Totalanalys av Leine & Linde AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Totalanalys av Leine & Linde AB"

Transkript

1 Totalanalys av Leine & Linde AB Daniel Pettersson och Gustav Mörner Europaskolan, Strängnäs Under handledning av Mats Johansson

2 Sammanfattning Leine & Linde är idag marknadsledande i Norden på digitala pulsgivare. En givare är en apparat som mäter hastigheten eller läge på en snurrande axel tillverkade företaget givare. Sedan 1992 ägs Leine & Linde av den tyska koncernen Heidenhain. Idag finns de flesta konkurrenterna i Tyskland. Försäljningen är inriktad på expansion av företaget. Till dess hjälp har de en orderstyrd produktion belägen i samma byggnad som resten av företaget. Eftersom produktionen lagt ut all komponenttillverkning på underleverantörer finns det risker då Leine & Linde hamnat i starkt beroende till ett fåtal av dessa. Företaget har 52 anställda och utbildningsnivån på dessa höjs kontinuerligt. Med höjd kunskap undviks flaskhalsar i produktionen. Vad det gäller ekonomisk styrning använder man administrationsprogrammet Scala. I framtiden kan ny teknik vara ett hot mot företaget. Soliditeten var % vilket skall anses stabilt. 2

3 Innehållsförteckning sidan Sammanfattning 2 Innehållsförteckning 3 Inledning 5 Syfte 6 Metod 6 1. Företagets bakgrund och produkter Historia Företagsprofil och produktsäkerhet Kundernas åsikter om kvalitén Utveckling av produkter Kunder Utveckling av marknaden Inriktning och fokusering av försäljningen Kundernas lönsamhet Försök att finna nya marknader Beroendeställning till kunderna Medvetenhet om kundernas krav på kvalitet, leveranssäkerhet och service Konkurrenter Kännedom om konkurrenternas styrkor och svagheter Utveckling av Leine & Linde i förhållande till konkurrenter Priser Rapiditet inom produktutveckling Leveranstider och leveranslöften Nya konkurrenter på väg in på marknaden Kundernas beroende av Leine & Linde Försäljning Försäljningsstrategi Kundanpassade säljare Produktionen Beläggning och kapacitet Genomloppstider Kvalitetskontrollen Lokaler och utrustning Lokalernas lämplighet för Leine & Linde Speciell kunskap och utrustning Kvalitet och underhållning av maskiner Inköp Omprövning av leverantörer Beroende av leverantörer 24 3

4 8. Medarbetare Utbildning hos de anställda Rekrytering Affärsidén och de anställda Organisation Omprövning av företagets organisation med hänsyn till förändringar i affärsidén Förmågan att få rätt man på rätt plats i företaget Kan viktiga arbetsuppgifter klaras av flera Kunskap om vilka krav kunderna ställer på företaget Lönesättningspolitik och motivation Rutiner Företagets orderrutiner Faktureringens tillförlitlighet och kravrutiner Tid och löneredovisning Rutiner som i tid visar hur orderingången, beläggningen etcetera ser ut Arkiveringen Arbete för att rationalisera det administrativa arbetet Ekonomisk styrning Fortlöpande planering och uppföljning med personalsamverkan Resultatbudget och uppföljning med personalsamverkan Att se vilka delar som går bra eller dåligt Företagsledning Analystäthet av företagets starka och svaga sidor Företagets beroende av chefens kunnande och chefens närvaro På lång sikt Företagets förmåga att ta till sig förändringar i omvärlden Omprövning av affärsidén Företagets styrka vad det gäller att klara framtida investeringar och tillfällighet lägre vinster Nyckeltal Räntabilitet Vinstmarginal Soliditet Kassalikviditet Omsättning Slutbetyg 43 4

5 Inledning Under snart ett och ett halvt år har vi, Daniel Pettersson och Gustav Mörner, haft Leine & Linde AB som fadderföretag. Det har varit ett mycket givande sätt att knyta teorin till praktiken. Vi har under denna tid blivit vänligt bemötta och fått tag på den information vi har behövt. Det har resulterat i fem rapporter som vi skrivit under olika teman. Den sista rapporten är en totalanalys över Leine & Linde AB. Att vi har valt att göra det är att vi på så sätt knyter ihop säcken. Vi sammanfattar allt vi har lärt oss under dessa år i en gemensam rapport. Vi vill samtidigt ta tillfället i akt och tacka alla på Leine & Linde. Särskilt vill vi tacka vår kontaktperson, Marianne Eriksson-Johnsson som har varit vår spindel i nätet. Genom denna rapport hoppas vi att vi kan betala tillbaka lite för den tid Ni har offrat på oss. Strängnäs den 2 maj 2000 Daniel Pettersson Gustav Mörner 5

6 Syfte och metod Syfte Huvudsyftet med denna rapport är att vi ska applicera de kunskaper vi tillägnat oss under våra tre år på Företagargymnasiet. Delsyfterna är att vi ska göra en totalanalys som ska gynna vårt fadderföretag och knyta ihop all kunskap vi har om Leine & Linde. Det andra delsyftet är att bedöma organisationens föroch nackdelar samt komma med förslag till åtgärder till de svagheter som vi finner. Vi väljer att inte ha en separat åtgärdslista, utan att lägga in dem i respektive kapitel. Vi skall som utomstående observatörer avgöra hur alla funktioner inom företaget fungerar. Metod För att göra en totalanalys av företaget använder vi oss av flera olika metoder. Den första och den mest använda är observationer och intervjuer av anställda på Leine & Linde. Genom att analysera vad som sagts och hur de berörda uppfattar företaget har vi dragit olika slutsatser. Genom komparation av de anställdas berättelser och svar på våra frågor får vi svar på hur de upplever företaget och hur företagets kultur tillkommit och utvecklats. En annan metod vi har använt är dokumentstudier av företagets bokslut mellan 1996 och 1999 där vi jämfört olika nyckeltal samt kunnat utläsa förändringar under åren. Varför vi valt just dessa metoder är för att jämfört med enkäter och telefonintervjuer får man på detta sätt en närhet och kan avläsa suggestiva företeelser som endast kan observeras genom att träffa de berörda. Fördelarna är många då man kan ändra frågorna under själva intervjun vilket brevenkäter eller korrespondens via e-post inte tillåter. Vi har använt oss av vissa checklistor framställda av Stiftelsen Företagsam. Med hjälp av noga utvalda delar av dessa checklistor har vi systematiskt gått igenom företagets olika delar. Att vi valt att inte ta med alla punkter i dessa checklistor beror på att checklistorna inte är speciellt utformande för den typen av verksamhet som Leine & Linde bedriver. Vi har utifrån dessa bedömt företagets olika delar med hjälp av fyra olika betyg: farligt, känsligt, godtagbart och bra. 6

7 1. Företagets bakgrund och produkter 1.1. Historia Under mitten av 1960-talet jobbade P.O Leine och Henrik Linde på institutet för tillämpad elektronik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Det var då, liksom nu, vanligt att företag med problem kontaktade Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, för att få hjälp att utveckla och konstruera något som skulle kunna lösa problemet. Det var just så som Leine & Linde kom till. Företaget Retab som sysslade med mönsterkortstillverkning och industriräknare, köpte sina givare av Heidenhain från Tyskland, men tyckte att priset var för högt och kontaktade därför P.O Leine. En givare är en apparat som mäter hastigheten eller läge på en snurrande axel. Detta används till mycket och om det står det mer om under 1.2. P.O Leine fick en idé om att det skulle gå att tillverka givare på ett både enklare och billigare sätt. Idén gick ut på att först limma fast skivan och därefter göra strecken på kodskivan. P.O Leine fick Henrik Linde att hoppa på idén och de startade ett företag. Linde var skeptisk till en början och orsaken till detta var att han upplevde sig själv som en fixare som var bäst på att hitta på fiffiga lösningar, inte som en företagare. År 1967 var aktiebolaget Leine & Linde fött! Från början hade de företaget lite som en hobby och båda hade jobb på annat håll. Den primitiva tillverkningsprocessen avspeglades bland annat i de katthår som Retab fann i en levererad industrigivare. Det visade sig att Henriks katt hade lagt sig att vila på en mindre rekommendabel plats, nämligen i packmaterialet! Det gick inte att leva på försäljningen, så både Leine och Linde drygade ut kassan med extrajobb. De båda grundarna. Från vänster P.O Leine och Henrik Linde Alla på Leine & Linde var engagerade i FNL-rörelsen. De stödde en sydvietnamesisk vänsterinriktad befrielserörelse som grundades år De hade en stor bild på Lenin i lokalen och man var ofta ute på stan för att locka anhängare. De tog in föreläsare, t.ex. Jan Guillou, och det politiska arbetet prioriterades lika högt som tillverkningen av givare. Ordningen var det lite si och så med. Det fanns inga bestämda arbetstider och det rådde total flextid. Lönepolitiken avspeglades de politiska värderingarna och här var det lika lön för alla som gällde. Det fanns dock ett undantag, det var kontoristen, som var ensamstående mamma och därför ansågs behöva lite högre lön. Kassan, som bestod av en liten låda, var öppen för alla som behövde ett litet förskott på lönen. Efter ett tag blev det dock lite väl mycket svinn så de slutade med den hanteringen. Utvecklingen av företaget under denna tid stod i stort sett helt still. I samband med en mässa i Stockholm fick en fransman kontakt med företaget och han var intresserad av att sälja företagets produkter. Hittills var det i stort sett bara Retab och i viss mån även Hugo Tillqvist AB, som hade köpt företagets produkter. När försäljningen ökade så steg även de administrativa kostnaderna. Företagets socialistiska prägel kunde nu inte införlivas, då företaget började generera pengar. Tillverkning skedde i princip helt för hand, mönsterkorten löddes hantverksmässigt. År 1976 kom så den första storordern från Asea. De beställde 95 pulsgivare till skogsmaskiner. Detta kändes som det stora genombrottet! Trots att det nu började gå bra för Leine & Linde, ville varken P.O eller Henrik sköta företaget. De 7

8 letade därför efter en ny ägare. Ulf Hedlund som var anställd på Hugo Tillqvist AB, letade efter ett eget företag, därför slumpade det sig så att han tog över Leine & Linde år Uppfinnarepoken var därför slut efter tio år. I och med Hedlund så fick företaget vind i seglen och det tvingades flytta till nya lokaler som låg på Olivehällsvägen. Där ligger företaget än idag. För att få in pengar i företaget, började Hedlund sälja aktier. Företaget Euro Venture köpte år % av aktiekapitalet för att sedan köpa ytterligare 20 % två år senare. Orsaken till detta var att företaget växte snabbt och det var i behov av likvida medel. I och med lågkonjunkturen , blev man tvungen att rationalisera och en ny VD, Erik Meijer, tillträdde samtidigt som nästan hälften av de anställda fick gå. När företaget plötsligt presterade ett negativt resultat, började ägarna att reagera. Räddningen blev ett tysk företag, tillika den forne konkurrenten Heidenhain som 1992 blev Leine & Lindes nya ägare. Björn Zetterlund, som tidigare hade varit försäljningschef, tillträdde som VD. Företaget fick nu luft under vingarna och med en trimmad organisation nådde Leine & Linde nya höjder. Idag äger Heidenhain Leine & Linde företaget som idag har 52 anställda och de tillverkar givare per år. Då nya produkter ständigt tas fram och redan befintliga förfinas gör att betyget blir. 1.2.Företagsprofil och produktsäkerhet Leine & Linde tillverkar digitala pulsgivare. En givare fungerar genom att en genomskinlig plastskiva med ett specifikt mönster roterar på en axel som i sin tur sitter på kundens applikation. En fotolins mäter exakt hur många punkter som passerar när axeln snurrar. På detta sätt kan man till exempel mäta hastighet. I de vanligare givarna finns det omkring punkter, det vill säga spår i plastskivan som fotocellen registrerar. På det dyrare kan det finnas uppåt 300 punkter vilket i detta fall gör den tio gånger precisare. Givarna används bland annat på pappersbruk. När det färdiga pappret rullar fram över de valsar som finns i ett pappersbruk är det väldigt viktigt att alla valsarna snurrar med samma hastighet. Skulle de inte göra det skulle pappret trassla ihop sig. Det är här givarna kommer in i bilden. En givare appliceras på valsarna så att givaren räknar hur många varv valsen snurrar. Informationen bearbetas av en dator som ser till att alla valsarna snurrar med samma hastighet. En enkel princip, men väldigt viktigt att det fungerar på rätt sätt. Leine & Linde har genom sina produkter lyckats etablera en En givare i genomskärning. Axeln med kodskivan snurrar. En ljusdiod lyser genom skivan och fotolinsen registrerar. Givare applicerade på valsarna i ett pappersbruk. 8

9 profil som tillverkare av givare som alltid är state-of-the-art 1. Detta har tagit långt tid, men nu bär alltså träden frukt. Att Leine & Linde gör så bra produkter ökar risken för piratkopiering. Konkurrenter plockar isär givare och tillverkar dem till ett lägre pris. För ett högteknologiskt företag som Leine & Linde är det produktutveckling som kostar stora pengar pengar som är svåra att få igen om andra företag kopierar den redan färdiga produkten. Man bör dock poängtera att denna plagiering för det mesta gäller de mer standardiserade givarna som inte har samma precision. De mer precisa givarna är både svårare och dyrare att tillverka vilket har medfört att Leine & Linde inte verkar ha blivit utsatt för kopiering i samma utsträckning på dessa givare. En stor konkurrensfördel är att företaget själv kodar plastskivan. Konkurrenterna har underleverantörer som gör dessa vilket medför längre leveranstider. När Leine & Linde kodar skivan på en timme kan det ta upp mot fyra veckor för konkurrenter. I företag där principen time is money gäller borde det vara självklart vilken givare man väljer. Leine & Linde tillhandahåller inte bara en produkt utan även ett stort kunnande och serviceinriktad personal vilket är betydligt svårare att kopiera. Genom ett väl inarbetat varumärke med en tydlig profil blir bedömningen bra. 1.3 Kundernas åsikter om kvalitén Kunderna kräver hög kvalitet och får den! Eller som kunderna själv har valt att uttrycka det: Vi får ofta krav från våra kunder att de vill ha pålitliga pulsgivare till våra styrsystem. Därför har vi utökat samarbetet med Leine & Linde och koncentrerar oss nu på att använda deras pulsgivare. Av erfarenhet vet vi att deras givare håller för de många olika tuffa miljöer som våra system hamnar i ute på industrierna - Arne Byström 2 Man kan även som Simon Bai 3 uttrycka sig mer kortfattat: Leine & Linde kan göra din kontroll helt korrekt och fullända din produktion Betyget vi ger verkar vara det samma som kunderna ger Leine & Linde; bra! 1 State-of-the-art betyder på svenska ungefär modern 2 Systemingenjör på Hägglunds Drivers, Sverige 3 Verställande direktör för Recall Reyoung Coporation Taoyuan nch, Taiwan 9

10 1.4 Utveckling av produkter Produktutveckling pågår hela tiden. Det är det utvecklingsavdelningen arbetar med. Utveckling kan bland annat handla om att hitta lösningar för att göra givarna mindre, mer hållbara och smartare. För att slippa en massa kablar har man utvecklat ett så kallat bussystem. Signaltrafiken går då som öronmärkta pulser genom en grövre kabel. Förut fanns denna kabelcentral i en separat apparatur, men nu kan Leine & Linde erbjuda givare och central i samma enhet. Främst för att det är smidigare att ha allting på samma ställe. Smarta givare nämnde vi. Leine & Linde lanserade för ett tag sedan en ADS-pulsgivare. ADS står för Advanced Diagnostic System vilket innebär att givaren tänker själv. Om någonting går sönder i givaren, meddelar den själv det till kontrollpanelen. Detta är ännu ett steg i driftssäkerhetspolicyn från företagets sida. På grund av att utveckling av redan befintliga och nya givare pågår hela tiden och att nya smarta system uppfinns, ger vi Leine & Linde ett välförtjänt. 10

11 2 Kunder 2.1 Utvecklingen av marknaden Det är svårt att avgöra hur marknaden för givare ser ut. Leine & Linde stöter då och då på kunder som har behov av företagets produkter där man förutsatt att det inte fanns något behov. Det är en mogen bransch 4 och som nu börjar bearbetas av ny teknik. Eftersom man är medveten om det och har som mål att inte tappa marknadsandelar blir bedömningen Godtagbart. 2.2 Inriktning och fokusering av försäljningen Målet Leine & Linde har fått av sina ägare är att göra vinst och använda den vinsten till att behålla och vinna marknadsandelar. Det är en strategi som verkar något för enkel för att den ska vara bra i det långa loppet. Om målet i sig är att vinna marknadsandelar blir det lätt att man kämpar och lägger ner för mycket pengar på kunder som egentligen borde handla av någon annan. Ett exempel är de givare med låga pulstal på kodskivan där ny teknik (exempelvis konkurrenten SKF, den svenska kullagertillverkaren. Se 3.6) i det långa loppet är överlägsen. Att i detta fall satsa mycket energi, tid och pengar på att absolut inte släppa den kunden leder endast till att kunden förlorar pengar, SKF förlorar pengar genom att det krävs mer marknadsföring för att vinna kunden, och Leine & Linde förlorar därför att de satsat mycket pengar på att inte släppa kunden. Konkurrens kommer från latin och betyder ungefär deltaga i samma lopp. Det viktiga där är att välja rätt lopp hela tiden. Betyget blir med tveksamhet Godtagbart. En klarare förklaring på varför strategin om att slåss om alla marknadsandelar är bra skulle kunna ändra betyget till Godtagbart utan tveksamhet. 2.3 Kundernas lönsamhet Man har på Leine & Linde bra möjligheter till uppföljning och man har god kunskap om vilka produkter som är lönsamma och vilka som inte är det genom data- programmet Ceasar. Säljaren som tar emot kunden söker i kunddatabasen. Ceasar kan bland annat se efter vilken kontakt kunden har haft med Leine & Linde tidigare. Ceasar är en databas där alla kontakter med kunder finns uppskrivna. Genom Ceasar kan man på ett kostnadeffektivt och enkelt sätt 4 Produktlivscykelns mognadsstadium, kännetecknas av låg tillväxt, hård priskonkurrens samt få stora konkurrenter, sid 37, Styrrätt, Nils Nilsson, Liber Ekonomi 11

12 få mängder av information om kunderna (se 6.2). Genom detta system är det lätt att ta reda på vilka kunder som är lönsamma och vilka som inte är det. Eftersom ordern från ägaren är att inte tappa marknadsandelar måste man ständigt utveckla billigare lösningar. Betyget blir. 2.4 Försök att finna nya marknader Man har idag försäljning av sina produkter på många håll ute i världen men det primära målet är att behålla den starka ställning man lyckats uppnå på den nordiska marknaden. Det är också anledningen till varför Heidenhain köpte Leine & Linde. Denna punkt får bedömningen Godtagbart och för ett högre betyg skulle vi rekommendera mer aktivt sökande av agenter genom till exempel Exportrådet. Genom att få större försäljning på de givare man är skickligast på kan man få en större utveckling vilket är en garanti för fortsatt verksamhet. 2.5 Beroendeställning till kunderna Idag har man så många kunder att man inte kan säga att företaget lever tack vare någon specifik kund. Det är bra och får därför bedömningen. För att företag inte ska trängas in i ett hörn är det viktigt att inte hamna i för stor beroendeställning. 2.6 Medvetenhet om kundernas krav på kvalitet, leveranssäkerhet och service. Som vi beskriver i 6.2 har Leine & Linde en kunddatabas vid namn Ceasar där man enkelt kan följa upp olika kunders krav och upplevelser om Leine & Lindes givare. Samarbetet mellan försäljningsavdelningen och utvecklingsavdelningen är mycket bra koordinerat med produktchefen som en länk mellan dem. Tack vare detta sätt att arbeta vandrar kunskapen om vad kunderna vill ha rakt in i produktionen. Bedömningen blir därför. 12

13 3 Konkurrenter 3.1 Kännedom om konkurrenternas styrkor och svagheter Utvecklingsavdelningen är mycket medveten om konkurrenternas styrkor och svagheter. Man köper in konkurrenters produkter och kollar hur de är byggda och letar nyheter och brister. Genom denna kunskap kan man bygga upp säljargument och veta vad Leine & Linde har för fördelar gentemot konkurrenterna. Genom att ligga långt fram när det gäller kunskap om konkurrenterna kan man minimera risken av att utveckla en produkt där andra tekniker är bättre lämpade. En liten nackdel har dock företaget då det är begränsat av sin storlek. Det finns inte hur mycket tid som helst att lägga på kontroll av konkurrenterna. Problemet är dock av ringa vikt men det finns fortfarande där och vi tycker att man bör vara medveten om det och försöka lägga vikt vid det. Bedömningen blir dock eftersom Ulf Thorsander, utvecklingschefen, verkligen gav intryck av att behärska sina konkurrenter och även konkurrerande teknik. De flesta konkurrenterna är tyska givartillverkare. 3.2 Utveckling av Leine & Linde i förhållande till konkurrenter Det är en mogen bransch där Leine & Linde sedan länge varit lite av givarnas Rolls Royce. Konkurrenterna har dock blivit bättre med åren och enligt Ulf Thorsander närmar de sig Leine & Linde allt snabbare. Konkurrenterna är framför allt duktiga rent prismässigt. De kan kopiera Leine & Lindes produkter och snabbt komma med nästan likvärdiga produkter till ett oftast lägre pris vilket gör att Leine & Linde också måste sänka sina priser. Så länge företaget fortsätter att plocka marknadsandelar på den nordiska marknaden ser vi ingen större fara för Leine & Linde. Detta tack vare uppbackning av Heidenhain som står för mycket av grundforskning. Om konkurrenterna skulle börja använda sig av den produktionsorganisation som Carl Magnus byggt upp kan det dock bli oroväckande. Det skulle göra att konkurrenterna närmar sig Leine & Linde när det gäller leveranstid och då kan det bli riktigt farligt. Betyget blir Godtagbart. För att få bättre betyg tycker vi att man måste ha en klarare strategi när det gäller vilket segment på marknaden man skall fokusera på. Ägarnas order är att ta marknadsandelar men det i sig kan inte gynna vare sig företaget eller ägarna utan vad vi tycker man måste göra är att fokusera på de kunder som verkligen vill ha det Leine & Linde erbjuder. Av de vi talade med var många positiva till att Leine & Linde var relativt ensamma på den svenska marknaden med en marknadsandel på omkring %, medan de tyska bolagen hade ett 50-tal konkurrenter på sin marknad. Vår analys ser lite annorlunda ut än den bild vi ofta fick uppmålad. I ett makroekonomiskt perspektiv är det snarare regel än undantag att världsledande företag haft sina värsta konkurrenter på hemmaplan. Porter studerade sambanden mellan lyckad världsetablering och konkurrens på hemmaplan. Och om man håller sig till hans resonemang borde tyskarna i det långa loppet ha fördelar - om alla de andra delarna i diamanten är lika bra som de svenska. Vi menar dock att Sverige som nationalstat 13

14 inte har ett relevant värde som analysenhet i det här läget. Leine & Linde tävlar redan idag med de utländska tillverkarna och det motiverar ett Godtagbart. Porters diamant Priser När en produkt utvecklas är det ofta säljaren som ger uppdraget att fylla en kunds behov. Lösningen som utvecklingsavdelningen tar fram begränsas av det pris som kunden är villig att betala. Detta är ett dynamiskt och utvecklande sätt att jobba på där utvecklingsavdelningen har klara mål att följa. Det vi talar om är ramstyrning 6 i utvecklingsarbetet. Detta har visat sig vara ett effektivt sätt att uppnå ett prisvärt alternativ. Som vi tidigare berättat expanderade Leine & Linde väldigt på 80-talet. När sedan krisen kom på slutet av 80-talet och början av 90-talet sjönk orderingången kraftigt och i ren panik fick kunderna ha kvar rabatterna fast de inte längre köpte några mängder. Detta tog slut i och med att Björn Zetterlund, den nuvarande VDn, kom till företaget. Genom att få upp marginalerna igen och omorganisera företaget tål Leine & Linde idag större prissänkningar utan att riskera lönsamheten. Leine & Lindes produkter är oftast lite dyrare men detta kompenseras av deras korta leveranstid och mängder med nya funktioner i givarna. 5 En beskrivning av konkurrensens fördelar i en global ekonomi. Porter M, The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press Ltd Begreppet innebär att personalen får mål och ekonomiska ramar att hålla sig inom. Det mer lösa alternativet är bara målstyrning och det mer hårda är avvikelsestyrning, sid 201 Styrrätt, Nils Nilsson, Liber Ekonomi 14

15 Bedömningen blir med tanke på den uppryckning Leine & Linde har visat under 90- talet och företagets medvetenhet om vilka produkter som är lönsamma och vilka som inte är det. 3.4 Rapiditet inom produktutveckling Leine & Linde ingår i Heidenhainkoncernen och får genom dem tillgång till oerhört viktig grundforskning inom teknik. En sådan forskning skulle man aldrig själv kunna finansiera och det är därför viktigt för Leine & Linde att luta sig mot sin ägares kunskaper. Leine & Linde leder i de flesta fall utvecklingen, det vill säga de kommer på nya lösningar och applikationer, men efter ett tag har konkurrenterna kopierat dem. Leine & Linde har oftast betecknats som lite av givarnas Rolls Royce, men det är nog lite felaktigt använt i det här sammanhanget då Rolls Royce verkligen inte visar upp den innovativförmåga som finns på Leine & Linde. Ett varningens finger bör dock höjas och påminna om att det gäller att satsa på utveckling för att få slås i de mest lönsamma segmenten av marknaden. På en konkurrensutsatt, mogen marknad som givarmarknaden är det för oss ganska självklart att det som kunden vill ha i morgon är exakt samma som den köpte idag, fast på halva leveranstiden, dubbla livslängden och för halva priset. Den som klarar detta uppdrag bäst kommer att tjäna mest pengar och få störst marknadsandel. Det kommer inte att vara viktigt att vara snabb utan det viktiga är att vara snabbast lanserades 1000 nya läsksorter i Japan, på Hewlett-Packard kommer huvuddelen av intäkterna ifrån produkter som inte funnits mer än ett år 7. Kravet på att vara unik ökar exponentiellt på en marknad som är konkurrensutsatt. Vår poäng är att Leine & Linde absolut inte får skära ner på utvecklingen utan snarare uppmana de anställda att kanske ägna 15 % av sin arbetstid åt egna uppfinningsprojekt. Ett lyckat exempel är företaget 3M som har gjort just så och lyckats komma på saker man aldrig annars skulle ha tänkt på. En sådan policy uppmanar de anställda på utvecklingsavdelningen till att avvika från sitt vanliga utvecklingsområde. En nackdel vi upptäckte och diskuterade var att mycket av de innovationer som kom var byggda på kunders efterfrågan. Den enkla sanningen är att den befintliga kunden alltid kommer be om förbättringar inom de existerande ramarna. Man kan inte förvänta sig av kunden att tänka ut det otänkbara. Galleribesökare sa inte åt Picasso att uppfinna kubismen 8. I vår bedömning av denna punkt väger alltså företagets konkurrensutsatthet tungt och kritiken är inte riktad mot att de gör ett dåligt jobb utan snarare tvärtom. Vi är oerhört imponerande av att Leine & Linde i de flesta avseenden var först av alla med nya lösningar. Det vi menar är att med rådande globalisering bör man göra som idag, men i större omfattning. 15 % egna projekt är vårt förslag men det kräver kanske någon mer anställd. I det långa loppet tror vi ändå att det är det bästa för företaget. Betyget blir Godtagbart. 7 Exemplen är hämtade ur sid 33, Funky Business av Kjell A Nordström och Jonas Ridderstråle, Bookhouse Publishing, Citat ur Ibid sid

16 3.5 Leveranstider och leveranslöften Tack vare den oerhört moderna organisationen på produktionsavdelningen sker idag all produktion mot kundorder vilket kräver en otrolig flexibilitet. Genom samarbetet mellan de olika avdelningarna går det väldigt snabbt och Leine & Linde är bäst i branschen på snabba levereranser. Genom samarbetet med UPS ger de kunderna en interaktiv möjlighet att följa sina varor på Leine & Lindes hemsida. Som vi förstått är det extremt ovanligt att en vara levereras fel. Problemet med att säljarna kan bli på gränsen till fåtaliga vid semestertider och att det skulle kunna påverka kvaliteten på inmatningen av ordern genom stress (läs mer 9.3) är dock ett orosmoment. Betyget blir dock med tanke på att satsningar inom IT och att gamla storkunder själva kan lägga ordern direkt via Leine & Lindes hemsida kommer göra att säljarna får mer tid över att lägga på just dessa lite krångliga kunder. En annan stor fördel Leine & Linde har på denna punkt är att de själva kan tillverka mönstret på kodskivan och kan då, jämfört med konkurrenterna, erbjuda skräddarsydda kodskivor som kan tillverkas inom bara någon timme. Mycket imponerande och ett av de få levande exemplen på hur outsourcing inte alltid är det bästa alternativet. 3.6 Nya konkurrenter på väg in på marknaden Leine & Linde tillverkar givare som är utvecklade från en grunduppfinning som kom för över 30 år sedan. Det finns här en överhängande risk för att nya tekniska lösningar som fyller samma behov som Leine & Lindes produkter gör kommer fram. Vad det gäller givare som har upp till 300 referenspunkter på kodskivan kommer det förmodligen komma billigare lösningar som SKFs Sensorbearings 9 (bilden till vänster). Det vi menar är att Leine & Linde kan behöva öppna ögonen lite mer. Det finns massor av klassiska exempel på när själva grunden för företag rycks undan. På Facit var man världsledande på mekaniska räknare på 70-talet när japanska elektroniska miniräknare introducerades. På Facit svarade man med att effektivisera och göra sina räknare bättre. När man fick frågan om vad man tyckte om de elektroniska miniräknarna svarade man: -Vi är inte ens i samma bransch, vi gör mekaniska räknare och inget annat. 9 Nya tekniska lösningar från SKF vars teknik är mycket billigare än att ha givare, 16

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter?

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? . TJÄNSTEPRODUKTION Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? Gör ni riktiga förkalkyler och kontrolleras utfallet efteråt? Planeras beläggningen så att ni kan utnyttja

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplan datum Kontaktuppgifter: Företagsnamn Postadress Organisationsnu mmer Företagsform Kontaktperson Mobiltelefon Webbadress E- post Verksamhet: Beskriv verksamheten med

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR MARKNADSLEDANDE I BRANSCHEN Amiga AB grundades i augusti 2000 och är idag en av Sveriges ledande el- och VVS-grossister för proffsoch konsumentfackhandeln. Verksamheten

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Företagsspecifika fraser Namn Namnet XXY kunde kanske översättas med Namnet XXY kommer av Namnet har en lång historia. Det är företagets grundare som gett företaget dess

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction 3. Kartlägg kundens röst Kundkedja Grupp D6 Produktutvecklare Elisabeth Lee Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction Tillverkare Användare Myndighet Opinionsbildare Tekniker Distributör Köpare Avvecklare

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Naturligt steg för lönsam förädling

Naturligt steg för lönsam förädling Naturligt steg för lönsam förädling 1 2 3 Automatiserade processer, hög kvalitet, leveranssäkerhet och tillgänglighet gör ALMAB till ett naturligt val när sågverk och hyvlerier söker en partner. Målet

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson

ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson Brukskultur Åtvidaberg 2004 Att vilja men inte kunna Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson De första dagarna i oktober 1971 publicerade

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform.

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform. Affärsplan Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse och

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning

En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning Alice 1,5 år Storvreta En okänd kändis. Varumärkesplattform för Uppsala kommun Vård & bildning Hur ska Vård & bildning se ut i framtiden? Och hur kan vi möta den allt större konkurrensen från andra alternativ?

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13 Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 Lönsam lönesättning Lönen är en av de viktigaste delarna i relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren. I stort sett alla medarbetare vill ha mer lön och många

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Allmänna fraser Inledning Om kunden är hos dig: Välkomna (hit) till XXY (företagets/avdelningens/enhetens namn). Jag önskar er välkomna hit till XXY. Ni är hjärtligt

Läs mer

Delprov 1 rapport över sociala webben

Delprov 1 rapport över sociala webben Delprov 1 rapport över sociala webben I denna uppgift ska jag försöka att förklara grundligt hur 5 principer som ska beskriver webbens spelregler, det vill säga karaktäristiska egenskaper som är centrala

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Teknisk dokumentation Del 2: Marknad/Målgrupp

Teknisk dokumentation Del 2: Marknad/Målgrupp Ramverk för: Teknisk dokumentation Del 2: Marknad/Målgrupp Datum: Företag: Produktgrupp: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Teknisk kommunikation som konkurrensmedel Eftermarknadskommunikation

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

ATT FÅ ÄGARE/LEDNING ATT VÅGA OCH VILJA VÄXA

ATT FÅ ÄGARE/LEDNING ATT VÅGA OCH VILJA VÄXA ❶ ATT FÅ ÄGARE/LEDNING ATT VÅGA OCH VILJA VÄXA Klart vi vill växa men inte fler anställda. Vi vill behålla familjekänslan Många delägare med olika viljor Företaget balanserar runt nollstrecket Ägare, styrelse

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Lönsamhet större mjölkgårdar. D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad

Lönsamhet större mjölkgårdar. D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad Lönsamhet större mjölkgårdar D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad Johan Ocklind presentation Ekonom Agronom Affärsrådgivare LRF Konsult Arbetsområde Västra Götaland, Värmland, Örebro, Sörmland

Läs mer

Kundens förväntningar på dig

Kundens förväntningar på dig Kundens förväntningar på dig I slutändan handlar skillnaden på att vinna eller förlora om kunderna. Kunderna har en rad förväntningar på dig som effektiv partner. De företag som kan motsvara kundens förväntningar

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Växtkraft Mål 3 Sida 1 Innehåll 1. AFFÄRSIDÉ OCH VISION... 3 2. INFORMATIONSTEKNIK... 4 Företagets starka och svaga sidor Mål: Informationstekniken i företagets

Läs mer

Du har behoven. Vi har lösningarna.

Du har behoven. Vi har lösningarna. Du har behoven. Vi har lösningarna. Sekå en allt vanligare syn på våra vägar. Kundanpassning och helhetstänkande. Det är och har alltid varit vår styrka under alla år som vi levererat påbyggnader till

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

MEKOPARTNER ETT ATTRAKTIVT KONCEPT FÖR BILVERKSTÄDER

MEKOPARTNER ETT ATTRAKTIVT KONCEPT FÖR BILVERKSTÄDER MEKOPARTNER ETT ATTRAKTIVT KONCEPT FÖR BILVERKSTÄDER EN BILVERKSTADSKEDJA I MEKONOMENFAMILJEN www.mekopartner.se SÄLJHJÄLPMEDEL OCH PROFILERING. FÖR ATT UPPNå FULL EFFEKT MED MEKOPARTNER FINNS ETT KOMPLETT

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den.

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den. Egenbedömning inför presentation Som företagare är du alltid fullt upptagen men alla väntar sig ändå att du är den som kan ditt företag bäst och kan beskriva det. Denna checklista tar dig igenom frågeställningar

Läs mer

ABAX KÖRJOURNAL FÖR FÖRMÅNSBIL ABAX - problemlösare för alla med bil i arbetet

ABAX KÖRJOURNAL FÖR FÖRMÅNSBIL ABAX - problemlösare för alla med bil i arbetet Skillnaden är ABAX 1 ABAX KÖRJOURNAL FÖR FÖRMÅNSBIL ABAX - problemlösare för alla med bil i arbetet Skillnaden är ABAX 2 Skillnaden är ABAX ABAX har tre värdeskapande pelare som gör det möjligt för företaget

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Vad är Strategisk Planering

Vad är Strategisk Planering Vad är Strategisk Planering Varför behöver man strategisk planering? Vem eller vilka skall vara involverade? Hur gör man? i Strategisk Planering är sjökortet Ett företag i tillväxt behöver en karta att

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Intervju Ericsson Kumla

Intervju Ericsson Kumla Hösten 2004 Intervju Ericsson Kumla En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Chef Kumlafabriken Anders Bergstrand INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer