De galna åren - politisk journalistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De galna åren - politisk journalistik 1990-1995"

Transkript

1 De galna åren - politisk journalistik Peter Antman Peter Antman äger upphovsrätten till denna text, om inget annat specifikt anges. Den får därför inte spridas vidare i något kommersiellt eller icke-kommersiellt sammanhang utan mitt samtycke. Däremot går det bra att läsa den här, eller att ladda hem den för privat bruk. Det går självklart bra att göra länkar till dessa html-versionen, men sidorna får inte läggas upp för allmän access på någon annan server.

2

3 Innehåll 1 Förord 7 2 Förord till andra upplagan 9 3 INTE UTAN JÄMLIKHET VÄRLDENS JÄMLIKASTE LAND Offentliga sektorn omfördelar Offentliga tjänsterna viktiga Ändå mycket kvar JÄMLIKHETEN OCH FRIHETEN Kampen om språket Demokrati och jämlikhet VISST HAR VI BLIVIT FRIARE Maktfullkomlig utredning NÄR VALFRIHETEN KOM TILL BYN Högern vet vad de vill Decentraliseringen Marknaden kommer Nedskärning JÄMLIKHETEN IN I POLITIKENS MITT I centrum Försvara kvoten VÄGEN TILL SYSTEMSKIFTET 25 5 SYSTEMSKIFTE I SKOLAN 49 6 Friskola i malmö 61 7 Nya klyftor i Huddinge 63 8 Tillbaka till framtiden 65 9 Den rimliga vägen Den nya inkomstklyftorna UNGDOM OCH VÄLFÄRDSSTAT En vecka för tidigt I SKUGGAN AV ENANDET - Eller vänstern som inte fanns 99 3

4 14 ÄR VÄNSTERN EN GRÅHÅRIG MANLIG AKADEMIKER? SNUTEN I VINGÅKER DÖDA HUSET - UNIVERSITETET DÄR KLOCKORNA STANNADE DET LIVSFARLIGA FÖRENINGSLIVET POLITISERA CYBERSPACE NYA ZEELAND - TIO FÖRLORADE ÅR ATT SÄNKA SKATTEN ÄR ATT SÄNKA SVERIGE VISST HAR VI RÅD! SKYLDIG - MEN INTE ALLS SÅ MYCKET GROVT ÖVERTRAMP KAMP MOT FEL KLASS, EKLUND VÅRDEN PÅ VÄG BLI RIKTIGT SJUK VI KANSKE SKULLE HA LITE STÖRRE ORÄTTVISOR I SAMHÄLLET FÖR ATT FÅ ÖKAD DYNAMIK? LÖGNEN OM SVERIGE DEMOKRATINS KRETSAR MÅSTE UTÖKAS STRYK S:ET, ODD! NÄRINGSLIVETS FOND KÖR MED FALSK PROPAGANDA GRATTIS INGVAR NEUTRALITETEN SOM FÖRSVANN PALMES ARV - OCH HATET AGENT HAMILTON OCH SVERIGE EKONOMEN SOM SA EMOT FOLKHEMMETS FALL GRAND OLD MAN ROSORNAS KRIG LYSANDE SATIR - OM DET INTE VORE PÅ RIKTIGT HAR TIDEN STÄNGT AV HÖRAPPARATEN? FELDTS SVARTSYN NYGAMLA VILLKOR 211

5 43 EN NAKEN STEGÖ ATT TA FRÅN DE FATTIGA STATEN BLIR ALLT MINDRE VÅR MARKNADENS SVARTA HÅL 219

6

7 Kapitel 1 Förord De galna åren är en samling av min journalistik under åren De publiceras här unikt för Internet. Flera av texterna är dessutom kraftig omarbetade. Själv tycker jag dessa ger en god, eller åtminstone min, bild av vad som hände med Sverige dessa ödesdigra år i början av 1990-talet när botten gick ur både ekonomin och den svenska välfärden. Därför tror jag att det åtminstone finns visst värde att göra dem tillgängliga på Internet där de kan fortsätta leva. Att konvertera texter till HTML-format är inte särskilt svårt. Men det tar tid, särskilt om man vill ha någon sorts gemensam utformning på dem. Jag har gjort i ordning De galna åren i tillvarons små mellanrum. Därför finns det säkert en del skavanker här och där - lite stavfel, konstig HTML-formatering, saknade diagram. Jag hoppas alla som läser De galna åren kan ha överseende med detta. Peter Antman 7

8

9 Kapitel 2 Förord till andra upplagan Detta är en version som hastigt förts över till det nya format som jag använder för publicering numera. Det innebär attt en hel rad tokigheter finns i denna version. Jag hoppas kunna rätta till dem så småningom. Peter Antman nov

10

11 Kapitel 3 INTE UTAN JÄMLIKHET VÄRLDENS JÄMLIKASTE LAND Det finns...två strategier att minska maktens beroende av pengar. Den ena är att minska spridningen i ekonomiska resurser. Den andra är att minska pengarnas betydelse. Ur Medborgarnas makt. Sedan några år tillbaka äger en snabb förändring av Sverige rum. På område efter område sker samma sak: politisk styrning ersätts med marknad eller marknadsliknande mekanismer. Förändringen handlar i grunden om vilka principer som ska avgöra distributionen av ekonomiska och politiska resurser och därmed i förlängningen fördelningen av så svårgripbara saker som makt, frihet och möjligheten för var och en att förverkliga sitt livsprojekt. Offentliga sektorns omfattning och utseende spelar här, tillsammans med arbetslöshetens storlek, en avgörande roll. Mycket jämlikt Sverige var sannolikt, åtminstone tills för ett par år sedan, västvärldens mest jämlika land. Statistiken är många gånger osäker, men det mesta tyder ändå på att det var och kanske ännu är så. Det torde inte heller råda något tvivel om att det är vår stora och på det hela taget väl fungerande offentliga sektor som gjort jämlikheten möjligt; även om det från flera håll satts i fråga. Den låga arbetslösheten är jämlikhetens grundbult. Den gör att nästan alla är med i arbetslivet, och är samtidigt förutsättningen för en stor offentlig sektor. Men inte bara den låga arbetslösheten är en viktig förklaring utan också den höga förvärvsfrekvensen, inte minst för jämlikheten mellan män och kvinnor. Och på den punkten har offentliga sektorns utbyggnad spelat en avgörande roll. Sverige har världens högsta andel förvärvsarbetande. Det hade vi inte I Schweiz och Danmark till exempel arbetade en större andel av den vuxna befolkningen. Vi låg på samma nivå som Japan och Storbritannien. I Sverige expanderade sedan den offentliga sektorn mer än i något annat västland; och medan andelen sysselsatta stagnerade eller stod still i nästan hela övriga västvärlden så ökade den i Sverige. Andelen sysselsatta växte förvisso också i USA och Kanada, men från en mycket låg nivå och till priset av ökade löneskillnader; deltid, tillfälliga och dåligt betalda kallade The Economist de nya jobben. Jämför man Sveriges utveckling med utvecklingen inom OECD och EG som helhet träder en tydlig bild fram (diagram 1). (diagram 1 här) Massarbetslösheten och de stora neddragningarna på personal inom offentliga sektorn utgör de svåraste hoten mot den svenska välfärdsmodellen, mot jämlikheten. 11

12 3.1.1 Offentliga sektorn omfördelar Sverige har världens mest jämna fördelning av disponibla inkomster, enligt flera undersökningar. Den utan konkurrens viktigaste anledningen till det är vårt transfereringssystem. Enligt en undersökning gjord av Johan Fritzell finns det inget annat västland där så stora byten av position på inkomstskalan äger rum när man jämför faktorinkomsterna (inkomster på marknaden) med disponibla inkomster (kvar i plånboken) som i Sverige. Är det denna utjämning som ensam som skapat jämlikheten i Sverige? I princip finns det två sätt att omfördela pengar, och därmed makt och frihet. Å ena sidan genom att minska inkomstskillnaderna, å andra sidan genom att skapa sektorer där pengarna betydelse minskas. I Sverige har vi tillämpat dem båda. Lika tillgång efter behov och inte plånbok borde ju rimligtvis bidra kraftigt till jämlikheten. Att det är så har emellertid ifrågasatts skrev statsvetaren Bo Rothstein en viktig artikel i tidskriften Tiden där han argumenterade för att de offentligt producerade välfärdstjänsterna borde ersättas med ett peng-system, alltså med en form av transfereringssystem. Han var varken först eller sist med detta påstående, men det är representativt, han har fortsatt att driva kravet och på många områden har man följt hans (och andras liknande) rekomendationer. Ett viktig skäl han angav var att den offentliga tjänsteproduktionen, enligt honom, lett till en socialt pervers fördelningspolitik. Rothstein menade att transfereringar är ett effektivare och säkrare sätt att åstadkomma omfördelning och därmed jämlikhet. Därför, hävdade han, är intäktssidan (skatterna) det avgörande, inte vem som producerar de olika tjänsterna. Emellertid kan man undra hur han vet att fördelningen är så pervers inom den offentliga tjänstesektorn eftersom det knappast finns någon som över huvud taget undersökt saken. Egentligen är det märkligt att det ägnats så lite energi åt att undersöka hur jämlikhetsskapande och omfördelande de offentliga tjänsterna egentligen är. Ett par undersökningar gjordes under 80-talet, där man bland annat konstaterade att tjänstemän i högre grad än arbetare utnyttjar barnomsorg och vuxenutbildning. Förutom att siffrorna är gamla i dag så måste man fråga sig vad de säger. Ty i jämförelse med vad är fördelningen pervers? Med hur det var förut, med hur det är i andra länder, med idealbilden? Eller varför inte, med hur det skulle se ut om vi inte hade någon offentlig sektorn alls? I dag är barnomsorgen nästan fullt utbyggd och fördelningen har därmed blivi jämnare, nästan lika stor andel arbetare som tjänstemän har sina barn i barnomsorgen Offentliga tjänsterna viktiga Ett område där den offentliga sektorn sedan länge satt in stora resurser och där en viktig princip är tillgång efter behov är barn- och mödravård. Sverige är nu mer, tillsammans med Finland och Island, det land i världen som har lägst spädbarnsdödlighet. Det är en direkt effekt av att vi också tillhör de land i världen där en högkvalitativ sjukvård är tillgänglig för alla. Socialt perverst? I produktivitetsutredningen som gjordes för ett par år sedan kunde man läsa följande: Spridningen i kunskaper mellan elever i olika regioner och socialgrupper är mindre i Sverige än i något annat land. Året innan Rothsteins artikel publicerades kunde man i en rapport om det svenska klassamhället från SCB läsa: Framför allt på bostadsmarknaden har en påtaglig utjämning kommit till stånd. Den låga bostadsstandard som rätt stora grupper arbetare hade fram till början av 60-talet är vid 80-talets ingång helt utraderad. Det är förvisso större andel högre tjänstemän som bor i villa än arbetare men klyftan har minskat inte ökat. Utvecklingen har gynnat arbetarklassen, skriver man från SCB. I ett pionärarbete har Johan Fritzell försökt beräkna fördelningseffekterna av de offentliga tjänsterna. Det kan vara värt att dröja något vid den undersökningen eftersom idéen om

13 att offentliga sektorns tjänster i själva verket gynnar medeklassen varit och är vida spridd; och också ligger bakom många förslag om ökade inslag av marknad i offentliga sektorn. Fritzells undersökning är visserligen skakig, dels på grund av osäkra siffror, dels eftersom den enbart visar vilken ekonomisk subvention de offentliga tjänsterna innebär. Hans slutstser är trots det intressanta. De offentliga tjänsterna utjämnar mycket kraftigt horisontellt över livscykeln, skriver han. Det innebär således att offentliga tjänster fungerar omfördelande till barn och gamla, det vill säga precis så som de var tänka. Hur förhåller det sig då med klassaspekten? Enligt Fritzell minskar klasskillnaderna inte alls eller möjligtvis marginellt av de offentliga tjänsterna. Man kan dra tre slutsatser av Fritzells undersökning. För det första att Rothsteins har en konstig tolkning av vad socialt prevers innebär. Offentliga tjänster gynnar inte i första hand över- och medelklassen. För det andra att det troligvis faktiskt äger rum en kraftig utjämning. Om tjänsterna fördelades på en marknad skulle arbetar knappast få tjänster av samma kvalitet (samma värde) som de högre tjänstemännen - vilket faktiskt är vad de får i Sverige. Före det tredje framgår, om man läser Fritzells siffror lite nogrannare, att exempelvis okvalificerade arbetare erhåller offentliga tjänster til ett värde som motsvarar 17 procent av genomsnittsinkomsten, medan högre tjänstemän erhåller offentliga tjänster till ett värde av 11 procent av deras genomsnittsinkomst Ändå mycket kvar Nu ska vi inte måla utvecklingen i alltför ljusa färger. Klass- och könsskillnaderna är fortfarande stora på många områden, hälsa, högre utbildning, bostäder, ekonomiska och politiska resurser. Men det finns inget stöd för tanken att detta skulle förstärkas eller uppräthållas på grund av den offentliga sektorn. Inte på något område jag känner till har ojämlikheten ökat som en följd av offentliga sektorns expansion. På ett flertal områden har det däremot verkat kraftigt utjämnande, nästan aldrig helt utjämnande och på några områden har man, enligt tillgänglig statistik, helt enkelt inte rått på ojämlikheten. Att inbilla sig att man kan komma åt detta genom ett peng-system där alla får en lika stor välfärdscheck är inte annat än ett utryck för naivism. Risken är i själva verket stor att det får omvänd effekt. Hur ska den sjuke arbetaren få den vård han behöver när den friske tjänstemannen är värd lika mycket? Ska vi införa klassgraderade välfärdscheckar? Lita på att läkarna är solidariska? Eller införa behovsprövning av välfärdscheckens belopp? JÄMLIKHETEN OCH FRIHETEN När man inte har pengar är man maktlös. Farbror Melker, Saltkråkan. Man kan alltså i princip bevisa att Sverige är världens mest jämlika land och att detta till övervägande delen hänger ihop med den offentliga sektorns tillväxt, både transfereringar och tjänster. Men hur har det gått med friheten? Hur har det gått med arbetarrörelsens innersta drivkraft, människans befrielse, hennes makt över sitt eget öde? Vi har sett människor förlora sin frihet genom krig och revolutioner, men den kan också förloras genom evolution. Det är vad vi håller på med i Sverige. Året är 1980 och SAF håller kongress. Ordförande Curt Nicolin står i talarstolen och slungar ut sin anklagelse mot folkhemmet och mot offentliga sektorn. Hans anklagelse var ovanligt hård, men har i olika skepnader turnerats runt under 80- talet tills den blivit något av allmängods: offentliga sektorn står i motsats till friheten. Är det verkligen rimlig? Är det troligt att kvinnornas uttåg på arbetsmarknaden, den jämnare tillgången till närmast existentiella och för livet avgörande tjänster, de minskade

14 inkomstskillnaderna har krympt friheten? Kampen om språket I det systemskifte Sverige nu genomgår har ett antal tankefigurer - ett antal uppsättningar sätt att titta på verkligheten - spelat en stor roll. Kritikerna av den offentliga sektorn har till sin hjälp haft eller konstruerat en rad motsatspar (dikotomier) som så att säga hjälper tanken på vägen, som styr både sättet som frågor ställs och besvaras. Man har ställt hel rad viktiga företeelser (både för den svenska modellen och rent mänskligt) mot varandra: jämlikhet och tillväxt, omfördelning och skaparkraft, den stora världens kyla och den lilla världens värme, byråkrati och marknad... Därmed har man också fått det att framstå som om mer av det ena automatiskt innebär mindre av det andra.vårt språk skulle förvisso vara omöjligt utan motsatspar, ja frågan är om vi alls kan tänka utan dem. Men inte är det väl säker att alla motsatspar verkligen är motsatspar, åtminstone inte för alla människor? Även språket är inblandat i den kamp om makt och resurser som hela tiden pågår mellan olika klasser och olika grupper i samhället. En viktig ingrediens i den politiska debatten är kampen om vems syn på verkligheten som ska dominera, vems faktiska upplevelse av hur olika företeelser står i motsats till varandra som ska utgöra grunden i vår bild av verkligheten. Därmed existerar också en kamp om motsatsparen. I debatten och kampen om den offentliga sektorn vara eller icke vara har uppsättningen jämlikhet och frihet spelat en på många sätt avgörande roll. Runt tankefiguren att jämlikhet och frihet är varandras motsatser har spunnits ett nät av anklagelser mot den offentliga sektorn: den kringskär människors handlingsutrymme. Kampen för jämlikheten har haft ett pris, menar man, nämligen minskad frihet. I stället för befrielse har det starka samhället, folkhemmet, klientifierat, passiviserat och gjort människor omyndiga. Faran med att slänga sig i de abstrakta begreppens lianer är dock att man mer eller mindre omedvetet dras med i den definitionsmakt som för tillfället råder, i det innehåll som bara samhället kan fylla de abstrakta begreppen med. Det räcker inte att tala stort om till exempel frihet. Man måste fråga sig vems frihet? På vilka villkor? På vems bekostnad? Ställer man frågorna på det sättet börjar ett annat ljus att lysa över orden jämlikhet och frihet. Finns det några som fått sin frihet inskränkt genom den svenska modellens utveckling? De starka, de med mycket pengar och makt, de har fått sitt handlingsutrymme kringskuret. De har inte kunnat sätta guldkant på sin välfärdskonsumtion, inte inom välfärdssektorn kunnat manifestera sin status. Att kritiken av den offentliga sektorn hämtat näring och kraft ur detta förhållande är inte att förvåna. Det har man tidigare också varit helt på det klara med inom socialdemokratin skriver man exempelvis i kongressrapporten Framtid för Sverige: De sociala reformerna och utbyggnaden av den offentliga sektorn innebar i grunden en förändring av styrkepositionerna i samhället: resurser, både i form av pengar och makt, fördes över från företags- och kapitalägare till de organ, som var medborgarnas gemensamma. Den konservativa kritiken mot reformerna uttryckte protesterna från de grupper, som på detta sätt förlorade makt och privilegier. På samma sätt utgör dagens konservativtkapitalistiska attacker på den offentliga sektorn ett försök att återfå dessa förlorade privilegier. Bakom den beskrivningen ligger en helt annan syn på hur jämlikhet och frihet står i relation till varandra. De intressen och erfarenheter arbetarrörelsen kanaliserat har fyllt de abstrakta begreppen med ett annat innehåll: jämlikhet och frihet betingar i själva verket varandra - utan det ena inte det andra.

15 3.2.2 Demokrati och jämlikhet Frågan rör arbetarrörelsen själva grundintuition, dess fundament och existensberättigande. Människors lika värde kan enbart förverkligas om de ekonomiska resurserna och i slutändan makten över samhället och var och ens eget liv fördelas lika. Ingen utom ett litet fåtal kommer kunna förverkliga sina enskilda livsprojekt om det är just det alla satsar på. Friheten kan enbart förverkligas via jämlikhet. Men hur ska det gå till? Hur ska jämlikheten kunna ökas? Både produktionen och kapitalbildningen innehåller starka krafter för att bekräfta och öka ojämlikheten. Var man råkar födas, vilka föräldrar man begåvas med avgör i stor utsträckning redan från början var i samhället man ska hamna. Den ojämna förmögenhetsfördelningen, skillnaden mellan att ha kapital och enbart sin arbetskraft att ställa till marknadens förfogande, de extremt olika villkor som gäller beroende av var i produktionen man får sin utkomst, allt går emot jämlikheten. Listan kan göras oändligt. Så länge produktionen och förmögenhetsbildningen ser ut ungefär som i dag så kan marknaden omöjligt skapa jämlikhet; marknaden är inte ens en neutral bytesmekanism så länge maktförhållandena i samhället är ojämlika. Finns det då något annat sätt att koordinera handling än marknaden som skulle kunna verka utjämnande? Ja, demokrati är i grunden en princip för att samordna handling som är fullständigt jämlik. En person en röst. Nu kan man ju invända att det är orättvist att jämföra marknaden som den verkligen ter sig med demokratins ideal. Demokrati är inte heller så rosenskimrande på riktigt. Skillnaden är emellertid att trots att den ideala marknadsmodellen förutsätter att köpare och säljare i bytessitutionen är jämlikar så innehåller marknaden ingen mekanism som ser till att det verkligen är så. Det gör däremot demokratin, nämligen demokratin i sig själv. Demokratin är på en och samma gång ett mål och ett medel att uppnå det målet. Inte ens om alla tilldelades exakt samma ekonomiska resurser (mängd röster) skulle marknaden kunna beskrivas som demokratisk. Marknaden är ett dynamiskt system för omfördelning och därför skulle den jämna fördelningen inte hålla i sig länge till, några skulle vinna och några förlora och därmed skulle rösterna (pengarna) vara ojämnt spridda på nytt och det demokratiska elementet vara borta. En väl fungerande demokrati tenderar således att driva fram jämlikhet därför att demokrati i grunden bara kan fungera om samhället är jämlikt, om alla kan delta på lika villkor. Slutsatsen blir på sätt och vis en rundgång. Ett samhälle kan bara bli mer demokratiskt genom ökad jämlikhet, och det kan bara bli jämlikare via de demokratiska institutionerna. Hur de demokratiska institutionerna exakt ska se ut är svårare att säga - därav konflikterna lokalt-centralt, representativ-direkt, parti-folkrörelse. Men en sak kan man nog slå fast. Bara den formaliserade procedur som tillerkänner varje människa samma värde och samma tyngd i besluten fördelar makt på ett radikalt annorlunda vis än marknaden: omröstning baserad på offentlig förnuftig debatt. Valet mellan marknad och politik är i denna mening, som principer för att samordna handlande, ultimativt. Vill man således öka jämlikheten måste demokratins kretsar ökas, de områden som antingen kontrolleras av demokratin eller själv verkar enligt demokratins grundläggande princip, en man en röst, utvidgas. Och på den punkten är den svenska modellen, folkhemskapitalismen, det hittills mest lyckade exemplet som går att uppbåda. Ja, den svenska välfärdsstaten är en oavslutad (men hotad) och oerhört modern vision om människans befrielse. Genom dess förmåga att öka jämlikheten har den också ökat och omfördelat friheten så att fler fått makten över sina egna liv VISST HAR VI BLIVIT FRIARE Svenskarna är mentalt handikappade...välfärdsstaten har misslyckats, människorna har

16 passiviserats...de är offer för socialdemokratisk hjärntvätt...det sovande folket. Fredrik Reinfeldt, MUF. Det starka samhället drevs för långt. Systembyggande blev ett självändamål...medborgaren blev klient i stället för myndig. Och närheten till makten försvann i kommunhusens Kafkakorridorer. Karl-Petter Thorwaldsson, SSU. I en undersökning från 1986 av sociologen Stefan Svallfors menade 52 procent av svenska folket att den offentliga sektorns bidrag och tjänster ökat människors valmöjligheter (diagram 2). En annan sociolog, Rolf Å. Gustafsson, visar att trots att 27 procent 1990 kände till rättigheten att byta vårdcentral i Stockholms läns landsting utnyttjade bara två procent den kände 47 procent till sin rättighet på området, tre procent bytte vårdcentral. Ja, det är på många sätt märkligt att just frihet fått sådana dimensioner i debatten. Få välfärdsstater är ju lika konsekvent uppbyggda på idén om individuell autonomi som Sverige. Nästan alla våra välfärdssystem är kopplade till den enskilda personen, inte till familjen eller till arbetet som är så vanligt i andra västländer. Både kampen för full sysselsättning och för hög sysselsättningsfrekvens bygger på den huvudtanken: att varje person ska ha makten över sitt eget liv. I Sverige är exempelvis andelen kvinnor som är ekonomiskt beroende av sin man drastikt lägre än i övriga västvärlden. Att en rad välfärdstjänster nu mer utförs i den offentliga sektorn i stället för inom familjen har ju också inneburit en frigörelseprocess för främst kvinnorna. Genom offentliga sektorn har familjelivet avlastats en del av den ofta tunga omsorgen om gamla och barn. Beroendet av varandra har minskat när de många gånger instrumentella tjänsterna lagts utanför familjelivet och därmed har också öppnats för ökad intimitet. Att dessa tjänster således finansieras och produceras genom det offentliga har rimligen inneburit att friheten spridits. Det existerar trots det en utbredd föreställning om att det lett till att människor passiviserats, att de inte längre tar ansvar för sina liv och att samhället anonymiserats. De undersökningar som gjorts, däremot, talar ett annat språk. Svenska folket umgås till exempel mer med sin släkt och sina vänner än tidigare. I boken Vardagens villkor skriver forskarna appropå detta att det är viktigt att notera att föreställningarna om det att det sociala och själsliga livet utarmats i takt med att de ekonomiska förhållandena förbättrats inte får något stöd. Förekomsten av social isolering i form av få kontakter med släktingar och vänner har halverats mellan 1968 och I en nyligen genomförd undersökning ville 86 procent av de äldre i Sverige att offentliga sektorn ska ha ansvaret för äldrevården. Gamla människor föredrar intimitet på avstånd skriver äldreforskaren Marta Szebehely, man vill inte vara beroende av sina barn i fråga om omfattande och intima omsorgsuppgifter. Vilket inte alls beror på dålig kontakt mellan generationerna. Nej, det är inte i Norden som gamla människor känner sig som mest ensamma - det är i Spanien, Italien, Portugal och Grekland. Likadana blir resultaten om man försöker sig på konsten att mäta civila dygder. Även här ligger Sverige i topp när det gäller sådana saker som röstdeltagande, tidningsläsande, medlemskap i föreningslivet och betraktar vi det över tid ser vi att de civila dygderna ökat under samma tid som offentliga sektorns stora tillväxt ägde rum (se tabell 1). Tabell 1 Medborgarnas aktivitet på några områden 1968 och 1987 {\AA}r Själv författa skrivelse 45,1 68,5 Skrivit insändare 10 20,4 Talat inför möte 24,1 40,5 Medlem i pol. parti 12,7 14,8

17 Besöker ofta släktingar Besöker ofta vänner Läser böcker(brukar) G{\aa}r p{\aa} restaurant(") Delta i studiecirklar/kurser Läser regelbundet morgontidning - 92* Källa: Medborgarnas makt. * Trendbrott? Aktivitet inom föreningslivet är ungefär lika stor nu som förr. Betraktar vi exempelvis föreningslivet i Katrineholm i dag och på 50-talet ser vi att de enda större förändringarna är en drastisk minskning av nykterhetsrörelsen och ett oerhört kraftigt uppsving för den allomfattande föreningsbetekningen ännan (se tabell 2). Tabell 2 Andel av de arbetande som är medlem i föreningar i Katrineholm 1950 och 1988 {\AA}r Fack Politiks part Idrott Nykterhet 3 1 Annan Källa: Industrisamhälle i omvandling. Det rimligaste sättet att tolka detta är att den offentliga sektorn har lett till i högre grad myndiga individer och att fler nu mer kan förverkliga sina livsprojekt. En stor offentlig sektor är inte bara ett sätt att bryta udden något av den ojämlikhet som skapas på marknaden, utan utgör också det civila samhällets bästa värn Maktfullkomlig utredning 1989 fick sig dock denna föreställning, som tidigare varit utbredd åtminstone inom arbetarrörelse, en allvarlig knäck genom en delundersökning till maktutredningen. I ett försök att uppskatta hur människor upplevde makten över sin situation i sex olika medborgarroller konstaterade man nämligen att folk var som minst missnöjd och upplevde sig ha störst möjlighet att påverka i sin egenskap av konsument (av kapitalvaror). Mot offentliga sektorn tyckte man sig se ett utbrett missnöje. Den tysta vanmakten, slog man fast är relativt vanligast inom sjuvårdsområdet. Och inom skolan har, menade man, föräldrarna över lag en mycket negativ bedömning när det gäller möjligheten att påverka undervisning, skolmiljö eller valet av skola. Man bör ta resultaten på stort allvar. Redan om det bara är några som kommer i kläm utgör det en brist. Och om vanmakten verkligen är så utbredd som undersökningen gör sken av då är det allvarligt. Emellertid bör man också vara mycket försiktig när man tolkar resultaten, undersökningen innehåller nämligen några svaga punkter. Först och främst är det tveksamt om man kan tolka det så att folk i allmänhet är missnöjda med sin situation. Majoriteten är i stort sett nöjd i inom samtliga medborgarroller utom arbetslivet. Missnöjet rör sig i det nedre registret (diagram 3). Dessutom är hela frågan tendensiöst utformad. På en skala från noll till 10 har man nämligen bara haft en möjlighet att uttrycka att man är nöjd, men hela tio möjligheter att uttrycka sitt missnöje. Undersökarna har så att säga antytt för de intervjuade att det finns 10 gånger starkare skäl att vara missnöjd än att vara nöjd. Alla statistiker vet att det sätt som frågorna formuleras på har stort inflytande.

18 (Diagram 3 här) Även frågan om hur folk upplever sin möjlighet att påverka inom olika meborgarroller är problematisk; och där kapitalvaruinköp fick ett starkt utslag och skolan ett väldigt lågt utslag (diagram 4). Man har nämligen ställt hypotetiska frågor om i vilken utsträckning folk tror att det är möjligt att påverka. En annan bild träder emellertid fram om man studerar hur många av de som faktiskt tagit ett initiativ som också uppnått resultat. Mellan 60 och 80 procent av dem som försökt påverka har också lyckats med det. 71 procent av de som försökt påverka skolan har lyckats, motsvarande siffra för kapitalvaruinköp är 77 procent. (Diagram 5.) Och hur ska vi tolka att så stor andel som 80 procent av de som försökt påverka sin situation inom arbetet också lyckats? Att medborgarna har som störst makt över sin situation inom arbetslivet - fältet för drömmarnas förverkligande? Svagheten är dessutom att man inte frågat om folk verkligen upplever ett stort behov av att som konsument vara med och påverka t ex sjukvården och skolan. (Diagram 4 och 5 här) Det är intressant att jämföra medborgarundersökningen med den redan refererade undersökningen av Svallfors, som gjordes året innan medborgarundersökningen. I den menade 92 procent att skattemedlen till sjukvården borde ökas eller vara oförändrade. 92 procent svarade samma sak vad gäller stöd till äldre, 88 procent vad gäller barnomsorg och 93 procent vad gäller grund- och gymnasieskolan. Det är svårt att tolka detta som någon förtroendekris för den offentliga sektorn. På frågan vem som ska producera tjänsterna svarade i runda tal 80 procent att stat och kommun skulle göra det (förutom barnomsorg), ca 10 procent ansåg att privata företag skulle ta över, medan någon enstaka procent ansåg att kooperativ, fackföreningar eller välgörenhetsorganisationer vore lämpliga. (Tabell 3) Tabell 1. Attityder till frågorna om mängden skattemedel som går till olika verksamheter ska ökas, minskas eller vara oförändrade, samt till vem som ska sköta servicen (1986/1992). Resurserna bör Stat och kommun privata företag familj ökas (86/92) Sjukv{\aa}rd 47 / 53% 83 / 78 % 9 / 14 % UtbildningStöd 32 / 50%37 / 85 / 82 %76 / 8 / 11 %5 / / 5 % till äldre 60% 76 % % Källa: Stefan Svallfors, Vem älskar välfärdsstaten? (Arkiv, 1989) & Den stabila välfärdsopinionen (Umeå 1992). Det är således ytterst tveksamt om maktutredningen verkligen visat att vanmakten inför offentliga sektorn är utbredd i Sverige. Ännu mindre visar den att folk upplever att de har stor makt över sina liv som konsumenter och liten makt över sina liv som brukare av offentliga tjänster. Allra minst visar den att det skulle finnas någon stor längtan efter ökad konsumentstyrning à la marknad. I en grundläggande mening är hela jämförelsen skev, det är som att jämföra äpplen och päron. Idén med offentliga sektorn är ju att den i första hand ska vara politiskt styrd, att människors inflytande över den ska gå via den representativa demokratin. På marknaden däremot får ju var och en göra så gott han kan med de - små eller stora - resurser man har. Det är på sätt och vis självklart att en majoritet säger att de är nöjda med sina inköp. Om de inte skulle göra det skulle de ju underkänna sig själva NÄR VALFRIHETEN KOM TILL BYN Förr fick vi inte välja mellan pest eller kolera - då hade vi det bara bra.

Den nya arbetarefrågan Utsatthet och marginalisering i ett postfordistiskt Sverige

Den nya arbetarefrågan Utsatthet och marginalisering i ett postfordistiskt Sverige Den nya arbetarefrågan Utsatthet och marginalisering i ett postfordistiskt Sverige Peter Antman Detta är en internetversion av rapporten Den nya arbetarefrågan Utsatthet och marginalisering i ett postfordistiskt

Läs mer

Den orättvisa rättvisepolitiken

Den orättvisa rättvisepolitiken Den orättvisa rättvisepolitiken Den orättvisa rättvisepolitiken En idéskrift om utjämningspolitik Fredrik Bergström & Robert Gidehag FÖRFATTARNA OCH AB TIMBRO 2001 GRAFISK FORM: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ

Läs mer

VÄLFÄRDEN ÄR VINSTEN HUR HANTERAR VI VINSTINTRESSET I VÅRD, SKOLA OCH OMSORG? RAPPORTFÖRFATTARE: DANIEL SUHONEN OCH DANY KESSEL

VÄLFÄRDEN ÄR VINSTEN HUR HANTERAR VI VINSTINTRESSET I VÅRD, SKOLA OCH OMSORG? RAPPORTFÖRFATTARE: DANIEL SUHONEN OCH DANY KESSEL VÄLFÄRDEN ÄR VINSTEN HUR HANTERAR VI VINSTINTRESSET I VÅRD, SKOLA OCH OMSORG? RAPPORTFÖRFATTARE: DANIEL SUHONEN OCH DANY KESSEL Det pågår ett klasskrig och det är min klass, de rika, som för kriget och

Läs mer

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Rapport inom projektet Välfärdens framtida finansiering 2030 Publicerat i augusti 2010 Författaren och Arena Idé Arena Idé är en del

Läs mer

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN 5 HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN EN RAPPORT OM VÄLFÄRD, SKATTER & FRAMTIDSTRO RAPPORTFÖRFATTARE: DANY KESSEL, DANIEL JOHANSSON & DANIEL SUHONEN Katalys - Institut för facklig idéutveckling No:5 Hälften

Läs mer

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD fördomar form framtid reflektioner Om KOOPErATiOn från unga POliTiKEr OcH KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD TITELSIDA FÖRDOMAR, FORM OCH FRAMTID Reflektioner om kooperation från unga politiker

Läs mer

MEDBORGARNA PÅ MARGINALEN KNAPER VARDAG FÖR MÅNGA SVENSKAR

MEDBORGARNA PÅ MARGINALEN KNAPER VARDAG FÖR MÅNGA SVENSKAR MEDBORGARNA PÅ MARGINALEN KNAPER VARDAG FÖR MÅNGA SVENSKAR Erik Laakso och Philip Lerulf JUNI 2011 TIMBRO Erik Laakso är socialdemokratisk debattör och skriver för bland annat Dagens Samhälle och Voltaire.

Läs mer

för framtidens välfärd

för framtidens välfärd rapport nr 9/2009 Framtidens skatter för framtidens välfärd Arbetarrörelsens Tankesmedjas skatteutredning Av Anne-Marie Lindgren Rapporten Framtidens skatter för framtidens välfärd utgiven av Arbetarrörelsens

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 1. Plan B

PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 1. Plan B PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 1 Plan B PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 2 PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 3 Plan B Kebnekaisegruppen PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 4 Ekerlids Förlag Tegnérgatan 37 111 61 Stockholm

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Alla dessa marknader. Red. Jenny Björkman, Björn Fjæstad & Susanna Alexius. makadam förlag

Alla dessa marknader. Red. Jenny Björkman, Björn Fjæstad & Susanna Alexius. makadam förlag RJ:s årsbok 2014 /2015 Alla dessa marknader Red. Jenny Björkman, Björn Fjæstad & Susanna Alexius makadam förlag Digitalt läsexemplar av RJ:s årsbok 2008: Hållbara värden text och bild: enligt tryckortssida

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

fattigdom i välfärdsstaten

fattigdom i välfärdsstaten fattigdom i välfärdsstaten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 16 17 april 2002 fattigdom i välfärdsstaten En konferens i Göteborg 16 17 april 2002 Konferensen

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

Ansvarig utgivare: Håkan A. Bengtsson Form: Pontus Willebrand Tryck: Arenatrycket, 2010.

Ansvarig utgivare: Håkan A. Bengtsson Form: Pontus Willebrand Tryck: Arenatrycket, 2010. Ansvarig utgivare: Håkan A. Bengtsson Form: Pontus Willebrand Tryck: Arenatrycket, 2010. Inledning...5 Bakgrund...6 1. Slaget om framtiden...8 2. Varför gynnade inte finanskrisen socialdemokratin?... 11

Läs mer

Varken banditer eller samariter

Varken banditer eller samariter Carolin Dahlman Varken banditer eller samariter Entreister i Kunskapsskolan VINST I VÄLFÄRDEN VARKEN BANDITER ELLER SAMARITER Entreister i Kunskapsskolan Carolin Dahlman Timbro/CVV Mars 2003 INNEHÅLL INLEDNING

Läs mer

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009 välfärdsvinsten Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna Johnny Munkhammar www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667188&flik=4 juli 2009 TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] 1 Copyright

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Rätt att nå sin fulla potential

Rätt att nå sin fulla potential KIC Kristdemokratiskt Internationellt Center Kristdemokratiskt Christian Democratic International Center Internationellt Center Rätt att nå sin fulla potential Bistånd med kristdemokratiska ögon Henrik

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Verktyg mot vanmakt GUNNAR STRÖMMER. Timbro

Verktyg mot vanmakt GUNNAR STRÖMMER. Timbro Verktyg mot vanmakt Verktyg mot vanmakt GUNNAR STRÖMMER Timbro Tidigare utkomna Pejlingar: Nr 1 Den fula ankungen eller den oälskade liberalismen. Nr 2 Inte bara valloner invandrare i svenskt näringsliv

Läs mer

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen Ragnar Järhult Nu eller aldrig En bok om den nya strejkrörelsen Med inledning av Åke Olsson Utgiven 1982 Denna digitaliserade version publicerad med författarens tillstånd Den som vill ha boken i tryckt

Läs mer

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 1 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör generell välfärd,

Läs mer

I val(o)frihetens spår Segregation, differentiering och två decennier av skolreformer

I val(o)frihetens spår Segregation, differentiering och två decennier av skolreformer Pedagogisk Forskning i Sverige 2007 årg 12 nr 1 s 20 38 issn 1401-6788 I val(o)frihetens spår Segregation, differentiering och två decennier av skolreformer MAGNUS DAHLSTEDT Institutionen för samhälls-

Läs mer