min energi Energi på jobbet för Växjöbornas skull Nr 1/2002 En tidning från din lokala energileverantör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "min energi Energi på jobbet för Växjöbornas skull Nr 1/2002 En tidning från din lokala energileverantör"

Transkript

1 min energi Nr 1/2002 En tidning från din lokala energileverantör Energi på jobbet för Växjöbornas skull

2 Stort intresse för konvertering från direktel till fjärrvärme Fler villaägare än väntat är intresserade av att byta ut sin direktverkande el mot fjärrvärme. Det visar ett försöksprojekt i Sandsbro. Drygt 70 procent av de tillfrågade vill ha fjärrvärme och det är mycket bättre än vi väntat oss, säger Lars Ehrlén, distributionschef på Växjö Energi. Förklaringen är dels priset på kronor, dels att många villaägare ändå behöver göra något åt sina värmesystem. Det är 112 villor med direktverkande el som ligger utmed Brinkvägen, Madvägen, Rösvägen och Åkervägen i Sandsbro som fått erbjudande att övergå Rådgivningsbyrå för elkunder till fjärrvärme. Grävningsarbetet har kommit långt och VEAB räknar med att samtliga ska ha fått sin fjärrvärme installerad till hösten. Målet är givetvis att fortsätta utbyggnaden av fjärrvärmen och till sommaren kommer fler villaägare i kommunen, som har direktverkande el i sina hus, att få erbjudande från VEAB att byta uppvärmningsform. Vilka villor det blir är ännu inte klart. Fram till halvårsskiftet 2004 finns det fördelaktiga bidrag som gynnar just konvertering från direktel till fjärrvärme. Sveriges elkonsumenter får en egen rådgivningsbyrå, där konsumenter kan få råd, men också föra fram klagomål på energibranschen. Bakom det oberoende Elrådet står branschorganisationen Svensk Energi tillsammans med Energimyndigheten och Konsumentverket. Elrådgivningsbyrån kommer att samlokaliseras med Konsumenternas Bankbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå mitt i centrala Stockholm. Verksamheten startar under våren Fast pris i fem år Växjö Energi erbjuder nu ett fastprisalternativ på fjärrvärme. Det innebär att villakunder kan binda sitt rörliga energipris på fjärrvärme i fem år mot ett litet pristillägg. Fördelen med ett fast pris är att kunderna slipper eventuella överraskningar i form av höjda energipriser under dessa år. Att teckna fastprisavtal kostar 40 kronor extra per MWh. Ring billigare med Östkraft Elbolaget Östkraft erbjuder nu sina kunder att ringa billigare. Med Östkrafts nya telefonitjänst blir det billigare att ringa vanliga samtal och dessutom ges 15 procents rabatt på alla samtal till mobiltelefon. Något byte av telefonnumret behövs inte för att byta telefonileverantör till Östkraft och man slipper slå riktnummer vid lokalsamtal. Det tillkommer inga abonnemangseller faktureringsavgifter från Östkraft. Abonnemangsavgiften faktureras även i fortsättningen av Telia. Vill du veta mer, kontakta vår Kundservice eller besök Elen på separat faktura Sedan årsskiftet har många kunder fått två fakturor, en från Östkraft för elenergin och en från Växjö Energi för produkterna elnät, fjärrvärme, vatten och renhållning. Vad finns det för nytta med det? Jo, att Östkraft vill kunna erbjuda samtliga sina kunder nya och attraktiva produkter till rätt priser. Och för att kunna göra det måste Östkraft effektivisera och samordna sina faktureringssystem. Tidningen Min energi ges ut av Växjö Energi AB med dotterbolag. Adress: Kvarnvägen 35, Växjö Telefon: Redaktör: Paula Eskilsson e-post: Produktion: Giv Akt Information AB, Växjö Omslagsfoto: Mats Kockum 2

3 Drifttekniker Niklas Sandh började på Sandviksverket som 16-årig vaktmästare och tyckte att de på driften verkade ha ett bra jobb. Nu är han här och trivs mycket bra. Följ med till Sandviksverket som ger Växjöborna värme och el Sandviksverkets 90 meter höga skorstenar reser sig över stan. De syns. Men det gör inte alla de människor som dygnet runt ser till att Växjöborna får värme och el. Följ med och träffa dem som gör jobbet på Växjö Energi. En lastbil med skogsflis kör genom grindarna till Sandviksverket och både bil och last vägs in. Virkesmätare Rolf Sunesson tar emot leveransen som kommer från Såbi, Södra, Sydved eller någon annan av det tiotal leverantörer av spån, flis, bark och torv som Växjö Energi köper av. Bilarna är flockdjur, konstaterar Rolf Sunesson med ett leende. Det kommer alltid ett gäng, sedan kan det vara lugnt ett bra tag. Ute på mätbryggan undersöker Rolf lasten och bestämmer bränslevolymen. Därefter tippas lasten ut på den stora asfaltsplanen och Rolf tar prover, tre plåtar med prover per leverans. Den tomma bilen vägs igen innan den lämnar Sandviksverket. Rätt blandning På planen kör lastmaskinsförare Magnus Svensson ihop bark och flis till stackar. Han ser till att rätt bränsleblandning tippas i mottagningsfickan för biobränslepannan Sandvik 2. Biobränslet rensas från eventuella metallbitar, snöklumpar och annat som inte har där att göra och går sedan på transportband upp till pannan. Fortsättning på nästa sida 3

4 Flisets väg till pannan Helen Frisén har alltid gillat att jobba med siffror. Här får hon vara lite av spindeln i nätet och har bland annat hand om information, uppföljning, krafthandel och energiskatter. I kontrollrummet finns drifttekniker Niklas Sandh. På väggen finns ett schema och mängder av mätare som berättar om väder och vind utomhus samt tryck, vattenstånd och temperaturer i de olika pannorna. Minst tre man finns alltid på plats, dygnet runt. Det bästa med det här jobbet är att man aldrig vet vad som ska hända och det sämsta är när det inte händer något, säger Niklas Sandh. En tredjedel blir el Det kan vara stressigt, särskilt vintertid, att starta och stoppa olika pannor i rätt tid, men gänget på driften sitter inte bara vid bildskärmarna och styr ventiler, tryck och pumpar. Nej, vi är ute och sköter om anläggningen, manövrerar, kollar, lyssnar och känner efter att allt står rätt till, säger Niklas. Tillgång, efterfrågan och väderlek avgör hur mycket fjärrvärme Sandviksverket ska producera och om man behöver starta fler pannor än biobränslepannan Sandvik 2. Ungefär en tredjedel av det som produceras i Sandvik 2 är el och två tredje- 4

5 delar värme. Värmen går som hett vatten till Växjö Energis fjärrvärmekunder, medan elproduktionen säljs till elbörsen NordPool i Norge. Den dagliga elhandeln sker normalt i kontrollrummet, men som backup finns Helen Frisén, produktionssekreterare med många uppgifter på sin lott. Vi har ansvaret för att vår Niklas Sandh övervakar processen. Magnus Svensson, inhyrd egenföretagare, är en av fyra lastmaskinförare. Han jobbar varannan vecka på VEAB och sköter den egna firman den andra veckan. Säsongsanställda Rolf Sunesson är en av VEAB:s tre virkesmätare som jobbar skift. Han torkar bränsleprover i en ugn i 24 timmar för att få fram fukthalten. Den uppgiften tillsammans med andra gör det möjligt att beräkna hur mycket energi det finns på varje bil. elproduktion är i balans och måste därför rapportera vår elproduktionsprognos till Svenska Kraftnät som samordnar all elproduktion i landet, säger Helen Frisén. Varje måndag morgon träffas delar av produktionspersonalen på Sandviksverket och planerar veckan. Och så rullar nästa lastbil in med flis, spån, bark eller torv. Fakta om Sandviksverket Här produceras fjärrvärme och el i två biobränsleeldade kraftvärmeblock, en biobränsleeldad hetvattenpanna samt olje- och elhetvattenpannor. Men det är mestadels biobränslepannan i Sandvik 2 som används. Där går det åt 130 kubikmeter flis i timmen. Varje dygn under vintern levereras biobränsle på lastbilar där varje ekipage är 24 meter långt. Årsförbrukningen av biobränsle är 20 fyllda fotbollsplaner med fem meters höjd. Skogsbränsle från slutavverkning av ett hektar skogsmark ger lika mycket energi som 15 kubikmeter eldningsolja. I Växjös fjärrvärmenät cirkulerar cirka kubikmeter vatten i ett slutet system (motsvarande drygt åtta 25- metersbassänger). Elproduktionen räcker till årsbehovet för cirka direktelvärmda villor. Eldningen av biobränsle ersätter cirka kubikmeter eldningsolja per år och det motsvarar cirka oljebilar med släp. Oljeanvändningen har minskats från 100 procent till mindre än fem procent de senaste 25 åren. För leveranssäkerhetens skull finns reservpanncentraler på olika platser i fjärrvärmenätet. 5

6 Utbildning ska göra kloka unga klokare Skolelever undersöker matens miljövänlighet och föräldrar uppmanas minska på bilåkningen. Det är två konkreta exempel på arbetet i klimatprojektet Murbräckan. Projektet utmanar skolor och arbetsplatser att minska koldioxidutsläppen genom att spara på uppvärmning, elanvändning och transporter. Genom skolorna vill Murbräckan nå ut till familjer och dessutom anställda på några företag. Resultaten ska komma tack vare utbildning och därför ska ett helt nytt klimatläromedel för hela förskole- och grundskoleområdet tas fram. Lammhults skola har, tillsammans med ett tiotal andra skolklasser, antagit utmaningen. Sjätteklassarna i Lammhult startade tidigt med arbetet. De började med att koncentrera sig på maten och dess väg till munnen för att undersöka hur miljövänlig maten är. De intervjuade föräldrar, affärsinnehavare och de som lagar skolmaten för att få reda på hur mycket koldioxid som kan ha släppts ut när maten transporterats och hur mycket av livsmedlen som är KRAV-märkta. Sjätteklassens lärare Hasse Hansson är utbildad klimatambassadör och känner att hans kunskaper kommer väl till pass i skolarbetet. Ungarna är på hugget och tycker det är roligt. Målen är flera. Hasse Hansson och hans elever hoppas att så många föräldrar som möjligt ska skriva på en förbindelse att minska bilåkningen eller spara energi på andra sätt. Dessutom är det tänkt att det ska bli mer KRAV-märkta livsmedel i skolmaten. Fotnot: Bakom klimatprojektet Murbräckan står Växjö kommun, Växjö Energi, det lokala folkbildningsrådet och Energikontor Sydost. Projektet finansieras till stor del av det lokala investeringsprogrammet för ekologisk omställning. VEAB stöder bland annat projekt med miljöanknytning. Inte bara energibolag VEAB:s uppgift är att förse alla kunder med el och värme till sina bostäder. Men Växjö Energi driver också på bredbandsutbyggnaden i hela kommunen och stöttar andra projekt. Eftersom Växjö Energi drastiskt har minskat sina koldioxidutsläpp tack vare eldning av biobränsle vill företaget stödja projekt med miljöanknytning. Murbräckan är ett exempel. Kulturevenemang lägger VEAB också energi på. Därför har Melodifestivalen i Växjö, Karl-Oskardagarna och olika konsertevenemang fått hjälp med elanslutningar. Även idrotten i Växjö får stöd av VEAB. Erik Wiréhn, Sofia Zacheusson, Camilla Gunnarsson, Richard Henrysson och Kajsa Nilsson i Lammhults skola har undersökt hur långt ingredienserna till skolmaten har trasporterats till tallriken. 6

7 Förändrad service för anläggningen Från och med årsskiftet sköter inte Växjö Energi längre servicen på kundernas fjärrvärmeanläggningar, såvida inte garantin fortfarande gäller. Den som behöver hjälp med sin anläggning efter garantitidens slut rekommenderas av VEAB att i stället ta kontakt med någon rörentreprenör som normalt arbetar med fjärrvärmeinstallationer. Bredband till villor Växjö Energi genomför under våren ett pilotprojekt där villor i Ingelstad och Lammhults tätort samt villor i området Kajutan i Växjö erbjuds bredbandsanslutning. Projektet genomförs i samarbete med Telenordia. Växjö Energi bygger nätet och Telenordia levererar Internetuppkopplingen med tillhörande tjänster. Växjö Energi hoppas kunna gå ut med bredbandserbjudande till ännu fler villor under hösten Betalar självrisk Växjö Energi har tecknat en försäkring som innebär att fjärrvärmekunder erbjuds självriskeliminering. Om en skada, som omfattas av kundens hemförsäkring, inträffar på kundens värmesystem kan kunden ta kontakt med Växjö Energi när skadan har reglerats hos kundens försäkringsbolag. Då betalar Växjö Energi självrisken upp till kronor. Energirådgivare Lasse Holmgren når du på telefon Lasse ger svar om energi Ingen behöver vara villrådig när det gäller värme, energiförbrukning eller fönster som ger kallras. VEAB:s energirådgivare blir sällan svarslös. Lasse Holmgren är namnet på mannen som kan tala hus och energi hur länge som helst. Och han gör det med glädje. Jag känner att min starka sida är bakgrunden som byggingenjör, skadeutredare och besiktningsman. Om jag får veta vilket år huset är byggt, vet jag också en del om vilka material som användes då och hur kunden kan gå tillväga för att renovera eller byta ut och vad han eller hon tjänar på det i både pengar och energi. Datorn räknar ut Den praktiska erfarenheten kombineras med datorkraft och Lasse Holmgren kan hjälpa till med energianalyser. Får jag uppgift om uppvärmd yta, inomhustemperatur, byggår eller renoveringsår, antal boende i hushållet, hustyp och så vidare kan datorn tala om vilken förbrukning som är rimlig. Och vilken som inte är det. Uppgifterna kan lämnas på en blankett eller direkt på VEAB:s hemsida. Hembesök Ett och annat hembesök försöker Lasse Holmgren hinna med. Hans röda tråd är miljöaspekten. Ibland kan det vara resursslöseri att byta ut alla fönster, i stället för att bara sätta in en ruta till. Jag har rätt god kläm på vad fönsterbyte eller fönsterrenovering kostar och det är viktigt att anpassa åtgärderna till vad de som bor där har råd med. 7

8 Klara klurigt korsord Konstruktör Ann-Christin Lundgren Fyll i namn och adress och skicka hela sidan till Korsordet, Växjö Energi, Kvarnvägen 35, Växjö. Fem paraplyer lottas ut bland de rätta lösningarna. Senast 15 juni vill vi ha ditt svar. Namn: Adress: Postadress:

energi Min De bytte till fjärrvärme och fick ett bättre hus Nr 2/2001 En tidning från din lokala energileverantör

energi Min De bytte till fjärrvärme och fick ett bättre hus Nr 2/2001 En tidning från din lokala energileverantör Min energi Nr 2/2001 En tidning från din lokala energileverantör De bytte till fjärrvärme och fick ett bättre hus Förmåner för hela familjen Ny profil, men samma företag. Bilar, brevpapper, annonser och

Läs mer

min energi Fjärrvärme och bredband i samma hus Nr 2/2002 En tidning från din lokala energileverantör

min energi Fjärrvärme och bredband i samma hus Nr 2/2002 En tidning från din lokala energileverantör min energi Nr 2/2002 En tidning från din lokala energileverantör Fjärrvärme och bredband i samma hus Fler kan använda e-faktura Den snabba och papperslösa e-fakturan kommer att erbjudas till fler. Tidigare

Läs mer

Möt Lasse. Full koll. Kundtidning nr: 3 SIDAN 2. En eldsjäl inom energirådgivning till ditt förfogande. Läs mer på sidan 2 SIDAN 10

Möt Lasse. Full koll. Kundtidning nr: 3 SIDAN 2. En eldsjäl inom energirådgivning till ditt förfogande. Läs mer på sidan 2 SIDAN 10 Kundtidning nr: 3 06 SIDAN 2 Möt Lasse. En eldsjäl inom energirådgivning till ditt förfogande. Läs mer på sidan 2 SIDAN 10 Full koll. Vad händer i kontrollrummet? Möt människorna bakom skärmarna. Läs mer

Läs mer

Vi ses och hörs! Per Österberg, ny styrelseordförande på VEAB

Vi ses och hörs! Per Österberg, ny styrelseordförande på VEAB 2 Hej! Det är jag, Per Österberg, som fått uppdraget att vara VEABs nye styrelseordförande. Till vardags jobbar jag som byggkonsult. Jag gör husritningar. Det roligaste jag vet är att träffa människor

Läs mer

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar.

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Kundtidning Nr 2 2006 Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Läs mer på sidan 2 Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Läs mer på sidan

Läs mer

Välj med hjärtat! Hjärtevarm står för den. vatten från en central anläggning med sköna känsla fjärrvärme ger,

Välj med hjärtat! Hjärtevarm står för den. vatten från en central anläggning med sköna känsla fjärrvärme ger, Hjärtevarm Välj med hjärtat! Övik Energis hjärtefråga är att ge människor i Örnsköldsvik miljövänliga produkter till konkurrens kraftiga priser. Därför är det naturligt för oss att satsa på lokalt produ

Läs mer

minska din förbrukning

minska din förbrukning #1, 09 MÖLNDAL ENERGI DITT LOKALA ENERGIFÖRETAG minska din förbrukning med energideklaration Mer fjärrvärme Professor kräver utbyggnad lågkonjunkturen sänker elpriset 1 Sverige når klimatmål med fjärrvärme

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Så får du ett energismart hus!

Så får du ett energismart hus! Så får du ett energismart hus! För dig som är villaägare 1 ET2009:02 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: 50 000 foto: lars forsstedt och mikael ljungström

Läs mer

nonstop Mälarenergi nr 1-10 Nonstop 10 år. Earth Hour 2010 Du släcker väl för en ljusare framtid den 27 mars

nonstop Mälarenergi nr 1-10 Nonstop 10 år. Earth Hour 2010 Du släcker väl för en ljusare framtid den 27 mars nonstop nr 1-10 Earth Hour 2010 Du släcker väl för en ljusare framtid den 27 mars Nonstop 10 år. Följ elens väg hem till dig. Tre sätt att få koll på elkostnaderna. I Stadsnät är kunden kung. Det sker

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

I RÖRET. Koi Huddinge Karpodling värms med fjärrvärme. Fjärrvärme och FTX. Lilla energiskolan. nr 1 2013. Bästa energikombon. En kundtidning från

I RÖRET. Koi Huddinge Karpodling värms med fjärrvärme. Fjärrvärme och FTX. Lilla energiskolan. nr 1 2013. Bästa energikombon. En kundtidning från I RÖRET En kundtidning från Södertörns Fjärrvärme nr 1 2013 Koi Huddinge Karpodling värms med fjärrvärme Fjärrvärme och FTX Bästa energikombon Lilla energiskolan 1 Vi är glada att fler och fler använder

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kundtidning Nr 2 2003. min energi. Utbyggnad av bredband till hela kommunen. Nya VD:n presenterar sig. Östkraft informerar.

Kundtidning Nr 2 2003. min energi. Utbyggnad av bredband till hela kommunen. Nya VD:n presenterar sig. Östkraft informerar. Kundtidning Nr 2 2003 min energi Utbyggnad av bredband till hela kommunen Nya VD:n presenterar sig Östkraft informerar Korsordsvinnare Efterlysning Kundreferensgrupp Växjö Energi söker dig som vill hjälpa

Läs mer

Miljölotteriet Där alla är vinnare

Miljölotteriet Där alla är vinnare Miljölotteriet Där alla är vinnare Vår idé för att sänka förbrukningen i ett rum är att göra en tävling. Då vår målgrupp är ungdomar har vi valt att göra tävlingen online. Vi vill hjälpa ungdomar att sänka

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Jag sparar 5 000 kr per år.

Jag sparar 5 000 kr per år. Jag sparar 5 000 kr per år. ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc www.boverket.se

Läs mer

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el elementärt F r å n e l v e r k e t n r 1 2 0 1 3 Vinn solcellsdriven husnummerlampa! Aldrig mer överraskad av elräkningen Betalsmart TM - samma summa varje månad Lär din villa kolla vädret Elpiloten TM

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Den lokala kraften finns i vattnet

Den lokala kraften finns i vattnet Kundinformation från Nr 1, 2012 Den lokala kraften finns i vattnet Göran Karlsson, elnätschef och ansvarig för elproduktionen på Linde energi. Vi på Linde energi är glada och stolta över att ha kunnat

Läs mer

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus.

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011 Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus 10 11 Nu tar hon över möt Lotta Brändström, ny VD Sid 6 7 Här byggs landets största vindkraftverk

Läs mer

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning Kontakten #2, 09 mölndal energi ditt lokala energiföretag spara el på rätt sätt Matnyttiga tips som sänker din förbrukning nytt kraftvärmeverk Miljövänlig el och fjärrvärme Euroheat & Power Kämpar för

Läs mer

OVÄDRET DRABBADE NÄTET

OVÄDRET DRABBADE NÄTET ENERGIBRANSCHEN FÖRÄNDRAS. Jag är övertygad om att framtiden bland annat kommer att innebära mer inflytande för kunderna. SIDAN 2 Anneli Sjömark, vd, Luleå Energi EN TIDNING FRÅN LULEÅ ENERGI Nr 1 2015

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Företagare ska leva precis som de lever hemma som privatpersoner. Hemma är inte allt nytt, utan man är rädd om det man har och försöker återvinna det

Företagare ska leva precis som de lever hemma som privatpersoner. Hemma är inte allt nytt, utan man är rädd om det man har och försöker återvinna det Företagare ska leva precis som de lever hemma som privatpersoner. Hemma är inte allt nytt, utan man är rädd om det man har och försöker återvinna det man kan. CARIN LINDAHL Projektkalkylen beräkna utgifter

Läs mer

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012.

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. nonstop En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? TEMA SYNEN PÅ EL Är du medveten om vad din sparade kwh motsvarar i pengar? Samhällsbyggare

Läs mer