Kurskatalog. Kurser inom det elkrafttekniska området

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskatalog. Kurser inom det elkrafttekniska området"

Transkript

1 Kurskatalog Kurser inom det elkrafttekniska området

2 gothia power Författare Underlag Dokumentnummer Version Gru D Göran Runvik (Gru) +46 (0) Distribution Datum Kontrollerat av Fredrik Sjögren Dokument status Godkänt av Slutgodkänd Sture Lindahl Kurskatalog Gothia Power AB Version Sida Beskrivning Datum Sign A Nytt dokument GRu B Kompletterat med nya kurser GRu C Kompletterat med nya kurser GRu D Kompletterad samt utgiven som trycksak GRu Vera Sandbergs Allé 5C +46 (0) SE Göteborg +46 (0) Sweden Organisationsnummer:

3 Kurskatalog Gru D 2 1 Inledning 3 2 Kurser Symmetriska komponenter, 2 dagar Spänningsreglering i elektriska kraftsystem, 2 dagar Lastfördelningsberäkningar med PSS/E, Grundkurs, 2 dagar Felströmsberäkningar med PSS/E, Grundkurs, 2 dagar Industriell elkraftutbildning, 2 dagar Grundläggande reläskyddsteknik, 4 dagar Reläskydd i regionnät, 2 dagar Reläskydd i samband med vindkraft, 1 dag Generatorer och nät, 2 dagar Krafttransformatorer och shuntreaktorer, 2 dagar Strömbrytning och elkopplare, 2 dagar Överspänningar och överspänningsavledare, 2 dagar Energieffektivisering, ½ - 1 dag Önätdrift i elkraftsystem, 1 dag Introduktion till IEC 61850, 2 timmar Stabilitet i elkraftsystem, 2 dagar Spänningsstabilitet, 5 dagar Dynamiska system och reglerteknik, 2 dagar Kraftelektroniklösningar för kraftsystem, 5 dagar Referenslista 24

4 Kurskatalog Gru D 3 1 Inledning Gothia Power har flera hundra års erfarenhet att arbeta med elkraftsystemet både ur teoretisk och ur praktisk synvinkel sett till de anställda inom företaget. Flertalet av medarbetarna har kopplingar till universitet och högskolor med tillhörande undervisningserfarenhet, andra har undervisningserfarenheter från STF och från industrin. Tack vare denna omfattande och djupa kunskap inom elkraftområdet kan vi erbjuda allt från grundläggande elkraftteori med praktiska inslag till djupa teoretiska kurser. Utbildningen bedrivs med mycket kompetenta lärare. I denna kurskatalog redovisas ett antal färdiga kurspaket vilka enkelt kan anpassas efter våra kunders behov. Om ni inte skulle finna en kurs som passar, ta kontakt med Gothia Power så kan vi säkert finna en lösning. På finns det senaste kursutbudet samt vem du kontaktar. Kurserna är inte schemalagda i tid eller rum eftersom kurserna vanligtvis är skräddarsydda och Gothia Power anpassar kusen efter kundens önskemål. Vi ser fram mot att ni tar kontakt så vi kan lösa era behov på bästa sätt. 2 Kurser Nedan följer en sammanställning över kurser som Gothia Power direkt kan erbjuda.

5 Kurskatalog Gru D Symmetriska komponenter, 2 dagar Symmetriska komponenter är en metod att uttrycka en osymmetrisk trefasenhet i symmetriska storheter. Denna grundläggande metod används både vid handräkning och i avancerade datorberäkningar för att kunna beräkna elektriska storheter vid primärfel i kraftsystemet (strömmar och spänningar i störd drift). Beräkningar som används för inställningar av reläskydd, anläggningsdimensionering etc. Kunskapen om och förståelsen av symmetriska komponenter är en ytterst viktig grundförutsättning för den som arbetar med elkraftsystemet. Denna kurs behandlar definitionen och förklarar begreppet. - Definition, motivering och tillämpningar av symmetriska komponenter för beräkningar på osymmetriska tillstånd i elkraftssystem - Övningar Elkraftsystem Del 2, Bertil Stenborg PowerPoint-material. Ingenjörer inom elkraftindustrin som arbetar med planerings-, felströmsberäkningar och selektivplanearbete. Matematikkunskaper på gymnasienivå förutsätts. Att ge de nödvändiga grundläggande kunskaperna om symetriska komponenter och kunna använda dessa. Daniel Karlsson

6 Kurskatalog Gru D Spänningsreglering i elektriska kraftsystem, 2 dagar Att hålla rätt spänning i olika delar av ett elkraftsystem är mycket viktigt med tanke på spänningskvalité hos kund, förlustminimering etc men samtidigt skall man minimera antalet lindningskopplarmanövrar, antalet kopplingar med kondensatorbatterier för att minimera risken för havererade lindningskopplare och brytare och minimera behovet av underhåll. Mellan kund och högsta spänningsnivå kan finnas upp till 3 reglerande lindningskopplare som utan koordinering kan arbeta mot varandra och därmed förorsaka onödig reglering. Dessutom kan lindningskopplare förvärra situationen i samband med en begynnande spänningskollaps. Hur skall spänningsreglering anordnas på bästa sätt i ett elkraftsystem? Detta behandlas i denna kurs. - Principer och metoder för en sund och robust spänningshållning i olika kraftsystem beskrivs och analyseras - Övningar Elkraftsystem Del 1, Bertil Stenborg PowerPoint-material. Analys-, planerings- och driftpersonal inom elkraftindustrin. Att ge ökade kunskaper om sund och robust spänningsreglering i elkraftsystem. Daniel Karlsson

7 Kurskatalog Gru D Lastfördelningsberäkningar med PSS/E, Grundkurs, 2 dagar Det har blivit alltmer viktigt att utnyttja kraftsystemet på ett optimalt sätt (planering, termisk, förlustminimering, uttagsabonnemang, avbrottsplanering etc.). Detta förutsätter att användare av tillgängliga beräkningshjälpmedel kan hantera programvara och korrekt modellera sitt kraftsystem. Ett beräkningsprogram som används av många kraftföretag är PSS/E från Siemens PTI. Det har skett stora förändringar då version 30 släpptes varför det är motiverat att erfarna användare ges möjlighet att uppdatera sina kunskaper och att ge nya användare en flygande start. - Användargränssnitt - Modellkomponenter (plusföljdskomponenter) - Hantera, observera, förändra och kontrollera modellen - Lastfördelningsberäkningar - Kontroll av resultat - Kursen innehåller ett flertal övningsuppgifter som löses med PSS/E som kan anpassas till deltagarnas kraftsystem. PowerPoint-material. Ingenjörer inom elkraftindustrin som arbetar med projektering och drift av kraftsystem som är blivande PSS/E användare eller mer erfarna som vill fräscha upp sina PSS/Ekunskaper. Grundläggande kunskaper om elkraftteori förutsätts, vidare förutsätts att kursdeltagarna har persondator med PSS/E installerat och programvarunyckel vid kurstillfället. Att ge kunskap om lastfördelningsberäkningar med hjälp av den senaste versionen av PSS/E (version 30.3). Göran Runvik

8 Kurskatalog Gru D Felströmsberäkningar med PSS/E, Grundkurs, 2 dagar För att utföra felströmsberäkningar och beräkning av andra osymmetriska störningar i kraftsystemet används idag kraftfulla beräkningsprogram men detta ställer höga krav att användare kan hantera programvara och korrekt modellera sitt kraftsystem. Ett beräkningsprogram som används av många kraftföretag är PSS/E från Siemens PTI. Det har skett stora förändringar då version 30 släpptes varför det är motiverat att erfarna användare ges möjlighet att uppdatera sina kunskaper och att ge nya användare en flygande start. - Användargränssnitt - Modellkomponenter (plus-, minus- och nollföljdskomponenter) - Hantera, observera, förändra och kontrollera modellen - Felströmsberäkningar - Kontroll av resultat - Kursen innehåller ett flertal övningsuppgifter som löses med PSS/E som kan anpassas till deltagarnas kraftsystem. PowerPoint-material. Ingenjörer inom elkraftindustrin som arbetar med projektering, drift, felströmsberäkningar och selektivplanearbete av kraftsystem som är blivande PSS/E användare eller mer erfarna som vill fräscha upp sina PSS/E-kunskaper. Grundläggande kunskaper i elkraftteori förutsätts, vidare förutsätts att kursdeltagarna har persondator med PSS/E installerat och programvarunyckel vid kurstillfället. Att ge kunskap om felströmsberäkningar med hjälp av den senaste versionen av PSS/E (version 30.3). Göran Runvik

9 Kurskatalog Gru D Industriell elkraftutbildning, 2 dagar Kursen medger möjlighet att vidareutbilda personal som tidigare saknar grundläggande kunskaper om elkraftsystem. - Svenska kraftsystemet - Grundläggande elkraftteori - Komponenter i ett elkraftsystem (ställverk, transformatorer, generatorer, kopplingsorgan etc.) - Egen produktion och reservkraft - Spänningsreglering - Felbortkoppling (felströmmar, reläskydd, selektivitet etc.) - Elkvalité PowerPoint-material. Elektriker och gymnasieingenjörer på industrier. Att ge ökade kunskaper om det svenska kraftsystemet för industripersonal med fokus på förståelsen i stället för komplicerade teoretiska betraktelsesätt. Evert Agneholm

10 Kurskatalog Gru D Grundläggande reläskyddsteknik, 4 dagar Höga krav ställs på felbortkopplingssystemet, att det är rätt utformat, att det har förutsättningar att isolera feldrabbade anläggningsdelar tillräckligt snabbt, att det frånkopplar selektivt osv. Kursen behandlar grunderna för felbortkopplingssystem. - Feltyper - Mättransformatorer - Ledningsskydd, Transformatorskydd, Generatorskydd, Kondensatorbatteriskydd, Reaktorskydd - Samlingsskeneskydd - Reläskyddssamverkan - Reservskydd - Återtillkoppling - Systemvida skydd - Störningsanalys Word-dokument samt PowerPoint-material. Ingenjörer inom elkraftindustrin som arbetar med felströmsberäkningar och selektivplanearbete. Grundläggande kunskaper i elkraftteori förutsätts. Att ge grundläggande kunskaper om skydd och felbortkoppling. Sture Lindahl / Lars Messing

11 Kurskatalog Gru D Reläskydd i regionnät, 2 dagar Det ställs höga krav då selektivplaner upprättas för de effektivt jordade systemen och då speciellt jordströmsskydden så att minsta möjliga del av nätet bortkopplas då ett primärfel inträffar. I selektivplanearbetet måste man vara medveten om hur kraftsystemets uppbyggnad, olika feltyper och skyddsutformningen påverkar felbortkopplingen samt vilka krav som myndigheterna ställer. Denna kurs behandlar inställningar av jordströmsskydd i effektivt jordade system ingående med övningsexempel. - Kraftsystemuppbyggnad - Myndighetskrav - Feltyper och orsaker - Skyddsutformning - Principer för inställningar av reläskydd - Kursen innehåller ett flertal övningsuppgifter som löses med PSS/E. Word-dokument samt PowerPoint-material. Ingenjörer inom elkraftindustrin som arbetar med felströmsberäkningar och selektivplanearbete av effektivt jordade subtransmissionskraftsystem och då speciellt inställningar av jordströmsskydd. Grundläggande kunskaper i elkraftteori förutsätts, vidare förutsätts att kursdeltagarna har persondator med PSS/E installerat och programvarunyckel vid kurstillfället. Att ge ökade kunskaper om skydd och felbortkoppling i det maskade och effektivt jordade subtransmissionssystem. Lars Messing

12 Kurskatalog Gru D Reläskydd i samband med vindkraft, 1 dag Antalet vindkraftverk och vindkraftparker som projekteras och installeras ökar dramatiskt. Områden som tidigare varit rena konsumtionsområden kan under vissa tider exportera elenergi. Påverkan på region- och distributionsnät blir i vissa områden betydande, inte minst sett ur ett felbortkopplingssynpunkt. Denna kurs behandlar skydd och felbortkoppling kopplat till vindkraftproduktion ansluten till region- eller distributionsnät. - Feltyper och händelser - Fel och felbortkoppling i vindkraftaggregat anslutande nät (region och distribution) hopsamlingsnät - Avvikande spänning och frekvens - Myndighetskrav - Skyddsutformning PowerPoint- material. Ingenjörer inom elkraftindustrin som arbetar med felbortkoppling och selektivplanearbete i nät med anslutna vindkraftverk. Grundläggande kunskaper i elkraftteori förutsätts. Att ge ökade kunskaper om skyddsbehov och felbortkoppling kopplat till vindkraftverk. Lars Messing

13 Kurskatalog Gru D Generatorer och nät, 2 dagar Personal på produktionsanläggningar har gedigna kunskaper om de mekaniska delarna i sin process. Denna kurs ger ökade kunskaper om de elektriska och om angränsande högspänningssystem. - Elektrotekniska begrepp - Nätstruktur - Generatorer - Kortslutningsström - Kraftsystem under normal drift - Vinkel- och spänningsstabilitet - Spännings- och frekvensreglering - Generatorskydd PowerPoint-material. Elektriker och gymnasieingenjörer på som arbetar på produktionsanläggningar. Att ge ökade kunskaper om det angränsande kraftsystemet och den egna generatorn för personal med anknytning till kraftverk. Lars Messing

14 Kurskatalog Gru D Krafttransformatorer och shuntreaktorer, 2 dagar Elkraftindustrin står inför en generationsväxling där äldre medarbetare går i pension och yngre nyutexaminerade rekryteras. Därför finns ett behov att samla upp tillgänglig erfarenhet och föra den vidare till nästa generation. Denna kurs behandlar krafttransformatorer och shuntreaktorer samt deras funktion i ett kraftsystem. - Funktion, krav och normer - Olika typer av transformatorer - Transformatorns fysik och konstruktion - Kopplingsarter - Ekvivalent schema - Hållfasthet (dielektrisk och kortslutning) - Provning - Transport och fältmontage - Normaldrift och belastbarhet - Övervakning och skydd - Tillsyn och underhåll - Shuntreaktorns konstruktion och karakteristik Power System Fundamentals; Power Transformer, Design Fundamentals, Åke Carlsson PowerPoint-material. Ingenjörer inom elkraftindustrin som arbetar med projektering, drift och/eller felbortkoppling. Att ge ökade kunskaper om krafttransformatorer och shuntreaktorer samt deras funktion i ett kraftsystem. Sture Lindahl

15 Kurskatalog Gru D Strömbrytning och elkopplare, 2 dagar Elkraftindustrin står inför en generationsväxling där äldre medarbetare går i pension och yngre nyutexaminerade rekryteras. Därför finns ett behov att samla upp tillgänglig erfarenhet och föra den vidare till nästa generation. Denna kurs behandlar strömbrytning, elkopplare och deras funktion i ett spänningsområde upp till 420 kv. - Principen för strömbrytning - Elementära nät och strömbrytning - Viktiga brytfall - Typer av strömbrytare och deras konstruktion - Provning av brytare och normer - Högspänningssäkringar - Lastfrånskiljare - Framtidens brytare och IT PowerPoint-material. Ingenjörer inom elkraftindustrin som arbetar med projektering, drift och/eller felbortkoppling. Att ge ökade kunskaper om strömbrytning och elkopplare samt deras funktion i ett kraftsystem. Sture Lindahl

16 Kurskatalog Gru D Överspänningar och överspänningsavledare, 2 dagar Elkraftindustrin står inför en generationsväxling där äldre medarbetare går i pension och yngre nyutexaminerade rekryteras. Därför finns ett behov att samla upp tillgänglig erfarenhet och föra den vidare till nästa generation. Denna kurs behandlar överspänningar och överspänningsavledare (ventilavledare). - Olika typer av överspänningar - Isolationshållfasthet - Skyddsobjekt - Typer av ventilavledare och deras konstruktion - Isolationskoordination - Utvecklingstrender PowerPoint-material. Ingenjörer inom elkraftindustrin som arbetar med projektering, drift och/eller felbortkoppling. Att ge ökade kunskaper om överspänningar och överspänningsskydd samt deras funktion i ett kraftsystem. Sture Lindahl

17 Kurskatalog Gru D Energieffektivisering, ½ - 1 dag Med ökade energikostnader, ökat fokus på energikonsumtionens miljöpåverkan, begränsningar för industin map aktivt och reaktivt uttag är denna kurs mer aktuell än någonsin. Kursen behandlar och belyser olika åtgärder som kan användas för att använda energin på ett optimalt sätt. - Förluster i olika komponenter - Motorval och val av frekvensomriktare - Reaktiv effektkompensering - Kostnadsberäkningar PowerPoint- material. Planerings- och driftingenjörer på industrier. Att ge ökade kunskaper om möjligheterna att effektivisera energianvändningen i industrier. Evert Agneholm

18 Kurskatalog Gru D Önätdrift i elkraftsystem, 1 dag Önätdrift uppkommer då ett tidigare samkörande elkraftsystem separeras i minst två delar. Detta är en mycket ovanlig händelse i storkraftsystem men kan inträffa då ett icke dimensionerande fel inträffar. Då en separation sker spontant är chansen mycket liten att man fortsättningsvis har effektbalans varför man tvingas in i svår reglerteknisk situation map spänning och frekvenshållning. Önätdrift kan också vara ett medvetet val eller en påtvingad situation för en industri med egen produktionskapacitet. Den vanligaste orsaken är att yttre nät är försvagat eller att något primärt fel inträffat som initierar övergång till önätdrift. Samhället och industrier är alltmer känsliga för avbrott i elleveranserna varför det är viktigt att om möjligt klara en önätdriftsituation. Kursen behandlar fenomenen kring önätdrift. - Beskrivning av spänningsreglering och - frekvensreglering - Övergång till önätdrift samt - fortsatt drift i önät - Olika lasters uppförande i under önätdrift (avvikande spänning och/eller frekvens) - Demonstration av önätdrift PowerPoint-material samt artiklar. Drift-, planering- och analyspersonal på elkraftföretag med systemansvar eller på industrier där det finns möjlighet till önätdrift vid vissa driftsituationer. Att ge ökade kunskaper om förhållande kring önätdrift i stor och lite skala. Evert Agneholm

19 Kurskatalog Gru D Introduktion till IEC 61850, 2 timmar Det finns en stor mängd olika protokoll för att kommunicera, hämta information och styra objekt i transformatorstationer (SPA, LON, etc.). Informationen som anländer till slutanvändaren är idag ofta filtrerad i ett antal steg vilket försvårar tolkningen av densamma. Olika leverantörers IED er (Intelligent Electronic Device) måste kunna samverka med varandra för att kunna utnyttja dagens teknik. Inom en snar framtid kommer traditionella mätgivare (ström- och spänningstransformatorer) att kunna ersättas med nya givare som matar IED erna via en processbuss. Allt ovanstående har bäring på den nya globala standarden IEC som nu finns implementerad i de flesta större reläskyddstillverkares produkter. Denna presentation ger en introduktion om standardens möjligheter. - Bakgrund till standarden - Mål med standarden - Interoperability kontra Interchangeability - Stations- och processbuss - Ethernet TCP/IP - Informationsstruktur o Fysiska enheter (IED) o Logiska enheter o Logiska noder (skydd, störningsskrivare, kontrollfunktioner etc.) o Data (reläskyddssignaler, mätvärden etc.) - Konstruktion - konfigurering PowerPoint-material. Presentationen vänder sig i första hand till tekniker och personal som arbetar med, eller kommer att arbeta med, informationsinhämtning och/eller styrning av objekt i transformatorstationer men också för konstruktören eller personal som handhar provning av kontrollutrustning. Att ge en introduktion om IEC 61850, den globala standarden för informationsinhämtning/utbyte och kontroll inom transformatorstationer. Göran Runvik

20 Kurskatalog Gru D Stabilitet i elkraftsystem, 2 dagar Samhället är mer och mer känsligt för avbrott i elleveranserna. Två fenomen som kan leda till att delar eller hela elsystem störs är spänningskollaps eller vinkelinstabilitet. Den senaste händelsen i Sverige inträffade då södra Sverige blev spänningslöst efter ett samlingsskenefel på västkusten. Båda fenomenen är komplexa men kan förhindras/lindras med olika metoder. Teorin bakom vinkelstabilitet och spänningsstabilitet behandlas i kursen. - Bakgrund till vinkelstabilitet och spänningsstabilitet - Exempel på instabiliteter - Metoder för att förhindra instabiliteter - Övningar Elkraftsystem Del 2, Bertil Stenborg PowerPoint-material. Analys-, planerings- och driftpersonal inom elkraftindustrin. Att ge ökade kunskaper om vinkel- och spänningsstabilitet i elkraftsystemet. Daniel Karlsson

21 Kurskatalog Gru D Spänningsstabilitet, 5 dagar Samhället är mer och mer känsligt för avbrott i elleveranserna. Ett fenomen som kan leda till att delar eller hela elsystem störs är spänningskollaps. Den senaste händelsen i Sverige inträffade då södra Sverige blev spänningslöst efter ett samlingsskenefel på västkusten. Spänningskollapsen är komplex men kan förhindras/lindras med olika metoder. Teorin bakom spänningsstabilitet behandlas i kursen. Introduktion till spänningsstabilitet Reaktiv effektkompensering på transmissionssystemet Belastningar i kraftsystemet Generatorns karakteristik Simulering av ekvivalenta system Spänningsstabilitet i stora system Spänningsstabilitet och HVDC Planering och riktlinjer Power System Voltage Stability, Carson W. Taylor. PowerPoint föreläsningar baserade på eget kursmaterial Räkneexempel Option: Demonstration i laboratoriemiljö Analys-, planerings- och driftpersonal inom elkraftindustrin. Att ge fördjupade teoretiska kunskaper om spänningsstabilitet i elkraftsystem. Evert Agneholm / Daniel Karlsson

22 Kurskatalog Gru D Dynamiska system och reglerteknik, 2 dagar Storkraftsystemet drivs närmare dess gränser på grund av avreglering (t ex mindre hänsyn till systemet vid val av produktionsanläggning), stagnation i utbyggnaden av systemet trots att konsumtionen ökar etc. Det är dynamiska händelserna som sätter gränserna, inte de statiska. Detta förutsätter kraftfulla beräkningsprogram för att kunna studera fenomenen men dessutom kunskap om dynamiska förlopp hos dem som skall utföra beräkningarna och efterföljande analyser. Denna kurs ger detta. - Dynamiska system - Laplace transformering - Bode diagram - Vattenkraft turbiner och reglersystem - Ångturbiner och reglersystem - Tidsdiskreta system - Kalman filter PowerPoint-material. Analys- och planeringspersonal inom elkraftindustrin. För att tillgodogöra sig kursen krävs minst civilingenjörsutbildning. Att ge fördjupade teoretiska kunskaper om dynamiska system i elkraftsystem. Sture Lindahl

23 Kurskatalog Gru D Kraftelektroniklösningar för kraftsystem, 5 dagar Sedan flera decennier tillbaka har kraftelektronikbaserade lösningar använts inom transmissions- och distributionssystemen. I transmissionssystemet, kallas då ofta FACTS eller HVDC, används huvudsakligen dessa lösningar för att förbättra överföringsförmågan och stabiliteten av kraftsystemet medan lösningarna i distributionssystem, kallas då ofta Custom Power Devices, företrädesvis använts på industrier för att förbättra elkvalitén. - Kraftelektronikbaserade lösningar på transmissionsnivå, HVDC, TCR, TSC, SVC; STATCOM, TCSC, SSSC etc. - Kraftelektronikbaserade lösningar på distributionsnivå, STS, D-STATCOM, DVR, etc. - Uppbyggnad, design och reglering av olika kraftelektronikbaserade lösningar - Beskrivning av system där kraftelektronikbaserade lösningar kan/bör användas - Analysmetoder vid användande av kraftelektronikbaserade lösningar Understanding FACTS: concepts and technology of flexible AC transmission systems, written by N.G. Hingorani, L. Gyugyi. PowerPoint material. Räkneexempel. Kursen kan även kombineras med PSCAD/EMTDC övningar. Analys- och planeringspersonal inom elkraftindustrin. Att ge fördjupade kunskaper om kraftelektronikbaserade lösningar i transmissions och distributionsnät. Massimo Bongiorno

24 Kurskatalog Gru D Elektriska maskiner, 2-3 dagar Denna kurs ger en grundläggande förståelse för elektriska maskiner och beräkningsmetoder för maskinerna i stationärtillstånd. - Magnetiska kretsar - Transformatorn - Likströmsmaskinen - Synkronmaskinen - Asynkronmaskinen - Reglering av elektriska maskiner PowerPoint material. Räkneexempel. Kursen kan även kombineras med PSCAD/EMTDC eller Matlab/Simulink övningar. Analys- och planeringspersonal inom elkraftindustrin. Att ge fördjupade kunskaper om kraftelektronikbaserade lösningar i transmissions och distributionsnät. Andreas Petersson

25 Kurskatalog Gru D Referenslista Svenska Kraftnät, Stockholm ABB Corporate Research, Västerås Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg Högskolan Väst, Trollhättan E.ON Elnät Sverige AB, Malmö International Energy Agency (IEA), Manilla, Filipinerna Vestas, Århus, Danmark Vattenfall Eldistribution AB, Sollentuna Vattenfall Eldistribution AB, Trollhättan Vattenfall, Älvkarleby Stora Enso, Nymölla Bruk, Nymölla

26 Gothia Power AB Telefon: Gothia Power AB har tryckt och distribuerat denna kurskatalog. Syftet med kurserna i katalogen är att sprida och fördjupa de elkrafttekniska kunskaperna inom nordisk kraftindustri.

MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3. Kraftsystemet = en lång cykel. Syftet med ett kraftsystem:

MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3. Kraftsystemet = en lång cykel. Syftet med ett kraftsystem: MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem eller Var kommer elen från när jag tänder lampan? Lennart Söder Professor in

Läs mer

Vindkraft - teknik och projektering

Vindkraft - teknik och projektering Öppen utbildning Vindkraft - teknik och projektering En tredagarskurs som ger dig grundläggande förståelse för vindkraftstekniken och dess sammanhang Vindkraft - teknik och projektering Göteborg 11 nov-13

Läs mer

Kurs-PM för Elteknik (EEK 140), 7,5hp.

Kurs-PM för Elteknik (EEK 140), 7,5hp. Kurs-PM för Elteknik (EEK 140), 7,5hp. Läsåret 2013/2014, lp 2. 1 Allmän kursinformation 1.1 Förkunskaper 1.2 Kursens genomförande 1.3 Kursens syfte 1.4 Kursens lärandemål 1.5 Övrig kursinformation 2 Arbetsplanering

Läs mer

TNE091 Effektelektronik I

TNE091 Effektelektronik I LINKÖPINGS UNIVERSITET KURSPLANERING ITN ED Lars Backström 2013-01-28 Kursinformation TNE091 Effektelektronik I Mål Efter genomgången kurs ska studenterna kunna: göra beräkningar på symmetriska och enkla

Läs mer

Ledningsskyddssystem för stamnätet

Ledningsskyddssystem för stamnätet SVENSKA ^ KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Koirörollanläggningar VAR BETECKNING TR02-05-2-1 DATUM SAMRAD AN,AS,AT TEKNISK RIKTLINJE zctm /rfrhf & UTGÅVA 5 TD FASTSTÄLLD Ledningsskyddssystem för stamnätet

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

Ingmar Leisse Nysäter-klustret. Ett nytt sätt att reglera reaktiv effekt

Ingmar Leisse Nysäter-klustret. Ett nytt sätt att reglera reaktiv effekt Ingmar Leisse 2017-05-18 Nysäter-klustret Ett nytt sätt att reglera reaktiv effekt Översikt 1. Introduktion 2. Nysäter-klustret 3. Reaktiv effekt i elnätet 4. Alternativ för Nysäter-klustret 5. Implementering

Läs mer

Ett robust och leveranssäkert elsystem vad säger forskningen?

Ett robust och leveranssäkert elsystem vad säger forskningen? Hur skapar vi ett robust elsystem för år 2050? Ett robust och leveranssäkert elsystem vad säger forskningen? Energikommissionen - Tekniska museet 7 december 2015 Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem,

Läs mer

TNE098 Tillämpad effektelektronik I

TNE098 Tillämpad effektelektronik I LINKÖPINGS UNIVERSITET ITN Lars Backström KURSPLANERING 2014-01_03 TNE098 Tillämpad effektelektronik I Mål Efter genomgången kurs ska studenterna kunna: - göra beräkningar på symmetriska och enkla osymmetriska

Läs mer

Järnvägens elanläggningar

Järnvägens elanläggningar Järnvägens elanläggningar Innehåll Förord 3 Så får loket sin el 4 Omformad energi för tågbruk 6 Växelström med rätt spänning 7 Strömbrytare bryter strömmen snabbt 7 Kontaktledningen 7 Två system för att

Läs mer

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem ProjektHydraulik AB Målinriktad hydraulikutbildning HYDRAULIK FÖR EL & AUTOMATION GRUNDKURS EL FÖR HYDRAULIKER 3 dagar TILLÄMPAD FELSÖKNING Mobil Industri PROPORTIONAL- TEKNIK (GRUNDKURS 2) GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Kurser inom Vattenkraft

Kurser inom Vattenkraft Kurser inom Vattenkraft Bygger din kompetens Vattenkraftteknik grundläggande kurs Söker du en bra plattform för din fortsatta karriär inom vattenkraftteknik? Vi hjälper dig att få rätt kompetens utifrån

Läs mer

Yrkeshögskolan Novia Utbildningsprogrammet i elektroteknik. Elinstallationer. Kompetens- och bedömningsmatris

Yrkeshögskolan Novia Utbildningsprogrammet i elektroteknik. Elinstallationer. Kompetens- och bedömningsmatris Elinstallationer 1. Grundläggande Känner till elinstallationsteknik elinstallationsteknikens allmänna regler 2. Dimensionering av ledningar SFS 600 Kan beakta ledningarnas maximala strömtålighet D1 3.

Läs mer

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Vindpark Kingebol 2011-09-02 PÖYRY SWEDPOWER AB 3116900 2011-08-22 rev 2 VINDPARK KINGEBOL Nätanslutningsutredning 1 Alla rättigheter förbehålles. Mångfaldigande av

Läs mer

Varför ett kurspaket på värmesystem?

Varför ett kurspaket på värmesystem? Värmesystem Varför ett kurspaket på värmesystem? Viktigt med systemperspektiv vid tillförsel av värme och/eller varmvatten till bostäder och lokaler. Systemperspektivet är nyckeln till att uppnå bästa

Läs mer

Smart Ring 12kV kompaktställverk

Smart Ring 12kV kompaktställverk Smart Ring 12kV kompaktställverk Smart Ring 12kV Enfasisolerat kompaktställverk Allmänt Smart Ring är ett nyutvecklat kompaktställverk från HM Power avsett för distributionsnät. Ställverket kan erbjudas

Läs mer

Algoritm för uppskattning av den maximala effekten i eldistributionsnät med avseende på Nätnyttomodellens sammanlagringsfunktion

Algoritm för uppskattning av den maximala effekten i eldistributionsnät med avseende på Nätnyttomodellens sammanlagringsfunktion Algoritm för uppskattning av den maximala effekten i eldistributionsnät med avseende på Nätnyttomodellens sammanlagringsfunktion Carl Johan Wallnerström December 2005 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH),

Läs mer

Hur mår din eldistribution och dina kondensatorer? Mätning, analys och underhåll för bättre elkvalitet

Hur mår din eldistribution och dina kondensatorer? Mätning, analys och underhåll för bättre elkvalitet Hur mår din eldistribution och dina kondensatorer? Mätning, analys och underhåll för bättre elkvalitet Provad utrustning och analyserat nät ger säker och tillförlitlig elkvalitet En allt kraftfullare satsning

Läs mer

Energisäkerhetsaspekter på förnybar, distribuerad och intermittent elproduktion

Energisäkerhetsaspekter på förnybar, distribuerad och intermittent elproduktion Energisäkerhetsaspekter på förnybar, distribuerad och intermittent elproduktion Joakim Widén M.Sc., Ph.D. Engineering Sciences / Solid State Physics Uppsala University joakim.widen@angstrom.uu.se Energisäkerhet

Läs mer

Svängmassan för framtidens elsystem ett uppdrag för IVA Vägval el

Svängmassan för framtidens elsystem ett uppdrag för IVA Vägval el Svängmassan för framtidens elsystem ett uppdrag för IVA Vägval el Uppdraget: Ge svängmassan ett ansikte - Hur upprätthåller man balans och stabilitet i ett elkraftsystem? - Vad händer när obalans plötsligt

Läs mer

och sedan då? Olof Samuelsson

och sedan då? Olof Samuelsson och sedan då? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik t k och Automation ti Översikt Kursen Elenergiteknik Utveckling Trygg elförsörjning Förnyelsebar elproduktion Smarta elnät El för transporter Forskningsprojekt

Läs mer

=T~ S VENSKA 3=. KRAFTNÄT. Bärbar utrustning för arbetsjordning

=T~ S VENSKA 3=. KRAFTNÄT. Bärbar utrustning för arbetsjordning =T~ S VENSKA 3=. KRAFTNÄT ENHET, VERKS AMHETSOMRÅDE AFS, Anläggningsförvaltning Stationer VAR BETE CKNING TR 12-22 : J DATUM 2015-05-26 SAMRÅD AS, DP, NB TEKNISK RIKTLINJE Bärbar utrustning för arbetsjordning

Läs mer

ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER

ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA ELFÖRESKRIFTER & INSTLLATIONSREGLER

Läs mer

Eldistribution Nätrapport. Översikt av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät

Eldistribution Nätrapport. Översikt av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät Eldistribution Nätrapport Översikt av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät Översyn av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät Sammanfattning 93% av Vattenfall Eldistributions

Läs mer

Energianalys. Bilprovningen Söderhamn

Energianalys. Bilprovningen Söderhamn Energianalys Bilprovningen Söderhamn Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i mars 2009, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare

Läs mer

Framtida utmaningar. Gothia Power jubileumsseminarium Göteborg den 19 november 2014. Daniel Karlsson 1 2014-11-20

Framtida utmaningar. Gothia Power jubileumsseminarium Göteborg den 19 november 2014. Daniel Karlsson 1 2014-11-20 Framtida utmaningar Gothia Power jubileumsseminarium Göteborg den 19 november 2014 Daniel Karlsson 1 Introduktion Bakgrund och erfarenhet Kraftsystemanalys Reläskydd och felbortkoppling Nätvärn och systemvida

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

SAMMANFATTNING KURSVALSINFORMATION

SAMMANFATTNING KURSVALSINFORMATION SAMMANFATTNING KURSVALSINFORMATION ANTECKNINGAR KURSVALSINFORMATION ENERGISYSTEMPROGRAMMET SKAPAD: 2016-03-31 UPPDATERAD: 2016-04-03 Innehåll Introduktion... 3 Studieplanen... 3 Presentation av kurser...

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

ELLÄRA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ELLÄRA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ELLÄRA Ämnet ellära behandlar lik- och enfasväxelströmskretsar samt trefassystem med belastningar av olika slag. Det behandlar också ledningsburna störningar och säkerhetsfrågor. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med el för uppvärmning och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med el för uppvärmning och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:721 av Jan Lindholm (MP) El för uppvärmning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel

Läs mer

Bestämning av överföringskapacitet

Bestämning av överföringskapacitet 1 (5) Bestämning av överföringskapacitet 1 Överföringskapaciteterna i det finländska kraftsystemet Fingrid låter elmarknaden disponera all överföringskapacitet som är möjlig utan att riskera kraftsystemets

Läs mer

AX1 Luftisolerat mellanspänningsställverk

AX1 Luftisolerat mellanspänningsställverk AX1 Luftisolerat mellanspänningsställverk Nyfikenheten var stor när AX1 premiärvisades på Elfack/Elkraft, och många undrade kan ett ställverk verkligen vara intelligent? Svaret är ja AX1 har artificiell

Läs mer

SSG Elansvarsträff 2011 Tema Sannolikhet

SSG Elansvarsträff 2011 Tema Sannolikhet SSG Elansvarsträff 2011 Tema Sannolikhet 2 SSG Elansvarsträff 2011 Värdarna Johnny Jansson och Tomas Kristensson hälsar er välkomna 3 SSG Elansvarsträff 2011 Vad är sannolikhet Sannolikhetsfördelningen

Läs mer

Kompressorer till Bil & Verkstad. Människor. Passion. Prestanda.

Kompressorer till Bil & Verkstad. Människor. Passion. Prestanda. Kompressorer till Bil & Verkstad Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Vårt fokus på fordonsindustrin I decennier har Chicago Pneumatics hjärta vurmat lite extra för fordonsverkstadsindustrin.

Läs mer

Per Eckemark, Oct 16, 2015. Ökade krav på överföring och flexibilitet i transmissionsnätet

Per Eckemark, Oct 16, 2015. Ökade krav på överföring och flexibilitet i transmissionsnätet Per Eckemark, Oct 16, 2015 Ökade krav på överföring och flexibilitet i transmissionsnätet Om ABB Slide 3 Power and productivity for a better world ABB s vision As one of the world s leading engineering

Läs mer

Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande frågor för att få rätt strömtång (tångamperemeter) till rätt applikation.

Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande frågor för att få rätt strömtång (tångamperemeter) till rätt applikation. Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande frågor för att få rätt strömtång (tångamperemeter) till rätt applikation. 1. Är det AC eller DC ström som ska mätas? (DC tänger

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK INSTITUTIONEN FÖR FYSIK LLTK90 Teknik för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90), Ingår i Lärarlyftet II, 90 högskolepoäng Teacher education: Technology for Upper Secondary School, 90 higher education credits

Läs mer

Styrsystemlösningar. Katalog nr PDE2523SLSE-ca

Styrsystemlösningar. Katalog nr PDE2523SLSE-ca Styrsystemlösningar Katalog nr PDE2523SLSE-ca Vem erbjuder den effektivaste lösningen? SPECIFIKATIONER Uppbyggnad på platsen STEG 1 Kretskonstruktion STEG 6 Mekanisk konstruktion STEG 3 Specificera komponenterna

Läs mer

Vägval el en presentation och lägesrapport. Maria Sunér Fleming, Ordförande Arbetsgrupp Användning

Vägval el en presentation och lägesrapport. Maria Sunér Fleming, Ordförande Arbetsgrupp Användning Vägval el en presentation och lägesrapport Maria Sunér Fleming, Ordförande Arbetsgrupp Användning Vägval el (2014 2016) Vision för Sverige: Ett hållbart elsystem bortom 2030 som ger effektiv och trygg

Läs mer

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Uppdaterad version 2015-06-16 Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Instruktioner för installatörer Följande arbeten skall anmälas till Växjö Energi innan ni påbörjar arbetet Nyinstallationer

Läs mer

Blakliden and Fäbodberget Status och information om kommande upphandlingar 2015-11-18

Blakliden and Fäbodberget Status och information om kommande upphandlingar 2015-11-18 Blakliden and Fäbodberget Status och information om kommande upphandlingar 2015-11-18 Agenda för kvällen 1. Bakgrundsinformation och tillståndsstatus 2. Övergripande tidsplan 3. Upphandlingsprocessen -

Läs mer

ENVIRONMENT EVOLUTION FOR THE FUTURE

ENVIRONMENT EVOLUTION FOR THE FUTURE ENVIRONMENT EVOLUTION FOR THE FUTURE Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N SYSTEMBEHANDLING AV ALLA TYPER AV HET-, KYL- ELLER PROCESSVATTENSYSTEM WAREN INTERNATIONAL 2014 Hundra procent rent

Läs mer

BESLUT 1 (6) SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM

BESLUT 1 (6) SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM BESLUT 1 (6) Datum Anl nr 8203D SÖKANDE YS Nät AB 556610-7198 c/o Vattenfall AB Vindkraft 162 87 STOCKHOLM SAKEN Ansökan om nätkoncession för linje BESLUT YS Nät AB meddelas nätkoncession för linje och

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (10) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-06-17

Läs mer

Sensorer och brus Introduktions föreläsning

Sensorer och brus Introduktions föreläsning Sensorer och brus Introduktions föreläsning Administration Schema Kurslitteratur Föreläsningar Veckobrev Övningsuppgifter Laborationer Tentamen Kommunikation Kursens Innehåll Mätsystem Biasering Brus Sensorer

Läs mer

Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning

Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning Våra kunders erfarenhet är när de använder exodraft produkter övergår det ofta deras förväntningar flera gånger om. Jørgen Andersen, CEO Sedan 1957 har exodraft

Läs mer

Svenska kraftnäts utmaningar - Ett lika leveranssäkert elsystem i framtiden? Chalmers

Svenska kraftnäts utmaningar - Ett lika leveranssäkert elsystem i framtiden? Chalmers Svenska kraftnäts utmaningar - Ett lika leveranssäkert elsystem i framtiden? Chalmers 2017-05-17 2 Elsystemets utveckling > Elsystemet är inne i en mycket stor omställningsprocess > Planerbar produktion

Läs mer

Elforsk seminarium Ersätta och bygga nya reaktorer

Elforsk seminarium Ersätta och bygga nya reaktorer Elforsk seminarium 2010-01-21 Ersätta och bygga nya reaktorer Begränsningar och behov från ett elnätsperspektiv Sture Larsson Teknisk direktör, stf generaldirektör Svenska Kraftnät 2 Svenska Kraftnäts

Läs mer

IVA-seminarium 25 augusti 2003:

IVA-seminarium 25 augusti 2003: IVA-seminarium 25 augusti 2003: Under seminariet presenterades sektorrapporter från telekommunikation, järnväg, energi och försvar av de forskare som författat dem (prof Bertil Thorngren, Harald Haegermark,

Läs mer

Ger vindkraften någon nytta?

Ger vindkraften någon nytta? Ger vindkraften någon nytta? Fredrik Dolff och Henrik Aleryd Noden för Näringslivs- och affärsutveckling, Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk sprider kunskap och information

Läs mer

Lär känna ABB från insidan Företaget som är världsledande inom Kraft- och Automationsteknik

Lär känna ABB från insidan Företaget som är världsledande inom Kraft- och Automationsteknik Lär känna ABB från insidan Företaget som är världsledande inom Kraft- och Automationsteknik ABB erbjuder CO-OP praktikplatser med elkraft- och maskin inriktning ABB är ledande inom kraft- och automationsteknik

Läs mer

Programinformation för. Automationsteknik, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Automationsteknik, 120 högskolepoäng Programinformation för Automationsteknik, 120 högskolepoäng (Automation, 120 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Sektionen för ingenjörsvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola 2012

Läs mer

Arbete på elektrisk materiel

Arbete på elektrisk materiel 2003-10-10 Sida 1 (9) *AFEL* *AF EL -* Arbete på elektrisk materiel Innehållsförteckning 1 Arbete på elektrisk materiel... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte... 2 1.3 Ordförklaringar... 3 2 Elektriskt arbete...

Läs mer

Enclosure solutions for you.

Enclosure solutions for you. Enclosure solutions for you. Översikt Fakta om Eldon Standardprodukter Anpassningsmöjligheter Marknadspositionering Eldons operativa system Fakta om Eldon Presentation av Eldons historia, nutid och framtid.

Läs mer

Drift- och Underhållsteknik samt Ritnigs-/schemaläsning, Ellära, Styr- & Reglerteknik. Bakgrund

Drift- och Underhållsteknik samt Ritnigs-/schemaläsning, Ellära, Styr- & Reglerteknik. Bakgrund Drift- och Underhållsteknik samt Ritnigs-/schemaläsning, Ellära, Styr- & Reglerteknik Bakgrund Anläggningar för produktion av biogas är övervakade och reglerade av datoriserade system. Det är mycket viktigt

Läs mer

Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits

Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Utbildningsplan Dnr CF 52-520/2009 Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits

Läs mer

SMARTA ELNÄT FÖR ETT HÅLLBART ENERGISAMHÄLLE

SMARTA ELNÄT FÖR ETT HÅLLBART ENERGISAMHÄLLE SMARTA ELNÄT FÖR ETT HÅLLBART ENERGISAMHÄLLE Sverige har satt ambitiösa mål för energi- och klimatpolitiken, till exempel att hälften av den energi som vi använder 2020 ska komma från förnybara energikällor.

Läs mer

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Den här ansökan omfattar främst Transport 1. Projektidé och bakgrund Dieselanvändningen till jordbrukets maskiner står idag för 50 % av jordbrukets direkta

Läs mer

Ö-nätsdrift i Malmö 2006-05-17. Tomas Johannesson E.ON Elnät/Drift

Ö-nätsdrift i Malmö 2006-05-17. Tomas Johannesson E.ON Elnät/Drift Ö-nätsdrift i Malmö 2006-05-17 Tomas Johannesson E.ON Elnät/Drift Tekniska förutsättningar Produktion och belastning måste överensstämma i området Skydd måste finnas för att ta hand om fel i elnätet Frekvensen

Läs mer

Vattenkraftstationers generatorer Vattenkraftstationers reläteknik 15% rabatt om du går båda kurserna!

Vattenkraftstationers generatorer Vattenkraftstationers reläteknik 15% rabatt om du går båda kurserna! Vattenkraftstationers generatorer Vattenkraftstationers reläteknik 15% rabatt om du går båda kurserna! 1 Bygger din kompetens Vattenkraftstationers generatorer funktion/konstruktion/underhåll Inom vattenkraften

Läs mer

Vattenpaketet. Vattenkraft Teknik och System 1TE029 10HP. Vattenkraft och reglerkraft 1TE056 5HP. Vågkraft Teknik och System 1TE043 10HP

Vattenpaketet. Vattenkraft Teknik och System 1TE029 10HP. Vattenkraft och reglerkraft 1TE056 5HP. Vågkraft Teknik och System 1TE043 10HP : Hur får man ihop ett elsystem med olika produktionsslag? och får det att fungera tillsammans? Vattenpaketet Vattenkraft Teknik och System 1TE029 10HP Vattenkraft och reglerkraft 1TE056 5HP Vågkraft Teknik

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda.

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda. Skruvkompressorer över 30 kw Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Definiera dina behov så Vårt utbud av oljeinsprutade skruvkompressorer på 30-90 kw är omfattande och hela serien

Läs mer

Svenska litteraturer och övriga hjälpmedel

Svenska litteraturer och övriga hjälpmedel Svenska litteraturer och övriga hjälpmedel Art.nr Titel Pris Styrteknik A 12062429 Styrteknik teori och övningar 195kr 12063193 Pneumatik, lärobok 195kr 12206245 Fortsättning Styrteknik-teori och övningar

Läs mer

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN MARS 2016 Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN Statkraft SCA Vind AB FAKTA LÅG- OCH HÖGFREKVENTA LJUD Ett ljuds

Läs mer

Ett ämnesövergripande arbetsområde som innehåller biologi, fysik och teknik.

Ett ämnesövergripande arbetsområde som innehåller biologi, fysik och teknik. Namn: Målsmans underskrift: VAD ÄR DET SOM LÅTER? Ett ämnesövergripande arbetsområde som innehåller biologi, fysik och teknik. MÅL När du är klar med det här arbetsområdet ska du för att nå godkänt: Kunna

Läs mer

Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012. Solenergi och gröna jobb

Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012. Solenergi och gröna jobb Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012 Solenergi och gröna jobb Vänsterpartiet 2012 Sverige behöver genomgå en grön omställning. Vänsterpartiet föreslår därför ett jobbpaket för miljön och klimatet

Läs mer

Goda förutsättningar för ökad lönsamhet. Direktdrivet vindkraftverk SWT-3.0-101. Answers for energy.

Goda förutsättningar för ökad lönsamhet. Direktdrivet vindkraftverk SWT-3.0-101. Answers for energy. Goda förutsättningar för ökad lönsamhet Direktdrivet vindkraftverk SWT-3.0-101 Answers for energy. Hur kan man få bästa möjliga prestanda med bara hälften så många delar? 2 I takt med att vindkraftanläggningar

Läs mer

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk - ETEF15

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk - ETEF15 Tentamen i Krets- och mätteknik, fk - ETEF15 Institutionen för elektro- och informationsteknik LTH, Lund University 2015-10-29 8.00-13.00 Uppgifterna i tentamen ger totalt 60. Uppgifterna är inte ordnade

Läs mer

TNE102 Tillämpad effektelektronik

TNE102 Tillämpad effektelektronik LINKÖPINGS UNIVERSITET KURSINFORMATION ITN 2017-01-09 TNE102 Tillämpad effektelektronik Allmänt Förkunskaper Kretsteori, Kretsteori fk, Halvledarteknik och tillverkning, Analog elektronik 1 och 2 Kurssekreterare:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Elektroingenjör med inriktning mot elkraft, 180 högskolepoäng Programkod TGELK 1(5)

UTBILDNINGSPLAN. Elektroingenjör med inriktning mot elkraft, 180 högskolepoäng Programkod TGELK 1(5) 1(5) Elektroingenjör med inriktning mot elkraft, 180 högskolepoäng Programkod TGELK Electrical Engineering, Electric Power Technology, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Högskoleingenjörsexamen

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 5 ver 1.3. Laborationens namn Mätinstrument för elinstallationer.

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 5 ver 1.3. Laborationens namn Mätinstrument för elinstallationer. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 5 ver 1.3 Laborationens namn Mätinstrument för elinstallationer Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 I den här laborationen

Läs mer

SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB 1 (12) publikationer

SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB 1 (12) publikationer SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB 1 (12) Datum 2014-01-29 publikationer EBR-publikationer beställer du i Svensk Energis webbshop. (http://www.svenskenergi.se/webbshop) För att kunna genomföra ditt köp måste

Läs mer

Hjärnkraft 2015. Höjd kompetens ger snabbare avkastning vid stora investeringar ÅR 2006 TEMA: UTBILDNING VID INVESTERINGAR

Hjärnkraft 2015. Höjd kompetens ger snabbare avkastning vid stora investeringar ÅR 2006 TEMA: UTBILDNING VID INVESTERINGAR Hjärnkraft 2015 EN TIDNING FRÅN SKOGSINDUSTRIERNAS KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSKOMMITTÉ ÅR 2006 TEMA: UTBILDNING VID INVESTERINGAR Höjd kompetens ger snabbare avkastning vid stora investeringar HJÄRNKRAFT 2015

Läs mer

En kort presentation om våra produktområden och om oss som leverantör.

En kort presentation om våra produktområden och om oss som leverantör. En kort presentation om våra produktområden och om oss som leverantör. Tryck Vi erbjuder allt från små tryckgivare och transmitters till instrument som manometrar, handpumpar och hela kalibreringssystem.

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

ABB i Alingsås Ljus och värme

ABB i Alingsås Ljus och värme ABB i Alingsås Ljus och värme Lösningar för 1 420 kv Kabeltillbehör Power Products Skarvar, avslutningar, anslutningar och kringutrustning för kraftkabel 1 420 kv. Tillbehör och verktyg. Utbildningsprogram

Läs mer

Störningsreserven Faskompensering Spänningsstrategier Synkronkörning V36. Siddy Persson Enhet DD Drift - Driftanalys

Störningsreserven Faskompensering Spänningsstrategier Synkronkörning V36. Siddy Persson Enhet DD Drift - Driftanalys Störningsreserven Faskompensering Spänningsstrategier Synkronkörning V36 Siddy Persson siddy.persson@svk.se Enhet DD Drift - Driftanalys Störningsreserven Jesper Nyberg Marknads- och systemutveckling Svenska

Läs mer

Spänningsdippar - spänningsdippskaraktäristik i en knutpunkt till följd av fel i omgivande nät

Spänningsdippar - spänningsdippskaraktäristik i en knutpunkt till följd av fel i omgivande nät Spänningsdippar - spänningsdippskaraktäristik i en knutpunkt till följd av fel i omgivande nät Ilijaz Kenjar & Maria Olsson ISSN 1401-6184 INSTITUTIONEN FÖR ELTEKNIK Examensarbete 77E 2003 Titel Spänningsdippar:

Läs mer

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Utbildningsplan Programkod: Beslut om inrättande: Programmets benämning: TGHEL, TGHME, TGHML Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för teknik- och

Läs mer

Häftiga hästskolampan Hanna

Häftiga hästskolampan Hanna Häftiga hästskolampan Hanna En återvunnen hästsko med lysdioder istället för sömmar. Lysande design som bringar tur! Se en film på produkten: http://youtu.be/twyg12aj3ci Vilket material behöver man? Naturträ

Läs mer

Lars-Erik Häll, personlig erfarenhet

Lars-Erik Häll, personlig erfarenhet Lars-Erik Häll, personlig erfarenhet 1974 1976 1980 1980 1993 1988 1989 1994 1998 1999 2000 2001 2006 Dipl. Ing., Tekniska Högskolan i Helsingfors Driftsättare, Asea-Atom (Västerås Olkiluoto Västerås)

Läs mer

PM Double Mag. Elektriskt permanentmagnetiskt uppspänningssystem. Eclipse Magnetics Modulärt uppspänningssystem

PM Double Mag. Elektriskt permanentmagnetiskt uppspänningssystem. Eclipse Magnetics Modulärt uppspänningssystem Eclipse Magnetics Modulärt uppspänningssystem PM Double Mag Elektriskt permanentmagnetiskt uppspänningssystem 08-514 307 60 info@bonthron-ewing.se www.bonthron-ewing.se Det ultimata uppspänningssystemet

Läs mer

Oljedimavskiljare. Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja.

Oljedimavskiljare. Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja. Oljedimavskiljare Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja. FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat

Läs mer

Nu är sändarfamiljen komplett.

Nu är sändarfamiljen komplett. 780 45 Björbo, Sweden phone +46 241 250 00 fax +46 241 232 99 www.akerstroms.se www.akerstroms.com Björbo 2010-11-30 Nu är sändarfamiljen komplett. Sesam 800 LARGE 99 är vårat mest avancerade Sesam system.

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 4 ALLMÄNT 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALAPPARAT 7 DETEKTORER 7 STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTRUSTNING

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådet avseende nätkoden Transmission system operation (SO), den 12 januari 2016, Drottninggatan 26, Stockholm

Minnesanteckningar från samrådet avseende nätkoden Transmission system operation (SO), den 12 januari 2016, Drottninggatan 26, Stockholm MINNESANTECKNINGAR 1 (6) Datum Minnesanteckningar från samrådet avseende nätkoden Transmission system operation (SO), den 12 januari 2016, Drottninggatan 26, Stockholm Närvarande: Anders Pettersson, Svensk

Läs mer

Gemensamma baskrav på fjärravläsningssystem

Gemensamma baskrav på fjärravläsningssystem Gemensamma baskrav på fjärravläsningssystem Föredrag om Elforsks utveckling av en gemensam upphandlingsspecifikation med baskrav på fjärravläsningssystem samt förslag till standardisering Torbjörn Johnson

Läs mer

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursledare: Carin Roos, carin.roos@kau.se, tfn 054-700

Läs mer

ASSA RX. Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX. Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Varför ska du välja ett passersystem till dina lokaler? Tanken med ett passersystem

Läs mer

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg 2015-04-23 Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Natalia Gura, rektor för vuxenutbildningen,

Läs mer

Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik

Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik Uppdatering: Datum för anmälan för boende samt datum för middag. Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik Examensarbetet ska ni genomföra på det universitet som ni är

Läs mer

Nya starkströmsföreskrifterna och svensk standard 1 dag

Nya starkströmsföreskrifterna och svensk standard 1 dag Nya starkströmsföreskrifterna och svensk standard 1 dag Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en

Läs mer

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem.

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem. Miljön i fokus. Energi- och klimatfrågan. Berendsen har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor under många år. Det är numera en integrerad del i vårt dagliga arbete. Tillsammans strävar vi efter ständiga

Läs mer

Härliga hörselskydden Hilma

Härliga hörselskydden Hilma Härliga hörselskydden Hilma Styla hörselskydden med lysande antenner! Se en film på produkten: http://youtu.be/o21ps-3j4qo Vilket material behöver man? Hörselskydd Både kraftig och tunn ståltråd Eltejp

Läs mer

Handbok. Traktorelverk Magnate

Handbok. Traktorelverk Magnate Handbok Traktorelverk Magnate Skötselanvisning Magnate traktorelverk Magnate reservelverk erbjuder bland det säkraste och mest ekonomiska sättet att erhålla elektricitet från en traktor. Konstruktionen

Läs mer

Laborationsrapport. Lab nr 8. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Laborationens namn Skåpbyggnad. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den.

Laborationsrapport. Lab nr 8. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Laborationens namn Skåpbyggnad. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 8 Laborationens namn Namn Skåpbyggnad Kommentarer Version 1.8 Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration skall du lära

Läs mer