Friska företag. Häng med nu går vi! hälsa för miljoner nr Hälsa & Framtid INTRODUKTION sidan 4. Tips till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friska företag. Häng med nu går vi! hälsa för miljoner nr 01.09. Hälsa & Framtid INTRODUKTION sidan 4. Tips till"

Transkript

1 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS Hälsa & Framtid INTRODUKTION sidan 4 MINSKAD OHÄLSA REHABILITERING sidan 6 TESTA DITT FÖRETAG QUIZZ sidan 14 Friska företag hälsa för miljoner nr VINNARE Posten Brev Sundsvall och Kalix Tele24 blev Årets Friskaste Företag sidan 4 SVENSK FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD Det goda exemplet sidan 8 ATTITYDER & FÖREBILDER En ökad lönsamhet och tillväxt i företaget med Korpens Hälsoskola sidan 13 Tips till Framgång Hälsoarbete som lönar sig sidan 12 Medföljer som bilaga i Dagens Industri september 2009 Häng med nu går vi! KORPENS STEGTÄVLING Sveriges största motionstävling för arbetsplatser 29 sept 1 nov 2009 Er bästa friskvårdssatsning - anmäl er på

2 2 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS Provisa Information AB Strandvägen 19, Stockholm PROJEKTLEDARE Nicklas Lövqvist LUST & NYTTA I HÄLSOARBETET Redaktör Cindy Ahrnewald SKRIBENT Ulrika Fallenius, Jenny Rosenius, Christin Berg Layout & Repro Primaform Produktion AB Tryck BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla V-TAB Aröd AB, Göteborg MittMedia Print, Örnsköldsvik OMSLAGSFOTO Istockphoto, Getty Images, Ima, Grxbxp FOTO Cindy Ahrnewald Medföljer som bilaga i Dagens Industri, september Sedan 20 år tillbaka finansierar, producerar och publicerar Provisa kundanpassade tematidningar, magasin och guider. Tillsammans med våra kunder skapar vi en unik produkt som på ett effektivt sätt når ut med rätt budskap till rätt målgrupp. Vill du veta mer? Kontakta verkställande direktör och ansvarig utgivare Inger Ågren på tel KORPENS BOSSE ANDERSSON OM VIKTEN AV FRISKVÅRD PÅ DE SVENSKA FÖRETAGEN Svensk företagsfriskvård och företagsidrott måste bli både mer lustfylld och effektivare. Mer lustfylld så den verkligen omfattar flertalet på en arbetsplats, och effektivare så den ger den nytta som önskas. Likaså bör utbytet mellan ansvariga öka för att underlätta en effektivisering. Idrott och friskvård låter oerhört tråkigt för många, även om de fattar nyttan av det. Ett mindre antal är mycket engagerade i att organisera idrott och friskvård, de är motorer i en mycket omfattande nytta på alla nivåer. Avståndet mellan dem kan bli ett problem i sig, i undantagsfall med inslag av frånstötande moralism. Blir avståndet för stort uppstår vi och dem, som hindrar snarare än främjar. Idrott och friskvård handlar främst om vår mänskliga prestationsförmåga. Få andra har sådan kunskap om denna som idrottsrörelsen. Denna kunskap och kompetens är till stor glädje och nytta för alla. Idrott är kärnan i en stor del av friskvården. Idrott på svenska består fysisk aktivitet för att ha roligt, må bra och prestera mera. Runt denna finns miljö- och kulturfrågor, mat och dryck, motions- och träningslära, studier, anläggningar, kläder och utrustning, arrangemang och organisering med mera. Det är fråga om små och stora företag inom idrott och friskvård. Idrottens kompetens både vad gäller motions-, kondition- och träningslära är omfattande. Översatt till personalarbete så handlar det om ett aktivt personalarbete som främjar aktiva arbetsplatser och friska företag. Det är ett arbete som gagnar hela samhället. Det ger stora positiva externa effekter. Idrott och friskvård är viktiga inslag i hälsoarbetet, som också omfattar risk- och skadeförebyggande arbete, liksom snabba åtgärder med bland annat försäkringskassan i frågor om rehabilitering. Som en del av det vardagliga ordinarie arbetet gör sig friskvård och idrott bäst. När den blir en sidovagn till det ordinarie blir den inte lika omfattande och nyttig. Som en del av förebyggande arbete och rehabilitering kan den bidra till minskade risker, vara skadeförebyggande och snabba på rehabiliteringsprocessen. För att börja runda av. Låt inte val av modeller för mätning bli det största hindret i arbetet för fler fysiskt aktiva, idrott och friskvård. Låt inte behovet av det egna arbetets legitimitet och förankring slå över i förstark övertalningsiver ochi värsta fall fanatism. Nyttan av fysisk aktivitet, motion och träning, bra mat och dryck, vila och återhämtning, socialt stöd och glädje är vetenskapligt väl dokumenterat. Det räcker i de allra flesta fall att använda enkla uppföljningsmetoder. I denna bilaga kan ni ta del av allt från hälsofrämjande arbete till rehabilitering. Vårt mål är att ni blir inspirerade av det ni läser och söker er fram på vägar som är mer lustfylld tillika mer nyttig, och att utbytet mellan er som jobbar med dessa frågor ökar något. God läsning. INNEHÅLL 6» AKTUELLT Rehabiliteringskedjan 8» DET GODA EXEMPLET Svensk företagshälsovård » EN ÖKAD ARBETSGLÄDJE Skapa en trivsam arbetsmiljö 12» MILJONFÖRETAGET BANAR VÄG Hälsoarbete som lönar sig 13» KORPENS HÄLSOSKOLA Friska medarbetare ökar lönsamheten 14» QUIZZ Testa ditt företag

3 upptäck Du & jobbets nya hälsosajt 9000 unika besökare i veckan! duochjobbet.se/halsa

4 4 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS ÅRETS FRISKASTE FÖRETAG Foto: sxc.hu I våras utsågs Årets friskaste företag, en utmärkelse som Korpen delar ut till företag som medvetet och målinriktat arbetar för att främja hälsa. Priset gick till två företag som jobbar föredömligt. Möt dem nedan. SUNDSVALLS BREVTERMINAL På Posten har man jobbat strategiskt med hälsa i många år. Postens hälsochef Angelica Björkbom ser Sundsvall Brevterminal som ett föredöme inom Posten. FRAMGÅNGSFAKTORER: Starkt fokus på hälsofrågor Stort engagemang från ledning Ett långsiktigt arbete med tydlig strategi RESULTATET? Det finns stort engagemang för hälsofrågor i hela organisationen. Enligt en medarbetarenkät har den självupplevda hälsan ökat. Sjukfrånvaro på Posten har minskat från 9 procent år 2003 till dagens siffra på 5,5 procent. Detta ger minskade kostnader och bättre ekonomiskt resultat. I lågkonjunktur är det extra viktigt att fokusera på hälsa. Medarbetare som mår bra presterar bättre och är mer rustade för eventuella motgångar. Ökad hälsa gynnar även privatliv så hälsoarbetet är en win/win-situation för både organisation och individ. KALIX TELE 24 Här arbetar medarbetare sittandes på pilatesboll eller gåendes på löpband. Hälsoarbetet är en del av företagskulturen på Kalix Tele 24, enligt bolagets Vd Kristian Rothoff. FRAMGÅNGS FAKTORER: Fokus med tydliga mål och planer Helhetssyn, hälsoarbete är inte ett projekt utan en process Nytänkande, våga testa nya vägar RESULTATET? Enligt medarbetarundersökning har 62 procent av medarbetarna gjort positiva livsstilsförändringar. Frisknärvaron har ökat med 4,5 procent sedan Personalomsättningen har på samma tid minskat med 2 procent. Att bibehålla det arbete som bedrivs idag. Och att fortsätta vara nytänkande och erbjuda en bred palett av aktiviteter. Hjulen behöver inte uppfinnas av Kalix Tele 24 utan vi krokar gärna arm med andra företag och organisationer. Källa: Korpen HÄLSA & FRAMTID Delaktighet, ett tydligt ledarskap och kompetensutveckling är faktorer som kännetecknar friska och hälsosamma företag. Det visar studier och forskning som bedrivs runtom i landet. Karolinska institutet, Uppsala universitet och Centrum för folkhälsa har under arbetat med ett projekt vid namn Hälsa och framtid. Syftet var att hitta de faktorer som speciellt utmärker friska företag. På de företag där ledarskapet utmärkte sig och där medarbetarna var delaktiga, motsvarade långtidssjukskrivningen en tredjedel av genomsnittet. Friska företag har tydligare strategier för ledarskap och tar i större utsträckning till vara på personalens idéer om hur organisationen kan förbättras. För dem är det är självklart att medarbetarna är delaktiga i det kontinuerliga förbättringsarbetet, säger Magnus Svartengren, överläkare vid Arbets- och miljömedicin inom Centrum för folkhälsa, och professor på Karolinska institutet. I studien upptäckte man också att så kallat friska företag har mer omfattande kunskap om sjukfrånvaro än företag med många sjukskrivna. Likaså har de företag med en tydlig policy för rehabilitering en låg sjukfrånvaro. Det som utmärker friska företag är således att personalen inte insjuknar, vilket visar på att ett förebyggande arbete är mycket viktigt. FRAMGÅNGSRIKA FRISKA FÖRETAG Hur man skapar ett friskt företag är utgångspunkten för Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) forskningsprojekt 3F, Framgångsrika Friska Företag. Forskare och företag har förts samman för att i nätverksform utbyta akademiska resultat med praktisk erfarenhet från företag som arbetar för att skapa hälsosamma arbetsförhållanden. Vår ambition med projektet är att lyfta fram goda exempel som visar att det lönar sig ekonomiskt att satsa på humankapital, säger Eva Stattin, kommunikationsansvarig, IVA. Bland annat har man forskat kring hur chefer som utbildats inom coachning påverkar medarbetarna. På Göteborgs universitet har man infört det coachande ledarskapet vilket har bidragit till större delaktighet, ansvar och kreativitet hos personalen. Ett exempel på frågor som har belysts inom 3F-projektet är hur man kan få distansledarskap att fungera väl. Ledarskap på håll blir ofta en utmaning när man inte kan mötas ansikte mot ansikte. Video- och audioteknik är ett sätt att minska en negativ känsla till följd av ett fysiskt avstånd. Polisen i Stockholms län låter exempelvis perso nalen på kontaktcenter som finns utspridda på tre skärgårdsöar, mötas i en interaktiv miljö. Känslan av närvaro och att höra till samma organisation är en grundbult på företag, även om man sitter utspridda geografiskt. Med hjälp av rätt sorts teknik kan man stödja detta och bygga en miljö som fungerar, säger Minna Räsänen, forskare på avdelningen Människa-datorinteraktion på KTH. Text: Ulrika Fallenius Foto: Colourbox Specialprodukter till Träning, Lek och Rehabilitering Flythjälpmedel Hantlar Bollar Dykleksaker Träningsväst Wet Vest Bassäng-brits & stol Vi finns på Stockholmsmässan Ett Bra Liv, 9 11 sept. Välkommen till monter 11:48 Aqua produkter AB Tel

5 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS 5 Hälsosatsning har redan sparat 400 miljoner I våras deltog över personer i Korpens stegtävling och i höst räknar arrangörerna med att slå rekord. På bara några få år har stegtävlingen, som från början är en svensk idé, växt enormt och flera länder börjar följa efter. Hälsorevisorn Stefan Lundström har räknat ut att en friskvårdssatsning som Korpens stegtävling kan ge så mycket som fem gånger pengarna tillbaka genom minskad sjukfrånvaro. Korpens stegtävling är Sveriges största stegtävling för arbetsplatser och har under fem år sporrat anställda att motionera mera. Över personer har deltagit genom åren och tillsammans har över 50 miljarder steg tagits. Henrik Nordlindh är tävlingsansvarig på Korpens stegtävling: Genom att få medarbetare att röra på sig mer får arbetsplatser friskare personal samtidigt som alla deltagare får en rolig aktivitet att göra tillsammans. Vi genomför även liknande stegtävlingar i Finland och Norge och nästa steg blir att lansera konceptet i fler europeiska länder. Samtidigt som Korpens stegtävling ger en stor hälsovinst för de arbetsplatser som deltar så har den även varit en ekonomisk framgång för arbetsgivarna. Civilekonomen och hälsorevisorn Stefan Lundström menar att en friskvårdssatsning som Korpens stegtävling kan ge fem gånger pengarna tillbaka i minskad sjukfrånvaro och cirka 25 gånger i produktivitetsvinst. Korpens stegtävling har sedan starten med stor sannolikhet sparat in minst 400 miljoner kronor enbart i minskade sjukskrivningskostnader i Sverige, menar han. Korpens stegtävling genomförs en gång på våren och en gång på hösten. Den genomfördes för första gången våren 2004, då med deltagare. I våras deltog över personer och i höst hoppas man på en ökning och att kunna slå rekord. Henrik Nordlindh avslutar med: Det är glädjande att se att arbetsgivare satsar ännu mer på medarbetarnas hälsa och välmående i lågkonjunktur. Och med tanke på de långsiktiga vinsterna så gör de ju helt rätt. Korta fakta om Korpens stegtävling: Korpens stegtävling genomförs i samarbete med företaget Select Wellness Tävlingen pågår mellan den 29 september och den 1 november, sista anmälningsdag är den 18 september Minst fem personer är med och tävlar i varje lag Tävlingen är nätbaserad och det finns mängder av funktioner som motiverar och stöttar deltagarna I tävlingspaketet ingår bland annat en personlig stegdagbok samt en särskilt framtagen stegräknare från prisbelönta Silva. Nytt för i år är bland annat att man kan följa sina framsteg på en karta där man väljer start och mål själv, samt ett konditionstest som man enkelt genomför framför sin dator För mer information: Select Wellness är ett företag med inriktning på IT-baserade friskvårdskoncept för arbetsplatser. Select Wellness arrangerar bl.a. det väletablerade stegtävlingskonceptet och det nylanserade webbaserade affärssystemet för hälsa/friskvård Om Korpens Stegtävling, kontakta Henrik Nordlindh, tävlingsansvarig för Korpens stegtävling och Vd för Select Wellness. Tel: E-post: Om Korpens övriga verksamhet, kontakta Kent Thuresson, koncept- och kvalitetsansvarig för Korpen Tel: E-post: Då var det DAX igen! DAX Alcogel 85 och DAX Desinficerande våtservett är effektiva för att undvika spridning av förkylning, influensa och vinterkräksjuka. Enligt en undersökning som Strama och Smittskyddsinstitutet genomfört, skulle sjukfrånvaron minska med 12% i förskolor, om alla barn och vuxna använde handdesinfektionsmedel*. DAX Handdesinfektionsmedel är naturligtvis lika bra att ha hemma som på förskolan. Så kanske är det tid att göra DAX till en naturlig del av familjens vardag? *Läs om hela undersökningen på DAX marknadsförs av Opus Health Care AB, En ren vana för hela familjen

6 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS Foto: Colourbox Trenden är tydlig, långa sjukfall minskar och de som är långtidssjukskrivna kommer tillbaka till jobbet snabbare. Flera faktorer står bakom dessa positiva siffror. Dels arbetar man mer aktivt i företagen med att förebygga ohälsa, dels har man på riksdagsnivå vidtagit många åtgärder: den nya sjukförsäkringen kan vara en bidragande orsak. Det så kallade ohälsotalet ett mått på antalet utbetalda dagar från Försäkringskassan sjönk med nära sju procent under Ohälsotalet är idag 35,5 dagar, i jämförelse med 2005 års 41,3 dagar. FLER TILLBAKA TILL ARBETET EFTER SJUKSKRIVNING Den 1 juli 2008 trädde de nya reglerna i den allmänna sjukförsäkringen i kraft. En av de största förändringarna är att den sjukes arbetsförmåga bedöms vid tre olika tidsgränser i något man kallar rehabiliteringskedja. En annan skillnad är att sjukpenningen begränsas till ett år, men rätten till fortsatt sjukpenning finns för särskilda fall. Fördelarna med dessa nya regler är att man effektiviserar sjukskrivningsprocessen och ökar möjligheten för den sjukskrivne att gå tillbaka till jobbet så snart som möjligt. Dessutom lägger man ett större ansvar på individen själv att komma tillbaka till arbetslivet, säger Cecilia Udin, verksamhetsansvarig för sjukpenning och samordning på Försäkringskassan. REHABILITERINGSKEDJAN Rehabiliteringskedjan, det vill säga sättet att bedöma rätten till sjukpenning, är uppdelad på hållpunkter efter 90 dagar, 180 dagar och 365 dagar. Under de första tre månaderna gör Försäkringskassan en bedömning om man kan klara av sitt vanliga arbete. Man har således rätt till sjukpenning i 90 dagar om man inte kan utföra sina vanliga arbetsuppgifter. Nästa steg är att bedöma om den sjukskrivne kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare. Efter tre månader har man alltså endast rätt till sjukpenning i ytterligare 90 dagar om man inte kan jobba inom företaget överhuvudtaget. Efter 6 månader tittar man på om det finns andra jobb på arbetsmarknaden som man trots sin sjukdom kan utföra. Klarar man inte av något jobb på marknaden har man rätt till sjukpenning i upp till ett år. Därefter kan man ansöka om förlängd sjukpenning, vilken man kan få i högst 550 dagar. Målet är dock att den sjuke ska återfå arbetsförmågan inom ett år. Möjligheterna ökar nu när vi genom den nya rehabiliteringskedjan inte begränsar oss till en tjänst enbart inom företaget där man är anställd, utan tittar på lämpliga jobb på hela arbetsmarknaden, säger Cecilia Udin. SSAB ETT GOTT EXEMPEL På SSABs division Grovplåt i Oxelösund har antalet långtidssjukskrivna halverats på två år. Det föredömliga arbetet med att förebygga ohälsa och rehabilitering är anledningen. Detta arbete har skett i nära samarbete med personalavdelningen, företagshälsovården, chefer, facket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Man har tagit kontroll över rehab-processen och med hjälp av checklistor, blanketter och en rehab-handbok kunnat komma åt problemet. Dessutom har utbildning och information till bland annat cheferna bidragit till ett snabbare agerande när någon blivit sjuk, enligt Kerstin Hammarlund, rehab-samordnare på SSAB. Jan-Ove Tallstig, chef för hälsoverksamheten på SSAB poängterar också man jobbar aktivt med att förebygga ohälsa. Att sjuktalen har minskat från 5,7 procent år 2007 till 4,4 procent år 2008, är det glädjande resultatet av en mängd åtgärder för att komma åt hälsoproblem som det många gånger tunga arbetet medför. Vi har implementerat hälsorum i vilka man kan träna, stretcha eller få massage. Vi har öppnat en sporthall där alla anställda kan träna gratis, tack vare att friskvårdsbidraget täcker ett årsmedlemsskap. Antalet besökare ökade med det dubbla det senaste året, så vi har fått utöka antalet träningspass. Positiva siffror visar att 60 procent av de anställda motionerar regelbundet, en ökning med 13 procent från året innan. Att träna regelbundet är nyckeln till välmående. Hälften av alla anställda deltog i vår stegtävling i höstas. Den månaden var sjukfrånvaron 3,9 procent, vilket är det lägsta någonsin, avslutar Jan-Ove Tallstig. Text: Ulrika Fallenius Om det händer I ett mindre företag är alla nyckelpersoner. Det gäller därför att undvika långa sjukskrivningar som kan få hela företaget att stanna. Med vår förbättrade medlemsförsäkring GARANT Anställd får dina medarbetare ett omfattande skydd. Bland annat ger försäkringen snabb tillgång till privat sjukvård, skydd dygnet runt vid olycksfall och ett högt livförsäkringsbelopp. GARANT Anställd är en unik gruppförsäkring för mindre bolag, som nytecknas utan individuell hälsodeklaration. Läs mer på eller ring oss på

7 Polar - en seriös partner som främjar din aktiva livsstil och företagets hälsoarbete. Världsledande tillverkare av träningsdatorer som motiverar till träning och aktiv livsstil. Sedan starten 1977 har Polar varit pionjär och ledande tillverkare av pulsmätare och träningsdatorer. Vår filosofi runt motion och träning utgår alltid från dig som individ. Vår starka drivkraft att ständigt utveckla nya produkter som hjälper dig att träna utifrån kroppens förutsättningar står fortfarande i fokus. Idag erbjuder vi så mycket mer än bara pulsmätare. Vi står för ett komplett träningskoncept från planering och träningsrådgivning till uppföljning och analys. Möjligheten att kunna utmana andra och dela träningsinformation via specifika Polar websidor tar pulsträningen till en helt ny nivå. Företagshälsovård och friskvårdsföretag profiterar från Polar OwnTest System. Polar OwnTest System är ett helhetstäckande testsystem som definerar hur hälsosamma och vältränade personer är och kan bli. Systemet, som har utvecklats i nära samarbete med ledande experter inom området, är enkelt att använda och vänder sig till företag som jobbar med hälso- och friskvård. Mer info: Tel: Club Management by Polar för träningsanläggningar Club Management by Polar är ett affärssystem som har utvecklats efter träningsanläggningarnas behov. Systemet sammanför alla verksamhetsområden på en träningsanläggning till ett säkert och lättanvänt system. Club Management by Polar hjälper till att effektivisera verksamheten och ökar lönsamheten såväl på enskilda träningsanläggningar som på anläggningskedjor. Mer info: Tel: Polar Sverige AB Salkhallen, Bromma Bra ledarskap ger friska företag Överlevnadshandbok för chefer Dagens chefsskap kräver mycket. Överlevnadshandbok för chefer ger konkreta och praktiska tips för hur du som chef kan tänka och agera för att förbättra din egen arbetsdag och arbetsmiljö. Art nr kr Arbetsmiljö för chefer En uppslagsbok för chefer som ger orientering och handfasta råd inom arbetsmiljö. Art nr kr Utbildning Arbetsmiljö för chefer Utbildningens syfte är att ge chefer ökade kunskaper om arbetsmiljöregler och metoder som ger säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, skapar god arbetsmiljö och främjar produktivitet. Stockholm 6-7 oktober, november Arbetsorganisation och ledarskap Boken Arbetsorganisation och ledarskap visar på sambandet mellan olika sätt att organisera och leda arbetet och hur personalen mår. Art nr kr Nycklar till friska företag Materialet Nycklar till friska företag visar vad som utmärker företag med friska medarbetare. Forskare har genom forskningsprojektet Hälsa och framtid funnit faktorer som företag direkt kan påverka för att sänka sjukfrånvaron. Art nr kr Materialet ingår i utbildningen Arbetsmiljö för chefer Anmäl dig/beställ på eller ring Priser exkl moms och frakt. friskaforetag1.indd

8 8 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS Att nöjda medarbetare ger nöjda kunder är kanhända ett slitet uttryck, men likafullt aktuellt. Hur skapar vi då en trivsam arbetsmiljö där medarbetarna trivs och gör bra ifrån sig? En uppmuntrande chef har stor inverkan, men medarbetaren har också själv ett ansvar att höja arbetsglädjen. ÖKA ARBETSGLÄDJEN & LÖNSAMHETen Konsulten Lars Hessner kom redan 1993 ut med boken Ledare eller bara chef i vilken han fastställer tio kriterier som bör uppfyllas för ett gott arbets klimat. Att visa respekt, skapa en teamkänsla, ge feedback och rätt belöning är några exempel på hur en chef lättare skapar nöjda medarbetare. Inte minst kan nöjda medarbetare också påverka lönsamheten. FRAMGÅNGAR ÖKAR TRIVSELN Liknande slutsatser har docenten och socialpsykologen Bosse Angelöw kunnat dra. Han har i sin forskning fastställt att hög arbetsglädje är en av de viktigaste förutsättningarna för en hälsosam, effektiv och framgångsrik arbetsplats. De chefer och medarbetare han har intervjuat i sina studier uppger att nå sina mål och att hitta lösningar på problem, är den viktigaste förutsättningen för att skapa arbetsglädje. Andra faktorer som spelar in är bland annat positiv feedback, god stämning, stimulerande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka. Det är viktigt att förstå att alla på företaget delar ansvaret att skapa en trivsam arbetsmiljö, säger Bosse Angelöw. Chefen kan skapa förutsättningar och se till att sätta arbetsglädje högt upp på agendan. Inte minst måste chefen vara en god förebild. Men var och en av oss har ett ansvar och man kan fråga sig själv vad har jag gjort idag för att öka arbetsglädjen? SOCIAL KOMPETENS VIKTIGAST Traditionella chefsegenskaper som utbildning och branscherfarenhet är inte längre lika viktiga, enligt en undersökning från bemanningsföretaget Academic Work. Nära hälften av de 900 högskolestudenter som ingick i studien anser att utbildningsnivån inte spelar någon roll. De unga på arbetsmarknaden idag delar inte längre den bild som tidigare generationer haft av hur en bra chef ska vara, menar Johan Skarborg, Vd på Academic Work. Man vill trivas på arbetsplatsen och ha en avslappnad arbetsrelation till sin chef. Högst värderar man egenskaper som social kompetens, inspirerande, engagerad. Många undersökningar visar att unga akade miker värdesätter att företag tar ett socialt Johan Skarborg, Vd på Academic Work ansvar och är engagerade i viktiga frågor även utanför sitt verksamhetsområde. Företag som vill attrahera studenter och unga akademiker och känner att de lever upp till dessa förväntningar, gör rätt i att framhäva den bilden som en del i rekryteringsprocessen, tycker Johan Skarborg. Text: Ulrika Fallenius 10 KRITERIER FÖR EN GOD ARBETSMILJÖ 1. RESPEKT. Medarbetarna måste känna att de blir bemötta med respekt och sedda av sin chef. 2. SAMVERKAN. Gör saker tillsammans, och se till att konflikter löses av chefen. 3. PÅVERKA. Medarbetarna måste känna att de har en möjlighet att påverka sin arbetssituation. 4. ERKÄNSLA. Ge återkoppling på väl utförda prestationer. 5. RÄTT BELÖNING. Rätt marknadsnivå på lönerna och andra former av belöning. 6. INFORMATION. Interninformationen måste fungera väl brist på information skapar spekulation. 7. HELHETSSYN. Låt medarbetarna förstå betydelsen av det egna arbetet som en del av helheten. 8. MÅL. Medarbetarna måste känna till och arbeta efter uppsatta mål. 9. PERSONLIG UTVECKLING. Alla vill utvecklas och avancera ge möjlighet till personlig utveckling. 10. GENOMFÖRA. Ge personalen en känsla av att det är möjligt att få saker genomförda. Källa: Ledare eller bara chef av Lars Hessner FOTO: ISTOCKPHOTO En miljö- & hälsoaktivitet för företag och organisationer Våren 2010 kör vi igång igen Anmäl dig och dina kollegor på

9 Handen på hjärtat, vore det inte skönt att slippa leta efter dina läsglasögon varje dag? Tänk att kunna läsa varje SMS utan problem, trots att glasögonen ligger i den där andra jackan. Längtar du efter ett bättre och enklare alternativ är lösningen ett par moderna flerstyrkelinser. Prova själv. Jakobsbergs C Järfälla Tel Östra Hamngatan Göteborg Tel Sturegallerian Stockholm Tel Kungsgatan Uddevalla Tel Kungsgatan Stockholm Tel PureVision Multi-Focal är en månadslins med en nytänkande optisk design där dina ögon instinktivt utnyttjar rätt styrka i linsen. Du får en skarp och klar synkvalitet både på nära håll, mellanavstånd och på långt håll.

10 10 Hela denna tematidning är en annons Dammig, varm eller för torr arbetsmiljö? Förbättra arbetsmiljön med vattendimma Systemet kan med fördel användas inomhus i alla former av verksamheter t ex industri, lager eller kontor, för att reducera dammpartiklar, hålla nere temperaturen eller förbättra luftfuktigheten. Systemet består av ett vattenhydraliskt aggregat som arbetar med ca 80 bars tryck och dysor som producerar extremt små vattendroppar. Genom att spraya en liten mängd vatten med högt tryck till en vattendimma ökar man luftfuktigheten, sänker temperaturen samt ökar damm-partiklarnas vikt så att de faller ned. Det mesta av vattnet dunstar innan det når golvet, så det bildas inga vattensamlingar. Efter installation av Danfoss högtryckssystem för vattendimma har man vad det gäller damm kunnat påvisa en sänkning av dammpartiklar upp till 80%. Vattenteknologi med högt tryck DELEGERING MINSKAR NEGATIV STRESS Platschefen måste kunna se problemen innan de växer sig allt för stora Inom byggbranschen är tempot mycket högt. Hur förhindrar man negativ stress? NCC Construction Sverige har tillsammans med Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet genomfört en pilotstudie som identifierar aspekter på platschefers ledarskap, i syfte att minska stressnivån och främja god hälsa bland företagets medarbetare. Studien genomfördes vid tio olika byggprojekt i region Stockholm och Mälardalen. Resultatet visar på hur viktigt det är att platschefen är synlig och tillgänglig för sina medarbetare. Att kontinuerligt skaffa sig kunskap om medarbetarna och produktionsprocessen, och att effektivt kunna delegera är två centrala strategier när det kommer till stresshantering. För att genomföra det ställs krav på självkännedom, självförtroende såväl som tillit. Platschefen måste också kunna se problemen innan de växer sig allt för stora, våga be om hjälp, ställa krav och sätta gränser. ErgoMiljö i Kristianstad AB Bockebäcksvägen 87, Önnestad Öppettider: Måndag - fredag Tel: , Fax: Hemsida: E-post: STUDIEN PÅVISAR TYDLIGT att ett handlingskraftigt och beslutsmässigt beteende minskar negativ stress. Som fortsättning och uppföljning har forskarlaget föreslagit ett handlett ledarutvecklingsprogram under ett års tid. Det är inte tillräckligt att lära sig ledarskap i teorin. Om det ska få effekt måste lärandet ske nära praktiken, i den verklighet som cheferna är. Den modell vi har arbetat utefter går ut på att chefer träffas i utvecklingsgrupper, utbyter erfarenheter och diskuterar aktuella problem. Det gör att cheferna själva genererar kunskap och skapar en lärande organisation. Vår avsikt är sedan att med vetenskapliga metoder utvärdera hur modellen fungerar i byggsektorn, säger Hugo Westerlund, forskare vid Stressforskningsinstitutet. På NCC ser man positivt på både resultaten och det ledarskapsstöd man har fått. Tack vare IVAs 3F-projekt har vi fått möjlighet att samarbeta med forskare och fått konkreta förslag på hur vi kan arbeta vidare. På så sätt kan vi lära ut ett hållbart hälsofrämjande ledarskap till flera av våra platschefer, säger Karolina Rinman, hälsostrateg på NCC Construction Sverige. Text: Jenny Rosenius

11 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS 11 Ett steg mot en starkare verksamhet Hur många steg tar du och dina anställda på en dag? Svaret på den frågan spelar större roll än du kanske tror, både för er hälsa och för din verksamhet. Att gå är en otroligt skonsam träningsform som alla kan ta till sig. Traditionella friskvårdsbidrag når 30 till 50 procent av medarbetarna på ett företag, men stegräkning når nästan 80 procent. Det säger Åke Lundén, en av grundarna till bolaget Flexpay. Flexpay är Sveriges största friskvårdsinköpare och gick i somras ihop med företaget Wellstep som anordnar stegtävlingar. Eftersom vi hjälper bolag att hantera sina friskvårdsbidrag ser vi vilka aktiviteter som uppskattas mest. Vi vill erbjuda våra kunder det bästa och när vi märkte vilken genomslagskraft stegräkning hade kändes det här samarbetet som en självklarhet, säger Åke Lundén. En promenad till Rom Wellsteps tjänst är enkel: Med hjälp av stegräknare håller deltagarna i tävlingen koll på hur långt de går varje dag. De registrerar resultatet på sin personliga sida på Wellsteps webbplats, och där ser de också hur de ligger till i jämförelse med de andra deltagarna. Hur många man vill vara i ett lag eller hur långt man vill gå är helt valfritt. Vissa väljer en sträcka som motsvarar Stockholm till Göteborg, andra går så långt som till Rom, säger Jonas Knutson, entreprenören bakom Wellstep. Minskade kostnader, ökad sammanhållning Stegräkningen har spridits som en löpeld i Sveriges företag. Hälsoekonomen Stefan Lundström hävdade nyligen i Dagens Nyheter att inte mindre än deltagare har hakat på trenden som sedan starten sannolikt har sparat in 400 miljoner kronor i minskade sjukskrivningskostnader. Vad är hemligheten bakom framgången? Självklart uppskattar deltagarna hälsoaspekten, men jag tror att stegtävlingarna har blivit så populära eftersom de dessutom är något som man gör tillsammans det blir lite teambuilding av det hela, säger Jonas Knutson. Tillsammans med Wellstep vill Flexpay erbjuda användar vänliga stegtävlingspaket till mycket konkurrenskraftiga priser. Och naturligtvis har de själva provat på sin tjänst, med gott resultat. Till en början tog man trapporna i stället för hissen eller lämnade bilen hemma. Men mot slutet gjorde tävlings instinkten sitt och folk började springa ärenden åt motståndarlaget för att hålla deras stegantal nere och sitt eget uppe, säger Åke Lundén och skrattar. Text: Nanna Brickman Vill du veta mer? Kontakta Åke Lundén Växel: E-post: ORIGINALET med piggar som tar på djupet COMBI Den intelligenta spikmattan Med fasta piggar på halva och mjuka på andra. För säte/rygg eller rygg och axlar/nacke. Svenska Spikmattan fi nns som CLASSIC, SOFT och COMBI. Svenska Spikmattan är tillverkad i Sverige för att säkerställa en hög kvalité. Hygienisk, då den är enkel att tvätta. Avger inga farliga kemikalier vid hudkontakt. Tillverkad av Livsmedelsklassad plast och CE-märkt. 5 års garanti. Du kan hitta Svenska Spikmattan hos terapeuter och hälsobutiker i hela Sverige. Eller beställa den på vår hemsida CuraComp AB Malmö, Tel

12 12 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS MILJONFÖRETAGET SOM BANAR VÄG FÖR GOD HÄLSA Att hälsoarbete kan löna sig kan många företag som hälsodiplomerats vittna om. Vägverket är ett av dem. Redan 2007 gick vår satsning Projekt humankapitalfrämjande med en miljon i vinst, säger Dan Kälebo, hälsostrateg på Vägverket Trafikregistret. Hälsoprojektet syftar till att bygga motivation och välbefinnande, genom friskvårdsarbete, systematiskt arbetsmiljö arbete, ledarskap och medarbetarskap. Dan Kälebo förklarar miljonvinsten med att investeringarna i hälsofrämjande arbete som uppgick till 2,5 miljoner kronor minskade utgifterna med en miljon kronor för sjukfrånvaro, kronor för rehabilitering. Även personalomsättningen minskade vilket sparade två miljoner kronor åt Vägverket. EGET ANSVAR Den mest lönsamma investeringen i hälsa har enligt Dan Kälebo varit företagets föreläsningar inom livsstilsfrågor. Men har belyst individens ansvar och arbetsplatsens möjlighet till att inspirera till positiva livsstilsval. Vi kan inte tvinga medarbetarna men vi kan ge dem verktyg. Föreläsningarna är väldigt betydelsefulla i det här arbetet och erbjuds fyra gånger per år. De kan handla om allt från mentala faktorer till konkreta träningstips och ska motivera individerna till att själva ta hand om sin hälsa, menar Dan Kälebo. Deras målinriktade hälsoarbete har även skapat andra spinoffeffekter, som till exempel nomineringar till olika hälsopris. Vi har varit nominerade till Stora arbetsmiljö priset och Årets Friskaste Företag. Dessutom har vi figurerat på mässor och i tidningsartiklar som ett gott exempel. I sin tur leder detta till att vårt arbetsgivarmärke stärkts, något som vi har stor glädje av i den hårdnande konkurrensen om dagens och framtidens arbetskraft, fortsätter Dan Kälebo. Källa: Korpen VÄGVERKETS TIPS TILL FRAMGÅNG Ta reda på vad det faktiskt kostar med sjukfrånvaro och personalomsättning. Då kan ni lättare motivera era satsningar på hälsofrämjande åtgärder. Förankra arbetet i ledningen, frågan ska helst drivas därifrån för att markera att detta är viktigt. Foto: Colourbox Resultat från kundundersökning % upplever ökat engagemang för hälsa och friskvård i organisationen 77% har fått fler fysiskt aktiva 72% har höjda trivseltal 97% skulle kunna rekommendera Hälsodiplomering till annan arbetsplats.

13 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS 13 Motivation och förändringsarbete är basen i Korpens hälsoskola. Hälsoskolan är utvecklad i samarbete med Posten. Deltagarna, som är i eller riskerar sjukskrivning, får ökad kompetens kring och motivation till livsstilsförändringar. Förändringar som krävs för att kunna arbeta och må bättre. Utbildningen innehåller teori kring vad som ger god hälsa och praktik i form av olika sorters fysisk aktivitet. Gruppdiskussioner och reflektion över befintlig och önskad situation är centrala inslag. HÄLSOSKOLA FÖR MINSKAD SJUKFRÅNVARO & FRISKARE MEDARBETARE Posten har haft interna hälsoskolor sedan 2003 och har under de senaste åren också använt Hälsoskolorna i Korpens regi. Agneta Jensen Söderström är ansvarig för hälsoskolorna på Posten. Vi ser stor potential och hoppas att fler företag kommer att följa efter, hälsoskolan är ett verktyg som är här för att stanna. Agneta säger att utgångspunkten i Postens satsning på ett långsiktigt hälsoarbete är lika viktigt som nöjda kunder och lönsamhet. Därav är medarbetare som mår bra företagets bästa resurs. Posten arbetar aktivt för att de som är sjukskrivna ska komma tillbaka i sysselsättning, de som mår dåligt men är i arbete ska få hjälp att förbättra sin hälsa och de som mår bra idag ska få stöttning i att bibehålla goda livsstilsvanor. Hälsoskolan är då ett utmärkt redskap för cheferna att arbeta främjande och rehabiliterande. Hit kan de slussa medarbetare som, av olika anledningar, inte mår bra. KLARA FÖRBÄTTRINGAR Utvärdering av deltagare från hälsoskola visar på klara förbättringar, både i upplevd hälsa och faktiskt fysisk sådan. Agneta är mycket nöjd med resultaten. Det är fantastiskt att se resultat på individnivå, medarbetare som blommar ut tack vara ökad fysisk styrka, självinsikt, och kroppskännedom. Det inspirerar andra runtomkring till egna livsstilsförändringar. Agneta berättar att i princip alla medarbetare som har gått hälsoskolan är tillbaka i full eller gradvis sysselsättning. Detta har bidragit till sänkt sjukfrånvaro och ökade frisktal. Posten som arbetsgivare blir också mer attraktiv. Enligt Postens årliga personalenkät är det 85 procent av medarbetarna som anser att arbetsplasten arbetar aktivt med att stärka hälsa. Tommy Wenderlind arbetar vid Poståkeriet i Göteborg. Han fick möjlighet att delta i hälsoskola för omkring ett halvår sedan. Hälsoskolan har fungerat som hjälp till självhjälp för mig, inspiration till att förändra min livsstil. Jag har ökad insikt om hur mycket min livsstil påverkar min hälsa och har börjat tänka mer på vikten av att underhålla kroppen. Detta har gjort att jag har lagt om mina kostvanor och börjat motionera mer. Genom hälsoskolan har jag lärt mig att inte fokusera på kilovikten utan se till välmående och att jobba mycket med mental inställning. Anledning till att Tommy gick hälsoskola var problem med övervikt och vid hälsoprofilsbedömningen som genomförs inledningsvis upptäcktes högt blodtryck. Han har ett fysiskt krävande arbete som kräver styrka och god kondition. Idag orkar jag med mitt arbete bättre. Arbete och privatliv går hand i hand så båda delar gynnas av min nya sundare livsstil. Tommys råd till andra som står inför livsstilsförändring är att vara mer egoistisk. Det är beundransvärt att hjälpa men börja med dig själv. Du måste må bra själv för att kunna finnas till hands för andra. Text: Christin Berg Reflektion över befintlig och önskad arbetssituation är en vital del i Korpens hälsoskola Foto: erik persson Prestation = kompetens motivation hälsa Hälsa för framgång Prestation, av olika slag, är givetvis avgörande för alla verksamheters framgång. Medarbetare med god hälsa, kraft och energi, har bättre förutsättningar för att kunna nyttja sin kompetens och motivation och nå goda resultat. Och tvärtom, mår du dåligt är det svårt att göra ett bra jobb. Det är bara att se till sig själv. Korpen Hälsa hjälper er att skapa en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarna mår bra, trivs, känner arbetsglädje och kan prestera optimalt! Vi erbjuder Hälsodiplomering, ett processverktyg för att arbeta strategiskt med hälsofrågor. Tillsammans med hälsostrateg från Korpen läggs strategier för att nå era hälsomål. De mål som ska bidra till era kommande framgångar. Vi har också utbildning inom hälsofrämjande området, hälsoskola för personer i eller i risk för sjukskrivning samt kan hjälpa till med kartläggning av behov på individ- och organisationsnivå. Läs mer på el beställ information på

14 14 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS LITET QUIZZ OM HÄLSOARBETE Visioner och mål för är obefintliga är dokumenterade är förankrade vårt hälsarbete i organisationen Hälsoarbete hos eldsjälar och andra som vill friskvårdsgrupp hälsoansvariga i oss drivs av samarbete med ledning Vårt hälsoarbete syftar till ha en rolig stund, vid kick off nyttja träningsbidrag och delta öka deras livsstilskompetens att medarbetarna ska eller liknande, då och då i aktiviteter som anordnas och ta ansvar över egen hälsa Struktur för vårt består mest av tillfälliga sker i projektform när det finns är strategiskt och hälsoarbete lösningar tid och pengar över långsiktigt Hälsa hos medarbetaren Individens ensak något som arbetsplatsen en strategisk resurs och ses som kan gynnas av framgångsfaktor Hälsoarbete ses i ekonomiska återkommande kostnader ses inte med ekonomiska lönsamma investeringar perspektiv som perspektiv Hälsoarbete hos oss undvika rehabiliteringar minska sjukfrånvaro öka frisknärvaro sker för att Medarbetare behöver god springa lopp och spela orka arbeta kunna prestera bra på kondition för att bollspel på fritiden jobb och ha energi över till fritid Kompetens om vad som inte inom personal- och/eller i alla led, från högsta chef skapar hälsa på arbetsplatsen HR-avdelningen till samtliga medarbetare finns Vårt hälsoarbete innefattar fysiska aspekter fysiska och sociala aspekter fysiska, sociala och psykiska aspekter KÄLLA: KORPEN Spikmattan FinnHook Flexi-Bar Flexi:bak Har du ont i ryggen? Vi har de enkla, smarta produkterna som hjälper dig att slippa värken och stelheten. Läs mer på vår hemsida.

15 Om att släppa tyglarna och lita på medarbetarna Feb 2009, 112 sid 196 kr + moms Chefslöst företagande Speed intuition management är en bok där Björn Lundén utvecklar sina idéer om företagande och ledarskap. Idéer som ligger till grund för SIM-metoden (Speed Intuition Management) beskrivs utförligt i boken. Metoden är inte särskilt märkvärdig, utan bygger egent ligen på sunt förnuft. Regler och planering ska i så stor utsträckning som möjligt ersättas av intuition. På så sätt frigörs resurser i företaget till operativt och intäktsskapande arbete. Boken vänder sig främst till dig som driver eget företag med anställda, men också till dig som är chef utan att äga företaget. Box Näsviken Tel: Livero företagshälsovård är en Sveriges ledande specialister när det gäller bedömning av arbetsförmåga. Vår specialistkompetens ger dig den trygghet som både ditt företag och dina anställda är värda. Vi vaccinerar också din personal mot influensa och våra mottagningar är ISO certifierade. Riddargatan STOCKHOLM Telefon Fax Epost Högst 20 deltagare Anmäl dig nu! Tvådagarsutbildning Hälsobokslut Att ekonomiskt korrekt använda sig av Sjuktalet/sjukfrånvaron Sjukfallen Rehabiliteringsfallen Personalomsättningen Produktivitet/hälsa Vilka ekonomiska effekter ger hälsa och ohälsa hos personalen? Hur skapas ett effektivt och kontinuerligt förändringsarbete? Varför behövs arbetstidsvärdering? Vilka nyckeltal är relevanta? Vad krävs för att kunna jämföra nyckeltalen över tid, mellan enheter och med andra företag/organisationer? Hur företaget/organisationen kan sänka sina kostnader och skapa bättre lönsamhet Utbildning Hälsobokslut Hälsobokslut, 2-dagarsutbildning. Vilka ekonomiska effekter ger hälsa respektive ohälsa hos personalen? Varför arbetstidsvärdering? Vilka nyckeltal är relevanta? Hur kan du genom hälsoförbättrande åtgärder förbättra organisationens produktivitet och lönsamhet? Föreläsarna är Thomas Aronsson eller Claes Malmquist, etablerade personalekonomer, uppskattade föreläsare och författare. Stockholm okt Malmö 5-6 nov Göteborg nov Stockholm 1-2 dec Våra produkter: Hälsobokslut online, HBO TiA, Tillbaka i Arbetet Frågeformulär/webbenkäter. Gå in på vår hemsida, och läs mer!

16 LÅT PERSONALEN PROVTRÄNA EN HEL MÅNAD GRATIS! RING FÖRETAGSANSVARIGA: JAIME TEL: ALEXANDRA TEL: BÖRJA TRÄNA NU! FR. KR/MÅN KAMPANJEN PÅGÅR ENDAST TOM 31/10 LOKALA AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA. RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING 34 ARENOR I SVERIGE! GYM! KONDITION! GRUPPTRÄNING! BODYPUMP S-CORE RPM BODYBALANCE MRL SPINNING AEROBIC BODYSTEP BODYCOMBAT BODYATTACK BOX STEP BODYTONING YOGA CORE SJUKGYMNAST FÖRETAGSHÄLSOVÅRD SOLARIUM VATTENMASSAGE MASSAGEFÅTÖLJER SPA & MYCKET MYCKET MER... ALINGSÅS DC ALINGSÅS E-LUX GBG BACKAPLAN GBG ALMEDAL GBG DOMKYRKAN GBG EXCLUSIVE GBG LINDHOLMEN GBG MÖLNDALS TORG GBG ULLEVI GBG FRÖLUNDA GBG SISJÖN GBG TORSLANDA GBG STIGS CENTER GBG ÖRGRYTE JÖNKÖPING I&II KUNGSBACKA KUNGÄLV CENTRUM KUNGÄLV ROLLSBO KÅLLERED LILLA EDET I&II NÖDINGE ORUST PARTILLE STENUNGSUND STHLM ODENPLAN STHLM ÖSTERMALM STHLM GUSTAVSBERG TROLLHÄTTAN UDDEVALLA VÅRGÅRDA VÄNERSBORG ÄLVÄNGEN

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Att mäta hälsa i pengar

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Att mäta hälsa i pengar ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HÄLSA FÖR LÖNSAMHET Strategiskt hälsoarbete Hälsoarbetet bör genomföras strategiskt och drivas av företagets affärsmål läs mer på sid

Läs mer

Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT

Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 2/2008 H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR 9 FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT AKZO NOBEL HÅLLER HÄLSAN

Läs mer

GODA TANKAR I PRAKTIKEN

GODA TANKAR I PRAKTIKEN GODA TANKAR I PRAKTIKEN hälsa, arbetsglädje och produktiva företag vårt gemensamma ansvar INNEHÅLL Förord 4 Livsstilen vän eller fiende? 6 Friskvårdscoach får personalen att må bättre på Sundsvall Energi

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen ANNONS. Över 2.000 svenska företag har gjort som DHL

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen ANNONS. Över 2.000 svenska företag har gjort som DHL ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen ANNONS Medföljer som bilaga i DI maj 2006. Friska Företag ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Bokslut som mäter hälsa i pengar sid 11 Tuffa

Läs mer

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen Hälsa ANNONS Friska FöretagNr 5 Ledarskap & utveckling Intervjun: Yvonne Gustafsson, Esv Vi måste se till hela människan sid 8

Läs mer

HÄLSO- SATSNINGAR DÄRFÖR ÄR DE EN BRA AFFÄR BRÅKET OM SJUKFRÅNVARON

HÄLSO- SATSNINGAR DÄRFÖR ÄR DE EN BRA AFFÄR BRÅKET OM SJUKFRÅNVARON en tidning för sveriges främsta företagsledare och beslutsfattare nr 4/2004 HÄLSO- SATSNINGAR DÄRFÖR ÄR DE EN BRA AFFÄR Ledningen på Turning Torso, Sveriges mest spännande bygge, vet vikten av att arbeta

Läs mer

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel:

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel: MODERN #2 2008 personalhälsa Vad krävs av framtidens arbetsplatser? 5 Goda Exempel: Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 Artikelserie, Del 1 Hälsan som vinnande strategi sid 4 Störd sömn ökar risken för

Läs mer

» Konsensus är en utopi«

» Konsensus är en utopi« din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 3/2008 vd marika wassberg skärvik om ledarskap:» Konsensus är en utopi«swedbank: krisstöd hjälper medarbetarna tillbaka efter rån coachen tipsar: Ta

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 1/2008 AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND«LIZELOTTE FRANZÉN är montör på De La Rue Cash Systems i Flen. PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR

Läs mer

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop text Louise Hertzberg, layout Anna Strandberg, maj 2008 Förord...5 Så kom det till...6 Siffror behöver en berättelse...9 Intervjuer med alla anställda

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

om arbete och hälsa Tre miljoner till dialogträning

om arbete och hälsa Tre miljoner till dialogträning en tidskrift om människa, hälsa och arbetsliv i Västra Götalandsregionen nr 4 december 2007 årgång 7 Hälsolyftet på Hisingen Sid 8-10 Samtal om ett hållbart arbetsliv Sid 4-5 Att orka fram till pensionen

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005

PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PERSONAL & REKRYTERING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005 Coachning en välplacerad investering

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS KARRIÄR & KOMPETENS 6TIPS MOTIVERA DINA MEDARBETARE FOTO: ANGELICA

Läs mer

Hälsofrämjande som...pdf/ 01-03-21 11.18 Sida 1

Hälsofrämjande som...pdf/ 01-03-21 11.18 Sida 1 Prevent 2001 Produktion Folkhälsoinstitutet Prevent ARBETSMILJÖ I SAMVERKAN SAF, LO & PTK Sätt Sverige i rörelse Redaktör: Suzanne Rosendahl, Skribenten Layout: Camilla Laghammar Tryck: Tennbergs Grafiska

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Akten

Protokollsutdrag dokument till Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-05-19 LS-LED09-040 79 Slutrapport Programmet för arbetsmiljö och hälsa Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner föreliggande slutrapport

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål nr 3 2010 NMI visar vägen Verksamheten vässas Annorlunda bakgrund Friskvård i Östersund domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål Framtidens ledare 24

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Oktober 2008 GODA KUNDRELATIONER MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI OKTOBER 2008 Årets Guld relation 2008 Vinnaren SJ har presterat

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer