SMARTARE VARUSTYRNING I HANDEL OCH DETALJHANDEL. Logent kaxar ödmjukt Krigets logistik Logistiken lyfter byggbranschen INTERVJUER REPORTAGE TRENDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMARTARE VARUSTYRNING I HANDEL OCH DETALJHANDEL. Logent kaxar ödmjukt Krigets logistik Logistiken lyfter byggbranschen INTERVJUER REPORTAGE TRENDER"

Transkript

1 FÖR BESLUTSFATTARE I SUPPLY CHAIN NUMMER 2/2012 SMARTARE VARUSTYRNING I HANDEL OCH DETALJHANDEL Logent kaxar ödmjukt Krigets logistik Logistiken lyfter byggbranschen INTERVJUER REPORTAGE TRENDER Supply Chain UTVECKLING Effect 2/2012 1

2 Vågar du också utmana det etablerade? Ända sedan Sonat startades för tolv år sedan har det varit vårt mål att utmana det gamla. Vad betyder det i praktiken? Jo, att vi är en ny typ av utmanare inom logistik och supply chain management. Sonat är en fristående aktör som alltid arbetar för kundens bästa. Vi har inga egna fysiska logistikresurser som vi behöver belägga och vi tar enbart betalt för vår tid och kompetens. Det är vi ensamma om. Vi utmanar också de traditionella konsultbolagen. Vår erfarenhet och kompetens kommer inte enbart från akademiska studier eller avancerade metoder och modeller. Och våra medarbetare har rejäl praktisk erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet. Det är vi också ensamma om. Outsourcing SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Business Development FREIGHT & LOGISTICS MANAGEMENT RETAIL Kraftsamling kring tre affärsområden Sonat har kraftsamlat inom tre affärsområden: Supply Chain Management, Freight & Logistics Management och Retail. Inom de tre affärsområdena har vi drivna och kunniga medarbetare och starka erbjudanden och tjänster. Med de tre affärsområdena som bas samarbetar vi med ett stort antal kunder inom detaljhandel, tillverkande industri, distribution och handel, bygg och entreprenad samt offentlig verksamhet. Sonat är en ledande utvecklingspartner inom supply chain management. Vår affärsidé är att skapa ökad konkurrenskraft åt våra kunder genom att driva och utveckla försörjningskedjan med kostnadseffektivitet, reaktionssnabbhet och förändringskraft i världsklass. Sonat har ca 65 anställda och kontor i Stockholm, Örebro och Norrköping. Nu utmanar vi dig att testa oss. Du kommer att märka skillnaden.

3 Ta kontrollen över dina inkommande varuflöden Har du kontroll? Kontakta oss på så berättar vi mer! Kontroll över inkommande leveranser är en av de mest kraftfulla, ännu outnyttjade verktygen för att uppnå både betydande kostnadsbesparingar och visibilitet i din supply chain. Memnon Apport Inbound är en modul framtagen för att hjälpa våra kun- Modulen är lätt att både implementera och administrera. Dessutom vet vi att du kommer sänka dina kostnader och avsevärt förbättra leveransprecisionen på dina inkommande transporter. Memnon Networks AB grundades 1997 och är Nordens marknadsledande aktör inom Transportadminstration (TA). Företaget erbjuder det webbaserade TA-systemet Memnon Apport, som samlar all transportadministration på en plats och därigenom gör det möjligt för både transportörer och transportköpare att effektivisera sin supply chain.

4 ledare Supply chain tänkande lyfter byggbranschen Byggbranschen har liksom bland annat sjukvårdssektorn haft svårt att anamma ett modernt supply chain tänkande. Orsakerna är flera; bristande samordning, långt driven decentralisering och inte minst brist på standardiserade arbetsprocesser och metoder. I detta nummer av Supply Chain Effect uppmärksammar vi särskilt byggbranschens logistik och varuförsörjning i ett flertal artiklar. Helt klart är att branschen nu börjar utveckla ett flödestänkande av den typ som sedan länge finns i industri och handel. Effekterna kan avläsas i mer standardiserat beteende, ordning och reda, ökad effektivitet och minskade kostnader för byggproduktion och därmed i förlängningen för oss som köper eller hyr fastigheter av olika slag. Enligt initierade källor brukar man halvt på skämt och halvt på allvar hävda att en byggarbetares produktivitet är 18 procent. Det vill säga knappt en femtedel av tiden ägnas åt att bygga, resten åt annat... Brist på standardisering, samordning och kompetens Det faktum att de stora byggföretagen ofta konkurreras ut av mindre lokala eller regionala byggföretag är ett bevis på att de skalfördelar som normalt återfinns i alla branscher inte tillvaratas i tillräcklig grad i byggbranschen. Initierade bedömare menar att det är just bristen på standardisering och samordning som är den stora boven, i kombination med en allt för låg kompetens inom inköp, logistik och industriellt produktionstänkande. I kommande nummer ska vi återkomma till samma fråga, men då särskilt granska hur sjukvården och den övriga offentliga sektorn misshushållar med skattemedel, genom att inte agera professionellt och samordnat i sin varuförsörjning. Trevlig läsning och glad sommar! Stefan Karlöf Chefredaktör, e-post: Redaktion Supply Chain Effects namnkunniga redaktion leds av chefredaktör Stefan Karlöf som samverkar med några av de främsta specialisterna, konsulterna och skribenterna inom supply chain management. Redaktionsråd Professor Mats Abrahamsson, professor Björn Axelsson, Kjell Rundqvist, vd i Sonat, Sven-Olof Kulldorff, styrelseproffs och f.d. inköpsdirektör i Ikea och vvd i ICA, Johan Jemdahl, VP Supply Chain EMEA, Cisco, Jon Kihlman, advokat. Medarbetare i detta nummer Stefan Björck, Peab och Per Lindahl, Lime, Michael Kvick formgivare, Hans Bergren, vd i PipeChain, Mattias Norin, Sonat samt Ulrika Andersson. Prenumeration Som prenumerant på Supply Chain Effect så får du 4 ggr per år ett fullmatat magasin som består av det bästa av det senaste inom supply chain management ett skarpt innehåll med höjd i tanken som hjälper dig att få ut den fulla effekten ur er supply chain. En prenumeration under ett år kostar 499 kr inklusive moms. Beställ din prenumeration genom att skicka ett mejl till: Annonser Med Supply Chain Effect når du de allra viktigaste beslutsfattarna i supply chain. Personer som fattar tunga beslut om investeringar, sourcingstrategier, leverantörssamarbeten, varuförsörjning, logistikstrategier samt beslut om konsult- och systemstöd för supply chain. Kontakta gärna vår annonsansvarige för bokning och mer information: Ronny Jarestrand, telefon: , mobil: , e-post: Tryck Ineko Art Director Mia-Maria Karlöf Layout Michael Kvick Supply Chain Effect är logistikföreningen Plans officiella medlemstidning. 4 Supply Chain Effect 2/2012

5 innehåll 6-9 Ödmjukt kaxigt logistikkonglomerat Intervju med Logents Lars-Göran Ahlberger GENERAL GUS PAGONIS: SMART LOGISTIK SÄKRADE SMÅ FÖRLUSTER UNDER GULFKRIGET 12 Kraven ökar på snabba resultat av IT-investeringar Tema: Bygglogistik Logistik i byggbranschen står inför genombrott av Stefan Björck och Per Lindahl Ikea skrotar träpallen Sven-Olof Kulldorf om Supply chain och makten över detaljhandelskedjan MATTIAS NORIN: Lyckas med Supply chain management i detaljhandeln Tema: Varu- och lagerstyrning Intervjuer med Sven Axsäter, Nils Robertsson och Johanna Småros 40 BEAst: Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard skapar förutsättningar för effektiv logistik 43 Nästa nummer! Supply Chain Effect 2/2012 5

6 Intervju Av Stefan Karlöf Ödmjuk kaxighet bakom snabbväxande Logent Det snabbväxande logistikföretaget Logent är en ganska okänd framgångssaga. Sedan företaget startades 2006 har det gått från noll till över en miljard i omsättning med konstant lönsamhet. Verksamheten är ett logistikkonglomerat med ett heltäckande utbud som består av bland annat konsulttjänster inom tredjepartslogistik, logistik och tull samt bemanningslösningar, entreprenadoch sitelösningar, hamn- och terminalutveckling samt utbildning och IT-system. Ganska mycket med andra ord.»» 6 Supply Chain Effect 2/2012

7 Intervju I Logent satsas medvetet på att rekrytera kvinnor till den mansdominerade logistikbranschen. Supply Chain Effect 2/2012 7

8 Intervju Mot bakgrund av den storlek som vi börjar få här hemma så kommer vår framtida expansion att ske på andra geografiska marknader. Lars Göran Ahlberger, Logent Att vi inte är så kända beror på att vi medvetet har valt att flyga lite under radarn, säger Lars Göran Ahlberger, som är en av Logents grundare samt vd och huvudägare. Idén till bolaget fick han när han gått i väggen och tillbringade mycket tid i skogen. Han snackade med kollegan Peter Fräjdin som redan jobbade med bemanning inom logistikområdet. Tillsammans beslöt de båda entreprenörerna att bilda ett företag som både erbjöd att bemanna och utveckla lager och logistikanläggningar. Vi gick in och synade lagren och upprättade en lista med hundra förbättringsmöjligheter. Vi konstaterade att vi kunde hjälpa kunden att åtgärda alltsammans om vi fick ta över driften av anläggningen. Lars Göran Ahlberger poängterar att den faktabas och kunskap som konsultarbetet ger skapar en trygghet i att därefter ta över driften. Vanliga förbättringar som ger Logent lönsamhet i uppdragen är att utveckla smartare bemanningslösningar, bättre IT system, att effektivisera lokalernas användning och se till att rätt truckar och annan utrustning används. Det finns stora synergier inom alla våra områden. Det vi hela tiden strävar efter är att våra kunder ska se nyttan av att använda oss för logistiska helhetslösningar, säger Lars Göran Ahlberger. Kärnan och huvudorsaken bakom den vrålsnabba expansionen är trots allt tillväxten inom bemanning och outsourcing. Drivkrafter bakom den utvecklingen är förstås näringslivets generella behov av allt mer flexibilitet, fokus på sin kärna och kostnadstryck. IKEA förvärvade 37 procent I slutet av mars blev det officiellt att IKEA Investment AB förvärvade ca 37% av aktierna i Logent. Grundarna och huvudägarna, Lars Göran Ahlberger och Peter Fräjdin, behöll en majoritetspost i företaget och har därmed även fortsättningsvis ett avgörande inflytande i bolaget. Hur stor köpeskillingen var är inte offentliggjort, men helt klart är att den nya delägaren Ikea är ett bevis på Logents lyskraft och de förhoppningar som finns kopplade till bolaget och branschens utveckling. Ett flertal företag inbjöds att investera i Logent, men valet föll slutligen på IKEA Investments eftersom de har en företagskultur som anses likna Logents och en förståelse för vad som krävs för en fortsatt lönsam och 8 Supply Chain Effect 2/2012

9 Intervju Lars Göran Ahlberger, en av Logents grundare samt vd och huvudägare. långsiktig tillväxt. Lars Göran Ahlberg är mycket nöjd med den nya delägaren. Inter IKEA Investments kompletterar Logent på en rad viktiga områden och har visat stor förståelse för de speciella krav som finns i vår bransch. Dessutom får vi nu tillgång till en ny dimension av kompetens när det gäller bland annat bolagsstyrning, förvärv av kompletterande bolag och finansiering. Ödmjukt kaxiga Vad är då framgångsreceptet bakom Logents tillväxt. Lars Göran Ahlberger menar ett en viktig faktor finns att hitta i den ödmjukt kaxiga företagskulturen. I korthet handlar det om att vi fokuserar på att leverera resultat åt våra kunder. Först när vi har lyckats med det så kan vi brösta upp oss lite, säger han med ett skratt. Exempel på den resultatorienterade kulturen är att cheferna lönas med bonus om de överträffar sina mål och att lönerna i hög grad är prestationsbaserade. De som lyckas riktigt, riktigt bra erbjuds delägarskap, något som hittills 17 chefer och specialister har tackat ja till. Växa vidare österut Målsättningen är att växa vidare österut och söderut. I första hand i Finland och Baltikum men även i östra Europa. Mot bakgrund av den storlek som vi börjar få här hemma så kommer vår framtida expansion att ske på andra geografiska marknader. Med den nya delägaren Ikea Investments AB ökar möjligheterna för en framgångsrik expansion särskilt för att genomföra affärer som kräver större resurser. Vilka är då riskerna i den fortsatta expansionen? Lars Göran Ahlberger ser i första hand risker som är förknippade med misslyckade förvärv och att de egna verksamheterna börjar konkurrera med varandra. Men, hellre än att tala om riskerna framhåller han de nya delägarna, den starka företagsledningen och personalen som faktorer som talar för fortsatt god tillväxt och lönsamhet. Supply Chain Effect 2/2012 9

10 Logistik GENERAL GUS PAGON S För logistiker är det väl känt att ämnesområdet har sina rötter i militär verksamhet. Att den militära logistiken fortfarande är spännande, men ganska väsensskild från den kommersiella, gav trestjärniga generalen Gus Pagonis många exempel på i samband med Nordic Supply Chain Meeting i Göteborg. I den militära världen har vi alltid använt ordet logistik. I näringslivet pratade man först om fysisk distribution, sedan om logistik. Nu heter det supply chain, säger Gus Pagonis fryntligt. Han är en liten, smal man med ett ganska vardagligt utseende. Klädd i blå skjorta och ljusa chinos. Hans framtoning stämmer inte överens med bilden av en amerikansk general när han står där på scenen på Chalmers i Göteborg. Men det ska snart visa sig att under den timida ytan finns en tuffing. Logistikansvarig vid Gulfkriget 1990 Pagonis största logistiska bravad var när han tillsammans med den legendariske generalen Schwartzkopf genomförde den omtalat effektiva invasionen av Irak, i samband med Gulfkriget Kriget inleddes med en beslutsam offensiv av USA stött av FN-trupper. Den militära strategin var att först anfalla massivt från luften och därefter sätta in marktrupper. Alltsammans skulle ta 6 dagar, men det gick på endast 4. Förlusterna blev små för USA och FN, men förödande för Irak. Att kriget blev kort beror till viss del på Pagonis och hans kollegors förmåga att hantera logistiken. För oss gällde det att snabbt få in i öknen bakom fiendens linjer. Det blev möjligt genom att vi skickade in material och förnödenheter innan soldaterna kom på plats. På så vis fanns det en färdig infrastruktur som väntade. Vår plan var att spränga vårt material om vi drabbades av överraskningsattacker från Irakierna, berättar Pagonis. Den viktigaste förnödenheten var helt enkelt vapen, ammunition, flygplan och tanks. Genom att skicka in detta innan soldaterna, så kunde hela logistiken underlättas enormt och förlusterna minimeras. Totalt forslade Pagonis och hans organisation in fyra gånger så mycket ammunition som senare behövdes. En annan framgångsfaktor var att Irakierna förlitade sig för mycket på medierna. I alla globala massmedier som CNN och BBC så förutspåddes att vi skulle anfalla från havet och inte via öknen. Saddam och hans generaler satsade på samma kort, vilket blev förödande. 10 Supply Chain Effect 2/2012

11 Logistik Gus Pagonis, trestjärnig general på Nordic Supply Chain Meeting i Göteborg Pagonis berättar att irakiernas stridsledningscentral var ett förhållandevis litet rum försett med massor av teveapparater som hela tiden sände ut västliga nyhetssändningar. Ansvarig för supply chain i Sears Efter kriget blev Pagonis en hyllad general. Hans enstaka generalsstjärna kompletterades med två till och livet kom allt mer att handla om föredrag och resor omgiven av ett team av livvakter. Så småningom lockades Gus Pagonis av erbjudanden från näringslivet och han tog jobbet som logistikansvarig i varuhuskedjan Sears. I den befattningen blev han ansvarig för all logistik och varuförsörjning för sisådär butiker. Vad tog han då med sig in i näringslivet från den militära banan? Jo, han berättar att något av det allra viktigaste var insikten om att du som hög chef måste vara uti i verksamheten och förstå vad som händer. Det gäller att se vad som sker i skyttegravarna, säger han, och berättar att han tillbringade ungefär halva sitt arbetsår ute i Sears verksamheter, lager, terminaler, butiker och varuhus. En annan sak som han tog med sig från den militära världen var outsourcing. Allt enligt principen att du ska göra det du är bäst på. Under Gulfkriget outsorcade vi allt som inte var direkt militärt. Matlagning, underhåll av fartyg och mycket annat. När jag senare kom till Sears påbörjade vi en omfattande outsourcing av lager, transporter, säkerhet och en hel del annat. Supply Chain Effect 2/

12 IT kompetens gör skillnad Magnus Grönvik, Comactivity Kraven ökar på snabba resultat av IT-investeringar Kunderna har över tiden blivit allt mer otåliga och kritiskt inställda till IT-investeringar med luddiga målsättningar och evighetslånga implementeringstider. Detta är något som programvaru- och konsultföretaget Comactivity har tagit fasta på. Enligt bolagets försäljningschef Magnus Grönvik är målsättningen att leverera verktyg inom supply chain management som ger snabba resultat. Det handlar om att tillhandahålla verktyg som ger snabba resultat genom ett användarvänligt gränssnitt som är optimerat efter kundens behov och verksamhet, säger han och tillägger att lösningarna som erbjuds kunderna måste utvecklas parallellt med själva förändringsarbetet. Målet är att snabbt och varaktigt åstadkomma verksamhetsförbättringar till låg risk, förklarar han, och erbjuda en balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. För att bli bäst måste man helt enkelt förbättra sig. Framgångsrika företag strävarständigt efter nya sätt att förbättra sig och använder olika filosofier, verktyg och metoder för att driva förbättringsarbete. Problemet för de flesta är dessa ändringar bör gå fort. Då behövs system som tillåter det eller ett IT stöd som möjliggör dessa förändringar, berättar Grönvik. IT-stödet måste möta en hög förändringstakt Han tillägger att det är viktigt att säkerställa att IT stödet verkligen klarar av förändringstakten, samt kunna utvecklas och förnyas med jämna mellanrum. För att lyckas behöver ofta arbetsuppgifter automatiseras och information visualiseras. Detta innebär att minska ledtider, analysera hur lång tid processerna tar och sedan granska om dessa uppgifter kan utföras snabbare och med färre personer inblandade. Att göra detta på ett effektivt sätt är akilleshälen för många företaga. Vad det handlar om att få en alignment mellan IT och verksamheten. Det gäller att se till att medarbetarna kan genomföra en hel arbetsuppgift snabbt och enkelt utan att behöva delegera. Sammantaget gör en minskning av ledtider, snabbare processer och bättre precision i planering att du får en bättre kontroll över verksamheten. Magnus Grönvik berättar att Comactivity grundades 2001, omsätter 25 Mkr och i dagsläget har 22 anställda. Grunden för verksamheten är Comflow ett systemstöd för affärsprocesser inom supply chain som omfattar hela flödet från kundförfrågan till fakturering. 12 Supply Chain Effect 2/2012

13 Vi gör A till Ö i en bransch som mest handlar om A till B. Logent är Nordeuropas främsta logistikföretag och kan e rbjuda verkliga helhetslösningar för hela logistikkedjan. Kanske b ehöver du hjälp med bemanning, tull, utbildning, hamn och terminaldrift eller kvalificerat konsultstöd? Kontakta oss så berättar vi mer. Intelligent logistik Kombiterminal Lagring/Crossdocking Distribution Vi lovar guld och gröna skogar Vi på Fraktpartner har sedan starten engagerat oss med liv och lust för att alla leveranser skall flyta problemfritt. Idag är vi både effektivare, större och arbetar i fler delar av världen för att få våra kunders gods dit det skall. Med transporter på land, i luften och på vatten tycker vi att det blir allt viktigare att arbeta för en mer hållbar utveckling. Till exempel genom miljövänligare fordon och styrning via miljöcertifiering. Att vi även samordnar transporter både av ekonomisk och miljömässiga skäl, är för oss givet. Vill du veta mer om Fraktpartner och vad vi kan göra för dig? Kontakta oss, vi lovar att göra allt för att du skall få en guldsits. GÖTEBORG INTERNATIONAL LOGISTICS STOCKHOLM

14 TEMA Bygglogistik Av Stefan Björck, Inköpschef Peab & Per Lindahl, VD och logistikkonsult i Lime Logistik i byggbranschen står inför ett genombrott Konsultföretaget Lime har under några år arbetat för att utveckla materialförsörjningen till byggarbetsplatser, tillsammans med byggföretaget Peab. För Peab handlar det om långsiktig utveckling av effektivitet och konkurrenskraft men också om kvalitet och ansvar för arbetsmiljön, där logistiken ofta har en stor påverkan. För Lime handlar det om att få förmånen att arbeta med både strategisk och operativ utveckling, tillsammans med en stark och entreprenörsdriven aktör som verkligen kan påverka hela branschens utveckling. Logistik inom byggbranschen är ett hett ämne och under många år har det arbetats med att öka effektiviteten i varuflödena på olika sätt. Vi uppskattar att de direkta besparingspotentialerna i logistiken, i termer av minskade kostnader, frigjord tid och lägre inköpspriser, fortfarande är mycket stora. Men ännu viktigare är logistikens bidrag till möjligheten att korta byggtiderna, genom att utveckla mer standardlösningar och skapa en hög tillförlitlighet i försörjningssystemen och därmed bättre förutsättningar att arbeta annorlunda med planeringen av olika aktiviteter! Förväntningarna på utveckling är höga i branschen, många aktörer drar hårt i rätt riktning nu och flera viktiga pusselbitar finns på plats. Stora prestigebyggen som t ex den nya nationalarenan har satt logistikfrågorna i rampljuset. Men frågorna finns också på samma sätt i det mer traditionella byggandet av bostäder och kontor. Därför tror vi att byggbranschen står inför ett genombrott vad gäller utvecklingen av en effektivare logistik. Men för ett riktigt genombrott är det inte främst nya idéer som behövs. Det är inte datasystem, tekniska lösningar eller streckkoder på pallar, som är den verkliga utmaningen, även om det också är viktiga frågor. Vi tror mer att det handlar om ett paradigmskifte i hur 14 Supply Chain Effect 2/2012

15 Bygglogistik TEMA man ser på logistikens utvecklingsfrågor - integration mellan parter, men också roller, standards och gemensamma funktioner i respektive företag. Integration ett nyckelord Byggbranschen och hela den värdeskapande processen i byggandet är fragmentiserad. Det är en stafett att skapa ett hus från det första penndraget till slutbesiktning, när olika specialistkunskaper och resurser engageras. Många aktörer är inblandade och alla har ett starkt beroende till andra i det arbete som utförs. Den som beställer material eller tillverkar fönster är beroende av hur arkitektens underlag ser ut. Den som ska lossa och köra in en leverans av kök är beroende av när transporten kommer, hur godset är lastat och hur det är märkt. Den som ska leverera godset är beroende av hur arbetsplatsen är skyltad och hur godsmottagningen är organiserad. När vi förlorar i effektivitet händer det ofta just i gränssnittet mellan olika aktörer och om det ofta är nya aktörer som möter varandra när projekten varierar, så blir det svårare att skapa hållbar utveckling. Eftersom utveckling av flöden till stor del handlar om integration, tar vi fasta på detta Logistikeffektiviteten ska byggas utifrån en effektiv integration mellan Många aktörer är inblandade och alla har ett starkt beroende till andra i det arbete som utförs. Supply Chain Effect 2/

16 TEMA Bygglogistik önika olika aktörer i flödet. Det i sin tur, kan bara åstadkommas genom att utveckla processen som en helhet - det vi kallar Industrialisering eller i logistiksammanhang, Supply Chain Management. Personlig kunskap vs Industrialisering och standards För att resa ett hus krävs mycket direkt byggrelaterad kunskap men också mycket kunskap om hur man organiserar arbetet och arbetsplatsen, hur man planerar leveranser på bästa sätt eller hur man kommunicerar med leverantörer. Ju mindre vi har standardiserat sådant arbete, desto mer kommer duktiga och angelägna medarbetare att utveckla egna lösningar och metoder för olika situationer. Så här brukar vi göra och det brukar fungera bra. Det goda entreprenörskapet handlar om att ta ansvar, lösa problem och leverera en kvalitetsprodukt till kunden. Samtidigt leder det här till variationer i hur man organiserar arbetet, rollfördelning, planering mm. Det ena behöver inte vara sämre än det andra, resultatet blir oftast bra. Men ett individuellt arbetssätt blir lätt ett hinder mot den industrialisering som är branschens mål, eftersom det blir svårt att utveckla system och lösningar för att underlätta och effektivisera arbetet. I skogsnäring, elektronik, jordbruk, bilindustri, handel och många andra branscher är effekten av en pågående konsolideringen tydlig. Stora företag är väsentligt effektivare än små företag därför att de investerar i gemensam utveckling och får ut skalfördelar. Resultatet för konsumenten blir billigare och bättre produkter. Detta är också nyckeln till en mer kostnadseffektiv bygglogistik effektivitet genom gemensam utveckling, skalfördelar och en högre grad av standardiserade processer. Den utvecklingen kräver ett stort mått av strategi och långsiktighet i logistikarbetet. Det är vår övertygelse att ett tydligt helhetsperspektiv är nyckeln till ett genombrott för logistiken i byggbranschen. Perspektivet behöver omfatta hela flödet, från arkitekter och tillverkare till underentreprenörer, transportörer och byggarbetsplats. Det handlar om att utveckla gemensamma lösningar, standards och stödfunktioner som gör logistiken effektivare genom att den utnyttjar skalfördelar, tar bort beslutspunkter, felkällor och arbetsmoment och gör processen robustare, snabbare, bättre kontrollerad och mer kostnadseffektiv. Några grundprinciper för logistiken För att kunna arbeta med utvecklingsfrågan strategiskt och inte tappa bort helhetsperspektivet, är det viktigt att hålla fokus på de frågor som är väsentliga för att åstadkomma det man vill. De frågorna kan formuleras som Bärande principer. De bärande principerna håller kompasskursen när detaljfrågor och prioriteringar gör att bilden blir suddig. Nedan ett antal bärande principer för logistikutvecklingen byggbranschen. Princip 1: Specialisering, Skalfördelar och Integration I ett industrialiserat system är specialisering ett nyckelord, arbete ska utföras av specialister. Logistik och materialstyrning är ett specifikt kompetensområde och skall således skötas av specialister. För den operativa styrningen behövs då nya viktiga roller och funktioner, t ex Logistikplanering, som måste finnas för att samspelet mellan leverantörer och byggarbetsplatser ska fungera. Befintlig kompetens behöver således kompletteras med ny specialistkompetens. Med logistiken samlad kan vi bättre ta tillvara de skalfördelar som finns för ett stort byggföretag med många pågående projekt. Det handlar både om att logis- 4LOGISTIK PRINCIPER Specialisering, skalfördelar och integration Standards Uppföljning/mätning Operativ effektivitet 16 Supply Chain Effect 2/2012

17 Gör sjukvårdslogistik till din konkurrensfördel Nordisk lösning för logistikkrävande produkter med 24-timmarsleverans! MEDICAL LOG POINT tillhandahåller logistiklösningar som tredje part (3PL) och är specialiserade på tidskritiska och direkta leveranser till våra uppdragsgivares kunder runt om i Norden. Vi erbjuder tjänster som omfattar traditionell och temperaturkontrollerad lagerhållning, plock och transport, tillsammans med IT-stöd för styrning och visualisering av flödet. Vi eftersträvar alltid en gemensam syn med våra kunder på hur mervärde skapas i leveranserna till slutförbrukare. Med denna utgångspunkt driver vi kostnader ur försörjningskedjan och skapar konkurrensfördelar och merförsäljning för våra kunder. Medical Log Point AB är ett nytt oberoende företag med betydande historiska meriter vunna under tiden som del av Tamro och OneMed. Vi är specialister på logistik inom hälso- och sjukvårdsmarknaden. tikplaneringsarbetet blir effektivare när man arbetar med många projekt och om företagets möjligheter till transportsamordning och färre leveranser. Samordningen kan också skapa möjligheter för byggföretaget att bli en mer professionell kund till sina leverantörer, genom att ha full kontroll på sina samlade behov. Att agera på ett sådant sätt att vi inte driver kostnader för våra leverantörer är en viktig fråga, eftersom slutprodukten, bostaden eller huset, bara kan bli billigare om vi kan sänka kostnaderna i hela flödet. Med specialiseringen följer också en högre grad av standardiserad information och kommunikation och gemensamma gränssnitt. Det i sin tur skapar bättre möjligheter till integration mellan olika aktörer som möts i ständigt nya projekt. Specialisering är alltså en förutsättning för effektivare integration. Med logistiken samlad kan vi bättre ta tillvara de skalfördelar som finns för ett stort byggföretag med många pågående projekt. Princip 2: Standard I samma anda behöver vi öka användningen av gemensamma arbetsmodeller i branschen, relationer, tekniker, system etc. Inom logistiken kan det t ex handla om en standard för hur gods ska märkas och packas, hur en leveransplan ska se ut eller hur godsmottagning ska ske. Gemensamma standards, hur tråkigt det än låter, är en nyckel till effektivitetsutveckling. Först när vi enas om ett arbetssätt, kan vi utveckla stöd för det, utbilda, mäta osv. Vi kan också bygga vidare med nästa process så att systemet som helhet fungerar så bra som möjligt. Till exempel kan ett genomslag för elektronisk fakturering spara stora kostnader, men det kräver standardutveckling i processen. Supply Chain Effect 2/

18 TEMA Bygglogistik Det är viktigt att förstå att standards inte står i motsats till att skapa spännande hus, standardiserade logistikprocesser begränsar inte husets design. Det är faktiskt tvärt om! Standardisering är en förutsättning för flexibilitet så att huset på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna anpassas till olika kundkrav och önskemål. Även till unika hus behöver material komma i rätt tid och vara rätt märkt men logistiken kommer aldrig att stå i vägen för ett marknads- och kunddrivet byggande. Princip 3: Uppföljning, mätning I branscher med väl utvecklad logistik är prestationsmätning ett viktigt verktyg. Fortlöpande mäts leveransprecision, leveranstider, information mm. Mätningarnas viktigaste syfte är att driva på utvecklingen, att ständigt bli lite bättre. Både den egna och kunders och leverantörers prestationer måste mätas. Här behöver vi förbättra oss i byggbranschen. Det räcker inte med att leveranserna kommer och att vi reklamerar eventuella transportskador. Okey är inte tillräckligt bra! Det gäller att se på leveransprocesserna på samma sätt som vi ser på byggproduktionen, att ständigt kunna bli bättre. Och det går bara om vi systematiskt mäter prestationen från leverantörer och transportörer. Leverans i rätt tid, rätt aviserat, rätt packat, märkt och emballerat. Mätningarna blir bränsle till det gemensamma utvecklingsarbetet mellan parterna vad behöver vi bli bättre på, hur ska vi göra då? Princip 4: Operativ effektivitet Grundkonditionen är alltid lika viktig, det är som att aldrig släppa bollen med blicken. Det talas mycket lean idag och egentligen handlar det om samma sak, lite roligare förpackning bara att inte slösa med några resurser. Varje gång vi måste vänta på en leverans, leta efter material eller flytta på något som levererats för tidigt och står i vägen, uppstår det en kostnad, även om vi inte kan mäta den. På en byggarbetsplats där många företag och yrkeskategorier samsas är det extra viktigt att inte skapa merarbete för varandra, t ex genom att någons material står där någon annan ska utföra arbete. Här är logistiken återigen en nyckelfråga. Förutom effektivitetsfrågan är den operativa logistiken också en viktig arbetsmiljöfråga. Tunga och dåliga lyft, bristfällig lastsäkring och en hög stressbelastning är inte ovanliga i byggbranschen. För Peab som strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare är det här viktiga frågor även ur ett personalperspektiv. Genom att involvera montörer och arbetsledare i projektet har vi fått viktiga synpunkter på till exempel lasting av tunga dörrar och fönster, för att skapa en bättre arbetssituation. På ett glädjande sätt ser vi att det som är effektivt i ett logistikperspektiv också är positivt för ergonomi och arbetsmiljö. Här prövar vi bl a principen att gods i första hand alltid ska kunna köras på pall direkt till inbyggnadsstället, istället för att pallar bryts utanför och godset bärs in i byggnaden. Det innebär mer planering av leveransen men vi har igen det i ett effektivare och skonsammare arbete. Det gäller att se på leveransprocesserna på samma sätt som vi ser på byggproduktionen, att ständigt kunna bli bättre. Förutom effektivitetsfrågan är den operativa logistiken också en viktig arbetsmiljöfråga 18 Supply Chain Effect 2/2012

19 För alla aktörer i det här arbetet är det angeläget att påverka och utveckla hela branschen mot gemensamma standarder. Utvecklingsarbete ger resultat Som en del i Peabs logistikprojekt har vi sedan knappt 3 år också involverat flera ledande leverantörer. I en process präglad av förtroende och ömsesidiga ansträngningar har vi förutsättningslöst analyserat och utvecklat logistiken utifrån ett flödesperspektiv. Arbetet har för alla parter varit överraskande positivt. Vi kan konstatera att bara genom att beskriva verkligheten, blir det tydligt att parterna ibland brister i förståelse för hur den andra parten arbetar och vad som är viktigt för denne i sin process. Beställningsunderlag, packningsplanering, godsmärkning och distributionstjänster är några frågor som vi har arbetat med i projektet och vi ser redan resultatet av detta arbete. Våra försök visar att bara genom att bättre packa och märka fönster och dörrar och planera för hur kollin ska lossas och köras in, så kan vi genomföra lossning OCH montage på halva den tid det normalt tar. För alla aktörer i det här arbetet är det angeläget att påverka och utveckla hela branschen mot gemensamma standarder. Där är t ex BEAst ett bra forum för vissa frågor. I BEAst, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard, möts många av branschens viktigaste aktörer för att diskutera bland annat standardutveckling. Sammanfattning De grundläggande tankarna i Supply Chain Management gäller alltså lika mycket i byggbranschen som i andra verksamheter med stora fysiska flöden. Det handlar inte om rocket science men det är samtidigt mycket mer än bara ordning och reda och billigare transporter. Den största utmaningen handlar inte om att enskilda individer ska bli bättre på något, de flesta är duktiga på det dom gör. Istället gäller det att få delarna att passa ihop bättre, det är nyckeln till den industrialisering byggbranschen söker. Att ta ansvar för ett helhetsperspektiv och hitta nya specialistroller och en ny rollfördelning mellan gemensamma funktioner och lokala byggplatser. För branschen innebär det något av ett paradigmskifte att komplettera den lokala produktionen med mer av standards och gemensamma lösningar för materialförsörjningen. På så sätt går det att med specialistkunskap i logistik minska inköpskostnader och med störningsfria och pålitliga leveranser frigöra tid på byggena. Detta är i sin tur viktiga förutsättningar för kortare byggtider, vilket är den största potentialen av alla. Pilotprojekten som Peab har arbetat med under de senaste åren visar att en tydlig logistikstrategi och operativ utveckling ger resultat. Men det är självklart nödvändigt att anpassa lösningar till branschens förutsättningar. Och det gäller att vara uthållig. Det går inte att kopiera industriföretag rakt av och få omedelbara effekter. Bil- och verkstadsindustrin har arbetat med denna utveckling i decennier, i byggbranschen har vi bara sett början. Men nu flyttar vi fram positionerna! Stefan Björck, Inköpschef Peab Per Lindahl, VD och logistikkonsult i Lime Supply Chain Effect 2/

20 Logistik Ikea skrotar träpallen Att ta bort träpallen ur flödena är något väldigt konkret och lätt att förstå. Men i praktiken blev det något betydligt mer komplext än man kan tro. Det som vi trodde skulle bli ett endaste projekt blev åtta stycken, berättar Cecilia Johansson som arbetar med strategisk, global förpackningsutveckling på Ikea i samband med att hon drar en presentation av arbetet på Nordic Supply Chain Meeting i Göteborg. Återigen visar Ikea att företag ser en stor potential i att arbeta med miljö och resursfrågor. Sedan en tid bedrivs ett brett arbete med fokus på att helt ta bort träpallen ur Ikeas globala logistikflöden. Effekterna är fler bland annat kommer vi att minska antalet transporter med mellan och lastbilar per år vilket naturligtvis reducerar både utsläpp och kostnader. Ersätts av pallar i papp Den gamla träpallen har på Ikea ersatts av en ny pall gjord av papper. Träpallen är dyrare än de nya papperspallar som Ikea för närvarande fasar in sina flöden. De nya papperspallarna är tillräckligt starka, tar lite plats, kräver mindre råvaruresurser vid tillverkning och kan dessutom recyclas direkt på plats vid varuhusen till skillnad mot träpallen som kräver en ganska omständlig returhantering. Våra totala kostnader har sjunkit samtidigt som vi har ökat fyllnadsgraderna, minskat vikten och därmed koldioxidutsläppen, säger Cecilia Johansson. Andra positiva effekter av projekten är att svinnet och transportskadorna har minskat avsevärt liksom själva hanteringsarbetet med pallarna. Mängder av utmaningar Cecilia Johansson förklarar att de allra största utmaningarna i arbetet har varit att överhuvudtaget få fram en papperspall 20 Supply Chain Effect 2/2012

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender för beslutsfattare i supply chain nummer 1/2012 www.sceffect.se smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 tema: e-handel och multichannel intervjuer reportage

Läs mer

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0 F Ö R B E S L U T S FAT TA R E I S U P P LY C H A I N NUMMER 1/2014 WWW.SCEFFECT.SE TEMA: Citylogistik på frammarsch Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS. 15 sjöfartsregioner. sysselsätter 220 000

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS. 15 sjöfartsregioner. sysselsätter 220 000 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Nummer 4 2006 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Logistiken måste uppåt i förädlingskedjan

Läs mer

De här nio är bättre än du

De här nio är bättre än du en tidning om produktutveckling & teknikinformation # 2 2010 De här nio är bättre än du Fokusera på det du gör bäst och låt någon annan sköta resten 1 Grönt med ekodesign 1 Flyt för C.M. Hammars livräddare

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

logistik lösning uppdrag CyberPhoto har äntligen hittat rätt miljöeffektiva utmaningen Mindre köer för Mekonomen

logistik lösning uppdrag CyberPhoto har äntligen hittat rätt miljöeffektiva utmaningen Mindre köer för Mekonomen uppdrag logistik EN TIDNING FRÅN POSTEN LOGISTIK NUMMER 4 2008 lantmännen: så blev våra transporter miljöeffektiva n rdisk lösning CyberPhoto har äntligen hittat rätt PRODUKTEN 18 miljoner liter popcorn

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Vårt digitala tjänstesamhälle vision 2011+

Vårt digitala tjänstesamhälle vision 2011+ IT-kommissionen Vårt digitala tjänstesamhälle vision 2011+ Tänk fritt, tänk stort, tänk om...... så här vill vi göra! Visioner och reflektioner om önskvärda framtider rapport från IT-kommissionens hearing,

Läs mer

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008 Låt transporterna ta vattenvägen

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008 Låt transporterna ta vattenvägen Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008 inköp logistik PRODUKTION AFFÄRER Sommarnummer Låt transporterna ta vattenvägen Lean på Scania, Volvo och i Vara Miljölogistik

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer