Investerar- memorandum För obligationslån till Smart Energy Sweden AB Publ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investerar- memorandum För obligationslån till Smart Energy Sweden AB Publ 2014 1"

Transkript

1 Investerarmemorandum För obligationslån till Smart Energy Sweden AB Publ

2

3 Erbjudandet i sammandrag Syfte: Expansion av bolaget Belopp (högst): 20 MSEK Poster: SEK/post Löptid: upp t ill fem år Förfallodatum: Årlig avkastnning: Fast årlig ränta om 10 procent som betalas ut två gånger per år, 30 juni och 31 december Teckningstid: 5 juni 31 december 2014 Övrigt: 25 procents rabatt på framtida emissionskurs när bolaget ska noteras. Innehållsförteckning Erbjudande i sammandrag 3 Sammanfattning 4 Vd har ordet 5 Nutid 5 Framtid, mål och vision 6 Smarstationerna 8 Marknaden 9 Inbjudan 10 Villkor och anvisningar 11 Bränsle åt svenska folket! Ekonomisk information 12 Bolagsordning 13 Obligationsvillkor 14 Med Smart och Bolaget avses Smart Energy Sweden AB(publ) orgnr:

4 Sammanfattning Denna sammanfattning ska ses som en introduktion till detta memorandum. Varje beslut om att investera i de värdepapper som erbjuds i Smart Energy AB (publ) ska grunda sig på en bedömning av memorandumet i sin helhet.framtidsinriktade uttalanden i detta memorandum speglar styrelsens bedömning av hur Smart Energys verksamhet kan utvecklas under förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Svenska folket bor till större delen ute på landsbygden och har lika stor rätt till bra försörjning av drivmedel som befolkningen i städerna. Då de stora bensinbolagen lägger ner sina stationer på landsbygden i rask takt och bara satsar på större enheter så skapar detta ett problem för befolkningen på svenska landsbygden. Smart Energy vill råda bot på problemet! Smart Energy är ett nystartat energiföretag i Göteborg som har som mål att genom enkla, miljövänliga tankstationer bli en ledande leverantör av bränslen till svenska folket. Visionen är att inom en femårsperiod förfoga över 100 smarta tankstationer runtom i Sverige. Första steget till att nå visionen är redan taget genom att ägaren av Smart Energy har gjort ett aktieägartillskott på 2,8 mkr som gör det möjligt att etablera två nya tankstationer. För att kunna fullfölja expansionsplanen fullt ut så är steg två att erbjuda svenska folket att vara med i denna långsiktiga vision genom att investera i denna företagsobligation och få 10 procent i årlig ränta. Affärsmodellen med att driva mindre tankstationer på landsbygden. Smart Energy har tecknat avtal med OK-Q8, ett av sveriges ledande oljebolag, om automatleveranser av bensin och diesel till tankstationerna. OKQ8 borgar för mycket god kvalitet på bensin och diesel. Detta borgar för säkra leveranser samtidigt som Smart slipper äga egna tankbilar, Svenska folket bor till större delen ute på landsbygden och har lika stor rätt till bra försörjning av drivmedel som befolkningen i städerna. vilket skulle kräva större organisation och investeringar. Smart drivs av en liten organisation med små fasta kostnader som följd och därför kan vi hålla nere bränslepriset på stationerna. Alla delar av driften som ekonomi, service och PR är utlagt på konsultbolag för att helt reducera risken att fastna med stora kostnader när tankstationerna är uppbygda. Vd Fredrik Johansson har tidigare erfarenhet av att bedriva försäljning av bränslen och att äga och driva tankstationer. År 2008 sålde han sin verksamhet till Swea Energi AB men är nu redo att med sin branschkunskap göra smartstationerna till ett lyckat koncept. Smart är ett helt nytt och unikt koncept att förse svenska folket med bränsle! Smart tankstationer tillverkas av en verkstad i mellansverige. 4

5 Vd har ordet Smart är Sveriges framtida bränslebolag, för folket, av folket Har din lokala bensinstation stängt och blivit nedlagd? Måste du åka flera mil för att kunna tanka en dunk med bensin till gräsklipparn? Var med i expansionen av Smart Energy och låt en del av ditt sparkapital se till så att din hembygd och hela svenska landsbygden får tillbaka sina tankstationer! Som en bonus får du som är med och lägger en del av ditt sparande hos Smart en avkastning i form av 10 procent årlig ränta. Du kan både vara med och förändra sättet att tanka i Sverige och samtidigt tjäna pengar. Alla stora bensinbolag och även livsmedelskedjor ställer för höga försäljningskrav på landsbygdens mindre tankstationer och livsmedelsaffärer och tvingar dem att antingen expandera stort eller stäng ner. Befolkningen på svenska landsbygden behöver sin lilla tankstation, en stor del av svenska befolkningen bor trots allt på landsbygden och många har sina sommarstugor där. Smart Energy kommer råda bot på att landsbygden förlorar allt fler tankstationer genom att bygga små, miljöanpassade tankstationer på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Var med och gör skillnad, spara i en obligation hos Smart Energy med fast ränteavkastning på 10 procent. Målet är enkelt, bränsle åt svenska folket! Fredrik Johansson, vd Nutid Smart Energy är ett nybildat, familjeägt, publikt aktiebolag vars vision är att bli ledande på att förse svenska folket med bränslen på svenska landsbygden, genom att fokusera på att etablera små, miljöanpassade tankstationer. Smart har försäkrat sig om leveranser av bensin och diesel från OKQ8. Smart är ett obelånat bolag med en startkassa på över 3 MSEK. Startkassan finansierar de två första stationerna, rörelsekapital och obligationskostnader. Första tankstationen planeras att öppna i augusti Diskussioner förs med flera parter om lämplig ort för placering av den första Smartstationen. Smartstationerna tillverkas av en fabrik i mellansverige. 100 tankstationer ska etableras under kommande femårsperiod. För att kunna nå första målet i Smart Energy om att bygga 25 stationer under år 1 och 2 så låter Smart Energy svenska folket spara sina pengar i en obligation som löper i fem år med en årlig ränteutbetalning på 10 procent. 5

6 Framtid, mål och vision Framtid Framtiden ser ljus ut för bränslebranschen på svenska landsbygden då de stora bensinbolagen väljer att lämna den marknaden, vilket skapar utrymme för nya aktörer att etablera sig. Aktörer som Smart Energy. Befolkningen använder bilen mer än någonsin för att transportera sig till jobbet och till olika aktiviteter. Alternativa fordon som exempelvis elbilar har lång väg kvar innan de har slagit igenom med full kraft på landsbygden. För närvarande pågår intressanta diskussioner med markägare och ägare av tankstationer på landsbygden om etablering av Smart tankstationer. Intresset är stort från markägare och butiksinnehavare runtom i hela landet om att få en Smart station etablerad på sin ort. Bolaget gör bedömningen att ytterligare kapital utöver kapitalet från den föreliggande obligationen kommer att behövas för att kunna fullfölja expansionsplanen. Bolagets ägare har för avsikt att i framtiden notera bolaget och samtidigt genomföra en spridningsemission. När detta genomförs kommer befintliga obligationstagare, i en riktad emission en period innan erbjudas att konvertera sina obligationslån till aktier till en kurs motsvarande spridningsemissionskursen minus 25 procent. Mål Smart ska etablera 25 tankstationer under sina två första verksamhetsår Smart ska inneha 100 tankstationer under sitt femte verksamhetsår Smart ska uppnå en försåld volym på kubikmeter bränsle under sitt andra verksamhetsår Smart ska vara en av de ledande bränslebolagen på svenska landsbygden Vision Smart Energy har en klar och stark vision, att bli en ledande aktör av mindre tankstationer runtom på hela svenska landsbygden: Smart ska bli ett välaktat varumärke och alltid förknippas med stark långsiktighet i sina etableringar av tankstationer runtom i landet. Smart ska bli ett välaktat varumärke och alltid förknippas med stark långsiktighet i sina etableringar av tankstationer runtom i landet. 6

7 7

8 Smartstationerna Enkla, miljövänlliga enheter Smarts stationskoncept bygger på enkla miljövänliga enheter som är lätta och snabba att etablera. Tankarna för bränslet är dubbelmantlade för högsta fokus på säkerhet och miljö. Tanka smidigt Stationerna byggs på en fabrik i mellansverige för att sedan transporteras ut till lämpligt försäljningsställe på landsbygden. Efter bara några arbetsdagar är den redo att användas, snabbt och enkelt! Du kan tanka med de vanligaste betal-korten som Visa och Mastercard. Nivån i tankarna övervakas elektroniskt från kontorets dator och larmar automatiskt vid läckage eller stöld. Elen på stationerna drivs delvis med solcellspaneler på stationens tak. Stationerna är försedda med oljeavskiljare och uppfyller samtliga krav från SPI (Sprängämnesinspektionen). Produkter Smart Bensin 95 Smart Diesel MK1 Produktutveckling Smart vill vara ledande på att finna nya bränslebesparande och miljöförbättrande tillsatsmedel och alternativa bränslen som fungerar i förbränningsmotorer och för diskussioner med leverantörer om start av pilotprojekt för att bäst kunna utvärdera om kunderna ser positivt på dessa nya produkter. Samarbetspartners Smart Energy har ett leveransavtal med OKQ8 AB som kommer att förse stationerna med bensin och diesel från sina bränsledepåer runtom i landet. Prisskylt Solceller Skiss över tankstationerna. Pump 8 Kortautomat

9 Marknaden För landsbygden Större delen av Sverige är landsbygd. Det är också där en stor del av befolkningen är bosatt och även om många bor i tät-orter så tillbringar svenskarna mycket tid på landsbygden på sin lediga tid i fritidshus, husvagnar och båtar. Det finns cirka tankstationer runtom i Sverige men inte ens hälften ligger på landsbygden, där det borde finnas. De stora bensinbolagen lägger ner stationer i rasande takt som de anser säljer för lite. Det skapar en marknad för företag som Smart Energy. Smart Energy strävar inte efter att driva stora enheter som säljer stora volymer bränsle, utan eftersträvar att driva små, enkla, energisnåla tankstationer. Bara bränsle helt enkelt, nära folket! Strategi Smart Energy jobbar på två spår för att nå sitt mål om 100 tankstationer år Spår ett är att etablera nya tankstationer, se sidan 8, för varje erhållen miljon etableras en ny station. Spår två är att ta över befintliga stationer som annars skulle läggas ned av nuvarande bränslebolag. Marknaden för Smart ser god ut då marknaden är i förändring och de stora bensinbolagen väljer att lämna landsbygden för att bara satsa på tätorterna vilket skapar en stor marknad för uppstickare som Smart. Finansiering av bolagets fortsatta verksamhet Den framtida finansieringen av verksamheten kommer främst bestå av: nyemissioner obligationer och liknande produkter överskottslikviditet För varje erhållen miljon etableras en ny station. 9

10 N A D U J B IN Styrelsen i Smart Energy AB (publ) har beslutat att genomföra ett obligationslån om högst 20 mkr. Detta memorandum har upprättats av Styrelsen i Smart Energy AB som svarar för innehållet. Styrelsen försäkrar härmed att uppgifterna överensstämmer med de faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat. Göteborg juni 2014 Smart Energy AB (publ) Styrelsen 10

11 Villkor och anvisningar Obligationslån Belopp: högst 20 mkr. Löptid: upp till fem år. Poster: Obligationerna kan tecknas i en eller flera poster om nominellt värde kronor. Courtage utgår ej. Förfallodatum: Lånet förfaller till betalning den 31 juli Avkastning: Lånet löper med årlig fast ränta om 10 procent och räntan utbetalas två gånger per år, 30 juni samt 31 december. Fullständiga obligationsvillkor finns längst bak i detta memorndum. Teckningstid Teckning kan ske under perioden 2 juni-31 december Ränteberäkningsstarten är differentierad med tre olika teckningstider: 5 juni - 31 juli augusti - 30 september oktober - 31 december 2014 Anmälan Anmälan om teckning ska ske på bifogad anmälningssedel som under teckningstiden skickas till: Aktieinvest FK AB Emittentservice SE Stockholm Fax: +46 (0) E-post: Rätt till förlängning av erbjudandet Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. Tilldelning och betalning I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre summa än anmälan avser eller helt utebli. Tilldelning vid överteckning kan helt eller delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Tilldelning kommer att ske i den ordning de inkommer till Bolaget. Erhållande av obligationer Sedan betalning erlagts och obligationerna registrerats hos Euroclear Sweden AB skickas en VP avi som visar att obligationerna finns tillgängliga på köparens VP-konto. Detta beräknas ske under juli Ägare vars innehav är förvaltarregistrerat aviseras enligt respektive förvaltares rutiner. Bolaget är anslutet till Euroclear Sweden AB kontobaserade värdepapperssytem. Administration och Organisation Bolagets firmanamn är Smart Energy Sweden AB (publ). Bolaget registrerades hos Bolagsverket och styrelsen har sitt säte i Göteborgs Stad. Organisationsnumret är Bolaget är ett aktiebolag och associationsformen regleras av aktiebolagslagen. Nuvarande styrelse: se bolagets webbplats. Revisor: Fredrik Waern, KPMG Smart Energy AB (publ) har en aktieägare, Edshultshall Holding AB. Antalet aktier är 1000 st. Anställda Bolaget har för närvarande inga anställda utan tjänster utförs av kunniga och solida underleverantörer på längre avtal för att säkerställa driften i bolaget. Transaktioner med närstående Inga transaktioner med närstående finns Viktiga avtal Bolaget har ett avtal med OKQ8 som levererar diesel och bensin till tankstationerna. Kontaktuppgifter Smart Energy Sweden AB (publ) Hälleflundregatan Västra Frölunda Tel. +46 (0) E-post: Webbplats: smartenergysweden.se 11

12 Ekonomisk information 12 Finansiell översikt Finansiell utveckling (SEK) Resultaträkning (SEK) Nettoomsättning 0 Rörelseresultat före avskrivningar 0 Rörelseresultat 0 Resultat efter finansiella poster 0 Årets resultat 0 Balansräkning (SEK) Anläggningstillgångar 0 Varulager 0 Fordringar Kassa / Bank Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder 0 Kortfristiga skulder 0 Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Nyckeltal Soliditet (%) 100 Skuldsättningsgrad (ggr) 0 Smart Energy är i sin helhet finansierat via ägarkapital från sin aktieägare Bolaget har en soliditet på 100 procent. Tillgångarna i bolaget består i nuläget helt o hållet av kontanter. Bolaget har inga lån upptagna. Kapitalbehov Likviden från den i detta beskrivna obligationen ska primärt användas till expansion av Bolaget och etablering av nya tankstationer. Möjligheter och risker Marknaden för Smart Energys nuvarande och framtida produkter bedöms med nuvarande konjunktur var god, men för att kunna generera goda vinster måste Bolaget kunna erhålla tillräckligt med kapital. Om så inte kan ske, kan bolaget ha svårt att framledes redovisa goda resultat. Handel i obligationen Bolaget har inte för avsikt att notera obligationen i nuläget. Styrelsen kommer dock fortlöpande utvärdera ifall investerarna som tecknat sig för obligationer i bolaget vill att obligationen ska noteras och i såfall starta upp en sådan process. Rätt till förtidsinlösen Bolaget äger rätt att förtidsinlösa hela obligationslånet under löptiden. Ackumulerad ränta kommer då att utbetalas tillsammans med lånebeloppet.

13 Bolagsordning 1 Firma Bolagets firma är Smart Energy Sweden AB. Bolaget är publikt. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs Kommun, Västra Götalands Län. 3 Verksamhet Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av bränsle, oljeprodukter, fartygsbunker samt handel och förvaltning värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara minst st och maximalt st. 6 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst fem ledamöter med 0-2 suppleanter Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 7 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer. Av revisorerna respektive av eventuella suppleanter ska minst en vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med avlagd revisorsexamen. 8 Kallelse till bolagstämma Kallelse till årsstämma och bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post och inrikes Tidning, på bolagets webbplats samt genom annonsering i Dagens Nyheter. Aktieägare får deltaga i bolagsstämman endast om han eller hon anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. 9 Ärenden på årsstämman På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: Val av ordförande Upprättande och godkännande av röstlängd Godkännande av förslaget till dagordning I förekommande fall val av en eller två justeringsmän Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse Beslut angående a) fastsällelse av resultaträkningen och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor Val av styrelse samt i förekommande fall val av revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 10. Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 juli 30 juni 13

14 Obligationsvillkor Villkor för Smart Energy Sweden AB (publ) obligationslån 2014/ Definitioner I föreliggande villkor skall följande begrepp ha den innebörd som anges nedan: bankdag dag som inte är lördag/söndag eller allmän helgdag eller som beträffande betalning av skulde brev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige; Bolaget Smart Energy Sweden AB, org. Nr Hälleflundregatan 38, Västra Frölunda; Euroclear Euroclear Sweden AB, org. Nr , Box 191, Stockholm eller annan central värdepappersförvarare; fordringshavare den som är antecknad på avstämningskonto enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument som borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalning enligt obligationen; fordringshavaramöte sådant möte med fordringshavare som avses i avsnitt 7.1 obligation ensidig skuldförbindelse som registrerats enligt lag om kontoföring av finansiella instrument och som ska utges eller har utgivits av Bolaget i enlighet med dessa villkor emissionsinstitut Aktieinvest Fondkommission AB ( ) Kontoförande institut Bank eller annan som har medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende Obligationer. VP-konto Värdepapperskonto (avstämningskonto enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument) där respektive Fordringashavares innehav av Oligation är registrerat. SEK Svesnka kronor. Lånedatum Det datum lånet upptogs. Återbetalningsdag Det datum lånet förfaller till betalning. 2. Lånebelopp och betalningsförbindelse 2.1 Lånebeloppet uppgår till högst SEK Lånet representeras av Obligationer i valören SEK eller i hela multiplar därav. Bolaget förbinder sig härmed att i enlighet med dessa villkor återbetala Lånet och erlägga ränta. 2.2 Obligationer ska för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysisika värdepapper kommer att utfärdas. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Obligationerna ska riktas till Kontoförande institut. Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelser i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning under en Obligation ska låta registrera sin rätt till betalning. 3. Lånebelopp, betalningsutfästelse och förfallodag Lånebeloppet uppgår till högst SEK Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet för obligationslånet och utfäster sig att verkställa betalning i enlighet med dessa villkor. Obligationslånet förfaller till återbetalning den 31 juli 2019 i den mån Bolagets styrelse dessförinnan inte beslutat om förtida återbetalning i enlighet med avsnitt Ränta och återbetalning 4.1 Lånet löper med nedan angivna årliga räntan från den 31 juli, 30 september eller 31 december 2014 beroende på vilket stoppdatum som investeraren väljer att inbetala likviden för sin tecknade obligation, till och med den i avsnitt 3 angivna förfallodagen för återbetalning, förfallande till betalning halvårsvis i efterskott, första gången den 31 december 2014, därefter den 30 juni respektive den 31 december varje år och sista gången på lånets förfallodag för återbetalning den 31 juli Räntan beräknas på det faktiska antalet dagar i ränteperioden dividerat med Obligationerna löper med 10 % ränta på det utestående beloppet från lånedatumen (se paragraf 4.1) till och med återbetalningsdagen den 31 juli Räntan ska betalas halvårsvis eller för aktuell ränteperiod i efterskott på varje ränteförfallodag. 4.3 Lånebeloppet återbetalas på den i avsnitt 3 angivna förfallodagen för återbetalning i den mån bolagets styrelse dessförinnan inte besluta om förtida återbetalning. Förtida återbetalning skall omfatta hela obligationslånet, skall meddelas fordringshavarna i enlighet med avsnitt 10 senast tio bankdagar före dagen för återbetalning och dagen för 14

15 förtida återbetalning skall infalla på ränteförfallodag i enlighet med detta avsnitt 4. Förtida återbetalning medför inte rätt till ersättning för uteblivna, framtida räntebetalningar. 4.4 Ränta och lånebelopp betalas respektive återbetalas av Euroclear till den som på femte bankdagen före respektive förfallodag för ränta respektive återbetalning, eller på den bankdag närmare respektive förfallodag som generellt kan komma att tillämpas på den svenska värdepappersmarkna den(avstämningsdagen), är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister som fordringshavare eller som i annat fall berättigad att uppbära ränta respektive lånebelopp. 4.5 Har fordringshavare, eller den som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister såsom i annat fall berättigad att uppbära ränta respektive lånebelopp, genom kontoförande institut låtit registrera att räntan respektive lånebeloppet skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom Euroclear försorg på förfallodagen för ränta respektive lånebeloppet sistnämnda dag till vederbörande under dennes hos Euroclear Sweden på avstämningsdagen registrerade adress. 4.6 Infaller förfallodagen för betalning respektive återbetalning av ränta eller lånebelopp på dag som inte är bankdag sker betalning respektive återbetalning närmast påföljande bankdag. 4.7 För det fall betalning av ränta skulle framstå som oförsvarlig med hänsyn till Bolagets likviditet och ställning i övrigt, får betalningen uppskjutas till dess sådan betalning inte längre framstår som oförsvarlig, dock senast till lånets förfallodag. 4.8 Skulle Euroclear på grund av dröjsmål från Bolagets sida eller på grund av annat hinder inte kunna betala ränta eller återbetala lånebelopp enligt ovan, utbetalas ränta respektive lånebelopp av Euroclear så snart hindret upphört till den som på avstämningsdagen för betalning var registrerad som fordringshavare eller antecknad som berättigad att uppbära ränta respektive lånebelopp. 4.9 Ränta gottgöres endast till och med Detta gäller även om betalning av förfallet belopp fördröjs av sådant hinder som avses i avsnitt 4.7 eller 4.8 eller 13. För det fall Bolaget skulle underlåta att i rätt tid tillhandahålla Euroclear medel för betalning av förfallet ränte- eller lånebelopp på ifrågavarande förfallodag eller av annat skäl inte medverkar eller inte kan medverka till betalning av förfallet ränte- eller lånebelopp på ifrågavarande förfallodag, trots att sådant hinder som avses i avsnitt 4.7, 4.8 eller 13 inte föreligger, skall emellertid ränta på förfallet räntebelopp respektive lånebelopp utgå med en årlig räntesats om 10 procent från ifrågavarande förfallodagen till och med den bankdag under vilken medel senast kl tillhandahållits Euroclear. 5 Särskilda åtaganden från bolaget 5.1 Om bolaget beslutar att notera aktien och genomföra en aktieemission under obligationens löptid kommer fordringshavarna erbjudas att konvertera sina obligationslån till aktier till en kurs motsvarande 25 procent lägre än noteringskursen. 6 Efterställdhet 6.1 Fordran på lånebelopp och ränta skall i enlighet med 18 1 st förmånslagen vid bolagets likvidation, företagsrekonstruktion eller konkurs medföra rätt till betalning ur bolagets tillgångar efter bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passu) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån. 7 Förvaltare Enligt 3 kap 7 lagen(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument kan juridiska personer erhålla medgivande till att registreras som förvaltare. Sådan förvaltare skall betraktas som fordringshavare vid tillämpningen av dessa villkor. 8 Fordringshavaramöte 8.1 Bolaget äger, och skall efter skriftlig begäran från fordingshavare som på dagen för begäran företräder minst en tiondel av det vid var tid utestående lånebeloppet, kalla till f ordringshavarmöte( fordringshavarmöte ). Kallelsen skall senast 20 bankdagar före fordringshavarmötet tillställas fordringshavarna i enlighet med avsnitt Fordringshavarmötet utgör den ordning enligt vilken fordingshavare lämnar godkännande enligt i Bolagets bolagsordning. 15

16 8.3 Kallelse till fordringshavarmöte skall ange tidpunkt och plats för mötet samt innehålla en dagordning för mötet. Dagordningen skall ange de ärenden som skall behandlas vid mötet samt det huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag. Ärendena skall vara numrerade. Fordringshavarmöte får endast besluta i ärende som upptagits i kallelsen. För det fall förtida anmälan krävs för att fordringshavare skall äga rätt att delta på fordringshavarmöte skall detta tydligt framgå av kallelsen samt skall anges hur anmälan skall ske. 8.4 Fordringshavarmöte skall öppnas av den Bolaget utser, varefter mötet skall utse ordförande och justeringsmän. 8.5 Vid fordringshavarmöte äger, utöver fordringshavare samt deras respektive ombud även styrelseledamöter, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i Bolaget samt Bolagets revisorer och juridiska rådgivare, endast sådana personer som fordringshavarmötet bestämmer rätt att delta. Ombud skall förete behörigen utfärdad fullmakt som skall godkännas av ordföranden. 8.6 Bolaget skall tillse att det vid fordringshavarmöte finns en utskrift av det av Euroclear förda avstämningsregistret för lånet per den femte bankdagen före dagen för fordringshavarmötet (avstämningsdagen för mötet). Ordföranden skall upprätta en förteckning över närvarande röstberättigade fordringshavare med uppgift om den andel av det per avstämningsdagen för mötet utestående lånebeloppet varje fordringshavare företräder(röstlängden) Endast fordringshavare som finns upptagna i utskriften per avstämningsdagen för mötet skall vara röstberättigade och skall upptas i röstlängden. Röstlängden skall godkännas av fordringshavarmötet. 8.7 Vid fordringshavarmöte skall föras protokoll, vari skall antecknas dag och ort för mötet, vilka som närvarat, vad som behandlats, hur omröstning har utfallit och vilka beslut som fattats. Röstlängden skall nedtecknas i eller biläggas protokollet. Protokollet skall undertecknas av protokollföraren. Det skall justeras av ordföranden om denne inte fört protokollet samt av en eller två av fordringshavarmötet utsedda justeringsmän. Därefter skall protokollet överlämnas till Bolaget. Senast tio bankdagar efter fordringshavarmöte skall en kopia av protokollet tillställas fordringshavarna enligt avsnitt Fordringshavarmötet äger besluta i samtliga frågor som underställd mötet enligt dessa villkor eller enligt bolagsordningen för Bolaget, oaktat den andel av utestående lånebelopp som är närvarande vid fordringshavarmötet. 8.9 Som fordringshavarmötets beslut gäller den mening som biträds av mer än hälften av de på fordringshavarmötet angivna rösterna, varvid skall gälla att varje röstberättigad fordringshavare har en röst för varje obligation som innehas av denne. Beslut vid fordringshavarmöte fattas genom omröstning endast om någon fordringshavare begär det Vid tillämpningen av detta avsnitt 7 skall innehavare av förvaltarregistrerade obligationer betraktas som fordringshavare om innehavaren företer intyg från förvaltaren som utvisar att innehavaren per den femte bankdagen före fordringshavarmötet var innehavare av obligationer och antalet av denne innehavda obligationer Beslut som har vederbörligen fattats vid ett i behörig ordning sammankallat fordringshavarmöte är bindande för samtliga fordringshavare. Fordringshavare som biträtt av fordringshavarmöte fattat beslut är i intet fall ansvarig för skada, kostnad eller förlust som beslutet kan komma att medföra för annan fordringshavare Bolaget skall svara för samtliga kostnader i anledning av fordringshavarmöte. 9. Preskription 9.1 Rätten till återbetalning av lånebeloppet preskriberas tio år efter förfallodagen. Rätten till betalning av ränta preskriberas tre år efter respektive förfallodag. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillfaller bolaget. Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år i fråga om kapitalbelopp och tre år beträffande räntebelopp, i båda fallen räknat från den dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av preskriptionsbrott. 10. Meddelanden 10.1 Meddelanden rörande dessa villkor skall sändas med posten till varje fordringshavares och annan rättighetshavare på konto i Bolagets avstämningsregister registrerade adress samt publiceras på Bolagets hemsida. För det fall obligationerna är upptagna till handel på en reglerad marknad 16

17 eller noterade på en handelsplattform skall meddelanden även lämnas i enlighet med bestämmelserna om offentliggörande av information som är tillämpliga på sådan reglerad marknad eller handelsplattform Meddelanden avsända, publicerade och i förekommande fall offentliggjorda i enlighet med detta avsnitt 9 skall anses ha kommit mottagaren tillhanda senast tre bankdagar efter avsändandet. 11. Ändring av villkor Bolaget äger rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt, enligt Bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och fordringshavares rättigheter inte i något hänseende försämras. Sådan ändring av dessa villkor skall omedelbart meddelas fordrinsghavarna i enlighet med avsnitt Sekretess 12.1 Varken bolaget eller Euroclear får obehörigen till tredje man lämna uppgift om fordringshavare, varvid skall gälla att utlämnande av uppgifter upptagna i sådan utskrift som avses i avsnitt 7.5 är att anse som behörigt Bolaget äger rätt att erhålla följande uppgifter från Euroclear om fordringshavares konto i avstämningsregister a) fordringshavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress och b) antal obligationer 13. Begränsning av Bolagets, Emmisionsinstitutets och Euroclears ansvar 13.1 I fråga om de på Bolagets, Emissionsinstitutets eller Euroclear enligt dessa villkor ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande mot Bolaget, Emissionsinstitutet eller Euroclear för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd Varken bolaget, Emissionsinstitutet eller Euroclear är skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget, Emissionsinstitutet respektive Euroclear varit normalt aktsamt. I intet fall ansvarar Bolaget, Emissionsinstitutet eller Euroclear för skada som består av indirekt förlust Föreligger hinder för Bolaget, Emissionsinstitutet respektive Euroclear att vidta åtgärd enligt dessa villkor på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. 14 Tillämplig lag och forum Svensk lag gäller för detta obligationslån och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning av dessa villkor skall avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans eller sådan annan domstol som Bolaget skriftligen godkänner. 15 ISIN kod Bolagets ISIN kod är SE

18 smart energy 18

Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016

Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016 Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande begrepp ha den innebörd som anges nedan: bankdag dag som inte är söndag eller annan

Läs mer

VILLKOR FÖR TECTONA CAPITAL AB:S (PUBL) OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST 14 000 000 SEK 7,5 % 2015/2018 ISIN: SE0007500020

VILLKOR FÖR TECTONA CAPITAL AB:S (PUBL) OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST 14 000 000 SEK 7,5 % 2015/2018 ISIN: SE0007500020 VILLKOR FÖR TECTONA CAPITAL AB:S (PUBL) OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST 14 000 000 SEK 7,5 % 2015/2018 ISIN: SE0007500020 1. Definitioner I dessa Villkor har definierade termer följande betydelse: Avstämningsdag

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102. Svenska staten genom Riksgäldskontoret.

STATSOBLIGATIONSLÅN FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102. Svenska staten genom Riksgäldskontoret. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102 Låntagare Lånebelopp Försäljningssätt Räntesats Räntebelopp Svenska staten genom

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB

Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB Styrelsen föreslår att bolaget genom en emission av konvertibler ska ta upp ett förlagslån med ett nominellt belopp om 9.000.000 kronor

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Bilaga F Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar att 5, 7 och 11 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar dels att 6 8, 12 och 14 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse,

Läs mer

CAPILLUM HOLDING AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2014

CAPILLUM HOLDING AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2014 CAPILLUM HOLDING AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2014 KV 5 B VILLKOR FÖR CAPILLUM HOLDING AB (publ):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 6 499 500,00 kronor 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar

Läs mer

KIWOK NORDIC AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2015. VILLKOR FÖR KIWOK NORDIC AB (PUBL):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3.126.

KIWOK NORDIC AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2015. VILLKOR FÖR KIWOK NORDIC AB (PUBL):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3.126. KIWOK NORDIC AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2015 VILLKOR FÖR KIWOK NORDIC AB (PUBL):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3.126.437,70 kronor 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), , ( Bolaget ) kallas

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), , ( Bolaget ) kallas KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), 556960-9539, ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 december

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 20 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C)

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C) OPTIONSBEVIS Detta optionsbevis är utfärdat till Lars Berg eller order och omfattar 10 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (C) och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i Greater Than AB (publ)

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA, I SCANDINAVIAN ORGANICS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA, I SCANDINAVIAN ORGANICS AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA, I SCANDINAVIAN ORGANICS AB (PUBL) Aktieägarna i Scandinavian Organics AB (publ), org. nr 556705-6741 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen

Läs mer

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist.

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist. Kallelse Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2016 klockan 16:00 på Regnbågsgatan 8B, våning 2 (Dockside kontorshotell)

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ)

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ) KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ) 556271-9228 Tid: Fredagen den 20 april 2012 kl. 17.00 Plats: Konferensavdelningen, Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg Inregistrering sker

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Börsprospekt Program för Medium Term Notes Arrangör Swedbank Markets INNEHÅLL Detta börsprospekt för FöreningsSparbanken ABs, nedan kallad FöreningsSparbanken, MTNprogram om 40.000.000.000 svenska kronor

Läs mer

Styrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsen för Götenehus Group AB, 556313-4484, föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ),

Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), 556749-1963 Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL) tisdagen den 22 april 2014 Aktieägarna i Wonderful Times Group AB AB (publ), 556684-2695 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den 11 april 2017 klockan 10.00, Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL)

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) 1 DEFINITIONER 1.1 I dessa lånevillkor ( Lånevillkor ) ska följande benämningar ha den innebörd som anges

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr Dala Airport AB Bolagsordning Org nr 556100-0844 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dala Airport AB - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar Delägt kommunalt bolag Dokumentägare Verkställande

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2014 i Crown Energy AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2014 i Crown Energy AB (publ) Kallelse till årsstämma 2014 i Crown Energy AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2014-04-14 Aktieägarna i Crown Energy AB (publ), org.nr 556804-8598, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 maj 2014

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

Bilaga 5 Bolagets firma är Qliro Group AB (publ). Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagsordning Qliro Group AB (publ), org. nr. 556035-6940 Antagen vid extra bolagsstämman den 21 november 2014. Bolagets

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer