SMARTARE VARUSTYRNING I HANDEL OCH DETALJHANDEL. Logent kaxar ödmjukt Krigets logistik Logistiken lyfter byggbranschen INTERVJUER REPORTAGE TRENDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMARTARE VARUSTYRNING I HANDEL OCH DETALJHANDEL. Logent kaxar ödmjukt Krigets logistik Logistiken lyfter byggbranschen INTERVJUER REPORTAGE TRENDER"

Transkript

1 FÖR BESLUTSFATTARE I SUPPLY CHAIN NUMMER 2/2012 SMARTARE VARUSTYRNING I HANDEL OCH DETALJHANDEL Logent kaxar ödmjukt Krigets logistik Logistiken lyfter byggbranschen INTERVJUER REPORTAGE TRENDER Supply Chain UTVECKLING Effect 2/2012 1

2 Vågar du också utmana det etablerade? Ända sedan Sonat startades för tolv år sedan har det varit vårt mål att utmana det gamla. Vad betyder det i praktiken? Jo, att vi är en ny typ av utmanare inom logistik och supply chain management. Sonat är en fristående aktör som alltid arbetar för kundens bästa. Vi har inga egna fysiska logistikresurser som vi behöver belägga och vi tar enbart betalt för vår tid och kompetens. Det är vi ensamma om. Vi utmanar också de traditionella konsultbolagen. Vår erfarenhet och kompetens kommer inte enbart från akademiska studier eller avancerade metoder och modeller. Och våra medarbetare har rejäl praktisk erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet. Det är vi också ensamma om. Outsourcing SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Business Development FREIGHT & LOGISTICS MANAGEMENT RETAIL Kraftsamling kring tre affärsområden Sonat har kraftsamlat inom tre affärsområden: Supply Chain Management, Freight & Logistics Management och Retail. Inom de tre affärsområdena har vi drivna och kunniga medarbetare och starka erbjudanden och tjänster. Med de tre affärsområdena som bas samarbetar vi med ett stort antal kunder inom detaljhandel, tillverkande industri, distribution och handel, bygg och entreprenad samt offentlig verksamhet. Sonat är en ledande utvecklingspartner inom supply chain management. Vår affärsidé är att skapa ökad konkurrenskraft åt våra kunder genom att driva och utveckla försörjningskedjan med kostnadseffektivitet, reaktionssnabbhet och förändringskraft i världsklass. Sonat har ca 65 anställda och kontor i Stockholm, Örebro och Norrköping. Nu utmanar vi dig att testa oss. Du kommer att märka skillnaden.

3 Ta kontrollen över dina inkommande varuflöden Har du kontroll? Kontakta oss på så berättar vi mer! Kontroll över inkommande leveranser är en av de mest kraftfulla, ännu outnyttjade verktygen för att uppnå både betydande kostnadsbesparingar och visibilitet i din supply chain. Memnon Apport Inbound är en modul framtagen för att hjälpa våra kun- Modulen är lätt att både implementera och administrera. Dessutom vet vi att du kommer sänka dina kostnader och avsevärt förbättra leveransprecisionen på dina inkommande transporter. Memnon Networks AB grundades 1997 och är Nordens marknadsledande aktör inom Transportadminstration (TA). Företaget erbjuder det webbaserade TA-systemet Memnon Apport, som samlar all transportadministration på en plats och därigenom gör det möjligt för både transportörer och transportköpare att effektivisera sin supply chain.

4 ledare Supply chain tänkande lyfter byggbranschen Byggbranschen har liksom bland annat sjukvårdssektorn haft svårt att anamma ett modernt supply chain tänkande. Orsakerna är flera; bristande samordning, långt driven decentralisering och inte minst brist på standardiserade arbetsprocesser och metoder. I detta nummer av Supply Chain Effect uppmärksammar vi särskilt byggbranschens logistik och varuförsörjning i ett flertal artiklar. Helt klart är att branschen nu börjar utveckla ett flödestänkande av den typ som sedan länge finns i industri och handel. Effekterna kan avläsas i mer standardiserat beteende, ordning och reda, ökad effektivitet och minskade kostnader för byggproduktion och därmed i förlängningen för oss som köper eller hyr fastigheter av olika slag. Enligt initierade källor brukar man halvt på skämt och halvt på allvar hävda att en byggarbetares produktivitet är 18 procent. Det vill säga knappt en femtedel av tiden ägnas åt att bygga, resten åt annat... Brist på standardisering, samordning och kompetens Det faktum att de stora byggföretagen ofta konkurreras ut av mindre lokala eller regionala byggföretag är ett bevis på att de skalfördelar som normalt återfinns i alla branscher inte tillvaratas i tillräcklig grad i byggbranschen. Initierade bedömare menar att det är just bristen på standardisering och samordning som är den stora boven, i kombination med en allt för låg kompetens inom inköp, logistik och industriellt produktionstänkande. I kommande nummer ska vi återkomma till samma fråga, men då särskilt granska hur sjukvården och den övriga offentliga sektorn misshushållar med skattemedel, genom att inte agera professionellt och samordnat i sin varuförsörjning. Trevlig läsning och glad sommar! Stefan Karlöf Chefredaktör, e-post: Redaktion Supply Chain Effects namnkunniga redaktion leds av chefredaktör Stefan Karlöf som samverkar med några av de främsta specialisterna, konsulterna och skribenterna inom supply chain management. Redaktionsråd Professor Mats Abrahamsson, professor Björn Axelsson, Kjell Rundqvist, vd i Sonat, Sven-Olof Kulldorff, styrelseproffs och f.d. inköpsdirektör i Ikea och vvd i ICA, Johan Jemdahl, VP Supply Chain EMEA, Cisco, Jon Kihlman, advokat. Medarbetare i detta nummer Stefan Björck, Peab och Per Lindahl, Lime, Michael Kvick formgivare, Hans Bergren, vd i PipeChain, Mattias Norin, Sonat samt Ulrika Andersson. Prenumeration Som prenumerant på Supply Chain Effect så får du 4 ggr per år ett fullmatat magasin som består av det bästa av det senaste inom supply chain management ett skarpt innehåll med höjd i tanken som hjälper dig att få ut den fulla effekten ur er supply chain. En prenumeration under ett år kostar 499 kr inklusive moms. Beställ din prenumeration genom att skicka ett mejl till: Annonser Med Supply Chain Effect når du de allra viktigaste beslutsfattarna i supply chain. Personer som fattar tunga beslut om investeringar, sourcingstrategier, leverantörssamarbeten, varuförsörjning, logistikstrategier samt beslut om konsult- och systemstöd för supply chain. Kontakta gärna vår annonsansvarige för bokning och mer information: Ronny Jarestrand, telefon: , mobil: , e-post: Tryck Ineko Art Director Mia-Maria Karlöf Layout Michael Kvick Supply Chain Effect är logistikföreningen Plans officiella medlemstidning. 4 Supply Chain Effect 2/2012

5 innehåll 6-9 Ödmjukt kaxigt logistikkonglomerat Intervju med Logents Lars-Göran Ahlberger GENERAL GUS PAGONIS: SMART LOGISTIK SÄKRADE SMÅ FÖRLUSTER UNDER GULFKRIGET 12 Kraven ökar på snabba resultat av IT-investeringar Tema: Bygglogistik Logistik i byggbranschen står inför genombrott av Stefan Björck och Per Lindahl Ikea skrotar träpallen Sven-Olof Kulldorf om Supply chain och makten över detaljhandelskedjan MATTIAS NORIN: Lyckas med Supply chain management i detaljhandeln Tema: Varu- och lagerstyrning Intervjuer med Sven Axsäter, Nils Robertsson och Johanna Småros 40 BEAst: Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard skapar förutsättningar för effektiv logistik 43 Nästa nummer! Supply Chain Effect 2/2012 5

6 Intervju Av Stefan Karlöf Ödmjuk kaxighet bakom snabbväxande Logent Det snabbväxande logistikföretaget Logent är en ganska okänd framgångssaga. Sedan företaget startades 2006 har det gått från noll till över en miljard i omsättning med konstant lönsamhet. Verksamheten är ett logistikkonglomerat med ett heltäckande utbud som består av bland annat konsulttjänster inom tredjepartslogistik, logistik och tull samt bemanningslösningar, entreprenadoch sitelösningar, hamn- och terminalutveckling samt utbildning och IT-system. Ganska mycket med andra ord.»» 6 Supply Chain Effect 2/2012

7 Intervju I Logent satsas medvetet på att rekrytera kvinnor till den mansdominerade logistikbranschen. Supply Chain Effect 2/2012 7

8 Intervju Mot bakgrund av den storlek som vi börjar få här hemma så kommer vår framtida expansion att ske på andra geografiska marknader. Lars Göran Ahlberger, Logent Att vi inte är så kända beror på att vi medvetet har valt att flyga lite under radarn, säger Lars Göran Ahlberger, som är en av Logents grundare samt vd och huvudägare. Idén till bolaget fick han när han gått i väggen och tillbringade mycket tid i skogen. Han snackade med kollegan Peter Fräjdin som redan jobbade med bemanning inom logistikområdet. Tillsammans beslöt de båda entreprenörerna att bilda ett företag som både erbjöd att bemanna och utveckla lager och logistikanläggningar. Vi gick in och synade lagren och upprättade en lista med hundra förbättringsmöjligheter. Vi konstaterade att vi kunde hjälpa kunden att åtgärda alltsammans om vi fick ta över driften av anläggningen. Lars Göran Ahlberger poängterar att den faktabas och kunskap som konsultarbetet ger skapar en trygghet i att därefter ta över driften. Vanliga förbättringar som ger Logent lönsamhet i uppdragen är att utveckla smartare bemanningslösningar, bättre IT system, att effektivisera lokalernas användning och se till att rätt truckar och annan utrustning används. Det finns stora synergier inom alla våra områden. Det vi hela tiden strävar efter är att våra kunder ska se nyttan av att använda oss för logistiska helhetslösningar, säger Lars Göran Ahlberger. Kärnan och huvudorsaken bakom den vrålsnabba expansionen är trots allt tillväxten inom bemanning och outsourcing. Drivkrafter bakom den utvecklingen är förstås näringslivets generella behov av allt mer flexibilitet, fokus på sin kärna och kostnadstryck. IKEA förvärvade 37 procent I slutet av mars blev det officiellt att IKEA Investment AB förvärvade ca 37% av aktierna i Logent. Grundarna och huvudägarna, Lars Göran Ahlberger och Peter Fräjdin, behöll en majoritetspost i företaget och har därmed även fortsättningsvis ett avgörande inflytande i bolaget. Hur stor köpeskillingen var är inte offentliggjort, men helt klart är att den nya delägaren Ikea är ett bevis på Logents lyskraft och de förhoppningar som finns kopplade till bolaget och branschens utveckling. Ett flertal företag inbjöds att investera i Logent, men valet föll slutligen på IKEA Investments eftersom de har en företagskultur som anses likna Logents och en förståelse för vad som krävs för en fortsatt lönsam och 8 Supply Chain Effect 2/2012

9 Intervju Lars Göran Ahlberger, en av Logents grundare samt vd och huvudägare. långsiktig tillväxt. Lars Göran Ahlberg är mycket nöjd med den nya delägaren. Inter IKEA Investments kompletterar Logent på en rad viktiga områden och har visat stor förståelse för de speciella krav som finns i vår bransch. Dessutom får vi nu tillgång till en ny dimension av kompetens när det gäller bland annat bolagsstyrning, förvärv av kompletterande bolag och finansiering. Ödmjukt kaxiga Vad är då framgångsreceptet bakom Logents tillväxt. Lars Göran Ahlberger menar ett en viktig faktor finns att hitta i den ödmjukt kaxiga företagskulturen. I korthet handlar det om att vi fokuserar på att leverera resultat åt våra kunder. Först när vi har lyckats med det så kan vi brösta upp oss lite, säger han med ett skratt. Exempel på den resultatorienterade kulturen är att cheferna lönas med bonus om de överträffar sina mål och att lönerna i hög grad är prestationsbaserade. De som lyckas riktigt, riktigt bra erbjuds delägarskap, något som hittills 17 chefer och specialister har tackat ja till. Växa vidare österut Målsättningen är att växa vidare österut och söderut. I första hand i Finland och Baltikum men även i östra Europa. Mot bakgrund av den storlek som vi börjar få här hemma så kommer vår framtida expansion att ske på andra geografiska marknader. Med den nya delägaren Ikea Investments AB ökar möjligheterna för en framgångsrik expansion särskilt för att genomföra affärer som kräver större resurser. Vilka är då riskerna i den fortsatta expansionen? Lars Göran Ahlberger ser i första hand risker som är förknippade med misslyckade förvärv och att de egna verksamheterna börjar konkurrera med varandra. Men, hellre än att tala om riskerna framhåller han de nya delägarna, den starka företagsledningen och personalen som faktorer som talar för fortsatt god tillväxt och lönsamhet. Supply Chain Effect 2/2012 9

10 Logistik GENERAL GUS PAGON S För logistiker är det väl känt att ämnesområdet har sina rötter i militär verksamhet. Att den militära logistiken fortfarande är spännande, men ganska väsensskild från den kommersiella, gav trestjärniga generalen Gus Pagonis många exempel på i samband med Nordic Supply Chain Meeting i Göteborg. I den militära världen har vi alltid använt ordet logistik. I näringslivet pratade man först om fysisk distribution, sedan om logistik. Nu heter det supply chain, säger Gus Pagonis fryntligt. Han är en liten, smal man med ett ganska vardagligt utseende. Klädd i blå skjorta och ljusa chinos. Hans framtoning stämmer inte överens med bilden av en amerikansk general när han står där på scenen på Chalmers i Göteborg. Men det ska snart visa sig att under den timida ytan finns en tuffing. Logistikansvarig vid Gulfkriget 1990 Pagonis största logistiska bravad var när han tillsammans med den legendariske generalen Schwartzkopf genomförde den omtalat effektiva invasionen av Irak, i samband med Gulfkriget Kriget inleddes med en beslutsam offensiv av USA stött av FN-trupper. Den militära strategin var att först anfalla massivt från luften och därefter sätta in marktrupper. Alltsammans skulle ta 6 dagar, men det gick på endast 4. Förlusterna blev små för USA och FN, men förödande för Irak. Att kriget blev kort beror till viss del på Pagonis och hans kollegors förmåga att hantera logistiken. För oss gällde det att snabbt få in i öknen bakom fiendens linjer. Det blev möjligt genom att vi skickade in material och förnödenheter innan soldaterna kom på plats. På så vis fanns det en färdig infrastruktur som väntade. Vår plan var att spränga vårt material om vi drabbades av överraskningsattacker från Irakierna, berättar Pagonis. Den viktigaste förnödenheten var helt enkelt vapen, ammunition, flygplan och tanks. Genom att skicka in detta innan soldaterna, så kunde hela logistiken underlättas enormt och förlusterna minimeras. Totalt forslade Pagonis och hans organisation in fyra gånger så mycket ammunition som senare behövdes. En annan framgångsfaktor var att Irakierna förlitade sig för mycket på medierna. I alla globala massmedier som CNN och BBC så förutspåddes att vi skulle anfalla från havet och inte via öknen. Saddam och hans generaler satsade på samma kort, vilket blev förödande. 10 Supply Chain Effect 2/2012

11 Logistik Gus Pagonis, trestjärnig general på Nordic Supply Chain Meeting i Göteborg Pagonis berättar att irakiernas stridsledningscentral var ett förhållandevis litet rum försett med massor av teveapparater som hela tiden sände ut västliga nyhetssändningar. Ansvarig för supply chain i Sears Efter kriget blev Pagonis en hyllad general. Hans enstaka generalsstjärna kompletterades med två till och livet kom allt mer att handla om föredrag och resor omgiven av ett team av livvakter. Så småningom lockades Gus Pagonis av erbjudanden från näringslivet och han tog jobbet som logistikansvarig i varuhuskedjan Sears. I den befattningen blev han ansvarig för all logistik och varuförsörjning för sisådär butiker. Vad tog han då med sig in i näringslivet från den militära banan? Jo, han berättar att något av det allra viktigaste var insikten om att du som hög chef måste vara uti i verksamheten och förstå vad som händer. Det gäller att se vad som sker i skyttegravarna, säger han, och berättar att han tillbringade ungefär halva sitt arbetsår ute i Sears verksamheter, lager, terminaler, butiker och varuhus. En annan sak som han tog med sig från den militära världen var outsourcing. Allt enligt principen att du ska göra det du är bäst på. Under Gulfkriget outsorcade vi allt som inte var direkt militärt. Matlagning, underhåll av fartyg och mycket annat. När jag senare kom till Sears påbörjade vi en omfattande outsourcing av lager, transporter, säkerhet och en hel del annat. Supply Chain Effect 2/

12 IT kompetens gör skillnad Magnus Grönvik, Comactivity Kraven ökar på snabba resultat av IT-investeringar Kunderna har över tiden blivit allt mer otåliga och kritiskt inställda till IT-investeringar med luddiga målsättningar och evighetslånga implementeringstider. Detta är något som programvaru- och konsultföretaget Comactivity har tagit fasta på. Enligt bolagets försäljningschef Magnus Grönvik är målsättningen att leverera verktyg inom supply chain management som ger snabba resultat. Det handlar om att tillhandahålla verktyg som ger snabba resultat genom ett användarvänligt gränssnitt som är optimerat efter kundens behov och verksamhet, säger han och tillägger att lösningarna som erbjuds kunderna måste utvecklas parallellt med själva förändringsarbetet. Målet är att snabbt och varaktigt åstadkomma verksamhetsförbättringar till låg risk, förklarar han, och erbjuda en balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. För att bli bäst måste man helt enkelt förbättra sig. Framgångsrika företag strävarständigt efter nya sätt att förbättra sig och använder olika filosofier, verktyg och metoder för att driva förbättringsarbete. Problemet för de flesta är dessa ändringar bör gå fort. Då behövs system som tillåter det eller ett IT stöd som möjliggör dessa förändringar, berättar Grönvik. IT-stödet måste möta en hög förändringstakt Han tillägger att det är viktigt att säkerställa att IT stödet verkligen klarar av förändringstakten, samt kunna utvecklas och förnyas med jämna mellanrum. För att lyckas behöver ofta arbetsuppgifter automatiseras och information visualiseras. Detta innebär att minska ledtider, analysera hur lång tid processerna tar och sedan granska om dessa uppgifter kan utföras snabbare och med färre personer inblandade. Att göra detta på ett effektivt sätt är akilleshälen för många företaga. Vad det handlar om att få en alignment mellan IT och verksamheten. Det gäller att se till att medarbetarna kan genomföra en hel arbetsuppgift snabbt och enkelt utan att behöva delegera. Sammantaget gör en minskning av ledtider, snabbare processer och bättre precision i planering att du får en bättre kontroll över verksamheten. Magnus Grönvik berättar att Comactivity grundades 2001, omsätter 25 Mkr och i dagsläget har 22 anställda. Grunden för verksamheten är Comflow ett systemstöd för affärsprocesser inom supply chain som omfattar hela flödet från kundförfrågan till fakturering. 12 Supply Chain Effect 2/2012

13 Vi gör A till Ö i en bransch som mest handlar om A till B. Logent är Nordeuropas främsta logistikföretag och kan e rbjuda verkliga helhetslösningar för hela logistikkedjan. Kanske b ehöver du hjälp med bemanning, tull, utbildning, hamn och terminaldrift eller kvalificerat konsultstöd? Kontakta oss så berättar vi mer. Intelligent logistik Kombiterminal Lagring/Crossdocking Distribution Vi lovar guld och gröna skogar Vi på Fraktpartner har sedan starten engagerat oss med liv och lust för att alla leveranser skall flyta problemfritt. Idag är vi både effektivare, större och arbetar i fler delar av världen för att få våra kunders gods dit det skall. Med transporter på land, i luften och på vatten tycker vi att det blir allt viktigare att arbeta för en mer hållbar utveckling. Till exempel genom miljövänligare fordon och styrning via miljöcertifiering. Att vi även samordnar transporter både av ekonomisk och miljömässiga skäl, är för oss givet. Vill du veta mer om Fraktpartner och vad vi kan göra för dig? Kontakta oss, vi lovar att göra allt för att du skall få en guldsits. GÖTEBORG INTERNATIONAL LOGISTICS STOCKHOLM

14 TEMA Bygglogistik Av Stefan Björck, Inköpschef Peab & Per Lindahl, VD och logistikkonsult i Lime Logistik i byggbranschen står inför ett genombrott Konsultföretaget Lime har under några år arbetat för att utveckla materialförsörjningen till byggarbetsplatser, tillsammans med byggföretaget Peab. För Peab handlar det om långsiktig utveckling av effektivitet och konkurrenskraft men också om kvalitet och ansvar för arbetsmiljön, där logistiken ofta har en stor påverkan. För Lime handlar det om att få förmånen att arbeta med både strategisk och operativ utveckling, tillsammans med en stark och entreprenörsdriven aktör som verkligen kan påverka hela branschens utveckling. Logistik inom byggbranschen är ett hett ämne och under många år har det arbetats med att öka effektiviteten i varuflödena på olika sätt. Vi uppskattar att de direkta besparingspotentialerna i logistiken, i termer av minskade kostnader, frigjord tid och lägre inköpspriser, fortfarande är mycket stora. Men ännu viktigare är logistikens bidrag till möjligheten att korta byggtiderna, genom att utveckla mer standardlösningar och skapa en hög tillförlitlighet i försörjningssystemen och därmed bättre förutsättningar att arbeta annorlunda med planeringen av olika aktiviteter! Förväntningarna på utveckling är höga i branschen, många aktörer drar hårt i rätt riktning nu och flera viktiga pusselbitar finns på plats. Stora prestigebyggen som t ex den nya nationalarenan har satt logistikfrågorna i rampljuset. Men frågorna finns också på samma sätt i det mer traditionella byggandet av bostäder och kontor. Därför tror vi att byggbranschen står inför ett genombrott vad gäller utvecklingen av en effektivare logistik. Men för ett riktigt genombrott är det inte främst nya idéer som behövs. Det är inte datasystem, tekniska lösningar eller streckkoder på pallar, som är den verkliga utmaningen, även om det också är viktiga frågor. Vi tror mer att det handlar om ett paradigmskifte i hur 14 Supply Chain Effect 2/2012

15 Bygglogistik TEMA man ser på logistikens utvecklingsfrågor - integration mellan parter, men också roller, standards och gemensamma funktioner i respektive företag. Integration ett nyckelord Byggbranschen och hela den värdeskapande processen i byggandet är fragmentiserad. Det är en stafett att skapa ett hus från det första penndraget till slutbesiktning, när olika specialistkunskaper och resurser engageras. Många aktörer är inblandade och alla har ett starkt beroende till andra i det arbete som utförs. Den som beställer material eller tillverkar fönster är beroende av hur arkitektens underlag ser ut. Den som ska lossa och köra in en leverans av kök är beroende av när transporten kommer, hur godset är lastat och hur det är märkt. Den som ska leverera godset är beroende av hur arbetsplatsen är skyltad och hur godsmottagningen är organiserad. När vi förlorar i effektivitet händer det ofta just i gränssnittet mellan olika aktörer och om det ofta är nya aktörer som möter varandra när projekten varierar, så blir det svårare att skapa hållbar utveckling. Eftersom utveckling av flöden till stor del handlar om integration, tar vi fasta på detta Logistikeffektiviteten ska byggas utifrån en effektiv integration mellan Många aktörer är inblandade och alla har ett starkt beroende till andra i det arbete som utförs. Supply Chain Effect 2/

16 TEMA Bygglogistik önika olika aktörer i flödet. Det i sin tur, kan bara åstadkommas genom att utveckla processen som en helhet - det vi kallar Industrialisering eller i logistiksammanhang, Supply Chain Management. Personlig kunskap vs Industrialisering och standards För att resa ett hus krävs mycket direkt byggrelaterad kunskap men också mycket kunskap om hur man organiserar arbetet och arbetsplatsen, hur man planerar leveranser på bästa sätt eller hur man kommunicerar med leverantörer. Ju mindre vi har standardiserat sådant arbete, desto mer kommer duktiga och angelägna medarbetare att utveckla egna lösningar och metoder för olika situationer. Så här brukar vi göra och det brukar fungera bra. Det goda entreprenörskapet handlar om att ta ansvar, lösa problem och leverera en kvalitetsprodukt till kunden. Samtidigt leder det här till variationer i hur man organiserar arbetet, rollfördelning, planering mm. Det ena behöver inte vara sämre än det andra, resultatet blir oftast bra. Men ett individuellt arbetssätt blir lätt ett hinder mot den industrialisering som är branschens mål, eftersom det blir svårt att utveckla system och lösningar för att underlätta och effektivisera arbetet. I skogsnäring, elektronik, jordbruk, bilindustri, handel och många andra branscher är effekten av en pågående konsolideringen tydlig. Stora företag är väsentligt effektivare än små företag därför att de investerar i gemensam utveckling och får ut skalfördelar. Resultatet för konsumenten blir billigare och bättre produkter. Detta är också nyckeln till en mer kostnadseffektiv bygglogistik effektivitet genom gemensam utveckling, skalfördelar och en högre grad av standardiserade processer. Den utvecklingen kräver ett stort mått av strategi och långsiktighet i logistikarbetet. Det är vår övertygelse att ett tydligt helhetsperspektiv är nyckeln till ett genombrott för logistiken i byggbranschen. Perspektivet behöver omfatta hela flödet, från arkitekter och tillverkare till underentreprenörer, transportörer och byggarbetsplats. Det handlar om att utveckla gemensamma lösningar, standards och stödfunktioner som gör logistiken effektivare genom att den utnyttjar skalfördelar, tar bort beslutspunkter, felkällor och arbetsmoment och gör processen robustare, snabbare, bättre kontrollerad och mer kostnadseffektiv. Några grundprinciper för logistiken För att kunna arbeta med utvecklingsfrågan strategiskt och inte tappa bort helhetsperspektivet, är det viktigt att hålla fokus på de frågor som är väsentliga för att åstadkomma det man vill. De frågorna kan formuleras som Bärande principer. De bärande principerna håller kompasskursen när detaljfrågor och prioriteringar gör att bilden blir suddig. Nedan ett antal bärande principer för logistikutvecklingen byggbranschen. Princip 1: Specialisering, Skalfördelar och Integration I ett industrialiserat system är specialisering ett nyckelord, arbete ska utföras av specialister. Logistik och materialstyrning är ett specifikt kompetensområde och skall således skötas av specialister. För den operativa styrningen behövs då nya viktiga roller och funktioner, t ex Logistikplanering, som måste finnas för att samspelet mellan leverantörer och byggarbetsplatser ska fungera. Befintlig kompetens behöver således kompletteras med ny specialistkompetens. Med logistiken samlad kan vi bättre ta tillvara de skalfördelar som finns för ett stort byggföretag med många pågående projekt. Det handlar både om att logis- 4LOGISTIK PRINCIPER Specialisering, skalfördelar och integration Standards Uppföljning/mätning Operativ effektivitet 16 Supply Chain Effect 2/2012

17 Gör sjukvårdslogistik till din konkurrensfördel Nordisk lösning för logistikkrävande produkter med 24-timmarsleverans! MEDICAL LOG POINT tillhandahåller logistiklösningar som tredje part (3PL) och är specialiserade på tidskritiska och direkta leveranser till våra uppdragsgivares kunder runt om i Norden. Vi erbjuder tjänster som omfattar traditionell och temperaturkontrollerad lagerhållning, plock och transport, tillsammans med IT-stöd för styrning och visualisering av flödet. Vi eftersträvar alltid en gemensam syn med våra kunder på hur mervärde skapas i leveranserna till slutförbrukare. Med denna utgångspunkt driver vi kostnader ur försörjningskedjan och skapar konkurrensfördelar och merförsäljning för våra kunder. Medical Log Point AB är ett nytt oberoende företag med betydande historiska meriter vunna under tiden som del av Tamro och OneMed. Vi är specialister på logistik inom hälso- och sjukvårdsmarknaden. tikplaneringsarbetet blir effektivare när man arbetar med många projekt och om företagets möjligheter till transportsamordning och färre leveranser. Samordningen kan också skapa möjligheter för byggföretaget att bli en mer professionell kund till sina leverantörer, genom att ha full kontroll på sina samlade behov. Att agera på ett sådant sätt att vi inte driver kostnader för våra leverantörer är en viktig fråga, eftersom slutprodukten, bostaden eller huset, bara kan bli billigare om vi kan sänka kostnaderna i hela flödet. Med specialiseringen följer också en högre grad av standardiserad information och kommunikation och gemensamma gränssnitt. Det i sin tur skapar bättre möjligheter till integration mellan olika aktörer som möts i ständigt nya projekt. Specialisering är alltså en förutsättning för effektivare integration. Med logistiken samlad kan vi bättre ta tillvara de skalfördelar som finns för ett stort byggföretag med många pågående projekt. Princip 2: Standard I samma anda behöver vi öka användningen av gemensamma arbetsmodeller i branschen, relationer, tekniker, system etc. Inom logistiken kan det t ex handla om en standard för hur gods ska märkas och packas, hur en leveransplan ska se ut eller hur godsmottagning ska ske. Gemensamma standards, hur tråkigt det än låter, är en nyckel till effektivitetsutveckling. Först när vi enas om ett arbetssätt, kan vi utveckla stöd för det, utbilda, mäta osv. Vi kan också bygga vidare med nästa process så att systemet som helhet fungerar så bra som möjligt. Till exempel kan ett genomslag för elektronisk fakturering spara stora kostnader, men det kräver standardutveckling i processen. Supply Chain Effect 2/

18 TEMA Bygglogistik Det är viktigt att förstå att standards inte står i motsats till att skapa spännande hus, standardiserade logistikprocesser begränsar inte husets design. Det är faktiskt tvärt om! Standardisering är en förutsättning för flexibilitet så att huset på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna anpassas till olika kundkrav och önskemål. Även till unika hus behöver material komma i rätt tid och vara rätt märkt men logistiken kommer aldrig att stå i vägen för ett marknads- och kunddrivet byggande. Princip 3: Uppföljning, mätning I branscher med väl utvecklad logistik är prestationsmätning ett viktigt verktyg. Fortlöpande mäts leveransprecision, leveranstider, information mm. Mätningarnas viktigaste syfte är att driva på utvecklingen, att ständigt bli lite bättre. Både den egna och kunders och leverantörers prestationer måste mätas. Här behöver vi förbättra oss i byggbranschen. Det räcker inte med att leveranserna kommer och att vi reklamerar eventuella transportskador. Okey är inte tillräckligt bra! Det gäller att se på leveransprocesserna på samma sätt som vi ser på byggproduktionen, att ständigt kunna bli bättre. Och det går bara om vi systematiskt mäter prestationen från leverantörer och transportörer. Leverans i rätt tid, rätt aviserat, rätt packat, märkt och emballerat. Mätningarna blir bränsle till det gemensamma utvecklingsarbetet mellan parterna vad behöver vi bli bättre på, hur ska vi göra då? Princip 4: Operativ effektivitet Grundkonditionen är alltid lika viktig, det är som att aldrig släppa bollen med blicken. Det talas mycket lean idag och egentligen handlar det om samma sak, lite roligare förpackning bara att inte slösa med några resurser. Varje gång vi måste vänta på en leverans, leta efter material eller flytta på något som levererats för tidigt och står i vägen, uppstår det en kostnad, även om vi inte kan mäta den. På en byggarbetsplats där många företag och yrkeskategorier samsas är det extra viktigt att inte skapa merarbete för varandra, t ex genom att någons material står där någon annan ska utföra arbete. Här är logistiken återigen en nyckelfråga. Förutom effektivitetsfrågan är den operativa logistiken också en viktig arbetsmiljöfråga. Tunga och dåliga lyft, bristfällig lastsäkring och en hög stressbelastning är inte ovanliga i byggbranschen. För Peab som strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare är det här viktiga frågor även ur ett personalperspektiv. Genom att involvera montörer och arbetsledare i projektet har vi fått viktiga synpunkter på till exempel lasting av tunga dörrar och fönster, för att skapa en bättre arbetssituation. På ett glädjande sätt ser vi att det som är effektivt i ett logistikperspektiv också är positivt för ergonomi och arbetsmiljö. Här prövar vi bl a principen att gods i första hand alltid ska kunna köras på pall direkt till inbyggnadsstället, istället för att pallar bryts utanför och godset bärs in i byggnaden. Det innebär mer planering av leveransen men vi har igen det i ett effektivare och skonsammare arbete. Det gäller att se på leveransprocesserna på samma sätt som vi ser på byggproduktionen, att ständigt kunna bli bättre. Förutom effektivitetsfrågan är den operativa logistiken också en viktig arbetsmiljöfråga 18 Supply Chain Effect 2/2012

19 För alla aktörer i det här arbetet är det angeläget att påverka och utveckla hela branschen mot gemensamma standarder. Utvecklingsarbete ger resultat Som en del i Peabs logistikprojekt har vi sedan knappt 3 år också involverat flera ledande leverantörer. I en process präglad av förtroende och ömsesidiga ansträngningar har vi förutsättningslöst analyserat och utvecklat logistiken utifrån ett flödesperspektiv. Arbetet har för alla parter varit överraskande positivt. Vi kan konstatera att bara genom att beskriva verkligheten, blir det tydligt att parterna ibland brister i förståelse för hur den andra parten arbetar och vad som är viktigt för denne i sin process. Beställningsunderlag, packningsplanering, godsmärkning och distributionstjänster är några frågor som vi har arbetat med i projektet och vi ser redan resultatet av detta arbete. Våra försök visar att bara genom att bättre packa och märka fönster och dörrar och planera för hur kollin ska lossas och köras in, så kan vi genomföra lossning OCH montage på halva den tid det normalt tar. För alla aktörer i det här arbetet är det angeläget att påverka och utveckla hela branschen mot gemensamma standarder. Där är t ex BEAst ett bra forum för vissa frågor. I BEAst, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard, möts många av branschens viktigaste aktörer för att diskutera bland annat standardutveckling. Sammanfattning De grundläggande tankarna i Supply Chain Management gäller alltså lika mycket i byggbranschen som i andra verksamheter med stora fysiska flöden. Det handlar inte om rocket science men det är samtidigt mycket mer än bara ordning och reda och billigare transporter. Den största utmaningen handlar inte om att enskilda individer ska bli bättre på något, de flesta är duktiga på det dom gör. Istället gäller det att få delarna att passa ihop bättre, det är nyckeln till den industrialisering byggbranschen söker. Att ta ansvar för ett helhetsperspektiv och hitta nya specialistroller och en ny rollfördelning mellan gemensamma funktioner och lokala byggplatser. För branschen innebär det något av ett paradigmskifte att komplettera den lokala produktionen med mer av standards och gemensamma lösningar för materialförsörjningen. På så sätt går det att med specialistkunskap i logistik minska inköpskostnader och med störningsfria och pålitliga leveranser frigöra tid på byggena. Detta är i sin tur viktiga förutsättningar för kortare byggtider, vilket är den största potentialen av alla. Pilotprojekten som Peab har arbetat med under de senaste åren visar att en tydlig logistikstrategi och operativ utveckling ger resultat. Men det är självklart nödvändigt att anpassa lösningar till branschens förutsättningar. Och det gäller att vara uthållig. Det går inte att kopiera industriföretag rakt av och få omedelbara effekter. Bil- och verkstadsindustrin har arbetat med denna utveckling i decennier, i byggbranschen har vi bara sett början. Men nu flyttar vi fram positionerna! Stefan Björck, Inköpschef Peab Per Lindahl, VD och logistikkonsult i Lime Supply Chain Effect 2/

20 Logistik Ikea skrotar träpallen Att ta bort träpallen ur flödena är något väldigt konkret och lätt att förstå. Men i praktiken blev det något betydligt mer komplext än man kan tro. Det som vi trodde skulle bli ett endaste projekt blev åtta stycken, berättar Cecilia Johansson som arbetar med strategisk, global förpackningsutveckling på Ikea i samband med att hon drar en presentation av arbetet på Nordic Supply Chain Meeting i Göteborg. Återigen visar Ikea att företag ser en stor potential i att arbeta med miljö och resursfrågor. Sedan en tid bedrivs ett brett arbete med fokus på att helt ta bort träpallen ur Ikeas globala logistikflöden. Effekterna är fler bland annat kommer vi att minska antalet transporter med mellan och lastbilar per år vilket naturligtvis reducerar både utsläpp och kostnader. Ersätts av pallar i papp Den gamla träpallen har på Ikea ersatts av en ny pall gjord av papper. Träpallen är dyrare än de nya papperspallar som Ikea för närvarande fasar in sina flöden. De nya papperspallarna är tillräckligt starka, tar lite plats, kräver mindre råvaruresurser vid tillverkning och kan dessutom recyclas direkt på plats vid varuhusen till skillnad mot träpallen som kräver en ganska omständlig returhantering. Våra totala kostnader har sjunkit samtidigt som vi har ökat fyllnadsgraderna, minskat vikten och därmed koldioxidutsläppen, säger Cecilia Johansson. Andra positiva effekter av projekten är att svinnet och transportskadorna har minskat avsevärt liksom själva hanteringsarbetet med pallarna. Mängder av utmaningar Cecilia Johansson förklarar att de allra största utmaningarna i arbetet har varit att överhuvudtaget få fram en papperspall 20 Supply Chain Effect 2/2012

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning

Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Möjligheterna med SCM i byggsektorn BEAST Stockholm 2014-01-23 Framtidens konkurrenskraft handlar om förmågan att utforma, leda och styra

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

Företagspresentation. Schenker Consulting AB

Företagspresentation. Schenker Consulting AB Företagspresentation Schenker AB Worldwide Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker AG erbjuder land-, flyg och sjötransporter samt globala logistik- och

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen Prof. Mats Abrahamsson Logistikens betydelse för retail Exemplet HORNBACH Handel hat keine logistik, Handel ist logistik DET DYNAMISKA FÖRETAGET OM FÖLJSAMHET

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Schenker Consulting Logistikkonsulter med verklighetsbaserad kompetens

Schenker Consulting Logistikkonsulter med verklighetsbaserad kompetens Schenker Consulting Logistikkonsulter med verklighetsbaserad kompetens Globalt nätverk Consulting i korta drag Vi ser hela kedjan Varje uppdrag är unikt Så kommer du i kontakt med oss Schenker AB stark

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18

Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18 Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18 Detta dokument innehåller en sammanställning av frågor och svar om MA-system AB. Har du ytterligare frågor så tveka inte att kontakta oss. Kontaktperson: Marknadschef

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Företagspresentation 2014

Företagspresentation 2014 Företagspresentation 2014 Affärsidé Hitta bygget Sverige AB s affärsidé är en mobilapp med tillhörande hemsida som förenklar kommunikationen och förmedlar förutsättningar mellan leverantörers chaufförer

Läs mer

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan Anteckningar 27 januari 2015 Transportinköpspanelen Dan Andersson, Árni Halldorsson och Sara Rogerson, Chalmers Vilka effekter uppkommer

Läs mer

Logistik- och lagerlösningar. Är tredjepartslogistik något för ditt företag?

Logistik- och lagerlösningar. Är tredjepartslogistik något för ditt företag? Logistik- och lagerlösningar Är tredjepartslogistik något för ditt företag? Fokus på kärnverksamheten Att välja en tredjepartslösning och därmed välja att lägga lagerverksamheten på entreprenad är ett

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Vårt ord håller hela vägen

Vårt ord håller hela vägen Vårt ord håller hela vägen Vår KundWEBB förenklar din vardag Ett förtroende byggt av pålitlighet, kompetens och kapacitet Med hjälp av AkkaFRAKTs KundWEBB kan du minska tiden du lägger på administration

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Byggbranschens konferens om e-affärer 2014. Peter Fredholm

Byggbranschens konferens om e-affärer 2014. Peter Fredholm Byggbranschens konferens om e-affärer 2014 Peter Fredholm Agenda 09.30 Välkomna, Inledning Effektivare byggprocesser e-build växer till nya områden Enklare e-handel med PEPPOL 11.10 Fika 11.30 Projekt

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Målbild LEAN I LANTBRUKET ska leda till en kraftigt ÖKAD TILLVÄXT bland SVENSKA LANDSBYGDSSFÖRETAG Hur gör de mest framgångsrika industriföretagen?

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INKÖP OCH LOGISTIK Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande i logistiken

Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande i logistiken Foto:Swisslog Swisslog AB Brodalsvägen 13B, Box 4 SE-433 38 Partille Tel. +46 31 336 60 00 wds.nordic@swisslog.com Swisslogs Logistikseminarium 14 april 2015 Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande

Läs mer

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Nätverket TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 2 Toyota Material

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Logistikens betydelse för e-handeln

Logistikens betydelse för e-handeln Logistikens betydelse för e-handeln Arne Andersson Sid 1 Sid 2 Är detta din bild av logistik? Trender Varför är logistiken viktig för e-handeln? Sid 3 Ehandel - Hur svårt kan de va? För mig är det inte

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Arbetsutskott Logistik. Peabs pilotprojekt 2013-04-11

Arbetsutskott Logistik. Peabs pilotprojekt 2013-04-11 Arbetsutskott Logistik Projektet Effektivare varuförsörjning Peabs pilotprojekt 2013-04-11 Arbetsutskott logistik Logistikutskottets mål & inriktning Målsättning: stötta branschens produktivitetsutveckling

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Effektiv Bygglogistik

Effektiv Bygglogistik Effektiv Bygglogistik Harald Sundin Samuel Lindén Stockholm 2011-05-27 Synliga kostnader Allt som genererar en faktura Fokusinom branschen Dolda kostnader Interntransporter Skador, spill och svinn Bundet

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL. byggbranschens pallsystem. www.byggpall.se

Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL. byggbranschens pallsystem. www.byggpall.se Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL byggbranschens pallsystem www.byggpall.se Röster från branschen Cecilia Johansson Arbetsledare, JM AB Region Stockholm Syd Byggpall är enkelt och

Läs mer

Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning

Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning Case: AB Karl Hedin - Bygghandel Projektledare: Robin Eriksson robin.eriksson@abkarlhedin.se Presentation 1. Kort företagsfakta 2. Bakgrund 3. Varför

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Symbrio berättar om några kundcase

Symbrio berättar om några kundcase berättar om några kundcase Bravida Bakgrund Bravida är Nordens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster. Företaget har 8000 anställda i Norge, Sverige och Danmark. Organisationen

Läs mer

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011 1 Lean att göra mer med mdre Lean 2011-01-13 2 Vad är Lean? Grundtanken med Lean är att mska kostnaderna genom att reducera slöserier i verksamheten Förändrgsledng Utbildng Projektledng Lean en långsiktig

Läs mer

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr TranSpOrT TJänSTEr LaGEr BäSta VäGeN Vårt MåL... Matthias Gödecke (VD Gödecke eurotrans Gmbh) 2 GÖDECKE LOGISTIK FILOSOFI GÖDeCke LoGiStik står för kvalitet och säkerhet. i över 60 år har vi varit transport-

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Grunderna i Lean Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Några ord om oss Michael Mirella Agenda 13.15 Presentation Michael & Mirella 13.20 Vad är Lean Bikupor 13.30 Överblick (historia, värderingar,

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

PRAKTISK BYGGLOGISTIK

PRAKTISK BYGGLOGISTIK Bygglogistik från teori till tillämpning! PRAKTISK BYGGLOGISTIK inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 maj 2012 TALARE FRÅN Key note speaker Laing O Rourke Wales & West Stephen Robbins Speciellt

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter.

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Alwex-koncernen Fakta Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är moderbolag

Läs mer

TEK125 Logistik. Ola Hultkrantz Division of Logistics and transportation Chalmers University of Technology 1

TEK125 Logistik. Ola Hultkrantz Division of Logistics and transportation Chalmers University of Technology 1 TEK125 Logistik Chalmers University of Technology 1 Kursens syfte och innehåll Logistik handlar om de kostnadskrävande men värdeskapande aktiviteterna kopplade till materialflöden, till exempel planering,

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer