Totalanalys av Leine & Linde AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Totalanalys av Leine & Linde AB"

Transkript

1 Totalanalys av Leine & Linde AB Daniel Pettersson och Gustav Mörner Europaskolan, Strängnäs Under handledning av Mats Johansson

2 Sammanfattning Leine & Linde är idag marknadsledande i Norden på digitala pulsgivare. En givare är en apparat som mäter hastigheten eller läge på en snurrande axel tillverkade företaget givare. Sedan 1992 ägs Leine & Linde av den tyska koncernen Heidenhain. Idag finns de flesta konkurrenterna i Tyskland. Försäljningen är inriktad på expansion av företaget. Till dess hjälp har de en orderstyrd produktion belägen i samma byggnad som resten av företaget. Eftersom produktionen lagt ut all komponenttillverkning på underleverantörer finns det risker då Leine & Linde hamnat i starkt beroende till ett fåtal av dessa. Företaget har 52 anställda och utbildningsnivån på dessa höjs kontinuerligt. Med höjd kunskap undviks flaskhalsar i produktionen. Vad det gäller ekonomisk styrning använder man administrationsprogrammet Scala. I framtiden kan ny teknik vara ett hot mot företaget. Soliditeten var % vilket skall anses stabilt. 2

3 Innehållsförteckning sidan Sammanfattning 2 Innehållsförteckning 3 Inledning 5 Syfte 6 Metod 6 1. Företagets bakgrund och produkter Historia Företagsprofil och produktsäkerhet Kundernas åsikter om kvalitén Utveckling av produkter Kunder Utveckling av marknaden Inriktning och fokusering av försäljningen Kundernas lönsamhet Försök att finna nya marknader Beroendeställning till kunderna Medvetenhet om kundernas krav på kvalitet, leveranssäkerhet och service Konkurrenter Kännedom om konkurrenternas styrkor och svagheter Utveckling av Leine & Linde i förhållande till konkurrenter Priser Rapiditet inom produktutveckling Leveranstider och leveranslöften Nya konkurrenter på väg in på marknaden Kundernas beroende av Leine & Linde Försäljning Försäljningsstrategi Kundanpassade säljare Produktionen Beläggning och kapacitet Genomloppstider Kvalitetskontrollen Lokaler och utrustning Lokalernas lämplighet för Leine & Linde Speciell kunskap och utrustning Kvalitet och underhållning av maskiner Inköp Omprövning av leverantörer Beroende av leverantörer 24 3

4 8. Medarbetare Utbildning hos de anställda Rekrytering Affärsidén och de anställda Organisation Omprövning av företagets organisation med hänsyn till förändringar i affärsidén Förmågan att få rätt man på rätt plats i företaget Kan viktiga arbetsuppgifter klaras av flera Kunskap om vilka krav kunderna ställer på företaget Lönesättningspolitik och motivation Rutiner Företagets orderrutiner Faktureringens tillförlitlighet och kravrutiner Tid och löneredovisning Rutiner som i tid visar hur orderingången, beläggningen etcetera ser ut Arkiveringen Arbete för att rationalisera det administrativa arbetet Ekonomisk styrning Fortlöpande planering och uppföljning med personalsamverkan Resultatbudget och uppföljning med personalsamverkan Att se vilka delar som går bra eller dåligt Företagsledning Analystäthet av företagets starka och svaga sidor Företagets beroende av chefens kunnande och chefens närvaro På lång sikt Företagets förmåga att ta till sig förändringar i omvärlden Omprövning av affärsidén Företagets styrka vad det gäller att klara framtida investeringar och tillfällighet lägre vinster Nyckeltal Räntabilitet Vinstmarginal Soliditet Kassalikviditet Omsättning Slutbetyg 43 4

5 Inledning Under snart ett och ett halvt år har vi, Daniel Pettersson och Gustav Mörner, haft Leine & Linde AB som fadderföretag. Det har varit ett mycket givande sätt att knyta teorin till praktiken. Vi har under denna tid blivit vänligt bemötta och fått tag på den information vi har behövt. Det har resulterat i fem rapporter som vi skrivit under olika teman. Den sista rapporten är en totalanalys över Leine & Linde AB. Att vi har valt att göra det är att vi på så sätt knyter ihop säcken. Vi sammanfattar allt vi har lärt oss under dessa år i en gemensam rapport. Vi vill samtidigt ta tillfället i akt och tacka alla på Leine & Linde. Särskilt vill vi tacka vår kontaktperson, Marianne Eriksson-Johnsson som har varit vår spindel i nätet. Genom denna rapport hoppas vi att vi kan betala tillbaka lite för den tid Ni har offrat på oss. Strängnäs den 2 maj 2000 Daniel Pettersson Gustav Mörner 5

6 Syfte och metod Syfte Huvudsyftet med denna rapport är att vi ska applicera de kunskaper vi tillägnat oss under våra tre år på Företagargymnasiet. Delsyfterna är att vi ska göra en totalanalys som ska gynna vårt fadderföretag och knyta ihop all kunskap vi har om Leine & Linde. Det andra delsyftet är att bedöma organisationens föroch nackdelar samt komma med förslag till åtgärder till de svagheter som vi finner. Vi väljer att inte ha en separat åtgärdslista, utan att lägga in dem i respektive kapitel. Vi skall som utomstående observatörer avgöra hur alla funktioner inom företaget fungerar. Metod För att göra en totalanalys av företaget använder vi oss av flera olika metoder. Den första och den mest använda är observationer och intervjuer av anställda på Leine & Linde. Genom att analysera vad som sagts och hur de berörda uppfattar företaget har vi dragit olika slutsatser. Genom komparation av de anställdas berättelser och svar på våra frågor får vi svar på hur de upplever företaget och hur företagets kultur tillkommit och utvecklats. En annan metod vi har använt är dokumentstudier av företagets bokslut mellan 1996 och 1999 där vi jämfört olika nyckeltal samt kunnat utläsa förändringar under åren. Varför vi valt just dessa metoder är för att jämfört med enkäter och telefonintervjuer får man på detta sätt en närhet och kan avläsa suggestiva företeelser som endast kan observeras genom att träffa de berörda. Fördelarna är många då man kan ändra frågorna under själva intervjun vilket brevenkäter eller korrespondens via e-post inte tillåter. Vi har använt oss av vissa checklistor framställda av Stiftelsen Företagsam. Med hjälp av noga utvalda delar av dessa checklistor har vi systematiskt gått igenom företagets olika delar. Att vi valt att inte ta med alla punkter i dessa checklistor beror på att checklistorna inte är speciellt utformande för den typen av verksamhet som Leine & Linde bedriver. Vi har utifrån dessa bedömt företagets olika delar med hjälp av fyra olika betyg: farligt, känsligt, godtagbart och bra. 6

7 1. Företagets bakgrund och produkter 1.1. Historia Under mitten av 1960-talet jobbade P.O Leine och Henrik Linde på institutet för tillämpad elektronik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Det var då, liksom nu, vanligt att företag med problem kontaktade Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, för att få hjälp att utveckla och konstruera något som skulle kunna lösa problemet. Det var just så som Leine & Linde kom till. Företaget Retab som sysslade med mönsterkortstillverkning och industriräknare, köpte sina givare av Heidenhain från Tyskland, men tyckte att priset var för högt och kontaktade därför P.O Leine. En givare är en apparat som mäter hastigheten eller läge på en snurrande axel. Detta används till mycket och om det står det mer om under 1.2. P.O Leine fick en idé om att det skulle gå att tillverka givare på ett både enklare och billigare sätt. Idén gick ut på att först limma fast skivan och därefter göra strecken på kodskivan. P.O Leine fick Henrik Linde att hoppa på idén och de startade ett företag. Linde var skeptisk till en början och orsaken till detta var att han upplevde sig själv som en fixare som var bäst på att hitta på fiffiga lösningar, inte som en företagare. År 1967 var aktiebolaget Leine & Linde fött! Från början hade de företaget lite som en hobby och båda hade jobb på annat håll. Den primitiva tillverkningsprocessen avspeglades bland annat i de katthår som Retab fann i en levererad industrigivare. Det visade sig att Henriks katt hade lagt sig att vila på en mindre rekommendabel plats, nämligen i packmaterialet! Det gick inte att leva på försäljningen, så både Leine och Linde drygade ut kassan med extrajobb. De båda grundarna. Från vänster P.O Leine och Henrik Linde Alla på Leine & Linde var engagerade i FNL-rörelsen. De stödde en sydvietnamesisk vänsterinriktad befrielserörelse som grundades år De hade en stor bild på Lenin i lokalen och man var ofta ute på stan för att locka anhängare. De tog in föreläsare, t.ex. Jan Guillou, och det politiska arbetet prioriterades lika högt som tillverkningen av givare. Ordningen var det lite si och så med. Det fanns inga bestämda arbetstider och det rådde total flextid. Lönepolitiken avspeglades de politiska värderingarna och här var det lika lön för alla som gällde. Det fanns dock ett undantag, det var kontoristen, som var ensamstående mamma och därför ansågs behöva lite högre lön. Kassan, som bestod av en liten låda, var öppen för alla som behövde ett litet förskott på lönen. Efter ett tag blev det dock lite väl mycket svinn så de slutade med den hanteringen. Utvecklingen av företaget under denna tid stod i stort sett helt still. I samband med en mässa i Stockholm fick en fransman kontakt med företaget och han var intresserad av att sälja företagets produkter. Hittills var det i stort sett bara Retab och i viss mån även Hugo Tillqvist AB, som hade köpt företagets produkter. När försäljningen ökade så steg även de administrativa kostnaderna. Företagets socialistiska prägel kunde nu inte införlivas, då företaget började generera pengar. Tillverkning skedde i princip helt för hand, mönsterkorten löddes hantverksmässigt. År 1976 kom så den första storordern från Asea. De beställde 95 pulsgivare till skogsmaskiner. Detta kändes som det stora genombrottet! Trots att det nu började gå bra för Leine & Linde, ville varken P.O eller Henrik sköta företaget. De 7

8 letade därför efter en ny ägare. Ulf Hedlund som var anställd på Hugo Tillqvist AB, letade efter ett eget företag, därför slumpade det sig så att han tog över Leine & Linde år Uppfinnarepoken var därför slut efter tio år. I och med Hedlund så fick företaget vind i seglen och det tvingades flytta till nya lokaler som låg på Olivehällsvägen. Där ligger företaget än idag. För att få in pengar i företaget, började Hedlund sälja aktier. Företaget Euro Venture köpte år % av aktiekapitalet för att sedan köpa ytterligare 20 % två år senare. Orsaken till detta var att företaget växte snabbt och det var i behov av likvida medel. I och med lågkonjunkturen , blev man tvungen att rationalisera och en ny VD, Erik Meijer, tillträdde samtidigt som nästan hälften av de anställda fick gå. När företaget plötsligt presterade ett negativt resultat, började ägarna att reagera. Räddningen blev ett tysk företag, tillika den forne konkurrenten Heidenhain som 1992 blev Leine & Lindes nya ägare. Björn Zetterlund, som tidigare hade varit försäljningschef, tillträdde som VD. Företaget fick nu luft under vingarna och med en trimmad organisation nådde Leine & Linde nya höjder. Idag äger Heidenhain Leine & Linde företaget som idag har 52 anställda och de tillverkar givare per år. Då nya produkter ständigt tas fram och redan befintliga förfinas gör att betyget blir. 1.2.Företagsprofil och produktsäkerhet Leine & Linde tillverkar digitala pulsgivare. En givare fungerar genom att en genomskinlig plastskiva med ett specifikt mönster roterar på en axel som i sin tur sitter på kundens applikation. En fotolins mäter exakt hur många punkter som passerar när axeln snurrar. På detta sätt kan man till exempel mäta hastighet. I de vanligare givarna finns det omkring punkter, det vill säga spår i plastskivan som fotocellen registrerar. På det dyrare kan det finnas uppåt 300 punkter vilket i detta fall gör den tio gånger precisare. Givarna används bland annat på pappersbruk. När det färdiga pappret rullar fram över de valsar som finns i ett pappersbruk är det väldigt viktigt att alla valsarna snurrar med samma hastighet. Skulle de inte göra det skulle pappret trassla ihop sig. Det är här givarna kommer in i bilden. En givare appliceras på valsarna så att givaren räknar hur många varv valsen snurrar. Informationen bearbetas av en dator som ser till att alla valsarna snurrar med samma hastighet. En enkel princip, men väldigt viktigt att det fungerar på rätt sätt. Leine & Linde har genom sina produkter lyckats etablera en En givare i genomskärning. Axeln med kodskivan snurrar. En ljusdiod lyser genom skivan och fotolinsen registrerar. Givare applicerade på valsarna i ett pappersbruk. 8

9 profil som tillverkare av givare som alltid är state-of-the-art 1. Detta har tagit långt tid, men nu bär alltså träden frukt. Att Leine & Linde gör så bra produkter ökar risken för piratkopiering. Konkurrenter plockar isär givare och tillverkar dem till ett lägre pris. För ett högteknologiskt företag som Leine & Linde är det produktutveckling som kostar stora pengar pengar som är svåra att få igen om andra företag kopierar den redan färdiga produkten. Man bör dock poängtera att denna plagiering för det mesta gäller de mer standardiserade givarna som inte har samma precision. De mer precisa givarna är både svårare och dyrare att tillverka vilket har medfört att Leine & Linde inte verkar ha blivit utsatt för kopiering i samma utsträckning på dessa givare. En stor konkurrensfördel är att företaget själv kodar plastskivan. Konkurrenterna har underleverantörer som gör dessa vilket medför längre leveranstider. När Leine & Linde kodar skivan på en timme kan det ta upp mot fyra veckor för konkurrenter. I företag där principen time is money gäller borde det vara självklart vilken givare man väljer. Leine & Linde tillhandahåller inte bara en produkt utan även ett stort kunnande och serviceinriktad personal vilket är betydligt svårare att kopiera. Genom ett väl inarbetat varumärke med en tydlig profil blir bedömningen bra. 1.3 Kundernas åsikter om kvalitén Kunderna kräver hög kvalitet och får den! Eller som kunderna själv har valt att uttrycka det: Vi får ofta krav från våra kunder att de vill ha pålitliga pulsgivare till våra styrsystem. Därför har vi utökat samarbetet med Leine & Linde och koncentrerar oss nu på att använda deras pulsgivare. Av erfarenhet vet vi att deras givare håller för de många olika tuffa miljöer som våra system hamnar i ute på industrierna - Arne Byström 2 Man kan även som Simon Bai 3 uttrycka sig mer kortfattat: Leine & Linde kan göra din kontroll helt korrekt och fullända din produktion Betyget vi ger verkar vara det samma som kunderna ger Leine & Linde; bra! 1 State-of-the-art betyder på svenska ungefär modern 2 Systemingenjör på Hägglunds Drivers, Sverige 3 Verställande direktör för Recall Reyoung Coporation Taoyuan nch, Taiwan 9

10 1.4 Utveckling av produkter Produktutveckling pågår hela tiden. Det är det utvecklingsavdelningen arbetar med. Utveckling kan bland annat handla om att hitta lösningar för att göra givarna mindre, mer hållbara och smartare. För att slippa en massa kablar har man utvecklat ett så kallat bussystem. Signaltrafiken går då som öronmärkta pulser genom en grövre kabel. Förut fanns denna kabelcentral i en separat apparatur, men nu kan Leine & Linde erbjuda givare och central i samma enhet. Främst för att det är smidigare att ha allting på samma ställe. Smarta givare nämnde vi. Leine & Linde lanserade för ett tag sedan en ADS-pulsgivare. ADS står för Advanced Diagnostic System vilket innebär att givaren tänker själv. Om någonting går sönder i givaren, meddelar den själv det till kontrollpanelen. Detta är ännu ett steg i driftssäkerhetspolicyn från företagets sida. På grund av att utveckling av redan befintliga och nya givare pågår hela tiden och att nya smarta system uppfinns, ger vi Leine & Linde ett välförtjänt. 10

11 2 Kunder 2.1 Utvecklingen av marknaden Det är svårt att avgöra hur marknaden för givare ser ut. Leine & Linde stöter då och då på kunder som har behov av företagets produkter där man förutsatt att det inte fanns något behov. Det är en mogen bransch 4 och som nu börjar bearbetas av ny teknik. Eftersom man är medveten om det och har som mål att inte tappa marknadsandelar blir bedömningen Godtagbart. 2.2 Inriktning och fokusering av försäljningen Målet Leine & Linde har fått av sina ägare är att göra vinst och använda den vinsten till att behålla och vinna marknadsandelar. Det är en strategi som verkar något för enkel för att den ska vara bra i det långa loppet. Om målet i sig är att vinna marknadsandelar blir det lätt att man kämpar och lägger ner för mycket pengar på kunder som egentligen borde handla av någon annan. Ett exempel är de givare med låga pulstal på kodskivan där ny teknik (exempelvis konkurrenten SKF, den svenska kullagertillverkaren. Se 3.6) i det långa loppet är överlägsen. Att i detta fall satsa mycket energi, tid och pengar på att absolut inte släppa den kunden leder endast till att kunden förlorar pengar, SKF förlorar pengar genom att det krävs mer marknadsföring för att vinna kunden, och Leine & Linde förlorar därför att de satsat mycket pengar på att inte släppa kunden. Konkurrens kommer från latin och betyder ungefär deltaga i samma lopp. Det viktiga där är att välja rätt lopp hela tiden. Betyget blir med tveksamhet Godtagbart. En klarare förklaring på varför strategin om att slåss om alla marknadsandelar är bra skulle kunna ändra betyget till Godtagbart utan tveksamhet. 2.3 Kundernas lönsamhet Man har på Leine & Linde bra möjligheter till uppföljning och man har god kunskap om vilka produkter som är lönsamma och vilka som inte är det genom data- programmet Ceasar. Säljaren som tar emot kunden söker i kunddatabasen. Ceasar kan bland annat se efter vilken kontakt kunden har haft med Leine & Linde tidigare. Ceasar är en databas där alla kontakter med kunder finns uppskrivna. Genom Ceasar kan man på ett kostnadeffektivt och enkelt sätt 4 Produktlivscykelns mognadsstadium, kännetecknas av låg tillväxt, hård priskonkurrens samt få stora konkurrenter, sid 37, Styrrätt, Nils Nilsson, Liber Ekonomi 11

12 få mängder av information om kunderna (se 6.2). Genom detta system är det lätt att ta reda på vilka kunder som är lönsamma och vilka som inte är det. Eftersom ordern från ägaren är att inte tappa marknadsandelar måste man ständigt utveckla billigare lösningar. Betyget blir. 2.4 Försök att finna nya marknader Man har idag försäljning av sina produkter på många håll ute i världen men det primära målet är att behålla den starka ställning man lyckats uppnå på den nordiska marknaden. Det är också anledningen till varför Heidenhain köpte Leine & Linde. Denna punkt får bedömningen Godtagbart och för ett högre betyg skulle vi rekommendera mer aktivt sökande av agenter genom till exempel Exportrådet. Genom att få större försäljning på de givare man är skickligast på kan man få en större utveckling vilket är en garanti för fortsatt verksamhet. 2.5 Beroendeställning till kunderna Idag har man så många kunder att man inte kan säga att företaget lever tack vare någon specifik kund. Det är bra och får därför bedömningen. För att företag inte ska trängas in i ett hörn är det viktigt att inte hamna i för stor beroendeställning. 2.6 Medvetenhet om kundernas krav på kvalitet, leveranssäkerhet och service. Som vi beskriver i 6.2 har Leine & Linde en kunddatabas vid namn Ceasar där man enkelt kan följa upp olika kunders krav och upplevelser om Leine & Lindes givare. Samarbetet mellan försäljningsavdelningen och utvecklingsavdelningen är mycket bra koordinerat med produktchefen som en länk mellan dem. Tack vare detta sätt att arbeta vandrar kunskapen om vad kunderna vill ha rakt in i produktionen. Bedömningen blir därför. 12

13 3 Konkurrenter 3.1 Kännedom om konkurrenternas styrkor och svagheter Utvecklingsavdelningen är mycket medveten om konkurrenternas styrkor och svagheter. Man köper in konkurrenters produkter och kollar hur de är byggda och letar nyheter och brister. Genom denna kunskap kan man bygga upp säljargument och veta vad Leine & Linde har för fördelar gentemot konkurrenterna. Genom att ligga långt fram när det gäller kunskap om konkurrenterna kan man minimera risken av att utveckla en produkt där andra tekniker är bättre lämpade. En liten nackdel har dock företaget då det är begränsat av sin storlek. Det finns inte hur mycket tid som helst att lägga på kontroll av konkurrenterna. Problemet är dock av ringa vikt men det finns fortfarande där och vi tycker att man bör vara medveten om det och försöka lägga vikt vid det. Bedömningen blir dock eftersom Ulf Thorsander, utvecklingschefen, verkligen gav intryck av att behärska sina konkurrenter och även konkurrerande teknik. De flesta konkurrenterna är tyska givartillverkare. 3.2 Utveckling av Leine & Linde i förhållande till konkurrenter Det är en mogen bransch där Leine & Linde sedan länge varit lite av givarnas Rolls Royce. Konkurrenterna har dock blivit bättre med åren och enligt Ulf Thorsander närmar de sig Leine & Linde allt snabbare. Konkurrenterna är framför allt duktiga rent prismässigt. De kan kopiera Leine & Lindes produkter och snabbt komma med nästan likvärdiga produkter till ett oftast lägre pris vilket gör att Leine & Linde också måste sänka sina priser. Så länge företaget fortsätter att plocka marknadsandelar på den nordiska marknaden ser vi ingen större fara för Leine & Linde. Detta tack vare uppbackning av Heidenhain som står för mycket av grundforskning. Om konkurrenterna skulle börja använda sig av den produktionsorganisation som Carl Magnus byggt upp kan det dock bli oroväckande. Det skulle göra att konkurrenterna närmar sig Leine & Linde när det gäller leveranstid och då kan det bli riktigt farligt. Betyget blir Godtagbart. För att få bättre betyg tycker vi att man måste ha en klarare strategi när det gäller vilket segment på marknaden man skall fokusera på. Ägarnas order är att ta marknadsandelar men det i sig kan inte gynna vare sig företaget eller ägarna utan vad vi tycker man måste göra är att fokusera på de kunder som verkligen vill ha det Leine & Linde erbjuder. Av de vi talade med var många positiva till att Leine & Linde var relativt ensamma på den svenska marknaden med en marknadsandel på omkring %, medan de tyska bolagen hade ett 50-tal konkurrenter på sin marknad. Vår analys ser lite annorlunda ut än den bild vi ofta fick uppmålad. I ett makroekonomiskt perspektiv är det snarare regel än undantag att världsledande företag haft sina värsta konkurrenter på hemmaplan. Porter studerade sambanden mellan lyckad världsetablering och konkurrens på hemmaplan. Och om man håller sig till hans resonemang borde tyskarna i det långa loppet ha fördelar - om alla de andra delarna i diamanten är lika bra som de svenska. Vi menar dock att Sverige som nationalstat 13

14 inte har ett relevant värde som analysenhet i det här läget. Leine & Linde tävlar redan idag med de utländska tillverkarna och det motiverar ett Godtagbart. Porters diamant Priser När en produkt utvecklas är det ofta säljaren som ger uppdraget att fylla en kunds behov. Lösningen som utvecklingsavdelningen tar fram begränsas av det pris som kunden är villig att betala. Detta är ett dynamiskt och utvecklande sätt att jobba på där utvecklingsavdelningen har klara mål att följa. Det vi talar om är ramstyrning 6 i utvecklingsarbetet. Detta har visat sig vara ett effektivt sätt att uppnå ett prisvärt alternativ. Som vi tidigare berättat expanderade Leine & Linde väldigt på 80-talet. När sedan krisen kom på slutet av 80-talet och början av 90-talet sjönk orderingången kraftigt och i ren panik fick kunderna ha kvar rabatterna fast de inte längre köpte några mängder. Detta tog slut i och med att Björn Zetterlund, den nuvarande VDn, kom till företaget. Genom att få upp marginalerna igen och omorganisera företaget tål Leine & Linde idag större prissänkningar utan att riskera lönsamheten. Leine & Lindes produkter är oftast lite dyrare men detta kompenseras av deras korta leveranstid och mängder med nya funktioner i givarna. 5 En beskrivning av konkurrensens fördelar i en global ekonomi. Porter M, The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press Ltd Begreppet innebär att personalen får mål och ekonomiska ramar att hålla sig inom. Det mer lösa alternativet är bara målstyrning och det mer hårda är avvikelsestyrning, sid 201 Styrrätt, Nils Nilsson, Liber Ekonomi 14

15 Bedömningen blir med tanke på den uppryckning Leine & Linde har visat under 90- talet och företagets medvetenhet om vilka produkter som är lönsamma och vilka som inte är det. 3.4 Rapiditet inom produktutveckling Leine & Linde ingår i Heidenhainkoncernen och får genom dem tillgång till oerhört viktig grundforskning inom teknik. En sådan forskning skulle man aldrig själv kunna finansiera och det är därför viktigt för Leine & Linde att luta sig mot sin ägares kunskaper. Leine & Linde leder i de flesta fall utvecklingen, det vill säga de kommer på nya lösningar och applikationer, men efter ett tag har konkurrenterna kopierat dem. Leine & Linde har oftast betecknats som lite av givarnas Rolls Royce, men det är nog lite felaktigt använt i det här sammanhanget då Rolls Royce verkligen inte visar upp den innovativförmåga som finns på Leine & Linde. Ett varningens finger bör dock höjas och påminna om att det gäller att satsa på utveckling för att få slås i de mest lönsamma segmenten av marknaden. På en konkurrensutsatt, mogen marknad som givarmarknaden är det för oss ganska självklart att det som kunden vill ha i morgon är exakt samma som den köpte idag, fast på halva leveranstiden, dubbla livslängden och för halva priset. Den som klarar detta uppdrag bäst kommer att tjäna mest pengar och få störst marknadsandel. Det kommer inte att vara viktigt att vara snabb utan det viktiga är att vara snabbast lanserades 1000 nya läsksorter i Japan, på Hewlett-Packard kommer huvuddelen av intäkterna ifrån produkter som inte funnits mer än ett år 7. Kravet på att vara unik ökar exponentiellt på en marknad som är konkurrensutsatt. Vår poäng är att Leine & Linde absolut inte får skära ner på utvecklingen utan snarare uppmana de anställda att kanske ägna 15 % av sin arbetstid åt egna uppfinningsprojekt. Ett lyckat exempel är företaget 3M som har gjort just så och lyckats komma på saker man aldrig annars skulle ha tänkt på. En sådan policy uppmanar de anställda på utvecklingsavdelningen till att avvika från sitt vanliga utvecklingsområde. En nackdel vi upptäckte och diskuterade var att mycket av de innovationer som kom var byggda på kunders efterfrågan. Den enkla sanningen är att den befintliga kunden alltid kommer be om förbättringar inom de existerande ramarna. Man kan inte förvänta sig av kunden att tänka ut det otänkbara. Galleribesökare sa inte åt Picasso att uppfinna kubismen 8. I vår bedömning av denna punkt väger alltså företagets konkurrensutsatthet tungt och kritiken är inte riktad mot att de gör ett dåligt jobb utan snarare tvärtom. Vi är oerhört imponerande av att Leine & Linde i de flesta avseenden var först av alla med nya lösningar. Det vi menar är att med rådande globalisering bör man göra som idag, men i större omfattning. 15 % egna projekt är vårt förslag men det kräver kanske någon mer anställd. I det långa loppet tror vi ändå att det är det bästa för företaget. Betyget blir Godtagbart. 7 Exemplen är hämtade ur sid 33, Funky Business av Kjell A Nordström och Jonas Ridderstråle, Bookhouse Publishing, Citat ur Ibid sid

16 3.5 Leveranstider och leveranslöften Tack vare den oerhört moderna organisationen på produktionsavdelningen sker idag all produktion mot kundorder vilket kräver en otrolig flexibilitet. Genom samarbetet mellan de olika avdelningarna går det väldigt snabbt och Leine & Linde är bäst i branschen på snabba levereranser. Genom samarbetet med UPS ger de kunderna en interaktiv möjlighet att följa sina varor på Leine & Lindes hemsida. Som vi förstått är det extremt ovanligt att en vara levereras fel. Problemet med att säljarna kan bli på gränsen till fåtaliga vid semestertider och att det skulle kunna påverka kvaliteten på inmatningen av ordern genom stress (läs mer 9.3) är dock ett orosmoment. Betyget blir dock med tanke på att satsningar inom IT och att gamla storkunder själva kan lägga ordern direkt via Leine & Lindes hemsida kommer göra att säljarna får mer tid över att lägga på just dessa lite krångliga kunder. En annan stor fördel Leine & Linde har på denna punkt är att de själva kan tillverka mönstret på kodskivan och kan då, jämfört med konkurrenterna, erbjuda skräddarsydda kodskivor som kan tillverkas inom bara någon timme. Mycket imponerande och ett av de få levande exemplen på hur outsourcing inte alltid är det bästa alternativet. 3.6 Nya konkurrenter på väg in på marknaden Leine & Linde tillverkar givare som är utvecklade från en grunduppfinning som kom för över 30 år sedan. Det finns här en överhängande risk för att nya tekniska lösningar som fyller samma behov som Leine & Lindes produkter gör kommer fram. Vad det gäller givare som har upp till 300 referenspunkter på kodskivan kommer det förmodligen komma billigare lösningar som SKFs Sensorbearings 9 (bilden till vänster). Det vi menar är att Leine & Linde kan behöva öppna ögonen lite mer. Det finns massor av klassiska exempel på när själva grunden för företag rycks undan. På Facit var man världsledande på mekaniska räknare på 70-talet när japanska elektroniska miniräknare introducerades. På Facit svarade man med att effektivisera och göra sina räknare bättre. När man fick frågan om vad man tyckte om de elektroniska miniräknarna svarade man: -Vi är inte ens i samma bransch, vi gör mekaniska räknare och inget annat. 9 Nya tekniska lösningar från SKF vars teknik är mycket billigare än att ha givare, 16

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

De här nio är bättre än du

De här nio är bättre än du en tidning om produktutveckling & teknikinformation # 2 2010 De här nio är bättre än du Fokusera på det du gör bäst och låt någon annan sköta resten 1 Grönt med ekodesign 1 Flyt för C.M. Hammars livräddare

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Mot en hållbar utveckling

Mot en hållbar utveckling Södertörns Högskola Institutionen för Samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 HP Företagsekonomi Vårterminen 2013 Mot en hållbar utveckling Vad motiverar företag att arbeta för en bättre miljö? Av: Niklas

Läs mer

Olika syn på saken. - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon. Anna Green Liljedahl Philip Hagne

Olika syn på saken. - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon. Anna Green Liljedahl Philip Hagne Olika syn på saken - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet HT 2014 Datum för inlämning:

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Innovation genom e-handel

Innovation genom e-handel Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management HT 12 Innovation genom e-handel En etnografiskt inspirerad fallstudie av projektet att utveckla webshop på företaget Josephssons Kandidatuppsats

Läs mer

Strategier för fast telefoni i Sverige

Strategier för fast telefoni i Sverige Kurs FEK 581 VT 2003 Strategier för fast telefoni i Sverige Grupp 8 Sofie Andersson Erik Björk Fredrik Söderlund Handledare Gösta Wijk 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Problemformulering...4 1.3 Syfte...4

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Redovisningskonsultens roll

Redovisningskonsultens roll Anette Eriksson Annika Sebeniusson Redovisningskonsultens roll Redovisningsbyråers och revisionsbyråers syn på förändringar i branschen. Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-2011 Katharina

Läs mer