Datum Kartläggning av befintliga verksamheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2015-10-13. Kartläggning av befintliga verksamheter"

Transkript

1 1(13) Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 2.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun Säffle Besöksadress Kanaltorget 1 Telefon vx Fax E-post Organisationsnr Bankgiro PlusGiro

2 2(13) Innehållsförteckning Bilaga Kompetensförsörjningsbehov... 3 Inom Kommunen... 3 Resterande arbetsmarknad... 3 Arbetsmarknadsråd fokus kompetensförsörjningsbehov... 4 Vuxenutbildning och yrkesutbildning i Säffle... 4 Grundläggande vuxenutbildning (GRUV)... 4 Gymnasial vuxenutbildning (GYK) Teoretiska kurser; Yrkesvux/yrkesutbildning;... 4 Särskild utbildning för vuxna (LÄRVUX)... 4 Svenska för invandrare (SFI)... 5 Högskolan på distans... 5 Insatser från vuxenutbildning... 5 Arbetsmarknadsutbildningar (Arbetsförmedlingen)... 5 Restaurangutbildning testmodul + restaurangutbildning... 6 Svets och plåtbearbetningsutbildning... 6 Verkstadstekniskutbildning... 6 Meritportfölj... 6 Studiemotiverande utbildning... 6 Allmänförbetande utbildning... 7 Grundläggande moduler... 7 Flexibla anpassningsmoduler... 7 Befintliga/parallella verksamheter... 7 Värmlands framtid (kommunen)... 7 Plug In 2.0 (Verkar inte i Säffle)... 7 Värmlands unga (sökt projekt, väntar på beslut)... 7 Ung företagsverksamhet (Näringslivsenheten)... 8 Ung Framtid (Arbetsförmedlingen)... 8 Jobbgaranti för unga UGA (Arbetsförmedlingen)... 8 Ungdomsanställningar (Kommunen, AF och SFI)... 9 Näringslivsenheten och Säffles Industriförening (kommun) Sommarjobbsinsatser; Feriepraktik (kommunen) Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FINSAM) Ungdomens hus (kommunen) Är det verksamheter som saknas? Finns det verksamheter som är privata eller ideella som arbetar mot denna målgrupp?... 12

3 3(13) Kompetensförsörjningsbehov Inom Kommunen Här redovisas de kompetensförsörjningsbehov som finns och som kommer finnas inom kommunen. Lärare/pedagoger Sköterskor (alla sköterskor förutom operationssköterskor) Behandlingspersonal Förvaltning; Högre positioner inom förvaltning då det sker mycket pensionsavgångar inom de närmaste 5-7åren? Teknik och fritid; Skog Socialsekreterare Enligt personalredovisning delår 2015 beräknas ca 192st gå i pension inom 5-7år. Ett ökat rekryteringsbehov ses inom vård och omsorg, skola och barnomsorg, administration och städ, tvätt och renhållning. Resterande arbetsmarknad Här redovisas för de kompetensförsörjningsbehov som finns och kommer finnas på resterande arbetsmarknad. Skog, Upphandling av skog Veterinärer Ingenjörer (ingenjörer inom alla branscher, främst automation, mekatronik, maskin etc.) Säljare Inköpare Ekonomer Programmerare/IT/Data VVS Elektriker Målare Plåtslagare Processoperatörer Ett önskemål som framkommit under upparbetningen av kartläggningen är bland annat behovet av arbetsmarknadskunskap som ämne i årskurs 8 eller 9. Det skulle skapa en överblick hos ungdomen vad arbetsmarknaden innebär och vad som förväntas av dem där, det skulle också ge en inblick i vilka yrken som finns och vad som kan vara aktuellt om de ska bo kvar i Säffle. De vill säga; Vilka kompetensförsörjningsbehov det finns. Redan i tidig ålder ge ungdomar kunskap vilka vägar det finns att ta under sin skolgång, som sedan ska övergå i mer studier eller i arbete. Hur jobbar respektive part med komptetensförsörjningsbehov?

4 4(13) Arbetsmarknadsråd fokus kompetensförsörjningsbehov Säffle kommun är på god väg att starta upp ett arbetsmarknadsråd med fokus på komptetensförsörjningsbehov. Inte igång ännu. De parter som är tänkta att delta i arbetsmarknadsrådet är; o Kommunalråd/kommunchef o Företag o Offentlig arbetsgivare o Kommunens utbildningsenhet, näringslivsenhet och arbetsmarknadsenhet o Arbetsförmedling o Fackliga representanter o Försäkringskassan o BUN och SOC Vuxenutbildning och yrkesutbildning i Säffle Grundläggande vuxenutbildning (GRUV) Denna utbildning motsvara årskurs 9, alltså för de individer som inte har grundskolebehörighet. Denna utbildning består till 90 % av elever som går på SFI (Svenska för invandrare). Grundläggande rättighet att läsa kurser här om man inte har grundskolebehörighet. Gymnasial vuxenutbildning (GYK) Denna utbildning motsvarar gymnasiekurser och här kommer man in om man har grundskolebehörighet. Det är inte en rättighet att läsa här om man saknar gymnasiebehörighet, men blir det Detta kommer innebära en stor förändring för lärcenter runt om i Sverige. Gymnasial vuxenutbildning är uppdelad i två led; - Teoretiska kurser; Lärcenter i Säffle erbjuder 16st olika kurser ex. Svenska, Engelska, historia, matten etc. Dessa kurser studeras på en distansplattsform kallad GAFE (Google apps for eduacation). - Yrkesvux/yrkesutbildning; I Säffle finns idag en yrkesutbildning, Vård och omsorg. Denna utbildning är 3 terminer och har 2x16 platser per år. Vård och omsorg är certifierat som vård och omsorgscollege. Detta innebär bl.a. att arbetsgivare på Säffles arbetsmarknad har insyn och får vara med och forma utbildningen. Särskild utbildning för vuxna (LÄRVUX) Särskild utbildning för vuxna finns till för de individer som har funktionshinder eller har en utvecklingsstörning. Även denna utbildning är en rättighet för dessa individer.

5 5(13) Svenska för invandrare (SFI) Svenska för invandrare har i Säffle 230st, varav 40st som står i kö för att komma in. För att få läsa på SFI måste man ha permanent uppehållstillstånd i kommunen. Finns tre olika studievägar för de som studerar SFI; - Studieväg 1; kurs A och B (för de som inte har grundskolebehörighet, ingen skola alls) - Studieväg 2; kurs B och C (för de som har grundskolebehörighet men inte mer) - Studieväg 3; kurs C och D (för de som har gymnasiebehörighet eller högre) Högskolan på distans Detta är ett universitet och högskoleutbildning på distans. Denna utbildning har precis samma funktion som utbildning på campus men att den finns utstationerad distans på ett lärcenter. Hit kan alla söka som vill läsa distans och utbildingen pågår lika längre som de som går på universitet. Passar bra för de personer som fortfarande vill bo kvar på sin ort och kombinera familjeliv etc. Insatser från vuxenutbildning Jobbar med uppsökande verksamhet. En yrkesvägledare finns tillgänglig att boka individuella möten med, likaväl åker yrkesvägledaren ut när exempelvis AF eller AME har gruppträffar men den målgrupp som kartläggningen avser. De ser det som viktigt att komma i kontakt med de ungdomar som befinner sig utanför arbetsmarknaden och de ungdomar som inte har en fullständig utbildning Något annat som staten har satt upp regler för är intagningen till yrkesutbildningen. De platser som finns på yrkesutbildningen på vård och omsorg här i Säffle går i första hand till de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden eller till de personer som har hoppat av skolan eller inte har en färdig utbildning. På så sett jobbar man aktivt med att få in ungdomar som varken jobbar eller utbildar sig på yrkesutbildning och så småningom ut på arbetsmarknaden. Den yrkesutbildning motsvarar idag de komptetensbehov som finns i Säffle. Men självklart skulle det behövas flera. Det som skulle behövas är på ena sidan efterfrågan från arbetsmarknaden i Säffle, och sedan sätta denna efterfrågan mot individens behov. Arbetsmarknadsutbildningar (Arbetsförmedlingen) Arbetsförmedlingen har yrkesutbildningar kopplade mot de komptetensförsörjningsbehov som finns lokalt. Utbildningarnas längd kan variera med allt från 3 månader till 6 månader, beroende på individens förmåga. Nedan redovisas för de utbildningarna som finns i Säffle. Individer

6 6(13) som är inskrivna på arbetsförmedlingen och uppfyller kraven har också rätt att söka utbildningar på andra orter runt om i Sverige. Restaurangutbildning testmodul + restaurangutbildning En bedömning av deltagarens kunskapsnivå och förutsättningar för yrket och studier görs. Förutom yrkesinformation och studiebesök ingår praktiska och teoretiska test. Ett intresse för yrket och yrkesområdet krävs hos deltagare. Även en motivation att genomföra hela utbildningen. Man måste genomgå och fått godkänt i testmodul för att komma till själva utbildningen. Tiden på utbildningen kan sedan variera, men är i regel 15 veckor. Under utbildning genomgår personen yrkesinriktade moduler för att få grundläggande yrkeskunskap. Svets och plåtbearbetningsutbildning Svetsutbildning följer IIW:s riktlinjer och krav för internationell svetsare. Följande metoder kan erbjudas: MMA, MIG/MAG och TIG, om det finns ett speciellt behov kan även GAS erbjudas. Målgruppen för denna utbildning är de arbetssökande som är eller riskerar att bli arbetslösa inom kort. Personen ska vara anmäld hos arbetsförmedlingen och fått en arbetsmarknadspolitisk bedömning om personen har chans att få ett arbete inom utbildningen, samt ha ett intresse för yrket. Förkunskaper så som grundläggande kunskaper inom svenska, engelska och matematik, kartläggs genom tester i den förberedande utbildningen. Sedan kartläggs om personen kan klara av ett arbete inom den aktuella industriella sektorn. Verkstadstekniskutbildning Den verkstadstekniska utbildningen är uppdelad i utbildningsmoduler. Modulerna är uppbyggda på ett flexibelt sätt så att de kan användas utifrån den individuella deltagarens behov. Målgruppen är även har de arbetssökande som är eller riskerar att bli arbetslösa. Förkunskaper i grundläggande svenska, engelska och matematik kartläggs. Arbetsmarknadspolitisk bedömning görs också för att säkerställa att personen har chans att få arbete inom aktuella sektorn. Meritportfölj Målet med Meritportfölj är att deltagarna får sin yrkesklassificering identifierad och verifierad. Tjänsten mynnar ut i en strukturerad Meritportfölj. Studiemotiverande utbildning Denna utbildning riktar sig till målgruppen år och de ungdomar som inte har en färdig gymnasieutbildning. De ungdomar som fyllt 25 som befinner sig i UGA eller JOB kan också ansöka att få studera denna utbildning. Studiemotiverande kurs omfattar 3 månader på heltid och avser studieförberedande utbildning som kan innehålla kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär.

7 7(13) Allmänförbetande utbildning Målet är att deltagaren efter utbildningen har en klar inriktning samt har fått nya eller kompletterande kunskaper och erfarenheter. För att få ta del av denna utbildning krävs ingen förkunskap. Allmänförberedande utbildning innehåller block som bland annat består av förberedande utbildning för arbetsmarknadsutbildning/reguljär utbildning, svenska, engelska eller matematik, alla tre på både gymnasial och grundskolenivå. Det finns även möjlighet till fler ämnen men tog endast upp ett antal förslag. Grundläggande moduler Läsa svenska, få en bild av det svenska samhället och hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, komma fram till realistiska yrkesalternativ som kan prövas via språkpraktik. Utbildningen består av åtta moduler. Flexibla anpassningsmoduler Flexibla anpassningsmoduler anpassas efter individens unika behov och målsättning. Detta innebär att varje deltagares plan ser olika ut, utifrån behov, förutsättningar och målsättning. Befintliga/parallella verksamheter Värmlands framtid (kommunen) Värmlands framtid finns till för de ungdomar mellan 16-24år som varken arbetar eller studerar. Via projektet ska ungdomar få hjälp att komma vidare utifrån individuella behov. Hjälpen kan innebära stöd i tillbakagång till skolan, kontakt med myndigheter, stödsamtal eller aktivitet så som studiebesök etc. Projekts målsättning och syfte är att minska arbetslöshet och utanförskap hos unga i länet. De ungdomar som saknar fullständiga gymnasiebetyg är prioriterade. Värmlands framtid riktar sig mot de unga som varken arbetar eller studerar. Plug In 2.0 (Verkar inte i Säffle) Plug In 2.0 är inte verksamt i Säffle kommun. Det är dock värt att nämna då Värmlands Framtid får inspiration från detta projekt. Plug In är Sveriges störta samverkansprojekt för att stoppa avbrott och avhopp från gymnasiet. Plug In jobbar med att nå ut till ungdomar i problemsituationer och försöka att identifiera problemområdet. De jobbar med både relation till såväl lärare som andra vuxna i ungdomarens närhet. Verkar i totalt 40 kommuner. Värmlands unga (sökt projekt, väntar på beslut) Värmlands unga är ett ansökt projekt som väntar på beslut. Det är ett sammarbete som ska ske i 8st värmländska kommuner. Är detta något som skulle kunna räknas som en parallell verksamhet. Projektet riktar sig till grundskola och är ett förebyggande arbete mot avbrott under skoltiden. Ett sådant arbete gynnar skolgången både på grundskolenivå men påverkar också eleverna skolgång under gymnasietiden.

8 8(13) Ung företagsverksamhet (Näringslivsenheten) Ung företagsverksamhet jobbar mot ungdomars möjlighet att prova på att starta sitt egna företag. Tillsammas med studiekamrater får eleven under ett läsår starta, driva och utveckla ett företag. Under tiden får eleverna delta i UF tävlingar där de har möjlighet att vinna priser för sitt företag. UF i Säffle riktar sig främst till 3:e året på gymnasiet. Alla elever, från alla program har möjlighet att välja UF som individuellt val. I vissa program är denna kurs obligatorisk, i andra inte. UF åker ut i skolor och föreläser och försöker att även få med sig lärarna som är en viktig del i arbetet. En av tankarna med UF blir ju då att ungdomar ska känna att det finns möjligheter att starta sitt eget företag, förhoppningsvis i Säffle. Detta gynnar inte bara elever utan Säffle arbetsmarknad. Ung Framtid (Arbetsförmedlingen) Ung Framtid är ett projekt finansierat av EU och som drivs av arbetsförmedlingen, där de gör en satsning för ungdomsarbetslösheten i Sverige. Ung Framtid gäller de personer som är inskriva på arbetsförmedlingen och som befinner sig i åldrarna 16-24år. Projektet ska underlätta och ge förutsättningar till ungdomar som inte har rätt utbildning eller yrkeserfarenhet. Projektet ska stärka, coacha och erbjuda aktivitet till ungdomar att komma ut i arbetslivet. Aktivitet kan vara exempelvis praktik, arbetsförlagd utbildning eller lärlingsinsatser. Projektet erbjuder stöd i CV och personligt brev, intervjuträning, studiebesökt, praktik och personlig marknadsföring. Varje person erbjuds en egen handläggare som stöttar hela vägen. Projektet ung framtid ska underlätta övergången mellan utbildning och anställning. Projektet ska stötta såväl arbetsgivare som arbetsökande, och därmed underlätta för alla parter på vägen. Projektets tidsperiod är fr.o.m t.o.m Jobbgaranti för unga UGA (Arbetsförmedlingen) Som ung kan du som arbetslös få ta del av särskilda insatser för att snabbare komma in i jobb eller utbildning. Programmet heter Jobbgaranti för unga, det hjälper dig som är år och som varit arbetslösa i 3 månader (90 dagars garanti) eller mer och är inskriven på arbetsförmedlingen. Man kan också vara med i jobbgaranti för unga om man jobbar deltid och är kapabel till att arbete mer än deltid, om du deltagit i etableringsinsatser eller om etableringsplan har löpt ut. Ungdomar som har en sysselsättning på deltid så som föräldraledighet, arbete eller studier kan också vara med i programmet på deltid. aktiviteter som erbjuds är studie och yrkesvägledning, kartläggning, jobbsökningsaktivtet med coach. Med dessa aktiviteter kan du kombinera arbetspraktik upp till 3 månader, utbildning upp till 6 månader, arbetslivsinriktad rehabilitering eller hjälp att starta eget. Under deltagande i programmet kan ungdomen få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Som längst kan en ungdom vara med i programmet i 15 månader.

9 9(13) Ungdomsanställningar (Kommunen, AF och SFI) Ungdomsanställningar är en del av Arbetsmarknadsenhetens ordinarie verksamhet som riktar sig mot unga vuxna i ålder 18-24år som varit långtidsarbetslösa och inskrivna på arbetsförmedlingen under en längre period. Via en rekryteringsprocess ges ungdomarna möjlighet till en första riktig anställning. Kommunala verksamheter får möjlighet att ta emot och handleda en ungdom på väg ut i yrkeslivet. Arbetsmarknadsenheten efterlyser arbetsplatser i kommunala verksamheter, oberoende av kompetens, med undantas för vissa önskemål. Därefter samlas jobbannonserna in och ett vanligt rekryteringsförfarande påbörjan. AME anställer, coachar och organiserar riktade insatser med gruppen och arbetsplatsen i sin tur handleder den anställde. Detta skapar ett mervärde för arbetsplatsen, efter introduktion av arbetsuppgifter. Detta är en redovisning av 2013 år ungdomsanställningar och dess utfall. Projektet har erbjudit tre olika lönebidrag (anställningar); 1. Särskilt anställningsstöd (SAS). 2. Nystartsjobb. 3. Instegsjobb. 4. Trygghetsanställningar. Anställningar 2013: SAS 14 st Nystartsjobb 2 st Instegsjobb 3 st Utfall: 3 st jobb efter eller under avslutad avställning 2 st utbildning efter eller under anställning 15 st åter Af Anställningar 2014: SAS - 18 Nystart - 3 Insteg 0 st Utfall: 11 st jobb efter eller under avslutad avställning 4 st timanställningar + åter Af. 6 st åter Af. Anställningar 2015: SAS 10 st Nystart 5 st Trygghetsanställningar 2 st

10 10(13) Utfall st jobb under/efter anställning 1 st utbildning efter/under anställning Anställningen är tidsbegränsad beroende på subvention och under anställningen ingår även coachning, föreläsningar, diverse kurser, workshops, söka jobb och dylikt. Jag har varit i kontakt med en ungdom som var en del av ungdomsanställningar. Personen är så tacksam och berättar att det förändrade hens liv, projektet har betytt jättemycket för personen i fråga och hen säger att det är ett helt fantastiskt arbete kommunen gör genom att öppna upp dörrarna för ungdomar på detta sätt. Idag är hen anställd på den befintliga arbetsplatsen. Denna möjlighet hade hen kanske inte haft utan ungdomsanställningar. Näringslivsenheten och Säffles Industriförening (kommun) Näringslivsenheten sammarbetar tillsammans med Säffle Industriförening, det är kommunen som fininserar sammarbetet och även kommunen som samordnar. Sammarbetet går ut på att elever från årsskurs 9 får åka ut och träffa företag, detta ska ge dem en inblick i vad företagen i Säffle efterfrågar. Det ska också ge eleverna en inblick i vad det finns för olika arbeten och att eleverna redan då kanske börjar tänka kring sin utbildning. Sommarjobbsinsatser; Feriepraktik (kommunen) Kommunen erbjuder feriepraktik till folkbokförda ungdomar i Säffle kommun i åk 8 tom 1 på gymnasiet. Mellan platser finns att tillgå varje år och de är fördelade på tre personer a 3 veckor. Det är ideella föreningar och kommunala förvaltningar som står för arbetsuppgifter och handledarskap. Detta gör att ungdomar kommer ut och få prova på arbetsmarkanden i ett tidigt skede. Det är fokus på att få känns på hur det är att arbeta och för vissa blir det även en yrkesorientering. Detta leder även till att ha de första erfarenheterna på sitt CV och att personer ska gå ur skolan mer attraktiva för arbetsgivare. Ungdomarna har möjlighet att lämna önskemål vid ansökan men bjudande och plats tilldelas efter slumpvis lottning och därefter matchning så det är ingen garanti att de får just det yrkesområde de önskat att praktisera på i första hand. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FINSAM) Denna lagstiftning gör det möjligt för arbetsförmedling, kommun, försäkringskassa och landsting/region att samverka finansiellt kring välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammas ska dessa parter ingå i ett samordningsförbund och beslutar själva hur de vill att samverkan ska se ut lokalt. Det ska vara utformat utifrån lokala förutsättningar och behov. Detta ska vara en samverkan som fungerar över tid och ska inte ses som något tillfälligt projekt. Säffle kommun ingår i Samordningsförbundet Bengtsfors,

11 11(13) Åmål, Dals-Ed, Säffle, Åmål. Förbundet har två uppgifter. Dels förstärka och förbättra samverkan mellan parterna, dels finansiera insatser för medborgare som faller mellan stolarna och som behöver flera myndigheter i sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Främsta uppgiften i förbundet är att se till att de personer som behöver, får stöd och rehabilitering som gör att de kan försörja sig själva. Projektet ska stödja ungdomar som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Det kan vara svårigheter så som missbruk, diagnoser, personlighetsstörning, depression, språksvårigheter etc. Faktorer som gör att individen på ett eller annat sätt hamnar utanför arbetsmarkanden och har svårt att ta sig in (unga med pågående missbruk omfattas inte). Under 2015 finansierar förbundet två insatser i Säffle kommun. Individ samverkan och Praktikcoach. Båda kan innehålla målgruppen unga. Praktikcoach är en insats som ska omfatta minst 30st ungdomar i åldrarna 18-25år. Deltagare rekryteras i första hand från arbetsförmedlingen. De personer som berörs av insatsen är unga nyanlända, unga som under en längre tid inte kommit vidare i arbete, unga som pendlar mellan ekonomiskt bistånd hos socialen och arbetsförmedlingens program, unga med aktivitetsersättning. Målet är att ge dessa unga människor de kunskaper som behövs för att hitta en hållbar yrkesinriktning som stärker deras yrkesval. Dessa ungdomar ska hitta en sätt som gör att de kan fungera på en arbetsplats, de ska ha kommit fram till ett yrkesval och ett tillvägagångsätt att närma sig detta yrkesval. Detta ska ske utifrån individens förutsättningar och utifrån en kartläggning. I aktiviteten ska det ingå coachning och motiverande insatser som tar punkt i tidigare erfarenhet eller om utbildning finns, eller på väg mot den utbildning som är intressant. Praktikcoachen utgår från arbetsförmedlingen och är samlokaliserad med kommunens AME. Praktikcoachen samarbetar utifrån individens behov med: - Kommun o Biståndshandläggare kommun o LSS o Socialpsykiatri o AME o Vuxen utbildning/ SFI - Försäkringskassans handläggare - Arbetsförmedling o Handläggare för Unga funktionshindrade och Gemensam kartläggning - Psykiatri/primärvård - Folkhögskolor - Företag och näringsliv Ungdomens hus (kommunen) Ungdomens hus är en verksamhet i Säffle där ungdomar får komma när som helst under öppettider. Det är fritt om ungdomarna bara vill hänga

12 12(13) där eller om man vill delta i någon av ungdomens hus aktiviteter. Där finns fritidsledare och personer med kunskap inom psykologi. Ungdomens hus riktar sin verksam till ungdomar från årskurs 7 till och med att ungdomen fyller 25år. Syftet med ungdomens hus är att verka för en stimulerande, utvecklande, trygg, positiv, demokratisk och drogfri uppväxtmiljö i Säffle kommun. Personalens uppgift är bland annat att se, höra och uppmärksamma alla ungdomar som väljer att besöka ungdomens hus. De ska hjälpa ungdomarna att hitta sina mål och drömmar och vara en hjälp på vägen att nå dessa. Verksamheten skall erbjuda olika aktiviteter och projekt för att stödja och stimulera unga människor att känna delaktighet, stärka den personliga utvecklingen samt förmedla kompetens för ett aktivt liv inom föreningsliv, arbetsliv och samhälle. Är det verksamheter som saknas? Hur många insatser är reaktiva insatser som tar sikte på de individer som redan har gått snett, och hur många är förebyggande? Hur ska vi göra samverkan långsiktig? Möte Socialförvaltning; diskussion om mer insatser som mot ungdomar med diagnoser eller ohälsa. Tidigare lyckas fånga upp och ge stöd. Pratade om att redan i årskurs 1-2 börja arbeta med de som man redan då ser har svårigheter. Förebyggande arbete. Broschyr Säffles arbetsmarknad ut i skolorna tidigt. Arbetsmarknadskunskap införande i skolor. Under kartläggningens gång har jag varit och träffat handläggare för HVB-hem. I diskussion med handläggare pratade vi bland annat om det starka drivet till studier som finns hos de ungdomar som bor på HVB-hemmet i Säffle, men problematiken att de inte har nog mycket skoltid. De ungdomar som bor där klagar ofta på att de inte får vara i skolan nog mycket. De vill vara i skolan och de vill lära sig snabbt. Här finns drivna och hungriga ungdomar som vill lära och som vill ut på arbetsmarknaden. Hur ska vi på ett bättre sätt ta tillvara på detta driv? Finns det förändringar som kan göras? Finns det verksamheter som är privata eller ideella som arbetar mot denna målgrupp? I dagläget kan inte vi hitta några verksamheter som är privata eller ideella som jobbar mot målgruppen. Däremot finns det helt säkert företag och

13 13(13) föreningar runt om i Säffle som stöttar och hjälper målgruppen ungdomar. Vi hittar inga formella insatser i dagsläget.

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Kompetensförsörjningsbehov... 3 Inom Kommunen... 3 Resterande arbetsmarknad... 3 Näringslivsråd

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Nedan följer en redovisning av vad som i dag görs för att identifiera, stödja och aktivera unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Samverkansarenan Ung i Tälje Ung i Tälje är en samverkansarena mellan myndigheter. Södertälje kommun är huvudman och kommunens olika förvaltningar samverkar

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt.

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Det här är KFS Ett väl fungerande samhälle behöver sådant som el, vatten, avlopp, kommunikationer, avfallshantering, besöksmål, skola, vård och omsorg.

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Emmaboda kommun Emmaboda är en liten kommun i Småland, mitt i sydöstra Sverige. Här är nära till vacker natur med skog och sjö och pendlingsavstånd till tre

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen i Nybro Arbetsförmedlingen erbjuder ungdomar särskilda insatser och program för att underlätta deras etablering på arbetsmarknaden. Vilka

Läs mer

Redovisning av befintliga verksamheter

Redovisning av befintliga verksamheter Bilaga 2 till lokal överenskommelse mellan Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs Redovisning av befintliga verksamheter Innehåll 1. Insatser i kommunal regi gymnasieskolan... 2 2. Kommunala

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet

Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Redovisning av befintlig verksamhet Grund- och gymnasieskolan I Tierps kommun finns idag elva

Läs mer

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning KS Ärende 5 Löpnummer i Politikerrummet: 9 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 1 (7) 2013-10-25 SN 2013.0132 KS 2013.0330 Handläggare: Unni Johansson Kommunstyrelsen Från etablering till

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingens resultat. Första halvåret 2008

Kort om Arbetsförmedlingens resultat. Första halvåret 2008 Kort om Arbetsförmedlingens resultat Första halvåret 2008 Arbetsförmedlingen leder till arbete...... 4 396 400 lediga platser har anmälts....... 6 294 400 arbetssökande har fått arbete..... 8 Arbetsförmedlingens

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier Parter Surahammars

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelser mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-28 I bilaga 3 ska en beskrivning göras över hur

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen 1 Innehåll Antal unga som inte fullföljer gymnasiet... 3 Antal unga inom aktivitetsansvaret... 3 Antal unga som uppbär försörjningsstöd... 3 Antal unga som har timanställning

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas.

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Verksamheter för målgruppen hos Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen i Uppsala

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter 1 Innehåll Kommunen... 3 Enheten för arbete och kompetens... 3 Campus Västervik... 3 Arbetsmarknadsverksamhet... 3 Knutpunkten... 3 Ungdomsanställningar...

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) En ny övergripande lokal överenskommelse mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen beräknas vara klar i januari 2016. Parterna samarbetar i många frågor

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Etablering av vissa nyanlända - etableringsuppdraget - genomförandet av 2015-02-20 Verksamhetsår 2014 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/208922 Datum: 2015-02-20

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Praktik och tidsbegränsade anställningar med statligt stöd från Arbetsförmedlingen sker på kommunens förvaltningar samt i kommunens för ändamålet skapade

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Gemensamma begrepp och definitioner i arbetet

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Gemensamma begrepp och definitioner i arbetet Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Gemensamma begrepp och definitioner i arbetet Förprojektering Markera i vilken grad du upplever ett behov av att utveckla och stärka

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Samverkan... 3 Resurser för samverkan... 3 Organisering av samverkan inklusive samlokalisering... 3 Arbete i samverkan... 4

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan ÖVERENSKOMMELSE Parter Norrtälje Kommun, org.nr 21 20 00-0217 Arbetsförmedlingen Norrtälje, org.nr 20 21 00-2124 Syfte Att genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid PM Tyresö kommun 2011-04-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (13) Judit Kisvari Diarienummer 2010/GAN0034 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid Förslag till beslut

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10 Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS

Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS 1 2 Söker du en person med unika erfarenheter och speciell kompetens? Behöver du snabbt anställa många på en gång?

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS 1 2 Arbetsförmedlingen är till för alla som vill hitta ett nytt jobb. Vår uppgift är att föra samman dig som söker jobb med intressanta arbetsgivare på

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Fokus: Fler unga i arbete

Fokus: Fler unga i arbete Fokus: Fler unga i arbete Innehåll Fler unga i arbete en prioriterad fråga för regeringen 5 Yrkesintroduktionsanställningar en ny väg till jobb för unga 6 Volvosteget: En chans att kliva rakt in i yrkeslivet

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering. Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering. Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland 2016 Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rehabilitering Ann-Christine Kalén Samverkanssamordnare NV Götaland Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Kartläggning av behov av förstegsinsatser och social rehabilitering

Kartläggning av behov av förstegsinsatser och social rehabilitering Kartläggning av behov av förstegsinsatser och social rehabilitering December 2015 Anna Hansdotter Sofia Karlsson Innehållsförteckning Inledning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Metod... 2 Resultat... 3 Definitioner...

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv Besök av rektor Per Sandberg och studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte

Ärende/Föredragande 1. Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv Besök av rektor Per Sandberg och studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte KALLELSE Datum Sida 2015-02-02 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 17 februari 2015 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Lis Svensson Förhandling

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning... 1 Arbetsförmedlingens kundval -

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Arbetsförmedlingen i Göteborg 5 stadsdelskontor som ger service till arbetssökande och arbetsgivare inom sitt geografiska område.

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Lägesrapport, arbetsmarknad s 1(2) 2007-11-23 Bilaga 1 Bakgrund Vid möte den 22 okt 2007(samordningsförbundet) diskuterades bl a arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man lyfte även utredningen gällande navigatorcentrum.

Läs mer

ISA Introduktion i samverkan

ISA Introduktion i samverkan ISA Introduktion i samverkan Nyanländas väg in i kommun och arbetsliv i samverkan mellan olika parter i Skellefteå kommun; Socialkontoret-flyktingmottagning, Vuxenutbildningen, SFI och CV -studievägledning,

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/1215. SID 1 (8) 2009-04-23 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2008-05-14 Urval och

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Samverkande parter Överenskommelsen bygger på en samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Eslöv, Eslövs Kommun och

Läs mer

Verksamhet i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Arbetsförmedlingen och Halmstads kommun har under flera decennier haft ett positivt samarbete med goda resultat. Samarbetet har ofta reglerats genom skriftliga avtal och

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2016 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Integrerad

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1.

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1. 1(13) Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress

Läs mer

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA Rapport Projektledare 2014-12-01 Jessica Brolin 08-590 972 56 Dnr: Fax 08-590 337 05 KS/2012:91 jessica.brolin@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens allmänna utskott Rapport kommunala visstidsanställningar-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

KURSPROGRAM 2016/2017

KURSPROGRAM 2016/2017 KURSPROGRAM 2016/2017 I denna katalog vill vi visa dig vårt utbildningsutbud och inspirera dig till fortsatta studier. Vi har ett brett utbud av olika kurser och utbildningar upp till gymnasial nivå. Genom

Läs mer

TANUMS KOMMUN ARBETSMARKNADSENHETEN

TANUMS KOMMUN ARBETSMARKNADSENHETEN TANUMS KOMMUN ARBETSMARKNADSENHETEN - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning. 2 Inledning.. 3 Syfte och mål.. 4-6 Arbetssätt 7 Verksamheter. 8 Övriga ansvarsområden. 9 Målgrupp 10 Resurser.. 11

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31 KS2015.0581 Denna jämställdhets- och mångfaldsplan ingår i handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions). Den behandlar specifikt arbetsgivarinsatser

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

SIN-projektet. (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare)

SIN-projektet. (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare) Samordningsförbundet i Skellefteå SIN-projektet (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare) Ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen i Skellefteå och Skellefteå Kommun genom socialkontorets

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (15) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde Gymnasieskola... 3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Kartläggningen ska belysa skillnader inom målgruppen, vad avser t.ex. kön, ålder, ev. funktionsnedsättning och utbildningsnivå, som har relevans för de ungas arbetsmarknadsetablering.

Läs mer

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2014-01-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (7) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Barn -, skol - och ungdomspolitik

Barn -, skol - och ungdomspolitik I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA... Barn -, skol - och ungdomspolitik INLEDNING Skolan är en utmaning för vårt samhälle och utgör grunden för både individens och samhällets utveckling. Utbildning

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland Avsikt Den här överenskommelsen ska bidra till att utveckla och skapa effektiva insatser för

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

Snabbspår för nyanlända med examen inom socialt arbete

Snabbspår för nyanlända med examen inom socialt arbete Snabbspår för nyanlända med examen inom socialt arbete Bakgrund En avgörande faktor för en lyckad integration av nyanlända 1 till Sverige är en snabb etablering på arbetsmarknaden där individens kompetens

Läs mer

Utbildning i Sverige, dag 2

Utbildning i Sverige, dag 2 Utbildning i Sverige, dag 2 Etablering När man inte varit i Sverige så länge. Steg 1: SFI och Sensus Yrkesliv SFI Sensus- Yrkesliv Praktik Efter Sensus? Steg 2: Arbete och studier (olika vägar) Förberedande

Läs mer

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga.

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM Lycksele kommun Vision I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. Malin Ackermann Lennart Melin Inledning Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken

Läs mer

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 1 D nr BG 2005-0082 YTTRANDE 2005-03-19 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) Riksförbundet

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet Överenskommelse Parter Nybro kommun, 212000-0753 Arbetsförmedlingen i Nybro, 202100-2114 Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet Mål Det här

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden.

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden. Fem frågor till riksdagspartierna inför valet 2014 1. Anser ni att de studiemotiverande folkhögskolekurserna ska få fortsätta efter 2014 och därmed också satsningen på extra folkhögskoleplatser på allmän

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna Kontakta oss: - Maria Steen 0725-303683 Miguel Odhner 0703-520101 Besök vår hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/kungalv Kungälv

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Sida: 2 av 21 2 Sida: 3 av 21 Dnr: Af-2012/445712,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Arbetsmarknadstorget

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Arbetsmarknadstorget 2010-01-22 Arbetsmarknadstorget Berit Björnered, tf. samordnare 1 (7) 2010-01-21 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Arbetsmarknadstorget VERKSAMHETENS UPPDRAG Arbetsmarknadstorgets uppdrag Organisera verksamhet

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer