Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång"

Transkript

1

2 åke persson Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång Vi är inte som andra. I 40 år har vi hållit fast vid vår affärsidé att leverera ett affärssystem för tillverkande industri. Vår utveckling, support, utbildning och försäljning drivs i egen regi, allt för att komma nära våra kunder. Det gör oss unika i branschen och har gjort oss marknadsledande i Sverige. Vi ökar även vår satsning i utlandet och ser stora möjligheter internationellt. Vi har sett att MONITOR är ett system som passar väldigt bra i många länder och i många olika typer av tillverkande företag. Åke Persson, grundare & ägare Vi kör MONITOR för att det är ett kraftfullt och användarvänligt affärssystem. MONITOR är ett komplett system och vi använder alla delar av systemet vilket ger oss en bra överblick över hela vår verksamhet. Eftersom varje bil består av tusentals komponenter är materialstyrningen extra viktig för att ha kontroll över komponenttillverkning och inköp. För att hantera floran av alla val en kund kan göra använder vi MONITORs produktkonfigurator. Det är ett utmärkt verktyg SID 12 för att skapa unika kombinationer av en specifik bil. Vi har aldrig ångrat vårt val av affärssystem! Halldora von Koenigsegg Koenigsegg Automotive AB

3 Fakta Ett internationellt företag med representation i flera länder Kunder och representation Kunder MONITOR är ett komplett affärssystem optimerat för små och medelstora tillverkande företag. Med 40 års erfarenhet är vi den marknadsledande leverantören av affärssystem i Sverige. MONITOR utvecklas i nära samarbete med våra kunder. Därför är det både användarvänligt och kostnadseffektivt. Verksamheten omfattar programutveckling, utbildning, konsultverksamhet och support inom affärssystemet MONITOR. En kvalificerad support och utbildning för våra kunder är viktiga delar i vårt kundorienterade arbetssätt. Vi ville köra samma affärssystem i alla bolag. MONITOR var det bästa alternativet för vår verksamhet som global tillverkare av komponenter och system till krävande industrikunder. Våra bolag världen över använder nu MONITOR och uppskattar systemet. Systemet är komplett och har varit enkelt att implementera både i Sverige och utomlands eftersom det är standardiserat, lätt att komma igång med och att man på ett enkelt sätt kan lära sig flödet i systemet. Monitor ERP System AB har idag ca 125 anställda, varav merparten är stationerade på huvudkontoret i Hudiksvall. Där sker även all utveckling av programvaran. I Sverige sker all utbildning och försäljning i egen regi. Utanför Sverige har vi både egna bolag och partners som sköter försäljning och utbildning. Idag finns vi representerade i Finland, Polen, Norge, Estland, Litauen, Brasilien, Singapore, Malaysia och Kina. Affärssystemet MONITOR finns idag installerat hos mer än 2400 företag och finns i dagsläget översatt till 13 språk. Att byta språk inne i systemet är smidigt och det underlättar för vår personal. MONITOR är med och påverkar till ett positivt resultat och är lyhörda för de åsikter vi kommer med. Det gör att vi har arbetat fram en nära och bra relation. Sture Berglund Koncerninköpschef, AQ Group AB

4 MONITOR Affärssystem Tillverkningsmodulen Tillverkningsmodulen innehåller allt för att styra, planera och följa upp din produktion. Beredningar med styck- och operationslistor Förkalkyler och efterkalkyler Tillverkningsorder registrera, skriv ut orderdokument, omplanera Beläggningsplanering i listor och i grafer Plocklistor för plockning av material Avrapportera operationer och material Hantering av operationslego order, avsändning, inleverans, planering Inköpsmodulen Inköpsmodulen innehåller stöd för hela inköpsprocessen, från förfrågan till leverantörsreskontra. Leverantörsregister med inköpsstöd (SRM) Förfrågan till leverantörer registrera, skicka, bevaka Inköpsorder registrera, skicka, bekräfta, bevaka Inleveranser, utskrift av pallflaggor, mottagningskontroll Registrera leverantörsfakturor, koppla mot inköpsorder Leverantörsreskontra med fakturabetalningar, filöverföring Uppföljning i form av t.ex. inköpsstatistik, leverantörsvärdering och orderstock Försäljningsmodulen I Försäljningsmodulen finns all funktionalitet som har med kunder och försäljning att göra, från offert till kundreskontra. Kundregister med säljstödsfunktionalitet (CRM) Offerter registrera, skicka, bevaka och omvandla till order Kundorder registrera, leveranstidskontrollera, bekräfta, bevaka Utleveransprocess med plocklistor och transporthantering Fakturering till kund, proforma och faktureringsplaner Kundreskontra med stöd för inbetalningar, betalningspåminnelser, räntefakturor m.m. Uppföljning i form av t.ex. försäljningsstatistik, leveranssäkerhet, orderingång, likviditetsprognos

5 MONITOR Affärssystem Lagermodulen Lagermodulen innehåller funktionalitet för lagerstyrning, materialstyrning och inventering. Artikelregister artikelupplägg och artikellistor Behovsplanering materialstyrning via t.ex. behovsberäkning och nettobehovskörning Inventeringsrutiner för enskilda eller större inventeringar (även löpande inventering) Lagerplatsregister med funktionalitet för lagerplatsstyrning Lagervärdelista, PIA-lista Produktregister, serienummer, spårbarhet Kvalitet avvikelsehantering från kund till leverantör eller internt Verkstadsinformationsmodulen Verkstadsinformation är modulen som är närmast verkstaden. I centrum finns Stämplingsterminalen där anställda tidsstämplar både närvaro och arbetsrapportering. Anställningsregister med inställningar för närvaro och arbete Detaljplanering med körplaner för planering i närtid Stämplingsterminal där anställda stämplar närvaro och arbete Attestering och korrigering av stämplingar Arbetsscheman och kalendrar Löneunderlag Uppföljning i form av t.ex. produktivitet, närvaro och frånvaro, indirekt tid Redovisningsmodulen Redovisningsmodulen behandlar företagets löpande bokföring och uppföljning. Kontoplaner med kostnadsställen och kostnadsbärare Periodiseringar och automatkonteringar Verifikationsregistrering, integration mot kundreskontra och leverantörsreskontra Momsrapporter Rapportgenerator med standardrapporter för balans- och resultaträkning, samt möjlighet att bygga egna rapporter Budget och prognos Projektredovisning med integration mot övriga moduler

6 MONITOR Basic MONITOR Basic består av grundfunktionaliteten i de olika modulerna Tillverkning, Inköp, Försäljning, Lager och Redovisning. MONITOR Basic är avsett för tillverkande företag med upp till 10 samtidiga användare. MONITOR Basic är flexibelt och går enkelt att bygga ut med ytterligare funktionalitet* med hjälp av våra tilläggsfunktioner. MONITOR i molnet Du har även möjlighet att köra MONITOR Basic i molnet **. Dessa tjänster erbjuder vi via partners och de innebär att du inte själv behöver ha de ITresurser som krävs för att installera, underhålla och administrera MONITOR på en egen serverhårdvara. SEK 3600:Pris per användare och år Support och uppdateringsavtal ingår * Den funktionalitet som inte ingår i MONITOR Basic från början, men som det går att komplettera med, är Spedition, Kvalitet, Spårbarhet/serienummer, Löpande inventering, Projekthantering, Avancerad materialstyrning, Avancerad planering och Avancerad uppföljning. ** Priset för MONITOR Basic inkluderar ej priset för tjänsterna i molnet.

7 Tilläggsfunktioner Agenten Agenten är en tilläggsfunktion i MONITOR som sköter automatkörningar av rutinuppgifter. Ni kan även låta Agenten sköta bevakningar av händelser. Dokumenthantering Dokumenthanteringen ger möjlighet att koppla externa dokument (utanför databasen) som t.ex. ritningar och avtal. Dessa dokument kan sedan granskas från den post som de kopplats till. MONITOR Mobile MONITOR Mobile är en applikation för mobiltelefoner och pekplattor. Appen hjälper er att på ett effektivt sätt få en överblick och ger direkt åtkomst till information i MONITOR. MONITOR PDA MONITOR PDA är en handdatortillämpning som gör det möjligt att köra vissa MONITOR-rutiner från handdatorer med Windows Mobile. EDI MONITOR Webb Tidkort Våra EDI-lösningar innebär att ni elektroniskt överför affärsdokument i form av strukturerade meddelanden. Exempelvis elektroniska meddelanden mellan eget affärssystem och kundens affärssystem där allt informationsutbyte sker mer eller mindre automatiskt. Detta är ett webbaserat program som kan användas t.ex. av anställda som till vardags inte jobbar inom företagets väggar och därför har svårt att stämpla sin närvaro och sina arbetsorder/projekt. Resande montörer, säljare m.m. kan med hjälp av detta tillägg rapportera sina tider själva istället för att överlåta det åt någon annan. EFH Produktkonfigurator EFH är en elektronisk fakturahantering vilket innebär digital inläsning, distribution och sökning av leverantörsfakturor. Funktionen finns även tillgänglig i webbformat - Webb EFH. Internredovisning Funktionen innebär att alla lager- och tillverkningstransaktioner i systemet konteras och förs över till huvudboken i MONITORs Redovisningsmodul. På så sätt får ni en bättre produktionsekonomisk uppföljning och rapportering från systemets bokföring. Integration mot lagerautomat Lagerautomaten är en programvara som skapar en koppling mellan MONITOR och ett höglager. Lagerautomaten känner av när lagertransaktioner, med artiklar som finns i lagret, ska ske. Kundorderöverföring Kundorderöverföring ger er ett systemstöd för att föra över order mellan försäljnings- och produktionsbolag. MONITORs kundorderöverföring förenklar hanteringen där försäljningsbolag tar emot order från kunder och produktionsbolag sköter tillverkningen. Lagerställehantering Detta tillägg ger stöd för att hantera olika lagerställen och verksamhetsenheter i samma system. Det innebär att ni från en enhet kan kliva in i och arbeta och även administrera verksamheten i andra enheter inom företaget. Konfiguratorn ger systemstöd för att hantera och kombinera olika utföranden av produkter. Med utgångspunkt i ett grundutförande kan ni enligt uppsatta regler själva skapa färdiga varianter som ni sedan kalkylerar priser och skapar tillverkningsorder för. Verktygsregister Funktionen innehåller rutiner för verktygshantering t.ex. verktygsregister, in- och utlåning och inventering, integrerat i MONITOR. Webbshop Webbshopen effektiviserar administrationen och gör det möjligt för företag att på ett enkelt sätt erbjuda kunder att registrera kundorder, se information om orderstatus och orderhistorik samt att få tillgång till aktuell produktinformation.

8 Implementation och utbildning Vi hjälper dig hela vägen Uppföljning/Support Genomförande Våra projektledare och utbildare följer en modell som vi har tagit fram för implementationen av MONITOR. Givetvis anpassas modellen efter varje företags unika förutsättningar. Det är viktigt att implementationen följs upp och att man arbetar med ständiga förbättringar i hur MONITOR används. Vardagliga supportfrågor tar Monitors supportavdelning hand om via telefon eller e-post. Skarp drift av systemet Skarp drift är huvudmålet i implementationen. MONITOR tas i bruk och det gamla systemet byts ut. Ofta är vi på plats för att assistera vid bytet. Utbildning Alla användare ska lära sig sin del av MONITOR med förstudien och projektstarten som grund. Utbildningarna sker på plats hos er, i er verklighet, i grupper som passar er organisation. Konvertering av data Om data från tidigare system ska läggas in i MONITOR görs detta tidigt i projektet. Vi har erfarenhet av konverteringar från de flesta affärssystem på marknaden. Förstudie/projektstart I en förstudie bestäms hur MONITOR ska användas i företaget. Förstudien ligger sedan till grund för utbildningen och eventuella anpassningsbehov identifieras också i den. En projektplan med tidsplaner och organisation fastställs och projektet är igång! När vi bytte affärssystem 2006 stod valet slutligen mellan Jeeves och MONTOR. Skälet att vi valde MONITOR var att det mesta vi behövde i rapportväg redan fanns med i originalförpackningen. I det andra systemet hade vi behövt anpassa ett stort antal rapporter för att få de beslutsunderlag som vi behöver, vilket skulle ha kostat oss många konsulttimmar. Vi kände att MONITOR var ett system som vi inte skulle komma att växa ur i första taget. Vi tog ett kliv framåt med MONITOR eftersom vi upplever det som ett lättskött och lättdriftat system. Det är avancerat utan att vara krångligt och det mesta går att lösa i MONITOR. Artikel- och orderurval är en liten men bra funktion i systemet. Vi använder all funktionalitet i MONITOR samt tilläggsfunktionen Elektronisk Fakturahantering (EFH) som gör att vi slipper hantera pappersfakturor vid attest, bokning etc. av leverantörsfakturor. Conny Hansson IT-chef, El-Björn AB

9 Support Hög servicenivå på flera språk Monitors supportavdelning har 25 anställda. Avdelningen har personal som behärskar flera olika språk. Utöver dessa kompletteras avdelningen varje dag med 5-10 personer från Monitors utvecklingsavdelning. Vi ger snabba svar eftersom vi sitter bredvid de som utvecklar programmet Snabb återkoppling Catharina Wiklund, Supportchef För att kunna ge bästa möjliga service är personalen uppdelad i fem ansvarsområden; MPS, ekonomi, EDI/spedition, verkstadsinformation och teknik. Kunden kopplas alltid fram till den person som är specialist på just det område som supportärendet gäller. Supportavdelningen har öppet vardagar mellan kl Alltid nära kunden Det är mycket viktigt att vi finns tillgängliga tidigt på morgonen för våra internationella kunder längre österut. Policyn är att ingen ska behöva vänta mer än tre minuter i telefonkö, därefter behandlas ärendena och kunderna får en återkoppling inom ett arbetsdygn. Eftersom andelen internationella kunder ökar så sker mycket av supporten idag på engelska, berättar Catharina Wiklund, supportchef på Monitor. Vi har även möjlighet att koppla upp oss mot kundens dator och fjärrstyra programmet t.ex. för att göra en felsökning eller installera programvara. Detta är en mycket uppskattad och kostnadseffektiv lösning som kunden sparar både tid och pengar på, avslutar Catharina. Supportavdelningen strävar efter att arbeta nära kunden och vi har en stor fördel i att vara placerade på samma kontor som programmets utvecklare. Det medför att man som kund får snabb och effektiv support, menar Catharina. Catharina Wiklund, Supportchef Anställd sedan Har tidigare jobbat hos en Monitoranvändare och har lång erfarenhet av MONITOR. Från vår första kontakt med Monitor gav de ett jordnära intryck och fokuserade på att sälja en bra produkt. Det, tillsammans med att affärssystemet var användarvänligt, hade få anpassningar samt ett bra pris, avgjorde vårt val av system. Konvertering av data gjordes av Monitors personal vilket ledde till en smidig implementation av systemet. MONITOR underlättar det dagliga arbetet för alla på företaget och är en viktig del av vardagen. All information finns på ett ställe och att skicka inköpsorder, ordererkännanden och fakturor via e-post ger en stor tidsbesparing. Beslutsunderlag är lätta att ta fram, bemanningsplanering underlättas och all kalkylering görs i systemet. Johan Thörnblad Inköpschef/logistikansvarig, AMB Industri AB

10 MONITOR Beslutsstöd & MONITOR-till-MONITOR Egenutvecklat Beslutsstöd Hjälper dig att ta rätt beslut MONITOR Beslutsstöd ingår som standard men ligger som ett separat program utanför MONITOR. I programmet finns en färdig vy för varje modul i MONITOR. Dessa vyer är standardkonfigurerade vilket gör det möjligt att börja använda beslutsstödet direkt. Beslutsstödet är er hjälp när ni ska fatta besluten på ert företag. Det ger er en bild om vilken väg ni ska ta för att på ett strategiskt sätt kunna uppnå ett bättre resultat. Beslutsstödet är uppbyggt så att det presenterar data på ett sätt som underlättar analys och leder till mer genomtänkta beslut. Ytterligare vyer Vill man ha andra vyer än standardvyerna så finns den möjligheten naturligtvis. Det finns åtta färdiga tilläggsvyer att köpa idag. Dessa är: Orderstock - Försäljning, Orderstock - Inköp, Leveranssäkerhet Försäljning, Leveranssäkerhet - Inköp, Kassationer - Tillverkning, Lagervärde - Lager, Orderingång - Försäljning och Projektredovisning - Redovisning. Vi erbjuder även specialvyer om det är något särskilt som efterfrågas, t.ex. att leveranssäkerheten inte ska beräknas som i standardvyerna. Dessa lösningar kommer att skräddarsys av vår anpassningsavdelning baserat på era krav. Detta är kostnadsfritt och ingår i MONITOR affärssystem! MONITOR-till-MONITOR Affärskommunikation när den är som bäst MONITOR-till-MONITOR är ett stöd för att förenkla din kommunikation med kunder och leverantörer som också använder MONITOR. Då du t.ex. skickar/tar emot en order eller ordererkännande med e-post i MONITOR är en xml-fil bifogad som mottagaren kan använda för att göra registreringen i sitt MONITORsystem. Filen importeras till MONITOR med hjälp av dra-och-släpp med muspekaren direkt från e-postmeddelandet och in till MONITOR. De kommunikationshändelser där du kan använda denna möjlighet är: Händelse (kunden) Händelse (leverantören) 1. Skicka inköpsorder 2. Registrera kundorder 4. Registrera ordererkännande på inköpsorder 3. Skicka ordererkännande 6. Registrera avisering på inköpsorder 5. Skicka avisering 8. Registrera leverantörsfaktura 7. Skicka faktura 9. Skicka reklamationsrapport 10. Registrera kundavvikelse 11. Skicka leveransplan 12. Registrera försäljningsprognos Dessutom finns funktioner för att underhålla grunddata genom att sända och ta emot artikelinformation, priser, ledtider, årsvolymer och leverantörens artikelnummer via e-post. En skillnad är att det då bifogas en txt-fil som hjälp för import. MONITOR har även integration mot flera andra stora leverantörer.

11 Foto: Rimaster AB Kundcase Rimaster Nöjda MONITOR-användare sedan 1998 Rimaster AB är en ledande leverantör av kablage, elskåp, elektronik och hytter för specialfordon samt industriella system. Rimaster har idag cirka 600 anställda som är verksamma i sju företag världen över. Företaget har växt mycket sedan 1998 och bl.a. nästan fördubblat antalet anställda under de senaste 6 åren. Tillsammans med affärssystemet MONITOR har Rimaster klarat av de utmaningar en sådan expansion medför. Hur har det fungerat med Monitors konsulter? Vad har gjort att ni har varit MONITOR trogna under så lång tid? Hur mycket av MONITOR använder ni er av i er verksamhet? Sätter Monitor verkligen kunden i centrum som de påstår? Vi använder också funktionen MONITOR-till-MONITOR; dels internt mellan bolagen inom koncernen och dels mot externa leverantörer. Att använda MONITOR-till-MONITOR i koncernen sparar mycket tid för oss, avslutar Per. Vi har använt MONITOR sedan MONITOR stödjer vår verksamhet, våra användare är nöjda och användargränssnittet är bra, säger Tomas Stålnert, Vice President Operations, på Rimaster. Monitor ERP System AB är en leverantör som lyssnar på kunderna och ställer frågor om våra önskemål. En av de största fördelarna är att Monitor arbetar direkt med kunden utan mellanhänder. Det innebär god direkt kontakt och dialog. Monitors support funkar i de allra flesta fall bra, tycker Per Mårtensson, IT-chef på Rimaster. Har ni någon gång funderat på att byta affärssystem? För några år sedan när vi växte funderade vi på saken, men tillsammans med Monitor utvecklade vi bra lösningar och vi kunde fortsätta använda MONITOR. Vi kan till och med få prata med deras programmerare om det uppstår något svårare problem. Vilka andra systemleverantörer har den servicen? menar Per. Vi anlitar Monitors konsulter proaktivt för att bl.a. lära oss nyheter i systemet och effektivisera olika processer samt för specifika projekt och anpassningar. I det arbete som uppstår vid fusioner av företag har Monitors konsulter varit en stor tillgång. Anpassningar som behövs utförs av Monitors programmerare och det är en fördel eftersom de som programmerat anpassningen vet hur systemet fungerar. Vi behöver aldrig blanda in en tredje part om något ska anpassas i systemet, fortsätter Per. Företagen i Rimasterkoncernen använder all funktionalitet i MONITOR och ett av företagen använder dessutom Produktkonfiguratorn. Tilläggsfunktionen Agenten använder samtliga företag i koncernen. Den klarar vi oss inte utan, säger Per. Monitor ERP System AB är en leverantör som lyssnar på kunderna och ställer frågor om våra önskemål Per Mårtensson IT-chef, Rimaster AB

12 Sverige Monitor ERP System AB Huvudkontor, Hudiksvall Box 264, Jakobsbergsvägen 4, SE Hudiksvall, Sverige +46 (0)

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär SoftOne för detalj- och dagligvaruhandeln SoftOnes affärssystem är utvecklat

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär SoftOne Affärs- och Personalsystem SoftOnes system finns tillgängliga både

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

ett affärssystem för verklighet och vision!

ett affärssystem för verklighet och vision! ett affärssystem för verklighet och vision! Ett nytt sätt att arbeta När du väljer nytt affärssystem är det viktigt att det har rätt funktionalitet för din verksamhet och att det bygger på en modern teknisk

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM avance PREMIÄR! Magazine Nummer 1 November 2013 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Lösningar för alla behov myschenker e-business EDI TA-system Vad passar för dig? Kundreferenser Utveckla Planera Följa upp Beställa Kund Schenker Bevaka

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt avance Magazine Nummer 2 Maj 2014 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET Avance Bransch TIPS OCH MODULER FÖR DEN TILLVERKANDE INDUSTRIN Nylansering av FDT Invoice EFFEKTIVISERAD FAKTURAHANTERING

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Ekonomiservice Illustration: Robert Hilmersson Nu kan även mindre företag mäta sig med stora företags resurser när det gäller

Läs mer

Hyrtjänst SAP On demand

Hyrtjänst SAP On demand SAP som Hyrtjänst SAP On demand komplett affärssystem till fast månadskostnad Börja i liten skala! Väx utan begränsning. Full insyn i svenska och utländska bolag. Internationell handel. Hantera legala

Läs mer

Magazine #6 2011. från jord till bord Procordia ville ha bättre planeringsstöd för sin produktionsplanering. Sida 8

Magazine #6 2011. från jord till bord Procordia ville ha bättre planeringsstöd för sin produktionsplanering. Sida 8 Magazine #6 2011 en stor triumf för implementationsteamet "Vi kör i princip allt i Lawson M3, inköp, planering, produktion, lager, försäljning, distribution och ekonomi. Ja de flesta områden man kan tänka

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Svenska Elnät berättar om TimeApp

Svenska Elnät berättar om TimeApp TimeApp - Mer än bara tidredovisning på nätet www.timeapp.se/magazine 0150-506 15 Sponsrar idrotten sida 3 Mångfunktionellt system sida 4-5 Kort om kundnyttan sida 2 TimeApp i storformat sida 8 Svenska

Läs mer

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt EN KUNDTIDNING FRÅN INUIT 1 2014 Reportage från ManageEngine Användarkonferens 2013 SID 4 Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor SID 6 Möt Sanjeev från ManageEngine SID 10 Region Halland har ökat lösningsgraden

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

Jobba effektivt & smart med. Internationell utrullning med effektiv metod. Usability sparar tid och pengar. Informationshantering när den är som bäst

Jobba effektivt & smart med. Internationell utrullning med effektiv metod. Usability sparar tid och pengar. Informationshantering när den är som bäst Nummer 11. Vår/Sommar 2014 Internationell utrullning med effektiv metod Informationshantering när den är som bäst Usability sparar tid och pengar Jobba effektivt & smart med Integrationslösningar får systemen

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Ett välslipat ekonomisystem

Ett välslipat ekonomisystem Ett välslipat ekonomisystem För företag med högt ställda krav Briljant är ett komplett ekonomisystem utvecklat av svenska ekonomer. Det är anpassat för företag och organisationer som kräver hög driftsäkerhet

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

Användarstudio. Pyramid Användarstudio - för vem? För alla som har behov av att kunna göra förändringar i standardfält, dialoger etc..

Användarstudio. Pyramid Användarstudio - för vem? För alla som har behov av att kunna göra förändringar i standardfält, dialoger etc.. Användarstudio Skräddarsy Pyramid för dina behov Pyramid Användarstudio finns i två nivåer: Användarstudion och Konsultstudion. Pyramid Användarstudio är ett suveränt verktyg för att göra egna förändringar

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer