Friska företag. Häng med nu går vi! hälsa för miljoner nr Hälsa & Framtid INTRODUKTION sidan 4. Tips till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friska företag. Häng med nu går vi! hälsa för miljoner nr 01.09. Hälsa & Framtid INTRODUKTION sidan 4. Tips till"

Transkript

1 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS Hälsa & Framtid INTRODUKTION sidan 4 MINSKAD OHÄLSA REHABILITERING sidan 6 TESTA DITT FÖRETAG QUIZZ sidan 14 Friska företag hälsa för miljoner nr VINNARE Posten Brev Sundsvall och Kalix Tele24 blev Årets Friskaste Företag sidan 4 SVENSK FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD Det goda exemplet sidan 8 ATTITYDER & FÖREBILDER En ökad lönsamhet och tillväxt i företaget med Korpens Hälsoskola sidan 13 Tips till Framgång Hälsoarbete som lönar sig sidan 12 Medföljer som bilaga i Dagens Industri september 2009 Häng med nu går vi! KORPENS STEGTÄVLING Sveriges största motionstävling för arbetsplatser 29 sept 1 nov 2009 Er bästa friskvårdssatsning - anmäl er på

2 2 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS Provisa Information AB Strandvägen 19, Stockholm PROJEKTLEDARE Nicklas Lövqvist LUST & NYTTA I HÄLSOARBETET Redaktör Cindy Ahrnewald SKRIBENT Ulrika Fallenius, Jenny Rosenius, Christin Berg Layout & Repro Primaform Produktion AB Tryck BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla V-TAB Aröd AB, Göteborg MittMedia Print, Örnsköldsvik OMSLAGSFOTO Istockphoto, Getty Images, Ima, Grxbxp FOTO Cindy Ahrnewald Medföljer som bilaga i Dagens Industri, september Sedan 20 år tillbaka finansierar, producerar och publicerar Provisa kundanpassade tematidningar, magasin och guider. Tillsammans med våra kunder skapar vi en unik produkt som på ett effektivt sätt når ut med rätt budskap till rätt målgrupp. Vill du veta mer? Kontakta verkställande direktör och ansvarig utgivare Inger Ågren på tel KORPENS BOSSE ANDERSSON OM VIKTEN AV FRISKVÅRD PÅ DE SVENSKA FÖRETAGEN Svensk företagsfriskvård och företagsidrott måste bli både mer lustfylld och effektivare. Mer lustfylld så den verkligen omfattar flertalet på en arbetsplats, och effektivare så den ger den nytta som önskas. Likaså bör utbytet mellan ansvariga öka för att underlätta en effektivisering. Idrott och friskvård låter oerhört tråkigt för många, även om de fattar nyttan av det. Ett mindre antal är mycket engagerade i att organisera idrott och friskvård, de är motorer i en mycket omfattande nytta på alla nivåer. Avståndet mellan dem kan bli ett problem i sig, i undantagsfall med inslag av frånstötande moralism. Blir avståndet för stort uppstår vi och dem, som hindrar snarare än främjar. Idrott och friskvård handlar främst om vår mänskliga prestationsförmåga. Få andra har sådan kunskap om denna som idrottsrörelsen. Denna kunskap och kompetens är till stor glädje och nytta för alla. Idrott är kärnan i en stor del av friskvården. Idrott på svenska består fysisk aktivitet för att ha roligt, må bra och prestera mera. Runt denna finns miljö- och kulturfrågor, mat och dryck, motions- och träningslära, studier, anläggningar, kläder och utrustning, arrangemang och organisering med mera. Det är fråga om små och stora företag inom idrott och friskvård. Idrottens kompetens både vad gäller motions-, kondition- och träningslära är omfattande. Översatt till personalarbete så handlar det om ett aktivt personalarbete som främjar aktiva arbetsplatser och friska företag. Det är ett arbete som gagnar hela samhället. Det ger stora positiva externa effekter. Idrott och friskvård är viktiga inslag i hälsoarbetet, som också omfattar risk- och skadeförebyggande arbete, liksom snabba åtgärder med bland annat försäkringskassan i frågor om rehabilitering. Som en del av det vardagliga ordinarie arbetet gör sig friskvård och idrott bäst. När den blir en sidovagn till det ordinarie blir den inte lika omfattande och nyttig. Som en del av förebyggande arbete och rehabilitering kan den bidra till minskade risker, vara skadeförebyggande och snabba på rehabiliteringsprocessen. För att börja runda av. Låt inte val av modeller för mätning bli det största hindret i arbetet för fler fysiskt aktiva, idrott och friskvård. Låt inte behovet av det egna arbetets legitimitet och förankring slå över i förstark övertalningsiver ochi värsta fall fanatism. Nyttan av fysisk aktivitet, motion och träning, bra mat och dryck, vila och återhämtning, socialt stöd och glädje är vetenskapligt väl dokumenterat. Det räcker i de allra flesta fall att använda enkla uppföljningsmetoder. I denna bilaga kan ni ta del av allt från hälsofrämjande arbete till rehabilitering. Vårt mål är att ni blir inspirerade av det ni läser och söker er fram på vägar som är mer lustfylld tillika mer nyttig, och att utbytet mellan er som jobbar med dessa frågor ökar något. God läsning. INNEHÅLL 6» AKTUELLT Rehabiliteringskedjan 8» DET GODA EXEMPLET Svensk företagshälsovård » EN ÖKAD ARBETSGLÄDJE Skapa en trivsam arbetsmiljö 12» MILJONFÖRETAGET BANAR VÄG Hälsoarbete som lönar sig 13» KORPENS HÄLSOSKOLA Friska medarbetare ökar lönsamheten 14» QUIZZ Testa ditt företag

3 upptäck Du & jobbets nya hälsosajt 9000 unika besökare i veckan! duochjobbet.se/halsa

4 4 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS ÅRETS FRISKASTE FÖRETAG Foto: sxc.hu I våras utsågs Årets friskaste företag, en utmärkelse som Korpen delar ut till företag som medvetet och målinriktat arbetar för att främja hälsa. Priset gick till två företag som jobbar föredömligt. Möt dem nedan. SUNDSVALLS BREVTERMINAL På Posten har man jobbat strategiskt med hälsa i många år. Postens hälsochef Angelica Björkbom ser Sundsvall Brevterminal som ett föredöme inom Posten. FRAMGÅNGSFAKTORER: Starkt fokus på hälsofrågor Stort engagemang från ledning Ett långsiktigt arbete med tydlig strategi RESULTATET? Det finns stort engagemang för hälsofrågor i hela organisationen. Enligt en medarbetarenkät har den självupplevda hälsan ökat. Sjukfrånvaro på Posten har minskat från 9 procent år 2003 till dagens siffra på 5,5 procent. Detta ger minskade kostnader och bättre ekonomiskt resultat. I lågkonjunktur är det extra viktigt att fokusera på hälsa. Medarbetare som mår bra presterar bättre och är mer rustade för eventuella motgångar. Ökad hälsa gynnar även privatliv så hälsoarbetet är en win/win-situation för både organisation och individ. KALIX TELE 24 Här arbetar medarbetare sittandes på pilatesboll eller gåendes på löpband. Hälsoarbetet är en del av företagskulturen på Kalix Tele 24, enligt bolagets Vd Kristian Rothoff. FRAMGÅNGS FAKTORER: Fokus med tydliga mål och planer Helhetssyn, hälsoarbete är inte ett projekt utan en process Nytänkande, våga testa nya vägar RESULTATET? Enligt medarbetarundersökning har 62 procent av medarbetarna gjort positiva livsstilsförändringar. Frisknärvaron har ökat med 4,5 procent sedan Personalomsättningen har på samma tid minskat med 2 procent. Att bibehålla det arbete som bedrivs idag. Och att fortsätta vara nytänkande och erbjuda en bred palett av aktiviteter. Hjulen behöver inte uppfinnas av Kalix Tele 24 utan vi krokar gärna arm med andra företag och organisationer. Källa: Korpen HÄLSA & FRAMTID Delaktighet, ett tydligt ledarskap och kompetensutveckling är faktorer som kännetecknar friska och hälsosamma företag. Det visar studier och forskning som bedrivs runtom i landet. Karolinska institutet, Uppsala universitet och Centrum för folkhälsa har under arbetat med ett projekt vid namn Hälsa och framtid. Syftet var att hitta de faktorer som speciellt utmärker friska företag. På de företag där ledarskapet utmärkte sig och där medarbetarna var delaktiga, motsvarade långtidssjukskrivningen en tredjedel av genomsnittet. Friska företag har tydligare strategier för ledarskap och tar i större utsträckning till vara på personalens idéer om hur organisationen kan förbättras. För dem är det är självklart att medarbetarna är delaktiga i det kontinuerliga förbättringsarbetet, säger Magnus Svartengren, överläkare vid Arbets- och miljömedicin inom Centrum för folkhälsa, och professor på Karolinska institutet. I studien upptäckte man också att så kallat friska företag har mer omfattande kunskap om sjukfrånvaro än företag med många sjukskrivna. Likaså har de företag med en tydlig policy för rehabilitering en låg sjukfrånvaro. Det som utmärker friska företag är således att personalen inte insjuknar, vilket visar på att ett förebyggande arbete är mycket viktigt. FRAMGÅNGSRIKA FRISKA FÖRETAG Hur man skapar ett friskt företag är utgångspunkten för Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) forskningsprojekt 3F, Framgångsrika Friska Företag. Forskare och företag har förts samman för att i nätverksform utbyta akademiska resultat med praktisk erfarenhet från företag som arbetar för att skapa hälsosamma arbetsförhållanden. Vår ambition med projektet är att lyfta fram goda exempel som visar att det lönar sig ekonomiskt att satsa på humankapital, säger Eva Stattin, kommunikationsansvarig, IVA. Bland annat har man forskat kring hur chefer som utbildats inom coachning påverkar medarbetarna. På Göteborgs universitet har man infört det coachande ledarskapet vilket har bidragit till större delaktighet, ansvar och kreativitet hos personalen. Ett exempel på frågor som har belysts inom 3F-projektet är hur man kan få distansledarskap att fungera väl. Ledarskap på håll blir ofta en utmaning när man inte kan mötas ansikte mot ansikte. Video- och audioteknik är ett sätt att minska en negativ känsla till följd av ett fysiskt avstånd. Polisen i Stockholms län låter exempelvis perso nalen på kontaktcenter som finns utspridda på tre skärgårdsöar, mötas i en interaktiv miljö. Känslan av närvaro och att höra till samma organisation är en grundbult på företag, även om man sitter utspridda geografiskt. Med hjälp av rätt sorts teknik kan man stödja detta och bygga en miljö som fungerar, säger Minna Räsänen, forskare på avdelningen Människa-datorinteraktion på KTH. Text: Ulrika Fallenius Foto: Colourbox Specialprodukter till Träning, Lek och Rehabilitering Flythjälpmedel Hantlar Bollar Dykleksaker Träningsväst Wet Vest Bassäng-brits & stol Vi finns på Stockholmsmässan Ett Bra Liv, 9 11 sept. Välkommen till monter 11:48 Aqua produkter AB Tel

5 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS 5 Hälsosatsning har redan sparat 400 miljoner I våras deltog över personer i Korpens stegtävling och i höst räknar arrangörerna med att slå rekord. På bara några få år har stegtävlingen, som från början är en svensk idé, växt enormt och flera länder börjar följa efter. Hälsorevisorn Stefan Lundström har räknat ut att en friskvårdssatsning som Korpens stegtävling kan ge så mycket som fem gånger pengarna tillbaka genom minskad sjukfrånvaro. Korpens stegtävling är Sveriges största stegtävling för arbetsplatser och har under fem år sporrat anställda att motionera mera. Över personer har deltagit genom åren och tillsammans har över 50 miljarder steg tagits. Henrik Nordlindh är tävlingsansvarig på Korpens stegtävling: Genom att få medarbetare att röra på sig mer får arbetsplatser friskare personal samtidigt som alla deltagare får en rolig aktivitet att göra tillsammans. Vi genomför även liknande stegtävlingar i Finland och Norge och nästa steg blir att lansera konceptet i fler europeiska länder. Samtidigt som Korpens stegtävling ger en stor hälsovinst för de arbetsplatser som deltar så har den även varit en ekonomisk framgång för arbetsgivarna. Civilekonomen och hälsorevisorn Stefan Lundström menar att en friskvårdssatsning som Korpens stegtävling kan ge fem gånger pengarna tillbaka i minskad sjukfrånvaro och cirka 25 gånger i produktivitetsvinst. Korpens stegtävling har sedan starten med stor sannolikhet sparat in minst 400 miljoner kronor enbart i minskade sjukskrivningskostnader i Sverige, menar han. Korpens stegtävling genomförs en gång på våren och en gång på hösten. Den genomfördes för första gången våren 2004, då med deltagare. I våras deltog över personer och i höst hoppas man på en ökning och att kunna slå rekord. Henrik Nordlindh avslutar med: Det är glädjande att se att arbetsgivare satsar ännu mer på medarbetarnas hälsa och välmående i lågkonjunktur. Och med tanke på de långsiktiga vinsterna så gör de ju helt rätt. Korta fakta om Korpens stegtävling: Korpens stegtävling genomförs i samarbete med företaget Select Wellness Tävlingen pågår mellan den 29 september och den 1 november, sista anmälningsdag är den 18 september Minst fem personer är med och tävlar i varje lag Tävlingen är nätbaserad och det finns mängder av funktioner som motiverar och stöttar deltagarna I tävlingspaketet ingår bland annat en personlig stegdagbok samt en särskilt framtagen stegräknare från prisbelönta Silva. Nytt för i år är bland annat att man kan följa sina framsteg på en karta där man väljer start och mål själv, samt ett konditionstest som man enkelt genomför framför sin dator För mer information: Select Wellness är ett företag med inriktning på IT-baserade friskvårdskoncept för arbetsplatser. Select Wellness arrangerar bl.a. det väletablerade stegtävlingskonceptet och det nylanserade webbaserade affärssystemet för hälsa/friskvård Om Korpens Stegtävling, kontakta Henrik Nordlindh, tävlingsansvarig för Korpens stegtävling och Vd för Select Wellness. Tel: E-post: Om Korpens övriga verksamhet, kontakta Kent Thuresson, koncept- och kvalitetsansvarig för Korpen Tel: E-post: Då var det DAX igen! DAX Alcogel 85 och DAX Desinficerande våtservett är effektiva för att undvika spridning av förkylning, influensa och vinterkräksjuka. Enligt en undersökning som Strama och Smittskyddsinstitutet genomfört, skulle sjukfrånvaron minska med 12% i förskolor, om alla barn och vuxna använde handdesinfektionsmedel*. DAX Handdesinfektionsmedel är naturligtvis lika bra att ha hemma som på förskolan. Så kanske är det tid att göra DAX till en naturlig del av familjens vardag? *Läs om hela undersökningen på DAX marknadsförs av Opus Health Care AB, En ren vana för hela familjen

6 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS Foto: Colourbox Trenden är tydlig, långa sjukfall minskar och de som är långtidssjukskrivna kommer tillbaka till jobbet snabbare. Flera faktorer står bakom dessa positiva siffror. Dels arbetar man mer aktivt i företagen med att förebygga ohälsa, dels har man på riksdagsnivå vidtagit många åtgärder: den nya sjukförsäkringen kan vara en bidragande orsak. Det så kallade ohälsotalet ett mått på antalet utbetalda dagar från Försäkringskassan sjönk med nära sju procent under Ohälsotalet är idag 35,5 dagar, i jämförelse med 2005 års 41,3 dagar. FLER TILLBAKA TILL ARBETET EFTER SJUKSKRIVNING Den 1 juli 2008 trädde de nya reglerna i den allmänna sjukförsäkringen i kraft. En av de största förändringarna är att den sjukes arbetsförmåga bedöms vid tre olika tidsgränser i något man kallar rehabiliteringskedja. En annan skillnad är att sjukpenningen begränsas till ett år, men rätten till fortsatt sjukpenning finns för särskilda fall. Fördelarna med dessa nya regler är att man effektiviserar sjukskrivningsprocessen och ökar möjligheten för den sjukskrivne att gå tillbaka till jobbet så snart som möjligt. Dessutom lägger man ett större ansvar på individen själv att komma tillbaka till arbetslivet, säger Cecilia Udin, verksamhetsansvarig för sjukpenning och samordning på Försäkringskassan. REHABILITERINGSKEDJAN Rehabiliteringskedjan, det vill säga sättet att bedöma rätten till sjukpenning, är uppdelad på hållpunkter efter 90 dagar, 180 dagar och 365 dagar. Under de första tre månaderna gör Försäkringskassan en bedömning om man kan klara av sitt vanliga arbete. Man har således rätt till sjukpenning i 90 dagar om man inte kan utföra sina vanliga arbetsuppgifter. Nästa steg är att bedöma om den sjukskrivne kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare. Efter tre månader har man alltså endast rätt till sjukpenning i ytterligare 90 dagar om man inte kan jobba inom företaget överhuvudtaget. Efter 6 månader tittar man på om det finns andra jobb på arbetsmarknaden som man trots sin sjukdom kan utföra. Klarar man inte av något jobb på marknaden har man rätt till sjukpenning i upp till ett år. Därefter kan man ansöka om förlängd sjukpenning, vilken man kan få i högst 550 dagar. Målet är dock att den sjuke ska återfå arbetsförmågan inom ett år. Möjligheterna ökar nu när vi genom den nya rehabiliteringskedjan inte begränsar oss till en tjänst enbart inom företaget där man är anställd, utan tittar på lämpliga jobb på hela arbetsmarknaden, säger Cecilia Udin. SSAB ETT GOTT EXEMPEL På SSABs division Grovplåt i Oxelösund har antalet långtidssjukskrivna halverats på två år. Det föredömliga arbetet med att förebygga ohälsa och rehabilitering är anledningen. Detta arbete har skett i nära samarbete med personalavdelningen, företagshälsovården, chefer, facket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Man har tagit kontroll över rehab-processen och med hjälp av checklistor, blanketter och en rehab-handbok kunnat komma åt problemet. Dessutom har utbildning och information till bland annat cheferna bidragit till ett snabbare agerande när någon blivit sjuk, enligt Kerstin Hammarlund, rehab-samordnare på SSAB. Jan-Ove Tallstig, chef för hälsoverksamheten på SSAB poängterar också man jobbar aktivt med att förebygga ohälsa. Att sjuktalen har minskat från 5,7 procent år 2007 till 4,4 procent år 2008, är det glädjande resultatet av en mängd åtgärder för att komma åt hälsoproblem som det många gånger tunga arbetet medför. Vi har implementerat hälsorum i vilka man kan träna, stretcha eller få massage. Vi har öppnat en sporthall där alla anställda kan träna gratis, tack vare att friskvårdsbidraget täcker ett årsmedlemsskap. Antalet besökare ökade med det dubbla det senaste året, så vi har fått utöka antalet träningspass. Positiva siffror visar att 60 procent av de anställda motionerar regelbundet, en ökning med 13 procent från året innan. Att träna regelbundet är nyckeln till välmående. Hälften av alla anställda deltog i vår stegtävling i höstas. Den månaden var sjukfrånvaron 3,9 procent, vilket är det lägsta någonsin, avslutar Jan-Ove Tallstig. Text: Ulrika Fallenius Om det händer I ett mindre företag är alla nyckelpersoner. Det gäller därför att undvika långa sjukskrivningar som kan få hela företaget att stanna. Med vår förbättrade medlemsförsäkring GARANT Anställd får dina medarbetare ett omfattande skydd. Bland annat ger försäkringen snabb tillgång till privat sjukvård, skydd dygnet runt vid olycksfall och ett högt livförsäkringsbelopp. GARANT Anställd är en unik gruppförsäkring för mindre bolag, som nytecknas utan individuell hälsodeklaration. Läs mer på eller ring oss på

7 Polar - en seriös partner som främjar din aktiva livsstil och företagets hälsoarbete. Världsledande tillverkare av träningsdatorer som motiverar till träning och aktiv livsstil. Sedan starten 1977 har Polar varit pionjär och ledande tillverkare av pulsmätare och träningsdatorer. Vår filosofi runt motion och träning utgår alltid från dig som individ. Vår starka drivkraft att ständigt utveckla nya produkter som hjälper dig att träna utifrån kroppens förutsättningar står fortfarande i fokus. Idag erbjuder vi så mycket mer än bara pulsmätare. Vi står för ett komplett träningskoncept från planering och träningsrådgivning till uppföljning och analys. Möjligheten att kunna utmana andra och dela träningsinformation via specifika Polar websidor tar pulsträningen till en helt ny nivå. Företagshälsovård och friskvårdsföretag profiterar från Polar OwnTest System. Polar OwnTest System är ett helhetstäckande testsystem som definerar hur hälsosamma och vältränade personer är och kan bli. Systemet, som har utvecklats i nära samarbete med ledande experter inom området, är enkelt att använda och vänder sig till företag som jobbar med hälso- och friskvård. Mer info: Tel: Club Management by Polar för träningsanläggningar Club Management by Polar är ett affärssystem som har utvecklats efter träningsanläggningarnas behov. Systemet sammanför alla verksamhetsområden på en träningsanläggning till ett säkert och lättanvänt system. Club Management by Polar hjälper till att effektivisera verksamheten och ökar lönsamheten såväl på enskilda träningsanläggningar som på anläggningskedjor. Mer info: Tel: Polar Sverige AB Salkhallen, Bromma Bra ledarskap ger friska företag Överlevnadshandbok för chefer Dagens chefsskap kräver mycket. Överlevnadshandbok för chefer ger konkreta och praktiska tips för hur du som chef kan tänka och agera för att förbättra din egen arbetsdag och arbetsmiljö. Art nr kr Arbetsmiljö för chefer En uppslagsbok för chefer som ger orientering och handfasta råd inom arbetsmiljö. Art nr kr Utbildning Arbetsmiljö för chefer Utbildningens syfte är att ge chefer ökade kunskaper om arbetsmiljöregler och metoder som ger säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, skapar god arbetsmiljö och främjar produktivitet. Stockholm 6-7 oktober, november Arbetsorganisation och ledarskap Boken Arbetsorganisation och ledarskap visar på sambandet mellan olika sätt att organisera och leda arbetet och hur personalen mår. Art nr kr Nycklar till friska företag Materialet Nycklar till friska företag visar vad som utmärker företag med friska medarbetare. Forskare har genom forskningsprojektet Hälsa och framtid funnit faktorer som företag direkt kan påverka för att sänka sjukfrånvaron. Art nr kr Materialet ingår i utbildningen Arbetsmiljö för chefer Anmäl dig/beställ på eller ring Priser exkl moms och frakt. friskaforetag1.indd

8 8 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS Att nöjda medarbetare ger nöjda kunder är kanhända ett slitet uttryck, men likafullt aktuellt. Hur skapar vi då en trivsam arbetsmiljö där medarbetarna trivs och gör bra ifrån sig? En uppmuntrande chef har stor inverkan, men medarbetaren har också själv ett ansvar att höja arbetsglädjen. ÖKA ARBETSGLÄDJEN & LÖNSAMHETen Konsulten Lars Hessner kom redan 1993 ut med boken Ledare eller bara chef i vilken han fastställer tio kriterier som bör uppfyllas för ett gott arbets klimat. Att visa respekt, skapa en teamkänsla, ge feedback och rätt belöning är några exempel på hur en chef lättare skapar nöjda medarbetare. Inte minst kan nöjda medarbetare också påverka lönsamheten. FRAMGÅNGAR ÖKAR TRIVSELN Liknande slutsatser har docenten och socialpsykologen Bosse Angelöw kunnat dra. Han har i sin forskning fastställt att hög arbetsglädje är en av de viktigaste förutsättningarna för en hälsosam, effektiv och framgångsrik arbetsplats. De chefer och medarbetare han har intervjuat i sina studier uppger att nå sina mål och att hitta lösningar på problem, är den viktigaste förutsättningen för att skapa arbetsglädje. Andra faktorer som spelar in är bland annat positiv feedback, god stämning, stimulerande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka. Det är viktigt att förstå att alla på företaget delar ansvaret att skapa en trivsam arbetsmiljö, säger Bosse Angelöw. Chefen kan skapa förutsättningar och se till att sätta arbetsglädje högt upp på agendan. Inte minst måste chefen vara en god förebild. Men var och en av oss har ett ansvar och man kan fråga sig själv vad har jag gjort idag för att öka arbetsglädjen? SOCIAL KOMPETENS VIKTIGAST Traditionella chefsegenskaper som utbildning och branscherfarenhet är inte längre lika viktiga, enligt en undersökning från bemanningsföretaget Academic Work. Nära hälften av de 900 högskolestudenter som ingick i studien anser att utbildningsnivån inte spelar någon roll. De unga på arbetsmarknaden idag delar inte längre den bild som tidigare generationer haft av hur en bra chef ska vara, menar Johan Skarborg, Vd på Academic Work. Man vill trivas på arbetsplatsen och ha en avslappnad arbetsrelation till sin chef. Högst värderar man egenskaper som social kompetens, inspirerande, engagerad. Många undersökningar visar att unga akade miker värdesätter att företag tar ett socialt Johan Skarborg, Vd på Academic Work ansvar och är engagerade i viktiga frågor även utanför sitt verksamhetsområde. Företag som vill attrahera studenter och unga akademiker och känner att de lever upp till dessa förväntningar, gör rätt i att framhäva den bilden som en del i rekryteringsprocessen, tycker Johan Skarborg. Text: Ulrika Fallenius 10 KRITERIER FÖR EN GOD ARBETSMILJÖ 1. RESPEKT. Medarbetarna måste känna att de blir bemötta med respekt och sedda av sin chef. 2. SAMVERKAN. Gör saker tillsammans, och se till att konflikter löses av chefen. 3. PÅVERKA. Medarbetarna måste känna att de har en möjlighet att påverka sin arbetssituation. 4. ERKÄNSLA. Ge återkoppling på väl utförda prestationer. 5. RÄTT BELÖNING. Rätt marknadsnivå på lönerna och andra former av belöning. 6. INFORMATION. Interninformationen måste fungera väl brist på information skapar spekulation. 7. HELHETSSYN. Låt medarbetarna förstå betydelsen av det egna arbetet som en del av helheten. 8. MÅL. Medarbetarna måste känna till och arbeta efter uppsatta mål. 9. PERSONLIG UTVECKLING. Alla vill utvecklas och avancera ge möjlighet till personlig utveckling. 10. GENOMFÖRA. Ge personalen en känsla av att det är möjligt att få saker genomförda. Källa: Ledare eller bara chef av Lars Hessner FOTO: ISTOCKPHOTO En miljö- & hälsoaktivitet för företag och organisationer Våren 2010 kör vi igång igen Anmäl dig och dina kollegor på

9 Handen på hjärtat, vore det inte skönt att slippa leta efter dina läsglasögon varje dag? Tänk att kunna läsa varje SMS utan problem, trots att glasögonen ligger i den där andra jackan. Längtar du efter ett bättre och enklare alternativ är lösningen ett par moderna flerstyrkelinser. Prova själv. Jakobsbergs C Järfälla Tel Östra Hamngatan Göteborg Tel Sturegallerian Stockholm Tel Kungsgatan Uddevalla Tel Kungsgatan Stockholm Tel PureVision Multi-Focal är en månadslins med en nytänkande optisk design där dina ögon instinktivt utnyttjar rätt styrka i linsen. Du får en skarp och klar synkvalitet både på nära håll, mellanavstånd och på långt håll.

10 10 Hela denna tematidning är en annons Dammig, varm eller för torr arbetsmiljö? Förbättra arbetsmiljön med vattendimma Systemet kan med fördel användas inomhus i alla former av verksamheter t ex industri, lager eller kontor, för att reducera dammpartiklar, hålla nere temperaturen eller förbättra luftfuktigheten. Systemet består av ett vattenhydraliskt aggregat som arbetar med ca 80 bars tryck och dysor som producerar extremt små vattendroppar. Genom att spraya en liten mängd vatten med högt tryck till en vattendimma ökar man luftfuktigheten, sänker temperaturen samt ökar damm-partiklarnas vikt så att de faller ned. Det mesta av vattnet dunstar innan det når golvet, så det bildas inga vattensamlingar. Efter installation av Danfoss högtryckssystem för vattendimma har man vad det gäller damm kunnat påvisa en sänkning av dammpartiklar upp till 80%. Vattenteknologi med högt tryck DELEGERING MINSKAR NEGATIV STRESS Platschefen måste kunna se problemen innan de växer sig allt för stora Inom byggbranschen är tempot mycket högt. Hur förhindrar man negativ stress? NCC Construction Sverige har tillsammans med Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet genomfört en pilotstudie som identifierar aspekter på platschefers ledarskap, i syfte att minska stressnivån och främja god hälsa bland företagets medarbetare. Studien genomfördes vid tio olika byggprojekt i region Stockholm och Mälardalen. Resultatet visar på hur viktigt det är att platschefen är synlig och tillgänglig för sina medarbetare. Att kontinuerligt skaffa sig kunskap om medarbetarna och produktionsprocessen, och att effektivt kunna delegera är två centrala strategier när det kommer till stresshantering. För att genomföra det ställs krav på självkännedom, självförtroende såväl som tillit. Platschefen måste också kunna se problemen innan de växer sig allt för stora, våga be om hjälp, ställa krav och sätta gränser. ErgoMiljö i Kristianstad AB Bockebäcksvägen 87, Önnestad Öppettider: Måndag - fredag Tel: , Fax: Hemsida: E-post: STUDIEN PÅVISAR TYDLIGT att ett handlingskraftigt och beslutsmässigt beteende minskar negativ stress. Som fortsättning och uppföljning har forskarlaget föreslagit ett handlett ledarutvecklingsprogram under ett års tid. Det är inte tillräckligt att lära sig ledarskap i teorin. Om det ska få effekt måste lärandet ske nära praktiken, i den verklighet som cheferna är. Den modell vi har arbetat utefter går ut på att chefer träffas i utvecklingsgrupper, utbyter erfarenheter och diskuterar aktuella problem. Det gör att cheferna själva genererar kunskap och skapar en lärande organisation. Vår avsikt är sedan att med vetenskapliga metoder utvärdera hur modellen fungerar i byggsektorn, säger Hugo Westerlund, forskare vid Stressforskningsinstitutet. På NCC ser man positivt på både resultaten och det ledarskapsstöd man har fått. Tack vare IVAs 3F-projekt har vi fått möjlighet att samarbeta med forskare och fått konkreta förslag på hur vi kan arbeta vidare. På så sätt kan vi lära ut ett hållbart hälsofrämjande ledarskap till flera av våra platschefer, säger Karolina Rinman, hälsostrateg på NCC Construction Sverige. Text: Jenny Rosenius

11 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS 11 Ett steg mot en starkare verksamhet Hur många steg tar du och dina anställda på en dag? Svaret på den frågan spelar större roll än du kanske tror, både för er hälsa och för din verksamhet. Att gå är en otroligt skonsam träningsform som alla kan ta till sig. Traditionella friskvårdsbidrag når 30 till 50 procent av medarbetarna på ett företag, men stegräkning når nästan 80 procent. Det säger Åke Lundén, en av grundarna till bolaget Flexpay. Flexpay är Sveriges största friskvårdsinköpare och gick i somras ihop med företaget Wellstep som anordnar stegtävlingar. Eftersom vi hjälper bolag att hantera sina friskvårdsbidrag ser vi vilka aktiviteter som uppskattas mest. Vi vill erbjuda våra kunder det bästa och när vi märkte vilken genomslagskraft stegräkning hade kändes det här samarbetet som en självklarhet, säger Åke Lundén. En promenad till Rom Wellsteps tjänst är enkel: Med hjälp av stegräknare håller deltagarna i tävlingen koll på hur långt de går varje dag. De registrerar resultatet på sin personliga sida på Wellsteps webbplats, och där ser de också hur de ligger till i jämförelse med de andra deltagarna. Hur många man vill vara i ett lag eller hur långt man vill gå är helt valfritt. Vissa väljer en sträcka som motsvarar Stockholm till Göteborg, andra går så långt som till Rom, säger Jonas Knutson, entreprenören bakom Wellstep. Minskade kostnader, ökad sammanhållning Stegräkningen har spridits som en löpeld i Sveriges företag. Hälsoekonomen Stefan Lundström hävdade nyligen i Dagens Nyheter att inte mindre än deltagare har hakat på trenden som sedan starten sannolikt har sparat in 400 miljoner kronor i minskade sjukskrivningskostnader. Vad är hemligheten bakom framgången? Självklart uppskattar deltagarna hälsoaspekten, men jag tror att stegtävlingarna har blivit så populära eftersom de dessutom är något som man gör tillsammans det blir lite teambuilding av det hela, säger Jonas Knutson. Tillsammans med Wellstep vill Flexpay erbjuda användar vänliga stegtävlingspaket till mycket konkurrenskraftiga priser. Och naturligtvis har de själva provat på sin tjänst, med gott resultat. Till en början tog man trapporna i stället för hissen eller lämnade bilen hemma. Men mot slutet gjorde tävlings instinkten sitt och folk började springa ärenden åt motståndarlaget för att hålla deras stegantal nere och sitt eget uppe, säger Åke Lundén och skrattar. Text: Nanna Brickman Vill du veta mer? Kontakta Åke Lundén Växel: E-post: ORIGINALET med piggar som tar på djupet COMBI Den intelligenta spikmattan Med fasta piggar på halva och mjuka på andra. För säte/rygg eller rygg och axlar/nacke. Svenska Spikmattan fi nns som CLASSIC, SOFT och COMBI. Svenska Spikmattan är tillverkad i Sverige för att säkerställa en hög kvalité. Hygienisk, då den är enkel att tvätta. Avger inga farliga kemikalier vid hudkontakt. Tillverkad av Livsmedelsklassad plast och CE-märkt. 5 års garanti. Du kan hitta Svenska Spikmattan hos terapeuter och hälsobutiker i hela Sverige. Eller beställa den på vår hemsida CuraComp AB Malmö, Tel

12 12 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS MILJONFÖRETAGET SOM BANAR VÄG FÖR GOD HÄLSA Att hälsoarbete kan löna sig kan många företag som hälsodiplomerats vittna om. Vägverket är ett av dem. Redan 2007 gick vår satsning Projekt humankapitalfrämjande med en miljon i vinst, säger Dan Kälebo, hälsostrateg på Vägverket Trafikregistret. Hälsoprojektet syftar till att bygga motivation och välbefinnande, genom friskvårdsarbete, systematiskt arbetsmiljö arbete, ledarskap och medarbetarskap. Dan Kälebo förklarar miljonvinsten med att investeringarna i hälsofrämjande arbete som uppgick till 2,5 miljoner kronor minskade utgifterna med en miljon kronor för sjukfrånvaro, kronor för rehabilitering. Även personalomsättningen minskade vilket sparade två miljoner kronor åt Vägverket. EGET ANSVAR Den mest lönsamma investeringen i hälsa har enligt Dan Kälebo varit företagets föreläsningar inom livsstilsfrågor. Men har belyst individens ansvar och arbetsplatsens möjlighet till att inspirera till positiva livsstilsval. Vi kan inte tvinga medarbetarna men vi kan ge dem verktyg. Föreläsningarna är väldigt betydelsefulla i det här arbetet och erbjuds fyra gånger per år. De kan handla om allt från mentala faktorer till konkreta träningstips och ska motivera individerna till att själva ta hand om sin hälsa, menar Dan Kälebo. Deras målinriktade hälsoarbete har även skapat andra spinoffeffekter, som till exempel nomineringar till olika hälsopris. Vi har varit nominerade till Stora arbetsmiljö priset och Årets Friskaste Företag. Dessutom har vi figurerat på mässor och i tidningsartiklar som ett gott exempel. I sin tur leder detta till att vårt arbetsgivarmärke stärkts, något som vi har stor glädje av i den hårdnande konkurrensen om dagens och framtidens arbetskraft, fortsätter Dan Kälebo. Källa: Korpen VÄGVERKETS TIPS TILL FRAMGÅNG Ta reda på vad det faktiskt kostar med sjukfrånvaro och personalomsättning. Då kan ni lättare motivera era satsningar på hälsofrämjande åtgärder. Förankra arbetet i ledningen, frågan ska helst drivas därifrån för att markera att detta är viktigt. Foto: Colourbox Resultat från kundundersökning % upplever ökat engagemang för hälsa och friskvård i organisationen 77% har fått fler fysiskt aktiva 72% har höjda trivseltal 97% skulle kunna rekommendera Hälsodiplomering till annan arbetsplats.

13 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS 13 Motivation och förändringsarbete är basen i Korpens hälsoskola. Hälsoskolan är utvecklad i samarbete med Posten. Deltagarna, som är i eller riskerar sjukskrivning, får ökad kompetens kring och motivation till livsstilsförändringar. Förändringar som krävs för att kunna arbeta och må bättre. Utbildningen innehåller teori kring vad som ger god hälsa och praktik i form av olika sorters fysisk aktivitet. Gruppdiskussioner och reflektion över befintlig och önskad situation är centrala inslag. HÄLSOSKOLA FÖR MINSKAD SJUKFRÅNVARO & FRISKARE MEDARBETARE Posten har haft interna hälsoskolor sedan 2003 och har under de senaste åren också använt Hälsoskolorna i Korpens regi. Agneta Jensen Söderström är ansvarig för hälsoskolorna på Posten. Vi ser stor potential och hoppas att fler företag kommer att följa efter, hälsoskolan är ett verktyg som är här för att stanna. Agneta säger att utgångspunkten i Postens satsning på ett långsiktigt hälsoarbete är lika viktigt som nöjda kunder och lönsamhet. Därav är medarbetare som mår bra företagets bästa resurs. Posten arbetar aktivt för att de som är sjukskrivna ska komma tillbaka i sysselsättning, de som mår dåligt men är i arbete ska få hjälp att förbättra sin hälsa och de som mår bra idag ska få stöttning i att bibehålla goda livsstilsvanor. Hälsoskolan är då ett utmärkt redskap för cheferna att arbeta främjande och rehabiliterande. Hit kan de slussa medarbetare som, av olika anledningar, inte mår bra. KLARA FÖRBÄTTRINGAR Utvärdering av deltagare från hälsoskola visar på klara förbättringar, både i upplevd hälsa och faktiskt fysisk sådan. Agneta är mycket nöjd med resultaten. Det är fantastiskt att se resultat på individnivå, medarbetare som blommar ut tack vara ökad fysisk styrka, självinsikt, och kroppskännedom. Det inspirerar andra runtomkring till egna livsstilsförändringar. Agneta berättar att i princip alla medarbetare som har gått hälsoskolan är tillbaka i full eller gradvis sysselsättning. Detta har bidragit till sänkt sjukfrånvaro och ökade frisktal. Posten som arbetsgivare blir också mer attraktiv. Enligt Postens årliga personalenkät är det 85 procent av medarbetarna som anser att arbetsplasten arbetar aktivt med att stärka hälsa. Tommy Wenderlind arbetar vid Poståkeriet i Göteborg. Han fick möjlighet att delta i hälsoskola för omkring ett halvår sedan. Hälsoskolan har fungerat som hjälp till självhjälp för mig, inspiration till att förändra min livsstil. Jag har ökad insikt om hur mycket min livsstil påverkar min hälsa och har börjat tänka mer på vikten av att underhålla kroppen. Detta har gjort att jag har lagt om mina kostvanor och börjat motionera mer. Genom hälsoskolan har jag lärt mig att inte fokusera på kilovikten utan se till välmående och att jobba mycket med mental inställning. Anledning till att Tommy gick hälsoskola var problem med övervikt och vid hälsoprofilsbedömningen som genomförs inledningsvis upptäcktes högt blodtryck. Han har ett fysiskt krävande arbete som kräver styrka och god kondition. Idag orkar jag med mitt arbete bättre. Arbete och privatliv går hand i hand så båda delar gynnas av min nya sundare livsstil. Tommys råd till andra som står inför livsstilsförändring är att vara mer egoistisk. Det är beundransvärt att hjälpa men börja med dig själv. Du måste må bra själv för att kunna finnas till hands för andra. Text: Christin Berg Reflektion över befintlig och önskad arbetssituation är en vital del i Korpens hälsoskola Foto: erik persson Prestation = kompetens motivation hälsa Hälsa för framgång Prestation, av olika slag, är givetvis avgörande för alla verksamheters framgång. Medarbetare med god hälsa, kraft och energi, har bättre förutsättningar för att kunna nyttja sin kompetens och motivation och nå goda resultat. Och tvärtom, mår du dåligt är det svårt att göra ett bra jobb. Det är bara att se till sig själv. Korpen Hälsa hjälper er att skapa en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarna mår bra, trivs, känner arbetsglädje och kan prestera optimalt! Vi erbjuder Hälsodiplomering, ett processverktyg för att arbeta strategiskt med hälsofrågor. Tillsammans med hälsostrateg från Korpen läggs strategier för att nå era hälsomål. De mål som ska bidra till era kommande framgångar. Vi har också utbildning inom hälsofrämjande området, hälsoskola för personer i eller i risk för sjukskrivning samt kan hjälpa till med kartläggning av behov på individ- och organisationsnivå. Läs mer på el beställ information på

14 14 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS LITET QUIZZ OM HÄLSOARBETE Visioner och mål för är obefintliga är dokumenterade är förankrade vårt hälsarbete i organisationen Hälsoarbete hos eldsjälar och andra som vill friskvårdsgrupp hälsoansvariga i oss drivs av samarbete med ledning Vårt hälsoarbete syftar till ha en rolig stund, vid kick off nyttja träningsbidrag och delta öka deras livsstilskompetens att medarbetarna ska eller liknande, då och då i aktiviteter som anordnas och ta ansvar över egen hälsa Struktur för vårt består mest av tillfälliga sker i projektform när det finns är strategiskt och hälsoarbete lösningar tid och pengar över långsiktigt Hälsa hos medarbetaren Individens ensak något som arbetsplatsen en strategisk resurs och ses som kan gynnas av framgångsfaktor Hälsoarbete ses i ekonomiska återkommande kostnader ses inte med ekonomiska lönsamma investeringar perspektiv som perspektiv Hälsoarbete hos oss undvika rehabiliteringar minska sjukfrånvaro öka frisknärvaro sker för att Medarbetare behöver god springa lopp och spela orka arbeta kunna prestera bra på kondition för att bollspel på fritiden jobb och ha energi över till fritid Kompetens om vad som inte inom personal- och/eller i alla led, från högsta chef skapar hälsa på arbetsplatsen HR-avdelningen till samtliga medarbetare finns Vårt hälsoarbete innefattar fysiska aspekter fysiska och sociala aspekter fysiska, sociala och psykiska aspekter KÄLLA: KORPEN Spikmattan FinnHook Flexi-Bar Flexi:bak Har du ont i ryggen? Vi har de enkla, smarta produkterna som hjälper dig att slippa värken och stelheten. Läs mer på vår hemsida.

15 Om att släppa tyglarna och lita på medarbetarna Feb 2009, 112 sid 196 kr + moms Chefslöst företagande Speed intuition management är en bok där Björn Lundén utvecklar sina idéer om företagande och ledarskap. Idéer som ligger till grund för SIM-metoden (Speed Intuition Management) beskrivs utförligt i boken. Metoden är inte särskilt märkvärdig, utan bygger egent ligen på sunt förnuft. Regler och planering ska i så stor utsträckning som möjligt ersättas av intuition. På så sätt frigörs resurser i företaget till operativt och intäktsskapande arbete. Boken vänder sig främst till dig som driver eget företag med anställda, men också till dig som är chef utan att äga företaget. Box Näsviken Tel: Livero företagshälsovård är en Sveriges ledande specialister när det gäller bedömning av arbetsförmåga. Vår specialistkompetens ger dig den trygghet som både ditt företag och dina anställda är värda. Vi vaccinerar också din personal mot influensa och våra mottagningar är ISO certifierade. Riddargatan STOCKHOLM Telefon Fax Epost Högst 20 deltagare Anmäl dig nu! Tvådagarsutbildning Hälsobokslut Att ekonomiskt korrekt använda sig av Sjuktalet/sjukfrånvaron Sjukfallen Rehabiliteringsfallen Personalomsättningen Produktivitet/hälsa Vilka ekonomiska effekter ger hälsa och ohälsa hos personalen? Hur skapas ett effektivt och kontinuerligt förändringsarbete? Varför behövs arbetstidsvärdering? Vilka nyckeltal är relevanta? Vad krävs för att kunna jämföra nyckeltalen över tid, mellan enheter och med andra företag/organisationer? Hur företaget/organisationen kan sänka sina kostnader och skapa bättre lönsamhet Utbildning Hälsobokslut Hälsobokslut, 2-dagarsutbildning. Vilka ekonomiska effekter ger hälsa respektive ohälsa hos personalen? Varför arbetstidsvärdering? Vilka nyckeltal är relevanta? Hur kan du genom hälsoförbättrande åtgärder förbättra organisationens produktivitet och lönsamhet? Föreläsarna är Thomas Aronsson eller Claes Malmquist, etablerade personalekonomer, uppskattade föreläsare och författare. Stockholm okt Malmö 5-6 nov Göteborg nov Stockholm 1-2 dec Våra produkter: Hälsobokslut online, HBO TiA, Tillbaka i Arbetet Frågeformulär/webbenkäter. Gå in på vår hemsida, och läs mer!

16 LÅT PERSONALEN PROVTRÄNA EN HEL MÅNAD GRATIS! RING FÖRETAGSANSVARIGA: JAIME TEL: ALEXANDRA TEL: BÖRJA TRÄNA NU! FR. KR/MÅN KAMPANJEN PÅGÅR ENDAST TOM 31/10 LOKALA AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA. RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING 34 ARENOR I SVERIGE! GYM! KONDITION! GRUPPTRÄNING! BODYPUMP S-CORE RPM BODYBALANCE MRL SPINNING AEROBIC BODYSTEP BODYCOMBAT BODYATTACK BOX STEP BODYTONING YOGA CORE SJUKGYMNAST FÖRETAGSHÄLSOVÅRD SOLARIUM VATTENMASSAGE MASSAGEFÅTÖLJER SPA & MYCKET MYCKET MER... ALINGSÅS DC ALINGSÅS E-LUX GBG BACKAPLAN GBG ALMEDAL GBG DOMKYRKAN GBG EXCLUSIVE GBG LINDHOLMEN GBG MÖLNDALS TORG GBG ULLEVI GBG FRÖLUNDA GBG SISJÖN GBG TORSLANDA GBG STIGS CENTER GBG ÖRGRYTE JÖNKÖPING I&II KUNGSBACKA KUNGÄLV CENTRUM KUNGÄLV ROLLSBO KÅLLERED LILLA EDET I&II NÖDINGE ORUST PARTILLE STENUNGSUND STHLM ODENPLAN STHLM ÖSTERMALM STHLM GUSTAVSBERG TROLLHÄTTAN UDDEVALLA VÅRGÅRDA VÄNERSBORG ÄLVÄNGEN

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy 1 Hälso- och friskvårdspolicy 2007 2 Hälso- och friskvårdspolicy för Klippans kommun Hälsa en del av kompetensen Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen?

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Friskvårdspolicy Hälsa på arbetsplatsen Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Bertold Brecht Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS/ 02-026

Läs mer

Vi ger ditt företag ett lyft!

Vi ger ditt företag ett lyft! Vi ger ditt företag ett lyft! www.lsc.nu Friska människor bygger starka företag Att sprida en hälsosam livssyn och få fler människor att uppleva fördelarna med ett aktivt och sunt liv. Det är drivkraften

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Hälsosatsa med Agenturföretagen i samarbete med Liviacare!

Hälsosatsa med Agenturföretagen i samarbete med Liviacare! Hälsosatsa med Agenturföretagen i samarbete med Liviacare! Lifestyledagen - Nacka strand LiviaCare är ett unikt koncept inom företagshälsa. Vi arbetar inom tre områden; främjande hälsa, ledarskap och seminarier.

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun hälsa i arbetslivet Nationella folkhälsomål I de Nationella folkhälsomålen är det övergripande målet en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ett delområde är

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse Hälsobokslut 2008 1(13) Inledning Hälsobokslutet ger oss en övergripande bild av hälsoläget och ökad förståelse vad vi tillsammans med arbetstagarna kan göra för att förbättra förutsättningarna och villkoren

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index!

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index! Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå Våra index! Att använda personalnyckeltal Mäta Jämföra Analysera Agera! Mäta är ett första steg i analysen som behöver

Läs mer

Rehabilitering och Prevention Rättighet eller skyldighet?

Rehabilitering och Prevention Rättighet eller skyldighet? NFT 4/2006 Rehabilitering och Prevention Rättighet eller skyldighet? av Gunnel Blomberg Svenska Försäkringsföreningen anordnade den den 5 december 2006 ett heldagsseminarium över ämnet Rehabilitering och

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser. Sara Brännström, ergonom

Hälsofrämjande arbetsplatser. Sara Brännström, ergonom Hälsofrämjande arbetsplatser Sara Brännström, ergonom 16 hälsoprojekt Plastex AB Trelleborg Sealing Solutions EU-projekt Friskare arbetsplatser (9 arbetsplatser) Skellefteå Kraft European Minds Fritidskontoret

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

MOTIONSFORM ER PARTNER FÖR HÅLLBAR HÄLSA

MOTIONSFORM ER PARTNER FÖR HÅLLBAR HÄLSA MOTIONSFORM ER PARTNER FÖR HÅLLBAR HÄLSA Motionsform är ett familjeägt gym/hälsocenter mitt i city i fräscha lokaler på Köpmangatan 31 med personliga tränare och hälsorådgivare. Fokus är att hjälpa våra

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Ledarskapsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Ledarskapsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med ledarskapsprogrammet Arbetsglädje och hälsa

Läs mer

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet:

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Friskvård & Hälsa Kursen syftar övergripande till att utbilda ledare som med en bred teoretisk kunskap och med goda praktiska färdigheter kan ta initiativ till

Läs mer

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Laura Hartman Försäkringskassan 18 maj Mobiliseringsinitiativet för att förebygga sjukfrånvaro Maj 2015 Sida 1 Stor variation i sjukfrånvaro över tid - förklaras

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Friskare medarbetare Lönsammare verksamhet

Friskare medarbetare Lönsammare verksamhet Friskare medarbetare Lönsammare verksamhet Vår mission är att hjälpa företag och organisationer med medarbetares kondition, hälsa och därmed välbefinnande, för en lönsammare verksamhet Corporate Health

Läs mer

Välmående medarbetare har stort strategiskt värde

Välmående medarbetare har stort strategiskt värde Välmående medarbetare har stort strategiskt värde Ett stadigt grepp om arbetsmiljön ger välmående medarbetare och har ett stort strategiskt värde. Svenska företag är bra på att skapa en god fysisk arbetsmiljö,

Läs mer

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR AnnCatrin Hansson Utveckling Online Vägen till framgång! Välkommen! Här finns alla aktuella kurser/utbildningar och föreläsningar. Kurserna och utbildningarna sker antingen

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det?

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? Jan Winroth, Universitetslektor i pedagogik / hälsopromotion Hälsopromotion - Hälsofrämjande Det

Läs mer

SvenskaRe. San Agustin Gran Canaria

SvenskaRe. San Agustin Gran Canaria SvenskaRe San Agustin Gran Canaria Rehabilitering med hållbart resultat På Svenska Re har vi gjort människor friskare sedan 1972. Vår framgångsrika metod bygger på mångårig erfarenhet och vetenskapliga

Läs mer

Unik, avdragsgill friskvård. dna-test för vikthantering

Unik, avdragsgill friskvård. dna-test för vikthantering Unik, avdragsgill friskvård dna-test för vikthantering Våra unika DNA-analyser ger svar om varje individs unika genetiska förutsättningar för ett ökat välmående och minskat antal sjukdagar. Vikthantering.se

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Liv&Lust Hälsoplan. Liv&Lust Hälsoplan är ett strategiskt program som utvecklar hälsan i företaget. Och som samtidigt gör det roligare att arbeta.

Liv&Lust Hälsoplan. Liv&Lust Hälsoplan är ett strategiskt program som utvecklar hälsan i företaget. Och som samtidigt gör det roligare att arbeta. Liv&Lust Hälsoplan Liv&Lust Hälsoplan är ett strategiskt program som utvecklar hälsan i företaget. Och som samtidigt gör det roligare att arbeta. sidan ett j Liv&Lust Hälsoplan är ett alternativ till de

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Der Startschuss für Teamgeist, Spaß und Gesundheit bei der Arbeit!

Der Startschuss für Teamgeist, Spaß und Gesundheit bei der Arbeit! VARBERGS PIGGASTE Stegtävling Malmö - Varberg, 29 april till 28 maj Antar ni utmaningen? Der Startschuss für Teamgeist, Spaß und Gesundheit bei der Arbeit! Vilka är Varbergs piggaste arbetsplatser? Gå

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare.

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare. DU BLÄDDRAR MED HJÄLP AV PILTANGENTERNA Förbättra sjuktalen med Sjuk & Frisk SJUK & FRISK ANMÄLAN, RÅDGIVNING & STATISTIK OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE POSITIVA EFFEKTER ENKEL ADMINISTRATION» Euro

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

WellnessCard det nya friskvårdskonceptet

WellnessCard det nya friskvårdskonceptet Fördelar med WellnessCard Mottagaren får själv välja såväl produkt som leveransdatum. Allt ingår i priset. Alla produkter levereras med Postens företagspaket inom 48 timmar. WellnessCard är smidigt för

Läs mer

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll. Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.se Balans mellan krav och resurser Hälsofrämjande arbetsplatser

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Hälsostrategi lean - projekt uppkommet utifrån bristbehov i organisationen.

Hälsostrategi lean - projekt uppkommet utifrån bristbehov i organisationen. Hälsostrategi Lean Hälsostrategi lean - projekt uppkommet utifrån bristbehov i organisationen. Hög arbetsbörda Teamarbete/ledarskap Dålig kommunikation Psykosomatiska symptom Hög korttidsfrånvaro Hälsostrategi

Läs mer

Du kan mest om ditt företag. Vi kan mest om hälsa. Tillsammans får vi dig och ditt företag att må bra. Nu och i framtiden

Du kan mest om ditt företag. Vi kan mest om hälsa. Tillsammans får vi dig och ditt företag att må bra. Nu och i framtiden INNEHÅLL Det här är vi Vår strategi för företagshälsa Träna i grupp eller individuellt Baspaket & kurser Föreläsningar Tester Intyg Fysioterapi Sjukvårdsförsäkring För en anpassad företagslösning och offert

Läs mer

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig Kom med och ge din insats för ett friskare liv för dig själv, dina närmaste och hela din kommun Hälsan hör till de viktigaste värdena i människans liv och har en avgörande

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig!

Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig! Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig! 1 Vår kropp är gjord för att vara i rörelse. Kroppen behöver användas för att hållas i form! Den fysiskt inaktiva livsstil som

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

10 000 steg om dagen tar dig till målet i tid! Antar ni utmaningen? på en steg- och aktivitetstävling - Var med och försvara Sveriges ära!

10 000 steg om dagen tar dig till målet i tid! Antar ni utmaningen? på en steg- och aktivitetstävling - Var med och försvara Sveriges ära! Vi aktiverar Sverige Nu utmanar vi norrmännen på en steg- och aktivitetstävling - Var med och försvara Sveriges ära! Vi har utmanat vårt norska systerbolag för att främja hälsa och teamwork på arbetsplatser

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer