RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014"

Transkript

1 RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 x

2 INNEHÅLL RIKSFÖRBUNDET SPES 2014 I. Årets förbundsstyrelser och deras sammansättning 2. Ungdomssektionen 3. Utbildningar, konferenser, möten m.m. 4. Förgätmigej 5. Hemsidan/Media 6. Telefonjouren 7. Regioner, kretsar och avdelningar 8. Kansli och ekonomi 9. Deltagande i samarbetsorgan 10. Bilageförteckning

3 1. ÅRETS FÖRBUNDSSTYRELSER OCH DESS SAMMANSÄTTNING Gunilla Wahlén, ordförande 1 år kvar Pirjo Stråte, vice ordförande 1 år kvar Ulf Johansson, kassör 1 år kvar Sonny Wåhlstedt, ledamot 2 år Wolfgang Rutz, ledamot 1 år kvar Anders Bjernhed, ledamot 2 år Anima Saxe Lindblad, ledamot SPES U 1 år kvar Charlotte Jensen, ledamot, 1 år kvar Mia Perrault, ledamot 1 år kvar Ingrid Ögren, ordinarie ledamot 2 år Karin Johansson, suppleant 1 år kvar Oskar Hagelstam, SPES U 2 år Benny Donnerstad, suppleant 2 år Sonny Wåhlstedt, ordförande 1 år Pirjo Stråte, vice ordförande 2 år Tom Åström, kassör 2 år Karin Johansson, ledamot 2 år Ingrid Ögren, ledamot 1 år kvar Wolfgang Rutz, ledamot 2 år Anders Bjernhed, ledamot 1 år kvar Inger Händestam, ledamot 1 år Oskar Hagelstam, ledamot 2 år Mikaela Feher, suppleant 2 år Tina Hietanen, suppleant 1 år Elisabeth Lindström, suppleant 2 år Styrelsen har haft 11 protokollförda förbundsstyrelsemöten. Bilagor i särskild pärm finns. Antalet medlemmar den 31 december 2014 var 856 varav SPES Ungdom stödmedlemmar och 14 SPESvänner. SPES slutna Facebook-grupp hade vid årsskiftet cirka 1200 deltagare. Den öppna gruppen hade cirka 150 deltagare. Vid SPES extrastämma 1 februari valdes Tom Åström till kassör fram till det ordinarie årsmötet. 3

4 2. UNGDOMSSEKTIONEN Ungdomsansvarig från styrelsen har varit Oskar Hagelstam, Mikaela Feher och Tina Hietanen. Oskar Hagelstam ingår i Nationella Ungdomsrådet och deltar vid deras möten. Unga efterlevande behöver uppmärksammas bättre, såväl efterlevande barn som syskon. Även unga med psykiska funktionshinder, arbetslösa, studietrötta, HBT personer med flera måste stödjas och få rätt till adekvat hjälp för att förebygga att de tar sitt liv. SPES styrelse, Ungdomssektionen och ute i våra kretsar arbetar vi alltmer fokuserat just på dessa grupper. Kunskapen inom suicidforskning och vårdgivare har påvisat att just dessa grupper är särskilt utsatta. Styrelsen har avsatt särskilda medel för ungdomsverksamheten inom ramen för Socialstyrelseprojektet och i vår övergripande budget. 4

5 UNGDOMSSEKTIONEN HAR: Varit på träffar i Göteborg för att få igång en ungdomssektion där. Haft ungdomsgruppsträffar varannan onsdag på Sabbatsberg sjukhus i Stockholm. Haft en helg på Marholmen för ungdomsmedlemmar inom SPES i slutet av maj. Varit på olika kurser bland annat MHFA-Ung. (Första hjälpen till psykisk hälsa) Föreläst på Södra Latin om suicid. Haft kontakt med studenter för att ge information om efterlevandestöd och hur samhället reagerar vid suicid, till undersökningar och forskningar. Varit tillgängligt varje dag för personer som letar stöd eller liknande. Deltagit i en provomgång av en gemensam utbildning för stödpersoner inom organisationerna i SAMS. Under 2014 har vi också haft fortsatt kontakt med ungdomar som sökt information om SPES och ansökt om medlemskap. Arbetet med att bygga nätverk och utveckla samarbetet med andra organisationer och föreningar kring ungdomsfrågor fortsätter. 5

6 3. UTBILDNINGAR, KONFERENSER, MÖTEN M.M. SPES-medlemmar har bland annat medverkat vid suicidpreventiva dagen och hållit i ljusmanifestation på Sergels torg i Stockholm där vi tände 1606 ljus. Deltagit i Göteborgsmanifestationen/konserten. Föreläst i olika kommuner om anhörigstöd vid suicid. Har utbildat vårdpersonal i bemötande av närstående. Vi har har föreläst för poliser om hur man lämnar dödsbud och bemöter närstående. Vi har utbildat 150 personer i Norrtälje kommun som arbetar ned barn- och unga i suicidprevention. Vi har ingått som anhörigrepresentant i projekteringsgruppen Nya Karolinska Psykiatriavdelning. Pirjo har ingått i referensgrupp hos IVO angående vilka frågor som är viktiga att samarbeta med Patient- och närståendeorganisationer. 6

7 Vi har medverkat både i TV, radio och dagspressen, chattat med tidningsläsare och haft telefonjouren öppen till kl. 24 då det varit program på TV om självmord. Skrivit debattartikel i Aftonbladet angående suicid och suicidprevention. Medverkat i olika veckotidningar med Min historia samt informerat om SPES och vilken hjälp det finns. Två SPES-medlemmar har deltagit i MIND:S konferens Konsten att rädda liv med UllaKarin Nyberg som föreläsare. SPES deltog även vid ett seminarium i Almedalen där MIND bjudit in Gunilla Wahlén att aktivt delta i panelen och debattera suicidförebyggande åtgärder. SPES deltog också vid Sensus seminarium i Almedalen där vi tillsammans med andra organisationer i SAMS informerade om vår egen organisation. 7

8 4. FÖRGÄTMIGEJ Ansvarig utgivare: Sonny Wåhlstedt. Redaktör: Per Munkhammar. Original & grafisk design: Kjell Anderson. Upplaga exemplar. Förgätmigej har utkommit med 4 nummer under året. 8 x

9 5. HEMSIDAN/MEDIA Hemsidan har under året gjorts om i grunden. Arbetet har utförts av Janna Carlsson och Ove Kaufeldt. Via vår hemsida kan man få information om arbetet i kretsar/lokalföreningar eller samtalsgrupper, som lämnar uppgifter om verksamhet/möten/aktiviteter till Karin Johansson som ser till att de läggs in på hemsidan. Där finns även länkar till de organisationer vi har mest samarbete med samt andra viktiga länkar eller telefonnummer. På hemsidan finns också ett bildspel som kortfattat beskriver vår verksamhet. Bildspelet är tillgängligt att laddas ner för de medlemmar som vill använda bildspelet. Man kan även skriva ut informationsblad och broschyrer om SPES. Det finns även en funktion man kan använda om man vill bli medlem. Likaså om man vill ge en gåva till minne av någon och få ett Till Minnebrev skickat så finns det ett formulär där man enkelt fyller i uppgifter. 9 x

10 FACEBOOK Karin Johansson ansvarar för SPES hemsidas gästbok och dels den slutna Facebook-gruppen Riksförbundet för SPES som har cirka medlemmar samt en öppen grupp, SPES öppna grupp. Karin sköter dem dagligen och för dialog med medlemmarna och lägger in aktuell information, artiklar, inbjudningar som rör SPES verksamhetsområdet psykisk hälsa och suicid. Har även med jämna mellanrum lagt upp länkar om att man kan skänka SPES en gåva, bli medlem eller hedra den man mist genom Till Minnebrev. Detta har genererat en ökad intäkt av både medlemsantalet i SPES liksom ökning av gåvor. INSTAGRAM I enlighet med verksamhetsplanen för 2014; att öka medvetenheten och kunskapen om SPES och därmed nå ut till fler, har SPES utvecklat sin synlighet på sociala medier med bland annat ett Instagram-konto: SPES riksförbund. Där läggs bilder upp från olika evenemang, inspirationsbilder och lästips. Målet med bilderna är att sprida hopp och informera om SPES. 10

11 6. TELEFONJOUREN SPES har alltsedan 1999 en telefonjour för efterlevande till någon som tagit sitt liv. Under 2014 har jouren haft som mest 30 och som lägst 25 medarbetare. De flesta har sina fasta dagar varje månad, en del medarbetare har två fasta dagar, några dagar är för närvarande vakanta på grund av bland annat sjukdom och vi hoppas att vi snart ska kunna fylla upp alla vakanser. Bland våra jourmedarbetare finns ett antal reserver. Vi försöker kontinuerligt att rekrytera nya medarbetare. Under 2014 har vi fått 4 nya medarbetare och vi har också ytterligare några på gång. Telefonjourledare från och med april 2012 är Ingrid Ögren och biträdande telefonjourledare är Gunilla Wahlén. Jouren är öppen varje kväll kl hela året på telefonnummer Detta innebär att det avsätts totalt 1400 timmar varje år av frivilliga som arbetar helt ideellt, med andra ord helt utan ersättning. 11 x

12 STATISTIK I genomsnitt har det ringt 2,6 samtal per kväll. Genomsnittstiden per samtal är 25 minuter. 40 % av dem som ringt har varit män och 60 % kvinnor. 39 % av samtalen är efterlevandesamtal medan 60 % består av samtal från människor som mår psykiskt dåligt, är ensamma eller som funderar på självmord. I några få fall har 112 kontaktats. Cirka 7 % är samtal från människor som är oroliga för anhöriga. Samtalen från nydrabbade efterlevande avslutas oftast med att information om SPES och tidningen Förgätmigej skickas. Dessutom förmedlas kontakter till lokala kontaktpersoner och samtalsträffar för vidare stöd och hjälp. Vid några tillfällen har kontakt tagits med 112 när vi funnit anledning att bedöma att akut suicidrisk förelegat. Antalet telefonsamtal visar en klar uppåtgående tendens vilket visar att kunskapen om SPES verksamhet ökar. Detta gäller såväl samtal från efterlevande och samtal från människor med suicidtankar. Mycket ofta får vi som arbetar i telefonjouren uppskattande erkännanden från dem som ringer och de flesta samtal avslutas med uppskattande tack från dem som ringer. Vi som arbetar i jouren känner också att vår insats är ovärderlig. 12

13 7. REGIONER, KRETSAR OCH AVDELNINGAR Kretsarna har lämnat in verksamhets- och kassaberättelser som finns tillgängliga på årsstämman. SPES har 9 regioner, 13 kretsar och 3 lokalavdelningar. Regionernas och kretsarnas arbete med samtalsgrupper, informationsarbete och hemsidor ser olika ut i olika delar av landet. Storstadsregionerna kan erbjuda mer frekvent och varierad verksamhet än små orter och landsbygden. I alla kretsar finns kretsansvariga och kontaktpersoner vars adresser och telefonnummer publiceras i varje nummer av Förgätmigej och på SPES hemsida. SPES har fått flera nya kontaktpersoner under året. Kretsarna lämnar separat berättelse till årsstämman. Många medlemmar från kretsarna har deltagit i nationella och regionala konferenser I SAMS seminarieserie Vägar i Sorgen på orterna Karlstad, Västerås och Göteborg. 13

14 8. KANSLI OCH EKONOMI SPES kansli finns på Brantingsgatan 40. Telefon till kansliet är Vi finns i Riksförbundet för Änkor och Änkemäns lokal. Vårt samarbete med vår hyresvärd fungerar mycket bra och vi finner flera områden där vi kan samnyttja och samverka för att förbättra vårt arbete. SPES har producerat en uppdatering av foldern Till dig som närstående, när någon tagit sitt liv samt dragspelsvisitkort med 8 sidor i visitkortsformat. 5 och ex har haft en strykande åtgång och nytt material har beställts hem. Materialet delas till kretsar, medlemmar, psykiatrimottagningar, öppenvård, skolor, begravningsbyråer samt vid konferenser och seminarier. Under året har efterfrågan på SPES Till Minne Brev, en kondoleanshälsning ökat markant. Vi har tryckt och sänt ut mer än 100 stycken Till Minne Brev. Gåvor via dessa brev ger vår organisation betydande belopp och kontakt med allmänheten men medför 14 även en ökad administration. Alla begravningsbyråer som hanterar våra brev får även informationsfolder Till dig som närstående, när någon tagit sitt liv, dragspelsvisitkort och några nummer av Förgätmigej. Vi får även in gåvor med betydande belopp från församlingar och andra givare, samtliga får ett tackkort. För att hantera detta måste man ha daglig koll på SPES information, e-post, inkommande telefonsamtal samt kontot på Nordea. Flera i styrelsen får e-post via och eftersom det är viktigt att vi kontinuerligt besvarar inkomna mail. SPES har ingen anställd. Då kansliet är obemannat är kanslitelefonen vidarekopplad till vice ordförande Pirjo Stråte med Ingrid Ögren som ersättare. Det kommer dagligen flera samtal från journalister, mottagningar, medlemmar, närstående till suicidnära, nydrabbade och deras vänner och släkt. Riksförbundets postboxadress är oförändrad: Box 297, Stockholm.

15 EKONOMI Under år 2014 har SPES ekonomi avsevärt förbättrats. Resultatet för år 2013 var en förlust på kr medan 2014 års resultat är ett litet plus på 546 kr. Främsta anledningarna till denna resultatförbättring är: Anlitat Motala Revisionsbyrå för bokföring och bokslut. Bra budgetarbete i SoS-projektet och övrig verksamhet. Största möjliga utsträckning hålla budgeten. Återföring till styrelsen med regelbundna resultatrapporter. Intäkter i form av Till Minne-gåvor samt från kollekt från församlingar. 15 x

16 9. DELTAGANDE I SAMARBETSORGAN RIKSFÖRBUNDET REPRESENTERADES I FÖLJANDE SAMARBETSORGAN AV FÖLJANDE MEDLEMMAR: NSPH: Sonny Wåhlstedt, ordinarie ledamot och ingår i NSPHs AU, Pirjo Stråte, ersättare. NSPH-arbetsgrupp för att utveckla anhörigstöd i kommunerna: Pirjo Stråte. Externa styrgruppen (SKLs strategigrupp för PRIO): Sonny Wåhlstedt. Nationella PRIO-nätverket (gemensamt nätverk mellan Staten, Landsting, Kommuner och NSPH): Sonny Wåhlstedt. Strategi- och referensgrupp PRIO (Socialdepartementet): Sonny Wåhlstedt. SAMS: Karin Johansson och Gunilla Wahlén, ersättare. TES: Ingrid Ögren. Riksförbundet (H)järnkoll: Sonny Wåhlstedt, ordinarie ledamot. Nationella styrgruppen för suicidprevention: Wolfgang Rutz och Sonny Wåhlstedt. Nationella självskadenoden: Sonny Wåhlstedt. I-noden integrerade arbetssätt (F-ACT): Sonny Wåhlstedt. SL och MTR: Pirjo Stråte. Nationella Ungdomsrådet: Oskar Hagelstam. SENSUS studieförbund: representanter för SPES är Inger Händestam, Pirjo Stråte och Ingrid Ögren. 16

17 NSPH NATIONELL SAMVERKAN FÖR PSYKISK HÄLSA Nätverket NSPH, som bildades i sin nuvarande form våren 2007, har sin bakgrund i och bygger vidare på det samarbete mellan 13 patient-, brukar- och anhörigorganisationer som etablerades under Nationell Psykiatrisamordning Slutrapporten för de första tre årens samarbete och verksamhet lämnades vid årsskiftet 2009/2010 till Regeringen. NSPH fick därefter fortsatt uppdrag och medel för en ytterligare tre års period. Riksförbundet Attention har tagit på sig att samordna verksamheten och svara för ekonomiredovisningen. NSPH har ett AU med fyra representanter. I AU ingår Anki Sandberg Attention (samordnare), Sonny Wåhlstedt SPES, Jan-Olof Forsén RSMH och Per Thorell Schizofreniförbundet. SPES representanter har ända sedan nätverket bildades varit aktiva i NSPH:s olika arbetsgrupper och projekt. Syftet har varit att så långt möjligt se till att frågorna om suicidprevention och stödet till efterlevande genomsyrar NSPH:s hela verksamhet. SPES har medverkat i följande arbetsgrupper: Arbetsgrupp 1a: Stöd till regional och lokalföreningssamverkan Följande personer har ingått i gruppen under året: Sonny Wåhlstedt, SPES (sammankallande); Pirjo Stråte, SPES; Per G Thorell, Schizofreniförbundet; Katriina Hugosson, OCD-förbundet; Kickan Fält, RSMH; Anita Sjödahl, Attention; Pontus Eriksson, Attention, Mikael Engwall, SHEDO och Mårten Jansson, NSPHkansliet (mobiliseringsansvarig för arbetet med PRIOsatsningen). Arbetsgruppen ska stödja samverkan mellan patient- brukar- och anhörigföreningar regionalt och lokalt och särskilt med fokus på inflytande i den pågående PRIO-satsningen. 17

18 ARBETSGRUPP 1B: INFLYTANDE OCH KVALITETSFRÅGOR FÖLJANDE PERSONER HAR INGÅTT I ARBETSGRUPPEN: Kjell Broström från NSPH-kansliet har varit sammankallande. I gruppen har följande ingått: Jan-Olof Forsén (RSMH), Sonny Wåhlstedt (SPES), Staffan Utas (RFHL) och Ulla Elfving Ekström (Schizofreniförbundet). Mårten Jansson, som arbetar med utbildning och mobilisering av föreningar och nätverk i samband med PRIO-satsningen och Karin Engberg, projektledare i Kvalitetsprojektet, har haft en dialog med gruppen och ibland deltagit vid sammanträdena. NSPH:s arbetsgrupp 1b ska arbeta för att stärka och utveckla formerna för patient-, brukar- och anhöriginflytande i vård och omsorg. Arbetsgruppen belyser befintliga metoder och verktyg för inflytande och delaktighet och försöker samtidigt utveckla nya former för inflytande och nya områden där de kan användas. Arbetsgruppen har fungerat som en beredningsgrupp för AU. Mycket av arbetet har handlat om hur NSPH ska agera i olika inflytandesammanhang, när nätverket bjuds in att medverka i en referensgrupp eller att lämna synpunkter på en planering eller ett arbetsmaterial. Arbetsgruppen har genom medverkan vid möten och konferenser samt genomgång av rapporter och andra kontakter följt och analyserat hur inflytandearbetet utvecklas i vår omvärld. Under året har gruppens arbetsområde utökats till att också vid behov kunna omfatta patient- brukar- och anhörigorganisationers inflytande i olika utbildningssammanhang. 18

19 ARBETSGRUPP 1 E. ANHÖRIGSTÖD I arbetsgruppen har följande ingått: Kerstin Alm (Attention), Ulla Elfving-Ekström (Schizofreniförbundet), Eva Sandberg (Svenska OCDförbundet Ananke), Bo Lindahl (RSMH), Leif Mellqvist (Riksförbundet Balans), Conny Allaskog och Hannah Parnén (SHEDO), Anki Sandberg (NSPH), Pirjo Stråte (SPES). Ida Ganrud är sekreterare i gruppen. Eva Sandberg ersattes i oktober av Margareta Wieweg Gruppens uppdrag är bland annat att fördjupa kunskapen om anhörigfrågor internt och externt samt att medverka till ett förbättrar anhörigstöd. Under året har en plattform för fortsatt agerande tagits fram. Man ska också ta fram ett material som tydliggör anhörigas behov och specifika kunskap, där man ska lyfta fram den praktiska kunskap som anhöriga har kring brukarnas behov. Anhöriga har exempelvis ofta stor kunskap kring sina närståendes friskfaktorer, vilket är viktig kunskap för att vården ska kunna uppnå den nivå av flexibilitet och individanpassning som behövs. För gruppen är även frågan om anhörigas egna behov central, så att man får vara anhörig och inte vårdare. NSPH:s hela verksamhetsberättelse, bilaga 4. 19

20 SAMS SAMARBETE FÖR MÄNNISKOR I SORG Karin Johansson är sekreterare i SAMS, Gunilla Wahlén är ersättare. Medlemsorganisationer i SAMS är förutom SPES: Spädbarnsfonden, Riksförbundet för Änkor och Änkemän, VSFB- Föreningen Vi Som Förlorat Barn, VIMIL- Vi som mist någon mitt i livet och FEBE Nätverk för föräldrar som förlorat barn. SAMS har haft 11 protokollförda möten inklusive konstituernade styrelsemötet, samt ett flertal planeringsmöten inför Almedalsveckan samt ett möte för utvärdering av denna. SAMS prioriterar frågan om sorgpeng och har producerat en informationsmaterial om sorgpeng. SAMS arbetar också för ett förbättrat långsiktigt psykosocialt stöd till sörjande. Därför genomför SAMS bland annat en årlig manifestation som vartannat år är i Stockholm och vartannat år i Göteborg. 20

21 Manifestationen genomfördes i år den 25 oktober i Göteborg och bestod av två delar. I den första delen tändes ett stort antal marschaller på Millenniumplatsen utanför Stora teatern. Cirka 75 personer deltog. Det blev en stillsam och värdig ceremoni där vi hedrade de nära och kära vi mist. Den andra delen av manifestationen bestod av en konsert inne på Stora teatern. 205 personer var närvarande. De kommentarer som kommit till SAMS har uteslutande varit positiva. Programmet var mycket uppskattat av publiken. SAMS har för avsikt att genomföra ett liknande arrangemang i Stockholm i oktober SAMS genomförde seminariet Vägar i sorgen i Karlstad den 10 september och i Västerås den 5 november. Ytterligare ett seminarium var planerat i Luleå, men på grund av för få anmälningar, genomfördes inte detta. Istället genomfördes seminariet Hur möter vi barn och unga i sorg genomfördes i Göteborg den 15 oktober i samarbete med Göteborgs stad, Svenska kyrkan, Röda Korset, Rädda Barnen, BRIS samt Självhjälpshuset Solkatten. 74 personer deltog i seminariet. SAMS har under 2014 genomfört två utbildningsdagar för styrelsen samt planerat en tredje, som ska genomföras i januari Hela styrelsen har deltagit i utbildningsdagarna. Målet är ökad kompetensnivå inom den egna organisationen. Vid SAMS arbetskonferenser har SPES representanter Karin Johansson och Gunilla Wahlén deltagit. SAMS har under 2014 genomfört två utbildningsdagar för styrelsen samt planerat en tredje, som ska genomföras i januari Hela styrelsen har deltagit i utbildningsdagarna. 21

22 SAMS för en dialog med både Socialstyrelsen och Socialdepartementet kring förutsättningar för ideella organisationer, som bedriver verksamhet inom det sociala området. All ideell verksamhet behöver en ekonomisk grundtrygghet för att växa och utvecklas. Föreningarna inom SAMS besitter en mycket stor kompetens, som bygger på erfarenheter av en nära anhörigs död. Den bygger också på den kunskap, som många aktiva inom SAMS tillägnats sig genom studier, deltagande i föreläsningar mm. Dessutom finns en stor och varierad kompetens blnad de som engagerat sig i SAMS, som har sin grund i det yrke eller den utbildning dessa personer har eller har haft. Alla vi som engagerat oss i SAMS och dess medlemsföreningar delar mer än gärna med oss av den kompetens vi besitter. Vår förhoppning är att de som på olika sätt i samhället kommer i kontakt med människor i sorg, genom information och påverkan av SAMS, ska bli bättre i bemötande av människor i sorg. 13 november föreläste Inger Händestam på Psykiatriveckan Att växa upp med förälder med psykisk ohälsa. 4 december representerades SPES på Nordiskt Forum av Inger Händestam. 22

23 ÖVRIGA SAMARBETEN SPES samarbetar med föreningen Psykisk Hälsa (MIND) och NASP/KI. Flera SPES-medlemmar har bidragit med SPES kompetens i samband med att föreningen Psykisk hälsa (MIND) startade Självmordsupplysningen. Vi sprider information om såväl Självmordsupplysningen som föreningens nystartade Äldre telefon. Arbetet inom NASP präglas av MHFA projekten samt utbildning i Suicidprevention. Sveriges kommuner och landsting fick i uppdrag av NASP att producera en MHFA instruktörs utbildning med inriktning på äldre som en del av deras satsning på äldres psykiska hälsa. Gunilla Wahlén deltog i referensgruppen för att tillföra kunskap om suicidprevention samt bemötande av anhöriga. SKL har utbildat 55 instruktörer över hela landet. Samtliga förbundsstyrelseledamöter och även många medlemmar i SPES har deltagit i media så som TV, radio, dagspress och veckotidningsreportage. Intresset från media för SPES och vår verksamhet är stort och ökar kontinuerligt. 23

24 10. BILAGEFÖRTECKNING Bilaga 1: 11 st. förbundsstyrelsemötesprotokoll och AUanteckningar i en särskild pärm. Bilaga 2: Balans- och resultaträkning. Bilaga 3: SoS resultatredovisning för 2013 och projektansökan för Bilaga 4: NSPH:s verksamhetsberättelse. Bilaga 5: SAMS Verksamhetsberättelse. Kretsarnas verksamhetsberättelser sänds via inför mötet. 24

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 x INNEHÅLL RIKSFÖRBUNDET SPES 2014 I. Årets förbundsstyrelser och deras sammansättning 2. Ungdomssektionen 3. Deltagande i samarbetsorgan

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2015

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2015 RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2015 x INNEHÅLL RIKSFÖRBUNDET SPES 2015 I. Årets förbundsstyrelser och deras sammansättning 2. Ungdomssektionen 3. Utbildningar, konferenser, möten

Läs mer

Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten.

Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten. Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten. Dalai Lama Vi i SPES ger aldrig upp hoppet! SPES finns i hela landet Att arbeta på ett

Läs mer

Briljanta förslag och bortglömda problem

Briljanta förslag och bortglömda problem Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH Nätverket för brukar-, anhörig- och patientorganisationer inom psykiatriområdet inbjuder till ett öppet möte om förslagen från Nationell psykiatrisamordning

Läs mer

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län Pilotprojektet YMHFA i Jönköpings län Margit Ferm Projektledare Ordförande SPES kretsen V ordförande NSPH Jönköpings län Socionom Emma Asserholt Första hjälpare Ungdomsutvecklare Kultur & Fritidsförvaltningen

Läs mer

FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv

FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv NSPH ett dynamiskt nätverk NSPH är ett nätverk av 13 patient-, brukaroch anhörigorganisationer inom psykiatrin. Vi delar ett antal grundläggande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2013

Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Om Spädbarnsfonden Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar samt aktivitet

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

NSPH Skånes vision. Med Brukarkunskap blir vården bättre

NSPH Skånes vision. Med Brukarkunskap blir vården bättre NSPH Skånes vision Med Brukarkunskap blir vården bättre Conny Allaskog Socionom Anhörig Ordförande SHEDO Representant i NSPH Skåne NSPH Skåne står för Nationell samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne Paraplyorganisation

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans 1 För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder - och för närstående Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans Innehåll Inledning... 2 Styrelse... 2 Årsmötet 2014... 2 Administration...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 IFS Uppsala

Verksamhetsberättelse 2013 IFS Uppsala Verksamhetsberättelse 2013 IFS Uppsala Styrelsen: Ordförande Ann Louise Carleson, Vice ordförande Titti Lindholm, Sekreterare Birgitta Johnsen, Kassör o redaktör för medlemsbladet Emma Carleson, Hemsidan

Läs mer

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Margit Ferm Ordförande SPES kretsen i Jönköpings län Medarbetare NASP/KI Bildades 1987 SPES kretsen i Jönköpings län 1997 SPES avdelningen

Läs mer

Lagarbetet inom styrelsen. LIBRA i Skåne maj 2014

Lagarbetet inom styrelsen. LIBRA i Skåne maj 2014 Lagarbetet inom styrelsen LIBRA i Skåne maj 2014 Syfte och mål med styrelsearbetet Målgrupp: personer med affektiva sjukdomar (egentlig depression och bipolär sjukdom), deras närstående samt övriga intresserade

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2014

Spädbarnsfondens effektrapport 2014 Spädbarnsfondens effektrapport 2014 Organisationens namn: Spädbarnsfonden Organisationsnummer: 802012-1193 Juridisk form: Ideell förening Vad vill Spädbarnsfonden som organisation uppnå? Varje år i Sverige

Läs mer

SPES DALAKRETS Verksamhetsberättelse 2012

SPES DALAKRETS Verksamhetsberättelse 2012 SPES DALAKRETS Verksamhetsberättelse 2012 TANKAR Jag tänker, mitt Barn, på vårt liv förr och nu. Jag undrar så ofta, hur har Du det nu? Finns Du i ett ljusare, lugnare land, någonstans bortom molnen, vid

Läs mer

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare)

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) AU Telefonmöte 20140425 Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) 1. Justerad Arbetsordning NSPH Skåne Arbetsordningen har justerats enligt

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Uppföljning och inventering av behov - psykisk hälsa. Hösten Charlotta Wilhelmsson, processledare

Uppföljning och inventering av behov - psykisk hälsa. Hösten Charlotta Wilhelmsson, processledare Uppföljning och inventering av behov - psykisk hälsa Hösten 2016 Enkäten skickades till kontaktpersonerna för kommunerna Västra Götaland den 10 oktober. Den 25 oktober, då underlaget sammanställdes, hade

Läs mer

NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah

NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah BAKGRUND Miltonsatsningen 3 år av konkret samarbete 13 organisationer i samma båt Innehållet olika men målet detsamma Ensam är inte stark Regeringsuppdrag

Läs mer

NSPH. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

NSPH. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Lägesrapport till Socialdepartementet i februari 2014 Med verksamhetsrapport för bidraget under 2013 utifrån Regeringsbeslutet 2013-01-24 I:2 S2013/608/FS (delvis)

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2008 SPES-kretsen i Stockholms län.

Verksamhetsberättelse för år 2008 SPES-kretsen i Stockholms län. Verksamhetsberättelse för år 2008 SPES-kretsen i Stockholms län. Styrelse Pirjo Stråte, Ordförande Einar Jakobsson Vice Ordförande Louise Krebs Kassör Anita Lindqvist Ledamot Åse Fagerström, Ledamot Anki

Läs mer

Protokoll 2:2014 nätverksmöte

Protokoll 2:2014 nätverksmöte 1/13 Tid: 13:00 16:00, 20140327 Plats: Dockan i Malmö, Rugaland på plan 5 Kallade: RSMH, RFHL, SHEDO, LIBRA, OCD-föreningen Ananke, Frisk och Fri, Attention, SPES, IFS, Austism och Aspergerföreningen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Psykisk ohälsa. Psykisk hälsa. Att uppleva sin tillvaro som meningsfull Att kunna använda sina resurser väl

Psykisk ohälsa. Psykisk hälsa. Att uppleva sin tillvaro som meningsfull Att kunna använda sina resurser väl NSPH samlar: Svenska OCD-förbundet Frisk & Fri Riksförbundet Attention SPES Balans Sveriges fontänhus RFHL Föräldraföreningen mot narkotika Svenska ångestsyndromsällskapet RSMH Shedo Schizofreniförbundet

Läs mer

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt Behöver du någon att prata med? Letar du efter stöd och hjälp? Professionellt Anonymt Kostnadsfritt En svår livssituation kan vara svår att hantera på

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Vi hjälper er att prata om det som är svårt

Vi hjälper er att prata om det som är svårt Vi hjälper er att prata om det som är svårt Vad är Hjärnkoll? Trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa så är det svårt att prata öppet om det. Många är rädda för att bli mobbade, diskriminerade,

Läs mer

NASP:s Nyhetsbrev. nummer 3 år 2016

NASP:s Nyhetsbrev. nummer 3 år 2016 NASP:s Nyhetsbrev nummer 3 år 2016 Suicidrisk hos efterlevande barn David Titelman sammanfattar i Nyhetsbrevet resultaten från en registerbaserad studie för perioden 1968-2008 rörande suicidfrekvens hos

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2016

Spädbarnsfondens effektrapport 2016 Spädbarnsfondens effektrapport 2016 Organisationens namn: Spädbarnsfonden Organisationsnummer: 802012-1193 Juridisk form: Ideell förening Vad vill Spädbarnsfonden som organisation uppnå? Varje år i Sverige

Läs mer

Mental Health First Aid MHFA

Mental Health First Aid MHFA Mental Health First Aid MHFA Första Hjälpen till Psykisk hälsa Else-Marie Törnberg & Sonny Wåhlstedt Suicidprevention i Väst Problemets omfattning under 10 år Västra Götaland-10år 2.400 döda 24.000 suicidförsök

Läs mer

Ordförandeseminariet i Luleå

Ordförandeseminariet i Luleå Ordförandeseminariet i Luleå Nordkalotten Konferenslokalen Ann-Kristin Sandberg vår ordförande Attention Norrbotten Luleå Boden Miriam Jakola Bengt Westerberg Sofie Andersson Ca 300 medlemmar Verksam

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK)

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Plats: Dojon, Stationsvägen 9F Tid: 21 mars 2013, kl 19.00 Klädsel: Vanliga kläder, ej Gi Alla medlemmar och målsmän till medlemmar under

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017 VISION UPPDRAG PRIORITERAD MÅLGRUPP VERKTYG ÖVERGRIPANDE MÅL PRIORITERADE OMRÅDEN OCH MÅL INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. DE MEST UTSATTA

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

FRÄLSNINGSARMÉN. Delprojektets namn. Delprojektsansvarig

FRÄLSNINGSARMÉN. Delprojektets namn. Delprojektsansvarig FRÄLSNINGSARMÉN VÅRSOLS FAMILJECENTER V Storgatan 21, 3 tr 553 15 JÖNKÖPING Delprojektets namn Barn i sorg Delprojektsansvarig Ann-Charlotte Jernberg Datum 2014-06-05 Sammanfattning Inledning och sammanfattning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Mind effektrapport 2017

Mind effektrapport 2017 Mind effektrapport 2017 Mind har 90-konto och är medlemmar i insamlingsorganisationernas branschorgan FRII. Som FRII-medlem ska vi varje år avge en effektrapport, i vilken vi besvarar nedanstående 6 frågor.

Läs mer

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun Anhörigstöd i Älvdalens kommun Ett stöd betyder så mycket vi finns till för dig! De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal

Läs mer

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. På din sida Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare. Plats för egna anteckningar

Läs mer

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen.

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen. Lisa Hagström E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll AU 13 juli Närvarande: Ansa Eneroth Åsa Frostfeldt Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Lisa Hagström Petra Tötterman Andorff Birgitta Lorentzi 0 Runda

Läs mer

Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010

Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010 Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010 Medlemsmöten 7 st. Årsmöte 3 februari på restaurang Korfu med en subventionerad middag. 22 april med Anders Milton o Ing Marie Wieselgren de talade om Miltonutredningen,

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Samverkansstruktur för IVO och patientnämnderna

Samverkansstruktur för IVO och patientnämnderna 2016-04-06 registrator@ivo.se Diarienummer 7.1-24006/2015 NSPH:s yttrande över remiss avseende Uppdrag att skapa en långsiktig samverkansstruktur för analys och återkoppling av klagomål till berörda aktörer

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

PRIO - analys och handlingsplan

PRIO - analys och handlingsplan Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 13(25) Socialnämndens arbetsutskott Sn/2015:240 SNau 102 PRIO - analys och handlingsplan Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackar för informationen

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Bröstcancerföreningen i Örebro län är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars medlemmar huvudsakligen utgörs av bröstcancerbehandlade. MEDLEMSKAP Bröstcancerföreningen

Läs mer

Bidraget får endast användas för det arbete som medlemsorganisationerna bedriver inom ramen för NSPH:s verksamhet.

Bidraget får endast användas för det arbete som medlemsorganisationerna bedriver inom ramen för NSPH:s verksamhet. Regeringsbeslut I:3 Socialdepartementet 2010-01-21 S2007/2698/HS (delvis) S2010/644/HS (delvis) Nationell samverkan för psykisk hälsa Förmansvägen 2 117 43 STOCKHOLM Uppdrag att sätta upp mål och villkor

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

Vem hjälper dem som hjälper?

Vem hjälper dem som hjälper? Vem hjälper dem som hjälper? Denna rapport är ett led i NSPH:s arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för anhöriga i våra medlemsorganisationer. Med anhörig avser vi personer inom familjen,

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Boka en ambassadör från (H)järnkoll

Boka en ambassadör från (H)järnkoll Boka en ambassadör från (H)järnkoll Ambassadörerna har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och berättar gärna om hur det är. Boka din egen ambassadör och slå hål på fördomar och öka dina kunskaper. Du

Läs mer

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz Plats och tid Stadshuset, Sal B Kl. 16.00 18.30 Politiker och representanter Anne-Marie Wigertz (m), ordf Hjördis Hultgren (c), ers Lilian Persson (s), ers Jim Grönman (Diabetesföreningen) Allan Häll (FUB)

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 SÖDERMALMS FRIVILLIGCENTRAL VILJAN Verksamhetsidé Viljan, Södermalms frivilligcentral, är en ideell förening bildad 1993. Föreningen är demokratiskt uppbyggd och politiskt

Läs mer

Vad tycker Du om anhörigstöd?

Vad tycker Du om anhörigstöd? Vad tycker Du om anhörigstöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna dig trygg när du vårdar din närstående? Hur tycker du att du blir bemött i din kontakt med kommunens anhörigstöd? Vad är viktigt

Läs mer

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1 PROPOSITIONER EKONOMIHÄFTE 1 PROPOSITION 2009:6 RAMBUDGET FÖR ÅR 2010 OCH 2011 BUDGETSKRIVELSENS UPPLÄGG Skrivelsen är upplagd så att först kommer en summarisk genomgång av riksförbundets ekonomi. För

Läs mer

Anhörigstöd - Efterlevande barn

Anhörigstöd - Efterlevande barn Godkänt den: 2017-04-18 Ansvarig: Åsa Himmelsköld Gäller för: Region Uppsala Innehåll Efterlevande barn... 2 Oväntade dödsfall... 3 Väntade dödsfall... 3 Avsked... 3 Före avskedet... 3 Vid avskedet...

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

NSPH:s yttrande över departementspromemorian Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

NSPH:s yttrande över departementspromemorian Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna 2016-06-07 S2016/02521/SF s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Socialdepartementet 103 33 Stockholm NSPH:s yttrande över departementspromemorian Hälsoväxling för aktivare rehabilitering

Läs mer

Brukarrörelsens synpunkter 2015

Brukarrörelsens synpunkter 2015 Brukarrörelsens synpunkter 2015 Analys av arbetet som följer av Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

NASP:s Nyhetsbrev. nummer 4 år 2016

NASP:s Nyhetsbrev. nummer 4 år 2016 NASP:s Nyhetsbrev nummer 4 år 2016 Långtidsrisk för självmord Cecilia Holmstrand och hennes kollegor vid Lunds universitet har med utgångspunkt från Lundby-studien studerat långtidsrisken för självmord

Läs mer

Om att kunna påverka de demokratiska processerna i maktens korridorer! Mitt eget perspektiv! Elisabet Norlinder Föreningen Stjernan

Om att kunna påverka de demokratiska processerna i maktens korridorer! Mitt eget perspektiv! Elisabet Norlinder Föreningen Stjernan Om att kunna påverka de demokratiska processerna i maktens korridorer! Mitt eget perspektiv! Kampanjlänsansvarig för (H)järnkoll i Örebro län 2012-2015 Anmälde mig som senior (H)järnkollsambassadör Ville

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 INLEDNING Prostatacancerförbundet (PCF) är en riksorganisation med regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer, driver påverkansarbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Ett attraktivt yrke i utveckling Lärares och skoledares löner ökar mer andras Under året har vi fortsatt med att jobba för höjda lärarlöner. I alla sammahang har vi påtalat att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Folkhälsorådet Oskarshamns kommun

Folkhälsorådet Oskarshamns kommun Folkhälsorådet Oskarshamns kommun Verksamhetsplan 2016 16 Innehåll Inledning... 3 Ledamöter under 2016... 3 Folkhälsorådets uppdrag... 4 Förutsättningar... 4 Folkhälsorådets arbete 2016-2017... 5 Psykisk

Läs mer

Resursgrupps ACT (RACT)

Resursgrupps ACT (RACT) Korta versionen Resursgrupps ACT (RACT) en flexibel och integrativ metod Ett förslag till ACT-satsning inom PRIO gällande personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik Evidens och NSPH

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer