SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)"

Transkript

1 BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om poster som ger stabil finansiering. Poster som inte behöver anges av instituten är markerade med grått. 2. Här ska den samlade kapitalbas och de samlade skulder som uppges i ett instituts balansräkning rapporteras. Dessa båda kategoriers totalbelopp ska därför återspegla storleken på institutens samlade tillgångar. 3. I enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013 ska skulder rapporteras i fem olika kategorier enligt följande: a) Skulder ska rapporteras i kolumn F i relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är inom tre månader från rapporteringsdatum. Här ska all avistainlåning rapporteras. b) Skulder ska rapporteras i kolumn G i relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mellan tre och sex månader från rapporteringsdatum. c) Skulder ska rapporteras i kolumn H i relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mellan sex och nio månader från rapporteringsdatum. d) Skulder ska rapporteras i kolumn I i relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mellan nio och tolv månader från rapporteringsdatum. e) Skulder ska rapporteras i kolumn J i relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mer än ett år från rapporteringsdatum. 4. Instituten ska förutsätta att investerare så tidigt som möjligt återinlöser en köpoption. För finansiering med optioner som institutet fritt kan utnyttja ska hänsyn tas till anseendeaspekter som kan begränsa institutets möjligheter att utnyttja optionen. Särskilt om marknaden förväntar sig att vissa skulder ska återinlösas före den rättsligt sett slutliga förfallodagen, ska instituten förutsätta ett sådant agerande. 5. När det gäller inlåning från allmänheten som rapporteras i avsnitt 1.2, ska löptiden i mallen för likviditetstäckning baseras på samma antaganden som används i mallen för tillgänglig stabil finansiering Poster som ger stabil finansiering Instruktioner för särskilda rader Rad Rättsliga hänvisningar och instruktioner POSTER SOM GER STABIL FINANSIERING

2 Artikel 427 i förordning (EU) nr 575/2013. Kapitalbasens totalbelopp ska rapporteras i kolumn J för följande underkategorier: [Anmärkning: Med undantag för post gäller att instrument som annars skulle vara kvalificerade som kapitalbas men som inte längre motsvarar definitionen, t.ex. instrument som inte längre är kvalificerade på grund av sin löptid, i stället ska rapporteras i tillämplig underkategori i avsnitt 1.2 Skulder exklusive kapitalbas.] Kapitalbas Artikel a i förordning (EU) nr 575/2013. Kapitalbasens delkomponenter efter genomförda avdrag består av summan av primärkapital och supplementärt kapital som anges i artiklarna 25 och 71 i förordning (EU) nr 575/2013 och därtill hörande delar Primärkapitalinstrument Artikel a i i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för primärkapital som anges i artikel 25 i förordning (EU) nr 575/ Supplementärt kapital Artikel a ii i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för supplementärt kapital som anges i artikel 71 i förordning (EU) nr 575/ Andra preferensaktier och kapitalinstrument utöver tillåtet supplementärkapitalbelopp med en effektiv löptid på ett år eller mer Artikel a iii i förordning (EU) nr 575/2013. Andra preferensaktier och kapitalinstrument utöver tillåtet supplementärkapitalbelopp med en effektiv löptid på ett år eller mer Skulder exklusive kapitalbas Artikel b i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för skulder exklusive kapitalbas ska rapporteras i kolumnerna efter tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda, i relevant underkategori enligt följande: Inlåning från allmänheten 2

3 Artikel b i ii i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för inlåning från allmänheten ska rapporteras i kolumnerna efter tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda, i relevant underkategori enligt följande: i den mening som avses i artikel Artikel b i i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för inlåning från allmänheten i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013 enligt vad som har rapporterats i post i likviditetstäckningsmallens utflöden, för inlåning med en kortare löptid än 30 dagar, i likviditetstäckningsmallens 1.2 Utflöden i den mening som avses i artikel Artikel b ii i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för inlåning från allmänheten i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013 enligt vad som har rapporterats i posterna i likviditetstäckningsmallens utflöden, för inlåning med en kortare löptid än 30 dagar, i likviditetstäckningsmallens 1.2 Utflöden som omfattar högre utflöden än vad som anges i artikel eller Totalbeloppet för inlåning från allmänheten som omfattas av högre utflöden än vad som anges i artikel och 421.2, enligt vad som har rapporterats i post i likviditetstäckningsmallens utflöden skulder avseende kunder som inte är finansiella kunder Artikel b vii i förordning (EU) nr 575/2013, artikel b iii Totalbeloppet för skulder avseende kunder som inte är finansiella kunder skulder till följd av utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för skulder till följd av utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192, avseende kunder som inte är finansiella kunder som har säkrats med tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/

4 Det totala belopp som har säkrats med tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet enligt vad som har rapporterats i 1.1 Tillgångar avsnitt 1 som tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet som har säkrats med tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala belopp som har säkrats med tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet enligt vad som har rapporterats i 1.1 Tillgångar avsnitt 1 som tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet som har säkrats med andra tillgångar Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/2013. Det totala belopp som har säkrats med andra tillgångar än de som har rapporterats i eller skulder till följd av utlåning utan säkerhet Artikel b vii i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för skulder till följd av utlåning utan säkerhet från kunder som inte är finansiella kunder skulder som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel och Artikel b iii i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för skulder som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel och skulder rapporterade i som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland Artikel b iv i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala belopp av de skulder rapporterade i som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland skulder som har rapporterats i som omfattas av artikel b Artikel b v i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för inlåning enligt artikel b av de skulder som har rapporterats i

5 skulder som har rapporterats i som omfattas av artikel d Artikel b vi i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för inlåning enligt artikel d av de skulder som har rapporterats i skulder avseende kunder som är finansiella kunder Artikel b viii i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för skulder från kunder som är finansiella kunder skulder till följd av utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för skulder till följd av utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192, från kunder som är finansiella kunder som har säkrats med tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/2013. Det totala belopp som har säkrats med tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet enligt vad som har rapporterats i 1.1 Tillgångar avsnitt 1 som tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet som har säkrats med tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala belopp som har säkrats med tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet enligt vad som har rapporterats i 1.1 Tillgångar avsnitt 1 som tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet som har säkrats med andra tillgångar Artikel b ix i förordning (EU) nr 575/2013. Det totala belopp som har säkrats med andra tillgångar än de som har rapporterats i eller skulder till följd av utlåning utan säkerhet Artikel b viii i förordning (EU) nr 575/2013 5

6 Totalbeloppet för skulder till följd av utlåning utan säkerhet till kunder som är finansiella kunder skulder som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel och Artikel b iii i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för skulder som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel och skulder rapporterade i som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland Artikel b iv i förordning (EU) nr 575/2013 Det totala belopp av de skulder rapporterade i som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland skulder som har rapporterats i som omfattas av artikel b Artikel b v i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för inlåning enligt artikel b av de skulder som har rapporterats i skulder som har rapporterats i som omfattas av artikel d Artikel b vi i förordning (EU) nr 575/2013 Totalbeloppet för inlåning enligt artikel d av de skulder som har rapporterats i skulder som uppstår till följd av emitterade värdepapper som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel eller Artikel b x i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för skulder som uppstår till följd av emitterade värdepapper som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel 129 (säkerställda obligationer) skulder som uppstår till följd av värdepapper enligt definitionen i artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG Artikel b x i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för skulder som uppstår till följd av emitterade värdepapper som är kvalificerade för behandlingen enligt definitionen i 6

7 artikel 52.4 (säkerställda obligationer) andra skulder som härrör från emitterade värdepapper Artikel b xi i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för andra skulder som härrör från emitterade värdepapper än de som rapporteras i skulder till följd av avtal om derivatskulder Totalbeloppet för skulder till följd av avtal om derivatskulder alla övriga skulder Artikel b xii i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för alla övriga skulder. 7

8 2. Poster som kräver stabil finansiering 2.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om poster som kräver stabil finansiering. Poster som inte behöver anges av instituten är markerade med grått. 2. Här ska alla tillgångar som uppges i ett instituts balansräkning rapporteras. Det rapporterade totalbeloppet ska därför återspegla storleken på samlad kapitalbas och skulder. 3. Behandling av löptid: (i) I enlighet med artikel i förordning (EU) nr 575/2013 ska poster rapporteras i fem olika kategorier enligt följande: a) Tillgångar ska rapporteras i kolumn 010, 060 eller 110 alltefter relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är inom tre månader från rapporteringsdatum. b) Tillgångar ska rapporteras i kolumn 020, 070 eller 120 alltefter relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mellan tre och sex månader från rapporteringsdatum. c) Tillgångar ska rapporteras i kolumn 030, 080 eller 130 alltefter relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mellan sex och nio månader från rapporteringsdatum. d) Tillgångar ska rapporteras i kolumn 040, 090 eller 140 alltefter relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mellan nio och tolv månader från rapporteringsdatum. e) Tillgångar ska rapporteras i kolumn 050, 100 eller 150 alltefter relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mer än ett år från rapporteringsdatum. (ii) För optioner som kan utnyttjas när institutet självt beslutar detta ska hänsyn tas till anseendeaspekter som kan begränsa möjligheten att inte utnyttja optionen. Särskilt, om tredje part förväntar sig att en option inte ska utnyttjas, ska instituten förutsätta ett sådant agerande med avseende på tillgångsrapporteringen i denna mall. (iii) Tillgångar ska rapporteras utifrån återstående avtalsenlig löptid och inte utifrån antaganden om beteende. 4. När det gäller övervakningen av stabil finansiering, ska instituten i enlighet med artikel 510 i förordning (EU) nr 575/2013 separat redovisa inteckning av tillgångar för varje kategori av tillgångar som har rapporterats i mallen för nödvändig stabil finansiering enligt följande: (i) (ii) Beloppet för rapporterade tillgångar som inte är intecknade ska rapporteras i den första underkategorin. Beloppet för tillgångar som är intecknade ska rapporteras på relevant underrad alltefter inteckningsperioden enligt följande: i. För högst tre månader. ii. För mellan tre och sex månader. 8

9 iii. För mellan sex och nio månader. iv. För mellan nio och tolv månader. v. För mer än tolv månader. 5. Behandling av tillgångar som erhållits eller lånats ut inom ramen för utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i enlighet med artikel 192 i förordning (EU) nr 575/2013: (i) (ii) (iii) Instituten ska utesluta tillgångar som de har lånat inom ramen för utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i enlighet med artikel 192 i förordning (EU) nr 575/2013 (såsom omvända repor och swappar) och som de inte har förmånsrätt till. Instituten ska rapportera sådana tillgångar som de har lånat ut inom ramen för utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i enlighet med artikel 192 i förordning (EU) nr 575/2013 (såsom omvända repor och swappar) och som de behållit förmånsrätten till. Om ett institut har intecknat värdepapper i repor som lånats ut inom ramen för utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i enlighet med artikel 192 i förordning (EU) nr 575/2013 men har behållit äganderätten och dessa värdepapper står kvar i institutets balansräkning, ska det föra dessa värdepapper till lämplig kategori av nödvändig stabil finansiering. 6. Behandling av derivatskulder och derivatfordringar: (i) Ett institut har normalt både derivatskulder netto (dvs. skulder) och derivattillgångar netto (dvs. fordringar) i sin balansräkning. Instituten ska beräkna dessa enligt tillsynsmässiga nettningsregler, och inte enligt bokföringsreglerna, samt rapportera beloppen i enlighet därmed i såväl mall 1.1. Nödvändig finansiering som mall 1.2 Stabil finansiering Poster som kräver stabil finansiering Instruktioner för särskilda rader Rad Rättsliga hänvisningar och instruktioner 1 POSTER SOM KRÄVER STABIL FINANSIERING De totala tillgångarna ska rapporteras enligt följande: I kolumnerna P T när det gäller tillgångar som inte rapporteras som likvida tillgångar med avseende på likviditetstäckningsmallen. 2. I kolumnerna F J när det gäller tillgångar som bedöms vara av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet med avseende på likviditetstäckningsmallens kolumner. 3. I kolumnerna K O när det gäller tillgångar som bedöms vara av 9

10 hög likviditets- och kreditkvalitet med avseende på likviditetstäckningsmallen. Tillgångar ska rapporteras efter tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda. 1.1 Tillgångar som skulle vara kvalificerade som likvida tillgångar i enlighet med artikel Artikel a i förordning (EU) nr 575/2013 De totala tillgångar som avses i artikel 416 ska rapporteras inom (de) berörd(a) underrad(erna) och kolumn(erna) Kontanta medel 010 Artikel a Totalbeloppet för kontanta medel inklusive mynt och sedlar/valuta Exponeringar mot centralbanker 020 Artikel a Totalbeloppet för inlåning i centralbankerna Därav: exponeringar som kan tas ut under stressperioder Artikel a Totalbeloppet för insättningar hos centralbankerna i den mån som dessa insättningar kan tas ut under stressperioder överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av den nationella regeringen i en medlemsstat eller ett tredjeland, om institutet har en likviditetsrisk i den medlemsstaten eller det tredjelandet som det täcker genom att inneha dessa likvida tillgångar Artikel c i i förordning (EU) nr 575/2013. Totalbeloppet för överlåtbara tillgångar som avses i artikel c i i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar som garanteras av överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av centralbanker och offentliga organ som inte tillhör den nationella regeringen, i centralbankens och de offentliga organens valuta 10

11 Artikel c ii i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar som garanteras av överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden, Europeiska kommissionen och multilaterala utvecklingsbanker Artikel c iii i förordning (EU) nr 575/ a som utgör fordringar a som garanteras av b icke intecknat belopp b intecknade för högst tre månader b intecknade för mellan tre och sex månader b intecknade för mellan sex och nio månader b intecknade för mellan nio och tolv månader b intecknade för mer än tolv månader överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten och Europeiska stabilitetsmekanismen Artikel c iii i förordning (EU) nr 575/ som utgör fordringar som garanteras av totala andelar i fonder med underliggande tillgångar som anges i artikel Artikel i förordning (EU) nr 575/2013. Det totala marknadsvärdet på andelar i fonder som anges i artikel i förordning (EU) nr 575/ a underliggande tillgångar i artikel a a underliggande tillgångar i artikel b och c a underliggande tillgångar i artikel d 11

12 b icke intecknat belopp b intecknat belopp för högst tre månader b intecknat belopp för mellan tre och sex månader b intecknat belopp för mellan sex och nio månader b intecknat belopp för mellan nio och tolv månader b intecknat belopp för mer än tolv månader Insättningar hos det centrala kreditinstitutet och annan lagstadgad eller på avtalsmässig grund tillgänglig likvid finansiering från ett centralt kreditinstitut eller centrala kreditinstitut som är medlemmar i det nätverk som avses i artikel eller omfattas av det undantag som fastställs i artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013, i den mån som denna finansiering inte är säkerställd genom likvida tillgångar insättningar på avtalsmässig grund tillgänglig finansiering Tillgångar som har emitterats av ett kreditinstitut som har inrättats av den nationella eller regionala regeringen i en medlemsstat där minst ett av villkoren i artikel a iii är uppfyllt Andra överlåtbara tillgångar som inte tas upp någon annanstans icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader Obligationer från icke-finansiella bolag Artikel b eller d i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader 12

13 intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader instrument som inte har privata hypotekslån som säkerhet (RMBS), emitterade av ett kreditinstitut, om de visar sig vara av högsta kreditkvalitet fastställd av EBA i enlighet med kriterierna i artikel 509.3, och i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader instrument som har privata hypotekslån som säkerhet (RMBS), emitterade av ett kreditinstitut, om de visar sig vara av högsta kreditkvalitet fastställd av EBA i enlighet med kriterierna i artikel 509.3, och i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader obligationer som är berättigade till den behandling som anges i artikel eller och som uppfyller kriterierna i artikel a i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader 13

14 intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader andra obligationer än de obligationer som avses i 1.1.9, enligt definitionen i artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader 1.2 värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte har rapporterats i post 1.1 och som är kvalificerade för kreditnivå 1 enligt artikel Artikel b i i förordning (EU) nr 575/2013. Totala värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte redan har rapporterats i post 1.1. Det totala marknadsvärdet på obligationer enligt definitionen i artikel b i i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte har rapporterats i post 1.1 och som är kvalificerade för kreditnivå 2 enligt artikel 122 Det totala marknadsvärdet på obligationer enligt definitionen i artikel b ii i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader 14

15 intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader 1.4 Andra värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte rapporteras någon annanstans Det totala marknadsvärdet på obligationer enligt definitionen i artikel b iii i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp 610 intecknat belopp för högst tre månader 620 intecknat belopp för mellan tre och sex månader 630 intecknat belopp för mellan sex och nio månader 640 intecknat belopp för mellan nio och tolv månader 650 intecknat belopp för mer än tolv månader 1.5 aktierelaterade värdepapper från icke-finansiella enheter som är noterade i ett stort index på en erkänd börs Artikel c i förordning (EU) nr 575/2013. Totala aktierelaterade värdepapper från icke-finansiella enheter som är noterade i ett stort index på en erkänd börs icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader 1.6 Andra aktierelaterade värdepapper Artikel d i förordning (EU) nr 575/2013. Totala aktierelaterade värdepapper som inte har rapporterats i icke intecknat belopp 15

16 intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader 1.7 guld Artikel e i förordning (EU) nr 575/ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader 1.8 andra ädelmetaller Artikel f i förordning (EU) nr 575/ Totalt innehav av andra ädelmetaller än guld [Anmärkning: Hit hör silver och platina. Guld ska i stället rapporteras i post 1.5.] icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader 1.9 icke förlängningsbara lån och fordringar Artikel g i förordning (EU) nr 575/2013. Totala icke förlängningsbara lån och fordringar som avses i artikel g i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapporteras inom (de) berörd(a) underrad(erna) och kolumn(erna). 16

17 1.9.1 där låntagarna är andra fysiska personer än kommersiella enmansföretagare och partnerskap Artikel g i i förordning (EU) nr 575/2013. Totala icke förlängningsbara lån och fordringar där låntagarna är fysiska personer och där den sammanlagda insättningen från kunden eller kundgruppen med inbördes anknytning är mindre än 1 miljon euro icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader där låntagarna är små och medelstora företag som kan hänföras till klassen hushållsexponeringar enligt schablonmetoden eller internmetoden för kreditrisk eller till företag som omfattas av behandlingen i artikel 153.4, där den sammanlagda insättningen från kunden eller kundgruppen med inbördes anknytning är mindre än 1 miljon euro Artikel g ii i förordning (EU) nr 575/2013. Totala icke förlängningsbara lån och fordringar där låntagarna är små och medelstora företag som kan hänföras till klassen hushållsexponeringar enligt schablonmetoden eller internmetoden för kreditrisk eller till företag som omfattas av behandlingen i artikel 153.4, där den sammanlagda insättningen från kunden eller kundgruppen med inbördes anknytning är mindre än 1 miljon euro icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader där låntagarna är stater, centralbanker och offentliga organ Artikel g iii i förordning (EU) nr 575/

18 Totala icke förlängningsbara lån och fordringar där låntagarna är stater, centralbanker och offentliga organ icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader där låntagarna inte rapporteras i post 1.9.1, eller 1.9.3, exklusive finansiella kunder Artikel g iv i förordning (EU) nr 575/2013. Totala icke förlängningsbara lån och fordringar där låntagarna inte avses i post 1.7.1, eller 1.7.3, exklusive finansiella kunder icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader där låntagarna är kreditinstitut Artikel g v i förordning (EU) nr 575/2013. Totala icke förlängningsbara lån och fordringar där låntagarna är kreditinstitut icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader 18

19 intecknat belopp för mer än tolv månader där låntagarna är andra finansiella kunder (som inte avses i 1.9.1, eller 1.9.3) än kreditinstitut Artikel g v i förordning (EU) nr 575/2013. Totala icke förlängningsbara lån och fordringar där låntagarna är finansiella kunder icke intecknat belopp intecknat belopp för högst tre månader intecknat belopp för mellan tre och sex månader intecknat belopp för mellan sex och nio månader intecknat belopp för mellan nio och tolv månader intecknat belopp för mer än tolv månader Icke förlängningsbara lån och fordringar som rapporteras i 1.7 som bedöms som fastigheter Artikel h i förordning (EU) nr 575/ Med säkerhet som ställts genom kommersiella fastigheter Artikel h i i förordning (EU) nr 575/ Med säkerhet som ställts genom bostadsfastigheter Artikel h ii i förordning (EU) nr 575/ Är finansierade på matchande löptider (pass through) via obligationer som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel eller eller enligt definitionen i artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG Artikel h iii i förordning (EU) nr 575/ derivatfordringar 1290 Artikel i i förordning (EU) nr 575/2013. Totala derivatfordringar netto alla övriga tillgångar 1300 Artikel j i förordning (EU) nr 575/2013. Alla övriga tillgångar som inte redan har rapporterats i ovan. 19

20 Anmärkning: Tillgångar som dragits från kapitalbasen ska rapporteras i post tillgångar som dragits från kapitalbasen och som inte kräver stabil finansiering 1310 Artikel i förordning (EU) nr 575/2013. Alla tillgångar som dragits från kapitalbasen i enlighet med kapitalreglerna i förordning (EU) nr 575/ Outnyttjade beviljade kreditfaciliteter 1320 Artikel k i förordning (EU) nr 575/2013. Kreditfaciliteter som avses i artikel k i förordning (EU) nr 575/

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2013-10-14 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) L 193/134 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/1196 av den 2 juli 2015 om ändring av beslut ECB/2010/21 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2015/26) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003O0002 SV 17.02.2005 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003

Läs mer

Periodisk information 2015-03-31

Periodisk information 2015-03-31 Scania Finans Aktiebolag Periodisk information 2015-03-31 Scania Finans Aktiebolag, 556049-2570, är ett av Finansinspektionen tillståndspliktigt kreditmarknadsbolag och helägt dotterbolag till Scania CV

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Rapport över skuldtäckning Skadeförsäkringsföretag

Rapport över skuldtäckning Skadeförsäkringsföretag Datum 2014-03-31 Rapport över skuldtäckning Skadeförsäkringsföretag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 26.9.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning L 241/1 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003 om vissa av Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering

Läs mer

RP 1/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 1/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 kap. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag, 6 kap. 2 i lagen om investeringstjänster och av 5 kap.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar; FFFS 2014:12 Utkom från trycket

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 202/54 Europeiska unionens officiella tidning 4.8.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 17 juli 2009 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2014-03-26 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

Remiss angående förslag till föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

Remiss angående förslag till föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag Till Finansinspektionen finansinspektionen@fi.se REMISSYTTRANDE Remiss angående förslag till föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag FI Dnr 11 13269 Sparbankernas Riksförbund,

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Kapitaltäckning och stora exponeringar

Kapitaltäckning och stora exponeringar Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Beata A. Ribohn Kapitaltäckning och stora exponeringar Period 201009 Telefonnummer 08-4126607 2008:13 Institutnummer 41515 Org.nummer 556630-5412 E-POSTADRESS

Läs mer

Bankföreningens policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio

Bankföreningens policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio Bankföreningens policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio Bakgrund Efter Lehman-kraschen 2008 blev det uppenbart att många stora systemviktiga banker hade tagit på sig omfattande likviditetsrisker. De hade

Läs mer

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 pelare 3 FOREX BANK AB 2009 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Inledning FOREX Bank AB, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX). Detta dokument utgör

Läs mer

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft

Läs mer

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom Riskhanteringen i Nordals Härads Sparbank Nordals Härads Sparbank arbetar kontinuerligt med risker för att förebygga problem i banken. Det är bankens styrelse som har det yttersta ansvaret för denna hantering.

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser.

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser. Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft i Sverige.

Läs mer

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2013:1109 Utkom från trycket den 20 december 2013 utfärdad den

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik; beslutade den 17 februari 1998. Finansinspektionen föreskriver följande.

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14. 19.6.2015 L 154/15 RIKTLINJER EURPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet Konsoliderad situation för Solidar

Kapitaltäckning och likviditet Konsoliderad situation för Solidar Kapitaltäckning och likviditet Konsoliderad situation för Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 1 Bakgrund

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2013R1073 SV 27.11.2013 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1073/2013

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad 18.12.2008 Ersätter - Gäller 1.1.2009

FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad 18.12.2008 Ersätter - Gäller 1.1.2009 PP01 PP01 RÄNTOR Klassificeringsfaktorer Utestående belopp Ränta, % Radnr Knr 05 10 05 9 Genomsnittsränta på utlåning JO30000, Kr 10 10 9 Genomsnittsränta på inlåning K02 15 0 Genomsnittsränta på produktivt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Uppföljning av placeringsverksamheten

Uppföljning av placeringsverksamheten Anvisning 1 (5) Senaste ändring 16.1.2012 VI Uppföljning av placeringsverksamheten Genom VI-rapporteringen insamlas uppgifter om försäkringsanstalternas placeringsverksamhet. Uppgifterna används för Finansinspektionens,

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 1 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN HÄNDELSER I BANKEN Ekobanken har gått vidare med att utveckla de hållbarhetsrabatter som tidigare införts på räntan för bolån

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (13) RAPPORTERINGSANVISNINGAR De tekniska reglerna, anvisningarna och beskrivningarna för rapporteringen framgår av bilagorna K001, K002 och K003 i Finansinspektionens föreskrifts- och anvisningssamling.

Läs mer

RIKTLINJER (2014/528/EU) med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

RIKTLINJER (2014/528/EU) med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen, L 240/28 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 mars 2011

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 mars 2011 Created by vimbjo Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 mars 2011 KAPITALTÄCKNINGSANALYS - SKANDIABANKEN FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP 1. Kommentar utfall kapitaltäckning 31 mars 2011 jämfört

Läs mer

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/1 Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Clas Bergström Handelshögskolan i Stockholm Finanskrisen och Sverige Likviditetsaspekt:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2010

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2010 Created by vimbjo Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2010 KAPITALTÄCKNINGSANALYS - SKANDIABANKEN FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP 1. Kommentar utfall kapitaltäckning 31 december

Läs mer

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Innehållsförteckning Allmänt om verksamheten 2 Utveckling av resultat och ställning 3 Resultaträkning

Läs mer

Riktlinjer för behöriga myndigheter och fondförvaltningsbolag

Riktlinjer för behöriga myndigheter och fondförvaltningsbolag Riktlinjer för behöriga myndigheter och fondförvaltningsbolag Riktlinjer om börshandlade fonder och andra frågor som rör fondföretag 01.08.2014 ESMA/2014/937SV Datum: 01.08.2014 ESMA/2014/937SV Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 DELÅRSRAPPORT 2011 Delårsrapport Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 Undertecknad intygar härmed att denna kopia av delårsrapporten överensstämmer med originalet. Stockholm den 24 augusti,

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Datum Sid 1 (1-6) FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Antaget av kommunfullmäktige 1999-04-29, 17. INLEDNING Under 1990-talet har stora förändringar skett på det finansiella området. Finansmarknaden har avreglerats

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer