Innan Byggnadsfi rman Ernst Rosén förvandlades till familjeägt aktiebolag 1988 bedrevs byggande och förvaltning i en enda rörelse. Den nya bolagsformen gav frihet och skapade utrymme för breddad verksamhet och framtida utveckling, exempelvis genom förvärv. Koncernen tar form. Flodén Byggnads AB i Lerum blev till salu Företagets struktur och historia påminde om Byggnadsfi rman Ernst Roséns och efter en tids förhandlingar överläts både byggverksamhet och fastigheter till Ernst Rosén. Företaget har efter affären delat upp byggverksamhet och förvaltning i separata bolag. År 1990 fi ck koncernen erbjudande om att förvärva Nääs Fabriker i Tollered mellan Lerum och Alingsås. En omfattande men försiktig renovering tog fart. Och det gamla bomullsspinneriet förvandlas nu till ett modernt företagscenter. Idag verkar drygt 80 företag i lokalerna. En uppseendeväckande affär. Tack vare sin långsiktiga strategi kunde Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB år 1996 iscensätta en av de mest spektakulära fastighetsaffärerna någonsin i Göteborg. Förvärvet av Kungsbackas största privata fastighetsägare, Aranäs AB, genomfördes i ett nystartat bolag tillsammans med Ivar Kjellberg Fastighets AB. Det nybildade intressebolaget övertog, för en köpesumma på 1,3 miljarder kronor, en modern, välskött och tongivande fastighetsrörelse i Kungsbacka. I köpet ingick även det stora köpcentret Kungsmässan. Därmed kunde förvaltningen fortsätta enligt samma modell som ägarna redan tillämpade med framgång i Göteborg. 23

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 2004 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 2005

MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 2004 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 2005 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 24 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 25 1 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 24 VERKSAMHETEN I KORTHET. Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB äger och förvaltar sedan 5 år centralt

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 Miljö- och arbetsmiljöredovisning 26 1 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 V E R K S A M H E T E N I K O

Läs mer

MILJÖ REDOVISNING 2014

MILJÖ REDOVISNING 2014 MILJÖ REDOVISNING 214 MILJÖPOLICY Ernst Rosén beaktar fastighetsförvaltningens miljöpåverkan i alla löpande och långsiktiga beslut. Vi åtar oss att följa lagar och andra krav. Vi arbetar kontinuerligt

Läs mer

I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större

I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större E R NS T RO S É N KO N CE R N E N I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större privatägda fastighetsbolagen

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

M Ä N N I S K O R N A

M Ä N N I S K O R N A MÄNNISKORNA BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB 2005 1 2 3 Det är en årsberättelse. Och en slags historia om relationer. Den handlar om ett av Sveriges mest omtyckta fastighetsbolag: Byggnadsfi rman Ernst Rosén.

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Tio företag med en mycket stark och traditionell

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge.

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Lilium, ett familjeägt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsaktiebolaget

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 SNABBFAKTA Adress: Östra Hamngatan 16 Kontorsyta: 1 200 4 800 kvm Våning: Plan 4 och 5 Beräknad inflyttning: Sommaren 2017 Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Läs mer

KONTOR KVM, SMEDJEGATAN 23A, JÖNKÖPING

KONTOR KVM, SMEDJEGATAN 23A, JÖNKÖPING KONTOR - 284 KVM, SMEDJEGATAN 23A, JÖNKÖING Norra Strandgatan Bredgränd KONTOR MED GULDLÄGE Modernt kontor med god standard mitt i Jönköpings centrum på 284 kvm. Kontoret är beläget på plan 3 och erbjuder

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Om föreningen Lund, Svar Bostadsrättsföreningen Norrbacken, organisationsnummer

Om föreningen Lund, Svar Bostadsrättsföreningen Norrbacken, organisationsnummer Allmänt Föreningens namn? Bostadsrättsföreningen Norrbacken, organisationsnummer 745000-1370 Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer på att den ska bli

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Affärsidé. Vision. På våra lokala marknader skall JSB vara den ledande projektpartnern inom entreprenader och byggservice.

Affärsidé. Vision. På våra lokala marknader skall JSB vara den ledande projektpartnern inom entreprenader och byggservice. Affärsidé JSB är ett företag inom Bygg- och projektutveckling. Vi skall i företaget och i våra projekt bidra till ett bra samhälle med fokus på hållbarhet, mångfald och positiva upplevelser. Ø Ekonomi

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer 010911 Handbok för entreprenörer Det personliga boendet Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden i ABK:s verksamhet. Som leverantör och samarbetspartner är du välkommen

Läs mer

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa hyresvärdar. Affärsplanen baseras på en analys av hur Förbo kan

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Om Hemfosa Affärsidé Hemfosa ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter och skapa värde genom

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Stockholmsbyggmästarna utgörs av: Anders

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten Förord För nionde året i rad publicerar Grant Thornton Bygg- och fastighetsrapporten

Läs mer

Förslag till hyror för bostadsrätter för särskilt boende

Förslag till hyror för bostadsrätter för särskilt boende GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2002-08-20 Handläggare: Kristina Rosqvist Fastighetsförvaltningen AO Sjukhem Tel: 508 270 44 Kristina.rosqvist@gfk.stockholm.se 2002-06-25 Till Gatu- och

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden.

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden. ORD FRÅN VD Jag har fått styrelsens förtroende att som verkställande direktör leda företaget. Målet är att utveckla bolaget till en fullserviceförvaltning med inriktning på kvalitet för våra klienter.

Läs mer

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Lekmannarevisorernas granskning 2013 Nacka kommun 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Syfte och avgränsning... 3 3. Revisionsfrågor... 3 4. Metod...

Läs mer

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Kom in i värmen och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Jämnare inomhusklimat Förbättrad boendekomfort Det här vinner du Lägre energikostnad Energikostnaden minskar med 10

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

Telefonplan. Generatorn, Dialoggatan kvm

Telefonplan. Generatorn, Dialoggatan kvm Telefonplan Generatorn, Dialoggatan 16 900 kvm Kontorsyta Ca 900 kvm Antal arbetsplatser 70 TILLTRÄDE Enligt överenskommelse Adress Dialoggatan 16/Tellusgatan 9 Fastighetsbeteckning Telefonfabriken 1 Byggår

Läs mer

Nybyggnation Larsberg

Nybyggnation Larsberg Nybyggnation Larsberg Ref Datum Charlotte Kjellberg 2014-05-13 1 Företaget John Mattson Företaget grundades av byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer