SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)"

Transkript

1 BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om poster som ger stabil finansiering. Poster som inte behöver anges av instituten är markerade med grått. 2. Här ska den samlade kapitalbas och de samlade skulder som uppges i ett instituts balansräkning rapporteras. Dessa båda kategoriers totalbelopp ska därför återspegla storleken på institutens samlade tillgångar. 3. I enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013 ska skulder rapporteras i fem olika kategorier enligt följande: a) Skulder ska rapporteras i kolumn F i relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är inom tre månader från rapporteringsdatum. Här ska all avistainlåning rapporteras. b) Skulder ska rapporteras i kolumn G i relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mellan tre och sex månader från rapporteringsdatum. c) Skulder ska rapporteras i kolumn H i relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mellan sex och nio månader från rapporteringsdatum. d) Skulder ska rapporteras i kolumn I i relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mellan nio och tolv månader från rapporteringsdatum. e) Skulder ska rapporteras i kolumn J i relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mer än ett år från rapporteringsdatum. 4. Instituten ska förutsätta att investerare så tidigt som möjligt återinlöser en köpoption. För finansiering med optioner som institutet fritt kan utnyttja ska hänsyn tas till anseendeaspekter som kan begränsa institutets möjligheter att utnyttja optionen. Särskilt om marknaden förväntar sig att vissa skulder ska återinlösas före den rättsligt sett slutliga förfallodagen, ska instituten förutsätta ett sådant agerande. 5. När det gäller inlåning från allmänheten som rapporteras i avsnitt 1.2, ska löptiden i mallen för likviditetstäckning baseras på samma antaganden som används i mallen för tillgänglig stabil finansiering Poster som ger stabil finansiering Instruktioner för särskilda rader Rad Rättsliga hänvisningar och instruktioner POSTER SOM GER STABIL FINANSIERING

2 Artikel 427 i förordning (EU) nr 575/2013. Kapitalbasens totalbelopp ska rapporteras i kolumn J för följande underkategorier: [Anmärkning: Med undantag för post gäller att instrument som annars skulle vara kvalificerade som kapitalbas men som inte längre motsvarar definitionen, t.ex. instrument som inte längre är kvalificerade på grund av sin löptid, i stället ska rapporteras i tillämplig underkategori i avsnitt 1.2 Skulder exklusive kapitalbas.] Kapitalbas Artikel a i förordning (EU) nr 575/2013. Kapitalbasens delkomponenter efter genomförda avdrag består av summan av primärkapital och supplementärt kapital som anges i artiklarna 25 och 71 i förordning (EU) nr 575/2013 och därtill hörande delar Primärkapitalinstrument Artikel a i i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för primärkapital som anges i artikel 25 i förordning (EU) nr 575/ Supplementärt kapital Artikel a ii i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för supplementärt kapital som anges i artikel 71 i förordning (EU) nr 575/ Andra preferensaktier och kapitalinstrument utöver tillåtet supplementärkapitalbelopp med en effektiv löptid på ett år eller mer Artikel a iii i förordning (EU) nr 575/2013. Andra preferensaktier och kapitalinstrument utöver tillåtet supplementärkapitalbelopp med en effektiv löptid på ett år eller mer Skulder exklusive kapitalbas Artikel b i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för skulder exklusive kapitalbas ska rapporteras i kolumnerna efter tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda, i relevant underkategori enligt följande: Inlåning från allmänheten 2

3 Artikel b i ii i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för inlåning från allmänheten ska rapporteras i kolumnerna efter tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda, i relevant underkategori enligt följande: i den mening som avses i artikel Artikel b i i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för inlåning från allmänheten i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013 enligt vad som har rapporterats i post i likviditetstäckningsmallens utflöden, för inlåning med en kortare löptid än 30 dagar, i likviditetstäckningsmallens 1.2 Utflöden i den mening som avses i artikel Artikel b ii i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för inlåning från allmänheten i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013 enligt vad som har rapporterats i posterna i likviditetstäckningsmallens utflöden, för inlåning med en kortare löptid än 30 dagar, i likviditetstäckningsmallens 1.2 Utflöden som omfattar högre utflöden än vad som anges i artikel eller Totalbeloppet för inlåning från allmänheten som omfattas av högre utflöden än vad som anges i artikel och 421.2, enligt vad som har rapporterats i post i likviditetstäckningsmallens utflöden skulder avseende kunder som inte är finansiella kunder Artikel b vii i förordning (EU) nr 575/2013, artikel b iii Totalbeloppet för skulder avseende kunder som inte är finansiella kunder skulder till följd av utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för skulder till följd av utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192, avseende kunder som inte är finansiella kunder som har säkrats med tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/

4 Det totala belopp som har säkrats med tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet enligt vad som har rapporterats i 1.1 Tillgångar avsnitt 1 som tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet som har säkrats med tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala belopp som har säkrats med tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet enligt vad som har rapporterats i 1.1 Tillgångar avsnitt 1 som tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet som har säkrats med andra tillgångar Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/2013. Det totala belopp som har säkrats med andra tillgångar än de som har rapporterats i eller skulder till följd av utlåning utan säkerhet Artikel b vii i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för skulder till följd av utlåning utan säkerhet från kunder som inte är finansiella kunder skulder som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel och Artikel b iii i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för skulder som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel och skulder rapporterade i som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland Artikel b iv i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala belopp av de skulder rapporterade i som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland skulder som har rapporterats i som omfattas av artikel b Artikel b v i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för inlåning enligt artikel b av de skulder som har rapporterats i

5 skulder som har rapporterats i som omfattas av artikel d Artikel b vi i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för inlåning enligt artikel d av de skulder som har rapporterats i skulder avseende kunder som är finansiella kunder Artikel b viii i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för skulder från kunder som är finansiella kunder skulder till följd av utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för skulder till följd av utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192, från kunder som är finansiella kunder som har säkrats med tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/2013. Det totala belopp som har säkrats med tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet enligt vad som har rapporterats i 1.1 Tillgångar avsnitt 1 som tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet som har säkrats med tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala belopp som har säkrats med tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet enligt vad som har rapporterats i 1.1 Tillgångar avsnitt 1 som tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet som har säkrats med andra tillgångar Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/2013. Det totala belopp som har säkrats med andra tillgångar än de som har rapporterats i eller skulder till följd av utlåning utan säkerhet Artikel b viii i förordning (EU) nr 575/2013 5

6 Totalbeloppet för skulder till följd av utlåning utan säkerhet till kunder som är finansiella kunder skulder som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel och Artikel b iii i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för skulder som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel och skulder rapporterade i som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland Artikel b iv i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala belopp av de skulder rapporterade i som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland skulder som har rapporterats i som omfattas av artikel b Artikel b v i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för inlåning enligt artikel b av de skulder som har rapporterats i skulder som har rapporterats i som omfattas av artikel d Artikel b vi i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för inlåning enligt artikel d av de skulder som har rapporterats i skulder som uppstår till följd av emitterade värdepapper som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel eller Artikel b x i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för skulder som uppstår till följd av emitterade värdepapper som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel 129 (säkerställda obligationer) skulder som uppstår till följd av värdepapper enligt definitionen i artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG Artikel b x i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för skulder som uppstår till följd av emitterade värdepapper som är kvalificerade för behandlingen enligt definitionen i 6

7 artikel 52.4 (säkerställda obligationer) andra skulder som härrör från emitterade värdepapper Artikel b xi i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för andra skulder som härrör från emitterade värdepapper än de som rapporteras i skulder till följd av avtal om derivatskulder Totalbeloppet för skulder till följd av avtal om derivatskulder alla övriga skulder Artikel b xii i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för alla övriga skulder. 7

8 2. Poster som kräver stabil finansiering 2.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om poster som kräver stabil finansiering. Poster som inte behöver anges av instituten är markerade med grått. 2. Här ska alla tillgångar som uppges i ett instituts balansräkning rapporteras. Det rapporterade totalbeloppet ska därför återspegla storleken på samlad kapitalbas och skulder. 3. Behandling av löptid: (i) I enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013 ska poster rapporteras i fem olika kategorier enligt följande: a) Tillgångar ska rapporteras i kolumn 010, 060 eller 110 alltefter relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är inom tre månader från rapporteringsdatum. b) Tillgångar ska rapporteras i kolumn 020, 070 eller 120 alltefter relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mellan tre och sex månader från rapporteringsdatum. c) Tillgångar ska rapporteras i kolumn 030, 080 eller 130 alltefter relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mellan sex och nio månader från rapporteringsdatum. d) Tillgångar ska rapporteras i kolumn 040, 090 eller 140 alltefter relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mellan nio och tolv månader från rapporteringsdatum. e) Tillgångar ska rapporteras i kolumn 050, 100 eller 150 alltefter relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mer än ett år från rapporteringsdatum. (ii) För optioner som kan utnyttjas när institutet självt beslutar detta ska hänsyn tas till anseendeaspekter som kan begränsa möjligheten att inte utnyttja optionen. Särskilt, om tredje part förväntar sig att en option inte ska utnyttjas, ska instituten förutsätta ett sådant agerande med avseende på tillgångsrapporteringen i denna mall. (iii) Tillgångar ska rapporteras utifrån återstående avtalsenlig löptid och inte utifrån antaganden om beteende. 4. När det gäller övervakningen av stabil finansiering, ska instituten i enlighet med artikel 510 i förordning (EU) nr 575/2013 separat redovisa inteckning av tillgångar för varje kategori av tillgångar som har rapporterats i mallen för nödvändig stabil finansiering enligt följande: (i) (ii) Beloppet för rapporterade tillgångar som inte är intecknade ska rapporteras i den första underkategorin. Beloppet för tillgångar som är intecknade ska rapporteras på relevant underrad alltefter inteckningsperioden enligt följande: i. För högst tre månader. ii. För mellan tre och sex månader. 8

9 iii. För mellan sex och nio månader. iv. För mellan nio och tolv månader. v. För mer än tolv månader. 5. Behandling av tillgångar som erhållits eller lånats ut inom ramen för utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i enlighet med artikel 192 i förordning (EU) nr 575/2013: (i) (ii) (iii) Instituten ska utesluta tillgångar som de har lånat inom ramen för utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i enlighet med artikel 192 i förordning (EU) nr 575/2013 (såsom omvända repor och swappar) och som de inte har förmånsrätt till. Instituten ska rapportera sådana tillgångar som de har lånat ut inom ramen för utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i enlighet med artikel 192 i förordning (EU) nr 575/2013 (såsom omvända repor och swappar) och som de behållit förmånsrätten till. Om ett institut har intecknat värdepapper i repor som lånats ut inom ramen för utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i enlighet med artikel 192 i förordning (EU) nr 575/2013 men har behållit äganderätten och dessa värdepapper står kvar i institutets balansräkning, ska det föra dessa värdepapper till lämplig kategori av nödvändig stabil finansiering. 6. Behandling av derivatskulder och derivatfordringar: (i) Ett institut har normalt både derivatskulder netto (dvs. skulder) och derivattillgångar netto (dvs. fordringar) i sin balansräkning. Instituten ska beräkna dessa enligt tillsynsmässiga nettningsregler, och inte enligt bokföringsreglerna, samt rapportera beloppen i enlighet därmed i såväl mall 1.1. Nödvändig finansiering som mall 1.2 Stabil finansiering Poster som kräver stabil finansiering Instruktioner för särskilda rader Rad Rättsliga hänvisningar och instruktioner 1 POSTER SOM KRÄVER STABIL FINANSIERING De totala tillgångarna ska rapporteras enligt följande: I kolumnerna P T när det gäller tillgångar som inte rapporteras som likvida tillgångar med avseende på likviditetstäckningsmallen. 2. I kolumnerna F J när det gäller tillgångar som bedöms vara av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet med avseende på likviditetstäckningsmallens kolumner. 3. I kolumnerna K O när det gäller tillgångar som bedöms vara av 9

10 hög likviditets- och kreditkvalitet med avseende på likviditetstäckningsmallen. Tillgångar ska rapporteras efter tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda. 1.1 Tillgångar som skulle vara kvalificerade som likvida tillgångar i enlighet med artikel Artikel a i förordning (EU) nr 575/2013 De totala tillgångar som avses i artikel 416 ska rapporteras inom (de) berörd(a) underrad(erna) och kolumn(erna) Kontanta medel 010 Artikel a Totalbeloppet för kontanta medel inklusive mynt och sedlar/valuta Exponeringar mot centralbanker 020 Artikel a Totalbeloppet för inlåning i centralbankerna Därav: exponeringar som kan tas ut under stressperioder Artikel a Totalbeloppet för insättningar hos centralbankerna i den mån som dessa insättningar kan tas ut under stressperioder överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av den nationella regeringen i en medlemsstat eller ett tredjeland, om institutet har en likviditetsrisk i den medlemsstaten eller det tredjelandet som det täcker genom att inneha dessa likvida tillgångar Artikel c i i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för överlåtbara tillgångar som avses i artikel c i i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar som garanteras av överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av centralbanker och offentliga organ som inte tillhör den nationella regeringen, i centralbankens och de offentliga organens valuta 10

11 Artikel c ii i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar som garanteras av överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden, Europeiska kommissionen och multilaterala utvecklingsbanker Artikel c iii i förordning (EU) nr 575/ a som utgör fordringar a som garanteras av b icke intecknat belopp b intecknade för högst tre månader b intecknade för mellan tre och sex månader b intecknade för mellan sex och nio månader b intecknade för mellan nio och tolv månader b intecknade för mer än tolv månader överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten och Europeiska stabilitetsmekanismen Artikel c iii i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar som garanteras av totala andelar i fonder med underliggande tillgångar som anges i artikel Artikel i förordning (EU) nr 575/2013. Det totala marknadsvärdet på andelar i fonder som anges i artikel i förordning (EU) nr 575/ a underliggande tillgångar i artikel a a underliggande tillgångar i artikel b och c a underliggande tillgångar i artikel d 11

12 b icke intecknat belopp b intecknat belopp för högst tre månader b intecknat belopp för mellan tre och sex månader b intecknat belopp för mellan sex och nio månader b intecknat belopp för mellan nio och tolv månader b intecknat belopp för mer än tolv månader Insättningar hos det centrala kreditinstitutet och annan lagstadgad eller på avtalsmässig grund tillgänglig likvid finansiering från ett centralt kreditinstitut eller centrala kreditinstitut som är medlemmar i det nätverk som avses i artikel eller omfattas av det undantag som fastställs i artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013, i den mån som denna finansiering inte är säkerställd genom likvida tillgångar insättningar på avtalsmässig grund tillgänglig finansiering Tillgångar som har emitterats av ett kreditinstitut som har inrättats av den nationella eller regionala regeringen i en medlemsstat där minst ett av villkoren i artikel a iii är uppfyllt Andra överlåtbara tillgångar som inte tas upp någon annanstans icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader Obligationer från icke-finansiella bolag Artikel b eller d i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader 12

13 intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader instrument som inte har privata hypotekslån som säkerhet (RMBS), emitterade av ett kreditinstitut, om de visar sig vara av högsta kreditkvalitet fastställd av EBA i enlighet med kriterierna i artikel 509.3, och i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader instrument som har privata hypotekslån som säkerhet (RMBS), emitterade av ett kreditinstitut, om de visar sig vara av högsta kreditkvalitet fastställd av EBA i enlighet med kriterierna i artikel 509.3, och i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader obligationer som är berättigade till den behandling som anges i artikel eller och som uppfyller kriterierna i artikel a i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader 13

14 intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader andra obligationer än de obligationer som avses i 1.1.9, enligt definitionen i artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader 1.2 värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte har rapporterats i post 1.1 och som är kvalificerade för kreditnivå 1 enligt artikel Artikel b i i förordning (EU) nr 575/2013. Totala värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte redan har rapporterats i post 1.1. Det totala marknadsvärdet på obligationer enligt definitionen i artikel b i i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte har rapporterats i post 1.1 och som är kvalificerade för kreditnivå 2 enligt artikel 122 Det totala marknadsvärdet på obligationer enligt definitionen i artikel b ii i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader 14

15 intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader 1.4 Andra värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte rapporteras någon annanstans Det totala marknadsvärdet på obligationer enligt definitionen i artikel b iii i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp 610 intecknat belopp för högst tre månader 620 intecknat belopp för mellan tre och sex månader 630 intecknat belopp för mellan sex och nio månader 640 intecknat belopp för mellan nio och tolv månader 650 intecknat belopp för mer än tolv månader 1.5 aktierelaterade värdepapper från icke-finansiella enheter som är noterade i ett stort index på en erkänd börs Artikel c i förordning (EU) nr 575/2013. Totala aktierelaterade värdepapper från icke-finansiella enheter som är noterade i ett stort index på en erkänd börs icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader 1.6 Andra aktierelaterade värdepapper Artikel d i förordning (EU) nr 575/2013. Totala aktierelaterade värdepapper som inte har rapporterats i icke intecknat belopp 15

16 intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader 1.7 guld Artikel e i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader 1.8 andra ädelmetaller Artikel f i förordning (EU) nr 575/ Totalt innehav av andra ädelmetaller än guld [Anmärkning: Hit hör silver och platina. Guld ska i stället rapporteras i post 1.5.] icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader 1.9 icke förlängningsbara lån och fordringar Artikel g i förordning (EU) nr 575/2013. Totala icke förlängningsbara lån och fordringar som avses i artikel g i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapporteras inom (de) berörd(a) underrad(erna) och kolumn(erna). 16

17 1.9.1 där låntagarna är andra fysiska personer än kommersiella enmansföretagare och partnerskap Artikel g i i förordning (EU) nr 575/2013. Totala icke förlängningsbara lån och fordringar där låntagarna är fysiska personer och där den sammanlagda insättningen från kunden eller kundgruppen med inbördes anknytning är mindre än 1 miljon euro icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader där låntagarna är små och medelstora företag som kan hänföras till klassen hushållsexponeringar enligt schablonmetoden eller internmetoden för kreditrisk eller till företag som omfattas av behandlingen i artikel 153.4, där den sammanlagda insättningen från kunden eller kundgruppen med inbördes anknytning är mindre än 1 miljon euro Artikel g ii i förordning (EU) nr 575/2013. Totala icke förlängningsbara lån och fordringar där låntagarna är små och medelstora företag som kan hänföras till klassen hushållsexponeringar enligt schablonmetoden eller internmetoden för kreditrisk eller till företag som omfattas av behandlingen i artikel 153.4, där den sammanlagda insättningen från kunden eller kundgruppen med inbördes anknytning är mindre än 1 miljon euro icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader där låntagarna är stater, centralbanker och offentliga organ Artikel g iii i förordning (EU) nr 575/

18 Totala icke förlängningsbara lån och fordringar där låntagarna är stater, centralbanker och offentliga organ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader där låntagarna inte rapporteras i post 1.9.1, eller 1.9.3, exklusive finansiella kunder Artikel g iv i förordning (EU) nr 575/2013. Totala icke förlängningsbara lån och fordringar där låntagarna inte avses i post 1.7.1, eller 1.7.3, exklusive finansiella kunder icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader där låntagarna är kreditinstitut Artikel g v i förordning (EU) nr 575/2013. Totala icke förlängningsbara lån och fordringar där låntagarna är kreditinstitut icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader 18

19 intecknat belopp för mer än tolv månader där låntagarna är andra finansiella kunder (som inte avses i 1.9.1, eller 1.9.3) än kreditinstitut Artikel g v i förordning (EU) nr 575/2013. Totala icke förlängningsbara lån och fordringar där låntagarna är finansiella kunder icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader Icke förlängningsbara lån och fordringar som rapporteras i 1.7 som bedöms som fastigheter Artikel h i förordning (EU) nr 575/ Med säkerhet som ställts genom kommersiella fastigheter Artikel h i i förordning (EU) nr 575/ Med säkerhet som ställts genom bostadsfastigheter Artikel h ii i förordning (EU) nr 575/ Är finansierade på matchande löptider (pass through) via obligationer som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel eller eller enligt definitionen i artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG Artikel h iii i förordning (EU) nr 575/ derivatfordringar 1290 Artikel i i förordning (EU) nr 575/2013. Totala derivatfordringar netto alla övriga tillgångar 1300 Artikel j i förordning (EU) nr 575/2013. Alla övriga tillgångar som inte redan har rapporterats i ovan. 19

20 Anmärkning: Tillgångar som dragits från kapitalbasen ska rapporteras i post tillgångar som dragits från kapitalbasen och som inte kräver stabil finansiering 1310 Artikel i förordning (EU) nr 575/2013. Alla tillgångar som dragits från kapitalbasen i enlighet med kapitalreglerna i förordning (EU) nr 575/ Outnyttjade beviljade kreditfaciliteter 1320 Artikel k i förordning (EU) nr 575/2013. Kreditfaciliteter som avses i artikel k i förordning (EU) nr 575/

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

Riktlinjer. om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar. 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03

Riktlinjer. om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar. 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03 RIKTLINJER OM DE UPPLYSNINGAR SOM SKA LÄMNAS OM INTECKNADE OCH ICKE INTECKNADE TILLGÅNGAR 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03 Riktlinjer om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 14/30 21.1.2016 EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2016/65 av den 18 november 2015 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/35)

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 57/34 27.2.2002 RÄTTELSE Rättelse till Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2423/2001 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära (ECB/2001/13) ( L 333 av den 17 december

Läs mer

BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning

BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning BILAGA I Metod för avstämning av balansräkning Rapportering i enlighet med artikel 2 i genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 Avstämning av kapitalbasen i den konsoliderade situationen 30 jun 30 jun

Läs mer

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912 Skandia Investment Management AB 556606-6832 INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING Rapporten innehåller information om kapitaltäckning i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2016

Föreskrifter och anvisningar 4/2016 Föreskrifter och anvisningar 4/2016 Tillämpningen av EBAs GSII-anvisning Dnr FIVA 8/01.00/2016 Utfärdade 28.4.2016 Gäller från 1.6.2016 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Upplysningar till uppgiftsblankett för resolutionsavgift 2017

Upplysningar till uppgiftsblankett för resolutionsavgift 2017 1 (8) Upplysningar till uppgiftsblankett för resolutionsavgift 2017 Utgångspunkten för beräkningen av resolutionsavgiften är dels bestämmelser i lagen (2015:1016) om resolution, dels bestämmelser i kommissionens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Periodisk information per

Periodisk information per Periodisk information per 2015-03-31 Periodisk information per 2015-03-31 Resurs Bank AB, ( banken ), org nr 516401-0208, samt den konsoliderade situationen lämnar periodisk information i enlighet med

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2013-10-14 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

EN BILAGA XI RAPPORTERING OM BRUTTOSOLIDITET

EN BILAGA XI RAPPORTERING OM BRUTTOSOLIDITET EN RAPPORTERING OM BRUTTOSOLIDITET DEL I: ALLMÄNNA INSTRUKTIONER 2 1. MALLBENÄMNING OCH ANDRA SEDVÄNJOR... 2 1.1. MALLBENÄMNING... 2 1.2. NUMRERING... 2 1.3. TECKEN... 3 DEL II: MALLRELATERADE INSTRUKTIONER

Läs mer

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet SBAB redovisar kreditrisk i huvudsak enligt intern riskklassificeringsmetod (IRK-metod) och operativ risk, marknadsrisk samt kreditvärderingsrisk

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2012-06-28 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om ett kvantitativt krav på likviditetstäckningsgrad

Läs mer

0 procent. 0 procent

0 procent. 0 procent Nr 1373 4573 Bilaga TILLÄMPLIGA RISKVIKTER I Vid tillämpning av den schablonmetod som avses i lagens 58 skall tillgångarna och åtagandena utanför balansräkningen viktas som följer: Fordringar på stater

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REDOVISNING AV LIKVIDITETSTÄCKNINGSKVOT EBA/GL/2017/01 21/06/2017. Riktlinjer

RIKTLINJER FÖR REDOVISNING AV LIKVIDITETSTÄCKNINGSKVOT EBA/GL/2017/01 21/06/2017. Riktlinjer EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Riktlinjer för redovisning av likviditetstäckningskvot som komplement till redovisningen av likviditetsriskhantering i enlighet med artikel 435 i förordning (EU) nr 575/2013 1

Läs mer

Likviditets- och kapitalhantering

Likviditets- och kapitalhantering RTERT Likviditets- och kapitalhantering Information enligt pelare 3 Q2 2015 1 Inledning Syftet med denna rapport är att ge information rörande FOREX Banks likviditetsrisker och kapitaltäckning i enlighet

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET PELARE 3 Q4 2014 1 INLEDNING Denna rapport omfattar Carnegie-koncernen som består av Carnegie Holding AB, (organisationsnummer 556780-4983), Carnegie Fonder AB (organisationsnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer

Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer Februari 2015 1 Allmänna anvisningar till båda mallarna "Namn", "MFI-kod" och "LEI-kod"

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) L 193/134 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/1196 av den 2 juli 2015 om ändring av beslut ECB/2010/21 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2015/26) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med

Läs mer

RIKTLINJER OM DET INBÖRDES FÖRHÅLLANDET MELLAN BRRD OCH CRR-CRD EBA/GL/2017/02 11/07/2017. Slutliga riktlinjer

RIKTLINJER OM DET INBÖRDES FÖRHÅLLANDET MELLAN BRRD OCH CRR-CRD EBA/GL/2017/02 11/07/2017. Slutliga riktlinjer EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Slutliga riktlinjer om det inbördes förhållandet mellan ordningsföljden för nedskrivning och konvertering i BRRD (resolutionsdirektivet) och CRR/CRD (kapitaltäckningsförordningen/-direktivet)

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Siemens Financial Services AB

Siemens Financial Services AB Siemens Financial Services AB Periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker Pelare 3 30 September 2017 siemens.se/finance Siemens Financial Services AB Periodisk information om kapitaltäckning

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

9480/17 cjs,sa/cjs,sa/ub DGG 1C

9480/17 cjs,sa/cjs,sa/ub DGG 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 31 maj 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga

Läs mer

Periodisk information Kvartal

Periodisk information Kvartal 1 Periodisk information Kvartal 2 2014 2014-08-29 2 Beskrivning av Marginalen ESCO Marginalen Konsoliderad situation består i den periodiska rapporteringen av ESCO Marginalen AB (moderbolag), Marginalen

Läs mer

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER FFFS 2011:37 E-postadress Rapporten ska sändas till Finansinspektionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Likviditetsreserv

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2 Regeringens proposition 2006/07:5 Prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler Del 2 Innehållsförteckning Prop. 2006/07:5 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Lagförslagen i promemorian

Läs mer

Bilaga 1. Accounting group Kapitalbas (tkr)

Bilaga 1. Accounting group Kapitalbas (tkr) Bilaga 1 Metod för avstämning av balansräkning Offentliggörande i enlighet med artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 1423/213 Kapitalbas (tkr) Konsoliderad situation 216 3 31 Accounting

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR tills vidare 1 (17) Till kreditinstituten Till holdingsammanslutningarna FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR Finansinspektionen meddelar med stöd av 4

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 36/22 Europeiska unionens officiella tidning 5.2.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 11 december 2008 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

Periodisk information per

Periodisk information per Periodisk information per 2016-09-30 Periodisk information per 2016-09-30 Resurs Bank AB, ( banken ), org nr 516401-0208, samt den konsoliderade situationen lämnar periodisk information i enlighet med

Läs mer

Periodisk information Kvartal

Periodisk information Kvartal 1 Periodisk information Kvartal 3 2014 2014-09-30 2 Nya EU-gemensamma kapitaltäckningsregler trädde i kraft den 1 januari 2014. Regelverket består av en förordning (EU) 575/2013 som är direktverkande och

Läs mer

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011.

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Kommittédirektiv Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dir. 2011:77 Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till hur Europaparlamentets

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2015-09

Kapitaltäckning och likviditet 2015-09 Kapitaltäckning och likviditet 2015-09 Periodisk information per 30 september 2015 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET PELARE 3 Q1 2015 INLEDNING Denna rapport omfattar Carnegie-koncernen som består av Carnegie Holding AB, (organisationsnummer 556780-4983), Carnegie Fonder AB (organisationsnummer

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 1 Metod för avstämning av balansräkning Offentliggörande i enlighet med artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 1423/2013

Bilaga 1 Metod för avstämning av balansräkning Offentliggörande i enlighet med artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 1423/2013 Bilaga 1 Metod för avstämning av balansräkning Offentliggörande i enlighet med artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 1423/2013 Kapitalbas tkr Konsoliderad situation 2015-09-30 Accounting

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 FÖLJENOT från: inkom den: 3 februari 2017 till: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Periodisk information 2014-09-30

Periodisk information 2014-09-30 Scania Finans Aktiebolag Periodisk information 2014-09-30 Scania Finans Aktiebolag, 556049-2570, är ett av Finansinspektionen tillståndspliktigt kreditmarknadsbolag och helägt dotterbolag till Scania CV

Läs mer

Kapitaltäckning Q3 2015

Kapitaltäckning Q3 2015 Kapitaltäckning Q3 2015 Offentliggörande av kvartalsvis information om kapitaltäckning, likviditetshantering och riskhantering enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om

Läs mer

EBA:s riktlinjer. för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4

EBA:s riktlinjer. för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4 EBA:s riktlinjer för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4 London den 27 juli 2012 Innehåll I. Sammanfattning...3 II. Bakgrund och motiv...4 III. EBA:s riktlinjer för jämförelse av ersättningar (EBA/GL/2012/4)...6

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

RP 1/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 1/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 kap. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag, 6 kap. 2 i lagen om investeringstjänster och av 5 kap.

Läs mer

Standard 4.3c. Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.3c. Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.3c Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare enligt schablonmetoden dnr 12/120/2006

Läs mer

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde L 107/76 25.4.2015 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/656 av den 4 februari 2015 om villkoren för att kreditinstitut ska få inräkna delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet i enlighet med

Läs mer

Periodisk information 30 JUNI 2017

Periodisk information 30 JUNI 2017 Periodisk information 30 JUNI 207 PERIODISK INFORMATION Informationen i detta dokument offentliggörs av TF Bank AB (org.nr. 55658-04) för moderbolaget TF Bank AB samt för koncernen TF Bank Group. Offentliggörandet

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida Europeiska gemenskapernas officiella tidning Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar ISSN 1024-3046 C 366 44. årgången 20 december 2001 Informationsnummer Innehållsförteckning Sida I Meddelanden revisionsrätten

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008 Created by vimbjo Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008 KAPITALTÄCKNINGSANALYS - SKANDIABANKEN FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP 1. Kommentar utfall kapitaltäckning 31 december

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar).

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar). KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP Koncernens verksamhet och struktur Svea Ekonomi AB, org. nr 556489-2924 är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och moderbolag

Läs mer

Financial Services BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET. 30 JUNE 2017

Financial Services BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET. 30 JUNE 2017 BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET. 30 JUNE 2017 Informationen i denna rapport avser den periodiska information som skall lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2003:774 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003O0002 SV 17.02.2005 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2011

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2011 Skandiabanken Periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker - Pelare III 31 december 2011 1 Innehållsförteckning Kapitaltäckningsanalys och likviditetsrisker - Skandiabanken finansiell

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Rapport över skuldtäckning Skadeförsäkringsföretag

Rapport över skuldtäckning Skadeförsäkringsföretag Datum 2014-03-31 Rapport över skuldtäckning Skadeförsäkringsföretag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om beräkning av ett finans- och försäkringskonglomerats kapitaltäckning I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 20 5 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Läs mer

Offentligt samråd. om ett utkast till Europeiska centralbankens förordning om de alternativ och det handlingsutrymme. unionsrätten

Offentligt samråd. om ett utkast till Europeiska centralbankens förordning om de alternativ och det handlingsutrymme. unionsrätten Offentligt samråd om ett utkast till Europeiska centralbankens förordning om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten November 2015 SV ECB-RESTRICTED until adoption, EUROPEISKA

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 26.9.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning L 241/1 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003 om vissa av Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 18 juni 2003 PE 327.257/1-10 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Förslag till yttrande (PE 327.257) Arlene McCarthy Förslaget

Läs mer

Datum Per september månad 2015 infördes kravet för kapitalkonserveringsbufferten som gäller alla institut.

Datum Per september månad 2015 infördes kravet för kapitalkonserveringsbufferten som gäller alla institut. 1(7) Kapitaltäckning Nya kapitaltäckningsregler trädde i kraft den 1 januari 2014 i enlighet med tillsynsförordning (575/2013/EU) som är en del av implementeringen av Basel III-regelverket. I och med att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

Periodisk information 2015-03-31

Periodisk information 2015-03-31 Scania Finans Aktiebolag Periodisk information 2015-03-31 Scania Finans Aktiebolag, 556049-2570, är ett av Finansinspektionen tillståndspliktigt kreditmarknadsbolag och helägt dotterbolag till Scania CV

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Sammanställning över investeringsfondens innehav

Sammanställning över investeringsfondens innehav Bilaga 9 FFFS 2008:x Sammanställning över investeringsfondens innehav Investeringsfondens innehav av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument ska specificeras sista bankdagen av varje kvartal

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 juni 2015 812/2015 Lag om ändring av 5 kap. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar; FFFS 2014:12 Utkom från trycket

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer