Informationsmanual. Konsult & återförsäljare. Networks of Competence & Trust!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmanual. Konsult & återförsäljare. Networks of Competence & Trust!"

Transkript

1 Informationsmanual Konsult & återförsäljare Networks of Competence & Trust! R.4,14 HeadCom Solutions 2012 All rights reserved HeadCom Solutions Scandinavia

2 Informationsmanual För konsult & återförsäljare Det ultimata affärsnätverket inom Utveckling, Utbildning och Försäljning Detta är en informationsmanual och presentation för en svensk återförsäljare inom HeadCom Solutions Scandinavia Innehållet i denna presentation 1. Att vara återförsäljare hos oss och ersättningar. Sida 3 2. HeadCom Solutions, koncept och programvaror Sida 5 3. Produkter och tjänster Sida 6 4. Om Talent Management Sida 8 5. HeadCom People Sida HeadCom Education Sida HeadCom Skill Sida HeadCom ICIP Sida HeadCom Seminarium och Coaching Sida HeadCom Axiom Sida Elektroniska nyhetsbrev Sida Priser och definitioner Sida HeadCom e-publications Sida Domäninformation Sida Försäljningsinformation Sida Teknisk information Sida Våra kundmål Sida Våra värderingar och grundsyn Sida Samarbetspartners Sida Återförsäljaravtal Sida 42 Infomanualens version 4,

3 HeadCom Solutions Scandinavia är ett helt nytt konsult- och säljnätverk avsett endast för våra unika konceptsystem och utvecklingsprogram. Som konsult och återförsäljare får du tillgång till ett av marknadens mest spännande affärssystem inom kompetens, HR, kvalitetsutveckling, kommunikation och utbildning med ett eget unikt utbildningskoncept. Vi söker nu konsulter och säljare i hela norden för våra affärssystem. De få krav vi har är följande, vi vill att du skall vara serviceminded ut i fingerspetsarna, representativ, att du gillar och kan ta människor inom olika företagsnivåer. Vi lägger inga värderingar i din ålder, kön eller etisk bakgrund utan vi tittar bara på människans vilja och inställning. Du säljer in och utbildar i vårt produktsegment till i princip alla företag och organisationer. Du har en stor marknad till ditt förfogande och du har rätten att sälja våra produkter i hela landet. Du arbetar utifrån ditt eget företag eller firma och du innehar F-skatt. Vi ställer inga krav på aktiebolag utan du kan om du vill arbeta utifrån din egen firma och enmansföretag. Detta är även ett utmärkt tillfälle att starta upp en egen konsultoch affärsverksamhet och bygga upp din egen Personnel Branding, ditt personliga varumärke med vårt koncept i ryggen och som stöd. En återförsäljare och samarbetspartner till oss arbetar utifrån sitt eget företag och utifrån sina egna villkor och förutsättningar. Du arbetar tillsammans med oss under strukturerade former. Du erhåller demo- och visningsprogram samt tillgång till hela HeadCom Education koncept- och utbildningssystem. Hos oss kan du välja mellan att jobba som återförsäljare och konsult eller att ansluta dig till vårt affärsnätverk av professionella konsulter. Som Business network agent har du fler och större fördelar och tjänar högre provision och royalty. Du kan läsa mer om alla dessa förmåner under HeadCom Business Networks längre fram i denna information eller kontakta oss för vidare information, kalkyler och prospekt. En ÅF hos oss har en hög provision för utförda tjänster mellan 30 % upp till 80 %. Du får en egen login för online systemleverans. Som återförsäljare hos oss får du bland annat följande förmåner; Kontinuerlig utbildning i våra affärssystem. Starkt varumärke under upparbetning world-wide i administrativa managementprogram. Säljrättigheter till alla nya system och koncept inom HeadCom Solutions. Löpande koncept- och systemutveckling. Möjlighet att påverka kommande system och program. Sakkunnig rådgivning inom kompetensutveckling och ledarskap. 3

4 Samordnat erfarenhetsutbyte inom nätverket även under uppbyggnadsskedet. Flertalet konsultmöjligheter att bygga egen konsultverksamhet och skapa ett eget personnel branding, Personligt varumärke. Provision Återförsäljare. Ersättningsnivåer för Återförsäljare i organisationen: Provision: Årsavgift: Kursroyalty: Manualförsälj. ÅF 30 % 25 % 80 % 80 % Provisionen avser provision av samtliga system och programvaror, både vad gäller anslutningsavgift och grundavgifter bruttoersättning efter eventuella givna rabatter. Årsavgifter avser ersättning av de totala årsavgifterna av antalet användarlicenser. Återförsäljare erhåller ett återförsäljaravtal från Business Network Agent. Välkommen att kontakta oss för ytterligare dialog och information. Välkommen även att ringa Sven-Erik,

5 HeadCom Solutions Scandinavia Human Capital Development HeadCom Solutions Scandinavia är utvecklingsföretaget för en rad unika affärssystem och affärskoncept. Företaget äger de svenska rättigheterna inom affärskonceptet. Vårt affärskoncept bygger på tre plattformar; Webbaserade affärsutvecklingssystem inom Human Quality Management, Talent Management och Quality Management. Kompetens- och chefsutveckling, utbildning, konsulttjänster samt internutvecklingsprogram. HeadCom Business Network, försäljnings- och konsultnätverk inom en ny form av franchisenätverk, ett partner program. Vår affärsidé är att täcka ett företags och organisations behov med kompletta programvaror inom ett företags utveckling inom de fyra absolut viktigaste hörnpelarna, Kompetens, Kvalité, Kommunikation och Utbildning/Utveckling. Alla våra konceptsystem, programvaror och tjänster marknadsförs och säljs under de egna produkternas varumärke. HeadCom Solutions Scandinavia används ej i någon marknadsföring. Nätverkets egna agenter och deras företag kan däremot användas i marknadsföringssyfte. Under Q lanserade vi vårt första system, HeadCom People, ett strategiskt kompetens- och utvecklingssystem med unika verktyg anpassat för såväl små som stora företag och organisationer. För mer information om kommande system och projekt vänligen se i kapitlet om produkter och tjänster. HeadCom Education, är dessutom ett komplett utbildningskoncept som ingår i alla våra program- och konceptsystem. En extra bonus till våra kunder alltså. Alla våra produkter och tjänster tillhandahålls och säljs genom våra dedikerade och professionell agenter och deras återförsäljarnätverk av konsulter och säljare. Utbildning av koncept och programvaror sker genom våra lokala utbildningskonsulter och agenter som inte bara utbildar inom våra koncept utan även ger Dig och Ditt företag support och vägledning. Vi tror stenhårt på att finnas i vår kunds närhet! Alla våra agenter arbetar som fristående företag och är anslutna till oss på franchisebasis och inom vårt Partner Program. Vår ambition är att vi skall finnas inom alla regioner och platser i Sverige med ett nära lokalt samarbete med våra kunder. 5

6 Produkter och tjänster. Webbaserade konceptsystem är kärnan i våra produktutbud och utbildning och konsulttjänster är kärnan i våra tjänster. Här följer en kortfattad del av våra produkter och tjänster. Mer läser du under respektive produkt och tjänst. Som agent och återförsäljare får du gärna informera kund och vårt produktutbud och våra kommande projekt. Det om något visar på vår framtida och seriösa verksamhet. Samtliga våra produkter och tjänster är och skall bli varumärkesregistrerade. Till detta kommer även en upphovsrätt för alla editioner och programvaror som enligt svensk lag inte kan kopieras utan rättsliga processer. Nuvarande produkter: HeadCom People, är vårt första konceptsystem inom Talent Management. Leveransklar till kund under januari Detta system uppdateras kontinuerligt och vi planerar för en ny version under Q4 2013, preliminärt HeadCom People. HeadCom Education, är vårt första utbildningssystem som digitalt finns inbyggt i HeadCom People och i alla våra system. HeadCom Education, uppdateras och förbättras kontinuerligt. HeadCom e-publications, är alla våra digitala (pdf) chefsguider och chefsmanualer. Dessa editioner finns till salu av alla agenter och konsulter. I samband med att vår webshop etableras med affiliatepartners kommer detta bli än mer tydligt då dessa tillsammans med programvaror kommer bilda shopens kärnprodukter. HeadCom Axiom, Kärnan i systemet är utbildningskonceptet HeadCom Education, lanserades under Q HeadCom Skill är inte bara ett bedömningssystem utan en webbaserad programvara som anpassar sig helt efter kundens behov, framtaget för att effektivisera, förstärka och utveckla den samlade kompetensen och erfarenheten i en organisation. Systemet innehåller även HeadCom Education. Lanserades under Q

7 HeadCom ICIP, Individual Competence Inventory Protocol är ett ITstöd inom Competence Management och Performance Management. Ett komplett system för att hantera kompetensförsörjning och kompetens- och prestationsbaserad lön. Systemet innehåller in HeadCom Education. Lanserades under Q Tjänster: Utbildningar. Våra tjänster kan delas upp i två olika kärnverksamheter och dessa är utbildningsverksamhet, dels av våra egna system men även utbildningspaket från HeadCom Educations stora utbud av personal- och chefsutveckling med tydlig inriktning mot arbetsledning i första hand, för att få en mer tydlig och effektiv arbetsledning och coachning. Endast agenter har rättigheter att använda systemet i kommersiellt syfte. Inom dessa tjänster ingår även HeadCom Seminarium. Konsulttjänster. Den andra delen och kärnverksamheten av våra och agenterna tjänster är de renodlade konsulttjänsterna i form av hjälp vid nystart av våra programvaror, detta kan exempelvis vara registreringshjälp men även extra support och rådgivning inom vårt segment. Även mentorskap för nya chefer och Teamledare är aktuellt. Varje agent och konsult kan här planera och erbjuda sina egna konsultupplägg gentemot sina kunder. 7

8 Talent Management Program. Vision, strategi, mål och värderingar Talent Management handlar i stora drag om att ta tillvara på företagets och organisationens samlade kompetens och erfarenhet på bästa sätt och se den som företagets viktigaste och starkaste resurs. Ett företag som har ett positivt synsätt till att inte bara förvalta den samlade kompetensen i ett företag utan även utveckla densamma mot ställda mål, affärsplan och visioner är ett mycket mera effektivt och lönsamt företag. Ett företag och organisation som seriöst arbetar med Talent Management TMoch Competence Management optimerar sina affärsresultat samtidigt som företaget utvecklar kvalité och helhetsutveckling inom alla plan och dess affärsrelationer. TM är en form av företagets utvecklingsdynamo som aldrig får stanna av. Den skallhela tiden underhållas och utvecklas. Ett företags seriösa arbete inom TM utvecklar hela sin affärs- och verksamhetskompetens och affärsstrategi. Ett väl utvecklat internt TM program och arbete styr även kompetensen och erfarenheten mot strategiska affärsplaner och arbetsgrupper och team innehar rätt mix av erfarenhet och kompetens. En effektiv Talent Management är ett starkt konkurrensvapen mot bättre lönsamhet, effektivitet och affärsresultat. Ett bra program inom TM skapar även bättre chefskaps- och ledarskap som i sin tur genererar ett starkare medarbetarskap i hela organisationens alla plan och nivåer oavsett befattning. Ett effektivt Talent Managementprogram och system skapar även bättre trivsel, anda och motivation samt framförallt delaktighet. Glöm aldrig bort att stora utmaningar och utveckling kopplat till belöning är den största motivationsfaktorn hos ett företag. Alla delar av ett komplett TM-program skapar kontinuitet i ett företag och organisation som i sin tur skapar mindre personalomsättning och frånvaror. HeadCom Solutions Talent Management program och system har alla viktiga komponenter integrerat i sina system som ett komplett TM program måste ha. Systemen HeadCom Skill och HeadCom People är webbaserade 8

9 systemkoncept där även ett mycket brett internt utbildningskoncept finns integrerat. (HeadCom Education ) I systemen finns moduler inom Competence Management och HRM. Väl utarbetade moduler inom bland annat kompetensmätning, kompetensinventering och prestationsbedömning samt arbetsbedömning. Programmen skapar sedan rätt kompetensmix i grupper och team. Programmen innehåller värdet av kompetens och prestation i ett mycket väl utvecklat system för kompetens- och prestationsbaserad lön. Ett flexibelt system som anpassas efter företagets och organisationens krav och önskemål. HeadCom Education som finns integrerad i systemen innehåller olika former av dagkurser, del- och etappkurser samt de korta och effektiva HeadCom Flexkurs. I initialskedet finns 32 standardkurser, 30 chefs- och medarbetarguider samt 5 chefsmanualer. Utöver detta finns ett kursanmälningssystem och många olika former av handledarmanualer inom intern utbildning och utveckling samt även en guide om presentationsteknik. Samtliga guider och manualer finns tillgängligt för alla användare i programmet och kurserna finns tillgängliga för personer med behörighet. Alla guider och material skall finnas lättillgängligt för alla användare av systemen då det är en viktig del inom Talent Management och Den Lärande organisationens roll i sammanhanget. Samtliga användare och chefer är registrerade utifrån behörigheter med individuella inloggningar. Inom HeadCom Solutions systemkoncept och programvaror finns en tydlig vision och strategi om vikten av att arbeta mot en strategisk kompetensförsörjning med kompletta program för företag och organisationer. Helheten kallar vi för HeadCom Talent Management. Själva synsättet är inget nytt fenomen men vårt TM- koncept är innovativt och nytänkande. Den röda tråden i vårt koncept är att kartlägga och utveckla alla medarbetare och chefer i en organisation. Vår affärsidé är att programmen skall vara kompletta med alla moduler och strukturer samt utvecklingsmöjligheter och affärsutveckling av företagets kompetens och erfarenhet. Ett komplett verktyg inom Talent Management och vad ett företag behöver i ett strategiskt TM program. Detta är HeadCom Talent Management; - Kompetens- och Prestationskartläggning. Research. Kompetensnycklar. - Kompetensvärdering och potential. - Rätt kompetensmix i grupper och team. Teamsammansättning. - Kompetens- och prestationsbaserad lön. - Den lärande organisationens roll inom TM. - Interna utvecklingsguider och manualer för chefer och medarbetare. - Internutbildning och internutveckling. - Kompetens- och PU samtal, dokumentation och karriärplanering, målkort och certifiering. Rekrytering och CV-hantering. - Karriärfrämjande utbildningsmaterial. 9

10 HeadCom People Vårt nya programkoncept HeadCom People, är ett mycket komplext system och programvara speciellt anpassat inom Human Capital Management, samt att förhöja chefs- och kompetensutvecklingen i ett företag och organisation i syfte att utveckla helheten i organisationen. HeadCom People, är ett administrativt chefs- och medarbetarsystem speciellt framtaget för att effektivisera, förstärka och utveckla den samlade kompetensen och erfarenheten i en organisation. Målet är att på ett tydligt vis klargöra roller, engagemang, mål och gemensamma värderingar i en organisation. HeadCom People, är ett mycket komplett och tydligt verktyg inom Talent Management och Competence Management som vi dessutom integrerat ett mycket komplett utbildningskoncept för alla chefer och medarbetare i alla organisationer och företag. Ett system som verkligen sätter fokus på människan i ett företag! HeadCom People, är ett system och ett nytt tänk som tar dessa nischade konceptprogram till en helt ny nivå och helt nya möjligheter inom HR och arbetsledning, inom bedömning av kunskap, erfarenheter, utbildning och prestation. Systemet täcker hela floran och alla krav ett företag önskar inom Human Capital Developments. Hela detta koncept- och affärssystem är uppbyggt på mer än 35 års erfarenhet och kunskap om att effektivitet i ett företag och organisation är byggd på god kompetens och ett gott ledarskap. Genom vårt system vill vi förmedla allt vad detta innebär och mer därtill. HeadCom People, är själva plattformen för arbetsledare och chefer att få en ovärderlig kartläggning av sina medarbetares, avdelningars och gruppers samlade kunskaper och erfarenheter. Detta är grunden till all effektivitet! Du får i denna programvara även ett totalt utbildningsprogram till Ditt förfogande. Alla delar i detta program innehåller en PowerPoint presentation för varje del du än väljer. Dessutom kan Du genom alla manualer och chefsguider skapa vilka kurser du än vill. Bara Din egen fantasi, vilja och motivation sätter gränserna. 10

11 HeadCom People, innehåller givetvis alla viktiga delar som sökmotorik, ett unikt system för individuell lönepoängsättning, statistikgenerator samt alla de dokument och mallar du söker när det gäller HR-administration. Programvaran är en webbaserad applikation som även kan installeras på företagets server eller nätverk. De första versionerna lanserades under Q För produktfakta och demo vänligen besök vår websida 11

12 HeadCom Education är ett mycket unikt system för chefs- och medarbetarutveckling i ett företag och organisation. Utbildningskonceptet är anpassat till alla företag och alla storlekar. Det bästa av allt, det är integrerat i alla våra affärssystem. Den finns i programmet som en extra bonus till våra kunder! Utan extra kostnad. HeadCom Education genererar ett mycket stort mervärde till våra affärssystem. HeadCom Education, är så unikt i sitt slag att vi är helt ensamma om detta på marknaden idag. HeadCom Education, innehåller i initialskedet följande omfattande material; 5 HeadCom chefsmanualer. 30 HeadCom Chefsguider 15 flex och kortkurser. Presenterade i PowerPoint presentation. 6 dagkurser, Presenterade i PowerPoint presentation. 3 Del- och Etappkurser, Presenterade i PowerPoint presentation. Information och vägledning om kurskonceptet. Tips och råd om presentationsteknik. Integrerade protokoll och dokument. Dessutom kan Du genom alla manualer och chefsguider skapa vilka kurser du än vill. Bara Din egen fantasi, vilja och motivation sätter gränserna. Guiderna vägleder dig. Här sparar ditt företag stora pengar i att hålla konkreta chefsutvecklande kurser i egen regi. Konceptet uppdateras och kompletteras med nytt material kontinuerligt. Du som har HeadCom People, får bara ett kort meddelande om att ditt utbildningssystem har uppdaterats. Enkelt och lätt! HeadCom Education sätter främst fokus på chefs- och ledarutveckling samt medarbetarutveckling. Vi fokuserar alltid på ett företags viktigaste resurs; Människan! HeadCom Education, kan inte köpas som ett unikt system. Vi säljer inte detta koncept utan det finns enbart integrerade i våra affärssystem. Dock, det kommer att finnas med som en huvudingrediens i det nya abonnemangssystemet som vi släpper under Q4 2010, headcomonline247. Hela detta utbildnings- och utvecklingssystem är uppbyggt på mer än 35 års erfarenhet och kunskap om att effektivitet i ett företag och organisation är byggd 12

13 på god kompetens och ett gott ledarskap. Genom vårt system vill vi förmedla allt vad detta innebär och mer därtill. HeadCom Education, är alltid ett webbaserat system oavsett om det är förpackad i en applikation. Därför finns alltid nya uppdateringar aktuella i programmet. 13

14 HeadCom Skill är ett mycket väl utvecklat evalueringssystem för alla former och branscher men även för offentliga sektorer och skola. HeadCom Skill är inte bara ett bedömningssystem utan en webbaserad programvara som anpassar sig helt efter kundens behov, framtaget för att effektivisera, förstärka och utveckla den samlade kompetensen och erfarenheten i en organisation. Målet är att på ett tydligt vis klargöra roller, engagemang, mål och gemensamma värderingar i en organisation. HeadCom Skill är ett system och ett nytt tänk som tar dessa nischade konceptprogram till en helt ny nivå och helt nya möjligheter inom HR och arbetsledning, inom bedömning av kunskap, erfarenheter, utbildning och prestation. Systemet täcker hela floran och alla krav ett företag önskar inom Human Capital Developments. Eftersom systemet helt anpassas efter användaren, oavsett vem denna än är, blir systemet i samband med de första registreringarna branschanpassat. Programvaran har ett lätthanterligt men sinnrikt behörighetssystem vilket gör säkerheten mycket stor. Inga obehöriga kan komma åt känslig information. HeadCom Skill, kommer att säljas i olika former av versioner beroende på storleken på företag eller organisation. Detta kan vara chefslicenser för industri, handel eller servicefunktioner. Här följer några av de viktigaste modulerna inom HeadCom Skill : Skala 1-5 med tydliga definitioner. Totalt 9 graderingsmöjligheter vilket ger utslag i lönesystemet. Unikt system för lönepoäng. Individuell lönesättning. Manual ingår. Sveriges smartaste program för individuell lönesättning. Viktskalor och effektviktning med unika metoder och verktyg. Sök och matcha kunskap och prestationer. Utförlig sökmotorik. Grupp- och Teamjämförelser. Gruppsökmotorik. Inbyggda Chefsenkäter. Företagsorganisation Innovationsbejakande förbättringssystem och projektsystem. Komplett med HeadCom Education system med tillägg. Dokumentbank, manualer, protokoll, instruktioner, Cv, formulär etc.etc. 14

15 HeadCom ICIP, Individual Competence Inventory Protocol är ett ITstöd inom Competence Management och Performance Management. Ett komplett system för att hantera kompetensförsörjning och kompetens- och prestationsbaserad lön. Systemet innehåller in HeadCom Education. HeadCom ICIP, är inte bara ett bedömningssystem och IT-stöd utan en webbaserad programvara som anpassar sig helt efter kundens behov, framtaget för att effektivisera, förstärka och utveckla den samlade kompetensen och erfarenheten i en organisation. Målet är att på ett tydligt vis klargöra roller, engagemang, mål och gemensamma värderingar i en organisation. HeadCom ICIP, är ett system och ett nytt tänk som tar dessa nischade konceptprogram till en helt ny nivå och helt nya möjligheter inom HR och arbetsledning, inom bedömning av kunskap, erfarenheter, utbildning och prestation. Systemet täcker hela floran och alla krav ett företag önskar inom Human Capital Developments. Eftersom systemet helt anpassas efter användaren, oavsett vem denna än är, blir systemet i samband med de första registreringarna branschanpassat. Programvaran har ett lätthanterligt men sinnrikt behörighetssystem vilket gör säkerheten mycket stor. Inga obehöriga kan komma åt känslig information. HeadCom ICIP, kommer att säljas i olika former av versioner beroende på storleken på företag eller organisation. Detta kan vara chefslicenser för industri, handel eller servicefunktioner. Här följer några av de viktigaste modulerna inom HeadCom ICIP : Skala 1-5 med tydliga definitioner plus ½-graderingar. Totalt 9 graderingsmöjligheter vilket ger utslag i lönesystemet. Unikt system för lönepoäng. Individuell lönesättning. Manual ingår. Sveriges smartaste program för individuell lönesättning. Viktskalor och effektviktning med unika metoder och verktyg. Sök och matcha kunskap och prestationer. Utförlig sökmotorik. Grupp- och Teamjämförelser. Gruppsökmotorik. Inbyggda Chefsenkäter. Företagsorganisation Dokumentbank, manualer, protokoll, instruktioner, Cv, formulär etc.etc. 15

16 HeadCom Seminarium är en komplettering till HeadCom Education utbildningspaket. Seminariumpaketet är först och främst framtagna för våra agenter och konsulter inom som en del i deras affärsverksamhet. Dessa seminariepaket är framtagna i syfte att informera, bistå och hjälpa nya som gamla kunder att identifiera kompetens, att uppnå en bättre kompetensbalans i team och grupper och kvalité samt ett bättre och effektivare chefskap och att ge dem rätt verktyg för att kunna uppnå högsta effektivitet och trivsel i organisationen. Genom våra webbaserade verktyg involverar man hela organisationen oavsett position och befattning. Målet är att alla i företaget skall bli delaktiga i företagets utveckling. Detta är också en viktig del i Den Lärande Organisationens arbetskoncept. Genom delaktighet kan vi också snabbt implementera gemensamma värderingar och värdegrunder. Med våra verktyg går det snabbt för ditt företag att få gemensamma värderingar i hela organisationen. Här nedan informerar vi lite om tänk och idéer och hur en agent kan hålla olika seminarium och informationsträffar för att informera om våra produkter och tjänster samt deras syfte. Varje punkt här nedan kommer sedan att följas av ett färdigt PowerPoint som kan användas som en mall i presentationen. Mallen är som de andra inom HeadCom Education redigerbara. HeadCom Seminarium Morgonseminarium, Informationsmöten 1-1½ timme. x Ett morgonseminarium kan vara en form av frukostmöte på cirka 1-1½ timma där agenten informerar om sina och våra produkter och tjänster samt i all korthet lär ut små valda delar av någon chefsguide samt ur People eller Education material. Några exempel på morgonseminarier; - Vårt tänk och metod att identifiera och inventera kunskap, erfarenhet och kärnkompetens i en organisation samt värdet av att ha rätt kompetens i team och grupp. - Vår metod och system att implementera ett individuellt lönesystem anpassat och baserat på kompetens, prestation, erfarenhet och utbildning. - Presentation av HeadCom People, system och möjligheter samt hur det fungerar och vilka tillval i form av utbildning och tjänster som erbjuds. - Presentation av hela HeadCom Education system och möjligheter, dess innehåll, unika material och dess tillgänglighet. Hur köper man utbildningskonceptet. - Presentation av HeadCom Coaching om dess paket och erbjudanden samt priser och vad det kan innebära för organisationen. 16

17 - Presentation av HeadCom Axiom om dess paket och erbjudanden samt priser och vad det kan innebära för organisationen. Presentation av HeadCom QA, förhandspresentation av hela affärskonceptet, system, utbildningar och konsulttjänster. Mål och värderingar och gemensamma värderingsgrunder. Presentationsseminarium om affärskonceptet HBN för blivande agenter och konsulter. Presentation om franchisekonceptet HeadCom Partner Program. HeadCom Seminarium 3-timmars seminarium, Utbildning & Rådgivning x Dessa seminarier grundar sig på HeadCom Education flexkurser men vi har även lagt till seminarium om individuell lönesättning och andra specialinriktade seminarium och kompetensidentifiering. Under hösten kommer vi att lägga ut dessa nya seminarier/flexkurser på administrationssidan och även inom HeadCom Education. Många av morgonseminarium finns även här inlagda som ett 3-timmars seminarium fast då med lite djupare presentation av konceptet. 17

18 HeadCom Axiom är framtaget efter förfrågan om varför HeadCom Education utbildningskoncept inte finns tillgängligt utöver de som just köper HeadCom People och andra program från oss. Här finns nu svaret. HeadCom Axiom utgår från ett årsabonnemang och inga anslutningsavgifter eller andra avgifter. Vårt syfte är att bl.a. att göra HeadCom Education tillgängligt för alla kunder genom HeadCom Axiom som även integreras med andra delar. Systemet är ett online och webbaserat program där alla delar finns tillgängliga via länkar och nedladdningsbara filer. Syftet är också att det skall vara förmånligt att vara medlem därav de rabatter som nämns. Innehållet förpackas till ett informationskoncept och säljas via våra agenter, konsulter och webshops. Priser är ännu ej fastställt. Abonnemanget är för företag och organisationer i olika storlekar och priser baseras på dess storlek och antalet anställda. Innehållet är planerat att innehålla följande vid uppstarten Q4 2011: 1. Chefsguider i pdf-förpackning med kontinuerliga uppdateringar samt alla nya editioner. Totalt 30 guider i initialskedet Chefsmanualer i pdf-förpackning med kontinuerliga uppdateringar samt alla nya editioner. Totalt 5 chefsmanualer vid start Aktuella kurser ur HeadCom Education, PowerPoint presentationer med kontinuerliga uppdateringar och nya kurser. Totalt 32 kurser vid start. 4. Kurs- och planeringskalender. 5. Kursanmälningsformulär till varje chef. 6. Förmånliga kurs- och konsulterbjudanden från våra nätverksagenter. 7. Gratis rådgivning inom kvalitets- och kompetensutveckling av oss inom HBN % rabatt på alla våra system och koncept % rabatt på våra konsulttjänster och utbildningar. 10. Individuell användarlogin på headcomnet.eu. Systemet byggs ut och uppdateras och kompletteras varje år med nya komponenter och nya spännande program. Provisionsbas för BNA är prel. 60 %. Mer information följer kontinuerligt på headcomsverige.se och BNA infomanual. (Axiom betyder; Värdeteori sann tes samt grundläggande sann sats i en teori.) 18

19 Elektroniska nyhetsbrev. HeadCom Solutions kommer inte att distribuera några nyhetsbrev direkt till kund. Alla nyhetsbrev skall skickas ut och förmedlas från varje unik agentur/konsult. HeadCom Solutions har en s.k. InfoLine på headcom.eu och headcomsverige.se där vi informerar helt kort om de viktigaste nyheterna inom organisationen och HBN. Vi kommer inte som tidigare var tänkt att skicka ut nyhetsbrev direkt till kund, vi kommer däremot givetvis att skicka ut någon form av nyhetsbrev och information till agenter och återförsäljare. Agenternas nyhetsbrev. Vi rekommenderar däremot alla våra agenter att distribuera elektroniska nyhetsbrev till sina kunder och intresserade kunder. Dessa nyhetsbrev måste vara tydliga, seriösa och informativa. Givetvis kan de, och bör de, innehålla någon form av erbjudande. HeadCom Solutions lägger inga värderingar i dess utformning och design, pdf eller andra former av nyhetsprogram. Nyhetsbrev är en mycket bra marknadsföringskanal och dessutom mycket billig. I samband med att vi öppnar vår HBN Webshop headcomb2b.eu kommer där att finnas ett speciellt program för utskick av nyhetsbrev. På så vis kommer alla agenter att få tillgång till ett professionellt program för att skapa nyhetsbrev. Själva designen kommer dessutom att bli lika för alla agenter. Vill du läsa mer om vår kommande webshop kan du göra det under följande länk och webshop plus. De förfrågningar om nyhetsbrev som kommer in till headcom.eu kommer vi att vidarebefordra till aktuell agent. 19

20 Prisrekommendationer konceptsystem. Generellt; Varje kund som presenteras HeadCom People bör få veta att People inte bara är en programvara i sig utan ett helt verktyg inom Talent Management med fokus på människan i organisationen. HeadCom People är ett relations- och värderingssystem som utvecklar inte bara chefer och medarbetare utan även hela organisationen. Konceptet skapar verkligen tydliga mål och gemensamma värderingsgrunder. HeadCom People är ett helt unik utvecklingsverktyg i sitt slag och tål att jämföras med vilket program som helst på marknaden idag. Visa gärna Benchmarking underlag som finns tillgängligt på headcom.eu som pdf och på HBN administrationssida. Priser och rabatter. Anslutningsavgift: 4,950 ex. moms per företag och organisation. Detta är en grundavgift som även inkluderar administrationsnyckel och HMS-licens. (Styrelselicens) Licensaavgifter: En licens avser 1 användare oavsett om denna är chef eller medarbetare eller annan aktiv person i företaget. De olika programmen säljs med olika versioner beroende på hur många anställda ett företag har. Administratörslicens: En administratör ingår alltid. Sedan är det denne administratör som fördelar s.k. ansvarsfulla administratörsnycklar. Ingår. (Behörighet HMA) Serviceavgift: Här avses årsavgift och inkluderar teknisk support, service och uppdateringar. Årsavgifterna för hela året betalas i förskott. De olika programmen säljs med minst 24 månaders avtalsperiod. Service och Support: Endast de med administratörsnyckel och HOM-behörighet har support eller den av företaget utsedd person. Supportformulär finns på programmets startsida. Support endast dagtid och via mail i initialskedet innan supportorganisation är uppbyggd. Tid mellan Kundvård och övrig service direkt hos agent och återförsäljare. 20

21 Rabatter: Varje agent och säljkonsult har rätt att lämna upp till 18 % rabatt på allt. Provisionen gäller efter avdragen rabatt.. Ytterligare rabatt vänligen kontakta HeadCom Solutions men i initialskedet är inte detta några problem. Storkundsavtal: Speciella storkundsavtal och högre rabatter är upp till förhandling. Detta definieras 1000 anställda eller mer. I detta fall arbetar vi uteslutande med s.k. koncernexklusivitet för agent som sålt in konceptet till detta kundsegment. Utbildning och konsultarvode: Konsult säljer in kurser och även konsulttjänster. Systemutbildning till ett företag bör vara cirka 15,000 sek. per dag och 8 timmar samt cirka 22,000 sek för två dagars systemutbildning. Vi rekommenderar starkt alla att sälja in systemutbildning i samband med systemleverans. Kunden lär sig då att på ett bättre och mer effektivare sätt utnyttja programvarans alla fördelar. Priset inkluderar inte eventuella hel- eller halvpensioner utan ren utbildning. Lokal kan vara direkt hos kund alternativt inhyrd konferenslokal. Kundleverans: Licenser levereras direkt hos kund genom systemgeneratorn på HBN Administrationssida. I rutan antal licenser fyller du i det antal som kunden har behov av inom prisversionerna. När du registrerar ett s.k. småföretagarpaket om max 29 licenser skriver du i 29. Kunden erhåller då 31 licenser, vilket inkluderar 2 administratörslicenser. Se exempel här: Typ av system väljer du på mellan Trail version, demo version och full version. För betalande kund är det alltid Full version som gäller. Företagets ID nummer skapas automatiskt. För din information ber vi dig läsa användarmanualen för denna administrationssida. Manualen finns tillgänglig under Hem i administration. Systemet levereras omedelbart till administratörens adress med användarnamn och tillfälliga lösenord i ett separat mail. Det kan förekomma spamproblem och att mail inte går fram beroende på mottagarens server. Säkerhet: Önskar kunden lägga över sitt system på sin lokala server eller nätverk går detta utmärkt. Företagets IT-tekniker installerar då systemets alla licenser på sin egen server. Detta mot en extra engångskostnad beroende på företagets storlek och omfattning. Årsavgiften försvinner och ersätts av en årlig royaltyavgift. Kunden i detta fall väljer själv om uppdateringar skall ingå. Flexibla lösningar; Har kunden andra önskemål skall vi vara flexibla och kunna lösa de flesta tekniska lösningar. Ta kontakt med HeadCom Solutions så löser vi kundens önskemål. 21

22 Projekterade priser och tänk kring nya system. 22

23 23

24 Headcom e-publications. På vår kommande webshop kommer vi att presentera samtliga våra editioner såsom Chefsmanualer och Chefsguider till försäljning. Varje agent säljer e-publikationerna med 100 % vinst, ingen royalty utgår. Resale rights gäller för alla dess publikationer. Produkterna och publikationerna levereras digital och är pdf-editioner. ÅF betalar 20 % i royalty till agenten. Båda har även rätt att sälja publikationerna i tryckt version. Här nedan följer de aktuella publikationerna som finns tillgängliga vid start av webshopen. Kollektionen kommer kontinuerligt att utökas och editionerna blir uppdaterade kontinuerligt. Publikationerna är unik ledarskapslitteratur och finns inte att köpa någon annanstans än hos våra agenters webshops. Här följer ett exempel på hur det kan komma att se ut för en specifik chefsguide. Priset för varje unik chefsguide eller chefsmanual är ännu inte fastställd men kommer att ligga i paritet med nedanstående exempel. 24

25 Chefsguider, konkreta och kärnfulla; punkts strategi för nya arbetsledare och linjechefer. Cirka 22 sidor. Självpresentation och Autenticitet. Cirka 15 sidor. Ansvar och ansvarsfördelning. Cirka 16 sidor. Motivation och om konsten att motivera. Cirka 15 sidor. Den lärande organisationen. Cirka 21 sidor. Konkreta konfliktlösningar. Cirka 20 sidor. Arbetsledningen i ett förändringsarbete. Cirka 18 sidor. Att bygga dreamteam. Cirka 35 sidor. Medarbetarsamtalen. Cirka 30 sidor. Att ge Feedback. Cirka 17 sidor. Mentorskap och Fadderskap. Cirka 14 sidor. Respekt och empati i ledarskapet. Cirka 7 sidor. Ledarskapets grundbultar. Cirka 20 sidor. Betyg, intyg och referenser. Cirka 8 sidor. Anställningsintervju och rekryteringsprotokoll. Cirka 20 sidor. Regelbunden information och infomöten till dina medarbetare, 7 sidor. Skiftformer, skiftscheman och ansvarsschema, cirka 25 sidor Att skapa och organisera förbättringsgrupper, cirka 25 sidor. Graderingar, viktningar och koefficienter. Cirka 25 sidor. Innebörden av de 5 kompetensnycklarna. 20 sidor Definition: Personalansvar i organisationen. 25 sidor Kurs- och Presentationsteknik, 22 sidor Firomodellen, 16 sidor Joharis fönster, 17 sidor SSM, Smart management, 35 sidor Bra medarbetarskap, 20 sidor Att utveckla sin erfarenhet, 44 sidor Företagsorganisation, 24 sidor Utveckling mot effektivare team, 31 sidor Information om Internutbildning och Internutveckling, 15 sidor Chefsmanualer; Dessa chefsmanualer står för spetskompetens och helt unik information om ett bättre chefskap. Chefsmanualerna är framtagna i syfte att bistå och hjälpa chefer och arbetsledare i sitt dagliga ledarskap och arbete. Många delar i dessa manualer får även ses som information för att kunna få ut optimal effekt av programmets alla möjligheter. Nu har vi följande publikationer tillgängliga; 1. Vikten av god kompetens i Organisationen. En handledning i att kompetensutveckla sina medarbetare i företag och organisationer. Ca 112 sidor. 2. Kommunikation och Medarbetarsamtal. En handledning i att ha en bra och effektiv kommunikation med sina medarbetare. Ca 88 sidor. 3. Grupp- och Teamutveckling. En handledning i att skapa effektiva grupper och team i sin organisation. Ca 104 sidor. 4. Ny som chef och arbetsledare. Chefen och arbetsledaren i sin roll med personalansvar i organisationen. Ca 142 sidor. 5. System för Lönepoäng. En handledning i hur man på ett föredömligt sätt tillämpar och sätter ett rättvist lönepoängsystem i organisationen. Ca 47 sidor. Metoden är endast integrerad i HeadCom People programvara. 25

26 Våra domäner Här följer lite förhandsinformation om hur vi kommer att planera och arbeta med våra registrerade domäner. Vi arbetar med en dedikerad och SSL-certifierad server. headcom.eu skall bli vårt ansikte utåt och vår sammanfogande informationsoch marknadsföringsportal. Denna huvuddomän uppdateras löpande. headcomsverige.se är den svenska marknadsföringsportalen av vårt affärskoncept. Till en början kommer denna sida att länkas upp mot headcom.eu men på sikt skall denna sida gå mot den svenska generalagenturen. headcom.eu kommer preliminärt att få tre huvuddelar i sin uppbyggnad och dessa är Webbshop, produkter & tjänster samt HBN affärsnätverk. Enkelt och överskådligt att navigera utifrån. På sikt kommer headcom.eu att bli en engelsk portal där varje språk via en flagga kommer att dirigeras vidare till det aktuella språket. Startsidan blir enkel och stilren med enkel vidarenavigering. Startsidan kommer även att innehålla agenters och kunders login till system och administration. Inom de olika huvuddelarna är det i initialskedet uppbyggt enligt följande: Teknik; headcomnet.eu Detta är den tekniska webbplatsen. Här finns logginsidor till de webbaserade systemen samt biblioteket för alla samlade dokument, pdf och PowerPoint. Webbplatsen är en http-domän och inloggning krävs. Samtliga webbaserade applikationer finns placerade på denna domän. Domänen finns tekniskt sett placerad på en dedikerad och SSL- certifierad server. Marknadsföring av produkter & Tjänster; headcom.eu Här kommer vi att presentera och marknadsföra alla våra samlade produkter. Här finns alla program, system och abonnemangssystem samt HeadCom Educations stora utbud av kurser tillgängligt. All kursinformation länkas vidare till nätverksagentens egna webbsida inom headcom.eu. Alla köp av system och guider länkas vidare till webbshoppen. Sverige; headcomsverige.se All information rörande nätverket och dess medlemmar samt alla återförsäljare kommer här att presenteras med full information, adresser och telefon samt mailadresser. 26

27 Givetvis kommer även information om oss, diverse policyfrågor och andra informationsmaterial att finnas tillgängligt. Vi kommer även att lägga till en speciell informationsdel från vårt InfoForum. Här följer en liten sammanställning över vår domänhantering och de domäner vi hitintills har registrerat för vårt affärskoncept. Kom-ihåg-guide: headcom.eu Konceptets och affärsnätverkets huvudportal. Utifrån denna webbplats informeras och styrs all informations- och marknadsföringsverksamhet. Det är också utifrån denna sida som samtliga BNA har sina egna webbplatser och subdomäner. Under denna webbplats finns även alla mailadresser. headcomsverige.se HeadCom Sverige är den svenska marknadsföringsportalen av vårt affärskoncept. Till en början kommer denna sida att länkas upp mot headcom.eu men på sikt skall denna sida gå mot GA. headcomnet.eu Detta är den tekniska webbplatsen. Här finns logginsidor till de webbaserade systemen samt biblioteket för alla samlade dokument, pdf och PowerPoint. Webbplatsen är en http-domän och inloggning krävs. 27

28 Försäljningsinformation All försäljning går endast via det egna affärsnätverket HBN och dess webshops inom headcom.eu. Ingen försäljning får ske på annat sätt. Vår försäljningsorganisation skall finnas och vara lokalt förankrade och våra BNA och deras återförsäljarnät skall väl känna till de företag och den företagskultur som gäller i regionen. Genom en lokal säljorganisation stärks också vår kundvård och supportfunktion. Genom våra BNA finns vi alltid nära vår kund och inte genom en stor opersonlig supportorganisation någonstans i fjärran. Vi tror starkt på en nära och personlig kontakt och relation med våra kunder. Genom våra BNA når vi en nära kontakt med våra kunder. Det är mycket viktigt för oss med en bra kommunikation ut i alla led av vår organisation. Vi tycker också det är mycket viktigt att vara lyhörda till våra kunders önskemål och krav på kommande systemuppdateringar etc. Genom våra kunders önskemål uppdaterar och förbättrar vi ständigt våra system och koncept. Vi lever som vi lär, en stark kommunikation är basen i en lyckad affärsrelation! En nätverksagent hos oss samarbetar med oss under strukturerade former med regelbunden och ömsesidig kommunikation om allt som kan utveckla konceptets och systemens helhet för att på bästa sätt tillfredsställa kundens behov. BNA har själv stora möjligheter att styra och utveckla system och helhetskoncept. Vi försöker att tillgodose alla behov av förbättringar och önskemål genom hela kedjan. Vi styr eller låser inte våra BNA till några specifika regioner. Varje BNA har rätten att sälja och representera oss över hela landet. Fri företagsamhet råder. Vi rekommenderar dock våra återförsäljare att vara lokalt anpassade med god kännedom om det lokala näringslivet. Varje BNA kommer dessutom att få tillgång till ett eget anpassat webshop baserat på våra produkter. 28

29 Teknisk information Våra system och programvaror och dokumentbibliotek ligger på en dedikerad och SSL-certifierad server. I samband med att vi lanserar HeadCom QA kommer vi även att kryptera alla våra programvaror för säkrare användning. Vi arbetar i princip uteslutande med webbaserade system som kan användas av alla datasystem och webb. Vi rekommenderar alla våra användare som använder vår tekniska plattform att använda sig av internet Explorer. Oväntade fel kan uppstå i programvarorna om man använder annan webbläsare. Alla blanketter, dokument, kundavtal och dito samt HeadCom Educations manualer, guider och PowerPoint presentationer ligger placerade i ett bibliotek på headcomnet.eu. All webbaserad inloggning till de webbaserade systemen går också genom headcomnet.eu. Denna webbplats har för övrigt ingen annan information med tanke på vår säkerhet. Vi utvecklar alla våra affärssystem i en tät dialog och kommunikation med vår IT leverantör, Bluepin AB i Uddevalla för bästa resultat gentemot våra kunder. För övrigt är vi mycket flexibla i alla tekniska lösningar och lyhörda för våra kunders önskemål eller krav på säkerhet och tillgänglighet. Våra agenter och säljare kan omedelbart leverera kundens program direkt på plats genom att online registrera och generera licensnycklar genom HBN Administration. I samband med leverans får kunden inloggnings- och installationsinformation via e-post tillsammans med olika kom-igång-guider för administratörer, chefer och medarbetare i pdf-manualer. Ytterligare information kommer att presenteras kontinuerligt och speciellt i samband leverans av system. 29

30 Målgrupper inom HeadCom systemkoncept; HeadCom Solutions är ett affärssystem och gemensam kommunikationsplattform för alla typer företag och organisationer samt offentliga verksamheter. Då våra affärssystem är webbaserade verktyg är de också mycket väl anpassat till alla verksamhetsområden som har fler enheter, mobila verksamheter och alla typer av franchiseverksamheter. Här nedan följer 20 av dessa viktigaste kategorierna; - Affärs- och butikskedjor. Hotell- och restaurangkedjor. Företag med flera kontor och enheter. Rederier, kryssningsföretag och sjöfartsnäring. Kommunala och offentliga förvaltningar. Landsting och omsorgsenheter. Försäljnings- och affärsnätverk. Organisationer för distansarbetande personal. Bank, post- och finanssektorer. Resebyråverksamhet och charterverksamhet. Koncerner, svenska och internationella. Arbetsförmedlingar och annan statlig förvaltning. Mediekoncerner. Transport och logistikverksamheter. Globala organisationer och nätverk. Globala agenturer och handelsföretag. Nationella och internationella konsult- och tjänsteföretag. Förbund och fackföreningar. Konsultnätverk. Bemanningsföretag. 30

31 Målgrupp och Statistik: Målgrupper: Antal företag: Företag, 5-9 anställda Företag, anställda Företag, anställda Företag, anställda 3620 Företag, anställda 1665 Företag, anställda 967 Företag, anställda 358 Företag, anställda 177 Företag, anställda 80 Företag, anställda 76 Företag, anställda 50 Företag, anställda 25 Företag, anställda 72 Företag, uppåt anställda 23 Banker, Post och finanssektorer 67 Landsting 20 Kommuner 290 Antal företag: källa: SCB, statliga förvaltningar ej inräknade då dessa är centraliserade till Stockholm. Total antal potentiella kunder/organisationer: Genomsnitt företag/20 län: ,45 Företag är hos oss indelade enlig följande: Grön markering: Småföretag, 5-50 anställda Gul markering: Medelstora företag, anställda. Guld markering: Större företag från 500 anställda och uppåt. Blå markering: Kommuner, landsting och finanssektor. HS = HeadCom Solutions Scandinavia. 31 företag/län.snitt: , , , ,85

32 Kundmål och kundanalys stora företag. Oavsett om ett företag är stort eller litet genererar våra systemkoncept en lång rad kostnadsbesparande effekter. Längre fram i dokumentet under små- och medelstora företag har jag listat upp en del av dessa effekter. Generellt sett får kunden ett större utbud i programvaran till ett billigare pris än de konkurrerande företagen. Detta gör våra system- och programutbud till ett mycket prisvärt och intressant alternativ. För små och medelstora företag är ju detta en mycket viktig del. För ett storföretag och koncern som implementerar våra system i sitt nätverk tillkommer en hel del viktiga punkter som jag nu skall redogöra för. Oftast är de flesta stora företag och koncerner baserade på en rad olika platser i landet och de flesta är även representerade world-wide. Det är i dessa fall som våra affärssystem verkligen kommer till sin fulla rätt med alla de fördelar som erbjuds i samband med köp och kontraktering av licenser, svenska som koncernbaserade; - intranätsystem; De flesta storföretag och koncerner har egna intranät och servers. HS affärssystem kan med lätthet integreras och installeras med dessa intranätsystem och nätverk. HS webbsystem lämnar då det officiella egna webbsystemet och de egna servrarna för att helt införlivas med koncernens intranätsystem med nya speciella inloggningsrutiner och behörighetsnivåer. För övrigt fungerar systemen på samma sätt och krypteringen kvarstår. I övrigt kan koncernen få specifika anpassade system efter egna önskemål och krav. - Koncernspråk; Storföretag och koncerner som är internationellt verksamma har oftast ett gemensamt koncernspråk och oftast är detta Engelska. Alla lokala versioner av HS inom koncernens nätverk kan fås med olika språkversioner. Detta innebär att huvudversionen av system kan vara av det officiella koncernspråket oavsett språk. Varje lokalt system i olika länder arbetar sedan med sitt eget språk. Varje enskild användare kan med ett enkelt musklick få upp sitt språk och språkversion. Exempelvis när en svensk tillfälligt jobbar i annat land. - Internkommunikation; Alla affärssystem i HS säkerställer att alla i organisationen kontinuerligt får tillgång till samma information och officiella dokumenthantering och manualer. Bland annat finns den elektroniska anslagstavlan (Business Board) alltid uppdaterad oavsett tidszon världen över. Styrkan i att kontinuerligt ha tillgång till ett mycket brett kommunikationssystem och dokumentbank online kan aldrig någonsin överskattas. - Internkvalitetsutveckling; Genom ett lokalt anpassat HS affärssystem får hela koncernen tillgång till ett gemensamt verktyg och gemensamma grunder, certifieringar och riktlinjer för koncernens kvalitetsrevisioner och assessment. Detta genererar oerhörda kostnadsbesparingar från olika kvalitetskonsulter världen över på alla lokalkontor etc. HS är i detta hänseende ett synnerligen prisvärt system som samtidigt är genialt enkelt att förstå och använda. Genial enkelhet är oftast de bästa och mest effektiva verktygen. 32

33 - HRM, Human Resources Management; Ett storföretag och koncerns huvudkontor bör och måste alltid vara väl uppdaterad och ha en fullständig kartläggning över all sin personals kunskap, erfarenhet och utbildning. Genom People får koncernen alltid omedelbart och momentant tillgång till all sin personals status och kompetenssaldo worldwide. Att omedelbart ha tillgång till denna information är en oerhörd styrka för en koncern oavsett om det gäller att värdera ett företag eller när det gäller internrekryteringar, personalflytt och placeringar. Alltid rätt person på rätt plats! Detta skapar enorma möjligheter och sparar stora summor i rekryteringskostnader. Detta skapar i sin tur oanade synergieffekter! - Individuella lönesystem; Genom People ges möjlighet till en gemensam policy med generella riktlinjer för användandet av en individuell lönepoängsättning baserad på Peoples metod och skalor inom kompetensbedömning. All viktning inom systemet kan centralstyras för samtliga kontor och enheter world-wide. Detta är framförallt något som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt i mängder av storföretag idag. Detta är en enorm styrka hos HeadCom People-systemet. - Gemensam utbildningsplattform och HR utveckling; Hela koncernen har i alla HS affärssystem tillgång till ett gemensamt utbildnings- och utvecklingskoncept för alla sina chefer och medarbetare. Här finns standard manualer och guider för alla chefsnivåer. Konceptet går som en röd tråd genom hela organisationen. Standardprodukterna och standardkurserna kan lätt kompletteras och anpassas med koncernens egna manualer och utvecklingskoncept. Flexibla lösningar som alltid finns tillhands online247. Detta är en mycket stor styrka hos HS koncernversion som i sin tur skapar stora synergier i hela organisationen. Kundmål och kundanalys för små och medelstora företag o organisationer; Givetvis kan även små och medelstora företag och organisationer få samma fördelar och synergieffekter som ett stort företag och koncern. Små och medelstora företag får även andra fördelar med HS affärssystem som är mycket värdefulla för respektive organisation som genererar stora kostnadsbesparingar. Specifikt och generellt sett ersätter HS affärssystem många externa konsulttimmar genom att istället ha ett anpassat affärssystem för den egna verksamheten oavsett om behovet är inom kvalitetsutveckling eller kompetensutveckling och HRM. HS eliminerar många och dyra kostnader från inhyrda konsulter! Även småföretag på 1-10 anställda har behov av ett småföretagarpaket från HS. Kundmål Kommuner, landsting och offentliga sektorer. Kommunal- och offentlig förvaltning samt landsting och omsorgsenheter är för oss mycket intressanta och potentiella målgrupper. De finns alla baserade inom samtliga våra agent- och försäljningsnätverk. Enda nackdelen, är egentligen de lite omständliga och utdragna upphandlingssystemen som råder när man skall sälja produkter och tjänster inom offentlig verksamhet. Men väl inne i systemet finns 33

34 en lång rad fördelar såsom stora och rätt säkra kunder med synergier som skapar positiva möjligheter i andra offentliga förvaltningar. En annan positiv sak som är värd att nämna är att det finns cirka kommuner i alla våra försäljningsregioner samt ett landsting med många enheter. (Det finns ju 290 kommuner i landet) Trots en utdragen upphandlingsprocess är detta en mycket intressant målgrupp. Vi skall i alla fall här göra en seriös satsning och vara med i all offentlig budgivning och väl där är HS ett mycket konkurrenskraftigt och prisvärt alternativ! Kommuner. Samtliga kommuner inklusive kommunala bolag spenderar idag stora summor på externa konsulter och framförallt då inom HR, kvalitetsuppföljning, enkäter och kommunikation. Rådgivning som kostar stora pengar för varje kommun. Framförallt People och QA är fantastiska verktyg för att skära bort konsultkostnader och arvoden. Genom HS får kommuner en perfekt kartläggning av alla sina samlade resurser. Detta skapar mycket stora kostnadsbesparingar inom personal- och resursplanering inom alla verksamheter och enheter. Systemets poänglönesystem ger dessutom en gemensam plattform för att skapa rättvisa och objektiva tilläggslöner baserat på kunskap, utbildning och erfarenhet. Alla våra system är intressanta programvaror som är mycket väl anpassningsbara och lämpliga för all kommunal verksamhet. Med alla de inbyggda enkät- och kvalitetsmallar för undersökning kan en kommun eliminera mycket konsultverksamhet Alla HS system skapar en gemensam IT plattform för alla undersökningar och inom all intern kommunikation. Vårt totala paket med samtliga affärssystem och verktyg inkluderade skulle vara ett mycket effektivt verktyg för alla kommuner i landet. Vissa delar i systemen kan dessutom anpassas så att de kan kommunicera med andra kommuner exempelvis inom kommunikationssystemet Vision2011. Något som definitivt skulle effektivisera alla kommuners kommunikation internt emellan sig själva. Landsting. People genererar samma synergier och möjligheter som inom kommunala förvaltningar. Inom landstinget har kanske People en än viktigare roll att kartlägga alla enheters humankapitals och alla samlade resursers kompetens. En objektivt kartlagt och inventerad kompetensbank finns då tillgänglig hos landstingets administratörer och HR avdelningar. Ett effektivt verktyg för all form av rekrytering, internrekrytering, den totala personal- och resursplaneringen och alla vidareutvecklings- och utbildningsplaner. Här finns stora kostnader att spara med en gemensam plattform för alla landstingets enheter. HS övriga system är även de verktyg som är väl anpassade till det interna kommunikationsnätet och som byggs internt ut efter alla sina egna behov. HS affärssystem kan givetvis integreras i landstingets eget intranät. Konsulter och bemanningsföretags behov av HS systems; Samtliga affärssystem inom HS är mycket väl anpassningsbara till fristående konsulter som arbetar främst inom HRM och Quality assessment consulting. 34

35 Dessa är ovärderliga programvaror som anpassas av användaren/konsulten till sitt arbete och konsultuppdrag. För de konsulter som inte har tillgång till egna system- och programvaror är HS affärssystem ett mycket effektivt verktyg för uppdragets art inom dessa nischer. Den enskilde konsulten har effektiva verktyg alltid till hands även utan sin egen bärbara laptop eftersom vilken dator som helst kan användas! En unik licens exempelvis inom People är ett oerhört prisvärt verktyg. För bemanningsföretag som vill ha en fullständig kontroll och kartläggning över all inhyrd personal samt alla konsulter i alla led är People ett mycket effektivt verktyg. Flexibiliteten i People gör att användaren av licensen lätt och med automatik anpassar programvaran utifrån användarens behov. För en kedja av bemanningsföretag är detta ett ovärderligt verktyg eftersom mycket av dess personal är rörlig på arbetsmarknaden. OBS att systemen kan integreras om så önskas mellan de olika konkurrerande bemanningsföretagen där företagen kan skicka och ta del av varandras totala kartläggning av kompetens. Programmet skapar normer och certifieringar samt kvalitetssäkrar människors kompetens på en rörlig arbetsmarknad. Övrig information; Som ytterligare tillägg till ovanstående sammandrag bifogas uppdaterade mallar och intäktsbudgetar för tilltänkt svenska agenter samt tilltänkta svenska återförsäljarnätverk. Denna mall och budget kan sedan ligga till grund för de egna intäkters, kostnads- och likviditetsbudgetarna. Ovanstående konkurrens, kund- och marknadsanalys har i korthet sammanställts av Sven-Erik Nyberg för HeadCom Solutions olika affärssystems räkning. Sammandraget kan även användas som information för nätverksagenter för att lite tydligare och konkret belysa de olika fördelarna med våra samlade webbaserade affärssystem och försäljningsnätverk. För ytterligare information vill jag gärna informera om att systemets nya svenska webbportal, headcom.eu kommer snart att tas i drift med helt ny design. Efter det att denna webbsida tagits i drift kommer headcomsolutions.se att tas bort och all trafik kommer att dirigeras vidare mot headcom.eu Alla demo kommer att finnas tillgängliga på denna webbsida. Systemets tekniska webbplats headcomnet.eu där all inloggning och elektroniska dokument- och referensbibliotek kommer att finnas kommer att tas i drift i samband med att HeadCom People och HeadCom Education lanseras. 35

36 headcom notes - - Effektivt verktyg för yrkesprofiler, krav och nyrekryteringar. Befattningsbeskrivningar och rolltolkningar i team och grupp. Instrument för befordringar och internrekryteringar. Alltid aktuellt kompetenssaldo. Kostnadskontroll av kurser och vidareutveckling. Innovationsbejakande system. Motivationshöjande och stimulerande för medarbetarna. Skapar delaktighet, bättre trivsel, arbetsglädje och arbetsmoral. Ger större effektivitet i företaget och grupper och team. Effektiv och kostnadsbesparande bemanningsplanering i team och grupper. Rätt person på rätt plats. Rätt tilläggslöner och system för lönepoäng. Plattform för ett objektivt kompetenscertifieringssystem. Komplett rekryteringssystem och projektsystem. Mycket väl utvecklat HRM-system med organisationslistor, personallistor och all uppdaterad data och status på samtlig personal. Obegränsade möjligheter att skapa interna och externa utbildningsmöjligheter, Chefsmanualer och chefsguider. 36

37 headcom notes Stora besparingar av externa konsultkostnader. För små och medelstora företag är detta ett mycket effektivt sätt att kapa kostnader! Effektiva verktyg för Human Capital Due Diligence kontroll. Effektiva verktyg för Quality Due Diligence kontroll. En väl utarbetad due diligence-plan förhöjer värdet av företaget. Verktyg för kvalitetsutveckling för alla företag och organisationer med en samlad och gemensam linje oavsett flera filialer eller dotterföretag. Kvalitetscertifieringssystem. Förbättringsprocesser inom produktion, produkter, tjänster och service. Integrerande system för alla affärssystem inom HeadCom system. Väl utvecklade och omfattande interna kommunikationssystem. Gemensam plattform och riktlinjer för utbildnings- och vidareutvecklingskoncept. Koncernanpassade affärssystem. Alltid aktuell koncerninformation. Koncernanpassade språkversioner. 37

38 Vår Grundsyn och Värderingar Vår grundsyn är främst att sätta fokus på människan och se och ta fram individens hela potential med allt vad detta innebär. För att ett företag och organisation skall kunna utvecklas måste människan i organisationen stimuleras och utvecklas. Vi ser människan som den viktigaste drivkraften i ett företags utvecklande. I vår egen organisation ser vi våra agenter och konsulter som vår stora styrka och motorn i vår organisation. Våra agenter och konsulter är vår starkaste resurs och utan dessa hade vi inte funnits på marknaden idag. Vår ambition och vision är att skapa och utveckla unika, effektiva och kompletta verktyg och plattformar som skapar spetskompetens och Human Capital Developments system och koncept som i sin helhet skapar Tydliga mål och gemensamma värderingar! Vi har i alla våra system och programkoncept byggt in ambitionen med innovationsbejakande möjligheter och engagemang samt skapa glädje och delaktighet i ett företag och organisation. Vi tror starkt på att våra medarbetare är vår starkaste resurs i en organisation och genom våra värderingar och syften vill vi förmedla och göra detta än mer starkare till alla våra samarbetspartners och kunder! Vi vill med våra system och programkoncept bidra med att utveckla hela företaget till hälsosamma och effektiva organisationer. Vår chefs- och ledarskapsfilosofi Utveckla humankapitalet; Genom ett fullgott ledarskap utveckla människorna i en kontinuerlig process i organisationen. 38

Agentur. Informationsmanual om agentur i Sverige R.4,30. www.headcom.eu. Infomanualens version 4,30, 2012-08-26. copyright HBN Partner Program 2012.

Agentur. Informationsmanual om agentur i Sverige R.4,30. www.headcom.eu. Infomanualens version 4,30, 2012-08-26. copyright HBN Partner Program 2012. Agentur Informationsmanual om agentur i Sverige R.4,30 www.headcom.eu Infomanualens version 4,30, 2012-08-26 Business Network Agent Informationsmanual Sverige Det ultimata affärsnätverket inom Affärsutveckling

Läs mer

Version 1, 03. 2013. copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2013 All rights reserved HeadCom Solutions www.headcom.eu

Version 1, 03. 2013. copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2013 All rights reserved HeadCom Solutions www.headcom.eu Version 1, 03. 2013 copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2013 All rights reserved HeadCom Solutions www.headcom.eu 1 Informationsguide om HeadCom Solutions Talent Management Program Vision, strategi,

Läs mer

Version 1, 02. 2011. copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights reserved HeadCom Solutions www.headcom.eu

Version 1, 02. 2011. copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights reserved HeadCom Solutions www.headcom.eu Version 1, 02. 2011 copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights reserved HeadCom Solutions www.headcom.eu 1 Informationsguide om HeadCom Solutions Talent Management Program Vision, strategi,

Läs mer

Internutbildning och Internutveckling

Internutbildning och Internutveckling Internutbildning och Internutveckling HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Version2,22 HeadCom personal utvecklar copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2012 All rights reserved

Läs mer

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar SSM - Sensible Smart Management om sunt förnuft i chefskapet. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare HeadCom personal utvecklar Copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights

Läs mer

8-punkts strategi som ny arbetsledare

8-punkts strategi som ny arbetsledare 8-punkts strategi som ny arbetsledare HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Av Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights reserved HeadCom Solutions Din 8-punkts strategi som ny

Läs mer

Kort presentation och produktfakta kring HeadCom Solutions kompetensbaserade lönemetod.

Kort presentation och produktfakta kring HeadCom Solutions kompetensbaserade lönemetod. Kort presentation och produktfakta kring HeadCom Solutions kompetensbaserade lönemetod. Infoversion.3,05 2012 En av HeadCom Systems stora styrkor är det integrerade kompetensbaserade individuella lönesystemet.

Läs mer

Rekrytering. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare

Rekrytering. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Rekrytering HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Av Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2013 All rights reserved HeadCom Solutions AB Anställningsintervju och Rekryteringsprotokoll. Denna

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

www.national-netforms.com Autoflow webkit

www.national-netforms.com Autoflow webkit www.national-netforms.com Autoflow webkit Vår specialitet är internet-distribuerade system för projekthantering med aktiviteter kopplade till elektroniska blanketter och dokument. National Netforms AB

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005 05 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2005 Sign On blir Wise Group I slutet av januari bytte Sign On namn till Wise Group. Namnbytet var efterlängtat och fullföljer den strategiförändring som påbörjades redan 2003.

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Innehåll. 3 Visma får fart på anbuden. 4 Jeff Jarvis Molnet är här med alla möjligheter. 6 Øystein Moan Upptäck Visma.net ett nytt koncept

Innehåll. 3 Visma får fart på anbuden. 4 Jeff Jarvis Molnet är här med alla möjligheter. 6 Øystein Moan Upptäck Visma.net ett nytt koncept VISMAgazine En kundtidning från Visma 2012 Robert Scoble: Superbloggaren pekar mot molnet Visma sätter fart på upphandlingarna Jeff Jarvis: Se möjligheterna i molnet NYA TJÄNSTER FRÅN Visma i MOLNET 4

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap Outsourcing av HR stark trend Trenden är tydlig. Allt fler företag

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer