(24) Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Kenneth Gunnarsson. Christer Niklasson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-04-08 1 (24) Underskrifter Paragrafer 24-38. Kerstin Jonasson. Kenneth Gunnarsson. Christer Niklasson"

Transkript

1 (24) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande Torgny Helgesson (S) Christer Niklasson (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Sara Sjödal (C) ej beslutande Anna Grimberg (C) ej beslutande Alexander Karlsson (V) ej beslutande Henrik Hedqvist, utbildningschef Lennart Hillberg, utvecklingsledare Randi Graungaard, verksamhetschef Soc.enheten, 35 Sofia Nohrstedt, kultur- och fritidschef, 24 Lousia Hatamian, bibliotekschef, 24 Kerstin Jonasson, sekreterare Christer Niklasson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Vidimerande Kerstin Jonasson Ordförande Kenneth Gunnarsson Justerande Christer Niklasson BEVIS OM ANSLAG Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Utskottet barn och ungdom Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Tierps köping Paragrafer Underskrift Kerstin Jonasson Utdragsbestyrkande

2 (24) 24 Information från Kultur- och fritid Utskottet barn och ungdom beslutar att lägga informationen till handlingarna. Kultur- och fritidschef Sofia Nohrstedt och bibliotekschef Louisa Hatamian informerade följande om verksamheten: - Nationella kulturpolitiska mål - Kulturpolicy - Handlingsplan i förskola/skola - Läsfrämjandearbetet vår största utmaning - Kreativitet Innovation Framtidstro en mässa planerad till den 11 juni Skolbiblioteken i vår kommun - Skolbibliotekslag - Biblioteksplan - Läsutveckling med talböcker Det finns ett gott samarbete med kultur- och fritid, biblioteken och skolan. Ordföranden tackade för informationen.

3 (24) 25 Dnr Ks handl nr 950 Skolinspektionen remissvar angående ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en utökning av fristående gymnasieskola, Plusgymnasiet Gävle, i Gävle kommun Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationspunkt B006 att med hänvisning till föreliggande yttrande rekommendera Skolinspektionen att avstyrka Plusgymnasiet ABs ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola, Plusgymnasiet Gävle, i Gävle kommun samt att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen. Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Plusgymnasiet Gävle, i Gävle kommun från och med läsåret 2016/2017. (Dnr :860) Ansökan avser utökning av gymnasieskola med följande nationella program. - Vård- och omsorgsprogrammet Elevantalet uppgår år 1 till 16 elever. Fullt utbyggt år 2018 omfattar verksamheten 48 elever. Yttrande ska senast den 5 maj 2015 vara Skolinspektionen tillhanda. Yttrande Yttrande föreligger den 19 mars 2015 från utskottsordförande Kenneth Gunnarsson och utbildningschef Henrik Hedqvist. Av yttrandet framgår att Tierps kommun bedriver ovanstående program i egen regi. Vi har stora problem att med sjunkande elevunderlag driva en konkurrenskraftig gymnasieskola. En allmän orsak är överskottet på gymnasieplatser i egen organisation och andra kommuners/friskolors gymnasieorganisation. De elever som väljer den utbildning som sökanden avser starta har idag fullgoda alternativ i egen regi och genom samverkans med närliggande gymnasieorganisationer. Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas. forts.

4 (24) 25 forts. Vid dagens sammanträdet framförde ledamot Åsa Sikberg (M) att svaret till Skolinspektionen bör kompletteras med en konsekvensbeskrivning, elevprognos för kommande fem år och övriga handlingar som Skolinspektionen önskar. Delges Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm

5 (24) 26 Dnr Ks handl nr 959 Skolinspektionen remissvar angående ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola, Kunskapsgymnasiet Uppsala, i Uppsala kommun Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationspunkt B006 att med hänvisning till föreliggande yttrande rekommendera Skolinspektionen att avstyrka Kunskapsskolan i Sverige ABs ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola, Kunskapsgymnasiet Uppsala, i Uppsala kommun samt att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen. Kunskapsskolan i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Kunskapsgymnasiet Uppsala, i Uppsala kommun från och med läsåret 2016/2017. (Dnr :779) Ansökan avser utökning av gymnasieskola med följande nationella program. - Vård- och omsorgsprogrammet Elevantalet uppgår år 1 till 40 elever. Fullt utbyggt år 2018 omfattar verksamheten 120 elever. Yttrande ska senast den 5 maj 2015 vara Skolinspektionen tillhanda. Yttrande Yttrande föreligger den 19 mars 2015 från utskottsordförande Kenneth Gunnarsson och utbildningschef Henrik Hedqvist. Av yttrandet framgår att Tierps kommun bedriver ovanstående program i egen regi. Vi har stora problem att med sjunkande elevunderlag driva en konkurrenskraftig gymnasieskola. En allmän orsak är överskottet på gymnasieplatser i egen organisation och andra kommuners/friskolors gymnasieorganisation. De elever som väljer den utbildning som sökanden avser starta har idag fullgoda alternativ i egen regi och genom samverkans med närliggande gymnasieorganisationer. Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas. forts.

6 (24) 26 forts. Vid dagens sammanträdet framförde ledamot Åsa Sikberg (M) att svaret till Skolinspektionen bör kompletteras med en konsekvensbeskrivning, elevprognos för kommande fem år och övriga handlingar som Skolinspektionen önskar. Delges Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm

7 (24) 27 Dnr Ks handl nr 963 Skolinspektionen remissvar angående ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet Gävle, i Gävle kommun Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationspunkt B006 att med hänvisning till föreliggande yttrande rekommendera Skolinspektionen att avstyrka ThorenGruppen ABs ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet Gävle, i Gävle kommun samt att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen. ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet Gävle, i Gävle kommun från och med läsåret 2016/2017. (Dnr :924) Ansökan avser utökning av gymnasieskola med följande nationella program. - Barn- och fritidsprogrammet - Hotell- och turismprogrammet - Handels och administrationsprogrammet Elevantalet uppgår år 1 till 20 elever. Fullt utbyggt år 2018 omfattar verksamheten 60 elever. Yttrande ska senast den 5 maj 2015 vara Skolinspektionen tillhanda. Yttrande Yttrande föreligger den 19 mars 2015 från utskottsordförande Kenneth Gunnarsson och utbildningschef Henrik Hedqvist. Av yttrandet framgår att Tierps kommun bedriver ett (1) av ovanstående program i egen regi. Vi har stora problem att med sjunkande elevunderlag driva en konkurrenskraftig gymnasieskola. En allmän orsak är överskottet på gymnasieplatser i egen organisation och andra kommuners/friskolors gymnasieorganisation. De elever som väljer den utbildning som sökanden avser starta har idag fullgoda alternativ i egen regi och genom samverkans med närliggande gymnasieorganisationer. forts.

8 (24) 27 forts Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas. Vid dagens sammanträdet framförde ledamot Åsa Sikberg (M) att svaret till Skolinspektionen bör kompletteras med en konsekvensbeskrivning, elevprognos för kommande fem år och övriga handlingar som Skolinspektionen önskar. Delges Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm

9 (24) 28 Dnr Ks handl nr 1029 Skolinspektionen remissvar angående ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola, ProCivitas Privata Gymnasium Uppsala, i Uppsala kommun Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationspunkt B006 att med hänvisning till föreliggande yttrande rekommendera Skolinspektionen att avstyrka ProCivitas Privata Gymnasium ABs ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola, ProCivitas Privata Gymnasium Uppsala, i Uppsala kommun samt att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen. ProCivitas Privata Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering en fristående gymnasieskola, ProCivitas Privata Gymnasium Uppsala, i Uppsala kommun från och med läsåret 2016/2017. (Dnr :946) Ansökan avser utökning av gymnasieskola med följande nationella program. - Naturvetenskapsprogrammet - Samhällsvetenskapsprogrammet - Ekonomiprogrammet Elevantalet uppgår år 1 till 150 elever. Fullt utbyggt år 2018 omfattar verksamheten 450 elever. Yttrande ska senast den 5 maj 2015 vara Skolinspektionen tillhanda. Yttrande Yttrande föreligger den 19 mars 2015 från utskottsordförande Kenneth Gunnrsson och utbildningschef Henrik Hedqvist. Av yttrandet framgår att Tierps kommun bedriver ovanstående program i egen regi. Vi har stora problem att med sjunkande elevunderlag driva en konkurrenskraftig gymnasieskola. En allmän orsak är överskottet på gymnasieplatser i egen organisation och andra kommuners/friskolors gymnasieorganisation. De elever som väljer den utbildning som sökanden avser starta har idag fullgoda alternativ i egen regi och genom samverkans med närliggande gymnasieorganisationer. forts.

10 (24) 28 forts. Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas. Vid dagens sammanträdet framförde ledamot Åsa Sikberg (M) att svaret till Skolinspektionen bör kompletteras med en konsekvensbeskrivning, elevprognos för kommande fem år och övriga handlingar som Skolinspektionen önskar. Delges Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm

11 (24) 29 Dnr Ks handl nr 1091 Skolinspektionen remissvar angående ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Livets Ords Kristna Gymnasium, i Uppsala kommun Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationspunkt B006 att med hänvisning till föreliggande yttrande rekommendera Skolinspektionen att avstyrka LOKS ABs ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Livets Ords Kristna Gymnasium, i Uppsala kommun samt att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen. LOKS AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Livets Ords Kristna Gymnasium, i Uppsala kommun från och med läsåret 2016/2017. (Dnr :863) Ansökan avser utökning av gymnasieskola med följande nationella program. - Teknikprogrammet - Estetiska programmet Elevantalet uppgår år 1 till 55 elever. Fullt utbyggt år 2019/20 omfattar verksamheten 150 elever. Yttrande ska senast den 5 maj 2015 vara Skolinspektionen tillhanda. Yttrande Yttrande föreligger den 19 mars 2015 från utskottsordförande Kenneth Gunnarsson och utbildningschef Henrik Hedqvist. Av yttrandet framgår att Tierps kommun bedriver ett (1) av ovanstående program i egen regi. Vi har stora problem att med sjunkande elevunderlag driva en konkurrenskraftig gymnasieskola. En allmän orsak är överskottet på gymnasieplatser i egen organisation och andra kommuners/friskolors gymnasieorganisation. De elever som väljer den utbildning som sökanden avser starta har idag fullgoda alternativ i egen regi och genom samverkans med närliggande gymnasieorganisationer. forts.

12 (24) 29 forts. Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas. Vid dagens sammanträdet framförde ledamot Åsa Sikberg (M) att svaret till Skolinspektionen bör kompletteras med en konsekvensbeskrivning, elevprognos för kommande fem år och övriga handlingar som Skolinspektionen önskar. Delges Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm

13 (24) 30 Dnr Ks handl nr 1094 Skolinspektionen remissvar angående ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola, Livets Ords Kristna Skola, Emanuelgymnasiet, i Uppsala kommun Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationspunkt B006 att med hänvisning till föreliggande yttrande rekommendera Skolinspektionen att avstyrka LOKS ABs ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola, Livets Ords Kristna Skola, Emanuelgymnasiet, i Uppsala kommun samt att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen. LOKS AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola, Livets Ords Kristna Skola, Emanuelgymnasiet, i Uppsala kommun, från och med läsåret 2016/2017. (Dnr :864) Ansökan avser nyetablering av gymnasiesärskola med följande nationella program. - Individuella programmet Elevantalet uppgår år 1 till 2 elever. Fullt utbyggt år 2019/20 omfattar verksamheten 5 elever. Yttrande ska senast den 5 maj 2015 vara Skolinspektionen tillhanda. Yttrande Yttrande föreligger den 19 mars 2015 från utskottsordförande Kenneth Gunnarsson och utbildningschef Henrik Hedqvist. Av yttrandet framgår att Tierps kommun bedriver ovanstående program i egen regi. Vi har stora problem att med sjunkande elevunderlag driva en konkurrenskraftig gymnasieskola. En allmän orsak är överskottet på gymnasieplatser i egen organisation och andra kommuners/friskolors gymnasieorganisation. De elever som väljer den utbildning som sökanden avser starta har idag fullgoda alternativ i egen regi och genom samverkans med närliggande gymnasieorganisationer. forts.

14 (24) 30 forts. Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas. Vid dagens sammanträdet framförde ledamot Åsa Sikberg (M) att svaret till Skolinspektionen bör kompletteras med en konsekvensbeskrivning, elevprognos för kommande fem år och övriga handlingar som Skolinspektionen önskar. Delges Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm

15 (24) 31 Dnr Ks handl nr 1358 Skolinspektionen remissvar angående ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Realgymnasiet, i Gävle kommun Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationspunkt B006 att med hänvisning till föreliggande yttrande rekommendera Skolinspektionen att avstyrka Lärande i Sverige ABs ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Realgymnasiet i Gävle kommun samt att överlämna yttrandet med kompletterande bilagor till Skolinspektionen. Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, Realgymnasiet, i Gävle kommun, från och med vårterminen (Dnr :875) Ansökan avser utökning av gymnasieskola med följande nationella program. - El- och energiprogrammet - Barn- och fritidsprogrammet - Estetiska programmet - Hantverksprogrammet - Teknikprogrammet Elevantalet uppgår år 1 till 160 lever. Fullt utbyggt år 2018 omfattar verksamheten 450 elever. Yttrande ska senast den 5 maj 2015 vara Skolinspektionen tillhanda. Yttrande Yttrande föreligger den 19 mars 2015 från utskottsordförande Kenneth Gunnarsson och utbildningschef Henrik Hedqvist. Av yttrandet framgår att Tierps kommun bedriver tre (3) av ovanstående program i egen regi. Vi har stora problem att med sjunkande elevunderlag driva en konkurrenskraftig gymnasieskola. En allmän orsak är överskottet på gymnasieplatser i egen organisation och andra kommuners/friskolors gymnasieorganisation. De elever som väljer den utbildning som sökanden avser starta har idag fullgoda alternativ i egen regi och genom samverkans med närliggande gymnasieorganisationer. forts.

16 (24) 31 forts. Av ovanstående skäl bör ansökan avstyrkas. Vid dagens sammanträdet framförde ledamot Åsa Sikberg (M) att svaret till Skolinspektionen bör kompletteras med en konsekvensbeskrivning, elevprognos för kommande fem år och övriga handlingar som Skolinspektionen önskar. Delges Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm

17 (24) 32 Dnr Ks Anmälan om kränkande behandling av en elev i förskola i Tierps kommun Utskottet barn och ungdom beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärende Dnr :1469 Skolinspektionen har den 18 februari 2015 tagit emot en anmälan som rör en förskola i kommunen. I anmälan uppges bland annat att en elev utsatts för en kränkande behandling på förskolan. Skolinspektionens utredning gäller frågan om kränkande behandling under vårterminen Huvudmannen ombeds svara på varje enskild fråga i denna begäran om yttrande. Yttrandet ska senast den 6 april 2015 vara Skolinspektionen tillhanda. Yttrande Ordföranden i har med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt A 005 lämnat yttrande till Skolinspektionen. Av yttrandet framgår en redovisning av de frågor som Skolinspektionen vill ha svar på. Delges Utbildningschef

18 (24) 33 Dnr Ks Anmälan om rätten till utbildning avseende en elev vid en grundskola i Tierps kommun Utskottet barn och ungdom beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärende Dnr :1784 Skolinspektionen har den 5 mars 2015 tagit emot en uppgift från en förälder till en elev vid en grundskola i Tierps kommun. Eleven har inte varit i närvarande i skolan. Huvudmannen ombeds svara på varje enskild fråga i denna begäran om yttrande. Yttrandet ska senast den 2 april 2015 vara Skolinspektionen tillhanda. Yttrande Ordföranden i har med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt A 005 lämnat yttrande till Skolinspektionen. Av yttrandet framgår en redovisning av de frågor som Skolinspektionen vill ha svar på. Delges Utbildningschef Rektor

19 (24) 34 Dnr Ks Uppföljning av tillsyn i Tierps kommun Utskottet barn och ungdom beslutar att lägga informationen till handlingarna. Skolinspektionen ärende Dnr :4718 Sedan våren 2014 pågår Skolinspektionens tillsyn av Tierps kommun i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt kommunens ansvarstagande för förskola, fritidshem och vuxenutbildning. Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Skolinspektionen bedömer vidare om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Skolinspektionen har i beslut avseende vuxenutbildningen den 5 maj 2014 och i beslut avseende kommunnivå den 6 maj 2014 förelagt kommunen att vidta åtgärder enligt de brister som påtalades. Skolinspektionen har tagit del av den dokumentation som kommunen redovisat som svar på de brister Skolinspektionens konstaterade i besluten för vuxenutbildningen och kommunbeslutet. Som ett led i uppföljningen besökte Skolinspektionen Tierps kommun den 11 december Vid besöket intervjuades representanter från utbildningsförvaltningen, skolledningen för vuxenutbildningen samt ordförande och tillträdande ordförande för. Skolinspektionen vill att kommunen snarast arbetar fram en konkret tidsplan för när det utvecklade systematiska kvalitetsarbetet ska vara implementerat. Utöver detta önskar Skolinspektionen mer detaljerad redovisning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av övriga brister som konstaterades i det övergripande kommunbeslutet, beslutet för vuxenutbildningen samt för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Redovisning Utbildningschef Henrik Hedqvist har den 16 mars 2015 lämnat en redovisning till Skolinspektionen över de åtgärder som vidtagits med anledning av tillsynen.

20 (24) 35 Dnr Ks Socialdepartementet förfrågan om samarbete med den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården Utskottet barn och ungdom beslutar att lämna att positivt besked om deltagande i den nationella samordningen av den sociala barn- och ungdomsvården. Regeringens nationella samordnare har fått i uppdrag att i dialog med bland annat företrädare för ett antal kommuner stärka och stödja utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården så att barn och unga får det stöd och den hjälp som de behöver. I uppdraget ingår att besöka minst 50 kommuner av varierande storlek och geografisk spridning vid två separata tillfällen. Tierps kommun har valts ut. Den nationella samordnarens uppdrag utgår ifrån gällande regelverk där socialtjänstlagens portalparagraf och barnets bästa är grunden för uppdraget. Uppdraget lyfter också att det är kommunen som har det yttersta ansvaret för den sociala barn- och ungdomsvården därför ställer vi förfrågan om medverkan till den politiska förvaltningsmässiga ledningsnivån. Svar om deltagande önskas senast till den 13 april Yttrande Yttrande föreligger från verksamhetschef Randi Graungaard den 1 april Av yttrandet framgår att utskottet bör besluta om att lämna ett positivt besked om deltagande i den nationella samordningen av den sociala barn- och ungdomsvården. Enheten ser positivt på ett deltagande i samarbetet. Delges Regeringskansliet, Stockholm

21 (24) 36 Delgivning Utskottet barn och ungdom beslutar att lägga informationen till handlingarna. Dnr Ks handl nr 1752, 1753 Skolverket har den 12 mars 2015 översänt beslut om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan Skolverket har beslutat bevilja kommunen statsbidrag med totalt 750 tkr. Ansökan om statsbidrag bifogas. Dnr Ks handl nr 1844,1840 Skolverket har den 18 mars 2015 översänt beslut om statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling läsåret 2015/2016. Ansökan om statsbidrag bifogas Dnr Ks handl nr 1941 Skolverket har den 24 mars 2015 översänt utbetalningsmeddelande om statsbidrag för maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet för mars Dnr Ks handl nr 2005 Skolinspektionen har den 24 mars 2015 översänt rapporten Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd. En riktad tillsyn i 30 kommuner.

22 (24) 37 Meddelanden Utskottet barn och ungdom beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. Ks Handl nr Kommerskollegium har översänt vägledningen Tjänstedirektivet Så påverkas myndigheter och kommuner. Ks Handl nr Konsumentverket och Sveriges kommuner och landsting har översänt information om att regeringen har gett Konsumentverket i uppdrag att bygga upp en nationell konsumentupplysning. Syftet är att stärka konsument-vägledningen och samordna det oberoende stöd som idag finns. Vägledningstjänsten beräknas starta 31 mars Ks Handl nr 1658 Landstinget i Uppsala län har översänt ett protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde I beslutet föreslår lanstingsstyrelsen politisk styrgrupp, politisk referensgrupp och projekt-ledare för regionkommunbildningen. Det beslutas också att det till sammanträdet den 5 maj 2015 ska utarbetas ett remissunderlag till länets kommuner och en projektplan. Ks Handl nr 1954 Landstinget i Uppsala län har översänt en avisering till samtliga kommuner i Uppsala län angående att det kommer skickas ut en remiss med anledning av att Lanstinget i Uppsala län avser att ansöka hos regeringen om att bilda en region den 1 januari Ks Länsstyrelsen Stockholm beslutade med stöd av förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk att, ur anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, utbetala kronor i statsbidrag till Tierps kommun som ingår i förvaltningsområdet för finska språket. forts.

23 (24) 37 forts. Ks Länsstyrelsens Uppsala län har med stöd av 4 kap 3 äktenskapsbalken beslutat att förordna Ulrika Lööf som vigselförrättare under tiden 19 mars 2015 till den 19 mars Ks Handl nr 1512 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har skickat information angående utbetalning av ersättning enligt 5 kap 1 lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Ks Handl nr 1916 Östhammars kommun har översänt ett utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll Samverkansavtal för gemensam nämnd avseende räddningstjänsteverksamhet Revidering. Östhammars kommun beslutade att fastställa avtalet för samverkan. Ks Östhammars kommun har översänt utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll med anledning av tillägg till Samverkansavtal om gemensam räddningsnämnd och räddningstjänst-organisation i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner om ny brandstation i Tierp. Östhammars kommun beslutar att teckna avtalet.

24 (24) 38 Information från produktionen Utskottet barn och ungdom beslutar att lägga informationen till handlingarna. Utbildningschef Henrik Hedqvist informerade följande om verksamheten och visade power point bilder. Begrepp som är viktiga I kommunen finns 17 st förskolor, 11 st grundskolor samt ett gymnasium. - Förskola 1-5år frivillig - Pedagogisk omsorg - Öppen förskola vid Björkgården (under IFO) - Förskoleklass (F-klass 6 år) frivillig - Grundskola år fritidshem som är frivillig verksamhet - Fritidsgård och fritidsklubb (under Kultur- och fritid) - Gymnasieskolan med 10 program - Vuxenutbildning Utmaningar - hög kvalité - goda resultat - tydlig organisation - en tidsplan på 3 år för genomförande - Strategigrupp (utbildningschef, utvecklingsledare/2 rektorer/2 förskolechefer). Gruppen kommer att arbeta med utvecklingsfrågor. Systematiskt kvalitetsarbete - det pågår ett arbete med att utveckla ett enkelt system där vi följer upp, utvärderar och utvecklar våra verksamheter. - ett förslag till systematiskt kvalitetsarbete för förskola och skola är inskickat till Skolinspektionen. - det finns en egen kvalitetsredovisning för gymnasiet detta år. Övrigt - Målet är att vi skall kunna utveckla samtliga verksamheter via chefsutbildningar, fortbildningar för medarbetare, skapa god kommunikation och god förståelse för vad vi gör Ordföranden tackade för informationen.

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-04-09 20 (25) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping Kl. 08.30 10.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S)

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-10-08 75 (85) Plats och tid Hälsoäventyret, Tierps köping, Kl. 08.30 16.00 Beslutande Övriga närvarande Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth Gunnarsson

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-06-17 45 (56) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonas Nyberg (S), ordförande Anna Grimberg (C) Kenneth Gunnarsson (MP) Gunnar Larsson (FP) Övriga närvarande

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-09-03 70 (75) Plats och tid ande Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, Kl. 11.30 12.10 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Gunnar Larsson (FP) Övriga

Läs mer

Kenneth. Justering av. Plats och tid. Beslutande. Övriga närvarande. Utses att justera. Underskrifterr. Paragrafer 39. Sara Sjödal BEVIS OM ANSLAG

Kenneth. Justering av. Plats och tid. Beslutande. Övriga närvarande. Utses att justera. Underskrifterr. Paragrafer 39. Sara Sjödal BEVIS OM ANSLAG m 1 (21) Plats och tid ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierpss köping, kl.08.30-11.00 Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande Torgny Helgesson (S)(

Läs mer

Christer Niklasson. Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Kenneth Gunnarsson. Christer Niklasson

Christer Niklasson. Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Kenneth Gunnarsson. Christer Niklasson 2016-04-04 1 (26) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30-12.00 Ajournering av sammanträde kl. 10.25 10.35.

Läs mer

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson 2012-12-18 418 (424) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30-12.00 Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande Torgny Helgesson (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Alexander Karlsson (V) Sara Sjödal (C) ej beslutande Anna

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30-15.30 Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande Christer Niklasson (S) Torgny Helgesson (S) Åsa Sikberg (M) Sara Sjödal (C) - ej beslutande Anna Grimberg (C) -

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-08-19 57 (67) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30 10.45 Beslutande Övriga närvarande Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Anna

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2011-11-17 315 (327) Plats och tid ande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.00 11.00 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Sara Sjödal (C) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Innehållsförteckning Vindkraftsetablering på fastigheterna Sparresäter 1:13 och Karlsfors 3:1... 3 Sommarlovsentreprenörer 2011... 5 Ansökan från YA Fri

Läs mer

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M)

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M) 2013-03-26 1(7) Tid och plats Tisdagen den 26 mars 2013, kl. 17.00-18.20, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 31-44 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Birgitta Bergman (M) Mattias Danielsson

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar

Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar KALLELSE Datum Sida 2016-03-14 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 22 mars 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Thomas Werthén Förhandling enligt

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-12-16 98 (108) Plats och tid Högbergsskolan, konferensrum D-huset, kl. 08.30-11.15 ande Jonas Nyberg (S), ordförande Kenneth Gunnarsson (MP) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Anna Grimberg (C) Marlene

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-03-12 8 (19) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30-12.00 ande Jonas Nyberg (S), ordförande Caroline Nylander (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Täby kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-27 1 (13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 27 mars 2013 klockan 14.00 16.55 Beslutande Roger Ödebrink, ordförande Gunnel

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 13:00-15:00 Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande Christer Niklasson (S) Torgny Helgesson (S) Åsa Sikberg (M) Sara Sjödal (C) - ej beslutande Anna Grimberg (C) -

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 13-18 Utses att justera Justeringens plats och tid Gunnar Jansson Kommunhuset Underskrifter

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 19 januari 2015, klockan 13.00 14.45. Beslutande Mats Abrahamsson (S), tjg ordförande 1-4, 6-12 Mari-Teres

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-04-12 124 (146) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg, (M), vice ordförande Björn

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-21 1 (18) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdet inleds med besök på Kreativ återvinningscentral (kopplat till projekt ReMida),

Läs mer

PROTOKOLL 1(9) 2010-06-08

PROTOKOLL 1(9) 2010-06-08 PROTOKOLL 1(9) Tid: Kl 13 00 16 30 Plats: Kommunförvaltningen lokal Bäcken Ledamöter: Erika Sundström, s, ordförande Sirpa Lundkvist, s Robert Karlsson, s Anita Lindström, c Anita Backman, s, tjg ers Esbjörn

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-08-22 70 (78) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet kl 08.30-10.00 Beslutande Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande Pia Wårdsäter (S) Anette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Daniel Blomstedt (M) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämndes Sammanträdesdatum Sida 2015-03-26 1(26)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämndes Sammanträdesdatum Sida 2015-03-26 1(26) Barn- och utbildningsnämndes Sammanträdesdatum Sida 2015-03-26 1(26) Plats och tid Päronsalen, Stadshuset kl. 13.30-16.55 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Beslutande Britta Bergström Thomas Uppman Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Fredrik Berg, fr o m 98 Lena Lundgren (s) (s)

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Se sid.52. Susanne. Justering av anslagstavla 51 () Plats och tid. Beslutande. Övriga närvarande. Utses att justera. Underskrifterr BEVIS OM ANSLAG

Se sid.52. Susanne. Justering av anslagstavla 51 () Plats och tid. Beslutande. Övriga närvarande. Utses att justera. Underskrifterr BEVIS OM ANSLAG 51 () Plats och tid Beslutande Kommunhuset Tierp, rådrummet kl. 13.00-16.00 Se sid.52 Övriga närvarande Susanne Ivarsson, sekreterare s Utses att justera Justeringens plats och tid Anette Pettersson Underskrifterr

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Yrkeshögskolan Kungsbacka Klockan 16:30-19.40 ande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Marianne Pleijel (M), förste vice

Läs mer

tjänstgörande för Mattias Danielsson (C)

tjänstgörande för Mattias Danielsson (C) 2013-04-16 1(5) Tid och plats Tisdagen den 16 april 2013, kl. 17.00-17.40, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 45-54 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Per Carlsson (S) Birgitta Bergman

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30-11:30 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Torgny Helgesson Paragrafer 62-65 Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 25 april 2016 kl. 08:15 14:40 Ajournering för lunch mellan 12:00-12:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 25 april 2016 kl. 08:15 14:40 Ajournering för lunch mellan 12:00-12:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 25 april 2016 kl. 08:15 14:40 Ajournering för lunch mellan 12:00-12:50 Beslutande Kent

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 29 Besök från Slättens rektorsområde 35 30 Ekonomisk månadsrapport 36 31 Budget: Ramförslag 2013-2015......37 32 Barn- och elevprognos per den 15 mars 2012...40 33 Ansökan om bidrag

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2015-03-18 kl. 13.30 18.00

Sessionssalen, Hultsfred 2015-03-18 kl. 13.30 18.00 Sammanträdesprotokoll 1 (19) 2015-03-18 Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred 2015-03-18 kl. 13.30 18.00 ande Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Åsa Landberg, C Mikael lång, S Henrik Mellberg, S Dan Torkelsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-04-27 1 (7) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20.

Utbildningsnämnden 2004-04-27 1 (7) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson, 30-32 Kenneth Rosén Stefan Ohlsson Johan Renfors Klas Lundbergh Gunilla Lidberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(16) Plats och tid Härneviskolan, Bro kl 16.00 17.00 Inez Kapborg (M),1:e vice ordförande Beslutande Rolf Nersing (S), 2:e vice ordförande Yvonne Blomqvist (M) Birgitta Holmström (S) Åke Holm (MP) Nawal

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 BUN 107 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 108 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 109 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, OKTOBER 2013... 3 BUN

Läs mer

J^^É.t Måns Nilsson (S)

J^^É.t Måns Nilsson (S) NORRTÄLJE KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 16.00-16.25 Louise Branting (C), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-10-07 68 (80) Plats och tid Centralskolan, Tierps köping, kl. 08.00-12.00 ande Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Kenneth Gunnarsson (MP) ej beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2011-11-30 1 Innehållsförteckning Prognos för Utbildningsnämnden per den 31 oktober 2011... 3 sattestanter år 2012 inom utbildningsnämndens ansvarsområde... 4 Skövde

Läs mer

Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30

Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30 Plats och tid Kindla sammanträdesrum i Lindesberg, kl 10.00-12.30 ande Övriga deltagande Utses att justera Linda Svahn (S) ordf Linda Andersson (S) Anders Persson (C) vice ordförande Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

Datum: 2015-10-22 kl 08:30 11:15 Paragrafer: 115-134. Lina Edkvist Sekreterare

Datum: 2015-10-22 kl 08:30 11:15 Paragrafer: 115-134. Lina Edkvist Sekreterare Datum: kl 08:30 11:15 Paragrafer: 115-134 Plats: Konferensrummet Gullstensskolan, Gullspång Underskrifter Ann-Christin Erlandsson Ordförande Lina Edkvist Sekreterare Justeringens plats och tid: Justeras

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Margaretha von Wachenfeldt (S) Ingela Jonsson (C) Peter Söderström, Ersättare (S)

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Margaretha von Wachenfeldt (S) Ingela Jonsson (C) Peter Söderström, Ersättare (S) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 17.35 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151 Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151 Humanistiska programmet Internationella Gymnasiet 15 15 0 177. 240 247. 17 Samhällsvetenskapsprogrammet Internationella

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Beslutande: Ersättare: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken kl 11.35-12.15, 14.30-14.50 Mats-Olov Johansson (M), ersättare för Jonas Ahlström (M) Elisabet

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-14 15 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp) Ulf Westlund (s)

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-03-15 104 (113) Plats och tid ande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Kenneth Gunnarsson (MP) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Gunnar Larsson (FP) Marlene

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén

Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Plats och tid Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén Stefan Ohlsson

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice ordförande Leif Andersson (C) ledamot

Läs mer

Kommunkontoret kl 13:00 14:30

Kommunkontoret kl 13:00 14:30 1(12) Plats och tid Kommunkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande 27,29 Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Ljubica Marusic, (S) Tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare.

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00 Beslutande Boerje Bohlin (s) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

Åsa Sikberg. Kerstin Jonasson. Kenneth Gunnarsson. Åsa Sikberg BEVIS OM ANSLAG

Åsa Sikberg. Kerstin Jonasson. Kenneth Gunnarsson. Åsa Sikberg BEVIS OM ANSLAG 2015-01-21 1 (16) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl.08.30 12.00 Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande Torgny Helgesson (S) Christer Niklasson (S) Åsa Sikberg (M),

Läs mer

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen.

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-01-30 1 Meddelanden. 2 Anmälan om delegationsbeslut. 3 Bokslut 2012. 4 Information Elitishockeygymnasium. 5 Information Särskolan. 6 Yttrande över revisionsrapport gällande

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.50

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.50 1(18) Plats och tid ande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.50 Annsofi Ramevik (s), Ordförande Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Ronny Samuelsson (s), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2015-10-19 A7 1(13) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 16.05. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Karl Dumky, M Andreas Sihvonen, S Per-Göran Skoog, S Eva Nilsson,

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 12:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-22

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-22 LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(24) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby den 22 oktober 2012, klockan 13.15-17.25, ajournerat klockan 16.15-16.25 Bo Ederström (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars

Läs mer

Nämnd för livslångt lärande NLL 2015/50

Nämnd för livslångt lärande NLL 2015/50 Protokoll 2015-04-22 Nämnd för livslångt lärande Nämnd för livslångt lärande Plats och tid Rum Kumla, 2015-04-22 klockan 14:00-15:25, 15:40-16:05 Beslutande Andreas Brorsson S Ordförande Oskar Svärd M

Läs mer

Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand Ingrid Martens

Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand Ingrid Martens 1(14) Datum Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Ledamöter Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand

Läs mer

Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad

Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad Datum Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad 14:00 15:10, 15:30 16:30 (Ajournering 15:45 15:55) Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kenny Fransson (S) Kerstin Jönsson (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-11-28 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid John Norlandergymnasiet ted.rylander@kumla.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i John Norlandergymnasiet i Kumla kommun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Henrik Axelsson,

Läs mer

Kansli-och utvecklingsenheten

Kansli-och utvecklingsenheten 1(11) Kommunstyrelsens utskott för Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 10.00, 10.30 10.45 Beslutande Ledamöter Elisabeth Stenberg-Michalski (S), ordförande Mathias Gerdin (AltBr) Rolf

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-04 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 mars 2014, kl. 13.15-17.45 Beslutande Johanna Haraldsson (S), ordförande Mikael Hahn (S) Henrik Tvarnö (S) från kl. 15.20 Henrik Freij

Läs mer

Björn Hellstedt. Underskrifter Paragrafer 151 164. Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Björn Hellstedt

Björn Hellstedt. Underskrifter Paragrafer 151 164. Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Björn Hellstedt 2012-06-19 174 (190) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30-13.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M),

Läs mer

Justering av utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2011-04-06 51 (63) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, Rådrummet kl 13.00-16.00 ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Pia Wårdsäter, ordförande (S) Patrik Årman (S) Håkan Thomsson (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-04-15 62

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-04-15 62 Utskottet Lärande och stöd 2009-04-15 62 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08.00-14.55 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Pia Everskog (V)

Läs mer

Marie Ehlin, gymnasiechef Ulla Jons, nämndsekreterare. Anders Björklund Mora Gymnasium, 2016-05-09, kl 10.00. i/drdförande ^-if / ->

Marie Ehlin, gymnasiechef Ulla Jons, nämndsekreterare. Anders Björklund Mora Gymnasium, 2016-05-09, kl 10.00. i/drdförande ^-if / -> 1(23) MORA OR5A ÄLVDALEN Gem Gymnasienämnden Plats och tid: Beslutande: Konferensrummet Mora Gymnasium, -05-02 kl. 09:00 11.00 Jan Lovén (C) Orsa Johan Hed (C) Mora Anders Björklund (S) Älvdalen Göran

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP)

Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP) 1(2) Plats och tid Musikskolan, 08:30 11:30 Beslutande Ledamöter Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP) Tjänstgörande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Musikskolan, kl 17.30-19.30 ande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) justerande Maria Maric (KD) tjänstgörande ersättare för T. Johansson Ann Hall Gustafsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Beslutande Simhallen och därefter kommunhuset i Tomelilla, den 4 november 2015, kl. 08.00-13.00 Leif Sandberg (C), ordförande Marianne Åkerblad (M), tjg ers Torgny Larsson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2009-10-05 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2009-10-05 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2009-10-05 1 Innehållsförteckning Stopp av intag till Industriprogrammet vid Gymnasiesärskolan... 3 Stopp av intaget till Hantverksprogrammets inriktning Mode och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415 Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-17 00 Studiebesök på gymnasiesärskolan, Taserudsgymnasiet Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2014-05-12 Plusgymnasiet AB fredrik.ericsson@plusgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn i Plusgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD)

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Renen kl. 08.30 11.40 Beslutande Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare

Läs mer

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9)

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 26 september kl. 9.00 14.45 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström (M) Inga Karlsson (M) Claes Lindahl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 15 oktober 2014, klockan 19:00-21:15 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande

Läs mer

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 2015-09-22 1(8) Tid och plats Tisdagen den 22 september 2015, kl. 16.00-16.40, Utbildningsförvaltningen Omfattning 135-158 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) Andreas Cerny (FP) Anita Spjuth (V) Anders

Läs mer

Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Nelly Palma Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Jessica Källberg (S)

Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Nelly Palma Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Jessica Källberg (S) 1(15) Plats och tid Ku-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Nelly Palma Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Jessica Källberg

Läs mer

Utbildningsnämnden 2001-11-20 1 (21) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-19.45.

Utbildningsnämnden 2001-11-20 1 (21) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-19.45. Utbildningsnämnden 2001-11-20 1 (21) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-19.45. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg Birger Svensson Ingrid Karlsson, 120-129 Solveig

Läs mer