Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång"

Transkript

1

2 åke persson Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång Vi är inte som andra. I 40 år har vi hållit fast vid vår affärsidé att leverera ett affärssystem för tillverkande industri. Vår utveckling, support, utbildning och försäljning drivs i egen regi, allt för att komma nära våra kunder. Det gör oss unika i branschen och har gjort oss marknadsledande i Sverige. Vi ökar även vår satsning i utlandet och ser stora möjligheter internationellt. Vi har sett att MONITOR är ett system som passar väldigt bra i många länder och i många olika typer av tillverkande företag. Åke Persson, grundare & ägare Vi kör MONITOR för att det är ett kraftfullt och användarvänligt affärssystem. MONITOR är ett komplett system och vi använder alla delar av systemet vilket ger oss en bra överblick över hela vår verksamhet. Eftersom varje bil består av tusentals komponenter är materialstyrningen extra viktig för att ha kontroll över komponenttillverkning och inköp. För att hantera floran av alla val en kund kan göra använder vi MONITORs produktkonfigurator. Det är ett utmärkt verktyg SID 12 för att skapa unika kombinationer av en specifik bil. Vi har aldrig ångrat vårt val av affärssystem! Halldora von Koenigsegg Koenigsegg Automotive AB

3 Fakta Ett internationellt företag med representation i flera länder Kunder och representation Kunder MONITOR är ett komplett affärssystem optimerat för små och medelstora tillverkande företag. Med 40 års erfarenhet är vi den marknadsledande leverantören av affärssystem i Sverige. MONITOR utvecklas i nära samarbete med våra kunder. Därför är det både användarvänligt och kostnadseffektivt. Verksamheten omfattar programutveckling, utbildning, konsultverksamhet och support inom affärssystemet MONITOR. En kvalificerad support och utbildning för våra kunder är viktiga delar i vårt kundorienterade arbetssätt. Vi ville köra samma affärssystem i alla bolag. MONITOR var det bästa alternativet för vår verksamhet som global tillverkare av komponenter och system till krävande industrikunder. Våra bolag världen över använder nu MONITOR och uppskattar systemet. Systemet är komplett och har varit enkelt att implementera både i Sverige och utomlands eftersom det är standardiserat, lätt att komma igång med och att man på ett enkelt sätt kan lära sig flödet i systemet. Monitor ERP System AB har idag ca 125 anställda, varav merparten är stationerade på huvudkontoret i Hudiksvall. Där sker även all utveckling av programvaran. I Sverige sker all utbildning och försäljning i egen regi. Utanför Sverige har vi både egna bolag och partners som sköter försäljning och utbildning. Idag finns vi representerade i Finland, Polen, Norge, Estland, Litauen, Brasilien, Singapore, Malaysia och Kina. Affärssystemet MONITOR finns idag installerat hos mer än 2400 företag och finns i dagsläget översatt till 13 språk. Att byta språk inne i systemet är smidigt och det underlättar för vår personal. MONITOR är med och påverkar till ett positivt resultat och är lyhörda för de åsikter vi kommer med. Det gör att vi har arbetat fram en nära och bra relation. Sture Berglund Koncerninköpschef, AQ Group AB

4 MONITOR Affärssystem Tillverkningsmodulen Tillverkningsmodulen innehåller allt för att styra, planera och följa upp din produktion. Beredningar med styck- och operationslistor Förkalkyler och efterkalkyler Tillverkningsorder registrera, skriv ut orderdokument, omplanera Beläggningsplanering i listor och i grafer Plocklistor för plockning av material Avrapportera operationer och material Hantering av operationslego order, avsändning, inleverans, planering Inköpsmodulen Inköpsmodulen innehåller stöd för hela inköpsprocessen, från förfrågan till leverantörsreskontra. Leverantörsregister med inköpsstöd (SRM) Förfrågan till leverantörer registrera, skicka, bevaka Inköpsorder registrera, skicka, bekräfta, bevaka Inleveranser, utskrift av pallflaggor, mottagningskontroll Registrera leverantörsfakturor, koppla mot inköpsorder Leverantörsreskontra med fakturabetalningar, filöverföring Uppföljning i form av t.ex. inköpsstatistik, leverantörsvärdering och orderstock Försäljningsmodulen I Försäljningsmodulen finns all funktionalitet som har med kunder och försäljning att göra, från offert till kundreskontra. Kundregister med säljstödsfunktionalitet (CRM) Offerter registrera, skicka, bevaka och omvandla till order Kundorder registrera, leveranstidskontrollera, bekräfta, bevaka Utleveransprocess med plocklistor och transporthantering Fakturering till kund, proforma och faktureringsplaner Kundreskontra med stöd för inbetalningar, betalningspåminnelser, räntefakturor m.m. Uppföljning i form av t.ex. försäljningsstatistik, leveranssäkerhet, orderingång, likviditetsprognos

5 MONITOR Affärssystem Lagermodulen Lagermodulen innehåller funktionalitet för lagerstyrning, materialstyrning och inventering. Artikelregister artikelupplägg och artikellistor Behovsplanering materialstyrning via t.ex. behovsberäkning och nettobehovskörning Inventeringsrutiner för enskilda eller större inventeringar (även löpande inventering) Lagerplatsregister med funktionalitet för lagerplatsstyrning Lagervärdelista, PIA-lista Produktregister, serienummer, spårbarhet Kvalitet avvikelsehantering från kund till leverantör eller internt Verkstadsinformationsmodulen Verkstadsinformation är modulen som är närmast verkstaden. I centrum finns Stämplingsterminalen där anställda tidsstämplar både närvaro och arbetsrapportering. Anställningsregister med inställningar för närvaro och arbete Detaljplanering med körplaner för planering i närtid Stämplingsterminal där anställda stämplar närvaro och arbete Attestering och korrigering av stämplingar Arbetsscheman och kalendrar Löneunderlag Uppföljning i form av t.ex. produktivitet, närvaro och frånvaro, indirekt tid Redovisningsmodulen Redovisningsmodulen behandlar företagets löpande bokföring och uppföljning. Kontoplaner med kostnadsställen och kostnadsbärare Periodiseringar och automatkonteringar Verifikationsregistrering, integration mot kundreskontra och leverantörsreskontra Momsrapporter Rapportgenerator med standardrapporter för balans- och resultaträkning, samt möjlighet att bygga egna rapporter Budget och prognos Projektredovisning med integration mot övriga moduler

6 MONITOR Basic MONITOR Basic består av grundfunktionaliteten i de olika modulerna Tillverkning, Inköp, Försäljning, Lager och Redovisning. MONITOR Basic är avsett för tillverkande företag med upp till 10 samtidiga användare. MONITOR Basic är flexibelt och går enkelt att bygga ut med ytterligare funktionalitet* med hjälp av våra tilläggsfunktioner. MONITOR i molnet Du har även möjlighet att köra MONITOR Basic i molnet **. Dessa tjänster erbjuder vi via partners och de innebär att du inte själv behöver ha de ITresurser som krävs för att installera, underhålla och administrera MONITOR på en egen serverhårdvara. SEK 3600:Pris per användare och år Support och uppdateringsavtal ingår * Den funktionalitet som inte ingår i MONITOR Basic från början, men som det går att komplettera med, är Spedition, Kvalitet, Spårbarhet/serienummer, Löpande inventering, Projekthantering, Avancerad materialstyrning, Avancerad planering och Avancerad uppföljning. ** Priset för MONITOR Basic inkluderar ej priset för tjänsterna i molnet.

7 Tilläggsfunktioner Agenten Agenten är en tilläggsfunktion i MONITOR som sköter automatkörningar av rutinuppgifter. Ni kan även låta Agenten sköta bevakningar av händelser. Dokumenthantering Dokumenthanteringen ger möjlighet att koppla externa dokument (utanför databasen) som t.ex. ritningar och avtal. Dessa dokument kan sedan granskas från den post som de kopplats till. MONITOR Mobile MONITOR Mobile är en applikation för mobiltelefoner och pekplattor. Appen hjälper er att på ett effektivt sätt få en överblick och ger direkt åtkomst till information i MONITOR. MONITOR PDA MONITOR PDA är en handdatortillämpning som gör det möjligt att köra vissa MONITOR-rutiner från handdatorer med Windows Mobile. EDI MONITOR Webb Tidkort Våra EDI-lösningar innebär att ni elektroniskt överför affärsdokument i form av strukturerade meddelanden. Exempelvis elektroniska meddelanden mellan eget affärssystem och kundens affärssystem där allt informationsutbyte sker mer eller mindre automatiskt. Detta är ett webbaserat program som kan användas t.ex. av anställda som till vardags inte jobbar inom företagets väggar och därför har svårt att stämpla sin närvaro och sina arbetsorder/projekt. Resande montörer, säljare m.m. kan med hjälp av detta tillägg rapportera sina tider själva istället för att överlåta det åt någon annan. EFH Produktkonfigurator EFH är en elektronisk fakturahantering vilket innebär digital inläsning, distribution och sökning av leverantörsfakturor. Funktionen finns även tillgänglig i webbformat - Webb EFH. Internredovisning Funktionen innebär att alla lager- och tillverkningstransaktioner i systemet konteras och förs över till huvudboken i MONITORs Redovisningsmodul. På så sätt får ni en bättre produktionsekonomisk uppföljning och rapportering från systemets bokföring. Integration mot lagerautomat Lagerautomaten är en programvara som skapar en koppling mellan MONITOR och ett höglager. Lagerautomaten känner av när lagertransaktioner, med artiklar som finns i lagret, ska ske. Kundorderöverföring Kundorderöverföring ger er ett systemstöd för att föra över order mellan försäljnings- och produktionsbolag. MONITORs kundorderöverföring förenklar hanteringen där försäljningsbolag tar emot order från kunder och produktionsbolag sköter tillverkningen. Lagerställehantering Detta tillägg ger stöd för att hantera olika lagerställen och verksamhetsenheter i samma system. Det innebär att ni från en enhet kan kliva in i och arbeta och även administrera verksamheten i andra enheter inom företaget. Konfiguratorn ger systemstöd för att hantera och kombinera olika utföranden av produkter. Med utgångspunkt i ett grundutförande kan ni enligt uppsatta regler själva skapa färdiga varianter som ni sedan kalkylerar priser och skapar tillverkningsorder för. Verktygsregister Funktionen innehåller rutiner för verktygshantering t.ex. verktygsregister, in- och utlåning och inventering, integrerat i MONITOR. Webbshop Webbshopen effektiviserar administrationen och gör det möjligt för företag att på ett enkelt sätt erbjuda kunder att registrera kundorder, se information om orderstatus och orderhistorik samt att få tillgång till aktuell produktinformation.

8 Implementation och utbildning Vi hjälper dig hela vägen Uppföljning/Support Genomförande Våra projektledare och utbildare följer en modell som vi har tagit fram för implementationen av MONITOR. Givetvis anpassas modellen efter varje företags unika förutsättningar. Det är viktigt att implementationen följs upp och att man arbetar med ständiga förbättringar i hur MONITOR används. Vardagliga supportfrågor tar Monitors supportavdelning hand om via telefon eller e-post. Skarp drift av systemet Skarp drift är huvudmålet i implementationen. MONITOR tas i bruk och det gamla systemet byts ut. Ofta är vi på plats för att assistera vid bytet. Utbildning Alla användare ska lära sig sin del av MONITOR med förstudien och projektstarten som grund. Utbildningarna sker på plats hos er, i er verklighet, i grupper som passar er organisation. Konvertering av data Om data från tidigare system ska läggas in i MONITOR görs detta tidigt i projektet. Vi har erfarenhet av konverteringar från de flesta affärssystem på marknaden. Förstudie/projektstart I en förstudie bestäms hur MONITOR ska användas i företaget. Förstudien ligger sedan till grund för utbildningen och eventuella anpassningsbehov identifieras också i den. En projektplan med tidsplaner och organisation fastställs och projektet är igång! När vi bytte affärssystem 2006 stod valet slutligen mellan Jeeves och MONTOR. Skälet att vi valde MONITOR var att det mesta vi behövde i rapportväg redan fanns med i originalförpackningen. I det andra systemet hade vi behövt anpassa ett stort antal rapporter för att få de beslutsunderlag som vi behöver, vilket skulle ha kostat oss många konsulttimmar. Vi kände att MONITOR var ett system som vi inte skulle komma att växa ur i första taget. Vi tog ett kliv framåt med MONITOR eftersom vi upplever det som ett lättskött och lättdriftat system. Det är avancerat utan att vara krångligt och det mesta går att lösa i MONITOR. Artikel- och orderurval är en liten men bra funktion i systemet. Vi använder all funktionalitet i MONITOR samt tilläggsfunktionen Elektronisk Fakturahantering (EFH) som gör att vi slipper hantera pappersfakturor vid attest, bokning etc. av leverantörsfakturor. Conny Hansson IT-chef, El-Björn AB

9 Support Hög servicenivå på flera språk Monitors supportavdelning har 25 anställda. Avdelningen har personal som behärskar flera olika språk. Utöver dessa kompletteras avdelningen varje dag med 5-10 personer från Monitors utvecklingsavdelning. Vi ger snabba svar eftersom vi sitter bredvid de som utvecklar programmet Snabb återkoppling Catharina Wiklund, Supportchef För att kunna ge bästa möjliga service är personalen uppdelad i fem ansvarsområden; MPS, ekonomi, EDI/spedition, verkstadsinformation och teknik. Kunden kopplas alltid fram till den person som är specialist på just det område som supportärendet gäller. Supportavdelningen har öppet vardagar mellan kl Alltid nära kunden Det är mycket viktigt att vi finns tillgängliga tidigt på morgonen för våra internationella kunder längre österut. Policyn är att ingen ska behöva vänta mer än tre minuter i telefonkö, därefter behandlas ärendena och kunderna får en återkoppling inom ett arbetsdygn. Eftersom andelen internationella kunder ökar så sker mycket av supporten idag på engelska, berättar Catharina Wiklund, supportchef på Monitor. Vi har även möjlighet att koppla upp oss mot kundens dator och fjärrstyra programmet t.ex. för att göra en felsökning eller installera programvara. Detta är en mycket uppskattad och kostnadseffektiv lösning som kunden sparar både tid och pengar på, avslutar Catharina. Supportavdelningen strävar efter att arbeta nära kunden och vi har en stor fördel i att vara placerade på samma kontor som programmets utvecklare. Det medför att man som kund får snabb och effektiv support, menar Catharina. Catharina Wiklund, Supportchef Anställd sedan Har tidigare jobbat hos en Monitoranvändare och har lång erfarenhet av MONITOR. Från vår första kontakt med Monitor gav de ett jordnära intryck och fokuserade på att sälja en bra produkt. Det, tillsammans med att affärssystemet var användarvänligt, hade få anpassningar samt ett bra pris, avgjorde vårt val av system. Konvertering av data gjordes av Monitors personal vilket ledde till en smidig implementation av systemet. MONITOR underlättar det dagliga arbetet för alla på företaget och är en viktig del av vardagen. All information finns på ett ställe och att skicka inköpsorder, ordererkännanden och fakturor via e-post ger en stor tidsbesparing. Beslutsunderlag är lätta att ta fram, bemanningsplanering underlättas och all kalkylering görs i systemet. Johan Thörnblad Inköpschef/logistikansvarig, AMB Industri AB

10 MONITOR Beslutsstöd & MONITOR-till-MONITOR Egenutvecklat Beslutsstöd Hjälper dig att ta rätt beslut MONITOR Beslutsstöd ingår som standard men ligger som ett separat program utanför MONITOR. I programmet finns en färdig vy för varje modul i MONITOR. Dessa vyer är standardkonfigurerade vilket gör det möjligt att börja använda beslutsstödet direkt. Beslutsstödet är er hjälp när ni ska fatta besluten på ert företag. Det ger er en bild om vilken väg ni ska ta för att på ett strategiskt sätt kunna uppnå ett bättre resultat. Beslutsstödet är uppbyggt så att det presenterar data på ett sätt som underlättar analys och leder till mer genomtänkta beslut. Ytterligare vyer Vill man ha andra vyer än standardvyerna så finns den möjligheten naturligtvis. Det finns åtta färdiga tilläggsvyer att köpa idag. Dessa är: Orderstock - Försäljning, Orderstock - Inköp, Leveranssäkerhet Försäljning, Leveranssäkerhet - Inköp, Kassationer - Tillverkning, Lagervärde - Lager, Orderingång - Försäljning och Projektredovisning - Redovisning. Vi erbjuder även specialvyer om det är något särskilt som efterfrågas, t.ex. att leveranssäkerheten inte ska beräknas som i standardvyerna. Dessa lösningar kommer att skräddarsys av vår anpassningsavdelning baserat på era krav. Detta är kostnadsfritt och ingår i MONITOR affärssystem! MONITOR-till-MONITOR Affärskommunikation när den är som bäst MONITOR-till-MONITOR är ett stöd för att förenkla din kommunikation med kunder och leverantörer som också använder MONITOR. Då du t.ex. skickar/tar emot en order eller ordererkännande med e-post i MONITOR är en xml-fil bifogad som mottagaren kan använda för att göra registreringen i sitt MONITORsystem. Filen importeras till MONITOR med hjälp av dra-och-släpp med muspekaren direkt från e-postmeddelandet och in till MONITOR. De kommunikationshändelser där du kan använda denna möjlighet är: Händelse (kunden) Händelse (leverantören) 1. Skicka inköpsorder 2. Registrera kundorder 4. Registrera ordererkännande på inköpsorder 3. Skicka ordererkännande 6. Registrera avisering på inköpsorder 5. Skicka avisering 8. Registrera leverantörsfaktura 7. Skicka faktura 9. Skicka reklamationsrapport 10. Registrera kundavvikelse 11. Skicka leveransplan 12. Registrera försäljningsprognos Dessutom finns funktioner för att underhålla grunddata genom att sända och ta emot artikelinformation, priser, ledtider, årsvolymer och leverantörens artikelnummer via e-post. En skillnad är att det då bifogas en txt-fil som hjälp för import. MONITOR har även integration mot flera andra stora leverantörer.

11 Foto: Rimaster AB Kundcase Rimaster Nöjda MONITOR-användare sedan 1998 Rimaster AB är en ledande leverantör av kablage, elskåp, elektronik och hytter för specialfordon samt industriella system. Rimaster har idag cirka 600 anställda som är verksamma i sju företag världen över. Företaget har växt mycket sedan 1998 och bl.a. nästan fördubblat antalet anställda under de senaste 6 åren. Tillsammans med affärssystemet MONITOR har Rimaster klarat av de utmaningar en sådan expansion medför. Hur har det fungerat med Monitors konsulter? Vad har gjort att ni har varit MONITOR trogna under så lång tid? Hur mycket av MONITOR använder ni er av i er verksamhet? Sätter Monitor verkligen kunden i centrum som de påstår? Vi använder också funktionen MONITOR-till-MONITOR; dels internt mellan bolagen inom koncernen och dels mot externa leverantörer. Att använda MONITOR-till-MONITOR i koncernen sparar mycket tid för oss, avslutar Per. Vi har använt MONITOR sedan MONITOR stödjer vår verksamhet, våra användare är nöjda och användargränssnittet är bra, säger Tomas Stålnert, Vice President Operations, på Rimaster. Monitor ERP System AB är en leverantör som lyssnar på kunderna och ställer frågor om våra önskemål. En av de största fördelarna är att Monitor arbetar direkt med kunden utan mellanhänder. Det innebär god direkt kontakt och dialog. Monitors support funkar i de allra flesta fall bra, tycker Per Mårtensson, IT-chef på Rimaster. Har ni någon gång funderat på att byta affärssystem? För några år sedan när vi växte funderade vi på saken, men tillsammans med Monitor utvecklade vi bra lösningar och vi kunde fortsätta använda MONITOR. Vi kan till och med få prata med deras programmerare om det uppstår något svårare problem. Vilka andra systemleverantörer har den servicen? menar Per. Vi anlitar Monitors konsulter proaktivt för att bl.a. lära oss nyheter i systemet och effektivisera olika processer samt för specifika projekt och anpassningar. I det arbete som uppstår vid fusioner av företag har Monitors konsulter varit en stor tillgång. Anpassningar som behövs utförs av Monitors programmerare och det är en fördel eftersom de som programmerat anpassningen vet hur systemet fungerar. Vi behöver aldrig blanda in en tredje part om något ska anpassas i systemet, fortsätter Per. Företagen i Rimasterkoncernen använder all funktionalitet i MONITOR och ett av företagen använder dessutom Produktkonfiguratorn. Tilläggsfunktionen Agenten använder samtliga företag i koncernen. Den klarar vi oss inte utan, säger Per. Monitor ERP System AB är en leverantör som lyssnar på kunderna och ställer frågor om våra önskemål Per Mårtensson IT-chef, Rimaster AB

12 Sverige Monitor ERP System AB Huvudkontor, Hudiksvall Box 264, Jakobsbergsvägen 4, SE Hudiksvall, Sverige +46 (0)

Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång

Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång åke persson Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång Vi är inte som andra. I 40 år har vi hållit fast vid vår affärsidé att leverera ett affärssystem för tillverkande industri. Vår utveckling, support,

Läs mer

Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång. Ett internationellt företag med representation i 7 länder. fakta. åke persson

Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång. Ett internationellt företag med representation i 7 länder. fakta. åke persson fakta åke persson Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång. Ett internationellt företag med representation i 7 länder Vi är inte som andra. I mer än 30 år har vi hållit fast vid vår affärsidé - att leverera

Läs mer

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator?

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator? Produktkonfigurator Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Produktkonfiguratorn är en tilläggsfunktion i MONITOR som ger dig ett systemstöd för att hantera och kombinera flera varianter och utföranden av

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

MONITOR-till-Tibnor. Med Tibnor som leverantör kan du använda samma funktionalitet för följande händelser:

MONITOR-till-Tibnor. Med Tibnor som leverantör kan du använda samma funktionalitet för följande händelser: MONITOR-till-TIBNOR MONITOR-till-Tibnor Vad är MONITOR-till-MONITOR? MONITOR-till-MONITOR är en funktion som förenklar din kommunikation med kunder och leverantörer som också använder MONITOR. Då du via

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Minikurs Effektivit inköp

Minikurs Effektivit inköp Minikurs Effektivit inköp Föreläsare: Fredrik Lindman, Monitor ERP System AB, (projektledare, konsult, utbildare) Här ger vi handfasta tips på hur du kan hantera dina inköp. Vi visar bl.a. hur inköpsstödet

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening)

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Nyheter version 7.5 Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Fler selekteringar på samma begrepp I alla beställningsbilder

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Minikurs Effektivisera din Verkstadsinformation

Minikurs Effektivisera din Verkstadsinformation Minikurs Effektivisera din Verkstadsinformation Föreläsare: Jan-Erik Nordström (projektledare, konsult, utbildare) och Jonas Lindgren (expert på MONITOR Verkstadsinformation) Denna minikurs handlar om

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10 Allmänt JWEN-95HLDS - Utskriftsrutinerna hämtade inte information om referenser till e-postfritexterna. Detta gällde t.ex. utskrift inköpsorder via

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5 Allmänt JLIN-967DYE - Nyhet: Nu går det att markera/avmarkera alla rader genom att använda en kryssbox i kolumnen i flera rutiner för utskrift pallflaggor

Läs mer

Minikurs - Ekonomi. Här är ett exempel på hur en faktureringsplan kan se ut:

Minikurs - Ekonomi. Här är ett exempel på hur en faktureringsplan kan se ut: Minikurs - Ekonomi Fakturerings- och Betalningsplaner Fakturerings- och betalningsplaner kan användas vid registrering av offert, kund- och inköpsorder för att ge ett bättre stöd vid hantering av förskott

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14 Allmänt ÖBRN-8N3DNS - Startsidekomponenten Förfallna fakturor visade även förfallna nollfakturor vilket kunde orsaka onödigt många rader i komponenten

Läs mer

Tag kontroll över företagets interna transaktioner

Tag kontroll över företagets interna transaktioner Tag kontroll över företagets interna transaktioner Ett genialt koncept som alla större koncerner kan ha mycket stor nytta av. Effektiviserad hantering av interna fakturor Netting används för att rationalisera

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

Distribution Planning/LeanLog. Epicor iscala höstmöte 2012. Ingemar Ohlsson. Presenteras av:

Distribution Planning/LeanLog. Epicor iscala höstmöte 2012. Ingemar Ohlsson. Presenteras av: Tillverkning med tidredovisning Distribution Planning/LeanLog med LeanTime Epicor iscala höstmöte 2012 Presenteras av: Ingemar Ohlsson Om Distribution Planning/LeanLog Ett av få system som optimerar hela

Läs mer

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet Exklusiv chokladleverantör får full koll i molnet 1 Introduktion Åsö i Åtvidaberg AB är en chokladgrossist som säljer och lagerför exklusiva produkter för tillverkning av bakverk, praliner, desserter,

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7 Allmänt JEDS-9TKARX - Nyhet: Nu finns alternativet Öppna kopplat dokument med associerat program via Informationsmenyn i Dokumentvisningsfönstret. FOHN-9TPDW7

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.8

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.8 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.8 Allmänt AFOG-9G7B5G - Nu kan användaren MSUPPORT använda Prisimport (Tibnor) för import. CSIG-9GNK4G - Om man använde Spara som i en orderrutin med

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag Bison är ett heltäckande affärssystem för medelstora och stora kunder inom handels-, grossist- och postorderverksamhet. Bison riktar sig främst till er som ser era affärsprocesser och systemstödet för

Läs mer

ALLT ÄR SIG LIKT. ALLT ÄR NYTT.

ALLT ÄR SIG LIKT. ALLT ÄR NYTT. Moderniserat Den nya generationen MONITOR G5 bygger på helt ny teknik, ett nytt modernt användargränssnitt och många förbättrade arbetsflöden. Men igenkänningsfaktorn är hög. ALLT ÄR SIG LIKT. ALLT ÄR

Läs mer

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem.

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem. Om Pressinfo Media AB Pressinfo arbetar med tryckta och digitala medier, t ex produktion och annonsförsäljning till tidningar, på uppdrag av företag och organisationer. Läs mer om Pressinfo på www.pressinfo.se

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 1(2) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 BSAN-89PARS - Om man ändrade kund- eller leverantörspriser i rutinerna Uppdatering kunder eller leverantörer, så visade prisändringsloggen att priset

Läs mer

Minikurs - Jobba effektivt med kvalitet

Minikurs - Jobba effektivt med kvalitet Minikurs - Jobba effektivt med kvalitet Föreläsare: Fredrik Nilsson, Monitor ERP System AB, (projektledare, konsult, utbildare) I denna minikurs får du tips och idéer för hur du kan använda MONITOR till

Läs mer

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping Inbjudan Huvudartiklar: Höstmötet. en succe. Varför mötas? Fler krafter gör jobbet enklare. Dags att anmäla sig till vårmötet! Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig

Läs mer

För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program.

För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program. Utbildning -Grupputbildning & företagsanpassad För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program. Vi är ofta delaktiga i hur ert arbete ska organiseras och kommer med förslag

Läs mer

byrå scp. reklam E-HANDEL SnaBBarE, tryggare, FriarE

byrå scp. reklam E-HANDEL SnaBBarE, tryggare, FriarE E-HANDEL SNABBARE, TRYGGARE, FRIARE Du tjänar mer på e-handel ju oftare du handlar Snabbare E-handel innebär mindre dokumenthantering, möjlighet till svar direkt och dessutom kortare ledtider. Tryggare

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.13

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.13 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.13 Allmänt KJAN-9BTH7R - Förvald skrivare i Windows fungerande inte när skrivare för utskrift av listor saknades i MONITOR. KJAN-9BTKD6 - Utleveranser

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on 2014 EazyStock, en division inom Syncron Byta ut affärssystemet eller förädla det? De flesta industrier letar

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8 Allmänt AFOG-9UAHG5 - Det visades ingen varning om användaren saknade tillräckligt med rättigheter till mappen Extfiles. JEDS-9UNEL4 - Maximerade fönster

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 20 december 2013 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Elin Uppström Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande: Inga

Läs mer

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Pyramidutbildning Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Det ställs högre och högre krav på oss att hinna mer på kortare tid. Det är viktigare

Läs mer

Minikurs Har du koll på företagets nyckeltal?

Minikurs Har du koll på företagets nyckeltal? Minikurs Har du koll på företagets nyckeltal? I denna minikurs går vi igenom verktyget MONITOR Beslutsstöd (BI) som är standard, men ligger som ett separat program utanför MONITOR. I programmet finns en

Läs mer

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1.

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1. 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 1 (13) Inventeringsrutiner 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 2 (13) 1 Introduktion 1.1 Scope Detta dokument är beskrivning av inpris förändringar vid inköp i lagerbok samt

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS Alfabetisk ordning Nordea Nordea Betalningslösningar I vilken tjänst kan man rätta felaktiga betalningar online innan de går till bokföring i banken? Vad händer när gamla tjänster

Läs mer

Minikurs Ge rätt leveranstid och leverera i tid

Minikurs Ge rätt leveranstid och leverera i tid Minikurs Ge rätt leveranstid och leverera i tid Föreläsare: Lars-Åke Persson, Monitor ERP System AB, (projektledare, konsult, utbildare) Under den här minikursen ska vi prata om två rätt svåra frågeställningar:

Läs mer

till iscala. SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP

till iscala. SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP Effektiv dokumenthantering till iscala. Elektronisk Faktura Hantering SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP BO VILBERN IT GROUP IT Group IT Group ISE AB IT Group Solutions IT Group

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.11

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.11 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.11 Allmänt SSTG-8LECLP - Artikelnummer raderades i beställningsbilden vid byte till och från listtyp Summerad i rutinerna Orderledtid - Inköp och Orderledtid

Läs mer

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning Internredovisning Vad är internredovisning? Internredovisning är en tilläggsfunktion i MONITOR som innebär att alla lager- och tillverkningstransaktioner i systemet konteras och förs över till huvudboken

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Äkta affärssystem från fdt. -Busenkelt! fdt Affärssystem

Äkta affärssystem från fdt. -Busenkelt! fdt Affärssystem Äkta affärssystem från fdt. -Busenkelt! fdt Affärssystem FDT Avance FDT Avance är ett komplett affärssystem som gör ditt företagande effektivare, lönsammare och enklare. Det finns moduler som stöder hela

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Agera Affärsstöd Webb - integrerad lösning

Agera Affärsstöd Webb - integrerad lösning Agera Affärsstöd Webb - integrerad lösning Störst på lagom stora systemlösningar Vad är Agera Affärsstöd Webb? Montania har med utgångspunkt från det egenutvecklade affärssystemet Agera Affärsstöd 9 tagit

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin - Allt en utbildare behöver! Du blir lönsammare med EduAdmin Tänk om du alltid hade full koll på dina kurstillfällen, deltagare, bokningar från hemsidan och samtidigt kunde se vilken inkomst bokningarna

Läs mer

Funktionslösningar. Pro ID har lösningar genom hela kedjan och följer de standarder som branscherna har uppsatta.

Funktionslösningar. Pro ID har lösningar genom hela kedjan och följer de standarder som branscherna har uppsatta. Funktionslösningar Pro ID har lång erfarenhet av funktionslösningar, där vi effektiviserar funktioner på företag med hjälp av streckkoder. Det kan gälla märkningskrav från kunder eller myndigheter, effektivare

Läs mer

Visma.net AutoPay. Elektroniska betalningar har aldrig varit enklare

Visma.net AutoPay. Elektroniska betalningar har aldrig varit enklare Visma.net AutoPay Elektroniska betalningar har aldrig varit enklare Innehåll Vad är Visma.net AutoPay?... 3 Hur fungerar Visma.net AutoPay?... 3 Fördelar... 3 Hur är det att jobba med Visma.net AutoPay?...

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Spårbarhet och daglig partirapportering, vad gäller?

Spårbarhet och daglig partirapportering, vad gäller? Spårbarhet och daglig partirapportering, vad gäller? EU har infört krav på spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Orsaken är behovet av en förbättrad kontroll och konsumenternas behov av säkrad

Läs mer

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

Epicor-konsulter Grundades konsulter Finns på 4 orter:

Epicor-konsulter Grundades konsulter Finns på 4 orter: 2 Epicor-konsulter Grundades 2008 12 konsulter Finns på 4 orter: Avesta, Gävle, Linköping och Stockholm Copyright 2014, www.need2code.se One Stop Shop - iscala & Epicor ERP System Integration Utveckling

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Minikurs - Produktkonfiguratorn

Minikurs - Produktkonfiguratorn Minikurs - Produktkonfiguratorn Föreläsare: Lars Kinnby och Kristian Jönsson, Monitor ERP System AB Vad är produktkonfiguratorn? Med Produktkonfiguratorn i MONITOR går det att hantera och kombinera flera

Läs mer

Hansa World Express Handel

Hansa World Express Handel Hansa World Express Handel HansaWorld Express - ERP/CRM lösning för små företag. HansaWorld Express är ett fullt integrerat affärssystem för ERP samt CRM. Systemet har en bred variation av olika komponenter

Läs mer

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28 24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7 1(7) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7 Allmänt MPEN-9E9JYS - SMS Teknik byter domän från @smsteknik.se till @mail2sms.se för SMS som skickas via SMTP, detta för att öka kapaciteten. Denna

Läs mer

BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6

BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BIET SYSTEM... 2 MARKNAD... 3 KALKYL... 3 ORDER... 4 EFTERKALKYL... 5 ORDERARKIV... 5 ADMINISTRATION... 6 FAKTURERING/KUNDRESKONTRA/LEVERANTÖRSRESKONTRA... 6 FAKTURERING... 6 KUNDRESKONTRA...

Läs mer

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Per Redtzer, SC Director, Weber Per Dahlberg, Produktansvarig, IBS Weberprodukter (f.d. maxit) Kunder

Läs mer

Produktöversikt BIsmart

Produktöversikt BIsmart Produktöversikt för BIsmart Innehåll Vad är BIsmart?... 2 Hur fungerar BIsmart?... 3 Vad behövs för att använda BIsmart... 4 Vad ingår i BIsmart?... 4 Artikelförsäljning... 5 Inköp... 5 Kundreskontra...

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7 Allmänt JWEN-936L9Z - Ett meddelande om problem vid koppling av vissa Word-filer kunde visas. Det alternativa stellent-filtret kunde dock hantera visningen.

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Ken Engström Bison BAS 820825-XXXX. Bison BAS. Informationssystem med modulära affärssystems komponenter. 2012-09-30 Sida 1 / 5

Ken Engström Bison BAS 820825-XXXX. Bison BAS. Informationssystem med modulära affärssystems komponenter. 2012-09-30 Sida 1 / 5 Bison BAS Informationssystem med modulära affärssystems komponenter. 2012-09-30 Sida 1 / 5 Innehållsförteckning 1. Sammandrag... 3 2. Abstract... 3 3. Introduktion... 3 4. Relaterad forskning... 3 5. Metod...

Läs mer

Praktiska råd vid upphandling av IT-system

Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Hur lär man sig att göra rätt? Genom att göra misstag och lära sig av dem Det finns genvägar Lär av

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.2

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.2 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.2 Allmänt RDJF-83KHHZ - Nu sker kontroll på att giltigt datumformat angivits för leveransdatum i rutinerna Registrera inköpsorder, Registrera kundorder

Läs mer

Vad är nytt i Jeeves Selected och Jeeves Universal 2.0

Vad är nytt i Jeeves Selected och Jeeves Universal 2.0 Vad är nytt i Jeeves Selected och Jeeves Universal 2.0 Magnus Sjökvist Copyright 2008 Jeeves Information Systems AB Galapremiär Jeeves Selected Jeeves Universal 2.0 Nya produkter! Jeeves Selected Trade

Läs mer

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER Med appen kan alla mobila och resande medarbetare registrera närvaro, frånvaro och tid på olika uppgifter i sin mobiltelefon när och var som helst. De kan också se

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Pyramid MPS. Material och Produktionsstyrning

Pyramid MPS. Material och Produktionsstyrning Pyramid MPS Material och Produktionsstyrning Tillverkningsflödet med Pyramid Pyramid MPS hanterar lagerflödet i hela tillverkningen och har samtidigt funktioner för planering av alla resurser. Information

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4 Allmänt AFOG-9QJK6P - På fliken Aktiviteter som finns i många rutiner raderas inte msg-filerna vid borttagning av rad i Loggning av e-post. För aktiviteter

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

Garp 3.17. Garp Användarförenings årsmöte 1/3 2007

Garp 3.17. Garp Användarförenings årsmöte 1/3 2007 Garp 3.17 Garp Användarförenings årsmöte 1/3 2007 Tillbakablick på 3.16 Reklamationshantering Kund, leverantör, MPS Anläggningsregister Outlook menyer Forms Butikskassan Tillgodokvitto Säljarinloggning

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB

Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG. Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Jeeves BI 3.0 JEEVES WORLD 2012 LASSE HELLBERG Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Vad? Varför? Hur? Business Discovery: Business User-Driven BI App Model Remixability and Reassembly Social and

Läs mer

MJUKVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1)

MJUKVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) MJUKVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) INNEHÅLL!" # $ # " % # % & ' ()# * " +, * - ""&".# / -# "(0 1-2"3 0. +4 1-5 (25 6 Consafe Logistics erbjuder mjukvara enligt nedanstående specifikation. Astro Warehouse

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Automatisering i affärsprocesserna

Automatisering i affärsprocesserna Automatisering i affärsprocesserna Effektiva affärer i trävarubranschen Leif Östman Affärsutveckling IBS Sverige AB 1 Vilka är IBS? 1,000 anställda, omsättning ~EUR 200m ~2,000 IBS Enterprise installationer

Läs mer