Praktikernätverk för lokala kapitalförsörjningsorganisationer Arbetsrapport inför första nätverksmötet på Sätra Brunn juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktikernätverk för lokala kapitalförsörjningsorganisationer Arbetsrapport inför första nätverksmötet på Sätra Brunn 15-16 juni 2011"

Transkript

1 Praktikernätverk för lokala kapitalförsörjningsorganisationer Arbetsrapport inför första nätverksmötet på Sätra Brunn juni 2011 Eric Edung, Ekobanken & Ulla Herlitz, Hela Sverige Ska Leva

2 Inledning Hela Sverige Ska Leva (HSSL), Coompanion och Ekobanken har tagit initiativ till att skapa ett nätverk för kunskapsspridning mellan befintliga och blivande lokala aktörer runt om i landet som verkar för lokal kapitalförsörjning. Många lokala utvecklingsgrupper, ekonomiska föreningar och utvecklingsbolag brottas med uppgiften att hitta finansiering för bygdens goda idéer. Hur finansierar man vindkraft och bredband och hur kan man stimulera det lokala näringslivets utveckling? Genom projektet Praktikernätverket som finansieras av Landbygdsnätverket vid Jordbruksverket vill vi stödja start och utveckling av lokala kapitalförsörjningsorganisationer på landsbygden. I den första omgång har ett 20 lokala initiativ, projektets praktiker, identifierats och inbjudits till den första fysiska nätverksträffen som är förlagd till årets Lokalekonomidagar på Sätra Brunn juni De deltagande föreningarna/företagen får konferensavgiften betald inom projektets ram. På första träffen kommer vi att diskutera nätverkets uppgift, roll och organisation. Som förberedelse inför träffen har vi ställt ett antal frågor till deltagarna och svaren presenteras i denna rapport. Det gör att vi när vi träffas kan komma igång snabbt och konkret med vår diskussion. Rapporten är upplagd så att vi först ger en kort bakgrund. Därefter följer en presentation av de föreningar/företag som vill delta i nätverket och en sammanställning av svaren på frågorna. Sist återfinns en förteckning över deltagande föreningar/företag och projektets medarbetare. Bakgrund Landsbygdsprogrammet gäller från 2007 till I programmet finns olika stöd och ersättningar som ska stimulera till att utveckla landsbygden genom nya företag och nya varor och tjänster. Miljö och hållbar utveckling är också prioriterat i programmet. Landsbygdsprogrammets övergripande mål är att stödja en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden i Sverige. Inom ramen för landsbygdsprogrammet startades Landsbygdsnätverket med målet att samla nationella aktörer för att kunna genomföra landsbygdsprogrammet på ett bättre och mer effektivt sätt. Landsbygdsnätverket, med över 100 nationella aktörer och alla landets Leadergrupper, skapar genom sitt arbete möjligheter till mötesplatser där parter på lokal, regional, nationell och internationell nivå kan utbyta information och erfarenheter och kunskaper om metodutveckling. Enligt Landsbygdsnätverkets aktivitetsplan har särskilda nätverkschecker utlyst för aktiviteter som Landsbygdsnätverkets styrgrupp vill ha genomförda. Checkernas inriktning har initieras av de tematiska arbetsgrupper som har startats inom Landsbygdsnätverket. Temagruppen för kapitalförsörjning är en av dessa arbetsgrupper. Detta projekt Praktikernätverk för lokala kapitalförsörjningsorganisationer erhöll i början av 2011 en nätverkscheck för att identifiera, skapa ett nätverk mellan, analysera och sprida informationen om lokala kapitalförsörjningsorganisationer och deras arbetsmetoder. Projektet löper fram till sista december Resultatet kommer att spridas till såväl landsbygdsnätverkets medlemmar som till intresserade befintliga och blivande lokala kapitalförsörjningsorganisationer. 2

3 Syfte Syftet med detta projekt är följande: - Att identifiera och skapa ett nätverk mellan befintliga och blivande lokala aktörer runt om i landet som verkar för lokal kapitalförsörjning - Att underlätta olika former för strukturerat erfarenhetsutbyte mellan grupperna - Att beskriva, analysera och sprida information om initiativen - Att underlätta för fler lokala aktörer att ingå i nätverket - Att finna former för hur nätverket kan fungera även efter det att checkperioden är avslutat - Att informera praktikerna om nätverket och lokalekonomidagarna. Studie av deltagande föreningar/företag Målsättning Vi vill uppnå ett praktikernätverk av befintliga och blivande aktörer som verkar för lokal kapitalförsörjningsorganisationer. Målsättningen med studien är att kunna presentera en kortfattad information om deltagarna i nätverket, deras verksamhet och att samla in synpunkter för diskussionen om nätverkets utformning och arbete. Målgrupp & antal Befintliga kapitalförsörjningsorganisationer och föreningar/företag som är intresserade av att utvecklas i riktning mot kapitalförsörjningsorganisation för sin hembygd. Metod & omfattning Vi började projektet med att leta sekundärdata på området och internetsökningar. Detta tillsammans med ett fysiskt besök och personlig intervju med Carl Samuelsson i Virserum Invest AB utgjorde grunden till frågeformuläret. Först har vi skickat ut ett brev med information om Praktikernätverket och Lokalekonomidagarna, därefter har vi ringt upp och informerat ytterligare om praktikernätverket och Lokalekonomidagarna samt hört oss för om deras intresse att delta i nätverket respektive på den första träffen. Därefter har vi använt oss av både telefonintervjuer och -utskick av frågeformuläret, eftersom vissa personer föredrog telefonintervjuer och andra ville svara skriftligt. Avgränsning Vårt urval kommer enbart att utgöra föreningar/företag som har lokal förankring. I ett första skede har vi begränsat antalet deltagare till ett 20-tal. Intentionen är att nätverket ska växa och kunna ta emot fler deltagare. Urvalsmetoden Den urvalsmetod som vi har använt oss av är bedömningsurval där vi valt ut föreningar/företag vi sedan tidigare känner till. Flertalet av dem har medverkat på de årliga Lokalekonomidagar, medan andra är för oss nya som vi hittat information om på Internet. Frågeformuläret Frågeformuläret består av öppna frågor. Se bilaga. 3

4 Tid Fältperioden för inbjudan till nätverket och svaren/intervjun angående frågeformuläret var mellan 2 maj 7 juni. Vi besökte Virserum den 19 april och testade då frågeformuläret. Resultatrapport 29 föreningar/företag har anmält intresse av att vara med i praktikernätverket. Av dem har 22 svarat på enkätfrågorna och 21 har anmält sig till den första nätverksträffen på Sätra Brunn. Enkätfrågorna har ställts till dem som anmält sig till träffen (en har sedan lämnat återbud). Enkäten har besvarats genom 1 personlig intervju, 9 telefonintervjuer och 12 postalt/mail svar. Organisation Nätverksträffen Organisation Nätverksträffen Arilds Byalag x Offerdal Vind Boviken Utveckling AB Råneälvdalsrådet ek.för x Bygd i Samverkan x Röstånga tillsammans x Docksta Bordtennisklubb x Samverkarna i Östernärke x Fjällbete Slite Utveckling AB x Flyinge bygdebolag (svb) x Svartådalens Bygdeutveckling x Framtid Oviken x Sätra Brunn AB x Gemenskapsföretag Tiveds Utveckling AB x Hannäs Sockenförening x Trångsviksbolaget AB Heligholm Utveckling AB Trönöbygdens ek. för. x Kallbygdens intresseförening x Virestads förskola ek.för. KGF Västra Götaland x Virserum Köping AB x Lokalkapital Sala Heby x Virudden Utveckling AB Möklintaprojektet x Vuollerimbygden i Utveckling x Nygarn Utveckling AB x 1. Skulle ni kunna beskriva ert företag, dess bakgrund, verksamhet, från där ni började till där ni befinner er nu? Många i målgruppen i vår undersökning har startat företagen/föreningen för att stärka bygden och för att få tillgång till kapital för att bland annat kunna köpa fastigheter som bas för att kunna utveckla andra verksamhetsområden. Fastigheterna kan vara företagshotell, hyreslägenheter, brandstation, vandrarhem, prästgård, skola, jordbruk etc. Ett urklipp från tidningen Barometern som intervjuade ett av det företag som finns med i vår undersökning får sammanfatta svaren på ovanstående fråga. Vi som är lite äldre minns vår guldålder i bygden, vi vill ha tillbaka den positionen, med gott om jobb och liv och rörelse. 2a. Vilken organisationform och struktur på er verksamhet har ni valt och varför? 2b. Vilka fördelar och nackdelar finns det med det valet? 2c. Skulle ni ha valt en annan organisationsform/struktur idag om ni fick börja om? Organisationsform Antal Aktiebolag 9 Aktiebolag med särskild 3 vinstutdelningsbegränsning, (svb) bolag Ekonomisk Förening 5 Bygdekonto 1 4

5 Sockenfond 1 Ännu inte bildad 3 Den största gruppen utgörs av aktiebolag. Många har valt aktiebolag för att det är lättare att få finansiering. Tre av aktiebolagen har valt bolagsformen (svb), det vill säga aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning där vinsterna bl a placeras i nya utvecklingsprojekt i bygden. Även bland aktiebolagen förekommer reglerad vinstutdelning. De som har valt ekonomisk förening har gjort det bland annat för att ansvaret delas av alla i gruppen, lägre redovisningskostnad etcetera. Nackdelen är att det är en organisationsform som är mer okänd för bankerna och att den inte anses som en fullvärdig affärspartner av omgivningen jämfört med aktiebolag. Fördelarna med ideell förening att det är ett snabbt och flexibelt sätt att komma igång och det är lättare att få bidrag. Nackdelarna är att arbetstakten i gruppen påverkas av hur mycket deltagarna i arbetsgruppen är engagerade i annat. En praktiker har tagit initiativ till ett Bygdekonto kopplat till bank och en annan har startat en Sockenfond som tar emot gåvor. Tre föreningar/projekt har planer på att starta en kapitalförsörjningsorganisation men har ännu inte bestämt hur. På flera av platserna finns kopplingar och samverkan mellan olika slags kapitalförsörjningsorganisationer. I Virserum, Vuollerim och Råne Älvdal finns till exempel mer än ett aktiebolag, men med olika inriktning och uppgifter. På andra platser som i Kallbygden finns en övergripande paraplyorganisation i den ideella föreningsformen som samarbetar med en ekonomiska förening för vindkraft och ett aktiebolag för fastigheterna. (I tabellen ovan har vi endast räknat med en huvudförening per plats). Enbart en organisation av alla respondenter skulle ha valt en annan organisationsform om de fick börja om. 3a. När ni startade verksamheten, fick ni hjälp av någon person/organisation och i så fall av vem/vilka? Har fått hjälp av: Antal Coompanion 5 Kommun 5 Andra företag 5 Ingen 5 HSSL 1 Bank 1 KFO 1 De flesta har fått hjälp av Coompanion, kommunen och från andra företag. Flertalet har inte fått något hjälp utan löst det mesta själv. 3b. Vad skulle kunna underlätta vid uppstarten av en verksamhet som liknar er? Svar Antal 5

6 Erfarenhetsutbyte med andra 4 Juridisk rådgivning/utbildning/coachning 3 Finansiering från Bank 3 Färdiga mallar/stadgar när man startar företag/förening 2 Medverkan från kommun från start 2 Stöd från Coompanion 2 Bidrag i en klumpsumma från start 2 Hjälp från EU 2 Fler finansiärer som förstår den här typen av verksamhet 2 Stödorganisation/hjälp från pionjärer 2 Samarbete som liknar ALMI, men mindre omständig 1 Det som skulle underlätta uppstarten av ett företag finns både på ett socialt plan och på ett ekonomiskt, dvs erfarenhetsutbyte med andra, finansiering från bank, färdiga mallar/stadgar när man startar företag/förening. Det finns ett stort behov av hjälp/stöd av den finansiella delen av verksamheten. 4. Har ni fått hjälp med att finansiera er organisation? Av vem? (Uppstart eller drift av organiseringen, och eventuellt kapital? Svar Antal Bank 7 EU-bidrag 6 Kommun 5 Leader-projekt 5 Medlemsavgifter/nyemission 4 Kooperativa föreningar 1 Det är främst bank, EU-bidrag, kommun och leader-projekt som organisationerna har fått finansiell hjälp ifrån. Det är i större utsträckning nischbankerna som har hjälpt till med finansieringen av banklånen 5. Inom ramen för vårt projekt startas ett så kallat Praktikernätverk bland annat för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och för att sprida modeller till andra platser i landet. 5a. Hur önskar du att ett sådant nätverk skulle fungera för att på bästa sätt vara till nytta för er? Svar Antal Fysiska träffar, t ex föreläsningar, studiebesök mm 15 Hemsida/internet 5 Finansiellt nätverk 3 Lobbyverksamhet/opinionsbildning 2 Informera om olika finansierngsmodeller 1 Medverka i varandras styrelser 1 Mikrofonden 1 Det är främst önskemålet om att få träffas och utbyta erfarenheter med varandra som det finns önskemål om att Praktikernätverket ska åstakomma. 6

7 Tre exempel på förslag från respondenterna: - Vi har erfarenheter från det väl fungerande nätverk som fanns i projektet Hållbara bygder. Där ingick stormöten, ömsesidiga besök och delgivning av dokumentation, vilket var mycket betydelsefullt för vår bydds utveckling. Vi önskar oss nu något liknande. - Vi önskar konkreta tips som man kan använda i sin vardag som inte är för storskalig verksamhet. - Vår önskan är erfarenhetsutbyte kring de ekonomiska frågorna och hur andra liknande organsiationer tagit över en del av kommunenes uppgifter. Hur kommun och utvecklingsbolag kan se fördelarna med varandra. 5b. Vad kan ni bidra med för att inspirera och sprida information/kunskap till andra? Svar Antal Träffa andra och informera om våra erfarenheter 17 Lobbyverksamhet/opinionsbildning 2 Hemsida/internet 3 De vill helst träffas och utbyta erfarenhet med varandra och sprida informationen till andra. Exempel på förslag från en respondent: Från praktiska exempel i bygden kan vi bidra med att lyfta fram viktiga framgångsfaktorer för att göra projekt attraktiva att investera kapital i. Vi kan bidra med exempel på hinder för kapitaltillströmning. Vilka är de störste hinder för att dra åt sig kapital? Vad kan vi göra åt det själva? Vi hoppas även att kunna bidra med pusselbitar för hur man kan hitta en gemensam grund att bygga vidare på när åsikterna går åt olika håll. 6a. Känner du till några andra initiativ i Sverige som liknar er verksamhet? Alla utom en organisation känner till någon verksamhet som i någon form liknar deras verksamhet. 6b. Har ni haft eller har ni idag någon kunskaps-/informationsutbyte med någon av dem? I stort sett alla företag/föreningar har någon informationsutbyte med andra liknande organisationer, detta gäller främst företagen och föreningarna på Gotland. Sammanfattning Nästan 2/3 delar av respondenterna driver sin verksamhet som aktiebolag. De har främst fått hjälp av att starta sin verksamhet av Coompanion, kommunen och av andra företag/föreningar som har liknande erfarenhet. Önskemål om vad som skulle underlätta uppstarten av liknande verksamheter finns både på det sociala planet och det ekonomiska. Det är EU-bidrag, Bank, kommun, Leaderprojekt och kommunen som de främst har fått hjälp med att finansiera deras verksamhet. Det är i större utsträckning nischbankerna som har hjälpt till med finansieringen av banklånen 7

8 Sammantaget så visar undersökningen också att det finns ett stort behov av ett praktikernätverket där det finns möjligheter för dem att träffas fysiskt som lokalekonomidagarna kan erbjuda och utbyta erfarenheter med varandra. De har idag en viss informationsutbyte med andra liknande verksamheter, men det finns en önskan om att fördjupa denna relation. Bil 1. Frågeformulär 1. Skulle ni kunna beskriva ert företag, dess bakgrund, verksamhet, från där ni började till där ni befinner er nu? 2a. Vilken organisationform och struktur på er verksamhet har ni valt och varför? 2b. Vilka fördelar och nackdelar finns det med det valet? 2c. Skulle ni ha valt en annan organisationsform/struktur idag om ni fick börja om? 3a. När ni startade verksamheten, fick ni hjälp av någon person/organisation och i så fall av vem/vilka? 3b. Vad skulle kunna underlätta vid uppstarten av en verksamhet som liknar er? 4. Har ni fått hjälp med att finansiera er organisation? Av vem? (Uppstart eller drift av organiseringen, och eventuellt kapital? ) 5. Inom ramen för vårt projekt startas ett så kallat Praktikernätverk bland annat för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och för att sprida modeller till andra platser i landet. 5a. Hur önskar du att ett sådant nätverk skulle fungera för att på bästa sätt vara till nytta för er? 5b. Vad kan ni bidra med för att inspirera och sprida information/kunskap till andra? 6a. Känner du till några andra initiativ i Sverige som liknar er verksamhet? 6b. Har ni haft eller har ni idag någon kunskaps-/informationsutbyte med någon av dem? 8

9 Bil. 2 Kontaktuppgifter för praktikernätverket Organisation Hemsida Förnamn Efternamn Tel.nr. Arilds Byalag Claes Ståle Boviken Utveckling AB William Ringbom Bygd i Samverkan Bo Nilsson Docksta Bordtennisklubb Hans-Erik Näslund Fjällbete Jörgen Andersson Framtid Oviken Marcus Byman Flyinge bygdebolag (svb) Gunnar Petersson Gemenskapsföretag Håkan Björk Hannäs Sockenförening Lina Jonsson Heligholm Utveckling AB Jan Larsson Kallbygdens intresseförening Egon Wikström KGF Västra Götaland Claes Bergqvist Lokalkapital Sala Heby Leo Padazakos Möklintaprojektet maria Berglund Nygarn Utveckling AB Gunnar Bendelin Offerdal Vind Toivo Comén Råneälvdalsrådet ek.för Bertil Degerlund Röstånga tillsammans Anna Haraldsson Samverkarna i Östernärke Bengt Bronner Slite Utveckling AB Mats Hedström Svartådalens Anitha Barrsäter Bygdeutveckling Sätra Brunn AB Jan Forsmark Tiveds Utveckling AB Gunnar Nord Trångsviksbolaget AB Carina Asplund Trönöbygdens ek. för. Lena Åkerlind Virestads förskola ek.för. Daniel Uppsäll Virserum Köping AB Carl Samuelson Virudden Utveckling AB Kristina Pettersson Vuollerimbygden i Utveckling Audun Otterbech

10 Bilaga 3. Kort sammanfattning av företagen/föreningarna 1. Arilds byalag bildades att få större inflytande över vår sin egen ort. Kommunen ställde inte upp som de önskade, så nu tar de hand (sköter om, ej ägande) om en badplats, vägförening, hamnen mm. De funderar på att bilda ett bygdebolag. 2. Bygd i samverkan bildades när Ronneby kommun beslutade att lägga ner högstadieskolan i Bräkne-Hoby. Föreningen anordnar årligen ett cykellopp. I år har också nästa steg i föreningens verksamhet tagits som grundare för ett utvecklingsbolag. Utvecklingsbolaget kommer att bli en egen ekonomisk förening med inriktning att stärka företagsamheten i Bräknebygden. 3. Docksta Bordtennisklubb bildades på 60-talet en pingisklubb som nu äger ett bostadshus mitt på orten, samt linbanor och slalombacke mm, De driver skulefestival och äger en förskola/skola som kommunen skulle lägga ner. Driver verksamheter i aktiebolagsform. 4. Fjällbete startades av bönder i Åredalen. Man konstaterade då att jordbruket går snabbt och stabilt utför, alltmedan turismen bara växer och växer. Idag har Fjällbete 150 delägare i en ekonomisk förening. Bönder, renskötare, hantverkare, restauranger, hotell, upplevelseföretag, utbildningsföretag, butiker, församlingar och vanligt folk som vill spara lite pengar i något de tror på. Tillsammans äger de nu en större traktor, 380 får, en fälthack, diverse redskap, byggnader, ett gammalt mejeri etc. 5. Framtid Oviken startades hösten 2009 och under den tid som bolaget varit aktivt har det arrangerats en hel del arrangemang som t ex en ungdomslandskamp i fotboll. Målsättningen är att starta upp AB Ovikenbolaget Invest och etablera minst 3 nya företag i Oviken. 6. Sedan 2009 har Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb) är en av landets första aktiebolag med särskild vintutdelningsbegränsning. Har köpt fastighet för uthyrning. De har också utvecklat en fond, Flyingefonden med kr. 7. Hannäs Sockenförening startades för att stärka bygden. De köpte hyreslägenheter/pensionärslägenheter och sedan utvecklas de vidare med skola och äldrevård. Också i Hannäs finns en gåvofond. 8. Kallbygdens Intresseförening bildades främst för att de sökte bygdemedel för vattenkraft. De senaste 20 åren har gått till att bygga upp infrastrukturen i bygden som butik, skola, vindkraftverk etc. 9. Kreditgarantiföreningen Social Ekonomi Västra Götaland ska stödja den finansiella utvecklingen av föreningar, kooperativ, stiftelser, byalag. samfund, lokala utvecklingsgrupper, sociala företag (alltså den sociala ekonomins organisationer) i Västra Götaland. 10. LokalKapital Sala-Heby AB har utarbetat en modell för att hjälpa nya och befintliga företag att utvecklas. Med kapitalandelslån som instrument erbjuds en långsiktig kombination av riskkapital och affärskompetens till företag/föreningar som har svårt att finansiera sin verksamhet. 11. Möklinta startades upp för att få en näringslivsutveckling i bygden inom främst turism och besöksnäringen. Numera håller de på att marknadsföra orten och har önskemål om att kunna köpa ett gammalt mejeri och göra om den till olika verksamheter. 12. Utvecklingsbolaget Nygarn är bildat för att utveckla och skapa förutsättningar för näringslivet på östra Gotland i området som kallas för Östergarnslandet. Bolaget äger och är hyresvärd för fastigheten Skolhuset i Östergarn. 13. Råneälvdalsrådets ek. för. startades för att bevara och utveckla landsbygden. Det första projektet var ett dataprojekt-utbildning för unga och gamla. Idag äger de ett industrihus som de hyr ut till företagare. En lokalekonomiska analys (LEA) har genomförts i bygden och ett av resultaten är ett projekt kring Agrocentrum. Ett bygdeägt jordbruk som kommer att drivas i aktiebolagsform. 14. Röstånga UtvecklingsAktiebolag bildade bolaget av två anledningar dels för att de saknade ett verktyg för att kunna gå in i högrisk -projekt (t ex fastigheter), dels för att de ser möjligheter att kunna driva en del kommersiella service/verksamheter lokalt, och att sådan verksamhet kan vara grunden (finansiellt) för lokala utvecklingsinsatser. 10

11 15. Föreningen Samverkarna i Östernärke vill utveckla förutsättningarna för att i samverkan leva, bo och verka i Östernärke genom att främja befintliga företags existens och skapa förutsättningar för nyföretagande samt värna om föreningslivet. De driver ett projekt som arbetar med lokalt kapital och skapa nya finansieringsmöjligheter. 16. Slite Utveckling AB skall fungera som katalysator för att etablera företag i Slite och Gotland. Bolaget skall tillhandahålla infrastruktur i form av kontorsloklaler och produktionsytor. 17. Svartådalens bygdeutveckling är en sedan 2002 en gemensam satsning för ta tillvara på ortens möjligheter till turism, kultur och andra aktiviteter. Idag finns en spirande turism, vandrings- cykel och kanotleder framtagna samt boende. Föreningen funderar på hur man långsiktig kan lösa ortens kapitalförsörjning. 18. Sätra Brunn ekonomiska förening räddades från försäljning och styckning av förening som ville rädda en 300-årig kulturskatt och driva den verksamheten vidare. Nu drivs verksamheten bland annat i aktiebolagsform och för kapitalanskaffning har ett samarbete med Sala-Heby Lokalkapital AB inletts. 19. Tiveds Utveckling AB, också det ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, bildades när Tivedstorp (kombinerat vandrarhem och kaffestuga) var till salu. Avsikten var att med Tivedstorp som bas, bidraga till bygdens utveckling. 20. Trönöbygden ek för bildades för att överta driften av Söderhamns kommuns deltidsbrankår. Idag äger de tre fastigheter Brandstationen, Bystugan (med kontor) och Lanthandelsfastigheten. Bildade tidigt ett Bygdekonto knutet till JAK. Bland annat stödsparar Söderhamns kommun en miljon kronor på kontot. 21. Virserum Invest AB är ett lokalt investmentbolag med syfte att främja näringslivets utveckling i Virserum. Företaget äger och driver ett företagshotell i centrala Virserum och är delägare i Prolympia Virserum AB, som ansvarar för all skolverksamhet från förskola till och med högstadieskola i Virserum. Finns också Virserum Köping AB. 22. Vuollerimbygden i Utveckling (ViUt) är en arbetsgrupp med syfte att i dialog med bygden och kommunen få fram den information som behövs för att formulera en lokal utvecklingsplan för Vuollerimbygden. Det färdiga resultatet av detta arbete ska vara en förankrad och fungerande utvecklingsplan för bygden. Finns tre aktiebolag i byn, driver hotell, friskola respektive företagshus. 11

Lokal finansiering för lokal utveckling!

Lokal finansiering för lokal utveckling! Lokal finansiering för lokal utveckling! Det finns många lokala utvecklingsgrupper, ekonomiska föreningar, utvecklingsbolag och andra liknande initiativ som jobbar aktivt med utveckling i sina bygder och

Läs mer

Slutrapport checken Praktikernätverket

Slutrapport checken Praktikernätverket Slutrapport checken Praktikernätverket Projektpartners: Hela Sverige ska leva i samarbete med Coompanion och Ekobanken Bemanning: Ulla Herlitz, Hela Sverige ska leva och Eric Edung, Ekobanken Projektperiod:

Läs mer

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Föredrag Så kan man göra om lokal kapitalbildning och mikrolån Ulla Herlitz Hela Sverige ska leva Projekt Lokal finansiering för landsbygdens

Läs mer

17-18 november 2010 lunch till lunch på Sätra Brunn. Dokumentation

17-18 november 2010 lunch till lunch på Sätra Brunn. Dokumentation 17-18 november 2010 lunch till lunch på Sätra Brunn Dokumentation Arrangörer/samarbetspartner och resultat Efter fem år vid Växjö universitet och två år vid Mälardalens Högskola har lokalekonomidagarna

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! NAGU 6 juni 2016 Ulla Herlitz GLOBAL EKONOMI EU NATIONEN REGIONEN KOMMUNEN LOKAL EKONOMI Lokalt kretslopp för kapital Där det finns människor,

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Lokalt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Tematisk arbetsgrupp. Kapitalförsörjning

Tematisk arbetsgrupp. Kapitalförsörjning Tematisk arbetsgrupp Kapitalförsörjning Innehållsförteckning Plan för tematisk arbetsgrupp Kapitalförsörjning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 2 Mål... 4 2.1 Effektmål... 4 2.2 Produktmål... 4 2.3 Tidplan...

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Handbok i lokal finansiering

Handbok i lokal finansiering Handbok i lokal finansiering Innehåll Lokala finansiella kretslopp 4 Från Agrocenter till Äldreboende 7 Flyinge bygdebolag ett av landets första 8 Steg för steg mot målet 10 Associationsformer och organisationsmodeller

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken

Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken http://www.helasverige.se/enkat/index.php Sida 1 av 1 Lösenord Logga in Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken Fyll i det lösenord du fått i brevet från Hela Sverige

Läs mer

Nya handboken i lokal finansiering

Nya handboken i lokal finansiering Nya handboken i lokal finansiering Innehåll Mer än en handbok... 3 Skapa lokala finansiella kretslopp... 4 Från Agrocenter till äldreboende... 6 Flyinge bygdebolag... 7 Steg för steg mot målet... 9 Verktyg

Läs mer

Vi samlar LOkalt kapital

Vi samlar LOkalt kapital Vi samlar LOkalt kapital En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter LEA Lokalekonomisk analys LEA När du vill beskriva din bygd med statistik, vänd dig till SCB! Mer information

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Finansiering för lokal utveckling

Finansiering för lokal utveckling Finansiering för lokal utveckling Eftermiddagen 14:15 Om att påverka sitt eget investeringskapital, Röstånga Utvecklings AB (svb) och Flyinge Utveckling 15:00 Banken som lokal utvecklingsaktör, Christina

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014.

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014. Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014. Närvarande: Ulla Herlitz Jörgen Andersson Oscar Kjellberg Magnus Nordgren Rebecca Källström Thomas

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

Råne älvdal 14 mars 2013

Råne älvdal 14 mars 2013 Råne älvdal 14 mars 2013 Yngve Johansson Bjurå Företagare Projektledare Föreningsaktiv Mångårig erfarenhet av att leda förnyelsearbete i syfte att stärka individer och organisationer för framtiden med

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND BAKGRUND I november 2013 fick Tillväxt Gotland frågan om föreningen skulle kunna vara den samlade kraften för näringslivet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Hållbara bygder vår framtid

Hållbara bygder vår framtid Hållbara bygder vår framtid Projektet utgjorde grunden för att ta fram en ny utvecklingsstrategi för bygden. Projektägare: Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening Projektledare: Jan Forsmark Kommun:

Läs mer

Handbok i lokal finansiering

Handbok i lokal finansiering Handbok i lokal finansiering Innehåll Lokala finansiella kretslopp 4 Från Agrocenter till Äldreboende 7 Flyinge bygdebolag ett av landets första 8 Steg för steg mot målet 10 Associationsformer och organisationsmodeller

Läs mer

Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp

Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp Övergripande mål Övergripande mål Landsbygdsnätverket ska förbättra genomförandet av landsbygdsprogrammet och förstärka programmets insatser

Läs mer

Drivbänk för utveckling av Sparbolagsgroddar

Drivbänk för utveckling av Sparbolagsgroddar Rapport för nätverkschecken Drivbänk för utveckling av Sparbolagsgroddar Eller konsten att visa vägen,.där ingen gått förut Ägare av checken: Åres Gröna Dalar Kontaktuppgifter: Jörgen Andersson, jorgen@fjallbete.nu,

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Dokumentation: Seminarier och föreläsningar

Dokumentation: Seminarier och föreläsningar Dokumentation: Seminarier och föreläsningar Lokalekonomidagarna 15-16 juni 2011 på Sätra Brunn, Sala. Del 1 av Ylva Lundkvist, del 2 av Karin Wenström. Del 1 Under Lokalekonomidagarna 2011 hölls 18 seminarier

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Projektrapport LINN. Projektet LINN består av fem huvuddelar: LEA/Bygdebalans för fem pilotbygder:

Projektrapport LINN. Projektet LINN består av fem huvuddelar: LEA/Bygdebalans för fem pilotbygder: Projektrapport LINN Projektnamn: LINN, Lokalekonomi i nya nätverk Jnr: 2010-7019 LUB-nr: LUB2010-030 Datum för lägesrapport: 2013-06-24 Rapport skriven av: Daniel Nilsson Projektet LINN består av fem huvuddelar:

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Kinds kvinnliga företagare Datum: 131216.. Diarienummer: 2008-009-BA.. Projekttid: 130827-131231. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-12-12 Diarienummer:2008-009 BF Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Resor & Mat 2014 Företagscheckens namn Lokalproducerat i Vä AB Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sixten Journalnummer: 2008-2715 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek

Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek Lokal Kapitalbildning - ett inspiratörsprojekt finansierat av Landsbygdsnätverket och Nutek Slutrapport 20090131 Hela Sverige ska leva Lokal Kapitalbildning Slutrapport 20090131 Hela Sverige ska leva/ulla

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Lokal finansiering så gjorde vi. www.helasverige.se. Elva bygder berättar hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina idéer SIDAN 1

Lokal finansiering så gjorde vi. www.helasverige.se. Elva bygder berättar hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina idéer SIDAN 1 Lokal finansiering så gjorde vi Elva bygder berättar hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina idéer SIDAN 1 www.helasverige.se Sparbankerna bidrar med tillväxt och livskvalitet där du

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck LEADER-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Sjuhärad Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck Förstudie Lokala Planer... Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad... Sökande (Namn/Förening/Företag) Diarienummer:.

Läs mer

LOKALEKONOMI 2014. Göteborg

LOKALEKONOMI 2014. Göteborg LOKALEKONOMI 2014 Göteborg - Lokalekonomidagarna Fredagen den 25 april var dagen då Lokalekonomidagarna tog klivet in i förorten, närmare bestämt till Gårdsten strax utanför Göteborg. Konferensen inleddes

Läs mer

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Lärande Sommarjobb, Leader Linné projekt Lärande Bygd Journalnummer:

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Sensommarhälsningar från regionen

Sensommarhälsningar från regionen Ser mailet konstigt ut? Klicka här för att öppna i webbläsare Nyhetsbrev augusti/september 2013 Sensommarhälsningar från regionen Tillbaka efter semestern och med förnyade krafter ser vi fram emot en inspirerande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck KAVAI Företagscheckens namn Namn Sökande (Namn/Förening) 0706933944 Person-/Organisationsnummer Telefon

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Brandstad Filmbyn Journalnummer: SJV 2009-5635 Namn på LAG grupp som nominerar: LAG Ystad-Österlenregionen

Läs mer

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra.

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra. Till DIG som är boende i västra Edseleområdet Karta från www.vindkraftnorr.se Från Sollefteå kommun och Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun 1 Den här informationen vänder sig till DIG

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-11-08 Diarienummer:2008-008 AO Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Förstudie dokumentärfilm om Ingemar Jansson Svenljunga Kulturcheckens namn Svenljunga

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2011-05-04 Diarienummer:2008-001 X Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Nätverk och samordnad turistinformation i Ambjörnarp

Läs mer

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE Provkörning av gengasanläggning i Sätra brunn. Projektägare: Svartådalens Bygdeutveckling, ideell förening Projektledare: Eric Söderberg Kommun: Sala Dnr: 44

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber till alla i Hejde/Väte och Grötlingbo Journalnummer: 2009-3490 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Hagar vid Julmyra Horse Center. Projektägare: Julmyras vänner, ideell förening Projektledare: Carin Barrsäter Kommun: Heby Dnr: 81 Jnr: 2011 2137 Projekttid:

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(6) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(6) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(6) Plats och tid: Od Sockengård, 18:30 21:30 Beslutande: Övriga: Claes Bergqvist Mikael Larsson Kjell Gröndahl Sassi Wemmer Tina Yngvesson Holger Sandin Hans Kilén Hans

Läs mer

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Projektledare Mikael Israelsson Dalslands Fotbollförbund e-post: mi.famis@telia.com telefon: 070-227 53 85 Layoutarbete Ingela Gustavsson e-post: ingela.gustavsson@westgotasport.se

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev juni 2015 Hej! Här kommer årets tredje Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompetensutvecklande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se

Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se Foto Ingela Nyman Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se Allt vårt arbete har sin utgångspunkt i lokal utveckling för hållbara bygder i ett hållbart samhälle. Med bygdens intressen i fokus är vi nyfikna,

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

PROJEKTPLAN BILAGA TILL ANSÖKAN

PROJEKTPLAN BILAGA TILL ANSÖKAN PROJEKTPLAN BILAGA TILL ANSÖKAN PROJEKTPLAN OCH BUDGET SKA ALLTID BIFOGAS TILL ANSÖKAN OM STÖD FRÅN LEADER. STÖDSÖKANDE: AB OVIKENBOLAGET INVEST Ankomstdatum: 2010-02-08 Diarienummer: LS-287 Journalnr

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-06-04 Diarienummer:2010-061 R Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Hajoms Byalag / Fiber i Hajom Checkens namn Hajoms Byalag Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

TILL DIG SOM KOMMUNAL PLANERARE. Att lyfta landskapsvärden tillsammans med bygden

TILL DIG SOM KOMMUNAL PLANERARE. Att lyfta landskapsvärden tillsammans med bygden TILL DIG SOM KOMMUNAL PLANERARE Att lyfta landskapsvärden tillsammans med bygden 2 Foto omslag: Smålandsbilder Foto: Catharina Hellström Engström LANDSKAPSPERSPEKTIV en väg till samverkan Vi har alla ett

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:20091216 Diarienummer:2008-008 V Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Kurvrättarna Vision om en rakare framtid Kulturcheckens namn Älekulla Byalag samt Toreorps

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Riksbyggens intresseförening utvecklar engagemanget för din bostadsrättsförening. 10081 1.0 2 (14) INNEHÅLL INNEHÅLL...3 RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Bredband i Härstorp Datum: 2015-04-15 Diarienummer: 2010-061 BQ Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Hallands basutbud för näringslivsstöd till nya och etablerade företag 2014

Hallands basutbud för näringslivsstöd till nya och etablerade företag 2014 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-04-26 RS130236 Sandra Johansson Utvecklingsledare Näringslivsutveckling 035-17 98 74 Regionstyrelsen Hallands basutbud för näringslivsstöd till

Läs mer

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Jämställdhetssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Kvinnligt nätverk inom Sveriges Biodlares Riksförbund

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer