Finansiering av Rakeltäckning i speciella objekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiering av Rakeltäckning i speciella objekt"

Transkript

1 Myndigheten för 1 (5) Finansiering av Rakeltäckning i speciella objekt MSB-50.2

2 Myndigheten för 2 (5) Innehållsförteckning Innehållsförteckning Investering i nya repeateranläggningar Utrymmen där objektägaren själv ska bekosta Rakeltäckning Utrymmen där MSB delfinansierar Rakeltäckning Utrymmen där MSB bekostar Rakeltäckning Gallerior Sportarenor Mässlokaler Förändringar av befintlig repeateranläggning Anpassningar till förändringar i Rakelnätet Carrieruppgraderingar Förändring av donatorantenn Övriga förändringar...5

3 Myndigheten för 3 (5) 1 Investering i nya repeateranläggningar 1.1 Utrymmen där objektägaren själv ska bekosta Rakeltäckning Utrymmen avsedda för egen verksamhet betraktas som kundens ansvar, vilket innebär att de själva bekostar utrustning, installation samt drift av anläggningen. Detta gäller oavsett om flera kunder har behov av att använda Rakel i lokalerna. Projektering och byggnation ska ske i samråd med MSB och enligt av MSB framtagna villkor. Exempel på utrymmen är polisstationer, brandstationer, sjukhus och kriminalvårdens anstalter. 1.2 Utrymmen där MSB delfinansierar Rakeltäckning Vid nybyggnation av objekt (t.ex. gallerior och sportarenor) där krav på Rakeltäckning kan förväntas ställas från flera kunder (primärt räddningstjänst och polis) ska objektägaren bekosta infrastrukturen dvs. kablar, antenner och eventuella underrepeatrar samt installation och kabeldragning. MSB tillhandahåller Rakelsignal, i form av basstation eller offair-repeater. Detsamma gäller för Vägverkets och Banverkets tunnlar där räddningstjänsten kräver täckning, och detta saknas. I tunnlar där täckning finns för räddningstjänstens och/eller polisens gamla system, och där det är möjligt att använda befintlig infrastruktur i form av kablar och antenner bekostar MSB basstation eller off-air repeater och installation. 1.3 Utrymmen där MSB bekostar Rakeltäckning I befintliga utrymmen tillhörande en objektägare som inte är Rakelkund (t.ex. en galleria), där personal från flera kunder har behov av att använda Rakel, ansvarar och betalar MSB för etablering av täckning samt drift och underhåll av anläggningen. MSB bekostar även täckning i vissa speciella (befintliga) utrymmen som ägs av Rakelkund, men där täckning primärt krävs för andra Rakelkunder, exempelvis flygplatser (större, internationella). När ett önskemål kommer in till MSB görs en bedömning för varje enskilt fall om täckning ska etableras. I bedömningen tas bl.a. hänsyn till objektets storlek, riskbedömning samt hur komplex byggnaden är ur räddningssynpunkt.

4 Myndigheten för 4 (5) Gallerior För att MSB ska investera i en repeateranläggning bör gallerian/köpcentrum, ha minst 2,5 miljoner besökare per år. Den ska hysa ett flertal butiker, med en allmän yta ( torg ) där täckningen är undermålig. (Att täckningen är dålig inne i enskilda butiker är inte tillräckligt skäl). Underjordsgarage ges normalt sett inte täckning. Bank, systembolag eller liknande där det finns en ökad risk för ingripande från t.ex. polis ökar prioriteringen, liksom att räddningstjänsten bedömer att det är viktigt ur räddningssynpunkt Sportarenor Normalt sett bekostar inte MSB repeatersystem i sportarenor. Undantag är stora arenor där riskmatcher spelas, och som även används till andra stora evenemang Mässlokaler MSB bekostar inte generellt repeatersystem i mässlokaler, men vissa undantag kan göras efter en individuell bedömning som grundas på antal besökare och komplexitet ur räddningssynpunkt. 2 Förändringar av befintlig repeateranläggning Generellt sett ska förändringar av en repeateranläggning bekostas av repeaterägaren. Undantag kan dock göras under vissa förutsättningar enligt nedan. 2.1 Anpassningar till förändringar i Rakelnätet Vid förändringar i Rakelnätet, t.ex. carrierutökning på donatorstation eller nya siter, kan anpassningar på repeateranläggning krävas. De merkostnader detta medför för repeaterägaren kan MSB i vissa fall stå för.

5 Myndigheten för 5 (5) Carrieruppgraderingar Uppgradering av kanalselektiv repeater till fler kanaler kan, beroende på repeaterns syfte, helt eller delvis bekostas av MSB. När det gäller en kundägd repeater som används för täckning av egna lokaler betalar kunden mellanskillnaden mellan t.ex. en fyra- och en tvåcarriers repeater medan MSB bekostar arbetet. Uppgradering av en repeater som används av flera kunder, i t.ex. en tunnel, bekostas helt av MSB. Ovanstående gäller under förutsättning att anläggningen har dimensionerats enligt Villkor för Rakeltäckning i speciella objekt. Vid en carrieruppgradering av donatorstation kommer signalstyrkan att gå ner, vilket i vissa fall kan innebära att det krävs en donatorantenn med högre antennvinst på repeateranläggningen. En sådan anpassning bekostas av kunden Förändring av donatorantenn Förändringar i radioplanen, eller nya repeatrar, kan medföra att kunden anmodas av MSB att byta donatorstation vilket betyder att donatorantennen måste riktas om. Det kan också vara så att fler förtätningssiter har tillkommit, eller att frekvensplanen har blivit tätare och att man därför önskar en antenn med smalare diagram. I dessa fall bekostar MSB anpassningen. 2.2 Övriga förändringar Förändringar eller utökningar som krävs för att t.ex. anpassa repeateranläggningen till ombyggda lokaler bekostas av repeaterägaren, liksom förändringar för att undvika störningar på Rakelnätet.

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun Ulricehamn 2014-03-19 Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst 1 Inledning 1.1 Allmänt om färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang Att boka bord Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang I denna skrift har Visita samlat kortfattad information om hur det

Läs mer

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Dnr A 0160/03 Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Antagen av Byggnadsnämnden den 2003-11-12, ändring av titel policy till riktlinjer den 2004-02-12

Läs mer

Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor:

Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor: Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor: bygger på den senaste tekniken och är responsivt, vilket innebär att vyn anpassar sig efter vilken pryl användarna arbetar på - dator, läsplatta och telefon.

Läs mer

Särskild förmågebedömning 2011

Särskild förmågebedömning 2011 Särskild förmågebedömning 2011 1. Generell förmågebedömning 2. Störningar i elförsörjningen 3. Kärnteknisk olycka Sektorns förmåga Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett oberoende av händelse

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst 008/525-TN Dnr 2008/525-TN-364 Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst Antagna av Tekniska nämnden 2008-04-15 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinjer för riksfärdtjänst program policy

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009-09-02 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 2 Definition och avgränsning... 3 2.1 Definition... 3 2.2 Anskaffningsvärde...

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlandskooperativen vill i denna dokumentation påvisa utvecklad och kompletterande inriktning till Värmlands Kreditgarantiförenings

Läs mer

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

Riktlinjer för Investeringsredovisning

Riktlinjer för Investeringsredovisning Riktlinjer för Investeringsredovisning Antagen av KS 2011-04-06 Vänersborgs kommun Riktlinjer för investeringsredovisning Sida 1 (8) Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Redovisningsrutiner...2 3.

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden Rapport från Post- och telestyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 1 INLEDNING... 4 2 NATIONELLA NUMMERPLANER I EUROPA...

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (6) Erbjudande om förskola inom fyra månader När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola i en av kommunens förskolor ska kommunen erbjuda barnet en förskoleplats inom fyra månader.

Läs mer