SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)"

Transkript

1 BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om poster som ger stabil finansiering. Poster som inte behöver anges av instituten är markerade med grått. 2. Här ska den samlade kapitalbas och de samlade skulder som uppges i ett instituts balansräkning rapporteras. Dessa båda kategoriers totalbelopp ska därför återspegla storleken på institutens samlade tillgångar. 3. I enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013 ska skulder rapporteras i fem olika kategorier enligt följande: a) Skulder ska rapporteras i kolumn F i relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är inom tre månader från rapporteringsdatum. Här ska all avistainlåning rapporteras. b) Skulder ska rapporteras i kolumn G i relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mellan tre och sex månader från rapporteringsdatum. c) Skulder ska rapporteras i kolumn H i relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mellan sex och nio månader från rapporteringsdatum. d) Skulder ska rapporteras i kolumn I i relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mellan nio och tolv månader från rapporteringsdatum. e) Skulder ska rapporteras i kolumn J i relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mer än ett år från rapporteringsdatum. 4. Instituten ska förutsätta att investerare så tidigt som möjligt återinlöser en köpoption. För finansiering med optioner som institutet fritt kan utnyttja ska hänsyn tas till anseendeaspekter som kan begränsa institutets möjligheter att utnyttja optionen. Särskilt om marknaden förväntar sig att vissa skulder ska återinlösas före den rättsligt sett slutliga förfallodagen, ska instituten förutsätta ett sådant agerande. 5. När det gäller inlåning från allmänheten som rapporteras i avsnitt 1.2, ska löptiden i mallen för likviditetstäckning baseras på samma antaganden som används i mallen för tillgänglig stabil finansiering Poster som ger stabil finansiering Instruktioner för särskilda rader Rad Rättsliga hänvisningar och instruktioner POSTER SOM GER STABIL FINANSIERING

2 Artikel 427 i förordning (EU) nr 575/2013. Kapitalbasens totalbelopp ska rapporteras i kolumn J för följande underkategorier: [Anmärkning: Med undantag för post gäller att instrument som annars skulle vara kvalificerade som kapitalbas men som inte längre motsvarar definitionen, t.ex. instrument som inte längre är kvalificerade på grund av sin löptid, i stället ska rapporteras i tillämplig underkategori i avsnitt 1.2 Skulder exklusive kapitalbas.] Kapitalbas Artikel a i förordning (EU) nr 575/2013. Kapitalbasens delkomponenter efter genomförda avdrag består av summan av primärkapital och supplementärt kapital som anges i artiklarna 25 och 71 i förordning (EU) nr 575/2013 och därtill hörande delar Primärkapitalinstrument Artikel a i i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för primärkapital som anges i artikel 25 i förordning (EU) nr 575/ Supplementärt kapital Artikel a ii i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för supplementärt kapital som anges i artikel 71 i förordning (EU) nr 575/ Andra preferensaktier och kapitalinstrument utöver tillåtet supplementärkapitalbelopp med en effektiv löptid på ett år eller mer Artikel a iii i förordning (EU) nr 575/2013. Andra preferensaktier och kapitalinstrument utöver tillåtet supplementärkapitalbelopp med en effektiv löptid på ett år eller mer Skulder exklusive kapitalbas Artikel b i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för skulder exklusive kapitalbas ska rapporteras i kolumnerna efter tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda, i relevant underkategori enligt följande: Inlåning från allmänheten 2

3 Artikel b i ii i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för inlåning från allmänheten ska rapporteras i kolumnerna efter tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda, i relevant underkategori enligt följande: i den mening som avses i artikel Artikel b i i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för inlåning från allmänheten i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013 enligt vad som har rapporterats i post i likviditetstäckningsmallens utflöden, för inlåning med en kortare löptid än 30 dagar, i likviditetstäckningsmallens 1.2 Utflöden i den mening som avses i artikel Artikel b ii i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för inlåning från allmänheten i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013 enligt vad som har rapporterats i posterna i likviditetstäckningsmallens utflöden, för inlåning med en kortare löptid än 30 dagar, i likviditetstäckningsmallens 1.2 Utflöden som omfattar högre utflöden än vad som anges i artikel eller Totalbeloppet för inlåning från allmänheten som omfattas av högre utflöden än vad som anges i artikel och 421.2, enligt vad som har rapporterats i post i likviditetstäckningsmallens utflöden skulder avseende kunder som inte är finansiella kunder Artikel b vii i förordning (EU) nr 575/2013, artikel b iii Totalbeloppet för skulder avseende kunder som inte är finansiella kunder skulder till följd av utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för skulder till följd av utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192, avseende kunder som inte är finansiella kunder som har säkrats med tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/

4 Det totala belopp som har säkrats med tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet enligt vad som har rapporterats i 1.1 Tillgångar avsnitt 1 som tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet som har säkrats med tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala belopp som har säkrats med tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet enligt vad som har rapporterats i 1.1 Tillgångar avsnitt 1 som tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet som har säkrats med andra tillgångar Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/2013. Det totala belopp som har säkrats med andra tillgångar än de som har rapporterats i eller skulder till följd av utlåning utan säkerhet Artikel b vii i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för skulder till följd av utlåning utan säkerhet från kunder som inte är finansiella kunder skulder som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel och Artikel b iii i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för skulder som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel och skulder rapporterade i som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland Artikel b iv i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala belopp av de skulder rapporterade i som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland skulder som har rapporterats i som omfattas av artikel b Artikel b v i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för inlåning enligt artikel b av de skulder som har rapporterats i

5 skulder som har rapporterats i som omfattas av artikel d Artikel b vi i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för inlåning enligt artikel d av de skulder som har rapporterats i skulder avseende kunder som är finansiella kunder Artikel b viii i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för skulder från kunder som är finansiella kunder skulder till följd av utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för skulder till följd av utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192, från kunder som är finansiella kunder som har säkrats med tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/2013. Det totala belopp som har säkrats med tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet enligt vad som har rapporterats i 1.1 Tillgångar avsnitt 1 som tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet som har säkrats med tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala belopp som har säkrats med tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet enligt vad som har rapporterats i 1.1 Tillgångar avsnitt 1 som tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet som har säkrats med andra tillgångar Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/2013. Det totala belopp som har säkrats med andra tillgångar än de som har rapporterats i eller skulder till följd av utlåning utan säkerhet Artikel b viii i förordning (EU) nr 575/2013 5

6 Totalbeloppet för skulder till följd av utlåning utan säkerhet till kunder som är finansiella kunder skulder som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel och Artikel b iii i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för skulder som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel och skulder rapporterade i som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland Artikel b iv i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala belopp av de skulder rapporterade i som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland skulder som har rapporterats i som omfattas av artikel b Artikel b v i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för inlåning enligt artikel b av de skulder som har rapporterats i skulder som har rapporterats i som omfattas av artikel d Artikel b vi i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för inlåning enligt artikel d av de skulder som har rapporterats i skulder som uppstår till följd av emitterade värdepapper som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel eller Artikel b x i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för skulder som uppstår till följd av emitterade värdepapper som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel 129 (säkerställda obligationer) skulder som uppstår till följd av värdepapper enligt definitionen i artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG Artikel b x i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för skulder som uppstår till följd av emitterade värdepapper som är kvalificerade för behandlingen enligt definitionen i 6

7 artikel 52.4 (säkerställda obligationer) andra skulder som härrör från emitterade värdepapper Artikel b xi i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för andra skulder som härrör från emitterade värdepapper än de som rapporteras i skulder till följd av avtal om derivatskulder Totalbeloppet för skulder till följd av avtal om derivatskulder alla övriga skulder Artikel b xii i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för alla övriga skulder. 7

8 2. Poster som kräver stabil finansiering 2.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om poster som kräver stabil finansiering. Poster som inte behöver anges av instituten är markerade med grått. 2. Här ska alla tillgångar som uppges i ett instituts balansräkning rapporteras. Det rapporterade totalbeloppet ska därför återspegla storleken på samlad kapitalbas och skulder. 3. Behandling av löptid: (i) I enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013 ska poster rapporteras i fem olika kategorier enligt följande: a) Tillgångar ska rapporteras i kolumn 010, 060 eller 110 alltefter relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är inom tre månader från rapporteringsdatum. b) Tillgångar ska rapporteras i kolumn 020, 070 eller 120 alltefter relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mellan tre och sex månader från rapporteringsdatum. c) Tillgångar ska rapporteras i kolumn 030, 080 eller 130 alltefter relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mellan sex och nio månader från rapporteringsdatum. d) Tillgångar ska rapporteras i kolumn 040, 090 eller 140 alltefter relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mellan nio och tolv månader från rapporteringsdatum. e) Tillgångar ska rapporteras i kolumn 050, 100 eller 150 alltefter relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mer än ett år från rapporteringsdatum. (ii) För optioner som kan utnyttjas när institutet självt beslutar detta ska hänsyn tas till anseendeaspekter som kan begränsa möjligheten att inte utnyttja optionen. Särskilt, om tredje part förväntar sig att en option inte ska utnyttjas, ska instituten förutsätta ett sådant agerande med avseende på tillgångsrapporteringen i denna mall. (iii) Tillgångar ska rapporteras utifrån återstående avtalsenlig löptid och inte utifrån antaganden om beteende. 4. När det gäller övervakningen av stabil finansiering, ska instituten i enlighet med artikel 510 i förordning (EU) nr 575/2013 separat redovisa inteckning av tillgångar för varje kategori av tillgångar som har rapporterats i mallen för nödvändig stabil finansiering enligt följande: (i) (ii) Beloppet för rapporterade tillgångar som inte är intecknade ska rapporteras i den första underkategorin. Beloppet för tillgångar som är intecknade ska rapporteras på relevant underrad alltefter inteckningsperioden enligt följande: i. För högst tre månader. ii. För mellan tre och sex månader. 8

9 iii. För mellan sex och nio månader. iv. För mellan nio och tolv månader. v. För mer än tolv månader. 5. Behandling av tillgångar som erhållits eller lånats ut inom ramen för utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i enlighet med artikel 192 i förordning (EU) nr 575/2013: (i) (ii) (iii) Instituten ska utesluta tillgångar som de har lånat inom ramen för utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i enlighet med artikel 192 i förordning (EU) nr 575/2013 (såsom omvända repor och swappar) och som de inte har förmånsrätt till. Instituten ska rapportera sådana tillgångar som de har lånat ut inom ramen för utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i enlighet med artikel 192 i förordning (EU) nr 575/2013 (såsom omvända repor och swappar) och som de behållit förmånsrätten till. Om ett institut har intecknat värdepapper i repor som lånats ut inom ramen för utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i enlighet med artikel 192 i förordning (EU) nr 575/2013 men har behållit äganderätten och dessa värdepapper står kvar i institutets balansräkning, ska det föra dessa värdepapper till lämplig kategori av nödvändig stabil finansiering. 6. Behandling av derivatskulder och derivatfordringar: (i) Ett institut har normalt både derivatskulder netto (dvs. skulder) och derivattillgångar netto (dvs. fordringar) i sin balansräkning. Instituten ska beräkna dessa enligt tillsynsmässiga nettningsregler, och inte enligt bokföringsreglerna, samt rapportera beloppen i enlighet därmed i såväl mall 1.1. Nödvändig finansiering som mall 1.2 Stabil finansiering Poster som kräver stabil finansiering Instruktioner för särskilda rader Rad Rättsliga hänvisningar och instruktioner 1 POSTER SOM KRÄVER STABIL FINANSIERING De totala tillgångarna ska rapporteras enligt följande: I kolumnerna P T när det gäller tillgångar som inte rapporteras som likvida tillgångar med avseende på likviditetstäckningsmallen. 2. I kolumnerna F J när det gäller tillgångar som bedöms vara av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet med avseende på likviditetstäckningsmallens kolumner. 3. I kolumnerna K O när det gäller tillgångar som bedöms vara av 9

10 hög likviditets- och kreditkvalitet med avseende på likviditetstäckningsmallen. Tillgångar ska rapporteras efter tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda. 1.1 Tillgångar som skulle vara kvalificerade som likvida tillgångar i enlighet med artikel Artikel a i förordning (EU) nr 575/2013 De totala tillgångar som avses i artikel 416 ska rapporteras inom (de) berörd(a) underrad(erna) och kolumn(erna) Kontanta medel 010 Artikel a Totalbeloppet för kontanta medel inklusive mynt och sedlar/valuta Exponeringar mot centralbanker 020 Artikel a Totalbeloppet för inlåning i centralbankerna Därav: exponeringar som kan tas ut under stressperioder Artikel a Totalbeloppet för insättningar hos centralbankerna i den mån som dessa insättningar kan tas ut under stressperioder överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av den nationella regeringen i en medlemsstat eller ett tredjeland, om institutet har en likviditetsrisk i den medlemsstaten eller det tredjelandet som det täcker genom att inneha dessa likvida tillgångar Artikel c i i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för överlåtbara tillgångar som avses i artikel c i i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar som garanteras av överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av centralbanker och offentliga organ som inte tillhör den nationella regeringen, i centralbankens och de offentliga organens valuta 10

11 Artikel c ii i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar som garanteras av överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden, Europeiska kommissionen och multilaterala utvecklingsbanker Artikel c iii i förordning (EU) nr 575/ a som utgör fordringar a som garanteras av b icke intecknat belopp b intecknade för högst tre månader b intecknade för mellan tre och sex månader b intecknade för mellan sex och nio månader b intecknade för mellan nio och tolv månader b intecknade för mer än tolv månader överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten och Europeiska stabilitetsmekanismen Artikel c iii i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar som garanteras av totala andelar i fonder med underliggande tillgångar som anges i artikel Artikel i förordning (EU) nr 575/2013. Det totala marknadsvärdet på andelar i fonder som anges i artikel i förordning (EU) nr 575/ a underliggande tillgångar i artikel a a underliggande tillgångar i artikel b och c a underliggande tillgångar i artikel d 11

12 b icke intecknat belopp b intecknat belopp för högst tre månader b intecknat belopp för mellan tre och sex månader b intecknat belopp för mellan sex och nio månader b intecknat belopp för mellan nio och tolv månader b intecknat belopp för mer än tolv månader Insättningar hos det centrala kreditinstitutet och annan lagstadgad eller på avtalsmässig grund tillgänglig likvid finansiering från ett centralt kreditinstitut eller centrala kreditinstitut som är medlemmar i det nätverk som avses i artikel eller omfattas av det undantag som fastställs i artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013, i den mån som denna finansiering inte är säkerställd genom likvida tillgångar insättningar på avtalsmässig grund tillgänglig finansiering Tillgångar som har emitterats av ett kreditinstitut som har inrättats av den nationella eller regionala regeringen i en medlemsstat där minst ett av villkoren i artikel a iii är uppfyllt Andra överlåtbara tillgångar som inte tas upp någon annanstans icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader Obligationer från icke-finansiella bolag Artikel b eller d i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader 12

13 intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader instrument som inte har privata hypotekslån som säkerhet (RMBS), emitterade av ett kreditinstitut, om de visar sig vara av högsta kreditkvalitet fastställd av EBA i enlighet med kriterierna i artikel 509.3, och i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader instrument som har privata hypotekslån som säkerhet (RMBS), emitterade av ett kreditinstitut, om de visar sig vara av högsta kreditkvalitet fastställd av EBA i enlighet med kriterierna i artikel 509.3, och i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader obligationer som är berättigade till den behandling som anges i artikel eller och som uppfyller kriterierna i artikel a i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader 13

14 intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader andra obligationer än de obligationer som avses i 1.1.9, enligt definitionen i artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader 1.2 värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte har rapporterats i post 1.1 och som är kvalificerade för kreditnivå 1 enligt artikel Artikel b i i förordning (EU) nr 575/2013. Totala värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte redan har rapporterats i post 1.1. Det totala marknadsvärdet på obligationer enligt definitionen i artikel b i i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte har rapporterats i post 1.1 och som är kvalificerade för kreditnivå 2 enligt artikel 122 Det totala marknadsvärdet på obligationer enligt definitionen i artikel b ii i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader 14

15 intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader 1.4 Andra värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte rapporteras någon annanstans Det totala marknadsvärdet på obligationer enligt definitionen i artikel b iii i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp 610 intecknat belopp för högst tre månader 620 intecknat belopp för mellan tre och sex månader 630 intecknat belopp för mellan sex och nio månader 640 intecknat belopp för mellan nio och tolv månader 650 intecknat belopp för mer än tolv månader 1.5 aktierelaterade värdepapper från icke-finansiella enheter som är noterade i ett stort index på en erkänd börs Artikel c i förordning (EU) nr 575/2013. Totala aktierelaterade värdepapper från icke-finansiella enheter som är noterade i ett stort index på en erkänd börs icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader 1.6 Andra aktierelaterade värdepapper Artikel d i förordning (EU) nr 575/2013. Totala aktierelaterade värdepapper som inte har rapporterats i icke intecknat belopp 15

16 intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader 1.7 guld Artikel e i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader 1.8 andra ädelmetaller Artikel f i förordning (EU) nr 575/ Totalt innehav av andra ädelmetaller än guld [Anmärkning: Hit hör silver och platina. Guld ska i stället rapporteras i post 1.5.] icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader 1.9 icke förlängningsbara lån och fordringar Artikel g i förordning (EU) nr 575/2013. Totala icke förlängningsbara lån och fordringar som avses i artikel g i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapporteras inom (de) berörd(a) underrad(erna) och kolumn(erna). 16

17 1.9.1 där låntagarna är andra fysiska personer än kommersiella enmansföretagare och partnerskap Artikel g i i förordning (EU) nr 575/2013. Totala icke förlängningsbara lån och fordringar där låntagarna är fysiska personer och där den sammanlagda insättningen från kunden eller kundgruppen med inbördes anknytning är mindre än 1 miljon euro icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader där låntagarna är små och medelstora företag som kan hänföras till klassen hushållsexponeringar enligt schablonmetoden eller internmetoden för kreditrisk eller till företag som omfattas av behandlingen i artikel 153.4, där den sammanlagda insättningen från kunden eller kundgruppen med inbördes anknytning är mindre än 1 miljon euro Artikel g ii i förordning (EU) nr 575/2013. Totala icke förlängningsbara lån och fordringar där låntagarna är små och medelstora företag som kan hänföras till klassen hushållsexponeringar enligt schablonmetoden eller internmetoden för kreditrisk eller till företag som omfattas av behandlingen i artikel 153.4, där den sammanlagda insättningen från kunden eller kundgruppen med inbördes anknytning är mindre än 1 miljon euro icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader där låntagarna är stater, centralbanker och offentliga organ Artikel g iii i förordning (EU) nr 575/

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

RIKTLINJER (2014/528/EU) med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

RIKTLINJER (2014/528/EU) med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen, L 240/28 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar; FFFS 2014:12 Utkom från trycket

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om penningmarknadsfonder. (Text av betydelse för EES)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om penningmarknadsfonder. (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.9.2013 COM(2013) 615 final 2013/0306 (COD) C7-0263/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om penningmarknadsfonder (Text av betydelse för EES) {SWD(2013)

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal 3 3.1 Avtal avseende säkerheter 3.1.1 Pantavtal 3.1.2 Pantavtal om lånefordringar 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering 3.2.1 Godkända tillgångar 3.2.1.1 Krav på tillfredsställande säkerheter

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14914 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes inklusive

Läs mer

Likviditets- och kapitalhantering

Likviditets- och kapitalhantering RTERT Likviditets- och kapitalhantering Information enligt pelare 3 2014 1 Inledning Syftet med denna rapport är att ge information rörande FOREX Banks likviditetsrisker och kapitaltäckning i enlighet

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med:

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med: Innehåll 1. Beskrivning av Scania Finans AB... 2 1.1. Styrelsens deklaration... 2 2. Företagsstyrning & riskhantering... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ersättningar... 7 3. Kapitalbas...10 4. Minimikapitalkrav,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Rapporteringsanvisningar 1 (94) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Version 1.7 () Gäller från Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i juni 2010. Rapporteringsanvisningar 2 (94) VERSIONSHISTORIK

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 20 december 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal 3 3.1 Avtal avseende säkerheter 3.1.1 Pantavtal 3.1.2 Pantavtal om lånefordringar 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering 3.2.1 Godkända tillgångar 3.2.1.1 Krav på tillfredsställande säkerheter

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14916 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget Program för bostadsobligationer Programmet Emissionsinstitut:

Läs mer

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder vi finansiella helhetslösningar till privatpersoner samt små och medelstora företag.

Läs mer

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den 31 maj 2012 och gäller i 12 månader från

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Protokollsbilaga B2 Direktionens protokoll 101125, 11 Regel BESLUTSDATUM: 20101125 BESLUT AV: BEFATTNING: ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE103

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

Promemoria. Förstärkt insättningsgaranti

Promemoria. Förstärkt insättningsgaranti Promemoria Förstärkt insättningsgaranti Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Juni 2015 1 Innehållsförteckning 2 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 4 2 Lagförslag... 5 2.1 Förslag till lag

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER)

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Rapporteringsanvisningar 1 (104) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Version 1.10 () Gäller från 1.1.2014 Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i januari

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer