GPS i alla taxibilar. Annat yrke otänkbart. Rullstolstaxi en ny frihet. TAXI 020 Ditt första val

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GPS i alla taxibilar. Annat yrke otänkbart. Rullstolstaxi en ny frihet. TAXI 020 Ditt första val"

Transkript

1 GPS i alla taxibilar Rullstolstaxi en ny frihet Annat yrke otänkbart TAXI 020 Ditt första val

2 Det går bra för Taxi 020! Jag tror att skälet till denna framgång speglas av de tankar vi hade när vi på våren 2001 skapade vår nya pay-off Taxi 020 Ditt första val. Tanken bakom denna var att när marknaden går från att vid vissa tider ha en större efterfrågan än tillgång på taxibilar, till dagens marknad med en viss överetablering, så kan man som kund välja det alternativ som man trivs bäst med, som ger mest känsla av service, kvalitet och säkerhet. Då just service, kvalitet och säkerhet är våra ledord i all vår verksamhet tror jag att vi är på väg att bli det första valet för allt fler kunder. Att i en organisation med över 2000 medarbetare kunna upprätthålla och stärka egenskaper som service, kvalitet och säkerhet kräver en plattform i form av samsyn och gemensamma värderingsgrunder. Denna plattform grundlades redan 1994, då Taxi 020 AB bildades, när man skapade en organisation som helt igenom styrdes av tankesättet Delaktighet skapar framgång. Nästan 10 år senare kan vi konstatera att detta fortfarande stämmer vi har kontinuerligt under dessa år upplevt, och upplever fortfarande, framgång tack vare delaktighet och därmed även ansvarskänsla och samhörighet. Delaktighet skapar framgång kommer även fortsättningsvis att vara det tankesätt som styr verksamheten inom Taxi 020 och nu även vara grunden för den riksetablering som vi håller på att genomföra i Sverige. Att även på riksplanet kunna erbjuda högsta möjliga service, kvalitet och säkerhet blir en naturlig utveckling för oss som organisation. Denna expansion kommer vi att uppnå genom att dela med oss av våra värderingar med kundperspektivet i fokus tillsammans med våra olika koncept såsom 020 MaxiTaxi, 020 Direktbud, 020 Limousine samt 020 TaxiGuide. Även våra instrument för rekrytering och utbildning, vårt miljöarbete med genomförd certifiering, våra strikta policys för agerande under varumärket samt en avancerad teknisk plattform för att alltid uppnå största möjliga tillgänglighet för kunden, kommer erbjudas på riksplanet. Jag vill avslutningsvis tacka alla Er kunder som ger oss förtroendet att ta hand om Ert behov av taxi och budtransporter. Jag vill även tacka alla våra medarbetare, transportörer och chaufförer för att ni för vidare denna tradition av service, kvalitet och säkerhet, varje dag i ert arbete. Och jag vill även passa på att tacka alla våra samarbetspartners och annonsörer som gjort denna tidning möjlig och med sitt arbete hjälper oss att bli Taxi 020 Ditt första val. Per Lundquist Marknadschef, Taxi 020 AB På en taximarknad i Stockholm som minskat med närmare 15% under de senaste drygt två åren har Taxi 020 AB växt med nästan 38%. Från lokalt till rikstäckande Taxi 020 finns i tre svenska städer, Stockholm, Göteborg och Jönköping. Inom en inte allt för avlägsen framtid finns Taxi 020 förhoppningsvis i över 20 städer. Konceptet bakom denna strategi har namnet Taxi 020 Sverige. Att expandera som taxibolag och bli det största bolaget i landet är ingen nyväckt tanke. Arbetet med ett nationellt 020-samarbete inleddes i och med att Taxi 020 Göteborg blev verklighet år 2000 och Taxi 020 Jönköping införlivades i bolaget år Det är dock helt nyligen som en medveten strategi för detta arbete har tagits fram. Hög kvalité och god service Vi har under lång tid skapat en betydande goodwill som en bra och välskött taxiorganisation, säger marknadschef Per Lundquist. Vi har skapat utmärkta rutiner, en tydlig varumärkesprofil och arbetar inom organisationen på ett sunt och effektivt sätt med tydliga policys för allt agerande under varumärket Taxi 020. Den kunskapen vill vi exportera till andra delar av landet. Syftet är att skapa ett starkt rikstäckande taxibolag med enhetligt varumärke, hög kvalité och god service samt inte minst ett enhetligt, gratis och enkelt telefonnummer oberoende av var man är, Upp till 25 städer finns med i planerna. Det är städer som SAS och Skyways trafikerar inklusive några järnvägscentra och målgruppen för Taxi 020 är affärsresenärerna. Fler bolag anslutna Vi hoppas givetvis kunna locka många lokala taxibolag på dessa orter att ansluta sig till Taxi 020, säger Per Lundquist. Det finns många fördelar med att ansluta sig. Ett gott skäl är enligt Per Lundquist den tekniska plattform som Taxi 020 besitter. Den är mycket väl utvecklad och ett lokalt taxibolag kan, oavsett var i landet, utnyttja den kapaciteten. Detta ger många synergieffekter och därmed kostnadsbesparingar för de anslutna beställningscentralerna, säger Per Lundquist. Vi kan ta emot och sköta beställningar, bokningar och telefonsamtal över hela landet från vårt kontor här i Stockholm. Vi kan även sköta avräkningar, fakturering, marknadsföring, utbildning och rekrytering och mycket annat. Ekonomiskt blir det en vinst för varje åkare som är delaktig i Taxi 020 Sverige. Taxi 020 i siffror Taxi 020 AB grundades 1994 genom en sammanslagning av Arlanda Taxi, Lidingö Taxi, Solna Taxi samt Vallentuna Taxi. När Haninge-Tyresö Taxi gick med i organisationen 2001 blev bolaget länstäckande i Stockholm. Taxi 020 AB ägs helt av anslutna transportörer. Taxi 020 är det tredje största taxiföretaget i landet och i Stockholmsregionen. Taxi 020 finns i dagsläget i Stockholm, Göteborg samt Jönköping. Taxi 020 består av ca 860 fordon varav 130 är specialbussar. Av dessa finns ca 50 taxibilar i Göteborg och ca 10 i Jönköping. Taxi 020 har ca legitimerade chaufförer och en omsättning på ca 800 miljoner. Beställningscentral och administration är belägna i Kista med 120 anställda. Taxi 020 har fyra unika koncept: 020 MaxiTaxi för upp till 8 personer, 020 Direktbud för snabba budtransporter, 020 Limouine för specialarrangemang och 020 TaxiGuide för guidade körningar i Stockholm. Genom 020 numret ringer alltid kunden gratis till Taxi 020, även från mobiltelefon. Taxi 020 Sverige har ca 2500 företag och organisationer som avtalskunder. Box 1133, Kista Tel: Fax: Kontaktperson: Per Lundquist Produktion: Roxx Media Sverige AB Box 164, Vimmerby Växel: , Fax: VIMMERBY STOCKHOLM SKÖVDE 2 Taxi 020

3 8 000 transporter... Beställningscentralen är spindeln i nätet på Taxi 020 och dess hjärta. Här arbetar 60 personer som tar emot samtal från kunder och chaufförer, förmedlar beställningar. Och ser till att trafikflödet löper utan problem telefonsamtal i veckan tar centralen emot och styr transporter om dagen. Beställningscentralen hör till de viktigare delarna på Taxi 020. Utan en väl fungerande beställningscentral står varje taxirörelse sig slätt. Det ställer därför höga krav på medarbetarna och förmågan att arbeta snabbt, klara stress, vara noggranna, kreativa och ha kunden i fokus. En förutsättning är också en väl utvecklad teknik vilket Taxi 020 har. Fler och fler stannar Att arbeta som Taxi operatör, eller beställningsmottagare som det egentligen heter, var länge ett genomgångsyrke. Det var något man hoppade på tillfälligt efter studierna, eller för att det bidrog till extra inkomster under studietiden. Så har det även varit på Taxi 020, säger teamledare Kjell Eriksson, men numera minskar personalomsättningen stadigt. Allt fler stannar här en längre tid, vilket bidrar till en jämn kvalitet. Förklaringen är enligt Kjell Eriksson att Taxi 020 medvetet satsar på att höja statusen på yrket och öka delaktigheten i hur arbetet utformas och utvecklas. Delaktigheten är mycket viktig säger Kjell. Alla ska känna gemenskap, teamkänsla och arbeta mot samma mål. Att det fungerar märks på sjukskrivningar och personalomsättning som halverats det senaste två åren. Delaktig personal För ett år sedan omorganiserades beställningscentralen. Personalen själva var i hög grad delaktiga i hur arbetet skulle organiseras. I dag är de uppdelade i tre olika team med personer i varje samt två natteam som alla arbetar skift. Personalen Teamledare Kjell Eriksson med trafikledare Madde Lemström kollar över de senaste beställningarna. tycker att teamen ger en familjekänsla där alla bryr sig om varandra. Beställningscentralen har satt upp personalmål och servicemål för att höja ribban på arbetet och kvalitén. Personalomsättningen skall inte vara högre än tio procent vilket även gäller sjukfrånvaron. Målet gentemot kunderna är att 95 procent av de inkommande samtalen ska ha besvaras inom 20 sekunder. Vi är mycket målinrikade och strävar att vara det bästa taxiföretaget, säger Kjell Eriksson....blir effektivare och snabbare med GPS I januari ska samtliga 660 taxibilar som är anslutna till Taxi 020 vara utrustade med GPS. För dig som kund innebär tekniken att du snabbare får bilen du beställt. GPS, Global Positioning System, som utnyttjar de satelliter som svävar långt ovanför våra huvuden kan användas på flera sätt. Installationen på börjad När Taxi 020 installerar GPS är det för att på några meter när bestämma var Kjell Scherman är teknikansvarig och har hand om att byta taxametrarna. en taxibil befinner sig och därmed effektivisera verksamheten. Redan idag finns GPS i en stor del av Taxi 020:s bilar och under hösten ska resterande fordon få det installerat. Vi håller just nu på att byta ut samtliga taxametrar i våra bilar mot moderna och bättre samt förbereder samtidigt för GPS, säger Kjell Scherman, teknikansvarig på Taxi 020. Mindre tomkörning Det finns uppenbara fördelar med GPS i taxibilar. GPS ger effektivare körning eftersom tomkörning undviks till stor del. Beställningscentralen vet exakt var varje bil befinner sig och dirigerar därmed fram den som ligger närmast en beställning. Effektivare körning ger i sin tur också mindre påverkan på miljön. GPS innebär bättre ekonomi för taxiägaren, ger beställningscentralen De nya taxametrarna är snabba och smidiga. Det kommer underlätta i det dagliga arbetet för taxichaufförerna. bättre kontroll av flödet vilket i sin tur medför fördelar för kunden. Säkerhetsaspekten är också mycket viktig, säger Kjell Scherman. Idag finns en larmfunktion i varje bil och med GPS kan vi också veta exakt var taxibilen som råkat i svårigheter befinner sig. Taxi 020 3

4 Utbildning för förarkvalité En McDonalds-hamburgare smakar exakt lika, oavsett om du köper den i Jugoslavien, Thailand eller Ecuador. Du ska också möta samma service och höga kvalité när du beställer en Taxi 020-bil i Stockholm, Göteborg eller Jönköping. Det är en filosofi som genomsyrar Taxi 020. Utbildning och rekrytering är en viktig del av Taxi 020:s verksamhet. Chef Hasse Linnes kollar till den nya gruppen med taxichaufförer. När taxi avreglerades 1990 blev det fritt fram för vem som helst att driva taxirörelse. Det bidrog till att oseriösa företagare tog sig in i branschen och det lockade även chaufförer som var mindre lämpade att köra taxi. Följden blev att taxis rykte fick sig en törn. Även om situationen och seriositeten idag är en helt annan lever ryktet delvis kvar. Taxi 020 har höga krav på sin organisation och arbetar med att ständigt förbättra och utveckla verksamheten, även beträffande rektrytering och utbildning. Egna kurser Taxi 020 genomför regelbundet egna TFL-kurser (taxiförarlegitimation) för personer som vill bli taxichaufförer inom Taxi 020. Detta första steg i utbildningen omfattar kartläsning, säkerhet, yrkestrafiklagar och miljöfrågor men även lokalkännedom, att kunna gator och adresser inom Stockholms län. Även om Taxi 020 genomför kursen är det Vägverket som godkänner chaufförer och Länsstyrelsen som avgör lämpligheten. Ytterligare ett steg i utbildningen är ett Taxi 020-leg. Det innebär en första grundlig utbildning i steget mot att bli Taxi 020-chaufför. Eftersom Taxi 020 är en länstäckande taxirörelse är lokalkännedom över hela länet ett krav. Chauffören måste känna till företagets policy, avtalskunder, miljöcertifiering, kundservice liksom tekniken som styr beställningar och taxametrar. Steg tre i utbildningen kommer att rikta sig till de chaufförer som vill gå vidare och under Taxi 020:s paraply starta egen taxirörelse, en två månader lång transportörskurs som innehåller juridik, ekonomi, personalpolitik och personalansvar. Denna kurs kommer att starta under kvartal tre år Identitet 2004 Nu inleder Taxi 020 något man kallar Identitet 2004 som är ytterligare ett steg mot att förstärka kvalitén, servicen och pålitligheten. När vi nu startar Taxi 020 Sverige i flera svenska städer är det viktigt att det finns en Taxi 020-värdering överallt, säger Hasse Linnes, chef för utbildning och rekrytering. Att du som kund får samma kvalitativa service oavsett om du åker våra bilar i Stockholm, Göteborg eller Jönköping. Precis som att en McDonaldshamburgare smakar lika i Jugoslavien och Sverige ska en Taxi 020-bil vara densamma överallt. Tord är chaufförernas förlängda arm Av omkring chaufförer Inom Taxi 020 är fem inspektörer. Det är erfarna chaufförer som verkat i yrket under lång tid. De övervakar att Taxi 020:s policy efterlevs, att ingen Taxi 020-bil skiljer sig från en annan och att kunden alltid kan lita på att få samma service oavsett bil eller chaufför. Inspektörer finns även inom andra taxibolag, men då under benämningar som kamratstödjare eller förmän. Skillnaden är att inspektörerna inom Taxi 020 har mer långtgående befogenheter. De kan utfärda skriftliga varningar och till och med stänga av chaufförer från arbetet om policyn inte följts eller om någon misskött sig. Inspektör och lärare Tord Nilsson är en av inspektörerna. Han började köra taxi redan 1971 och har varit åkare från Han fungerar även som lärare vid Taxi 020:s interna utbildning av taxichaufförer. Inspektörernas arbete är i första hand att hjälpa sina kollegor, t ex att förse chaufförerna med kvittorullar, informationsmaterial, en ny slips om chaufförens egen blivit smutsig eller om någon Taxi 020-dekal saknas på bilen. Syftet är att fungera som chaufförernas förlängda arm, säger Tord Nilsson. Alla känner till oss och känner förtroende för vad vi gör. Snabb hjälp åt kollegorna Om en taxichaufför utsätts för hot, våld eller rån, är Tord eller övriga inspektörer också snabbt på plats. Innan ens polis eller ambulans har kommit finns vi där för att hjälpa och stötta, säger Tord. Vi håller mycket hårt på att policyn följs, säger Tord. Ett exempel är att ingen rökning får förekomma i bilarna. Bryter någon chaufför mot den regeln blir det först en skriftlig varning. Inspektörerna är oerhört viktiga för verksamheten, hävdar Per Lundquist, marknadschef på Taxi 020. Det är ett kontrollinstrument så att bilar och chaufförer alltid ser snygga och fräscha ut och att chaufförerna sköter sin uppgift på ett betryggande sätt. I korthet att Taxi 020:s policy, service och kvalité alltid hålls på en mycket hög nivå. Inspektör Tord Nilsson är till stor hjälp för sina kollegor. FöretagsTaxi är skapat för företag och uppbyggt kring företagens behov av taxitransporter. Idén är att förenkla och förbättra processerna vid tjänsteresor med taxi. Med FöretagsTaxi kan du själv boka din taxi, rikstäckande och över nätet. Vill du istället ringa in din bokning har vi ett och samma nummer för hela Sverige. Riksnummer PRELEK AB har levererat kostnadseffektiva mobiltelefon lösningar till företag i över 25 år. Hos PRELEK är... HK. Eliegatan 3, Box 1051, Sundbyberg Företagsförsäljning Taxi 020

5 Frihet att köra taxi Henrik Thid är en av många chaufförer inom Taxi 020. Henrik är 30 år och har kört taxi i elva. Han har svårt att tänka sig ett annat yrke. En typiskt taxidag för Henrik börjar med en första körning klockan åtta på morgonen, en inbokad skolkörning mellan Tyresö och Solna. Fram till klockan 14 på eftermiddagen står han till förfogande med körningar via växeln och då väntar en ny skolkörning. Denna gång mellan Solna och Ösmo. Därefter är det vanliga körningar igen fram till klockan 17 då dagen avslutas med en sista skolkörning. Vad som skiljer mig mot många andra chaufförer är att jag väljer till stor del mina arbetstider själv, och det är en fördel, säger han. Jag är ensam chaufför på just den här bilen vilket gör att jag kan anpassa mina arbetstider till min fru som arbetar oregelbundna tider inom vården. Har provat andra yrken Taxikortet tog han i samband med skolutbildning. Han gick fordonsteknik och likvärdiga utbildningar där körkortstagning ingick. Jag var 19 år och eftersom jag mer eller mindre fått taxikortet gratis tyckte jag att jag kunde prova på yrket en tid. Det verkade i varje fall kul. Det var elva år sedan och så när som på en period på tre månader, har han kört taxi. Jag kände att jag borde prova på något annat, men efter tre månader räckte det. Jag längtade tillbaka. Träffar alla sorters människor Att köra taxi betyder för Henrik frihet, men även en möjlighet att träffa alla sorters människor. Man får förstås pejla kunden, säger han. Tar de upp en tidning ska man inte prata eller störa. Men oftast är passagerarna pratsamma och jag får vara med i många intressanta pratstunder om alltifrån väder till världsproblem. Henrik arbetade tidigare vid Solna- Lidingö Taxi och hamnade vid sammanslagningen 1994 i Taxi 020-organisationen. Jag trivs alldeles utmärkt i Taxi 020, menar Henrik. Det är en stabil organisation och med bra människor att jobba tillsammans med. Taxichaufför Henrik Thid i väntan på en ny körning. Taxi 020 5

6 Enkelt när HP bokar taxi Hewlett-Packard har sitt svenska huvudkontor i Kista. Det internationella företagets många kontakter inom och utom landet innebär att behovet av snabba taxitransporter, inte minst till Arlanda och Bromma, är stort. Hewlett-Packard är en av Taxi 020:s cirka avtalskunder. På huvudkontoret arbetar 300 personer och varav ett 30-tal utnyttjar Taxi 020 så gott som dagligen. Annika Lindgren och hennes kollegor i HP:s reception sköter taxibeställningarna från huvudkontoret och ser till att bilar finns till hands när de behövs. Från receptionen finns en direktlinje, en automatbokning som förenklar beställningen avsevärt. En liten låda med en knapp som Annika bara har att trycka på. Inom några minuter står en bil vid entrén. Tre-fyra gånger per dag utnyttjar hon automatbokningen. Flera andra större företag med egen reception använder sig av samma system. Om Annika i förväg vet när anställd ska åka till Arlanda eller Bromma gör hon en förhandsbokning. Det är mycket behändigt system och fungerar mycket bra, säger hon. Det är aldrig några problem utan vi har bilarna snabbt på plats när det är bråttom. Vi är mycket nöjda. 6 Taxi 020

7 Rullstolstaxi inom en halvtimme Taxi 020:s Rullstolstaxi har gjort livet blivit betydligt enklare och friare för de rullstolsburna i Stockholms län. Istället för att som tidigare beställt färdtjänst dagar i förväg räcker det nu med en halvtimmes framförhållning. I Stockholms län finns rullstolsburna personer. I mer eller mindre grad har deras liv utanför hemmet styrts av färdtjänstens organisation och kapacitet. Korta resor har de tvingats planera i dagar i förväg. Ibland upp till fyra eller fem dagar i väntan på att färdtjänsten ska få en lucka. Det har inte direkt uppmuntrat till spontana utflykter och resor. Handikapporganisationerna har givetvis klagat på situationen och krävt ökade möjligheter till ett rörligare liv för rullstolsburna, ett liv som inte styrs av bristande kapacitet. Independent Living Inom ett EU-projekt kallat Independent Living och som innebär att färdtjänsten tar hjälp av privata entreprenörer, har Taxi 020 tillsammans med DHR, De handikappades riksorganisation, och andra organisationer startat Rullstolstaxi. På några få månader har projektet blivit en stor succé och antalet som utnyttjar tjänsten har mångdubblats. Det har ökat lavinartat, säger Mackis Tiflidis. Den första tiden hade vi fem körningar per dag och nu är vi uppe i 200 i veckan. Det kommer att fortsätta öka tror vi. Mackis Tiflidis är biträdande åkerichef på Taxi 020 AB. I bakgrunden syns chauffören Nasser Ghanbarzadeh med en rullstolstaxi. Från att tvingas vänta i flera dagar kan de rullstolsburna nu beställa taxi med mellan 20 och 30 minuters framförhållning. Det innebär i praktiken också att rullstolsburna nu själva väljer den taxileverantör de vill åka med. Svårt att nå ut till alla Den första februari inleddes projektet och för ändamålet har Taxi fordon som byggts om och anpassats för att köra rullstolar. Taxi 020 har informerat om Rullstolstaxi i olika handikapptidningar. Största bekymret är att nå alla rullstolsburna med informationen. Alla är inte anslutna till handikapporganisationer och når därigenom inte organisationernas information. Rullstolstaxi ställer också extra krav på taxichaufför. Det räcker inte med att vänta med bilen utanför utan chauffören ska hämta kunden i lägenheten och även hjälpa till med påklädningen. Projektet håller på att utvärderas för att se hur det ska fortsätta i framtiden. Mackis Tiflidis är dock övertygad om att det blir en fortsättning eftersom det blir svårt att upphöra med tjänsten. Kunderna har lärt sig att man inte behöver vänta i flera dagar på färdtjänst. Det skulle bli ett ramaskri om man gick tillbaka till en väsentligt sämre service och därmed försämrad livskvalitet på nytt. 130 specialfordon över hela Stockholms län Taxi 020 Specialbuss AB är ett dotterbolag till Taxi 020 AB som sysselsätter 17 personer. Företaget tillhörde tidigare SL (Storstockholms Lokaltrafik) och köptes Specialbuss sysslar helt och hållet med kommunalt upphandlade transporter. För ändamålet finns omkring 130 specialfordon som över hela Stockholms län transporterar särskolebarn, skjutsar till och från dagcenter och servicehus och demensvård. Specialbuss sköter även taxitransporter av dialyspatienter och försäkringskassekunder. Tidsbundna turer Till skillnad från övrig taxiverksamhet är turerna för specialbuss mycket tidsbundna. Det krävs mycket arbete för att få verksamheten att fungera smärtfritt och handlar till mångt och mycket om planering. Specialbuss har fem personer med ansvar för den långsiktiga planeringen av rutterna och ytterligare fyra som har hand om den korta planeringen. Det är hela tiden många förändringar, säger Cilla Gustafsson, en av långtidsplanerarna. Det är schemaändringar vi måste ta hänsyn till. Det kan vara särskolebarn som plötsligt är lediga en dag, eller lokaler som byts och tider som förändras. På väg in i specialbussen är Mats Temerin som får hjälp av dagens chaufför Johannes Hacker. Taxi 020 7

8 99,98% nöjda kunder Taxi 020 utförde totalt transporter under första kvartalet i år. Av dessa reklamerades 152. Det innebär att Taxi 020 håller hög kvalitets- och och servicegrad i 99,98 procent av fallen. Trots det tas varje reklamation på största allvar och utreds grundligt. Om vi gjort fel eller på något sätt orsakat kunden skada ska vi givetvis ge ersättning och framföra bolagets ursäkt, säger Per Lundquist, marknadschef på Taxi 020. Det är viktigt att misstaget inte upprepas, att vi bättrar oss om det i grunden handlar om ett systemfel. Interna klagomål Av de 152 reklamationerna var över hälften interna. Tillfällen där chauffören anmärkt på beställningscentralens arbete, eller där beställningscentralen blivit illa bemött av en chaufför. Interna klagomål har ofta sin förklaring i felaktiga beställningar som i förlängningen beror på hörfel, missuppfattning eller stress. 67 reklamationer kom från kunder. Merparten gäller försenade bilar, dåligt körning, felaktig debitering eller otrevliga chaufförer. Petra Westermark utreder reklamationerna på Taxi 020. Hennes första Petra Westermark tar hand om kundernas reklamationer. Alla kunder får svar inom två veckor. åtgärd är att bekräfta till kunden att hon tagit emot reklamationen och att kunden ska få svar inom två veckor. Åtgärder görs alltid Jag gör en noggrann undersökning om vad som hänt, säger hon. I många fall är det enkelt om kunden missat tåget för att taxin var sen. I andra fall kan det vara svårare som när en kund klagar på att chauffören kört fort, slarvigt eller trafikfarligt. Om utredningen visar att Taxi 020 i något avseende brustit resulterar reklamationen att kunden får någon form av kompensation, kanske en blomstercheck eller biocheck som plåster på såren. Miljön viktig för Taxi 020 Med sina 860 fordon som ägs och drivs av omkring 400 åkerier är Taxi 020 landets största taxiföretag som miljöcertifierats inom miljöledningssystemet Grön Taxi. Taxi 020:s miljöpolicy Certifieringen och det löpande miljöarbetet syftar till att kontinuerligt minska belastningen på miljön. Vägtransporterna står för en stor del av miljöbelastningen i Sverige. Eftersom Taxi 020 är en del av transportnätet är det viktigt för företaget att aktivt arbeta för att minska sin inverkan på miljön. ISO Miljöarbetet inleddes 1998 och är framtaget av branschorganisationen Svenska Taxiförbundet i samarbete med Miljöledarna Ciconia AB. Grön Taxi är ett branschanpassat system som är baserat på ISO Under det första året utbildades alla åkariägare. Utbildningen omfattade hur miljön påverkas globalt såväl lokalt, lagstiftning, Agenda 21 liksom miljöpolicy och handlingsplaner. Under samma period genomfördes en miljöinventering inom företaget och efter två år arbete fick Taxi 020 i februari 2001 sin miljöcertifiering. 8 Taxi 020 Ekonomisk vinst Vi är det största taxiföretaget som har certifierats inom Grön Taxi och vi är mycket stolta över att ha infört ett miljöledningssystem i vår stora organisation, säger marknadschef Per Lundquist. Närvaron av ett miljöledningssystem är en förutsättning för att kunna styra, kontrollera och därmed minimera den miljöpåverkan som vår verksamhet medför. Vi lägger stora resurser på utbildning av alla medarbetare i organisationen och är övertygade om att det är grunden för en ökad medvetenhet, en ökad motivation och engagemang för miljön. En positiv bieffekt med vårt miljöarbete är att skadefrekvensen på våra fordon minskat med ca 25 procent. Detta innebär fördelar för åkerierna ekonomiskt samt att våra kunder märker ett lugnare trafikbeteende. Taxi 020 ska: Erbjuda miljöeffektiva transporter. Arbeta för att minimera verksamhetens påverkan på miljön. Vid inköp eftersträva produkter och tjänster med lägsta möjliga miljöbelastning. Eftersträva att anlita leverantörer som arbetar aktivt med miljöfrågor. Vidareutbilda och informera i miljöfrågor för att ständigt öka miljökompetensen bland medarbetare och transportörer. Upprätthålla ett miljöledningssystem för hela verksamheten som ska leda till ständiga förbättringar, såväl miljömässiga som ekonomiska och trafiksäkra. Följa gällande lagar i miljölagstiftningen och övriga lagkrav.

9 Enklare fakturor med nytt system I sin strävan att utveckla Taxi 020 satsar företaget nu på ett nytt ekonomisystem. För avtalskunder innebär det enklare fakturor och mer uppgifter om varje enskild resa. I sommar installeras den första delen av systemet. Under hösten kommer en för Taxi 020 anpassad version att tas i bruk och löser en rad knutar. Delar av det nuvarande ekonomisystemet är vid det här laget närmare 20 år gammalt och kan inte uppdateras och anpassas efter dagens krav. Det består dessutom av två olika system som inte kan arbeta mot varandra. En datakörning låser två datorer helt idag och det tar bort värdefull tid, säger ekonomichefen Lotta Nilsson. Det nya systemet som heter TaxiAdm, är anpassat för taxiverksamhet och integreras med det system som styr Taxi 020:s beställningar och innebär stor skillnad för arbetet. Det innebär enorma förbättringar, säger Lotta Nilsson, dels går det att koppla samman med det vanliga bokföringssystemet och innebär en mycket hög flexibilitet. Det innebär också att vi nu kvalitetssäkrar fakturor. För avtalskunder och åkare innebär det en enklare och snabbare hantering och mer informativa fakturor. Ekonomichef Lotta Nilsson tror starkt på det nya ekonomisystemet som kommer spara tid hos både Taxi 020 och hos kunderna. Nya Toyota Avensis säkraste modellen någonsin!* Toyota Avensis har utnämnts till den säkraste bilmodellen någonsin med 34 poäng i EuroNCAP:s nyligen genomförda krocktester. Det är också den första modellen som får maximalt 5 stjärnor efter de nya hårdare testförfarandet. Nya Avensis är den första bilen i Europa utrustad med nio krockkuddar vilket inkluderar en unik 18-liters krockkudde för förarens knän och underben. (Källa: EuroNCAP). Saker och ting är inte alltid som man tror. TOYOTA CENTER STOCKHOLM AB: ARLANDASTAD Thulins Plats 1. KUNGENS KURVA Ellipsvägen 4. NACKA/ORMINGE Kanholmsvägen 12. Tel. vxl: RISSNE Madenvägen 5. TÄBY Enhagsvägen 4. Taxi 020 9

10 10 Taxi 020 Ditt första val

11 Charmigt boende för Taxi 020 Första oktober flyttar Taxi 020 från sina trångbodda lokaler vid Isafjordsgatan i Kista till mer ståndsmässigt boende i centrala Sundbyberg. Nya adressen är Marabous vackra före detta huvudkontor. Taxi 020 har växt ordentligt den senaste tiden. Trots en vikande marknad har bolaget på två år ökat antal fordon med cirka 38 procent. Inte utan att det påverkat verksamheten. De nuvarande lokalerna i Kista är inte längre ändamålsenliga och det faktum att avdelningarna finns på olika plan gör inte saken bättre. Taxi 020:s expansionsplaner nationellt kommer heller inte att förbättra situationen. Det finns bara en väg att gå och lösningen ligger vid Allén 7 i Sundbyberg. Lokaler med gammal charm Lokalerna är Marabous gamla huvudkontor som byggdes i olika etapper mellan 1930 och Ytterligare tillbyggnader kom till på 70-talet. Mycket av den gamla charmen finns fortfarande kvar även om lokalerna tekniskt och arbetsmiljömässigt håller dagens krav. Framför allt märks Marabouparken som omsluter kontorsbyggnaderna och som erbjuder en omfattande skulptursamling av bland annat Bror Hjort och Auguste Rodin. Likaså den åttkantiga hörsalen och den före detta personalmatsalen. Matsalen är ett kapitel för sig. Kulturmärkt med åtta meter i takhöjd och där det längs taket undersida löper en partenonfris gjord av Eric H Olsson. Längs ena kortsidan hänger en magnifik fondmålning från 1938 utförd av Hilding Linnqvist. Möjlighet till expansion Lokalerna ger Taxi 020 stora möjligheter att expandera. Flytten innebär att utbildningsverksamheten får större lokaler, att tillgängligheten för chaufförer och åkare förbättras liksom en betydligt mer inbjudande reception. Det blir även fler och bättre konferensrum. Beställningscentralen tar över den gamla personalmatsalen och får därmed betydligt mer anpassade lokaler för verksamheten. Den tidigare matsalen blir beställningscentralens nya hemvist. Den magnifika fondmålningen i bakgrunden är från 1938 och kommer att finnas kvar. TRAFIKSKOLA AB Enköpingsv. 14A, Solna Tel år i branschen Auktoriserade revisorer Bo Finnhammar Kjell Morberg Hans Bredberg Jonas Forsberg Niklas Strömquist Godkända revisorer Inga-Britt Larsolle Madeleine Molin Carl-Erik Morin Åsa Särnstedt Katarina Lindholm Ola Spinnars Håkan Fjelner Malin Markman Hans Sundstrand Gunilla Stenbeck Mikael Larsson Ulf Johansson Cajsa Norrman Ulf Christiansson Det är vi som levererar DEKALER till Box 7079, Sundbyberg Tel Fax Service & support Kompletta nätverkslösningar Installationer och kabeldragning Bygger dator/er efter dina önskemål Pc-baserade datasystem med kringutr. Box 194, Upplands Väsby Besöksadress: Videvägen 5 Tel: Fax: OHLCÈN & NILSSON AB Sandhamnsgatan 61, Stockholm Tel Fax Vi sköter Taxi 020s datorer och servrar. Genom samarbete med andra företag inom IT-teamwork.net kan vi erbjuda ett heltäckande tjänsteutbud inom it-området Reimersholmsg. 6 Box Stockholm Tel: Taxi

12 Fördelar för Avtalskunder: Taxi 020:s specialtjänster som: Enklare och snabbare för avtalskunder Avtalskunderna ökar stadigt i antal för Taxi 020. Redan nu har många företag, organisationer, institutioner, kommuner och föreningar insett fördelarna med att bli avtalskund. Vinsten ligger bland annat i prioriterade telefonnummer, snabbare beställningar, konto för fakturering och därmed enklare hantering av taxiresorna. Taxi 020 Sverige har idag cirka avtalskunder och varje månad tillkommer nya. Vissa av dessa är mycket aktiva och utnyttjar Taxi 020 flera gånger per dag, andra kanske så sällan som ett par gånger per år. Oavsett hur ofta man använder sig av taxi, ansluter sig många kunder för att de vet vad de kommer att få, säger Irène Miller, avtalsansvarig vid Taxi 020. Det blir inga överraskningar utan en enklare hantering från beställning till fakturor med specifikation. Enligt kundens önskemål Som avtalskund hos Taxi 020 får företaget ett kostnadsfritt, prioriterat telefonnummer till växeln, fasta priser till och från Arlanda liksom bevakning av ankomster och avgångar på Arlanda. Bland mycket annat. Många av Taxi 020:s avtalskunder har även egna önskemål kring bestämda arrangemang, eller kring fakturering och beställning, önskemål som Taxi 020 bistår kunden med. Jag upplever att många kunder anlitar oss för att de ser oss som ett seriöst taxibolag, säger Irène Miller. Eget kundnummer och kod Det finns möjlighet att välja mellan två olika betalningssystem, taxicheckar eller kundnummer och kod. Senare i år kommer även ett kontokort att införas. Beställning via kundnummer är mest vanligt och innebär att avtalskunden uppger kundnummer och kod vid beställningen och att den som åker bara skriver under kvittot. Bifogat till fakturan finns sedan en utförlig specifikation av företagets taxiresor. Fler och fler ansluter sig som avtalskunder, enligt Irène Miller. 020 Maxitaxi, taxiresor för grupper upp till åtta personer och med mycket bagage. 020 Direktbud som är snabba leveranser, dygnet runt i hela Storstockholm. 020 Limousine i de fall företaget exempelvis vill ta hand om en viktigt kontakt. 020 Taxiguide som innebär skräddarsydda och personliga sightseeingturer runt Stockholm tillsammans med legitimerade taxiguider. Här är några av de som är avtalskunder hos Taxi 020 Sverige: bl a företag, organisationer, institutioner, kommuner och föreningar AT & T Ericsson Flygtaxi Färdtjänst Företagstaxi Hewlet Packard IBM Intentia Junibacken Lidingö Stad MFO NCC Saab SAS Solna Stad Svenska Fotbollförbundet Synskadades Riksförbund, SRF Tieto Enator-koncernen Tyresö kommun Vill du veta mer om oss och våra avtal? Ebbas bidrag vann 020 de kör jättefort 020 åker till din ort 020 tar alla kort Ja tack, jag vill att någon från Taxi 020 kontaktar mig för ytterligare information. Ja tack, jag vill att ni skickar informationsmaterial om TAXI 020. Jag vill ha mer info om hur jag blir avtalskund. Faxa ditt svar till , skicka e-post till eller posta kupongen till TAXI 020, Box 1133, Kista. Namn: Befattning: Företag: Adress: Telefon: Fax: E-post: Så lyder de vinnande textraderna i den tävling som Taxi 020 utlyste i höstas. Tävlingen gick under namnet 020-sången och där det gällde att skriva en melodi till en slogan som sändes som radioreklam. Vinnare blev Ebba Mörse på Östermalmsgatan i Stockholm som därmed också fick två biobiljetter för sitt bidrag. Taxi 020 tackar för det stora intresset och för alla fina bidrag vi fick. 12 Taxi 020

Välkommen till Taxi O20. Taxi 020 gör miljösatsning. Färgtest på gatorna. TAXI 020 Ditt första val sedan tio år

Välkommen till Taxi O20. Taxi 020 gör miljösatsning. Färgtest på gatorna. TAXI 020 Ditt första val sedan tio år Välkommen till Taxi O20 Färgtest på gatorna Taxi 020 gör miljösatsning TAXI 020 Ditt första val sedan tio år Ditt första val 1994 10 år 2004 Vi kör inte taxi, vi transporterar människor 1994 gick tre starka

Läs mer

Satsning på miljöbilar Effektivare skolskjutsar

Satsning på miljöbilar Effektivare skolskjutsar Satsning på miljöbilar Effektivare skolskjutsar Gult signalerar Service i världsklass Ny teknik gör det enklare att beställa Tillväxt i Sverige Vi har cirka 1000 fordon i koncernen! En gul framtid för

Läs mer

på kompetens Möt Hasan & Hüseyin blommor SATSNING Special: Planering VI SÄGER DET MED INTERNETBOKA Allt under samma tak din egen taxi

på kompetens Möt Hasan & Hüseyin blommor SATSNING Special: Planering VI SÄGER DET MED INTERNETBOKA Allt under samma tak din egen taxi EN TIDNING FRÅN TAXI 020 2007 Planering ger kortare restider TJÄNSTER! Allt under samma tak 020 Maxitaxi 020 Direktbud 020 Limousine 020 Taxiguide 020 Taxivärd Special: Möt Hasan & Hüseyin INTERNETBOKA

Läs mer

trevlig resa Bättre service till kunderna Fast pris? APPsolut! Bli prioriterad kund! Fritt kundval för rullstolstaxi www.taxi020.

trevlig resa Bättre service till kunderna Fast pris? APPsolut! Bli prioriterad kund! Fritt kundval för rullstolstaxi www.taxi020. 2013 trevlig resa Bli prioriterad kund! Fast pris? APPsolut! Fritt kundval för rullstolstaxi Bättre service till kunderna www.taxi020.se 020-20 20 20 020-20 20 20 020-20 20 20 020-20 20 20 020-20 20 20

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Bankerna håller igen

Bankerna håller igen HELA DENNA BILAGA ÄR EN IDG CUSTOM PUBLISHING fokus En yrkesroll i förändring cfo När cfo:n blir säljare Hitta rätt affärssystem Så kan revisorn spara miljö Bankerna håller igen men cfo:erna tror på framtiden

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

KOSTNADSEFFEKTIVA IP-LÖSNINGAR MED DOTCOM SIDAN

KOSTNADSEFFEKTIVA IP-LÖSNINGAR MED DOTCOM SIDAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM AFFÄRSNYTTAN MED IT FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSNYTTAN MED IT INFORMATIONSTEKNIK AFFÄRSSYSTEM KOMMUNIKATION KONSULTING OUTSOURCING AUGUSTI/SEPTEMBER 2004

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer

Bygglovalliansen. Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge

Bygglovalliansen. Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge Tekis nya ärendekärna blir gemensam för ärendehanteringssystemen i.net-miljö. TEKISNYTT Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge Bygglovalliansen Arkiva

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET # 1 2014. Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd. Vi satsar på KUNSKAP fördelen UPPHANDLINGSBOLAGET EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD # 1 2014 Ett uppdrag för FRAMTIDEN 114 AVTAL ger bra bredd Vi satsar på KUNSKAP Stora framsteg för offentlig upphandling arbetet med att utveckla

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibelt förlagslån i Netrevelation Holding AB (Publ)

Inbjudan till teckning av konvertibelt förlagslån i Netrevelation Holding AB (Publ) Inbjudan till teckning av konvertibelt förlagslån i Netrevelation Holding AB (Publ) Innehållsförteckning Generell information angående emissionen 2 Tidpunkter för ekonomisk information 2 Definitioner 2

Läs mer