18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket"

Transkript

1 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket Det behövs tre saker för felsökning Det påstås att en rådgivare till Ludvig XII av Frankrike någon gång under 1499 meddelade kungen att det endast behövs tre saker för att starta ett krig: pengar, pengar och pengar. Med tanke på att alla fel och problem i nätverket kostar pengar kanske jämförelsen med krig och problem i nätverket inte är alltför långsökt det är ju inte heller ovanligt att en nätadministratör hamnar under belägring när det är problem i nätet. De tre saker som är oskattbara vad gäller att finna och rätta fel och problem i nätverket är: q Kunnande q Erfarenhet q Rutiner Kunnande krävs Skall vi ha någon chans att över huvudtaget finna ett fel (för att inte tala om att lösa problemet) måste vi ha kunskap om de fel och problem som kan uppstå. Erfarenhet är oskattbart Den som har tidigare erfarenhet av felsökning i allmänhet eller just det fel som är för handen befinner sig i en lycklig position. Rutiner är nödvändiga För att bygga upp kunnande och utnyttja erfarenhet för att effektivt felsöka behöver vi rutiner. Vi behöver rutiner för själva felsökningen, rutiner för att meddela och lugna användare, rutiner 653

2 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket för att kontakta leverantörer av utrustning och service, rutiner för dokumentera felet och hur det avhjälptes, o.s.v. Ett gott hjälpmedel vid all felsökning är dokumentation. Försök att finna en avvägning mellan att försöka dokumentera allt (vilket man slutar med efter en tid) och att inte ha någon dokumentation alls. Om ni börjar med att utarbeta rutiner för vad som skall dokumenteras och på vilket sätt (central databas, pärm hos supportteknikerna eller en mapp vid varje dator) går det lättare sedan. Det finns massor av program att köpa som hjälper till med dokumentation av system, men gratisverktyget Diagnostik//Windows NT Diagnostics i Windows NT går inte av för hackor. Det konstigaste datorfel jag råkat ut för Jag började arbeta med IBM PC 1984 efter, först ABC80 och sedan ABC800. Det är klart att det på den tiden hinner inträffa en del fel, men det konstigaste datorfel jag någonsin råkat ut för inträffade 1989 och rörde Windows/386 (en föregångare till Windows 3.0). Utmärkande för Windows/386 var dess förmåga att slå om processorn (Intel i386) till virtuellt 86-läge för att på så sätt kunna utnyttja mera minne. En gång när jag skulle visa upp denna förmåga hände något underligt. Själva uppvisandet skulle vara en trappa ned och jag packade ihop min dator och lastade den och skärmen på en pirra. Väl framme kopplar jag ihop datorn, ansluter skärmen och startar allting. När Windows/386 var startat kunde jag se att färgerna på skärmen verkade underliga det var som en svag gul hinna över allting. Jag tänkte inte mer på det utan började visa vad Windows/386 dög till. När jag kommit till den punkt där Windows/386 skulle slå över processorn i virtuellt 86-läge gick inte det. Stor förbryllelse utbröt eftersom detta var långt från första gången jag visat upp Windows/386, den hade fungerat som en klocka tidigare. Något fel stod inte att finna utan jag fick försöka rädda situationen så gott det gick. Tillbaka på mitt rum, fortfarande förbryllad och rådvill började jag undersöka datorn och skärmen. Efter en stund hittade jag något som jag sett förut, men inte kunnat ana att det hade spelat in denna gång: ett stift i kontakten till skärmen var så böjt att det inte fått kontakt med hylsan i datorns kontakt. Jag måste ha böjt stiftet när jag anslöt skärmen i visningsrummet. Efter att ha böjt 654

3 Felkällor tillbaka stiftet (försiktigt) monterade jag ihop dator och skärm igen varpå allt fungerade. Det som förbryllar mig än idag var att felet yttrade sig som det gjorde: allt fungerade, nästan. Lärdomen jag kunde dragit av detta (och många andra fel) är att den där Sherlock Holmes hade rätt: när man skalat bort det omöjliga kvarstår lösningen, hur osannolik den än kan verka (Eliminate the impossible and whatever remains, however improbable, must be the truth.). Felkällor Det känns ofta som om felkällornas antal är lika stort som antalet datorer, men någon ordning kan ändå skönjas. Listan nedan är på intet sätt allomfattande, den kan tjäna som utgångspunkt och avstamp: q Diskar som ger upp på olika sätt q Nätverkskort som ger upp (av någon anledning innebär ett fel att de börjar spruta ut massanrop) q Ovarsam hantering utrustning ansluts till datorn under gång q Virus q Spänningsfall (brown-outs) q Strömabrott vid fel tidpunkt q med mera, med mycket mera Bästa felavhjälpningen: undvik fel Fel i programvara är det inte mycket vi kan göra åt själva: vi är i händerna på våra leverantörer. Med datorer och andra burkar kan det vara enklare (om ni inte är en organisation med tusentals datorer). Detta är mycket viktigt att ni aldrig får in datorer som inte klarar Windows NT Server i er organisation åtminstone inte om de skall fungera som servrar. När jag ansvarar för datorinköp gör jag det enkelt för mig: på offertförfrågan anger jag att beställningen är villkorad av att systemet i sin helhet fungerar med aktuell version av Windows NT Server. Tänk också på detta 655

4 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket krav närhelst du köper kringutrustning till era servrar denna skall också klara Windows NT Server. Utvärdera gärna er återförsäljares möjligheter att överleva några år kreditupplysningar kostar mindre än datorproblem. Dessutom kan jag lova att återförsäljaren blir glad om ni frågar efter hennes affärsidé. Diagnoshjälpmedel Det finns ett antal inbyggda hjälpmedel för att studera Windows NT-system (samt en hel del i Microsoft Resource Kit och på andra ställen). q Loggboken//Event Viewer q Systemstoppsdump//System Stop Dump q Diagnostik//Windows NT Diagnostics (WinMSD) Verktyg Beskrivning Loggboken//Event Viewer Används för att studera de tre loggfilerna: system, säkerhet och program. Systemstoppsdump Kan skriva minnesinnehållet till fil om Windows NT skulle råka ut för ett systemstopp. Diagnostik/- Information och inställningar för Win- /Windows NT Diagnostics dows NT och datorn. Kan skriva ut (omfattande) rapport. 656

5 Loggboken//Event Viewer Loggboken//Event Viewer Loggboken//Event Viewer loggen System//System. Med Loggboken//Event Viewer kan man studera de tre olika loggfilerna i Windows NT: q System//System innehåller journal över händelser för alla interna tjänster och drivrutiner. Här finner man en post om en drivrutin eller tjänst inte kunnat starta, styrkort som inte fungerar, m.m.. q Säkerhet//Security innehåller information från Granskning/ /Auditing. q Application//Program händelser relaterade till program som används. Ett databasprogram skulle ex. kunna generera en händelse om den stöter på problem med sina egna filer. I loggfilerna sparas upp till 512 KB (standardinställning) information vilken skrivs över efter sju dagar när loggen nått sin övre storleksgräns. Dessa inställningar kan ändras i Loggboken//Event Viewer. Loggfiler kan sparas och ex. skickas till en supportavdelning för analys. Administratörer har möjlighet att studera loggfiler på andra datorer över nätverket. 657

6 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket Händelsetyper Händelsetyp Fel//Error Varning//Warning Beskrivning Fel som bör åtgärdas, ex. en tjänst eller drivrutin som inte kan starta. Problem som inte kräver omedelbar åtgärd, men som kan leda till fel om det inte åtgärdas. Ex. att diskutrymmet börjar ta slut. Information//Information Inget fel utan endast rapporter av typen att en tjänst startar (utan problem). Granska godkända//success Audit Medgivna försök att hantera ett visst objekt, ex. inloggning. Granska nekade//failure Audit Nekade försök att hantera ett visst objekt, ex. inloggning. Diagnostik//Windows NT Diagnostics Diagnostik//Windows NT Diagnostics huvudfönstret. WinMSD (filnamn WinMSD.Exe) är ett diagnosverktyg som visar information och inställningar för Windows NT och datorn från Registret//Registry. Det kan också skriva ut denna information. WinMSD kan inte användas för att ändra information eller 658

7 Diagnostik//Windows NT Diagnostics inställningar, vilket gör det till ett verktyg som kan användas utan alltför omfattande begränsningar. WinMSD installeras i mappen %SystemRoot%\system32, en ikon läggs i programgruppen Administration//Administrative Tools med namn Diagnostik//Windows NT Diagnostics. Fliknamn Innehåll Version//Version Aktuellt operativsystem, versionsnummer, implementationsnummer, Service Pack-nummer, registrerad ägare och processortyp. System//System BIOS-version, processorversion Bildskärm//Display Bildskärmskort, mängd minne Diskenheter//Drives Alla diskenheter med typbeteckning, inklusive diskett- och nätverksenheter. Minne//Memory Fysiskt och virtuellt minne. Var skyfflingsfilerna finns, totalt minne, tillgängligt minne. Tjänster//Services (samt Enheter//Devices) Alla tjänster och enheter som finns i CurrentControlSet listas med en notering om de är aktiva eller stoppade. Resurser//Resources IRQ, I/O-portar, DMA-kanaler och minne som används av inbyggd och ansluten utrustning Miljö//Environment Miljövariabler för systemet och användaren Nätverk//Network Vilka användare som är anslutna till datorn, nätverksprotokoll, annan nätverksinformation, paketstatistik Rapport till skrivare, fil eller Urklipp//Clipboard Låt mig passa på tillfället att dra en lans för verktyget Diagnostik//Windows NT Diagnostics Utility. De rapporter man kan få ut från verktyget är mycket uttömmande och rapporten kan fås till en fil, direkt till en skrivare eller till och med kopierad till Urklipp//Clipboard. 659

8 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket Fliken Tjänster//Services i Diagnostik//Windows NT Diagnostics Utility visar inställningar och tillstånd för både Tjänster//Services och Enheter//Devices. När du trycker på knappen Skriv ut//print kommer du till följande dialog i vilken du kan välja typ av rapport och till vilken enhet rapporten skall skickas: Dialogruta för att välja typ av rapport och till vilken enhet rapporten skall skickas. Rapport om Enheter//Devices Oavsett om du ber om rapport över enheter eller tjänster får du alltid en rappport som omfattar all information om dem båda. 660

9 Diagnostik//Windows NT Diagnostics Rapportdelen om Enheter//Devices innehåller en hel del viktig information, såsom: q Enhetens namn q Grupptillhörighet (gruppens namn inom parentes efter enhetens namn) q Tillstånd (startad eller inte) q Startinställning: Systemstart//Boot, System//System, Automatisk//Automatic, Manuell//Manual eller Inaktiverad//Disabled q Sökväg och namn på fil i vilken drivrutinen finns q Inställning för Error Severity: Ignore, Normal, Severe eller Critical q Service Flags typ av drivrutin (Kernel driver, File System Driver eller annan) om det är en delad process eller inte. q Vilken grupp eller tjänst som enheten beror av Låt mig ta min egen dator som exempel (detta är några av de enheter som har koppling till nätverket i Windows NT): Enhetens namn 3Com EtherLink III PC Card Driver (NDIS) Tillstånd Running Startinställning Automatic Filnamn %SystemRoot%\System32\drivers\elpc3r.sys Error Severity/ Normal ErrorControl Service Flags Kernel Driver, Shared Process Service or Group Dependencies Enhetens namn Microsoft NDIS System Driver (NDIS) Tillstånd Running Startinställning System Filnamn Error Severity/ Normal ErrorControl Service Flags Kernel Driver, Shared Process Service or Group Dependencies 661

10 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket Enhetens namn TCP/IP Service (PNP_TDI) Tillstånd Running Startinställning Automatic Filnamn %SystemRoot%\System32\drivers\tcpip.sys Error Severity/ Normal ErrorControl Service Flags Kernel Driver, Shared Process Service or Group Dependencies Enhetens namn Rdr (Network) [Redirector/Workstation] Tillstånd Running Startinställning Manual Filnamn %SystemRoot%\System32\drivers\rdr.sys Error Severity/ Normal ErrorControl Service Flags File System Driver, Shared Process Service or Group Dependencies Enhetens namn Srv (Network) [Server] Tillstånd Running Startinställning Manual Filnamn %SystemRoot%\System32\drivers\srv.sys Error Severity/ Normal ErrorControl Service Flags File System Driver, Shared Process Service or Group Dependencies Det finns många fler, dessa får tjäna som ett exempel på den information som finns att tillgå i verktyget Diagnostik//Windows NT Diagnostics Utility för Enheter//Devices. Rapport om Tjänster//Services När du väljer att skriva ut en rapport för Tjänster//Services kommer du att märka att du även får all information om Enheter//Devices. Rapportdelen om Tjänster//Services innehåller en hel del viktig information, såsom: q Tjänstens namn q Tjänstens grupptillhörighet (gruppnamnet inom parentes 662

11 Diagnostik//Windows NT Diagnostics efter tjänstens namn) q Tillstånd (startad eller inte) q Startinställning: Automatisk//Automatic, Manuell//Manual eller Inaktiverad//Disabled q Sökväg och namn på fil i vilken drivrutinen finns q Kontonamn som tjänsten använder när den är aktiv q Inställning för Error Severity: Ignore, Normal, Severe eller Critical q Service Flags om det är en delad process (Shared Process) eller egen process (Own Process) samt om den är Interaktiv/ /Interactive (d.v.s. om den kan kommunicera med användaren). q Vilken grupp eller tjänst som enheten är beroende av för sin funktion Låt mig åter ta min egen dator som exempel (detta är några av de tjänster som har koppling till nätverket i Windows NT): Enhetens namn Tillstånd Startinställning Filnamn Användarkonto Error Severity/ ErrorControl Service Flags Service or Group Dependencies Enhetens namn Tillstånd Startinställning Filnamn Användarkonto Error Severity/ ErrorControl Service Flags Service or Group Dependencies Workstation Running Automatic %SystemRoot%\System32\services.exe LocalSystem Normal Shared Process TDI (grupp) Server Running Automatic %SystemRoot%\System32\services.exe LocalSystem Normal Shared Process TDI (grupp) 663

12 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket Enhetens namn Tillstånd Startinställning Filnamn Användarkonto Error Severity/ ErrorControl Service Flags Service or Group Dependencies Net Logon Running Automatic %SystemRoot%\System32\lsass.exe LocalSystem Normal Shared Process LanmanWorkstation, LanmanServer, LmHosts Konstiga namn i rapporten Flera av tjänsterna uppger att de beror av enheter och tjänster vars namn inte står att finna vare sig bland Enheter//Devices eller Tjänster//Services. Detta är mycket olyckligt enligt min uppfattning, Microsoft. I kapitel 10 finner du en tabell som kan hjälpa. Systemstoppsdump//System Stop Dump Inställningar för omstart, m.m. När ett STOP-fel inträffar under Windows NT har man flera möjliga åtgärder att tillgå. Dessa väljs i System//System (Kontrollpanelen//Control Panel), genom att välja Återställning//Recovery. De möjliga åtgärderna är (se bilden ovan): q Skriv en händelse i systemloggen//write an event to the system log 664

13 Systemstoppsdump//System Stop Dump q Skicka en administrativ signal//send an administrative alert (mottagargruppen anges i Server (Kontrollpanelen//Control Panel) eller Serverhanteraren//Server Manager). q Skriv felsökningsinformation till specificerad fil//write debugging information to specified file. q Starta om automatiskt//automatically reboot kan vara värdefullt för att snabbt få igång systemet igen. Möjligheten att skriva felsökningsinformation till en fil är kanske inte den viktigaste vid felsökning. När ett STOP-fel inträffar skrivs hela minnesinnehållet till skyfflingsfilen och denna del av skyfflingsfilen märks för senare bruk. När systemet startas om upptäcks felsökningsinformationen i skyfflingsfilen vilket får Windows NT att köra ett program kallat SaveDump.Exe. Detta program kommer i sin tur att skriva minnesinnehållet i skyfflingsfilen till det filnamn som angivits under Återställning/ /Recovery. Administratörer eller personal på en supportavdelning kan sedan använda filen med programmet WinDbg.Exe vilket finns med på den cd som Windows NT levereras på. Eftersom Windows NT skriver hela minneshållet till den skyfflingsfil som finns på startpartitionen//boot Partition (den kan inte skrivas till något annat ställe), måste just denna skyfflingsfil minst vara lika stor som mängd installerat primärminne. Denna bok är inriktad på systemadministratörer och nätverks tekniker inte utvecklare. Vad gäller genomförbarhet i ett projekt där en systemadministratör antingen skall försöka avlusa en minnesdump eller skicka en minnesdump till någon organisation för felsökning är min personliga åsikt den att det låter en smula löjligt. Skulle ni hamna i ett läge där en dator, mer eller mindre, oavbrutet stannar med en blåskärm (Blue Screen of Death, BSOD), föreslår jag att datorn lämnas tillbaka till återförsäljaren eller sätts att köra något annat operativsystem än Windows NT Server. 665

14 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket Matcha inställning för omstart med Loggboken//Event Viewer Inställningar för journalerna i Loggboken//Event Viewer. Se till att inställningen Starta om automatiskt//automatically reboot motsvarar inställningen för loggen Säkerhet//Security i Loggboken//Event Viewer. Om du använder inställningen Skriv aldrig över händelser (radera loggen manuellt)//do Not Overwrite Events (Clear Log Manually) kommer Windows NT att stoppa helt (blåskärm, Blue Screen of Death) när den loggen blir full. Förmodligen vill du ta dig en titt på systemet och sedan själv starta om det. Tillse då att Windows NT inte startar om automatiskt, inget kryss i rutan för Starta om automatiskt//automatically reboot. Göra en reparationsdiskett//emergency Repair Disk Mappen %SystemRoot%\repair och reparationsdisketten används för att återställa Windows NT till den status det hade vid senaste uppdatering av reparationsinformationen (eller omedelbart efter installation). Reparationsprocessen används för att byta ut skadade filer och ersätta förlorade, återställa Registret//Re gistry (inklusive SAM, säkerhetsinformation, diskinställningar, programinställningar och annan systeminformation). Reparationsdiskverktyget//Repair Disk Utility I Windows NT 4.0 (och tidigare versioner) finns det ett verktyg för att hantera reparationsinformation. Verktyget, RDisk.Exe, används både för att uppdatera reparationsinformation och för att 666

15 Göra en reparationsdiskett//emergency Repair Disk göra nya reparationsdisketter. q Valet Skapa reparationsdiskett//create Repair Disk formaterar en diskett och kopierar reparationsinformation till den. q Uppdatera repararationsinformation//update Repair Info uppdaterar innehållet i mappen %SystemRoot%\repair (de gamla filerna skrivs över). Uppdateringsprocessen innebär borttagning och upprättande av filer vilket gör det viktigt för den som utför denna process att ha tillräcklig behörighet på volymen om det är en NTFS-volym. När mappinnehållet är uppdaterat kommer RDisk.Exe att begära att få skapa en reparationsdiskett, vilket man kan medge eller avböja. När innehållet i %SystemRoot%\repair uppdaterats kommer också kopior av AutoExec.NT och Config.NT att kopieras dit. Växeln /s sparar hela kontodatabasen Om du startar rdisk.exe med kommandoradsväxeln /s kommer rdisk.exe att även spara Security och SAM (i komprimerat format) på reparationsdisketten. OBS! Du kan inte använda Windows NT Setup för att läsa tillbaka hela Security och SAM utan måste använda verktyget RegRest.Exe som finns i Windows NT Workstation Resource Kit (även i Windows NT Server Resource Kit). Vill Du använda kombinationen rdisk /s och regrest måste du packa upp den komprimerade fil som rdisk /s åstadkommer på diskett/i mappen %SystemRoot%\repair. Det går utmärkt att packa upp med programmet Expand.Exe. De kommandon som används ser ut som följer: Kommando Kommentar rdisk /s Detta kommando kan ges från en Kommandotolk//Command Prompt eller från Start.Kör//Start.Run expand a:sam._ sam.old Packar upp den komprimerade filen sam._ på reparationsdisketten (det går lika bra med den i %SystemRoot%\ repair) regrest sam.old sam.sav machine SAM Instruerar RegRest.Exe att läsa informationen i sam.old och återställa den i kontodatabasen. Den befintliga kontodatabasen sparas 667

16 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket i sam.sav. Setup.Log Filen Setup.Log finns i mappen %SystemRoot%\repair och på reparationsdisketten. Den används för att säkerställa att Windows NT:s filer inte skadats sedan installationen. I Setup.Log finns följande information. [Paths] TargetDirectory är den mapp i vilken Windows NT installerats. TargetDevice är sökvägen (ARC-namn) till den partition på vilken Windows NT installerats. SystemPartitionDirectory är Windows NT:s rotmapp, där filerna NTLdr, Boot.Ini, m.fl. skall finnas. SystemPartition är sökvägen (ARC-namn) till Windows NT:s systempartition. [Signature] Version är den version av Windows NT som installerats. [Files.SystemPartition] NTDETECT.COM innehåller filnamnet för NTDetect.Com och en checksumma. NTLDR innehåller filnamnet för NTLdr och en checksumma. [Files.WinNt] Denna sektion är den största och innehåller en rad för varje fil som installerats av Windows NT på datorn. För varje fil finns sökvägen, filnamnet och en checksumma, ex. \WINNT\system32\chkdsk.exe = "chkdsk.exe","1311d" Sektionerna Files.SystemPartition och Files.WinNt används för att avgöra om några filer saknas eller om de skadats på något sätt (eventuell skada avgörs via checksumman) Filer på reparationsdisketten Fil AutoExec.NT Beskrivning Windows NT:s version av AutoExec.Bat vilken 668

17 Reparationsprocessen//Emergency Repair Process används i NTVDM för att köra MS-DOS-program Config.NT Windows NT:s version av Config.Sys vilken används i NTVDM för att köra MS-DOS-program Default._ Underträdet Default från Registret//Registry NTUser.da_ Användarprofilen för nya användare SAM._ Underträdet SAM från Registret//Registry Security._ Underträdet Security från Registret//Registry Setup.Log Filattribut system, dold, skrivskydd Software._ Underträdet Software från Registret//Registry System._ Underträdet System från Registret//Registry De filer som har tillägget._ är komprimerade och kan packas upp med Expand.exe. Reparationsprocessen//Emergency Repair Process Om Windows NT inte kan starta, inte ens med LastKnownGood måste man tillgripa reparationsprocessen. Under denna process kommer disken att kontrolleras med avseende på fel, Windows NT:s filer kommer att stämmas av mot kända uppgifter (Setup.Log) och Registret//Registry återställas i sin helhet eller delvis. För att lyckas med reparationsprocessen måste man: q Ha tillgång till Windows NT:s installationsdisketter eller cd om det skulle visa sig vara problem med filer. q Använda rätt version av reparationsdisketten enär den är unik för varje datorsystem (flera identiska system kan använda samma reparationsinformation, utom kontodatabasen, SAM och Security, p.g.a. SID). q Ha rätt lösenord för administratören om underträdet SAM ersätts i Registret//Registry med det som finns på reparationsdisketten eftersom det lösenord för kontot Administratör/ /Administrator som finns på disketten kommer att ersätta det aktuella. q Betänka att systemet kommer att återställas till den status det hade när man senast uppdaterade reparationsmappen eller reparationsdisketten. 669

18 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket Använda reparationsdisketten 1. Se till att ha tillgång till installationsdisketterna eller cd:n. 2. Stoppa in Installationsdisketten//Setup Disk i diskettenheten. 3. Starta om datorn. När installationsprogrammet så småningom visar en meny där du kan välja ett installera eller att reparera, trycker du R. 4. Vid ledtexten låt installationsprogrammet söka rätt på reparationsmappen eller mata in reparationsdisketten. Reparationsprocessen kör ChkDsk på startvolymen, på Inteldatorer kör den också ChkDsk på systemvolymen. Därefter visas en meny: q Verifiera systemfilerna//verify System Files Verifierar att systemfilerna, NTLdr, NTDetect.Com, etc. inte skadats. På Intel-datorer kommer detta val dessutom att reparera startsektorn på c: och återställa möjligheten att använda Boot Loader (startmenyn). Detta är användbart om c: formaterats om eller man kört kommandot sys c: (från MS-DOS) och därför inte längre kan använda startmenyn. q Verifiera startfilerna//verify Boot Files Verifierar att Windows NT:s filer är intakta. q Inspektera Registerfiler//Inspect Configuration Registry Files Reparationsprocessen försöker ladda in var och en av de filer (från problemdisken) som utgör Registret//Registry för att avgöra om de skadats. Om det kan avgöras att någon fil skadats kommer reparationsprocessen föreslå att den byts mot en fil på reparationsdisketten eller i reparationsmappen. Varning för att lägga tillbaka en gammal RID När du återställer en säkerhetskopia av kontodatabasen (eller hela Registret//Registry) återställs informationen om senast upprättade kontot/gruppen, d.v.s. det senaste upprättade kontots eller gruppens RID (den sista delen av SID). Följande kan alltså inträffa: du upprättar ett stort antal konton och grupper. Du använder dessa grupper i behörighetslistor. Nu går någonting fel och du måste återställa kontodatabasen 670

19 Några tips vid kraschad systemdisk från en gammal säkerhetskopia. De nya kontona och grupperna måste återskapas för hand (du hann inte säkerhetskopiera kontodatabasen). Endast med mycket stor tur kommer dessa konton och grupper att få samma SID (om du råkade få tillbaka den RID som gällde när du började upprätta kontona och grupperna) även om du upprättar dem i samma ordning. Alltså: var noga med att säkerhetskopiera kontodatabasen närhelst du upprättat nya användarkonton och grupper. Återställa ursprungliga inställningar (utan reparationsdiskett/- mapp) 1. Installera en ny kopia av Windows NT till en annan mapp än den ursprungliga. 2. Starta den nyinstallerade kopian av Windows NT. 3. Jämför mappträden och ersätt skadade filer med nya kopior. Var försiktig med Registret//Registry i \gammal winnt root\system32\config. I detta arbete kan man ha stor hjälp av ett verktyg som heter upd (från början ett Unix-verktyg). Upd kan jämföra två mappträd och rapportera skillnader. Upd finns inte med i Windows NT, men kan ofta hittas på BBS:er/Internet. Några tips vid kraschad systemdisk Låt oss anta att kraschen var elakartad: servern startar inte. Det snabbaste sättet att komma igång igen (om disken inte är helt förstörd) är att ha en Windows NT Workstation installerad på disken (eller annan disk i systemet). Från en annan Windows NT-installation på samma dator är det enkelt att byta ut filer, även om de finns på en NTFS-volym. Tänk dock på att denna installation kan vara en säkerhetsrisk om en datorbuse får fysisk tillgång till servern. Skulle du inte ha en annan Windows NT installerad tillgriper du reparationsförfarandet, reparera allt (kryss i alla rutor). Nästa steg är att installera om Windows NT det tar alltid kortare tid än att försöka reparera (då är det bra om Registret//Regstry finns på flera servrar, se kapitel 9). Ett annat snabbt sätt att snabbt få igång en server med kraschad systemdisk är att installera Windows NT Workstation eller 671

20 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket Windows NT Server på en externa SCSI-disk vilken du sedan ansluter till dina servrar (givet att de har SCSI-kort). Ändra i Boot.Ini Filen Boot.Ini är en textfil med ett utseende som starkt påminner om äldre Windows-versioners.ini-filer. Dess uppgift är att tillhandahålla information för användaren om vilka operativsystem som är startbara på en viss dator. Om det finns fler än en Windows NT-installation på en viss dator kommer samtliga varianter att finnas i Boot.Ini. Boot.Ini skall finnas i Windows NT:s systempartitionen/ /system partition, den används av systemet för att visa en meny över installerade operativsystem. I den används uteslutande ARC-namn (på Intel kan man använda vanliga sökvägar). Om systempartitionen blir felaktig, måste man starta om på den speglade partitionen med hjälp av startdisketten med feltolerans. Boot.Ini filen på startdisketten måste ändras så den pekar ut den speglade partitionen. Detta anges med ARC-namn. När Windows NT:s första startprogram, NTLdr, har laddat operativsystemet och behövliga drivrutiner är feltoleranstjänsterna till städes. De kan då utföra resterande rättningar för att starta systemet eller kopiera systeminformation till en ny enhet. Delar i Boot.Ini Boot.Ini består av två delar vid namn Boot loader och Default (båda skrivs inom hakparenteser i Boot.Ini). Delen Boot Loader anger förvalt operativsystem och väntetid innan det förvalda operativsystemet startar. Boot Loader-delen ser ut på följade sätt: [Boot Loader] default=arc-namn till de förvalda operativsystemet, ofta multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt timeout=antal sekunder väntetid innan det förvalda operativsystemet startar Tillåtna värden för timeout är från -1 till önskat antal sekunder. Värdet -1 gör att Windows NT väntar tills någon trycker på Enter. Du kan ändra både förvalt operativsystem och väntetid 672

21 Ändra i Boot.Ini genom Egenskaper//Properties för Den här datorn//my Computer, fliken Uppstart/Avstängning//Startup/Shutdown. Vill du lägga till operativsystem eller växlar använder du Anteckningar//Notepad. Den andra delen i Boot.Ini, Operating Systems, listar samliga operativsystem på datorn (i bland omfattar listan fler operativsystem, Microsoft är inte så noga att uppdatera Boot.Ini). Denna del ser ut som följer: [Operating Systems] ARC-namn 1 = "Beskrivning av operativsystemet, kan fritt ändras." /växel 1 /växel 2 ARC-namn 2 = "Beskrivning av operativsystemet, kan fritt ändras." /växel 3 /växel 4... Den text som står inom citattecken kan fritt ändras, Windows NT bryr sig inte om den efter att den upprättats första gången. Det operativsystem som anges i delen Boot Loader måste finnas i delen Operating Systems. Finns den inte i Operating Systems kommer du att se ett val vid namn NT Default när Windows NT startas. Växlar i Boot.Ini De växlar som kan användas i Boot.Ini ger vissa möjligheter. De tillgängliga växlarna är dessa: q /3GB, Gör att Enterprise Edition reserverar 3 gigabyte virtuellt minne för program och 1 gigabyte för Windows NT q /BaseVideo, gör att Windows NT använder standard VGA q /HAL=filnamn för HAL (om man anger /HAL=HAL.Chk kommer den debug-varianten av HAL.DLL att användas, den finns i MSDN) q /Kernel=filnamn för NTOSKrnl (genom att ange NTOS- Krnl.Chk kommer den debug-varianten av NTOSKrnl att användas, den finns i MSDN) q /MaxMem:n, gör att Windows NT inte använder allt installerat primärminne q /NoSerialMice=COMx, gör att Windows NT inte försöker finna seriella möss på angivna serieportar 673

22 Användarnas hemmamappar

22 Användarnas hemmamappar 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet)

25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Lokal behörighet/lokal säkerhet, NTFS-behörighet Lokal behörighet (ofta kallad lokal säkerhet) är knutet till filsystemet NTFS. Det

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

komplett kopia av hårddisken 20 minu En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program.

komplett kopia av hårddisken 20 minu En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program. fakta En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program. det här behöver du En extern hårddisk, dvd eller tillgång till en NAS. kostnad Ingen,

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

13 Inbyggda verktyg för nätadministration

13 Inbyggda verktyg för nätadministration 13 Inbyggda verktyg för nätadministration Verktygen för administration av Windows NT Server kan användas från ett hotell på Fidji Som du märkt är jag mycket angelägen om att framhålla att (de flesta) administrationsverktygen

Läs mer

Det går att fixa på egen hand! Licens för 3 datorer ingår Kompatibel med Windows XP & Vista (Alla Versioner)

Det går att fixa på egen hand! Licens för 3 datorer ingår Kompatibel med Windows XP & Vista (Alla Versioner) -- * Börjar Din PC agera oroligt? * Fungerar inte PC:n som den brukar? * Agerar datorn alltför långsamt? Oväntade avbrott på Internet? * Drabbas Du av virus eller Spyware eller t o m Malware? DUBBLE CD-ROM

Läs mer

Bilaga KeyControl Felsökning

Bilaga KeyControl Felsökning Bilaga: Felsökning 1. Allmänt Genom att ge så detaljerad information som möjligt om problemet och de operationer som föregick problemet underlättas supporten. Du viktigaste komponenterna är - Operativsystemet

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

MS-DiskOperativSystem Sammanfattning och Övningar

MS-DiskOperativSystem Sammanfattning och Övningar MS-DiskOperativSystem Sammanfattning och Övningar Övningarna syftar till att ge minimikravet i DOS-kunskaper. Övningarna är tänkta att köras i maximerat DOS-fönster under win9x. MS-DOS (Microsoft Disk

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Lathund för Kopplingen

Lathund för Kopplingen Lathund för Kopplingen Vad gör programmet? Kopplingen ersätter den manuella uppdateringen av Golfguiden (tidigare Klubbguiden) på golf.se. Genom att hålla, i huvudsak, modulen Lokal Klubb i Gk96 uppdaterad

Läs mer

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper Syftet med grupper och grupphantering är att ge användare tillgång till resurser Syftet med grupper och olika sätt att hantera grupper är alltid att

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM!

UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM! UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM! Motorn i din UNICO-orgel är en LINUX-dator med programvara i form av ett operativsystem. Denna programvara förbättras ständigt och du bör därför uppgradera den.

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller

F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller Android enhet. För Android användaren finns möjligheten att öka batteritiden genom att stänga ner resurser som inte används.

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1 MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3 Sida 1 Allmän beskrivning... 3 Orderprocess... 3 Ute i butiken... 3 På kontoret/vid datorn... 3 Mobilt inköp handdator... 5 Användande... 5 Order översikt... 5 1. Ny order...

Läs mer

15 Granskning//Auditing

15 Granskning//Auditing 15 Granskning//Auditing Jag vill lyfta fram granskning//auditing därför att den handlar mycket om att veta vad som försiggår i nätverket i allmänhet och i en Windows NT-domän i synnerhet. Verktyget du

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System 21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System Förinstallerade konton De båda förinstallerade kontona Administratör//Administrator och Gäst//Guest visas i Kontohanteraren

Läs mer

NYTT LIV I EN UTTJÄNT DATOR

NYTT LIV I EN UTTJÄNT DATOR NYTT LIV I EN UTTJÄNT DATOR ÖVERSIKT SVÅRIGHETSGRAD Lätt Medel Svår SYSTEMKRAV Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP DET HÄR BEHÖVS Ett usb-minne på fyra gigabyte Lägg Chromium på ett usb-minne

Läs mer

Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise

Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise Sida 1 CentOS installation Electronic Purse Sweden AB Electronic Purse Sweden AB Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise Gespage -Ta tillbaka kontrollen Datum: Copyright 2014 Electronic Purse Sweden AB

Läs mer

KAP 18 SQL SERVER AGENT

KAP 18 SQL SERVER AGENT KAP 18 SQL SERVER AGENT Tjänsten Sql Server Agent Operator Job Alert (larm) http://www.youtube.com/watch?v=ii1tc493bzm 1 VAD ÄR SQL SERVER AGENT? SQL Server Agent är en tjänst (service) som ansvarar för:

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02)

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap Thomas Johansson Oktober 1998 Programutveckling med Java Development Kit (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) Umeå universitet 901 87 Umeå.

Läs mer

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Denna laboration är tänkt att ge information om några av de grundläggande verktyg som du, som studerar vid Linköpings Universitet, kan ha nytta av. Ett tips är att läsa

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Programmet gör det möjligt att skapa en räddningsskiva, DVD eller USB-minne. Detta räddningssystem är avsedd för två typer av situationer: 1. För att återställa en säkerhetskopia

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner 7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner Microsofts modell för grupphantering i Windows NT-domäner Om du redan läst en del om Windows NT Server och Windows NT-domäner kanske du hajar till

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken.

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk www.drakbutiken.se IDE USB kabel

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

LAB 1 MS-DOS MicroSoft-DiskOperating System -Microsoft MS-DOS = synonymt med DOS -IBM PC-DOS -Novell DR-DOS

LAB 1 MS-DOS MicroSoft-DiskOperating System -Microsoft MS-DOS = synonymt med DOS -IBM PC-DOS -Novell DR-DOS LAB 1 MS-DOS MicroSoft-DiskOperating System -Microsoft MS-DOS = synonymt med DOS -IBM PC-DOS -Novell DR-DOS Historia ver 1.0 1981 -Diskett dist. 8kb minne ver 2.0 1983 -HDD stöd, kataloger, enheter ver

Läs mer

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300 Dell Latitude ON Flash återkommande frågor 1. Stödjer alla Dell datorer Latitude ON Flash? Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2 INNEHÅLL 26 mars 2009 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Konfigurering av SHOPsync 2 3 Övriga inställningar i webbutiken & ekonomiprogrammet 13 i SHOPsync manual Nordisk e-handel AB KAPITEL 1 INSTALLATION

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Användarhandledning för koppling av dokument

Användarhandledning för koppling av dokument nvändarhandledning Modul: lla vser: Koppla dokument i 3L 2006 1[11] nvändarhandledning för koppling av dokument Olika typer av dokument kan kopplas till poster i en 3L-databas. Exempelvis kan en eller

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

6 Installera Windows NT Server

6 Installera Windows NT Server 6 Installera Windows NT Server Det kan synas sent att jag inte tar upp ämnet installation förrän nu. Men, som rubriken säger: vi skall installera Windows NT Server, inte Windows NT Workstation. Visserligen

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Kunskapsbank ICARUS DB

Kunskapsbank ICARUS DB Kunskapsbank ICARUS DB K E Y L O G I C A B 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 SQL Server 2005 3 2.1 Installation 3 2.2 Användargränssnitt (DBMS) för SQL Express 3 2.3 Undvik att transaktionsloggen

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

Installation av Storegate Online Backup.

Installation av Storegate Online Backup. Installation av Storegate Online Backup. QBRITS Bastjänst inkluderar en backuptjänst för din lokala dator. Installationen av Storegate Online Backup är mycket enkel men det kan finnas vissa inställningar

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Tips och tricks. Några bra tips. Lägg till sökvägar

Tips och tricks. Några bra tips. Lägg till sökvägar 17 Tips och tricks Det är aldrig så bra att det inte kan bli bättre och det finns alltid saker som har en viss benägenhet att gå fel I det här kapitlet kommer vi att ge dig några tips på hur du kan förbättra

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Grupp Policys Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Sid 1233 Vad är grupp-policys? Grupp-policys är en samling regler som hjälper till med hanteringen av datorer och användare. Mer specifikt:

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=20609

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=20609 KRAV: 1. RDP-klient med stöd för fjärrskrivbordsprotokoll 7.0 eller senare. Kontrollera genom att: a. Klicka på Windowssymbolen längst ner till vänster. b. Välj Anslutning till fjärrskrivbord. c. Nu kommer

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer