RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014"

Transkript

1 RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 x

2 INNEHÅLL RIKSFÖRBUNDET SPES 2014 I. Årets förbundsstyrelser och deras sammansättning 2. Ungdomssektionen 3. Utbildningar, konferenser, möten m.m. 4. Förgätmigej 5. Hemsidan/Media 6. Telefonjouren 7. Regioner, kretsar och avdelningar 8. Kansli och ekonomi 9. Deltagande i samarbetsorgan 10. Bilageförteckning

3 1. ÅRETS FÖRBUNDSSTYRELSER OCH DESS SAMMANSÄTTNING Gunilla Wahlén, ordförande 1 år kvar Pirjo Stråte, vice ordförande 1 år kvar Ulf Johansson, kassör 1 år kvar Sonny Wåhlstedt, ledamot 2 år Wolfgang Rutz, ledamot 1 år kvar Anders Bjernhed, ledamot 2 år Anima Saxe Lindblad, ledamot SPES U 1 år kvar Charlotte Jensen, ledamot, 1 år kvar Mia Perrault, ledamot 1 år kvar Ingrid Ögren, ordinarie ledamot 2 år Karin Johansson, suppleant 1 år kvar Oskar Hagelstam, SPES U 2 år Benny Donnerstad, suppleant 2 år Sonny Wåhlstedt, ordförande 1 år Pirjo Stråte, vice ordförande 2 år Tom Åström, kassör 2 år Karin Johansson, ledamot 2 år Ingrid Ögren, ledamot 1 år kvar Wolfgang Rutz, ledamot 2 år Anders Bjernhed, ledamot 1 år kvar Inger Händestam, ledamot 1 år Oskar Hagelstam, ledamot 2 år Mikaela Feher, suppleant 2 år Tina Hietanen, suppleant 1 år Elisabeth Lindström, suppleant 2 år Styrelsen har haft 11 protokollförda förbundsstyrelsemöten. Bilagor i särskild pärm finns. Antalet medlemmar den 31 december 2014 var 856 varav SPES Ungdom stödmedlemmar och 14 SPESvänner. SPES slutna Facebook-grupp hade vid årsskiftet cirka 1200 deltagare. Den öppna gruppen hade cirka 150 deltagare. Vid SPES extrastämma 1 februari valdes Tom Åström till kassör fram till det ordinarie årsmötet. 3

4 2. UNGDOMSSEKTIONEN Ungdomsansvarig från styrelsen har varit Oskar Hagelstam, Mikaela Feher och Tina Hietanen. Oskar Hagelstam ingår i Nationella Ungdomsrådet och deltar vid deras möten. Unga efterlevande behöver uppmärksammas bättre, såväl efterlevande barn som syskon. Även unga med psykiska funktionshinder, arbetslösa, studietrötta, HBT personer med flera måste stödjas och få rätt till adekvat hjälp för att förebygga att de tar sitt liv. SPES styrelse, Ungdomssektionen och ute i våra kretsar arbetar vi alltmer fokuserat just på dessa grupper. Kunskapen inom suicidforskning och vårdgivare har påvisat att just dessa grupper är särskilt utsatta. Styrelsen har avsatt särskilda medel för ungdomsverksamheten inom ramen för Socialstyrelseprojektet och i vår övergripande budget. 4

5 UNGDOMSSEKTIONEN HAR: Varit på träffar i Göteborg för att få igång en ungdomssektion där. Haft ungdomsgruppsträffar varannan onsdag på Sabbatsberg sjukhus i Stockholm. Haft en helg på Marholmen för ungdomsmedlemmar inom SPES i slutet av maj. Varit på olika kurser bland annat MHFA-Ung. (Första hjälpen till psykisk hälsa) Föreläst på Södra Latin om suicid. Haft kontakt med studenter för att ge information om efterlevandestöd och hur samhället reagerar vid suicid, till undersökningar och forskningar. Varit tillgängligt varje dag för personer som letar stöd eller liknande. Deltagit i en provomgång av en gemensam utbildning för stödpersoner inom organisationerna i SAMS. Under 2014 har vi också haft fortsatt kontakt med ungdomar som sökt information om SPES och ansökt om medlemskap. Arbetet med att bygga nätverk och utveckla samarbetet med andra organisationer och föreningar kring ungdomsfrågor fortsätter. 5

6 3. UTBILDNINGAR, KONFERENSER, MÖTEN M.M. SPES-medlemmar har bland annat medverkat vid suicidpreventiva dagen och hållit i ljusmanifestation på Sergels torg i Stockholm där vi tände 1606 ljus. Deltagit i Göteborgsmanifestationen/konserten. Föreläst i olika kommuner om anhörigstöd vid suicid. Har utbildat vårdpersonal i bemötande av närstående. Vi har har föreläst för poliser om hur man lämnar dödsbud och bemöter närstående. Vi har utbildat 150 personer i Norrtälje kommun som arbetar ned barn- och unga i suicidprevention. Vi har ingått som anhörigrepresentant i projekteringsgruppen Nya Karolinska Psykiatriavdelning. Pirjo har ingått i referensgrupp hos IVO angående vilka frågor som är viktiga att samarbeta med Patient- och närståendeorganisationer. 6

7 Vi har medverkat både i TV, radio och dagspressen, chattat med tidningsläsare och haft telefonjouren öppen till kl. 24 då det varit program på TV om självmord. Skrivit debattartikel i Aftonbladet angående suicid och suicidprevention. Medverkat i olika veckotidningar med Min historia samt informerat om SPES och vilken hjälp det finns. Två SPES-medlemmar har deltagit i MIND:S konferens Konsten att rädda liv med UllaKarin Nyberg som föreläsare. SPES deltog även vid ett seminarium i Almedalen där MIND bjudit in Gunilla Wahlén att aktivt delta i panelen och debattera suicidförebyggande åtgärder. SPES deltog också vid Sensus seminarium i Almedalen där vi tillsammans med andra organisationer i SAMS informerade om vår egen organisation. 7

8 4. FÖRGÄTMIGEJ Ansvarig utgivare: Sonny Wåhlstedt. Redaktör: Per Munkhammar. Original & grafisk design: Kjell Anderson. Upplaga exemplar. Förgätmigej har utkommit med 4 nummer under året. 8 x

9 5. HEMSIDAN/MEDIA Hemsidan har under året gjorts om i grunden. Arbetet har utförts av Janna Carlsson och Ove Kaufeldt. Via vår hemsida kan man få information om arbetet i kretsar/lokalföreningar eller samtalsgrupper, som lämnar uppgifter om verksamhet/möten/aktiviteter till Karin Johansson som ser till att de läggs in på hemsidan. Där finns även länkar till de organisationer vi har mest samarbete med samt andra viktiga länkar eller telefonnummer. På hemsidan finns också ett bildspel som kortfattat beskriver vår verksamhet. Bildspelet är tillgängligt att laddas ner för de medlemmar som vill använda bildspelet. Man kan även skriva ut informationsblad och broschyrer om SPES. Det finns även en funktion man kan använda om man vill bli medlem. Likaså om man vill ge en gåva till minne av någon och få ett Till Minnebrev skickat så finns det ett formulär där man enkelt fyller i uppgifter. 9 x

10 FACEBOOK Karin Johansson ansvarar för SPES hemsidas gästbok och dels den slutna Facebook-gruppen Riksförbundet för SPES som har cirka medlemmar samt en öppen grupp, SPES öppna grupp. Karin sköter dem dagligen och för dialog med medlemmarna och lägger in aktuell information, artiklar, inbjudningar som rör SPES verksamhetsområdet psykisk hälsa och suicid. Har även med jämna mellanrum lagt upp länkar om att man kan skänka SPES en gåva, bli medlem eller hedra den man mist genom Till Minnebrev. Detta har genererat en ökad intäkt av både medlemsantalet i SPES liksom ökning av gåvor. INSTAGRAM I enlighet med verksamhetsplanen för 2014; att öka medvetenheten och kunskapen om SPES och därmed nå ut till fler, har SPES utvecklat sin synlighet på sociala medier med bland annat ett Instagram-konto: SPES riksförbund. Där läggs bilder upp från olika evenemang, inspirationsbilder och lästips. Målet med bilderna är att sprida hopp och informera om SPES. 10

11 6. TELEFONJOUREN SPES har alltsedan 1999 en telefonjour för efterlevande till någon som tagit sitt liv. Under 2014 har jouren haft som mest 30 och som lägst 25 medarbetare. De flesta har sina fasta dagar varje månad, en del medarbetare har två fasta dagar, några dagar är för närvarande vakanta på grund av bland annat sjukdom och vi hoppas att vi snart ska kunna fylla upp alla vakanser. Bland våra jourmedarbetare finns ett antal reserver. Vi försöker kontinuerligt att rekrytera nya medarbetare. Under 2014 har vi fått 4 nya medarbetare och vi har också ytterligare några på gång. Telefonjourledare från och med april 2012 är Ingrid Ögren och biträdande telefonjourledare är Gunilla Wahlén. Jouren är öppen varje kväll kl hela året på telefonnummer Detta innebär att det avsätts totalt 1400 timmar varje år av frivilliga som arbetar helt ideellt, med andra ord helt utan ersättning. 11 x

12 STATISTIK I genomsnitt har det ringt 2,6 samtal per kväll. Genomsnittstiden per samtal är 25 minuter. 40 % av dem som ringt har varit män och 60 % kvinnor. 39 % av samtalen är efterlevandesamtal medan 60 % består av samtal från människor som mår psykiskt dåligt, är ensamma eller som funderar på självmord. I några få fall har 112 kontaktats. Cirka 7 % är samtal från människor som är oroliga för anhöriga. Samtalen från nydrabbade efterlevande avslutas oftast med att information om SPES och tidningen Förgätmigej skickas. Dessutom förmedlas kontakter till lokala kontaktpersoner och samtalsträffar för vidare stöd och hjälp. Vid några tillfällen har kontakt tagits med 112 när vi funnit anledning att bedöma att akut suicidrisk förelegat. Antalet telefonsamtal visar en klar uppåtgående tendens vilket visar att kunskapen om SPES verksamhet ökar. Detta gäller såväl samtal från efterlevande och samtal från människor med suicidtankar. Mycket ofta får vi som arbetar i telefonjouren uppskattande erkännanden från dem som ringer och de flesta samtal avslutas med uppskattande tack från dem som ringer. Vi som arbetar i jouren känner också att vår insats är ovärderlig. 12

13 7. REGIONER, KRETSAR OCH AVDELNINGAR Kretsarna har lämnat in verksamhets- och kassaberättelser som finns tillgängliga på årsstämman. SPES har 9 regioner, 13 kretsar och 3 lokalavdelningar. Regionernas och kretsarnas arbete med samtalsgrupper, informationsarbete och hemsidor ser olika ut i olika delar av landet. Storstadsregionerna kan erbjuda mer frekvent och varierad verksamhet än små orter och landsbygden. I alla kretsar finns kretsansvariga och kontaktpersoner vars adresser och telefonnummer publiceras i varje nummer av Förgätmigej och på SPES hemsida. SPES har fått flera nya kontaktpersoner under året. Kretsarna lämnar separat berättelse till årsstämman. Många medlemmar från kretsarna har deltagit i nationella och regionala konferenser I SAMS seminarieserie Vägar i Sorgen på orterna Karlstad, Västerås och Göteborg. 13

14 8. KANSLI OCH EKONOMI SPES kansli finns på Brantingsgatan 40. Telefon till kansliet är Vi finns i Riksförbundet för Änkor och Änkemäns lokal. Vårt samarbete med vår hyresvärd fungerar mycket bra och vi finner flera områden där vi kan samnyttja och samverka för att förbättra vårt arbete. SPES har producerat en uppdatering av foldern Till dig som närstående, när någon tagit sitt liv samt dragspelsvisitkort med 8 sidor i visitkortsformat. 5 och ex har haft en strykande åtgång och nytt material har beställts hem. Materialet delas till kretsar, medlemmar, psykiatrimottagningar, öppenvård, skolor, begravningsbyråer samt vid konferenser och seminarier. Under året har efterfrågan på SPES Till Minne Brev, en kondoleanshälsning ökat markant. Vi har tryckt och sänt ut mer än 100 stycken Till Minne Brev. Gåvor via dessa brev ger vår organisation betydande belopp och kontakt med allmänheten men medför 14 även en ökad administration. Alla begravningsbyråer som hanterar våra brev får även informationsfolder Till dig som närstående, när någon tagit sitt liv, dragspelsvisitkort och några nummer av Förgätmigej. Vi får även in gåvor med betydande belopp från församlingar och andra givare, samtliga får ett tackkort. För att hantera detta måste man ha daglig koll på SPES information, e-post, inkommande telefonsamtal samt kontot på Nordea. Flera i styrelsen får e-post via och eftersom det är viktigt att vi kontinuerligt besvarar inkomna mail. SPES har ingen anställd. Då kansliet är obemannat är kanslitelefonen vidarekopplad till vice ordförande Pirjo Stråte med Ingrid Ögren som ersättare. Det kommer dagligen flera samtal från journalister, mottagningar, medlemmar, närstående till suicidnära, nydrabbade och deras vänner och släkt. Riksförbundets postboxadress är oförändrad: Box 297, Stockholm.

15 EKONOMI Under år 2014 har SPES ekonomi avsevärt förbättrats. Resultatet för år 2013 var en förlust på kr medan 2014 års resultat är ett litet plus på 546 kr. Främsta anledningarna till denna resultatförbättring är: Anlitat Motala Revisionsbyrå för bokföring och bokslut. Bra budgetarbete i SoS-projektet och övrig verksamhet. Största möjliga utsträckning hålla budgeten. Återföring till styrelsen med regelbundna resultatrapporter. Intäkter i form av Till Minne-gåvor samt från kollekt från församlingar. 15 x

16 9. DELTAGANDE I SAMARBETSORGAN RIKSFÖRBUNDET REPRESENTERADES I FÖLJANDE SAMARBETSORGAN AV FÖLJANDE MEDLEMMAR: NSPH: Sonny Wåhlstedt, ordinarie ledamot och ingår i NSPHs AU, Pirjo Stråte, ersättare. NSPH-arbetsgrupp för att utveckla anhörigstöd i kommunerna: Pirjo Stråte. Externa styrgruppen (SKLs strategigrupp för PRIO): Sonny Wåhlstedt. Nationella PRIO-nätverket (gemensamt nätverk mellan Staten, Landsting, Kommuner och NSPH): Sonny Wåhlstedt. Strategi- och referensgrupp PRIO (Socialdepartementet): Sonny Wåhlstedt. SAMS: Karin Johansson och Gunilla Wahlén, ersättare. TES: Ingrid Ögren. Riksförbundet (H)järnkoll: Sonny Wåhlstedt, ordinarie ledamot. Nationella styrgruppen för suicidprevention: Wolfgang Rutz och Sonny Wåhlstedt. Nationella självskadenoden: Sonny Wåhlstedt. I-noden integrerade arbetssätt (F-ACT): Sonny Wåhlstedt. SL och MTR: Pirjo Stråte. Nationella Ungdomsrådet: Oskar Hagelstam. SENSUS studieförbund: representanter för SPES är Inger Händestam, Pirjo Stråte och Ingrid Ögren. 16

17 NSPH NATIONELL SAMVERKAN FÖR PSYKISK HÄLSA Nätverket NSPH, som bildades i sin nuvarande form våren 2007, har sin bakgrund i och bygger vidare på det samarbete mellan 13 patient-, brukar- och anhörigorganisationer som etablerades under Nationell Psykiatrisamordning Slutrapporten för de första tre årens samarbete och verksamhet lämnades vid årsskiftet 2009/2010 till Regeringen. NSPH fick därefter fortsatt uppdrag och medel för en ytterligare tre års period. Riksförbundet Attention har tagit på sig att samordna verksamheten och svara för ekonomiredovisningen. NSPH har ett AU med fyra representanter. I AU ingår Anki Sandberg Attention (samordnare), Sonny Wåhlstedt SPES, Jan-Olof Forsén RSMH och Per Thorell Schizofreniförbundet. SPES representanter har ända sedan nätverket bildades varit aktiva i NSPH:s olika arbetsgrupper och projekt. Syftet har varit att så långt möjligt se till att frågorna om suicidprevention och stödet till efterlevande genomsyrar NSPH:s hela verksamhet. SPES har medverkat i följande arbetsgrupper: Arbetsgrupp 1a: Stöd till regional och lokalföreningssamverkan Följande personer har ingått i gruppen under året: Sonny Wåhlstedt, SPES (sammankallande); Pirjo Stråte, SPES; Per G Thorell, Schizofreniförbundet; Katriina Hugosson, OCD-förbundet; Kickan Fält, RSMH; Anita Sjödahl, Attention; Pontus Eriksson, Attention, Mikael Engwall, SHEDO och Mårten Jansson, NSPHkansliet (mobiliseringsansvarig för arbetet med PRIOsatsningen). Arbetsgruppen ska stödja samverkan mellan patient- brukar- och anhörigföreningar regionalt och lokalt och särskilt med fokus på inflytande i den pågående PRIO-satsningen. 17

18 ARBETSGRUPP 1B: INFLYTANDE OCH KVALITETSFRÅGOR FÖLJANDE PERSONER HAR INGÅTT I ARBETSGRUPPEN: Kjell Broström från NSPH-kansliet har varit sammankallande. I gruppen har följande ingått: Jan-Olof Forsén (RSMH), Sonny Wåhlstedt (SPES), Staffan Utas (RFHL) och Ulla Elfving Ekström (Schizofreniförbundet). Mårten Jansson, som arbetar med utbildning och mobilisering av föreningar och nätverk i samband med PRIO-satsningen och Karin Engberg, projektledare i Kvalitetsprojektet, har haft en dialog med gruppen och ibland deltagit vid sammanträdena. NSPH:s arbetsgrupp 1b ska arbeta för att stärka och utveckla formerna för patient-, brukar- och anhöriginflytande i vård och omsorg. Arbetsgruppen belyser befintliga metoder och verktyg för inflytande och delaktighet och försöker samtidigt utveckla nya former för inflytande och nya områden där de kan användas. Arbetsgruppen har fungerat som en beredningsgrupp för AU. Mycket av arbetet har handlat om hur NSPH ska agera i olika inflytandesammanhang, när nätverket bjuds in att medverka i en referensgrupp eller att lämna synpunkter på en planering eller ett arbetsmaterial. Arbetsgruppen har genom medverkan vid möten och konferenser samt genomgång av rapporter och andra kontakter följt och analyserat hur inflytandearbetet utvecklas i vår omvärld. Under året har gruppens arbetsområde utökats till att också vid behov kunna omfatta patient- brukar- och anhörigorganisationers inflytande i olika utbildningssammanhang. 18

19 ARBETSGRUPP 1 E. ANHÖRIGSTÖD I arbetsgruppen har följande ingått: Kerstin Alm (Attention), Ulla Elfving-Ekström (Schizofreniförbundet), Eva Sandberg (Svenska OCDförbundet Ananke), Bo Lindahl (RSMH), Leif Mellqvist (Riksförbundet Balans), Conny Allaskog och Hannah Parnén (SHEDO), Anki Sandberg (NSPH), Pirjo Stråte (SPES). Ida Ganrud är sekreterare i gruppen. Eva Sandberg ersattes i oktober av Margareta Wieweg Gruppens uppdrag är bland annat att fördjupa kunskapen om anhörigfrågor internt och externt samt att medverka till ett förbättrar anhörigstöd. Under året har en plattform för fortsatt agerande tagits fram. Man ska också ta fram ett material som tydliggör anhörigas behov och specifika kunskap, där man ska lyfta fram den praktiska kunskap som anhöriga har kring brukarnas behov. Anhöriga har exempelvis ofta stor kunskap kring sina närståendes friskfaktorer, vilket är viktig kunskap för att vården ska kunna uppnå den nivå av flexibilitet och individanpassning som behövs. För gruppen är även frågan om anhörigas egna behov central, så att man får vara anhörig och inte vårdare. NSPH:s hela verksamhetsberättelse, bilaga 4. 19

20 SAMS SAMARBETE FÖR MÄNNISKOR I SORG Karin Johansson är sekreterare i SAMS, Gunilla Wahlén är ersättare. Medlemsorganisationer i SAMS är förutom SPES: Spädbarnsfonden, Riksförbundet för Änkor och Änkemän, VSFB- Föreningen Vi Som Förlorat Barn, VIMIL- Vi som mist någon mitt i livet och FEBE Nätverk för föräldrar som förlorat barn. SAMS har haft 11 protokollförda möten inklusive konstituernade styrelsemötet, samt ett flertal planeringsmöten inför Almedalsveckan samt ett möte för utvärdering av denna. SAMS prioriterar frågan om sorgpeng och har producerat en informationsmaterial om sorgpeng. SAMS arbetar också för ett förbättrat långsiktigt psykosocialt stöd till sörjande. Därför genomför SAMS bland annat en årlig manifestation som vartannat år är i Stockholm och vartannat år i Göteborg. 20

21 Manifestationen genomfördes i år den 25 oktober i Göteborg och bestod av två delar. I den första delen tändes ett stort antal marschaller på Millenniumplatsen utanför Stora teatern. Cirka 75 personer deltog. Det blev en stillsam och värdig ceremoni där vi hedrade de nära och kära vi mist. Den andra delen av manifestationen bestod av en konsert inne på Stora teatern. 205 personer var närvarande. De kommentarer som kommit till SAMS har uteslutande varit positiva. Programmet var mycket uppskattat av publiken. SAMS har för avsikt att genomföra ett liknande arrangemang i Stockholm i oktober SAMS genomförde seminariet Vägar i sorgen i Karlstad den 10 september och i Västerås den 5 november. Ytterligare ett seminarium var planerat i Luleå, men på grund av för få anmälningar, genomfördes inte detta. Istället genomfördes seminariet Hur möter vi barn och unga i sorg genomfördes i Göteborg den 15 oktober i samarbete med Göteborgs stad, Svenska kyrkan, Röda Korset, Rädda Barnen, BRIS samt Självhjälpshuset Solkatten. 74 personer deltog i seminariet. SAMS har under 2014 genomfört två utbildningsdagar för styrelsen samt planerat en tredje, som ska genomföras i januari Hela styrelsen har deltagit i utbildningsdagarna. Målet är ökad kompetensnivå inom den egna organisationen. Vid SAMS arbetskonferenser har SPES representanter Karin Johansson och Gunilla Wahlén deltagit. SAMS har under 2014 genomfört två utbildningsdagar för styrelsen samt planerat en tredje, som ska genomföras i januari Hela styrelsen har deltagit i utbildningsdagarna. 21

22 SAMS för en dialog med både Socialstyrelsen och Socialdepartementet kring förutsättningar för ideella organisationer, som bedriver verksamhet inom det sociala området. All ideell verksamhet behöver en ekonomisk grundtrygghet för att växa och utvecklas. Föreningarna inom SAMS besitter en mycket stor kompetens, som bygger på erfarenheter av en nära anhörigs död. Den bygger också på den kunskap, som många aktiva inom SAMS tillägnats sig genom studier, deltagande i föreläsningar mm. Dessutom finns en stor och varierad kompetens blnad de som engagerat sig i SAMS, som har sin grund i det yrke eller den utbildning dessa personer har eller har haft. Alla vi som engagerat oss i SAMS och dess medlemsföreningar delar mer än gärna med oss av den kompetens vi besitter. Vår förhoppning är att de som på olika sätt i samhället kommer i kontakt med människor i sorg, genom information och påverkan av SAMS, ska bli bättre i bemötande av människor i sorg. 13 november föreläste Inger Händestam på Psykiatriveckan Att växa upp med förälder med psykisk ohälsa. 4 december representerades SPES på Nordiskt Forum av Inger Händestam. 22

23 ÖVRIGA SAMARBETEN SPES samarbetar med föreningen Psykisk Hälsa (MIND) och NASP/KI. Flera SPES-medlemmar har bidragit med SPES kompetens i samband med att föreningen Psykisk hälsa (MIND) startade Självmordsupplysningen. Vi sprider information om såväl Självmordsupplysningen som föreningens nystartade Äldre telefon. Arbetet inom NASP präglas av MHFA projekten samt utbildning i Suicidprevention. Sveriges kommuner och landsting fick i uppdrag av NASP att producera en MHFA instruktörs utbildning med inriktning på äldre som en del av deras satsning på äldres psykiska hälsa. Gunilla Wahlén deltog i referensgruppen för att tillföra kunskap om suicidprevention samt bemötande av anhöriga. SKL har utbildat 55 instruktörer över hela landet. Samtliga förbundsstyrelseledamöter och även många medlemmar i SPES har deltagit i media så som TV, radio, dagspress och veckotidningsreportage. Intresset från media för SPES och vår verksamhet är stort och ökar kontinuerligt. 23

24 10. BILAGEFÖRTECKNING Bilaga 1: 11 st. förbundsstyrelsemötesprotokoll och AUanteckningar i en särskild pärm. Bilaga 2: Balans- och resultaträkning. Bilaga 3: SoS resultatredovisning för 2013 och projektansökan för Bilaga 4: NSPH:s verksamhetsberättelse. Bilaga 5: SAMS Verksamhetsberättelse. Kretsarnas verksamhetsberättelser sänds via inför mötet. 24

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 o Tydliggörandets år - verksamhet och kommunikation mot en tydligare inriktning Inledning När vi summerar 2013, ser på det vi gjort utifrån vår förenings uppgift och den plan

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Telefonjour för personer i psykisk kris

Telefonjour för personer i psykisk kris 2006:5 Telefonjour för personer i psykisk kris Organisering och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2006-04-28 2006/25-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-01-19 S2006/556/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning år 2012. Hela Människan, 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning år 2012. Hela Människan, 2013 Innehåll Hela Människan - hela livet...sid 3 Från ord till handling...sid 4 Huvudmän...Sid 5 Omvärldsanalys...Sid 6 Riksenheten under 2012...Sid 6 Arbete inom missbruksområdet...sid 8 Arbete med att förebygga

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Gör det ännu lättare att leva med diabetes! Diabetesförbundets historia är lång och innehåller mycket som är

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET och STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Förord Ett händelserikt år Det är dags att summera 2014. Det har varit

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

PHRENICUS 10 ÅR MED RAKEL. Nr 2 2011. Kongresspecial. Verksamheten 2010. Bokrecension: De galna systrarna. Rättslös

PHRENICUS 10 ÅR MED RAKEL. Nr 2 2011. Kongresspecial. Verksamheten 2010. Bokrecension: De galna systrarna. Rättslös Kongresspecial Verksamheten 2010 Bokrecension: De galna systrarna Rättslös Nr 2 2011 PHRENICUS SCHIZOFRENIFÖRBUNDET INTRESSEFÖRBUNDET FÖR PERSONER MED SCHIZOFRENI OCH LIKNANDE PSYKOSER 10 ÅR MED RAKEL

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse BRIS 2009 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Innehåll. 2 Verksamhetsåret 2009.. 3 Den operativa enheten...4 Forskning och utveckling....4 Kunskap och information....5 BRIS.se 5 Projekt.5 Opinion..

Läs mer

Suicidpreventiva dagen 2011

Suicidpreventiva dagen 2011 Suicidpreventiva dagen 2011 Karolinska Institutet 2012 NASP - Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa. NASP är sedan 1993 Stockholms läns landstings och sedan 1995 statens expertorgan för suicidprevention.

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV 2006 Rapport nr 1 Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök NASP 2006, 2007

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer