SYDKOREA: Är solidaritet möjlig i en flexibel värld? sid 14 21

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYDKOREA: Är solidaritet möjlig i en flexibel värld? sid 14 21"

Transkript

1 SYDKOREA: Är solidaritet möjlig i en flexibel värld? sid SYDAFRIKA: Cosatu och kampen för en global arbetarrörelse sid BRASILIEN: Fackets autonomi efter Lulas valseger sid 26 33

2 Inspiration från Syd Fackföreningar på tre kontinenter: Sydkoreanska KCTU, För länge sedan bortom två sekelskiften och mer därtill bildades fackföreningar i Europa. Industrikapitalismen innebar att en ny klass uppstått som var tvungen att sälja sin arbetskraft till högstbjudande för att överleva. Men genom att hålla ihop i en förening kunde de höja priset på sitt arbete, ytterst genom att vägra arbeta. Kapitalet lärde sig snabbt att importera arbetskraft från andra länder, där lönerna var ännu sämre, för att ersätta strejkande arbetare. Så en facklig ledare i London föreslog regelbunden kommunikation mellan industriarbetarklassen i alla länder för att sätta stopp för detta. Fackföreningsrörelsen insåg från början, nästan innan den organiserat sig på ett nationellt plan, att den måste vara internationell eller inte alls. DEN INTERNATIONELLA solidariteten mellan arbetarorganisationer gröptes snart ur av nationella och politiska splittringar. Men under den nuvarande fasen av global, nyliberal kapitalism tycks allt fler fackföreningar åter ha insett behovet av stark internationell samordning. Under ett års tid har Arbetaren besökt tre olika länder på tre olika kontinenter, som trots det geografiska avståndet har vissa likheter. Sydkorea, Brasilien och Sydafrika är alla länder i Syd som har industrialiserats under de senaste åren och övergått från fåvälde till demokrati de senaste åren. Men de skiljer sig också åt: Sydkorea är relativt homogent inkomstmässigt och blev 1996 erkänt som industriland genom att väljas in i OECD, medan Sydafrika och Brasilien är extremt ojämlika länder med stora grupper av väldigt fattiga människor. De allierar sig med andra sociala rörelser, men bidrar med ett klassperspektiv och utnyttjar industriarbetarnas relativa vikt. VI HAR I DESSA LÄNDER besökt tre olika fackföreningsrörelser, som också både skiljer sig åt och har likheter. Koreanska KCTU, brasilianska CUT och sydafrikanska Cosatu har alla den ena foten i den bredare kampen för demokrati och den andra i militant kamp på framför allt industriarbetsplatser. De har brutit med sitt lands traditionella, korporativistiska fackliga organisationer. De har lagt stor betoning på intern demokrati och aktiv mobilisering av sina medlemmar på arbetsplatserna såväl som för bredare sociala förändringar i samhället. De har betonat vikten av att samarbeta med andra sociala och politiska rörelser. MEN ÄVEN FÖR FACKEN SER DET förstås olika ut. I Sydafrika och Brasilien finns starka grupper i lokalsamhället som organiserar exempelvis utbildning och kamp för sociala rättigheter, och som varit naturliga koalitionspartner för facken. Den sydkoreanska staten är mer effektiv och närvarande, och lämnar mindre utrymme för sådana lokala grupper. Där dominerar fackföreningarna helt rörelsen för sociala förändringar, vilket också hänger samman med att det inte finns något starkt arbetarparti i Sydkorea. En likhet mellan de tre facken är att samtliga förespråkar politiska allianser, men dessa ser i dag helt olika ut. Medan Cosatu har en allians med regeringspartiet ANC, och CUT nyligen såg sitt parti PT vinna presidentvalet i Brasilien, är KCTU:s partibildning, DLP, ännu ett nytt och relativt svagt parti. ANC-COSATU-ALLIANSEN är problematisk på många sätt, men har åtminstone garanterat fackföreningsrörelsen grundläggande rättigheter, medan KCTU fortfarande är utsatt för en väldigt fackföreningsfientlig lagstiftning som starkt försvårar deras arbete. Hur förhållandet mellan CUT och PT kommer att utvecklas efter Luiz Inacio Lula da Silvas valseger återstår ännu att se. Oavsett relation till respektive lands regering, har ingen av dessa starka fackföreningar lyckas förhindra effekterna av den nyliberala globaliseringen. De lyckades störta odemokratiska regimer och de lyckades till skillnad från nästan alla andra fackföreningsrörelser som stagnerade under och 90-talen fortsätta växa numerärt och mobilisera sina medlemmar till segrar. Men de har inte lyckats stå emot nyliberalismen. De senaste åren har KCTU, CUT och Cosatu alla tillfogats förluster i frågor som rör flexiblare anställningsförhållanden, privatiseringar och ökade inkomstklyftor. DEN SÄRSKILDA SLAGS fackföreningsverksamhet som utvecklades i Sydkorea, Brasilien och Sydafrika drog snart till sig uppmärksamhet från fackliga aktivister och forskare världen över, som försökte skapa en beteckning för denna nya eller nygamla typ av fackföreningsverksamhet. Den vanligaste beteckningen är Social Movement Unionism, SMU. En av de mest kända förespråkarna av SMU är Kim Moody, knuten till den amerikanska fackföreningsvänsterns tidning Labor Notes och författare bland annat till boken Workers in a Lean World (1997). I boken anser Moody att SMU inte ska ses som en specifik politisk riktning, utan som en allmän facklig orientering, där facket tar ledningen på såväl gatorna som i politiken. De allierar sig med andra sociala rörelser, men bidrar med ett klassperspektiv och utnyttjar industriarbetarnas relativa vikt. SMU använder de starkaste av samhällets förtryckta och exploaterade, generellt sett de organiserade arbetarna, för att mobilisera dem som har mindre möjligheter att uppnå självmobilisering: De fattiga, de arbetslösa, de osäkert anställda, grannskapsorganisationerna. SMU begränsar sig inte bara till fackföreningar i tredje världen, utan Moody ser liknande tendenser hos vissa av Västeuropas och USA:s fackföreningar, som de franska under storstrejken Men det är KCTU, CUT och Cosatu som Moody anser bör fungera som en förebild för fackföreningsrörelsen i Nord. SYNSÄTTET HAR FÅTT en av forskningsområdets pionjärer, Peter Waterman, att kritisera Moody för att torgföra gammal marxism och anarkosyndikalism från 1800-talet, fast i nya kläder. Marx revolutionära proletariat, skriver Waterman, var en filosofisk nöd- 12 ARBETAREN 51 52/02

3 MONGOLIET JAPAN Söul SYDKOREA KINA SYDKOREA Huvudstad: Söul Yta: kvadratkilometer Folkmängd: 48,3 miljoner Förväntad livslängd: 74,9 år Läskunnighet: 98 % Religion: Buddhism, kristendom, konfucianism BNP/capita: US-dollar Befolkning under fattigdomsgränsen: 4 % Inkomstfördelning mellan hushåll: 10 % fattigaste: 2,6 % 10 % rikaste: 24,8 % Arbetslöshet: 3,9 % Arbetskraftsfördelning: Service: 69 % Industri: 21,5 % Jordbruk: 9,5 % brasilianska CUT och sydafrikanska Cosatu vändighet snarare än en sociologisk upptäckt. Till skillnad från Moody anser han att ingenting tyder på att industriarbetarklassen historiskt har haft en särskilt emancipatorisk roll, snarare har dess kamper slutat i klasskompromisser eller falska utopier. Waterman kritiserar också Brasiliens och Sydafrikas fackföreningsrörelser för att även de har grävt sig allt djupare ner i arbetsmarknadsinstitutioner och lagstiftning. Watermans poäng är att fackföreningar inte ska ta ledningen över andra sociala rörelser, utan lära av dem. Rörelser som mobiliserats kring exempelvis kön, miljö, etnicitet, fred eller hälsa, som samverkar i grupper och nätverk grundade på gemensamma intressen snarare än organisatorisk disciplin, med respekt för varandras olikheter och med ofta ett självklart globalt samarbete, har i själva verket varit mer framgångsrika under de senaste tjugo åren än fackföreningsrörelsen. En ny, social och internationalistisk fackföreningsrörelse måste därför se sig som bara en del av en bredare rörelse för global solidaritet, anser Waterman. MOODY OCH WATERMAN ÄR I ALLA FALL överens om att mer fokus måste läggas på globala perspektiv vilket börjar bli uppenbart i den fackliga praktiken. Allt oftare sätts numera ordet Global framför Social Movement Unionism. Och återigen har KCTU, CUT och Cosatu gått i första ledet. Ända sedan KCTU:s bildande 1995 har de tre centralorganisationerna samarbetat på olika plan. Genom möten för förbundens ledningar, genom gemensamma kampanjer, genom utbytesprogram för vanliga medlemmar och aktivister. Brasilianska metallarbetare på Volkswagen och DaimlerChrysler har strejkat i solidaritet med sydafrikanska kamrater som varit ute i strejk mot samma företag. CUT och Cosatu har genomfört koordinerade demonstrationer mot fängslandet av KCTU-aktivister. De verkar också tillsammans för att påverka Fria Fackföreningsinternationalen, FFI, i en mer radikal riktning, och uppmanar dem att ta en mer aktiv roll i den så kallade globaliseringsrörelsen. Alla tre organisationerna närvarade på World Social Forum i Porto Alegre 2002, där CUT var en av huvudarrangörerna. Alla tre organisationerna närvarade på World Social Forum i Porto Alegre 2002, där CUT var en av huvudarrangörerna. Ett bredare samarbete som KCTU, CUT och Cosatu är engagerade i heter Sigtur Southern Initiative on Globalisation and Trade Union Rights, ungefär Sydinitiativ om globalisering och fackliga rättigheter. Det är ett nätverk mellan progressiva och demokratiska fackföreningar i Syd som försöker utveckla gemensamma visioner och strategier mot nyliberalismen. De har hållit konferenser ungefär vartannat år sedan 1991 och har genomfört gemensamma kampanjer. I SAMBAND MED SIGTUR-KONFERENSEN 1999 togs ett intressant steg när hamnarbetarfacken i Australien och Sydafrika MUA och Satawu undertecknade en avsiktsförklaring om att skapa gränsöverskridande facklig verksamhet. Trots att länderna ligger hundratals mil ifrån varandra är de ändå nära sammanbundna sjövägen. Durban på Sydafrikas östkust och Fremantle på Australiens västkust ligger i varsin ände av Indiska oceanen. Här finns historiska länkar. Under apartheid genomförde Fremantles hamnarbetare bojkotter mot sydafrikanska fartyg, medan sydafrikanska hamnarbetare genomförde bojkotter när hamnföretaget i Fremantle försökte krossa facket under 1990-talet. Och nu har arbetet börjat med att överskrida de nationella gränserna. MUA och Satawu har utbytt arbetare för att lära känna varandras villkor, och har börjat skapa former för organisatoriska länkar mellan facken. I förlängningen skönjs en ny form av global facklig verksamhet. DET ÄR FÖRSTÅS OMÖJLIGT att i denna bilagas utrymme fånga allt om tre olika fackföreningsrörelser, i tre olika länder, på tre olika kontinenter eller om alla länkar och förbindelser mellan dem. Men vår avsikt är i grunden denna: Att lyfta fram andra berättelser om vad en fackförening är eller bör vara, utarbetade i och mellan länder som ofta ligger bortom vår horisont, i tron att detta är viktiga kunskaper som trots ekonomiska, politiska, kulturella och sociala skillnader kan och bör inspirera fackföreningsrörelsen här. RIKARD WARLENIUS Redaktör för temasidorna Fack i Syd SYDAFRIKA Pretoria SYDAFRIKA Huvudstad: Pretoria Yta: 1 219,912 kvadratkilometer Folkmängd: 43,6 miljoner Förväntad livslängd: 45,4 år Läskunnighet: 85 % Religion: kristendom, inhemska religioner BNP/capita: US-dollar Befolkning under fattigdomsgränsen: 50 % Inkomstfördelning mellan hushåll: 10 % fattigaste: 1,1 % 10 % rikaste: 45,9 % Arbetslöshet: 37 % Arbetskraftsfördelning: Service: 45 % Industri: 25 % Jordbruk: 30 % BRASILIEN Brasilia BRASILIEN Huvudstad: Brasilia Yta: kvadratkilometer Folkmängd: 176 miljoner Förväntad livslängd: 63,5 år Läskunnighet: 83,3 % Religion: katolsk kristendom BNP/capita: US-dollar Befolkning under fattigdomsgränsen: 22 % Inkomstfördelning mellan hushåll: 10 % fattigaste: 1 % 10 % rikaste: 46,7 % Arbetslöshet: 6,4 % Arbetskraftsfördelning: Service: 53 % Industri: 24 % Jordbruk: 23 % Källa: CIA The World Factbook 2002 ARBETAREN 51 52/02 13

4 TEMA: FACK I SYD Facket kraften som får I dag försöker KCTU balansera mellan kompromisser Facket KCTU i Sydkorea är känd för sin stridbarhet, för sina konfrontationer med polisen och disciplinerade demonstrationer. Men trots att landet sakta har demokratiserats saknar fackföreningarna ännu många grundläggande rättigheter. Och trots fackens militans har regeringar och arbetsgivare kunnat genomföra nyliberala reformer som försvagat rörelsen. Vad göra? Arbetaren har besökt Söul och industristaden Ulsan för att undersöka KCTU:s kamp och vägval. AV RIKARD WARLENIUS (TEXT) OCH LINA HJORTH (FOTO) Vid Hyundais bilfabrik i Ulsan jobbar tillfälligt och fast anställda sida vid sida men löner och villkor är helt olika. 14 ARBETAREN 51 52/02

5 TEMA: FACK I SYD diktaturer att rämna och mobiliseringar Hyundais bilfabrik i staden Ulsan är inte en fabrik. Det är världens enskilt största anläggning för bilproduktion. På fem miljoner kvadratmeter tillverkar anställda årligen 1,5 miljoner fordon. Anläggningen består av fem sammansättningsfabriker, tre växellådefabriker, sju motorfabriker, en stor hamn varifrån export går direkt till 190 länder, en forskningsanläggning med 900 forskare och testanläggningar. Runt komplexet finns 400 underleverantörer. Här finns också Sydkoreas starkaste och viktigaste fackförening, Hyundai Motor Workers Union.apple Hyundais bilfabrik är både en symbol för och den verkliga kärnan i Sydkoreas rekordsnabba industrialisering. Hyundai startade sin bilproduktion först Idag är företaget inklusive dotterbolaget Kia Motors världens åttonde största bilföretag. Samtidigt är Hyundai-facket kärnan i Sydkoreas ännu nedtryckta och kämpande arbetarrörelse. Det har en ännu kortare livslängd. Först 1987 organiserades företaget fackligt. Men robotar går inte med i facket. Storögda visas vi runt i en av Hyundais högt automatiserade sammansättningsfabriker: Förbi den enorma maskin som pressar bilarnas alla plåtar och längs den helt automatiska line där robotar i långa rader svetsar samman bilens plåtar till en kaross på en och en halv timme, utan att röras av en mänsklig hand. I en annan enorm hall, där slutsammansättningen sker, arbetar däremot över mänskliga händer med att skruva ihop bilarna längs två löpande band, 830 respektive 1500 meter långa. Som företagets gäster rör vi oss på broar högt över arbetarna. FABRIKEN OCH HELST BILFABRIKEN har många gånger använts som symbol för hela det samhällssystem som den mest avancerade i- världen nu håller på att lämna. Som byggde på massproduktion och masskonsumtion, på massmedier och massrörelser. Kanske finns det till och med en direkt länk mellan massproduktion och massdemokrati, där sammanförandet av så stora grupper arbetare i en så kapitalintensiv hantering som en bilfabrik bildar en så stark kollektiv kraft att diktaturer rämnar. Ungefär så kan man åtminstone sammanfatta statsvetaren Lars Lindströms avhandling om Koreas industriarbetare fram till demokratins genombrott 1987 (Accumulation, Regulation, and Political Struggles. Manufacturing Workers in South Korea 1993). En kraft så stark att diktaturer rämnar hur tyglas en sådan? Sydkoreas onda geni, general Park Chung-hee, tog makten över landet 1961 och inledde en snabb industrialisering, med privat ägande av företagen men under stark statlig styrning. Under 1960-talet satsades främst på arbetskraftsintensiv produktion av till exempel textilier och elektronik för export, genom maximal användning av landets främsta konkurrensfördel: Billig arbetskraft. Under och 80-talen satsades successivt allt mer på avancerad och kapitalintensiv industriproduktion. Miljoner människor lyftes genom hårt arbete ur den värsta nöden och samtidigt ökade kraven på demokrati. Park Chung-hee försökte lösa dilemmat med repression. Under talet blev diktaturen allt mer despotisk mördades han. En stormvåg av folkliga mobiliseringar för demokrati bröt fram. Och rena uppror, som när Företagssången behöver vi inte sjunga längre. Det stoppade facket människor slogs mot polisen och militären i staden Kwangju. Folkmassorna intog polisstationer och hemvärnsförråd och delade ut vapen, innan fallskärmstrupper slog ner upproret den 22 maj och lämnade kvar mellan 200 och döda. Ännu några år behöll diktaturen makten. En annan general, Chun Doo-hwan, tog makten genom ett uppgjort val Det koreanska samhället förändrades extremt snabbt. Mellan 1960 och 1985 ökade andelen industriarbetare från fem procent till 24. Tillväxten var rekordhög, högst i världen under tre decennier. Men rikedomarna sipprade inte ner till den hårt arbetande befolkningen. Ännu 1986 tjänade en genomsnittlig man Won, medan en familj om fem krävde Won för att upprätthålla minimal levnadsstandard. Ändå var arbetstiden runt 52 timmar i veckan för män, något lägre för kvinnor som också hade något sämre löner VAR ETT ÅR då tillväxten slog ytterligare rekord utan att det auktoritära styret tillät en rimlig fördelning av rikedomarna. När Chun Doo-hwan i början av året meddelade att alla diskussioner om demokratiska val skulle skjutas upp till efter sommarolympiaden i Söul 1988, exploderade missnöjet. Det kulminerade i juni 1987 när fyra till fem miljoner människor deltog i massdemonstrationer över hela landet 19 dagar i rad, organiserade framför allt av studentrörelsen och borgerliga dissidenter. Den 29 juni backade regeringen. Chuns kronprins, Roh Tae-woo, utlovade ett direkt presidentval i december samma år, att släppa alla politiska fångar och garantier för föreningsrätten och yttrandefriheten. Arbetarrörelsen spelade en förvånansvärt liten direkt roll i juniprotesterna. Men månaderna därefter från juli till september exploderade arbetarkampen och hela arbetarrörelsen omdanades. Under dessa månader ägde strejker rum och på arbetsplatser bildades nya, demokratiska fackföreningar. Omfattningen och militansen förvånade alla, även ärrade fackföreningskämpar. Startskottet fyrades av i Ulsan, av Hyundai-arbetarna. Redan i mars 1987 bildades en arbetarstyrd fackförening på Hyundai Engine Co. På konglomeratets andra företag sammanlagt elva i Ulsan med anställda inleddes liknande strävanden, och som svar bildade Hyundai gula, företagsstyrda fack, vilket väckte protester. I augusti demonstrerade arbetarna på Hyundai Shipbuilding i Ulsan, ett av världens största varv. Lars Lindström skildrar vad som sedan hände. Demonstranterna ockuperade stadshuset och satte eld på bilar för att få sin egen fackförening erkänd arbetare inledde en sittstrejk på varvet, som efter fyra dagar stormades av kravallpoliser som grep 90 arbetare. Arbetarna på Hyundai Motors solidariserade sig och gick ut i strejk, och fabriken var till slut tvungen att helt stänga produktionen. Inte förrän kravallpoliser kallats in upphörde strejken men efter den uppvisningen i enighet och militans tvingades Hyundai att erkänna de nya fackföreningarna. Branden spred sig över hela landet. Arbetare utrustade med ångvältar, bulldozers, gaffeltruckar, pneumatiska borrar etc, engagerade sig med exempellös militans i krigsliknande slag med statens tvångsmakter som attackerade arbetarna i luften, från havet och på land, skriver Lindström. Tre miljoner arbetare deltog i kamperna på över arbetsplatser, i vad som kom att kallas för Ulsan-tyfonen. Arbetarna Arbetare utrustade med ångvältar, bulldozers, gaffeltruckar, pneumatiska borrar etc, engagerade sig med exempellös militans i krigsliknande slag. krävde inte bara löneökningar, bättre arbetsvillkor och rätten att organisera självständiga fackföreningar, utan också en bredare demokratisering av det politiska systemet. UTBROTTET VAR OVÄNTAT, men saknade inte föregångare. Sedan tidigt 1970-tal hade enstaka demokratiska fackföreningar bildats i opposition mot stat, arbetsgivare och den gula centralorganisationen FKTU, grundad av Park Chung-hee 1961 för att leverera industriell fred. 1984, i samband med en strejk på Daewoo Motor, fick dessa namnet Minju nojo, demokratisk fackförening, i motsats till o yong, som betyder utnyttjad av kungen. Åren efter explosionen 1987 organiserades ytterligare flera tusen arbetsplatser och nya industriella federationer bildades var organiseringsgraden som högst, 23,3 procent av arbetskraften, och den har sedan sjunkit. I flera år stred den demokratiska fackföreningsrörelsen för att bilda centrala strukturer, eftersom lagen förbjöd en andra centralorganisation. Många ledare fängslades för olaglig facklig aktivitet bildades Korea Trade Union Congress, KTUC, 1993 bildades Korean Council of Trade Union Representatives, KCTU, men först i november 1995 bildades dagens KCTU Korean Confederation of Trade Unions och året därpå blev den lagligförklarad av regeringen. Sedan dess har KCTU kunnat arbeta mer i fred, och trots att organiseringsgraden har sjunkit totalt i landet har KCTU vuxit och har nu ungefär medlemmar i 16 branschfederationer, jämfört med FKTU som sedan 1989 har tappat över hälften av sina medlemmar och nu har runt KCTU förvaltar det militanta och politiskt radikala arvet från 1987, men även FKTU har tvingats bli mer kampvilliga i konkurrensen och kan inte längre kallas för gul. I KCTU ryms också rätt lama federationer, medan enstaka av FKTU:s förbund är stridbara, som banktjänstemännen som de senaste åren slagits ibland i bokstavlig bemärkelse mot uppsägningar. LÄNGS EN AV FASADERNA på en av de vältrafikerade vägarna inne i fabriksområdet i Ulsan hänger röda banderoller, och där finns högtalare som vid lunch- och middagstid basunerar ut kampsånger. Där inne, hos Hyundai Motor Workers Union, tar ordföranden Lee Hun-ku och ytterligare några medelålders bilarbetare emot oss. Förr var det helt andra toner som mötte arbetarna. I en studie av Hyundai från 1983 skriver Kyuhan Bae (citerad i Lindström): Hyundai-fabriken i Ulsan verkade vara något i stil med en militär anläggning Vardagslivet var tätt knutet till fabriksarbetet. Arbetarna ägnade största delen av dagen i fabriken, iklädda grå Hyundai-uniformer. De var tvungna att lyda fabrikens strikta reglemente. Till exempel var de tvungna att ha håret kortklippt. Deras grad avslöjades genom deras namnbrickors utformning De kom till fabriken före klockan 8 på morgonen, ackompanjerade av marschmusik ur skrällande högtalare Även om de inte hade fasta arbetstider, arbetade arbetarna på löpande bandet vanligtvis till 10 på kvällen. Några avdelningar upprätthöll produktionen i 24 timmar genom tvåskift Arbetarna arbetade normalt sett lördagar och ibland även söndagar Fabriksarbetet upptog nästan hela deras liv. Lee Hun-ku säger att den Japan-inspirerade kulturen runt företaget, som är till för att skapa en stark lojalitet, har varit och fortfarande är ett stort hinder för facket. Många tror att om de är lojala med företaget så klarar de sig bättre. Det pågår ständigt en slags strid mellan fackets arbetarklassidentitet och företagsidentiteten. Vi har inte vunnit än, men företagssången behöver vi inte sjunga längre. Det stoppade facket 1991, säger han. Men fortfarande tillhandahåller företaget många förmåner vid sidan av lönen: Bostäder, sjukvårdsförsäkring, utbildning åt bilarbetarnas barn är exempel. Att få sparken är därför mycket allvarligt, det drabbar hela familjen. Samtidigt är det allt färre arbetare som får åtnjuta tryggheten och fördelarna som ARBETAREN 51 52/02 15

6 också följer av att vara fast anställd på ett koreanskt storföretag. UNDER 1990-TALET fördjupades demokratiseringen av Sydkorea. Men trots att det var arbetarrörelsens tidigare bundsförvanter, de borgerliga dissidenterna, som nu tog över statsmakten var de mycket ovilliga att förbättra arbetslagstiftningen. Dissidenternas liberala ekonomiska syn fick den dåvarande presidenten Kim Young-sam att försöka försämra anställningstryggheten. Men försöket stoppades efter en våg av strejker och protester från tre miljoner arbetare i januari Kampanjen var en stor framgång för fackföreningsrörelsen, eftersom KCTU och FKTU för första gången samarbetat nära och väl. Men segern var en historisk ironi, skriver sociologen Hagen Koo i uppsatsen Korean Labor at the Crossroads: Precis vid det tillfället i historien när den koreanska arbetarrörelsen hade uppstått som en betydelsefull social kraft och uppnått en viktig seger mot staten och kapitalets krafter, hotades den av den globala kapitalismens mycket större kraft Det blir alltmer uppenbart idag att den koreanska arbetarklassens öde allt mindre bestäms av Koreas kapital eller stat, än av den globala kapitalismens ansiktslösa makt. För i november 1997 drabbade globaliseringen Sydkorea med full kraft. Under sommaren före hade de asiatiska tigrarnas valutor kraschat en i sänder: Thailands bath, Malaysias ringgit, Filippinernas peso, Indonesiens rupiah, till och med Singapores dollar föll kraftigt. Därefter dök aktiebörserna och de tämjda tigrarna tvingades be om förödmjukande krediter från internationella institutioner. I november fick även Sydkorea, världens då elfte största ekonomi, krypa till korset. Den 3 december sydde Internationella valutafonden, IMF, ihop det största räddningspaketet någonsin. 57 miljarder dollar skulle rädda den koreanska ekonomin, eller rättare sagt, de främst japanska och amerikanska banker som lånat ut enorma summor till de koreanska konglomeraten, chaebols, och som började oroa sig för återbetalningen. Men ingenting är gratis. Sydkoreas statsdirigerade ekonomi skulle nu liberaliseras. Med krediterna följde strikta förhållningsorder om att öppna upp ekonomin för större utländskt ägande, för privatiseringar och omstrukturering av konglomeraten, som gavs skulden för krisen, och en mer flexibel arbetsmarknad, det vill säga avskaffande av anställningstryggheten. SOM SÅ OFTA skulle arbetarna få betala för krisen. Arbetarna i Hyundai Motor Workers Union beslöt sig för att gå ut i strejk mot företagets planer på uppsägning av arbetare, och i förlängningen mot den sydkoreanska regeringen, mot IMF och hela nyliberalismen. De strejkade, ockuperade sin fabrik och kämpade i två hela månader. Det slutade i en kompromiss efter regeringsmedling. Antalet uppsagda minskade och dessa fick en frikostig ersättning av företaget. Men facket tvingades, för första gången, gå med på uppsägningar, och konsekvenserna av beslutet blev stora. Fackföreningsrörelsen i sin helhet fick ge med sig kamp om jobben blev förhandlingar om avgångsvederlag. Lee Hun-ku, fackordföranden på Hyundai, berättar. Ett fack kan inte kämpa mot hela regeringen. Kapitalets styrka var så mycket större än vår. Till och med IMF lade sig i strejken de tänkte inte fortsätta att ge krediter om regeringen lät oss vinna. Så visst blev vi besegrade. Men på ett sätt var det en framgång, för de flesta arbetare deltog och deras politiska medvetenhet och delaktighet ökade. Och det gav resultat. Efter strejken avskedades bara 250 arbetare, de flesta av dem var kvinnor som arbetar i matsalen. Men vi hade gjort en uppgörelse med regeringen om att facket skulle ta över driften av matsalen, så uppsägningarna var mest ett spel inför IMF. De allra flesta fick behålla jobben. Men ingenting är gratis. Sydkoreas statsdirigerade ekonomi skulle nu liberaliseras. LEE HUN-KU FÖRETRÄDER arbetare som bildar Sydkoreas viktigaste fack, och Ulsans viktigaste sociala och politiska aktör vid sidan av myndigheterna. Han företräder arbetarna som startade den stora arbetarkampen 1987, och som ensamma tog strid mot IMF tio år senare. Ännu idag har de att hantera resultatet av den förlusten. Den största långsiktiga konsekvensen för fackföreningsrörelsen av IMF-krisen var ökningen av andelen arbetare utan fasta anställningar. Problemet genomsyrar nästan samtliga diskussioner vi för med fackliga aktivister och arbetsmarknadsforskare under vårt besök i Korea. Några vi möter, som Yoon Hyowon, redaktör för det fristående Korean Labor and Society Institutes tidskrift, säger att hela fackföreningsrörelsen genomgår en kris som tar sig uttryck i minskat medlemsantal och åldrande medlemsbas, just på grund av oförmågan att organisera den växande andelen tillfälligt anställda. Även Yoon Youngmo, KCTU:s nyss avgångne internationelle sekreterare, fruktar krisen, men nyanserar bilden. Vi står inför en kris, men det är inte på grund av att vi håller på att bli inaktiva. Krisen beror inte på medelåldern, utan på medlemsprofilen. De flesta fack i Korea är företagsfack. Dessa bildar federationer runt industrilinjer, och tillsammans bildar dessa KCTU. Organisationsgraden är tolv procent. Men den är högre i stora företag. Genomsnittsstorleken på KCTU:s lokala fack är 400 medlemmar. När dessa fack bildades var den största delen av arbetskraften fast anställd. Det är bara nyligen som vi har börjat genomleva en explosion av nya arrangemang för arbete: outsourcing, kontrakt inom företag, deltid, tillfälligt anställda. Facken försökte kämpa mot införandet av dessa nya arrangemang. I de flesta fall förlorade de, och en ny typ av arbetare kom in. Så, i början var de nya slags arbetarna en produkt av fackens nederlag. Facken hade därför svårt att organisera dem. Men de flesta av Koreas företag är små. Ungefär 60 procent av arbetskraften arbetar i företag med färre än 30 anställda. De flesta av dem har inga fack. För närvarande har 53 procent otrygga anställningar. Det är ingen jättestor förändring för fem år sedan var det runt 45 procent. Men orsaken till att det har blivit ett problem är att när ekonomin gick bra, sipprade fackens segrar ner till andra arbetare. Men de senaste 4 5 åren har facken inte lyckats vinna mycket, och då har förlusterna sipprat ner. Förändringarna har blivit större för oorganiserade arbetare. Så krisen består i följande: Kan vi vara en rörelse av och för vidare grupper av arbetare, även otypiska? Krisen innebär att frågan är i rörelse. Krisen består i att KCTU säger att det är ett problem, i att vi försöker hitta vägar för att överkomma denna utmaning, i att problemet inte har Övre bilden: Delar av ledningen för HMWU i mitten ordförande Lee Hun-ku. lösts ännu. Krisen består inte i att KCTU minskar eller att vår aktivitet avtar, säger Yoon Youngmo. KCTU:S FÖRSLAG till lösning är att övergå från en struktur baserad på företagsfack till en baserad på industriella fack, det vill säga nationella branschförbund förändrade general Chun Doo-hwan Sydkoreas hela fackliga struktur. Företagsfack blev grunden, samtidigt som mindre arbetsplatser och den offentliga sektorn helt undantogs rätten till organisering. Nationella organisationer såväl centralorganisationen FKTU som branschförbunden förbjöds helt att assistera de lokala facken. Lagen har successivt lättats upp sedan 1987, men traditionen med starka lokala fack lever kvar. Företagsfacken behöver inte kosta på sig att rekrytera utanför företaget. Men nästan 40 procent av våra medlemmar är nu medlemmar i industriella fack. De håller på att utveckla strukturer för att rekrytera individuella medlemmar, även tillfälligt anställda eller arbetslösa, eller medlemmar på andra företag. Detta är ett stort steg, men det är ännu inte färdigt, säger Yoon Youngmo. Just denna dag, den 20 november 2002, håller Hyundai Motor Workers Union en extra kongress. Huvudfrågan är om HMWU ska övergå från att vara ett företagsbaserat fack till att bli en del i ett industriellt, nationellt fackförbund. För att ändra stadgarna behöver de två tredjedelar av medlemmarnas röster. HMWU:s nuvarande ledning är anhängare av den industriella organisationen. En omröstning i medlemskåren skulle hållas i slutet av november, men ledningen vill ha mer tid. Utbildningskommittén har ännu inte hunnit utbilda 90 procent av medlemskåren, vilket var målsättningen. Den extra kongressen hålls därför att ledningen vill skjuta upp omröstningen tills i mitten av december. DISKUSSIONENS VÅGOR går heta på kongressen. I en stor sal sitter HMWU:s 420 representanter från verkstadsgolvet, som väljs årligen inom arbetargrupper om knappt 100 medlemmar och bär fackets röda västar. På scenen sitter styrelsen, och bakom dem ordföranden, med egen mikrofon och klubba i hand. Mötet är ibland lite odisciplinerat. En fråga gäller stöd till Demokratiska arbetarpartiet, DLP, som mer eller mindre är 16 ARBETAREN 51 52/02

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september ARBETARMAKT NR 3 2008 Pris: 10 kronor Stödpris: 20 kronor www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september 17 21 september i år hålls Europas Sociala Forum

Läs mer

Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik!

Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik! Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik! Man behöver bara vända sig till närmaste TV-apparat eller reklampelare för att inse att det är valtider. Och för många arbetslösa, lägre tjänstemän

Läs mer

Vad ska vi med facket till?

Vad ska vi med facket till? Vad ska vi med facket till? S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Vad ska vi med facket till? En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 Inledning Fackföreningarna

Läs mer

En delad skola. Alliansens klasskrig om utbildningen. Vad menas med REVOLUTION? Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj

En delad skola. Alliansens klasskrig om utbildningen. Vad menas med REVOLUTION? Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj WWW.SOCIALISTER.SE NR 43 APRIL - MAJ 2010 10KR En delad skola Alliansens klasskrig om utbildningen Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj nr43.indd 1 Det libyska upproret En hotad revolt? Vad

Läs mer

KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN.

KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN. Förslag Faktaunderlag till Kongressen till Kommunals i Stockholm kongress den 7 11 i Stockholm juni 2010 den 7 11 juni 2010 KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN. Kommunals medlemmar och den

Läs mer

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet 202 Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Den ökade globala konkurrensen påverkar både företagen och arbetstagarna. Anställdas villkor har blivit osäkrare. Allt

Läs mer

Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige

Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige Artiklarna nedan är från 2:a veckan i december 2014 och handlar om det nya politiska läge som Sverige hamnade i efter att Allianspartierna

Läs mer

KVINNOR I INDIEN. Förtryck och. motstånd. Förtryck. och

KVINNOR I INDIEN. Förtryck och. motstånd. Förtryck. och KVINNOR I INDIEN Förtryck Förtryck och och motstånd Indien har genomgått radikala förändringar på 90-talet, från att ha varit en mer eller mindre självförsörjande nation tvingades landet strukturanpassa

Läs mer

SOLIDARITET 0030 NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 4 JULI 2014

SOLIDARITET 0030 NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 4 JULI 2014 NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 4 JULI 2014 SOLIDARITET 0030 UTSÅLT I DUBBEL BEMÄRKELSE Kommer någon att komma? Är det någon som bryr sig? Det är ju trots allt långhelg, minns jag att jag

Läs mer

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna 118 Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Andra världskrigets övergrepp gjorde att världens länder kunde enas om en gemensam deklaration som skulle skydda

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst 1 2 Arbetsvillkor i leverantörsleden - 10 år efter debattens uppkomst 3 Blir det bättre? är en rapport som ges ut av Rena Kläder

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Martin Luther King & ickevåld

Martin Luther King & ickevåld Martin Luther King & ickevåld FÖRDJUPNINGSHÄFTE Innehåll Förord...3 Inledning...4 1: En kort biografi om Martin Luther King...5 2: King om våld och ickevåld...8 3: Ickevåld en strategi för att förändra

Läs mer

En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning HISTORIA VÅR ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA

En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning HISTORIA VÅR ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA En del av Socialdemokraternas medlemsutbildning VÅR HISTORIA ETT STUDIEMATERIAL FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA VÅR HISTORIA Vår historia Ett studiematerial framtaget av Socialdemokraterna och ABF Studiematerialet

Läs mer

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi Seminarium om fackliga strategier gentemot den informella ekonomin ur ett globalt perspektiv 20 oktober 2004, Stockholm, Norra Latin konferenscenter, musiksalen, 9-16. Förkortningar i texten IMF= Internationella

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015

Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015 Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015 Vänsterpartiet Syriza har nu suttit i regering (tillsammans med högerpartiet Oberoende greker) i snart en månad. Hårda förhandlingar har förts med EU

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen Ragnar Järhult Nu eller aldrig En bok om den nya strejkrörelsen Med inledning av Åke Olsson Utgiven 1982 Denna digitaliserade version publicerad med författarens tillstånd Den som vill ha boken i tryckt

Läs mer

reaktion revolt Vi oroas. Högerpopulismen i sig skulle inte vara så oroväckande Bild: Anton Ingvarsson

reaktion revolt Vi oroas. Högerpopulismen i sig skulle inte vara så oroväckande Bild: Anton Ingvarsson 1 Vi storknar. Varje vecka en ny kulturdebatt. Alla ska ta ställning. Alla ska twittra. Vi drunknar i åsikter. Och med debatterna kommer metadebatterna. Om kulturvänstern som har tagit universitet och

Läs mer

Boken är skriven av: Bengt Rolfer. De första hundra åren (1887 1987) Förbundet i modern tid (1987 2012) Finansförbundet i framtiden

Boken är skriven av: Bengt Rolfer. De första hundra åren (1887 1987) Förbundet i modern tid (1987 2012) Finansförbundet i framtiden Den här skriften spänner över 125 år. Mycket har förändrats under den tiden i hela vårt samhälle, på arbetsmarknaden och inte minst inom bankerna och i den finansiella sektorn. De frågor som Svenska Bankmannaföreningen,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

ADELANTE! FRAMÅT! En tidning om demokrati i Venezuela av deltagarna på Förändra världenkursen 06/07 vid Kvarnby Folkhögskola

ADELANTE! FRAMÅT! En tidning om demokrati i Venezuela av deltagarna på Förändra världenkursen 06/07 vid Kvarnby Folkhögskola ADELANTE! FRAMÅT! En tidning om demokrati i Venezuela av deltagarna på Förändra världenkursen 06/07 vid Kvarnby Folkhögskola Adelante! Framåt! 2 3 Redaktion Matti Eladhari eladhari@hotmail.com August Flensburg

Läs mer

Kapitel 3 Vad är demokrati?

Kapitel 3 Vad är demokrati? Kapitel 3 Vad är demokrati? 70 Kapitel 3 Vad är demokrati? Hur är det ställt med demokratin i världen? Och vad är egentligen demokrati? I det här kapitlet berättar vi om vilka länder som är demokratier

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer