NOVA Lite Rat Liver, Kidney Stomach För in vitro diagnostik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOVA Lite Rat Liver, Kidney Stomach 704170 För in vitro diagnostik"

Transkript

1 NOVA Lite Rat Liver, Kidney Stomach För in vitro diagnostik Produktkod: , , CLIA-komplexitet: Hög Användningsområde Denna produkt är avsedd att användas för screening och titrering av cirkulerande autoantikroppar i humant serum som ett hjälpmedel vid diagnos och behandling av olika autoimmuna sjukdomar. De fyra främsta autoantikropparna som detekteras är antinukleära antikroppar (ANA), antimitokondriella antikroppar (AMA), antikroppar mot glatt muskulatur (ASMA) och antigastriska parietalcellsantikroppar (AGPCA) Sammanfattning och förklaring av analysen Indirekt immunofluorescens är referensmetoden för screening och titrering av cirkulerande autoantikroppar i humant serum. Snitt av djurvävnad, t.ex. från råtta, är generellt att föredra före andra vanliga substrat, inklusive snitt av human vävnad och cellpreparat. Detta beror främst på frånvaron av interferens från HLA och/eller andra blodgruppsantikroppar. Användning av tre olika vävnader (lever, njure och mage) gör det möjligt att lättare identifiera autoantikroppar genom att jämföra de resultat som erhålls med varje vävnad. Specifika autoantikroppar associeras med ett antal olika sjukdomar. ANA uppträder nästan alltid vid systemisk lupus erythematosus (SLE), men är även vanliga hos patienter med bindvävssjukdomar och reumatoida sjukdomar. AMA finns främst vid primär biliär cirros, men kan även påvisas hos patienter med andra leversjukdomar. ASMA är ofta associerat med kronisk aktiv hepatit och primär biliär cirrhos, men kan även påvisas i låga koncentrationer vid flera andra tillstånd. AGPCA uppträder i serum hos de flesta patienter med perniciös anemi. En mer ingående beskrivning av vilka autoantikroppar som associeras med vilken sjukdom finns i avsnittet Resultat. 1-9 Princip för metoden En indirekt immunofluorescensteknik används, där patientprover och lämpliga kontroller inkuberas med substratobjektglasen. 10 De antikroppar som inte reagerat tvättas bort och sedan tillsätts ett lämpligt fluoresceinmärkt konjugat. Obundet konjugat tvättas bort och objektglasen granskas i ett fluorescens-mikroskop. Positiva prover ger en äppelgrön fluorescens, som överensstämmer med de områden på preparatet, där autoantikroppar har bundit. Reagens 1. Preparat av råttlever, -njure och -mage på 5- eller 10-brunnars objektglas med desickant. Reagenser som endast medföljer kit: 2. Homogent ANA-mönster, positivt kontrollserum som innehåller 0,09 % natriumazid. Färdigspätt, klart att användas. 3. IFA-system negativt kontrollserum som innehåller 0,09 % natriumazid. Färdigspätt, klart att användas. 4. Affinitetsrenat får anti-humant IgG (H+L) fluorescein isotiocyanat (FITC) konjugat som innehåller 0,09 % natriumazid Färdigspätt, klart att användas. 1

2 5. Mitokondriellt AMA-mönster, positivt kontrollserum som innehåller 0,09 % natriumazid. Färdigspätt, klart att användas. 6. Glatt muskulärt (ASMA)-mönster, positivt kontrollserum som innehåller 0,09 % natriumazid. Färdigspätt, klart att användas % Evans Blue, valfri kontrastfärg 8. Fosfatbuffrad saltlösning (PBS II), ett 40 gångers koncentrat i vätskeform 9. Läskpapper för att torka objektglasen efter tvättning 10. Monteringsmedium som innehåller ett antiblekningsagens (DABCO) 1, 4 diazabicyklo-[2.2.2] oktan 11. Täckglas Varning Alla givare av humant serum (gäller endast kit) har testats och befunnits vara negativa för hepatit B ytantigen, för antikroppar mot hepatit C virus och humant och immunbristvirus (HIV1 och HIV2). Dessa test kan emellertid inte garantera frånvaron av smittämnen. Korrekt hantering och rutiner för avfallshantering bör fastställas för alla potentiellt smittsamma material och endast personal med fullgod utbildning i sådana metoder skall tillåtas utföra dessa procedurer. Evans Blue och kitets kontroller innehåller 0,09 % natriumazid som konserveringsmedel och måste hanteras med försiktighet får inte sväljas eller komma i beröring med huden eller slemhinnor. Skölj ordentligt med stora volymer vatten vid kontakt och uppsök läkare. Explosiva metallazider kan bildas med bly och kopparrör; när reagens hälls ut, spola med stora volymer vatten för att förebygga anhopning av azid. Denna produkt bör endast användas av personal med lämplig utbildning för angivet ändamål. Det rekommenderas att metodbeskrivningen följs. Förvaringsförhållanden Oöppnade kit/objektglas bör förvaras vid 2-8 C och kan användas fram till angivet utgångsdatum. DJUPFRYS INTE. När objektglasen har tagits ur folieförpackningen bör de användas omedelbart. Utspädd PBS II-buffert kan förvaras i upp till en månad vid 2-8 C. Alla reagenser bör förvaras vid 2-8 C. Provtagning Blodprover bör tas i rör utan tillsatser genom venpunktion. Efter koaguleringen bör serumet separeras snarast möjligt för att undvika hemolys. Serumet kan förvaras vid 2-8 C upp till 7 dagar före analys 11 eller vid längre förvaring, alikvoteras och förvaras vid -20 C eller lägre. Serumen får INTE frysas och upptinas mer än en gång. Undvik att använda lipemiska, hemolyserade eller mikrobiellt kontaminerade serumer, eftersom minskade titrar eller otydliga färgningsmönster kan uppstå. Metod Material som medföljer x Rat liver, kidney, stomach slide (5-well) (Objektglas med råttlever, -njure och råttmage, 5-brunnars) 2. 1 x 1 ml ANA Homogeneous Pattern (prediluted) (ANA-homogent mönster, färdigspätt) 3. 1 x 1 ml IFA System Negative Control (prediluted) (IFA-system negative kontroll, färdigspädd) 4. 1 x 1 ml Mitochondrial (AMA) Pattern (prediluted) (Mitokondriellt (AMA) mönster, färdigspätt) 2

3 5. 1 x 1 ml Smooth Muscle (ASMA) Pattern (prediluted) (Glattmuskel (ASMA) mönster, färdigspädd) 6. 1 x 7 ml FITC IgG (H&L) Conjugate (FITC IgC (H+L) konjugat) 7. 1 x 3 ml 1% Evans Blue kontrastfärg 8. 2 x 25 ml PBS II Buffert (x40 konc.) 9. 1 x 3 ml Mounting Medium (monteringsmedium) x Blotters (läskpapper) x täckglas x instruktionsblad x Rat liver, kidney, stomach slide (10-well) (Objektglas med råttlever, -njure och råttmage, 10-brunnars) 2. 1 x 1 ml ANA Homogeneous Pattern (prediluted) (ANA-homogent mönster, färdigspätt) 3. 1 x 1 ml IFA System Negative Control (prediluted) (IFA-system negative kontroll, färdigspädd) 4. 1 x 1 Mitochondrial m L (AMA) Pattern (prediluted) (Mitokondriellt (AMA) mönster, färdigspätt) 5. 1 x 1 ml Smooth Muscle (ASMA) Pattern (prediluted) (Glattmuskel (ASMA) mönster, färdigspädd) 6. 1 x 15 ml FITC IgG (H&L) Conjugate (FITC IgC (H+L) konjugat) 7. 1 x 3 ml 1% Evans Blue kontrastfärg 8. 2 x 25 PBS II Buffert (x40 konc.) 9. 1 x 10 ml Mounting Medium (monteringsmedium) x Blotters (läskpapper) x täckglas x instruktionsblad Material som medföljer (objektglas) x Rat liver, kidney, stomach slide (5-well) (Objektglas med råttlever, -njure och råttmage, 5-brunnars) Eller x Rat liver, kidney, stomach slide (10-well) (Objektglas med råttlever, - njure och råttmage, 10-brunnars) Instruktionsblad Ytterligare material som krävs men som inte medföljer Destillerat vatten för att späda ut PBS II-koncentratet Behållare för PBS II-buffert Mikropipetter och pipettspetsar för engångsbruk för att applicera patientprover Fuktkammare för inkuberingssteg Fluorescensmikroskop med 495 nm excitationsfilter och 515 nm barriärfilter Sprutflaska i plast för första tvätt med PBS II Ytterligare komponenter kan erhållas från INOVA Diagnostics: PBS II (508002), IFA System Negative Control (508186), ANA homogeneous pattern (508101), Mitochondrial (AMA) Pattern (504052), Smooth Muscle (ASMA) Pattern (504053), FITC IgG (H&L) Conjugate (504021, ), 1% Evan s Blue (504049) and Mounting Medium (504046, ). 3

4 An a l ysförfarande Kvalitetskontroll Positiva och negativa kontroller bör användas vid varje analystillfälle. 1. Monteringsmedium. Ta ut monteringsmediet ur kylskåpet så att det når rumstemperatur (18-28ºC) innan det skall användas. 2. Späd PBS II-koncentrat. Späd PBS II-koncentrat med destillerat vatten (1 del PBS IIkoncentrat + 39 delar destillerat vatten) och blanda. PBS II används för att späda patientprover och som en tvättbuffert. 3. Späd patientprover. Screening: Späd patientprover 1/20 genom att tillsätta 50µl serum till 950µl PBS II buffert. Titrering: Gör seriespädningar av positiva prover med PBS II-buffert. (t.ex. 1/20, 1/40, 1/80, 1/160 och 1/320 osv.). Till exempel: Ta 100µl av 1/20-spädningen, blanda med 100µl PBS II för att få en 1/40 spädning. Upprepa för ytterligare spädning. 4. Substratobjektglas. Se till att substratobjektglasen når rumstemperatur (18-28 C) innan de tas ur förpackningen. Märk objektglasen på lämpligt sätt, placera i fuktkammaren och tillsätt en droppe av vardera positiv och negativ kontroll i lämpliga brunnar. Tillsätt 50µl utspädda patientprover i de återstående brunnarna. 5. Inkubering av objektglas. Inkubera objektglasen i 20 minuter i en fuktkammare vid rumstemperatur (18-28 C). 6. PBS II-tvätt. Ta ut objektglasen ur fuktkammaren och skölj hastigt med PBS II-sprutflaska Spruta inte direkt på brunnarna. Placera objektglasen i ett ställ och sänk ned i PBS II samt skaka eller rör om i 5-10 minuter. 7. Tillsats av fluorescerande konjugat. Skaka bort överflödigt PBS II och torka runt brunnarna med medföljande läskpapper. Sätt tillbaka objektglasen i fuktkammaren och täck omedelbart varje brunn med en droppe fluorescerande konjugat. LÄMNA INTE BRUNNARNA OTÄCKTA FÖR LÄNGRE ÄN 15 SEKUNDER. Om substratet torkar ut påverkas resultatet kraftigt. 8. Inkubering av objektglas. Inkubera objektglasen mörkt i 20 minuter i en fuktkammare vid rumstemperatur (18-28 C). 9. PBS II-tvätt. Tvätta igen som beskrivs ovan. Valbar kontrastfärg. Tillsätt 2-3 droppar 1 % Evans Blue per 100 ml PBS II innan glasen sänks ned. 10. Montering med täckglas. Ta ett objektglas i taget från PBS II-tvätten. Torka snabbt runt brunnarna och tillsätt en droppe monteringsmedium i varje brunn. Sänk försiktigt ned objektglaset på ett täckglas. Undvik luftbubblor, men försök inte ta bort dem om de uppstår. Torka bort överflödigt medium från täckglasets kanter. 11. Avläs objektglasen i fluorescensmikroskop. Objektglasen kan förvaras i upp till 3 dagar vid 2-8 C i mörker utan betydelsefull fluorescensförlust. Resultat Kvalitetskontroll Det ANA-homogena mönstret ska ge ett klart äppelgrönt homogent mönster i cellkärnan. Det mitokondriella (AMA) mönstret ska ge en klart äppelgrön färgning av njurtubuli och gastriska parietalceller. Glattmuskel- (ASMA) mönstret ske ge en klar grön färgning av magsäckens muskellager. Den negativa kontrollen bör bara uppvisa matt grön färgning i alla vävnader, utan tydlig fluorescens. Om kontrollerna inte ser ut som ovan skall analysen inte godkännas och bör köras om. 4

5 Tolkning av resultat Negativt resultat Svag, diffus grön färgning i alla snitt utan något tydligt fluorescensmönster. Misstänkt svaga reaktioner bör göras om men med en högre spädning (t.ex. 1/40). Om det upprepade resultatet är likadant som den ursprungliga anses analysen vara negativ. Positivt resultat Ses som tydlig fluorescens i specifika vävnadsområden som ger ett eller flera av följande mönster: Antinukleära antikroppar (ANA) ANA färgar kärnan i leverceller, distala och proximala njurtubuli samt i gastriska parietal- och huvudceller. Nästan alla SLE-patienter har ANA i serum, men ANA kan även finnas vid andra bindvävssjukdomar såsom reumatoid artrit. ANA kan även finnas vid kronisk aktiv hepatit och primär biliär cirrhos och som en följd av behandling med vissa läkemedel. Ytterligare information kan fås genom att tolka de ANA-kärnmönster som uppstår (se nedan). Det rekommenderas att alla positiva ANA-prover titreras till slutpunkt för att säkerställa att möjliga blandade reaktioner upptäcks som annars hade missats. Ytterligare analys av sådana prov för att påvisa autoantikroppar mot dubbelsträngat DNA och extraherbara kärnantigener (ENA) rekommenderas. Mönster Vanligt förekommande Sjukdomsassociation antigen Homogent ds DNA, histoner SLE Reumatoid artrit (RA) Blandad bindvävssjukdom (Mixed connective tissue disease MCTD) Läkemedelsinducerad lupus Perifer Nativt/ds DNA SLE (kant) Kornigt Extraherbart kärnantigen, Ribonukleoprotein, Scl-70, SSB Sklerodermi Sjögrens syndrom Blandad bindvävssjukdom (Mixed connective tissue disease MCTD) SLE Nukleolärt 4-6S srna Sklerodermi Sjögrens syndrom SLE, RA och progressiv systemisk skleros 5

6 Vävnadsspecifika färgningsmönster för autoantikroppar inkluderar: Antikropp Associerad vävnad Främsta sjukdomsassociation Antimitokondriella antikroppar (AMA) Antikroppar mot glatt muskulatur (ASMA) Cytoplasmat i distala tubuli och proximala tubuli (i mindre utsträckning) i njurarna Hepatisk cellcytoplasm (levern) och gastrisk parietalcellcytoplasm (magen) Muskellager (magsäck) Muskellager i arterioler (andra vävnader) Primär biliärcirros och andra leversjukdomar Kronisk aktiv hepatit Antigastriska parietalcellsantikro ppar (AGPCA) Parietalceller (magsäck) Perniciös anemi Antiretikulina antikroppar (ARA) Peritubulära fibrer & Bowmans kapslar (njure) Hepatiska cellmembraner, sinusoidala väggar (lever) Crohns sjukdom Celiaki Dermatitis herpetiformis OBS: Varje laboratorium bör fastställa egna värden för när ett positivt resultat ska anses vara kliniskt signifikant. Metodens begränsningar 1. En diagnos får inte ställas endast utgående från denna analys. Alla andra faktorer, som patientens anamnes och andra serologiska resultat eller biopsiresultat, måste också vägas in. 2. Färgningsmönstret ändras ibland när ett prov titreras till slutpunkt. Detta kan bero på att det finns mer än en autoantikropp och gäller särskilt för ANA. 3. Ett negativt resultat kan bero på remission av sjukdomen eller på närvaro av autoantikroppar som inte upptäcks med denna teknik. 4. Ljuskälla, filter och optik i olika sorters fluorescensmikroskop påverkar analysens sensitivitet. Mikroskopets prestanda påverkas markant av korrekt underhåll, särskilt centrering av kvicksilverlampan och byte av lampan med rekommenderat tidsintervall. 5. Autoantikroppar kan aktiveras eller induceras av ett stort antal läkemedel, inklusive orala preventivmedel och antibiotika. 6. Beroende på det korta avståndet mellan brunnarna på 10-brunnars objektglas är det möjligt att prov och kontroller korskontamineras. Därför bör försiktighet iakttas, särskilt vid tvättning, för att säkerställa att detta inte sker. 7. Reagenserna kan vara lämpliga att använda tillsammans med andra tillverkares IFAreagens men detta har inte utvärderats. Objektglas som säljs separate klassificeras som Analysspecifika reagenser. Analytiska och prestandakarakteristiska har inte fastställts förutom som en komponent i satsen. 6

7 Förväntade värden och specifika prestandakarakteristika Förväntade resultat Normalt Antikrop Förekomst i referens p procent ANA AMA ASMA 3 2 ARA 5 8 AGPCA (hos äldre) 9 Patologiska Klinisk diagnos Förekomst referens i procent ANA SLE 99 4 Blandad 90 3 bindvävssjukdom (Mixed connective tissue disease MCTD) Andra autoimmuna ,5 sjukdomar (RA, sklerodermi, Sjögrens syndrom, dermatomyosit) AMA Primär biliär cirros >95 3 ASMA Kronisk hepatit 70 3 Primär biliär cirros 50 3 ARA Crohns sjukdom 24 6 Celiaki ,6 Dermatitis herpetiformis 22 6 AGPCA Perniciös anemi 90 9 Jämförande studie En jämförande studie genomfördes på 96 kliniska prover med detta kit och en kommersiellt tillgänglig referensmetod. 93 av de 96 proverna som analyserades gav identiska resultat med de två metoderna. För de mönster som beskrivs resultatavsnittet var den relativa sensitiviteten från 89 till 100 %. Den relativa specificiteten var 100 % i varje fall och den relativa överensstämmelsen låg mellan 93 och 100 %. För de prover som avvek kunde endast svag positiv ANA eller SMA färgning påvisas i vart fall med referensmetoden, vilket antyder att dessa prover gav gränsvärden för det specifika mönstret och/eller att det finns små skillnader i de två metodernas sensitivitet. Sammanfattning av metodbeskrivningen 1. Se till att monteringsmediet uppnår rumstemperatur. 2. Späd PBS II med destillerat vatten. 3. Späd parientserum 1/20 med PBS II. 7

8 4. Se till att substratobjektglasen uppnår rumstemperatur (18-28 C). 5. Tillsätt 50µl positiv och negativ kontroll och utspätt patientserum i lämpliga brunnar. 6. Inkubera i en fuktkammare i 20 minuter. 7. Tvätta i 5-10 minuter i PBS II. 8. Torka runt varje brunn och täck omedelbart varje brunn med en droppe konjugat. 9. Inkubera som i steg Tvätta som i steg Montera. 12. Avläs objektglasen i fluorescensmikroskop. Referenser 1. Tan E M (1989). Antinuclear Antibodies: Diagnostic markers for autoimmune diseases and probes for cell biology. Adv. Immunol. 44, Doniach, D, et al. (1986). Tissue antibodies in primary biliary cirrhosis, active chronic (lupoid) hepatitis, cryptogenic cirrhosis and other liver diseases and their clinical implications. Clin. Exp. Imm 1: Wallington, T B & Gooi H C (1990). Clinical Immunology. A practical approach. Ed. Gooi, H C & Chapel, H. Publ. IRL Press, Oxford UK Cavallaro, J J, et al (1976). Immunofluorescent detection of autoimmune diseases, Immunology Series No. 7. CDC, Atlanta, GA. 5. Seah, P P et al (1971). Antireticulin antibody: Tissue autoantibodies in dermatitis herpetiformis and adult coeliac disease. Lancet 1, Seah, P P et al (1973). Antireticulin antibody: Incidence and diagnostic significance. Gut 14, Goudie, R B et al (1966). Serological and histological diagnosis of primary biliary cirrhosis. J. Clin. Path, 19, Rizzeto, M & Doniach, D (1973). Types of reticulin antibodies detected in human sera by immunofluorescence. J. Clin. Path. 26, Bird, A G (1990). Clinical Immunology. A practical approach. Ed. Gooi, H C & Chapel, H. Publ. IRL Press, Oxford, UK. Pg Weller, TH, Coons, AH (1954). Fluorescent antibody studies with agents of Varicella and Herpes zoster propagated in vitro. Proc.Soc.Exp.Biol.Med. 86, Protein Reference Handbook of Autoimmunity (3 rd Edition) Ed. A Milford Ward, GD Wild. Publ. PRU Publications, Sheffield. 14. Tillverkad av: INOVA Diagnostics, Inc Old Grove Road San Diego, CA United States of America Teknisk service (Endast USA och Kanada): Teknisk service (utanför USA): Auktoriserad representant inom EU: Medical Technology Promedt Consulting GmbH Altenhofstrasse 80 D St. Ingbert, Germany Tel.: Fax.: SWE Januari 2013 Revision 1 8

11-13 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet

11-13 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet 11-13 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet Christina.fjaeraa@kau.se 054-7001687 Immunologi Laboration; ej organspecifika autoimmuna sjukdomar.

Läs mer

Bruksanvisning. EULISA dsdna IgG. Avsedd användning. Enzymimmunoanalys för detektering av autoantikroppar IgG mot dsdna

Bruksanvisning. EULISA dsdna IgG. Avsedd användning. Enzymimmunoanalys för detektering av autoantikroppar IgG mot dsdna Bruksanvisning EULISA dsdna IgG Avsedd användning Enzymimmunoanalys för detektering av autoantikroppar IgG mot dsdna Mikrotitrering, 96 brunnar Förvara kitet vid +28 C Endast för in vitrodiagnostik. Dokument

Läs mer

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Detektion av Borrelia burgdorferi IgG med hjälp av ELISA Årskull: Laborationsrapport i immunologi termin 3 Laborationsdatum: Inlämnad: Godkänd: Handledare:

Läs mer

LIFECODES B-Screen assay

LIFECODES B-Screen assay BRUKSANVISNINGEN LIFECODES B-Screen assay REF BCSG IVD INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN AVSEDD ANVÄNDNING... 2 KORTFATTAD FÖRKLARING... 2 METODPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 3 FÖRSIKTIGHET...

Läs mer

Laboratorium för klinisk Mikrobiologi 1 Borås Lasarett Utgiven 2006-07-14

Laboratorium för klinisk Mikrobiologi 1 Borås Lasarett Utgiven 2006-07-14 IMMUNOLOGI ANA - Tolkning, 10 ANA (Antinukleära antikroppar), 4 Anti ds-dna, 6 Antikroppar mot CCP Cyklisk Citrullinerad Peptid, 7 ENA (Extraherbara kärnantigen), 5 GLIADINA/TRANSGLUTAMINAS ANTIKROPPAR,

Läs mer

QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA 708790 För In Vitro Diagnostisk användning CLIA Komplexity: Hög

QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA 708790 För In Vitro Diagnostisk användning CLIA Komplexity: Hög QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA 708790 För In Vitro Diagnostisk användning CLIA Komplexity: Hög Avsedd användning QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA är en semi-kvantitativ enzyme-länkad immunosorbent assay för

Läs mer

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA)

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) 1 OCH Referenser. Jawas et al: Medical Microbiology. Delves, Martin, Burton and Roitt:

Läs mer

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet 18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet Christina.fjaeraa@kau.se 054-7001687 Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi.

Läs mer

var? hur? varför? varför inte?

var? hur? varför? varför inte? ANA när? REUMATISK SJUKDOM? var? hur? varför? varför inte? Thomas Skogh IKE/Reumatologi 2010-04-16 Autoimmunitet & Immunreglering ANA REUMATISK SJUKDOM immunologisk sjd Förvärvad (adaptiv) immunitet Medfödd

Läs mer

Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 20 tester. För manuell användning eller automatisk användning på Dako Autostainer-instrument.

Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 20 tester. För manuell användning eller automatisk användning på Dako Autostainer-instrument. Dako DuoCISH Kod SK108 Andra utgåvan Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 20 tester. För manuell användning eller automatisk användning på Dako Autostainer-instrument. (119277-002) SK108/SE/ULH

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET AUTO I.D. Sm/RNP AUTOANTIKROPPTESTSYSTEM För in vitro diagnostisk användning För yrkesmässigt bruk AVSEDD ANVÄNDNING: Detta är immunodiffusionssystem enligt Ouchterlony för detektion av antikroppar mot

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET ANCA-L-TESTSYSTEM För diagnostisk användning in vitro För yrkesmässigt bruk Katalognummer: 10070-L-11, 10140L-11, 10350L-11, and 10700L-11 Avsedd användning: Detta är ett indirekt fluorescerande antikroppstest

Läs mer

PakAuto assay BRUKSANVISNING. REF PakAuto IVD INNEHÅLLSFÖRTECKNING

PakAuto assay BRUKSANVISNING. REF PakAuto IVD INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRUKSANVISNING PakAuto assay REF PakAuto IVD INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING... 2 SAMMANFATTNING AV FÖRKLARING... 2 PROCEDURENS PRINCIP... 2 REAGENS... 2 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 3 FÖRSIKTIGHET...

Läs mer

SeroCP IgG. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgG antikroppar mot Chlamydia pneumoniae i humanserum.

SeroCP IgG. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgG antikroppar mot Chlamydia pneumoniae i humanserum. SeroCP IgG Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgG mot Chlamydia pneumoniae i humanserum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Artikel Nr A191-01M) Test kit för

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET 2011-01-11. Målsättning Att använda metoder för direkt observation av mikroorganismer.

UMEÅ UNIVERSITET 2011-01-11. Målsättning Att använda metoder för direkt observation av mikroorganismer. UMEÅ UNIVERSITET 2011-01-11 Institutionen för molekylärbiologi RUT10 - Biomedicinsk vetenskap I FÄRGNING OCH MIKROSKOPERING AV MIKROORGANISMER Målsättning Att använda metoder för direkt observation av

Läs mer

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV PLATELIA VZV IgG 48 TEST 72684 IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgG-ANTIKROPPAR MOT VARICELLA ZOSTER-VIRUS I HUMANT SERUM Svensk 1/9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 2. ÖVERSIKT

Läs mer

Coatest SP Factor VIII 82 4086 63 Swedish revision 12/2004

Coatest SP Factor VIII 82 4086 63 Swedish revision 12/2004 AVSETT ÄNDAMÅL Kitet är avsett för fotometrisk bestämning av faktor VIII-aktivitet i plasma, antikoagulerad med citrat vid diagnostisering av FVIII-brist eller för monotorering av patienter i substitutionsterapi

Läs mer

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Reader Eject Reader Analyzer och Strep A FIA SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. TESTPROCEDUR Alla prover måste ha rumstemperatur innan testet startar. Utgångsdatum: Kontrollera

Läs mer

Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz

Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz Indikation Graviditet Medicinskbakgrund Humant koriongonadotropin (hcg) är ett glykoproteinhormon som utsöndras av moderkakan när den utvecklas

Läs mer

QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 För in vitro diagnostiskt bruk CLIA-komplexitet: Hög

QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 För in vitro diagnostiskt bruk CLIA-komplexitet: Hög QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 För in vitro diagnostiskt bruk CLIA-komplexitet: Hög Användningsområde QUANTA Lite TM CCP3.1 IgG/IgA ELISA är en enzymlänkad immunosorbent analys (ELISA) för semikvantitativ

Läs mer

B-Hemoglobin, DiaSpect (NPU28309)

B-Hemoglobin, DiaSpect (NPU28309) Klinisk kemi Sid 1(5) Bakgrund, indikation och tolkning Hemoglobinhalten i blod är direkt proportionell mot antalet erytrocyter. Alla störningar i erytropoesen leder till sänkt antal erytrocyter och därmed

Läs mer

QUANTA Lite TM h-ttg IgA (Human Tissue Transglutaminase) 708760 För In Vitro Diagnostisk Användning CLIA Komplexity: Hög

QUANTA Lite TM h-ttg IgA (Human Tissue Transglutaminase) 708760 För In Vitro Diagnostisk Användning CLIA Komplexity: Hög QUANTA Lite TM h-ttg IgA (Human Tissue Transglutaminase) 708760 För In Vitro Diagnostisk Användning CLIA Komplexity: Hög Avsedd användning QUANTA Lite TM h-ttg IgA är en enzymlänkad immunosorbent assay

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET RELISA ENA Sm RNP SSA/Ro SSB/La Scl-70 Jo-1 SCREENINGTEST AV MULTIPARAMETERANTIKROPP För diagnostisk användning in vitro För yrkesmässigt bruk Katalognummer: 7096-09 (96 brunnarna) och 7696-09 (576 brunnarna)

Läs mer

100 (20 5) tests 71110. Passivt partikelagglutinationstest för detektion av HIV-1- och/eller HIV-2-antikroppar i humant serum eller plasma

100 (20 5) tests 71110. Passivt partikelagglutinationstest för detektion av HIV-1- och/eller HIV-2-antikroppar i humant serum eller plasma 100 (20 5) tests 71110 Passivt partikelagglutinationstest för detektion av HIV-1- och/eller HIV-2-antikroppar i humant serum eller plasma IVD Tillverkarens kvalitetskontroll Alla reagens tillverkas och

Läs mer

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används 0155185-C December, 2009 QMS VANKOMYCIN Immunanalys Denna bipacksedel till det kvantitativa mikrosfärssystemet (QMS - Quantitative Microsphere System) måste läsas noggrant före användning. Instruktionerna

Läs mer

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV PLATELIA Mumps IgM 48 TEST 72689 IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgM-ANTIKROPPAR MOT PÅSSJUKEVIRUS I HUMANT SERUM Svensk 1/9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 2. ÖVERSIKT AV

Läs mer

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV PLATELIA HSV IgM 96 TEST 72683 IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgM-ANTIKROPPAR MOT HERPES SIMPLEX-VIRUS (TYP 1 OCH 2) I HUMANT SERUM Svensk 1/10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Läs mer

CIC-C1q SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AVSEDD ANVÄNDNING. MicroVue CIC-C1q EIA Sammanfattning

CIC-C1q SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AVSEDD ANVÄNDNING. MicroVue CIC-C1q EIA Sammanfattning CIC-C1q Enzymimmunoanalys för kvantitering av cirkulerande immunkomplex (CIC) i humant plasma eller serum MicroVue CIC-C1q EIA Sammanfattning Reagent och Prov Förberedelse Späd tvättlösningskoncentrat

Läs mer

Dokumentnamn PM leukemier Utfärdare Martin Höglund/Kerstin Hamberg. Version 2.0. Granskare Leukemi-Lymfom diagnosgrupp.

Dokumentnamn PM leukemier Utfärdare Martin Höglund/Kerstin Hamberg. Version 2.0. Granskare Leukemi-Lymfom diagnosgrupp. Dokumentnamn PM leukemier Utfärdare Martin Höglund/Kerstin Hamberg Granskare Leukemi-Lymfom diagnosgrupp Version 2.0 Datum 2015-03-21 Syftet med U-CAN, är att bygga upp en biobank med blod-, tumör- och

Läs mer

P R O D U K T I N L A G A

P R O D U K T I N L A G A Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, CT 0690 USA Tel: +1-0-8-9500 eller +1-888-9-055 (i USA och Kanada), Fax: +1-0-8-9599 WWW.IMMUCOR.COM Produktdokumentation och översättningar

Läs mer

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Läs mer

Ella Juha, Marja, Symptom: Symptom: Symptom: Diagnos: Diagnos: Diagnos:

Ella Juha, Marja, Symptom: Symptom: Symptom:  Diagnos: Diagnos: Diagnos: Ella, förstaklassist Symptom: trötthet anemi Diagnos: celiaki Juha, försäljningschef Symptom: förstoppning ledsymtom Diagnos: celiaki Marja, pensionär Symptom: viktnedgång diarré Diagnos: celiaki Känner

Läs mer

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken Andlös upptäckt hos två patienter från Eksjö med emfysem 1962 Proteas- antiproteas imbalans Proteas Hämmare Proteas- antiproteas

Läs mer

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml För att rena genomiskt DNA från insamlingssatser tillhörande Oragene och ORAcollect -familjerna. Besök vår hemsida, www.dnagenotek.com,

Läs mer

IMMUNOENZYMATISKT TESTKIT FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV

IMMUNOENZYMATISKT TESTKIT FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV PLATELIA HSV IgG 96 TEST 72682 IMMUNOENZYMATISKT TESTKIT FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgG-ANTIKROPPAR MOT HERPES SIMPLEX-VIRUS (TYP 1 OCH 2) I HUMANT SERUM Svensk 1/9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Läs mer

AbD Serotec Focus Immunohistokemi. Sydsvenska Immunogruppens möte, Malmlö 22/3 2007

AbD Serotec Focus Immunohistokemi. Sydsvenska Immunogruppens möte, Malmlö 22/3 2007 AbD Serotec Focus Immunohistokemi Sydsvenska Immunogruppens möte, Malmlö 22/3 2007 10 minuters presentation om ô Om oss ô CD3 ô CD19 ô Cd4 ô S-100 och ER-beta ô HISTAR Vilka är AbD Serotec? É Serotec É

Läs mer

Inflammatoriska Systemsjukdomar. Björn Lövström Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Inflammatoriska Systemsjukdomar. Björn Lövström Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Inflammatoriska Systemsjukdomar Björn Lövström Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Exempel Systemsjukdom Flicka 19 år. Söker VC. >6 mån vita fingrar och tår. Ont i lederna. Prover

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET FLUORESCERANDE ANA TESTSYSTEM För diagnostisk användning in vitro För yrkesmässigt bruk AVSEDD ANVÄNDNING: Det här är ett fluorescerande antikroppstest för halvkvantitativ detektion av antinukleär antikropp

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET COLORZYME ANA TESTSYSTEM För diagnostisk användning in vitro För yrkesmässigt bruk AVSEDD ANVÄNDNING: Det här är ett indirekt enzymantikroppstest för halvkvantitativ detektion av antinukleär antikropp

Läs mer

PNA ISH Detection Kit Code No. K5201

PNA ISH Detection Kit Code No. K5201 PNA ISH Detection Kit Code No. K5201 Utgåva 9 För in situ-hybridisering med fluorescein-konjugerade PNA-prober. Kitet innehåller reagenser för minst 40 tester*. * Antalet tester baseras på användning av

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:2) om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel; (H 23:5)

Läs mer

ANA utskick Olof Hultgren Ulla Larsson Örebro

ANA utskick Olof Hultgren Ulla Larsson Örebro ANA utskick 2014 Olof Hultgren Ulla Larsson Örebro 150327 Utskick 1 Equalis ANA-diagnostik (73) 2014:01/A-B Örebro 7e mars 2014 Prov 2014:01/A Anamnes: Migrerande ledvärk, ffa fingrar/händer. Stelhet på

Läs mer

Kod K4002: Följande är tillräckligt för 150 vävnadssnitt, baserat på 100 µl per snitt:

Kod K4002: Följande är tillräckligt för 150 vävnadssnitt, baserat på 100 µl per snitt: Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit Kod K4002 15 ml Kod K4003 110 ml Avsedd användning För in vitro-diagnostik. Dessa instruktioner gäller för Dako EnVision +, Peroxidase (DC EnVision+

Läs mer

B-HbA1c, DCA Vantage Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet

B-HbA1c, DCA Vantage Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet 1(5) Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet HbA1c eller glykerat hemoglobin är en hemoglobinvariant som bildas då glukos i blodet långsamt binds till Hb och som återspeglar medelkoncentrationen

Läs mer

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. B71124A - [SE] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. B71124A - [SE] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. - [SE] - 2015/01 Access HIV combo QC4 & QC5 Innehållsförteckning 1 Avsedd användning...

Läs mer

Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM

Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM Förändring sedan förra utgåvan Då tidigare test (Clearview IM) utgått har ett nytt snabbtest, MNITOP OPTIMA IM, validerats vid klinisk mikrobiologi. Förändringar

Läs mer

Malaria och Babesia Likheter och skillnader. Kristina E M Persson Region Skåne Lunds Universitet kristina.persson@med.lu.se

Malaria och Babesia Likheter och skillnader. Kristina E M Persson Region Skåne Lunds Universitet kristina.persson@med.lu.se Malaria och Babesia Likheter och skillnader Kristina E M Persson Region Skåne Lunds Universitet kristina.persson@med.lu.se Malaria och Babesia Gathany Krisp Parasiter som bor inuti röda blodkroppar K Persson

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET COLORZYME ndna TESTSYSTEM För diagnostisk användning in vitro För yrkesmässigt bruk AVSEDD ANVÄNDNING: Detta är ett indirekt enzymantikroppstest för halvkvantitativ detektion av anti-ndna antikropp i humanserum.

Läs mer

Hög nivå IgG4 vid pankreatit vad betyder det?

Hög nivå IgG4 vid pankreatit vad betyder det? Hög nivå IgG4 vid pankreatit vad betyder det? Alex Karlsson-Parra Docent, Överläkare Avdelningen för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Akademiska Sjukhuset Uppsala SVAR Jo, det betyder sannolikt

Läs mer

2011-09-15. I neutrofila celler så utgör calprotectin - 5 % av totala proteininnehållet - 60 % av proteininnehållet i cytoplasman

2011-09-15. I neutrofila celler så utgör calprotectin - 5 % av totala proteininnehållet - 60 % av proteininnehållet i cytoplasman Barnallergologi-sektionens höstmöte, Linköping 2011-09 09-15 Överläkare, Medicine doktor Barn och Ungdomsmedicinska kliniken/ Centrum för Klinisk Forskning Centrallasarettet, Västerås Karolinska Institutet,

Läs mer

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Bruksanvisning Avsedd användning Leucosep-rör är avsedda att användas vid insamling och separation av perifera mononukleära celler

Läs mer

Detektion av Streptococcus agalactiae (GBS) från selektiv odlingsbuljong med MALDI-TOF och illumigene

Detektion av Streptococcus agalactiae (GBS) från selektiv odlingsbuljong med MALDI-TOF och illumigene Detektion av Streptococcus agalactiae (GBS) från selektiv odlingsbuljong med MALDI-TOF och illumigene Emma Sjöberg Handledare: Martin Sundqvist, M.D., Ph.D. Avdelningen för Klinisk mikrobiologi Karlskrona,

Läs mer

Celiaki eller glutenintolerans

Celiaki eller glutenintolerans Celiaki eller glutenintolerans Bland de vanligaste kroniska barnsjukdomarna, upp mot 1% En autoimmun sjukdom Kombination av arv och miljö krävs Kan man skydda sig? Celiaki kort bakgrund Immunsystemet reagerar

Läs mer

Eluering av transglutaminasantikroppar från tarmbiopsier. En pilotstudie från Örebro

Eluering av transglutaminasantikroppar från tarmbiopsier. En pilotstudie från Örebro Eluering av transglutaminasantikroppar från tarmbiopsier En pilotstudie från Örebro BAKGRUND - CELIAKIPROJEKT Forskningsprojekt/Kvalitetsarbete under ST. Celiakidiagnostik (Per Olcén, Anna-Karin Åberg).

Läs mer

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Datum 2011-11-0? Meddelande 6/2011 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Förenklad provtagning för Mycoplasma genitalium Separat rör för Mycoplasma genitalium, PCR (DNA) utgår

Läs mer

Henrik Sjögren (1899-1986)

Henrik Sjögren (1899-1986) Marianne Kjaeldgaard Universitetslektor, cariologi Henrik Sjögren (1899-1986) Fick 1930 en patient som haft reumatoid artrit i 6 år med torra ögon och mun Han hittade flera fall som beskrevs i en avhandling

Läs mer

SeroCP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgM antikroppar mot. Chlamydia pneumoniae i humanserum.

SeroCP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgM antikroppar mot. Chlamydia pneumoniae i humanserum. SeroCP IgM Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgM mot Chlamydia pneumoniae i humanserum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Artikel Nr A192-01M) Test kit för

Läs mer

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Läkaranvisningar PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Anvisningar 1. Det kan underlätta att be patienten dricka rikligt med vatten (cirka 500

Läs mer

QUANTA Lite R h-ttg IgA ELISA För in vitro diagnostik CLIA-komplexitet: Hög

QUANTA Lite R h-ttg IgA ELISA För in vitro diagnostik CLIA-komplexitet: Hög QUANTA Lite R h-ttg IgA ELISA 704605 För in vitro diagnostik CLIA-komplexitet: Hög Användningsområde Denna analys är avsedd för mätning in vitro av specifika IgA-autoantikroppar mot vävnadstransglutaminas

Läs mer

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Årskull: Laborationsrapport i Klinisk laboratoriemetodik 1, termin 4 Laborationsdatum:

Läs mer

DiviTum V2. Bruksanvisning IVD. Denna bruksanvisning avser endast DiviTum V2. Ref. 932, rev. SV 1

DiviTum V2. Bruksanvisning IVD. Denna bruksanvisning avser endast DiviTum V2. Ref. 932, rev. SV 1 DiviTum V2 Bruksanvisning Denna bruksanvisning avser endast DiviTum V2 IVD 40 Ref. 932, rev. SV 1 1 Innehåll 1. Introduktion... 3 Avsedd användning... 3 Bakgrund... 3 Analysprincipen för DiviTum V2...

Läs mer

Hudtest för diagnos av IgE-medierad allergi mot betalaktam antibiotika

Hudtest för diagnos av IgE-medierad allergi mot betalaktam antibiotika Hudtest för diagnos av IgE-medierad allergi mot betalaktam antibiotika - Penicillin och övriga betalaktamantibiotika tillhör de antibiotika som man använder mest. Reaktioner inträffar vid ungefär var tionde

Läs mer

Quantiferon-TB Gold Plus

Quantiferon-TB Gold Plus Quantiferon-TB Gold Plus Verifiering av metoden, svarsrutiner, problem och fallgropar Torbjörn Kjerstadius 2017-03-14 Vad är Quantiferon-TB Gold Plus? Quantiferon TB-Gold Plus (QFT) är en Interferon Gamma

Läs mer

HCV Ab PLUS REF 34330

HCV Ab PLUS REF 34330 HCV Ab PLUS REF 34330 Avsedd användning Testet använder en immunoenzymatisk teknik för detektion av antikroppar riktade mot hepatit C virus i humant serum eller plasma med hjälp av Access Immunoanalys

Läs mer

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Lab-perspektiv på Lupusträsket Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Bakgrund Diagnostik Komplicerande faktorer Externkontroller Framtid/förbättringar 2 Lab-perspektiv på Lupusträsket Vad

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AV TESTET FLUORESCERANDE ndna TEST SYSTEM För diagnostisk användning in vitro För yrkesmässigt bruk AVSEDD ANVÄNDNING: Detta är ett indirekt fluorescerande antikroppstest för halvkvantitativ detektion av anti-ndna

Läs mer

HCC-övervakning (surveillance)

HCC-övervakning (surveillance) HCC-övervakning (surveillance) Infektionsläkarföreningens vårmöte i Örebro 24 maj 2013 Per Stål, Gastrocentrum Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Vad är HCC-övervakning? Ett diagnostiskt

Läs mer

Celiaki eller glutenintolerans

Celiaki eller glutenintolerans Celiaki eller glutenintolerans Bland de vanligaste kroniska barnsjukdomarna, upp mot 1% En autoimmun sjukdom Kombination av arv och miljö krävs Kan man skydda sig? Celiaki kort bakgrund Immunsystemet reagerar

Läs mer

Grundläggande tolkning av leverprover

Grundläggande tolkning av leverprover Grundläggande tolkning av leverprover Magdagen 5/5 Mathias Karlsson Laboratoriemedicin Värmland John Widström Gastroenterologiskt kunskapscentrum Karlstad Frågor att besvara: Har patienten symtom eller

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

Tentamen i Immunteknologi 28 maj 2003, 8-13

Tentamen i Immunteknologi 28 maj 2003, 8-13 Tentamen i Immunteknologi 28 maj 2003, 8-13 1 Varje fråga ger maximalt 5 p. 2 SKRIV NAMN OCH PERSONNUMMER PÅ ALLA SIDOR! 3 Glöm inte att lämna in KURSUTVÄRDERINGEN! Observera att i kursutvärderingen för

Läs mer

ORDLISTA HEPATIT C (HCV)

ORDLISTA HEPATIT C (HCV) ORDLISTA HEPATIT C (HCV) Blodsmitta (blodburen sjukdom) Hepatit C är en blodburen sjukdom, det vill säga en sjukdom som överförs via blodsmitta. Vid andra virala sjukdomar, så som hepatit B eller HIV,

Läs mer

30. Undersökning av aminosyror i surkål

30. Undersökning av aminosyror i surkål 30. Undersökning av aminosyror i surkål VAD GÅR LABORATIONEN UT PÅ? Du ska l ära dig tekniken vid tunnskiktskromatografi, TLC undersöka vad som händer med proteinerna och polysackariderna vid mjölksyrajäsning

Läs mer

Bakteriologiska undersökningar

Bakteriologiska undersökningar Bakteriologiska undersökningar Sår Allmänodling Biopsi, Vävnadsbit Allmänodling Urin Allmänodling cfu/l Nasofarynxsekret, Sputum, Bronksekret, Ögonsekret, Öronsekret Allmänodling Blod Allmänodling BACTEC

Läs mer

Diagnostik av subarachnoidalblödning ur laboratoriets synvinkel. Peter Ridefelt Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Diagnostik av subarachnoidalblödning ur laboratoriets synvinkel. Peter Ridefelt Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Diagnostik av subarachnoidalblödning ur laboratoriets synvinkel Peter Ridefelt Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Diagnostik av subarachnoidalblödning Datortomografi Lumbalpunktion

Läs mer

Platelia Measles IgG. 1 platta /12

Platelia Measles IgG. 1 platta /12 Platelia Measles IgG 1 platta - 48 72686 IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgG-ANTIKROPPAR MOT MÄSSLINGSVIRUS I HUMANT SERUM 2014/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 2. ÖVERSIKT

Läs mer

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Renad matrissubstans för matrisstödd laserdesorption och laserjonisering med löptidsmätt masspektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkter är utformade för att stödja

Läs mer

IMAGEN Respiratory Screen

IMAGEN Respiratory Screen K612011-2...100 Tester SV 1. AVSEDD ANVÄNDNING är ett kvalitativt indirekt immunofluorescenstest för presumtiv detektering av respiratoriskt syncytialvirus (RSV), influensa A och B virus, parainfluensavirus

Läs mer

SeroMP IgG. Bruksanvisning. Test kit för 96 bestämningar (Artikel Nr A261-01M) Test kit för 192 bestämningar (Artikel Nr B261-01M)

SeroMP IgG. Bruksanvisning. Test kit för 96 bestämningar (Artikel Nr A261-01M) Test kit för 192 bestämningar (Artikel Nr B261-01M) SeroMP IgG Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för semi kvantitativ bestämning av specifika IgG antikroppar mot Mycoplasma pneumoniae i humanserum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Artikel

Läs mer

Slurapport för 2015 Ett unikt svenskt system för toleransbehandling av reumatoid artrit

Slurapport för 2015 Ett unikt svenskt system för toleransbehandling av reumatoid artrit Slurapport för 2015 Ett unikt svenskt system för toleransbehandling av reumatoid artrit Övergripande måluppfyllelse: Projektet startades med tre målsättningar, vilka samtliga har uppnåtts under projektets

Läs mer

SeroMP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum

SeroMP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum SeroMP IgM Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Katalog

Läs mer

PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST DETEKTION AV IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTIKROPPAR I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED EN IMMUNOENZYMATISK METOD

PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST DETEKTION AV IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTIKROPPAR I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED EN IMMUNOENZYMATISK METOD PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST DETEKTION AV IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTIKROPPAR I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED EN IMMUNOENZYMATISK METOD 1 AVSEDD ANVÄNDNING Platelia Aspergillus IgG är en indirekt

Läs mer

EULISA ANA Screen 8 IgG

EULISA ANA Screen 8 IgG Bruksanvisning EULISA ANA Screen 8 IgG Avsedd användning Enzymimmunoanalys för detektering av autoantikroppar IgG mot dsdna, RNP, Sm, Ro (SS-A), La (SS-B), Scl-70, CENP-B och Jo-1 Mikrotitrering, 96 brunnar

Läs mer

Ärftlig och förvärvad hemofili. Anna Olsson Spec läkare hematologi Koagulationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ärftlig och förvärvad hemofili. Anna Olsson Spec läkare hematologi Koagulationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ärftlig och förvärvad hemofili Anna Olsson Spec läkare hematologi Koagulationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ärftlig hemofili Vad är hemofili? Avsaknad av eller sänkt nivå av koagulationsfaktor

Läs mer

Streptavidinkonjugerat till pepparrotsperoxidas i PBS innehållande stabiliserande protein och antimikrobiella medel.

Streptavidinkonjugerat till pepparrotsperoxidas i PBS innehållande stabiliserande protein och antimikrobiella medel. Dako LSAB2 System-HRP Kod K0672 15 ml Kod K0673 15 ml Kod K0675 110 ml Avsedd användning För in vitro-diagnostik. Dessa instruktioner gäller Universal Dako Labelled Streptavidin-Biotin2 System, Horseradish

Läs mer

CELLODLINGSHANDLEDNING

CELLODLINGSHANDLEDNING CELLODLINGSHANDLEDNING inom kursen Morfologisk metodik och Cellodling, 7.5hp Göteborg 2014-08 Ali-Reza Moslemi och Inger Johansson LABORATION: TILLVÄXTKURVA PÅ AGS-CELLER INTRODUKTION Sterilarbete och

Läs mer

Provtagning Klinisk kemi, gruppundervisning L1

Provtagning Klinisk kemi, gruppundervisning L1 Provtagning Klinisk kemi, gruppundervisning L1 Kristina Hotakainen, doc, specialistläkare Kl. lärare. Helsingfors Universitet / HUSLAB 2012 Blodprov Vad kan bestämmas i ett blodprov? Ur blodprov bestäms

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Analyzer och FIA SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Studera bipacksedeln och bruksanvisningen noga innan du använder snabbreferensen. Detta är inte en komplett bipacksedel.

Läs mer

Gammaglobulin Behandling, nyheter mm. Dr. Stephen Jolles, Department of Immunology, University Hospital of Wales

Gammaglobulin Behandling, nyheter mm. Dr. Stephen Jolles, Department of Immunology, University Hospital of Wales Gammaglobulin Behandling, nyheter mm Dr. Stephen Jolles, Department of Immunology, University Hospital of Wales Doktor Stephen Jolles, från University of Wales, gav en föreläsning om nyheter inom gammaglobulinbehandling

Läs mer

lokaler, kroppsvätskor, främmande kroppar, kateterspetsar, ögonsekret mm Bakterier och jästsvamp Blod, blodpåsar 0173 Allmän odling Växt/Ingen växt

lokaler, kroppsvätskor, främmande kroppar, kateterspetsar, ögonsekret mm Bakterier och jästsvamp Blod, blodpåsar 0173 Allmän odling Växt/Ingen växt Bakteriologi och mykologi Allmän Bakterier och jästsvamp Bakterier och jästsvamp Prover tagna från olika lokaler, kroppsvätskor, främmande kroppar, kateterspetsar, ögonsekret mm Vävnadsbitar, benbitar

Läs mer

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Patientguide Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Innehållsförteckning 1> Vad är LEMTRADA och hur fungerar det? 3 2> Översikt över behandling med LEMTRADA 4 3> Biverkningar

Läs mer

*Data på fil. SVERIGE KCI Medical AB Möbelgatan 4 431 33 Mölndal Sverige Kundtjänst dygnet runt Tel 08-544 996 90 Fax 08-544 996 91 www.kci-medical.

*Data på fil. SVERIGE KCI Medical AB Möbelgatan 4 431 33 Mölndal Sverige Kundtjänst dygnet runt Tel 08-544 996 90 Fax 08-544 996 91 www.kci-medical. PREVENA -incisionsbehandlingssystem Den första batteridrivna produkten med negativt tryck specifikt utformad för hantering av incisioner där det finns risk för postoperativa komplikationer. Prevena -behandling:

Läs mer

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS 2003-11-04 Max 42 credit points Pass 27 credit points NAME:.. Good Luck! 1 Define metaplasia. Provide 3 clinical examples of common metaplastic changes. 4 p Vad

Läs mer

Calcium på Cobas c 501 Innehållsförteckning

Calcium på Cobas c 501 Innehållsförteckning Upprättat datum: 2015-12-22 1(10) Division diagnostik Revisionsnr: 8 Giltigt t.o.m.: 2016-12-28 Laboratoriemedicin Metodansvarig: Emma C Göransson Medicinskt ansvarig: Lars Olof Artur L Hansson Upprättare:

Läs mer

DELEGERING AV PROVTAGNING BLOD

DELEGERING AV PROVTAGNING BLOD 2011-03-11 1 DELEGERING AV PROVTAGNING BLOD Blod tas för analys Vid blodprovstagning tas en liten mängd blod som sedan undersöks, analyseras. Mängden blod varierar lite utifrån hur många och vilka undersökningar

Läs mer

Glukosdehydrogenas. Laktos och Galaktos. Enzymatisk bestämning i livsmedel

Glukosdehydrogenas. Laktos och Galaktos. Enzymatisk bestämning i livsmedel Glukosdehydrogenas Laktos och Ga. Enzymatisk bestämning i livsmedel Innehållsförteckning 1. Ändamål och Användningsområde...1 2. Princip...1 3. Reagens...1 3.1 Citratbuffert...1 3.2 NAD-Citratbuffert...2

Läs mer

CanAg Free PSA EIA. Prod. No. 350-10. CanAg Free PSA EIA är avsedd för kvantitativ bestämning av Fri PSA (Prostata Specifikt Antigen) i humant serum.

CanAg Free PSA EIA. Prod. No. 350-10. CanAg Free PSA EIA är avsedd för kvantitativ bestämning av Fri PSA (Prostata Specifikt Antigen) i humant serum. CanAg Free PSA EIA Prod. No. 350-10 Bruksanvisning Enzymimmunometriskt test kit. 2006-10 För 96 bestämningar. AVSEDD ANVÄNDNING CanAg Free PSA EIA är avsedd för kvantitativ bestämning av Fri PSA (Prostata

Läs mer

Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter

Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Hereditärt angioödem (HAE) är en sällsynt ärftlig sjukdom som karakteriseras av återkommande episoder av anhopning

Läs mer