RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014"

Transkript

1 RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 x

2 INNEHÅLL RIKSFÖRBUNDET SPES 2014 I. Årets förbundsstyrelser och deras sammansättning 2. Ungdomssektionen 3. Utbildningar, konferenser, möten m.m. 4. Förgätmigej 5. Hemsidan/Media 6. Telefonjouren 7. Regioner, kretsar och avdelningar 8. Kansli och ekonomi 9. Deltagande i samarbetsorgan 10. Bilageförteckning

3 1. ÅRETS FÖRBUNDSSTYRELSER OCH DESS SAMMANSÄTTNING Gunilla Wahlén, ordförande 1 år kvar Pirjo Stråte, vice ordförande 1 år kvar Ulf Johansson, kassör 1 år kvar Sonny Wåhlstedt, ledamot 2 år Wolfgang Rutz, ledamot 1 år kvar Anders Bjernhed, ledamot 2 år Anima Saxe Lindblad, ledamot SPES U 1 år kvar Charlotte Jensen, ledamot, 1 år kvar Mia Perrault, ledamot 1 år kvar Ingrid Ögren, ordinarie ledamot 2 år Karin Johansson, suppleant 1 år kvar Oskar Hagelstam, SPES U 2 år Benny Donnerstad, suppleant 2 år Sonny Wåhlstedt, ordförande 1 år Pirjo Stråte, vice ordförande 2 år Tom Åström, kassör 2 år Karin Johansson, ledamot 2 år Ingrid Ögren, ledamot 1 år kvar Wolfgang Rutz, ledamot 2 år Anders Bjernhed, ledamot 1 år kvar Inger Händestam, ledamot 1 år Oskar Hagelstam, ledamot 2 år Mikaela Feher, suppleant 2 år Tina Hietanen, suppleant 1 år Elisabeth Lindström, suppleant 2 år Styrelsen har haft 11 protokollförda förbundsstyrelsemöten. Bilagor i särskild pärm finns. Antalet medlemmar den 31 december 2014 var 856 varav SPES Ungdom stödmedlemmar och 14 SPESvänner. SPES slutna Facebook-grupp hade vid årsskiftet cirka 1200 deltagare. Den öppna gruppen hade cirka 150 deltagare. Vid SPES extrastämma 1 februari valdes Tom Åström till kassör fram till det ordinarie årsmötet. 3

4 2. UNGDOMSSEKTIONEN Ungdomsansvarig från styrelsen har varit Oskar Hagelstam, Mikaela Feher och Tina Hietanen. Oskar Hagelstam ingår i Nationella Ungdomsrådet och deltar vid deras möten. Unga efterlevande behöver uppmärksammas bättre, såväl efterlevande barn som syskon. Även unga med psykiska funktionshinder, arbetslösa, studietrötta, HBT personer med flera måste stödjas och få rätt till adekvat hjälp för att förebygga att de tar sitt liv. SPES styrelse, Ungdomssektionen och ute i våra kretsar arbetar vi alltmer fokuserat just på dessa grupper. Kunskapen inom suicidforskning och vårdgivare har påvisat att just dessa grupper är särskilt utsatta. Styrelsen har avsatt särskilda medel för ungdomsverksamheten inom ramen för Socialstyrelseprojektet och i vår övergripande budget. 4

5 UNGDOMSSEKTIONEN HAR: Varit på träffar i Göteborg för att få igång en ungdomssektion där. Haft ungdomsgruppsträffar varannan onsdag på Sabbatsberg sjukhus i Stockholm. Haft en helg på Marholmen för ungdomsmedlemmar inom SPES i slutet av maj. Varit på olika kurser bland annat MHFA-Ung. (Första hjälpen till psykisk hälsa) Föreläst på Södra Latin om suicid. Haft kontakt med studenter för att ge information om efterlevandestöd och hur samhället reagerar vid suicid, till undersökningar och forskningar. Varit tillgängligt varje dag för personer som letar stöd eller liknande. Deltagit i en provomgång av en gemensam utbildning för stödpersoner inom organisationerna i SAMS. Under 2014 har vi också haft fortsatt kontakt med ungdomar som sökt information om SPES och ansökt om medlemskap. Arbetet med att bygga nätverk och utveckla samarbetet med andra organisationer och föreningar kring ungdomsfrågor fortsätter. 5

6 3. UTBILDNINGAR, KONFERENSER, MÖTEN M.M. SPES-medlemmar har bland annat medverkat vid suicidpreventiva dagen och hållit i ljusmanifestation på Sergels torg i Stockholm där vi tände 1606 ljus. Deltagit i Göteborgsmanifestationen/konserten. Föreläst i olika kommuner om anhörigstöd vid suicid. Har utbildat vårdpersonal i bemötande av närstående. Vi har har föreläst för poliser om hur man lämnar dödsbud och bemöter närstående. Vi har utbildat 150 personer i Norrtälje kommun som arbetar ned barn- och unga i suicidprevention. Vi har ingått som anhörigrepresentant i projekteringsgruppen Nya Karolinska Psykiatriavdelning. Pirjo har ingått i referensgrupp hos IVO angående vilka frågor som är viktiga att samarbeta med Patient- och närståendeorganisationer. 6

7 Vi har medverkat både i TV, radio och dagspressen, chattat med tidningsläsare och haft telefonjouren öppen till kl. 24 då det varit program på TV om självmord. Skrivit debattartikel i Aftonbladet angående suicid och suicidprevention. Medverkat i olika veckotidningar med Min historia samt informerat om SPES och vilken hjälp det finns. Två SPES-medlemmar har deltagit i MIND:S konferens Konsten att rädda liv med UllaKarin Nyberg som föreläsare. SPES deltog även vid ett seminarium i Almedalen där MIND bjudit in Gunilla Wahlén att aktivt delta i panelen och debattera suicidförebyggande åtgärder. SPES deltog också vid Sensus seminarium i Almedalen där vi tillsammans med andra organisationer i SAMS informerade om vår egen organisation. 7

8 4. FÖRGÄTMIGEJ Ansvarig utgivare: Sonny Wåhlstedt. Redaktör: Per Munkhammar. Original & grafisk design: Kjell Anderson. Upplaga exemplar. Förgätmigej har utkommit med 4 nummer under året. 8 x

9 5. HEMSIDAN/MEDIA Hemsidan har under året gjorts om i grunden. Arbetet har utförts av Janna Carlsson och Ove Kaufeldt. Via vår hemsida kan man få information om arbetet i kretsar/lokalföreningar eller samtalsgrupper, som lämnar uppgifter om verksamhet/möten/aktiviteter till Karin Johansson som ser till att de läggs in på hemsidan. Där finns även länkar till de organisationer vi har mest samarbete med samt andra viktiga länkar eller telefonnummer. På hemsidan finns också ett bildspel som kortfattat beskriver vår verksamhet. Bildspelet är tillgängligt att laddas ner för de medlemmar som vill använda bildspelet. Man kan även skriva ut informationsblad och broschyrer om SPES. Det finns även en funktion man kan använda om man vill bli medlem. Likaså om man vill ge en gåva till minne av någon och få ett Till Minnebrev skickat så finns det ett formulär där man enkelt fyller i uppgifter. 9 x

10 FACEBOOK Karin Johansson ansvarar för SPES hemsidas gästbok och dels den slutna Facebook-gruppen Riksförbundet för SPES som har cirka medlemmar samt en öppen grupp, SPES öppna grupp. Karin sköter dem dagligen och för dialog med medlemmarna och lägger in aktuell information, artiklar, inbjudningar som rör SPES verksamhetsområdet psykisk hälsa och suicid. Har även med jämna mellanrum lagt upp länkar om att man kan skänka SPES en gåva, bli medlem eller hedra den man mist genom Till Minnebrev. Detta har genererat en ökad intäkt av både medlemsantalet i SPES liksom ökning av gåvor. INSTAGRAM I enlighet med verksamhetsplanen för 2014; att öka medvetenheten och kunskapen om SPES och därmed nå ut till fler, har SPES utvecklat sin synlighet på sociala medier med bland annat ett Instagram-konto: SPES riksförbund. Där läggs bilder upp från olika evenemang, inspirationsbilder och lästips. Målet med bilderna är att sprida hopp och informera om SPES. 10

11 6. TELEFONJOUREN SPES har alltsedan 1999 en telefonjour för efterlevande till någon som tagit sitt liv. Under 2014 har jouren haft som mest 30 och som lägst 25 medarbetare. De flesta har sina fasta dagar varje månad, en del medarbetare har två fasta dagar, några dagar är för närvarande vakanta på grund av bland annat sjukdom och vi hoppas att vi snart ska kunna fylla upp alla vakanser. Bland våra jourmedarbetare finns ett antal reserver. Vi försöker kontinuerligt att rekrytera nya medarbetare. Under 2014 har vi fått 4 nya medarbetare och vi har också ytterligare några på gång. Telefonjourledare från och med april 2012 är Ingrid Ögren och biträdande telefonjourledare är Gunilla Wahlén. Jouren är öppen varje kväll kl hela året på telefonnummer Detta innebär att det avsätts totalt 1400 timmar varje år av frivilliga som arbetar helt ideellt, med andra ord helt utan ersättning. 11 x

12 STATISTIK I genomsnitt har det ringt 2,6 samtal per kväll. Genomsnittstiden per samtal är 25 minuter. 40 % av dem som ringt har varit män och 60 % kvinnor. 39 % av samtalen är efterlevandesamtal medan 60 % består av samtal från människor som mår psykiskt dåligt, är ensamma eller som funderar på självmord. I några få fall har 112 kontaktats. Cirka 7 % är samtal från människor som är oroliga för anhöriga. Samtalen från nydrabbade efterlevande avslutas oftast med att information om SPES och tidningen Förgätmigej skickas. Dessutom förmedlas kontakter till lokala kontaktpersoner och samtalsträffar för vidare stöd och hjälp. Vid några tillfällen har kontakt tagits med 112 när vi funnit anledning att bedöma att akut suicidrisk förelegat. Antalet telefonsamtal visar en klar uppåtgående tendens vilket visar att kunskapen om SPES verksamhet ökar. Detta gäller såväl samtal från efterlevande och samtal från människor med suicidtankar. Mycket ofta får vi som arbetar i telefonjouren uppskattande erkännanden från dem som ringer och de flesta samtal avslutas med uppskattande tack från dem som ringer. Vi som arbetar i jouren känner också att vår insats är ovärderlig. 12

13 7. REGIONER, KRETSAR OCH AVDELNINGAR Kretsarna har lämnat in verksamhets- och kassaberättelser som finns tillgängliga på årsstämman. SPES har 9 regioner, 13 kretsar och 3 lokalavdelningar. Regionernas och kretsarnas arbete med samtalsgrupper, informationsarbete och hemsidor ser olika ut i olika delar av landet. Storstadsregionerna kan erbjuda mer frekvent och varierad verksamhet än små orter och landsbygden. I alla kretsar finns kretsansvariga och kontaktpersoner vars adresser och telefonnummer publiceras i varje nummer av Förgätmigej och på SPES hemsida. SPES har fått flera nya kontaktpersoner under året. Kretsarna lämnar separat berättelse till årsstämman. Många medlemmar från kretsarna har deltagit i nationella och regionala konferenser I SAMS seminarieserie Vägar i Sorgen på orterna Karlstad, Västerås och Göteborg. 13

14 8. KANSLI OCH EKONOMI SPES kansli finns på Brantingsgatan 40. Telefon till kansliet är Vi finns i Riksförbundet för Änkor och Änkemäns lokal. Vårt samarbete med vår hyresvärd fungerar mycket bra och vi finner flera områden där vi kan samnyttja och samverka för att förbättra vårt arbete. SPES har producerat en uppdatering av foldern Till dig som närstående, när någon tagit sitt liv samt dragspelsvisitkort med 8 sidor i visitkortsformat. 5 och ex har haft en strykande åtgång och nytt material har beställts hem. Materialet delas till kretsar, medlemmar, psykiatrimottagningar, öppenvård, skolor, begravningsbyråer samt vid konferenser och seminarier. Under året har efterfrågan på SPES Till Minne Brev, en kondoleanshälsning ökat markant. Vi har tryckt och sänt ut mer än 100 stycken Till Minne Brev. Gåvor via dessa brev ger vår organisation betydande belopp och kontakt med allmänheten men medför 14 även en ökad administration. Alla begravningsbyråer som hanterar våra brev får även informationsfolder Till dig som närstående, när någon tagit sitt liv, dragspelsvisitkort och några nummer av Förgätmigej. Vi får även in gåvor med betydande belopp från församlingar och andra givare, samtliga får ett tackkort. För att hantera detta måste man ha daglig koll på SPES information, e-post, inkommande telefonsamtal samt kontot på Nordea. Flera i styrelsen får e-post via och eftersom det är viktigt att vi kontinuerligt besvarar inkomna mail. SPES har ingen anställd. Då kansliet är obemannat är kanslitelefonen vidarekopplad till vice ordförande Pirjo Stråte med Ingrid Ögren som ersättare. Det kommer dagligen flera samtal från journalister, mottagningar, medlemmar, närstående till suicidnära, nydrabbade och deras vänner och släkt. Riksförbundets postboxadress är oförändrad: Box 297, Stockholm.

15 EKONOMI Under år 2014 har SPES ekonomi avsevärt förbättrats. Resultatet för år 2013 var en förlust på kr medan 2014 års resultat är ett litet plus på 546 kr. Främsta anledningarna till denna resultatförbättring är: Anlitat Motala Revisionsbyrå för bokföring och bokslut. Bra budgetarbete i SoS-projektet och övrig verksamhet. Största möjliga utsträckning hålla budgeten. Återföring till styrelsen med regelbundna resultatrapporter. Intäkter i form av Till Minne-gåvor samt från kollekt från församlingar. 15 x

16 9. DELTAGANDE I SAMARBETSORGAN RIKSFÖRBUNDET REPRESENTERADES I FÖLJANDE SAMARBETSORGAN AV FÖLJANDE MEDLEMMAR: NSPH: Sonny Wåhlstedt, ordinarie ledamot och ingår i NSPHs AU, Pirjo Stråte, ersättare. NSPH-arbetsgrupp för att utveckla anhörigstöd i kommunerna: Pirjo Stråte. Externa styrgruppen (SKLs strategigrupp för PRIO): Sonny Wåhlstedt. Nationella PRIO-nätverket (gemensamt nätverk mellan Staten, Landsting, Kommuner och NSPH): Sonny Wåhlstedt. Strategi- och referensgrupp PRIO (Socialdepartementet): Sonny Wåhlstedt. SAMS: Karin Johansson och Gunilla Wahlén, ersättare. TES: Ingrid Ögren. Riksförbundet (H)järnkoll: Sonny Wåhlstedt, ordinarie ledamot. Nationella styrgruppen för suicidprevention: Wolfgang Rutz och Sonny Wåhlstedt. Nationella självskadenoden: Sonny Wåhlstedt. I-noden integrerade arbetssätt (F-ACT): Sonny Wåhlstedt. SL och MTR: Pirjo Stråte. Nationella Ungdomsrådet: Oskar Hagelstam. SENSUS studieförbund: representanter för SPES är Inger Händestam, Pirjo Stråte och Ingrid Ögren. 16

17 NSPH NATIONELL SAMVERKAN FÖR PSYKISK HÄLSA Nätverket NSPH, som bildades i sin nuvarande form våren 2007, har sin bakgrund i och bygger vidare på det samarbete mellan 13 patient-, brukar- och anhörigorganisationer som etablerades under Nationell Psykiatrisamordning Slutrapporten för de första tre årens samarbete och verksamhet lämnades vid årsskiftet 2009/2010 till Regeringen. NSPH fick därefter fortsatt uppdrag och medel för en ytterligare tre års period. Riksförbundet Attention har tagit på sig att samordna verksamheten och svara för ekonomiredovisningen. NSPH har ett AU med fyra representanter. I AU ingår Anki Sandberg Attention (samordnare), Sonny Wåhlstedt SPES, Jan-Olof Forsén RSMH och Per Thorell Schizofreniförbundet. SPES representanter har ända sedan nätverket bildades varit aktiva i NSPH:s olika arbetsgrupper och projekt. Syftet har varit att så långt möjligt se till att frågorna om suicidprevention och stödet till efterlevande genomsyrar NSPH:s hela verksamhet. SPES har medverkat i följande arbetsgrupper: Arbetsgrupp 1a: Stöd till regional och lokalföreningssamverkan Följande personer har ingått i gruppen under året: Sonny Wåhlstedt, SPES (sammankallande); Pirjo Stråte, SPES; Per G Thorell, Schizofreniförbundet; Katriina Hugosson, OCD-förbundet; Kickan Fält, RSMH; Anita Sjödahl, Attention; Pontus Eriksson, Attention, Mikael Engwall, SHEDO och Mårten Jansson, NSPHkansliet (mobiliseringsansvarig för arbetet med PRIOsatsningen). Arbetsgruppen ska stödja samverkan mellan patient- brukar- och anhörigföreningar regionalt och lokalt och särskilt med fokus på inflytande i den pågående PRIO-satsningen. 17

18 ARBETSGRUPP 1B: INFLYTANDE OCH KVALITETSFRÅGOR FÖLJANDE PERSONER HAR INGÅTT I ARBETSGRUPPEN: Kjell Broström från NSPH-kansliet har varit sammankallande. I gruppen har följande ingått: Jan-Olof Forsén (RSMH), Sonny Wåhlstedt (SPES), Staffan Utas (RFHL) och Ulla Elfving Ekström (Schizofreniförbundet). Mårten Jansson, som arbetar med utbildning och mobilisering av föreningar och nätverk i samband med PRIO-satsningen och Karin Engberg, projektledare i Kvalitetsprojektet, har haft en dialog med gruppen och ibland deltagit vid sammanträdena. NSPH:s arbetsgrupp 1b ska arbeta för att stärka och utveckla formerna för patient-, brukar- och anhöriginflytande i vård och omsorg. Arbetsgruppen belyser befintliga metoder och verktyg för inflytande och delaktighet och försöker samtidigt utveckla nya former för inflytande och nya områden där de kan användas. Arbetsgruppen har fungerat som en beredningsgrupp för AU. Mycket av arbetet har handlat om hur NSPH ska agera i olika inflytandesammanhang, när nätverket bjuds in att medverka i en referensgrupp eller att lämna synpunkter på en planering eller ett arbetsmaterial. Arbetsgruppen har genom medverkan vid möten och konferenser samt genomgång av rapporter och andra kontakter följt och analyserat hur inflytandearbetet utvecklas i vår omvärld. Under året har gruppens arbetsområde utökats till att också vid behov kunna omfatta patient- brukar- och anhörigorganisationers inflytande i olika utbildningssammanhang. 18

19 ARBETSGRUPP 1 E. ANHÖRIGSTÖD I arbetsgruppen har följande ingått: Kerstin Alm (Attention), Ulla Elfving-Ekström (Schizofreniförbundet), Eva Sandberg (Svenska OCDförbundet Ananke), Bo Lindahl (RSMH), Leif Mellqvist (Riksförbundet Balans), Conny Allaskog och Hannah Parnén (SHEDO), Anki Sandberg (NSPH), Pirjo Stråte (SPES). Ida Ganrud är sekreterare i gruppen. Eva Sandberg ersattes i oktober av Margareta Wieweg Gruppens uppdrag är bland annat att fördjupa kunskapen om anhörigfrågor internt och externt samt att medverka till ett förbättrar anhörigstöd. Under året har en plattform för fortsatt agerande tagits fram. Man ska också ta fram ett material som tydliggör anhörigas behov och specifika kunskap, där man ska lyfta fram den praktiska kunskap som anhöriga har kring brukarnas behov. Anhöriga har exempelvis ofta stor kunskap kring sina närståendes friskfaktorer, vilket är viktig kunskap för att vården ska kunna uppnå den nivå av flexibilitet och individanpassning som behövs. För gruppen är även frågan om anhörigas egna behov central, så att man får vara anhörig och inte vårdare. NSPH:s hela verksamhetsberättelse, bilaga 4. 19

20 SAMS SAMARBETE FÖR MÄNNISKOR I SORG Karin Johansson är sekreterare i SAMS, Gunilla Wahlén är ersättare. Medlemsorganisationer i SAMS är förutom SPES: Spädbarnsfonden, Riksförbundet för Änkor och Änkemän, VSFB- Föreningen Vi Som Förlorat Barn, VIMIL- Vi som mist någon mitt i livet och FEBE Nätverk för föräldrar som förlorat barn. SAMS har haft 11 protokollförda möten inklusive konstituernade styrelsemötet, samt ett flertal planeringsmöten inför Almedalsveckan samt ett möte för utvärdering av denna. SAMS prioriterar frågan om sorgpeng och har producerat en informationsmaterial om sorgpeng. SAMS arbetar också för ett förbättrat långsiktigt psykosocialt stöd till sörjande. Därför genomför SAMS bland annat en årlig manifestation som vartannat år är i Stockholm och vartannat år i Göteborg. 20

21 Manifestationen genomfördes i år den 25 oktober i Göteborg och bestod av två delar. I den första delen tändes ett stort antal marschaller på Millenniumplatsen utanför Stora teatern. Cirka 75 personer deltog. Det blev en stillsam och värdig ceremoni där vi hedrade de nära och kära vi mist. Den andra delen av manifestationen bestod av en konsert inne på Stora teatern. 205 personer var närvarande. De kommentarer som kommit till SAMS har uteslutande varit positiva. Programmet var mycket uppskattat av publiken. SAMS har för avsikt att genomföra ett liknande arrangemang i Stockholm i oktober SAMS genomförde seminariet Vägar i sorgen i Karlstad den 10 september och i Västerås den 5 november. Ytterligare ett seminarium var planerat i Luleå, men på grund av för få anmälningar, genomfördes inte detta. Istället genomfördes seminariet Hur möter vi barn och unga i sorg genomfördes i Göteborg den 15 oktober i samarbete med Göteborgs stad, Svenska kyrkan, Röda Korset, Rädda Barnen, BRIS samt Självhjälpshuset Solkatten. 74 personer deltog i seminariet. SAMS har under 2014 genomfört två utbildningsdagar för styrelsen samt planerat en tredje, som ska genomföras i januari Hela styrelsen har deltagit i utbildningsdagarna. Målet är ökad kompetensnivå inom den egna organisationen. Vid SAMS arbetskonferenser har SPES representanter Karin Johansson och Gunilla Wahlén deltagit. SAMS har under 2014 genomfört två utbildningsdagar för styrelsen samt planerat en tredje, som ska genomföras i januari Hela styrelsen har deltagit i utbildningsdagarna. 21

22 SAMS för en dialog med både Socialstyrelsen och Socialdepartementet kring förutsättningar för ideella organisationer, som bedriver verksamhet inom det sociala området. All ideell verksamhet behöver en ekonomisk grundtrygghet för att växa och utvecklas. Föreningarna inom SAMS besitter en mycket stor kompetens, som bygger på erfarenheter av en nära anhörigs död. Den bygger också på den kunskap, som många aktiva inom SAMS tillägnats sig genom studier, deltagande i föreläsningar mm. Dessutom finns en stor och varierad kompetens blnad de som engagerat sig i SAMS, som har sin grund i det yrke eller den utbildning dessa personer har eller har haft. Alla vi som engagerat oss i SAMS och dess medlemsföreningar delar mer än gärna med oss av den kompetens vi besitter. Vår förhoppning är att de som på olika sätt i samhället kommer i kontakt med människor i sorg, genom information och påverkan av SAMS, ska bli bättre i bemötande av människor i sorg. 13 november föreläste Inger Händestam på Psykiatriveckan Att växa upp med förälder med psykisk ohälsa. 4 december representerades SPES på Nordiskt Forum av Inger Händestam. 22

23 ÖVRIGA SAMARBETEN SPES samarbetar med föreningen Psykisk Hälsa (MIND) och NASP/KI. Flera SPES-medlemmar har bidragit med SPES kompetens i samband med att föreningen Psykisk hälsa (MIND) startade Självmordsupplysningen. Vi sprider information om såväl Självmordsupplysningen som föreningens nystartade Äldre telefon. Arbetet inom NASP präglas av MHFA projekten samt utbildning i Suicidprevention. Sveriges kommuner och landsting fick i uppdrag av NASP att producera en MHFA instruktörs utbildning med inriktning på äldre som en del av deras satsning på äldres psykiska hälsa. Gunilla Wahlén deltog i referensgruppen för att tillföra kunskap om suicidprevention samt bemötande av anhöriga. SKL har utbildat 55 instruktörer över hela landet. Samtliga förbundsstyrelseledamöter och även många medlemmar i SPES har deltagit i media så som TV, radio, dagspress och veckotidningsreportage. Intresset från media för SPES och vår verksamhet är stort och ökar kontinuerligt. 23

24 10. BILAGEFÖRTECKNING Bilaga 1: 11 st. förbundsstyrelsemötesprotokoll och AUanteckningar i en särskild pärm. Bilaga 2: Balans- och resultaträkning. Bilaga 3: SoS resultatredovisning för 2013 och projektansökan för Bilaga 4: NSPH:s verksamhetsberättelse. Bilaga 5: SAMS Verksamhetsberättelse. Kretsarnas verksamhetsberättelser sänds via inför mötet. 24

Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten.

Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten. Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten. Dalai Lama Vi i SPES ger aldrig upp hoppet! SPES finns i hela landet Att arbeta på ett

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län Pilotprojektet YMHFA i Jönköpings län Margit Ferm Projektledare Ordförande SPES kretsen V ordförande NSPH Jönköpings län Socionom Emma Asserholt Första hjälpare Ungdomsutvecklare Kultur & Fritidsförvaltningen

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2013

Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Om Spädbarnsfonden Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar samt aktivitet

Läs mer

Protokoll 2:2014 nätverksmöte

Protokoll 2:2014 nätverksmöte 1/13 Tid: 13:00 16:00, 20140327 Plats: Dockan i Malmö, Rugaland på plan 5 Kallade: RSMH, RFHL, SHEDO, LIBRA, OCD-föreningen Ananke, Frisk och Fri, Attention, SPES, IFS, Austism och Aspergerföreningen,

Läs mer

Lagarbetet inom styrelsen. LIBRA i Skåne maj 2014

Lagarbetet inom styrelsen. LIBRA i Skåne maj 2014 Lagarbetet inom styrelsen LIBRA i Skåne maj 2014 Syfte och mål med styrelsearbetet Målgrupp: personer med affektiva sjukdomar (egentlig depression och bipolär sjukdom), deras närstående samt övriga intresserade

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Margit Ferm Ordförande SPES kretsen i Jönköpings län Medarbetare NASP/KI Bildades 1987 SPES kretsen i Jönköpings län 1997 SPES avdelningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2008 SPES-kretsen i Stockholms län.

Verksamhetsberättelse för år 2008 SPES-kretsen i Stockholms län. Verksamhetsberättelse för år 2008 SPES-kretsen i Stockholms län. Styrelse Pirjo Stråte, Ordförande Einar Jakobsson Vice Ordförande Louise Krebs Kassör Anita Lindqvist Ledamot Åse Fagerström, Ledamot Anki

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare)

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) AU Telefonmöte 20140425 Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) 1. Justerad Arbetsordning NSPH Skåne Arbetsordningen har justerats enligt

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt Behöver du någon att prata med? Letar du efter stöd och hjälp? Professionellt Anonymt Kostnadsfritt En svår livssituation kan vara svår att hantera på

Läs mer

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. På din sida Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare. Plats för egna anteckningar

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Mental Health First Aid MHFA

Mental Health First Aid MHFA Mental Health First Aid MHFA Första Hjälpen till Psykisk hälsa Else-Marie Törnberg & Sonny Wåhlstedt Suicidprevention i Väst Problemets omfattning under 10 år Västra Götaland-10år 2.400 döda 24.000 suicidförsök

Läs mer

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz Plats och tid Stadshuset, Sal B Kl. 16.00 18.30 Politiker och representanter Anne-Marie Wigertz (m), ordf Hjördis Hultgren (c), ers Lilian Persson (s), ers Jim Grönman (Diabetesföreningen) Allan Häll (FUB)

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

2014-09-29. Månadsbrev nr 8

2014-09-29. Månadsbrev nr 8 2014-09-29 Månadsbrev nr 8 Vad tycker vårdgivarna om patientnämnden? Höstens första sammanträde med patientnämnden, som ägde rum den 22 september, inleddes med en presentation av en enkät som sänts ut

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Hoppas ni alla har haft en skön sommar så att ni är laddade inför hösten! IFS ska med samarrangemang med Regionförbundet och NSPH starta ett projekt efter att vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun Anhörigstöd i Älvdalens kommun Ett stöd betyder så mycket vi finns till för dig! De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Innehållsförteckning Representation... 3 Styrelse... 3 Revisor... 3 Sammanträden... 3 Riksbryggans Årsstämma... 3 Ekonomi... 3 Medlemstal... 3 Bryggans lokal... 3 Kurser och

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Inledning Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka arbetar för att förbättra villkoren för människor med mag- och tarmsjukdomar. Vi har genom utåtriktat arbete försökt öka förståelsen

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Spädbarnsfonden

Verksamhetsberättelse. Spädbarnsfonden Verksamhetsberättelse 2014 0340-102 51 www.spadbarnsfonden.se BG 900 2122 802012-1193 432 40 Varberg SFI- kontrollerat Bank: Föreningssparbanken 1 INLEDNING har funnits sedan 1986, och är ett stöd för

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Informationsguide 2014

Informationsguide 2014 Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Informationsguide 2014 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Guiden uppdateras en gång per år och fi nns även på kommunens

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Boka en ambassadör från (H)järnkoll

Boka en ambassadör från (H)järnkoll Boka en ambassadör från (H)järnkoll Ambassadörerna har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och berättar gärna om hur det är. Boka din egen ambassadör och slå hål på fördomar och öka dina kunskaper. Du

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa.

Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Guiden uppdateras en gång per år och fi nns även på kommunens

Läs mer

Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507

Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507 Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Christer Aronsson Ewa Jonsson Helena Bucht (via video) Katja Vuollet Carlsson Malin Andersson Margareta Sundsten

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län

Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län 1 NSPH i Jönköpings län 2013 09 09 Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län Inledning Den 27 december 2012 undertecknades ett avtal mellan

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11. Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.30 Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Socialnämnden Ann-Marie Fröjd,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

Kl. 09.00 11.00. Annika Jansson, MAS Eila Ulf, anhörigstrateg. Paragrafer 16-27. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson

Kl. 09.00 11.00. Annika Jansson, MAS Eila Ulf, anhörigstrateg. Paragrafer 16-27. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson Plats och tid Stadshuset, Sal B Kl. 09.00 11.00 Politiker och representanter Johan Schenström, ordf Eva Kerstin Lundborg (mp), ers Annika Karlssn (c), ers Marianne Ramlöv, FUB Margareta Johansson, Hjortensbergskyrkan

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009 Sidan 1 av 5 Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009 Närvarande: Hans Björke (ordf.), Karin Jeppsson, Bertil Lindström, Thomas Ohlsson, Gunilla Carlsson,

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Möt andra. som är i samma situation som du. Vårdguiden.se 08-320 100

Möt andra. som är i samma situation som du. Vårdguiden.se 08-320 100 Möt andra som är i samma situation som du Vårdguiden.se 08-320 100 Vi finns här för dig Du är inte ensam. Vi är många som någon gång i livet hamnar i en situation där vi behöver vård eller behandling för

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer