ANVÄNDARGUIDE. MEN OCKSÅ ETT ERBJUDANDE.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARGUIDE. MEN OCKSÅ ETT ERBJUDANDE."

Transkript

1 ANVÄNDARGUIDE

2 ANVÄNDARGUIDE. MEN OCKSÅ ETT ERBJUDANDE. Det öppna Skåne 2030 är Skånes gemensamma utvecklingsstrategi. Den syftar till att formulera och skapa en bred samsyn om en gemensam målbild för vart Skåne ska befinna sig Det är ett dokument som speglar vår gemensamma vilja och ambition, våra avväganden och ställningstaganden, vår målsättning och vår riktning. En regional utvecklingsstrategi är ett övergripande styrdokument och samlande verktyg. Men det är i arbetet hos Skånes olika aktörer som resultatet syns. I kommuners utvecklings- och översiktsplaner. I myndigheters jämställdhets- och miljöarbete. I samarbete, engagemang och initiativ från regionens företag, frivilligorganisationer och myndigheter. En av anledningarna till att Skåne rör sig framåt är att många, både medborgare och aktörer, vill vara med. Och många är med. Resan är lika viktig som målet och symbolen är ett sätt att både knyta samman aktörer och för dig att visa ditt engagemang i Det öppna Skåne. Den här vägledningen syftar till att visa upp vilka möjligheter symbolen har och hur den kan användas. Det öppna Skåne 2030 pekar ut fem prioriterade ställningstaganden: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur Skåne ska erbjuda morgondagens välfärdstjänster Skåne ska vara globalt attraktivt

3 DET ÖPPNA SKÅNE SYMBOLEN Skåne år 2030 är öppet. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet landskap. Vi välkomnar nya människor och nya influenser med öppna armar. Vi är porten till Sverige och ut i världen. Så lyder inledningen till Det öppna Skånes målbild. Symbolen syftar till att visa detta genom att öppna upp början och slutet av ordbilden. skane2030.se På webbplatsen kommer förutom hela utvecklingsstrategin även genomförande och rapportering av resultaten runt om i regionen att redovisas.

4 DET ÖPPNA SKÅNE SYMBOLEN För att göra symbolen så tillgänglig och användbar som möjligt finns den i ett antal olika varianter. Den primära färgsättningen är magenta, som knyter an till utvecklingsstrategins grafiska profil. Sekundära färgställningar används vid applikationer där förutsättningar inte medger symbolen i magenta. PRIMÄRA Ytterligare färgställningar får i utgångsläget stämmas av med RUS-sekretariatet. För externa aktörer är det givetvis de egna grafiska riktlinjerna som ska prioriteras. Använd det symbolutförande som är mest funktionellt för er. Negativ (Vit) Används mot fotografisk bakgrund samt starka och mörka tonplattor. Magenta (Färg) Används mot vit eller ljusgrå bakgrund (>15% svart) samt ljusa fotografiska bakgrunder. SEKUNDÄRA Positiv (Svart) Används då de primära symbolerna inte är applicerbara. (T.ex. vid produktioner i svart/ vit.) Positiv (Grå) Används då man önskar tona ner symbolen. Eller om den visas tillsammans annan sybol/logotyop i gråskala.

5 ANVÄNDNING TRYCKSAKER Resultat av arbetet inom ramen för regional utveckling återges ofta i trycksaker, som redovisar program, strategier eller andra typer av styrdokument. I sådana sammanhang föreslår vi tre publiceringsalternativ: framsida, baksida eller vid kolofon (den formaliainformation som brukar tryckas på pärmens insida). Symbolen är framtagen för att fungera i små format, men för att inte tappa läsbarhet i tryckt form bör den monteras med en bredd av minst 12 mm. För Region Skånes publikationer rekommenderas placering på framsida enligt exempel 1. PLACERING Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 Jämställdhetsstrategi Jämställdhetsstrategi för Skåne för Skåne (med sikte (med på sikte 2020) på 2020) Det övergripande Det målet övergripande för Sveriges målet jämställdhetspolitik för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor är att kvinnor och män ska ha och samma män ska makt ha att samma forma makt samhället att forma och samhället sina egna och liv. sina egna liv. Den här strategin Den regionaliserar här strategin regionaliserar de nationella jämställdhetspolitiska de nationella jämställdhetspolitiska målen och formulerar målen och strategiska formulerar insatser strategiska som behöver insatser göras som behöver för att göras för att säkerställa framgångar säkerställa i ett framgångar jämställdhetsarbete. i ett jämställdhetsarbete. Strategin utgör Strategin ett utgör ett stöd för arbetet stöd med för jämställdhet arbetet med och jämställdhetsintegrering och jämställdhetsintegrering inom inom länet. länet. POLITISK STYRGRUPP Anders Johnsson, Karl-Erik Olsson, Birgitta Englander, Monica Gripp, Christer Vigren, Nils-Inge Nilsson, Anders Åkerberg, Pia Ingvarsson, Kjell Dahlberg. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Projektgrupp, Samhällsbyggnadsförvaltningen Planarkitekt MARIA ENGBERG Planarkitekt EVELINA SIMONSSON Planarkitekt ANNIKA ARVIDSSON Planarkitekt ANNA BARTELS Grafisk designer och arkitekt GABRIELLA PÅSSE Kommunekolog BENGT BENGTSSON Planarkitekt EVA FERLINGER Övriga medverkande: Lena Alebo, Diana Olsson, Lars Persson, Madeleine Lundin, Staffan André, Mats Carlsson, Peter Nilsson, Jan-Erik Zandersson, Roland Persson, Vesa Tschernij, Yvonne Larsson mfl. Från samhällsbyggnadsförvaltningen: Johan Lund, Anders Wanstadius, Henrik Olsson, Karl Gustavson, Marie-Louise Svensson, Benny Andersson, Sonja Eliasson, Magnus Mårtensson. FOTO + BILDER Foto GABRIELLA PÅSSE och BENGT BENGTSSON där inget annat anges, samt några från Simrishamns kommuns fototävling. Omslag + citat-bilder (sid 7, 19, 153, 233) SOUTH EAST COMMUNICATION Illustrationer GABRIELLA PÅSSE där inget annat anges. Ortofoton LANTMÄTERIET Flygfoton INGVAR BENGTSSON Kartmaterial SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN där inget annat anges Tryck CA ANDERSSON, Malmö Exempel 1: Omslagets framsida Symbolen kan med fördel placeras i motsatt hörn i förhållande till avsämdarlogotypen. Om möjligt anpassa gärna sybolen så den håller samma höjd som avsändaren samt linjera. Exempel 2: Innerpärm/Kolifon Ett annat alternativ är att placera symbolen i anslutning till kolifonen. Exempel 3: Omslagets baksida Symbolen kan även placeras på bakpärmen soletärt eller i grupperad med andra logotyper/ symboler.

6 ANVÄNDNING WEBB OCH NYHETSBREV Webbsidor, nyhetsbrev och inbjudningar till event och konferenser är också publiceringsytor för Det öppna Skåne. I digitala enheter bör symbolen länkas till skane2030.se. I logopacken finns format som är anpassade för skärmupplösning. En bra tumregel är att dubbla storleken på bilderna för att de ska vara retinakompatibla (dvs. hålla en bra upplösning för de nya, högupplösta pekskärmarna). PLACERING Exempel 1: Foten En standardfot på Region Skånes bolagswebbar under skane.com I detta fall är en negativ variant bäst. Exempel 2: Foten I foten på ett nyhetsmail kan storleken vara likvärdig, men i grått, som särskiljer den från övriga organisationslogotyper.

7 ANVÄNDNING EVENT/PROJEKT I vissa fall syftar hela eventet eller projektet till att diskutera, lyfta eller formulera regionala utvecklingsfrågor. Då kan det vara bra att integrera symbolen med projektprofilen. Lämpligt är ändå att särskilja symbolen så att den står för sig själv mot vitt, eller som negativ med färgad bakgrund. Finns osäkerhet i hur symbolen kan användas rådfrågas RUS-sekretariatet. I exemplet nedan visas 2014 års upplaga av Mötesplats Skåne. Här har symbolen fått eventens profilfärg, men står som en solitär i anknytning till webbsidans huvud. PLACERING

8 DET ÖPPNA SKÅNE LOGOPACK På skane2030.se kan du ladda ner samtliga versioner av symbolen Det öppna Skåne. De fyra färgställningarna finns i ett antal olika format, både för tryck och skärmanvändning. Nedan listas alla format och användingsområden. Negativ (Vit) Magenta (Färg) Positiv (Svart) Positiv (Grå) CMYK (För tryck) RGB (För skärm) AI RUS_Logo_Grå.ai RUS_Logo_Magenta.ai RUS_Logo_Svart.ai RUS_Logo_Vit.ai EPS RUS_Logo_Grå.eps RUS_Logo_Magenta.eps RUS_Logo_Svart.eps RUS_Logo_Vit.eps EPS RUS_Logo_Grå.eps RUS_Logo_Magenta.eps RUS_Logo_Svart.eps RUS_Logo_Vit.eps JPG RUS_Logo_Grå.jpg RUS_Logo_Magenta.jpg RUS_Logo_Svart.jpg PNG RUS_Logo_Grå.png RUS_Logo_Magenta.png RUS_Logo_Svart.png RUS_Logo_Vit.png För trycksaker används antingen ai- eller eps-filerna i CMYK. Båda formaten är vektoriserade och därmed skalbara. De pixeluppbygda formaten, jpg och png, håller upplösningen 500x605 pixlar, vilket i de flesta fall är tillräckligt när symbolen används i mindre format, exempelvis webbfot. Om man vill använda den större eller önskar göra en exakt storleksanpassning rekommenderas att utgå från det skalbara, linjebaserade formatet eps och spara ut den i önskad upplösning, förslagsvis via Photoshop.

9 MER INFORMATION För samtliga frågor kring användande av symbolen för Det öppna Skåne och frågor kring den regionala utvecklingsstrategin kontakta oss via:

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

de skogliga Rapportförfattare vid Linnéuniversitetet Skog och trä

de skogliga Rapportförfattare vid Linnéuniversitetet Skog och trä Dnr. SLU.sfak..Fe.2012.2.5.5-206 LNU Dnr. TEK2012/ /30-1.4 Delrapport i Nationella jämställdhetsstrategin inom skogsbrukssektorn. Rapporten avser fokusområdet Utbildning ochh följande åtgärd: Kompetenssatsning

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN RAPPORT EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN STYRGRUPP Trevor Graham, Miljöförvaltningen RAPPORTFÖRFATTARE Lena

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Att mäta det väsentliga

Att mäta det väsentliga Att mäta det väsentliga NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella tema grupper, som arbetar på uppdrag av Svenska ESF-rådet med målet att ta

Läs mer

NS O INGR RD ILE FO OFRP

NS O INGR RD ILE FO OFRP FORDONS PROFILERING INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYP 3 STORA FORDON 4 MINDRE FORDON 5 MASKINER 6 TAKSKYLTAR 1PROFILERING PROFILERING REGLER Fordon och maskiner ska profileras enligt de grafiska riktlinjerna

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ISBN: 978-91-85483-60-0 Artikelnr 2007-123-31 Omslag Jupiter Reklam AB Foto Matton Sättning Edita Västra Aros AB Tryck

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer