LYFT NÄRINGSLIVET! Kvinnors företagande främjar det regionala tillväxtarbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LYFT NÄRINGSLIVET! Kvinnors företagande främjar det regionala tillväxtarbetet"

Transkript

1 Programmet Främja kvinnors företagandes avslutningskonferens 2-3 oktober 2014 Clarion Sense i Luleå LYFT NÄRINGSLIVET! Kvinnors företagande främjar det regionala tillväxtarbetet

2 Expansiva Norrbotten I Norrbotten har företag som startas av kvinnor ökat med 40 procent. Kvinnors företagande är bra för Sverige, uttrycker Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län. Sven-Erik Österberg berättar om fördubblade tillväxtsiffror i Norrbotten det första decenniet av 2000-talet och att världens blickar riktas mot norra Sverige. Råvaror och en expansion inom gruvindustrin lockar, men inte bara det. Här i norra Sverige finns unika förutsättningar för nya tjänster, säger Sven Erik Österberg. Kulturella och kreativa näringar, test och övningsverksamhet och upplevelsenäringar är områden under stark utveckling och datorhallar som drivs på miljövänlig el, trygga omständigheter och ett kallt klimat är en konkurrenskraft mot övriga delar av världen. Besökare, forskare och riskexploatörer studerar vad vi har att erbjuda och det skapar framtidstro. Det är inte längre dystert och vi vet numera att vi kan själva, säger Sven-Erik Österberg. Att kvinnor skulle vara mer försiktiga och inte efterfråga företagsstöd i lika stor omfattning som män, tror Sven-Erik Österberg delvis bygger på gamla föreställningar. Han är dock inte nöjd med dagens könsbalans och menar att man måste lägga ner mer tid och ansträngning på kvinnor som vill starta och utveckla sina företag. Vi måste fortsätta att berätta om oss själva och möta de samhälleliga utmaningar som kan begränsa tillväxten. Kompetensförsörjning och bostadsbrist är två utmaningar som hänger ihop och Sven-Erik Österberg ser behovet av att bygga attraktiva livsmiljöer och arbetsplatser. Det måste vara spännande att komma hit och jobba. Sven-Erik Österberg, landshövding Norrbotten. Foto: Viveka Österman Hinder för jämställda villkor inom företagande Färre kvinnor startar företag i Västerbotten än i Norrbotten, vilket Ewa-May Karlsson (C), regionråd, Region Västerbotten, tror kan hänga ihop med hur branschstrukturen ser ut i de olika länen. Hon tror också att strukturer påverkar möjligheten och viljan att starta företag. För att få föräldrapenning blev en god vän till mig tvungen att lägga ner sitt aktiebolag, tror knappast att det hade behövt hända om männen är de som föder barn, berättar Ewa-May Karlsson. Antalet företagande män som tar ut föräldrapenning tror Ewa- May Karlsson är få och hon tycker det är nödvändigt att jobba med strukturer för trygghetssystemen och förutsättningar för företagare. Hon gillar inte heller att man diskuterar vinster i välfärden som något negativt, när offentlig sektor under lång tid har upphandlat tjänster inom hårda områden som snöröjning, bygge och förvaltning. Aldrig har någon klagat på det, men när Katrin i Vindelns kommun driver banomsorg i privat regi, då är det helt plötsligt inte okej, säger Eva-May Karlsson. Offentlig sektor måste dock bli bättre på att beställa, upphandla och ställa krav på kvalitet. Ewa-May Karlsson (C), regionråd, Region Västerbotten. Foto: Viveka Österman Försiktighet kan vara synonymt med strategiskt Jag är ett sanningsvittne att Ambassadörsprogrammet har gjort skillnad, berättar Ingela Lekfalk, företagare och regionchef för Företagarna i Norrbotten. Hon är dessutom moderator för konferensen Lyft näringslivet startade Ingela Lekfalk sitt aktiebolag inom filmbranschen. Hon startade försiktigt, men ser det mer som ett strategiskt sätt att utveckla företaganded. För hon vill göra allt rätt och vara säker på att företaget utvecklas bra. Hon är också en av alla de 700 ambassadörerna inom Kvinnors företagande. Ingela Lekfalk, moderator för kontferensen och regionchef för Företagarna i Norrbotten. Foto: Viveka Österman

3 Företagande och Ledarskap till nästa nivå! Jenny Idebro ansvarar sedan 2010 för programmet Främja kvinnors företagande på Tillväxtverket. Många säger att programmet har gjort skillnad, vilket vi också kan se i svaren vi får från en enkät till de företag som deltagit någon gång under programmet, säger Jenny Idebro. Ökat i omsättning och kunnat anställa Många företag svarar att de genom programmet har utvecklats, ökat i omsättning och har även kunnat anställa. Målet om att Jenny Idebro, Tillväxtverket. nå 40 procent kvinnor som företagare är dock inte uppnått och mycket mer behöver göras. En anledning till att det tar tid hänger ihop med en segregerad arbetsmarknad och att kvinnor och män gör traditionellt könsbundna yrkesval. Allvarligt tycker Jenny Idebro är, den ojämna fördelningen av Sveriges företagsstöd där 1,4 miljarder går till företag som ägs av män och endast 116 miljoner till kvinnors företag. I utvärderingen framgår att män i snitt söker dubbelt så höga belopp som kvinnor, män och kvinnor kronor. Foto: Viveka Österman Åsa Löfström, universitetslektor visar i studie att BNP skulle öka med 27 procent om arbetsmarknaden var jämställd. Samtidigt menar Jenny Idebro att det är större skillnader mellan företagande i olika branscher än mellan företag som driva av kvinnor respektive män. Det handlar om att se satsningar på kvinnors företagande som en byggsten i länets omställning till nya branscher. Vår vision är att alla kvinnor ska kunna starta och utveckla företag på lika villkor. Ser fram emot uppföljning Syftet med programmet Främja kvinnors företagande har varit att skapa tillväxt och förnyelse i Sveriges näringsliv genom att få fram fler företag drivna av kvinnor. Programmet är Tillväxtverkets största nationella program och Jenny Idebro ser fram emot att i uppföljningen av programmet och att jämföra utvecklingen i deltagande företag med utveckling i företag som inte tagit del av insatserna. Samlad faktabank om företagande Tillväxtverket startar Regionutmaningen.se som en samlad faktabank om mäns och kvinnors företagande uppdelad på län. Där finns jämförande statistik om vilka branscher män och kvinnor väljer att starta företag i och statistik vilken typ av företag som vill växa. Sidan ska underlätta för alla som arbetar med näringslivsfrågor. Nationell strategi för företagande på lika villkor En nationell strategi ska ta fram förslag på hur man ytterligare kan jobba för att företagande ska kunna ske på lika villkor. I en inledande studie framgår att kvinnor ofta gör mer blygsamma satsningar och ofta startar som projekt. Männens satsningar är ofta stora med en tydlig ambition redan i uppstartsfasen. Förslag på en nationell strategi överlämnas till regeringen, våren Foto: Viveka Österman Trots framgångssagor kan vi inte slappna av. Vi kan däremot vara glada över allt som hänt de här åren, att vi kommit långt och att vi har fått en tydlig bild av hur det ser ut och vad vi kan göra., säger Jenny Idebro, programmet Främja kvinnors företagande, Tillväxtverket. Synligheten är det bästa med programmet Främja kvinnors företagande och det är viktigt att hålla kvar nätverket med 800 ambassadörer som har fått utbildning. Diskussioner pågår om modellen med ideellt arbetande ambassadörer ska fortsätta eller om arvode kan upprätthålla modellen i längden men med färre som är verksamma. Tyskland är inspirerade av den svenska modellen och startar ett ambassadörsnätverk med 180 företagande kvinnor, berättar Gunilla Lindner, Västerbottens Handelskammare. Vi måste förändra de regler vi har idag som sätter ett golv för hur små belopp man kan söka. Man måste också ha en egen insats eller annan finansiering, ju högre summa ju högre medfinansiering, säger Håkan Ylinenpää, Luleå tekniska universitet. Tjänsteföretag och företag drivna av kvinnor har inte så stora kapital och det man efterfrågar är ofta stöd till marknadsföring. Beloppen blir aldrig lika stora som mer kapitalstarka företag ofta drivna av män, säger Daniel Granlund, Länsstyrelsen Norrbotten.

4 Foto bilduppslag: Viveka Österman

5 Miniseminarier Miniseminarie 3 Fyra miniseminarier med inslag från företagare och projekt för utvecklat företagande Seminarium 1 Innovativa mötesplatser live och på distans Pia Hagerlind Huuva, Svenska Samernas Riksförbund Ylva Sarri, Photo & Guide Nätverk över alla branscher Ing-Mari Grahn, Strukturum Jokkmokk Karin Nordström, Jokkmokksbär AB Lotta Mellows, iclapland Seminarium 2 Varför behövs en extern styrelse? Gunilla Lindner, Västerbottens Handelskammare Elin Bjuhr, Din HR-partner Fler affärer för ökad lönsamhet Britt Nilsson, Piteå kvinnliga företagare Mirjana Petrova, Röstcenter Sverige Seminarium 3 Behövs ledarskap i små företag? Ingela Lekfalk, QS media Viveca Österman, Veken Boosta kvinnor i musikbranschen Kicki Fagerlund, Lucky Star Music AB Mona Ersare Seminarium 4 Kooperativt företagande för otraditionella branscher Coompanion Nord, Helen Nilsson & Doris Brändström berättar om företagen, I Ur & Skur personalkooperativ Knoppen Montessori Duvan Språkskolan Umeå Handelsgården Skellefteå Nätverk för ökad kompetens och styrning Ingela Uvberg Nordell, Priorum ek för Åsa Nilsson, Sikfors camping Therese Östlund, Udda med flit Till höger foton från Miniseminarie 3 Överst: Kicki Fagerlund,Lucky Star Music AB, Mitten vänster: Viveca Österman, Veken Mitten höger: Ingela Lekfalk, QS media Nederst: Mona Ersare Foto: Viveka Österman

6 Miniseminarie 2 Miniseminarie 2 Varför behövs en extern styrelse? Fler affärer för ökad lönsamhet Gunilla Lindner, affärsutvecklare vid Västerbottens Handelskammare, upptäckte i projektet Kvinnor i toppen att många inte insåg nyttan med en extern ledamot i sitt företags styrelse. Västerbottens Handelskammare startade därför StyrelseQraft, ett projekt som vänder sig företag drivna av kvinnor och som vill växa genom extern kompetens. Genom föreläsningar om nyttan med en extern styrelse, rekrytering av ledamöter, praktiska exempel, hur man utformar instruktioner till vd och ägardirekt fick deltagarna så småningom börja arbeta med utveckling av sitt eget företag. Vi hjälpte även till att etablera kontakter för rekrytering av ledamöter till en första extern styrelse, säger Gunilla Lindner. Lönsam extern styrelse Elin Bjuhr som driver Din HR partner har deltagit i den första omgången av Styrelse Qraft. Från att under tio år jobbat i kommunal och privat regi driver hon nu ett företag där hon säljer tjänster inom HR-området. Tjänsterna omfattar allt från utbildning, stöd i arbetsrättsliga frågor, löner, medarbetarsamtal och arbetsmiljö. Men även att bygga strukturer för lönesättningssystem och personalhandböcker. Jag håller också utbildning i konsultation, arbetsrätt, personalpolitik och agerar bollplank eller stöd till ledningsfunktioner i en förändringsprocess, berättar Elin Bjuhr. Genom sitt deltagande i StyrelseQraft har hon har fått med sig kunskaper om styrelsearbete, juridiska och praktiska frågor, vad hon kan förvänta sig, kunskap om arvode och att upprätta formella dokument. Hon tycker att det har varit en möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företagare och fått hjälp med kontakter till möjliga styrelseledamöter. En bonus var att jag även kom i kontakt med en kund som behövde hjälp med personalfrågor, berättar Elin Bjuhr. Styrelse med rådgivande funktion Elin Bjuhrs externa styrelse består av två personer som har en rådgivande funktion. Ledamöterna är arvoderade för möte och förberedelsetid. Kanske kommer de följa mig under hela min tid som företagare, men det är möjligt att jag kommer byta i takt med att företaget förändras, säger Elin Bjuhr. Hon ser styrelsemötena som ett tillfälle att höja blicken och se om hon är på väg åt rätt håll. Från början kände sig Elin Bjuhr inte helt trygg i rollen som företagare och där har styrelsen fungerat både som en trygghet och samtidigt en påtryckare att prestera. Styrelsen har betalat sig många gånger om, säger Elin Bjuhr. Styrelsemöten i Din HR-partner är strukturerade med agenda, protokoll och uppdrag. Ett tydligt resultat till följd av den externa styrelsen är att Elin Bjuhr nu prissätter tjänster utifrån ett kundvärde, vilket i sin tur har gjort säljarbetet lättare. Piteå kvinnliga företagare är ett projekt som har drivits av Britt Nilsson och Carina Wedin. 22 kvinnor har deltagit med målsättningen att stärka kvinnors roll som företagare och bidra till hållbara och lönsamma företagare. Vi fick riktigt bra skjuts på deltagaranmälningarna efter ett reportage i radion, berättar Britt Nilsson. Avgift med stort värde Avgiften för att vara med var hela 5000 kronor, en summa som motsvarat ett mångdubbelt värde. De 22 deltagarna fick ta del av något som Britt Nilsson och Carina Wedin liknar ett smörgåsbord bestående av aktiviteter: allt från middagar för att nätverka, temakonferenser, kurs i presentationsteknik och en check på kronor att använda för att köpa konsulttjänster till ett individuellt behov. Beskriva utveckling under projektet Frågor som tagits upp är företagens styrkor, försäljning, varumärke, kundperspektiv, omvärldsanalys, sociala medier, härskartekniker, trygghet som företagare och inte minst pension och försäkringar. Vid projektstart fick deltagarna skriftligt beskriva sitt företag då och var de skulle vara om ett och ett halvt år. Projektets mål är att hälften ska ökat sin omsättning och tjäna mer pengar. Målet ser ut att bli uppnått, några har anställt och någon har gått från deltid till heltid, säger Carina Wedin. En viktig lärdom som utvecklats i projektet är att låta någon annan göra det man är dålig på och istället lägga all sin kraft på det man gillar och dessutom är anledning till att man vill vara företagare. Norrbottens största sångföretag Mrjana Petrova har gått från förhoppning till att verkställa sina visioner. Men hon beskriver att de första åtta åren som företagare har gett sjukt mycket skinn på näsan. Hon driver ett företag i Piteå inom kör och röstvård och har gått från att vara en liten firma till att vara Norrbottens största sångföretag. Jag har slutat ursäkta mig och förklara mig. Istället har jag förpackat tjänsterna så att det syns att vi är kompetenta, berättar Mrjana Petrova. Misstag att sätta för låga priser Sitt första misstag hon gjorde som företagare var att sätta för låga priser, ett annat var att hon från början gjorde saker som hon trodde att andra ville att hon skulle göra. Nu har jag slutat koka kaffe till köreventen och jag tar betalt för det jag kan, säger Mrjana Petrova. Kunderna finns över hela Sverige och flygresan till Stockholm tar inte mer än en timme. Elin Bjuhr, vd för Din HR partner och Gunilla Lindner, affärsutvecklare vid Västerbottens Handelskammare. Mrjana Petrova, vd för företag inom kör och röstvård i Piteå, Britt Nilsson och Carina Wedin, projektledare för Piteå kvinnliga företagare.

7 Foto bilduppslag: Viveka Österman

8 Hur ser kompetensen ut? Camilla Wagner, driver företaget Management by Kerstin tillsammans med Petra Medfors. Hon är arbetshästen och jag är cirkushästen, beskriver Camilla Wagner, journalist och tidigare researchchef på Veckans Affärer med jämställdhet som bevakningsområde. Wagner har ansvarat för den årliga listan av näringslivets 100 mäktigaste kvinnor och skrivit boken 19 röster om kvinnor & makt. Sveriges 100 mäktigaste kvinnor När Veckans Affärer startade med att utse Sveriges 100 mäktigaste kvinnor gjorde man det utifrån kriterierna: position i företaget, resultatansvar, vilken bransch man befann sig i och potential som visade sig vara det mest spännande kriteriet. Potential innebar att titta på hur sannolikt det är att den här kvinnan tar ett kliv inom sin egen organisation, blir upplockad av en annan bransch eller kommer att kunna byta bransch. Eftersom Annika Falkegren bara jobbat i SE-banken kunde hon utifrån potential inte hamna i topp varje år, säger Camilla Wagner. Hon tror att listan var mer viktig från början, men den fyller fortfarande sin funktion att hålla debatten igång och tydligt är att det inte längre bara är Veckans Affärer som diskuterar kvinnor som företagare och det är ett samtal som pågår året runt och inte enbart den 8 mars. skinen, men inte själva borrstålet som kostade flera tusenlappar att köpa. Uthyraren bedömde att hon inte var kompetent och därför skulle ha sönder stålet. Jag fick hjälp av en man som jobbar på bank som utan diskussion fick hyra såväl maskin som borrstål. Han langade en borr till mig, säger Camilla Wagner. Bästa kompetensen ger jämställda företag Camilla Wagner menar att det handlar om att välja den bästa kompetensen och då blir följden att det blir lika många kvinnor som män. Företagen måste våga attrahera den bästa medarbetaren och visa att man kan ta vara på den talangen. Camilla Wagner nämner symfoniorkestrar som övervunnit fördomen att det krävs muskelmassa för att spela fiol genom så kalllade blind auditions. Varför används inte det överallt? undrar hon. Att bristen på kvinnor i ledningen för börsnoterade företag skulle bero på att företagen är industritunga, är enligt Camilla Wagner inte en sanning. Jag ringde alla vd:ar i svenska börsbolag och frågade vilken examen de hade och bara 30 procent svarade att de var ingenjörer, övriga hade yrken med mer lika andel kvinnor och män. Lika påtagligt blir det när majoriteten av juriststudenter är kvinnor, men bara nio procent av vd:ar på de stora juristbyråerna är kvinnor. Ingen kvinna nominerad till årets företagare När årets företagare för 2014 ska utses, då har ingen kommun, region eller företagarförening nominerat en enda kvinna. Kvinnor måste också ta sitt ansvar och nominera varandra och varje region borde vara tvingad att nominera en man och en kvinna, säger Camilla Wagner. Kvinnorna är den nya oljan Camilla Wagner tycker att den mest häpnadsväckande lärdomen från konferensen Lyft näringslivet i Luleå, är att BNP skulle öka med 27 procent om arbetsmarknaden vore jämställd. Hon jämför med att media lyfter att handelsministern ska verka för handelsavtal med USA som ska leda till en halv procents ökning av BNP. En halv procent jämfört med 27, då förstår ni hur viktigt det är med kvinnors företagande. Kvinnorna är den nya oljan. Kvinnan den nya oljan Inte fria från fördomar Att det tar så lång tid med jämställdhet tror Camilla Wagner hänger samman med att vi lever med en mängd intränade beteenden och att vi inte är fria från fördomar bara för att vi är kvinnor. Vi är också präglade av föreställningar som att kvinnor är mindre riskbenägna än män, vilket kommer ur att kvinnor satsade mindre summor i Eniro. Sambandet tycker Camilla Wagner är befängt och hänvisar till kvinnor i genomsnitt tjänar 3,6 miljoner kronor mindre än män under ett arbetsliv och att män helt enkelt har mer pengar för investeringar. Hon avfärdar även myten om att kvinnor bara vill ha levebrödsföretag. Vi vet inte vilka företag som hade kunnat lyfta, för det är så få kvinnor jämfört med män som fått ekonomiskt stöd för sitt företagande och då i mycket mindre belopp. Langade en borr till en kvinnna När Camilla Wagner skulle hyra en bergsborr för att sätta upp en flaggstång vid sin stuga i skärgården, då fick hon gärna hyra ma- Camilla Wagner, vd för Management by Kerstin. Foto: Viveka Österman

9 Foto bilduppslag: Viveka Österman

10 Samverkan för nya produkter och internationella affärer Maud Spencer, vd för Svalson AB är motståndare till kvotering. Blir man inkvoterad då hamnar man i ett underläge och jag tror inte det är bra för någon part att kvotera in personer med sämre kompetens, säger Maud Spencer. Att det är så få kvinnor i företagens styrelser tror hon hänger samman med att kvinnor har sämre erfarenheter, vilket delvis kan hänga samman med att kvinnor ofta är sist anställda i verkstadsindustrin och därmed också åker ut i samband med neddragningar. Börja på alla nivåer Istället för att försöka få in kvinnor på styrelseposter tycker hon det vore bättre att börja med vd-poster. Men Maud Spencer menar att man måste påverka i alla nivåer och inte bara på förskolan. Hon beskriver sig själv som att vara både kvinna och man. Men jag springer som en tjej, slåss som en tjej och driver mitt företag som en kvinna. Tagit över familjeföretaget Maud Spencer driver ett verkstadsföretag med 40 anställda som producerar eldrivna köksluckor. Hon har utvecklat företagsamheten tidigare genom att driva en modebutik där hon så smått började importera kläder från London vilket utvecklades till att hon kunde bli underklädesgrossist. Eftersom det inte fanns en son i familjen blev det också Maud Spencer som tog över familjeföretaget Svalson AB som numera säljer skjutluckor för balkonger, skjutluckor till restauranger och skjutbara fasadväggar för butikslokaler. Den viktigaste faktorn för företagets utveckling tycker hon är samverkan och berättar om hur Svalson AB tillsammans med andra företagare kan stärka marknaden genom en balkongförening. Alla företagare i föreningen vill att fler balkonger ska byggas och trots att vi är konkurrenter kan vi tillsammans stärka marknaden, säger Maud Spencer. Daniel Granlund, Länsstyrelsen Norrbotten. Tillväxtcheckar ett framtida företagsstöd Daniel Granlund, Länsstyrelsen Norrbotten handlägger företagsstöd och ser att de vanligaste branscherna som söker stöd är verkstadssektorn, turism och biltest. Det handlar i huvudsak om stöd för ut- eller ombyggnationer, renoveringar eller om att köpa nya maskiner. Stoorälgen, en drömansökan En en drömansökan enligt Daniel Granlund vore till ett projekt att bygga Stoorälgen med två ben i Norrbotten och två i Västerbotten. Det tror jag skulle bli en besöksmagnet och ge stora effekter för turistnäringen, säger Daniel Granlund. Ett försök med tillväxtcheckar för finansiering av immateriella tillgångar tycker han har fyllt en viktig funktion och behovet har varit stort, på ett år har hela 113 ansökningar behandlats. Handläggarna har också fått nya kunskaper om branscher de inte tidigare haft kontakt med. En enkät har besvarats av 75 procent av de 67 företag som mottagit företagscheck, varav del flesta inom tjänste- och servicesektorn. Resultaten visar att de flesta har en lokal marknad, men att så många som 60 procent av de svarande säljer via internet och 75 procent använder internet för att göra inköp. 85 procent använder också internet som marknadsföring. Vi kan dra slutsatsen att de här företagen har en lokal marknad, med en tydlig ambition att nå ut till en större marknad, säger Daniel Granlund. Check alternativ till befintligt stöd Majoriteten hade aldrig tidigare sökt företagsstöd och Daniel Granlund tror att information om checkarna var avgörande för att de nådde de här företagen. Utvärderingen visar att befintliga stöd inte är anpassade för den här målgruppen och många har svarat att de inte är intresserade av att investera i lokaler och maskiner. Stödformen med tillväxtcheckar ska ytterligare utvärderas, därefter avgör Näringsdepartementet om det går att införa som en ordinarie stödform. Maud Spencer, Svalson AB.

11 Nyföretagande i norr Håkan Ylinenpää, professor, Luleå tekniska universitet. Håkan Ylinenpää, professor, Luleå tekniska universitet har analyserat det företagsstödjande systemet inför den nya programperioden. Han har sett att alla stadier är lika viktiga för företagets fortlevnad och tycker att det används för lite av strukturfondsmedel till företagens senare faser och för mycket går till nyföretagande. Bara en typ av nya företag växer, skapar tillväxt och välfärd och det är avknoppningar av redan existerande företag och det är dessutom bara de avknoppningar som är offensiva, säger Håkan Ylinenpää. Levebrödsföretag viktiga för inlandet Men samtidigt tycker han inte att man ska strunta i företag som lanthandel, taxirörelse eller klädaffärer. De är ju inga dynamiska gaseller, men är å andra sidan förebilder och levebrödsföretag som är jätteviktiga, speciellt i Västerbottens och Norrbottens inland, säger Håkan Ylinenpää. Håkan Ylinenpää tycker ändå att det år åt rätt håll och han ser tydligt att tillväxten ökar mer bland företag drivna av kvinnor och att tillväxtviljan är större i norra Sverige än i riket. För att använda de nya strukturfondsmedlen på rätt sätt tycker han att man borde göra skillnad på levebrödsföretag och tillväxtföretag som har olika behov och villkor, dessutom borde det vara en form av nyföretagande att ta över ett redan etablerat företag. Insatser för specifika målgrupper Insatser på specifika målgrupper skulle kunna vara att: Tillväxtföretag behöver coachning, tillgång till externa experter och stöd till kunskapsutveckling och marknadsföring. Innovativa och akademiska företag behöver specialiserad kunskap och stöd. Invandrares nyföretagande behöver stöd att komma in i etablerade nätverk och tillgång till extern finansiering. Kvinnors företagande och då med inriktning på kvinnodominerade branscher behöver support, coachning, tillgång till nätverk för kvinnors företagande och det behövs rådgivare för tjänstesektorn till exempel i hur man startar en förskola. Kvinnor behöver också stöd under längre tid. Håkan Ylinenpää vill dock inte att vi låser oss vid enkönade nätverk om det begränsar dynamiken. Socialt företagande behöver utbildning i att köpa och sälja före att kunna leva på försäljningen av varor och tjänster. Flera dörrar in med mera samarbete Håkan Ylinenpää tror inte på en samordning av olika finansieringslösningar som ofta kallas endörrslösning. Han tror mer på en modell med flera dörrar, med ett gott samarbete mellan finansiärer där man kompletterar varandra med olika kompetenser och har stor kunskap om varandra. Maria Stefansson, jämställdhetshandläggare vid Länsstyrelsen Västerbotten. Projekt- och företagsstöd på lika villkor Maria Stefansson, jämställdhetshandläggare vid Länsstyrelsen Västerbotten har drivit projektet Jämställt företagsstöd utifrån att färre kvinnor beviljas stöd och dessutom mindre belopp. Projektet mål om att 25 procent av ansökningarna ska komma från kvinnor kommer inte att uppnås och Maria Stefansson inser att jämställdhetsarbete tar tid och det handlar om normer och attityder. Vi måste helt enkelt tänka i längre tidsperspektiv. I projektet har handläggare fått registrera hur lång tid de samtalar med kvinnor respektive män. I utvärderingen framgår att mindre tid läggs i samtalen med kvinnorna. Frågor som man kan ställa till företag om deras jämställdhetsplaner har utarbetats. Jämställhetsintegrerad projekthandläggning är ett projekt som drivits av Region Västerbotten och Nils Sandberg, handläggare vid Region Västerbotten, berättar att en projekthandbok och en ny ansökningsblankett är framtagen. Handläggarna har dessutom fått en checklista med frågar att ställa till projektsökande. Tidigare har horisontella kriterier legat längst bak och nu ska det synas och genomsyra hela ansökan, beskriver Nils Sandberg som är projekthandläggare vid Region Västerbotten. Projektet har velat öka kunskapen om fördelning av projektmedel utifrån ett jämställdhetsperspektiv och analyserat hur det har sett ut kring fördelning av medel och till vilka branscher. En analys av Västerbottens regionala utvecklingsstrategi görs utifrån vilka effekter strategin kan ge för Västerbottens kvinnor. Nils Sandberg, handläggare vid Region Västerbotten.

12 Samtal på scen: Vad behövs för att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att driva företag? Håkan Ylinenpää, LTU: Vi behöver vara mer liberala med att släppa fram företagsamhet inom kvinnors branscher. Jenny Ideborn, Tillväxtverket: Ett hinder är att unga människor fortfarande gör könsbundna yrkesval. Gunilla Lindner, Västerbottens handelskammare: Företag inom kvinnors branscher är också riktiga företag och då måste kvinnor få tillgång till samma förutsättningar till stöd som andra branscher. Maud Spencer, Svalson AB: Kvinnor måste inse att det inte går att hålla ett perfekt hem och samtidigt driva ett företag. Andreas Lind, Länsstyrelsen Norrbotten: Männen har en förbannad plikt att göra sin del av hemarbetet och utbildning måste betyda mer än att ha kontakter.

13 En entreprenörsresa från fjäll till kust New True Leaders är ett företag som stärker det transparenta ledarskapet. Jag har startat Sveriges största bank av unga mentorer, berättar Caroline Nyström. Mentorbanken New True Leaders innehåller unga människor mellan år. Avsikten är att ge tillgång till yngre inspiration och yngre värderingar. Caroline Nyström beskriver det unga mentorskapet som ett sätta att ta tillvara varandra och att bygga broar mellan generationerna. Idén till New True Leaders fick Caroline Nyström efter ett jobb som försäljningschef på Bilbolaget, ett jobb som hon verkligen gillade, men hon hade kommit till en punkt och ville göra något nytt. Sin entreprenörsresa inleddes redan 1981 och då med att utveckla den turistiska försäljningen i Västerbotten. Jag visste att det fanns en efterfrågan på resor till fjällen, men hur skulle vi göra för att resan skulle bli attraktiv? beskriver Caroline Nyström. Lösningen blev att använda Postverkets bussar som redan körde ordinarie turer och med coverband och partystämning redan på bussen blev resorna snabbt fullbokade. Senare drev Caroline Nyström, tillsammans med sin man, ett företag med fjällaktiviteter, skidskola, skiduthyrning med mera. Men det var en kamp att få rörelsen att går runt och Caroline Nyström kom på att det delvis berodde på att fritidshusen till största delen stod tomma. Vi startade helt enkelt en stugförening för uthyrning. Innan Caroline Nyström och hennes man avslutade sitt engagemang i stugföreningen hade de uppnått 140 lägenheter och stugor för uthyrning i Tärnaby och Hemavan. Hon har också varit med om att sälja företagsarrangemang, driva Hemavans värdshus, utveckla flygplatsen i Hemavan och menar att det gäller att se vad som behövs och utveckla det i samarbete med andra. Caroline Nyström, vd för New True Leaders En laddad vulkan Vi måste tänka på framtiden och se vad våra ungdomar behöver, säger Harriet Classon (S), regionstyrelsens arbetsutskott Region Västerbotten och kommunstyrelsen Skellefteå. Om jämställt företagande betyder tillväxt, då tycker Harriet Classon att kvotering är en självklarhet. Hon menar att det är en utmaning att få gubbar och tanter att tänka på hur det ska se ut Vi har laddat en vulkan och när vi laddat den tillräckligt, då bubblar det över och vi får ett mer jämställt näringsliv, säger Harriet Classon. Konferensen Lyft Näringslivet arrangerades inom programmet Främja kvinnovrs företagande, i samarbete mellan Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten och Tillväxtverket. På bilden, Sara Pejok, programansvarig vid Region Västerbotten, Monica Lejon programansvarig vid Länsstyrelsen Norrbotten och Ingela Lekfalk, moderator för konferensen. Foto: Viveka Österman Harriet Classon (S), regionstyrelsens arbetsutskott Region Västerbotten och kommunstyrelsen Skellefteå. Ansvariga för konferensens genomförande: Monica Lejon, Länsstyrelsen Norrbotten och Sara Pejok, Region Västerbotten Text och layout: Mariann Holmberg, Region Västerbotten Foto fram- och baksida: Viveka Österman Foto inlaga: Viveka Österman och Mariann Holmberg. Se respektive foto

14

Företagsfrämjande på lika villkor

Företagsfrämjande på lika villkor Företagsfrämjande på lika villkor Jenny Idebro 30 september 2014, Stockholm Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag beviljades 116 miljoner kronor under samma period. Källa: Tillväxtverket, Hur kan företagsstöden

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231 Norrbottens län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Norrbottens län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Det är ett faktum att det är få kvinnor som

Det är ett faktum att det är få kvinnor som 1 Alla vinner på ett mer jämställt näringsliv Vi såg att andelen kvinnor som driver företag i kommunen var alldeles för få. Vi bestämde oss för att göra något åt det. Då upptäckte vi att kvinnor och män

Läs mer

Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror

Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror Ulrika Haake Docent i pedagogik, ledarskapsforskare och prodekan för samhällsvetenskaplig fakultet Sveriges Ingenjörer - Västerbotten,

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r 20 nov. i Umeå Emma Pihl Self Management Stefan Hyttfors Nutid är dåtid! Framtiden är här! Är du? När ledarskapet och HR-arbetet behöver inspireras Ibland gör den sig påmind idétorkan. Plötsligt sinar

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

Varför projektet Styrelsepraktik för kvinnor?

Varför projektet Styrelsepraktik för kvinnor? Varför projektet Styrelsepraktik för kvinnor? Det finns inga kvinnor som är intresserade Det finns inga kompetenta kvinnor Varför så få kvinnor i styrelserummen? Behov förändra attityder för att stärka

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

STJÄRNKRAFT. Studien om kvinnliga ledare. STRATEGY Future- based strategy. FUTURE Research- based foresight. ACTION Strategy enforcement

STJÄRNKRAFT. Studien om kvinnliga ledare. STRATEGY Future- based strategy. FUTURE Research- based foresight. ACTION Strategy enforcement STJÄRNKRAFT Studien om kvinnliga ledare FUTURE Research- based foresight STRATEGY Future- based strategy ACTION Strategy enforcement Vi ville ta reda på hur man som arbetsgivare attraherar och behåller

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Ett jämnt liv. Ett spel om jämställdhet och statistik

Ett jämnt liv. Ett spel om jämställdhet och statistik Ett jämnt liv Ett spel om jämställdhet och statistik Introduktion I skolans uppdrag ingår att elever skall fostras i en värdegrund som baseras på jämställdhet, jämlikhet och alla människors lika värde.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Acceleration i företagen på Leia Accelerator

Acceleration i företagen på Leia Accelerator Acceleration i företagen på Leia Accelerator Baserat på enkäter genomförda bland de företag som hyr kontor på Leia Accelerator Sammanställningen är gjord av av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

!"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(#

!#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# !"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# 7/.8# 9:;'.$-(#9# 6?#>?-(>@A#B;'/(&>./?# Förändring Tekniskt- från kommunikation via brev och fast telefon till mobiltelefoni, Facebook samt Internet.!

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

D E T N Y A P P P E N S I O N NU

D E T N Y A P P P E N S I O N NU DET NYA PP PENSION NU Pensionsvalet blir mer och mer upp till den enskilde. Det kräver förändringar och förnyelse även av pensionsbolagen. Nya vindar Nu ska plötsligt allt väljas. Inte bara elleverantör,

Läs mer

En kärleksfull revolution i entreprenörskapets anda EN HALV A4

En kärleksfull revolution i entreprenörskapets anda EN HALV A4 En kärleksfull revolution i entreprenörskapets anda EN HALV A4 VAD? Kvinnors Entreprenörskap Sverige 3.0 är Sveriges första och enda kärleksfulla revolution som kommer att verka för att förändra, förädla

Läs mer

Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering

Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering Hur snacket går & vem som får pengarna Jeaneth Johansson & Malin Malmström Vem är innovatör/entreprenör Sociala konstruktioner Konstruktioner

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer