GÖTEBORGS UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORGS UNIVERSITET"

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet Processer Stöd till verksamheten - lokalförsörjning Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Samverkan

2 Syntax enskild process Input 1 Styrande information Resultat 1 Resultat 2 Input 1 Styrande information Alternativ 1 Alternativ 2 Verb + Substantiv Resultat 3 Verb + Substantiv Alternativ 3 Input 2 Input 2 Stödjande information Stödjande system Stödjande information Stödjande system

3 Verksamhetsområde: Stöd till verksamheten - Lokalförsörjning Hantera förhyrning av lokaler Hantera in/utflyttning Hantera om/nybyggnation Tillhandahålla lokalvård Hantera parkeringsbevakning och parkeringstillstånd

4 Huvudprocess: Hantera förhyrning av lokaler Hantera nya/förändrade lokalbehov Teckna hyresavtal Hantera hyresavtal Hantera hyreskostnader Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten - lokalförsörjning

5 Process: Hantera nya/förändrade lokalbehov Utreda lösningsförslag Välja lösningsförslag Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera förhyrning av lokaler

6 Delprocess: Utreda lösningsförslag Initierad förhyrning från lokalplanen (Planerad) Analyserade behov Utreda olika lokaliseringsalternativ Lokaliserings förslag Förslag Presenterade förslag Behov direkt från fakultetsledning (Oplanerad) Analys av lokalbehov Kontakta fastighetsägare Hyresoffert Utarbeta förslag Presentera förslag (inkl grovbudget) Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera förhyrning av lokaler; Process: Hantera nya/förändrade lokalbehov

7 Delprocess: Välja lösningsförslag Presenterade förslag Välja lösning Vald lokal lösning Skriva beställning Utkast till beställning Godkänna beställning Påskriven beställning Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera förhyrning av lokaler; Process: Hantera nya/förändrade lokalbehov

8 Process: Teckna hyresavtal Skriva hyresavtal (ej nybygg eller större ombygg) Skriva preliminärt hyresavtal i samband med nybygg/större ombygg Skriva slutkostnadsavtal Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera förhyrning av lokaler

9 Delprocess: Skriva hyresavtal (ej nybygg eller större ombygg) Godkänd förhyrning (under 250 prisbasbelopp) Påskriven beställning Förhandla och skriva avtal med hyresvärd Avtalsförslag Stämma av avtalsförslag Avstämt avtalsförslag Godkänna förhyrning Skriva under hyresavtal (Fastighetschef) Påskrivet hyresavtal Skriva under Godkänd hyresavtal förhyrning (Rektor) (över 250 prisbasbelopp) Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera förhyrning av lokaler; Process: Teckna hyresavtal

10 Delprocess: Skriva preliminärt hyresavtal i samband med nybygg/större ombygg Godkänd förhyrning (under 250 prisbasbelopp) Påskriven beställning Förhandla och skriva prel.avtal med hyresvärd Avtalsförslag Stämma av avtalsförslag Avstämt avtalsförslag Godkänna förhyrning Skriva under prel hyresavtal (Fastighetschef) Skriva under prel Godkänd hyresavtal förhyrning (Rektor) (över 250 prisbasbelopp) Påskrivet preliminärt hyresavtal Fortsätter i : Teckna slutkostnadsavtal Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera förhyrning av lokaler; Process: Teckna hyresavtal

11 Delprocess: Teckna slutkostnadsavtal Genomfört bygge Avräkning Påskrivet preliminärt avtal Sammanställa slutkostnad Slutkostnad Skriva slutkostnadsavtal Slutkostnadsavtal Skriva på avtal Påskrivet avtal Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera förhyrning av lokaler; Process: Teckna hyresavtal

12 Process: Hantera hyresavtal Revidera hyresavtal Säga upp hyresavtal Hyra ut lokaler i andra hand Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera förhyrning av lokaler

13 Delprocess: Revidera hyresavtal Initiativ från hyresgäster (hyrestider) Uppsägning av hyresavtal Skickat uppsägningsavtal Kvittens på uppsägningshandling Överens Teckna tilläggsavtal/- nytt hyresavtal Tilläggsavtal/ nytt hyresavtal Skriva uppsägningsav avtal Skicka uppsägningsavtal till hyresvärd Förhandla om villkor Genomförd medling Accepterar Initiativ från fastighetsavdelningen (hyresnivåer) Ansöka om medling till hyresnämnd Ansökan om medling till hyresnämnden Ej överens Genomföra medling Hyresnämnden Ta ställning till medlingsförslag Accepterar inte Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera förhyrning av lokaler; Process: Hantera hyresavtal

14 Delprocess: Säga upp hyresavtal Årlig distribution av årets kommande uppsägningsbara hyreskontrakt Utreda behov av uppsägning Behov av uppsägning Skriva uppsägning av avtal Uppsägning av hyresavtal Skicka uppsägningsavtal till hyresvärd Kvittens på Skickat uppsägningsuppsägnings- handling avtal från hyresvärden Informera om sista utflyttningsdag Uppsagt hyresavtal och informerade hyresgäster om utflyttningsdag Internuppsägning Informera om uppsagd lokal Informerade interna intressenter om uppsagd lokal/er Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera förhyrning av lokaler; Process: Hantera hyresavtal

15 Delprocess: Hyra ut lokaler i andra hand Uthyrning från lokalpoolen för tomma lokaler Fakulteter vill hyra ut del av lokal Samråda ang. säkerhet, tele/data Genomfört samråd ang. säkerhet, tele/data Söka hyresgäster - Annonsering, kontakter, lokalmäklare Sökta hyresgäster Genomföra hyresförhandling (Förhandla bort besittningsrätt) Genomförd hyresförhandling Godkänna förhyrning Godkänd förhyrning (under 250 prisbasbelopp) Skriva under hyresavtal (Fastighetschef) Skriva under hyresavtal Godkänd förhyrning (Rektor) (över 250 prisbasbelopp) Påskrivet hyresavtal Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera förhyrning av lokaler; Process: Hantera hyresavtal

16 Process: Hantera hyreskostnader Betala hyror, el och kapitalkostnader Debitera hyror Följa upp kostnader och förbrukning Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera förhyrning av lokaler

17 Delprocess: Betala hyror, el och kapitalkostnader Inkommande fakturor Godkända fakturor Kontera/ godkänna fakturor Ekonomiprocessen Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera förhyrning av lokaler; Process: Hantera hyreskostnader

18 Delprocess: Debitera hyror Beslutad lokalprognos Skapa fakturaunderlag Fakturaunderlag Skicka fakturaunderlag Skickat fakturaunderlag Ekonomiprocessen Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera förhyrning av lokaler; Process: Hantera hyreskostnader

19 Delprocess: Följa upp kostnader och förbrukning Behov av att sammanställa förbrukning per hyresobjekt Skriva till hyresvärdar om statistik Skrivelse till hyresvärdar om behov av års statistik Års statistik från hyresvärdar Analysera & sammanställa statistik Sammanställning per hyresobjekt i Excel lista (El, värme och vatten) Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera förhyrning av lokaler; Process: Hantera hyreskostnader

20 Huvudprocess: Hantera in/utflyttning Hantera inflyttning Hantera utflyttning Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning

21 Process: Hantera inflyttning Genomföra Inflyttningsbesiktning Teckna abonnemang (t.ex. el) Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera in/uflygning

22 Delprocess: Genomföra inflyttningsbesiktning Nytt hyresavtal Genomföra inflyttningsbesiktning Besiktade lokaler Registrera hyresförutsättningar i CAD-Q FM Registrerade hyresförutsättningar i CAD-Q FM Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera in/uflygning; Process: Hantera inflygning

23 Delprocess: Teckna abonnemang (ex. vis. el) Tecknat abonnemang för el Påskrivet hyresavtal (ej ombyggnad eller nybyggnad (tid för inflyttning) Teckna elabonnemang Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera in/uflygning; Process: Hantera inflygning

24 Process: Hantera utflyttning Genomföra avflyttningsbesiktning Säga upp abonnemang (t.ex. el) Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera in/uflygning

25 Delprocess: Genomföra avflyttningsbesiktning Uppsagt hyresavtal och informerade hyresgäster om utflyttningsdag Avflyttningsbesiktiga med hyresgäst Genomförd avflyttningsbesiktning med hyresgäst Avflyttningsbesiktiga lokalens skick (Dokumentera lokalens skick) Genomförd avflyttningsbesiktning med hyresvärd Registrerade hyresförutsättningar i CAD-Q FM Registrera hyresförutsättningar i CAD-Q FM Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera in/uflygning; Process: Hantera uflygning

26 Delprocess: Säga upp abonnemang Uppsagt hyresavtal och informerade hyresgäster om utflyttningsdag Uppsagt abonnemang Säg upp abonnemang Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera in/uflygning; Process: Hantera uflygning

27 Huvudprocess: Hantera om/nybyggnation Skapa förfrågningsunderlag Analysera och utreda lokalbehov Projektera om-/nybyggnation Genomföra ny/ombyggnation Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten - lokalförsörjning

28 Process: Analysera/utreda lokalbehov Analysera behov Utreda/ visualisera lokalbehov Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera om/nybyggna1on

29 Delprocess: Analysera/utreda lokalbehov Samtala med brukare Genomförda samtal med brukare Beställning av utredning Planera analys arbetet Plan för analysarbetet Analysera förslag/ möjligheter Analyserade förslag/ möjligheter Skapa lokalprogram Lokalprogram Ev. kontakta arkitekt Kontaktad arkitekt Analysera kostnader Analyserade kostnader Skapa grovbudget Grovbudget Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera om/nybyggna1on; Process: Analysera/utreda lokalbehov

30 Delprocess: Utreda/visualisera lokalbehov Projekteringsavtal fram till färdig systemhandling Planera utredningsarbetet Plan för utredningsarbetet Genomföra djupgående analys Djupgående analys Sammanställda Genomgång förutsättningar/ av förutsättningar förslag Programhandling Beställning av systemhandling Ev. Arkitekttävling Genomföra arkitekttävling Genomförd arkitekttävling Kontrollera mot detaljplan Utreda hyresförutsättningar Kontrollerad detaljplan Hyresförutsättningar Kalkylera kostnader Åskådningsmaterial Budgetkalkyl (+/- 20%) Avstämning med fakultet Ev. Upphandling av inredningsarkitekter Upphandlingsprocessen Ev. Upphandling av konsulter Genomförd upphandling av inredningsarkitekter Genomförd upphandling av konsulter Informera arbetsskyddsombud Informerade arbetsskyddsombud Upphandlingsprocessen Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera om/nybyggna1on; Process: Analysera/utreda lokalbehov

31 Process: Projektera om/nybyggnation Skapa systemhand ling Skapa förfrågningsunderlag Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera om/nybyggna1on

32 Delprocess: Skapa systemhandling Tekniska lösningar Beställning av systemhandling Planera projekteringsarbetet Plan för projekteringsarbetet Utarbeta lösningar Systemval Inredningsskisser Utrustningslistor Systemskisser Samråd med brukare, skyddsombud etc. Avstämning av lösningar Skapa systemkalkyl Avstämda lösningar Skapa preliminärt hyreskontrakt Systemkalkyl Förslag till preliminärt hyresavtal Skapa systemhandling Systemhandling Avstämning av hyror och kostnader Avstämda kostnader och prel. hyror Beställa färdigt projekt Beställt projekt Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera om/nybyggna1on; Process: Projektera om/nybyggna1on

33 Delprocess: Skapa förfrågningsunderlag Beskrivningar - GU krav Beställt projekt Detaljprojektering A, K, El, VVS Samordning av krav Ritningar/ skisser - GU krav Miljö/avfall - GU krav Ritningar /skisser - GU krav Sammanställa förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Godkänna förfrågningsunderlag Godkänt förfrågningsunderlag Upphandlingsprocessen Påskrivet avtal Säkerhet, tele/data, arbetsmiljö, lokalvård, inredningsprojektering Kontakta med myndigheter Detaljplan, bygglov mm Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera om/nybyggna1on; Process: Projektera om/nybyggna1on

34 Process: Genomföra om-/nybyggnation Genomföra om-/ nybyggnation Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera om/nybyggna1on

35 Delprocess: Genomföra om-/nybyggnation Påskrivet avtal (färdiga bygghandlingar) Medverka vid byggmöten Ev.medverka vid styrgruppsmöten Kontrollera kvalitet/miljö Byggmötesprotokoll Styrgruppsprotokoll Genomförda kontroller av kvalitet/miljö Följa upp kostnader Genomföra tertiala kostnadsuppföljningar Samordna tele, data, säkerhet, inredning, utrustning Medverka vid besiktningar Uppföljda kostnader Tertiala kostnadsuppföljningar Samordnad tele, data, säkerhet, inredning, utrustning Besiktningsprotokoll Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera om/nybyggna1on; Process: Genomföra om- /nybyggna1on

36 Huvudprocess: Hantera parkeringsbevakning och parkeringstillstånd Hantera parkeringsbevakning Hantering av parkeringstaxa och parkeringstillstånd Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten - lokalförsörjning

37 Process: Hantera parkeringsbevakning Kontraktera parkeringsbevakning Uppföljning av leverantör av bevakning Hantering av kontrollavgiftsärende Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera parkeringsbevakning och parkerings1llstånd

38 Delprocess: Kontraktera parkeringsbevakning Policy GUparkeringsvillkor Analys av behov av parkeringsövervakning Analys Utarbeta kravspecifikation Kravspecifikation Leveransavtal för parkeringsövervakning Upphandling Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera parkeringsbevakning och parkerings1llstånd; Process: Hantera parkeringsbevakning

39 Delprocess: Uppföljning av leverantör av bevakning Detaljinstruktioner Minnesanteckningar Leveransavtal Genomföra avstämningsmöte Skrivelse Statistik & körjournaler Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera parkeringsbevakning och parkerings1llstånd; Process: Hantera parkeringsbevakning

40 Delprocess: Hantering av kontrollavgiftsärende Överklagad kontrollavgift Analysera Beslut Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera parkeringsbevakning och parkerings1llstånd; Process: Hantera parkeringsbevakning

41 Process: Hantering av parkeringstaxa och parkeringstillstånd Utarbeta parkeringstaxa Ansöka om parkeringstillstånd Utfärda parkeringstillstånd Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera parkeringsbevakning och parkerings1llstånd

42 Delprocess: Utarbeta parkeringstaxa Hyreskontrakt Leveransavtal för parkeringsövervakning Utarbeta taxa Beslutad policy Beslutad parkerings- Besluta taxa om parkeringstaxa Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera parkeringsbevakning och parkerings1llstånd; Process: Hantering av parkeringstaxa och parkerings1llstånd

43 Delprocess: Ansöka om parkeringstillstånd Behov av parkeringsdekal/tillstånd Maila ansökan Ansökan Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera parkeringsbevakning och parkerings1llstånd; Process: Hantering av parkeringstaxa och parkerings1llstånd

44 Delprocess: Utfärda parkeringstillstånd Ansökan Kontroll av ansökan Godkänd ansökan Skickad dekal/tillstånd inkl mottagningskvitto Utskick av dekal/ tillstånd Sända tillbaka mottagningskvitto Återsänt mottagningskvitto Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Hantera parkeringsbevakning och parkerings1llstånd; Process: Hantering av parkeringstaxa och parkerings1llstånd

45 Huvudprocess: Tillhandahålla lokalvård Hantera lokalvårdsavtal Utföra lokalvård Uppföljning av utförd lokalvård Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten - lokalförsörjning

46 Process: Hantera lokalvårdsavtal Teckna överenskommelse Revidera överenskommelse Beställa extratjänster Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Tillhandahålla lokalvård

47 Delprocess: Teckna överenskommelse Behov av lokalvård i ny lokal som skall byggas Behov av lokalvård i ny lokal Lista krav för lokalvård och avfallshantering (i byggprocessen) Beskriva önskemål och behov av städning (kund) Kravställa behov u?från LV perspek?v inkl. avfallshantering Kravbild Önskemål och behov Kravspecifikation Utarbeta kostnads- förslag och överens- kommelse Kostnadsförslag och överenskommelse Diskussion om förslag Godkänt förslag och överenskommelse Teckna överens- kommelse Dimensionera personal Påskriven överenskommelse Behov av personal Behov av lokalvård i befintlig lokal Beställa ev utrustning Beställd utrustning Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Tillhandahålla lokalvård; Process: Hantera lokalvårdsavtal

48 Delprocess: Revidera överenskommelse Budgetprocessen Kontakta lokalansvarig Bokat möte Avstämning ök, behov, och ritningar Förändrade förutsättningar/ behov Utarbeta nyf kostnads- förslag Kostnadsförslag Teckna överens- kommelse Påskriven överenskommelse Förändrade förutsättningar Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Tillhandahålla lokalvård; Process: Hantera lokalvårdsavtal

49 Delprocess: Beställa extratjänster Kund med behov av extra städning Analysera behov Analyserat behov UppskaFa?dsåtgång Uppskattad tid Utarbeta prisförslag Prisförslag Godkänna prisförslag Godkänt prisförslag Gå till planera personal Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Tillhandahålla lokalvård; Process: Hantera lokalvårdsavtal

50 Process: Utföra lokalvård Förbereda nytt uppdrag enligt överenskommelse Genomföra lokalvård Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Tillhandahålla lokalvård

51 Delprocess: Förbereda nytt uppdrag enligt överenskommelse Behov av personal Personal- planera Personalplanering Beställd utrustning Utrusta lokaler Utrustade lokaler Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Tillhandahålla lokalvård; Process: UFöra lokalvård

52 Delprocess: Genomföra lokalvård Påskriven överenskommelse Personalplanering UKöra lokalvård enligt ök Utförd lokalvård Utrustade lokaler Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Tillhandahålla lokalvård; Process: UFöra lokalvård

53 Process: Uppföljning av utförd lokalvård Uppföljning av kvalitet med lokalvårdsintendent Uppföljning av kvalitet i samarbete med kund Genomföra NKIuppföljning (Nöjd Kund Index) Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Tillhandahålla lokalvård

54 Delprocess: Uppföljning av kvalitet med lokalvårdsintendent Protokoll Egen policy Planera kvalitets- uppföljning Inplanerad kvalitetsuppföljning Kvalitets- genomgång i lokaler Genomförd kvalitetsgenomgång Dokumentera uppföljningen (en gång per år) Åtgärdslista Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Tillhandahålla lokalvård; Process: Uppföljning av uförd lokalvård

55 Delprocess: Uppföljning av kvalitet i samarbete med kund Protokoll Påskriven överenskommelse (ÖK anger när uppföljningen skall ske) Boka?d med kontaktperson Bokad tid Kvalitets- genomgång i lokaler Genomförd kvalitetsgenomgång Diskutera resultat Genomförd diskussion Dokumentera uppföljningen Åtgärdslista Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Tillhandahålla lokalvård; Process: Uppföljning av uförd lokalvård

56 Delprocess: Genomföra NKI-uppföljning (Nöjd Kund Index) Översyn av frågor Enkät UppräFa åtgärdslista Åtgärdslista Enligt plan (vart 5:e år) Sammanställa sändlista (Webb) Sändlista Skicka ut enkät Skickad enkät Sammanställda enkätsvar Analysera resultatet Analyserat resultat Återkoppla?ll verksamheten Återkoppla?ll kunder Föra in index i måldokument Återkopplat till verksamheten Återkopplat till kunder Infört index i måldok Verksamhetsområde: Stöd 1ll verksamheten lokalförsörjning; Huvudprocess: Tillhandahålla lokalvård; Process: Uppföljning av uförd lokalvård

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-04-26 Processer Säkerhet, riskhantering och kris- och katastrofberedskap Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Samverkan Syntax enskild

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2007-01-22 Fastighetsavdelningen Ingemar Thorén

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2007-01-22 Fastighetsavdelningen Ingemar Thorén GÖTEBORGS UNIVERSITET 2007-01-22 Fastighetsavdelningen Ingemar Thorén REGLER FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALHANTERING ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER För universitetet är lokaler en strategisk resurs. Därför

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-02-09 Processer Huvudprocess - Ekonomi - budget Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Syntax Syntax - processnivåer Strategisk nivå

Läs mer

ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Tel 08-457 10 00 www.byggtjanst.se Svenska Teknik & Designföretagen, STD-företagen, arbetar

Läs mer

1 (8) Processens syfte är att. deras ansvar. Processen ska också bidra till bättre underlag inför beslut om investering i lokaler.

1 (8) Processens syfte är att. deras ansvar. Processen ska också bidra till bättre underlag inför beslut om investering i lokaler. KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Kommunchef Roland Karlsson Dokumentansvarig Förvaltningschef Annette Andersson Datum 2011-08-15 1 (8) Lösa verksamhetens behov av lokaler - process Syfte

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

18. Utökning av antalet platser på Lindögården för särskilt boende hyresavtal Dnr 2016/45-282

18. Utökning av antalet platser på Lindögården för särskilt boende hyresavtal Dnr 2016/45-282 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (42) 2016-03-21 Kf 18. Utökning av antalet platser på Lindögården för särskilt boende hyresavtal Dnr 2016/45-282 Västerviks kommun har idag 462 platser i särskilt

Läs mer

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Kommunstyrelsekontoret den 28 december 2011, kl 13.00

Kommunstyrelsekontoret den 28 december 2011, kl 13.00 1 (16) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 08.00-11.30 Beslutande Clas Ebbeson (M) ordförande Marcus Ingelsbo (M) Lisbeth Åkestrand (M) Lars-Erik Nyström (C) Kenth Johansson (C) Agne Sahlin (S) Inga-Lill

Läs mer

KRISTIAN IV samlokalisering Region Skåne Kristianstads kommun 2009-10-08

KRISTIAN IV samlokalisering Region Skåne Kristianstads kommun 2009-10-08 samlokalisering Region Skåne Kristianstads kommun 2009-10-08 PROJEKTET Region Skåne lämnar Skånehuset och flyttar in i kvarteret Kristian IV, ca 270 arbetsplatser Kristianstads kommun samlar sin verksamhet

Läs mer

Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor

Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor 2012-11-16 LJ2012/1621 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Lars Wallström Landstingsstyrelsen Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor Bakgrund Landstingsfullmäktige har 2012-06-19-20, 72 beslutat

Läs mer

TAXA Planenheten vid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa BYGGNADSNÄMNDEN (BN) Fastställd av Kommunfullmäktige

TAXA Planenheten vid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa BYGGNADSNÄMNDEN (BN) Fastställd av Kommunfullmäktige TAXA Planenheten vid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa BYGGNADSNÄMNDEN (BN) Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-02-16 6 Redaktionellt reviderad av BN 31 mars 2011 PLANTAXA 1(8) Innehållsförteckning

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING - POLICY POLICY FÖR PRÖVNING AV MEDLEMSKAP

STYRELSENS ARBETSORDNING - POLICY POLICY FÖR PRÖVNING AV MEDLEMSKAP STYRELSENS ARBETSORDNING - POLICY POLICY FÖR PRÖVNING AV MEDLEMSKAP Medlemskap i brf Ryttmästaren beviljas personer som har för avsikt att förvärva en bostadsrätt i bostadsrättsföreningens fastighet och:

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN -04-- 23

ESLÖVS KOMMUN -04-- 23 Servicenämnden Sammanträdesprotokoll Sida 4 (5) 2015-04-22-04-- 23 dibf 34 SOT.2015.0059 Igångsättningstillstånd Om- och tillbyggnad av Marieskolan för bibliotek, investeringsprojekt 91658 Ärendebeskrivning

Läs mer

Anvisningar för hantering av ärenden, ny- och ombyggnationer vid SLU

Anvisningar för hantering av ärenden, ny- och ombyggnationer vid SLU 1(14) Dnr SLU ua 2013.2.9-1191 Exp. den: 27/3-12/JL STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Universitetsdirektör Avdelning/kansli: Avdelningen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-04-29 Processer Huvudprocess Stöd till verksamheten - arbetsmiljö Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Samverkan Syntax enskild

Läs mer

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV Sida: 1 (5) PROJEKTDIREKTIV UTREDNING/FÖRSTUDIE AV ALTERNATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NYTT EVENTUELLT KULTURHUS 1 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 dels att godkänna rapport 2012-11-23

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Upphandlings- och inköpspolicy för Rättviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-12, 112 Innehåll Inledning... 2 Kommunstyrelsens roll... 2 Upphandlingsfunktionens roll... 2 Förvaltningarnas roll...

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2008-12-16 LS-LED08-707 161 Förslag till Överenskommelse angående framtida lokalutnyttjande och hyresavtal i Gnesta vårdcentral Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING

PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING GR:s seminarium Hans-Åke Ivarsson Byggherrens betydelse 13 mars 2001 L O K A L F Ö R S Ö R J N I N G S F Ö R V A L T N I N G E N G Ö T E B O R G LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Information om tidplan och processbeskrivning för målbild 2017 för två nya skolor i maj 2017.

Information om tidplan och processbeskrivning för målbild 2017 för två nya skolor i maj 2017. Datum: 2014-09-25 Sida: 1 (6) Mariestads kommun Sektor Utbildning Utbildningsnämnden Information om tidplan och processbeskrivning för målbild 2017 för två nya skolor i maj 2017. Projekt skollokaler f-6

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2012-07-26

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2012-07-26 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 69 Renovering och byggnation av Mellbystrandsskolan och byggnation av idrottshall i Mellbystrand tidplan, kostnadsberäkning och begäran om igångsättningsbeslut

Läs mer

Brf Båtsmannen Större 3 org. nr 769604-5298

Brf Båtsmannen Större 3 org. nr 769604-5298 GRÄNSDRAGNINGSLISTA A 2009-03-30 TEKNISKT ADMINISTRATIVA ARBETSUPPGIFTER Beställaren erhåller tjänster av SBC avseende tekniskt administrativa arbetsuppgifter (teknisk förvaltare) som rör fastighetens

Läs mer

Överenskommelse om förmedling av lägenheter

Överenskommelse om förmedling av lägenheter Bilaga 1 Överenskommelse om förmedling av lägenheter Mellan Stockholms Stads Bostadsförmedling AB ("Bostadsförmedlingen") och AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder samt AB Stockholmshem ( Bostadsbolagen

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2010-05-20 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-05-04 Jenny Wiik 08-590 972 18 Dnr: Fax 08-590 890 77 TN/2010:44 Jenny.Wiik@upplandsvasby.se Tekniska nämnden Information

Läs mer

BILAGA STYRSYSTEM KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA STYRSYSTEM KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0BEHOVSANALYS... 4 1BKRAVSPECIFIKATIONER... 4 31BLokal- och funktionsprogram... 4 41BLokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 51Byggnadsprogram...

Läs mer

Dags för en lokalförändring?

Dags för en lokalförändring? Dags för en lokalförändring? Vill ditt företag ha lägre hyra, bättre läge, trevligare utsikt eller lokaler där ni kan växa och utvecklas? Kanske har ni redan bra lokaler, men ett dåligt hyreskontrakt?

Läs mer

Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakulteten

Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakulteten Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Dokumentnamn Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakultetten Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2009-04-01

Läs mer

Fina fördelar hos oss

Fina fördelar hos oss Fina fördelar hos oss Välkommen till livet i hyresrätt! Det är lätt att förstå varför hyresrätten är så populär - det är en enkel och trygg boendeform som ger dig tid och pengar till annat än att äga och

Läs mer

I bashyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för museet.

I bashyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för museet. BILAGA 3 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER TILL HYRESAVTAL För Museum, Vandrarhem och Restaurang Hyresvärd: Hyresgäst: Fastighet: Erstavik 26:248 Avtal nr: 0001 Bolag under bildande (Hyresvärden) Nacka Kommun orgnr.

Läs mer

Linköpings nya arena - Beslutsprocessen kring den

Linköpings nya arena - Beslutsprocessen kring den Linköpings Universitet. Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Statsvetenskap 1. Delkurs 3: Det svenska politiska systemet. Linköpings nya arena - Beslutsprocessen kring den Johannes Carlsson,

Läs mer

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS Första spadtaget för Kretsloppsparken, Alelyckan 2006. I EN BYGGPROCESS ÄR VI MÅNGA SOM SAMVERKAR När man genomför ett byggprojekt är många människor med vitt skilda kompetenser

Läs mer

2014-01-29. För kännedom: Ko~ nfullmäktige. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av fastighetsunderhåll och hyressättning

2014-01-29. För kännedom: Ko~ nfullmäktige. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av fastighetsunderhåll och hyressättning KARLSKOG,I\ KOMMUN Kommunstyrels en ZIJ14 -OZ- O 3 2014-01-29 Oiarienr Han d l.y.;~.\ r.~. Kopia t;:\jv" ltn\. t>~..':) ::: :\(.~ ::: Till: K; mmpn! w e!>,en } _ / jtfmhr-i/./ btj«"~ (/..1/ltr?1)1~ För

Läs mer

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde 1 2010-05-20 Äldrenämnden Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 700 2004-01-26 6 2006-01-30 8 UPPHANDLINGSPOLICY 1. Inledning Upphandlingspolicyn är ett ramverk för hur kommunens och de kommunala bolagens upphandlingsverksamhet

Läs mer

Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100

Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 Dnr KS/2015:240-003 2015-05-26 1/7 Ägardirektiv 2015-2018 Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 För den verksamhet som bedrivs i Strängnäs Fastighets AB, i det fortsatta kallad SFAB,

Läs mer

KONTROLLPLAN ENLIGT PBL PBL KAPITEL 10 kap 6. DATUM: 20141230 rev.: FASTIGHETSBETECKNING: Umeå 7:4. Adress:Riddaregatan??, Umeå

KONTROLLPLAN ENLIGT PBL PBL KAPITEL 10 kap 6. DATUM: 20141230 rev.: FASTIGHETSBETECKNING: Umeå 7:4. Adress:Riddaregatan??, Umeå FÖRSLAG ILL KONROLLPLAN ENLIG PBL PBL KAPIEL 10 kap 6 FASIGHESBEECKNING: Umeå 7:4 Adress:Riddaregatan??, Umeå Ombyggnad för alternativt kulturhus, Ändring av verksamhet DAUM: 20141230 rev.: BYGGHERRE XXXX

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-04-29 Processer Ge stöd till student och doktorand (inkl. presumtiva) Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Samverkan Syntax enskild

Läs mer

Granskning av lokaler. September 2006

Granskning av lokaler. September 2006 Granskning av lokaler. September 2006 Innehåll Inledning...2 Förhyrning...3 Styrning av förhyrning av externa lokaler...8 Samarbetet mellan RegionFastigheter och respektive förvaltning...10 RegionFastigheters

Läs mer

Förstudie förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten

Förstudie förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gunilla Svensson 2014-11-26 SFN 2014/0901 0480-450513 Servicenämnden Förstudie förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Dnr 12-25 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Antagen av tekniska nämnden 2012-04-24, 31 Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal

Läs mer

Inbjudan till markanvisningstävling

Inbjudan till markanvisningstävling Inbjudan till markanvisningstävling Området Magnus Stenbock www.helsingborg.se/stenbock MARKANVISNINGSTÄVLING 1 Inbjudan Helsingborgs Stad erbjuder nu möjligheten att lämna anbud på tre fastigheter i centrala

Läs mer

Informationsmaterial Fribyggartomt inom Löddeköpinge 33:8

Informationsmaterial Fribyggartomt inom Löddeköpinge 33:8 Informationsmaterial Fribyggartomt inom Löddeköpinge 33:8 Tomt till försäljning i Löddeköpinge I Löddeköpinge finns en fribyggartomt till försäljning. Tomten är belägen i närheten av Lödde centrum och

Läs mer

Hantering av dagvattenfrågor. Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen

Hantering av dagvattenfrågor. Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen Hantering av dagvattenfrågor Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen Innehåll 1 Inledning 5 2 Ansvarsfördelning 5 2.1 Byggnadsnämnden...5 2.1.1 Plan- och bygglovskontoret...5 2.2 Norrhälsinglands

Läs mer

Internhyresregler för Region Halland

Internhyresregler för Region Halland 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-12 RS110268 Lars-Anders Rothman, Ekonomidirektör Ekonomi och Finans 070-5704755 Lars-anders.rothman@regionhalland.se Internhyresregler för Region Halland 2(6) 1 INLEDNING

Läs mer

Mikael Fröler, fastighetschef Ewy Olsson, sekreterare Yngve Englund, förvaltare 6

Mikael Fröler, fastighetschef Ewy Olsson, sekreterare Yngve Englund, förvaltare 6 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret, kl 8.00 11.30 Beslutande Clas Ebbeson (M) Marcus Ingelsbo (M) Lisbeth Åkestrand (M) Lars-Erik Nyström (C) Kenth Johansson (C) Agne Sahlin (S) Inga-Lill Svanberg

Läs mer

Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MR-kamera, hus B16

Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MR-kamera, hus B16 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-08-23 107 Dnr PS 2012-0057 Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MR-kamera, hus B16 Förslag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Budget 2015. Box 25 Tel 0960-21500 933 32 Arvidsjaur Fax 0960-101 50

Budget 2015. Box 25 Tel 0960-21500 933 32 Arvidsjaur Fax 0960-101 50 1 Budget 2015 INTÄKTER Sametinget, verksamhetsbidrag 295 000 Medlemsavgifter 7 000 Hyresintäkter 0 Ränteintäkter 0 Löneintäkter 0 Summa rörelseintäkter 302 000 KOSTNADER Bokföringskostnader Ekonomibyrå

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (23) Sammanträdesdatum 2012-06-20 Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

KS 2012.491 2013-01-07 2013-01-21

KS 2012.491 2013-01-07 2013-01-21 KS 2012.491 ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-07 2013-01-21 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-01-16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-17 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

Lärarstöd till Koll på pengarna 2016

Lärarstöd till Koll på pengarna 2016 Lärarstöd till Koll på pengarna 2016 Bild 1 I broschyren Koll på pengarna finns det tips och råd om hur man kan få koll på sin vardagsekonomi. Det här lektionsstödet är tänkt som hjälp i undervisningen

Läs mer

Lilliehorn Konsult AB. Rebus 1. Vad betyder de olika delarna i nedanstående räknetal? 2 + 2 + 96 = 100. 2012 Folkuniversitetet_Ombyggnadsprojekt

Lilliehorn Konsult AB. Rebus 1. Vad betyder de olika delarna i nedanstående räknetal? 2 + 2 + 96 = 100. 2012 Folkuniversitetet_Ombyggnadsprojekt Rebus 1 Vad betyder de olika delarna i nedanstående räknetal? 2 + 2 + 96 = 100 1 Byggprocessen Min definition: Börjar med att någon vill bygga ett nytt hus eller bygga om ett befintligt och slutar med

Läs mer

Informationsmaterial Fribyggartomter Furunäs 1:57-62 i Ålstorp

Informationsmaterial Fribyggartomter Furunäs 1:57-62 i Ålstorp Informationsmaterial Fribyggartomter Furunäs 1:57-62 i Ålstorp Tomter till försäljning i Ålstorp I Ålstorp finns 6 stycken fribyggartomter till försäljning. Tomterna, Furunäs 1:57 62, är belägna i den

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Förslag till lokalresursplan 2015-2019

Förslag till lokalresursplan 2015-2019 uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Service Förslag till lokalresursplan 2015-2019 Enligt Kungsbacka Kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser fatta beslut om lokalplan senast

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården. Sammanfattning. Kriminalvården 601 80 Norrköping 2007-02-12 32-2006-0517

Revisionsrapport. Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården. Sammanfattning. Kriminalvården 601 80 Norrköping 2007-02-12 32-2006-0517 Revisionsrapport Kriminalvården 601 80 Norrköping Datum Dnr 2007-02-12 32-2006-0517 Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kriminalvården

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-04-29 Processer Huvudprocess - Grundutbildning Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Samverkan Syntax enskild process Input 1 Styrande

Läs mer

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2014. Kommunfullmäktige beslutar

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2014. Kommunfullmäktige beslutar Sida 1 av 5 Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2014 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se Fullständigt

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN. Ersätter KFS 2008:22 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:38

HÖGANÄS KOMMUN. Ersätter KFS 2008:22 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:38 HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2008:22 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:38 TAXA för planbesked samt för upprättande av planhandlingar och planhandläggning vid framtagande, ändring eller upphävande av detaljplaner

Läs mer

Vår lokalpolicy. Policy

Vår lokalpolicy. Policy Policy Vår lokalpolicy Aktiv lokalförsörjning Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning och förvaltning tillhandahålla och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden. Beslutad av:

Läs mer

Kontoplan i fastighetsprojekt

Kontoplan i fastighetsprojekt Konto Kontotext 1000 BYGGHERREKOSTNADER EXKL PROJEKTERING 1100 Projektadministration 1110 Projektutredningar 1120 Projektledning 1130 Byggledning, kontroll 1140 Planering 1150 Kvalitetsansvarig enl PBL

Läs mer

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vår vision om den goda fastighetsmarknaden Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vision Ta en promenad på stan och titta upp på de många vackra och spännande husfasader som finns runt omkring dig.

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015 jobbar med förvaltning, drift, underhålls- och investeringsprojekt för fastigheter inom skola, vård/omsorg samt fritid. Verksamheten omfattas numera

Läs mer

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version 2 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan Förslag till genomförandebeslut

Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan Förslag till genomförandebeslut Sida 1 (8) 2015-03-24 Handläggare fastighetskontoret Karin Westling Projektavdelningen Telefon: 08-505 26 922 karin.westling@stockholm.se Handläggare idrottsförvaltningen Sophie Dahlberg Utvecklingsavdelningen

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

Protokoll BM (3) Protokoll Byggmöte (3) Datum 12-01-18 Strömbackaskolan hus 09 Projekt Oden Etapp 2

Protokoll BM (3) Protokoll Byggmöte (3) Datum 12-01-18 Strömbackaskolan hus 09 Projekt Oden Etapp 2 Protokoll BM (3) Ansvarig Närvarande på Byggmöte 3 Conny Granberg Piteå Kommun FSK Lennart Strand Piteå Kommun FSK Jan Kjell Piteå Kommun FSK Leif Lundberg Piteå Kommun FSK Peter Lundkvist Piteå Kommun

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-04-29 Processer Forskarutbildning Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Syntax enskild process Input 1 Styrande information Resultat

Läs mer

Vårdutveckling 2010+

Vårdutveckling 2010+ Vårdutveckling 2010+ Skapa förutsättningar för framtidens sjukvård 2009-04-01 Bengt-Ove Ström lokalbestånd BRA m 2 1 718 109 m 2 antal förvaltningsobjekt antal sjukhus 37 st 16 st Fastighetsinv. 2012 mkr

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 6 Bryggaren, Västervik 25 augusti 2015, klockan 13.15 15.45 Beslutande Veikko Kärki, ordf. Eva Ahlström Björn Lansman Stefan Ågren Sharad Bhatt Hilma Bertilsson Jonas Jalkteg

Läs mer

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Säters kommun Ärendehantering Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Innehåll 1.Sammanfattning 3 2. Syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Metod 4 5. Genomförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Nordinskolan i Smålandsstenar, kl 08.00 10.30 Beslutande Clas Ebbeson (M) ordförande Marcus Ingelsbo (M) Lisbeth Åkestrand (M) Lars-Erik Nyström (C) Kenth Johansson (C) Agne Sahlin

Läs mer

Praktisk Information till den 15-16 oktober 2013 Malmömässan

Praktisk Information till den 15-16 oktober 2013 Malmömässan DEADLINES Praktisk Information till den 15-16 oktober 2013 Malmömässan Från 28 juni - inloggningsuppgifter och monternummer mailas till monteransvarig Gå in på Gå in på www.forskolanifokus.se (välj utställarlogin

Läs mer

Falkenbergs gymnasieskola. Sammanfattning investeringsbeslut 2014-05-28

Falkenbergs gymnasieskola. Sammanfattning investeringsbeslut 2014-05-28 Falkenbergs gymnasieskola Sammanfattning investeringsbeslut 2014-05-28 Falkenbergs gymnasieskola - Orienteringsritning Hus 7 Hus 1 Hus 2 Hus 1: 5234 m² Hus 2: 4280 m² Hus 3: 6324 m² Hus 5: 3541 m² Hus

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M.

FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M. Bilaga 4 FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M. LOKALHYRESAVTAL Detta lokalhyresavtal har denna dag träffats mellan (1)

Läs mer

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL STUDENT

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL STUDENT HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL STUDENT Innehållsförteckning: REGISTRERA DIG I BOSÖK OCH BÖRJA SAMLA KÖPOÄNG... 2 KÖPOÄNG... 3 GRUNDKRAV... 4 SÅHÄR SÖKER DU STUDENTLÄGENHET... 6 VISNING OCH KONTRAKTSSKRIVNING...

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

Styrelsens proposition om tecknande av avsiktsförklaring och tilläggsavtal med Botkyrka kommun

Styrelsens proposition om tecknande av avsiktsförklaring och tilläggsavtal med Botkyrka kommun Styrelsens proposition om tecknande av avsiktsförklaring och tilläggsavtal med Botkyrka kommun Styrelsen har under hösten/vintern 2009 tillsammans med Botkyrka kommun arbetat fram en avsiktsförklaring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-12-02 1(20) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 13.30-17.50 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c) Håkan Gärdesmed (m) t o m

Läs mer

Policy för att hyra lägenhet

Policy för att hyra lägenhet Policy för att hyra lägenhet Ekerö Bostäder erbjuder kunderna möjlighet att skaffa sig information om och anmäla intresse för lediga lägenheter. Ekerö Bostäders möte med kunden är att hjälpa till rätta

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Styrelseutbildning del 2, Stockholms Stadshus AB

Styrelseutbildning del 2, Stockholms Stadshus AB Styrelseutbildning del 2, Stockholms Stadshus AB Inger Kjaerboe (ekonomidirektör) Susanna Höglund (koncernkontroller) Andreas Jaeger (koncernkontroller) 15 september 2015 Styrelsearbete i Stockholms Stadshus

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-08-27 Ärendelista 75 Ekonomisk månadsuppföljning 76 Svar på motion om ekologisk mat 77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation

Läs mer

Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun. Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29

Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun. Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29 2007-04-11 1(26) Interna spelregler Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29 Se även Kommunstyrelsens delegationsordning avseende beslut för att hyra internt

Läs mer

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2013/2014

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2013/2014 Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2013/2014 Arbetsordning antagen vid konstituerande styrelsemöte den 10 juni 2013 Denna arbetsordning skall uppdateras varje år. Styrelsens ordförande

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2012-11-02 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer

Projektbeställning Tillbyggnad och ombyggnad F-6 skola i Lilla Alby. 1. Bakgrund

Projektbeställning Tillbyggnad och ombyggnad F-6 skola i Lilla Alby. 1. Bakgrund Projektbeställning Tillbyggnad och ombyggnad F6 skola i Lilla Alby 1. Bakgrund Barn och utbildningsförvaltningen har med hjälp från Stadsbyggnads och miljöförvaltningen utarbetat ett program för tilloch

Läs mer