Energieffektivisering av befintliga byggnader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering av befintliga byggnader"

Transkript

1 av befintliga byggnader Jörgen Wallin Tekn. Dr. Energiteknik

2 Inledning Bakgrund Jörgen Wallin Utbildning - Tekn. Dr. Energiteknik Energieffektivisering - M.Sc. Energiteknik - Kraft och värme - Högskoleingenjör - Driftteknik - Elkraftteknik Allmän behörighet ABL Arbetslivserfarenhet - Energikonsult Energieffektivisering 14 år - Installationselektriker 5 år Idag - Forskare KTH Energianvändning i byggnader - 50% - Energikonsult Energum energipartner AB 50 %

3 Innehåll Dagens presentation Byggnaders energianvändning - Introduktion energianvändning - Byggnadens energisystem Energieffektivisering - Introduktion - Arbetsmetoder - Möjligheter

4 Byggnaders energianvändning Introduktion Energianvändningen i Sverige Energiläget i siffror Energimyndigheten

5 Byggnaders energianvändning Introduktion Energianvändningen i Sverige Energiläget i siffror Energimyndigheten

6 Byggnaders energianvändning Introduktion Energianvändningen i byggd miljö

7 Byggnaders energianvändning Introduktion Energianvändningen i byggd miljö

8 Byggnaders energianvändning Introduktion Energianvändningen i byggd miljö

9 Byggnaders energianvändning Introduktion Energianvändningen i byggnader Fördelning mellan värme- och elanvändning Värmeanvändning befintliga hus ca 80 % (värme + varmvatten)

10 Byggnaders energianvändning Introduktion Värmeanvändningen i byggnader Ur: Bo bättre NR 3/2007

11 Byggnaders energianvändning Byggnadens energisystem Klimatskalet Klimatskalet värmeförluster (U-värde) - Transmission väggar - Transmission tak - Transmission grund - Transmission fönster - Transmission dörrar

12 Byggnaders energianvändning Byggnadens energisystem Klimatskalet Klimatskalets uppbyggnad - Isolering, köldbryggor, läckage Bilder från

13 Byggnaders energianvändning Byggnadens energisystem Ventilation Ventilation värmeförluster (luftomsättningar) - Ventilation (mekanisk eller självdrag) - Infiltration/exfiltration (ofrivillig ventilation)

14 Byggnaders energianvändning Byggnadens energisystem Ventilation Ventilationssystemets uppbyggnad - Självdragssystem (S) - Mekanisk frånluft (F) - Mekanisk från- och tilluft (FT) - Mekanisk frånluft med våv (FX) - Mekanisk från- och tilluft med våv (FTX)

15 Byggnaders energianvändning Byggnadens energisystem Tappvarmvatten Tappvarmvatten värmeförluster (tappvattenflöde) - Värmeförlust genom avlopp Statens institut för byggnadsforskning, Rapport 81:5

16 Byggnaders energianvändning Byggnadens energisystem Tappvarmvatten Tappvarmvattensystemets uppbyggnad - Varmvattenberedare - Direktväxling - Varmvattencirkulation - Olika modeller på armaturer

17 Byggnaders energianvändning Byggnadens energisystem Beteende

18 Byggnaders energianvändning Byggnadens energisystem Elanvändning Elanvändning i bostäder - Hushållsel - Fastighetsel Elanvändning i lokaler - Hyresgästel - Fastighetsel

19 Byggnaders energianvändning Byggnadens energisystem Elanvändning Elsystemets uppbyggnad - Bostäder - Hushållsel (exempel) - Kyl/frys - Belysning - Trivselvärme - Matberedning (spis, ugn, micro, osv) - Fastighetsel (exempel) - Distributionssystem värme (pumpar) - Ventilationssystem (fläktar) - Frostvakter - Belysning utomhus och gemensamma - Hissar (flerbostadshus)

20 Byggnaders energianvändning Byggnadens energisystem Elanvändning Elsystemets uppbyggnad - Lokaler - Hyresgästel (exempel) - Belysning - Kontorsutrustning - Lunchrum - Process - Fastighetsel (exempel) - Ventilation (fläktar) - Belysning allmänna ytor - Kylmaskiner

21

22 Introduktion Hur ser EU på energieffektivisering i byggnader? 20 % reducering till 2020 Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) - Energimärkning av byggnader (energideklarationer) - Alla nya byggnader ska vara nära noll energihus (31 dec 2020) - EU länder skall ha minkrav på energiprestanda för nya byggnader - EU länder skall skapa listor med finansiella åtgärder för energieffektivering Energy Efficiency Directive (Energieffektiviserings direktivet) - 3 % av statliga byggnader skall renoveras energieffektivt - EU stater får bara köpa byggnader som är energieffektiva - EU länder måste ha långsiktig renoveringsplan (nationell ee-plan)

23 Introduktion Vilka frågor bör man ställa sig? - Vad har byggnaden för syfte? - Varför har man olika energisystem i byggnaden? - När är en byggnad energieffektiv? - Vilka krav finns på byggnaden? - Hur mycket energi används och var? - Vad kan man göra för att reducera användningen?

24 Introduktion Grundläggande insikter - Olika byggnader har olika behov pga. aktivitet - Jämförelse mellan byggnader kan vara missvisande - Jämförelse mellan år kräver korrigering - Historiska data och mätvärden har stort värde - Användarna har stor påverkan på energianvändningen

25 Arbetsmetoder Energikartläggning - Vad är en energikartläggning? - Olika nivåer (exempel) - Nivå 0 Prestandabedömning - Nivå 1 Energirond - Nivå 2 Energikartläggning

26 Arbetsmetoder Energikartläggning - Vilka svar ger en energikartläggning? - Hur mycket energi som används - Var energin används - Hur energiprestandan är jämfört med liknande objekt - Vilka system som inte är energieffektiva - Var det finns potential att reducera energianvändningen - Åtgärdsförslag på hur man kan reducera användningen - Ekonomiska beräkningar på åtgärder

27 Arbetsmetoder Energikartläggning - Exempel energikartläggning

28 Arbetsmetoder Miljöcertifiering - Miljöbyggnad - Green building - Breeam - Leed

29 Arbetsmetoder Miljöcertifiering - de olika systemen

30 Arbetsmetoder Miljöcertifiering - de olika systemen Outstanding Excellent Platinum Miljöprestanda Very good Guld Gold Good Klassad Silver Silver Brons Pass Klassad Certified GreenBuilding Miljöbyggnad BREEAM LEED

31 Arbetsmetoder Miljöcertifiering - GreenBuilding - GreenBuilding är ett EU-initiativ som lanserades 2004 för att - snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. - Den första byggnaden i Sverige certifierades Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare - Sweden Green Building Council ansvarar sedan 1 juni 2010 för - GreenBuilding i Sverige - Certifierad byggnad ska årligen rapportera energianvändningen - för att behålla certifikatet - Både nya, ombyggda och befintliga byggnader kan certifieras

32 Arbetsmetoder Miljöcertifiering - GreenBuilding - Kostnad befintlig byggnad (priserna gäller - medlemmar i SGBC) - registrering: 5000 sek - granskning: 6500 sek - ytterligare granskning: 5600 sek - pris per fråga: 790 sek - För ansökningar som är inlämnade av personer - som gått SGBC:s GreenBuildingkurs och som kan - godkännas vid första granskning reduceras - granskningsavgifterna med 30%.

33 Arbetsmetoder För att GreenBuilding-certifiera en befintlig byggnad krävs följande: Att det är en lokalbyggnad Att energianvändningen enligt energideklarationens definition sänks med 25 % (uppmätt eller beräknat) Redovisning av åtgärder, beräkningar och mätningar Att referensåret är högst fem år gammalt det år ansökan inkommer Att energiåtgärder ska vara genomförda inom ett år från ansökningsdag. Att företagsledningen har ett energiledningssystem knutet till aktuell byggnad Att det finns en plan för årlig återrapportering av uppmätt energianvändning Ett skriftligt åtagande från sökande företagsledning Att det finns en kontaktperson för GreenBuilding hos sökande företag

34 Arbetsmetoder Fördelar och nackdelar Billigt och enkelt GreenBuildning är inget miljöcertifieringssystem, utan tar endast hänsyn till energianvändning och energibesparing/effektivisering Många som inte är så kunniga inom miljöcertifiering tror att byggnader som certifierats med GreenBuilding är gröna

35 Arbetsmetoder Miljöcertifiering - Miljöbyggnad Utvecklades av ByggaBoDialogen 2004/2005 med syfte att nå svenska miljökvalitetsmål Systemet sjösattes 2009 och togs över av SGBC 2011 Bygger på svenska myndighetskrav Nya och befintliga byggnader oavsett storlek, del av byggnad samt ombyggnader kan klassas Bostäder, kontor, skolor, hotell, dagis, handelslokaler, hallar och vårdbyggnader Anpassning till andra lokaltyper möjlig efter överenskommelse med SGBC Certifiering i en nivå - miljöbyggsamordnare

36 Arbetsmetoder Miljöcertifiering - Miljöbyggnad Flera fastighetsägare har beslutat om att klassa all nyproduktion eller delar av det befintliga fastighetsbeståndet enligt Miljöbyggnad I Miljöbyggnad definieras en byggnad som befintlig om den varit i bruk mer än två år En certifiering i Miljöbyggnad är giltig i maximalt tio år eller tills byggnaden förändras på ett sätt som försämrar certifieringsresultatet. Klassningen har fyra nivåer: Klassad, Brons, Silver, Guld

37 Arbetsmetoder Miljöcertifiering Miljöbyggnad certifieringskostnader Kostnad befintlig lokalbyggnad stor (priserna gäller medlemmar i SGBC) - registrering: 3060 sek - granskning: sek - certifiering: 6120 sek projektet erhåller 20 % rabatt på klassningsavgiften om en certifierad miljöbyggsamordnare anlitas Tillkommande kostnad för miljöcertifieringskonsult Tillkommande kostnad för mätningar, utredningar, upprättande av dokumentation

38 Arbetsmetoder Miljöbyggnad - Fördelar och nackdelar Gratis verktyg och manualer Systemet är svenskt och uppbyggt enligt svenska myndighetskrav och branschrekommendationer Manualer och verktyg är gratis att hämta på SGBC:s hemsida Miljöbyggnad är inte ett internationellt erkänt miljöcertifieringssystem Systemet är inte heltäckande utan omfattar endast tre miljöområden Systemet tillåter inte att någon indikator exkluderas i bedömningen Ingen indikator tillåts ha brons om byggnaden ska få helhetsbetyget guld Det kan vara svårt att uppfylla vissa indikatorer för befintlig byggnad, ex krav på dagsljus, solvärmelast etc.

39 Arbetsmetoder Miljöcertifiering LEED LEED är ett amerikanskt miljöklassningssystem LEED är utvecklat av USGBC och lanserades 1998 LEED bygger på amerikansk lagstiftning, standarder och metoder Totalt har byggnader klassats i över 100 länder (systemet med störst spridning) LEED är restriktiva när det gäller lokala anpassningar av kriterierna. Länder med ett eget Green Building Council har möjlighet att arbeta fram lokala anpassningar, i Sverige finns LEED-grupper inom SGBC Det finns manualer för nya och befintliga byggnader, manualer för olika typer av byggnader/verksamheter samt manual för stadsdelar

40 Arbetsmetoder Miljöcertifiering LEED Betygsnivåer Klassningen har fyra nivåer, Totalt kan 100 base points; 6 possible innovation in operations and 4 Regional priority points erhållas. Platina Guld Silver Certifierad 80 poäng 60 poäng 50 poäng 40 poäng En certifierad befintlig byggnad omcertifieras vart femte år Personcertifiering för LEED-samordnare finns i tre nivåer: - Green Associate (GA) - Accredited Professional (AP) - Accredited Professional Fellow

41 Arbetsmetoder Miljöcertifiering - LEED EBOM kostnader Registrering: 9000 sek Granskning: sek Granskning vid om-certifiering vart femte år: 50% av granskningsavgiften ( sek) Om snabbare granskningsprocess önskas: sek Överklaganden: 3700 sek/credit Frågor: 1600 sek/credit Tillkommande kostnad för miljöcertifieringskonsult Tillkommande kostnad för mätningar, utredningar, upprättande av dokumentation

42 Arbetsmetoder Miljöcertifiering - LEED Fördelar och nackdelar LEED är ett internationella miljöcertifieringssystem som är mest känt och mest spritt över världen, vilket bidrar till att LEED ofta efterfrågas LEED är ett heltäckande system som tar hänsyn till ett flertal olika miljöaspekter Certifierade byggnader får en bra jämförbarhet då samma regler gäller oavsett var i världen byggnaden är uppförd Den stora nackdelen med LEED är att systemet är framtaget i USA och därför är uppbyggt utefter deras normer, lagar etc. Dyrt att certifiera Manualer och referensdokument är dyra att införskaffa

43 Arbetsmetoder Miljöcertifiering BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method BREEAM är utvecklat i Storbritannien av byggforskningsrådet BRE Systemet har funnits sedan 1990 och är det äldsta och största BREEAM är världens mest använda miljöcertifieringssystem för byggnader med mer än en miljon registrerade byggnader och över klassade byggnader.

44 Arbetsmetoder Miljöcertifiering BREEAM In Use Certifieringssystem för befintliga byggnader Ca 500 befintliga Certifiering för tre separata delar byggnader är Part 1: Byggnad certifierade enligt BIU Part 2: Förvaltning Part 3: Hyresgäst Fritt att välja vilken/vilka delar som ska certifieras De flesta fastighetsägare har certifierat Part 1 och Part 2 En certifierad byggnad genomgår en enkel om-certifiering varje år Var tredje år ställs krav på större om-certifiering Byggnaden ska ha varit i drift i minst 2 år för att få klassas enligt BIU

45 Arbetsmetoder Miljöcertifiering BREEAM In Use Nivåer Klassningen har sex nivåer Outstanding Excellent Very Good Good Pass Acceptable 85 % av totala antalet poäng 70 % av totala antalet poäng 55 % av totala antalet poäng 40 % av totala antalet poäng 25 % av totala antalet poäng 10 % av totala antalet poäng

46 Arbetsmetoder Miljöcertifiering BREEAM Energidelen Energideklaration för byggnaden Förnybar energi antingen från källa på tomten eller från kommunalt system. >20% Max BRE beräknar energiprestanda i en energimodul baserat på uppgifter om kyl-, värme- och ventilationssystem, U-värde väggar, glas-andel yttervägg, typ av belysning och belysningsstyrning, täthetsprovning av klimatskal samt täthetsprovning av ventilationskanaler. Energianvändning (fastighet och hyresgäst) ska mätas och finnas tillgänglig. Energianvändning ska följas upp Undermätning av stora förbrukare: värme, kyla, belysning, ventilation (fläktar), el till vägguttag (small power) samt hissar.

47 Arbetsmetoder Miljöcertifiering BREEAM Kostnader Registrering: ca 2250 sek Certifiering: Ca 3000 sek del samt per byggnad, dvs. ca 6000 sek för part 1 samt part 2 per byggnad Om-certifiering (årligen, mindre förändringar): ca 600 sek Om-certifiering (Var tredje år): 3000 sek per del samt per byggnad Tillkommande kostnad för Auditor samt ev. miljöcertifieringskonsult Tillkommande kostnad för mätningar, utredningar, upprättande av dokumentation

48 Arbetsmetoder Miljöcertifiering BREEAM För/nackdelar BREEAM är ett internationellt erkänt miljöcertifieringssystem BREEAM är äldst och har flest certifierade byggnader i världen BREEAM är ett heltäckande system BRE är samarbetsvilliga när det gäller lokala anpassningar. Flexibelt och relativt enkelt och billigt. BREEAM är framtaget i Storbritannien vilket leder till en del översättningsproblem Det saknas en manual med tydliga kriterier för BIU. Tolkningar och bedömningar avgörs till stor del av auditorn

49 Möjligheter Normal användning Graf från: STEM Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader

50 Möjligheter Punkthus in Stockholm Flerfamiljshus, byggt våningar, 62 lägenheter Fjärrvärme F-ventilation

51 Möjligheter Historiska data, energianvändning Larsbersgvägen 27 Specific energy use heating 250 kwh/m2 200 kwh/m2 150 kwh/m2 100 kwh/m2 50 kwh/m2 0 kwh/m År Electricity District heating Total

52 Möjligheter Undersökning, fördelning av värmeanvändning

53 Möjligheter Energikartläggning gör det möjligt att skräddarsy åtgärder Återbetalningstiden kommer att variera Undersökning genom datorsimulering

54 Achieving energy efficiency Example of what is possible Utgångspunkt - Simulering 180 kwh/m2 160 kwh/m2 Space heating 140 kwh/m2 120 kwh/m2 100 kwh/m2 80 kwh/m2 60 kwh/m2 40 kwh/m2 20 kwh/m2 0 kwh/m2

55 Möjligheter Åtgärd 1- Anpassa luftflöde ventilation(0.8->0.5 oms/h) 180 kwh/m2 160 kwh/m2 140 kwh/m2 120 kwh/m2 100 kwh/m2 80 kwh/m2 60 kwh/m2 40 kwh/m2 20 kwh/m2 0 kwh/m % Space heating Improvment by measure

56 Möjligheter Ackumulerad reducering 29,3 % Anpassa inomhustemperatur (-2 dgc)

57 Möjligheter Ackumulerad reducering 56.9 % Installera våv frånluftvärmepump (75 % våv) 180 kwh/m2 160 kwh/m2 140 kwh/m2 120 kwh/m2 100 kwh/m2 80 kwh/m2 60 kwh/m2 40 kwh/m2 20 kwh/m2 0 kwh/m % 10.0 % 39.0 % Space heating Improvment by measure

58 Möjligheter Ackumulerad reducering 73.6 % Installera våv med avloppsvärmepump (55 % våv) 180 kwh/m2 160 kwh/m2 140 kwh/m2 120 kwh/m2 100 kwh/m2 80 kwh/m2 60 kwh/m2 40 kwh/m2 20 kwh/m2 0 kwh/m % 10.0 % 39.0 % 38.7 % Space heating Improvment by measure

59 Möjligheter Byte fönster (U-värde 2.8 -> 1.1) 180 kwh/m2 160 kwh/m2 140 kwh/m2 120 kwh/m2 100 kwh/m2 80 kwh/m2 60 kwh/m2 40 kwh/m2 20 kwh/m2 0 kwh/m % 10.0 % 39.0 % 38.7 % 15.6 % Ackumulerad reducering 77.7 % Space heating Improvment by measure

60 Möjligheter Tilläggsisolering vindsbjälklag 180 kwh/m2 160 kwh/m2 140 kwh/m2 120 kwh/m2 100 kwh/m2 80 kwh/m2 60 kwh/m2 40 kwh/m2 20 kwh/m2 0 kwh/m % 10.0 % 39.0 % 38.7 % 15.6 % 3.3 % Ackumulerad reducering 78.5 % Space heating Improvment by measure

61 Möjligheter - Slutord Det är teknisk möjligt att kraftigt reducera energianvändningen i befintliga byggnader Det blir dock inte alltid ekonomisk försvarbart Tvingande styrmedel måste sannolikt till för att nå EUmål.

Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson

Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson 1 B:1 Certifiera befintliga byggnader vilka är skillnaderna mellan systemen? - Introduktion Att certifiera nybyggda

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 1 Bygg- och fastighetsbranschen saknade verktyg för att klara de 16 miljökvalitetsmålen 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk

Läs mer

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft Stor miljöpåverkan Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen 1 000 miljoner ton vatten 8 000 miljarder m 3 luft 15 % av växthusgaserna 15 % av avfallet Påverkan på

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande

Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande En introduktion till Saint-Gobains arbete med miljöcertifieringssystemen BREEAM, LEED och Miljöbyggnad Emporia i Malmö Sveriges första miljöcertifierade

Läs mer

En NNE-byggnad är (EPBD2, artikel 2.2)

En NNE-byggnad är (EPBD2, artikel 2.2) En NNE-byggnad är (EPBD2, artikel 2.2) en byggnad som har en mycket hög energiprestanda [...] Nära nollmängden eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi

Läs mer

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Datum: 2011-05-17 Upprättad av: Sven-Erik Johansson Reviderad version: 2013-01-18 av Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Byggnaders energianvändning Kontrollstation2015 & Nära Nollenergibyggnader

Byggnaders energianvändning Kontrollstation2015 & Nära Nollenergibyggnader Byggnaders energianvändning Kontrollstation2015 & Nära Nollenergibyggnader Svein Ruud, Energi och bioekonomi SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Direktiv 2010/31/EG 19 (maj 2010 ) om byggnaders energiprestanda

Läs mer

Avgifter i Miljöbyggnad

Avgifter i Miljöbyggnad Avgifter i Miljöbyggnad För att certifiera en byggnad enligt Miljöbyggnad erläggs registreringsavgift, granskningsavgifter, certifieringsavgifter och eventuella kompletterande avgifter. Avgifterna är anpassade

Läs mer

Miljöklassning av befintliga byggnader.

Miljöklassning av befintliga byggnader. Daniel Edenborgh Stab 08-508 270 91 daniel.edenborgh@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2011-11-10 Miljöklassning av befintliga byggnader. Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Miljöcertifieringsverktyg i renoveringsprocessen hur kan det ge mervärden?

Miljöcertifieringsverktyg i renoveringsprocessen hur kan det ge mervärden? Miljöcertifieringsverktyg i renoveringsprocessen hur kan det ge mervärden? Tove Malmqvist Avdelningen för miljöstrategisk analys (fms), KTH tove.malmqvist@abe.kth.se Kommande års renoveringar betyder mycket

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: APOLLO 11 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-09-29 Byggnadens adress: HERMESVÄGEN 7 98144 KIRUNA Utetemperatur: 3 C Expert: Fredrik

Läs mer

2011-3. Styrning och övervakningens roll i Green Buildingcertifieringar. Hannes Lütz. Produktchef CentraLine c/o Honeywell GmbH. exemplifieras av LEED

2011-3. Styrning och övervakningens roll i Green Buildingcertifieringar. Hannes Lütz. Produktchef CentraLine c/o Honeywell GmbH. exemplifieras av LEED 2011-3 Hannes Lütz Produktchef CentraLine c/o Honeywell GmbH Styrning och Byggnader producerar stora mängder CO 2 -utsläpp under sin livscykel kan minskas avsevärt genom hållbara byggnadstekniska och energibesparande

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 5:9.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 5:9. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Östhammar Öregrund 5:9 Byggnadens adress Höjdvägen 10 74243 Öregrund Datum 2016-04-28 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

En investering i framtiden

En investering i framtiden Med fokus på energi En investering i framtiden Intresset för hållbart företagande växer stadigt och klimatfrågan anses idag som vår tids största utmaning. Att klimateffektivisera sin fastighetsverksamhet

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: REPHULT 1:6 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-09-08 Byggnadens adress: REPHULT 3 34374 LIATORP Utetemperatur: 15 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Börje Åkerby 1:14.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Börje Åkerby 1:14. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Börje Åkerby 1:14 Byggnadens adress Börje Åkerby 207 75592 Uppsala Datum 2016-05-09 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad

Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Terminalvägen 36, 171 73 Solna, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se 2013-10-15, s 1 (2) Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad 1.1 Inledning

Läs mer

3.2.1 LEED VAD GÄLLER?

3.2.1 LEED VAD GÄLLER? tre delar; BRE med arbete kring forskning, utbildning och rådgivning, BRE Global som arbetar med miljöfrågor och hanterar ansökningar om certifieringen samt BRE Ventures som utvecklar nya idéer kring byggteknik.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Sångkören 158 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-05-24 Byggnadens adress: Basvägen 59 931 46 Skellefteå Utetemperatur: 11 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 103:3.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 103:3. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Östhammar Öregrund 103:3 Byggnadens adress Västergatan 54 74242 Öregrund Datum 2016-06-09 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP

MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP WWW.SGBC.SE MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP INLEDNING 3 mars 2014 I detta dokument sammanställs hårda och mjuka fakta om Miljöbyggnad i form av en bruttolista

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SILLEN 9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-22 Byggnadens adress: STOCKBERGSVÄGEN 28 12552 ÄLVSJÖ Utetemperatur: 9 C Expert: Peter

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

Verkställande direktören för. Sweden Green Building Council och Building Green in Sweden AB. redovisar härmed

Verkställande direktören för. Sweden Green Building Council och Building Green in Sweden AB. redovisar härmed Verkställande direktören för Sweden Green Building Council och Building Green in Sweden AB redovisar härmed Program för verksamhetsåret 2016 Verksamhetsprogram Nuläge Sweden Green Building Council växer

Läs mer

Fastighetsägare i framkant

Fastighetsägare i framkant Energi Fastighetsägare i framkant energieffektivisering för kommersiella lokaler 1 energieffektivisering för kommersiella lokaler Fastighetsägare i framkant är namnet på energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Miljöåterbetalningstid för energieffektiviseringsförslag i förhållande till BBR19

Miljöåterbetalningstid för energieffektiviseringsförslag i förhållande till BBR19 NR U 5226 MAJ 2015 RAPPORT Miljöåterbetalningstid för energieffektiviseringsförslag i förhållande till BBR19 Exempelbyggnader För Boverket och Energimyndigeheten Martin Erlandsson Författare: Martin Erlandsson

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LOCKETORPS-LARSTORP 2:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-12 Byggnadens adress: LOCKETORP FURUTORP 54015 VÄRING Utetemperatur:

Läs mer

MountEEs pilotprojekt

MountEEs pilotprojekt MountEEs pilotprojekt MountEEs pilotprojekt i Norrbotten och Västerbotten Nya Vegaskolan i Vännäs Nya Vegaskolan i Vännäs är en skola för årskurs 1-6, fritids, särskoleklasser och ortens nya huvudbibliotek.

Läs mer

Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda

Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda 27 augusti 2009 Catarina Warfvinge, LTH och Bengt Dahlgren AB Upplägg Vad som menas med miljömässigt hållbart och vad som egentligen ingår i begreppet

Läs mer

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser 1 Detta dokument är avsett som ett underlag för diskussioner om systemgränser som kan ligga till grund för formulering av energikrav

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: STORMHATTEN 6 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-24 Byggnadens adress: SKYTTEGATAN 6 76142 NORRTÄLJE Utetemperatur: 4 C Expert:

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2016-02-11. Fastighetsbeteckning: Lervik 1:256. Lerviksvägen 108 / Åkersberga

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2016-02-11. Fastighetsbeteckning: Lervik 1:256. Lerviksvägen 108 / Åkersberga Energirapport villa Datum för besiktning: 2016-02-11 Fastighetsbeteckning: Lervik 1:256 Adress/ort: Lerviksvägen 108 / Åkersberga Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Halvera mera 1 etapp 2

Halvera mera 1 etapp 2 Halvera mera 1 etapp 2 Slutrapport Utarbetad av Katarina Högdal, WSP Environmental Stockholm, juni 2015 Förord BeBo är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges mest framträdande fastighetsägare

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 10 februari 2016. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 10 februari 2016. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 10 februari 2016 Adress/ort: Ramels v 11, Hököpinge Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna rapport

Läs mer

Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag

Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag 1 (19) Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag Innehållsförteckning Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen

Läs mer

ECOEKONOMI tjäna pengar OCH rädda världen

ECOEKONOMI tjäna pengar OCH rädda världen ECOEKONOMI tjäna pengar OCH rädda världen...eller vill vi snart bo i en ekologisk banan? DET ÄR BARA ATT KONSTATERA Vi står inför stora miljö- och klimatmässiga utmaningar Studier visar att omgivningsfaktorer

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KUNGSLADUGÅRD 71:13 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-12-18 Byggnadens adress: SOLLIDSGATAN 8 41476 GÖTEBORG Utetemperatur: 8 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KYRKBYN 136:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-03-12 Byggnadens adress: VADSTENAGATAN 50 41871 GÖTEBORG Utetemperatur: 5 C Expert:

Läs mer

Näranollenergibyggnader. Energimyndigheten NNE främjande

Näranollenergibyggnader. Energimyndigheten NNE främjande Näranollenergibyggnader Energimyndigheten NNE främjande Sveriges och EU:s mål - som Byggruppen arbetar mot 2020 Sverige EU Förnybar energi 50 % 20 % E-eff 20 % 1) 20 % 2) CO2 40 % 20 % Effektivare energianvändning

Läs mer

Energianalys. Bilprovningen Söderhamn

Energianalys. Bilprovningen Söderhamn Energianalys Bilprovningen Söderhamn Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i mars 2009, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LOGEN 5 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-01-25 Byggnadens adress: TALGOXEGATAN 10 70348 ÖREBRO Utetemperatur: 3 C Expert: Marcus

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FOTÖ 1:293 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-06-03 Byggnadens adress: SÖÖ 30 47545 FOTÖ Utetemperatur: 24 C Expert: Liselotte Larsson

Läs mer

Hur styr Boverkets byggregler idag? Hur bör de styra i framtiden?

Hur styr Boverkets byggregler idag? Hur bör de styra i framtiden? SAMVERKAN MELLAN EL- OCH VÄRMEMARKNADERNA, ENERGIKOMMISSIONEN, 24 MAJ 2016 Hur styr Boverkets byggregler idag? Hur bör de styra i framtiden? MARIA BROGREN ENERGI- OCH MILJÖCHEF, SVERIGES BYGGINDUSTRIER

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: EDSALA 5:319 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-03-02 Byggnadens adress: LINGONVÄGEN 33 64793 MARIEFRED Utetemperatur: 5 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area:

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area: Fastighet: Tynneredsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Totalskolor Etapp 1 Konsulter: CIT Energy Management AB Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår Area: Slutet av

Läs mer

Klassningssystem en överblick

Klassningssystem en överblick Klassningssystem en överblick Daniel Olsson Klassning av byggnader en överblick av de vanligaste systemen och hur man ser på el och värmeanvändning 1) Vad är nyttan? 2) En fluga? 3) Vilka system finns?

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: HAVSDJUPET 4 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-04-01 Byggnadens adress: Torsdaggränd 8 30253 Halmstad Utetemperatur: 0 C Expert:

Läs mer

Miljöklassning av Fastighetsägarnas Hus

Miljöklassning av Fastighetsägarnas Hus Miljöklassning av Fastighetsägarnas Hus Theres Kvarnström Energikonsult Fastighetsägarna Stockholm AB 2012-01-31 Fastighetsägarnas Hus Byggnadsår 1956 Ombyggnadsår 2007/2008 Kontorslokal A temp 7 400 m

Läs mer

Energieffektivisering i befintliga flerbostadshus

Energieffektivisering i befintliga flerbostadshus Energieffektivisering i befintliga flerbostadshus Fastighetsägarnas hus Stockholm 19 mars 2013 Peter Filipsson CIT Management CIT Management Peter Filipsson Catrin Heincke Åsa Wahlström Danfoss Värmepumpar

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015 Fastighet: Kevingeskolan - Jungfrun 2 Fastighetsägare: Danderyds kommun Konsulter: Skanska Teknik Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1960-talet

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering 2014-10-21 Kungsbro 1:225 Anders Väg 16, Ljungsbro Jaime

Läs mer

BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET. 3 Frej Werner, kontorschef. Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande 3.3.2010

BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET. 3 Frej Werner, kontorschef. Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande 3.3.2010 MILJÖKLASSIFICERING AV BYGGNADER RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖLUOKITUKSET MILJÖMÄSSAN 3 Frej Werner, kontorschef Isa Melander, byggnadsingenjörsstuderande BYGGBESTÄMMELSER ENERGIEFFEKTIVITETSDIREKTIV FÖR BYGGNADER

Läs mer

Kv Nålskäran Miljöbyggnad Guld

Kv Nålskäran Miljöbyggnad Guld Kv Nålskäran Miljöbyggnad Guld Kv. Nålskäran 118 student bostäder En huskropp med 6 våningsplan Två lägenhetstyper. 24 m² respektive 36 m² Gemensamma balkonger, uteplatser, tvättstuga, förråd, cykelförråd,

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Dälene 1:10. Adress: Dälene 304, 444 97 Svenshögen. Nybyggnads år: 1970. A temp : 149 m 2. Fönster: 2-/3- glas. Ventilation: Självdrag, friskluftsventiler

Läs mer

Så används energin i Sveriges lokaler

Så används energin i Sveriges lokaler milou energieffektiva lokaler konferens 28-12-2 Så används energin i Sveriges lokaler Energianvändning trender effektivisering Anders Göransson Profu Överblick alla hustyper -- area och energianvändning

Läs mer

Så arbetar MKB för att nå högt uppsatta miljöoch energimål. Egon Lange Ulla Janson

Så arbetar MKB för att nå högt uppsatta miljöoch energimål. Egon Lange Ulla Janson Så arbetar MKB för att nå högt uppsatta miljöoch energimål Egon Lange Ulla Janson MKB Fastighets AB Aktiebolag som ägs av Malmö stad 22 539 lägenheter (15% av Malmös bostadsbestånd) Cirka 1 100 lokaler

Läs mer

Lomma Hamn. -ett hållbarhetskoncept vid Öresund- Jacob Thollonen Projektledare, miljöuppföljning Lomma hamn Plan- och byggkontoret, Lomma kommun

Lomma Hamn. -ett hållbarhetskoncept vid Öresund- Jacob Thollonen Projektledare, miljöuppföljning Lomma hamn Plan- och byggkontoret, Lomma kommun Lomma Hamn Miljöprogram & uppföljning -ett hållbarhetskoncept vid Öresund- Jacob Thollonen Projektledare, miljöuppföljning Lomma hamn Plan- och byggkontoret, Lomma kommun Ca 2000 nya bostäder Småskalighet

Läs mer

3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION

3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION 3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION Som tidigare nämnts lanserades GBCA 2002 och det första klassningssystemet Green Star Office introducerades 2003. GBCA är en nationell, icke vinstdrivande organisation

Läs mer

SP Zero Emission Buildings. Kristina Mjörnell, Energiteknik

SP Zero Emission Buildings. Kristina Mjörnell, Energiteknik SP Zero Emission Buildings Kristina Mjörnell, Energiteknik SP ZEB en stark FoI-miljö Ett kompetenscentrum för forskning, innovation och kunskapsöverföring inom energieffektiva hållbara byggnader SP ZEB:s

Läs mer

Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader. Thomas Johansson

Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader. Thomas Johansson Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader Thomas Johansson Uppdraget Boverket ska analysera och föreslå en definition av energiprestanda att tillämpas för energihushållningskrav avseende

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets byggregler

Remissvar avseende Boverkets byggregler Borlänge 14 Jan 2011 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets byggregler Revidering av avsnitt 9 Energihushållning och Regler om ändring av byggnad Inom projektet SWX-Energi har

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-03-22 Fastighetsbeteckning: Klagshamn 42:31 Adress/ort: Ängavångsvägen 5, Klagshamn Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Rud 89:27 Adress: Lonsegårdsvägen 17, Västra Frölunda Uppvärmd golvyta (A temp): 128 m 2, byggår 1977. Värmesystem: Direktverkande el, radiatorer. Ventilation:

Läs mer

P06 - VIDAREUTVECKLING AV VÄRMEPUMPSSYSTEM FÖR NNE-HUS

P06 - VIDAREUTVECKLING AV VÄRMEPUMPSSYSTEM FÖR NNE-HUS Effsys Expand Forskardagar 160518 P06 - VIDAREUTVECKLING AV VÄRMEPUMPSSYSTEM FÖR NNE-HUS Projektledare: Caroline Haglund Stignor Bitr. projektledare: Ola Gustafsson Finansiärer och Deltagande företag Huvudfinansiär:

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-04-14 Fastighetsbeteckning: Tännforsen 13 Adress/ort: Yrvädersgatan 35, Ödåkra Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag: Eklund &

Läs mer

Versionslista: Tidigare behandlad av KF 2012-06-14 127 och KF 2012-10-25 127 Aktuell version antagen KF 2013-02-14

Versionslista: Tidigare behandlad av KF 2012-06-14 127 och KF 2012-10-25 127 Aktuell version antagen KF 2013-02-14 Arbetet med detta policydokument har initierats utifrån formuleringarna i Knivsta kommuns energistrategi. Martin Wetterstedt, energistrateg, har varit projektledare och nedanstående personer har ingått

Läs mer

www.alvstranden.com Långsiktigt tänkande lönsamt redan idag! Från normhus till passivhus i tre steg! Energieffektivt byggande i Alingsås

www.alvstranden.com Långsiktigt tänkande lönsamt redan idag! Från normhus till passivhus i tre steg! Energieffektivt byggande i Alingsås Långsiktigt tänkande lönsamt redan idag! Passivt med mycket teknik? - Goda exempel från Älvstranden i Göteborg Per Andersson, projektledare 1 www.alvstranden.com Några siffror Energiförbrukningen i bostäder

Läs mer

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland!

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Miljönämndens program för Energieffektiva byggnader Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Etapp 2: 2011-2013 Sammanfattning Bostäder och lokaler använder en tredjedel av all energi i Sverige.

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2016-05-17 Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1 Adress/ort: Backagärde / Fristad Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Mot denna bakgrund beslutar styrelsen för BeBo att bevilja stöd till projektet.

Mot denna bakgrund beslutar styrelsen för BeBo att bevilja stöd till projektet. Uppdragsnr: 1 (7) Beslut Finansiering av BeBo projekt Datum: 2008-04-07 Projektnr: 2008:x Projektnamn: Förstudie av teknikupphandling av energieffektiv återvinningssystem för befintliga flerbostadshus

Läs mer

Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning i bolag inom kommun och landsting genomföras?

Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning i bolag inom kommun och landsting genomföras? Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning i bolag inom kommun och landsting genomföras? Anders Pousette Martina Berg Carl-Martin Johborg Agenda 10.00 Energikartläggningslagen -

Läs mer

Planeten ska med! Energianvändning i nyproduktion

Planeten ska med! Energianvändning i nyproduktion Planeten ska med! Energianvändning i nyproduktion Kort om Riksbyggen Kärnaffär Bygger fastigheter med bostadsrätt Skapar bostadsrättsföreningar Förvaltar fastigheterna åt bostads- rättföreningarna Antal

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

Disposition. Åtgärder för ökad energieffektivisering. Globalt energibehov och -tillförsel. Arbetsgrupp:

Disposition. Åtgärder för ökad energieffektivisering. Globalt energibehov och -tillförsel. Arbetsgrupp: Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelsen Globalt energibehov och -tillförsel Global energy S upply and demand Demand constant efficiency Underlagsrapport till Boverkets regeringsuppdrag beträffande

Läs mer

Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB

Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB Kortrapport Totalmetodiken Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: BELOK web Maj 2015 Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Läs mer

Energianvändningen i flerbostadshus kan halveras!

Energianvändningen i flerbostadshus kan halveras! Energianvändningen i flerbostadshus kan halveras! Innemiljö, energianvändning och livscykelkostnad för flerbostadshus har studerats i många undersökningar utan någon vältäckande och enhetlig utvärderingsmetodik.

Läs mer

1:6. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:6. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:6 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Den enda miljövänliga energin är den som aldrig behöver produceras! All el- och värmeproduktion ger upphov till miljöpåverkan, mer eller mindre. Dessutom kostar all energi pengar

Läs mer

Certifieringar och innovativa lösningar. Mats Fredrikson 2013-05-16

Certifieringar och innovativa lösningar. Mats Fredrikson 2013-05-16 Certifieringar och innovativa lösningar Mats Fredrikson 2013-05-16 Certifiering av byggnader i Sverige Certifieringar av byggnader påverkar fjärrvärmen Sänker energianvändningen ytterligare jämfört med

Läs mer

Invändig tilläggsisolering. Varför? ytterväggar i flerfamiljshus

Invändig tilläggsisolering. Varför? ytterväggar i flerfamiljshus Invändig tilläggsisolering av ytterväggar i flerfamiljshus Johan Stein & Lars-Erik Harderup Avdelningen för byggnadsfysik Inledning Invändig tilläggsisolering. Varför? Vilket är byggnadernas tillstånd

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 19/11-12. Fastighetsbeteckning: Norra Emmeboda 1:8. Norra Emmeboda 6, Lidhult

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 19/11-12. Fastighetsbeteckning: Norra Emmeboda 1:8. Norra Emmeboda 6, Lidhult ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Datum för besiktning: 19/11-12 Fastighetsbeteckning: Norra Emmeboda 1:8 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Norra Emmeboda 6, Lidhult Christian Jirefjord 1

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Brf Linden i Landskrona

Brf Linden i Landskrona 27 augusti 2008 1(7) i Landskrona Energideklaration ett samarbete mellan Landskrona och Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 www.evu.se Organisationsnr 556471-0423, Säte Lund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jönninge 4:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jönninge 4:9 Utgåva 1:1 2015-01-08 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jönninge 4:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Väla Gård - ett plusenergikontor. Åse Togerö, Tekn Dr, Grön Affärsutveckling, Skanska Sverige

Väla Gård - ett plusenergikontor. Åse Togerö, Tekn Dr, Grön Affärsutveckling, Skanska Sverige Väla Gård - ett plusenergikontor Åse Togerö, Tekn Dr, Grön Affärsutveckling, Skanska Sverige Väla Gård vårt mörkgröna kontor med högst LEED-poäng i Europa Netto noll energianvändning Noll farliga kemiska

Läs mer

Att ställa energikrav vid nybyggnation

Att ställa energikrav vid nybyggnation Att ställa energikrav vid nybyggnation Utmaningar och möjliga lösningar Jens Johansson Miljöstyrningsrådet www.msr.se Bred avstämning - intressenter MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSSTÖD PRISBELÖNT I EU

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SMÖGENÖN 73:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-05-23 Byggnadens adress: HAMNEN 3 45043 SMÖGEN Utetemperatur: 22 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 324852 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland Kommun Sundsvall Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Silje 5:1 Egna hem (småhus) som skall deklareras

Läs mer

9 Energihushållning. 9:1 Allmänt. 9:11 Tillämpningsområde

9 Energihushållning. 9:1 Allmänt. 9:11 Tillämpningsområde Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1923 Area: 30380 m² Atemp Verksamhet: Kontor,

Läs mer

Ny personal- och kontorsbyggnad. Karta över återvinningscentralen

Ny personal- och kontorsbyggnad. Karta över återvinningscentralen EkoParken på Österröd består av Återvinningscentralen, Ekohuset som innehåller utställnings- och undervisningslokaler, naturstig och det centrala avloppsreningsverket. I samband med nybyggnad av personallokaler

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 april 2014 2014-04-11 WSP SVERIGE Vi arbetar med de flesta delar av svenskt näringsliv Bostäder Energisektorn WSP är verksamma inom en mängd olika sektorer.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Riddaretorp 1:5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Riddaretorp 1:5 Utgåva 1:1 2012-06-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Riddaretorp 1:5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 378334 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Kristianstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Degeberga 117:7 Egna hem (småhus) som skall deklareras

Läs mer

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Åsa Wahlström CIT Energy Management LTH 2015-06-23 Varför Lågan? Bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostadsoch lokalsektorn starkt

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

En byggnad betraktas som befintlig när den varit i bruk i två år. För nyare byggnader hänvisas till Bedömningsgrunder för nya byggnader.

En byggnad betraktas som befintlig när den varit i bruk i två år. För nyare byggnader hänvisas till Bedömningsgrunder för nya byggnader. GreenBuilding Bedömningsgrunder för befintliga byggnader 2016-01-26 Version 3 Detta är en sammanställning av beslutade kriterier för SGBCs granskning och bedömning av GreenBuilding-certifiering av befintliga

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tallstigen 15, 182 35 Danderyd Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 642267

ENERGIDEKLARATION. Tallstigen 15, 182 35 Danderyd Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 642267 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tallstigen 15, 182 35 Danderyd Danderyds kommun Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 642267 Energiprestanda: 113 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer