Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborgs stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborgs stad"

Transkript

1 S.vävande Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborgs stad

2 S.vävande Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborgs stad \\seramgotfscl01a-a\uppdrag2\40\14\ \2_allm\rapporter\revidering \rapport oceanpiren_ docx Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Rev Stephen James Christer Carlsson Henrik Undeland Mikael Nummedal Tore Lundmark Uppdragsledare Handläggare Granskare Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborg Unr

3 Innehållsförteckning 1. Gestaltning och utformning Koncept Form Material och utformning Ljussättning Anläggningsmetod Grundläggning Överbyggnad Möjligheter till etappvis utbyggnad Inverkan på hamnverksamheten Underhållsaspekter Livslängd Betongkonstruktioner Stålkonstruktioner Hängbärverk Beläggning Räcken Belysning Arbetsmiljöfrågor Byggskede Underhållsskede Anläggningskostnad Bilagor: \\seramgotfscl01a-a\uppdrag2\40\14\ \2_allm\rapporter\revidering \rapport oceanpiren_ docx Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborg Unr Ritningar Ritning K14_001 Plan och elevation Ritning K14_002 Pyloner Ritning K14_003 Sektioner och detaljer 2. Efterfrågade illustrationer A. Vy från Oceanpirens norra spets - UTGÅR B. Vy från Oceanpiren söder om broläget - UTGÅR C. Vy från parkeringsdäcket vid Knutpunkten C. Vy från parkeringsdäcket vid Knutpunkten, alternativ med tak D. Vy på bron mot Oceanpiren - UTGÅR E. Vy på bron mot Knutpunkten F. Vy nattetid från Oceanpirens norra spets - UTGÅR

4 3. Egenvalda illustrationer G. Vy från ovan= planillustration H. Vy från luften sydost om bron I. Vy från luften nordväst om bron J. Vy från Helsingborgsfärjan - UTGÅR K. Vy från hamnbassängen nordväst om bron mot Knutpunkten L. Vy från hamnbassängen nordväst om bron mot torrdockan M. Vy från bron mot utsiktsplattformen runt den norra pylonen N. Vy från torrdockan - UTGÅR O. Vy nattetid från parkeringsdäcket vid Knutpunkten P. Bron frilagd som modellbild Q. Vy från Knutpunkten mot Oceanpiren och torrdockan R. Fågelperspektiv av utsiktsplats vid norra pylonen S. Fågelperspektiv från nordväst T. Fågelperspektiv från sydost U. Vy från undersidan, bron frilagd från omgivningen \\seramgotfscl01a-a\uppdrag2\40\14\ \2_allm\rapporter\revidering \rapport oceanpiren_ docx Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborg Unr

5 Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborgs stad 1. Gestaltning och utformning 1.1 Koncept Den föreslagna bron är dynamisk med en unik konstruktion som svävar över vattnet, uppburen mellan två eleganta pyloner. Bron utformas som en snedkabelbro med en svagt lutande S-form från Knutpunkten till Oceanpiren. Det svepande däcket vilar, över hamnbassängen, på bärande kablar som utgår från två lutande pyloner som ger bron en tydlig karaktär. Pylonernas placering har optimerats så att de är väl synliga från viktiga punkter i omgivningen. Brons mjuka linjer syftar till att: - befrämja växlande vyer vid passage över bron - skapa ett elegant landmärke och mittpunkt i området - bilda en tydlig, sammanhängande, länk mellan det gamla, det nya och framtiden. \\seramgotfscl01a-a\uppdrag2\40\14\ \2_allm\rapporter\revidering \rapport oceanpiren_ docx Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborg Unr Figur 1 Bild ur framtagen 3D-modell som framhäver brons konstruktion och uttryck 1 av 16

6 Den ideala geometrin för bron utgår från fullständiga symmetrier enligt Figur 2. Med hänsyn till befintliga konstruktioner, lutningskrav mm, är denna dock ej helt möjlig att utföra utan vidare undersökningar för grundläggning mm. Föreliggande förslag ger dock en mycket elegant bro som passar väl in hamnområdets miljö. Figur 2 Skiss som illustrerar brons ideala geometri. \\seramgotfscl01a-a\uppdrag2\40\14\ \2_allm\rapporter\revidering \rapport oceanpiren_ docx Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborg Unr Form Brobanan sveper över vattnet i en sinusformad rörelse som fysiskt och symboliskt knyter samman det gamla med det nya utvecklade Oceanpiren. Den svängda formen knyter an till brolägets sneda axlar och skapar fina vyer av färjetrafiken, den historiskt viktiga torrdockan, i sin nya form, samt Oceanpiren och vattnet. 2 av 16

7 Figur 3 Principiell skiss av brobanan och anslutning till torrdockan. \\seramgotfscl01a-a\uppdrag2\40\14\ \2_allm\rapporter\revidering \rapport oceanpiren_ docx Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborg Unr Figur 4 Principiell skiss av pylonlägen och fundamentutbredning, brons axlar och snedkablarnas lägen. 3 av 16

8 Pylonerna lutar utåt i brons svängda delar vilket skapar en känsla av rörelse och lättar upp konstruktionen. Pylonerna pekar i olika riktningar, en mot havet och en mot staden. Tre kablar sänker sig ner mellan pylonerna och bär upp brobanan mitt i spannet där den behöver stöd. Ytterligare kablar löper mot Oceanpiren, Knutpunkten och bakåt ner mot pylonernas fundament för att stabilisera konstruktionen. I anslutning till pylonerna breddar brobanan ut sig och skapar i norr en dramatisk utsiktspunkt och i söder en ramp som landar lätt på torrdockan i söder. Dessa föreslås få ett så symmetriskt utseende som möjligt för att balansera brons helhet. Mot den svepande formen över hamnbassängen kontrasterar bron över uppmarschområdet med sitt enkla, kraftfulla och mer slutna uttryck. De snedlutande stöden associerar till brons övriga konstruktion och övergår i det kraftiga fackverket i den bärande balken över uppmarschområdet. Denna är nödvändig med tanke på den stora spännvidden och den tillgängliga konstruktionshöjden för brobanan. \\seramgotfscl01a-a\uppdrag2\40\14\ \2_allm\rapporter\revidering \rapport oceanpiren_ docx Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborg Unr Figur 5 Inspirationsbild för bron över uppmarschområdet. 4 av 16

9 1.3 Material och utformning Gång- och cykelbron är uppdelad i två separata brodelar. Bron över uppmarschområdet utformas som en fackverksbro, enligt ovan, med ett vertikalt fackverk som bär bron med en spännvidd om 40 meter. I överkant finns också ett horisontalfackverk som kan förses med glastak. Brobanans tvärsnitt utgörs av en sluten låda med en konstruktionshöjd om 0,7 meter. Lådan är triangulär till formen med den största konstruktionshöjden mot fackverket. Räcken på denna brodel utformas täta men genomsiktliga (glas) med en höjd av 2,0 meter för att ge visst skydd för trafik på uppmarschområdet. Glasinklädnaden av räcken och eventuellt tak på denna brodel ger ett visst skydd mot väder och vind. Ett alternativ utan tak är fullt möjligt och har studerats. Vid detta alternativ kan det vertikala fackverket i stället krönas av en längsgående ljusramp. \\seramgotfscl01a-a\uppdrag2\40\14\ \2_allm\rapporter\revidering \rapport oceanpiren_ docx Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborg Unr Figur 6 Principiell skiss för bron över uppmarschområdet. Från uppmarschområdet ut över hamnbassängen och vidare till Oceanpiren och torrdockan byggs en snedkabelbro i S-form. På grund av dess plangeometri krävs att brons pyloner lutas utåt i kurvorna och stagas med backstag ned till grundläggningen. Pylonerna når en höjd av 20 meter över brobanan. De tillverkas i stål och ges ett sexkantigt tvärsnitt som är avsmalnande uppåt med en avfasad topp. 5 av 16

10 Snedkablarna i huvudspannet är parallella och löper från ena pylonen, ner till brobanans ena sida, fortsätter runt densamma och från dess andra sida upp till nästa pylon, en så vitt vi känner till, unik konstruktion. I sidospannen används enbart en kabel. Kablarna är av typen locked-coil, se Figur 7. De enskilda trådarna i kablarna beläggs med en zink/aluminiumbeläggning för rostskydd. Utvändigt målas kablarna i lämplig kulör. De vertikala backstagen kan utföras som massiva stag med justerbar längd. Figur 7 Exempel på kabel av typen locked-coil till vänster (Källa: Redaelli). Exempel på genomsiktligt durkgolv till höger (Källa Stainless Steel Grating). Brobanan utgörs även här av en sluten låda som varierar i höjd från 0,7 meter i anslutningen till bron över uppmarschområdet till 1,3 meter i huvudspannet. Den triangulära formen från uppmarschområdet bibehålls men läget för den största konstruktionshöjden byter sida längs brons hela huvudspann (jfr. Figur 8). \\seramgotfscl01a-a\uppdrag2\40\14\ \2_allm\rapporter\revidering \rapport oceanpiren_ docx Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborg Unr Figur 8 Tidig skiss av hur brobanans triangulära tvärsnittsform förändrar sig från ena sidan till den andra. 6 av 16

11 Pylonerna passerar genom brobanan i ursparingar. I anslutning till pylonen utformas sittplatser och under dessa ett genomsiktligt golv. Golvet kan till exempel utformas med durk enligt Figur 7. Räcket längs bron är specialbyggt med V-formade ståndare i rostfritt stål (jfr. Figur 9). Längs bron, genom ståndarna, löper rostfri vajer som fyller ut avståndet mellan brobana och överliggare. Handledaren på räcket utförs så att den kan rymma föreslagen belysning och så att den kontrasterar väl mot brons övriga material. Alternativ kan vara stålprofiler med beklädnad av hårdträ alternativt ett mörklackerat stålrör. Figur 9 Principiell utformning av räckesståndare och handledare. \\seramgotfscl01a-a\uppdrag2\40\14\ \2_allm\rapporter\revidering \rapport oceanpiren_ docx Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborg Unr Räcket för bron över uppmarschområdet utformas med samma typ av ståndare, men vajer ersätts här med glas upp till en höjd av 2,0 meter över brobanan för att minska risken för nedfallande/kastade föremål på uppmarschområdet. På motstående sida mellan de bärande fackverksdelarna utförs också glasfyllningar för att åstadkomma motsvarande skyddseffekt. 7 av 16

12 1.4 Ljussättning Brobanan ljussätts med LED-ljuskällor som döljs i broräckets handledare. \\seramgotfscl01a-a\uppdrag2\40\14\ \2_allm\rapporter\revidering \rapport oceanpiren_ docx Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborg Unr Figur 10 Exempel på broräcke med LED-belysning i handledare. Pylonerna förses med belysning i en försänkning i främre kanten, se Figur 11. Pylonens topp förses med belysning vilken nattetid kommer att framträda som en fyr synlig på avstånd. Det genomsiktliga golvet runt pylonerna belyses underifrån vilket kommer ge en effektfull belysning av sittplatserna runt respektive pylon. Fackverken i bron över uppmarschområdet förses med ljuskällor i fackverkets övre del som fungerar väl både som funktionell belysning av brobanan och som estetisk belysning, som bjuder in till att beträda bron. 8 av 16

13 \\seramgotfscl01a-a\uppdrag2\40\14\ \2_allm\rapporter\revidering \rapport oceanpiren_ docx Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborg Unr Figur 11 Skiss för belysning i pylon 9 av 16

14 2. Anläggningsmetod 2.1 Grundläggning Stöd 1 - Oceanpiren Grundläggning av stöd vid Oceanpiren utförs integrerat i ny kajkonstruktion. Utformningen av den nya kajkonstruktionen kommer att styra landfästets utformning. Stöd 2 och 3 Södra och Norra pylonen Pyloner grundläggs med plattgrundläggning på det sedimentära berget. Sannolikt kan denna ske utan att bottenplattorna förankras i berget. Bottenplattor och stöd gjuts i torrhet. För att åstadkomma detta slås en spont runt stödet och en tätkaka gjuts och förankras till berget efter att botten rensats från sediment. Den bergförankrade tätkakan möjliggör att spontgropen kan länshållas temporärt under byggskedet. Stöd 4 och 5 Servicebyggnad och P-däcket Stöden på uppmarschområdet pålgrundläggs (stålrörspålar) och gjuts i torrhet. Stöd 6 - Torrdockan Nordvästra hörnet av torrdockan anpassas till höjdnivån +3,0 m till exempel genom att kajen upphöjs till en utsiktsplatå med trädäck och förses med ett landfäste för bron. Om torrdockan inte har kapacitet att ta hela lasten från bron kan ett ytterligare stöd anordnas för bron i direkt anslutning till de vertikala backstagen från pylonen. Detta innebär att lasten på torrdockan minskas. 2.2 Överbyggnad \\seramgotfscl01a-a\uppdrag2\40\14\ \2_allm\rapporter\revidering \rapport oceanpiren_ docx Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborg Unr Snedkabelbro Pyloner byggs i verkstad och transporteras hela alternativt i två delar till arbetsplatsen. Pylonerna lyfts ut med mobilkran från uppmarschområdet eller pråm och stagas temporärt. På samma sätt kommer bron över hamnbassängen att tillverkas och målas på verkstad. Efter transport till Helsingborg byggs bron samman på montageplats i brolägets närhet. Möjlig delning av bron i element som kan lyftas med kran från uppmarschområdet och Oceanpiren redovisas i Figur 12. Uppställning av kranar på kajerna kräver separat utredning. Lyft med kran placerad på pråm kan vara att föredra. 10 av 16

15 Figur 12 Möjlig elementindelning för montage i slutligt läge. Läge för montagesvetsar markerade med röd linje. Efter att stålöverbyggnaden monterats och svetsats samman (på permanenta och temporära stöd), monteras och spänns hängbärverket upp. Efter uppspänning demonteras eventuella temporära stöd. Bron målas med sista färgskiktet. \\seramgotfscl01a-a\uppdrag2\40\14\ \2_allm\rapporter\revidering \rapport oceanpiren_ docx Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborg Unr Bro över uppmarschområdet Bron över uppmarschområdet tillverkas och rostskyddsmålas på verkstad och transporteras i delar till montageplats som anordnas i brolägets närhet. Där svetsas den samman, förses med slutligt korrosionsskydd och brolager och färdigställs för slutligt montage. Vid ett kortare trafikstopp på uppmarschområdet rullas bron fram (sannolikt på trailer) till broläget och lyfts på plats med en eller två mobilkranar. 2.3 Möjligheter till etappvis utbyggnad Brons överbyggnad är kontinuerlig från Oceanpiren över hamnbassängen till stödet placerat vid servicebyggnaden. Någon etappvis utbyggnad (byggande av brodelar vid olika tillfällen) av detta förslag är således inte möjlig. Vid en eventuell förändrad användning av uppmarschområdet kan brons linjeföring öster om ovan nämnda stöd enkelt ändras. 11 av 16

16 2.4 Inverkan på hamnverksamheten Byggandet av bron kommer att innebära vissa inskränkningar på trafikeringen av uppmarschområdet. I första skedet krävs mindre avstängningar för att möjliggöra byggandet av stöden i anslutning till uppmarschområdet. För byggande av norra stödet i hamnbassängen frigörs lämpligtvis en yta söder om servicebyggnaden varifrån entreprenören kan utföra sitt arbete. Motsvarande yta bör frigöras på torrdockan och Oceanpiren för byggande av de södra stöden i hamnbassängen samt landfästen på Oceanpiren och torrdockan. Transporter av material och personal till norra delen av arbetsområdet bör ske via uppmarschområdet. Montering av broöverbyggnaden kommer att kräva inskränkningar av tillgängligt utrymme på uppmarschområdet och en kort totalavstängning för att lyfta broelementet som spänner över uppmarschområdet. Detta totalstopp bör kunna inskränkas till ett fåtal timmar förutsatt att mobilkran och trailer (med lastad bro) kan etableras utan att stoppa trafiken på uppmarschområdet. Hela broöverbyggnaden över hamnbassängen skulle kunna monteras med mobilkran placerad på pråm. Detta innebär begränsad störning av trafiken på uppmarschområdet, men hänsyn till färjetrafiken måste tas vid insegling med pråmar. \\seramgotfscl01a-a\uppdrag2\40\14\ \2_allm\rapporter\revidering \rapport oceanpiren_ docx Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborg Unr av 16

17 3. Underhållsaspekter 3.1 Livslängd Broläget är hårt utsatt för väder, vind och saltpåverkan. Broförslaget är därför utformat med rostfritt stål i räcken. Stålkonstruktioner med utformning som ger förutsättningar för god korrosionsbeständighet har valts. I uppdraget ingår att redogöra för inverkan av vald teknisk livslängd för broförslaget. Ett val på 40, 80 eller 120 år kommer ha marginell inverkan på investeringskostnaden. Sannolikt kommer stålkonstruktioner att målas med samma typ av rostskyddsmålningssystem oavsett vald livslängd. Material och korrosionsskydd av hängkablar påverkas marginellt av vald livslängd. Viss inverkan kan fås på betongkonstruktioner i form av hårdare sprickviddskrav och större täckande betongskikt, men inverkan av detta är som sagt marginellt för projektet som helhet. 3.2 Betongkonstruktioner Betongkonstruktioner som ligger i skvalpzon eller utsätts för tösalter utsätts för inträngning av klorider vilket så småningom leder till armeringskorrosion och spjälkning av betong. Betongkvalitet och dimensioneringskriterier anpassas för miljön, men underhåll i form av betongreparationer i skvalpzonen kan förväntas under konstruktionens livslängd. Betongkonstruktioner utsatta för tösalter samt delar där smutsansamlingar kan skapas bör renspolas en gång per år. \\seramgotfscl01a-a\uppdrag2\40\14\ \2_allm\rapporter\revidering \rapport oceanpiren_ docx Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborg Unr Stålkonstruktioner Stålkonstruktionerna utformas som lådkonstruktioner (både broöverbyggnad och pyloner). Lådorna täthetsprovas och kommer inte att målas invändigt. Utvändigt utformas stålkonstruktionerna med omsorg för att undvika smutsansamlingar på stålet. De släta ytorna på lådtvärsnittet innebär få angreppspunkter för korrosion och goda förutsättningar för ett högkvalitatitvt rostskydd. Tvätt av brons stålkonstruktioner utförs årligen av estetiska skäl. Ommålning av stålkonstruktionerna görs vart 15-20:e år, beroende av kulörval och förebyggande underhåll, tillsammans med bättringsmålning av skador. Hel ommålning av bron (inklusive grundfärg) ska tidigast behöva göras efter 40 år. Ommålning utförs från fast eller rörlig ställning alternativt från pråm placerad i hamnbassängen. 3.4 Hängbärverk Underhåll av brons kablar ska prioriteras. Inspektion och bättringsmålning kan utföras från skylift placerad på bron, alternativt mobilkran utrustad med krankorg placerad på uppmarschområdet eller Oceanpiren. 13 av 16

18 3.5 Beläggning Bron förses med akrylat- eller gjutasfaltbeläggning. I båda fallen används stenkross av lämplig fraktion som halkskydd. Gjutasfaltbeläggning förväntas ha mycket lång livslängd och ger större egenvikt vilket är gynnsamt för konstruktionen. Akrylatbeläggningen kan kräva visst underhåll förorsakat av skador från arbetsfordon och snöröjning. För akrylatbeläggningen finns däremot större frihetsgrader i val av kulör vilket är en fördel. 3.6 Räcken Räckesståndare och vajer utförs i rostfritt stål. Med rätt materialkvalitet förväntas inget underhåll på dessa delar. Handledare i rostfritt stål är underhållsfri medan en handledare i trä ger större underhållsinsatser. Dessa får vägas mot estetik och upplevelse. Inglasning av räcken på bron över uppmarschområdet kräver av estetiska skäl regelbunden rengöring, främst på insidan. Utsidan tvättas två till fyra gånger per år. 3.7 Belysning Ljuskällor är av typ LED vilket ger minimalt underhåll. \\seramgotfscl01a-a\uppdrag2\40\14\ \2_allm\rapporter\revidering \rapport oceanpiren_ docx Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborg Unr Figur 13 LED-belysning monterad i rostfri handledare 14 av 16

19 4. Arbetsmiljöfrågor 4.1 Byggskede Följande arbetsmoment under anläggandet innebär särskild risk och måste beaktas i projektering och utförande: 1. Arbete under vatten (dykarbete) 2. Arbete med risk för drunkning (allt arbete i anslutning till vatten) 3. Arbete på hög höjd 4. Lyft av tunga konstruktionselement (lyft av pyloner, stålöverbyggnad och hängbärverk) 5. Epoxiarbete (rostskyddsmålning och eventuell akrylatbeläggning) 6. Arbete i direkt anslutning till vägtrafik (arbete vid uppmarschområdet) 7. Heta arbeten (främst svetsarbeten) 8. Arbete i närheten av högspänningsledningar (schakt) 9. Rivning av hälsofarliga material (schakt) 4.2 Underhållsskede Följande drift- och underhållsarbeten innebär särskild risk och ska beaktas vid detaljutformning av anläggningen: 1. Underhållsarbeten på brons stålkonstruktioner och hängbärverk (åtkomst/detaljutformning) 2. Underhåll av belysning (placering/materialval) \\seramgotfscl01a-a\uppdrag2\40\14\ \2_allm\rapporter\revidering \rapport oceanpiren_ docx Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborg Unr av 16

20 5. Anläggningskostnad Anläggningskostnaden för bron har beräknats. Totala kostnaden uppgår till 74 mnkr och fördelas enligt Tabell 1. Totala broarean är cirka 1000 m 2 vilket innebär en kvadratmeterkostnad om 74 tkr vilket är rimligt för denna typ av förhållandevis komplicerad bro. Tabell 1 Anläggningskostnad redovisad på övergripande nivå \\seramgotfscl01a-a\uppdrag2\40\14\ \2_allm\rapporter\revidering \rapport oceanpiren_ docx Grundläggning och underbyggnad Stöd 1 Landfäste Oceanpiren 1 Stöd 2 Södra pylonen 6 Stöd 3 Norra pylonen 6 Stöd 4 Stöd servicebyggnad 1 Stöd 5 Stöd P-däck Knutpunkten inkl. anpassningar P-däck 2 Stöd 6 Landfäste torrdockan 1 Överbyggnad Bro över uppmarschområdet inkl. gjutasfaltbeläggning 7 Snedkabelbro Stållåda inkl. gjutasfaltbeläggning 17 Snedkablar 5 Övrigt Räcken 3 Belysning 3 Oförutsett 15% 8 ENTREPRENADKOSTNAD 60 mnkr Byggherrekostnader Projektering 6 Byggadministration 15% 8 TOTALT 74 mnkr Gång- och cykelbro till Oceanpiren, Helsingborg Unr av 16

21 BILAGOR: 1. Ritningar Ritning K14_001 Plan och elevation Ritning K14_002 Pyloner Ritning K14_003 Sektioner och detaljer 2. Efterfrågade illustrationer A. Vy från Oceanpirens norra spets - UTGÅR B. Vy från Oceanpiren söder om broläget - UTGÅR C. Vy från parkeringsdäcket vid Knutpunkten C. Vy från parkeringsdäcket vid Knutpunkten, alternativ med tak D. Vy på bron mot Oceanpiren - UTGÅR E. Vy på bron mot Knutpunkten F. Vy nattetid från Oceanpirens norra spets - UTGÅR 3. Egenvalda illustrationer G. Vy från ovan= planillustration H. Vy från luften sydost om bron I. Vy från luften nordväst om bron J. Vy från Helsingborgsfärjan - UTGÅR K. Vy från hamnbassängen nordväst om bron mot Knutpunkten L. Vy från hamnbassängen nordväst om bron mot torrdockan M. Vy från bron mot utsiktsplattformen runt den norra pylonen N. Vy från torrdockan - UTGÅR O. Vy nattetid från parkeringsdäcket vid Knutpunkten P. Bron frilagd som modellbild Q. Vy från Knutpunkten mot Oceanpiren och torrdockan R. Fågelperspektiv av utsiktsplats vid norra pylonen S. Fågelperspektiv från nordväst T. Fågelperspektiv från sydost U. Vy från undersidan, bron frilagd från omgivningen

22 BILAGA 1: Ritningar Ritning K14_001 Plan och elevation Ritning K14_002 Pyloner Ritning K14_003 Sektioner och detaljer

23

24

25

26 BILAGA 2: Efterfrågade illustrationer A. Vy från Oceanpirens norra spets - UTGÅR B. Vy från Oceanpiren söder om broläget - UTGÅR C. Vy från parkeringsdäcket vid Knutpunkten C. Vy från parkeringsdäcket vid Knutpunkten, alternativ med tak D. Vy på bron mot Oceanpiren - UTGÅR E. Vy på bron mot Knutpunkten F. Vy nattetid från Oceanpirens norra spets - UTGÅR

27 C. Vy från parkeringsdäcket vid Knutpunkten

28 C. Vy från parkeringsdäcket vid Knutpunkten, alternativ med tak

29 E. Vy på bron mot Knutpunkten

30 BILAGA 3: Egenvalda illustrationer G. Vy från ovan= planillustration H. Vy från luften sydost om bron I. Vy från luften nordväst om bron J. Vy från Helsingborgsfärjan- UTGÅR K. Vy från hamnbassängen nordväst om bron mot Knutpunkten L. Vy från hamnbassängen nordväst om bron mot torrdockan M. Vy från bron mot utsiktsplattformen runt den norra pylonen N. Vy från torrdockan - UTGÅR O. Vy nattetid från parkeringsdäcket vid Knutpunkten P. Bron frilagd som modellbild Q. Vy från Knutpunkten mot Oceanpiren och torrdockan R. Fågelperspektiv av utsiktsplats vid norra pylonen S. Fågelperspektiv från nordväst T. Fågelperspektiv från sydost U. Vy från undersidan, bron frilagd från omgivningen

31 G. Vy från ovan= planillustration

32 H. Vy från luften sydost om bron

33 I. Vy från luften nordväst om bron

34 K. Vy från hamnbassängen nordväst om bron mot Knutpunkten

35 L. Vy från hamnbassängen nordväst om bron mot torrdockan

36 M. Vy från bron mot utsiktsplattformen runt den norra pylonen

37 O. Vy nattetid från parkeringsdäcket vid Knutpunkten.

38 P. Bron frilagd som modellbild

39 Q. Vy från Knutpunkten mot Oceanpiren och torrdockan

40 R. Fågelperspektiv av utsiktsplats vid norra pylonen

41 S. Fågelperspektiv från nordväst

42 T. Fågelperspektiv från sydost

43 U. Vy från undersidan, bron frilagd från omgivningen

KRONAN ÖVERGRIPANDE IDÉER. Estetisk skärpa

KRONAN ÖVERGRIPANDE IDÉER. Estetisk skärpa ÖVERGRIPANDE IDÉER Estetisk skärpa Bron är utformad för att passa in i Göteborgs befintliga och framtida stadssiluett. Den använder inte en utsvävande konstruktion eller höjd som konkurrerar med de master

Läs mer

BRO OCEANPIREN PARALLELLT UPPDRAG SEPTEMBER 2014 LEUCHSENRING &RUNDQUIST

BRO OCEANPIREN PARALLELLT UPPDRAG SEPTEMBER 2014 LEUCHSENRING &RUNDQUIST BRO OCEANPIREN PARALLELLT UPPDRAG SEPTEMBER 2014 LEUCHSENRING &RUNDQUIST 1 INNEHÅLL SID. UTGÅNGSPUNKTER 4 GESTALTNINGSIDÉN 5 BROFÖRSLAG 6 Planritning 1-800 7 Elevation 1-800 8 DEL FÖR DEL 10 MATERIAL 12

Läs mer

BRO NORRTÄLJE PARALLELLT UPPDRAG MAJ 2016 &RUNDQUIST

BRO NORRTÄLJE PARALLELLT UPPDRAG MAJ 2016 &RUNDQUIST BRO NORRTÄLJE PARALLELLT UPPDRAG MAJ 2016 &RUNDQUIST 1 innehåll SID. Utgångspunkter 4 GestaltningsidéN 6 BROFörslag 8 Situationsplan 1-800 9 del För del 10 Material 19 LJUSSÄttning 20 kalkyl 23 BROKONSTRUktiON

Läs mer

VINGSPANN VINGSPANN. 30 x 3,9 cm pms cool gray 9 pms 280

VINGSPANN VINGSPANN. 30 x 3,9 cm pms cool gray 9 pms 280 VINGSPNN VÅR KLROLÖSNING LIR N UNIK OH TTRKTIV RO n klaffbro är en effektiv lösning för en öppningsbar bro, när det gäller en så måttlig öppning som krävs i Norrtäljes hamnbassäng. I vårt arbete med detta

Läs mer

Din vägledning i valet av träbro.

Din vägledning i valet av träbro. Träbroguiden. Din vägledning i valet av träbro. Träbroar har i dag samma prestanda och tekniska livslängd som broar av andra material, både inom gång- och cykelbroar och avancerade vägbroar för tung fordonstrafik.

Läs mer

Betongskada bör utredas för att åtgärdas rätt

Betongskada bör utredas för att åtgärdas rätt FASTIGHETSFÖRVALTNING Många av betongkonstruktionerna från miljonprogrammet som balkonger och garage är i behov av reparation. Fastighetsförvaltare kan minska sina kostnader genom tidigare och bättre tillsyn.

Läs mer

Stockholms nya järnvägslänk

Stockholms nya järnvägslänk ANLÄGGNING Att spränga mitt i stan och att det är trångt. Det är två av utmaningarna när Citybanan i Stockholm ska dras under Riddarfjärden. Dessutom gäller det att få tunnel elementen från Tallinn igenom

Läs mer

maximal funktionalitet

maximal funktionalitet mervärde HÖGRE SÄKERHET maximal funktionalitet tillbehör för utökad funktionalitet Till EdmoLift s lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på Er investering. I den här broschyren ser

Läs mer

Glasräcken! Räckesystem. Före. Efter. www.rydsglas.se 020-80 80 00

Glasräcken! Räckesystem. Före. Efter. www.rydsglas.se 020-80 80 00 Inred och designa med räcken Beräkningsprogram online/pris dygnet runt Före Prova gärna vårt nya webb baserade beräkningsprogram där du kan få en offert på några minuter. Där kan du rita upp ditt räcke

Läs mer

Produkter Indivo-lyftenheter för köket. Version 4

Produkter Indivo-lyftenheter för köket. Version 4 Produkter Indivo-lyftenheter för köket Version 4 Det flexibla köket Oavsett om det är ett nytt kök eller ett kök man har njutit av i många år så krävs det bara några få ändringar för att göra det flexibelt

Läs mer

Komplett reparationssortiment

Komplett reparationssortiment Betongreparation Finja Bemix Komplett reparationssortiment Specialister på specialbetong Finja Bemix utvecklar, producerar och levererar specialbetong till byggindustrin i hela Sverige och har ett stort

Läs mer

ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15

ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15 ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15 Översikt: Den första uppgiften är en undersökning av linje, kant och yta. I den skall du försöka skapa något intressant

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 8 Vy från ångbåtsbryggan 2004-02-01 innan affären brann Rambeskrivning kaj-anläggning Bygghandling Upprättad 2009-10-12 Av : Sida 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING TYP AV BESKRIVNING 3 OBJEKTET

Läs mer

KVALITET TILL ett RIMLIGT PRIS! BastuUGNAR VEDELDADE PRODUKTER 2012 2013

KVALITET TILL ett RIMLIGT PRIS! BastuUGNAR VEDELDADE PRODUKTER 2012 2013 KVALITET TILL ett RIMLIGT PRIS! BastuUGNAR VEDELDADE PRODUKTER 2012 2013 1 TRADITIONELLT Under nästan ett halvt sekel, har Kota bastuugnar och murgrytor erbjudit aktiva bastubadare kvalitet till ett rimligt

Läs mer

CAFÉFÖRSLAG NORDBYGG 2010

CAFÉFÖRSLAG NORDBYGG 2010 CAFÉFÖRSLAG NORDBYGG 2010 PERSPEKTIV ENTRÉSITUATION Mässmontern har ett formspråk där kantigt får samspela med mjukt. Träramar används som skulpturala element, de bildar informella rum och skapar vyer.

Läs mer

Kasper Salin-vinnare skapad

Kasper Salin-vinnare skapad Peter Fajers, Civilingenjör, handläggande stålkonstruktör Väven Kasper Salin-vinnare skapad FEM-DESIGN Umeås nya landmärke har skapats i samarbete mellan två av Skandinaviens ledande arkitektkontor, norska

Läs mer

1 2 3 4 5 6 ηζ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Last [kn/m] 16,0 Karakteristisk jämt utbredd last 14,0 12,0 10,0 8,0

Läs mer

Portfolio. Andreas Engberg. Andreas Engberg Thomanders Väg 1 224 65 LUND. a.engberg@home.se +46 739 30 39 11 www.andreasengberg.se

Portfolio. Andreas Engberg. Andreas Engberg Thomanders Väg 1 224 65 LUND. a.engberg@home.se +46 739 30 39 11 www.andreasengberg.se Portfolio Andreas Engberg Andreas Engberg Thomanders Väg 1 224 65 LUND a.engberg@home.se +46 739 30 39 11 www.andreasengberg.se Passagen Del av Fantasiprojektet termin 3 Fantasiprojektet som inleder årskurs

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

JACKON SIROC GARAGEELEMENT

JACKON SIROC GARAGEELEMENT JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: Ì GARAGE Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! JACKON SIROC GARAGEELEMENT SIROC

Läs mer

1 Befintliga förhållanden

1 Befintliga förhållanden Norsborgsdepån Gestaltningsprogram byggnader och yttre miljö Innehållsförteckning 1. Befintliga förhållanden 1.1 Byggnader och nuvarande användning 1.2 Landskap 1.3 Vägar 2 Förändringar 2.1 Markingrepp

Läs mer

Pelarna för gång- och cykelbron som ska ansluta Sundsvallsbron med Skönsberg och Haga.

Pelarna för gång- och cykelbron som ska ansluta Sundsvallsbron med Skönsberg och Haga. Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 010-123 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall 28 februari Pelarna för gång- och cykelbron som ska ansluta Sundsvallsbron med Skönsberg och

Läs mer

STOLPBRYGGA º PLASTPONTONBRYGGA VATTENSKOTERBRYGGA º TILLBEHÖR ÄNDA SEDAN ÅR 1965

STOLPBRYGGA º PLASTPONTONBRYGGA VATTENSKOTERBRYGGA º TILLBEHÖR ÄNDA SEDAN ÅR 1965 STOLPBRYGGA º PLASTPONTONBRYGGA VATTENSKOTERBRYGGA º TILLBEHÖR ÄNDA SEDAN ÅR 1965 1 Njut av livet vid vattnet. Vad består din perfekta dag vid vattnet av? Båtliv, sol och bad, rekreation? Lip-Lap konstruerar

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt 1 (5) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1 UNDERHÅLLSPLAN 1. Objekt Föreningen äger och förvaltar fastigheten Briggen 1, Lidingö Stad. Tomten har en areal av 1 920 kvadratmeter och har förutom byggnaden gräsmattor

Läs mer

MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT

MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT 1 - Förberedelser Anvisningen gäller även 2-delad vikport. Utformningen av vissa detaljer skiljer sig mellan 2- och 4-delad port. Kontrollera

Läs mer

levereras måttanpassad för de flesta konstruktioner vattenspärr etc. kan integreras vid tillverkningen Stremaform strong > 300 mm > 300 mm

levereras måttanpassad för de flesta konstruktioner vattenspärr etc. kan integreras vid tillverkningen Stremaform strong > 300 mm > 300 mm Stremaform Stremaform är en kvarsittande gjutavstängare som består av ett finmaskigt specialnät, insvetsat mellan längs- och tvärgående stänger, i ett armeringsnät 7 x 5,5 mm med rutstorlek 140 x 50/140

Läs mer

UNIKONSOL- patenterad lösning för instrumentetablering.

UNIKONSOL- patenterad lösning för instrumentetablering. UNIKONSOL- patenterad lösning för instrumentetablering. En presentation och beskrivning av UNIKONSOL-systemet. Unikonsol-systemet är en markeringstyp speciellt framtagen för att användas där markering

Läs mer

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: GARAGE Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 (1. revidering 10-2015) www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! SIROC GARAGEELEMENT

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

Broworkshop om förstärkning av samverkansbroar

Broworkshop om förstärkning av samverkansbroar Broworkshop om förstärkning av samverkansbroar Förstärkning och underhåll av befintliga stål och samverkansbroar (betong och stål) stod i fokus under en intressant workshop den 28 september i Rambölls

Läs mer

Indivo. lyftenheter för det bekväma köket

Indivo. lyftenheter för det bekväma köket Indivo lyftenheter för det bekväma köket Det flexibla köket Oavsett om köket är nytt eller om man har haft glädje av det i många år krävs det få förändringar för att göra det flexibelt och tillgängligt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT

MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT Anvisningen gäller även 2-delad vikport. Utformningen av vissa detaljer skiljer sig mellan 2- och 4-delad port. 1 - Förberedelser Kontrollera

Läs mer

Exklusiva designtrappor i trä, stål och glas. Trappa Balk, formgiven av Stina Sandwall.

Exklusiva designtrappor i trä, stål och glas. Trappa Balk, formgiven av Stina Sandwall. Exklusiva designtrappor i trä, stål och glas Trappa Balk, formgiven av Stina Sandwall. E N N I V Å U P P Innehåll Trappa Balk 6 Trappa Zäta 1 10 Trappa Zäta 2 12 Trappa Gasell 14 Trappa Profil 16 Trappa

Läs mer

Kompositer för f betongskydd

Kompositer för f betongskydd Totala lösningar inom industriapplikationer Applikationsrapport Kompositer för f betongskydd 2003-2009 2009 VÅ R LÖ HEL NS HE AM T HE - ER T Applikation Industri: Industri och företag som har betongkonstruktioner

Läs mer

V ERSAT I L. Betong är ur estetisk synpunkt de stora möjligheternas material.

V ERSAT I L. Betong är ur estetisk synpunkt de stora möjligheternas material. Betong är ur estetisk synpunkt de stora möjligheternas material. Tage Hertzell, Betongens ytor, 2013. I förslaget Versatil visas några av dessa möjligheter upp och förhoppningsvis kan det ge mässans besökare

Läs mer

3-1: Konstruktion: broar

3-1: Konstruktion: broar 3-1: Konstruktion: broar Inledning Målet med det här kapitlet är att du skall konstruera en bro. Du får gärna arbeta i en grupp tillsammans med dina kompisar. Bron skall uppfylla vissa krav, och du skall

Läs mer

Tillträdeskontroll 84

Tillträdeskontroll 84 84 Tillträdeskontroll Parkeringsbommar och stolpar 2 BPE Kraftfull, enskild parkeringsbom med robust -benssystem. Classic och BPE-modellerna används för att säkra enskilda parkeringsrutor och är tillverkade

Läs mer

Garageportar. i trä. ...se även våra bastudörrar. förrådsdörrar. Vi lämnar Livstids garanti på fjäderbrott

Garageportar. i trä. ...se även våra bastudörrar. förrådsdörrar. Vi lämnar Livstids garanti på fjäderbrott Garageportar...se även våra bastudörrar i trä förrådsdörrar Vi lämnar Livstids garanti på fjäderbrott Garag är vackrast i trä eportar Trä är vackert med sitt levande material, där kvistar och ådringar

Läs mer

Polishus Tierp Stomentreprenad 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Polishus Tierp Stomentreprenad 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer: 10188995 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME WSP / Tel: +4610-722 50 00 Fax: +4610-722 52 14 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se 2 (9) 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S

Läs mer

DeLaval vertikalgrind VGM. Instruktionsbok. DeLaval 2012. 2012-04-10, Version 1 86450431. Bruksanvisning i original

DeLaval vertikalgrind VGM. Instruktionsbok. DeLaval 2012. 2012-04-10, Version 1 86450431. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2012-04-10, Version 1 86450431 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning Produktdata... 5 1 Artikelnummer... 5 Installation... 9 1 Mått... 10 2 Installera stolpar... 12 2.1 Betonggjutning...

Läs mer

Fagerhult The Art of Light

Fagerhult The Art of Light The Art of Gaudi Ljuset är utgångspunkten för många konstarter. Film, fotografi, måleri. Ljuset får inte bara människor att må bra fysiskt och psykiskt, det skapar också förutsättningar för estetiska

Läs mer

Montage- och bruksanvisning. Pallställ

Montage- och bruksanvisning. Pallställ Montage- oc bruksanvisning Pallställ Inför montaget. Detaljer om den byggnad, oc den miljö, där lagerssystemet ska användas. Däribland egenskaper os det golv som ska användas som fundament för lagerinredningen

Läs mer

Söderut vid kristallfasaden

Söderut vid kristallfasaden O m r å d e t Å n g f ä r j a n Söderut vid kristallfasaden Vy söderut längs med Helsingörskajen. Hamnpromenaden och den allmänna platsmarken skapar en naturlig övergång från Norra hamnen. Med reservation

Läs mer

Kalkyl PM. E20 förbi Hova

Kalkyl PM. E20 förbi Hova Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd 2008-05-06, 2008-06-12 samt 2008-07-08 Datum: 2008-07-08 Rev 2008-10-26 1(10) 1. Bakgrund E 20 är en viktig kommunikationsled som ingår i

Läs mer

Tävling: Räcke till Slussen i Töcksfors inför 100-års jubileet, september 2015

Tävling: Räcke till Slussen i Töcksfors inför 100-års jubileet, september 2015 Tävling: Räcke till Slussen i Töcksfors inför 100-års jubileet, september 2015 Årjängs kommun vill utveckla området kring slussen i Töcksfors för besökare och för evenemang. I samarbete med Mötesplats

Läs mer

GENOMFÖRANDEAVTAL beträffande broförbindelse över nya Ulvsundavägen mellan Stora Ursvik i Sundbyberg och Rinkeby i Stockholm

GENOMFÖRANDEAVTAL beträffande broförbindelse över nya Ulvsundavägen mellan Stora Ursvik i Sundbyberg och Rinkeby i Stockholm 1 (6) Mellan Stockholms kommun, genom dess exploateringsnämnd och trafik- och renhållningsnämnd, och Sundbybergs kommun har tecknats följande GENOMFÖRANDEAVTAL beträffande broförbindelse över nya Ulvsundavägen

Läs mer

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE SLE 60 50 40 30 20 10 0 0 SLE användningsområden 81 SLE mått 82 SLE modeller 84 SLE dimensioner 86 SLE delar 87 SLE montering 88 SLE fästen 83 SLE artikelnummer 92 SLE tillbehör 98 last / (kg/m) invändig

Läs mer

FRW Direct flödesreglerbrunn

FRW Direct flödesreglerbrunn www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/09 42AI03_e flödesreglerbrunn Installation, drift och underhållsinstruktioner

Läs mer

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Entrétorg Entrétorg Entrétorg vid Hedeleden Entrén från den kommande Hedeleden markeras av de gärdesgårdar som finns i området idag

Läs mer

Så jobbar du med varmförzinkat stål

Så jobbar du med varmförzinkat stål Från projektering till montering Så jobbar du med varmförzinkat stål Annikki Hirn Nordic Galvanizers Nordic Galvanizers - branschföreningen för varmförzinkningsföretag i Norden Driver ett informationskontor

Läs mer

produktblad Inredning Disk och arbetsbänkar

produktblad Inredning Disk och arbetsbänkar Ledande när det gäller hygien, ergonomi och design Bäst på hygien QuickClean Upptäck våra nya arbetsbänkar som är anpassade för framtidens behov av ännu renare storkök. Vår bedömning är att hygienkraven

Läs mer

330 POSTLÅDA TOMTGRÄNS A22-01 A30-05 A30-04 YD1 A22-01 KLÄD 118 TYP TRAPPA A30-11 HALL 116 ENTRE 112 TYP A30-11 A30-09 ÖPPEN SPIS 1 A30-02 A22-02

330 POSTLÅDA TOMTGRÄNS A22-01 A30-05 A30-04 YD1 A22-01 KLÄD 118 TYP TRAPPA A30-11 HALL 116 ENTRE 112 TYP A30-11 A30-09 ÖPPEN SPIS 1 A30-02 A22-02 A0-07 A0-07 A-0 0 POSTLÅDA TOMTGRÄNS ANGÖRING TILL VÄGBANA ÅTERVINNINGS KÄRL ÖPPNINGSBAR PORT 0 VÄGG ARMATUR 90 00 00 A-0 A0-08 A0-0 NEDSÄNKT UTEPLATS ELSKÅP YD RAMP A0-0 A0-0 YD A0-0 : x0 c/c 600, 0 MINERALULL,

Läs mer

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar.

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar. SWT-ANVISNINGAR V2.2 INLEDNING SWT-systemet består av både stålpelare och stålbalkar för fasader och byggnaders inre och dess system är avsett för att bära vertikala laster. Systemets komponenter kan delas

Läs mer

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem Dimensionsområde PN Temperaturområde Material Rörsystem 40-315 Polyeten PE 80 Takbrunn 50 Fullflöde UV Rostfritt stål Användningsområde Ett komplett system för invändig avledning av regnvatten från tak

Läs mer

H&L Igloo Systemet H&L Igloo Veranda

H&L Igloo Systemet H&L Igloo Veranda SVENSKA H&L Igloo Systemet H&L Igloo Veranda Den moderna kalvuppfödningen året runt utomhus H&L Iglu Systemet Idé och Koncept Sunda kalvar tack vare frisk uteluft Många mjölkkorsuppfödningar konfronteras

Läs mer

Detaljmonteringsanvisning 371 Sågtorp

Detaljmonteringsanvisning 371 Sågtorp Detaljmonteringsanvisning 371 Sågtorp Innehåller information om dimensioner, material, återvinning, underhåll samt sprängskisser på de olika monteringsmomenten. SLOTTSBRO AB - KANGERUDSVÄGEN 10-664 40

Läs mer

Kalmar sid. www.nola.se. Specifikationer/ MONTERINGSBESKRIVNING C-C 390 540 C-C 1700 C-C 1860 1920 C-C 1150 C-C 1310 1350 C-C 400 C-C 560 600

Kalmar sid. www.nola.se. Specifikationer/ MONTERINGSBESKRIVNING C-C 390 540 C-C 1700 C-C 1860 1920 C-C 1150 C-C 1310 1350 C-C 400 C-C 560 600 Kalmar sid 1/6 MONTERINGSBESKRIVNING 1800 820 450 C-C 390 540 C-C 1700 C-C 1860 1920 500 1250 C-C 400 C-C 560 600 C-C 1150 C-C 1310 1350 Specifikationer/ U11-01 Soffa Kalmar 192 cm U11-02 Soffa Kalmar

Läs mer

BEETLE BASIC: KORT INSTALLATIONS GUIDE BYGG EN GRÖNARE FRAMTID MED DINA EGNA HÄNDER

BEETLE BASIC: KORT INSTALLATIONS GUIDE BYGG EN GRÖNARE FRAMTID MED DINA EGNA HÄNDER BEETLE BASIC: KORT INSTALLATIONS GUIDE BYGG EN GRÖNARE FRAMTID MED DINA EGNA HÄNDER Installations Guide: Steg för Steg 1. Finn bästa plats för Installation 2. Grävning för betong fundament och kablar 3.

Läs mer

Hållfasthet. Kommer det bära eller brista?

Hållfasthet. Kommer det bära eller brista? Hållfasthet Kommer det bära eller brista? Kommer det bära eller brista? Vad är det som avgör om ett föremål håller eller går sönder? Vilket eller vilka material är föremålet gjort av? Vilken form har föremålet?

Läs mer

Pyttebron. Fördjupad Idéstudie 2012-09-06

Pyttebron. Fördjupad Idéstudie 2012-09-06 Pyttebron Fördjupad Idéstudie 2012-09-06 Denna utredning har utförts under juni - augusti 2012 av följande organisation: Konsult Beställare Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ Tel: 010-452 20 00 Ängelholms

Läs mer

INSTALLATION AV KUNDUTRUSTNING I MAST

INSTALLATION AV KUNDUTRUSTNING I MAST 1. Syfte och omfattning Inplacering av kundutrustning kan påbörjas först sedan avtal mellan Kunden och Teracom träffats. Syftet med denna installationsanvisning är att beskriva kvalitetskraven för installationer

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS.

bia HÄRDPLAST AB Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS. Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Läs denna manual före installationen. Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS. Manualen skall användas vid installation av

Läs mer

Fogarna skall utföras i enlighet med gällande normer och föreskrifter. Fogritning skall därvid utfärdas av projektören.

Fogarna skall utföras i enlighet med gällande normer och föreskrifter. Fogritning skall därvid utfärdas av projektören. ACO DRAIN 4 Allmänna installationanvisningar Schakta botten. Höjdanpassa i överensstämmelse med vald falltyp. Eftertäta schaktbotten för att undvika att jord/grus lossnar eller mjukas upp. Lägg säkerhetsskikt

Läs mer

KYL-FRYSSKÅP BLASTCHILLERS KYL-FRYSBÄNKAR VÄRMESKÅP VATTENBAD

KYL-FRYSSKÅP BLASTCHILLERS KYL-FRYSBÄNKAR VÄRMESKÅP VATTENBAD KYL-FRYSSKÅP BLASTCHILLERS KYL-FRYSBÄNKAR VÄRMESKÅP VATTENBAD KYL-FRYSBÄNKAR VÄRMESKÅP VATTENBAD Coolpart s kylbänkar är tillverkade helt i rostfritt och isolerkärnan är av skummad polyuretan massa som

Läs mer

VINKYLSKÅP VINEXPONERING

VINKYLSKÅP VINEXPONERING Vi har bla annat levererat Library skåpen till det nya Vin & Spritmuseumet, NK matsalar på plan 4 i Stockholm. Library GEMM Wine Library är en utmärkt anledning att flytta vinkällaren upp till matsalen.

Läs mer

hvit f e ld t sg ata n 7 & 9

hvit f e ld t sg ata n 7 & 9 hvit f e ld t sg ata n 7 & 9 N-table N-table är ett bord för både inom- och utomhusbruk. Underrede av galvaniserat stål och längd bordsskiva av grå betong. Utmärkt som t ex cafébord i offentlig miljö.

Läs mer

RAKA TRAPPOR OCH GALLERDURK

RAKA TRAPPOR OCH GALLERDURK RAKA TRAPPOR OCH GALLERDURK Raka trappor Nordiska Stålprodukter AB levererar ståltrappor för industri, kontor, bostäder, skolor. Dessa används som entré-trappor, transporttrappor samt utrymningstrappor,

Läs mer

Coolpart Kyl-Frysrum. www.coolpart.se info@coolpart.se tel 08-554 40500

Coolpart Kyl-Frysrum. www.coolpart.se info@coolpart.se tel 08-554 40500 Kyl- och frysrum Coolpart Kyl-Frysrum Kyl- och frysrum beskrivning Kyl- och frysrummen levereras i prefabricerade sektioner av golv, väggar och tak. Levereras rummet/rummen med maskin så finns det normalt

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

Montageanvisning för GC- räcke. (rev. 2012-02-21)

Montageanvisning för GC- räcke. (rev. 2012-02-21) Montageanvisning för GC- räcke (rev. 2012-02-21) Innehållsförteckning Allmän information inför montage... 1 Säkerhet på arbetsplatsen... 1 Material... 1 Avrop av material... 1 Tillverkning av radier...

Läs mer

3. Skiss i skala 1:1000. Visar gång- och cykelbron från sidan. 1. Skiss i skala 1:500. Visar miljön på kajen från sidan.

3. Skiss i skala 1:1000. Visar gång- och cykelbron från sidan. 1. Skiss i skala 1:500. Visar miljön på kajen från sidan. 3. Skiss i skala 1:1000. Visar gång- och cykelbron från sidan. 1. Skiss i skala 1:500. Visar miljön på kajen från sidan. 3. Skiss i skala 1:1000. Visar bron när den är öppnad för båttrafik. Flytbryggor

Läs mer

RAPPORT. Näckenbadet UPPDRAGSNUMMER 2511430000 NACKA KOMMUN 2013-10-18 SWECO STRUCTURES AB JOHAN HAGLUND GRANSKAD AV BENGT LUNDGREN OCH STAFFAN DYRSCH

RAPPORT. Näckenbadet UPPDRAGSNUMMER 2511430000 NACKA KOMMUN 2013-10-18 SWECO STRUCTURES AB JOHAN HAGLUND GRANSKAD AV BENGT LUNDGREN OCH STAFFAN DYRSCH NACKA KOMMUN Näckenbadet UPPDRAGSNUMMER 2511430000 SWECO STRUCTURES AB JOHAN HAGLUND GRANSKAD AV BENGT LUNDGREN OCH STAFFAN DYRSCH repo001.docx 2012-03-2914 Sammanfattning Swecos uppdrag är att utvärdera

Läs mer

Statligt Ramavtal Arkiv- och förvaringslösningar

Statligt Ramavtal Arkiv- och förvaringslösningar Statligt Ramavtal Arkiv- och förvaringslösningar Förvaringslösningar för arkiv och museiförråd (A) 96-19-2014:002 Fr.o.m 2014-10-15 t.o.m 2016-10-14 med rätt till eventuell förlängning via option Produktlista

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Tomtabackens luftbevakningstorn

Tomtabackens luftbevakningstorn Antikvarisk medverkan Tomtabackens luftbevakningstorn Restaurering Malmbäcks socken i Nässjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2011:36 Anders Franzén Antikvarisk medverkan

Läs mer

Hållbarhet Ett måste för framtiden

Hållbarhet Ett måste för framtiden Höghållfasta Stål och Hållbar Utveckling Av Anders Finnås, Outokumpu Stainless SBI Seminarium Onsdag 11 November 2015 Svenska Mässan Hållbarhet Ett måste för framtiden Cleaned twice 1961 and 1995 Mänskligheten

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 2014.02.21 1 Stolpe och balk Kapitel 5 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Balkongräcke... 11 Flytta räcke/vägg... 12 Balkonggolv... 14 2 2014.02.21

Läs mer

GALLERDURK HÄFLA BRUKS AB

GALLERDURK HÄFLA BRUKS AB GALLERDURK HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Att ett företag som Häfla Bruk, som har sina rötter över 300 år tillbaka i tiden, bygger på tradition är ganska givet. Under dessa

Läs mer

SituAtionsplan 1:500. Handel/Kontor Polhemsplatsen. Station/Kontor. Nya Åkareplatsen. Hotel Post. Studentbostäder. Konferenshotell

SituAtionsplan 1:500. Handel/Kontor Polhemsplatsen. Station/Kontor. Nya Åkareplatsen. Hotel Post. Studentbostäder. Konferenshotell SituAtionsplan 1:500 Station/Kontor Handel/Kontor Polhemsplatsen N Nya Åkareplatsen Hotel Post Studentbostäder Konferenshotell Byggnaden som system AUT089 - JOHAN FRANZÉN A3 Plan 1 / ENTRÉPLAN 1:200 N

Läs mer

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer:

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer: Kontrollerad av: Viktigt! Bespara denna. Garantinummer: Lillevilla + monteringsanvisning 2,0 m Finland 2,6 m OBS! I alla frågor och kontakter som gäller denna produkt ange för återförsäljaren eller tillverkaren

Läs mer

PM Produktion och rivning

PM Produktion och rivning Sida 1 av 11 Projekt Ny Bro 2020 Handläggare av (leverantör) J. Bjerstedt/ATKINS Godkänd (leverantör) R. Timmerman/ATKINS Diarie-/Upphandlingsnummer TN/2013:74 13/196 Granskad (leverantör) C. Mundell/ATKINS

Läs mer

Takavvattning - montering

Takavvattning - montering MONTERINGSANVISNING Takavvattning - montering MONT-Takavvattning-2013.pdf /.indd Datum 2014-06-25 Version 1.1 Verktyg Du behöver hammare, tumstock, bågsåg, riktsnöre, enklare plåtsax och falstång. Dessutom

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA Planering INNAN DU BÖRJAR MONTERA ATT BEAKTA MONTERINGSANVISNINGAR s. s. 4 s. 5 s. 6 S. 7-0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om anvisningarna Läs

Läs mer

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella.

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella. Art nr 79961 140501 Monteringsanvisning för limträstomme med Pulpettak Måttsättning takbjälkar Se sidan 2 och 7. Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar

Läs mer

7 Utformning av belysningsanläggning

7 Utformning av belysningsanläggning 7 Utformning av belysningsanläggning 7.1 Regler och föreskrifter Allt material i belysningsanläggningar ska vara utförd i enlighet med gällande lagar och förordningar samt uppfylla gällande svenska normer

Läs mer

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella.

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella. Art nr 79962 140501 Monteringsanvisning för limträstomme med Sadeltak Måttsättning takbjälkar se sidan 2 och 7. Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar

Läs mer

Helsingborgsexpressen Gestaltningsprogram

Helsingborgsexpressen Gestaltningsprogram Helsingborgsexpressen Gestaltningsprogram 2015-09-29 Ansvarig: KH Proj. nr: 30 15 018 Varumärkesplatform Integrerad och Stilren Busshållplatser för Helsingborgsexpressen bör smälta in i sin omgivning och

Läs mer

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar Råd och anvisningar för Avfallsutrymmen samt transportvägar www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Dessa råd och anvisningar gäller inom hela Västerås

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

ÅTM-vagnens starka sidor

ÅTM-vagnens starka sidor ÅTM-vagnens starka sidor Vad är det då som kännetecknar en vagn från ÅTM? Vi utgår alltid från ett helsvetsat galvaniserat chassi. Det är grunden som gör att vagnen klarar såväl bistra väglag och krävande

Läs mer

Policy för papperskorgar & askkoppar

Policy för papperskorgar & askkoppar Policy för papperskorgar & askkoppar Rapport 03-3 m. tillägg 05-7 Förord Materialet till denna rapport har tagits fram av Charlotte Horgby och bearbetats och slutförts av Anna Olsson, Parkoch naturförvaltningen.

Läs mer

MULTI funktionella INDIVO kök

MULTI funktionella INDIVO kök INDIVO MULTI funktionella kök KÖK I ÖGONHÖJD I VARJE SITUATION Ett kök är ofta både familjens och vännernas samlingspunkt. Med de flexibla lyftenheterna Indivo för köksbänk och överskåp kan du skapa en

Läs mer

Enclosure solutions for you. MultiFlex MultiK

Enclosure solutions for you. MultiFlex MultiK Enclosure solutions for you. MultiFlex MultiK Eldon MultiFlex golvskåp i stålplåt MultiFlex programmet av golvskåp består av: MultiFlex C (för kombination), skåp för sammanbyggnad med öppna sidor. och

Läs mer

MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI

MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI 1. TEKNISKA DATA Kota Luosto Kota Luosto VS Kota Inari 1.1 Mått höjd (mm) 750 +/- 15 750 +/- 15 765 +/- 15

Läs mer

RAKA TRAPPOR FÖR BOSTAD, UTRYMNING & INDUSTRI STÅL

RAKA TRAPPOR FÖR BOSTAD, UTRYMNING & INDUSTRI STÅL RAKA TRAPPOR FÖR BOSTAD, UTRYMNING & INDUSTRI STÅL www.abcsolutions.se Om ABC Solutions HAR DU HÖRT OM OSS? ABC SOLUTIONS Företaget för dig som vill ha en långsiktig produktion- och konstruktionspartner

Läs mer

Casita Lusthus. Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller

Casita Lusthus. Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller Casita Lusthus Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller Säkerhets instruktioner 1. Montera ej ihop Casita huset under blåsiga förhållanden. 2. Om starka vindar eller stormar är förutspådda,

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA Planering INNAN DU BÖRJAR MONTERA ATT BEAKTA MONTERINGSANVISNINGAR s. 2 s. s. 4 s. 5 S. 6-9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om anvisningarna Läs

Läs mer