18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket"

Transkript

1 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket Det behövs tre saker för felsökning Det påstås att en rådgivare till Ludvig XII av Frankrike någon gång under 1499 meddelade kungen att det endast behövs tre saker för att starta ett krig: pengar, pengar och pengar. Med tanke på att alla fel och problem i nätverket kostar pengar kanske jämförelsen med krig och problem i nätverket inte är alltför långsökt det är ju inte heller ovanligt att en nätadministratör hamnar under belägring när det är problem i nätet. De tre saker som är oskattbara vad gäller att finna och rätta fel och problem i nätverket är: q Kunnande q Erfarenhet q Rutiner Kunnande krävs Skall vi ha någon chans att över huvudtaget finna ett fel (för att inte tala om att lösa problemet) måste vi ha kunskap om de fel och problem som kan uppstå. Erfarenhet är oskattbart Den som har tidigare erfarenhet av felsökning i allmänhet eller just det fel som är för handen befinner sig i en lycklig position. Rutiner är nödvändiga För att bygga upp kunnande och utnyttja erfarenhet för att effektivt felsöka behöver vi rutiner. Vi behöver rutiner för själva felsökningen, rutiner för att meddela och lugna användare, rutiner 653

2 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket för att kontakta leverantörer av utrustning och service, rutiner för dokumentera felet och hur det avhjälptes, o.s.v. Ett gott hjälpmedel vid all felsökning är dokumentation. Försök att finna en avvägning mellan att försöka dokumentera allt (vilket man slutar med efter en tid) och att inte ha någon dokumentation alls. Om ni börjar med att utarbeta rutiner för vad som skall dokumenteras och på vilket sätt (central databas, pärm hos supportteknikerna eller en mapp vid varje dator) går det lättare sedan. Det finns massor av program att köpa som hjälper till med dokumentation av system, men gratisverktyget Diagnostik//Windows NT Diagnostics i Windows NT går inte av för hackor. Det konstigaste datorfel jag råkat ut för Jag började arbeta med IBM PC 1984 efter, först ABC80 och sedan ABC800. Det är klart att det på den tiden hinner inträffa en del fel, men det konstigaste datorfel jag någonsin råkat ut för inträffade 1989 och rörde Windows/386 (en föregångare till Windows 3.0). Utmärkande för Windows/386 var dess förmåga att slå om processorn (Intel i386) till virtuellt 86-läge för att på så sätt kunna utnyttja mera minne. En gång när jag skulle visa upp denna förmåga hände något underligt. Själva uppvisandet skulle vara en trappa ned och jag packade ihop min dator och lastade den och skärmen på en pirra. Väl framme kopplar jag ihop datorn, ansluter skärmen och startar allting. När Windows/386 var startat kunde jag se att färgerna på skärmen verkade underliga det var som en svag gul hinna över allting. Jag tänkte inte mer på det utan började visa vad Windows/386 dög till. När jag kommit till den punkt där Windows/386 skulle slå över processorn i virtuellt 86-läge gick inte det. Stor förbryllelse utbröt eftersom detta var långt från första gången jag visat upp Windows/386, den hade fungerat som en klocka tidigare. Något fel stod inte att finna utan jag fick försöka rädda situationen så gott det gick. Tillbaka på mitt rum, fortfarande förbryllad och rådvill började jag undersöka datorn och skärmen. Efter en stund hittade jag något som jag sett förut, men inte kunnat ana att det hade spelat in denna gång: ett stift i kontakten till skärmen var så böjt att det inte fått kontakt med hylsan i datorns kontakt. Jag måste ha böjt stiftet när jag anslöt skärmen i visningsrummet. Efter att ha böjt 654

3 Felkällor tillbaka stiftet (försiktigt) monterade jag ihop dator och skärm igen varpå allt fungerade. Det som förbryllar mig än idag var att felet yttrade sig som det gjorde: allt fungerade, nästan. Lärdomen jag kunde dragit av detta (och många andra fel) är att den där Sherlock Holmes hade rätt: när man skalat bort det omöjliga kvarstår lösningen, hur osannolik den än kan verka (Eliminate the impossible and whatever remains, however improbable, must be the truth.). Felkällor Det känns ofta som om felkällornas antal är lika stort som antalet datorer, men någon ordning kan ändå skönjas. Listan nedan är på intet sätt allomfattande, den kan tjäna som utgångspunkt och avstamp: q Diskar som ger upp på olika sätt q Nätverkskort som ger upp (av någon anledning innebär ett fel att de börjar spruta ut massanrop) q Ovarsam hantering utrustning ansluts till datorn under gång q Virus q Spänningsfall (brown-outs) q Strömabrott vid fel tidpunkt q med mera, med mycket mera Bästa felavhjälpningen: undvik fel Fel i programvara är det inte mycket vi kan göra åt själva: vi är i händerna på våra leverantörer. Med datorer och andra burkar kan det vara enklare (om ni inte är en organisation med tusentals datorer). Detta är mycket viktigt att ni aldrig får in datorer som inte klarar Windows NT Server i er organisation åtminstone inte om de skall fungera som servrar. När jag ansvarar för datorinköp gör jag det enkelt för mig: på offertförfrågan anger jag att beställningen är villkorad av att systemet i sin helhet fungerar med aktuell version av Windows NT Server. Tänk också på detta 655

4 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket krav närhelst du köper kringutrustning till era servrar denna skall också klara Windows NT Server. Utvärdera gärna er återförsäljares möjligheter att överleva några år kreditupplysningar kostar mindre än datorproblem. Dessutom kan jag lova att återförsäljaren blir glad om ni frågar efter hennes affärsidé. Diagnoshjälpmedel Det finns ett antal inbyggda hjälpmedel för att studera Windows NT-system (samt en hel del i Microsoft Resource Kit och på andra ställen). q Loggboken//Event Viewer q Systemstoppsdump//System Stop Dump q Diagnostik//Windows NT Diagnostics (WinMSD) Verktyg Beskrivning Loggboken//Event Viewer Används för att studera de tre loggfilerna: system, säkerhet och program. Systemstoppsdump Kan skriva minnesinnehållet till fil om Windows NT skulle råka ut för ett systemstopp. Diagnostik/- Information och inställningar för Win- /Windows NT Diagnostics dows NT och datorn. Kan skriva ut (omfattande) rapport. 656

5 Loggboken//Event Viewer Loggboken//Event Viewer Loggboken//Event Viewer loggen System//System. Med Loggboken//Event Viewer kan man studera de tre olika loggfilerna i Windows NT: q System//System innehåller journal över händelser för alla interna tjänster och drivrutiner. Här finner man en post om en drivrutin eller tjänst inte kunnat starta, styrkort som inte fungerar, m.m.. q Säkerhet//Security innehåller information från Granskning/ /Auditing. q Application//Program händelser relaterade till program som används. Ett databasprogram skulle ex. kunna generera en händelse om den stöter på problem med sina egna filer. I loggfilerna sparas upp till 512 KB (standardinställning) information vilken skrivs över efter sju dagar när loggen nått sin övre storleksgräns. Dessa inställningar kan ändras i Loggboken//Event Viewer. Loggfiler kan sparas och ex. skickas till en supportavdelning för analys. Administratörer har möjlighet att studera loggfiler på andra datorer över nätverket. 657

6 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket Händelsetyper Händelsetyp Fel//Error Varning//Warning Beskrivning Fel som bör åtgärdas, ex. en tjänst eller drivrutin som inte kan starta. Problem som inte kräver omedelbar åtgärd, men som kan leda till fel om det inte åtgärdas. Ex. att diskutrymmet börjar ta slut. Information//Information Inget fel utan endast rapporter av typen att en tjänst startar (utan problem). Granska godkända//success Audit Medgivna försök att hantera ett visst objekt, ex. inloggning. Granska nekade//failure Audit Nekade försök att hantera ett visst objekt, ex. inloggning. Diagnostik//Windows NT Diagnostics Diagnostik//Windows NT Diagnostics huvudfönstret. WinMSD (filnamn WinMSD.Exe) är ett diagnosverktyg som visar information och inställningar för Windows NT och datorn från Registret//Registry. Det kan också skriva ut denna information. WinMSD kan inte användas för att ändra information eller 658

7 Diagnostik//Windows NT Diagnostics inställningar, vilket gör det till ett verktyg som kan användas utan alltför omfattande begränsningar. WinMSD installeras i mappen %SystemRoot%\system32, en ikon läggs i programgruppen Administration//Administrative Tools med namn Diagnostik//Windows NT Diagnostics. Fliknamn Innehåll Version//Version Aktuellt operativsystem, versionsnummer, implementationsnummer, Service Pack-nummer, registrerad ägare och processortyp. System//System BIOS-version, processorversion Bildskärm//Display Bildskärmskort, mängd minne Diskenheter//Drives Alla diskenheter med typbeteckning, inklusive diskett- och nätverksenheter. Minne//Memory Fysiskt och virtuellt minne. Var skyfflingsfilerna finns, totalt minne, tillgängligt minne. Tjänster//Services (samt Enheter//Devices) Alla tjänster och enheter som finns i CurrentControlSet listas med en notering om de är aktiva eller stoppade. Resurser//Resources IRQ, I/O-portar, DMA-kanaler och minne som används av inbyggd och ansluten utrustning Miljö//Environment Miljövariabler för systemet och användaren Nätverk//Network Vilka användare som är anslutna till datorn, nätverksprotokoll, annan nätverksinformation, paketstatistik Rapport till skrivare, fil eller Urklipp//Clipboard Låt mig passa på tillfället att dra en lans för verktyget Diagnostik//Windows NT Diagnostics Utility. De rapporter man kan få ut från verktyget är mycket uttömmande och rapporten kan fås till en fil, direkt till en skrivare eller till och med kopierad till Urklipp//Clipboard. 659

8 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket Fliken Tjänster//Services i Diagnostik//Windows NT Diagnostics Utility visar inställningar och tillstånd för både Tjänster//Services och Enheter//Devices. När du trycker på knappen Skriv ut//print kommer du till följande dialog i vilken du kan välja typ av rapport och till vilken enhet rapporten skall skickas: Dialogruta för att välja typ av rapport och till vilken enhet rapporten skall skickas. Rapport om Enheter//Devices Oavsett om du ber om rapport över enheter eller tjänster får du alltid en rappport som omfattar all information om dem båda. 660

9 Diagnostik//Windows NT Diagnostics Rapportdelen om Enheter//Devices innehåller en hel del viktig information, såsom: q Enhetens namn q Grupptillhörighet (gruppens namn inom parentes efter enhetens namn) q Tillstånd (startad eller inte) q Startinställning: Systemstart//Boot, System//System, Automatisk//Automatic, Manuell//Manual eller Inaktiverad//Disabled q Sökväg och namn på fil i vilken drivrutinen finns q Inställning för Error Severity: Ignore, Normal, Severe eller Critical q Service Flags typ av drivrutin (Kernel driver, File System Driver eller annan) om det är en delad process eller inte. q Vilken grupp eller tjänst som enheten beror av Låt mig ta min egen dator som exempel (detta är några av de enheter som har koppling till nätverket i Windows NT): Enhetens namn 3Com EtherLink III PC Card Driver (NDIS) Tillstånd Running Startinställning Automatic Filnamn %SystemRoot%\System32\drivers\elpc3r.sys Error Severity/ Normal ErrorControl Service Flags Kernel Driver, Shared Process Service or Group Dependencies Enhetens namn Microsoft NDIS System Driver (NDIS) Tillstånd Running Startinställning System Filnamn Error Severity/ Normal ErrorControl Service Flags Kernel Driver, Shared Process Service or Group Dependencies 661

10 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket Enhetens namn TCP/IP Service (PNP_TDI) Tillstånd Running Startinställning Automatic Filnamn %SystemRoot%\System32\drivers\tcpip.sys Error Severity/ Normal ErrorControl Service Flags Kernel Driver, Shared Process Service or Group Dependencies Enhetens namn Rdr (Network) [Redirector/Workstation] Tillstånd Running Startinställning Manual Filnamn %SystemRoot%\System32\drivers\rdr.sys Error Severity/ Normal ErrorControl Service Flags File System Driver, Shared Process Service or Group Dependencies Enhetens namn Srv (Network) [Server] Tillstånd Running Startinställning Manual Filnamn %SystemRoot%\System32\drivers\srv.sys Error Severity/ Normal ErrorControl Service Flags File System Driver, Shared Process Service or Group Dependencies Det finns många fler, dessa får tjäna som ett exempel på den information som finns att tillgå i verktyget Diagnostik//Windows NT Diagnostics Utility för Enheter//Devices. Rapport om Tjänster//Services När du väljer att skriva ut en rapport för Tjänster//Services kommer du att märka att du även får all information om Enheter//Devices. Rapportdelen om Tjänster//Services innehåller en hel del viktig information, såsom: q Tjänstens namn q Tjänstens grupptillhörighet (gruppnamnet inom parentes 662

11 Diagnostik//Windows NT Diagnostics efter tjänstens namn) q Tillstånd (startad eller inte) q Startinställning: Automatisk//Automatic, Manuell//Manual eller Inaktiverad//Disabled q Sökväg och namn på fil i vilken drivrutinen finns q Kontonamn som tjänsten använder när den är aktiv q Inställning för Error Severity: Ignore, Normal, Severe eller Critical q Service Flags om det är en delad process (Shared Process) eller egen process (Own Process) samt om den är Interaktiv/ /Interactive (d.v.s. om den kan kommunicera med användaren). q Vilken grupp eller tjänst som enheten är beroende av för sin funktion Låt mig åter ta min egen dator som exempel (detta är några av de tjänster som har koppling till nätverket i Windows NT): Enhetens namn Tillstånd Startinställning Filnamn Användarkonto Error Severity/ ErrorControl Service Flags Service or Group Dependencies Enhetens namn Tillstånd Startinställning Filnamn Användarkonto Error Severity/ ErrorControl Service Flags Service or Group Dependencies Workstation Running Automatic %SystemRoot%\System32\services.exe LocalSystem Normal Shared Process TDI (grupp) Server Running Automatic %SystemRoot%\System32\services.exe LocalSystem Normal Shared Process TDI (grupp) 663

12 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket Enhetens namn Tillstånd Startinställning Filnamn Användarkonto Error Severity/ ErrorControl Service Flags Service or Group Dependencies Net Logon Running Automatic %SystemRoot%\System32\lsass.exe LocalSystem Normal Shared Process LanmanWorkstation, LanmanServer, LmHosts Konstiga namn i rapporten Flera av tjänsterna uppger att de beror av enheter och tjänster vars namn inte står att finna vare sig bland Enheter//Devices eller Tjänster//Services. Detta är mycket olyckligt enligt min uppfattning, Microsoft. I kapitel 10 finner du en tabell som kan hjälpa. Systemstoppsdump//System Stop Dump Inställningar för omstart, m.m. När ett STOP-fel inträffar under Windows NT har man flera möjliga åtgärder att tillgå. Dessa väljs i System//System (Kontrollpanelen//Control Panel), genom att välja Återställning//Recovery. De möjliga åtgärderna är (se bilden ovan): q Skriv en händelse i systemloggen//write an event to the system log 664

13 Systemstoppsdump//System Stop Dump q Skicka en administrativ signal//send an administrative alert (mottagargruppen anges i Server (Kontrollpanelen//Control Panel) eller Serverhanteraren//Server Manager). q Skriv felsökningsinformation till specificerad fil//write debugging information to specified file. q Starta om automatiskt//automatically reboot kan vara värdefullt för att snabbt få igång systemet igen. Möjligheten att skriva felsökningsinformation till en fil är kanske inte den viktigaste vid felsökning. När ett STOP-fel inträffar skrivs hela minnesinnehållet till skyfflingsfilen och denna del av skyfflingsfilen märks för senare bruk. När systemet startas om upptäcks felsökningsinformationen i skyfflingsfilen vilket får Windows NT att köra ett program kallat SaveDump.Exe. Detta program kommer i sin tur att skriva minnesinnehållet i skyfflingsfilen till det filnamn som angivits under Återställning/ /Recovery. Administratörer eller personal på en supportavdelning kan sedan använda filen med programmet WinDbg.Exe vilket finns med på den cd som Windows NT levereras på. Eftersom Windows NT skriver hela minneshållet till den skyfflingsfil som finns på startpartitionen//boot Partition (den kan inte skrivas till något annat ställe), måste just denna skyfflingsfil minst vara lika stor som mängd installerat primärminne. Denna bok är inriktad på systemadministratörer och nätverks tekniker inte utvecklare. Vad gäller genomförbarhet i ett projekt där en systemadministratör antingen skall försöka avlusa en minnesdump eller skicka en minnesdump till någon organisation för felsökning är min personliga åsikt den att det låter en smula löjligt. Skulle ni hamna i ett läge där en dator, mer eller mindre, oavbrutet stannar med en blåskärm (Blue Screen of Death, BSOD), föreslår jag att datorn lämnas tillbaka till återförsäljaren eller sätts att köra något annat operativsystem än Windows NT Server. 665

14 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket Matcha inställning för omstart med Loggboken//Event Viewer Inställningar för journalerna i Loggboken//Event Viewer. Se till att inställningen Starta om automatiskt//automatically reboot motsvarar inställningen för loggen Säkerhet//Security i Loggboken//Event Viewer. Om du använder inställningen Skriv aldrig över händelser (radera loggen manuellt)//do Not Overwrite Events (Clear Log Manually) kommer Windows NT att stoppa helt (blåskärm, Blue Screen of Death) när den loggen blir full. Förmodligen vill du ta dig en titt på systemet och sedan själv starta om det. Tillse då att Windows NT inte startar om automatiskt, inget kryss i rutan för Starta om automatiskt//automatically reboot. Göra en reparationsdiskett//emergency Repair Disk Mappen %SystemRoot%\repair och reparationsdisketten används för att återställa Windows NT till den status det hade vid senaste uppdatering av reparationsinformationen (eller omedelbart efter installation). Reparationsprocessen används för att byta ut skadade filer och ersätta förlorade, återställa Registret//Re gistry (inklusive SAM, säkerhetsinformation, diskinställningar, programinställningar och annan systeminformation). Reparationsdiskverktyget//Repair Disk Utility I Windows NT 4.0 (och tidigare versioner) finns det ett verktyg för att hantera reparationsinformation. Verktyget, RDisk.Exe, används både för att uppdatera reparationsinformation och för att 666

15 Göra en reparationsdiskett//emergency Repair Disk göra nya reparationsdisketter. q Valet Skapa reparationsdiskett//create Repair Disk formaterar en diskett och kopierar reparationsinformation till den. q Uppdatera repararationsinformation//update Repair Info uppdaterar innehållet i mappen %SystemRoot%\repair (de gamla filerna skrivs över). Uppdateringsprocessen innebär borttagning och upprättande av filer vilket gör det viktigt för den som utför denna process att ha tillräcklig behörighet på volymen om det är en NTFS-volym. När mappinnehållet är uppdaterat kommer RDisk.Exe att begära att få skapa en reparationsdiskett, vilket man kan medge eller avböja. När innehållet i %SystemRoot%\repair uppdaterats kommer också kopior av AutoExec.NT och Config.NT att kopieras dit. Växeln /s sparar hela kontodatabasen Om du startar rdisk.exe med kommandoradsväxeln /s kommer rdisk.exe att även spara Security och SAM (i komprimerat format) på reparationsdisketten. OBS! Du kan inte använda Windows NT Setup för att läsa tillbaka hela Security och SAM utan måste använda verktyget RegRest.Exe som finns i Windows NT Workstation Resource Kit (även i Windows NT Server Resource Kit). Vill Du använda kombinationen rdisk /s och regrest måste du packa upp den komprimerade fil som rdisk /s åstadkommer på diskett/i mappen %SystemRoot%\repair. Det går utmärkt att packa upp med programmet Expand.Exe. De kommandon som används ser ut som följer: Kommando Kommentar rdisk /s Detta kommando kan ges från en Kommandotolk//Command Prompt eller från Start.Kör//Start.Run expand a:sam._ sam.old Packar upp den komprimerade filen sam._ på reparationsdisketten (det går lika bra med den i %SystemRoot%\ repair) regrest sam.old sam.sav machine SAM Instruerar RegRest.Exe att läsa informationen i sam.old och återställa den i kontodatabasen. Den befintliga kontodatabasen sparas 667

16 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket i sam.sav. Setup.Log Filen Setup.Log finns i mappen %SystemRoot%\repair och på reparationsdisketten. Den används för att säkerställa att Windows NT:s filer inte skadats sedan installationen. I Setup.Log finns följande information. [Paths] TargetDirectory är den mapp i vilken Windows NT installerats. TargetDevice är sökvägen (ARC-namn) till den partition på vilken Windows NT installerats. SystemPartitionDirectory är Windows NT:s rotmapp, där filerna NTLdr, Boot.Ini, m.fl. skall finnas. SystemPartition är sökvägen (ARC-namn) till Windows NT:s systempartition. [Signature] Version är den version av Windows NT som installerats. [Files.SystemPartition] NTDETECT.COM innehåller filnamnet för NTDetect.Com och en checksumma. NTLDR innehåller filnamnet för NTLdr och en checksumma. [Files.WinNt] Denna sektion är den största och innehåller en rad för varje fil som installerats av Windows NT på datorn. För varje fil finns sökvägen, filnamnet och en checksumma, ex. \WINNT\system32\chkdsk.exe = "chkdsk.exe","1311d" Sektionerna Files.SystemPartition och Files.WinNt används för att avgöra om några filer saknas eller om de skadats på något sätt (eventuell skada avgörs via checksumman) Filer på reparationsdisketten Fil AutoExec.NT Beskrivning Windows NT:s version av AutoExec.Bat vilken 668

17 Reparationsprocessen//Emergency Repair Process används i NTVDM för att köra MS-DOS-program Config.NT Windows NT:s version av Config.Sys vilken används i NTVDM för att köra MS-DOS-program Default._ Underträdet Default från Registret//Registry NTUser.da_ Användarprofilen för nya användare SAM._ Underträdet SAM från Registret//Registry Security._ Underträdet Security från Registret//Registry Setup.Log Filattribut system, dold, skrivskydd Software._ Underträdet Software från Registret//Registry System._ Underträdet System från Registret//Registry De filer som har tillägget._ är komprimerade och kan packas upp med Expand.exe. Reparationsprocessen//Emergency Repair Process Om Windows NT inte kan starta, inte ens med LastKnownGood måste man tillgripa reparationsprocessen. Under denna process kommer disken att kontrolleras med avseende på fel, Windows NT:s filer kommer att stämmas av mot kända uppgifter (Setup.Log) och Registret//Registry återställas i sin helhet eller delvis. För att lyckas med reparationsprocessen måste man: q Ha tillgång till Windows NT:s installationsdisketter eller cd om det skulle visa sig vara problem med filer. q Använda rätt version av reparationsdisketten enär den är unik för varje datorsystem (flera identiska system kan använda samma reparationsinformation, utom kontodatabasen, SAM och Security, p.g.a. SID). q Ha rätt lösenord för administratören om underträdet SAM ersätts i Registret//Registry med det som finns på reparationsdisketten eftersom det lösenord för kontot Administratör/ /Administrator som finns på disketten kommer att ersätta det aktuella. q Betänka att systemet kommer att återställas till den status det hade när man senast uppdaterade reparationsmappen eller reparationsdisketten. 669

18 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket Använda reparationsdisketten 1. Se till att ha tillgång till installationsdisketterna eller cd:n. 2. Stoppa in Installationsdisketten//Setup Disk i diskettenheten. 3. Starta om datorn. När installationsprogrammet så småningom visar en meny där du kan välja ett installera eller att reparera, trycker du R. 4. Vid ledtexten låt installationsprogrammet söka rätt på reparationsmappen eller mata in reparationsdisketten. Reparationsprocessen kör ChkDsk på startvolymen, på Inteldatorer kör den också ChkDsk på systemvolymen. Därefter visas en meny: q Verifiera systemfilerna//verify System Files Verifierar att systemfilerna, NTLdr, NTDetect.Com, etc. inte skadats. På Intel-datorer kommer detta val dessutom att reparera startsektorn på c: och återställa möjligheten att använda Boot Loader (startmenyn). Detta är användbart om c: formaterats om eller man kört kommandot sys c: (från MS-DOS) och därför inte längre kan använda startmenyn. q Verifiera startfilerna//verify Boot Files Verifierar att Windows NT:s filer är intakta. q Inspektera Registerfiler//Inspect Configuration Registry Files Reparationsprocessen försöker ladda in var och en av de filer (från problemdisken) som utgör Registret//Registry för att avgöra om de skadats. Om det kan avgöras att någon fil skadats kommer reparationsprocessen föreslå att den byts mot en fil på reparationsdisketten eller i reparationsmappen. Varning för att lägga tillbaka en gammal RID När du återställer en säkerhetskopia av kontodatabasen (eller hela Registret//Registry) återställs informationen om senast upprättade kontot/gruppen, d.v.s. det senaste upprättade kontots eller gruppens RID (den sista delen av SID). Följande kan alltså inträffa: du upprättar ett stort antal konton och grupper. Du använder dessa grupper i behörighetslistor. Nu går någonting fel och du måste återställa kontodatabasen 670

19 Några tips vid kraschad systemdisk från en gammal säkerhetskopia. De nya kontona och grupperna måste återskapas för hand (du hann inte säkerhetskopiera kontodatabasen). Endast med mycket stor tur kommer dessa konton och grupper att få samma SID (om du råkade få tillbaka den RID som gällde när du började upprätta kontona och grupperna) även om du upprättar dem i samma ordning. Alltså: var noga med att säkerhetskopiera kontodatabasen närhelst du upprättat nya användarkonton och grupper. Återställa ursprungliga inställningar (utan reparationsdiskett/- mapp) 1. Installera en ny kopia av Windows NT till en annan mapp än den ursprungliga. 2. Starta den nyinstallerade kopian av Windows NT. 3. Jämför mappträden och ersätt skadade filer med nya kopior. Var försiktig med Registret//Registry i \gammal winnt root\system32\config. I detta arbete kan man ha stor hjälp av ett verktyg som heter upd (från början ett Unix-verktyg). Upd kan jämföra två mappträd och rapportera skillnader. Upd finns inte med i Windows NT, men kan ofta hittas på BBS:er/Internet. Några tips vid kraschad systemdisk Låt oss anta att kraschen var elakartad: servern startar inte. Det snabbaste sättet att komma igång igen (om disken inte är helt förstörd) är att ha en Windows NT Workstation installerad på disken (eller annan disk i systemet). Från en annan Windows NT-installation på samma dator är det enkelt att byta ut filer, även om de finns på en NTFS-volym. Tänk dock på att denna installation kan vara en säkerhetsrisk om en datorbuse får fysisk tillgång till servern. Skulle du inte ha en annan Windows NT installerad tillgriper du reparationsförfarandet, reparera allt (kryss i alla rutor). Nästa steg är att installera om Windows NT det tar alltid kortare tid än att försöka reparera (då är det bra om Registret//Regstry finns på flera servrar, se kapitel 9). Ett annat snabbt sätt att snabbt få igång en server med kraschad systemdisk är att installera Windows NT Workstation eller 671

20 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket Windows NT Server på en externa SCSI-disk vilken du sedan ansluter till dina servrar (givet att de har SCSI-kort). Ändra i Boot.Ini Filen Boot.Ini är en textfil med ett utseende som starkt påminner om äldre Windows-versioners.ini-filer. Dess uppgift är att tillhandahålla information för användaren om vilka operativsystem som är startbara på en viss dator. Om det finns fler än en Windows NT-installation på en viss dator kommer samtliga varianter att finnas i Boot.Ini. Boot.Ini skall finnas i Windows NT:s systempartitionen/ /system partition, den används av systemet för att visa en meny över installerade operativsystem. I den används uteslutande ARC-namn (på Intel kan man använda vanliga sökvägar). Om systempartitionen blir felaktig, måste man starta om på den speglade partitionen med hjälp av startdisketten med feltolerans. Boot.Ini filen på startdisketten måste ändras så den pekar ut den speglade partitionen. Detta anges med ARC-namn. När Windows NT:s första startprogram, NTLdr, har laddat operativsystemet och behövliga drivrutiner är feltoleranstjänsterna till städes. De kan då utföra resterande rättningar för att starta systemet eller kopiera systeminformation till en ny enhet. Delar i Boot.Ini Boot.Ini består av två delar vid namn Boot loader och Default (båda skrivs inom hakparenteser i Boot.Ini). Delen Boot Loader anger förvalt operativsystem och väntetid innan det förvalda operativsystemet startar. Boot Loader-delen ser ut på följade sätt: [Boot Loader] default=arc-namn till de förvalda operativsystemet, ofta multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt timeout=antal sekunder väntetid innan det förvalda operativsystemet startar Tillåtna värden för timeout är från -1 till önskat antal sekunder. Värdet -1 gör att Windows NT väntar tills någon trycker på Enter. Du kan ändra både förvalt operativsystem och väntetid 672

21 Ändra i Boot.Ini genom Egenskaper//Properties för Den här datorn//my Computer, fliken Uppstart/Avstängning//Startup/Shutdown. Vill du lägga till operativsystem eller växlar använder du Anteckningar//Notepad. Den andra delen i Boot.Ini, Operating Systems, listar samliga operativsystem på datorn (i bland omfattar listan fler operativsystem, Microsoft är inte så noga att uppdatera Boot.Ini). Denna del ser ut som följer: [Operating Systems] ARC-namn 1 = "Beskrivning av operativsystemet, kan fritt ändras." /växel 1 /växel 2 ARC-namn 2 = "Beskrivning av operativsystemet, kan fritt ändras." /växel 3 /växel 4... Den text som står inom citattecken kan fritt ändras, Windows NT bryr sig inte om den efter att den upprättats första gången. Det operativsystem som anges i delen Boot Loader måste finnas i delen Operating Systems. Finns den inte i Operating Systems kommer du att se ett val vid namn NT Default när Windows NT startas. Växlar i Boot.Ini De växlar som kan användas i Boot.Ini ger vissa möjligheter. De tillgängliga växlarna är dessa: q /3GB, Gör att Enterprise Edition reserverar 3 gigabyte virtuellt minne för program och 1 gigabyte för Windows NT q /BaseVideo, gör att Windows NT använder standard VGA q /HAL=filnamn för HAL (om man anger /HAL=HAL.Chk kommer den debug-varianten av HAL.DLL att användas, den finns i MSDN) q /Kernel=filnamn för NTOSKrnl (genom att ange NTOS- Krnl.Chk kommer den debug-varianten av NTOSKrnl att användas, den finns i MSDN) q /MaxMem:n, gör att Windows NT inte använder allt installerat primärminne q /NoSerialMice=COMx, gör att Windows NT inte försöker finna seriella möss på angivna serieportar 673

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Vilket operativsystem är bäst på användarnas maskiner? Hur kan jag som administratör få klientdatorerna att bli mindre osäkra? Detta är ett par de

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

24 Användarrättigheter//User Rights

24 Användarrättigheter//User Rights 24 Användarrättigheter//User Rights Vad är användarrättigheter//user rights Användarrättigheter är grundläggande privilegier, såsom rättigheten att sitta ned framför och logga in på en viss Windows NT-dator

Läs mer

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Linux Mint 14 Nadia Svensk version: Zwopper och Jan-Olof Sidan 1 av 30 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 3 Historia...3 Syfte...3 Versionsnummer

Läs mer

Analys av loggar vid intrång i Windows NT

Analys av loggar vid intrång i Windows NT Datavetenskap Andreas Skoglund och Kristin Berg Analys av loggar vid intrång i Windows NT Examensarbete, C-nivå 2002:27 Analys av loggar vid intrång i Windows NT Andreas Skoglund och Kristin Berg 2002

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

Grundkunskap i Slackware Linux. (Slackware Linux Essentials)

Grundkunskap i Slackware Linux. (Slackware Linux Essentials) Grundkunskap i Slackware Linux. (Slackware Linux Essentials) Officiell handledning till Slackware Linux. av David CANTRELL, Logan JOHNSON och Chris LUMENS. Översättning av Erik JONSSON. Lättversion utan

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004 2010 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/Linux

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Introduktion till datateknik för språkvetare

Introduktion till datateknik för språkvetare Introduktion till datateknik för språkvetare ht 2013 Per Starbäck Kapitel 1 Inledning 1.1 Om kursen Schema och annat finns på http://stp. lingfil.uu.se/kurs/ids/. Där kommer det även finnas länkar till

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Skapa en webbplats med Mediawiki

Skapa en webbplats med Mediawiki Mikael Nordin och David Öhlin Skapa en webbplats med Mediawiki En guide om hur man använder publiceringsverktyget Mediawiki Komma igång med Mediawiki.SE:s Internetguide, nr 10 Version 1.0 2009 Mikael Nordin

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Dator och Nätverksteknik V2012 ARBETSBOK DATOR OCH NÄTVERKSTEKNIK. Thelin Läromedel. www.skolportalen.se. Läromedel för GY2011. Jan-Eric Thelin 2012

Dator och Nätverksteknik V2012 ARBETSBOK DATOR OCH NÄTVERKSTEKNIK. Thelin Läromedel. www.skolportalen.se. Läromedel för GY2011. Jan-Eric Thelin 2012 DATOR OCH NÄTVERKSTEKNIK Dator och Nätverksteknik V2012 ARBETSBOK Läromedel för GY2011 Jan-Eric Thelin 2012 ISBN: 978-91-7379-184-7 Thelin Läromedel www.skolportalen.se FÖRORD Detta är Arbetsboken i Dator

Läs mer

Förord. Jag hoppas att du får mycket nytta av den här e-boken! Trevlig läsning! Tommy k Johansson

Förord. Jag hoppas att du får mycket nytta av den här e-boken! Trevlig läsning! Tommy k Johansson 1 Förord Har du någon gång drabbats av virus, trojaner, spyware, falska säkerhetsprogram eller andra former av bedrägerier, stölder och dataförstörelse? Då är du inte ensam. Marknaden för datorvirus och

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Lexia 4 Handbok. Olle Gunnilstam & Martti Mårtens Stiftelsen Stora Sköndal 2010 4.33 www.lexia.nu

Lexia 4 Handbok. Olle Gunnilstam & Martti Mårtens Stiftelsen Stora Sköndal 2010 4.33 www.lexia.nu Lexia 4 Handbok Olle Gunnilstam & Martti Mårtens Stiftelsen Stora Sköndal 2010 4.33 www.lexia.nu 2 3 FÖRORD Välkommen! Lexia är ett flexibelt datorprogram som låter dig tillrättalägga träning av språklig

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Rule IT TelemarketWeb... 2

Rule IT TelemarketWeb... 2 Innehållsförteckning Rule IT TelemarketWeb... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT TelemarketWeb?... 2 Varför behövs Rule IT TelemarketWeb... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004 2015 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/Linux

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer