KUNGÄLV ENERGI AB:s nuvarande företagsform som bolag tillkom 1 januari 1992 med helägt kommunalt bolag och politiskt tillsatt styrelse.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGÄLV ENERGI AB:s nuvarande företagsform som bolag tillkom 1 januari 1992 med helägt kommunalt bolag och politiskt tillsatt styrelse."

Transkript

1 Eldistributionsverksamhet startar 1911 och har sedan dess bedrivits med stöd av områdeskoncession, först i förvaltningsform/gatukontor sedermera egen avdelning samt till sist i nuvarande bolagsform. KUNGÄLV ENERGI AB:s nuvarande företagsform som bolag tillkom 1 januari 1992 med helägt kommunalt bolag och politiskt tillsatt styrelse. Distributionsområdet har sedan 1973, då grannföreningarna införlivades med dåvarande Kungälvs stads elverk, varit det samma. STÖRRE HÄNDELSER I KUNGÄLVS ELVERKS (sedermera Kungälv Energi AB) HISTORIA 1911 Elektricitetsverket byggs upp Kontakt upprättas mellan Kungälvs stad elektricitetsverk och Göteborgs Kexfabrik Aktiebolag, leveransen startar 1 maj Ett tilläggsavtal tecknas med Kungliga Vattenfallsstyrelsen på inkommande leverans Snöstorm, söndagen den 23 oktober, kraftig isbark knäcker stolparna. Kungälvs stad är utan ström från söndag förmiddag till lördag kväll (sju dagar) Alvhem mottagningsstation i Kungälv uppföres. Den kommer att vara i drift fram till Motion om särskild styrelse för elektricitetsverket Bohusbanan elektrifieras Anskaffning av automatiska brytare för högspänningskablar Frekvensomläggning, övergång från 25 till 50 perioder Ny mottagningsstation bäckgatan med 20 kv inmatning från Statens Vattenfallsverk.

2 1965 Övertagande av Rödbo Eldistributionsförening 1967 Förhandlingar inleds med Vattenfall angående alternativa inmatningsledningar som leder till att Vattenfall drar fram en 130 kv-ledning till en planerad mottagningsstation Den första rundstyrningsanläggningen tas i drift, detta leder till en speciell taxa för elvärme- rundstyrningstaxa, nattaxa med styrning av varmvatten och bortkoppling av elvärme STORMEN 69 är ett begrepp september orsakar storm och saltbeläggning skador på m högspänningsledningar och m lågspänningsledningar, samt ett stort antal servisledningar och armaturer för gatubelysning. Den 9 oktober tas nuvarande 130 kv mottagningsstation (M1) på Byggmästaregatan, Kungälv i drift Den 1 januari övertar elverket elleveransen till Kexfabriken från Vattenfall (Trollhätte Kraftverk) ELDIS införs, dokumentation av alla nätdata i ELDIS komponentbank påbörjas. Den 1 januari övertar elverket fyra distributionsföreningar med tillsammans abonnenter. Romelanda Edf 923 abonnenter Ytterby Edf 1033 abonnenter Torsby-Harestad Edf 1459 abonnenter Solberga pastorats Edf 3926 abonnenter Den 31 december övergår eldistributionen i Rödbo Edf till Energiverket i Göteborg. Vårt sammanlagda abonnentantal är nu ca abonnenter. 130 kv ställverk kompletteras till att innefatta transformatorerna T1-T2 130/20/10 kv med 25 MVA vardera. Vattenfall bygger den andra 130 kv-inmatningen vilket innebär dubbelmatad trädsäker leverans till elverket En ny 20 kv fördelningsstation uppförs (M1-20). Elverket övertar ca 4 mil 20 kv ledningar samt mottagningsstationerna Romelande, Kode, Hålta, Kärna och Ytterby från Vattenfall.

3 1975 Salt på isolatorerna orsakar stora problem med stolpbränder som följd. Ett omfattande arbete startar, där isolatorer på utsatta högspänningsledningar utbytes. Fjärrkontrollutrustning anskaffas för de fem understationerna En ny mottagningsstation M9 Rollbo tas i drift med en transformator på 130/20 kv 40/25 MVA Snöstorm med 30 m/s samt temperatur runt noll. Fredagen den 13 januari drabbas elverket av 215 driftstörningar. 40 st montörer reparerar nätet Elverket blir den 1 januari egen förvaltning inom kommunen (Elverket firar 75-års jubileum) 1992 Den 1 januari 1992 bildas bolagsform, till nuvarande KUNGÄLV ENERGI AB Fjärröverföring med mätvärdesinsamling för effekt- och högspänningskunder införes STORM november. Vindar på 37 m/s i kombination med snöfall. Ca 20 linjer (högspänning) ur drift, abonnenter utan ström. Snödjup på en meter på sina ställen hindrar effektivt de flesta kommunikationer. Ca 55 man (45 st egen personal 10 st inhyrda)arbetar med återuppbyggnad. Helikopter samt militär bandvagn fick rekvireras. KUNGÄLV ENERGI AB bildar tillsammans med ALE Elförening Ek. för. Samt HÄRRYDA ENERGI AB ett elhandelsbolag vars namn är VÄSTRINGEN 1996 Den svenska elmarknaden omregleras den 1 januari 1996 och ett nära hundraårigt monopol tog slut. Kungälv Energi AB är nu ett nätbolag med ansvar för drift och underhåll av det fysiska ledningsnätet inom vårt distributionsområde. Energiförsäljningen sköts av det delägda bolaget Västringen Energi AB. Vi utökar vår verksamhet med en fjärrvärmerörelse och byggnationen av denna är i full gång. Produktionsanläggningen med tillhörande fjärrvärmenät ska vara klart för provdrift sista kvartalet I samband med förläggning av värmerören passar vi på att lägga ner rör för ett framtida fiberoptik nät och ett telenät Färdigställande av fjärrvärmeverk med 2 oljepannor på vardera 12 MW, samt en fliseldad fastbränslepanna på 12 MW. Panntemperatur från 600 till 800 beroende på lasten 3,5 eller 7 MW osv. Flisfickan rymmer ca 800 m³. Fjärrvärmekulvert ca 2 mil. 11 st kammare=kulvertförgreningar (rum under mark ca 4 x 4 m).

4 60 st undercentraler (abonnentanläggningar) har byggts. 20 st befintliga har övertagits - totalt 80 st. Kanalisering för optokabel, tele och elrör har förlagts i samband med kulvertdragningen ca 5 mil Den första etappen av kulverterad fjärrvärmeutbyggnaden är klar. Under året har vi fatt ytterligare kunder och den totala investeringen har uppgått till 187 mkr. Hela produktionsanläggningens kapacitet är utnyttjad Den största delen av kommunens fastigheter i de centrala delarna är nu anslutna till optonätet. Ytterområdena skall försörjas via radiolänk. Den anrika mottagningsstationen M2 i Ytterby (som övertagits från Vattenfall) byggs om. Det höga 20 kv tornet monteras ner samt kaninburarna K2 och K3 fack ersätts med en inomhusbetjänad ställverksbyggnad Utbyggnad på nya exploateringsområden fortsätter med el, opto, fjärrvärme i första hand på Håltet samt Södra Sparrås, numera läggs all inmätning in på digitala kartor. HVC Stålkullen lokal fjärrvärmecentral börjar producera värme för Ytterbys nybyggare (Stället), centralen drivs med pelletts. Europas största solfångarfält år 2000, färdigställs och slutbesiktas, med en upptagningsyta på m2 är effekten ca: 6MW vilket motsvarar en årlig energitillförsel på ca: 4000 MWh Koncession för område sökes på 25 år med stöd av digital karta, då nuvarande gäller i 10 år till Införande av digital karta börjar användas i större skala på Kungälv Energi AB då kartberäkningssystem är digitaliserat och inskannat helt klart. Större exploateringsområde är Håltet samt Södra Sparrås. Vår första närvärmeanläggning i Sparrås har varit i drift ett år nu och skall under 2001 kompletteras med ca 700 m ² solfångare Nätnyttomodellen inrapporteras för första gången, en så kallad provomgång för testning av både elverkens och myndighetens system, där denna kommer att vara verktyg i framtiden för kontroll av nyttan(prestation) i elnätet ställt mot intäkten av kund. Statens Energimyndighet kommer att kräva månadsavläsning av alla våra nätkunder. År 2009 skall detta vara genomfört men dock ska i princip alla elvärmekunder kunna månadsavläsas redan år Förslaget innebär en investering för vår del på cirka miljoner kronor. Samtidigt är det i princip prisstopp och det är tveksamt om nätföretagen tillåts att kompensera sig för de ökade kostnaderna. Driftstart för biopanna 2 på Munkegärdeverket.. De stora fjärrvärmesatsningarna som vi genomfört innebär en väsentlig miljöförbättring i Kungälvs centrala delar. I värmeproduktionen ingår numera bara ca. 6 % olja. Vi har nu två närvärmeanläggningar i drift, Sparrås som har pellets och

5 sol, Kärna som startade innevarande år och drivs med pellets. Dock har båda full oljereserv Större ombyggnad av nät i Rörtången samt Romelanda där friledning har kablats ner i mark både på hsp. och lågspänningsledningar. Större exploateringsområden är Mimers Hus och intilliggande lägenhetskomplex (Sverigehuset) på området Navet. Under dagarna före jul drabbades vi av en större störning på elnätet då blötsnö frös fast på träden och förorsakade ledningsbrott. Cirka 300 kunder var utan el i ca 24 timmar vilket innebar att vår avbrottsgaranti utnyttjades för första gången. Energimyndighetens nya modell (Nätnytto-modellen) kommer för första gången att användas skarpt av Energimyndigheten för att granska nättarifferna. Vi har varit med i pilotfas 2 och 3. Regeringsbeslutet om att alla elmätare från och med juli 2009 skall avläsas minst en gång per månad. Beslutet innebär att någon typ av automatisk mätvärdesinsamling av elförbrukningen behöver installeras. Detta kommer att medföra stora investeringar de närmaste åren.

Utvärdering av stormen Per aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser

Utvärdering av stormen Per aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser Detta dokument är ett av underlagen till Energimyndighetens rapport Utvärdering av stormen Per Konsekvenser och lärdomar för en tryggare energiförsörjning, ER 2007:37. Utvärdering av stormen Per aktörsvisa

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Skyllberg. Ett bolag med kraft. Varifrån kommer strömmen? Vilka får elnätet att fungera? Karta över nätet Spartips & idéer. Stolpresning i Klysna

Skyllberg. Ett bolag med kraft. Varifrån kommer strömmen? Vilka får elnätet att fungera? Karta över nätet Spartips & idéer. Stolpresning i Klysna Skyllberg Ett bolag med kraft Varifrån kommer strömmen? Vilka får elnätet att fungera? Karta över nätet Spartips & idéer Stolpresning i Klysna 1 Frånskiljare på nybyggd högspänningsledning vid Rosendal.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

Avregleringen av sex marknader

Avregleringen av sex marknader 2004:28A Avregleringen av sex marknader Del II, Kartläggningar Följande sex kartläggningar av den politiska beslutsprocessen på de studerade marknaderna skiljer sig något från varandra. Detta hänger bl.a.

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

5 maj. 7 nov Vindkraftverket Åstorp 1 avyttras. 5 mars Vindkraftverket Åstorp 2 avyttras. drift efter renovering. Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010

5 maj. 7 nov Vindkraftverket Åstorp 1 avyttras. 5 mars Vindkraftverket Åstorp 2 avyttras. drift efter renovering. Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 ÅRSREDOVISNING 362,4 362,4 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Skånska Energi på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Affärsområde Produktion 1 Affärsområde Elnät 12 Affärsområde Elhandel 14 Affärsområde Energilösningar

Läs mer

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven 2013 ÅRSREDOVISNING 335,0 349,5 335,0 362,4 349,5 362,4 348,2 348,2 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Skånska Energi på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Affärsområde Produktion 12 Affärsområde Elnät 14 Affärsområde

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Nätkostnader i överföring och distribution av el

Nätkostnader i överföring och distribution av el A/O TE- K.- Aj-?+'-1 * Nätkostnader i överföring och distribution av el Närings- och teknikutvecklingsverket R 1994:68 (DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT JS UNUMfTED Nätkostnader i överföring och distribution

Läs mer

Analys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder

Analys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder ISRN LUTMN/TMHP--4/54--SE nalys av en ny prissättning med effektkomponent för elkunder Fallstudie på Skånska Energi Mattias von Knorring Examensarbete vdelningen för Energihushållning Institutionen för

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

12 Naturliga värmekällor

12 Naturliga värmekällor 12 Naturliga värmekällor I naturen finns en rad olika värmekällor som kan utnyttjas för att producera värme. Exempel på dessa är värme från ytvatten, grundvatten, jordvärme och bergvärme. I detta kapitel

Läs mer

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Utveckling av nätpriser 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice.

Läs mer

25-årsjubileum med mersmak inför framtiden

25-årsjubileum med mersmak inför framtiden ÅRSREDOVISNING 2014 2 Årsredovisning VänerEnergi 2014 INNEHÅLL VD har ordet 4 Våra medarbetare 6 Vår miljö 8 Teknisk verksamhet 10 Årsredovisning 15 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 19 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 20 3 1 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncern redovisning. Innehåll VD har ordet.... 4 Viktiga händelser

Läs mer

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 miljö och MEDARBETARE Miljö 14-17 Medarbetare

Läs mer

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år!

År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! VD HAR ORDET År 2014 kommer att gå till historien som ett extremt varmt år! Våren var betydligt varmare än normalt och under sommaren var det tropisk hetta med mycket åska. Kraftiga skyfall och översvämningar

Läs mer

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Informationen kan skickas via mail, kan läggas upp på Cursnet och kan delges till andra organisationer. Riskbild Stockholm Nulägesanalys av den finansiella sektorns beroende till infrastrukturen i Stockholmsområdet

Läs mer

BRF Ljuskärrsberget. Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22. K-Konsult Energi Stockholm AB

BRF Ljuskärrsberget. Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22. K-Konsult Energi Stockholm AB Energi Stockholm AB Slutrapport BRF Ljuskärrsberget Förstudie över möjligheter att konvertera från direktel till biobränsle via gemensamägt vattenburet värmesystem Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006. Lukas Radebrand & Jakob Lewin

Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006. Lukas Radebrand & Jakob Lewin Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006 Lukas Radebrand & Jakob Lewin Förord Detta examensarbete är det avslutande momentet i våra

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

Utredning beträffande förutsättningar för sammankoppling över elnätsföretag

Utredning beträffande förutsättningar för sammankoppling över elnätsföretag 2015-03-16 Utredning beträffande förutsättningar för sammankoppling över elnätsföretag Marcus Gull Karlsson EXAMENSARBETE Elektroingenjör med inriktning mot elkraft Institutionen för ingenjörsvetenskap

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer